Göteborgs Universitet jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Göteborgs Universitet i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Forskare (Forskningsinfrastrukturspecialist), Core Facilities

Biokemist
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab.  Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt.

Center for Cellular Imaging (CCI), som etablerades 2003, är en nationell forskningsinfrastruktur och en av Sveriges ledande akademiska mikroskopifaciliteter. Här erbjuds tillgång till expertis och avancerade mikroskop för hela forskarsamhället, både lokalt, nationellt och internationellt. (https://www.gu.se/en/core-facilities/centre-for-cellular-imaging). CCI tillhör Core Facilities vid Göteborgs universitet och är också del av National Microscopy Infrastructure (https://nmisweden.se/), Science for Life Laboratory (SciLifeLab, scilifelab.se) och Euro-BioImaging-ERIC (https://www.eurobioimaging.eu/). CCI erbjuder avancerade avbildningstekniker för forskare inom hela Life Science-området, och även inom kemi, fysik och materialvetenskap. Instrumentparken inkluderar ett flertal laserskanning (konfokal och multifoton) mikroskop, traditionella ljusmikroskop, superresolutions-mikroskop, instrument för MALDI-avbildningsmasspektrometri, liksom svep- (SEM) och transmissionselektromikroskop (TEM). På faciliteten finns också tillgång till laboratorier med utrustning för provberedning inför elektronmikroskopi (EM); både med avseende på provfixering (där fixeringen kan göras både vid rumstemperatur, under kryoförhållanden och med hjälp av mikrovågor), inbäddning och snittning med hjälp av avancerad ultramikrotomteknologi. Det vetenskapligt kunniga teamet på CCI stöttar forskare i design och planering av experiment, och tillhandahåller fördjupad utbildning i hantering av mikroskop, liksom i specifika avbildningstekniker. Utöver det erbjuds stöd i att bearbeta och analysera insamlad data liksom tillhandahållande av nödvändig infrastruktur för behandling och lagring av stora mängder bilddata. CCI:s team har ett stort kontaktnät inom mikroskopiområdet och ett brett samarbete med partners från både akademin och den privata industrin.

CCI söker nu en motiverad och erfaren forskningsinfrastrukturspecialist inom EM och dess olika användningsområden inom Life Science; mer specifikt inom tekniken correlative array tomography (CAT). Befattningen inkluderar deltagande i forskningsprojekt genom ultrastrukturell analys av en mängd olika typer av biologiska prover, vilka inkluderar jästceller, bakterier, insekts- och mammalieceller, men även modellorganismer som flugor, nematoder, fiskar och gnagare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att omfatta provberedning (kemisk och kryofixering, inbäddning, seriell snittning), avbildning (TEM och SEM, seriell TEM, SEM- och TEM-tomografi), användande av avancerade molekylära lokaliseringstekniker (immuno-EM) och CAT; men även träning av användare, liksom underhåll och drift av instrument.

 

Arbetsuppgifter 
Som forskningsinfrastrukturspecialist kommer du arbeta inom CCI och i direkt samarbete med SciLifeLab-plattformen Cellular and Molecular Imaging. Du kommer att assistera forskare genom att tillhandahålla högklassig expertis inom elektronmikroskopisk avbildning genom hela arbetsflödet; från konsultation och experimentdesign, till provhantering, bildtagning, analys och tolkning av erhållen data. Du kommer att arbeta med många olika forskares avbildningsprojekt, men även med att utbilda facilitetens användare i hur de själva använder de rätta EM-teknikerna inom olika forskningsområden (så som cellbiologi, immunologi, parasitologi, cancerbiologi, neurobiologi, biomaterial och klinisk forskning). Arbetet kommer att inkludera användandet av en rad olika tekniker för provberedning, avbildning och analys, både för EM och ljusmikroskopi, ofta kombinerade i korrelativa och multimodala arbetsflöden, inkluderande helcells-/helvävnadsbearbetning (kemiskt eller med kryoteknik) samt snittning av plastinbäddat material eller kryosnittning. Du kommer också vara involverad i projekt för utveckling av tekniker och metoder, där vetenskapliga forskningsfrågor ställer krav på innovativ avbildningsteknik för att kunna möta användarnas behov. Du kommer även vara delaktig i utbildning av användare och doktorander. Som medarbetare är du också med och bidrar till att facilitetens verksamhet i stort fungerar.

 

För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doctoral student in Natural Science, specializing in biology

Botaniker
Läs mer Sep 4
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.Doctoral position in biology.

At the Department of Biological and Environmental Sciences (BioEnv) we have teaching and research activities that span from the alpine ecosystem, through forests, cultivated land and streams, all the way into the marine environment. In these environments, we study different levels of biological organisation from genes, individuals and populations, to communities and ecosystems. We work within ecology, evolution, physiology, systematics and combinations of these fields in order to understand the impact of natural and anthropogenic changes of the environment.

The department is placed at two different localities: in Natrium at Medicinaregatan 7B in Gothenburg and at the Kristineberg marine research station operated by the Marine Infrastructure at the University of Gothenburg. The current employment is based in Natrium.

General information about being a doctoral student at the University of Gothenburg can be found on the university's doctoral student webpages.

 

Project description

• The PhD will quantify forest change through time and across space
• The project will focus on forest response to human impact
• The project will consist of field and laboratory work, as well as data mining and statistical analysis
• The successful candidate will have Christine Bacon as main supervisor and Matiu Prebble as co-supervisor
• The successful candidate will be highly encouraged to join ClimBECCo, a research school associated with the Swedish strategic research area on Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC), where Christine Bacon is PI and part of the leadership. The successful candidate will also have ample opportunity to collaborate with other researchers at the Gothenburg Global Biodiversity Centre: (GGBC), where Christine Bacon is a member

 

Duties
The main task is to conduct the PhD thesis work under supervision, which includes development of the PhD student’s methodological experience, analytical skills, as well as theoretical depth and breadth. Techniques used within the project include Bayesian statistical analysis, phylogenomics, and population genetics. The work will be conducted as field, laboratory, and computational studies. Shorter periods may also be spent as field work in French Polynesia, Cook Islands, Hawaii (USA), Aotearoa (NZ) or another country. In addition to working in Gothenburg and in the field, time may also be spent working in the group of Matiu Prebble (University of Canterbury, ?tautahi/Christchurch, New Zealand).

The tasks envisioned will include some or all of the following:


• Field work collecting palm and lake sediment material
• DNA extraction of contemporary and sedimentary DNA
• Bioinformatics and phylogeographical analyses
• Data mining of fossil and human presence
• Quantify forest change through time and space
• Working with indigenous communities

Education at third-cycle level comprises four years of full-time study, and leads to a doctoral degree. As part of your employment as a doctoral student, you may have departmental duties corresponding to up to 20% of full-time employment, distributed throughout your study period. Departmental duties usually consist of teaching at first- and second-cycle levels, but may also include research and administration. 


Eligibility
Education at third-cycle level requires general eligibility and, where appropriate, specific eligibility as set out in the general syllabus for the subject. 

The general eligibility requirements for education at third-cycle level are:   


• having completed a degree at second-cycle level, or
2. the fulfilment of course requirements totalling at least 240 credits, of which at least 60 credits must be at second-cycle level, or  
• the acquisition of equivalent knowledge in some other way, either in Sweden or abroad. 

To meet the specific entry requirements for third-cycle studies, applicants must:


• have a second-cycle (advanced-level) degree in a relevant* subject area in the natural sciences, or
• have completed studies for at least 60 higher education credits at a second-cycle level in relevant subject areas in the natural sciences, or
• have completed a corresponding programme of relevance to the planned third-cycle programme, in Sweden or in another country, or have equivalent qualifications.

*Relevant subject for the planned third-cycle education is biology.

   

For more information and application
You can apply to be admitted for education at third-cycle level via the University of Gothenburg’s recruitment portal.

It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline.  

 

The application must be received no later than: October 31, 2023

The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Doktorand
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Avloppsvatten och utveckling av antibiotikaresistens

Avdelningen för infektionssjukdomar finns vid Institutionen för biomedicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter   
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Över en miljon människor dör av infektioner med resistenta bakterier varje år. Resistensutvecklingen hotar därmed stora delar av vår moderna sjukvård. I avloppsvatten från hushåll och sjukhus möts antibiotika, patogener och miljöbakterier. Här finns uppenbara risker för att nya resistensgener överförs till kliniskt viktiga bakterier under ett selektionstryck från antibiotika. Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att bättre förstå vilken roll dessa miljöer har för mobilisering och horisontell överföring av resistens. Sådan kunskap är central för att kunna ta evidensbaserade beslut kring åtgärder med syfte att fördröja resistensutvecklingen. Bakteriella tillväxtkurvor kommer att analyseras genom Machine learning och bidra till att identifiera vilka antibiotika som selekterar för resistens i olika avloppsvatten. Jämförande genomik samt olika AI metoder kommer att appliceras på storskaliga publika data över genom och metagenom för att bättre förstå hur resistensgener mobiliseras och överförs.

Doktoranden kommer primärt att arbeta bioinformatiskt och med stora datamängder. Projektet utförs i en mycket aktiv interdisciplinär forskningsmiljö i tät samverkan med experimentella mikrobiologer, molekylärbiologer, analytiska kemister samt klinisk expertis. Projektet har utmärkta resurser och integreras väl med andra parallella projekt och aktiviteter, däribland en forskarskola, samt erbjuder utmärkta möjligheter till nätverkande både nationellt och internationellt. En huvudhandledare (https://www.gu.se/en/biomedicine/about-us/department-of-infectious-diseases/joakim-larsson-group) och tre bihandledare med komplementär kompetens och omfattade handledarerfarenhet borgar också för att målen med doktorandutbildningen skall uppfyllas. 

Vi söker en kandidat som har ett utvecklat vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, dokumenterad förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp, samt mycket god kommunikativ förmåga, särskilt med avseende på att uttrycka sig vetenskapligt på engelska i tal och skrift.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.? Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Bedömningsgrund   
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.      

En bakgrund inom bioinformatik, datavetenskap, molekylärbiologi, mikrobiologi, matematik, bioteknik eller motsvarande är önskvärd. Erfarenhet av programmering (R, Python eller motsvarande), kunskap om bakteriell biologi samt tidigare erfarenhet av storskalig analys av DNA sekvenser är meriterande. 

Kontaktuppgifter för anställningen   
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Joakim Larsson, professor, Institutionen för biomedicin,
e-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Biträdande handledare Erik Kristiansson, professor, Institutionen för matematiska vetenskaper,
Chalmers tekniska högskola, e-post: erik.kristiansson@chalmers.se

Ansökan   
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar   

  

Ansökan ska vara inkommen senast:?2023-10-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i matematik

Matematiker
Läs mer Aug 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ämnesbeskrivning

Vi söker en universitetslektor i matematik som ska bidra till institutionens forskningsverksamhet vid avdelningen Algebra och geometri

https://www.chalmers.se/institutioner/mv/forskning/avdelningen-for-algebra-och-geometri/

 

Den nya medarbetaren förväntas utveckla och bedriva forskning på hög internationell nivå samt delta i undervisningen på grund- och forskarutbildningen inom matematik vid institutionen.

Vi förväntar oss att den nya medarbetaren ska bidra till att stärka och komplettera den forskning i matematik som bedrivs vid avdelningen för algebra och geometri, t ex inom algebraisk geometri och talteori.  

På avdelningen finns engagerade lärare med omfattande och bred erfarenhet av alla aspekter av grund- och forskarutbildning i matematik. Vi uppskattas av studenter och söker kontinuerligt möjligheter till pedagogisk utveckling. Vår ambition är att vår undervisning i matematik ska bedrivas på högsta internationella nivå.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar : 


• att bedriva forskning i matematik,
• att undervisa och utveckla kurser i matematik på såväl grundnivå som högre nivå,
• att handleda av studenter (på kandidat-, master- och doktorandnivå),
• att delta i institutionens verksamhet genom administrativa uppdrag,
• att aktivt söka externa bidrag.

Du bör aktivt söka utmaningar och nya möjligheter för att utveckla ditt arbete. Kommunikations- och samarbetsfärdigheter är viktiga eftersom många av dina uppgifter kommer att utföras i samarbete med andra. Vidare förväntas du samverka med det omgivande samhället, till exempel i samverkansprojekt och i populärvetenskapliga aktiviteter. Du som saknar högskolepedagogisk utbildning måste genomgå sådan inom ett år efter påbörjad anställning. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

 

Mer information om tjänsten samt hur du ansöker hittar du här; https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i arbetsterapi

Professor
Läs mer Sep 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Enheten för arbetsterapi (https://neurophys.gu.se/) har en kreativ forskningsmiljö och brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen har fokus på vardagsaktiviteters relation till hälsa genom hela åldersspannet, från barn till äldre personer. Forskargrupper som har sin bas på enheten är TIDAS forskargrupp med fokus på metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta, förbättra sin hälsa och minska deras behov av sjukskrivning. ProDo forskargrupp med fokus på möjligheter och hinder i görandet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar på grund av neurologisk problematik. Enheten har också ett nära samarbete med forskargruppen FRESH som har fokus på äldre personers hälsa. På enheten och i forskargrupperna har vi doktorander, juniora och seniora forskare med en bred expertis som innefattar kunskaper om medicin, hälso-, aktivitets- och samhällsvetenskap, samt förmåga att bedriva kvalitativ forskning, randomiserade kontrollerade studier, epidemiologiska studier och instrumentutveckling.

Ämne 
Arbetsterapi 

Ämnesbeskrivning 
Arbetsterapi baseras på aktivitetsvetenskap vilket är kunskap om och studier av människan i aktivitet och görandet, hennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den institutionella, sociala och kulturella. Vidare inbegriper ämnet kunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och kunna ta kontroll över sitt liv i det samhälle personen lever i. Ämnet består också av kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet. Utifrån den komplexa innebörden av människors görande och aktivitet i vardagen knyter arbetsterapi an till humanvetenskapliga, medicinska naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att ha ett övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Innehavaren förväntas bedriva forskning inom ämnesområdet med nationell och internationell flerprofessionell samverkan, leda en forskargrupp och kontinuerligt söka forskningsanslag i konkurrens. Innehavaren ska ta en aktiv roll för att främja en kreativ forskningsmiljö för forskare och doktorander, och stödja medarbetarna i sina forskningskarriärer. I anställningen ingår vidare att undervisa och handleda studenter på såväl forskarnivå som på avancerad och grundnivå. Administrativa uppgifter relaterat till undervisning och forskning ingår i anställningen. Ledningsuppdrag och andra uppdrag vid sektionen, institutionen och fakulteten kan komma att ingå. 

Behörighet 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga behörigheter framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=29457

Bedömningsgrunder 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga bedömningsgrunder framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=29457

Anställning 
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid (100 %) med placering för närvarande på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
• Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
• Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd och eventuella intervjuer genomförs
• Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
• Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
• Ärendet förs till rektor för beslut 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Biträdande sektionschef Annelie Gutke på 031-786 5747 eller annelie.gutke@neuro.gu.se
Professor Kristina Holmgren på 031-786 57 26 eller kristina.holmgren@neuro.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Bevis legitimation som arbetsterapeut
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/305 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 24 oktober 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor in Occupational Therapy

Professor
Läs mer Sep 12
Professor in Occupational Therapy
Ref PAR 2023/305
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
The unit of Occupational Thcrapy (https://www.gu.se/en/neuroscience-physiology/) has a creative research environment and broad collaboration with inter-professional research groups nationally and internationally. The research focuses on the relation of everyday activities to health throughout different age range, from children to elderly persons. Research groups at the unit are TIDAS research group focusing on methods to early identify, treat and support people to maintain their work capacity and decrease the need for sick leave. ProDo research group focusing on the process of doing among children, adolescents and adults with disabilities due to neurological problems. The unit also works closely with the research group FRESH, which focuses on health in everyday life among older people. At the unit and in the research groups, we have doctoral students, junior and senior researchers with a broad expertise that includes knowledge of medicine-, health-, social- and occupational science, as well as the ability to conduct qualitative research, RCTs, epidemiological studies and instrument development.
Subject area
Occupational Therapy
Subject area description
Occupational Therapy is based on occupational science, which is the knowledge and the study of the individuals' activity and doing, their ability to use their time and environment in physical, social, and cultural contexts. Furthermore, Occupational Science includes the knowledge of human engagement, the desire and ability to have and take control of everyday life activities. Occupational science also covers knowledge of the importance of habits, lifestyle and the environment for activity. Based on the complex meaning of the individual's activity and doing, occupational therapy relates to the humanities, to medicine, natural sciences, social sciences and technological knowledge areas.
Duties
The position comprises an overall responsibility for research and education at doctoral level in occupational therapy and occupational science. The holder is expected to take an active role in promoting a creative research environment, and support co-workers in their research careers as well as in applying for research funding. The holder is also expected to conduct research on the subject in national and international multi­professional co-operation, lead a research group, and continuously apply for external funding. The position also entails teaching and supervision of students at undergraduate, master's and doctoral levels as well as administrative tasks related to teaching and research. Administrative tasks such as academic leadership and assignments may also be included.
Eligibility
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
Requirements for the position are both scientific and pedagogical skills. The applicant must also be a licensed occupational therapist and the applicant must have documented ability to teach in Swedish and English.
Assessment criteria
The assessment criteria for employing teaching staff are set out in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
For this employment equal importance will be given to scientific and pedagogical skills.
When assessing the scientific skills, special emphasis will be placed on the ability to lead and conduct research at a high national and international level within the subject area, the ability to obtain research grants in national competition and the ability to attract doctoral students and research associates as well as documented ability to supervise at research level. The scientific skills are also assessed based on quality and originality in the form of peer-reviewed publications in international journals.


