Hitta lediga jobb i Göteborg

Systemadministratör till Antaros Medical

Systemadministratör
Läs mer Sep 24
Tycker du det är spännande att arbeta med IT-system och systemadministration, utveckling, samt att vara med och leda olika IT-relaterade projekt? Skulle du vilja arbeta som Systemadministratör i ett växande företag som ägnar sig åt att göra verklig skillnad i läkemedelsutveckling genom banbrytande bildbehandling? En plats som ständigt går framåt, med fantastisk vetenskap, fantastiska människor och en informell atmosfär? Gillar du att nå mål i en fartfylld miljö genom teamwork och samarbete? Om detta stämmer in på dig, bör du fortsätta läsa.

På Antaros Medical är vi banbrytande inom bildbehandlingsmetoder, såsom Magnetisk Resonanstomografi (MRI) och Positron Emission Tomography (PET), för att designa och leverera kliniska studier för beslutsfattande och differentiering i läkemedelsutveckling.

Vi värdesätter såväl kompetens och utveckling som idéer och lösningar. Relationer och förtroende är nycklarna till framgång, och det är lika viktigt för oss att ha roligt samtidigt som vi gör ett meningsfullt jobb. Vi har idag cirka 130 anställda på våra kontor i Sverige i Göteborg, Uppsala och Malmö, samt ett nyetablerat dotterbolag i USA, och vi växer och utvecklas kontinuerligt.

Som en del av vår tillväxtresa söker vi en Systemadministratör.
Tjänsten kommer att vara placerad på vårt kontor i Uppsala eller Göteborg.

Som systemadministratör kommer du att hantera interna system inklusive Office 365, Azure Active Directory, SaaS-lösningar och Cloudapplikationer. Du kommer att ansvara för livscykelhantering och utveckling av system och ingå i IT-relaterade projekt som stödjer företagets digitalisering och expansion.

Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer vara:

- Livscykelhantering av system

- Initiera, utveckla och implementera system- och processförbättringar samt driva och delta i projekt som rör IT-system och IT-säkerhet.

- Systemuppsättning, patchhantering, säkerhetshantering

- IT- och systemsupport

Ytterligare ansvarsområden kan inkludera:

- IT-och systemutbildning av intern personal

Vem letar vi efter?

Vi tror att du har har tekniska färdigheter från utbildning och/eller från arbetslivserfarenhet inklusive systemdrift, administration och utveckling. Du kan arbeta både självständigt och interagera med andra i en stödjande IT-funktion.

Som person är du serviceinriktad och har en analytisk förmåga att närma dig och lösa IT-relaterade problem, genom att vara proaktiv och ta eget ansvar. Du har vidare en tydlig känsla för detaljer och trivs med att arbeta med fokus och struktur.

Utbildning och erfarenhet:

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom systemadministration, systemutveckling och/eller IT help desk.

- Kunskaper i Azure AD/Office365 och Powershell

- Gedigna kunskaper om PC/Windows-miljö

- Flytande engelska i tal och skrift

- God kännedom om arbete med IT och Informationssäkerhet.

Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom IT, till exempel inom systemvetenskap, eller har motsvarande utbildning från ett närliggande område.Meriterande:

Arbetslivserfarenhet av systemadministration, systemutveckling och/eller IT helpdesk.

Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av nätverksutrustning (Fortinet, HP), databashantering, publika moln, systemkravshantering, systemvalidering, loggranskning och testning och/eller mjukvaruutveckling inom MS DevOps.

Dessutom ser vi det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet från läkemedelsbranschen, med kunskap om ISO27001, GAMP, och ITIL.Är du intresserad?

Skicka in din ansökan via denna länk med ett kort personligt brev (på engelska) och ditt CV, senast den 15:e Oktober, 2023. Vi håller i intervjuer löpande.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Johannes Carlsson, VP IT, +46 73 917 86 50, eller johannes.carlsson@antarosmedical.com (https://app.teamtailor.com/companies/wQQWuM-jFpM/jobs/2064136/edit/johannes.carlsson@antarosmedical.com).

Rekryteringen avser en tillsvidareanställning.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, Teamtailor. Rekryteringen sköts av Antaros Medical. Kontakt från rekryterare undanbedes.

Om Antaros Medical

På Antaros Medical kombinerar vi banbrytande bildbehandling med djup erfarenhet av läkemedelsutveckling och djup kunskap om sjukdomsmekanismer. Vi är specialiserade på kardiorenala och metabola sjukdomar och onkologi. Vi har ett globalt nätverk av partner och kunder, inklusive både Big Pharma och Biotechs, och flera europeiska samarbetsinitiativ som Innovative Medicines Initiative (IMI) och COST.

Antaros Medical har levererat små komplexa, mekanistiska studier såväl som multicenterstudier i kliniska prövningar över hela världen med hjälp av våra innovativa avbildningsmetoder. Vårt globala huvudkontor och Imaging Corelab är baserat i Sverige, och vi har nyligen öppnat ett dotterbolag i USA. Om du vill veta mer om vårt företag, gå till vår hemsida: www.antarosmedical.com (https://antarosmedical.com/). Kulturen är våra människor och våra värdeord utgör allting som vi gör. Ta gärna en titt på vår kulturhandbok för att lära känna oss ännu mer: Our culture - Antaros Medical (https://antarosmedical.com/our-culture/).

Ansök nu

System Administrator to Antaros Medical

Systemadministratör
Läs mer Sep 24
Do you find it exciting to work with IT-systems and system administration, as well as being involved and lead various IT-related projects? Would you like to work as a System Administrator in a growing company devoted to making a real difference in drug development through ground-breaking imaging? A place that is constantly moving forward, with great science, great people, and an informal atmosphere? Do you enjoy reaching goals in a fast-paced environment through teamwork and collaboration? If this ticks your boxes, you should continue reading.

At Antaros Medical, we are pioneering imaging methodologies, such as Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Positron Emission Tomography (PET), to design and deliver clinical studies for decision making and differentiation in drug development.

We value competence and development as well as ideas and solutions. Relations and trust are keys to success, and it is equally important for us to have fun while doing a meaningful job. We currently have around 130 employees working at our offices in Sweden in Gothenburg, Uppsala and Malmö, as well as a newly established subsidiary in the US, and we are continuously growing and developing.


As a part of our growth journey, we are looking for a System Administrator for system management. The position will ideally be positioned at our office in Uppsala or Gothenburg.

As a System Administrator, you will handle internal systems including Office 365, Azure Active Directory, hosted systems and cloud applications. You will be responsible for our system life cycle management process and be part of IT-related projects supporting the company's digitization and expansion.


Your main responsibilities will be:


- System life cycle management

- Initiate and implement system and process improvements as well as run and participate in IT system and IT security-related projects

- System implementation, patch management, security management

- IT and system related support


Additional responsibilities could include:

- IT system-training of internal staff


Who are we looking for?

We believe that you have gained initial technical skills from education and/or from work experience including system management, administration, and development. You can work both independently as well as interact with others in a supportive IT-function.

As a person, you are service-minded and have an analytical ability to approach and solve IT-related problems of a different character, by being proactive and taking own responsibility. You have further a clear sense of details and enjoy working with focus and structure.


Requirements:

- At least 2 years work experience of system administration, system development, and/or IT help desk

- Proficiency in Azure AD/Office365 and Powershell

- Solid knowledge of PC/Windows environment

- Proficiency in IT and Information Security practices

It is perceived as beneficial if you have post-secondary education of IT, for instance, in applied systems science, or hold an equivalent education from a related field.


Meritorious:

It is perceived as beneficial if you have post-secondary education of IT, for instance, in applied systems science, or hold an equivalent education from a related field.

It is further meritorious if you have experience in network equipment (Fortinet, HP), database management, public clouds, system requirements management, validation and testing.

In addition, we perceive it as an advantage if you have work experience from the medical industry, with knowledge of ISO27001, GAMP, and ITIL.


Are you interested?

We are happy to hear! Please submit your application via this link with a short personal letter (in English) and your CV included, no later than October 15th, 2023. Interviews are held continuously during the advertisement period.

For more information about the position, please contact Johannes Carlsson, VP IT, +46 73 917 86 50.

The recruitment is for permanent employment.

We only accept applications via our recruitment system, Teamtailor. The recruitment is handled by Antaros Medical.About Antaros Medical

At Antaros Medical, we combine ground-breaking imaging with profound experience in drug development and deep knowledge of disease mechanisms. We are specialized in cardiorenal & metabolic diseases and oncology. We have a global network of collaboration partners and customers, including both Big Pharma and Biotechs, and several European collaboration initiatives such as Innovative Medicines Initiative (IMI) and COST.

Antaros Medical has delivered small complex, mechanistic studies as well as multi-center clinical trials worldwide utilizing our innovative imaging methods. Our global headquarter and imaging Corelab are based in Sweden, and we have recently opened a subsidiary in the US. If you want to find out more about our company, go to our website: www.antarosmedical.com (https://antarosmedical.com/)

Ansök nu

Agila ledare inom IT och digitalisering

Projektledare, IT
Läs mer Sep 24
Nexer Group, fd Sigma IT, är ett svenskt, privat och familjeägt IT- konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår ambition är att bli framtidens techbolag och detta för att kunna bidra till en lovande framtid.

På enheten West Strategy i Göteborg söker vi fler stjärnor som vill komplettera vårt team i en agil roll. Är du passionerad för agilt ledarskap och har en bakgrund som exempelvis Scrum Master, Release Train Engineer (RTE) eller Agil Coach? Lockas du av konsultrollen innehållande ett varierat arbete hos olika kunder och branscher? Läs vidare, Nexer kan vara rätt för dig!

 

Är vi rätt för dig?
Blir du en del av Nexer och West Strategy kommer du att tillhöra ett framåtlutat och modigt bolag som speglar både entreprenörs- och familjär anda. Hos oss får du vara med och bidra, vi ser till att du får den utveckling du behöver och du ingår i ett kompetent och passionerat team som delar med sig av kunskaper och erfarenheter. För oss är både din personliga- och karriärutveckling viktig. Genom vår learning culture erbjuder vi dig kontinuerliga coachande karriärssamtal och Nexer Academy innehållande kurser, utbildningar och certifieringar som hjälper dig att utvecklas i den riktning du önskar.

På Nexer vill vi att du ska ha en trygg anställning. Vi erbjuder dig kollektivavtal, ersättning vid föräldraledighet, friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider. Du får också förmånen Passion Days, ett initiativ till work life balance, vilket innebär att du som anställd får extra lediga dagar att ta ut när du behöver, utöver din semester- för att ägna tid åt din passion. Både i enheten och på bolaget i stort arrangerar vi regelbundet sociala aktiviteter utöver det vanliga då vi tycker att det är viktigt att hålla ihop Nexer- andan och den kultur vi har. Våra konsulter deltar i allt från kreativa- och idrottsaktiviteter till målresor för att få möjligheten att träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.

 

Är du vår nya kollega?
På Nexer kommer du att jobba på uppdrag hos våra kunder inom olika branscher runt om i Göteborgsområdet. Vi har en bred kundgrupp inom olika verksamheter och branscher.

I din roll som agil ledare har du erfarenhet och bakgrund från att stötta företag genom agil transformation och ökar samtidigt förändringsmognaden. Du har ansvarat för att hjälpa organisationer och team att leverera med hög kvalitet genom mentorskap där du coachar team för att tillsammans nå de mål som finns för uppdraget. Detta i rollen som agil ledare, som tex Scrum Master, RTE eller Agil Coach. Det som kännetecknar våra uppdrag, oavsett vilken av rollerna, är att hjälpa kunden att komma framåt i sin agila resa.

Vi ser att du har några års erfarenhet, gärna 3 år och uppåt, av agilt ledarskap i både små och stora transformationer och har arbetat självständigt såväl som i team. Som agil ledare ökar du kundens kompetens till att möta nya utmaningar samt implementera bättre processer på olika nivåer i kundens verksamhet. Du bidrar till att effektivisera arbetssätten och att teamen kan arbeta smartare och smidigare genom att inspirera, coacha, vara orädd och handlingskraftig.

För att vara framgångsrik i rollen har du förmågan att hantera många olika intressenters varierande krav samt kunna navigera i det politiska landskap som det innebär. I din roll som agilist kommer du stödja den agila förändringen i en organisation genom undervisning, facilitering och coachning.


I botten ser vi att du har en relevant högskoleexamen och det är meriterande om du har agila certifieringar enligt SAFe, CSM, PSM I eller motsvarande och kunskap in verktyg som Azure DevOps, Jira eller liknande applikationer. Andra meriter är att du tidigare har varit konsult och vet vad konsultrollen och konsultmässighet innebär.

Utöver dina erfarenheter ser vi att du är en engagerad och relationsbyggande person. Du säkerställer att dina resultat nås och är bra på att få saker i mål. Du lockas av konsultlivet, förstår vad rollen innebär och ser dig själv vara i den långsiktigt. För denna roll behöver du behärska både svenska och engelska på en professionell nivå i ditt arbete. Sist men inte minst, känner du att en miljö som speglas av starkt entreprenörskap, egenutveckling och framåtanda är en plats för dig!

 

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka! 

Nexer som arbetsgivare


Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Dessutom erbjuder vi en flexibel arbetspolicy, där det finns möjlighet att arbeta på distans när det passar dig och ditt uppdrag.


Vår kultur

Vår vision är Promising future – det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg – framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Ansök nu

Personlig assistent sökes i Kungsbacka med omnejd

Personlig assistent
Läs mer Sep 24
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Du pratar och förstår svenska bra.

Just nu har vi allt ifrån (timmar-80%) som rullar på så länge assistansuppdraget varar, till extrajobb på kvällar och helger.

Vi, på rekryteringsavdelningen, kommer att göra ett urval bland inkomna ansökningar och matcha lämpliga kandidater med någon av de assistansberättigade i GIL som just nu söker personal.

Att arbeta som personlig assistent kan många gånger vara olikt andra arbeten; hur det blir beror på vem du jobbar hos och vem du är. Ni väljer varandra och bygger upp en relation som känns bra för båda.  För många är tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningar ganska ointressant, utan oftast handlar det om personkemi. 

Arbetsuppgifterna för en personlig assistent beror på vem man jobbar hos. Somliga personer behöver mycket hjälp med kroppen, andra med knoppen. Vissa festar hårt, reser långt, har många barn. Somliga går i plugget, andra jobbar. Någon hänger ofta i stallet, andra gillar hockey. Någon tycker om att måla, en annan älskar prinsesstårtor. Somliga är tystlåtna, andra snacksaliga.

Om du är intresserad av att jobba som personlig assistent i GIL, så skickar du in ett personligt brev, ditt CV och svarar på urvalsfrågorna.

Tjänsterna tillsätts löpande!

Ansök nu

Personlig assistent i Göteborg med omnejd!

Personlig assistent
Läs mer Sep 24
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Du pratar och förstår svenska bra.

Just nu har vi allt ifrån (timmar-80%) som rullar på så länge assistansuppdraget varar, till extrajobb på kvällar och helger.

Vi, på rekryteringsavdelningen, kommer att göra ett urval bland inkomna ansökningar och matcha lämpliga kandidater med någon av de assistansberättigade i GIL som just nu söker personal.

Att arbeta som personlig assistent kan många gånger vara olikt andra arbeten; hur det blir beror på vem du jobbar hos och vem du är. Ni väljer varandra och bygger upp en relation som känns bra för båda.  För många är tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningar ganska ointressant, utan oftast handlar det om personkemi. 

Arbetsuppgifterna för en personlig assistent beror på vem man jobbar hos. Somliga personer behöver mycket hjälp med kroppen, andra med knoppen. Vissa festar hårt, reser långt, har många barn. Somliga går i plugget, andra jobbar. Någon hänger ofta i stallet, andra gillar hockey. Någon tycker om att måla, en annan älskar prinsesstårtor. Somliga är tystlåtna, andra snacksaliga.

Om du är intresserad av att jobba som personlig assistent i GIL, så skickar du in ett personligt brev, ditt CV och svarar på urvalsfrågorna.

Tjänsterna tillsätts löpande!

Ansök nu

Florist,

Florist
Läs mer Sep 24
Vi har två butiker på Linnégatan och mycket att göra därför behöver vi förstärka med ytterligare en utbildad florist/säljare.
Vårt fokus i båda butikerna ligger på direktförsäljning till kund. Tycker du att det roligaste som finns är att sälja och att få kunderna att känna sig nöjda när de lämnar butiken,är detta en tjänst för dig
Vi söker en utbildad florist med branschvana som kan jobba flexibelt, självständigt och har känsla för vad som behöver prioriteras i det dagliga arbetet.
Butikerna har öppet alla dagar året runt.Mån-ons 9-19 tors-lör 8-20 sön 10-18 och arbetspassen är förlagda under dessa timmar enligt månadsschema.
Du kommer främst att ha som arbetsuppgift att sälja till kund i butiken,men även såklart de vanliga sysslorna som tillhör yrket.
Vi jobbar mycket med förproducerat,så uppskyltning och iordningställande av butiken inför försäljning är en viktig del av arbetsuppgifterna.
Ansökningar tas endast emot till den angivna mailadressen och vänligen respektera att det enbart är utbildade florister vi söker.
Tjänsten ska tillsättas omgående så rekryteringen sker löpande

Ansök nu

Fastighetsskötare

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Läs mer Sep 24
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:
DIN ROLL
Vi söker dig som vill jobba som fastighetsskötare i Göteborg med omnejd för MBA Fastighetsservice. Som medarbetare är du företagets ansikte utåt och ansvarar för kontakt med såväl fastighetsförvaltare som hyresgäster och entreprenörer. Vi söker därför dig som är serviceinriktad, självgående och ordningsam med en härlig inställning och attityd.
Tjänsten erbjuder en variation av arbetsuppgifter där felavhjälpande underhåll hos våra hyresgäster utger den största delen. Du arbetar ansvarsfullt med ditt fastighetsbestånd och deltar i uppföljningsmöten mot våra kunder. Tjänstens områdesindelning är främst inom stor-Göteborg.
Inom företaget får du möjlighet till kompetensutveckling inom de områden du arbetar med.

Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av
- Felavhjälpande åtgärder i bostäder och lokaler
- Drift och underhåll
- In- och utvändig skötsel inkl. viss gräsklippning/ halkbekämpning, snöskottning
- Ronderingar
- Administrativa uppgifter

DIN PROFIL
Önskvärda kvalifikationer är relevant utbildning och/eller erfarenhet av liknande arbete. En hög social kompetens, intresse för teknik och känsla för service är egenskaper som värdesätts. Du arbetar till större delen självständigt men då arbetsuppgifter varierar förekommer även uppdrag som du utför tillsammans med kollegor varpå samarbetsförmåga är en viktig egenskap.
Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande och det är därför bra om du vet med dig att du orkar med lite tyngre arbetsuppgifter. Du behöver kunna göra dig väl förstådd i svenska språket i såväl tal som skrift.
B-körkort är ett krav.

ÄR DU INTRESSERAD?

Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Märk din ansökan "Fastighetsskötare".

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Ansök nu

Företagssäljare till Securitas Direct i Göteborg

Utesäljare
Läs mer Sep 24
OM TJÄNSTEN:

Vi söker en driven självgående medarbetare, som kommer att arbeta med försäljning till företagskunder. Vi erbjuder marknaden tekniska säkerhetslösningar såsom inbrottslarm, passersystem samt kamerabevakning. Inom vår bransch har vi förmodligen det starkaste varumärket på marknaden att erbjuda kunden.

Vi erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar för många olika situationer. Både kunder med egenambition att säkra upp sin verksamhet, men även kunder där myndigheter eller försäkringsbolag är kravställare.

Vi erbjuder också kompletta lösningar inom brandlarm/brandvarning samt passagekontroll.

Är du sugen på en karriär inom försäljning är detta en fantastisk möjlighet.

 

OM OSS:

Du kommer att arbeta hos oss på Läns Alarm i Göteborg AB som är auktoriserad återförsäljare/partner till Securitas Direct. Vi vänder oss i huvudsak till företagskunder, men även privatpersoner som har höga krav på säkerhetslösningar. Grunden för våra säkerhetssystem är högteknisk kvalitet med snabb och säker uppkoppling. Med norra Europas största larmcentral som är bemannad dygnet runt, är vi en stor organisation med en stark lokal närvaro för en snabb och träffsäker åtgärd.

 

ARBETSUPPGIFTER: 

Som säljare hos oss kommer du vara ute på fältet och representera Securitas Direct och Läns Alarm i Göteborg AB, du kommer huvudsakligen bearbeta dom företag som ännu inte är våra kunder. Du kommer även att vårda samt utveckla relationerna med våra befintliga kunder. Arbetet utförs genom ett starkt teamwork men där du även kommer arbeta mycket självständigt. Du kommer att planera dina dagar tillsammans med din arbetsledare vilket gör att du har stort inflytande över din egen tid.

Det du gör med din tid, kommer att bli ditt resultat.

Du kommer huvudsakligen bearbeta företagsmarknaden inom Göteborg och dess närmaste omgivningar.

 

VI ÄR INTRESSERADE AV DIG SOM:

-  Är nyfiken på en kul och spännande utmaning, gärna jobbar självständigt och brinner för   att skapa relationer. Samtidigt får du ett härligt, duktigt gäng som backup i alla situationer.

- Det är såklart en fördel om du har erfarenhet av försäljning, men det viktigaste för oss är att du är rätt person.

- Har B-körkort och ett rent belastningsregister.

 

Stämmer detta in på dig, så tveka inte! Skicka ditt CV och personligt brev till oss!

 

Placeringsort: Göteborg

Arbetstid: Dagtid

Lön: Garanti + provision

Mer information om oss finns på www.lansalarm.se.se

Ansök nu

Kom och jobba med oss

Städare/Lokalvårdare
Läs mer Sep 24
Vi är ett städföretag som växer just nu därför söker vi nya medarbetare som älskar när det är rent och snyggt. Vi arbetar mest med flyttstädning och då varierar antalet timmar vi kan erbjuda per vecka. Vi erbjuder dig en praktisk utbildning inom städ som du kommer att ha nytta av i hela livet
Du måste kunna prata enkel svenska, kan du engelska också är det bra.
Körkort är inte ett krav men ett stort plus

Ansök nu

Fastighetsskötare

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Läs mer Sep 24
Hej
Vi söker en fastighetsskötare för tillsvidareanställning på heltid.
Du kommer att ta hand om bl.a. bostadsfastigheter och ansvara för drift och skötseln både på insidan och utsidan av husen.
I jobbet ingår allting från gräsklippning, snöskottning, fastighetsstädning, skötsel av grönytor och mindre reparationer av dörrar, lås, kranar till övervakning och skötsel av fastighetens tekniska system.
Erfarenhet är inget krav men meriterande.
Vi tycker att det är viktigt att du är social, serviceinriktad och kan jobba både i lag samt självständigt.

Ansök nu

Säljare för juridisk hjälp

Utesäljare
Läs mer Sep 24
Säljare för juridisk hjälp

RecNet arbetar för att förenkla kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare.
LÅT OSS HITTA JOBBET ÅT DIG!
Vi letar aktivt jobb åt dig utifrån dina krav och erfarenheter. Över 80% av de som registrerar sig får ett jobberbjudande inom 1 vecka. Läs mer på www.RecNet.se.

Vi söker nu en ny säljare för vår kunds räkning.

Vill du arbeta med en spännande produkt som hjälper företag i sin vardag och samtidigt arbeta i ett företag med snabb tillväxt?
Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu säljare för ett företag som arbetar med försäljning av Juridiska tjänster.

Nästan alla företag behöver lite då och då juridisk hjälp. Det kan vara allt från att utforma avtal med kunder eller anställda till att bestrida en felaktig faktura.
Vår kund arbetar med smidiga lösningar för små och medelstora företag. De erbjuder juridisk hjälp som är kostnadseffektiv och ger mindre företag samma kraft som stora företag i juridiska frågor.

Företaget har haft stor framgång och växer ständigt, och behöver fler säljare till sin avdelning.
Du kommer att arbeta i ett företag med stor tillväxt och frammotdriv, och som lägger stor vikt i de anställdas trivsel.

Arbetet går ut på att besöka företag runt om ditt distrikt, och erbjuda dem juridiska lösningar.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08:00 - 17:00.

Lön 25 000 + Provision (ca 10 000 vid uppnådd budget)
Mål lön 35 000

Vi söker dig med tidigare erfarenhet av försäljning minst 3 månader.

Du är glad och öppen och gillar att ta kontakt med nya människor.

Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansök nu

Sjuksköterskor inom Hemsjukvård

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 23
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:

Alina Care Ab är ett kvalificerat bemanningsföretag som hyr ut konsulter till kommuner och landsting. Vi har lång erfarenhet av vården och vet vad den kräver idag och vi vill hjälpa till att bemanna med spetskompetens av erfarna konsulter. I vår pool har vi Undersköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter. Vi söker hela tiden konsulter för olika uppdrag.

Vi är måna att du som konsult har ett flexibelt arbete där du själv kan styra ditt liv.

 

Alina Care söker sjuksköterskor för att arbeta i hemsjukvården i Göteborg.

Är du Sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvård och är intresserad av intressanta uppdrag som konsult är du rätt person för oss. Vi satsar på att våra konsulter har spetskompetens inom sitt yrke och har några års erfarenhet.

Uppdragen börjar i November 2023 och vi stärker nu upp vår pool av Sjuksköterskor för kommande uppdrag i Västra Götalandsregionen.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta Anne Maaninka Tel: 0761-705600

Skicka in en ansökan med ditt Cv så kontaktar vi er.

Före erbjudande om anställning som konsult till uppdrag ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Ansök nu

Jobba som kundtjänstmedarbetare på Elgiganten i Göteborg!

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Sep 23
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning söker vi nu:

 Börja hösten på bästa sätt - genom att hoppa på möjligheten att utvecklas inom kundservice! Elgiganten söker nya kundtjänstmedarbetare till den norska och svenska kundbasen med start 16 oktober!Varför jobba med oss? På Webhelp tror vi starkt på vikten av att skapa en miljö där våra medarbetare trivs och kan lyckas i sina roller. Hos oss blir du en del av ett energifullt team i ett öppet kontorslandskap med nära kontakt till dina kollegor och ledare. Vi kan med stolthet säga att hos oss har du förmånen att ta del av:

????  Friskvårdsbidrag på 2200kr/år

????  Betald utbildningsperiod

???? Kollektivavtal med Unionen

????  Boosta din lön genom att dra in en bonus!

???? Stora möjligheter att växa i din Webhelp-karriär

???? Kontor i centrala Göteborg, med utmärkta pendlingsmöjligheter

På Webhelp jobbar vi med outsourcad kundtjänst där vi rekryterar kundtjänstmedarbetare till våra externa uppdragsgivare. Som en del av vårt team kommer du att vara anställd av Webhelp, men du kommer att arbeta med Elgigantens kunder, särskilt den växande norska kundbasen! Från kontoret i Göteborg kommer du tillhöra en exklusiv grupp som enbart hanterar Elgigantens norsktalande kunder. Här har du chansen och bredda ditt cv med erfarenhet av kundtjänst på ett annat nordiskt språk!
Vi söker även ett fåtal medarbetare som kan hantera den svenska kundbasen.

Som kundtjänstmedarbetare har du en viktig roll i att guida och lösa kundernas ärenden. Detta kommer främst ske via telefon, men även via chatt och mail. Kundärenden kan exempelvis bestå utav frågor gällande fakturor, leveranser, försäkringar och lagersaldo i butik.

För att trivas på Webhelp bör du vara motiverad att hjälpa människor och lära dig nya saker. För att kunna kommunicera och hjälpa kunderna på bästa sätt behöver du ha godkända betyg i Svenska 1/A och Engelska 5/A. Under rekryteringsprocessen genomför vi även bakgrundskontroller som du behöver godkänna för att vara aktuell för tjänsten.

Rekryteringsprocessen: I samband med din ansökan kommer vi be dig att genomföra ett personlighetstest, där vi gör en helhetsbedömning gällande personlighet, datorkunskap och språknivå. Om personlighetstet är godkänt kommer vi ringa upp dig för en kort telefonintervju och därefter bjuda in dig till en digital intervju. Slutligen genomför vi referenstagning och bakgrundkontroll - efter det ser vi fram emot att ha just dig som vår kollega!

Ta chansen - Sök redan idag!

Start: 2023.10.16

Placeringort: Göteborg, vårt kontor ligger på Johan Willins gata 8.

Anställningsform: heltid

Arbetstider: varierande under vardagar mellan kl. 08.00-22.00.

Sista ansökningsdag: 2023.10.09, (Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum). 

Webhelp?is a multinational Business Process Outsourcing company with its head office in Paris, France, that is making business more human for the world’s most exciting brands.
By?choosing Webhelp,?you will be part of a community of over 100'000 game-changers from more than 190 locations, speaking more than 80 languages in 50+ countries.?
Join us at?Webhelp you will have the opportunity to be part of a multicultural team, a fast-paced?environment,?and a diverse pool of engaging projects for some of the most progressive brands worldwide.
More information can be found at www.webhelp.com
Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us

#Swedish

Ansök nu

Extrajobb som lagermedarbetare på Hisingen ?Dagtid

Truckförare
Läs mer Sep 23
Vilka är vi på OnePartnerGroup? Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft- att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lite på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också!
 
Vill du ha en spännande extrajobb på lager? Vi söker nu engagerade och pålitliga personer för att jobba extra dagtid på vårt lager på Hisingen. Studerar du eller har du en annan sysselsättning på minst 50%? Då kan detta vara ett jobb för dig!
Arbetstiderna är 07:00-15:30 och för att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna jobba minst två dagar i veckan. Ta chansen att vara en del av vårt dynamiska team och bidra till en smidig verksamhet!
 
Krav:
Truckkort A1-A4, B1-B3.
Goda kunskaper i svenska språket
Annan sysselsättning på minst 50%
Tillgänglig att arbeta dagtid minst 2 gånger i veckan
Vi gör ett utdrag i belastningsregistret

Arbetstider: Mån-fre 07:00-15:30
Arbetsuppgifter:
Plockning och påfyllnad av varor i automatiserad plockstation  
Enklare truckkörning
Sortering av paket

Vi erbjuder:
Vi erbjuder en fartfylld och spännande arbetsmiljö med god struktur och sammanhållning. Stora delar av arbetat utförs i grupp som skapar god gemenskap i arbetsgruppen. Det finns stora chanser till förlängning efter sommarperioden! 

Självklart har du en dedikerad konsultchef under hela din anställningsperiod som är där för att stödja och guida dig. Konsultchefen har ansvaret för att säkerställa att du trivs på din arbetsplats, vilket i sin tur kommer att bidra till en framgångsrik och givande arbetsupplevelse för dig!

Intervjuer sker löpande, sök redan idag! Vi tar inte emot några ansökningar via telefon eller e-post. 
 
Denna tjänst innebär att du kommer att bli anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund.?Som anställd hos oss kan du få prova på olika roller, dra nytta av din befintliga kompetens eller kanske ta nästa steg i karriären, samtidigt som du har samma trygghet som hos andra företag. Det betyder att vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer och du kommer ha en regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du alltså testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.

Ansök nu

Kundansvarig IT konsult – sökes till Connect i Göteborg

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Sep 23
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa där du får vara med att utveckla och driva dina IT-kunder samtidigt som du är med och bidrar till vår tillväxt? Välkommen till Connect!

Hos oss får du ta del av:

- Glada, kompetenta och drivna kollegor.

- En dynamisk miljö med starkt säljdriv med fokus på etik och affärsmoral.

- En arbetsplats med stort fokus på trivsel, sammanhållning och ha kul på jobbet!

Vi strävar efter att förenkla våra kunders digitala vardag genom att kombinera personlig service med teknik och kunnande i framkant och på så sätt skapa ett långsiktigt värde för våra kunder.I din roll som IT-konsult

I din roll som IT-konsult kommer du att bli en del av vårt IT-konsult team i Region Väst men utgå från vårt kontor i Göteborg. Som IT-konsult på Connect är du tekniskt kundansvarig för ett antal kunder där du bland annat kommer arbeta med systemförbättringar, drift och underhåll av produktapplikationer (M365) i våra kunders IT-miljöer. Vi arbetar främst inom SMB-segmentet vilket innebär att du kommer att vara ansvarig för att hjälpa våra kunder med nyinstallationer, uppgraderingar, drift och andra typer av förbättringsarbeten. I rollen förekommer även kundmöten inför planerade underhåll samt ett konsultativt förhållningssätt för att hitta nya behov. I ryggen finns en central servicedesk som löser de flesta användarproblemen men där du också har en viktig del i att förse dem med kompetens, rutiner och dokumentation så att de löpande ska kunna lösa mer ärenden.