When assessing the pedagogical skills, special emphasis will be placed on demonstrated pedagogical skills at undergraduate, master' s and doctoral levels within the subject area of Occupational Therapy and Occupational Science. The skills must be documented in a way that makes it possible to assess.


In the assessment, the ability to collaborate and interact with the surrounding community, as well as leadership and administrative skills will also be considered.
Employment
Permanent employment, full-time 100 %. The position is located at The Institute of Neuroscience and Physiology. First day of employment as agreed.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
Göteborgs universitet | Professor in Occupational Therapy (reachmee.com)

Ansök nu

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Mitt i händelsernas centrum står JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. En av Nordens mest välrenommerade institutioner inom sitt område, med bredd och djup i både forskning och utbildning. Institutionen finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet.

Undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Majoriteten av studenterna återfinns på kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap som omfattar 180 högskolepoäng. På institutionen bedrivs forskning inom ramen för ett flertal profilområden inom MKV-området.

Institutionen bjuder nu in sökande till en anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Ämne 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Arbetsuppgifter 
Anställningen omfattar undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå och inkluderar en stor ämnesmässig bredd. Undervisning, handledning, examination och administration utförs på såväl svenska som engelska.  

Den sökande förväntas delta i institutionens utveckling av kurser och följa ämnets utveckling såväl ur ett forsknings- som utbildningsmässigt perspektiv. Kompetensutveckling/forskning ingår i enlighet med gällande arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet. 

I arbetsuppgifterna ingår att vara aktiv i forskarsamhället genom publiceringar, konferensdeltagande och ansökningar till forskningsråd och andra bidragsgivare. Därutöver ingår administrativa uppdrag vid institutionen, som exempelvis studierektorsuppdrag, institutionsråd och eventuellt också ledningsuppdrag. Arbetsuppgifterna omfattar även pedagogisk utveckling samt att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.  

Undervisningen vid JMG är campusförlagd och medarbetare ska finnas på plats för att på så vis bidra till en stimulerande akademisk miljö. 

JMG har många olika typer av samverkansparter. I tjänsten ingår att delta i institutionens externa aktiviteter. 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se
 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-?10-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doctoral student in Natural science, specializing in Environmental Science

Molekylärbiolog
Läs mer Sep 21
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.Doctoral position in Environmental Science/ecotoxicology

At the Department of Biological and Environmental Sciences (BioEnv) we have teaching and research activities that stretch from the alpine ecosystem, through forests, cultivated land and streams, all the way into the marine environment. In these environments we study different levels of biological organisation from genes, individuals, and populations, to communities and ecosystems. We work within ecology, evolution, physiology, systematics, and combinations of these fields to understand the impact of natural and anthropogenic changes of the environment.

The department is placed at two different localities: in Natrium at Medicinaregatan 7B in Gothenburg and at the Kristineberg marine research station operated by the Marine Infrastructure at the University of Gothenburg. The current employment is based at Natrium, with experimental periods at Kristineberg marine research station.

General information about being a doctoral student at the University of Gothenburg can be found on the university's doctoral student pages. 

https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/?languageId=100001&skipSSOCheck=true   

 

Project description 
This PhD position will be part of the EU project CONTRAST - Contaminants of emerging concern: An integrated approach for assessing impacts on the marine environment. The aim is to develop new biological effect markers to be used in national and international monitoring for the assessment of environmental health.

The experimental focus of the PhD project will be to develop and optimise new biological effect markers on individual and community levels with a focus on fish and invertebrates, including biodiversity of meiofauna, as well as to test these markers in laboratory exposure experiments and in the field.

 

Duties   
The main task is to conduct the PhD thesis work under supervision, which includes development of the PhD student’s methodological experience, analytical skills, as well as theoretical depth and breadth. Techniques used within the project include for example molecular techniques, microscopy, image analysis and field sampling. The studies will be conducted as both laboratory experiments at Natrium in Gothenburg, and at Kristineberg which allows for larger system to be used. As we have national and international partners, the project can also include guest visits and studies abroad.

Furthermore, the work will include statistical analyses and compilation of results in scientific articles. You will also present results at conferences, seminars, and project meetings.

Education at third-cycle level comprises four years of full-time study, and leads to a doctoral degree.? 

As part of your employment as a doctoral student, you may have departmental duties corresponding to up to 20 % of full-time employment, distributed throughout your study period. Departmental duties usually consist of teaching at first- and second-cycle levels, but may also include research and administration.  

 

Assessment criteria   
The selection of applicants who meet the basic and specific eligibility requirements will be based on the ability to assimilate the education at third-cycle level.   

We are looking for a motivated person, who can work in a team as well as independently, to conduct PhD studies in environmental sciences/ecotoxicology. It is required that you have excellent communication skills (written and oral) in English, as we work in an international environment.

It is a strong merit to have experience and knowledge in ecotoxicology and biodiversity, as well as in animal physiology with focus on marine aquatic organisms. We anticipate the applicant to have an interest in understanding and working towards developing new approaches, conduct field experiments and field studies, as well as to be able to combine analytical and practical skills, to plan and work towards concrete goals. Experience in biochemical and molecular work, as well as experiments with aquatic animals and laboratory work with emphasis on physiological and/or biodiversity is an advantage. It is also an advantage to have experience in statistical analysis and software such as R. Driving license is also meritorious.

We place great emphasis on the applicant’s appreciation of working in a group and seeking cooperation, as this is a project with several European partners. We also expect the applicant to have an interest in sustainability issues in line with the UN's global sustainability goals.

The candidate who, after an overall assessment of competence and personal qualities, shows the best potential to perform the intended tasks and collaborate with others, will be selected.

 

For more information and application   
You can apply to be admitted for education at third-cycle level via the University of Gothenburg’s recruitment portal.   

It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline.   

  

Applications must be received by: October 20, 2023

The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Postdoktor i molekylär psykiatri

Molekylärbiolog
Läs mer Sep 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor i molekylär psykiatri, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi, som är en forskningsintensiv sektion vilket innebär rikliga möjligheter till interaktioner med andra aktiva forskargrupper inom områdena psykiatri och molekylär neurobiologi. Vi är även del av Wallenberg Centrum för Molekylär och Translationell Medicin (https://www.gu.se/molecular-translational-medicine).

Bipolär sjukdom och schizofreni är allvarliga psykiatriska tillstånd med både stort personligt lidande och höga kostnader för samhället. Man vet att sjukdomarna till stor del är genetiskt betingade, där både vanliga och ovanliga genvarianter är involverade. Forskargruppen är inriktad på svår psykisk sjukdom med både experimentell och klinisk kompetens. Vi använder stamcellsbaserade modeller för neural utveckling, inklusive IPS-celler från patienter, där vi undersöker effekten av olika riskgener. Vi utvecklar organoider och vanliga 2D-kulturer som vi undersöker med bland annat RNA-sekvensering och MEA. Se mer på www.smedlerlab.org.

Ämne
Molekylär psykiatri

Ämnesbeskrivning
Under neural utveckling sker flertalet parallella processer där både genetiska och aktivitetsberoende faktorer lägger grunden för de nätverk som ansvarar för hjärnans funktion. Tidiga neurala nätverk har spontan elektrisk aktivitet och som följd av detta även kalciumsignalering. Olika riskgener för psykisk sjukdom tros påverka denna process. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer ansvara för ett eget projekt inom området. Exakt vilket kommer bestämmas tillsammans med gruppledaren. Dessutom kommer postdoktorn vara involverad i färdigställande av manuskript och handledning av masterstudenter och eventuellt doktorander som arbetar med relaterade projekt. Postdoktorn förväntas söka egna anslag som tillägg till de medel som redan finns.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Behörig att anställas som postdoktor för denna utlysning är den som innehar doktorsexamen i i relevant ämnesområde (som exempelvis cell- och molekylärbiologi eller neurovetenskap). Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund
Specifikt krävs omfattande erfarenhet inom cell- och molekylärbiologi, helst inom molekylär neurobiologi alternativt stamcellsbiologi. Ett alternativ är även en mer bioinformatisk bakgrund med viss kunskap inom våtlabbsforskning. Kandidaten bör uppvisa publicerade arbeten i peer-reviewad tidskrift som förstanamn. Vi värderar god kommunikationsförmåga och presentationsteknik samt vetenskaplig integritet. Kandidaten behöver vara organisatorisk, noggrann, ansvarsfull och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och verbalt, är nödvändigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskargruppledare Erik Smedler, tfn: +4670 283 5159, e-post: erik.smedler@gu.se

Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: ?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsrådgivare med fokus på etik

Föredragande/Beredningsjurist
Läs mer Sep 25
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. 

 

Har du en bakgrund inom forskning och en passion för forskningsetiska frågor? Drivs du av att arbeta i en dynamisk miljö med kollegor från olika discipliner? Trivs du med att främja kritiskt tänkande och att ta stort ansvar i ditt arbete? I så fall kan vi erbjuda dig en spännande och intressant tjänst på en flexibel arbetsplats med ovanligt kompetenta och skickliga kollegor.

 

Om Forsknings- och Innovationskontoret
Forsknings- och innovationskontoret är en enhet inom Gemensamma förvaltningen på Göteborgs universitet med ca 30 medarbetare organiserade i fyra övergripande ansvarsområden - forskningsstöd, affärsjuridik, ledningsstöd samt innovation & nyttiggörande. 

Vår vision är att leverera forskningsstöd i världsklass och att vara ett föredöme och en inspirationskälla för andra stödverksamheter. Vårt uppdrag är att möjliggöra excellent och samhällsrelevant forskning och dess genomslag i akademin och samhället.

Vi ger såväl operativt som strategiskt stöd till främst forskare och ledningsfunktioner i frågor relaterade till forskning och nyttiggörande. Vi hjälper forskare, lärare, institutionsadministratörer och chefer i frågor som rör forskningsfinansiering, affärsjuridik, innovationer och nyttiggörande av forskning.

 

Om tjänsten
Vi söker nu en forskningsrådgivare som kommer att spela en nyckelroll för att säkerställa att Göteborgs universitet följer de etiska riktlinjer och lagar som gäller inom forskningsetiken. I denna roll kommer du att ge strategiskt och operativt stöd för etikfrågor inom forskning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter utförs dels i direktkontakt med universitetets forskare, dels som stöd till universitetets gemensamma utskott för etiska frågor inom forskning.Arbetsuppgifter 
Som forskningsrådgivare kommer dina uppgifter att innefatta att:


• Informera och utbilda forskare om gällande regelverk och arrangera seminarier och workshops inom området forskningsetik,
• säkerställa efterlevnad för universitetets interna regler och nationella lagar inom etik,
• vara handläggare i det universitetsövergripande utskottet för etiska frågor,
• stödja forskare i enskilda ärenden i processen för etikgranskning,
• assistera forskare i deras arbete med forskningsansökningar,
• ingå i gruppen för samordning av forskningsdata och bidra med relevant stöd.

Uppgifter kan även förekomma inom frågor inom områden som forskning med mänskliga subjekt, djurförsök, behandling av personuppgifter, internationellt samarbete, produkter med dubbla användningsområden och exportkontroll, säkerhet och hälsa samt GDPR.

 

Kvalifikationer 
För att vara framgångsrik i denna roll förväntar vi oss att du har följande kvalifikationer:

Du ska ha erfarenhet av forskningsetiska frågor på en praktisk nivå. Mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska är också ett krav. Kunskap om lagstiftning inom GDPR, arbetslivserfarenhet inom rådgivande roller inom forskningsetik eller egen forskning inom ämnet är meriterande.  

Den utåtriktade karaktären i denna tjänst kräver sociala färdigheter, tydlighet och pedagogisk förmåga. Du bör vara pragmatisk och lösningsorienterad samt ha förmåga att prioritera bland olika arbetsuppgifter. Arbetet ställer krav på goda färdigheter när det gäller digitala verktyg, och du bör kunna planera och organisera ditt arbete självständigt. En hög grad av servicekänsla, noggrannhet, initiativförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Personlig lämplighet kommer att väga tungt vid tillsättningen av tjänsten.

 

Anställning 
Det här är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs Universitet i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde för tjänsten är så snart som möjligt.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Sigríður Beck, Chef Forsknings- och innovationskontoret, 031-786 1108;
Henrik Lindskog, Gruppledare Forskningsstöd, Forsknings- och innovationskontoret, 0708-90 86 83.

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent i marin kemi

Laboratorieassistent
Läs mer Sep 25
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. 

Ämne

Marin kemi

Ämnesbeskrivning

I ett pågående forskningsprojekt undersöker vi olika metoder för bestämning av det marina karbonatsystemet. Fokus är på kalibrering och kvalitetskontroll av sensordata.

 

Arbetsuppgifter 
Sökande kommer att verka i en forskargrupp i marin vetenskap vid institutionen för Marina Vetenskaper. Du kommer att vara delaktig i förberedelser, packning, generell mobilisering, transport, logistik samt de analyser som utförs från fartyg under planerat fältarbete den 28/12 2023 - 12/2 2024. I arbetsuppgifterna ingår även rapportskrivning, databearbetning och analys av data samt laboratoriearbete. 

 

Kvalifikationer 
Du skall ha minst kandidatexamen i naturvetenskap med inriktning mot marina vetenskaper. Vana vid självständigt laboratoriearbete samt reell erfarenhet av marin provtagning.

 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, upp till 4 månader.

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för marina vetenskaper

Tillträde: 2023-12-01

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Wåhlin (anna.wahlin@gu.se)

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-09-16


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Samordnare

Studieorganisatör
Läs mer Sep 25
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.GU fastighet och hållbar utveckling vid Gemensamma Förvaltningen söker en medarbetare på deltid med tillträde så snart som möjligt fram till 15 juni 2024 för samordning av arbetet med utveckling av Studenternas hus!

Tjänsten innefattar två uppdrag; dels samordning av visionsarbetet kopplat till Studenternas Hus, dels samordning av arbetet med donationen Studenternas Hus.

Studenternas Hus har i 90 år varit en central mötesplats för studenter i Göteborg. I samband med att Göteborgs universitet sålde Studenternas Hus 2016 skapades en donation med samma namn, och universitetet avser att med donationsmedlen ”utveckla Studenternas Hus till ett innovativt och levande studentcentrum”.

Just nu pågår samarbete mellan fastighetsägaren Platzer, Göteborgs universitet och studentkårer för att bestämma hur huset ska utvecklas framöver, med utgångspunkt från en visuell vision som presenterades våren 2023, och arbetet ska återrapporteras till rektor nästa vår.

Därutöver pågår sedan 2018 utvecklingsarbete av Studenternas Hus genom en arbetsgrupp och en beredningsgrupp knutet till donationen som möts regelbundet. Här möts företrädare för universitetet och studentkårerna för att hantera och besluta om ansökningar om medel från donationen för studenternas arrangemang, liksom mer omfattande projekt såsom byggprojekt och renoveringar i huset.

Vill du på uppdrag av Göteborgs universitet ansvara för att samordna och projektleda arbetet med att utveckla Studenternas Hus med utgångspunkt från visionen? Vill du föra dialog mellan studentorganisationerna, universitetet, fastighetsägaren och dennes konsulter, och leda arbetet i de grupper där de möts? Vill du leda och samordna de två grupper som arbetar för att förvalta donationen Studenternas Hus?

Har du dessutom god kunskap om studentverksamhet vid Göteborgs universitet - då hoppas vi att du söker denna tjänst hos oss!

GU fastighet och hållbar utveckling är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Vid enheten arbetar cirka 30 personer, se mer på https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/gemensamma-forvaltningen/gu-fastighet/

Arbetsuppgifter 
Som samordnare för visionsarbetet kring Studenternas Hus har du en central roll i dialogen kring det förslag som tagits fram kring husets utveckling som presenterades våren 2023. Förslaget behöver i första skedet ses över och bearbetas, efter dialog mellan fastighetsägaren, universitetet och studentföreträdare.

Du som samordnare ansvarar för att inhämta synpunkter kring förslaget och förankra i berörda organ, och presentera ett samlat beställningsunderlag inför fastighetsägarens fortsatta arbete, primärt under hösten 2023. Under våren 2024 ansvarar du för att i samråd med berörda aktörer utifrån visionen sammanfatta en tydligare plan för husets fortsatta utveckling, inför återrapportering till rektor 2024-03-31.

Uppdraget innefattar också att i rollen som samordnare leda arbetet med arbetsgruppen och beredningsgruppen för donationen Studenternas Hus från 1 februari 2024. Grupperna möts månatligen, och du ansvarar för den praktiska hanteringen av ansökningar om medel från donationen, och beredning, kommunikation och uppföljning mellan möten. I uppdraget för du löpande dialog med ekonomienheten.

Kvalifikationer 
Rollen som samordnare kräver att du har god kunskap om studentverksamhet vid Göteborgs universitet. Tidigare erfarenhet av verksamhet relaterad till universitetets studentkårer och den verksamhet som bedrivs i Studenternas Hus är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av projektledning.

Då arbetet innefattar beredning av skriftligt underlag är det också meriterande med god datorvana, erfarenhet av mötesformalia och god förmåga att sammanfatta samt bereda skriftligt underlag.

Eftersom arbetet kräver tät dialog med olika aktörer är det viktigt att du som person är tydlig i kommunikation (tal och skrift), är strukturerad och duktig på att planera.