Du kommer således ha en aktivt rådgivande roll där du ständigt kommer att hjälpa våra kunder in i deras digitala framtid samt vara en viktig del av Connects fortsatta utveckling i Göteborg.


Din bakgrund och profil

För att lyckas i din roll som IT-konsult bör du ha erfarenhet ifrån en liknande roll. Du bör känna dig trygg i din tekniska kompetens och ha arbetat i en konsultativ roll där du även har förmågan att ta egna beslut. Som person har du ett naturligt engagemang för IT och är således involverad och driven i det arbetet du gör, både mot kollegor och mot kund. Du bör även trivas i en roll med mycket ansvar och tar både funktionalitet och säkerhet i beaktning. Att ha hög grad av servicekänsla är en självklarhet samt en god kommunikativ förmåga. Du kan arbeta självständigt men gillar också att samarbeta med dina kollegor.

Tekniska krav:

- Bevandrad i hela M365-miljön
- Arbetat med behörigheter i AD, Azure AD och satt upp GPO:er
- Arbetat med olika RDS-miljöer (t.ex. Citrix)
- Installation/uppsättning/administrering/förvaltning av Windows server familjen
- Virtualsering (VMware, HyperV)
- Automatisering genom Scribt (gärna i Powershell)
- Installation/uppsättning/patchning/felsökning av Nätverk
- Konfigurera/sätta upp/felsökning av Brandväggar


Övriga krav

- Flytande språkkunskap i svenska och engelska
- B-körkort

Varför Connect?

Vi erbjuder en nyckelposition i en väletablerad verksamhet med drivna och engagerade medarbetare samt god potential för ytterligare tillväxt. På Connect kommer du vil en del av en stark och välorganiserad företagskultur där laget går före jaget. Genom Connect kommer du att få ta del av:

- Glada och drivna kollegor

- En dynamisk miljö med starkt säljdriv

- En arbetsplats med stort fokus på trivsel, sammanhållning och ha kul på jobbet!

- Konkurrensmässiga löner och villkor, tjänstepension och friskvårdsbidrag.

- Ett bolag som är anslutna till kollektivavtal

- Ett börsnoterat bolag i stark tillväxtOm InfraCom Group AB

InfraCom Group AB (publ) är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Sedan 1999 erbjuder InfraCom Group tjänster inom mobil- och fasttelefoni, molnväxel, internet via fiber, server hosting och webbplattformar. Företaget har ca 20 000 kunder företrädesvis inom SME-segmentet samt offentlig förvaltning.

Under året har Connect blivit en del av InfraCom-koncernen. Förvärvet bidrar med ännu fler egenproducerade och kostnadseffektiva lösningar. Tillsammans med InfraCom:s produktion av IT drift och smarta telefonilösningar och Connects sälj- och konsultorganisation kan vi skräddarsy lösningar som passar våra kunders behov och önskemål. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att leverera högkvalitativa och pålitliga tjänster samtidigt som vi investerar i innovation och teknik för att hålla oss i framkant av branschens utveckling. Summeringen av vårt erbjudande skulle kunna beskrivas som tjänster och produkter inom; IT, Print & Digitalisering, Möteslösningar och Telefoni, producerat i InfraCom och framburet till marknaden av Connect.

- Grundat 1997

- 20 000 kunder

- Omsättning ca 800 miljoner

- 320 medarbetare

- 20 kontor, från Malmö i söder till Östersund i norr samt representationskontor i Norge och Finland

- Huvudkontor i Göteborg

- Certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001Varmt välkommen med din ansökan!

Har du frågor kring rollen eller din ansökan kan du kontakta John Norling (john.norling@connect.se). Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansök nu

Försäljningsplatschef - sökes till Connect i Göteborg

Säljledare
Läs mer Sep 23
Här är din chans att briljera som försäljningschef hos ett IT-företag som inte bara omfamnar entreprenörskap, utan också är en dynamisk miljö med fokus på etik och moral! Sök redan idag och bli en nyckelspelare i vår spännande resa framåt!

Hos oss får du ta del av:

- Glada, kompetenta och drivna kollegor.

- En arbetsplats med stort fokus på trivsel, sammanhållning och ha kul på jobbet!

- Ett börsnoterat bolag i stark tillväxt

Vi strävar efter att förenkla våra kunders digitala vardag genom att kombinera personlig service med teknik och kunnande i framkant och på så sätt skapa ett långsiktigt värde för våra kunder. Välkommen till Connect!

I din roll hos oss

I din roll som försäljningsplatsschef kommer du vara en del av region väst men utgå från vårt kontor i Göteborg. Du kommer till en väletablerad verksamhet där du kommer att vara en viktig del i hur vi kan utveckla regionen framåt.

Som försäljningschef kommer du att vara kommersiellt ansvarig genom att driva det strategiska säljarbetet genom att identifiera rätt affärsmöjligheter och rätt marginaler. Du kommer således arbeta aktivt med försäljning genom kundbearbetning, relationsbyggande aktiviteter och sambesök samt agera som en förebild för övriga säljare.

Connect har en tydlig tillväxtplan där du förväntas ansvara för att bolaget kan växa med fortsatt hög kvalitet. Ett av dina första uppdrag kommer vara att bygga ett nytt och starkt team som kan ta grepp om både befintliga och nya kunder. Du rapporterar till Regionchef Väst där ni tillsammans sätter framtida strategier och budget för regionen.

På Connect är medarbetarnas kompetens och engagemang grunden för vår framgång. Vår verksamhet präglas av ett entreprenörskap i en miljö där vi främjar utveckling och delaktighet. Resor kommer därmed förekomma i tjänsten.Din bakgrund och profil

För att lyckas i din roll som försäljningschef har du tidigare erfarenhet som försäljningschef eller motsvarande inom något av våra affärsområden (IT, mötesteknik, dokument eller telefoni). Som person är du van vid att ha många bollar i luften, har förmåga att lägga tid, energi och engagemang för att uppnå resultat. Dina sociala färdigheter ska innefatta lojalitet och samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra människor genom att vara relationsskapande och socialt aktiv. I ditt ledarskap bör du ha en ekonomisk medvetenhet där du har en förståelse för affärsmässiga principer samt kan fatta snabba beslut trots begränsad information eller svåra omständigheter. Vi ser även att du är strukturerad, har en problemlösande analysförmåga samt är kvalitetsmedveten.

Krav:

- Tidigare erfarenhet från en liknande roll sedan innan inom vår bransch

- Tidigare erfarenhet av budgetansvar

- Strategisk förståelse för kvalificerad försäljning samt en vilja att göra affärer

- Talar och skriver flytande på svenska och engelska

- B-körkort

Meriterande

- Tidigare erfarenhet av personalansvar

Om InfraCom Group AB

InfraCom Group AB (publ) är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Sedan 1999 erbjuder InfraCom Group tjänster inom mobil- och fasttelefoni, molnväxel, internet via fiber, server hosting och webbplattformar. Företaget har ca 20 000 kunder företrädesvis inom SME-segmentet samt offentlig förvaltning.

Under året har Connect blivit en del av InfraCom-koncernen. Förvärvet bidrar med ännu fler egenproducerade och kostnadseffektiva lösningar. Tillsammans med InfraCom:s produktion av IT drift och smarta telefonilösningar och Connects sälj- och konsultorganisation kan vi skräddarsy lösningar som passar våra kunders behov och önskemål. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att leverera högkvalitativa och pålitliga tjänster samtidigt som vi investerar i innovation och teknik för att hålla oss i framkant av branschens utveckling. Summeringen av vårt erbjudande skulle kunna beskrivas som tjänster och produkter inom; IT, Print & Digitalisering, Möteslösningar och Telefoni, producerat i InfraCom och framburet till marknaden av Connect.

- Grundat 1997

- 20 000 kunder

- Omsättning ca 800 miljoner

- 320 medarbetare

- 20 kontor, från Malmö i söder till Östersund i norr samt representationskontor i Norge och Finland

- Huvudkontor i Göteborg

- Certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001Varmt välkommen med din ansökan!

Har du frågor kring rollen eller din ansökan kan du kontakta vår Regionchef Väst, John Norling (john.norling@connect.se). Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansök nu

Få Salgsjobb Nå

Innesäljare
Läs mer Sep 23
Søk jobben som selger hos Rojdix for å få salgsjobb nå!
Snakker du flytende norsk & vil få salgsjobb nå? Søk jobben nå! Når du har søkt jobben, kommer du få booke en telefonintervju. Svar i tide på telefonintervjuet for å få salgsjobb nå. Søk Nå! ????
Tilbys:
? Høy provisjon
? Jobbe hjemmefra/på våre kontorer
? Salgstrening & coaching
Krav:
? 18+ & flytende norsk i tale & skrift
? Vil selge via telefon
? Har PC, internett & headset

Ansök nu

Receptionist sökes till flexibelt extrajobb

Kontorsreceptionist
Läs mer Sep 23
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning söker vi nu:
Om tjänsten
Vi letar efter en riktig servicestjärna som är intresserad av att kombinera sina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning med ett socialt och roligt extrajobb!

I denna roll finns möjlighet att jobba inom alla våra olika områden: kontorsreception, infodisk i köpcentrum och event. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

Välkomna medarbetare och kunder

Telefon och mail

Kontakt med leverantörer

Administrativt arbete i system

Post- och fakturahantering samt bud

Bokningar och beställningar

Agera moodmanager och ta hand om såväl besökare som medarbetare

Ansvara för konferensrum samt ronderingar på kontoretVem är du?
Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt och lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Du är flexibel och prestigelös och kan jobba både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är energisk, driven, ambitiös och gillar att komma med nya idéer. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.

Anställningen
Anställningsform: Timanställning med möjlighet att jobba mycket
Sysselsättningsgrad: Vid behov, du kan komma att rycka in vid kort varsel samma dag samt vid planerade ledigheter, man kan själv söka lediga pass samt lägga in sin tillgänglighet i vår schemaläggningsapp.
Start: Omgående
Arbetstider: Varierande, man kan jobba både vardagar och helger.

Om Middlepoint

På Middlepoint älskar vi alla service och vill förbättra och förenkla våra uppdragsgivares vardag. Om du är en serviceprofil som vill äga ditt uppdrag och varje dag arbeta proaktivt för ständig utveckling av ditt eget servicearbete så har du hamnat helt rätt. Här erbjuder vi självständiga arbeten hos fantastiska varumärken där du verkligen får vara med och göra skillnad. Vi har nominerats till Dagens Industris Gasellpris 2014-2019 och är ett av Sveriges snabbast växande företag. Middlepoint är ISO-certifierade inom kvalité (9001) och miljö (14001) och är ett helägt dotterbolag till Coor –?www.coor.com

Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.

Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:

http://instagram.com/middlepoi...

Vännerna på Middlepoint!

Ansök nu

Underkonsult HR-kraft för uppdrag i Göteborgsområdet

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Sep 23
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:

HR-kraft fungerar som en HR-avdelning online och fysiskt ute hos kund - när våra kunder behöver oss. Vi arbetar inom hela HR-området med att hjälpa företag att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare och chefer för att stärka deras företag och arbetsgivarvarumärke.

Vår affärsidé är: Empowering the future, vilket innebär att vi stärker och rustar företag för framtiden. Vi arbetar i hela Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hrkraft.se.

Vem söker vi?
Vi söker nu dig som vill arbeta som HR business partner till kommande uppdrag för våra kunder i Göteborgsområdet.

Uppdragen varierar mellan 25-100% och sker både online och på plats ute hos kund.

Vi söker dig som idag har eller planerar att starta egen firma  med giltig F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

Vi söker dig som har några års erfarenhet av att självständigt arbeta i en HR business partner roll  i medelstora eller större företag och har arbetat med rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga ärenden och MBL-förhandlingar. Du är van att ge rådgivning till chefer och medarbetare i HR-frågor med ett coachande förhållningssätt.

Konsultrollen på HR-kraft

Som underkonsult till HR-kraft representerar du oss som bolag mot kunden och spelar en viktig roll i kundens organisation. Det är viktigt att ha ett affärssinne och "konsulttänk" för att förstå och stötta kunden i deras utmaningar och behov. Du behöver ha en väldigt god kommunikativ förmåga och även arbeta självständigt och ta egna initiativ när så behövs.

Du har en god förmåga att skapa förtroende ute hos kund och representera oss som bolag.

Som underkonsult krävs att du har en egen firma och giltig F-skattsedel. Du förbinder dig inte till någon viss tillgänglighet utan väljer själv vilka uppdrag du vill tacka ja till.

Varmt välkommen med din ansökan med CV oss på HR-kraft!

Ansök nu

Rådgivare inom inkasso på deltid sökes!

Inkassohandläggare
Läs mer Sep 23
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning söker vi nu:
Arbetsbeskrivning
I din roll som rådgivare inom inkasso är det huvudsakliga syftet att hjälpa människor till en sund ekonomi. Det gör du genom att på ett professionellt och ödmjukt sätt ta emot inkommande och utgående ärenden från slutkunder via telefon och via mail. Tillsammans med ditt team kommer du genom hög servicegrad och lösningsorienterat förhållningssätt öka kundernas kassaflöde. Telefonen kommer vara ditt huvudsakliga arbetsverktyg då du både kommer hantera inkommande och utgående samtal.

Kvalifikationer och egenskaper                                                                                                                        Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete inom service och kundkontakt och gillar att hjälpa människor. Du har förmågan att leda dig själv, drivs av utmaningar och gillar att leverera mot uppsatta mål. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt och skapa förtroende för dig själv och oss som företag. En kommunikativ förmåga där du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska är ett krav, ytterligare språk är ett stort plus.

Eftersom vi arbetar i team ser vi att du är en lagspelare som tycker om att sprida positiv energi och motiveras av att arbeta i en målinriktad verksamhet. Du gillar att hjälpa andra på ett effektivt och empatiskt sätt. Som person är du positiv och respektfull i ditt bemötande mot såväl kunder som kollegor.

Som konsult blir du anställd av Amendo och uthyrd till vår kund. Att arbeta som konsult är en fantastisk möjlighet att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag inom ekonomi, bank, finans och försäkring

Arbetstiderna är flexibla mellan 08:00–18:00 måndag till fredag och vi ser gärna att du har möjlighet att kunna arbeta minst 2 dagar i veckan.

Detta får du som konsult på Amendo
Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Du får en trygg arbetsgivare med ett välkänt varumärke och en engagerad konsultchef som kan branschen. Vi ser till att du får en spännande och långsiktig utveckling i din konsultroll. På Amendo tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Om Amendo
Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin!

Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim som är specialiserade på rekrytering och interima tillsättningar av ledare och specialister, och Amendo Tech som arbetar med konsultuthyrning och rekrytering inom tech, IT och digital excellence.

Frågor och kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef:
Lina Johansson
lina.johansson@amendo.se
Då vi träffar kandidater löpande är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

80 % tjänst som personlig assistent till kille med autism

Personlig assistent
Läs mer Sep 23
GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. Vi arbetar efter Independent Living-filosofin med personligt anpassad assistans där individens behov och vilja sätts i första hand.Om JOBBET

Vi söker ytterligare en assistent!

Är du en person som vill göra skillnad och tycker om att bidra till en bättre livstillvaro för en ung kille som behöver trygghet, glädje och engagemang? Är du dessutom tålmodig, lyhörd samt har erfarenhet av något omsorgsarbete? Då är du kanske den personliga assistent vi söker.

Kunden är en pigg kille på 24 år som behöver hjälp med att upprätthålla sina rutiner för att få sin vardag att fungera. Han har ett bildspråk som tar tid att lära sig. Därför är det många moment som är av praktiska inslag och omfattar

-Hygien

-Kommunikation 

-Måltider

-Hantera tekniska prylar som pratdator och Ipad

Stort intresse är buss och spårvagnskollektivet i Göteborg, utflykter till närliggande orter med tåg, äta på restaurang och regelbunden simträning vid två tillfällen i veckan. Kunden har en medelsvår utvecklingsstörning, saknat talat språk och autism. Det är därför viktigt för honom att följa vardagliga rutiner för att undvika oro. Kunden har dubbelassistans vid badtillfällena, det innebär att du då kommer att arbeta med an kollega.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Du är trygg i dig själv, tycker om att prata, är bra på att ta initativ ovh kontakt med din omgivning

Du kan samarbeta med familjen och andra kollegor

Du har nära till skratt och tycker om att busa och skoja, samtidigt som du är lugn när situationen kräver det

Du prata och skriver felfri svenska och kan förstå underliggande ord i en mening

 

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ett omsorgsarbete där du träffat på Autism eller likande funktionsvariationer.

ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD

Arbetstiderna är fast rullande schema

Måndagar 15-22

Tisdagar 13-22

Torsdagar 13-22

Lördag och Söndag Varannan vecka 13-22

ANSÖKAN

Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så tveka inte att skicka in din ansökan.

DIN LÖN

På GIL får du som assistent fast grundlön per timme + semesterersättning + OB. Vi följer kollektivavtalet

GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal. GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Rådgivare till Intrum Göteborg

Inkassohandläggare
Läs mer Sep 23
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning söker vi nu:
Arbetsbeskrivning
I din roll som rådgivare är det huvudsakliga syftet att hjälpa människor till en sund ekonomi. Det gör du genom att på ett professionellt och ödmjukt sätt ta emot inkommande och utgående ärenden från slutkunder via telefon men även via mail. Genom ett högt engagemang levererar vi gemensamt på företagets kundlöften och driver vår affär mot högre inkassering. Vi arbetar ständigt med att bli bättre och mer effektiva samtidigt som vi håller en hög kvalitet i vår leverans till kund och slutkund - Vi ser till att det händer!

Tillsammans med ditt team kommer du genom hög servicegrad och lösningsorienterat förhållningssätt öka kundernas kassaflöde.

Telefonen kommer vara ditt huvudsakliga arbetsverktyg då du både kommer hantera inkommande och utgående samtal.

Som konsult blir du anställd av Amendo och uthyrd till vår kund. Att arbeta som konsult är en fantastisk möjlighet att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag inom ekonomi, bank, finans och försäkring.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete inom service och kundkontakt och gillar att hjälpa människor. Har du tidigare erfarenhet från finans, ekonomi eller inkasso är det meriterande. Du har förmågan att leda dig själv, drivs av utmaningar och gillar att leverera mot uppsatta mål. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt och skapa förtroende för dig själv och oss som företag. En kommunikativ förmåga där du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska är ett krav, ytterligare språk är ett stort plus.

Eftersom vi arbetar i team ser vi att du är en lagspelare som tycker om att sprida positiv energi och motiveras av att arbeta i en målinriktad verksamhet. Du gillar att hjälpa andra på ett effektivt och empatiskt sätt. Som person är du positiv och respektfull i ditt bemötande mot såväl kunder som kollegor.

Om Intrum
Intrum är det marknadsledande kredithanteringsbolaget i Europa och sitter mitt i centrala Göteborg. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever efter värderingarna Empathy, Ethics, Solutions och Dedication.

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att hjälpa människor till en sund ekonomi. Genom att varje dag vilja vara lite bättre än gårdagen, tar vi tar fram det bästa hos varandra. Vår bransch förändras konstant, vi är alltid på väg framåt och slutar aldrig att utvecklas. Uppskattar du att arbeta i ett team där utveckling, samarbete och kreativitet uppmuntras kommer du att trivas hos oss.
Eftersom vi vill ge dig rätt förutsättningar att göra ett bra arbete hos oss startar du ditt uppdrag med utbildning så att du känner dig trygg i din roll och med de uppgifter som du ska utföra. Arbetstider är förlagda måndag-fredag mellan 8-18.15 med möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan.

Detta får du som konsult på Amendo
Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Du får en trygg arbetsgivare med ett välkänt varumärke och en engagerad konsultchef som kan branschen. Vi ser till att du får en spännande och långsiktig utveckling i din konsultroll. På Amendo tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

Om Amendo
Amendo är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Följ oss gärna på Linkedin!

Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim som är specialiserade på rekrytering och interima tillsättningar av ledare och specialister, och Amendo Tech som arbetar med konsultuthyrning och rekrytering inom tech, IT och digital excellence.

Frågor och kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Lina Johansson, lina.johansson@amendo.se. Då vi träffar kandidater löpande är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Business Intelligence- konsult

Backend-utvecklare
Läs mer Sep 23
På Nexer söker vi fler stjärnor som vill komplettera vårt team inom BI & Advanced Analytics! Lockas du utav konsultrollen och vill arbeta med olika kunder och branscher? Vill du tillhöra ett modigt och familjärt bolag och jobba med BI- utveckling i ett passionerat team i Göteborg? Läs vidare, vi kan ha rollen för dig!Är vi rätt för dig?
På Nexer Group och i teamet BI & Advanced Analytics har vi ett ökat behov av fler duktiga kollegor som vill arbeta som BI- konsult. Att arbeta som konsult passar dig som är nyfiken och tycker om en ombytlig vardag, där du får möjligheten att arbeta i varierande uppdrag hos olika kunder och branscher i Göteborgsområdet. Du kommer att arbeta med att samla in, strukturera samt visualisera data från olika datakällor. Du stöttar verksamheten genom att omvandla idéer, stora mängder data och strategier till affärsnytta och beslut grundat på fakta. 

Vi kan vara rätt för dig om du vill arbeta hos en arbetsgivare som värdesätter och satsar på dig och din utveckling. Genom vår lärande kultur får du ta del av Nexer Academy- vårt utbildningsforum för kurser, utbildningar och certifieringar. Du ingår i ett erfaret och kompetent team där det finns utrymme för kunskapsutbyte, och dessutom får du regelbunden uppföljning av din utveckling med din närmsta chef som coachar dig framåt.

På Nexer kan du räkna med en trygg anställning och vi är ett bolag som förstår vikten av en god work- life- balance. I vårt förmånspaket erbjuder vi många attraktiva förmåner t.ex våra Passion Days, extra lediga dagar att ta ut när du behöver för att ägna tid åt något som du brinner för. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag, ersättning vid föräldraledighet med mera. För oss är det också viktigt att vi får träffas och ha det roligt tillsammans, därför arrangerar vi regelbundet sociala aktiviteter  - allt från sport till kreativa aktiviteter, målresor eller trevliga After Works.

 

Är du vår nya kollega?
Vi söker dig med en relevant akademisk utbildning och några års erfarenhet av utveckling inom Business Intelligence och Analytics. Du rör dig obehindrat mellan on-prem och cloud och har dessa kompetenser:


• Azure Data Factory
• Azure Storage
• Azure DB och/eller Azure Synapse
• Power BI och/eller Qlik
• Microsoft Server och dess komponenter (SSIS, SSAS)
• Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal såväl som skriftDet är även meriterande om du uppfyller något av följande:


• Erfarenhet av konsultbranschen
• Har relevanta certifieringar
• Erfarenhet av kravhantering och analys
• Van vid ett agilt arbetssätt som t.ex Scrum eller Kanban
• Jobbat med rådgivning och teknisk arkitektur inom BI
• Har kompetens inom Data Bricks eller Snowflake
• Kompetens inom andra programmeringsspråk, ex C# eller Python

 

Ansökan 

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Natalie Svensson på natalie.svensson@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka! 

Nexer som arbetsgivare


Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Dessutom erbjuder vi en flexibel arbetspolicy, där det finns möjlighet att arbeta på distans när det passar dig och ditt uppdrag.


Vår kultur

Vår vision är Promising future – det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg – framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Ansök nu

Turnerande fältsäljare - Snittlön 35.000 kr

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Sep 23
Är du driven, tävlingsinriktad och letar efter nästa steg i karriären?

Då kanske resande försäljning är något för dig!

Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom TV och bredband och är ledande inom face2face försäljning. Hos oss kommer du lära dig grundretoriken i försäljning till mer avancerad invändningshantering av erfarna säljchefer som brinner för det dem gör. Därför behövs det ingen tidigare erfarenhet då vi lär upp från grunden!

Vi som företag fungerar lite annorlunda då vi tror att personlig utveckling och försäljning går hand i hand, därför jobbar vi stenhårt med daglig coachning, rätt mindset samt individuella målsättningar.

Som ny säljare hos oss ingår man i ett team med likasinnade kollegor som älskar försäljning där alla hjälper varandra att ta rätt steg i rätt riktning, varje dag.

En härlig teamkänsla där man stöttar varandra ger återkommande goda resultat och är något vi satsar mycket på genom tävlingar, teambuilding aktiviteter och andra roliga event.

Med över 20 års erfarenhet av försäljning på nacken tillsammans med våra fantastiska säljteam är vi övertygade om att vi kan skapa Sveriges bästa arbetsplats för säljare.Mer om tjänsten:

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag kl. 12:00 - 21:00

Du kommer förmedla och sälja in produkter från våra uppdragsgivare genom uppsökande försäljning där du själv ansvarar för hela säljprocessen.

Tjänsten är på resande fot där du tillsammans med ditt team besöker städer runtom i hela Sverige där övernattning ingår.

Vi står för samtliga boende och resekostnader men förväntar oss att du har möjlighet att vara borta måndag - fredag om du söker tjänsten.

Vi söker dig som:

- Flytande svenska i tal och skrift

- Är driven och tävlingsinriktad

- Kan arbeta självständigt och i grupp

- Kan bygga värdefulla relationer och göra allt för kundernaVad vi erbjuder:

- Generösa provisioner

- Daglig coaching och mentorskap från flera av Sveriges bästa säljchefer

- Löpande sälj samt ledarskapsutbildningar

- Roliga säljtävlingar

- Goda karriärmöjligheter inom bolagetMeriterande:

- B-körkort (ej krav)

Mer om oss hittar du på:

https://vitasales.se/#Section1

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!

Ansök nu

Turnerande fältsäljare - Snittlön 35.000 kr

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Sep 23
Är du driven, tävlingsinriktad och letar efter nästa steg i karriären?

Då kanske försäljning är något för dig!

Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom TV och bredband och är ledande inom face2face försäljning. Hos oss kommer du lära dig grundretoriken i försäljning till mer avancerad invändningshantering av erfarna säljchefer som brinner för det dem gör. Därför behövs det ingen tidigare erfarenhet då vi lär upp från grunden!

Vi som företag fungerar lite annorlunda då vi tror att personlig utveckling och försäljning går hand i hand, därför jobbar vi stenhårt med daglig coachning, rätt mindset samt individuella målsättningar.

Som ny säljare hos oss ingår man i ett team med likasinnade kollegor som älskar försäljning där alla hjälper varandra att ta rätt steg i rätt riktning, varje dag.

En härlig teamkänsla där man stöttar varandra ger återkommande goda resultat och är något vi satsar mycket på genom tävlingar, teambuilding aktiviteter och andra roliga event.

Med över 20 års erfarenhet av försäljning på nacken tillsammans med våra fantastiska säljteam är vi övertygade om att vi kan skapa Sveriges bästa arbetsplats för säljare.Mer om tjänsten:

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag kl. 12:00 - 21:00

Du kommer förmedla och sälja in produkter från våra uppdragsgivare genom uppsökande försäljning där du själv ansvarar för hela säljprocessen.

Tjänsten är på resande fot där du tillsammans med ditt team besöker städer runtom i hela Sverige där övernattning ingår.

Vi står för samtliga boende och resekostnader men förväntar oss att du har möjlighet att vara borta måndag - fredag om du söker tjänsten.

Vi söker dig som:

- Flytande svenska i tal och skrift

- Är driven och tävlingsinriktad

- Kan arbeta självständigt och i grupp

- Kan bygga värdefulla relationer och göra allt för kundernaVad vi erbjuder:

- Generösa provisioner

- Daglig coaching och mentorskap från flera av Sveriges bästa säljchefer

- Löpande sälj samt ledarskapsutbildningar

- Roliga säljtävlingar

- Goda karriärmöjligheter inom bolagetMeriterande:

- B-körkort (ej krav)

Mer om oss hittar du på:

https://vitasales.se/#Section1

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!

Ansök nu

Letar du efter nästa äventyr? Bli resande säljare idag!

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Sep 23
Vill du ha ett jobb där du får upptäcka hela Sverige samtidigt som du bestämmer över din egna lön?

Då kanske resande försäljning är något för dig!

Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom TV och bredband och är ledande inom face2face försäljning. Hos oss kommer du lära dig grundretoriken i försäljning till mer avancerad invändningshantering av erfarna säljchefer som brinner för det dem gör. Därför behövs det ingen tidigare erfarenhet då vi lär upp från grunden!

Vi som företag fungerar lite annorlunda då vi tror att personlig utveckling och försäljning går hand i hand, därför jobbar vi stenhårt med daglig coachning, rätt mindset samt individuella målsättningar.

Som ny säljare hos oss ingår man i ett team med likasinnade kollegor som älskar försäljning där alla hjälper varandra att ta rätt steg i rätt riktning, varje dag.

En härlig teamkänsla där man stöttar varandra ger återkommande goda resultat och är något vi satsar mycket på genom tävlingar, teambuilding aktiviteter och andra roliga event.

Med över 20 års erfarenhet av försäljning på nacken tillsammans med våra fantastiska säljteam är vi övertygade om att vi kan skapa Sveriges bästa arbetsplats för säljare.Mer om tjänsten:

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag kl. 12:00 - 21:00

Du kommer förmedla och sälja in produkter från våra uppdragsgivare genom uppsökande försäljning där du själv ansvarar för hela säljprocessen.

Tjänsten är på resande fot där du tillsammans med ditt team besöker städer runtom i hela Sverige där övernattning ingår.

Vi står för samtliga boende och resekostnader men förväntar oss att du har möjlighet att vara borta måndag - fredag om du söker tjänsten.

Vi söker dig som:

- Flytande svenska i tal och skrift

- Är driven och tävlingsinriktad

- Kan arbeta självständigt och i grupp

- Kan bygga värdefulla relationer och göra allt för kundernaVad vi erbjuder:

- Generösa provisioner

- Daglig coaching och mentorskap från flera av Sveriges bästa säljchefer

- Löpande sälj samt ledarskapsutbildningar

- Roliga säljtävlingar

- Goda karriärmöjligheter inom bolagetMeriterande:

- B-körkort (ej krav)

Mer om oss hittar du på:

https://vitasales.se/#Section1

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!

Ansök nu

Kundbokare för mediaföretag

Besöksbokare/Kundbokare
Läs mer Sep 23
RecNet arbetar för att förenkla kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare.
LÅT OSS HITTA JOBBET ÅT DIG!
Vi letar aktivt jobb åt dig utifrån dina krav och erfarenheter. Över 80% av de som registrerar sig får ett jobberbjudande inom 1 vecka. Registrera dig snabbt och enkelt på RecNet.se

Vi söker en kundbokare åt vår uppdragsgivare som arbetar med reklam och marknadsföring. Företaget har lång erfarenhet i branschen och har ett centralt kontor nära till kollektivtrafiken. Företaget satsar mycket på trivsel och utbildning av sina medarbetare. Via tjänsten finns på sikt möjligheter att utvecklas inom företaget om man visar god arbetsvilja och bra resultat.

Som kundbokare arbetar du med att ta kontakt med företag, och till viss del sälja in produkten för att boka in ett möte åt en av uppdragsgivarens account managers. Ansvarig säljare kommer sedan att åka på besöket för att sälja in produkten.

Företaget arbetar med stora och välkända medier i sin marknadsföring och har många års erfarenhet i branschen. Du kommer att arbeta med roliga och glada kolleger och få bra utbildning av din närmaste chef.
Du har en fast lön på 12 000 + provision. Arbetstider är 9-18 måndag till fredag.

Vi söker dig som vill arbeta med telefonen som redskap och som inte är rädd för att skapa nya kontakter per telefon.
Du ska vara social och behärska svenska språket flytande.

Vi ser att du har minst 3 månaders erfarenhet av antingen kundbokning eller Telemarketing sedan tidigare.

Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Ansök nu

Skoltrött? Jobba som säljare - Snittlön 35.000 kr

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Sep 23
Hatar du att sitta still? Är redo för nästa äventyr och vill tjäna mycket pengar?

Då kanske försäljning är något för dig!

Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom TV och bredband och är ledande inom face2face försäljning. Hos oss kommer du lära dig grundretoriken i försäljning till mer avancerad invändningshantering av erfarna säljchefer som brinner för det dem gör. Därför behövs det ingen tidigare erfarenhet då vi lär upp från grunden!

Vi som företag fungerar lite annorlunda då vi tror att personlig utveckling och försäljning går hand i hand, därför jobbar vi stenhårt med daglig coachning, rätt mindset samt individuella målsättningar.

Som ny säljare hos oss ingår man i ett team med likasinnade kollegor som älskar försäljning där alla hjälper varandra att ta rätt steg i rätt riktning, varje dag.

En härlig teamkänsla där man stöttar varandra ger återkommande goda resultat och är något vi satsar mycket på genom tävlingar, teambuilding aktiviteter och andra roliga event.

Med över 20 års erfarenhet av försäljning på nacken tillsammans med våra fantastiska säljteam är vi övertygade om att vi kan skapa Sveriges bästa arbetsplats för säljare.Mer om tjänsten:

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag kl. 12:00 - 21:00

Du kommer förmedla och sälja in produkter från våra uppdragsgivare genom uppsökande försäljning där du själv ansvarar för hela säljprocessen.

Tjänsten är på resande fot där du tillsammans med ditt team besöker städer runtom i hela Sverige där övernattning ingår.

Vi står för samtliga boende och resekostnader men förväntar oss att du har möjlighet att vara borta måndag - fredag om du söker tjänsten.

Vi söker dig som:

- Flytande svenska i tal och skrift

- Är driven och tävlingsinriktad

- Kan arbeta självständigt och i grupp

- Kan bygga värdefulla relationer och göra allt för kundernaVad vi erbjuder:

- Generösa provisioner

- Daglig coaching och mentorskap från flera av Sveriges bästa säljchefer

- Löpande sälj samt ledarskapsutbildningar

- Roliga säljtävlingar

- Goda karriärmöjligheter inom bolagetMeriterande:

- B-körkort (ej krav)

Mer om oss hittar du på:

https://vitasales.se/#Section1

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!

Ansök nu

Är du bra socialt? Vi söker säljare utan erfarenhet!

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Sep 23
Är du karismatisk, driven och letar efter nästa steg i karriären?

Då kanske försäljning är något för dig!

Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom TV och bredband och är ledande inom face2face försäljning. Hos oss kommer du lära dig grundretoriken i försäljning till mer avancerad invändningshantering av erfarna säljchefer som brinner för det dem gör. Därför behövs det ingen tidigare erfarenhet då vi lär upp från grunden!

Vi som företag fungerar lite annorlunda då vi tror att personlig utveckling och försäljning går hand i hand, därför jobbar vi stenhårt med daglig coachning, rätt mindset samt individuella målsättningar.

Som ny säljare hos oss ingår man i ett team med likasinnade kollegor som älskar försäljning där alla hjälper varandra att ta rätt steg i rätt riktning, varje dag.

En härlig teamkänsla där man stöttar varandra ger återkommande goda resultat och är något vi satsar mycket på genom tävlingar, teambuilding aktiviteter och andra roliga event.

Med över 20 års erfarenhet av försäljning på nacken tillsammans med våra fantastiska säljteam är vi övertygade om att vi kan skapa Sveriges bästa arbetsplats för säljare.Mer om tjänsten:

Omfattning: Heltidstjänst

Arbetstider: Måndag - Fredag kl. 12:00 - 21:00

Du kommer förmedla och sälja in produkter från våra uppdragsgivare genom uppsökande försäljning där du själv ansvarar för hela säljprocessen.

Tjänsten är på resande fot där du tillsammans med ditt team besöker städer runtom i hela Sverige där övernattning ingår.

Vi står för samtliga boende och resekostnader men förväntar oss att du har möjlighet att vara borta måndag - fredag om du söker tjänsten.

Vi söker dig som:

- Flytande svenska i tal och skrift

- Är driven och tävlingsinriktad

- Kan arbeta självständigt och i grupp

- Kan bygga värdefulla relationer och göra allt för kundernaVad vi erbjuder:

- Generösa provisioner

- Daglig coaching och mentorskap från flera av Sveriges bästa säljchefer

- Löpande sälj samt ledarskapsutbildningar

- Roliga säljtävlingar

- Goda karriärmöjligheter inom bolagetMeriterande:

- B-körkort (ej krav)

Mer om oss hittar du på:

https://vitasales.se/#Section1

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!

Ansök nu

Projektledare inom fastighetsförvaltning

Arbetsledare, anläggning
Läs mer Sep 23
Är du en person med fallenhet för att delegera ansvar samt brinner för att leda bygg/VVSprojekt? Nu har du chansen att få arbeta med detta dagligen! Vi på Academic Work söker nu en projektledare som strävar efter utmaningar. Varmt välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval.

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu en projektledare till ett framgångsrikt globat företag i Torslanda som arbetar med resurshantering inom en rad områden. Företaget arbetar med konsultuppdrag till stora aktörer inom bland annat fordonsbranschen och söker nu ytterligare en kollega som vill utvecklas i sin roll som projektledare!
Som projektledare kommer du att ha en bred roll där du bland annat kommer delegera ut rätt arbetsuppgifter till roller för att kunna utföra de olika projekten på bästa sätt. Ditt ansvarsområde kommer vara att delta i de projekt som behöver stöttning och koordinering men eventuellt även hålla i egna projekt, det finns möjlighet till att jobba med bygg eller VVS projekt. Vi ser gärna att du är en person som ständigt vill utmanas och brinner för att arbeta samt att du vågar ta för dig i rollen. Vidare finns det möjlighet till utveckling för denna tjänst och vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och ditt driv.

Du erbjuds


* Unika utvecklingsmöjligheter som projektledare inom fastighetsförvaltning
* Ett globalt kontaktnät
* En arbetsplats med god sammanhållning och ett öppet klimat
* Möjlighet att jobba i ett team med kompetenta personer
* En arbetsplats med god sammanhållning och ett öppet klimat


Du kommer att vara anställd hos Academic Work och jobba som konsult. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

VI SÖKER DIG SOM
Tidigare har arbetat hands on ute på fält med antingen bygg eller VVS projekt men som nu vill ta nästa kliv och få lite mer ansvar. Du behöver även:
- Ha ett stort intresse för projektledning
- Ha obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift
- Behärska engelska i tal och skrift
- Ha goda datorvana
- Ha b-körkort

Det är meriterande om du
- Har en utbildning inom bygg eller VVS
- Har jobbat i systemet Maximo eller liknande program
- Erfarenhet inom bygg eller ventilation
- Erfarenhet av relining

Som person är du:
- Prestigelös
- Initiativtagande
- ÖdmjukÖvrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid
* Placering: Torslanda


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Ansök nu

Planeringskoordinator till servicebolag

Gruppledare för kontorspersonal
Läs mer Sep 23
Har du en god förmåga att planera, koordinera, strukturera och schemalägga? Beskriver du dig som en lagspelare som uppskattar att ha många bollar i luften? Är du även intresserad av en utvecklande roll på ett ledande serviceföretag? Då ser vi fram emot din ansökan!

OM TJÄNSTEN
Nu söker vi en planeringskoordinator till ett ledande serviceföretag. I rollen kommer ditt ansvar vara att koordinera förfrågningar från kunder med att boka in resurser i form av revisorer och konsulter på kunduppdrag. Du kommer få reda på mer om företaget i nästa steg av processen!

Detta är ett konsulterbjudande på initialt 6 månader som sedan kan förlängas eller övergå i en anställning hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

Du erbjuds
- En lärorik roll där bara du själv sätter gränser för hur långt du kan gå
- En långsiktig roll som erbjuder utveckling
- Ett härligt team med flera kollegor i planeringsteamet att lära från

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Ansvara över extern kontakt med kunder och revisorer
* Schemalägga och planera företagets revisorer på uppdrag hos kunder


VI SÖKER DIG SOM
- Har erfarenhet av en koordinerande och administrativ roll
- Har en slutförd gymnasial utbildning
- Är obehindrad i både svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet

Det är meriterande om du:


* Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom administration, projektledning eller ekonomi
* Har erfarenhet av att arbeta i en organisation med ledningssystem som ISO9001 och ISO 14001


Som person är du:


* Självgående
* Ansvarstagande
* Strukturerad


Övrig information


* Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
* Omfattning: Heltid, kontorstider mellan kl. 08:00-16:30
* Placering: Centralt i Göteborg


Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Ansök nu

Projektledare inom fastighetsförvaltning

Arbetsledare, VVS
Läs mer Sep 23
Är du en person med fallenhet för att delegera ansvar samt brinner för att leda bygg/VVSprojekt? Nu har du chansen att få arbeta med detta dagligen! Vi på Academic Work söker nu en projektledare som strävar efter utmaningar. Varmt välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval.

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu en projektledare till ett framgångsrikt globat företag i Torslanda som arbetar med resurshantering inom en rad områden. Företaget arbetar med konsultuppdrag till stora aktörer inom bland annat fordonsbranschen och söker nu ytterligare en kollega som vill utvecklas i sin roll som projektledare!

Som projektledare kommer du att ha en bred roll där du bland annat kommer delegera ut rätt arbetsuppgifter till roller för att kunna utföra de olika projekten på bästa sätt. Ditt ansvarsområde kommer vara att delta i de projekt som behöver stöttning och koordinering men eventuellt även hålla i egna projekt, det finns möjlighet till att jobba med bygg eller VVS projekt. Vi ser gärna att du är en person som ständigt vill utmanas och brinner för att arbeta samt att du vågar ta för dig i rollen. Vidare finns det möjlighet till utveckling för denna tjänst och vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och ditt driv.

Du erbjuds


* Unika utvecklingsmöjligheter som projektledare inom fastighetsförvaltning
* Ett globalt kontaktnät
* En arbetsplats med god sammanhållning och ett öppet klimat
* Möjlighet att jobba i ett team med kompetenta personer
* En arbetsplats med god sammanhållning och ett öppet klimat


Du kommer att vara anställd hos Academic Work och jobba som konsult. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

VI SÖKER DIG SOM
Tidigare har arbetat hands on ute på fält med antingen bygg eller VVS projekt men som nu vill ta nästa kliv och få lite mer ansvar. Du behöver även:


* Ha ett stort intresse för projektledning
* Ha obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift
* Behärska engelska i tal och skrift
* Ha goda datorvana
* Ha b-körkort


Det är meriterande om du


* Har en utbildning inom bygg eller VVS
* Har jobbat i systemet Maximo eller liknande program
* Erfarenhet inom bygg eller ventilation
* Erfarenhet av relining


Som person är du:
- Prestigelös
- Initiativtagande
- ÖdmjukÖvrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid
* Placering: Torslanda


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Ansök nu

Läkare och specialistläkare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!

Specialistläkare
Läs mer Sep 22
Hej och hjärtligt välkommen till att arbeta som läkarkonsult tillsammans med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen bemannar vi med professionella, ambitiösa och jordnära läkarkonsulter utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de läkare vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral, hög ambitionsnivå och en hög grad av individuellt självgående. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra läkarkonsulter.
Tillbaka får du som söker dig in till oss ett engagerat, genuint och personligt bemötande samt en stor nyfikenhet kopplat såväl till dig som person som kopplat till dig som yrkesutövare. Vi är helt enkelt Sveriges mest personliga konsultföretag och det är vi stolta över!
Vidare ser vi på PersonalExpressen oss själva som ett lag tillsammans med våra läkarkonsulter där vi utöver de spännande och varierande uppdragen vi kan erbjuda till dig som konsult, alltid vill växa tillsammans med våra medarbetare både i våra professionella roller och som människor. Vi är övertygade om att den ambitionen från oss som arbetsgivare är det bästa receptet som finns för en gemensam yrkesmässig framgång och för ett gemensamt privat välmående.
Välbetalda och spännande uppdrag i hela Norden med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen upphandlar vi löpande gentemot de största regionerna i Sverige och du som söker in till oss kan därmed känna dig trygg med att de uppdrag du blir förmedlad till genom oss är hållbara över lång tid. Även om vi arbetar primärt med Sveriges Regioner som kunder så har vi även ett flertalet stora samarbetsavtal med mindre vårdgivare/andra myndigheter som är i behov av läkartjänster på olika sätt. Vi finns även i Norge och kan därmed erbjuda samtliga våra läkare att tillfälligt, eller mer permanent, söka uppdrag genom oss i vårt kära grannland i väster.
Utöver detta har vi en lång rad samarbetspartners inom det privata näringslivet med mindre vårdgivare. Här ingår bland annat möjlighet till att arbeta med digitala vårdgivare för dig som som är intresserad av sådana uppdrag.
Med oss vid din sida får du en unik möjlighet att bli erbjuden uppdrag inom ramarna för ditt kompetensområde såväl till det offentliga som till det privata näringslivet. Det viktigaste för oss är att vi först får lära känna dig och dina yrkesambitioner för framtiden - sedan får du både vårt upphandlings-team gentemot statliga myndigheter och vårt säljteam gentemot privata företag som dina personliga stöttepelare framåt i karriären. Med oss på PersonalExpressen vid din sida kommer du alltid att ha möjlighet att själv styra din resa framåt. Först när du är både nöjd och stolt över de uppdrag du blir utplacerad på genom oss kommer vi att vara nöjda och stolta över oss själva och vår egen insats. Låt oss ta oss an din framtid tillsammans!
Vårt långsiktiga perspektiv!
På PersonalExpressen har vi alltid ambitionen att kunna erbjuda våra läkarkonsulter längre uppdrag på plats ute hos en och samma av våra kunder. Vår affärsidé är att arbeta nära både våra kunder och våra läkarkonsulter över tid för att skapa de bästa förutsättningarna till en gemensam utveckling och framgång för alla. Det innebär att det är viktigt för oss att du när du börjar jobba som läkarkonsult tillsammans med oss kommer till en kund/arbetsplats där du redan från start ser dig själv kunna trivas och må bra över tid. Vi kommer att bidra från vår sida med att se till så att du får de bästa möjliga förutsättningarna till att kunna använda dina tidigare yrkesmässiga kunskaper och dina tidigare livserfarenheter på ett sådant sätt att du kommer att trivas från start när du kommer till ett nytt uppdrag. Det lyckas vi ofta mycket väl med och de flesta av våra konsulter på PersonalExpressen idag har nu jobbat tillsammans med oss under många år - det hoppas vi att du också kommer att vilja göra!
Om oss på PersonalExpressen!
Vi på PersonalExpressens har vi verksamhet i hela landet men vårt huvudkontor återfinns i centrala Stockholm beläget högst upp i Hötorgsskrapan närmast Sergels Torg på våning 18. Du är alltid välkommen förbi till oss om du är nyfiken på oss och vill höra mer kring hur vi arbetar med bemanning av läkare och specialistläkare!
På PersonalExpressen gör vi vidare mycket mer än att förmedla konsultuppdrag inom ramarna för vår läkarbemanning. Vi arbetar även med bemanning av chefer, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, förskollärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper där det offentliga på olika sätt är en central del av vår kundstock.
På PersonalExpressen tror vi även på att slå ihop alla våra affärsområden när det kommer till att anordna gemensamma konsultträffar, sommarfester, julfester, konsultresor eller bara att bjuda in till spontana after-works och andra roliga evenemang. På så vis blir du som kommer in som ny läkarkonsult hos oss direkt en del av den större familjen på PersonalExpressen där vi idag samlar över 500 heltids- eller deltidsarbetande konsulter från olika branscher, sektorer och affärsområden. Vi ser helt enkelt värdet i att vara en arbetsgivare där människor med olika yrkesbakgrund och olika intressen, men med samma engagemang för ett starkare samhälle, får mötas kontinuerligt för att dela erfarenheter och perspektiv med varandra.
Vill du utöver att du primärt förstås får en professionell karriärvägledning i relation till dina egna yrkesambitioner, dessutom få möta erfarna och kompetenta kollegor med en annan utbildnings- och yrkesbakgrund än du själv har, så har du kommit helt rätt till oss på PersonalExpressen. Vi känner oss trygga med att du kommer att trivas väldigt gott tillsammans med oss på PersonalExpressen för många år framöver och vi ser vidare fram emot att få in dig i vårt fantastiskt progressiva team redan idag!
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Sammanfattningsvis ser vi verkligen fram emot att få lära känna både dig och dina yrkesambitioner för din framtida karriär.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag så både hörs och ses vi förhoppningsvis inom kort!

Ansök nu

Läkare och specialistläkare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!

Läkare
Läs mer Sep 22
Hej och hjärtligt välkommen till att arbeta som läkarkonsult tillsammans med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen bemannar vi med professionella, ambitiösa och jordnära läkarkonsulter utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de läkare vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral, hög ambitionsnivå och en hög grad av individuellt självgående. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra läkarkonsulter.
Tillbaka får du som söker dig in till oss ett engagerat, genuint och personligt bemötande samt en stor nyfikenhet kopplat såväl till dig som person som kopplat till dig som yrkesutövare. Vi är helt enkelt Sveriges mest personliga konsultföretag och det är vi stolta över!
Vidare ser vi på PersonalExpressen oss själva som ett lag tillsammans med våra läkarkonsulter där vi utöver de spännande och varierande uppdragen vi kan erbjuda till dig som konsult, alltid vill växa tillsammans med våra medarbetare både i våra professionella roller och som människor. Vi är övertygade om att den ambitionen från oss som arbetsgivare är det bästa receptet som finns för en gemensam yrkesmässig framgång och för ett gemensamt privat välmående.
Välbetalda och spännande uppdrag i hela Norden med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen upphandlar vi löpande gentemot de största regionerna i Sverige och du som söker in till oss kan därmed känna dig trygg med att de uppdrag du blir förmedlad till genom oss är hållbara över lång tid. Även om vi arbetar primärt med Sveriges Regioner som kunder så har vi även ett flertalet stora samarbetsavtal med mindre vårdgivare/andra myndigheter som är i behov av läkartjänster på olika sätt. Vi finns även i Norge och kan därmed erbjuda samtliga våra läkare att tillfälligt, eller mer permanent, söka uppdrag genom oss i vårt kära grannland i väster.
Utöver detta har vi en lång rad samarbetspartners inom det privata näringslivet med mindre vårdgivare. Här ingår bland annat möjlighet till att arbeta med digitala vårdgivare för dig som som är intresserad av sådana uppdrag.
Med oss vid din sida får du en unik möjlighet att bli erbjuden uppdrag inom ramarna för ditt kompetensområde såväl till det offentliga som till det privata näringslivet. Det viktigaste för oss är att vi först får lära känna dig och dina yrkesambitioner för framtiden - sedan får du både vårt upphandlings-team gentemot statliga myndigheter och vårt säljteam gentemot privata företag som dina personliga stöttepelare framåt i karriären. Med oss på PersonalExpressen vid din sida kommer du alltid att ha möjlighet att själv styra din resa framåt. Först när du är både nöjd och stolt över de uppdrag du blir utplacerad på genom oss kommer vi att vara nöjda och stolta över oss själva och vår egen insats. Låt oss ta oss an din framtid tillsammans!
Vårt långsiktiga perspektiv!
På PersonalExpressen har vi alltid ambitionen att kunna erbjuda våra läkarkonsulter längre uppdrag på plats ute hos en och samma av våra kunder. Vår affärsidé är att arbeta nära både våra kunder och våra läkarkonsulter över tid för att skapa de bästa förutsättningarna till en gemensam utveckling och framgång för alla. Det innebär att det är viktigt för oss att du när du börjar jobba som läkarkonsult tillsammans med oss kommer till en kund/arbetsplats där du redan från start ser dig själv kunna trivas och må bra över tid. Vi kommer att bidra från vår sida med att se till så att du får de bästa möjliga förutsättningarna till att kunna använda dina tidigare yrkesmässiga kunskaper och dina tidigare livserfarenheter på ett sådant sätt att du kommer att trivas från start när du kommer till ett nytt uppdrag. Det lyckas vi ofta mycket väl med och de flesta av våra konsulter på PersonalExpressen idag har nu jobbat tillsammans med oss under många år - det hoppas vi att du också kommer att vilja göra!
Om oss på PersonalExpressen!
Vi på PersonalExpressens har vi verksamhet i hela landet men vårt huvudkontor återfinns i centrala Stockholm beläget högst upp i Hötorgsskrapan närmast Sergels Torg på våning 18. Du är alltid välkommen förbi till oss om du är nyfiken på oss och vill höra mer kring hur vi arbetar med bemanning av läkare och specialistläkare!
På PersonalExpressen gör vi vidare mycket mer än att förmedla konsultuppdrag inom ramarna för vår läkarbemanning. Vi arbetar även med bemanning av chefer, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, förskollärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper där det offentliga på olika sätt är en central del av vår kundstock.
På PersonalExpressen tror vi även på att slå ihop alla våra affärsområden när det kommer till att anordna gemensamma konsultträffar, sommarfester, julfester, konsultresor eller bara att bjuda in till spontana after-works och andra roliga evenemang. På så vis blir du som kommer in som ny läkarkonsult hos oss direkt en del av den större familjen på PersonalExpressen där vi idag samlar över 500 heltids- eller deltidsarbetande konsulter från olika branscher, sektorer och affärsområden. Vi ser helt enkelt värdet i att vara en arbetsgivare där människor med olika yrkesbakgrund och olika intressen, men med samma engagemang för ett starkare samhälle, får mötas kontinuerligt för att dela erfarenheter och perspektiv med varandra.
Vill du utöver att du primärt förstås får en professionell karriärvägledning i relation till dina egna yrkesambitioner, dessutom få möta erfarna och kompetenta kollegor med en annan utbildnings- och yrkesbakgrund än du själv har, så har du kommit helt rätt till oss på PersonalExpressen. Vi känner oss trygga med att du kommer att trivas väldigt gott tillsammans med oss på PersonalExpressen för många år framöver och vi ser vidare fram emot att få in dig i vårt fantastiskt progressiva team redan idag!
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Sammanfattningsvis ser vi verkligen fram emot att få lära känna både dig och dina yrkesambitioner för din framtida karriär.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag så både hörs och ses vi förhoppningsvis inom kort!

Ansök nu

Läkare och specialistläkare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!

Läkare
Läs mer Sep 22
Hej och hjärtligt välkommen till att arbeta som läkarkonsult tillsammans med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen bemannar vi med professionella, ambitiösa och jordnära läkarkonsulter utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de läkare vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral, hög ambitionsnivå och en hög grad av individuellt självgående. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra läkarkonsulter.
Tillbaka får du som söker dig in till oss ett engagerat, genuint och personligt bemötande samt en stor nyfikenhet kopplat såväl till dig som person som kopplat till dig som yrkesutövare. Vi är helt enkelt Sveriges mest personliga konsultföretag och det är vi stolta över!
Vidare ser vi på PersonalExpressen oss själva som ett lag tillsammans med våra läkarkonsulter där vi utöver de spännande och varierande uppdragen vi kan erbjuda till dig som konsult, alltid vill växa tillsammans med våra medarbetare både i våra professionella roller och som människor. Vi är övertygade om att den ambitionen från oss som arbetsgivare är det bästa receptet som finns för en gemensam yrkesmässig framgång och för ett gemensamt privat välmående.
Välbetalda och spännande uppdrag i hela Norden med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen upphandlar vi löpande gentemot de största regionerna i Sverige och du som söker in till oss kan därmed känna dig trygg med att de uppdrag du blir förmedlad till genom oss är hållbara över lång tid. Även om vi arbetar primärt med Sveriges Regioner som kunder så har vi även ett flertalet stora samarbetsavtal med mindre vårdgivare/andra myndigheter som är i behov av läkartjänster på olika sätt. Vi finns även i Norge och kan därmed erbjuda samtliga våra läkare att tillfälligt, eller mer permanent, söka uppdrag genom oss i vårt kära grannland i väster.
Utöver detta har vi en lång rad samarbetspartners inom det privata näringslivet med mindre vårdgivare. Här ingår bland annat möjlighet till att arbeta med digitala vårdgivare för dig som som är intresserad av sådana uppdrag.
Med oss vid din sida får du en unik möjlighet att bli erbjuden uppdrag inom ramarna för ditt kompetensområde såväl till det offentliga som till det privata näringslivet. Det viktigaste för oss är att vi först får lära känna dig och dina yrkesambitioner för framtiden - sedan får du både vårt upphandlings-team gentemot statliga myndigheter och vårt säljteam gentemot privata företag som dina personliga stöttepelare framåt i karriären. Med oss på PersonalExpressen vid din sida kommer du alltid att ha möjlighet att själv styra din resa framåt. Först när du är både nöjd och stolt över de uppdrag du blir utplacerad på genom oss kommer vi att vara nöjda och stolta över oss själva och vår egen insats. Låt oss ta oss an din framtid tillsammans!
Vårt långsiktiga perspektiv!
På PersonalExpressen har vi alltid ambitionen att kunna erbjuda våra läkarkonsulter längre uppdrag på plats ute hos en och samma av våra kunder. Vår affärsidé är att arbeta nära både våra kunder och våra läkarkonsulter över tid för att skapa de bästa förutsättningarna till en gemensam utveckling och framgång för alla. Det innebär att det är viktigt för oss att du när du börjar jobba som läkarkonsult tillsammans med oss kommer till en kund/arbetsplats där du redan från start ser dig själv kunna trivas och må bra över tid. Vi kommer att bidra från vår sida med att se till så att du får de bästa möjliga förutsättningarna till att kunna använda dina tidigare yrkesmässiga kunskaper och dina tidigare livserfarenheter på ett sådant sätt att du kommer att trivas från start när du kommer till ett nytt uppdrag. Det lyckas vi ofta mycket väl med och de flesta av våra konsulter på PersonalExpressen idag har nu jobbat tillsammans med oss under många år - det hoppas vi att du också kommer att vilja göra!
Om oss på PersonalExpressen!
Vi på PersonalExpressens har vi verksamhet i hela landet men vårt huvudkontor återfinns i centrala Stockholm beläget högst upp i Hötorgsskrapan närmast Sergels Torg på våning 18. Du är alltid välkommen förbi till oss om du är nyfiken på oss och vill höra mer kring hur vi arbetar med bemanning av läkare och specialistläkare!
På PersonalExpressen gör vi vidare mycket mer än att förmedla konsultuppdrag inom ramarna för vår läkarbemanning. Vi arbetar även med bemanning av chefer, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, förskollärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper där det offentliga på olika sätt är en central del av vår kundstock.
På PersonalExpressen tror vi även på att slå ihop alla våra affärsområden när det kommer till att anordna gemensamma konsultträffar, sommarfester, julfester, konsultresor eller bara att bjuda in till spontana after-works och andra roliga evenemang. På så vis blir du som kommer in som ny läkarkonsult hos oss direkt en del av den större familjen på PersonalExpressen där vi idag samlar över 500 heltids- eller deltidsarbetande konsulter från olika branscher, sektorer och affärsområden. Vi ser helt enkelt värdet i att vara en arbetsgivare där människor med olika yrkesbakgrund och olika intressen, men med samma engagemang för ett starkare samhälle, får mötas kontinuerligt för att dela erfarenheter och perspektiv med varandra.
Vill du utöver att du primärt förstås får en professionell karriärvägledning i relation till dina egna yrkesambitioner, dessutom få möta erfarna och kompetenta kollegor med en annan utbildnings- och yrkesbakgrund än du själv har, så har du kommit helt rätt till oss på PersonalExpressen. Vi känner oss trygga med att du kommer att trivas väldigt gott tillsammans med oss på PersonalExpressen för många år framöver och vi ser vidare fram emot att få in dig i vårt fantastiskt progressiva team redan idag!
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Sammanfattningsvis ser vi verkligen fram emot att få lära känna både dig och dina yrkesambitioner för din framtida karriär.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag så både hörs och ses vi förhoppningsvis inom kort!

Ansök nu

IT projektledare inom offentlig sektor

Projektledare, IT
Läs mer Sep 22
Nexer Group, fd Sigma IT, är ett svenskt, privat och familjeägt IT- konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår ambition är att bli framtidens techbolag och detta för att kunna bidra till en lovande framtid.

På enheten West Strategy i Göteborg söker vi dig som brinner för projektledning med fokus på den offentliga sektorn. Fokuset ligger på att hjälpa våra kunder inom den offentliga sektorn att ligga steget före i sin agila och digitala transformation! Är du projektledare med bakgrund inom IT och digital transformation? Lockas du av ett varierat arbete hos olika kunder och branscher? Läs vidare, Nexer kan vara rätt för dig!Är vi rätt för dig?
Blir du en del av Nexer och West Strategy kommer du att tillhöra ett framåtlutat och modigt bolag som speglar både entreprenörs- och familjär anda. Hos oss får du vara med och bidra, vi ser till att du får den utveckling du behöver och du ingår i ett kompetent och passionerat team som delar med sig av kunskaper och erfarenheter. För oss är både din personliga- och karriärutveckling viktig. Genom vår learning culture erbjuder vi dig kontinuerliga coachande karriärssamtal och Nexer Academy innehållande kurser, utbildningar och certifieringar som hjälper dig att utvecklas i den riktning du önskar.

På Nexer vill vi att du ska ha en trygg anställning. Vi erbjuder dig kollektivavtal, ersättning vid föräldraledighet, friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider. Du får också en förmån vi valt att kalla Passion Days, ett initiativ till work life balance, vilket innebär att du som anställd får extra lediga dagar att ta ut när du behöver, utöver din semester- för att ägna tid åt din passion.
Både i enheten och på bolaget i stort arrangerar vi regelbundet sociala aktiviteter utöver det vanliga då vi tycker att det är viktigt att hålla ihop Nexer- andan och den kultur vi har. Våra konsulter deltar i allt från kreativa- och idrottsaktiviteter till målresor för att få möjligheten att träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.


Är du vår nya kollega?
På Nexer kommer du att jobba på uppdrag hos våra kunder inom olika branscher runt om i Göteborgsområdet. Vi har en bred kundgrupp inom olika verksamheter och branscher.
 
I din roll som projektledare har du en bakgrund från att driva projekt inom IT och digitalisering från både privat och offentlig sektor. Du kommer att ansvara för ett eller flera projekt, delprojekt eller program. Många gånger är du med från projektstart och leder arbetet från definition av projektet till slutleverans. Det som kännetecknar våra uppdrag är att hjälpa kunden att komma framåt i sin digitala resa. Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet av projektledning, av både små och stora digitaliserings- och utvecklingsprojekt, och har arbetat självständigt såväl som i team.  Uppdragstyperna kan bestå av allt ifrån att hjälpa/leda en kund med en systemupphandling till att rulla ut ett projekt. Det är även meriterande om tidigare också haft roller som programledare, produktägare eller agil ledare som ett komplement.  Du är redan idag en resultatfokuserad relationsbyggare som har lätt för att etablera förtroende runt omkring dig.

Som projektledare har du ett helhetsansvar för dina projekt och leder dessa framgångsrikt och effektivt från start till mål. Detta innebär bland annat att kunna kommunicera obehindrat i professionella sammanhang inom digitalisering och organisationsförändringar, både muntligt och skriftlig, på svenska. Hos Nexer arbetar vi med att säkerställa att vi är drivna, lyhörda och relevanta i våra uppdragsleveranser. I rollen har du ansvar för att göra prioriteringar utifrån projektets förutsättningar och att säkerställa att projektplanen och budget följs. Du sätter dig in i och lär känna våra kunders verksamheter och organisationer och är en trygg partner på vägen i deras transformation. Utöver detta är du van vid att kommunicera och samarbeta med styr-och ledningsgrupper på alla nivåer hos kund, tredje partsleverantörer och tekniska grupperingar. 


I botten ser vi att du har en relevant högskoleexamen och det är meriterande om du har projektledarcertifieringar enligt Prince2, PMI, IPMA eller motsvarande. Andra meriter är att du tidigare har varit konsult och vet vad konsultrollen och konsultmässighet innebär. Med i ryggsäcken har du också erfarenhet från både traditionell projektmetodik och från agila metoder. Utöver dina erfarenheter ser vi att du är en engagerad och relationsbyggande person. Du säkerställer att dina resultat nås och är bra på att få saker i mål. Du lockas av konsultlivet, förstår vad rollen innebär och ser dig själv vara i den långsiktigt. För denna roll behöver du behärska både svenska och engelska på en professionell nivå i ditt arbete. Sist men inte minst, känner du att en miljö som speglas av starkt entreprenörskap, självutveckling och framåtanda är en plats för dig!

 

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!

Ansök nu

Projektledare inom IT och digitalisering

Projektledare, IT
Läs mer Sep 22
Nexer Group, fd Sigma IT, är ett svenskt, privat och familjeägt IT- konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår ambition är att bli framtidens techbolag och detta för att kunna bidra till en lovande framtid.

På enheten West Strategy i Göteborg växer vi så det knakar och vi vill därför bli fler kollegor som brinner för att hjälpa företag att ligga steget före i sina digitala resor! Är du projektledare med bakgrund inom IT och digital transformation? Lockas du av ett varierat arbete hos olika kunder och branscher? Läs vidare, Nexer kan vara rätt för dig!

 

Är vi rätt för dig?
Blir du en del av Nexer och West Strategy kommer du att tillhöra ett framåtlutat och modigt bolag som speglar både entreprenörs- och familjär anda. Hos oss får du vara med och bidra, vi ser till att du får den utveckling du behöver och du ingår i ett kompetent och passionerat team som delar med sig av kunskaper och erfarenheter. För oss är både din personliga- och karriärutveckling viktig. Genom vår learning culture erbjuder vi dig kontinuerliga coachande karriärssamtal och Nexer Academy innehållande kurser, utbildningar och certifieringar som hjälper dig att utvecklas i den riktning du önskar.