Då mycket av arbetet som sker är beroende av dig som samordnare förväntas du som person vara kreativ, kommunikativ och initiativtagande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning 
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning tillsvidare dock länst till och med 15 juni 2024, med en omfattning på 25% av heltid. Organisatorisk placering vid sektionen för lokalsamordning i centrala Göteborg.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Karolina Ganhammar, enhetschef vid GU fastighet och hållbar utveckling, 031-786 94 76 (gäller frågor kring den del av tjänsten som avser arbete med visionsarbetet kopplat till Studenternas Hus)

Christina Kaspersen, sektionschef vid Utbildningsenheten, 031- 786 61 57(gäller frågor kring den del av tjänsten som avser samordning av arbetet med donationen Studenternas Hus)

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 16 oktober.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik

Biträdande universitetslektor
Läs mer Jul 3
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.OBSERVERA: fullständig annons hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=30253

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fem år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionstillhörigheten bestäms utifrån kandidatens forskningsprofil och önskemål.
Tillträde: Enligt överenskommelse

En anställning som biträdande universitetslektor är en visstidsanställning och definieras som en meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att du ska utvecklas som oberoende forskare och etablera vetenskapliga och pedagogiska skickligheter för att uppfylla behörighetskraven för att bli befordrad till universitetslektor. Anställningen kan förlängas, dock under högst två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Krav för att bli befordrad till universitetslektor vid Sahlgrenska akademin:
SVE https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1700/1700868_1643961_bil-2-bed--mningsgrunder-f--r-bef-fr--n-bitr-universitetslektor-till-universitetslektor.pdf
ENG https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1779/1779394_assessment-criteria-for-promotion-from-associate-senior-lecturer-to-senior-lecturer.pdf

Kontaktuppgifter för anställningen 
J. Gustav Smith, professor/ överläkare vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin; gustav.smith@wlab.gu.se

Personalhandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli; HRSA-kansli@sahlgrenska.gu.se

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/595 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 15 oktober 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utredare inom medieutveckling

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Vårt övergripande uppdrag är att sprida vetenskapsbaserad kunskap om medierna i Sverige och Norden och att bidra till att stärka den nordiska medieforskningen och samarbetet mellan nordiska medieforskare. Arbetet vid Nordicom präglas av att det alltid finns ett demokratiperspektiv på mediernas roll i samhället.

Nordicom är en del av det kulturpolitiska samarbetet i Norden och har under lång tid haft i uppdrag från Nordiska ministerrådet att fördjupa kunskapen om medieutvecklingen på nordisk nivå. Genom ett särskilt uppdrag från kulturdepartementet arbetar vi även med att dokumentera och analysera medieutvecklingen i Sverige. Nordicom genomför Mediebarometern, Sveriges största och äldsta undersökning av den svenska befolkningens användning av olika medier. Nordicom har omkring femton anställda och sitt kontor på Campus Linné vid Linnéplatsen i Göteborg. Arbetsspråken är svenska/skandinaviska och engelska. 

Nordicom är en väletablerad expertinstans på både svensk och nordisk nivå och våra medarbetare medverkar regelbundet i mediepolitiska utredningar och forsknings- och myndighetssamarbeten. Vår position i skärningspunkten mellan medieforskningen, mediepolitiken och mediebranschen erbjuder unika möjligheter till både synlighet och påverkan inom samtliga tre sfärer. Nu söker vi en utredare som kan hjälpa oss att ytterligare stärka vår position som det ledande vetenskapliga kunskapscentret på medieområdet i Sverige och Norden.  

Arbetsuppgifter 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utifrån betrodda källor dokumentera och analysera medieutvecklingen på svensk och nordisk nivå. Det inkluderar mediemarknadens strukturella utveckling, utvecklingen på reklam- och publikmarknaderna, liksom utvecklingen på de mediepolitiska och medieteknologiska områdena. I tjänsten ingår också att bidra till arbetet med att utveckla, genomföra och presentera Mediebarometer-undersökningen.

Arbetet sker både självständigt och i olika samarbeten och kan omfatta såväl kortare statistik- och faktasammanställningar som längre rapporter. De primära målgrupperna är forskarsamhället och den mediepolitiska förvaltningen i Sverige och Norden, men arbetet ska också adressera de behov som finns inom journalistiken, utbildningsväsendet, mediebranschen och det övriga samhället när det gäller förståelsen för mediernas funktion och förutsättningar i de nordiska länderna. Nordicom har brett definierade uppdrag, vilket ger en stor frihet att sätta en personlig prägel på analyser och förmedlingsformer. I rollen som utredare förväntas du aktivt bidra till att utveckla och öka genomslaget hos den kunskapsspridning som bedrivs vid Nordicom. 

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer 
Du som söker anställningen ska ha en vetenskaplig examen (på minst kandidatnivå) i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller ett annat ämne som bedöms som relevant av arbetsgivaren. Du ska ha en gedigen akademisk skolning i kvantitativa metoder och gärna några års erfarenhet av utrednings- eller analysarbete med bäring på ovan angivna arbetsuppgifter. Du förutsätts ha god förmåga att kritiskt värdera och bearbeta sekundärdata och att effektivt kunna kommunicera resultat och analyser i tal och skrift på både svenska och engelska. En dokumenterad förtrogenhet med samhällsvetenskaplig surveymetodik och statistisk analys är mycket meriterande. Detsamma gäller färdigheter i digital datavisualisering och god kännedom om de nordiska mediemarknaderna och deras strukturella villkor. Att förstå och tala något av de andra nordiska språken är även det en för tjänsten värdefull kompetens.

För att kunna genomföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt behöver du vara driven, noggrann och kunna arbeta både på egen hand och i samarbeten med andra. Förmågan att bygga konstruktiva och förtroendefulla relationer med aktörer i Nordicoms omvärld värderas också högt.  

Anställning 
Anställningen är tillsvidare, heltid 100%, med placering vid Nordicom vid Linnéplatsen i Göteborg.  Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Jonas Ohlsson, föreståndare, jonas.ohlsson@nordicom.gu.se, 031-786 61 25.  

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 15 oktober 2023.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor Software Engineering

Forskare, IT
Läs mer Sep 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik, avdelningen för Interaction Design and Software Engineering, söker en postdoktor.
För fullständig annons se www.gu.se.

Ämne 
Software Engineering

Ämnesbeskrivning 
Moderna mjukvarusystem blir alltmer uppkopplade, vilket möjliggör smartare och bättre produkter. Inom fordonsindustri sker uppkopplingen på flera plan – mellan fordon, mellan fordon och infrastruktur och mellan fordon och dess tillverkare. Autonoma bilar och over-the-air uppdatering av fordons mjukvara är bara två exempel på avancerade funktioner som är möjliga tack vare den uppkopplingen. Samtidigt finns det ett flertal risker med uppkopplade fordon, bl a inom området cybersäkerhet.

Vårt projekt adresserar utmaningar som uppkopplade system medför utifrån mjukvarans säkerhet. Projektet syftar till att utforska och utveckla mjukvarumekanismer som öppnar upp fordon och infrastruktur för uppkoppling på ett säkert sätt. Det kräver multidisciplinära studier av frågor som rör hur fordons-, infrastrukturs-, och tillverkarnas mjukvara är konstruerat, vilka nya s.k. attackytor finns och vilka mekanismer behövs för att kunna säkra våra transportsystem i framtiden.

Arbetsuppgifter 
Arbetet i projektet består av forskning (80%) och undervisning (20%) inom områdena software engineering, samt nätverk och systemutveckling.

Forskning består av litteraturstudierna och fallstudier av uppkopplade system inom fordonsindustri. I den första delen av projektet ingår studier av befintliga mjukvaruarkitektur och kommunikationsprotokoll inom ett fordon. I den andra delen av projektet ingår studier av kommunikationsmekanismer mellan fordon och dess infrastruktur och andra trafikanter. Den tredje och den fjärde faserna av projektet medför utveckling av prototyper av mekanismer för att detektera och förebygga attacker på fordon eller infrastruktur, som är kompatibla med existerande och framtida lösningar. Resultaten skall bestå av prototyper, systemkrav och icke funktionella krav för mjukvarusystem. 

Undervisning sker vid institutionen och består av föreläsningar, ledning av övningar och handledning av kandidat- och masters exjobb. Undervisning kommer högst att omfatta 20% av arbetstiden.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämnesområde, till exempel inom software engineering, mjukvaruutveckling, nätverksäkerhet, eller tillämpad datavetenskap eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid startpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.

Kandidater behöver ha:


• Grundläggande kunskap om mjukvaruarkitekturer, inklusive typer av arkitektur, arkitekturutvärderingsmetoder,
• Grundläggande kunskap om mjukvarusäkerhet, inklusive metoder för säkerhetsanalyser,
• Grundläggande kunskap om mjukvarukrav, inklusive scenarier, icke-funktionella krav samt metoder för att skriva och analysera krav,
• Erfarenheten av att planera, genomföra och analysera forskning inom tillämpad informationsteknologi, datavetenskap och mjukvaruutveckling som t ex aktionforskning, design science eller fallstudier,
• Avancerade kunskaper inom empirisk mjukvaruutvecklingsforskning, t ex intervjutekniker eller fallstudier.

Följande färdigheter är meriterande:


• Goda programmeringskunskaper (C, C++, Python) och erfarenhet med Linux,
• Goda kunskaper om fordonsindustri och dess specifika kommunikationsprotokoll och mjukvaruarkitektur,
• Publicerade artiklar i välkända konferenser och/eller tidskrifter, samt
• Erfarenhet av självgående industrinära forskning.
• Erfarenhet med undervisning
• Att kunna prata/skriva på svenska och engelska

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsadanställning, 24 månader, centralt kollektivavtal
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Interaktion Design and Software Engineering.
Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Miroslaw Staron (miroslaw.staron@gu.se)
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Eric Knauss (eric.knauss@cse.gu.se)
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Robin Garnham (robin.garnham@chalmers.se)

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Associate Senior Lecturer in data-driven precision medicine and diagnostics

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jul 3
Associate Senior Lecturer in data-driven precision medicine and diagnostics
Ref PAR 2023/595
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
As part of a national program within Data-Driven Life Science (DDLS), Sahlgrenska Academy (the Faculty of Medicine) at the University of Gothenburg is recruiting a DDLS Fellow within data-driven precision medicine and diagnostics for a tenure track position as an Associate Senior Lecturer. The successful candidate will receive a generous recruitment package.
Within the DDLS program, you can develop your full potential as a leading independent scientist in a flourishing academic environment at Sahlgrenska Academy. You will become part of the local scientific environment and network within the Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, WCMTM, and nationally with the DDLS program at SciLifeLab (see more information below). The research environments share infrastructure with access to advanced technologies and analysis tools. Sahlgrenska University Hospital, which is the largest university hospital in Sweden and offers excellent opportunities for translational and clinical research, is located next to the faculty. The University of Gothenburg collaborates with AstraZeneca, where precision medicine is a well-established R&D platform, which aims to identify the right treatment for the right patient. Nearby is also The Faculty of Science which in parallel is recruiting a DDLS Fellow in data-driven epidemiology and biology of infection as well as Chalmers University of Technology, which is recruiting two DDLS Fellows, one in precision medicine and diagnostics and one in cell and molecular biology. Chalmers is a partner in Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) and the Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). For the successful candidate, this offers excellent opportunities for interdisciplinary collaborations.
Data-driven life science (DDLS) uses data, computational methods and artificial intelligence to study biological systems and processes at all levels, from molecular structures and cellular processes to human health and global ecosystems. The SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) aims to recruit and train the next-generation of data-driven life scientists and to create globally leading computational and data science capabilities in Sweden. The program is funded with a total of 3.1 billion SEK (about 290 MUSD) over 12 years from the Knut and Alice Wallenberg (KAW) Foundation.
The DDLS program will recruit 39 high-profile young group leaders and launch over 210 postdoctoral positions and establish a research school for 260 PhDs, including industry PhDs and postdocs. Fellows will be recruited to the 11 participating host universities/organizations, but brought together under a national DDLS program coordinated by SciLifeLab. The DDLS program has four strategic areas: cell and molecular biology, evolution and biodiversity, precision medicine and diagnostics, epidemiology and biology of infection. For more information, please see www.scilifelab.se/data-driven.
During 2022-2023, the first round of 20 young group leaders joined us as DDLS Fellows, and now we are looking to recruit an additional group of 19 fellows. Each DDLS Fellow will receive a recruitment package of 17 MSEK (about 1.6 MUSD) for a 5-year period, covering their own salary and other resources, such as two PhD students and postdoc positions. The Fellow positions are tenure-track with the host organizations assuming responsibility of the long-term faculty appointments following a tenure evaluation.
The future of life science is data-driven. Will you be leading that change with us? Then join us in this unique program!
Subject area
Data-driven precision medicine and diagnostics
Subject area description
Data-driven precision medicine and diagnostics covers data integration, analysis, visualization, and data interpretation for patient stratification, discovery of biomarkers for disease risks, diagnosis, drug response and monitoring of health. The precision medicine research is expected to make use of existing strong assets in Sweden and abroad, such as molecular data (e.g. omics), imaging, electronic health care records, longitudinal patient and population registries and biobanks.
The subject area concerns research in the general area of precision medicine and diagnostics, with a strong computational profile. This research subject area aims to lead to innovative development and/or application of novel data-driven methods relying on machine learning, artificial intelligence, or other computational techniques.
Data integration and analysis can be used for patient stratification, for discovery of diagnostic biomarkers and for longitudinal monitoring and follow-up. Precision medicine also depends on capabilities for data interpretation, visualization and clinical decision support. The research is expected to use resources such as electronic health care records, molecular data (e.g. imaging and omics), longitudinal patient and population registries, biobanks and digital monitoring data. The ultimate long-term goal of the research should be to develop precision medicine to tailor the right intervention or treatment to the right person at the right time.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
?Göteborgs universitet | Associate Senior Lecturer in data-driven precision medicine and diagnostics (reachmee.com)

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer,

utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne 
Pedagogik med inriktning specialpedagogik

 

Ämnesbeskrivning 
Pedagogik som vetenskaplig disciplin behandlar olika aspekter av fostran, utbildning, undervisning, lärande, kunskapsbildning och -utveckling i och utanför utbildningsinstitutionerna. Inriktningen mot specialpedagogik vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv och handlar om relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhället, särskilt med avseende på specialpedagogiska- och speciallärarperspektiv.

  

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig med intresse av att aktivt medverka till uppbyggnad av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samverkar och stödjer varandra. Anställningen innebär undervisning, bedömningsarbete, handledning, examination och kursledarskap i kurser på grund- och avancerad nivå, samt forskning och externa uppdrag med specialpedagogiska perspektiv. Vi söker särskilt lektorer med hög kompetens inom ett eller flera av Speciallärarprogrammets- och Specialpedagogikprogrammets tre ämnesspecialiseringar: språk-, skriv-, och läsutveckling; matematikutveckling; samt intellektuell funktionsnedsättning.

Anställningen kan även innebära undervisning på grundnivå i de specialpedagogiskt inriktade kurserna inom förskollärar-, grundlärar-, och ämneslärarprogrammen samt forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår dessutom samverkan, forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att individuellt eller tillsammans med andra aktivt söka externa forskningsmedel.

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har:


• avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne
• visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

För behörighet krävs också att sökande vid anställningen kan undervisa på svenska då undervisningen bedrivs på detta språk. 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma
Omfattning: Heltid
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2023/1034

 

Tillsättningsförfarande 
Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det  omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen.

Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan 
För fullständig annons och ansökan; https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=31587 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-?15 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Administratör till Juridiska institutionen

Kursadministratör
Läs mer Sep 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Studenterna erbjuds en konkurrenskraftig utbildning, möjlighet att läsa utomlands, kontakt med näringslivet och kompetens för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Juridiska institutionen söker nu en vikarierande administratör med fokus mot utbildningsadministration.

Arbetsuppgifter
Som administratör är du en del av Juridiska institutionens administration, som idag består av 14 medarbetare. Ditt arbete kommer ha stort fokus mot utbildningsadministration. Du kommer att arbete tillsammans med övriga utbildningsadministratörer, studievägledare samt studierektor. I rollen kommer du även arbeta med hantering och utlämning av allmänna handlingar. Du kommer även att vara ett stöd vid events, lokalfrågor av olika slags och hantera institutionens allmänna kontorsgöromål. Du har daglig kontakt med lärare, forskare och studenter samt administrativ personal. 

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid och anpassas efter verksamhetens behov. Arbetet utförs enligt gällande rutiner och regelverk. Du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv administration.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har studerat på högskola/universitet eller har kompetens som bedöms som likvärdig. Du ska ha tidigare erfarenhet av administrativt arbete och administrativt arbete inom högskola/universitet är särskilt meriterande. 

Arbetet ställer krav på egenskaper som noggranhet, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Du är drivande i ditt dagliga arbete och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. För arbetet krävs också att du kan arbeta strukturerat och prestigelöst samt med god organisation och effektiv prioritering. Vi tror att du har en hög servicekänsla och trivs i en miljö där du har många kontakter. Särskild stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är mycket viktigt, då arbetet till stor del handlar om att kommunicera med andra.

Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter inom universitet eller högskola är det meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system, såsom Canvas, Ladok och TimeEdit.

I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang och servicekänsla samt att du har ett strukturerat, noggrant och problemlösande arbetssätt.

Du har god IT och systemvana samt goda kunskaper i Officepaketet.

Anställning
Sjukvikariat 100% 12 månader.  Placering vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet.