På Nexer vill vi att du ska ha en trygg anställning. Vi erbjuder dig kollektivavtal, ersättning vid föräldraledighet, friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider. Du får också förmånen Passion Days, ett initiativ till work life balance, vilket innebär att du som anställd får extra lediga dagar att ta ut när du behöver - för att ägna tid åt din passion. Både i enheten och på bolaget i stort arrangerar vi regelbundet sociala aktiviteter utöver det vanliga då vi tycker att det är viktigt att hålla ihop Nexer- andan och den kultur vi har. Våra konsulter deltar i allt från kreativa- och idrottsaktiviteter till målresor för att få möjligheten att träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.

 

Är du vår nya kollega?
På Nexer kommer du att jobba på uppdrag hos våra kunder inom olika branscher runt om i Göteborgsområdet. Vi har en bred kundgrupp inom olika verksamheter och branscher.
 
I din roll som projektledare har du en bakgrund från att driva projekt inom IT och digitalisering. Du kommer att ansvara för ett eller flera projekt, delprojekt eller program. Många gånger är du med från projektstart och leder arbetet från definition av projektet till slutleverans. Det som kännetecknar våra uppdrag är att hjälpa kunden att komma framåt i sin digitala resa.

Vi ser att du har några års erfarenhet, gärna 3 år och uppåt, av projektledning av både små och stora IT-projekt och har arbetat självständigt såväl som i team.  Uppdragstyperna kan bestå av allt ifrån att hjälpa en kund med en systemupphandling till att rulla ut ett projekt. Som projektledare har du ett helhetsansvar för dina projekt och leder dessa framgångsrikt och effektivt från start till mål. Hos Nexer arbetar vi med att säkerställa att vi är drivna, lyhörda och relevanta i våra uppdragsleveranser. I rollen har du ansvar för att göra prioriteringar utifrån projektets förutsättningar och att säkerställa att projektplanen och budget följs. Du sätter dig in i och lär känna våra kunders verksamheter och är en trygg partner på vägen i deras IT-transformation. Utöver detta är du van vid att kommunicera med styr- och ledningsgrupper, verksamheters tredje partsleverantörer och tekniska gruppering.    


I botten ser vi att du har en relevant högskoleexamen och det är meriterande om du har projektledarcertifieringar enligt Prince2, PMI, IPMA eller motsvarande. Andra meriter är att du tidigare har varit konsult och vet vad konsultrollen och konsultmässighet innebär. Med i ryggsäcken har du också erfarenhet från både traditionell projektmetodik och från agila metoder.

Utöver dina erfarenheter ser vi att du är en engagerad och relationsbyggande person. Du säkerställer att dina resultat nås och är bra på att få saker i mål. Du lockas av konsultlivet, förstår vad rollen innebär och ser dig själv vara i den långsiktigt. För denna roll behöver du behärska både svenska och engelska på en professionell nivå i ditt arbete. Sist men inte minst, känner du att en miljö som speglas av starkt entreprenörskap, egenutveckling och framåtanda är en plats för dig!

 

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!

Nexer som arbetsgivare


Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Dessutom erbjuder vi en flexibel arbetspolicy, där det finns möjlighet att arbeta på distans när det passar dig och ditt uppdrag.


Vår kultur

Vår vision är Promising future – det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg – framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Ansök nu

IT- Managementkonsult

Verksamhetskonsult, IT
Läs mer Sep 22
Vi på Nexer satsar vidare inom IT- Management! På enheten West Strategy i Göteborg söker vi fler stjärnor som vill komplettera teamet. Har du en bakgrund inom verksamhetsutveckling, management-consulting eller förändringsledning och lockas av ett varierat arbete i olika branscher? Vill du vara med på Nexers resa mot att bli framtidens techbolag?Är Nexer rätt för dig?
Vill du tillhöra ett entreprenörsdrivet och familjärt bolag med stor passion, tror vi att vi kan vara rätt plats för dig. Vi har ett starkt driv och arbetar alltid ”upwards & onwards”, samtidigt som vi har ett jordnära förhållningssätt.

På Nexer och enheten West Strategy vill vi erbjuda dig möjligheten att utvecklas i den riktning du önskar, både personligen och i din roll. Genom vår lärande kultur får du t.ex. ta del av Nexer Academy, vårt forum för kurser, utbildningar och certifieringar. Du ingår i ett erfaret och passionerat team där det finns utrymme för kunskapsutbyte, och du får regelbunden uppföljning av din utveckling med din närmsta chef som coachar dig framåt.

Hos oss kan du räkna med en trygg anställning och vi är ett bolag som förstår vikten av en god work- life- balance. I vårt förmånspaket erbjuder vi många attraktiva förmåner t.ex våra Passion Days, extra lediga dagar att ta ut när du behöver för att ägna tid åt något som du brinner för. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag, ersättning vid föräldraledighet med mera.

I vår enhet tycker vi att det är viktigt att träffas och ha det roligt tillsammans, därför arrangerar vi regelbundet sociala aktiviteter  - allt från sport till kreativa aktiviteter eller trevliga After Works.
 

Är du vår nya kollega?
I rollen som IT- Managementkonsult hos oss kommer du att jobba på uppdrag hos våra kunder inom olika branscher runt om i Göteborgsområdet. Vi har en bred kundgrupp inom olika verksamheter och branscher.

Våra uppdrag kännetecknas av att vi hjälper kunderna att komma framåt i sin digitala resa. Det kan exempelvis innebära att arbeta på strategisk nivå med verksamhetsutveckling, processutveckling, förändringsledning, informationssäkerhet eller tjänsteutveckling. Vi arbetar ofta – men inte alltid – i projekt. Våra roller kan benämnas som Business Developer, Projektledare, Senior Business Analyst, Change Manager m.fl., men innebär alla att vi stöttar våra kunder i deras utvecklingsarbete.

För att vara konsult hos oss ser vi att du har några års erfarenhet inom våra verksamhetsområden. Andra meriter är att du tidigare har varit konsult och vet vad konsultrollen innebär. Med i ryggsäcken har du också gärna erfarenhet från både traditionell projektmetodik och från agila metoder.

Utöver dina erfarenheter ser vi att du är en engagerad och relationsbyggande person. Du lockas av konsultlivet, förstår vad rollen innebär och ser dig själv vara i den långsiktigt. Du rör dig med lätthet på olika nivåer i verksamheter, alltid med ett strategiskt mindset samtidigt som du inte är rädd för att hugga in och arbeta operativt. Du är van vid att agera expert och genom ditt kunnande få IT och verksamhet att fungera bättre. Din erfarenhet har givit dig god affärsförståelse och du duktig på att se affärsnyttan för kunden, kombinerat med en gedigen förståelse för hur IT och verksamhet samverkar. Effektiv och rak kommunikation är viktigt för dig, och du behärskar både svenska och engelska på en professionell nivå. Givetvis är du också en ambassadör som skapar mervärde både för kunden, såväl som för Nexer i stort. Sist men inte minst, känner du dig hemma i en miljö som speglas av starkt entreprenörskap och framåtanda är detta en plats för dig!

 

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Natalie Svensson på natalie.svensson@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!

Nexer som arbetsgivare


Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Dessutom erbjuder vi en flexibel arbetspolicy, där det finns möjlighet att arbeta på distans när det passar dig och ditt uppdrag.


Vår kultur

Vår vision är Promising future – det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg – framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Ansök nu

Business Analyst inom IT och digitalisering

Kravanalytiker
Läs mer Sep 22
Vi på Nexer Group, fd Sigma IT, utökar och söker fler stjärnor som vill bli en del av vår enhet IT Management! Brinner du för IT utveckling, kravhantering, digitalisering och är samtidigt nyfiken på konsultrollen? Vi söker nu dig som vill vidareutvecklas i din roll genom ett varierande arbete hos våra olika kunder och där du får möjligheten att bygga din kunskapsbank och dela med dig av din egen. Låter det intressant? Då är du troligen vår nästa Business Analyst!Rollen som Business Analyst
För oss är det viktigt att du får utvecklas till ditt bästa jag. Genom vårt koncept BA by Nexer får du möjlighet att utveckla din Business Analysis- kompetens och testa på olika roller så som Scrum Master, Product Owner, Business Architect, Requirement Manager och mycket mer. Om du i stället önskar specialisera dig inom Business Analysis eller något annat område har vi möjlighet att erbjuda dig utbildningar och certifieringar genom Nexer Academy, du får också möjligheten att bredda din erfarenhet mot olika spännande branscher.

Som Business Analyst får du arbeta med varierande uppdrag hos kunder i Göteborgsområdet, med fokus på att hjälpa verksamheten att omvandla idéer och strategier till reell IT- nytta.  Du kommer få agera som expert i ett av våra kunduppdrag och arbetar med ett eller flera områden som nulägesanalyser, processkartläggning, förändringsledning, kravställning, kravanalys, agila roller, dokumentation och förmedling. Rollen passar dig som har lätt att förstå och sätta dig in i komplexa miljöer, har god kommunikationsförmåga, kan arbeta med flera stakeholders för att förstå deras behov och omsätta till krav, facilitera workshops, god dokumentationsförmåga samt tycker om att verka i gränslandet mellan verksamhet och IT.  Du arbetar självständigt med att driva in insamling av användarnas behov och kommer proaktivt med förslag på lösningar som skapar reell nytta.

 

Är vi rätt för dig?
Vill du tillhöra ett entreprenörsdrivet och familjärt bolag med stor passion, tror vi att vi kan vara rätt plats för dig. Vi har ett starkt driv och arbetar alltid ”upwards & onwards”, samtidigt som vi har ett jordnära förhållningssätt.

På Nexer och enheten West Strategy vill vi erbjuda dig möjligheten att utvecklas i den riktning du önskar, både personligen och i din roll. Du ingår i ett erfaret och passionerat team där det finns utrymme för kunskapsutbyte, och du får regelbunden uppföljning av din utveckling med din närmsta chef som coachar dig framåt. Hos oss kan du räkna med en trygg anställning och vi är ett bolag som förstår vikten av en god work- life- balance. I vårt förmånspaket erbjuder vi många attraktiva förmåner t.ex våra Passion Days, extra lediga dagar att ta ut när du behöver för att ägna tid åt något som du brinner för. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag, ersättning vid föräldraledighet med mera.

För att både bibehålla och utveckla den atmosfär vi har idag arrangerar vi även regelbundet sociala aktiviteter för att få träffas och umgås, tex genom målresor, spelkvällar, bowling, klättring och andra trevliga After Works. På Nexer Strategy i Göteborg kommer du att tillhöra vårt inspirationsfyllda kontor på Lindholmspiren, vid färjeläget, som blivit framröstat som ett av Sveriges snyggaste kontor.

 

Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har;


• Relevant högskoleexamen, gärna teknisk, och erfarenhet inom agila metoder och Business Analysis.
• Erfarenhet av att verka som brygga mellan verksamhet och IT, kanske i form av förvaltningsledare eller i nulägesanalyser.
• God förmåga i det kommunikativa och erfaren inom facilitering/ workshopledning, processkartläggning och användning av olika verktyg.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med att fånga och hantera både funktionella och icke-funktionella krav från verksamheten och user-stories.
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
• Meriterande med erfarenhet från kravställning och kravanalys inom offentlig sektor.
• Meriterande med erfarenhet från Jira, Azure DevOps, Confluence och SAFe ramverk.

Vi ser det även som en merit om du har tidigare konsulterfarenhet och certifieringar, tex i IREB eller andra relevanta certifieringar.

Utöver detta är dina personliga egenskaper minst lika viktiga för oss då vi vill behålla den kultur vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära. Inom vår enhet har vi samlat en mängd kompetenser som aktivt lär av varandra och skapar en större helhet. Låter detta intressant för dig? Välkommen med din ansökan till oss på Nexer och Strategy!

 

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Natalie Svensson på natalie.svensson@nexergroup.com. Vi tar emot ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!

Nexer som arbetsgivare


Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Dessutom erbjuder vi en flexibel arbetspolicy, där det finns möjlighet att arbeta på distans när det passar dig och ditt uppdrag.


Vår kultur

Vår vision är Promising future – det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg – framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Ansök nu

Säljare - Ingen erfarenhet krävs

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Sep 22
Tar du studenten 2022 och brinner för personlig utveckling? Vi öppnar upp för fler tjänster inför sommaren! Är du vår nästa talang? ?

Om oss

Key Solutions är ett av Sveriges största konsultföretag med över 200 anställda. Sedan starten 2008 har vi hjälp några av världens bästa varumärken såsom Google, Telia, Netflix m.fl.

- Årets byrå 2019 (Telia)
- Årets bästa återförsäljare 2018 & 2019 (EON)
- Årets innovativa partner 2020 & 2021 (IP-Only)
- En av Sveriges & Europas Bästa Arbetsplatser 10 år i rad (Great Place to Work)

Vad erbjuder vi ?

Garanterad månadslön på 30 000 kr inom sex månader
Goda chanser att klättra inom företaget
? Konferensresor till t.ex. Barcelona, Miami och Sydafrika
Hjälp med att ta körkort samt möjlighet till tjänstebil och andra förmåner
Vi avsätter minst en timme om dagen för din personliga utveckling

Vi ser gärna att du som söker är...

- En sann glädjespridare och har god social kompetens
- Tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
- Pratar svenska obehindrat
- Har körkort (ej ett krav men det är meriterande)

Har du ingen tidigare erfarenhet? Ingen fara!

Då vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande, samt erbjuder säljutbildning i Key Business School, så har vi inget krav på tidigare säljerfarenhet. Vi tar ansvaret för att ge dig de bästa verktygen för att lyckas inom din karriär.

Låter det intressant?

Ansök nedan eller gör testet på 1 minut via vår hemsida för att se ifall just du skulle platsa i vårt team: https://www.keysolutions.se/jobb/ansok ?

Ansök nu

Söker du spänning och utmaningar? Här är ditt nästa steg!

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Sep 22
Tar du studenten 2023 och vill utvecklas inom försäljning? Vi öppnar upp för fler kontorsplatser till sommaren! Är du vår nästa talang? ?

Om oss

Vi är ett av Sveriges största konsultföretag med över 200 anställda. Sedan starten 2008 har vi arbetat med storkunder såsom Google, Telia, Netflix m.fl.

- Årets byrå 2019 (Telia)
- Årets bästa återförsäljare 2018 & 2019 (EON)
- Årets innovativa partner 2020 & 2021 (IP-Only)
- En av Sveriges Bästa Arbetsplatser (Great Place to Work)

Vad erbjuder vi ?

Garanterad månadslön på 30 000 kr inom sex månader
Goda chanser att klättra inom företaget
Kontor i världsklass (kika på vår Instagram)
? Konferensresor till t.ex. Barcelona, Miami och Sydafrika
Tjänstebil och andra förmåner
Hjälp med att ta körkort
Vi avsätter minst en timme om dagen för din personliga utveckling

Vi ser gärna att du som söker är...

- En sann glädjespridare och har god social kompetens
- Tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
- Pratar och skriver obehindrat på svenska
- Har körkort (ej ett krav men det är meriterande)

Inga tidigare erfarenheter krävs. Vi hjälper dig med personlig utveckling och att växa inom din karriär!

Låter detta intressant?
Ansök via vår webbplats eller skicka ett kortfattat mejl till jobb@keysolutions.se

Inget formellt CV behövs - berätta istället om dig själv.
OBS! Spana in våra sociala medier. ????
???? TikTok: https://vm.tiktok.com/keysolutionsse (https://vm.tiktok.com/ZM8qTAMnL/)
Instagram: https://www.instagram.com/keysolutionsse (https://www.instagram.com/keysolutionsse/)

Vi arbetar i en ung miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består av intelligenta och drivna människor som sprider positiv energi omkring sig. Vi arbetar hårt samtidigt som vi har mycket roligt på jobbet! ????

jobbjustnu

Ansök nu

Garanterad månadslön på 30 000 kr/mån inom 6 mån + provision + tjänstebil!

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Sep 22
Key Solutions koncernen består idag av över 200 ambitiösa medarbetare som dagligen hjälper några av Sveriges största och mest välkända företag med kvalificerade och kompletta sälj- och marknadsföringslösningar. Varje månad är vi i kontakt med fler än 250 000 kunder.

Vi har 10 år i rad blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work Institute. Vi har idag lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås med planer på utlandsexpansion under år 2023.

Vilka är Key Solutions?

- Sveriges #1 byrå enligt Telia, Eon och Global Connect
- Team på +200 människor från ~35 nationaliteter, fördelade i Stockholm, Göteborg och Västerås
- Utsedda till en av Sveriges & Europas Bästa Arbetsplatser 10 år i rad (av Great Place to Work)
- Ett av Sveriges största företag på Tiktok med +30 000 följare

Vad erbjuder vi?

- Garanterad månadslön på 30 000 kr inom sex månader
- Goda chanser att göra karriär och klättra inom företaget
- Konferensresor till t.ex. Barcelona, Miami och Sydafrika
- Hjälp med att ta körkort samt möjlighet till tjänstebil och andra förmåner
- Vi avsätter minst en timme om dagen för din personliga utveckling

Vi ser gärna att du som söker

- Är en person som gillar att bidra med din positiva och glada personlighet
- Är tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
- Är en teamspelare med inställningen att ”ingenting är omöjligt”
- Pratar svenska obehindrat

Key Solutions har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande, samt erbjuder säljutbildning i Key Business School. Därför har vi inget krav på tidigare säljerfarenhet, här får du de bästa verktygen för att lyckas inom din karriär.

Låter det intressant?

Ansök nedan eller gör testet på 1 minut via vår hemsida för att se ifall just du skulle platsa i vårt team: https://www.keysolutions.se/jobb/ansok

Ansök nu

Tågstädare Göteborg

Vagnsstädare
Läs mer Sep 22
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!

För oss på Sodexo handlar allt vi gör om att öka människors livskvalitet i vardagen, oavsett om de sitter i en skolmatsal, i en sjukhussäng - eller på ett tåg!
Nu söker vi nya härliga medarbetare för tågstädning i Göteborg. Vill du ge tågresenärer guldkant och leverera städning av världsklass tillsammans med oss? Då kan denna spännande tjänst vara perfekt för dig. Scrolla ner för att läsa mer!


Är du den vi letar efter?
Du som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete kommer att trivas som medarbetare i Sodexo. Som tågstädare i Göteborg utför man städning av tåg samt övriga angränsande servicearbeten.

Arbetstiderna innefattar skiftarbete på kväll, natt och helg då verksamheten pågår dygnet runt under årets alla dagar. I tjänsten används depåbil för att förflytta sig mellan tågen som ibland ställs upp på olika ställen och därför behöver du som söker ha B-körkort.

Vi söker i första hand dig som kan arbeta extra vid arbetstoppar och vakanser i form av visstidsanställning.

Som städare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann, flexibel och ibland lösa hastigt uppkomna situationer. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade, då gäller det att vara kreativ och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Du behöver vara självständig men samtidigt ha god samarbetsförmåga.

Vi sätter stort värde på en bra servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
Observera att tjänsten kan innefatta ensamarbete.

För att söka tjänsten måste du:


• Ha genomgått grund- och gymnasieskola
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
• Ha körkort

Det är extra plus om du:


• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning

Observera! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: lova.dagerbrant@sodexo.com.
Din ansökan ser vi gärna så snart som möjligt men senast 2023-10-31.Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom tjänster som förbättrar livskvalitet för våra kunder och medarbetare. Vi utmärker oss genom vår hållbara affärsmodell och vårt serviceutbud med måltids- och FM-tjänster samt lösningar för medarbetarförmåner. Vi bidrar till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de 53 länder där vi har verksamhet. Med omsorg servar våra 422 000 medarbetare miljontals människors dagliga behov och vi driver vår verksamhet på ett inkluderande, engagerande och ansvarstagande sätt. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag för ett bättre liv för alla.

Ansök nu

Behörig elektriker sökes till Uddevalla Automation!

Produktionstekniker, maskin/verkstad
Läs mer Sep 22
Just nu söker vi en behörig elektriker som vill ta sig an utmaningen att arbeta som apparatskåpsbyggare hos Uddevalla Automation!

Information om tjänsten

Professionals Nord söker i samarbete med Uddevalla Automation en skåpsbyggare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Uddevalla Automation under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.

I rollen som apparatskåpsbyggare hos Uddevalla Automation välkomnas du till ett ungt bolag som är i en ständig tillväxt. Du kommer att få möjlighet att själv påverka och bidra till företagets utveckling. Uddevalla Automation är en snabbväxande aktör inom skåps,- och maskinbyggnation, Kort och gott allt inom el och automation. Med bred produktions,- och verkstadskompetens tillsammans med egna produktionsytor och helhetstänkande personal, allt för att leverera i högsta kvalité.

Uddevalla Automation är ett ungt bolag som sedan starten 2019 haft en ständig stark tillväxt. Uddevalla Automation fortsätter att växa och söker nu efter ännu en ny kollega. Bolaget har sitt fäste i Uddevalla där kontor och produktionsanläggning finns. Bolaget jobbar främst från Uddevalla men har kunder över hela Västra Götaland, mycket i Göteborg.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se.

Arbetsuppgifter

I rollen som apparatskåpsbyggare kommer du arbeta med både större och mindre projekt. Där dina främsta arbetsuppgifter kommer innebära:

• Byggnation av el-och kraftskåp
• Byggnation av maskindelar
• Installering av skåp ute hos företagets kunder

Vi söker dig som

• Har ett tekniskt intresse
• Har någon form av el-erfarenhet och behörighet inom området  
• Har en god förmåga att förstå ritningar och dokument
• B-körkort

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos oss. Tillsammans med Uddevalla Automation har vi valt ut egenskaper som är viktiga för tjänsten:
Vi ser att du är en social och driven person som visar ett stort intresse för rollen. Vidare tror vi att du är noggrann, flexibel och strukturerad i ditt sätt att arbeta.

START: Enligt överenskommelse 
OMFATTNING: Heltid
STAD: Uddevalla
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se 

#elektriker #uddevallaautomation #apparatskåpsbyggare #el #automation #installation #teknik #ritningar

Ansök nu

Projektör inom Lås till SafeTeam!

Projektledare, IT
Läs mer Sep 22
Har du erfarenhet av mekaniskt arbete inom låsbranschen, byggbranschen eller liknande och vill ta ett nästa kliv som Projektör? Är du lösningsorienterad med förmåga att kunna se helheten i ett problem? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med SafeTeam en Projektör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos SafeTeam.

SafeTeam söker dig som vill bidra till den fina laganda och härliga stämning som råder hos dem. Du är ordningsam och ansvarstagande: en positiv, lösningsorienterad person som gillar att samarbeta och ge god service till såväl kunder som kollegor. Kärnan i SafeTeams företagskultur är "Service i särklass" och något som genomsyras i det dagliga arbetet. 

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och SafeTeams önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som Projektör innebär projektering av säkerhetslösningar inom lås och framtagning av låssystem i nära samarbete med SafeTeams kunder. Som Projektör/projektledare kommer du att vara med i säljprocessen. I rollen ingår även ansvar för kalkylering, framtagande av systemlösningar, offerter, tilläggsbeställningar, genomförande av projekt med teknikeransvar. Även uppföljning med kunder och kundbearbetning.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av lås
• Har erfarenhet av mekaniskt arbete 
• Har förmåga att ge hög service- "det där lilla extra"- till såväl kunder som kollegor. 
• Har god datorvana 
• Har B-körkort

Det meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av lås och varit projektör av något slag sedan tidigare. Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos SafeTeam. Du är ansvarstagande, noggrann, och strukturerad. Du trivs med att leda projekt i nära samarbete med kunder och kollegor och har god produktkännedom. 

START: Omgående 
OMFATTNING: Heltid 
STAD: Göteborg 
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture 

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se 

#projektör #safeteam #lås #service #projektledare #försäljning #kalkylering #systemlösningar

Ansök nu

Applikationsingenjör till Toyota sökes!

Civilingenjör, tillverkningsindustri
Läs mer Sep 22
Vill du arbeta på ett bolag i framkant inom teknik och utveckling? Vill du arbeta inom automation och självkörande truckar? Vi söker just nu en Applikationsingenjörer för att utöka vår verksamhet på Toyota med bas i Göteborg! 

Information om tjänsten och bolaget:

Professionals Nord söker i samarbete med Toyota Material Handling en Applikationsingejör. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du sedan anställs direkt hos Toyota.

Toyota Material Handling är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av truckar och därtill kopplade tjänster som truckservice, reservdelsförsörjning, uthyrning, finansiering och förarutbildning. Vi utvecklar och förmedlar avancerade lösningar för en säkrare och effektivare materialhantering t.ex; autotruckar och fleet managementsystemet Toyota I_Site.

Automatiseringen inom logistik och materialhantering ökar snabbt, främst för att det finns möjligheter till minskade driftskostnader och ökad effektivitet, men även på grund av förarbrist. Toyota är en ledande aktör i branschen och affärsområdet Logistics Solutions fortsätter att växa. Logistics Solutions levererar bland annat självkörande truckar, så kallad AGV – Automated Guided Vehicle, men även andra automationslösningar kopplade till materialhantering samt rådgivningsverksamhet kopplat till logistik och automation.

Arbetsuppgifter:

I rollen som Applikationsingenjör arbetar du främst med att driftsätta skräddarsydda autopilotsystem med fullt automatiserade gaffeltruckar. Du kommer att jobba med specialiserad mjukvara för att designa och programmera autopilotsystemet och dess körvägar, samt hantera IO-signaler och PLC-kommunikation med utrustning på kundens anläggning. Arbetet sker i projektform dels ute hos våra kunder runtom i Sverige, men också ifrån den egna arbetsplatsen i Göteborg. Du kommer även arbeta med support och underhåll av befintliga anläggningar. Tjänsten innefattar en del resande inom Sverige, vilket är något du därmed kan tänka dig.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Toyotas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se.

Du erbjuds:

• En trevlig och varm arbetsplats där du är viktig
• En tillväxtresa, där du tillsammans med företaget ska växa och utvecklas
• En långsiktig satsning på dig som Applikationsingenjör 
• En bred, rolig och varierande roll med olika arbetsuppgifter

Vi söker dig som:

• Har utbildning inom teknik, automation, logistik, eller annat relevant område - där vi gärna ser att du har minst en högskoleutbildning
• Har intresse för teknik eller programmering
• Talar flytande engelska i tal och skrift
• Har B-körkort

Det är meriterande om du:

• Har erfarenhet från liknande tjänster och teknologi
• Har förståelse för logistik och materialhantering
• Har erfarenhet av PLC-programmering
• Har erfarenhet inom industri
• Har truckkort sedan tidigare

Dina personliga egenskaper är viktiga för hur du både kommer att trivas i rollen men också hur du kommer utvecklas. Du har ett naturligt driv i dig själv, vill åstadkomma resultat och är analytisk. 

START: September/Oktober
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg 
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se

#applikation #toyota #truck #automatiseringen #teknik #automation #logistik #programmering

Ansök nu

Seniora systemutvecklare till välbetalda och samhällsviktiga uppdrag!

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 22
Hjärtligt välkommen att arbeta som systemutvecklare med oss på PersonalExpressen!
Hej och hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen - Sveriges snabbast växande företag specialiserat på bemanning mot statliga myndigheter och offentlig sektor! Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av systemutveckling och som trivs med att ha en ledande roll i digitala utvecklingsprojekt samtidigt som du motiveras av att driva samhällsutvecklingen framåt!
Välbetalda och spännande uppdrag i hela landet!
På PersonalExpressen såväl upphandlar vi som säljer vi löpande gentemot ett brett spektrum av kunder inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med många av landets största myndigheter vilket ger dig som söker ett konsultuppdrag tillsammans med oss en stor frihet att själv få vara med och välja din framtida arbetsplats. Detta samtidigt som vi tillgodoser att du får en högre lön och bättre arbetsvillkor än om du t.ex. hade varit anställd direkt på en myndighet. Vi är framtidens arbetsgivare och förstår att du värdesätter en arbetsgivare högt som också värdesätter dig högt tillbaka. Med oss vid din sida kan du som vår konsult känna dig trygg med att våra upphandlare och säljare alltid kommer att tillgodose att du blir mer än nöjd med den lön och de villkor vi förhandlar fram åt dig. Vi tror på en effektiv arbetsfördelning där du som vår konsult leder samhällets digitala utveckling framåt samtidigt som vi leder utvecklingen framåt avseende den lön och de villkor som det offentliga är berett att erbjuda för att få tillgång till den bästa kompetensen. Tillsammans med dig möjliggör vi för de mest ambitiösa myndigheterna i Sverige att uppnå de digitaliserings- och datasäkerhetsmål som kommit att bli en allt viktigare faktor inte bara för en välfungerande offentlig sektor specifikt utan för ett välfungerande samhälle i stort. Vår målsättning på PersonalExpressen är kort och gott att fler av landets bästa systemutvecklare ska vilja välja att dela med sig av sin spetskompetens just gentemot det offentliga. Vi hoppas att det är en målsättning vi får glädjen att dela med dig framöver - skillnad gör vi bäst tillsammans!
Sök in för att bli en del av PersonalExpressen redan idag!
Sök in till oss som systemutvecklare redan idag och var med oss på vår resa att kompetensförsörja Sverige med de bästa systemutvecklarna där de behövs som mest!
Stort tack och återigen hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen!

Ansök nu

Svetslärare till Kunskapscompaniets vuxenutbildning i Göteborg

Svetsare, manuell
Läs mer Sep 22
Svetslärare till Kunskapscompaniets vuxenutbildning i Göteborg

Drivs du av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Vill du arbeta i en dynamisk miljö och vara en del av vår nystartade verksamhet med gott om utvecklings- och påverkansmöjligheter? Då kan det vara dig vi söker som svetslärare!

Kunskapscompaniet är en del av utbildningskoncernen Watma Education och driver vuxenutbildning på flera orter runtom i Sverige inom ramen för yrkeshögskola, yrkesutbildningar och coachande verksamhet. Vi drivs av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning och med fokus på kvalitet skapa de bästa förutsättningarna för våra deltagare att gå vidare till jobb eller vidare studier.

The Watma Way of Working ????
Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2022/2023 cirka 6000 elever och 650 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del.

Vårt erbjudande ?
Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas.

Hos oss får du bland annat...
· En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta
· Engagerade kollegor i en växande skolkoncern
· Karriärutveckling genom Watma Academy
· Friskvårdsbidrag

Ditt uppdrag
???? Som svetslärare på Kunskapscompaniet ansvarar du för hela undervisningen inom svets tillsammans med dina kollegor. Du planerar, förbereder och genomför lektioner i enlighet med de anvisningar och gällande regelverk som finns inom Skolverkets kursplaner, samt våra interna riktlinjer och policys.

???? Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och du bör vara kompetent inom båda dessa delar.

???? I tjänsten ingår även anskaffning, planering och uppföljning av APL-platser där vi gärna ser att du bidrar med ditt kontaktnät inom branschen.

Vi söker dig som...
? Har bred erfarenhet inom svets
? Har IWS-utbildning
? Har en inom utbildningsområdet adekvat utbildning alternativt 2 års yrkeserfarenhet
? Har pedagogisk utbildning eller minst 2 års erfarenhet av att undervisa eller handleda vuxna
? Har kompetens inom metoderna MMA, MIG/MAG och TIG

För att lyckas med uppdraget behöver du ha en god pedagogisk fallenhet samt vara tillgänglig för deltagarna, närvarande och inkluderande och lägga stort värde i att skapa goda relationer. I gengäld kommer du att bli en del av en personalstyrka som arbetar nära varandra och delaktig i utveckling på flera plan - både organisationens, ditt eget och deltagarnas - i ett företag med ett tydligt högre syfte - att förändra samhället genom att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100%

Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning.

Urvalsarbetet kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum. Välkommen med din ansökan redan idag!

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Charlotte Vällfors, Affärsområdeschef,charlotte.vällfors@kunskapscompaniet.se
Alt. Rickard Jaas, HR, rickard.jaas@watma.se

Ansök nu

Pedagogisk resurs till industriteknisk utbildning, Göteborg

Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Läs mer Sep 22
Pedagogisk resurs till industriteknisk utbildning, Göteborg

Drivs du av att ge fler tillgång till riktigt bra utbildning? Vill du vara en del av en nystartad verksamhet med gott om utvecklings- och påverkansmöjligheter? Då kan denna tjänst som pedagogisk resurs hos oss på Kunskapscompaniet Vuxenutbildning i Göteborg vara något för dig!

Kunskapscompaniet är en del av Watma Education och erbjuder vuxenutbildning inom ramen för yrkeshögskolan, yrkesutbildningar och coachande verksamhet. Verksamheten omfattar deltagare i kortare och längre utbildningar med fokus på kvalitet för att gå vidare till jobb eller vidare studier.