Tillträde så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Bitte Klevendal Englund, administrativ chef; 031-786 2675 eller bitte.klevendal@law.gu.se

Mattias Fogelberg, personalhandläggare; 031-786 4960 eller mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande


Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-13

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandplats i teoretisk filosofi, en eller flera

Doktorand
Läs mer Sep 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Liksom majoriteten av svenska filosofiinstitutioner, skiljer vi i Göteborg på praktisk och teoretisk filosofi, både på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Till den teoretiska filosofin räknas vanligtvis åtminstone följande områden: epistemologi, metafysik, språkfilosofi och medvetandefilosofi.

 

Ämnesbeskrivning
Teoretisk filosofi

Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur, liksom frågor som rör hur vi kan få vetenskaplig, respektive vardaglig kunskap om denna värld samt hur vi kan uttrycka något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre samtliga av den teoretiska filosofins kärnområden. Ämnet hyser också flera projekt, både nationella och internationella.  För mer information om vårt ämne, inklusive vad vi kan erbjuda handledning om, besök gärna vår hemsida här, eller kontakta professor Anna-Sofia Maurin (kontaktuppgifter nedan). Notera att metodologiskt har den forskning som bedrivs i ämnet det gemensamt att den kan beskrivas som forskning i analytisk filosofi.

 

Arbetsuppgifter   
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Du kommer främst läsa obligatoriska kurser och ägna dig åt att skriva din avhandling. Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Du förväntas utföra den absoluta merparten av ditt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i teoretisk filosofi.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/

 

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    


• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i teoretisk filosofi har den som har:


• 30 högskolepoäng i teoretisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
• sådana språkkunskaper (i svenska eller engelska) som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan som du finner i Medarbetarportalen här.

 

Läs hela annonsen på www.gu.se
För information om bedömningsgrunder, anställning, tillsättningsförfarande, kontaktuppgifter och ansökan se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande personalchef

Personalchef/HR-chef
Läs mer Sep 6
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. 

Nu söker vi en chef för arbetsgivarsektionen vid Personalenheten. Vi söker dig som tillsammans med verksamhetsföreträdare, HR-chef, chefskollegor och kunniga medarbetare, vill fortsätta resan med att vidareutveckla ett professionellt och relevant verksamhetsstöd inom HR-området. Med nyfikenhet och förståelse för den akademiska verksamhetens villkor och behov bidrar du tillsammans med dina medarbetare med relevanta, anpassade och evidensbaserade tjänster inom HR-området.

Arbetsuppgifter 
Ditt ansvar är att i relation till universitetets ledning, långsiktiga mål och verksamhetens behov bidra till utveckling och samordning av universitetets strategier, avtal och riktlinjer. Det med mål att stärka universitetets attraktivitet, förmåga till långsiktig och strategisk kompetensförsörjning som i sin tur bidrar till utvecklingen av hållbara, kvalitativa och kompletta utbildnings- och forskningsmiljöer. Du svarar också för god kvalitet i sektionens arbete med konsultativ rådgivning, utveckling av stöttande metoder och administrativa processer.

Dina ansvarsområden;


• Du är chef med ekonomi, - personal- och arbetsmiljöansvar för arbetsgivarsektionen, vid Personalenheten.
• Du samordnar och driver utveckling av universitetets arbetsgivarpolitik inom ditt ansvarsområde.
• Du säkerställer kvalitet och relevans i sektionens tjänster.
• Du svarar för den universitetsgemensamma MBL-organisationen, förhandlingar och upprätthållandet av goda partsrelationer.
• Du representerar arbetsgivaren i Arbetsgivarverkets förhandlingschefsnätverk och internationellt i samarbetsalliansen EUTOPIA.
• Med utgångspunkt i enhetens strategiska plan kommer du att få särskilda ansvarsområden där du bidrar till utvecklingen av enhetens arbete i stort.

Sektionen består idag av 8 medarbetare – kompetenta handläggare, personalspecialister, utvecklingsledare och jurister. Sektionens arbetsfält spänner över flera områden såsom rekrytering, arbetsrätt, avtal och villkor, lönebildning, omställning, konsultativ rådgivning, samverkan, fackliga förhandlingar.

I ditt ledarskap av sektionen står du för omvärldsutblick, helhetssyn och kvalitet, närvaro och tillit till och förtroende för medarbetares kompetens och förmåga. Du strävar efter att skapa goda organisatoriska förutsättningar, förståelse för helheten, ett gott arbetsklimat och kollegialt stöd och utbyte. Du säkerställer väl fungerande beredning, stöttande processer och arbetssätt samt god kvalitet i leverans av sektionens leveranser.

Kvalifikationer 
Se kvalifikationer i annons på Göteborgs universitets hemsida under "Lediga anställningar".

 

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Placering är vid Personalenheten som arbetar i lokaler på Rosenlundsgatan 4, Göteborg.

 

 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets hemsida och rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare

Arbetsterapeut
Läs mer Sep 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare, med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.

Anställningen ligger inom forskargruppen för Rehabiliteringsmedicin. Tvärvetenskaplig forskning är den dominerande metodiken i gruppen med ett personcentrerat perspektiv. De olika problemområden som utforskas av gruppen är främst inom neurorehabilitering; stroke, traumatisk hjärnskada, sena effekter av polio, hjärtstillestånd, cerebral pares, men det finns också forskning om smärta, blödarsjuka. De flesta av medlemmarna är också anställda inom regionen och arbetar både med forskning och hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Deltaga i forskningsarbete som inbegriper kvalitativa analyser/handledning i detta samt deltaga i skrivande av artiklar.

Kvalifikationer

Legitimerad arbetsterapeut samt disputerad inom medicinsk fakultet. Egen erfarenhet av kvalitativt forskningsarbete med varierande inriktning vid olika sjukdomstillstånd. Erfarenhet av funktionshinderforskning. Erfarenhet av handledning av studenter inom kvalitativ metodik.

Sökanden bör vara självständig i sitt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga och uppskatta att arbeta i en forskningsorganisation. Vi värdesätter att du är noggrann och har en god kommunikativ, administrativ och strategisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning (intermittent anställning) i 11 månader. Du kommer att arbeta timmar vid behov med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor/sektionschef Katharina Stibrant Sunnerhagen, tfn: +46 709 52 00 23, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Ansvarig chef är professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: +46 31 342 97 41, e-post: jakola.asgeir@gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-13

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoctoral Fellow in Medical Biochemistry and Cell Biology

Genetiker
Läs mer Sep 21
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets.

Subject area 
Medical Biochemistry and Cell Biology

 
Subject area description 
The overall aim of the project is to increase our understanding of the molecular basis of the  upstream/downstream targets of Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) receptor tyrosine kinase.

 

Duties 
The research fellow will be engaged in projects focused on mechanisms that regulate initiation, growth and survival neuroblastoma/ALK positive cancers and their microenvironment. The fellow will use a broad range of approaches, such as genetics, cell biology and in vivo modeling to understand/reveal upstream/downstream targets of ALK both during novel developmental processes and disease. The fellow will be involved in Drosophila models of neuroblastoma/ALK positive cancer to validate novel therapeutic strategies. Signaling pathways will be further investigated in these models with consideration of their pathological relevance. 

Eligibility 
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in Chapter 4 of the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg. 

To be eligible for appointment as a postdoc, the applicant is required to have a doctoral degree, a doctoral degree in art or a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree. This eligibility requirement must be met before the employment decision is made. 

In the first instance, those who have completed their degree no more than three years prior to the end of the application period shall be considered. Those who have completed their degree more than three years prior to the end of the application period may also be considered in the first instance if special grounds exist. Special grounds relate to leave of absence due to illness, parental leave, commissions of trust within union organisations, service within the defence services or other similar circumstances, as well as clinical service or service/assignment relevant to the subject area.  

Assessment criteria 
A high level of English communication and writing skills are an important requirement. The candidate is expected to be active in designing and implementing their projects, and also to collaborate closely with other members of the team. Methods employed require knowledge in genetics, cell biology and biochemistry. Knowledge of Drosophila as a model as well as experience working with cell culture systems is a requirement. Laboratory knowledge and documented training regarding handling/working with Drosophila is a requirement. Experience with drug treatment, live imaging and cell culture model systems are an advantage.

The qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment 
The employment is full time and temporary, two years with the possibility of one year's extension, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

 

Selection process 
How to apply: https://www.gu.se/en/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Contact information 
If you have any questions about the position, please contact Ruth Palmer, professor. Phone: +46 31 786 3906, e-mail: ruth.palmer@gu.se

 

Unions 
Union representatives at the University of Gothenburg can be found here:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Application 

Submit your application via the University of Gothenburg’s recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline.  

The application should contain:


• A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying
• A CV including a list of publications
• Proof of completed PhD
• Contact details of two references

Applications must be received by: 2023-10-12

Information for International Applicants 

Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit: 

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services 
https://www.movetogothenburg.com/ 

The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Projektsamordnare för karriärvägledning

Studie- och yrkesvägledare
Läs mer Sep 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Humanistiska fakultetskansliet består i nuläget av nio engagerade medarbetare som är specialiserade inom områden som forskning, utbildning, internationalisering, kommunikation, ekonomi och personal. Kansliet arbetar på uppdrag av dekanen med administrativt stöd till fakultetsledning, fakultetsstyrelse och beredningsgrupper. I kansliets uppdrag ingår beredning av ärenden, samordningsuppgifter gentemot institutioner och gemensam förvaltning samt kvalitetssäkring av verksamheten. 

Anställningen som projektsamordnare för karriärvägledning är en ny roll vid Humanistiska fakultetskansliet och är ett led i Humanistiska fakultetens kontinuerliga arbete med att säkra en tydlig arbetslivsförankring i fakultetens utbildning och etablera nätverk i det lokala och regionala arbetslivet. Projektsamordnaren kommer att arbeta i direkt dialog med fakultetens institutioner i den dagliga verksamheten, och samverka med fakultetens studievägledare, utbildningsansvariga, studentkåren, samt genomföra uppsökande verksamhet med det omgivande samhället. Satsningen är ett projekt med finansiering för två år. 

Är du en person som drivs av möten med människor och att utveckla och skapa nya kontakter och nätverk är det här rollen för dig!

Arbetsuppgifter

I din roll som projektsamordnare kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara:  


• Analysera material och metoder för att implementera och driva en karriärvägledningsverksamhet vid Humanistiska fakulteten
• Utveckla och leda workshops på både svenska och engelska med fokus på karriärutveckling och arbetslivssamverkan
• Vägleda Humanistiska fakultetens studenter i enskilda karriärsamtal med fokus på jobbsökande på svenska och engelska
• Samverka och etablera nätverk i det lokala och regionala arbetslivet
• Inventera och koordinera redan befintliga samarbeten

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer 
Du har:  


• En för anställningen relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet och förmåga att analysera, implementera och driva utvecklingsprojekt
• Dokumenterad erfarenhet av karriärvägledande och individuella samtal med fokus på jobbsökande
• Bred kunskap om arbetsmarknaden för akademiker
• Mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska

Det är meriterande om du:


• Har erfarenhet av målgruppen universitetsstudenter och doktorander, särskilt inom humaniora
• Har erfarenhet av att rekrytera till roller relevanta för studenter och doktorander från Humanistiska fakulteten  

Vi söker dig med kapacitet att målinriktat och självständigt genomföra det dagliga arbetet med hög kvalitet. Du behöver ha en hög social kompetens och trivas med att vara ute i verksamheten. Vidare behöver du ha god samarbets- och anpassningsförmåga då arbetet genomförs i nära samarbete med ett flertal intressenter inom Humanistiska fakulteten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning 
Anställningen är tillsvidare med en omfattning av 100% och med placering vid Humanistiska fakultetskansliet. Provanställning kommer att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.

För anställningen tillämpas flexibel arbetstid. Göteborgs universitet beslutade den 1 december 2022 om uppdaterade riktlinjer avseende distansarbete och tillfälligt hemarbete för teknisk och administrativ personal. Att erbjuda medarbetare möjlighet till flexibilitet i arbetslivet i form av distansarbete och tillfälligt hemarbete är ett sätt att nå visionen om samhällsutveckling som bidrar till en hållbar värld.

Projektet har en projekttid och finansiering för två år. En utvärdering av projektet ska ske efter två år med förslag till hur fortsatt verksamhet avseende karriärvägledning och arbetslivssamverkan skall organiseras.

Tillsättningsförfarande 
Intervjuer, tester och referenstagning kommer att användas som en del i urvalsprocessen i denna rekrytering.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta kanslichef Maria Hedlund, maria.hedlund@gu.se 
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR Felicia Bigot Klinteberg, felicia.bigot.klinteberg@gu.se

Fackliga?organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-12

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vikariat som universitetslektor i internationella relationer

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker en person som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildningsverksamhet omfattas av freds- och utvecklingsforskning, globala genusstudier, globala studier, globala utvecklingsstudier, humanekologi, internationella relationer, mänskliga rättigheter, samhällsvetenskapliga miljöstudier och socialantropologi. 

Ämne 

Internationella relationer  

Ämnesbeskrivning 

Vid Institutionen för globala studier ges ett kandidatprogram i internationella relationer med spår på engelska och svenska, ett MA program i globala studier, och en rad samhällsvetenskapliga kurser på grundläggande och MA nivåer som byggs på ett tvärvetenskapligt perspektiv där bland annat internationella relationer och andra ämnen inom freds- och utvecklingsstudier ingår.  

Arbetsuppgifter 

Vi so?ker en vikarierande universitetslektor i internationella relationer. I arbetsuppgifterna ingår kursplanering, kursutveckling, handledning och examination på svenska och engelska. Arbetet kommer i huvudsak ske i kurser ingående i kandidatprogrammet Internationella relationer, inkluderande IR1121 Introduktion till internationella relationer/Introduction to international relations, IR1122 Teman och frågeställningar inom internationella relationer/Problems and issues in international relations och IR1233 Global och regional styrning/Global and Regional Governance. Viss undervisning kommer att ske inom kandidatprogrammet Globala studier samt mastersprogrammet i Global Studies. Undervisningen kan också komma att innefatta moment i institutionens övriga kursutbud enligt institutionens behov. Undervisningen sker på svenska och engelska. 

Behörighet 

Behörighet för anställning vikariat som universitetslektor är i enlighet med kapitel 4, sektion 4 av högskoleförordningen, att den sökande dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning är specificerat i bedömningskriterierna nedan. 

Bedömningsgrund: 

Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk förtjänst och skicklighet. Personen vi so?ker bo?r ha erfarenhet av att undervisa inom högskola eller universitet. Pro?vning av den pedagogiska skickligheten ska avse erfarenhet av planering, genomfo?rande och utva?rdering av undervisning, inklusive handledning och examination.  

Arbetet kräver skicklighet i både engelska och svenska eftersom anställningen innebär undervisning i både svensk- och engelskspråkiga kurser.  

Vid bedo?mningen kommer vikt också att fa?stas vid vetenskapliga meriter och skicklighet samt so?kandes fo?rmåga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskapliga publikationer inom internationella relationer samt andra teman av relevans för undervisning, såsom globala studier.   

Följande kvalifikationer är meriterande: 1) dokumenterad kompetens inom internationella relationer och globala studier, 2) erfarenhet av undervisning i de fo?r utlysningen aktuella kurstemana, 3) språkkunskaper i svenska och engelska.  

Vid anställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Anso?kan skall innefatta ett anso?kningsbrev och CV (inklusive vetenskapliga publikationer). Tre referenser skall anges.   

Anställning 

Ansta?llningen a?r en ansta?llning på 15 månader med omfattning 70% med placering vid Institutionen fo?r globala studier. Tilltra?de 1 november 2023. 

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och provfo?rela?sningar. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om ansta?llningen la?mnas av Annelie Sjölander-Lindqvist, vice prefekt med ansvar för rekrytering och kompetensförsörjning (staffing@globalstudies.gu.se). 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023–10-12. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, språk och bedömning samt betygsfrågor. Institutionen har ca 270 medarbetare varav ca 40 tillhör verksamhetsstödet.

Institutionen är beläget i Pedagogen på Grönsakstorget i centrala Göteborg.

Du kan läsa mer om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik här: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik.

 

Vad vi kan erbjuda dig 

Att jobba statligt innebär att man är en del av en demokratisk process. Genom att arbeta i en myndighet verkställs det som svenska folket, riksdag och regering har beslutat om. På så sätt är du, som statligt anställd med och bidrar till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

Som anställd vid Göteborgs universitet har du tillgång till en rad förmåner och försäkringar som du kan läsa mer om under https://www.gu.se/jobba-hos-oss/formaner-och-forsakringar-vid-goteborgs-universitet. Vidare får alla medarbetare ta del av ett stort internt utbildningsutbud inom ramen för rollen.

 

Om rollen och arbetsuppgifter 
Ekonomiadministratören tillhör ekonomigruppen bestående av nio medarbetare och med denna rekrytering vill vi utöka ekonomigruppen med en person. Arbetsuppgifterna är bland andra:


• internat-, konferens- och mötesbokningar samt övriga arrangemang kopplade till dessa, resebokningar och granskning av reseräkningar där dessa uppgifter tillsammans är en betydande del av arbetet
• inköp och att svara på frågor angående upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)
• utbetalning av arvoden och utlägg
• fakturahantering såväl leverantörsreskontra som kundreskontra
• tidsrapportering inom EU-projekt
• uppföljning och justering av lönekostnader samt institutionens tjänsteplanering
• projektkalkyleringar, ekonomisk uppföljning, prognoser och budget
• även övrig administration förekommer

Arbetsuppgifterna varierar över året där innehållet samt fördelningen av arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.

Vanliga kontaktytor är programledare, projektledare, forskare, lärare, kursledare, studierektor, chefer och övriga inom verksamhetsstödet.