The Watma Way of Working ????
Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2022/2023 cirka 6000 elever och vuxendeltagare samt 650 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del.

Vårt erbjudande ?
Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas. Vi arbetar för att skapa den bästa organisationen för att våra deltagare ska utvecklas och uppnå sina mål och efter våra utbildningar gå vidare till anställningar. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, ditt eget och deltagarnas.

Hos oss får du bland annat...
· En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta
· Engagerade kollegor i en växande skolkoncern
· Karriärutveckling genom Watma Academy
· Friskvårdsbidrag

Arbetsuppgifter
???? Som pedagogisk resurs på Kunskapscompaniet ansvarar du för att undervisningen i utbildningen tillsammans med dina kollegor utförs utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.
???? Du planerar, förbereder och genomför lektioner tillsammans med dina kollegor med fokus på tillgänglighet, anpassning och yrkesspecifik svenska.
???? Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och du bör vara kompetent att kunna anpassa och tillgängliggöra alla moment inom båda dessa delar.
???? Du ska ge stöd till deltagare med särskilda behov för att främja allas mottaglighet för lärande och utbildning

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
? Har god erfarenhet av yrkesområdet
? Har tidigare erfarenhet av vuxenundervisning, alternativt har lämplig motsvarande erfarenhet inom industribranschen med inriktning industriteknik
? Har mycket god kunskap i svenska i både tal och skrift

Du har en stor pedagogisk fallenhet och känner dig bekväm i att lära ut och prata inför grupp. Vid sidan av din pedagogiska sida ser vi att du är självgående, lösningsfokuserad och tar eget ansvar.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100%

Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning.

Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan utsatt datum. Välkommen med din ansökan!

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Charlotte Vällfors, Affärsområdeschef,charlotte.vällfors@kunskapscompaniet.se
Alt. Rickard Jaas, HR, rickard.jaas@watma.se

Ansök nu

Låstekniker i butik till SafeTeam sökes!

Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Läs mer Sep 22
Vi söker låstekniker till SafeTeam i Göteborg! Du kanske arbetat i en liknande roll tidigare? Eller tidigare arbetat som servicetekniker, fastighetsskötare eller liknande och jobbat med lås? Är du serviceminded och vill jobba med försäljning i butik, nyckeltillverkning, reparation och tillverkning av låscylindrar? Har du förmågan att få varje kund att känna sig sedd genom ett personligt och hjälpsamt bemötande? Då kan det vara dig vi söker!

Information om tjänsten
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos SafeTeam. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och samtliga frågor kring tjänsten går till info@pn.se.

Om SafeTeam
SafeTeam är verksamma inom säkerhetsbranschen. Allt från passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Att jobba på SafeTeam är att vara en del av en alldeles speciell sammanhållning. SafeTeam är övertygade om att man kan göra fantastiska saker tillsammans när man trivs och mår bra på sin arbetsplats. Därför jobbar de medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal, så du behöver inte tänka på saker som pensionsavsättningar och försäkringar. SafeTeam erbjuder även fördelaktiga villkor, utbildningar och olika förmåner – till exempel friskvårdsbidrag och rabatter på drivmedel, luncher och gymkort. Du får också goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, delvis via utbildningar. Du kommer även kunna utvecklas och växa internt och externt. På SafeTeam möts du av vänliga, engagerade och servicefokuserade kollegor. SafeTeams värderingar är; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.

Arbetsuppgifter
Som butikstekniker är ingen dag den andra lik. Du säljer lås och andra säkerhetsprodukter, ger tips och råd – och ger service i särklass till våra kunder. Du jobbar även praktiskt med nyckel- och cylindertillverkning, tar emot beställningar och hanterar dessa via mail, telefon och kunder i butik. Här finns stora möjligheter att utvecklas inom yrket. Butiken ligger centralt på Hisingen i Göteborg och på SafeTeam får du sällskap av omkring 20 fantastiska kollegor: butiksansvarig med personal, avdelningschef, projektörer och tekniker som utgår härifrån.

Konkreta arbetsuppgifter:

• Försäljning av lås och säkerhetsprodukter
• Ger service, tips och råd till kunder
• Tillverkar nycklar och cylindrar
• Arbetar med orderhantering via mail, telefon och kunder i butik

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av mekaniska lås
• Kan ge hög service - "det där lilla extra" - till kunder

Det är meriterande om du:

• Har branscherfarenhet från arbete i låsverkstad eller liknande och god produktkännedom

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos SafeTeam. Du är ordningsam och ansvarskännande: en positiv, lösningsorienterad person som gillar att samarbeta och ge bra service till såväl kunder som kollegor – men du är också strukturerad och noggrann, med förmågan att arbeta självständigt. 

START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se 

#låstekniker #safeteam #försäljning #nyckeltillverkning #reparation #service #lås #orderhantering #säkerhetsprodukter

Ansök nu

Projektadministratör sökes omgående till vår kund i Göteborg!

Administrativ assistent
Läs mer Sep 22
Dina arbetsuppgifter

Västlänkens avdelning omfattar 5 olika projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ansvarar för att bygga järnvägstunneln samt stationerna. Utöver dessa projekt ingår även Lärje, Olskroken, och Pilekrogen. Byggandet av Västlänkens tunnel påbörjades 2018 och den kommer att fungera som en tunnelbana för pendel- och regiontåg genom centrala Göteborg. Den nya järnvägen kommer att sträcka sig cirka åtta kilometer, varav mer än sex kilometer kommer att gå under jord. Dessutom kommer Västlänken att inkludera tre nya underjordiska stationer vid Göteborgs central, Korsvägen samt Haga.

Västlänken kommer att förena järnvägsspåren norr och söder om Göteborg för att möjliggöra smidig pendel- och regiontågstrafik utan avbrott. Det innebär att tågen inte längre behöver vända vid Göteborgs centralstation som de gör idag, utan kan fortsätta genom staden. Både centralstationen och järnvägssystemet i regionen har nått sin kapacitetsgräns och klarar inte av att hantera den ökade tågtrafiken. Störningar och förseningar som sprider sig över hela järnvägsnätet är vanliga i området. Dessutom har godstrafiken svårt att få tillgång till spåren samtidigt som man vill öka pendeltågstrafiken i Västsverige.

Västlänken kommer att vara klar år 2026 och då kommer Göteborgs centralstation att kunna hantera nästan det dubbla antalet tåg. Pendel- och regionaltåg kommer att ha direktförbindelser, vilket frigör utrymme på stationen. Detta ökar kapaciteten och möjliggör att fler fjärr- och godståg kan tas emot. De tre nya stationerna i Göteborg minskar trängseln vid centralstationen och Drottningtorget, vilket leder till en bättre fungerande lokaltrafik. Dessutom minskar sårbarheten i järnvägssystemet och förbättrar kommunikationerna både i och till staden och regionen, samt för tågtrafiken i övriga Sverige.

Arbetsuppgifter

I den här intressanta rollen kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att samarbeta med en annan projektadministratör för att assistera projektledaren i att sköta alla administrativa aspekter av projektet. Du kommer att ha följande arbetsuppgifter:

• Se till att upprätthålla och främja efterlevnaden av administrativa rutiner inom ledningssystemet och aktivt delta i att förbättra det administrativa arbetet i projekten
• Ansvara för att administrera och föra minnesanteckningar/protokoll vid möten inom projektet
• Administrera och hantera fakturor i CDI-systemet
• Skicka ut inbjudningar och kallelser samt ta emot anmälningar
• Organisera samt boka konferenser, aktiviteter och program
• Assistera vid diarieföring samt arkivering
• Koordinera ansökningar om behörighet till kundens system och program
• Utföra övervakning, organisera och följa upp Rena Jobb, inklusive genomförande av kontrollprogram, säkerställa efterlevnad av sociala krav och följa Skatteverkets krav, samt delta i möten med dem
• Utföra uppföljning efter genomförda brandövningar/kontroller av utrustning
• Hantera samt dokumentera bemyndiganderedovisning i BMR-systemet
• Övervaka avtal för att säkerställa att optioner aktiveras i Proceedo
• Vara ansvarig för att introducera och informera ny personal om projektet
•Analysera meritförteckning, organisera godkännandeprocess och ta hand om möten för resurser och kompetens med entreprenören
• Samordna inköp till kontoret som kontorsansvarig
• Ledningsansvar för receptionisten
• Hantera beställningar av skyddsutrustning, personlig datautrustning, varselkläder med mera till projektmedlemmarna
• Delta i introduktionsmöten med nya entreprenörer och projektörer
• Vara delaktig i krisledning
• Ge stöd åt projektadministratörer vid behov
• Organisera och samordna processen för att skapa SUA-avtal, genomföra registerkontroller och anmäla till säkerhetsutbildningar
• Utbilda och informera entreprenörer och projektörer om administrativa rutiner, arbetsmetoder, system och liknande

Krav

Vi vill gärna att du som söker rollen uppfyller följande krav:

• En universitetsutbildning inom förvaltning av städer eller en likvärdig utbildning och erfarenhet som är jämförbar
• Erfarenhet av att arbeta som projektadministratör/projektingenjör i minst 5 år
• Minst två års praktisk erfarenhet av att skapa skriftliga sammanfattningar av möten eller diskussioner
• Minst ett års erfarenhet av att instruera och implementera administrativa processer
• Tidigare arbete med att hantera dokument i SharePoint eller liknande system
• Flytande i engelska samt svenska, i både tal och skrift

Tillträde och ansökan
Uppdragsstart: 2023-10-01
Uppdragsslut: 2023-12-31
Sista ansökningsdagen: 2023-10-13
Ort: Göteborg
Kontaktperson: +46 790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!


Om oss
Sway Sourcing är ett modernt företag som rekryterar inom flera branscher på den svenska arbetsmarknaden. Vi matchar kandidaters kompetens och kunskap med företagets behov. Sway Sourcing har en företagsledning och personal med lång erfarenhet i rekryteringsbranschen, både som ägare och anställda. Vi har ett stort nätverk inom de branscher vi specialiserat oss inom och kan därför hitta de kandidater som snabbt blir en tillgång för företagen.

Ansök nu

CNC-lärare till Kunskapscompaniet Vuxenutbildning, Göteborg

Svetsare, manuell
Läs mer Sep 22
CNC-lärare till Kunskapscompaniet Vuxenutbildning, Göteborg

Drivs du av att ge fler tillgång till riktigt bra utbildning? Vill du vara en del av en nystartad utbildningsverksamhet på uppdrag av Arbetsförmedlingen med gott om utvecklings- och påverkansmöjligheter? Då kan denna tjänst som CNC-lärare hos oss på Kunskapscompaniet Vuxenutbildning i Göteborg vara något för dig!

The Watma Way of Working ????
Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2022/2023 cirka 6000 elever och vuxendeltagare samt 650 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del.

Vårt erbjudande ?
Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas. Vi arbetar för att skapa den bästa organisationen för att våra deltagare ska utvecklas och uppnå sina mål och efter våra utbildningar gå vidare till anställningar. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, ditt eget och deltagarnas.

Hos oss får du bland annat...
· En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta
· Engagerade kollegor i en växande skolkoncern
· Karriärutveckling genom Watma Academy
· Friskvårdsbidrag

Ditt uppdrag
???? Som CNC-lärare på Kunskapscompaniet ansvarar du för hela undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du planerar, förbereder och genomför lektioner i enlighet med de anvisningar och gällande regelverk som finns inom Skolverkets kursplaner, samt våra interna riktlinjer och policys.
???? Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och du bör vara kompetent inom båda dessa delar.
???? I tjänsten ingår även anskaffning, planering och uppföljning av APL-platser där vi gärna ser att du bidrar med ditt kontaktnät inom branschen.
???? Du kommer ingå i en personalstyrka som arbetar tätt ihop så vi värdesätter förmågan att samarbeta.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
? Har arbetat som CNC-lärare tidigare, alternativt har lämplig motsvarande erfarenhet inom industribranschen med inriktning CNC
? Har pedagogisk utbildning eller minst 2 års erfarenhet av att undervisa eller handleda vuxna
? Har en inom utbildningsområdet adekvat utbildning alternativt 2 års yrkeserfarenhet
? Har grönt och blått certifikat
? Har kunskaper inom automationsteknik och CAD/CAM

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på Komvux eller i gymnasieskolan.

Vi värdesätter din förmåga att inspirera och motivera våra elever och ser att du engagerar dig för deras personliga utveckling i en viktig fas i livet.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100%

Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning.

Urvalsarbetet kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum. Välkommen med din ansökan redan idag!

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Charlotte Vällfors, Affärsområdeschef,charlotte.vällfors@kunskapscompaniet.se
Alt. Rickard Jaas, HR, rickard.jaas@watma.se

Ansök nu

Låstekniker till SafeTeam sökes!

Låssmed/Låstekniker
Läs mer Sep 22
Vi söker låstekniker till SafeTeam i Göteborg! Du kanske har arbetat i en liknande roll tidigare? Eller har du tidigare arbetat som servicetekniker, fastighetsskötare eller liknande och vill ta ett nästa kliv? Är du serviceinriktad med en förmåga att få varje kund att känna sig sedd genom ett personligt bemötande? Då kan det vara dig vi söker!

Information om tjänsten
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos SafeTeam. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och samtliga frågor kring tjänsten går till info@pn.se.

Om SafeTeam
SafeTeam är verksamma inom säkerhetsbranschen. Allt från passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Att jobba på SafeTeam är att vara en del av en alldeles speciell sammanhållning. SafeTeam är övertygade om att man kan göra fantastiska saker tillsammans när man trivs och mår bra på sin arbetsplats. Därför jobbar de medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal, så du behöver inte tänka på saker som pensionsavsättningar och försäkringar. SafeTeam erbjuder även fördelaktiga villkor, utbildningar och olika förmåner – till exempel friskvårdsbidrag och rabatter på drivmedel, luncher och gymkort. Du får också goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, delvis via utbildningar. Du kommer även kunna utvecklas och växa internt och externt. På SafeTeam möts du av vänliga, engagerade och servicefokuserade kollegor. SafeTeams värderingar är; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.

Arbetsuppgifter
Som låstekniker är ingen dag den andra lik. Det är ett fritt arbete med mycket kundkontakt. Du utgår från SafeTeam på Hisingen men arbetet sker ute hos SafeTeams kunder, både i projekt och servicejobb. Arbetet sker mestadels individuellt där du har tillgång till arbetsbil och förmånsbil. Deras butik ligger centralt på Hisingen i Göteborg och på SafeTeam får du sällskap av omkring 20 fantastiska kollegor: butiksansvarig med personal, avdelningschef, projektörer och tekniker som utgår härifrån. Det finns en möjlighet vid intresse och rätt erfarenhet att köra jour-veckor.

Konkreta arbetsuppgifter:

• Montering och infällning av mekaniska, eldrivna och digitala lås
• Underhåll och reparationer av både befintliga och äldre lås
• Mycket kundkontakt

Vi söker dig som:

• Är händig och gillar att arbeta praktiskt 
• Har ett intresse för låsbranschen 
• Har B-körkort 
• Kan ge hög service - "det där lilla extra" - till kunder
• Har jobbat med lågström

Det är meriterande om du:

• Har branscherfarenhet från arbete i låsverkstad eller liknande och god produktkännedom
• Har erfarenheter av mekaniska lås, ellås och/eller digitala lås
• Har gesäll eller mästarbrev 
• Har varit ansvarig montör i projekt eller servicejobb

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos SafeTeam. Du är ordningsam och ansvarskännande: en positiv, lösningsorienterad person som gillar att samarbeta och ge bra service till såväl kunder som kollegor – men du är också strukturerad och noggrann, med förmågan att arbeta självständigt. 

START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se 

#låstekniker #safeteam #försäljning #service #passersystem #larm #montering #reparation #kundkontakt #lågström

Ansök nu

Verkstadsansvarig till Uddevalla Automation!

Verkstadschef
Läs mer Sep 22
Är du en person som gillar ordning och reda? Är du kanske skåpsbyggare eller industrielektriker med några års erfarenhet och vill ta steget in i rollen som verkstadsansvarig? Låter detta intressant? Ta då chansen och sök idag!

Information om tjänsten

Professionals Nord söker i samarbete med Uddevalla Automation en el-konstruktör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Uddevalla Automation under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.

I rollen som verkstadsansvarig hos Uddevalla Automation välkomnas du till ett ungt bolag som är i en ständig tillväxt. Du kommer att få möjlighet att själv påverka och bidra till företagets utveckling. Uddevalla Automation är en snabbväxande aktör inom skåps,- och maskinbyggnation, Kort och gott allt inom el och automation. Med bred produktions,- och verkstadskompetens tillsammans med egna produktionsytor och helhetstänkande personal, allt för att leverera i högsta kvalité.

Uddevalla Automation är ett ungt bolag som sedan starten 2019 haft en ständig stark tillväxt. Uddevalla Automation fortsätter att växa och söker nu efter ännu en ny kollega. Bolaget har sitt fäste i Uddevalla där kontor och produktionsanläggning finns. Bolaget jobbar främst från Uddevalla men har kunder över hela Västra Götaland, mycket i Göteborg.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se.

Arbetsuppgifter

I rollen som verkstadsansvarig har du personalansvar kopplat till den dagliga driften i produktionen. Du kommer vara en viktig del i skåpsbyggnationen, därför söker vi dig som gillar att arbeta praktiskt. Dina främsta arbetsuppgifter kommer innebära:

• Ansvarig för verkstaden och produktionen 
• Planering och lagerhantering
• Personalansvar kopplat till den dagliga driften

Vi söker dig som

• Har ett par års erfarenheter av skåpsbyggnation
• Har grundläggande utbildning inom el
• Har B-körkort
• Är strukturerad och ordningsam

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos oss. Tillsammans med Uddevalla Automation har vi valt ut egenskaper som är viktiga för tjänsten:
Vi ser att du är en självgående och ansvarstagande person som visar ett stort intresse för rollen. Vidare tror vi att du är noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta.

START: Enligt överenskommelse 
OMFATTNING: Heltid
STAD: Uddevalla
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se 

#verkstadsansvarig #uddevallaautomation #el #automation #produktion #skåpsbyggnation #lagerhantering #planering #personalansvar

Ansök nu

Senior iOS Developer

Applikationsutvecklare/Apputvecklare
Läs mer Sep 22
If you click apply now you will be able to apply quickly and easily with Linkedin in the next step on our career page.

40 years ago we made it possible for blind people to read newspapers!

In the 90s we made it easy for everyone to sell online!

We are continuing to do what seems impossible, possible, and accessible for everyone!

And now we are looking for you, kickass iOS Developer to join our journey

Who we are

A group of 60+ talented, curious and driven people. Our history dates all the way back to the 1970s and we are planning to invent and innovate for another 40+ years.

What we believe in

Focusing on people, purpose, and simplicity. The primary thing about the technology is that it should be secondary. It shall solve and streamline what we want to achieve, and not complicate things. We believe that it is necessary and invaluable to constantly explore and discover reality rather than following a map.

What we do

We are world leaders in media solutions for the blind, visually impaired and other people with special needs for accessibility.

We serve the publishing industry with content extraction, archiving, and omnichannel publishing solutions. We develop publishing tools focusing on content, e-papers, web, and apps.

We are e-commerce experts who developed one of the most popular e-commerce platforms in the Nordics, Abicart.

Here you can read a bit about our products (https://www.textalk.com/products/), and here you can read more about us! (https://www.textalk.com/about-textalk/)

Who are we looking for?

An iOS developer with at least 5 years of experience with proven results and good references.

You are a positive team player who loves to solve problems and has an analytical mindset.

You will be a part of a wider community of approximately 30 developers working with our solutions both in the publishing and e-commerce industries.

You will be joining the team that works with our publishing solutions. They are really looking forward to welcoming you on board!

What you will be working with

Developing iOS solutions for our publishing customers using Swift and common iOS technologies.

You will thrive if

You like to focus on the business and user value you create

You like collaborating with others but also working independently

You are a "self-starter", but you know when to ask for help

You also like helping others to learn and develop

You take responsibility for your work and for the team's goalsYou can relate to our values

I’m Curious “I like to explore ideas that help our customers achieve more”

I’m Flexible “I see opportunities instead of problems, and I embrace change”

I’m Accountable “I take action and feel a personal responsibility for our goals”

I’m Enthusiastic “I bring positivity and energy to colleagues and customers”

I’m Skilled “I’m good at my craft, and I continue to learn and develop”

What we offer

A great workplace, a powerful purpose, the ability to develop and learn, open and honest conversations in an innovative environment.

We love to see people develop and take on new challenges and increased responsibilities.

We encourage honesty, and transparency and want to create a workplace where out-of-the-box thinking and innovation can flourish.

You can work fully remote or at our office in Mölndal, Sweden!

We are a workplace that encourages and respects diversity and equality in all aspects!

Ansök nu

TRUCKFÖRARE GÖTEBORG

Truckförare
Läs mer Sep 22
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:

Truckförare sökes

För detta arbete söker vi dig som har tidigare erfarenheter av lagerarbete samt truckkörning. Du skall kunna arbeta i grupp såsom självständigt och kunna hantera stress på ett bra sätt. Vi tror också att du vill leverera kvalitet i ditt arbete och komma med ideer till förbättringsförslag.

Ansök nu

Axians söker Installationstekniker!

Processtekniker, tillverkningsindustri
Läs mer Sep 22
Är du en person med ett stort teknikintresse och vill arbeta i en omväxlande arbetsmiljö? Har du ett stort driv och viljan att lära dig nya tekniska metoder? Passa på att söka tjänsten redan idag då urval sker löpande.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker för kunds räkning en installationstekniker till Axians i Göteborg. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Axians. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet!

För att du ska trivas behöver du ha en social förmåga och tycka om att arbeta tillsammans med andra då du kommer att arbeta med kollegor i en öppen kultur. Axians söker nya kollegor som vill vara med långsiktigt och som tillsammans med ett nytt team vill sätta sin egen prägel på arbetet. Hos Axians erbjuds du möjligheten att arbeta i en organisation som präglas av självständighet och entreprenörskap där du får vara delaktig i spännande projekt hos deras uppdragsgivare.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Axians önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se. Som konsult hos Professionals Nord ingår du i vårt konsulterbjudande som bland annat omfattar en dedikerad konsultchef, ett brett nätverk samt att du så klart är omfattad av kollektivavtal med friskvård, tjänstepension osv.

Arbetsuppgifter
Huvudsakligen kommer du att arbeta med installation och driftsättning i projektform med fokus på mobiltäckning, WiFi-lösningar, lokala nätverk samt angränsande utrustning. Exempel på arbetsuppgifter är montering av teleteknisk utrustning så som exempelvis router och servrar, kabelinstallation, kontaktering och mätning.

Vi söker dig som:

• Har tekniskt intresse och god datorvana
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du:

• Har en utbildning från en praktisk gymnasieutbildning inom exempelvis teknik, fordon eller el
• Tidigare har arbetat med exempelvis installation, fiberkablar, kabeldragning, bygg eller liknande

Dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska trivas i rollen. Vi ser att du har en god problemlösningsförmåga och trivs i att arbeta tillsammans med kollegor. Du har ett intresse och driv av att lära dig ny teknik samt är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.

START: November/December
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se.

#axians #installation #tekniker #teknik #driftsättning #teleteknik

Ansök nu

Group Manager - Cybersecurity

IT-säkerhetschef
Läs mer Sep 22
We are dedicated to protecting Stena Line’s information assets and ensuring the highest level of trust for our colleagues, customers, and partners. To continue strengthening our cybersecurity posture, we are seeking an experienced cybersecurity leader who can be in charge of developing a comprehensive cybersecurity management system.

Your role is to ensure the confidentiality, integrity, and availability of data and information across our IT and OT systems, both ashore and aboard our vessels.

Some of your key responsibilities:
- Developing and implementing a cybersecurity strategy that aligns with Stena Line’s overall business strategy. This includes identifying and prioritizing cybersecurity risks, developing policies and procedures, such as the cybersecurity parts of the ship management system, and ensuring compliance with relevant regulations and standards such as NIS2, IMO MSC.428(98), ISO 27001, NIST, and GDPR.
- Communicating cybersecurity risks and strategies to executive management and other stakeholders.
- Lead and manage our security operations, including vulnerability assessments, incident response, and security awareness training. 
- Collaborate with internal teams and external partners to identify and mitigate risks to our information assets.
- Evaluate the security posture of vendors and partners and establish processes to manage security risks associated with external entities.
- Responsible for threat intelligence and technology watch to ensure Stena Line’s cybersecurity strategy remains effective and current.

What you will experience
You will be shaping our cybersecurity landscape. If you're passionate about building and fortifying the foundations of cybersecurity, you will enjoy being a part of this journey. You will report to our Head of Digital and collaborate with colleagues across the Stena sphere.

We believe a hybrid solution between the office and working remotely will create the best environment for us to be creative, productive and find a work-life balance.

Who you are
At Stena Line your personality matters as much as how good you are at what you do. Regardless of your role, welcoming, caring and reliable guides you in your everyday work and the challenges you face. We believe you are an experienced leader who brings a positive and forward-thinking ‘’can-do attitude’’. You have the ability to make strategic decisions and delegate responsibilities. With your strong communication skills, you are a natural facilitator and can effectively communicate cybersecurity risks and strategies to executive management, colleagues, and other stakeholders.

Qualifications:
- Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Information Systems, Business Administration or related field, or equivalent work experience. 
- Significant experience within the cybersecurity area - developing and implementing cybersecurity strategies and overseeing cybersecurity operations. 
- A strong technical background in cybersecurity, including knowledge of cybersecurity technologies such as firewalls, intrusion detection and prevention systems for IT and OT systems. 
- Strong leadership skills, including the ability to make strategic decisions and delegate responsibilities. 
- Deep understanding of the latest cybersecurity trends and threats, as well as knowledge of relevant laws and regulations. 

Interested?
This is a full-time, permanent position based in Gothenburg within our Digital department. To apply, please register your profile and send in your CV in English as soon as possible but no later than October 15th, 2023. We are having an ongoing selection, so do not wait with your application. Please note that due to GDPR we do not accept applications via e-mail or postal service. We have collective bargaining agreements with Unionen, among others, who you can contact for more information.

If you have any questions regarding the position you are welcome to contact Samad Muhammad, Head of Digital, at muhammad.samad@stenaline.com or about the recruitment process you are welcome to contact Hanna Gustavsson, Talent Acquisition Partner, at hanna.gustavsson@stenaline.com.

Please note that we kindly decline any offers from recruitment or staffing agencies regarding this recruitment. 

About Stena Line
As a leader in sustainable shipping, Stena Line has Europe’s most comprehensive route network focusing on transportation of both passengers and freight. We have over 5,900 employees in our Stena Line family across Scandinavia, around the UK and the Baltics, making a contribution to our company.

Stena Line exists to be a trusted link between people, places and societies. We play a vital role in keeping everything connected. We make sure people and goods arrive where they need to be, enabling business to thrive and societies to grow. We connect family and friends, and make it possible to explore new destinations or revisit favourite places.

We are committed to maintaining and developing a sustainable working environment, free from harassment, that gives equal opportunities to everyone. We embrace equality, diversity and inclusion – and welcome all applicants.

Ansök nu

Lödkunnig Elektronikmontör

Elektronikmontör
Läs mer Sep 22
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:
Consilium Safety Group är en av världens ledande tillverkare av produkter och säkerhetssystem för brand- och gasdetektering inom marin, olja & gas, transport och byggsektorn. Företaget grundades 1912 med fartloggar och idag är vi ett internationellt företag som drivs av innovation. Vi finns i 55 länder och erbjuder en dynamisk och internationell arbetsmiljö. Här kommer du att arbeta nära ett team som verkar för att uppnå verksamhetens övergripande vision.

I rollen som lödkunnig elektronikmontör kommer du att ingå i vårt produktionsteam på vår producerande enhet Consilium Safety Sweden Production AB belägen på Södra Hildedalsgatan 6 i Göteborg.

Du ingår i ett team som hanterar allt förekommande arbete i vår elektronikproduktion men med speciell inriktning på handlödning. Vi har återkommande lödmoment som idag ej kan hanteras i vår selektivlödmaskin och som ställer stora krav på goda lödkunskaper.

Vi lever under en ständig prispress från vår omvärld och det gäller att uppfylla IPC krav med bibehållen effektivitet. Vi tillämpar arbetsrotation men lödningen kommer att vara en stor del av arbetetsinnehållet.

Arbetet sker i nära samarbete med övrig produktion och ställer höga krav på social kompetens och god samarbetsförmåga.

Vem söker vi?

Vi förutsätter att du har stor erfarenhet av handlödning sedan tidigare. Giltigt löd och IPC certifikat är meriterande. Lödprov är obligatoriskt. Erfarenhet från elektronikproduktion, god komponentkännedom och datorvana är också meriterande. Du har god kännedom om 5S och ständigt förbättringsarbete. Självklart har du också goda kunskaper i Officepaketet, Word, Excel mm. och det är meriterande med kunskaper inom ERP systemet Monitor. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Som person är du kvalitetsmedveten, ansvarstagande och en flexibel lagspelare som brinner för kontinuerlig utveckling. Du är strukturerad, driven och har hög social kompetens.

Om oss

Sedan företaget grundades har huvudmål alltid varit detsamma – att rädda liv. Vi strävar efter att vara en bra arbetsplats och vi drivs framåt av våra kärnvärden "Ett globalt team", "Vi levererar" och "Jag tar ansvar – jag tar initiativ." Vår företagskultur präglas av en varm och familjär atmosfär där individen kan vara i fokus. Om detta låter som din nästa plats att växa – kontakta oss!

Ansökan & kontakt

Låter detta som din nästa utmaning? Sök tjänsten genom att skicka din ansökan så snart som möjligt. Välkommen att söka! Urval sker löpande.

Ansök nu

20 årig studerande kille söker personlig assistent! 50% + timvik

Personlig assistent
Läs mer Sep 22
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana.Om tjänsten:

Vår kund är en aktiv, glad och social 20  årig kille boendes i centrala Göteborg. Vår kund läser på högskolan och du som hans assistent kommer att vara med honom i skolan under dagarna. Han har även ett stort sportintresse och tycker om att hänga med sina kompisar. Kunden har en muskelsjukdom och är rullstolsburen, i rollen som hans personliga assistent kommer du hjälpa honom med av/påklädning, personlig omvårdnad samt följa med på hans aktiviteter och intressen och finnas där med en hjälpande hand när funktionshindret sätter gränser. God fysisk form är viktigt då förflyttningar förekommer i det dagliga arbetet.Vi söker dig:

Vi letar efter dig som är mellan 25–40 år och som person behöver du vara ödmjuk, glad och positiv. Vi ser gärna att du är initiativtagande och delar kundens fysiska idrottsintressen. För att du lättare ska passa in i kundens liv och familj är det viktigt att du är flexibel då resor förekommer utanför regionen. Du får gärna ta egna initiativ och komma med förslag vad ni ska göra men det är lika viktigt att du har förmåga av vara ”standby” vid vissa tillfällen.Krav:

-RökfriDå vår kund är en ung person söker vi dig som planerar och kan tänka dig att bygga en långsiktig arbetsrelation med vår kund.Vi erbjuder: Ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Varje framgång för våra kunder är en framgång för oss. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre!Arbetstid/Varaktighet: En tjänst på 50% samt en timvikarie vid behov. Arbetstiderna är främst förlagda dagtid till en början men kan senare utökas med kvällar och helger. Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtalTillträde: När vi har hittat rätt person för uppdraget. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.Vad händer nu?  Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. 

För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Personliga assistenter sökes till barnkund i Västra Frölunda

Personlig assistent
Läs mer Sep 22
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? Vi på Humana söker nu en personlig assistent som vill arbeta med en av våra barnkunder i Västra Frölunda. I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Om tjänsten

Vi söker nu flera personliga assistenter för fast schemarad, som är intresserad av en tjänsten ur ett långsiktigt perspektiv. Det är meriterande om du har jobbat med barn eller yngre personer med funktionsvariationer inom LSS, har undesköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning. Du är en person som känner dig bekväm med att jobba hemma hos en familj. Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer och ta stort ansvar. Som person behöver du vara flexibel, positiv, ansvartagande och initiativrik. Vidare bör du vara positiv och ödmjuk inför din egen roll som assistent och ha kundens bästa i åtanke.

Barnet har ett omfattande vårdbehov och?är därför?i behov av assistans dygnet runt (vaken natt).?Du kommer att få hjälpa till med allt som kan tänkas uppkomma i barnets vardag, såsom aktiviteter, personlig hygien, matsistuationer m.m

Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och vaken natt. Heltid och deltidstjänster. 

Lön: fast timlön enligt överenskommelse och att övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.

Tillträde: Enligt överenskommelse.En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.Att jobba på Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor.


Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana https://www.humana.se/personligassistentVad händer nu?

Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från Polisen med hjälp av Bank-ID, på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Om du inte har Bank-ID beställer du istället registerutdrag via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Redovisningsekonom till Krahn Nordics

Redovisningsekonom
Läs mer Sep 22
Redovisningsekonom till Krahn Nordics

Söker du efter en spännande möjlighet att arbeta som redovisningsekonom i ett spännande bolag i en global miljö? Har du pluggat en kandidatexamen eller
masterexamen inom ekonomi och vill utvecklas i en ny roll? Är du en person som
ofta beskrivs som nyfiken och driven? Då är detta något för dig!

Om tjänsten
Rollen som redovisningsekonom är en viktig del av
företagets ekonomiavdelning. Som redovisningsansvarig i denna roll ansvarar du
för alla transaktioner, fakturor, verifieringar och månadsboksluten för en av
koncernens bolag. Eftersom företaget jobbar mycket med internationell handel
får man chansen att lära sig vad som gäller när det kommer till olika skatter
och moms för de olika länderna. Första tiden när man börjat får man gå bredvid
en senior i teamet för att lära sig systemen och för att komma in i
arbetsuppgifterna ordentligt innan man senare blir självgående.


Din profil
Vi söker en person med starkt driv och engagemang som
vill utvecklas inom ekonomi. Som redovisningsekonom kommer du att hantera många
olika arbetsuppgifter och du behöver i detta kunna strukturera upp ditt arbete på
bästa sätt. Med den friheten kommer givetvis också ansvar. Du behöver vara
noggrann och ha god analytisk förmåga, vara strukturerad och ha god
kommunikativ förmåga, samt ha en proaktiv inställning och förmåga att arbeta
effektivt under högt tryck. Du är en teamplayer och trivs med att samarbeta med
andra för att uppnå gemensamma mål.


Skallkrav:
- Eftergymnasial utbildning i Ekonomi eller likvärdigt
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- 1-3 års erfarenhet av att jobba som redovisningsekonom/ekonomiassistent
eller liknande

Meriterande
- Erfarenhet av att jobba i SAP


Om kund
Krahn Nordics är en global distributör för olika kemiska produkter. Krahn Nordics lagerhåller, transporterar och sköter alla logistik mellan olika leverantörer.
De erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete
i en organisation där kompetens, utveckling och trivsel värderas högt.
Medarbetare är vana att leverera högsta kvalité till nöjda kunder och värnar om
arbetsglädje likväl som en bra arbetsmiljö. Läs gärna mer om kunden på deras hemsida. https://krahnnordics.com/

Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och
rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att
hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på
att rekrytera rätt talanger till företag. Framtiden finns på sju orter i
Sverige samt i Oslo.

Villkor
Startdatum: Omgående
Placeringsort: Göteborg
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid

Ansök nu

Operations Manager till Elgiganten

Personalchef/HR-chef
Läs mer Sep 22
Är du redo för en ny spännande utmaning? Nu har du en fantastisk möjlighet att söka tjänsten som Operations Manager på Elgiganten!

Webhelp är ledande inom outsourcad kundtjänst över hela världen med över 120 000 medarbetare globalt och växer i rasande takt. Elgiganten på Webhelp är ett ungt konto som från sommaren 2022 växt till över 100 medarbetare fram tills idag. Kontot är internationellt och växer ständigt i samtliga länder, Sverige, Danmark och Finland. I takt med uppdragets tillväxt har behovet av ytterligare en Operations Manager tillkommit.

I denna roll kommer du arbeta i en dynamisk bransch där krav på hög kompetens och ett stort fokus på kundupplevelsen alltid finns närvarande. Du kommer inneha det primära ansvaret över att leda produktionen av kundservicetjänster på kontot samt ansvara för finansiella- och kvalitativa nyckeltal och säkerställer kontinuerligt att uppdraget arbetar i enlighet med dessa nyckeltal. Eftersom du i denna roll även innehar personalansvar blir arbetsuppgifter så som att att coacha, leda och utveckla våra Team Managers en naturlig del av ditt arbete. Vi söker dig som har en god ledarförmåga, även på distans, då dina medarbetare finns i samtliga tre länder. Du har en nyckelroll i att uppdraget är välfungerande vilket ställer stora krav på såväl engagemang som kompetens.

Operations Manager är tjänsten för dig som vill arbeta i en operativ, strategisk roll i en ständigt föränderlig miljö. För att lyckas samt trivas i rollen ser vi att du är en strukturerad och inspirerande ledare med kompetens, mod och vilja att hitta snabba lösningar. Vidare är du en ledare som föregår med gott exempel, du är lösningsorienterad, engagerad, kundorienterad samt drivs att utveckla såväl affären som dina medarbetare. Vi ser att du är en flexibel, anpassningsbar doer som inte dras för att ta beslut och ställa krav.

Exempel på konkreta arbetsuppgifter

- Personalansvar för våra Team Managers och Real Time Managers, vilket innebär bl.a medarbetarsamtal och lönesättning, men även coaching och ledarskapsutveckling.

- Ansvar över de operativa nyckeltalen för kontot i samtliga länder, Sverige, Danmark och Finland.

- Ekonomisk uppföljning tillsammans med ledningen av kontot.

- Att vara kontaktperson samt kontinuerligt arbeta för att bibehålla och utveckla relationen till uppdragsgivaren.

- Kontinuerlig uppföljning av såväl Webhelps som Elgigantens processer i relation till kvalitet och samtliga processer.

- Kontinuerlig uppföljning av KPI-uppfyllnad för kontot i sin helhet.

Kvalifikationer för tjänsten

- En mycket god social och verbal förmåga.

- God datorvana är ett krav, samt goda kunskaper i MS Office.

- Goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl muntliga som skriftliga.

- Omfattande erfarenhet inom BPO/callcenter-branschen

- Meriterande med tidigare erfarenhet av personalansvar samt goda omdömen från ditt ledarskap.

- Ledarskapserfarenhet inom liknande roll och/eller bransch

- Erfarenhet att leda ledare

- God analytisk förmåga

- Meriterande med erfarenhet av att leda på distans.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Resor kan tillkomma i tjänsten.

START: Omgående, enligt överenskommelse

ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning heltid, förtroendearbetstid

ARBETSTIDER: Kontorstider

PLACERINGSORT: På vårt kontor i Göteborg

SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2023-10-01

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Olsson, matilda.olsson@webhelp.com

Webhelp?is a multinational Business Process Outsourcing company with its head office in Paris, France, that is making business more human for the world’s most exciting brands.

By?choosing Webhelp,?you will be part of a community of over 100'000 game-changers from more than 190 locations, speaking more than 80 languages in 50+ countries.?

Join us at?Webhelp you will have the opportunity to be part of a multicultural team, a fast-paced?environment,?and a diverse pool of engaging projects for some of the most progressive brands worldwide.

More information can be found at www.webhelp.com (http://www.webhelp.com/)

Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us

Swedish

Ansök nu

Projekledare Brandlarm

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Sep 22
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:
Consilium Safety Group är en av världens ledande tillverkare av produkter och säkerhetssystem för brand- och gasdetektering inom marin, olja & gas, transport och byggsektorn. Företaget grundades 1912 med fartloggar och idag är vi ett internationellt företag som drivs av innovation. Vi finns i 55 länder erbjuder vi en dynamisk och internationell arbetsmiljö där du kommer att arbeta nära ett team som arbetar för att uppnå verksamhetens övergripande vision.

Consilium Safety Sweden är ett marknads- och försäljningsbolag inom Consilium-koncernen och vi erbjuder högteknologiska säkerhetssystem inom brand- och gaslarm, med såväl enskilda delar som totalt integrerade säkerhetslösningar. Som projektledare på Consilium Safety Sweden är du ansvarig för att driva entreprenadprojekt från start, genomförande och till uppföljning. Vi erbjuder egenutvecklade säkerhetssystem inom brand- och gaslarm och vi expanderar i Göteborg. Våra brand- och säkerhetssystem skyddar idag materiel och värden samt människor inom allt från förskolor och gruppbostäder till stora komplexa anläggningar inom sjukvård och industri. Vill du vara med på vår tillväxtresa?

Vår kultur är positiv och tempofylld så det är därför viktigt att du trivs i den här typen av miljö där saker förändras snabbt. Consilium vill att alla medarbetare ska trivas och känna sig omhändertagna och på så vis främja att alla medarbetare bidrar på ett positivt sätt.

Som Projektledare Brandlarm är du totalansvarig för både nyinstallationer (entreprenadprojekt) och utbyten/kompletteringar i befintliga anläggningar. Du leder och fördelar arbetsuppgifter för våra tekniker och inom projekten verkar du som arbetsledare, inköpare, planerare, dokumentansvarig, ekonom, materialfixare och problemlösare. Ett naturligt inslag i rollen är att ha nära kontakt med medarbetare och kunder (elinstallations-, FM- och fastighetsföretag) för kontinuerlig uppföljning av resurser, ekonomi och tidsplaner samt deltagande i bygg- och samordningsmöten. Vi förväntar oss du kontinuerligt driver ÄTA (ändrings- & tilläggsarbeten) effektivt för att erhålla ersättning för förändrade förutsättningar som påverkar våra kostnader samt förhandlar med kunder om merförsäljning inom ett projekt på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Vi ser gärna att du kan hantera många olika arbetsuppgifter inom snäva tidsramar. I tjänsten rapporterar du till projektchefen och kontorsplats finns i Göteborg i moderna och fräscha lokaler. Viktigast för oss är leverans av arbetsresultat så vi är flexibla när det gäller kontorsplacering. Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor och tjänstebil ingår i tjänsten.

Vem söker vi?

Vi tror att du har arbetat som projektledare med resultatansvar i minst 3 år inom brandlarm, säkerhet eller inom elinstallation. Tidigare kunskaper inom entreprenadjuridik är ett krav och kunskaper inom regelverket för brandlarm är meriterande. Ditt ledarskap präglas av engagemang, affärsmässighet, tydlig kommunikation, god arbetsstruktur samt kundfokusering. Vi förutsätter att du har en god it-vana.

Om oss

Sedan företaget grundades har huvudmål alltid varit detsamma – att rädda liv. Vi strävar efter att vara en bra arbetsplats och vi drivs framåt av våra kärnvärden "Ett globalt team", "Vi levererar" och "Jag tar ansvar – jag tar initiativ." Vår företagskultur präglas av en varm och familjär atmosfär där individen kan vara i fokus. Om detta låter som din nästa plats att växa – kontakta oss!

Ansökan & kontakt

Låter detta som din nästa utmaning? Sök tjänsten genom att skicka din ansökan så snart som möjligt. Välkommen att söka! Urval sker löpande.

Ansök nu

Administratör med polska språkkunskaper till OLKA Sportresor!

Försäljningssekreterare
Läs mer Sep 22
Har du ett brinnande fotbollsintresse och behärskar polska flytande? Vill du jobba i en varierande roll samt vara delaktig i att skapa oförglömliga upplevelser? Då kan detta vara en tjänst för just dig!

OLKA Sportresor är en av Sveriges största sportresearrangörer och har varit verksamma i resebranschen sedan slutet av 1970-talet. Företaget arrangerar träningsläger och cuper för idrottsföreningar, fotbollsresor till Europas toppligor, NHL, Formel-1, konferensresor och andra evenemang som EM- VM i olika sporter. OLKA Sportresor är sedan många år ett starkt och välkänt varumärke med ett unikt kontaktnät i sin nisch. Årligen reser mellan 25 000 – 30 000 resenärer med OLKA och merparten av företagets kunder väljer dem på grund av deras höga servicenivå samt tryggheten. Företagets kontor är beläget i fräscha lokaler i centrala Göteborg/Haga.

Om rollen
I rollen hos OLKA Sportresor kommer du stötta verksamheten i det administrativa. Du kommer arbeta i en varierande roll som innefattar administration, sälj och marknadsföring. I rollen agerar du rådgivande där ditt mål alltid är att ge kunden det bästa förslaget och skapa värde utifrån deras önskemål.  En roll där du får möjlighet att arbeta både med externa och interna kontakter med fokus att säkerställa en god kundupplevelse. Oavsett vad som kan dyka upp så har du en lösningsorienterad inställning och en passion för att hjälpa till!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: Allmän administration av fakturor, återbetalningar, översättningar och lättare uppdateringar på hemsidan.
Daglig kundkontakt och uppföljning via mail och telefon
Skriva och skapa texter och vara delaktig i OLKAs marknadsföring
Bygga och underhålla relationer med både befintliga och potentiella kunder
Det förekommer även några roliga resor varje år på våra största arrangemang och för att besöka samarbetspartners.

Hos OLKA är service och försäljning en naturlig del av det dagliga arbetet och en förutsättning för att kunna leverera en bra kundupplevelse. Här jobbar ett ambitiöst gäng som alltid finns till hands för frågor, stöttning och gemenskap. Teamkänslan är stark på kontoret och här finns alltid nära till skratt samtidigt som professionalism och utveckling står högt i kurs.

Din profil

Vi söker dig som: Behärskar polska, svenska och engelska flytande i tal och skrift
Har erfarenhet av administrativa uppgifter, kundservice och marknadsföring
Har ett sportintresse
Rollen innebär många kommunikationsvägar och därför ser vi gärna att du har en hög servicekänsla och insikt i vad det innebär att arbeta med kunden i centrum. Vidare är du en framåt och positiv person med ett administrativt öga som har lätt för att lära och sätta dig in i nya system. Du är noggrann, flexibel samt besitter bra struktureringsförmåga vilket möjliggör en god överblick av ditt arbete och att du snabbt kan prioritera, prioritera om och växla mellan olika arbetsuppgifter. Du har ett öga för detaljer och trivs en kundfokuserad roll med administrativa arbetsuppgifter. För dig är det en självklarhet att vara en lagspelare och tillsammans lösa de dagliga utmaningar som uppstår.

Övrigt
Omfattning: Heltid
Arbetstid: mån-fre 08-17 med viss flexibilitet.
Plats: Norra Allégatan 2, Göteborg
Startdatum: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning

Detta är en rekrytering där du blir anställd hos OLKA Sportresor i Göteborg. I denna rekrytering samarbetar OLKA Sportresor i Göteborg AB med OnePartnerGroup. Frågor om tjänsten hänvisas därför till ansvarig rekryterare Rebecka Svensson på 0723774920 eller rebecka.svensson@onepartnergroup.se.

Vad händer efter min ansökan?
Innan sista ansökningsdag har passerat går vi igenom din ansökan för att se hur väl din profil matchar kraven för tjänsten. Ser vi dig som en av våra potentiella kandidater kommer vi kontakta dig för en intervju. Om du inte går vidare i processen blir du informerad om detta senast när vi har tillsatt tjänsten.

Ansök nu

Extrajobb som B-körkorts chaufför i Göteborg

Distributionsförare
Läs mer Sep 22
B-körkorts chaufför till Dagab i Göteborg -Västra Frölunda
Dagab behöver nu utöka sin styrka i Västra Frölunda med lätta lastbilschaufförer. Är du på jakt efter ett jobb där du får ansvara för se till att kunderna får sin leverans i tid, ett chaufförs jobb där ett bra kundbemötande är i fokus? Då har du kommit rätt! Just nu söker vi på Job&talent; B-körkorts chaufförer till ett uppdrag på Dagab i Västra Frölunda. Vill du vara med på Dagabs resa? Välkommen med din ansökan till oss på Job&talent;!

Dina arbetsuppgifter

I rollen som lätt lastbilschaufför ansvarar du för:

-
Lasta lastbilen i början av varje pass (kan vara mellan ca 10-30stop) Leverans av matkassar kommer fram i tid till våra kunder.

- Fysisk krävande arbete då det är tunga lyft och gå i trappor.

- Eftersom man kör lättlastbil är det viktigt att framföra fordonet på säkert sätt. Du kommer utgå från vårat lager i Västra Frölunda.

Arbetstider:

Tjänsten är främst förlagd måndag - fredag mellan klockan 11.00-22.00. Start- och sluttid varierar vilket innebär att du kommer behöva vara tillgänglig för arbete inom dessa angivna tider. Det kan förekomma arbetspass med start från klockan 06:00.

Tjänsten inleds med fyra dagars betald utbildning så att du får rätt förutsättningar för att utföra arbetet.

Personliga egenskaper

Vi vill se att du alltid gör ditt bästa för att uppnå så bra resultat som möjligt. Bra sinne för ordning och noggrannhet. Flexibel då man blir inbokad med kort framförhållning.
Du är självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras. Sparsam och miljömedveten körning. Då arbetet kan vara fysiskt krävande är det ett plus om du har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt korrekt.

Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper

Krav

- Du är självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras.

- Det krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. (Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. (Intyg på din huvudsakliga sysselsättning krävs innan eventuell anställning för denna tjänst))

- Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.

Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.

Meriterande

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som B-körkorts chaufför eller liknande roll.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du sätter ambitiösa mål och att du tar ansvar för ditt arbete. Det är också viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har ett flexibelt förhållningssätt. Vidare motiveras du av att skapa en positiv kundupplevelse. Slutligen har du en förmåga att se både till detaljerna och helheten.

Processen

Det första steget i den här rekryteringsprocessen är att vi kommer göra urval av kandidater. Skulle man gå vidare från urvals processen så kommer du som kandidat är att bli uppringd för en telefonintervju. Därefter kommer du att bli kallad till en intervju med oss. Till sist väntar också referenstagning.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Intresserad?

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökningar tas endast emot via denna annons.

Varmt välkommen!

Om oss
Om Dagab

Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet

Om Jobandtalent

Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. www.storesupport.se. Storesupport är en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.

Ansök nu

Kock för spännande uppdrag

Kock, à la carte
Läs mer Sep 22
Kocknet är det lilla och personliga bemanningsföretaget som är verksamt inom restaurangbranschen. Med vår duktiga personal, vårt nätverk samt vår matchningsprocess hjälper vi våra kunder inom besöksnäringen med våra tjänster. För dig som gillar att utvecklas, ha varierande arbetsuppgifter och skapa ett nätverk är vi rätt uppdragsgivare. Vi har även kollektivavtal.
Det är viktigt att du ska tycka att det är roligt med matlagning. Att vara lyhörd, punktlig och noggrann är något vi värderar högt. Då vi hjälps åt i alla de situationer som kan uppstå oavsett ansvarsområde och roll underlättar det om du är prestigelös.
Vi söker förstärkning till vårt Göteborgskontor där du kommer utgå ifrån och jobba hos våra kunder som framförallt omfattar hotell- och konferensanläggningar.
Vi söker en utbildad kock på heltid som är erfaren av á la carte och svensk husmanskost. Vi söker en flexibel person som trivs med nya arbetsplatser och gillar att ta ansvar när det behövs. Arbetstiden är förlagd både dag- och kvällstid.

Ansök nu

Extrajobb som B-körkorts chaufför i Göteborg

Lagerarbetare
Läs mer Sep 22
B-körkorts chaufför till Dagab i Göteborg -Västra Frölunda
Dagab behöver nu utöka sin styrka i Västra Frölunda med lätta lastbilschaufförer. Är du på jakt efter ett jobb där du får ansvara för se till att kunderna får sin leverans i tid, ett chaufförs jobb där ett bra kundbemötande är i fokus? Då har du kommit rätt! Just nu söker vi på Job&talent; B-körkorts chaufförer till ett uppdrag på Dagab i Västra Frölunda. Vill du vara med på Dagabs resa? Välkommen med din ansökan till oss på Job&talent;!

Dina arbetsuppgifter

I rollen som lätt lastbilschaufför ansvarar du för:

-
Lasta lastbilen i början av varje pass (kan vara mellan ca 10-30stop) Leverans av matkassar kommer fram i tid till våra kunder.

- Fysisk krävande arbete då det är tunga lyft och gå i trappor.

- Eftersom man kör lättlastbil är det viktigt att framföra fordonet på säkert sätt. Du kommer utgå från vårat lager i Västra Frölunda.

Arbetstider:

Tjänsten är främst förlagd måndag - fredag mellan klockan 11.00-22.00. Start- och sluttid varierar vilket innebär att du kommer behöva vara tillgänglig för arbete inom dessa angivna tider. Det kan förekomma arbetspass med start från klockan 06:00.

Tjänsten inleds med fyra dagars betald utbildning så att du får rätt förutsättningar för att utföra arbetet.

Personliga egenskaper

Vi vill se att du alltid gör ditt bästa för att uppnå så bra resultat som möjligt. Bra sinne för ordning och noggrannhet. Flexibel då man blir inbokad med kort framförhållning.
Du är självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras. Sparsam och miljömedveten körning. Då arbetet kan vara fysiskt krävande är det ett plus om du har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt korrekt.

Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper

Krav

- Du är självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras.

- Det krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. (Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. (Intyg på din huvudsakliga sysselsättning krävs innan eventuell anställning för denna tjänst))

-
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.

Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.

Meriterande

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som B-körkorts chaufför eller liknande roll.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du sätter ambitiösa mål och att du tar ansvar för ditt arbete. Det är också viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har ett flexibelt förhållningssätt. Vidare motiveras du av att skapa en positiv kundupplevelse. Slutligen har du en förmåga att se både till detaljerna och helheten.

Processen

Det första steget i den här rekryteringsprocessen är att vi kommer göra urval av kandidater. Skulle man gå vidare från urvals processen så kommer du som kandidat är att bli uppringd för en telefonintervju. Därefter kommer du att bli kallad till en intervju med oss. Till sist väntar också referenstagning.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Intresserad?

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökningar tas endast emot via denna annons.

Varmt välkommen!

Om oss
Om Dagab

Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet

Om Jobandtalent

Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. www.storesupport.se. Storesupport är en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.

Ansök nu

Nyfikna innesäljare till Telinet!

Innesäljare
Läs mer Sep 22
Telinet Energi startades i Norge 2003 av bröderna Arctander. Vi har funnits i Sverige sedan 2009 och har verkat med en helt egen organisation på plats sedan 2012. Vi vill bidra till bättre miljö, ökad konkurrens och lägre priser på den skandinaviska elmarknaden. Allt vi gör handlar därför om att pressa priserna på förnybar energi. Med en liten, effektiv organisation har vi dessutom lägre kostnader än de etablerade monopolbolagen.

Utöver vår vanliga försäljning av elavtal håller vi just nu på att bygga upp en ny spännande avdelning som kommer att jobba med försäljning av solceller. Därför siktar vi nu på att komplettera vårt redan duktiga säljteam med nya talanger som är redo att kavla upp ärmarna och vara med oss på vår resa!

Om rollen

Vi erbjuder här en tjänst där du får utvecklas som säljare och samtidigt bidrar till en mer hållbar framtid. Som solcellssäljare hos oss kommer du ingå i vårt glada säljteam på Telinet Energi.

Du kommer via telefonsamtal hantera allt från befintliga kunder till varma solcellsförfrågningar från potentiella kunder som är intresserade av att investera i solceller. Du är ett lyhört bollplank där du tillsammans med kunden tar fram unika solcellslösningar. 

Din profil

Vi ser att du i första hand är en positiv person som har intresse för att utvecklas. Du motiveras av att överträffa kundernas förväntan lika starkt som du brinner för att ta affärer i hamn.

Vidare är du:

- Du är ansvarsfull, engagerad och lösningsorienterad.

- Du känner ägandeskap för dina arbetsuppgifter.

- Erfarenhet inom säljaryrket på 1-2 år är önskvärt, med erfarenhet av förtroendeförsäljning.

- Personliga egenskaper värderas högt, och vi söker en social, driven person med viljan att lära sig.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en arbetsplats där du får utvecklas, bland annat genom säljutbildningar för både nya och erfarna säljare, sporrande säljtävlingar, frihet under ansvar och med möjlighet att påverka din inkomst med fast lön + provision.

Vi erbjuder även ett schysst friskvårdsbidrag på 5000 kr och vi är stolta över att vi har en bra teamkänsla och kul på kontoret. Vi har också årliga sommarfester, julfester och roliga afterworks. Vi sitter på fina kontor, centralt på Karlaplan.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Telinet med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på – amir@kraftsam.se

Ansök nu

Postdoktor i molekylär psykiatri

Molekylärbiolog
Läs mer Sep 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor i molekylär psykiatri, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi, som är en forskningsintensiv sektion vilket innebär rikliga möjligheter till interaktioner med andra aktiva forskargrupper inom områdena psykiatri och molekylär neurobiologi. Vi är även del av Wallenberg Centrum för Molekylär och Translationell Medicin (https://www.gu.se/molecular-translational-medicine).

Bipolär sjukdom och schizofreni är allvarliga psykiatriska tillstånd med både stort personligt lidande och höga kostnader för samhället. Man vet att sjukdomarna till stor del är genetiskt betingade, där både vanliga och ovanliga genvarianter är involverade. Forskargruppen är inriktad på svår psykisk sjukdom med både experimentell och klinisk kompetens. Vi använder stamcellsbaserade modeller för neural utveckling, inklusive IPS-celler från patienter, där vi undersöker effekten av olika riskgener. Vi utvecklar organoider och vanliga 2D-kulturer som vi undersöker med bland annat RNA-sekvensering och MEA. Se mer på www.smedlerlab.org.

Ämne
Molekylär psykiatri

Ämnesbeskrivning
Under neural utveckling sker flertalet parallella processer där både genetiska och aktivitetsberoende faktorer lägger grunden för de nätverk som ansvarar för hjärnans funktion. Tidiga neurala nätverk har spontan elektrisk aktivitet och som följd av detta även kalciumsignalering. Olika riskgener för psykisk sjukdom tros påverka denna process. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer ansvara för ett eget projekt inom området. Exakt vilket kommer bestämmas tillsammans med gruppledaren. Dessutom kommer postdoktorn vara involverad i färdigställande av manuskript och handledning av masterstudenter och eventuellt doktorander som arbetar med relaterade projekt. Postdoktorn förväntas söka egna anslag som tillägg till de medel som redan finns.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Behörig att anställas som postdoktor för denna utlysning är den som innehar doktorsexamen i i relevant ämnesområde (som exempelvis cell- och molekylärbiologi eller neurovetenskap). Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund
Specifikt krävs omfattande erfarenhet inom cell- och molekylärbiologi, helst inom molekylär neurobiologi alternativt stamcellsbiologi. Ett alternativ är även en mer bioinformatisk bakgrund med viss kunskap inom våtlabbsforskning. Kandidaten bör uppvisa publicerade arbeten i peer-reviewad tidskrift som förstanamn. Vi värderar god kommunikationsförmåga och presentationsteknik samt vetenskaplig integritet. Kandidaten behöver vara organisatorisk, noggrann, ansvarsfull och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och verbalt, är nödvändigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskargruppledare Erik Smedler, tfn: +4670 283 5159, e-post: erik.smedler@gu.se

Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: ?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Flexibelt extrajobb som lagerarbetare till Dagab e-handelslager Västra F...

Lagerarbetare
Läs mer Sep 22
Lagerarbetare till Dagab i Västra Frölunda
Just nu söker vi på dig som drivs av att ha högt uppsatta mål till rollen som lagerarbetare på Dagabs e-handelslager i Västra Frölunda. Om du dessutom vill ha ett jobb med goda möjligheter att utvecklas såväl professionellt som på ett personligt plan kan det här verkligen vara din nästa utmaning. Välkommen med din ansökan!

Om jobbet
Arbetsuppgifter
I rollen ingår att:

- Arbeta med orderplock, Du kommer att Plocka och packa matkassar med hjälp av en vagn, handdator och scanner. Du kommer plocka flera ordar samtidigt och sortimentet är desamma som i en matbutik, vilket innebär att du kommer hantera alla sorters livsmedel.

- Vara aktiv under hela arbetspasset då arbetet är fysiskt krävande.

-
Säkerställa och optimera lagernivåer

- Sortera och placera gods till rätt del av lagret, Variera mellan olika avdelningar, vilket innebär olika temperaturzoner, från +20°C till -24°C.

Arbetstider
Lagret är öppet mellan 05.00-15.45.
Men vi bokar oftast in på kortare pass:

- 05.00-09.45

- 06.00-10.45

- 07.00-11.45

-
11.45-15.45

Vid behov finns det möjlighet att jobba längre pass.
Upplärning sker dagtid, förlagt mellan 07:00-15:45.

Du lägger dig tillgänglig för arbete vecka för vecka vilket gör arbetet flexibelt och passar bra i kombination med din andra sysselsättning.

Behovet är som störst på vardagar och vi ser att du kan och vill arbeta två vardagar i veckan med fokus på måndagar och/eller fredagar. Start för tjänsten sker löpande och börjar med tre dagars betald utbildning så att du får rätt förutsättningar för att utföra arbetet.

Placeringsort
Dagabs E-handelslager ligger i Västra Frölunda med goda kommunikationer ut till lagret samt gratis parkering att tillgå precis utanför byggnaden.

Om dig
Personliga egenskaper

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Det är också viktigt att du har ett effektivt arbetssätt och att du har ett flexibelt förhållningssätt. Dessutom utför du ditt arbete med stor noggrannhet. Slutligen strävar du efter att nå ett så bra resultat som möjligt genom att arbeta självständigt och målmedvetet.

Vikt kommer såklart även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.

Krav
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.

Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.

Vad innebär jobbet för dig?

- Ett flexibelt arbete där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka.

- Aktivt arbete som bra komplement till stillasittande studier.

- Ett långsiktigt och tryggt extrajobb som bidrar till inkomst.

- Förmåner i form av personalbutik.

- Arbete i rymliga lokaler med placering i Västra Frölunda med fri parkering och goda förbindelser.

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via denna sida och ej via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten

Om Dagab

Dagab Inköp & Logistik Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo och Axfood Snabbgross. Varje vecka distribuerar Dagab tusentals leveranser direkt till slutkund och ansvarar för leveranser som sker med högsta kvalité och möter dagens och framtidens krav.

Om oss
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. www.storesupport.se (http://www.storesupport.se/).

Storesupport är en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika.

Ansök nu

Inventera i välkänd klädbutik i Göteborg

Butikssäljare, fackhandel
Läs mer Sep 22
Om tjänsten

Du kommer ingå i ett team där ni gemensamt har ansvaret för att inventera samtliga artiklar i kundens butik. Detta kräver att du är noggrann då felräkning ger direkta konsekvenser för kunden.

Personliga egenskaper

- Vi letar efter dig som är noggrann

- Effektiv och som kan planera din tid på ett strukturerat sätt

- Du tycker om att arbeta självständigt

- Du är morgonpigg då passet börjar kl. 06.00 på morgonen

- Du har fyllt 16år

Meriterande

- Att du sen tidigare har arbetat med inventeringar inom dagligvaruhandeln eller att du har erfarenhet från andra branscher där inventering skett

- Vi ser det som positivt att du tidigare har arbetat inom dagligvaruhandeln

Arbetstider

Inventeringen kommer att äga rum:

Plats: Göteborg med omnejd

Datum: 25 oktober samt den 1 november

Tid: Kl 06.00-10.00

I ansökan får du besvara vilka dagar du är tillgänglig för arbete, samt specificera vart du bor för att vi ska kunna placera dig i närmst lämpliga butik.

Om oss

Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Företaget startades år 2000, omsätter 452 MSEK och har över 2 200 medarbetare. Idag är Storesupport en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika.

Ansökan

Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.

Är du intresserad?

Bli en Storesupportare och sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!

Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare;

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Seniora systemutvecklare till välbetalda och samhällsviktiga uppdrag!

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 22
Hjärtligt välkommen att arbeta som systemutvecklare med oss på PersonalExpressen!
Hej och hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen - Sveriges snabbast växande företag specialiserat på bemanning mot statliga myndigheter och offentlig sektor! Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av systemutveckling och som trivs med att ha en ledande roll i digitala utvecklingsprojekt samtidigt som du motiveras av att driva samhällsutvecklingen framåt!
Välbetalda och spännande uppdrag i hela landet!
På PersonalExpressen såväl upphandlar vi som säljer vi löpande gentemot ett brett spektrum av kunder inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med många av landets största myndigheter vilket ger dig som söker ett konsultuppdrag tillsammans med oss en stor frihet att själv få vara med och välja din framtida arbetsplats. Detta samtidigt som vi tillgodoser att du får en högre lön och bättre arbetsvillkor än om du t.ex. hade varit anställd direkt på en myndighet. Vi är framtidens arbetsgivare och förstår att du värdesätter en arbetsgivare högt som också värdesätter dig högt tillbaka. Med oss vid din sida kan du som vår konsult känna dig trygg med att våra upphandlare och säljare alltid kommer att tillgodose att du blir mer än nöjd med den lön och de villkor vi förhandlar fram åt dig. Vi tror på en effektiv arbetsfördelning där du som vår konsult leder samhällets digitala utveckling framåt samtidigt som vi leder utvecklingen framåt avseende den lön och de villkor som det offentliga är berett att erbjuda för att få tillgång till den bästa kompetensen. Tillsammans med dig möjliggör vi för de mest ambitiösa myndigheterna i Sverige att uppnå de digitaliserings- och datasäkerhetsmål som kommit att bli en allt viktigare faktor inte bara för en välfungerande offentlig sektor specifikt utan för ett välfungerande samhälle i stort. Vår målsättning på PersonalExpressen är kort och gott att fler av landets bästa systemutvecklare ska vilja välja att dela med sig av sin spetskompetens just gentemot det offentliga. Vi hoppas att det är en målsättning vi får glädjen att dela med dig framöver - skillnad gör vi bäst tillsammans!
Sök in för att bli en del av PersonalExpressen redan idag!
Sök in till oss som systemutvecklare redan idag och var med oss på vår resa att kompetensförsörja Sverige med de bästa systemutvecklarna där de behövs som mest!
Stort tack och återigen hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen!