 

Kvalifikationer 
Kvalifikationer - krav 


• Utbildning som arbetsgivaren finner relevant för rollen
• Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer både internt och med externa parter
• Hög kommunikativ förmåga samt vara serviceinriktad, flexibel och att både kunna och tycka om att hantera flera olika uppgifter parallellt
• Erfarenhet av proaktivt arbete där du självständigt planerar ditt arbete för att hålla deadlines
• Erfarenhet av att ha arbetat resultatinriktat och analytiskt i ditt arbete samt uppvisat förmåga att se helheten
• Mycket hög administrativ förmåga
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God IT och systemvana
• Goda kunskaper i Microsoft Office och Excel i synnerhet

Kvalifikationer - meriterande


• Erfarenhet av liknande arbete, särskilt inom universitet/högskola eller annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av ekonomi- och personalsystem som Agresso, Hypergene Panorama, Primula och Retendo Academic

Arbetet kräver flexibilitet och en förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter på ett strukturerat, noggrant och serviceinriktat sätt. Du behöver självständigt planera och driva ditt arbete samt kunna prioritera bland arbetsuppgifterna. Du har intresse att utveckla, följa upp och arbeta med ekonomiadministration samt har lätt att sätta dig in de förutsättningar och ramverk som omger arbetet. Tjänsten ställer också stora krav på kommunikation inom och utanför verksamheten, med en pedagogisk förmåga att kunna förklara och förstå processer samt regelverk. I din roll behöver du ha förståelse för verksamhetens och dina kontaktytors (programledare med flera) förutsättningar och drivkrafter.

I urvalsförfarandet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning där Göteborgs universitet tillämpar 6 månaders provanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Tillträde: Snarast möjligt enlig överenskommelse
Diarienummer: PAR 2023/1061

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta André Jawahiri, administrativ chef, andre.jawahiri@gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-12

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandtjänster inom Freds och utvecklingsforskning

Doktorand
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitet (GU) och Universitetet i Amsterdam (UvA) utlyser i samarbete upp till två doktorandtjänster som kommer att resultera i en dubbel doktorsexamen i freds- och utvecklingsforskning och statsvetenskap från respektive universitet. Doktoranderna kommer att tillbringa de första 24 månaderna vid Institutionen för globala studier (School of Global Studies, SGS), Göteborgs universitet, och de följande 24 månaderna vid Amsterdam Institute for Social Science Research, University of Amsterdam.

Denna utlysning av upp till två doktorandtjänster springer ur ett pågående samarbete mellan migrationsforskare vid Göteborgs universitet och universitetet i Amsterdam. Inom ramen för detta samarbete syftar projektet ”Streetregimes: How Street Level Norms Make the Global Migration Regime”, finansierat av Nederländernas forskningsråd, till att ta reda på om aktörer på ”gatunivå” också har makten att förändra hur nationellt eliter skapar migrationspolitik. Projektet undersöker denna fråga genom en kombination av beskrivande kvantitativ forskning och kvalitativa djupstudier i Sydafrika och Mexiko. De doktorander som rekryteras i denna utlysning kommer att arbeta med den senare delen och bedriva djupgående kvalitativ forskning i Mexiko och/eller Sydafrika.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom freds- och utvecklingsforskning och statsvetenskap. Anställningen omfattar ett års kurser samt tre års forskning som kulminerar i framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i freds- och utvecklingsforskning syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. De första två åren kommer att tillbringas vid School of Global Studies, Göteborgs universitet, och de följande två åren vid Amsterdam Institute för samhällsvetenskaplig forskning, University of Amsterdam. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Utbildningen är avgiftsfri.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

Kontaktuppgifter för anställningen

Anja Franck, anja.franck@globalstudies.gu.se or Darshan Vigneswaran, d.v.vigneswaran@uva.nl

Fackliga organisationer

Fackliga representanter vid Göteborgs universitet: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökningsförfarande

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:


• ett motiveringsbrev på max 2.000 ord
• en mastersuppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Insända akademiska arbeten måste vara författade på engelska. Vid översättning bifogas även originaltext.
• en meritförteckning.
• kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.
• Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. OBS! Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

Det åligger den sökande att tillse att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Sista ansökningsdag: 2023-10-12.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs på grund- och avancerad nivå. Majoriteten av studenterna återfinns på kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap som omfattar 180 högskolepoäng. På institutionen bedrivs forskning inom ramen för ett flertal profilområden inom MKV-området. 

Ämne 
Medie- och Kommunikationsvetenskap

Arbetsuppgifter 
Anställningen är inriktad mot undervisning på grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap. Arbetet innefattar främst undervisning i forskningsmetoder, organisationskommunikation, mediekultur och analys samt handledning av examensarbeten. Även annan undervisning kan vara aktuell. I anställningen ingår kursansvar, föreläsningar, övningar, workshops, seminarier samt examinerande moment och handledning. Arbetet innebär också för- och efterarbete av kurser. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att söka tjänsten är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt masterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Vid tillsättningen kommer vi att fästa vikt vid ämnesmässig kompetens, pedagogisk skicklighet samt allmän lämplighet med avseende på den utlysta anställningens innehåll. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet fästs särskild vikt vid erfarenhet av kursansvar och kursutveckling. Vetenskaplig skicklighet är meriterande. Du som söker ska kunna undervisa på svenska. 

Särskild vikt fästs vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta med personer, internt och externt. 

Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den person som anses ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna. 

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 100% under perioden 2024-02-01 -- 2024-08-31 med placering vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet. 

Tillsättningsförfarande 
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp 

Övrigt
Du som söker bör ta del av Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Länk  

Föreskriften kan också rekvireras hos personalhandläggare Sofia Hallsten på e-post sofia.hallsten@jmg.gu.se. 

Ansökan skall göras online och skall innehålla: 

Meritförteckning/CV och personuppgifter

Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar 

Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning och erfarenhet (såväl ämnesmässig som pedagogisk). Kvalitativa omdömen kan bifogas eller refereras till under bilagor. 

Kortfattad redogörelse för vetenskapliga meriter 

Kortfattad redogörelse för eventuella ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter 

Vid frågor kring hanteringen av sökandeportalen eller tekniska problem, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Theo Röhle, Proprefekt 

+46 (0) 31 786 1228 

theo.rohle@jmg.gu.se 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Sofia Hallsten 

Göteborgs universitet 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Box 710 

40530 Göteborg 

Märk dina dokument med diarienummer: PAR 2023/1067

Det åligger den sökande att ansökan är komplett och kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-?10-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin är en del av Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitets största institution med drygt 400 anställda och 300 doktorander. Vi utbildar framtidens folkhälsovetare, läkare, dietister och andra som är verksamma inom hälso- och sjukvården. Vår forskning spänner över hela det medicinska fältet och omfattar flera av de stora folksjukdomarna samt samhällsmedicin och folkhälsa. Vi har ett livsviktigt uppdrag: att ta fram ny kunskap som ger människor en bättre hälsa och att utbilda framtidens medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Administrationen vid institutionen är organiserad i en gemensam enhet där arbetet i huvudsak är fördelat inom fem funktionsområden: personal, ekonomi, utbildning, forskarutbildning och kommunikation, och leds av två administrativa chefer. Totalt utgör vi ett fyrtiotal medarbetare varav drygt tio arbetar med utbildningsadministration. Nu söker vi tillfällig förstärkning i form av en utbildningsadministratör som kommer in på timmar vid behov med en omfattning på ca 0–20% per månad. 

Arbetsuppgifter 
Arbetet som utbildningsadministratör innebär varierande arbetsuppgifter där du ger service till lärare såväl som studenter. Beroende på behov kommer olika delar inom utbildningsadministrationen att ingå i uppdraget, såsom kommunikation via universitetets lärplattform, schema- och lokalbokning, resultatrapportering och arkivering av kursdokumentation.

Kvalifikationer 
Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet från att ha arbetat med utbildningsadministration på universitet eller högskola är ett krav, det är meriterande att ha arbetat på Göteborgs universitet. Vi förutsätter att du har god datorvana och erfarenhet av studieadministrativa system såsom t.ex.  Ladok, Canvas, TimeEdit.

Som person är du hjälpsam, flexibel, motiverad och noggrann. Du har lätt för att identifiera och lösa uppgifter som uppkommer. Du har en hög känsla för service med stor kommunikativ förmåga och kan hantera många parallella processer. Arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt, något som ställer höga krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad intermittent anställning, 11 månader Omfattning: timmar vid behov, ca 0-20 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Snarast

Kontaktuppgifter för anställningen 
Karin Ryrberg
Biträdande administrativ chef
031-786 5646 / 0766-185646
karin.ryrberg@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-12.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör

Programmerare, webbspel
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.

Institutionen för biomedicin söker efter en forskningsingenjör som kan driva den tekniska utvecklingen inom följande forskningsprojekt:

Datorspel för kognitiv profilering och pedagogisk utveckling

Detta forskningsprojekt handlar om att utveckla datorspel för kognitiv profilering, pedagogisk utveckling och underhållning. Spelen individanpassas automatiskt och kan användas av barn och vuxna, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Projektet är ett samarbete med Karolinska institutet, Sahlgrenska akademin (Göteborgs universitet), Tillämpad IT (Göteborgs universitet), Stockholms universitet och Ågrenska.


• Ett av spelen handlar om att samla poäng genom att navigera i olika banor, som är digitala gestaltningar av Markov Decision Processes. Spelarnas beteende analyseras och modelleras med hjälp av reinforcement learning m m.
• I ett annat spel rör sig spelaren i en digital kopia av ett existerande landskap i Unity och lär sig olika ämnen, löser problem och gör utmaningar, ungefär som i en digital poängpromenad.
• I ett tredje spel rör sig spelaren i en gridvärld och löser olika problem som syftar till att överleva i spelet så länge som möjligt.

Ett delvis relaterat forskningsprojekt handlar om att konstruera digitala tvillingar av ekosystem. I det projektet AI (främst deep reinforcement learning) för att modellera människors och djurs beteende i en spelmiljö. Syftet är främst att (i) studera djurs och människors beteenden i digitala versioner av naturliga livsmiljöer; (ii) analysera systematiska beteendeavvikelser associerade med olika diagnoser och (iii) skapa enkla former av generell AI, genom att delvis imitera hur generell intelligens har uppstått i naturen.

Maskininlärning för epidemiologiska studier

Detta projekt handlar om att använda maskininlärning, samt statistiska och epidemiologiska metoder för att hitta mönster i stora datamängder som bland annat kombinerar data från register över genetiska diagnoser och cancer. Inom projektet analyseras bland annat säsongsvariationer med BARIMAX och epidemiologisk klustring i rum och tid med pooled Knox test samt DBSCAN. Dessutom används hypotesgenerering med hjälp av neurala nät och LIME.

Arbetsuppgifter 
Som forskningsingenjör kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering i nära samarbete med ett internationellt forskarlag. En central del av arbetet handlar om att utveckla spel och datormodeller baserade på AI. I projekten används maskininlärning baserad på Python och spelmotorn Unity med ML-Agents, samt olika webbutvecklingsverktyg.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har en akademisk i datavetenskap och matematik med en dokumenterad erfarenhet av att programmera för slutanvändare. Du skall ha erfarenhet av att programmera spel, utveckla AI-modeller, samt webblösningar för både klient- och serversidan. Erfarenhet av professionellt arbete med projektets centrala teknikområden (Unity, ML-Agents, github, C# och Python) är starkt meriterande, liksom erfarenhet av forskningsrelaterad verksamhet inom kognitionsvetenskap. God samarbetsförmåga är ett krav för att kunna arbeta i olika projekt av varierande karaktär med människor med olika kompetenser. Mycket god svenska i tal är också ett krav, eftersom kommunikation med slutanvändare i regel sker på svenska. 

Anställning 
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, 11 månader, med placering på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Ann Nordgren. E-post: ann.nordgren@gu.se och telefon +46736251802.

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare

Forskarassistent
Läs mer Sep 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom osteoporos, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

En tjänst som forskare med expertisen vid 3D-avbilding, lightsheet mikroskopi, benbiologi, analys av stora datauppsättningar för enkelcells-RNA-sekvensering (scRNAseq). Tjänsten är tillgänglig vid professor Andrei S Chagins laboratorium för skelettbiologi. Vi arbetar med olika aspekter av skelettbiologi, från evolutions- och utvecklingsbiologi till fysiologi och regenerativ medicin. Vi fokuserar för närvarande främst på epifysealt brosk där vi har upptäckt en ny stamcellsnisch. Vår forskning handlar om barn, longitudinell tillväxt, osteoporos, osteoartrit och frakturläkning.

Arbetsuppgifter 
Forskaren förväntas driva vetenskapliga projekt, lära sig metoderna i labbet samt självständigt etablera nya tekniker, att samordna pågående samarbeten både inom och utanför teamet, skriva vetenskapliga artiklar och att instruera studenter och andra forskare i teamet. Arbetet innebär att kunna planera, utföra, analysera och dokumentera experiment och kommunicera resultaten både inom institutionen och till det större forskarsamhället. Arbetsuppgifterna innefattar vidare att aktivt delta i forskningsmöten, hantera möss-koloni och vävnadsbiopsier och bidra till en smidig drift av den lokala forskningsmiljön.

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen inom biomedicin samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som postdoktoral utbildning med minst 6 år erfarenhet av benbiologi. Erfarenheten ska bekräftas av vetenskapliga publikationer. Kandidaten ska ha erfarenhet av avancerad djupavbildning och motsvarande högkvalitativ mikroskopi, expertis inom mössens genetiska manipulationer, inklusive stamspårning, grundläggande kunskaper i bearbetning och analys av scRNA-sekvenser, MATLAB, artificiell intelligens och programmeringskunskaper. God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift är ett krav. Vid bedömning läggs stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidare, en inledande provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 
Andrei Chagin
Professor
031-7865541
andrei.chagin@gu.se

 

Marie Lagerquist
Biträdande avdelningschef
marie.lagerquist@medic.gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Komplett anso?kan ska inneha?lla:


• Kopia av doktorsexamen
• Postdoktoralt intyg 
• CV
• Motiveringsbrev
• Namn och kontaktinformation för 2 referenser

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-11.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i socialt arbete

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 6
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 130 anställda och vi ger såväl socionomprogram som mastersprogram i socialt arbete och mänskliga rättigheter, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.  

Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/socialtarbete 

Vi söker nu en eller flera universitetslektorer i socialt arbete som kan stärka verksamhetens forsknings- och utbildningsmiljö. 

Ämne 
Socialt arbete

Ämnesbeskrivning 
Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter.  Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp och samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består främst av undervisning, handledning och examination inom socionomprogrammet, men även våra program på avancerad nivå, så som Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Undervisningen innefattar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som socionomer behöver i sin yrkesutövning. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma. Det kan komma att ställas krav på att undervisa på de flesta program och kurser vid institutionen.  

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

Behörighet 
Behörighet för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap. 4§ högskoleförordningen samt i  Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete, samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökande skall även ha genomgått Högskolepedagogisk utbildning motsvarande de högskolepedagogiska kurserna PIL101, PIL102 och PIL103 vid Göteborgs universitet, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningen. 

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100%, med placering vid Institutionen för socialt arbete. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Tillsättningsförfarande 
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuellt kommande roll på institutionen. 

Du som tänker söka bör ta del av Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning

Institutionen för socialt arbete ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av Therese Wissö, viceprefekt 
+ 46 (0)31 786 6386 
therese.wisso@socwork.gu.se  

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg. 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-11

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Fakultetscontroller

Controller
Läs mer Sep 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Humanistiska fakultetskansliet består i nuläget av nio engagerade medarbetare som är specialiserade inom områden som forskning, utbildning, internationalisering, kommunikation, ekonomi och personal. Kansliet arbetar på uppdrag av dekanen med administrativt stöd till fakultetsledning, fakultetsstyrelse och beredningsgrupper. I kansliets uppdrag ingår beredning av ärenden, samordningsuppgifter gentemot institutioner och gemensam förvaltning samt kvalitetssäkring av verksamheten. 

Arbetsuppgifter 
Som fakultetscontroller på fakultetskansliet är du ett strategiskt stöd för fakultetsledningen i ekonomiska frågor. I rollen ingår arbete med bland annat budget, prognos, bokslut och uppföljningar samt utarbetande av beslutsunderlag till fakultetsledning och fakultetsstyrelse. Som en del i uppföljningsarbetet ingår regelbundna analyser per institution och fakulteten som helhet efter tertial och årsbokslut samt analyser kopplade till projekt, utvärderingar och utvecklingsområden.  

Du förväntas vara drivande i att initiera och genomföra förändring av planering- och uppföljningsprocesser. I rollen omvärldsbevakar du frågor som har ekonomisk påverkan på högskolesektorn såsom till exempel budget- och forskningspropositioner och politiska diskussioner. Du håller dig uppdaterad och förmedlar kunskap via olika nätverk internt på Humanistiska fakulteten och inom Göteborgs universitet. Du är sammankallande i fakultetens nätverk for ekonomer. 

I arbetet ingår också att vara ett strategiskt stöd till institutionerna i deras arbete med budget, prognoser och övriga ekonomiska frågor. I det löpande arbetet ingår ekonomiadministrativa uppgifter för fakultetskansliet samt handläggning av donationsstipendier. Du är även sekreterare för fakultetens MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. 

Utöver ovanstående kan även andra förekommande arbetsuppgifter på fakultetskansliet ingå i anställningen.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har:  


• Högskoleexamen (som lägst kandidatexamen/motsvarande) inom ekonomiområdet, eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomi- och budgetfrågor samt verksamhetsplanering och uppföljning 
• Mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel 
• God förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska 

Det är meriterande om du har: 


• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, särskilt universitets- och högskolesektorn 
• Erfarenhet av de administrativa system som Göteborgs universitet använder sig av, såsom Panorama och Agresso  

Rollen innebär många kontaktytor på samtliga nivåer inom universitetet, vilket förutsätter att du har god förmåga att skapa och bibehålla förtroendefulla relationer. Som person är du analytisk och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du kan lyfta fram avgörande frågeställningar i till exempel budgetarbete och ekonomiska uppföljningar samt vara rådgivande och föra ekonomiska diskussioner med kollegor som inte är ekonomer. Du samarbetar gärna, är prestigelös, har god känsla för service och klarar samtidigt att självständigt fullfölja arbetsuppgifter.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Anställning 
Anställningen är tillsvidare med en omfattning av 100% och med placering vid Humanistiska fakultetskansliet. Provanställning kommer att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
Intervjuer, tester och referenstagning kommer att användas som en del i urvalsprocessen i denna rekrytering.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta kanslichef Maria Hedlund, maria.hedlund@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR Therese Hermansson, therese.hermansson@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Senior Lecturer in Physiotherapy in orthopedic rehabilitation

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 18
Senior Lecturer in Physiotherapy in orthopedic rehabilitation
Ref PAR 2023/533
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
The Department of Health and Rehabilitation is responsible for education and research in the su:bjects of physiotherapy, occupational therapy, speech and languugc puthology and uudiology. The Dcpartmcnt aims to conduct education and research with excellent quality.
The Unit of Physiotherapy has an active education and research environment with a vision to continue to take part in the development of physiotherapy of the future. The Unit of Physiotherapy conducts education at bachelor, master and doctoral levels.
The Unit of Physiotherapy conducts translational research with national and international collaborations. Both education and research are in close collaboration with the health care system.
Subject area
Physiotherapy in orthopedic rehabilitation
Subject area description
Physiotherapy comprises the knowledge and study of a human being in motion and in what way movement, the awareness of body and movement, habits and life pattern affect human health. Physiotherapy within neurological rehabilitation is a big and growing field given the demographic development with increasing age of the population.
Duties
When employed as a Senior Lecturer at the Unit of Physiotherapy, the tasks include teaching and supervision within education at the undergraduate, graduate, and doctoral levels with a focus on orthopedic rehabilitation. Teaching includes course responsibility, course administration and supervision of students. The tasks also include conducting research, contributing to the development within the research field, supervising doctoral students and actively seeking external funding. The tasks also include participation in the department's activities through e.g. administrative assignments to committees, to follow the development in the area of employment and the development in society in general within the field.
Eligibility
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
Completed doctoral degree in physiotherapy, or what the employer may consider equivalent, and demonstrated pedagogical skills are required. In addition to this, the applicant must be a registered physiotherapist with documented clinical experience as a physiotherapist.
Teaching is in Swedish, and the applicant must therefore be fluent in spoken and written Swedish, Norwegian, or Danish.
Assessment criteria
The assessment criteria for employing teaching staff are set out in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
When assessing the applications, equal significance will be given to scientific and pedagogical skills of importance of the subject, thereafter clinical expertise. ln addition to these three areas, documented experience from positions of trust and management assignments as well as the ability to collaborate will also be considered.
In assessing pedagogical skills, emphasis is placed on skills and experience in course management, planning, implementation and evaluation of teaching as well as pedagogical development work. The ability must be documented in such a way that it is possible to assess the quality of the teaching. It is a merit to have undergone higher pedagogical education.
In assessing scientific proficiency, special emphasis will be placed on documented clinical research in the subject of physiotherapy. The assessment is based on the quality of the applicant's publications in peer-reviewed journals and received research grants. Doctoral student supervision is considered a merit.
In assessing clinical expertise, emphasis is placed on documented clinical experience, specialist skills, development of clinical work and implementation of research in clinical practice in the subject of physiotherapy. It is a merit if the applicant has clinical experience of orthopedic rehabilitation.
In the assessment, great importance will be given to good ability to cooperate and communicate with students.
Employment
Permanent employment, full-time 100 %. The position and is located at The Institute of Neuroscience and Physiology. First day of employment as agreed.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
Göteborgs universitet | Senior Lecturer in Physiotherapy in orthopedic rehabilitation (reachmee.com)

Ansök nu

Senior Lecturer in Physiotherapy in neurological rehabilitation

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 18
Senior Lecturer in Physiotherapy in neurological rehabilitation
Ref PAR 2023/532
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
The Department of Health and Rehabilitation is responsible for education and research in the subjects of physiotherapy, occupational therapy, speech and language pathology and audiology. The Department aims to conduct education and research with excellent quality.
The Unit of Physiotherapy has an active education and research environment with a vision to continue to take part in the development of physiotherapy of the future. The Unit of Physiotherapy conducts education on bachelor, master and doctoral levels.
The Unit of Physiotherapy conducts translational research with national and international collaborations. Both education and research are in close collaboration with the health care system.
Subject area
Physiotherapy in neurological rehabilitation
Subject area description
Physiotherapy comprises the knowledge and study of a human being in motion and in what way movement, the awareness of body and movement, habits and life pattern affect human health. Physiotherapy within neurological rehabilitation is a big and growing field given the demographic development with increasing age of the population.
Duties
When employed as a Senior Lecturer at the Unit of Physiotherapy, the tasks include teaching and supervision within education at the undergraduate, graduate, and doctoral levels with a focus on neurological rehabilitation. Teaching includes course responsibility, course administration and supervision of students. The tasks also include conducting research, contributing to the development within the research field, supervising doctoral students and actively seeking external funding. The tasks also include participation in the department's activities through e.g. administrative assignments to committees, to follow the development in the area of employment and the development in society in general within the field.
Eligibility
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
Completed doctoral degree in physiotherapy, or what the employer may consider equivalent, and demonstrated pedagogical skills are required. In addition to this, the applicant must be a registered physiotherapist with documented clinical experience as a physiotherapist.
Teaching is in Swedish, and the applicant must therefore be fluent in spoken and written Swedish, Norwegian, or Danish.
Assessment criteria
The assessment criteria for employing teaching staff are set out in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
When assessing the applications, equal significance will be given to scientific and pedagogical skills of importance of the subject, thereafter clinical expertise. In addition to these three areas, documented experience from positions of trust and management assignments as well as the ability to collaborate will also be considered.
In assessing pedagogical skills, emphasis is placed on skills and experience in course management, planning, implementation and evaluation of teaching as well as pedagogical development work. The ability must be documented in such a way that it is possible to assess the quality of the teaching. It is a merit to have undergone higher pedagogical education.
In assessing scientific proficiency, special emphasis will be placed on documented clinical research in the subject of physiotherapy. The assessment is based on the quality of the applicant's publications in peer-reviewed journals and received research grants. Doctoral student supervision is considered a merit.
In assessing clinical expertise, emphasis is placed on documented clinical experience/ specialist skills, development of clinical work and implementation of research in clinical practice in the subject of physiotherapy. It is a merit if the applicant has clinical experience of neurological rehabilitation.
In the assessment, great importance will be given to good ability to cooperate and communicate with students.
Employment
Permanent employment, full-time 100 %. The position and is located at The Institute of Neuroscience and Physiology. First day of employment as agreed.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
Göteborgs universitet | Senior Lecturer in Physiotherapy in neurological rehabilitation (reachmee.com)

Ansök nu

Universitetslektor i fysioterapi inriktning neurologisk rehabilitering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 15
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Sektionen för hälsa och rehabilitering har ansvar för utbildning och forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och audiologi. Sektionen syftar till att bedriva sin verksamhet med mycket hög kvalitet.
Enheten för fysioterapi är en aktiv utbildnings- forskarmiljö med vision om att fortsätta utveckla framtidens fysioterapi. Enheten bedriver utbildning på kandidat-, magister/ master- och forskarutbildningsnivå.
Enheten för fysioterapi bedriver tvärprofessionell forskning med nationellt och internationellt samarbete. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med sjukvård.

Ämne 
Fysioterapi med inriktning mot neurologisk rehabilitering 

Ämnesbeskrivning 
Fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse och på vilket sätt rörelse, medvetenhet om kropp och rörelse, vanor och livsmönster påverkar människans hälsa. Fysioterapi inom neurologisk rehabilitering är ett stort och växande område givet den demografiska utvecklingen med stigande ålder i befolkningen.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och med betoning på neurologisk rehabilitering. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter. I anställningen ingår forskning, att bidra till utveckling inom forskningsämnet, att handleda forskarstuderande samt aktivt söka externa medel. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommitteer, följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt inom området. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen inom fysioterapi, eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande, och visad pedagogisk skicklighet. Den sökande skall vara legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut och ha dokumenterad klinisk erfarenhet inom fysioterapi.

Undervisningen sker på svenska och den sökande skall därför behärska svenska, norska eller danska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet viktas lika och därefter klinisk skicklighet. Utöver dessa tre områden kommer även skicklighet från förtroende- och ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete tas i beaktande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs vikt vid erfarenhet av kursansvar, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmågan ska vara dokumenterad på ett sådan sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i undervisningen. Det är meriterande att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt läggas vid dokumenterad förmåga att bedriva patientnära forskning inom huvudområdet fysioterapi. Bedömningen görs utifrån kvaliteten på sökandes publikationer i peer­review granskade tidskrifter och erhållna forskningsanslag. Det är meriterande med doktorandhandledning.

Vid bedömning av klinisk skicklighet läggs vikt vid dokumenterad klinisk skicklighet/ specialistkompetens, utveckling av kliniskt arbete samt implementering av forskning i klinik inom huvudområdet fysioterapi. Meriterande är om den sökande innehar klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering.

Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid god förmåga till samarbete och kommunikativ förmåga med studenter.

Anställning 
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) med placering vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Biträdande sektionschef Annelie Gutke 031-786 57 47 annelie.gutke@neuro.gu.se
Programansvarig Eva Holmgren 031-786 57 63 eva.holmgren@neuro.gu.se

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Legitimation sjukgymnast/ fysioterapeut
• Intyg som styrker klinisk erfarenhet inom fysioterapi
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/532 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 9 oktober 2023? 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i fysioterapi inriktning ortopedisk rehabilitering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 15
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Sektionen för hälsa och rehabilitering har ansvar för utbildning och forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och audiologi. Sektionen syftar till att bedriva sin verksamhet med mycket hög kvalitet.
Enheten för fysioterapi är en aktiv utbildnings- forskarmiljö med vision om att fortsätta utveckla framtidens fysioterapi. Enheten bedriver utbildning på kandidat-, magister/ master- och forskarutbildningsnivå.
Enheten för fysioterapi bedriver tvärprofessionell forskning med nationellt och internationellt samarbete. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med sjukvård.

Ämne 
Fysioterapi med inriktning med ortopedisk rehabilitering

Ämnesbeskrivning 
Fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse och på vilket sätt rörelse, medvetenhet om kropp och rörelse, vanor och livsmönster påverkar människans hälsa. Fysioterapi inom ortopedisk rehabilitering är ett stort och växande område givet den demografiska utvecklingen med stigande ålder i befolkningen.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet och med betoning på ortopedisk rehabilitering. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter. I anställningen ingår forskning, att bidra till utveckling inom forskningsämnet, att handleda forskarstuderande samt aktivt söka externa medel. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag, följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt inom området.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Avlagd doktorsexamen inom fysioterapi, eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande, och visad pedagogisk skicklighet. Den sökande skall vara legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut och ha dokumenterad klinisk erfarenhet inom fysioterapi. Undervisningen sker på svenska och den sökande skall därför behärska svenska, norska eller danska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning. 

I första hand viktas pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet lika och i andra hand viktas klinisk skicklighet. I tredje hand kommer skicklighet från förtroende- och ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete tas i beaktande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs vikt vid erfarenhet av kursansvar, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmågan ska vara dokumenterad på ett sådant sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i undervisningen. Det är meriterande att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt läggas vid dokumenterad förmåga att bedriva patientnära forskning inom huvudområdet fysioterapi. Bedömningen görs utifrån kvaliteten på sökandes publikationer i peer­review granskade tidskrifter och erhållna forskningsanslag. Det är meriterande med doktorandhandledning.

Vid bedömning av klinisk skicklighet läggs vikt vid dokumenterad klinisk skicklighet/ specialistkompetens, utveckling av kliniskt arbete samt implementering av forskning i klinik inom huvudområdet fysioterapi. Meriterande är om den sökande innehar klinisk erfarenhet inom ortopedisk rehabilitering.

Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid god förmåga till samarbete och kommunikativ förmåga med studenter.

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med placering vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Biträdande sektionschef Annelie Gutke 031-786 57 47 annelie.gutke@neuro.gu.se
Programansvarig Eva Holmgren 031-786 57 63 eva.holmgren@neuro.gu.se

OBSERVERA: fullständig annons hänvisas till 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Legitimation sjukgymnast/ fysioterapeut
• Intyg som styrker klinisk erfarenhet inom fysioterapi
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/533 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 9 oktober 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektsamordnare SamBio-projektet, GGBC

Kvalitetssamordnare
Läs mer Sep 15
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionens verksamhet bedrivs på två olika platser, GU:s lokaler i Natrium på Medicinaregatan 7B i Göteborg samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella anställningen är förlagd till lokalerna i Natrium med möjlighet att arbeta en dag i veckan i Handelshögskolans lokaler. 

 

Projektbeskrivning
Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet med Institutionen för biologi och miljövetenskap som värd. GGBC invigdes den 1 januari 2017 och har två huvudsakliga mål: att agera som en plattform för att främja världsledande forskning om biologisk mångfald och att knyta samman forskare, beslutsfattare och allmänhet genom samarbeten och kommunikation för att skapa ökad förståelse och uppskattning för naturen omkring oss. GGBC representerar ett långvarigt samarbete mellan 18 organisationer, både inom och utanför akademin, som alla arbetar med biologisk mångfald på olika sätt, t ex genom forskning, bevarandearbete, utbildning och med utåtriktad verksamhet som besöksmål. GGBCs partnerorganisationer är följande institutioner vid Göteborgs universitet: Inst. för Biologi och miljövetenskap, Inst. för Marina vetenskaper, Inst. för Geovetenskaper, Inst. för Ekonomi & Samhälle, Företagsekonomiska institutionen, Herbarium GB, Centrum för Hav & Samhälle samt Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet & akvariet, Nordens Ark, Havets Hus, Göteborgs naturhistoriska museum, Universeum, Slottskogen, Västkuststiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Naturbruksförvaltningen VGR.  

Den utlysta tjänsten innebär samordning inom det 3-åriga (2023-2025) projektet ”SamBio: Samverkan för biologisk mångfald - kunskap, känsla, krafttag”. Projektets mål är att öka och samproducera kunskap och erfarenhet om biologisk mångfald hos allmänhet, med fokus på (1) barn och unga och på (2) näringslivet. Projektdeltagarna är GGBCs partnerorganisationer (se ovan) och ytterligare fyra science centers i Västra Götaland – Innovatum (Trollhättan), Navet (Borås), Dalénium Science Centre, (Stenstorp) och Balthazar (Skövde). Inom projektet rekryteras två projektsamordnare, en med fokus på barn och unga (100%) och en med fokus på näringslivet (50%). Projektsamordnarna kommer arbeta tillsammans med GGBC:s föreståndare och koordinator.

 

Arbetsuppgifter 
Vi söker en projektsamordnare för att koordinera och driva insatsen kring näringslivet med målgruppen företag i Västra Götaland. Projektsamordnaren kommer också att vara delaktig i att koordinera projektet som helhet. Utöver att ingå i SamBio kommer projektsamordnaren också att arbeta nära den forskningsmiljö kring biologisk mångfald i företag och organisationer som finns på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Arbetet innefattar:


• Samordning av projektdeltagarnas arbete med att utveckla arbetssätt, utveckla material och utforma insatser, i syfte att öka kunskap om och engagemang för biologisk mångfald bland företag i Västra Götaland.
• Samordna projektdeltagarnas årliga självutvärdering.
• Planering och organisering av möten och aktiviteter tillsammans med projektdeltagarna.
• Samordning och intern kommunikation inom projektet.
• Uppföljning av budget och ekonomisk redovisning tillsammans med ekonom och projektledaren.
• Sammanställning av rapporter, t ex utvärdering och resultatspridning.
• Kommunikation om projektet och dess resultat genom bland annat GGBC:s hemsida, sociala media och nyhetsbrev.
• Representera SamBio och GGBC vid möten och presentationer hos partnerorganisationer, samarbetspartners och intressenter.

Projektsamordnaren kommer jobba i nära kontakt med projektdeltagarna, GGBC:s styrgrupp, ledning och medlemmar; Västra Götalandsregionen (VGR), samt administrativ personal vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

 

För mer information och ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-09

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Research assistent

Biolog
Läs mer Sep 7
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future. 

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them. The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets.

Duties 
Mitochondria contain their own genome that codes for several subunits of the respiratory chain. We have developed in vitro techniques to study mitochondrial DNA replication with purified proteins.

We are now hiring a research assistant to study the function of the mitochondrial replication machinery in vivo and in vitro. In the planned work, the molecular consequences of disease-causing mutations in mitochondrial replication factors will be analyzed. The successful candidate will also identify small molecular compounds that influence mitochondrial DNA replication. The work will include expression, purification, and characterization of proteins in recombinant form. The successful applicant will also work with cloning, in vitro mutagenesis, and study DNA replication in a reconstituted system with radiolabelled nucleotides.