Ansök nu

Extrapersonal dagtid inom industrin

Lagerarbetare
Läs mer Sep 22
Vi söker nu dig som har möjlighet att jobba extra dagtid några vardagar i veckan eller veckovis då och då.

Det krävs att du redan har en annan anställning om 100% som går att kombinera med extrajobb hos oss alternativt att du studerar om minst 50%.

Kanske jobbar du endast helg idag och vill dryga ut kassan med några jobbpass även vardagar. Kanske jobbar du veckovis och har helt lediga veckor som du gärna fyller med extrajobb. Eller kanske är du studerande och kan styra din tid själv och vill jobba vid sidan av dina studier.

Just nu har vi behov av dagarbete inom industri/lager. Har du intresse för industri, teknik och lager? Kanske har du dessutom truckkort och erfarenhet av truckkörning.

Jobben kan vara allt från montör, kvalitetskontroll, enklare lagerjobb, truckkörning och ompaketering.

Profil

- Ansvarsfull och ordningsam

- Noggrann och vill göra bra ifrån sig

- Punktlig och hög närvaro

- Kan kommunicera på svenska i tal och skrift

- 18 år eller äldre

- Har studieintyg om minst 50% eller annan anställningSom extrapersonal väljer du själv när du kan arbeta så flexibiliteten är stor. Uppdragen är vardagar på dagtid. Vi behöver så kallade "behovare" som kan jobba och täcka upp på uppdrag när ordinarie konsult har frånvaro, eller när vi får in kortare uppdrag. Det innebär att du rings in på olika uppdrag olika gånger och på så vis kan samla på dig mycket olika erfarenheter och ett stort kontaktnät. Här är chansen att bygga ett rikt CV!

För att vara aktuell behöver du vara tillgänglig från tidig morgon, i snitt minst 2 vardagar per vecka.

Intervjuer sker löpande och flera tjänster ska tillsättas omgående, så vänta inte med din ansökan!


Om WRKFRC

WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.

Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ansök nu

Fastighetstekniker

Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Läs mer Sep 22
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är ”Vi gör det lätt att leva hållbart” och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag – både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten eller följ oss på Facebook eller Linkedin.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt göra nytta för göteborgarna? Visst är vi lite partiska, men det är faktiskt så vi ser på arbetet här på vattenverken.

Som fastighetstekniker kommer du att arbeta med skötseln av våra två vattenverk. Det är ett varierande uppdrag och du kommer att ha ett team runt dig som består av bland annat våra fastighetsplanerare som ansvarar för planering av fastighetsunderhåll, och av underhållstekniker som främst utför processunderhåll. Du kommer att röra dig mellan de två vattenverken utefter vad verksamheten behöver i olika skeden.

Rollen som fastighetstekniker är ny hos oss på enheten och vi vill att du är med att formar den över tid så att den uppfyller verksamhetens behov på bästa sätt. En viktig del i det arbetet är att hitta både effektiva samarbeten och att förtydliga din roll i organisationen. Inledningsvis ser vi att fokus kommer att ligga på dessa områden:

• Utföra enklare underhåll och reparationer i fastigheten.
Det kan vara filterbyten, måleriarbeten och medverkan vid brandlarmstest, men också enklare klassiska fastighetsrelaterade uppgifter så som möbelhantering, sätta upp en skylt eller byta ut ett lås. Du kommer även att ta emot externa entreprenörer som utför arbete på anläggningarna.

• Boka in, deltaga och dokumentera besiktningar och service
Fastigheterna har runt 150 objekt som ska besiktigas och servas. Du ansvarar för att det blir utfört och dokumenterat.

• Arbeta med värmesystemet
Du kommer även att bli vår expert på anläggningarnas värmesystem och se till att fel avhjälps och att extern hjälp tas in vid behov.

I enhetens uppdrag ingår även fastigheternas tekniska system såsom brandskydd, larm och telefonanläggning vilket är några av de områden som rollen kan komma att stötta i framöver.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Eftergymnasial examen med inriktning fastighet, exempelvis YH-utbildning fastighetsingenjör. Du kan också genom erfarenhet på tidigare arbetsplatser ha tillgodogjort dig motsvarande kompetens.
• Minst 3 års erfarenhet av liknande tjänst.
• God datorvana och en administrativ förmåga.
• B-körkort.
• God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med värmesystem (tex optimering) samt passersystem. Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av VVS.

Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo, inklusive alkohol- och drogtest, samt svenskt medborgarskap.

Dina personliga kompetenser är viktiga och vi söker vi dig som är en lagspelare och kan bidra med kunskap och positiv energi i samarbetet med dina arbetskamrater. Du ska vara praktiskt lagd och gilla att jobba med händerna och inte vara rädd för att hugga i. Du är självgående, lösningsorienterad och ser vad som behöver göras. Du förväntas även kunna planera och dokumentera ditt arbete på ett bra sätt.


ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Flexibelt extrajobb som lagerarbetare till Dagab e-handelslager Västra F...

Lagerarbetare
Läs mer Sep 22
Lagerarbetare till Dagab i Västra Frölunda
Just nu söker vi på dig som drivs av att ha högt uppsatta mål till rollen som lagerarbetare på Dagabs e-handelslager i Västra Frölunda. Om du dessutom vill ha ett jobb med goda möjligheter att utvecklas såväl professionellt som på ett personligt plan kan det här verkligen vara din nästa utmaning. Välkommen med din ansökan!

Om jobbet
Arbetsuppgifter
I rollen ingår att:

- Arbeta med orderplock, Du kommer att Plocka och packa matkassar med hjälp av en vagn, handdator och scanner. Du kommer plocka flera ordar samtidigt och sortimentet är desamma som i en matbutik, vilket innebär att du kommer hantera alla sorters livsmedel.

- Vara aktiv under hela arbetspasset då arbetet är fysiskt krävande.

-
Säkerställa och optimera lagernivåer

- Sortera och placera gods till rätt del av lagret, Variera mellan olika avdelningar, vilket innebär olika temperaturzoner, från +20°C till -24°C.Arbetstider

Lagret är öppet mellan 05.00-15.45.
Men vi bokar oftast in på kortare pass:

- 05.00-09.45
- 06.00-10.45
- 07.00-11.45
- 11.45-15.45Vid behov finns det möjlighet att jobba längre pass.
Upplärning sker dagtid, förlagt mellan 07:00-15:45.Du lägger dig tillgänglig för arbete vecka för vecka vilket gör arbetet flexibelt och passar bra i kombination med din andra sysselsättning.

Behovet är som störst på vardagar och vi ser att du kan och vill arbeta två vardagar i veckan med fokus på måndagar och/eller fredagar. Start för tjänsten sker löpande och börjar med tre dagars betald utbildning så att du får rätt förutsättningar för att utföra arbetet.

Placeringsort
Dagabs E-handelslager ligger i Västra Frölunda med goda kommunikationer ut till lagret samt gratis parkering att tillgå precis utanför byggnaden.

Om dig
Personliga egenskaper

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Det är också viktigt att du har ett effektivt arbetssätt och att du har ett flexibelt förhållningssätt. Dessutom utför du ditt arbete med stor noggrannhet. Slutligen strävar du efter att nå ett så bra resultat som möjligt genom att arbeta självständigt och målmedvetet.

Vikt kommer såklart även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.

Krav
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.

Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.

Vad innebär jobbet för dig?
- Ett flexibelt arbete där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka.
- Aktivt arbete som bra komplement till stillasittande studier.
- Ett långsiktigt och tryggt extrajobb som bidrar till inkomst.
- Förmåner i form av personalbutik.
- Arbete i rymliga lokaler med placering i Västra Frölunda med fri parkering och goda förbindelser.


Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via denna sida och ej via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten

Om Dagab

Dagab Inköp & Logistik Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo och Axfood Snabbgross. Varje vecka distribuerar Dagab tusentals leveranser direkt till slutkund och ansvarar för leveranser som sker med högsta kvalité och möter dagens och framtidens krav.

Om oss
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. www.storesupport.se (http://www.storesupport.se/).

Storesupport är en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika.

Ansök nu

Administratör till Juridiska institutionen

Kursadministratör
Läs mer Sep 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Studenterna erbjuds en konkurrenskraftig utbildning, möjlighet att läsa utomlands, kontakt med näringslivet och kompetens för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Juridiska institutionen söker nu en vikarierande administratör med fokus mot utbildningsadministration.

Arbetsuppgifter
Som administratör är du en del av Juridiska institutionens administration, som idag består av 14 medarbetare. Ditt arbete kommer ha stort fokus mot utbildningsadministration. Du kommer att arbete tillsammans med övriga utbildningsadministratörer, studievägledare samt studierektor. I rollen kommer du även arbeta med hantering och utlämning av allmänna handlingar. Du kommer även att vara ett stöd vid events, lokalfrågor av olika slags och hantera institutionens allmänna kontorsgöromål. Du har daglig kontakt med lärare, forskare och studenter samt administrativ personal. 

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid och anpassas efter verksamhetens behov. Arbetet utförs enligt gällande rutiner och regelverk. Du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv administration.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har studerat på högskola/universitet eller har kompetens som bedöms som likvärdig. Du ska ha tidigare erfarenhet av administrativt arbete och administrativt arbete inom högskola/universitet är särskilt meriterande. 

Arbetet ställer krav på egenskaper som noggranhet, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Du är drivande i ditt dagliga arbete och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. För arbetet krävs också att du kan arbeta strukturerat och prestigelöst samt med god organisation och effektiv prioritering. Vi tror att du har en hög servicekänsla och trivs i en miljö där du har många kontakter. Särskild stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är mycket viktigt, då arbetet till stor del handlar om att kommunicera med andra.

Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter inom universitet eller högskola är det meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system, såsom Canvas, Ladok och TimeEdit.

I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang och servicekänsla samt att du har ett strukturerat, noggrant och problemlösande arbetssätt.

Du har god IT och systemvana samt goda kunskaper i Officepaketet.

Anställning
Sjukvikariat 100% 12 månader.  Placering vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet.

Tillträde så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Bitte Klevendal Englund, administrativ chef; 031-786 2675 eller bitte.klevendal@law.gu.se

Mattias Fogelberg, personalhandläggare; 031-786 4960 eller mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande


Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-13

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Tech Talent Acquisition Specialist med intresse för People & Culture

Researcher, rekrytering
Läs mer Sep 22
Tycker dina vänner att du är lite väl tech-nördig för att inte jobba med systemutveckling själv? Får du energi av möten med människor och att se deras potential? Och, sist men verkligen inte minst, vill du ta nästa kliv i din karriär?

Det klivet kan vara rakt in hos oss på Progrits. Progrits är en nordisk mjukvarukoncern, mitt uppe i en accelererande tillväxtresa. På huvudkontoret i Göteborg är vi ett tjugotal personer som jobbar med att stötta, stärka och utveckla våra dotterbolag. Det gör vi genom extra muskler inom ledning, affärsutveckling, HR, marknad och ekonomi - så våra dotterbolag kan fokusera på sina kärnverksamheter.

Om rollen

Tillväxt är otroligt viktigt för gruppens bolag, där kompetensförsörjning är en nyckel för att lyckas nå satta mål. Detta ställer höga krav på oss som inhouse-byrå, då vi menar att vi är bättre än externa alternativ.

I den här rollen kommer du ägna merparten av din arbetstid åt att hitta rätt person till rätt plats, då det är avgörande för våra bolags framgång. Vi har, precis som alla andra företag inom IT, ibland svårt att hitta vissa kompetenser. Det finns ingen ”secret sauce” när det kommer till rekrytering, utan vi tror att ett ärligt Employer Brand tillsammans med en personlig rekryteringsprocess och en rejäl dos grit gör att vi lyckas med vårt uppdrag; att tillsätta lediga tjänster och därmed utveckla våra bolag fortare och än bättre.

För att vi ska lyckas med ovanstående, kommer du i nära samarbete med bolagens VD eller rekryterande chef ansvara för allt som driver en rekryteringsprocess framåt. Detta inkluderar bland annat framtagning av kravspecifikation, annonsskrivning, search, intervjuer, referenstagning och sedan stöttning när det kommer till pre-/onboarding. Att ha ett långsiktigt Employer Branding-tänk är också givet för dig i ditt dagliga arbete.

Med tiden kommer du erbjudas möjlighet att ta mer och mer ansvar när det kommer till People-relaterade frågor inom koncernen.

Om dig

Vi tror att du är nyfiken på andra människor och gillar att ha många kontaktytor. Och, för att bli en riktigt vass talangjägare, har du en god dos införsäljningsförmåga!

Med din bakgrund från andra techbolag och/eller rekryteringsföretag, där du under flera år har fokuserat på att hitta talanger med koppling till mjukvara, kommer du att bidra till gruppen och stärka oss som team. Det är självklart inte bara utvecklare vi söker efter, så har du rekryterat till olika positioner är det en fördel.

Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av HR och recruitment marketing, eller har jobbat med onboarding och kulturfrågor. Men att du vill jobba med dessa frågor är tillräckligt för oss.

Intressant? Ta kontakt!

Låter det här som ett team, en arbetsmiljö och kultur du skulle kunna trivas i - då vill vi gärna höra mer från dig! Sök jobbet, connecta med oss eller dela detta med någon du tror skulle passa in!

Har du frågor om tjänsten, teamet eller företaget hör du av dig till Johanna Müller-Wolf (CHRO) på johanna.mullerwolf@progrits.se.

Vilka vi är

Progrits är ett ledande programvarubolag inom vertikal mjukvara och informationstjänster för business to business. Vi utvecklar och levererar verksamhetskritiska programvaror och informationstjänster inom fordonshandel, transport och logistik, samt integrerad e-handel. Med drygt 200 anställda, 4900 privata och offentliga kunder i 20 länder, och en omsättning på drygt 300 MSEK är vårt fokus att leverera produkter och lösningar som förenklar och automatiserar arbetet för våra kunder och deras organisationer. Sedan 2023 är Progrits en del av Axcel, ett nordiskt private equity bolag med stort intresse för tech-sektorn.

För våra drygt 200 medarbetare i koncernen är grit en viktig del i jobbet. Det innebär att vi är ihärdiga, beslutsamma och vågar ta oss an utmaningar tillsammans. Förutsättningarna är inte alltid optimala och riktlinjerna satta - precis som livet i allmänhet. Hos oss kan det betyda alltifrån systemuppdateringar och att springa Göteborgsvarv till utlandsetableringar.

Vi tror på macro management, eftersom vi vägrar säga ”frihet under ansvar” ????. Därför behöver du ha RMI (rätt mental inställning) och en stor portion grit för att trivas och må bra hos oss - lite jävlar anamma, helt enkelt.

Är du som oss, tror vi att du vill känna meningsfullhet på jobbet - och vara med om att göra Progrits till ett ännu bättre och roligare ställe att jobba på. Vi är seriösa, men inte på något sätt allvarliga - jobbet är en för stor del av livet för att inte ha kul!

Ansök nu

Transportplanerare till Martin & Servera i Göteborg

Transportplanerare
Läs mer Sep 22
Vi söker nu en serviceminded transportplanerare till vår terminal i Göteborg!

Vad kommer du att göra?  

Du kommer aktivt att arbeta för att optimera transportarbetet kvalitativt och kostnadseffektivt. Arbetet innebär daglig planering av bilbokningar; interna och inhyrda samt budbilshantering i samarbete med kundtjänst. Det förekommer även administration av transportsedlar och fraktsedlar samt diverse annat kontorsarbete. Ingen dag är den andra lik och det innebär bl.a. att hantera oförberedda händelser som kan ske under ett arbetspass. I många delar gäller det att man samarbetar tätt ihop med sina kollegor, sin arbetsgrupp, andra avdelningar och funktioner för att lösa de utmaningar som kan uppstå under en arbetsdag. Detta ställer krav på att du trivs med att jobba med planering, kommunikation och uppföljning. Vi är också mitt uppe i en digitaliseringsresa för att effektivisera leveranser och förbättra arbetsmiljön för chaufförer och Transportplanerare.

Vad söker vi hos dig?  

En arbetsdag på transportavdelningen är inte den andra lik och under perioder hanterar du många olika ärenden samtidigt.?Vi söker därför dig som är noggrann person, har hög servicekänsla, har god kommunikation och tycker om att samarbeta. Hos oss bidrar alla till att helheten ska bli så bra som möjligt. Det ställer krav på att vi håller tidsramar och lägger upp jobbet på ett effektivt sätt. Allt detta sköter vi via telefon, mejl och olika system. Det är därför av stor vikt att du tycker om att prata i telefon, har en bra kommunikativ förmåga i text samt är teknik- och/eller systemintresserad. 

För att lyckas i rollen tror vi att du:  


• har minst gymnasiekompetens, meriterande om du har en serviceinriktad eftergymnasial utbildning
• har erfarenhet inom transportplanering eller motsvarande
• har haft tidigare arbete där kundkontakt ingått
• är service- och lösningsorienterad - du förstår vikten av ett bra kundbemötande och tar ansvar för att hitta bra lösningar på problem som dyker upp.
• trivs med att arbeta i högt tempo - du är uthållig, lugn och fokuserad 
• är geografiskt kunnig (meriterande)

 

Din arbetsplats  

Din arbetsplats är på vår transportavdelning i Göteborg. På avdelningen jobba idag en terminalchef, fem transportplanerare, två produktionsledare och 15 terminalarbetare. Det här är en arbetsplats där allas röst är lika viktig och vi bryr oss om varandra. Som medarbetare hos oss får du ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag, frukost/lunchsubvention och rabatter i olika butiker. 

För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att våra alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser. 

Urvalsprocessen  

Martin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.? 

Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här.? 

Testerna vi använder är vetenskapligt beprövade och framtagna för att mäta egenskaper som svåra att bedöma under en intervju. Beroende på vilken tjänst du sökt kan testresultatet väga mer eller mindre tungt i slutbedömningen - det kan också vara olika delar av resultatet som är viktiga beroende på vad rollen kräver. 

Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även bakgrundskontroller.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsform: Tillsvidare (vi tillämpar provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid, 40h/v 
Arbetstider: Mån-fre och arbetstiden är förlagd mellan 05-19 i olika schemacykler. Helger och jour förekommer i arbetet. 
Bolag: Martin & Servera Logistik AB 
Besöksadress: Gårdstens Industriväg 6. 424 33 Agnesberg
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta Terminalchef Stefan Abrahamsson, på 076-8349692. För frågor om urvalsprocessen kontakta Josefine Andersson, HR-partner, josefine.andersson@martinservera.se 
Facklig företrädare:?Tommy Jarnefall 0709-18 98 41

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Martin & Servera är en svensk, familjeägd koncern och Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi är sammanlagt över 3 000 medarbetare i koncernen och finns lokalt över hela Sverige. Vi erbjuder råvaror, utrustning, drycker, tjänster och utbildningar till våra kunder som är allt från offentlig måltidsverksamhet, stora restaurang- och hotellkedjor till det lokala bageriet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Ansök nu

Truckförare, extrajobb

Truckförare
Läs mer Sep 22
Extrajobb för dig som har truckkort och erfarenhet av att köra truck!

Nu söker vi flera erfarna truckförare för extrajobb på lager i Arendal, Göteborg.

Är du utbildad truckförare med körerfarenhet har du här chansen till jobb som truckförare/terminalarbetare på stort lager med stora möjligheter att utvecklas. Vi söker trygga förare som har vana av att köra främst skjutstativstruck och motviktstruck.

Stort plus om du är driven och van att ta egna initiativ och samtidigt gillar att jobba i grupp med gemensamma mål.

OBS! Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning, dvs du behöver ha studieintyg eller ha annan anställning som går att kombinera med jobb hos oss.Arbetsuppgifter

Jobba på stort lager dagtid måndag-fredag, främst med truckkörning. Sköta in- och utleveranser och ompaketering.

Du kommer själv att lägga in dig i ett system för när du är tillgänglig och sedan bokas på timmar (8-timmarsdagar) då du kan och vill jobba.

Som truckförare kommer du att arbeta på lagret tillsammans med flera kollegor. Du kommer få hantera både motviktstruck (B1) samt skjutstativ (B3) på daglig basis. Som terminalarbetare/truckförare ingår att dagligen ta emot varor och kontrollera att det är rätt produkt och antal när det anländer, samt packa och lasta gods som ska distribueras vidare. I terminalerna ska godset lossas snabbt för att effektivt distribueras vidare.

För oss är säkerhet en oerhört viktig aspekt och därför skall du kunna framföra din truck utan hinder och att detta görs på ett säkert och effektivt sätt. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet.

Arbetet kräver ganska hög tempo, med bra samarbete och kommunikation med kollegor löser ni uppgifterna tillsammans. Rollen bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla yrkeskunskaper.Profil

Truckkort

Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.

Minst några månaders erfarenhet av truckkörning

Tidigare erfarenhet av lastning och lossning med motviktstruck och skjutstativ.

God fysik

Studerande eller har annan anställningÖvrigt

För att passa i den här rollen har du erfarenhet från lager- och logistikbranschen sedan tidigare. Som person är du ansvarstagande, målmedveten och resultatinriktad. En god kommunikationsförmåga är viktigt för tjänsten. För att vara kvalificerad krävs att du har arbetslivserfarenhet från liknande roller.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och med rätt inställning kommer man långt! Du som söker är en driven, ansvarstagande och flexibel person som kan arbeta självständigt, men även ge en hjälpande hand till kollegor när det behövs. Du utför ditt arbete med engagemang, effektivitet och har hela tiden kvalitet som högsta prioritering.

Intervjuer sker löpande och tillsättning är snarast, så skicka din ansökan redan idag.


Om WRKFRC

WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.

Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ansök nu

Personliga Assistenter med autismerfarenhet sökes till Centrala Göteborg

Personlig assistent
Läs mer Sep 22
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?

Om tjänsten

Vi söker dig som vill arbeta inom personlig assistans med en kund där många olika aktiviteter finns schemalagda. Vår kund är en pigg man i 40-årsåldern med intellektuell funktionsnedsättning och Grav Autism, dock är han inte utåtagerande.

I denna tjänst får du medverka vid bland annat ridning, assistera vid badtillfällen samt följa med på daglig verksamhet. Många och långa promenader med viss löpning är en stor del av denna tjänstens vardag och du kommer därmed vara tillhands under dessa tillfällen.

Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:

- Kl. 17-08 varje torsdag-fredag, med sovande jour (inklusive 4 timmars väntetid på natten)

- Kl. 08.00-17.00 under lördag och söndag varannan vecka (jämna veckor).Om dig

Vi söker dig som gillar att hålla sig aktiv samt ta långpromenader i ur och skur och därmed bör du ha en god kondition. Du har ett strukturerat tillvägagångssätt och en mjuk personlighet som lätt kan uppmuntra och peppa andra individer. Du är mjuk men bestämd samt rökfri. Kunden själv föredrar att ha kvinnliga assistenter i sin assistentgrupp.

Meriterande är om du har:

- Körkort

- Erfarenhet av bildstöd (TAKK)

KRAV:

- Erfarenhet av arbete med Grav Autism

- Ej känslig mot klor i simbassängen

För att underlätta processen vid eventuell anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, vilket du snabbt kan beställa här (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/) och ta med till intervjutillfället. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.Omfattning: 1 tjänst tillsvidare på cirka 50% och 1 tjänst tillsvidare på cirka 80%.

Tillträde: Enligt överenskommelse. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.

För dig med Anställningsstöd

Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Olivia Personlig Assistans även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.

Om rekryteringsprocessen

Efter en eventuell intervju försöker vi alltid återkomma inom 14 dagar till att man får höra mer om tjänsten. Detta förutsatt att vi även fått information från eventuella referenser. Därefter ser vi över en möjlig matchning med någon av våra kunder.

Vid eventuell anställning kan du komma att bli ombedd för att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från polisen.

Hantering av din ansökan

Din ansökan kan komma att läsas av medarbetare inom Olivia Personlig Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan även komma att delas med systerbolag till Olivia Personlig Assistans, om din profil matchar en annan tjänst inom koncernen Team Olivia.

Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia Personlig Assistans

Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag.

Ansök nu

Senior Affärsutvecklare till Gundlach Automotive Solutions // Göteborg

Key account manager
Läs mer Sep 22
Är försäljning, affärsutveckling och att bygga förtroendefulla relationer ditt gebit? Perfekt! Vi söker en krossfunktionell senior affärsutvecklare som vill bli en del av vårt växande och familjära företag.

Om rollen:
Nu söker vi dig som är redo att ta dig an en spännande roll där du blir en nyckelperson i att förvalta våra kunder och uppfylla deras högt ställda krav och behov. Här kommer du att arbeta nära några av de mest erkända och inflytelserika aktörerna inom fordonsindustrin och vara navet mellan kunder, leverantörer och kollegor. Du är naturligt van vid att bygga trygga relationer samt har en förmåga att identifiera nya affärsmöjligheter, framförallt inom stora avtal.

Med din förtroendeingivande approach hanterar du komplexa förhandlingsprocesser, utvecklar affärsstrategier och identifierar nya affärsmöjligheter för att bidra till företagets tillväxt och framgång. I nära dialog med kunder, kollegor och ägarna, hanterar du även relationen mellan kundens krav, kapitalbildning i lager samt inköp, material-och produktionsplanering. Till din hjälp har du ett starkt innovativt systemstöd och kollegor som hanterar det dagliga operativa arbetet. Vidare är du en strategisk ’doer’ som genom dina breda kontaktytor och öron mot marken bygger en förståelse för hur omvärlden ser ut och vad som behöver göras för att uppnå uppsatta mål.

När du blivit varm i kläderna kommer du även ansvara för dokumentation av inköpsrutiner och leverantörsutvärderingar enligt de kvalitetskrav vi lever efter. Du rapporterar till fabrikschefen för Sverige och Tyskland då dina kunders hjul byggs i båda dessa fabriker. Resor kan förekomma i din tjänst.

Detta tror vi att du har med dig:


- En genuin passion för att skapa värde genom att bygga starka och förtroendegivande relationer

- Tidigare erfarenhet av att hantera komplexa affärer med lång avtalstid, gärna inom fordonsbranschen

- Grundteknisk förståelse för hur automationslösningar påverkar lönsamhet och kundnytta

- En kommunikativ, prestigelös och relationsbyggande approach med stark förhandlingsförmåga

- Erfarenhet av att arbeta krossfunktionellt samt säkerställa förståelse hos alla involverade i affärens olika led

- Körkort

- Svenska och engelska i tal och skrift, tyska är meriterande.Om oss:
Välkommen till Gundlach Automotive Solutions! I våra helt automatiserade produktionsanläggningar arbetar vi med montering och leverans av hjul till bilar hos våra kunder inom Automotive industrin - alltid med högsta kvalitetskrav enligt IATF16949, ISO 9001 och ISO 14001. Våra kunder är europeiska och asiatiska tillverkare av bilar inom premiumsegmentet. I våra fräscha, nybyggda lokaler har vi de bästa förutsättningarna till en god arbetsmiljö och gemenskap. Vi är ett härligt gäng med god gemenskap - både kontor och produktion är i samma byggnad. Tillsammans strävar vi alla för att uppnå högsta möjliga effektivitet, säkerhet och kvalitet i allt vi gör. Känns detta intressant och utmanande - då kan vi vara helt rätt för varandra!

START: Enligt överenskommelse
PLATS: Göteborg
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Senior Talent Manager Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se (för frågor om tjänsten, ej ansökningar)
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2023-10-22

Vi på Gundlach lägger stort värde vid personliga egenskaper och utvecklingsvilja. Vi ser fram emot din ansökan. Skicka den så snart som möjligt då platsen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.

Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i?Oddworks?värld genom att klicka här (https://oddwork.se/sv/om-oss/) eller hitta fler karriärmöjligheter här. (https://oddwork.se/sv/jobba-hos-oss/)

Ansök nu

Sjuksköterska till korttidsboende i Centrum

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 22
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
I gröna och lummiga omgivningar i Krokslätt ligger Fredriksdals korttidsboende. Hit tar du dig enkelt med goda kommunikationsmöjligheter och har närhet till såväl Göteborgs innerstad som Mölndals centrum. Nu söker vi en ny medarbetare som kommer att välkomnas till vårt befintliga och kompetenta team där samarbete och god gemenskap värderas högt. Tillsammans skapar vi en god och jämlik vård för våra patienter och ser till att de får en optimal livssituation.

Korttidsenheterna i Göteborgs Stad stödjer patienter när de behöver få tillbaka, behålla eller förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen och på så sätt möjliggöra att bo kvar hemma. Här vårdas även patienter i väntan på ett annat boende eller patienter som är i livets slutskede. Inom korttidsenheterna är det ett konstant patientflöde med in- och utskrivningar. Hos oss erbjuds du ett självständigt och varierande arbete med allt från intensiv rehabilitering till vård i livets slut. I vår verksamhet finns också möjlighet för dig att vara med att utveckla och påverka. Delaktighet är något som vi uppmuntrar och hos oss gör du skillnad!

Vi arbetar med kompetenshöjande insatser, internutbildningar och erbjuder olika karriär-och utvecklingsmöjligheter. Detta ger även dig som nyutexaminerad sjuksköterska förutsättningar för att kunna arbeta hos oss och utvecklas i din nya yrkesroll. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för.

"Att arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska på ett korttidsboende är mycket lärorikt. Du träffar patienter med varierande vårdbehov vilket ger dig möjlighet till att utvecklas i din profession. Det är alltid roligt att gå till jobbet och träffa sina kollegor som mer än gärna bistår med hjälp och stöttning i olika situationer."
- Emma, sjuksköterska Göteborgs Stad

Blir du nyfiken och vill veta mer så är du varmt välkommen på ett besök eller att kontakta vår medarbetare Niina som gärna berättar mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska hos oss. Hennes kontaktuppgifter hittar du längre ner i annonsen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har en vidareutbildning som vi bedömer relevant för verksamheten. Vi ser gärna att du har relevant yrkeserfarenhet men välkomnar även dig som är nyutexaminerad. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Då arbetet som sjuksköterska hos oss är självständigt så har du förmågan att ta beslut inom ramen för ditt uppdrag eller stämmer av med dina kollegor för att komma vidare. Du arbetar tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med patienternas bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

Vi rekryterar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag eller hör av dig så berättar vi mer!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

För dig som nyanställd erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Programmet är individuellt utformat och pågår i cirka ett år. Vi erbjuder även möjligheten att studera vidare specifika specialistutbildningar för att kunna arbeta med den kompetensförsörjning som behövs i organisationen.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Bemanningspersonal inom industri/logistik

Lagerarbetare
Läs mer Sep 22
WRKFRC växer och nu behöver vi bli fler medarbetare till våra uppdrag hos kund.

Vi som bemanningsföretag skapar möjligheter för dig som idag söker jobb och är redo för nya möjligheter.

WRKFRC söker nu fler medarbetare för svensk tillverkningsindustri och logistik inom Västra Götalandsregionen. Är du engagerad, lyhörd, flexibel och en bra lagspelare är du rätt för oss.

Vi lägger stor vikt i din personlighet och energi och din vilja att bli en bra ambassadör för WRKFRC.

Vi sätter alltid våra medarbetare i fokus och jobbar i nära samarbete med alla i vår organisation, alla är lika viktiga och bidrar till helheten.

Har du erfarenhet av arbetsuppgifter som truckförare, lagermedarbetare, montör, kvalitetskontroll eller maskinoperatör är det en fördel, men vi ser gärna även sökande som kommer ifrån andra branscher. Vårt samarbete med våra kunder är långsiktigt och för dig som medarbetare finns därför stor chans till anställning hos våra kundföretag.

Kriterier:

Positiv och flexibel

Arbetsam och noggrann

Ansvarsfull och punktlig

Behärska svenska i både tal och skrift

Du kommer jobba under bemanningsavtalet vilket innebär att det kan vara varierande arbetstider samt uppdrag inom det geografiska området som vårt avtal hänvisar till.

Vi arbetar med bredd inom svensk industri vilket ger dig möjligheten att som konsult hos oss skaffa många värdefulla erfarenheter, meriter och kontakter inom flera områden.

Intervjuer sker löpande, så tveka inte med din ansökan!


Om WRKFRC

WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.

Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ansök nu

Design Engineer - Chassi electrical and Pneumatic installation

Konstruktör, tillverkningsindustri
Läs mer Sep 22
Chassis Electrical and Pneumatic Installation in Gothenburg, is responsible for the design of installations and components for chassis electrical (signal and high voltage) brake systems, air suspension systems, and additional equipment. The development process encompasses design, planning, documentation, validation, and verification of Electrical and Pneumatic Installations. The work spans across all stages of product development, including complete vehicle projects, product maintenance, and component projects. This work is conducted in close collaboration within a multicultural environment, involving both internal and external contacts, including our various development sites worldwide and suppliers.

Tasks and Responsibilities
As a Senior Engineer, you will be responsible for new developments in Product Initiatives and quality work related to Pneumatic and Electrical Installations. The primary design tools include Creo and KOLA (main documentation system). This role also entails working with other data systems and documentations for reporting purposes towards Product Initiatives and collaborating with cross-functional teams, including Purchasing, Production, FVV, Aftermarket, etc. Additionally, you will lead and delegate work to Consultant work packages and other sites, with a primary focus on our site in Bangalore, India, depending on your role and experience.

About you
•You should possess an engineering degree and have several years of experience as an engineer.
•Specific experience of several years in CAD design and Creo/Cabling installation is highly desirable.
•Experience with KOLA DVP, as well as working as an ETL or TEAM LEADER, and/or previous experience with Automotive, are beneficial skills for this role.
•A structured approach to work and experience with working in scrum teams are important.
•Experience working with heavy-duty vehicles is advantageous.
•Proficiency in English, both spoken and written, is essential.

Working as an Engineer in Electrical and Pneumatic Installation requires cooperation with various departments, diverse technical skills, and individuals from different cultural backgrounds. Therefore, an open-minded and sociable attitude, coupled with energy, passion, and respect for others, is essential. You should possess strong communication skills, the ability to manage and drive yourself, take initiative, demonstrate commitment to task completion, be flexible in your planning, and exhibit a strong drive for continuous improvement, sometimes involving multiple tasks simultaneously.

Contact
If you have any question about the assignment or the recruitment process, you are welcome to contact responsible recruiter Caroline Carlsson at caroline.carlsson@adecco.se 

If you have any technical issue with the application process, please contact info@adecco.se 

We do not accept any applications via email.

Let your creativity and technical prowess thrive in a role as Mechanical Engineer with us. Submit your application* in English today and let´s together build the innovations of the future!
*Applicants must possess a valid work permit applicable in the EU region.

Keywords
Mechanical Engineer | Engineering | Diesel Engine | combustion theory | Marine | Adecco | Gothenburg

Ansök nu

Truckförare

Truckförare
Läs mer Sep 22
Nu söker vi en erfaren truckförare för tjänst på lager i Arendal, Göteborg. Är du utbildad truckförare med några års erfarenhet har du här chansen till ett spännande jobb som truckförare på stort lager med stora möjligheter att utvecklas. Vi söker trygg förare som har vana av att köra främst skjutstativstruck och som är driven och van att ta egna initiativ och samtidigt gillar att jobba i grupp med gemensamma mål.

Arbetsuppgifter

Jobba på stort lager dagtid måndag-fredag, heltidstjänst främst med truckkörning. Sköta in- och utleveranser och ompaketering. Som truckförare kommer du att arbeta på lagret tillsammans med flera kollegor. Du kommer få hantera skjutstativ (B3) på daglig basis. Som terminalarbetare/truckförare ingår att dagligen ta emot varor och kontrollera att det är rätt produkt och antal när det anländer, samt packa och lasta gods som ska distribueras vidare. I terminalerna ska godset lossas snabbt för att effektivt distribueras vidare. För oss är säkerhet en oerhört viktig aspekt och därför skall du kunna framföra din truck utan hinder och att detta görs på ett säkert och effektivt sätt. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Arbetet kräver ett ganska hög tempo, med bra samarbete och kommunikation med kollegor löser man uppgifterna tillsammans. Rollen bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.Profil

Truckkort

Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.

Minst 1 års erfarenhet av truckkörning

Tidigare erfarenhet av lastning och lossning med skjutstativ truck.

God fysikÖvrigt

För att passa i den här rollen har du erfarenhet från lager- och logistikbranschen sedan tidigare. Som person är du ansvarstagande, målmedveten och resultatinriktad. En god kommunikationsförmåga är viktigt för tjänsten. För att vara kvalificerad krävs att du har arbetslivserfarenhet från liknande roller.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och med rätt inställning kommer man långt! Du som söker är en driven, ansvarstagande och flexibel person som kan arbeta självständigt, men även ge en hjälpande hand till kollegor när det behövs. Du utför ditt arbete med engagemang, effektivitet och har hela tiden kvalité som högsta prioritering.Intervjuer sker löpande och tillsättning är snarast, så skicka din ansökan redan idag.Om WRKFRC

WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.

Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ansök nu

Montör & lackerare

Industrilackerare
Läs mer Sep 22
På uppdrag av kund söker vi nu en montör som kan pulverlacka. Man kommer lackera och montera produkten som är en svensktillverkad kvalitetsprodukt.

Vi ser gärna att du du kan jobba självständigt och i en liten grupp, är plikttrogen, noggrann och har förmåga att driva arbetet framåt. Vidare är det viktigt att vara tekniskt kunnig, prylintresserad och har jobbat med montering och pulverlackering tidigare.Tjänsten är dagtidOm WRKFRC

WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.

Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ansök nu

Timanställda personliga assistenter sökes i Göteborg

Personlig assistent
Läs mer Sep 22
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker nu ett flertal personliga assistenter som vill arbeta vid behov till våra kunder.

En personlig assistent arbetar med att hjälpa kunden i dennes vardag. Detta innefattar allt från personlig hygien till hushållssysslor, matlagning, städning, aktiviteter med mera. Som personlig assistent har du ett stort ansvar eftersom kundens funktionshinder gör att hon eller han inte alltid kan vara delaktig fullt ut.

Arbetet kräver ingen specifik vårdutbildning, men det kan vara en fördel. Det är viktigt att du har den kompetens som din kund efterfrågar och att personkemin mellan er stämmer. Det kan vara lika viktigt att du tycker om att promenera och kan laga mat som att du har vårdutbildning. Viktigt att du är van vid att arbeta självständigt, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt är en god lyssnare. Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller liknande är en fördel, men det viktigaste är att du är positiv och ser möjligheter i stället för hinder.

Vi söker assistenter i Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Våra kunder är i alla åldrar, såsom barn, ungdomar, vuxna och över 65. Arbetstiderna är ofta förlagda dag, kväll och helg. Några kunder har även natt med jour.Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper

- Är social, bra på att samarbeta och lyssna
- Är ansvarstagande

- Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

- En fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med människorOm Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.

Övrig information

- Anställningsform: Timanställning

- Omfattning: Arbetar vid behov

- Arbetstid: Enligt överenskommelse vid varje arbetspass

- Tillträde: Enligt överenskommelse

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag 2023-10-20

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Event Director sökes

Marknadschef
Läs mer Sep 22
Event Director sökes till Live Expo i Göteborg

Live Expo arrangerar mässor och konferenser och startades av personerna bakom framgångssagan Easyfairs. De fokuserar på att organisera mässor och event inom IT, digitala lösningar och andra framtidsteman.
 
Live Expo är inne i en mycket expansiv fas och söker nu en engagerad mässansvarig med gedigen erfarenhet inom marknadsföring och event. För att passa till den här rollen behöver du brinna för personliga möten, kommunikation och försäljning. Du ska även vara driven, strukturerad och orädd. På Live Expo får du möjlighet att utmana dig själv och utvecklas i en mångsidig roll där kreativitet, koncept och upplevelser är nyckelfaktorer.

Om rollen:
Som mässansvarig på Live Expo kommer du ha helhetsansvar för flera mässor per år. Du kommer att vara involverad i allt från att utforma marknadsplaner till att skapa relevant innehåll och genomföra evenemangen. Du kommer att arbeta strategiskt och kreativt för att locka utställare, talare och besökare. Du kommer att fungera som beställare gentemot grafiker, digitala specialister och PR-byråer.

Arbetsuppgifter:

* Utforma koncept och strategier
* Marknadsföring
* Förhandla med partners och leverantörer
* Budgetansvar
* Boka talare och aktiviteter
* Sälja in mässorna till samarbetsorganisationer


Vi söker dig som:
Har en relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring och har arbetat i en liknade roll under några år. Som person är du resultatinriktad, relationsbyggande och en bra förhandlare. För att lyckas i rollen bör du trivas med att ha många bollar i luften samtidigt, vara van vid att arbeta i en snabb takt med strukturerat och problemlösningsorienterat arbetssätt.

Dessutom bör du:
* Vara ansvarsfull, handlingskraftig och ha mycket energi.
* Ha erfarenhet av projektledning inom marknadsföring.
* Vara en duktig kommunikatör både muntligt och skriftligt.
* Ha tydliga ledaregenskaper då du kommer att vara företagets ansikte utåt gentemot beslutsfattare och press.
* Ha erfarenhet av att framgångsrikt utforma marknadsplaner.


Övrig information:
* Tjänsten är en heltidsanställning tillsvidare.
* Du kommer att vara placerad på Live Expos huvudkontor i västra Göteborg.
* Vi intervjuar kandidater löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Application Specialist

Applikationsingenjör
Läs mer Sep 22
Do you want to join the POS/Fulfilment & Delivery team in the OSS Digital department as our new Application Specialist? The team is responsible for the development of digital products related to tills, ordering, replenishment etc. onboard the Stena Line vessels. We are delivering innovative commercial experiences through one of Stena Line’s biggest revenue streams, in the core business application Dynamics 365 Business Central/LS Central.

As Application Specialist you are part of an agile cross-functional scrum team which is responsible for developing and delivering the Microsoft Business Central/LS Central application, according to its roadmap and prioritized product backlog. Together with your team consisting of application specialists, developers and architects you plan, design, develop, test and maintain the BC/LS application in accordance with established processes. You are also encouraged to analyze Stena Line’s business processes and recommend ways to improve these for maximum business value. 

Some of your key responsibilities:
- Configure, enhance and maintain the Dynamics 365 Business Central and LS Retail application
- Maintain the dialogue with Product Owner and business and recommend ways to improve for maximum business value
- Analyze and resolve technical and application problems
- Support developers in troubleshooting and debugging the BC/LS application
- Occasionally, travel with vessels to deploy, train and support onboard teams regarding releases and enhancements
- Prepare reports, manuals and other documentation on the functionality and maintenance of the NAV/LS application
- Support new initiatives within the Onboard experience organization

What you will experience
We offer you a job opportunity in a kind, open-minded and motivated team that links system expertise and technology to the customer experience. Our customers are application users as well as customers visiting our onboard shops and restaurants

As a Stena Line employee in Sweden, we offer you an additional benefits package consisting of travel discounts, health allowance, well-being activities, access to a benefits portal, and much more. 

We believe a hybrid solution between the office and working remotely will create the best environment for us to be creative, productive and find a work-life balance creating magic today and tomorrow.

Who you are
At Stena Line your personality matters as much as how good you are at what you do. Regardless of your role, welcoming, caring and reliable guides you in your everyday work and the challenges you face. We believe you are welcoming; you are positive and have passion for sharing your knowledge to others. With your personality you contribute to the team spirit and a nice working environment.

You are caring; you are engaged, know how to collaborate to achieve a common goal and you enjoy cross functional teamwork. Taking ownership and responsibility for your team and its product you actively contribute to our success.

We also believe you are reliable; you are driven by delivering value to the business and to create results. You have an innovative mindset, are willing to challenge status quo, and you adapt quickly to new conditions.

Qualifications:
- Previous operational experience in the retail/hospitality industry
- Proficiency in English, written and spoken

Meritorious:
- Experience in setting up or implementing ERP/POS systems or modules
- Experience in Dynamics 365 Business Central or other ERP systems
- Experience in LS Retail software or similar POS systems is definitely a plus

Interested? 
This is a full-time, permanent position based in Gothenburg within our Transformation department. To apply, please register your profile and send in your application in English as soon as possible but no later than 15th of October 2023. We are having an ongoing selection, so do not wait with your application. Please note that due to GDPR we do not accept applications via e-mail or postal service. We have collective bargaining agreements with Unionen, among others, who you can contact for more information.

If you have any questions regarding the position, feel free to contact People and Technology Manager Hannes Pinkenburg, hannes.pinkenburg@stenaline.com or about the recruitment process you are welcome to contact Frida Berntsson, Talent Acquisition Partner, frida.berntsson@stenaline.com. 

About Stena Line
As a leader in sustainable shipping, Stena Line has Europe’s most comprehensive route network focusing on transportation of both passengers and freight. We have over 5,900 employees in our Stena Line family across Scandinavia, around the UK and the Baltics, making a contribution to our company.  

Stena Line exists to be a trusted link between people, places and societies. We play a vital role in keeping everything connected. We make sure people and goods arrive where they need to be, enabling business to thrive and societies to grow. We connect family and friends and make it possible to explore new destinations or revisit favorite places. 

We are committed to maintaining and developing a sustainable working environment, free from harassment, that gives equal opportunities to everyone. We embrace equality, diversity and inclusion – and welcome all applicants.

Ansök nu

Stödassistent till Fredholmsgatan 41

Stödassistent
Läs mer Sep 22
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Bostad med särskild service (BmSS) Fredholmsgatan 41 är ett LSS-boende beläget i Hisings Kärra med inriktning psykiatri. Nu söker vi två nya engagerade stödassistenter som vill bli en del i vårt härliga team!

Som stödassistent kommer du att stödja våra hyresgäster utifrån individuella behov, som ska leda till ett gott och självständigt liv. Utgångspunkten är att våra hyresgäster ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka beslut och insatser utefter sin egen förmåga. Du kommer vara ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor.
Som stödassistent samverkar du med alla övriga personer som finns kring hyresgästen, såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation.

Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. I arbetet ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa. All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.

Det är dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och behöver revidera arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, samt helger. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt med målgruppen ser vi som meriterande. Kunskap och erfarenhet i följande metoder LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum) och MI (Motiverande samtal) är meriterande.

Kommunikationen är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du har god datorvana. Vi ser gärna att du har B-körkort och körvana.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Vi söker truckförare som vill jobba extra kväll i Kungälv!

Lagerarbetare
Läs mer Sep 22
Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete eller är du intresserad av att få mer erfarenhet inom lager och logistik? Är du student eller har du ett flexibelt arbete som du kan kombinera med att jobba nattskift? 

Om tjänsten:
Nu söker vi dig som vill arbeta som terminalmedarbetare på ett välkänt logistikföretag i Göteborg. Det finns möjlighet att arbeta som truckförare med ledstaplartruck eller med manuell sortering. I arbetsuppgifterna kommer det ingå paketsortering av både mindre och större paket. Arbetet är schemalagt vardagar 22.30-07.00 där tiderna kan variera från kortare och längre arbetspass.. Vi ser gärna att du som söker har en vana vid terminalarbete, erfarenhet av truckkörning och är arbetsvillig. Du arbetar effektivt och noggrant samt att du alltid ger det lilla extra oavsett arbetsuppgift. För dig är det viktigt att komma i tid och som person är du punktlig. Arbetet är fysiskt krävande, du bör därför ha en god fysik. För att vara aktuell ska du vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan och ha en annan huvudsaklig sysselsättning.

Krav:
- Vana att arbeta i högt tempo och krävande arbete.
- God svenska i tal och skrift.
- Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, studier eller deltidsarbete (timanställning räknas inte). 
- Truckkort A1-A4 och B1-B4.
- Vi gör ett utdrag ur belastningsregistret. 

Meriterande:
- Körkort och tillgång till bil. 
- Erfarenhet av truckkörning, speciellt ledstapeltruck. 

Villkor:
Start: Enligt överenskommelse  
Ort: Göteborg
Arbetstider: Natt 22.30-07.00. Kortare pass förekommer.
Omfattning: Behovsanställning

Ansökan:
Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Vi tar endast emot ansökningar via annonsen där du kan bifoga ditt CV, vi tar inte emot några ansökningar via e-post eller telefon.

Ansök nu

Head of Order and Planning Department

Leveranschef
Läs mer Sep 22
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning söker vi nu:
Consilium Safety Group är en av världens ledande tillverkare av produkter och säkerhetssystem för brand- och gasdetektion inom sektorerna marin, olja & gas, transport och bygg. Företaget grundades 1912, då med fokus på fartloggssystem, för att utvecklas till dagens Consilium- ett internationellt företag som drivs av innovation. Vi finns i 55 länder och erbjuder en dynamisk och internationell arbetsmiljö. Här kommer du att arbeta nära ett team som verkar för att uppnå verksamhetens övergripande vision. 

Vår kultur är positiv och tempofylld så det är därför viktigt att du trivs i den här typen av miljö där saker förändras snabbt. Consilium vill att alla medarbetare ska trivas och känna sig omhändertagna och på så vis främja att alla medarbetare bidrar på ett positivt sätt.

Vill du arbeta för ett företag som strävar efter att skydda liv, materiella värden och miljön? Vill du arbeta på ett globalt företag som ger dig värdefull erfarenhet inför framtiden? Då har vi jobbet för dig! Just nu letar vi efter vår nya Head of Order and Planning Department!

I denna roll kommer du att ha en spännande nyckelposition genom att leda och utveckla din arbetsgrupp såväl som orderflödet I bolaget. I rollen ingår traditionellt ledningsarbete såsom personalutveckling, mål- och lönesamtal. Utöver detta inkluderar dina huvudsakliga ansvarsområden ledning och fördelning av det dagliga operativa arbetet samt att planera och optimera utleveranser utifrån kapacitet i produktion. Gruppen har även ansvar för att frisläppa tillverkningsorder till produktion, följa upp resultat från gjorda orderleveranser, göra omplaneringar vid behov och då informera kundorderansvarig och ansvarig inköpare. Du förväntas göra prioriteringar baserat på olika affärsscenarier och när så behövs stämma av detta med olika delar inom och utom Supply Chain.

Gruppen du leder säkerställer att allt material finns tillgängligt i tid för både kund- och tillverkningsordrar, allokerar material vid behov och planerar plock och packning i lagret baserat på tillgänglig kapacitet i samråd med lageransvarig. Genom kontroll och planering för att hålla en enligt budget dagstakt i fakturering kan du rapportera till närmsta chef när avvikelser uppkommer.

Sist men inte minst kommer du i rollen som Head of Order and Planning att leda dagligt "order till leverans-möte"  för att stämma av med respektive avdelning inom Supply Chain.

Vem är du?

Vi söker dig med en högskoleutbildning eller minst 2 års praktisk erfarenhet av produktions- och utleveransplanering av tekniska produkter. Du är prestigelös, trygg, nyfiken och drivs av att se dina kollegor växa genom ledarskap baserat på tillit. Du har en övertygelse om att team i synergi alltid överträffar individuella prestationer. Vi tror att du har mycket god kunskap inom just produktions- och utleveransplanering, produktionslogistik samt lagerhantering. En insikt i och förståelse för hur byggnation av tekniska produkter, går till, är också en viktig merit. Vidare är erfarenhet av prognos-arbete och -processer meriterande.

Som person är du noggrann och systematisk, med en fallenhet för logisk slutledning. Då du kommer att ha ansvar för att driva utvecklingen av utleveransplanering är det även viktigt att du har dokumenterat goda kunskaper i projektledning, utveckling av arbetsprocesser och gruppdynamik.

Meriterande är om du har bra kunskaper om
-ERP systemet Dynamics 365
- Prognosverktyget Optimity eller liknanade.
- Lean / Six sigma Black Belt eller liknande metodik

Vidare ser vi att du har mycket god kommunikativ förmåga och förstår olika delar av bolagets behov kopplat till din egen funktion.

Du förväntas vara bekväm med att ta initiativ och att arbeta 'sömlöst' mellan olika delar av bolaget.

Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Om oss

Sedan företaget grundades har vårt huvudmål alltid varit detsamma – att rädda liv. Vi strävar efter att vara en bra arbetsplats och vi drivs framåt av våra kärnvärden "Ett globalt team", "Vi levererar" och "Vi tar ansvar – jag tar initiativ." Vår företagskultur präglas av en varm och familjär atmosfär där individen kan vara i fokus. Om detta låter som din nästa plats att växa – kontakta oss!

Ansökan & kontakt

Låter detta som din nästa utmaning? Sök tjänsten idag! Intervjuer sker löpande.

Ansök nu

IT-tekniker/IT-Supporttekniker till Nordic Wellness

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Sep 22
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 300 gym och ett antal Padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar och har närmare 450 000 medlemmar. Vi fortsätter vår expansion och vårt mål är 350 klubbar fram till 2025.

Vi fortsätter att växa och förstärka vår position på marknaden och i takt med vår expansion söker vi nu en IT-tekniker/IT-Supporttekniker till vårt team.

Beskrivning av tjänstens innehåll och ansvar

Rollen är varierande och består av allt från driftsättning, implementering, konfigurering, inköp och felsökning av nätverk, -klienter och -mjukvara.

Till vardags innefattar rollen att hjälpa kollegorna ute i driften med olika IT-relaterade problem. Allt ifrån hantering av mailkonton, uppgradering av mjukvara, administrering i affärssystemet, till felsökning av nätverk, skrivare, kassautrustning och datorer. Rollen ställer krav på flexibilitet och servicemedvetenhet.

Arbetet utförs på Nordic Wellness HK på Backaplan i Göteborg och resor förekommer i arbetet.
Vad söker vi hos dig?

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och social kompetens. För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du är nyfiken, orädd och självgående samt är en problemlösare. Vi ser även att du har förmåga att bygga långsiktiga och goda relationer till kollegor och leverantörer.

Kvalifikationer

- Väl bevandrad i Microsoft 365 (Office, Intune, Azure, SharePoint)
- Har kunskap om Windows domänhantering/AD
- God kompetens inom Microsoft klient/server miljö
- Erfarenhet att arbeta i en servicedesk/helpdesk
- Jobbat med att supportera slutanvändare sedan tidigare
- Goda kunskaper om Nätverk/TCP-IP
- Goda PC-kunskaper och hantering av kringutrustning
- Erfarenhet av implementation, drift och förvaltning
- Kommunicerar obehindrat i svenska i tal och skrift
- B-Körkort

Meriterande

- Erfarenhet av att supportera MAC-klienter
- Erfarenhet av affärssystemet BRP

Att arbeta på Nordic Wellness

Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med högt i tak. Det är en miljö som präglas av träningsglädje och viljan att bli bättre. Företaget växer och möjligheten att växa hos oss är stor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning

Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser vilket betyder att tjänsten kan komma att tillsättas och annonsen kan tas bort innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför dig att skicka in din ansökan redan idag. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.

Känner du igen dig i vår beskrivning? Varmt välkommen med din ansökan!

Nordic Wellness är idag en av Nordens största gymkedjor med över 500 000 medlemmar och över 300 klubbar, från Ystad i söder till Umeå i norr. Verksamheten är indelad i tre divisioner; öster, söder och väster. Huvudkontoret ligger i Göteborg, på översta våningen i det första gymmet som öppnades 1997.

Ansök nu

Vi söker truckförare som vill jobba extra nattskift i Kungälv!

Terminalarbetare
Läs mer Sep 22
Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete eller är du intresserad av att få mer erfarenhet inom lager och logistik? Är du student eller har du ett flexibelt arbete som du kan kombinera med att jobba nattskift? 

Om tjänsten:
Nu söker vi dig som vill arbeta som terminalmedarbetare på ett välkänt logistikföretag i Göteborg. Det finns möjlighet att arbeta som truckförare med ledstaplartruck eller med manuell sortering. I arbetsuppgifterna kommer det ingå paketsortering av både mindre och större paket. Arbetet är schemalagt vardagar 22.30-07.00 där tiderna kan variera från kortare och längre arbetspass.. Vi ser gärna att du som söker har en vana vid terminalarbete, erfarenhet av truckkörning och är arbetsvillig. Du arbetar effektivt och noggrant samt att du alltid ger det lilla extra oavsett arbetsuppgift. För dig är det viktigt att komma i tid och som person är du punktlig. Arbetet är fysiskt krävande, du bör därför ha en god fysik. För att vara aktuell ska du vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan och ha en annan huvudsaklig sysselsättning.

Krav:
- Vana att arbeta i högt tempo och krävande arbete.
- God svenska i tal och skrift.
- Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, studier eller deltidsarbete (timanställning räknas inte). 
- Truckkort A1-A4 och B1-B4.
- Vi gör ett utdrag ur belastningsregistret. 

Meriterande:
- Körkort och tillgång till bil. 
- Erfarenhet av truckkörning, speciellt ledstapeltruck. 

Villkor:
Start: Enligt överenskommelse  
Ort: Göteborg
Arbetstider: Natt 22.30-07.00. Kortare pass förekommer.
Omfattning: Behovsanställning

Ansökan:
Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Vi tar endast emot ansökningar via annonsen där du kan bifoga ditt CV, vi tar inte emot några ansökningar via e-post eller telefon.

Ansök nu

Industrimålare/Ytbehandlare sökes till vår kund på Hisingen

Montör, metallprodukter
Läs mer Sep 22
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill jobba som industrimålare/ytbehandlare på ett familjärt företag med attraktiva förmåner. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat blästring, ytbehandling och rostskyddsmålning på metall. För dig med begränsad arbetserfarenhet så erbjuder företaget utbildning och stöttning för att du ska kunna vara självgående vid utförande av exempelvis vatten- och sandblästring samt rostskyddsbehandlingar.

Din bakgrund
Du som söker denna tjänst har intresse för måleri eller lackering. Det är högst meriterande om du har längre erfarenhet av yt- och rostskyddsmålning men det är inget krav. Vi sätter fokus på personen och ser värde i att du har viljan och ambitionen till att utvecklas i din yrkesroll.

Om företaget
Företaget har sitt säte på Hisingen och har mer än 50 års erfarenhet från branschen. I dagsläget befinner företaget sig i en expansionsfas där man har nya lokaler för att fortsätta bedriva sin tillverkning.

Ansök nu

Projektchef

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Sep 22
Beskrivning: 
Projektchefen ansvarar för att leda och utveckla Bygglogistiks projektorganisation.

Du kommer vara en del av ledningsgruppen där du bidrar till att utveckla vårt bolag. Vi är ett innovativt företag som vill utmana byggbranschen genom att sätta bygglogistik på kartan. 
 
Arbetsuppgifter: 
Som Projektchef har du personalansvar för våra bygglogistiker som arbetar på olika typer av kundprojekt i Sverige. Deras huvudmål och syfte är att effektivisera och skapa så bra logistiska förutsättningar som möjligt för byggproduktionen. Projektchefens roll är att ha en nära och kontinuerlig kontakt med bygglogistikerna för att säkerställa kvalité, trivsel och tidplaner. Du förväntas även kunna stötta i det operativa arbetet.  
 
I projektchefens uppdrag ingår även att ha en nära kontakt med Bygglogistiks beställare för att säkra kundnöjdhet och för att identifiera framtida affärsmöjligheter. Du kommer ha ansvar över avdelningens budget och göra ekonomiska uppföljningar.  
 
Vidare kommer projektchefen utveckla avdelningens processer och rutiner samt Bygglogistiks tjänsteerbjudande tillsammans med ledningsgruppen.  
 
Kvalifikationer: 
Vi ser att du som söker har ett par års arbetslivserfarenhet från byggbranschen och har förståelse för hur ett produktionsflöde inom byggproduktion ser ut. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från logistik/transport eller har en relevant eftergymnasial utbildning i grunden.  
 
Du har med dig tidigare ledarerfarenhet som exempelvis arbetsledare, teamledare eller dylikt. Du utövar ett nära och coachande ledarskap och är lyhörd och kommunikativ. Du är mån om att skapa relationer och har en stor social kompetens.  
 
Vidare är du en person med stort driv som tar ansvar för helheten. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har alltid kunden i fokus.  
 
Utöver ovan beskrivning bör du kunna identifiera dig med och vilja arbeta för ett företag och koncern som agerar och arbetar utifrån värderingarna: Drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet. 

Övrig information:  
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Placering är i Göteborg. 
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval, så sök snarast möjligt om du tycker att tjänsten stämmer in på dig! 
 
Projektuppföljningar tillsammans med våra bygglogistiker sker både på distans och ute på plats hos våra kunder. Att leda på distans och resa ingår i tjänsten. 
 
Svensk Bygglogistik eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en organisatorisk styrka. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.  

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
 
Vi har valt att hantera denna rekrytering i egen regi och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och försäljare av annonseringslösningar. 

Om oss

Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.

Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem. För mer info om vår verksamhet:

Ansök nu

Butiksmedarbetare, förbutikssäljare, Willys Göteborg Hvitfeldtsplatsen

Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Läs mer Sep 22
Tycker du att det är kul med människor, service och försäljning? Vill du bidra till att ännu fler kan handla bra och hållbar mat? Bra! Då tror vi att du kommer att gilla att jobba hos oss. Willys är ett framgångsrikt företag med ett tydligt koncept där vi tillsammans arbetar för att alla ska kunna äta det de vill. Varje dag. Nu behöver vi fler härliga medarbetare som kan hjälpa oss bli ännu bättre.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Butiksmedarbetare får du ta ett stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker samt vara med och bidra till en bra kundupplevelse. Du ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och att se till att vi håller högsta kvalitet. Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse. I utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi vågar tänka i nya banor. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Göteborg Hvitfeldtsplatsen. Tjänsten avser en tillsvidareanställning om 26 timmar i vår förbutik, provanställning tillämpas.
På Willys arbetar vi i nära team i ett samhällsviktigt uppdrag med fokus på hållbarhet. Vi tycker att det är viktigt att man har en bra balans mellan arbete och fritid.
Vem är du?
För oss är mångfald en affärsmöjlighet. Våra medarbetares breda kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och genererar bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Att du är matintresserad och tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. För att trivas hos oss har du lätt för att jobba i team, är noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom gillar du när tempot är högt. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften av butiken, vilket ställer krav på att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du har sinne för såväl detaljer som helhet. Arbetet är fysiskt och det är därför viktigt att du har en god fysik och att du tar ansvar för ditt eget välmående. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av förbutik och med fördel svenska spel/ATG och posthantering.
Erfarenhet och kunskaper
• Det är en fördel om du har jobbat inom servicebranschen, gärna butik/livsmedel, tidigare men inget krav.
• Du har goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Har du även kunskap av andra språk ser vi det som positivt, detta för att vi ska kunna möta och hjälpa alla våra kunder.
• Vi ser gärna att du har en gymnasial utbildning.
Det här erbjuder vi
• Vi är anslutna till Handelsanställdas kollektivavtal.
• Pension och försäkringar enligt kollektivavtal.
• Rabatt hos våra kedjor och butiker efter 6 månaders anställning.
• Kontinuerlig utbildning och utveckling via vår interna Axfoodakademi.
• Gedigen introduktion när du börjar hos oss.
• Gratis kaffe och frukt finns att tillgå under dagen.
• Personalaktiviteter.
• Friskvårdsbidrag efter 3 månaders anställning.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 26 timmar. Provanställning tillämpas.
Tillträde: 2023-11-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Markus Ehrenbom, markus.ehrenbom@willys.se. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2023-10-06. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna process kommer be dig logga in med ditt Bank-id, uppge något lösenord eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se.
Om Willys
I över 40 år har vi hjälpt att sätta bra mat på fler middagsbord genom vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse. Något som genomsyrar allt vi gör. Idag har vi mer än 220 butiker från Kalix i norr till Trelleborg i söder och under 2021 omsatte vi över 32 miljarder. Tillsammans med bland annat Hemköp och Dagab ingår vi i Axfood – ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel. Hos oss finns det gott om möjlighet att växa och utvecklas.

Ansök nu

Installationselektriker Göteborg

Installationselektriker
Läs mer Sep 22
Är du elektriker med minst 1 års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en elektriker till vår kund i Göteborg.
Arbetsuppgifter
Som elektriker hos vår kund får man ett varierande arbete och utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation och felsökning, reparation, till underhåll och ombyggnationer. Du jobbar med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 1 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid din personlighet, inställning och engagemang.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
-B Körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Elektriker - Göteborg i ditt mail.
Om oss
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 14 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Jobba Som Festsäljare

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Sep 22
Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare!
Pratar du flytande svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! ????
Erbjuds:
? Hög provision
? Jobba på fester, deltid & flexibelt
? Sälj- & produktutbildning
Krav:
? Flytande svenska i tal & skrift
? Vill sälja vuxenprodukter
? Driven & resultatorienterad

Ansök nu