Qualifications 
A Master's degree or completion of a 4-year university program in a relevant subject such as Chemistry or Biology. Documented experience in all abovementioned methods and tasks is a prerequisite. Previous work with mitochondrial DNA replication and experience from scientific work at leading international research institutions are considered advantageous. The work involves extensive collaborations and good teamwork skills are important

Prerequisites for the position is that the candidate displays strong personal motivation, and is fluent in English (both spoken and written). A major emphasis will be placed on personal suitability.

Employment 
The employment is full-time and limited (temporary) for 6 months with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

Contact information for the post 
If you have any questions about the position, please contact Professor Maria Falkenberg. Phone: +46 (0)31 7863444. E-mail: maria.falkenberg@medkem.gu.se

 

Unions 
Union representatives at the University of Gothenburg can be found here:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Application 
To apply for a position at the University of Gothenburg, you have to create an account in our recruitment system. Submit your application via the University of Gothenburg’s recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline. 

Applications must be received by: 2023-09-27


The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Systemadministratör

Systemadministratör
Läs mer Sep 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Personalenheten är universitetets gemensamma personalfunktion. Enhetens uppdrag är att driva, samordna och stödja utvecklingen av universitets arbetsgivarpolitik, så att Göteborgs universitet kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare och bedriva en verksamhet som bygger på kompletta akademiska miljöer.

Personalenheten söker nu en vikarie för vår systemadministratör. Du kommer att ha en nyckelroll i vår HR-support som tar emot frågor inom HR-området och de system personalenheten ansvarar för. Mer än en tredjedel av inkommande frågor avser användning av och behörigheter till våra system. Som systemadministratör har du löpande kontakt med systemets användare och med systemförvaltare.

Placeringen är på Personalenheten som är en del av den Gemensamma förvaltningen. Personalenheten består av ett 30-tal anställda som arbetar med att utveckla och tillhandahålla gemensamma policys, stödjande processer, HR-system, organisationsutveckling och utvecklingsprogram för chefer, ledare och medarbetare.

Arbetsuppgifter 
I den här rollen blandas administrativa uppgifter inom IT-system med HR. Du kommer att ge systemsupport till verksamhetens chefer och medarbetare i våra olika HR-system. Utöver den dagliga systemsupporten kommer du att vara behjälplig vid supporten i övrigt. Du kan komma att vara delaktig i att vidareutveckla och effektivisera befintliga arbetssätt. Att utveckla informationen på våra webbsidor och lathundar är också viktiga delar av arbetet. En del uppföljningsarbete och rapportering både från verksamheten och till externa aktörer kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Även andra på enheten förekommande arbetsuppgifter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har:


• Gymnasieutbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant, samt flerårig erfarenhet av att arbeta med systemadministration/-support
• Krav på mycket goda kunskaper i svenska och engelska, inklusive förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta i första linjens support i en stor organisation och med stöd av ett ärendehanteringssystem 

Det är meriterande att ha:


• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av att hålla utbildningar och presentationer

Du motiveras av att arbeta med en kombination av service och IT. Du har ett genuint intresse för system och systemflöden samtidigt som du trivs när du får jobba nära användarna och organisationens medarbetare och chefer. Du har en förmåga att, på ett tydligt sätt, dela med dig av dina kunskaper och du är mån om struktur och ordning. För att lyckas med ditt arbete förutsätts du ha en god systemvana och kunna använda dig av Excel.

Anställning 
Anställningen är ett vikariat på heltid med omfattning 100% med placering för närvarande vid sektionen för personalekonomi och systemstöd i centrala Göteborg. Anställningen är tidsbegränsad tillsvidare dock längst tom 31 december 2024, eller tills ordinarie befattningshavare är åter i tjänst. Förlängning kan komma att aktualiseras. Tillträde 1 november 2023 eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Laura Ojanen Prytz laura.ojanen.prytz@gu.se  

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 5 oktober 2023. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent - intermittent anställning (en eller flera)

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Sep 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning i olika ämnen på grund- och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs exempelvis forskning och forskarutbildning inom ämnet språkteknologi inom institutionens forskningsenhet Språkbanken Text. Språkteknologiska forskare medverkar aktivt i tvärvetenskapliga projekt, samverkar med det omgivande samhället, med andra institutioner och olika aktörer i samhället. Forskningsverksamheten inom Språkbanken Text kretsar kring att skapa, analysera, förädla och tillhandahålla språkliga resurser som ska kunna användas i forskning och undervisning. Vi söker nu en till två forskningsassistenter, med placering vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi under hösten/vinter 2023.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningens huvudsakliga inriktning innebär granskning och rättning/korrigering av felskrivningar, eventuell ortografisk transkribering av saknade ord- och meningsdelar, och/eller rättning av felaktiga ordsegmenteringar som kan finnas i automatiskt utförda transkriptioner. Materialet kommer från en stor populationsstudie i Göteborg där olika årgångar av 70-åringar undersöks och följs upp kontinuerligt och utför olika neuropsykologiska tester (kognitiva tester) som spelats in digitalt.

Kodningsarbetet kommer att introduceras mycket kort som innebär att tidigare kodningserfarenhet av liknande material väger mycket tungt och du behöver vara väl bevandrad på de olika testernas utformning och struktur. Exempel på tester som du kommer arbeta med är bland annat olika slags fonologiska och semantiska ordflödestester; konfrontationsbenämningstester, ordförståelsetester och liknande. Dessa tester används för att utvärdera olika kognitiva processer, till exempel, språk, ordförråd och minne och har länge använts för att undersöka språkliga och andra kognitiva nedsättningar med olika etiologier. Rättningarna kommer göras direkt i en IPad-applikation eller separat med hjälp av olika ljudanalysverktyg som PRAAT eller Audacity®. Med hjälp av dessa datorprogram kan man granska, analysera, syntetisera, och manipulera ljudfiler och dess transkriptioner.

Notera, att sekretessförbindelse kommer att upprättas och användas vid rekryteringen, enligt GU:s regelverk.

 

Kvalifikationer 
Arbetet kräver tålamod och hög noggrannhet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga. Den sökande behöver ha ett strukturerat arbetssätt, vara flexibel samt ha förmågan att anpassa sig till ändrade omständigheter. Notera att tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter väger mycket tungt i bedömningen.

Mycket goda kunskaper i hur man arbetar med ljudfiler och associerade textgrid-filer i verktygen PRAAT och/eller Audacity®, samt erfarenhet att arbeta med IPad-applikationer är också krav. För denna anställning krävs också färdigheter i svenska motsvarande modersmålsnivå.

Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet. En forskningsassistent ingår i ett litet team och arbetar nära undersökningsledaren för att lösa såväl stora som små arbetsuppgifter som kan uppstå. Det är därför viktigt att vara anpassningsbar, stresstålig, ha ett serviceinriktat arbetssätt, samt vara organisatorisk och ansvarsfull.

 

Anställning 
Anställningen är en intermittent anställning, motsvarande ca 200 timmars tjänstgöring, med placering vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen varar som längst till och med den 31 mars 2024.

 

Tillsättningsförfarande 
I rekryteringsprocessen kan ingå intervju och referenstagning.

Till ansökan skall bifogas:


• en mycket kort, max en A4-sida, meritförteckning (CV). CV:n ska inkludera: personuppgifter, inklusive tidigare och nuvarande anställningar (som punktlista) samt eventuell akademisk bakgrund.
• ett kort personligt brev (1/2 A4-sida) med motivering varför du sökt tjänsten och argument för dina kvalifikationer för tjänsten.
• andra handlingar du önskar åberopa som merit och som kan ha väsentlig betydelse för bedömningen, framför allt krävs det bevis att du har arbetat med liknande material och liknande verktyg som beskrivs ovan under ?Arbetsuppgifter” och ?Kvalifikationer”, utbildningsbevis eller andra handlingar

Notera att ansökningshandlingar inte skickas till kontaktpersonen.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta docent Dimitrios Kokkinakis, tfn: 031 786 5281, e-post: dimitrios.kokkinakis@svenska.gu.se.

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-05

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Reumatologi

Forskarassistent
Läs mer Sep 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, är huvudtema för den forskning som bedrivs inflammation och inflammatoriska sjukdomar, oavsett om den orsakats av allergi, infektion eller är en autoimmun sjukdom. Målet är att utreda de mekanismer som ligger bakom inflammationen. Flera av våra forskare arbetar även som specialistläkare vid klinikerna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket är en stor tillgång allra helst för translationell forskning.

Ämne 
Reumatologi

Ämnesbeskrivning 
Trots att reumatoid artrit (RA) traditionellt erkänns som en autoimmun sjukdom, förbises dess neurologiska aspekter ofta, trots en hög förekomst av depression och kognitiva problem hos RA-patienter. Vi hypotiserar att inflammation och förändringar i tarmfloran bidrar till förlust av hjärnvolym vid RA. Vår tidigare forskning på möss med inflammatorisk artrit visade aktivering av microglia och minskad hippocampusvolym. Dessutom fann vi att patienter med svår RA hade mindre hippocampusvolymer. Genom att analysera data från omfattande studier av RA-patienter identifierade vi specifika hjärnregioner som korrelerade med handfunktion och kopplade dem till RA-relaterade transkriptionsförändringar i perifera monocyter, inklusive signalleringsvägar relaterade till neuroinflammation.

Tarmflorans roll i RA och dess påverkan på hjärnan är betydande, eftersom överföring av tarmflora från RA-patienter till möss inducerade proinflammatoriska cytokiner och beteenden som liknar depression. Det understryker tarm-hjärnaxeln i neurologiska manifestationer av RA. Vårt projekt syftar till att identifiera bakteriella metaboliter och immunologiska mekanismer som påverkar hjärnvolymer vid RA, vilket ger nya insikter i tarm-immun-hjärninteraktioner och potentiellt identifierar nya föreningar som påverkar hjärnfunktionen hos RA-patienter.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter innefattar isolering av anaeroba bakterier från human tarmflora. Identifiering av isolerade bakterier med 16S-sekvensering, comparative genomics av isolerade bakterier med helgenomsekvensering och metabolomics av utsöndrade metaboliter. Anställningen kommer även att innefatta odlandet av immunceller och analysera cellernas transcriptome efter stimulering med bakteriemetaboliter. Vidare kommer den sökande även administrera bakterier till möss och analysera beteende och neuroimmunologiska utfall. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 

Bedömningsgrunder 
Det är ett krav att den sökande har doktorerat inom lämpligt ämnesområde såsom reumatologi, immunologi, mikrobiologi eller neurovetenskap, och internationell forskningserfarenhet. Vetenskaplig skicklighet uppvisad genom publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och erhållande av forskningsanslag som sökts med hög konkurrens är meriterande. Vidare är det meriterande om den sökande ha dokumenterad ämneskunskap inom reumatologi, tarmfloran och/eller hjärnans immunsystem. Den sökande ska behärska relevanta metoder, inklusive anaerob bakterieodling, odling av cellinjer, hantering av experimentella modeller av artrit och beteendetestning hos möss. Det är också lämpligt att den sökande kan analysera data genererad genom 16S-sekvensering, helgenomsekvensering, metabolomics och transcriptomics.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande bör ha egenskaper som krävs för att bedriva självständig forskning på Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning. Vidare läggs vikt på personens samarbetsförmåga och sociala kompetens.

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Lill Mårtensson-Bopp
Professor
031-342 2492
lill.martensson@rheuma.gu.se

 

Mattias Svensson
Biträdande avdelningschef
031-786 67 06
mattias.svensson@rheuma.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i det fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-05.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör till Juridiska institutionen

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Studenterna erbjuds en konkurrenskraftig utbildning, möjlighet att läsa utomlands, kontakt med näringslivet och kompetens för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Arbetsuppgifter
Som utbildningsadministratör är du en del av Juridiska institutionens administration, som idag består av 14 medarbetare. Ditt arbete består av att, tillsammans med två andra utbildningsadministratörer, hantera institutionens utbildningsadministration för kurser inom juristprogrammet och fristående kurser. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak:


• Kursinformation till studenter via Canvas
• Lokalbokning
• Schemaplanering
• Registrering av studenter och resultatrapportering i LADOK
• Administration av tentamina och andra examinationer
• Handläggning av omprövningsärenden
• Kontinuerlig utveckling av utbildningsadministrativa rutiner och arbetssätt
• Övrig förekommande utbildningsadministration
• Utlämnande av allmänna handlingar

Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma, liksom allmänna kontorsgöromål som förekommer på en arbetsplats. Du har daglig kontakt med studenter och medarbetare och arbetar i nära samarbete med studierektor, studievägledare, kursansvariga lärare och amanuenser.

Du kommer att ha daglig kontakt med studenter och lärare och ingå i institutionens utbildningsadministrativa grupp. Arbetet utförs enligt gällande rutiner och regelverk. Du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv utbildningsadministration.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid och anpassas efter verksamhetens behov.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har studerat på högskola/universitet eller har kompetens som bedöms som likvärdig. Du ska ha tidigare erfarenhet av administrativt arbete och administrativt arbete inom högskola/universitet är särskilt meriterande. Det är också en merit om du är insatt i lagar och regelverk som styr statliga myndigheter.

Arbetet ställer krav på egenskaper som noggrannhet, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Du är drivande i ditt dagliga arbete och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. För arbetet krävs också att du kan arbeta strukturerat, med god organisation och effektiv prioritering. Vi tror att du har en hög servicekänsla och trivs i en miljö där du har många kontakter. Särskild stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är mycket viktigt, då arbetet till stor del handlar om att kommunicera med andra.

Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter inom universitet eller högskola är det meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system, såsom Canvas, Ladok och TimeEdit.

I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang och servicekänsla samt att du har ett strukturerat, noggrant och problemlösande arbetssätt.

Anställning
Tillsvidareanställning 100%. Placering vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet.

Tillträde så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Bitte Klevendal Englund, administrativ chef; 031-786 2675 eller bitte.klevendal@law.gu.se

Mattias Fogelberg, personalhandläggare; 031-786 4960 eller mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande


Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-04

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Sep 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Studenterna erbjuds en konkurrenskraftig utbildning, möjlighet att läsa utomlands, kontakt med näringslivet och kompetens för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Vi söker nu en administratör med inriktning mot ekonomi och personaladministration (tjänstebenämningen kommer att vara ekonomiadministratör). 

Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiadministratör ska du stödja befintlig ekonom, personalhandläggare och administrativ chef i administrativa uppgifter. En stor del av tjänsten kommer bestå i att hantera resor samt medverkan i arrangemangen kring institutionens events och konferenser. Du kommer även ha arbetsuppgifter som ligger mellan ekonomi och personaladministration. Exempel på arbetsuppgifter är fakturahantering, inköp, hantera arvoden och uppföljning av semesteruttag. Vidare innefattar tjänsten hantering av externa projekt, bland annat från EU. Detta arbete innefattar uppföljning, redovisning och att stötta projektdeltagare. Även annan administrativ kontorsgöra kan tillkomma som t.ex utbildningsadministration. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras beroende på verksamhetens behov och bemanningen inom arbetsgruppen. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten. Det är ett krav att du talar och skriver flytande både i svenska och engelska. För att kunna genomföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt behöver du vara serviceinriktad, prestigelös samt kunna arbeta självständigt och strukturerat. Du är nyfiken på att lära och har en vilja att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du behöver ha god vana att arbeta i olika system då universitetets använder många olika verksamhetssystem i det dagliga arbetet. Meriterande om du haft några års yrkeserfarenhet inom resehantering, eller arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning 100% med placering tills vidare vid juridiska institutionen. Provanställning
tillämpas. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med flera intervjuer och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta

administrativ chef Bitte Klevendal Englund, bitte.klevendal@law.gu.se

eller personalhandläggare Mattias Fogelberg, mattias.fogelberg@law.gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande


Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-04


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Tarmflora, osteoporos och frakturer

Forskarassistent
Läs mer Sep 6
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom osteoporos, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition inom institutionen för Medicin bedrivs forskning inom flera olika områden inom invärtesmedicin. Den utannonserade postdoktortjänsten kommer placeras inom Sahlgrenska Osteoporosis Centre (SOC). Forskarna inom SOC var först med att visa att tarmfloran påverkar benmassan och att probiotika kan minska den åldersberoende benförlusten.

Projektet är en del av en parkopplad post doc-satsning, där två forskningsledare gemensamt anställer en prekliniskt och en kliniskt orienterad postdoktor. Projektet finansieras av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet, där kandidaten också kommer ingå. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus

Kandidaten kommer att arbeta under ledning av Professor Mattias Lorentzon som är en ledande forskare inom klinisk osteoporosforskning

Ämne 
Tarmflora, osteoporos och frakturer

Ämnesbeskrivning 
Osteoporos är en folksjukdom som kännetecknas av låg benmassa vilket ökar risken för att drabbas av frakturer. Även om konsekvenserna av osteoporos är välkända så är de underliggande mekanismerna fortfarande oklara. Den övergripande målsättningen med den nu annonserade postdoktortjänsten är att studera betydelsen av tarmflorans sammansättning för ben- och muskelhälsa. Det övergripande målet med projektet är att ta fram effektivare och säkrare behandlingsmetoder för patienter med osteoporos.

Arbetsuppgifter 
Kandidaten kommer arbeta med translationell osteoporosforkning inom Sahlgrenska Osteoporos Centre vid Göteborgs universitet. Mer specifikt kommer kandidaten att hantera stora kliniska datamängder, inklusive ben- och muskelmätningar, kliniska riskfaktorer, fysisk funktionsdata och laboratorietestresultat, humangenetiska data och metagenom sekvensdata, insamlat från stora kohort- och interventionsstudier (där olika probiotikas effekt jämförts mot placebo). I arbetet ingår även att delta i att utföra analyser av både observationella och kausala (Mendelian Randomization) associationsstudier, i stora populations kohorter. Målet med analyserna kommer att vara att identifiera bakterier kopplade till muskel- och skelettparametrar, men framför allt att hitta prediktorer för kliniskt viktiga utfallsmått som frakturer, fallskador och död. Kandidaten skall bidra med att sammanställa en stor mängd kliniska parametrar, delta i analyser, sammanställa resultat, skriva manus och delta i publicering av resultat. Dessutom kommer postdoktorn att samarbeta nära med de experimentella forskarna och särskilt den parkopplade postdoktorn för att delta i mer experimentellt inriktad forskning, inklusive studier av fekal transplantation, där tarmmikrobiotakomponenter överförs från människor till bakteriefria möss.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Bedömningsgrunder 
Vi söker en person med dokumenterad erfarenhet av forskning inom muskuloskeletala sjukdomar, helst inom osteoporosområdet. Det är meriterande att tidigare arbetat med att analysera stora kliniska datamängder eller jobbat med omics data och/eller arbetat med metagenomsekvensdata. Hög vetenskaplig nivå med publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är meriterande. Då vi verkar i en internationell miljö förväntas den sökande ha goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, inte minst förmåga att arbeta självständigt och organisatorisk fallenhet.

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 36 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Mattias Lorentzon      
Professor
0733-388185
mattias.lorentzon@medic.gu.se

 

Marie Lagerquist
Biträdande avdelningschef
marie.lagerquist@medic.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i det fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-04.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoctoral fellow in Bioinformatics

Bioinformatiker
Läs mer Sep 13
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The workplace is located at Sahlgrenska Center for Cancer Research within the University of Gothenburg, close to Sahlgrenska University Hospital. The center is part of a strategic research initiative focused on cancer within the Sahlgrenska Academy and consists of a number of research groups with research specializations from basic to clinical research projects with a translational focus. A postdoctoral position is now being announced in the research group led by Helena Carén at the Sahlgrenska Center for Cancer Research (https://www.gu.se/en/research/helena-caren).

Subject area 
Bioinformatics

Subject area description 
In the research group, we work with brain tumors from adults and children with the long-term goals of understanding why the tumors occur and finding more effective treatments with fewer side effects. The specific project involves bioinformatic analysis of data generated from translational cancer research focusing on cancer stem cells from brain tumours. The project combines the disciplines cell biology, genetics, epigenetics, molecular biology and neurophysiology.

Duties 
Main duties and responsibilities: To undertake research activities in connection with the project outlined, draft manuscripts based on results, present results at conferences. 

Eligibility 
The eligibility criteria for employing teaching staff are set out in Chapter 4 of the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg. 

To be eligible for appointment as a postdoc, the applicant is required to have a doctoral degree, a doctoral degree in art or a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree. This eligibility requirement must be met before the employment decision is made. 

In the first instance, those who have completed their degree no more than three years prior to the end of the application period shall be considered. Those who have completed their degree more than three years prior to the end of the application period may also be considered in the first instance if special grounds exist. Special grounds relate to leave of absence due to illness, parental leave, commissions of trust within union organisations, service within the defence services or other similar circumstances, as well as clinical service or service/assignment relevant to the subject area.  

Assessment criteria 
We are looking for an ambitious and driven person with a doctorate in a relevant subject and strong publication record in peer reviewed journals.

Qualification and skills required:


• PhD in Bioinformatics, Computational Biology, Systems Biology or related areas
• Experience in analysing high-throughput genomics datasets such as RNA-seq, ChIP-seq, ATAC-seq and methylation arrays
• Long documented experience with programming tools such as R or Matlab
• General biological background knowledge
• Ability to work independently within an agreed framework, excellent communication skills on paper and verbally (in swedish and english), good organisational skills, ability to work as part of a team

Desirable: knowledge in tumour biology, preferably in neural tumours.

Regulations for the evaluation of qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance. 

Employment 
The employment is full time and temporary, two years with the possibility of one year's extension, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

Selection process 
How to apply: https://www.gu.se/en/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply 

Contact information 
If you have any questions about the position, please contact Helena Carén, Professor. Phone: +46 31 786 3838, e-mail: helena.caren@gu.se

Unions 
Union representatives at the University of Gothenburg can be found here:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Application 

Submit your application via the University of Gothenburg’s recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline.  

The application should contain:


• A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying
• A CV including a list of publications
• Proof of completed PhD
• Contact details of two references

Applications must be received by: 2023-10-04. 

Information for International Applicants 

Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit: 

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services 
https://www.movetogothenburg.com/ 

The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i Software Engineering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 6
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 240 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en eller två biträdande universitetslektorer i software engineering för ett tidsbegränsat uppdrag (en biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor, se nedan). Anställningen är placerad vid avdelningen för interaktionsdesign och software engineering vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Ämne 
Software Engineering

Ämnesbeskrivning 
Vår forskning inom Software Engineering omfattar en rad olika områden. Våra starkaste forskningsområden är i dagsläget testning, kravhantering och mänskliga aspekter av programvaruutveckling. Vi bedriver även forskning inom modelldriven utveckling, hantering av variabilitet, utvecklingsprocesser samt utveckling inom domänspecifika områden såsom fordonsindustrin, web-baserade system och AI-system. Våra forskningsprojekt har ofta en stark empirisk grund och genomförs med hjälp av till exempel fallstudier, experiment, aktionsforskning och enkätstudier. Vi samarbetar med industrin och utbildar våra studenter i sin framtida roll som yrkesverksamma programvaruutvecklare och ingenjörer på både små och stora företag. 

Arbetsuppgifter 
Vi söker kandidater som kan genomföra ledande forskning inom ämnet, skriva ansökningar samt undervisa inom en rad olika ämnen inom Software Engineering. Framförallt letar vi efter personer med kompetens inom följande delområden:


• Mänskliga aspekter av programvaruutveckling, tex ”behavioral sofware engineering”, utvecklingsprocesser, kodgranskning eller programvaruutveckling i team.
• Mjukvaruarkitektur, speciellt inom mjukvaruarkitektur för modern AI, web eller domänspecifika system och/eller kvantberäkningssystem.
• Programvaru- och utvecklingsdesign, speciellt inom modelldriven utveckling, automatisering av mjukvaruutveckling, hantering av variabilitet, automatiserad programreparation, och prestationsanalys av mjukvarusystem.
• Programvaruutveckling nära cybersäkerhet
• Programvaruutveckling nära människa-dator-interaktion, till exempel programmering hos slutanvändare, mjukvara för visualisering, mjukvaruutveckling för datorspel eller interaktiv programmering för dataanalys.

Undervisningen kan innefatta kurser såsom teamprogrammering, webutveckling eller mjukvaruarkitektur. Sökande förväntas även handleda uppsatser på kandidat- och masternivå, hålla sig ajour inom tekniskt och pedagogisk utveckling samt utveckla kurser. Dessutom, i egenskap av anställd vid institutionen krävs ett delat ansvar för administration och ledarskap inom avdelningen och inom våra utbildningsprogram.

Under perioden som biträdande lektor erbjuder avdelningen minst 50% forskningstid, samt mentorskap och samarbetsmöjligheter för att förbereda kandidaterna för en framgångsrik kompetensbedömning och potentiell befordran till fast anställning vid Göteborgs Universitet.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. Se ledigkungörelse i Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Se ledigkungörelse i Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Övrigt
En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. Den sökande förväntas efter 3,5 år ha meriterat sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt på ett sådant sätt att docentkompetens uppnås eller är nära att uppnås.

Anställning 
Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 4 år

Omfattning: 100%, heltid

Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Software Engineering

Tillträde: 2024-08-14 eller efter överenskommelse

Tillsättningsförfarande 
Förutom sakkunniggranskning kan det i urvalsprocessen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Palle Dahlstedt, telefon 031-772 82 07 eller e-post: palle.dahlstedt@cse.gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR-partner Robin Garnham, telefon 031-772 41 03 eller e-post: robin.garnham@chalmers.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ange referensnummer på samtliga inskickade handlingar.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-04

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i infektionsimmunologi

Forskarassistent
Läs mer Aug 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, är huvudtema för den forskning som bedrivs inflammation och inflammatoriska sjukdomar, oavsett om den orsakats av allergi, infektion eller är en autoimmun sjukdom. Målet är att utreda de mekanismer som ligger bakom inflammationen. Flera av våra forskare arbetar även som specialistläkare vid klinikerna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket är en stor tillgång allra helst för translationell forskning. Vi erbjuder en dynamisk, ambitiös och produktiv miljö för en ung forskare och en bra plattform för en framtida karriär inom spjutspetsforskning.

Professor Sören Paludans forskning är inriktad på att förstå hur immunsystemet upptäcker virusinfektioner och hur detta leder till skyddande och patologiska immunsvar. Hans arbete syftar till att ge ny grundläggande kunskap om hur immunsystemet fungerar och interagerar med virus, och hur detta påverkar patogenesen av virusinfektioner. Forskningen kan leda till bättre förståelse av virussjukdomar och påverka utveckling av vacciner, antivirala terapier och diagnostiska verktyg.

Ämne 
Infektionsimmunologi och patogenes vid virala CNS-infektioner

Ämnesbeskrivning 
Vissa virus kan infektera det centrala nervsystemet och orsaka sjukdom. Detta gäller bland annat herpes simplex virus typ 2 (HSV-2), som i sällsynta fall kan orsaka hjärnhinneinflammation (meningit). Vi vet inte vilka immunologiska mekanismer som styr att vissa individer får HSV-2-meningit. Rent generellt har vi en begränsad kunskap om de mekanismer som påverkar uppkomst av och utfall vid CNS infektion. Vi har nyligen identifierat en ny genetisk defekt som predisponerar för HSV-2 meningit, och i detta projekt kommer vi att dra nytta av denna information för att utforska den underliggande mekanismen.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten som postdoktor i infektionsimmunologi är främst forskningsbaserad men kan innefatta undervisningsuppdrag och handledningsuppdrag. Du kommer i huvudsak att arbeta med musmodeller för virusinfektion, men också använda stamcells-deriverade cellodlingsmodeller av humana hjärnceller. De tekniker som används i projektet innefattar (men är inte begränsat till) metoder för kvantifiering av virus, PCR, immunhistokemi, RNA-sekvensering, och single-cell och spatial (rumslig) omik-teknik. Projektet inkluderar även dataanalys och att presentera data muntligt, som poster och i vetenskapliga publikationer.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Bedömningsgrunder 
Du har akademiska kvalifikationer inom ett eller flera av följande områden: immunologi, virologi eller neurovetenskap. Tidigare dokumenterad erfarenhet av djurmodeller eller avancerade modellsystem för humana cellkulturer är meriterande. Erfarenhet av RNA-sekvensering på singel-cellnivå, bioinformatik, immunhistokemi eller andra metoder av relevans inom infektionsimmunologisk forskning är också meriterande. Du ska ha en gedigen analytisk förmåga, vara kreativ och ha tidigare erfarenhet av att publicera dina forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper såsom samarbets- och initiativförmåga, noggrannhet och flexibilitet.

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Sören Riis Paludan
Professor
+4528992066, soren.riis.paludan@gu.se, srp@biomed.au.dk

 

Kristina Eriksson, 
Professor, biträdande avdelningschef, 
+46-763-111-494, kristina.eriksson@microbio.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i det fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-04.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i matematik

Matematiker
Läs mer Sep 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet är med ca 200 anställda Sveriges största matematiska institution. Institutionen har tre vetenskapliga avdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik.

Vi är en internationell miljö och har ett frekvent utbyte med andra universitet runt om i världen. Arbetsmiljön är stödjande och kreativ med ett konstant flöde av internationella gäster. Vi har många engagerade lärare med bred kunskap och stor erfarenhet av högskolepedagogik.

Vår institution arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Vi arbetar också aktivt för att vara en föräldravänlig institution.

Mer information om oss kan hittas på:

http://www.chalmers.se/math/

Vid avdelningen för Algebra och geometri bedriver vi forskning på hög internationell nivå inom bland annat algebraisk geometri, komplex geometri, talteori och representationsteori. Vi söker en postdoktor som kan stärka vår forskning inom komplex geometri.

Ämnesbeskrivning
Detta postdoktorala projekt är en del av ett större projekt finansierat av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, och som handlar om symmetrisering av Kählermångfalder. En sådan symmetrisering involverar val av Kählermetriker på så kallade testkonfigurationer, vilket är speciella familjer av Kählermångfalder som spelar en central roll i teorin för kanoniska metriker.

Det specifika ämnet för det postdoktorala projektet är existensfrågan för kanoniska metriker på generella familjer av Kählermångfalder, så kallade fibrationer. Detta styrs bland annat av en ekvation för de metriker som induceras på fibrerna av fibrationen. När fibrationen är en testkonfiguration finns det i vissa fall resultat som visar att ekvationen kan lösas, men för allmänna testkonfigurationer är ekvationens lösbarhet okänd. Ett mål i projektet är att avgöra detta. Du förväntas samarbeta med projektledare David Witt Nyström, samt Lars Martin Sektnan, på institutionen

Erfarenhet inom Kählergeometri och kanoniska metriker på Kählermångfalder, specifikt om Kählergeometrin till fibrationer, är en huvudkvalifikation för tjänsten. Kunskaper inom K-stabilitet är också relevant.

Arbetsuppgifter 
Du kommer att vara en del av forskargruppen inom komplex geometri. Du förväntas att självständigt bidra med nya idéer inom ramen för detta samarbete. 

Vid intresse finns det möjlighet att ägna upp till 10% av tiden åt undervisning och handledning.

 

Mer information om tjänsten samt ur man ansöker hittar du här;  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande forskare, vikariat

Forskare, farmakologi
Läs mer Sep 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin och har för närvarande cirka 360 medarbetare.

Arbetsuppgifter 
Institutionen bedriver laborativ undervisning inom flera utbildningsprogram, så som biomedicinska analytikerprogrammet, apotekarprogrammet och läkarprogrammet. Vi söker en vikarie som kan ansvara för våra kurslaboratorier. Som ansvarig för kurslaboratorierna, kommer du bland annat att sköta beställningar, se till att utrustning och material som används vid laborationer är tillgängliga och fungerar, ansvara för att gemensamma förbrukningsvaror finns, samt att allmänt hålla ordning i kurslaboratorierna. Arbetet kan också komma att involvera annan förberedelse som behövs inför kurslaborationer. Du förväntas kunna arbeta självständigt.

Kvalifikationer 
Kandidatexamen i relevant ämne (t.ex. biomedicinsk analytiker, medicinsk biologi eller molekylärbiologi), eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete är en förutsättning. Arbetet innebär samarbete med undervisande personal och kontakt med företag för inköp och service och den sökande ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt läggs på samarbetsförmåga och på förmåga att planera och organisera det egna arbetet.

Anställning 
Anställningen är ett vikariat, 12 månader eller till dess ordinarie befattningshavare är åter i tjänst, med omfattning 50% och placering tills vidare vid institutionen för biomedicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Anne Uv. Telefon: 031-786 3606, e-post: anne.uv@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-03

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Personalspecialist arbetsmiljö

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Sep 5
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Personalenheten är en universitetsgemensam funktion med övergripande uppdrag att utveckla, samordna och följa upp universitetets arbetsgivarpolitik. Enheten utvecklar och samordnar styrdokument, processer, arbetssätt och systemstöd, genomför kompetensutveckling, tillhandahåller specialistkompetens och bistår verksamhetens chefer och personalhandläggare med rådgivning, handlings- och processtöd. Personalenheten är organiserad i tre sektioner med drygt 30 medarbetare.

Arbetsuppgifter 
Som personalspecialist inom arbetsmiljö arbetar du tillsammans med kollegor för att utveckla universitetets ledningssystem och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det utgör ett fungerande stöd i det dagliga arbetet hos fakulteter, institutioner och administrativa enheter. I ditt arbete ingår att ge råd och stöd till chefer och personalhandläggare i universitetets systematiska arbetsmiljöarbete samt att ge stöd och rådgivning i hantering av specifika frågor inom arbetsmiljöområdet. Genom samarbete med både nära kollegor och med verksamhet bidrar du till att säkerställa att stödet till verksamheten upplevs som enhetligt, tillgängligt och verkningsfullt.

I arbetet ingår också att leda eller medverka i utvecklingsarbeten och projekt tillsammans med kollegor, verksamhetsrepresentanter och personalorganisationer inom hela universitetet. Förutom att utveckla och implementera nya eller ändrade interna riktlinjer och styrdokument kommer du också att utveckla det stöd som ges till verksamheten via exempelvis webb och utbildningar. I arbetet ingår också att själv hålla i vissa utbildningar och informationsinsatser inom ditt arbetsområde.

Att följa den allmänna kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet kommer att vara en viktig del i arbetet. Bland annat medverkar rollen i myndighetsövergripande nätverk tillsammans med andra lärosäten. I arbetet ingår också att förankra, bereda och föredra ärenden och utvecklingsinsatser i olika ledningsorgan och i universitetets centrala arbetsmiljökommitté.

Kvalifikationer 
Se annons på Göteborgs universitets hemsida.

Anställning 
Anställningen är tillsvidare, heltid,100% med placering tills vidare vid Personalenheten. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets hemsida.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu