Göteborgs Universitet jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Göteborgs Universitet i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

3-6 doktorandplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi

Doktorand
Läs mer Nov 1
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för nationalekonomi med statistik tillhör Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och institutionen har cirka 100 medarbetare från ett stort antal länder. Undervisning bedrivs inom nationalekonomi och statistik och har idag cirka 800 studenter registrerade på institutionens kurser och program. På institutionen samlas en mångfald av forskare varav flera är internationellt kända ekonomer. Mer information om institutionen hittar du på vår hemsida www.economics.gu.se.För mer information om doktorandstudierna vid institutionen för nationalekonomi se här.Arbetsuppgifter
Utbildningen som leder till en doktorsexamen i nationalekonomi inleds den 1 september 2022 och förväntas avslutas i maj 2027. Under de två första åren ligger fokus främst på kurser, medan återstående tid främst ägnas åt avhandlingsarbete. Förutom tid för studier ingår upp till 20 % institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativt arbete, i anställningen.

 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs det att den sökande uppfyller den grundläggande behörigheten och i förekommande fall särskild behörighet. Dessa krav uppfylls i allmänhet av sökande med en mastersexamen i ekonomi eller inom liknande område, såsom finans eller statistik.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: avlagt examen på avancerad nivå; eller har fullgjort studier på minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller ha motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet till forskarutbildningen måste den sökande ha fullgjort studier på minst 90 högskolepoäng inom nationalekonomi; eller fullgjort minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i nationalekonomi; eller ha motsvarande kvalifikationer.

 

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet baserad på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

För sökande som uppfyller kraven kommer ansökningshandlingarna att granskas av institutionens antagningskommitté. Urvalet baseras på studentens prestationer på grundutbildningen och framförallt på avancerad nivå. Viktiga urvalskriterier för bedömning: mycket bra betyg, en utmärkt avhandling och goda rekommendationsbrev. En positiv bedömning görs av demonstrerad kompetens inom matematik, statistik och ekonometri samt avancerade grundkurser i mikroekonomi och makroekonomi. Den sökandes allmänna lämplighet för doktorandprogrammet kommer också att beaktas. En utvald grupp sökande kommer att kallas till en intervju.Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.

Anställningsform är tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier enligt Högskoleförordningen med en omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet, Göteborg. Tillträde till doktorandtjänsten är 2022-09-01.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarutbildning och söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.Se vidare information på Göteborgs universitets hemsida.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i datalingvistik, en eller flera

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://www.gu.se/en/clasp

 

Ämne
Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning
Datalingvistik är ett ämne med examensrättigheter på magister- och doktorsnivå. Utbildning bedrivs på avancerad nivå, på institutionens program Master in Language Technology (MLT) och på forskarnivå inom CLASP.

För en beskrivning av MLT se https://www.gu.se/en/study-gothenburg/master-in-language-technology-one-year-or-two-years-h2mlt

För en beskrivning av CLASP se  https://www.gu.se/en/clasp

 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning och viss administration. Administration och undervisning kommer utgöra maximalt 50 % av anställningen.

Innehavaren förväntas förlägga minst hälften av sin arbetstid på forskning, och resten på administration och undervisning, huvudsakligen inom mastersprogrammet Master in Language Technology där undervisning ges på engelska.

Innehavaren kommer att ingå i forskningsgrupperna vid CLASP och kommer fortlöpande att ta del i utformning och implementering av forskningsprojekt. Innehavarens egen forskning bör rymmas inom ramarna för CLASP:s forskningsprogram. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik inom följande forskningsområden:


• Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
• Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
• Teorembevisning och Bayesian Reasoning
• Formella modeller för dialog och språklig interaktion
• Kombinationer av logiska metoder och maskininlärning
• Modeller som kombinerar språk och perception
• Psyko- och neurolingvistiskt informerade förhållningssätt till språkliga processer

Sökande med intressen i dessa eller nära besläktade områden uppmuntras att ansöka.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare i syfte att erhålla meriter för behörighet till en läraranställning för vilken det ställs högre behörighetskrav på (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor. Anställning som biträdande lektor beskrivs i Göteborgs universitets anställningsordning här.

Kunskaper i engelska är ett krav vid anställningen, såväl muntligt som skriftligt, eftersom undervisning förekommer på Master in Language Technology som ges på engelska. Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen. Inom fem år efter det att anställningen påbörjats förväntas innehavaren också kunna undervisa på svenska. Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studievägledare

Studievägledare
Läs mer Nov 26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, språk och bedömning samt betygsfrågor. Institutionen har ca 250 medarbetare varav ca 30 tillhör verksamhetsstödet.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik

Om studievägledarrollen och arbetsuppgifter
Studie- och karriärvägledningen vid institutionen består av en grupp av fyra studievägledare, var och en med egna ansvarsområden. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att vägleda och ge stöd till antagna och presumtiva studenter i form av vägledningssamtal, studieplanering och uppföljning. Studie- och karriärvägledningen är en integrerad del av kärnverksamheten på IPS och är en aktiv del i den pedagogiska processen för studentens väg in, genom och ut ur utbildningen. Vi arbetar utifrån den Policy för studie- och karriärvägledare vid Göteborgs universitet som fastställer att studie- och karriärvägledning är en pedagogisk uppgift och att den utgör en del av utbildningsprocessen.

Studievägledningen på institutionen tillhör utbildningsadministrationen som består av tre teams; studievägledning, samordning & handläggning och studieadministration.

Som studievägledare arbetar du vanligtvis med flera utbildningsprogram och kurser och har ett nära samarbete med program- och utbildningsansvariga. Studievägledaren vägleder både antagna och presumtiva studenter både på individ- och gruppnivå. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att vara samtalspart i studiesociala ärenden, samverkan med andra studievägledare samt interna och externa samarbetspartners, behörighetsbedömning, delta i planerings- och uppföljningsarbete, bereda ärenden för beslut, planera och utarbeta studierelaterad information samt vissa administrativa uppgifter kopplat till studievägledning.

Kvalifikationer - krav


• Studie- och yrkesvägledarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att ha arbetat som studie- och karriärvägledare
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana

Kvalifikationer - Meriterande


• Erfarenhet från universitets- eller högskolesektorn
• Arbetlivserfarenhet av universitetets studieadministrativa stödsystem som Ladok, Canvas och NyA

I rollen som studievägledare behöver du ha ett genuint intresse för människor och förstå behoven i den verksamhet som du arbetar i.

Rollen ställer höga krav på förmågan att självständigt planera och driva sitt arbete. Du har förmågan och intresset av att utveckla, följa upp och arbeta med utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt har lätt för att skapa förståelse för de förutsättningar och ramverk som omger arbetet.

Arbetet kräver servicekänsla, god samarbetsförmåga, flexibilitet och att självständigt kunna lösa arbetsuppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt. Du behöver vara stresstålig då rollen innefattar arbetstoppar och skarpa deadlines. Som person bör du ha hög integritet.

Eftersom arbetet innebär kontakter av betydande slag på olika nivåer, inom och utanför verksamheten, ställer det krav på god kommunikationsförmåga. Vi ser därför att du har en god pedagogisk förmåga och att du kan både muntligt och skriftligt kommunicera kring bland annat processer och regelverk.

I urvalsförfarandet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/1554

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta 

André Jawahiri, administrativ chef, andre.jawahiri@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne
Pedagogik

Ämnesbeskrivning
Pedagogik handlar om fostran, undervisning och utbildning med fokus på formella och informella processer genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, i och utanför utbildningsinstitutioner. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Detta rör även mer övergripande frågor om hur utbildningssystem skapas och omvandlas samt hur de differentierar.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkansuppdrag. Arbetsuppgifterna utgörs till största delen av undervisning, handledning och examination på avancerad nivå inom ramen för Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet. Vi söker särskilt lektorer med hög kompetens inom ett eller flera av Speciallärarprogrammets tre ämnesspecialiseringar: språk-, skriv- och läsutveckling; matematikutveckling; samt utvecklingsstörning. Kursledarskap och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Anställningen kan även innebära undervisning på grundnivå i de specialpedagogiskt inriktade kurserna inom förskollärar-, grundlärar-, och ämneslärarprogrammen samt inom forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår dessutom samverkan, forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att individuellt eller tillsammans med andra aktivt söka externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har:


• avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne
• visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

För behörighet krävs också att sökanden vid anställningen kan undervisa på svenska då undervisningen bedrivs på svenska.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning tillämpas
Diarienummer: PAR 2021/1555

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas avdelningschef Mikael Ring, mikael.ring@gu.se  
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Frida Rydevik, frida.rydevik@gu.se 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
För fullständig annons och ansökan; https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=23009

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i molekylär biofysik

Fysiker
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön.

Forskargruppen som leds av Professor Gergely Katona, studerar de snabbaste atomrörelserna i proteiner med tidsupplösta röntgenkristallografiska och terahertzspektroskopiska tekniker. De använder maskininlärningstekniker utöver konventionell statistisk analys för att upptäcka och kvantifiera samordnade atomrörelser.Denna forskning syftar till att förklara den fysiska mekanismen bakom bildandet av biologiska strukturer och verkan av biologiska makromolekyler. Bildandet och underhållet av biologiska strukturer och driften av dessa molekylära maskiner sker genom kombinationen av cirka en biljon steg per sekund, därför är riktningen och storleken på dessa steg mycket viktiga att förstå. Forskningen utförs vid storskaliga anläggningar som MaxIV synkrotron och ELI Beamlines. Forskargruppen samarbetar med andra forskargrupper från Montpellier, Marseilles och Frankfurt inom ramen för ett Horizon 2020 Future and Emerging Technologies Open-projekt (LINkS) som syftar till att använda terahertz-elektrodynamik för att studera långdistansinteraktion mellan proteiner.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer studera THz-dynamik i proteiner och utforska långväga interaktion mellan proteiner. Han/hon ska undersöka rollen av koherent proteinvibration i proteiner och i deras komplex och hur är ansvariga för förändrad funktion eller struktur. Kunskapen kan användas för att förstå hur enzymer fungerar. Kandidaten kommer i första hand att använda röntgendiffraktionstekniker för att bestämma proteinets struktur och lämpliga biokemiska analyser för att utvärdera den aktiviteten hos proteiner. Kandidaten kommer aktivt att driva utvecklingen av mjukvaruverktyg involverade i dataanalys och maskininlärning.Genom denna anställning kommer kandidaten utbildas i de senaste metoderna för proteinbiofysik, spektroskopi och strukturbiologi, och kommer därigenom bidra till gruppens bredare mål.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:


• avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- Behörighet från grundutbildning

- Kvalifikationer för masterprogrammet, som bygger på särskild kompetens.

- Tidigare studiers relevans för den föreslagna forskarutbildningen.

- Bedömning av kandidatens förmåga att ta till sig forskarutbildningen.

- I förekommande fall bedömning av kandidatens förmåga att arbeta inom en forskargrupp.

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Prof. Gergely Katona, 0709-123309, gergely.katona@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du finner annonsen i sin helhet samt söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-15 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Administrativ chef

Administrativ chef
Läs mer Nov 24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik (HSM) finns i huset Artisten i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutionen utbildar musiker i flera genrer, komponister, musikalartister, lärare i musik och teater, operasångare och skådespelare och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

Arbetsuppgifter
Som administrativ chef har du övergripande ansvar för institutionens administrativa arbete och har i uppgift att säkerställa, leda och utveckla ett väl fungerande verksamhetsstöd.

Den administrativa enheten består av 18 personer som arbetar inom HR, ekonomi, utbildningshandläggning och kommunikation, även producent och teknisk chef ingår i den administrativa enheten.

Du leder institutionens verksamhetsstöd och skapar förutsättningar för att den på ett kvalitativt, effektivt och funktionellt sätt ska kunna stödja institutionens arbete med utbildning, forskning och samverkan. Det är din uppgift att organisera och bemanna en effektiv och professionell stödverksamhet utifrån institutionens behov och förutsättningar.

Du har budget- och personalansvar för den administrativa verksamheten, vilket innebär uppgifter som budget, rekrytering, utvecklings- och lönesamtal samt arbetsmiljöansvar. I arbetet ingår också att säkerställa att institutionen följer de lagar, regler, beslut, rutiner och processer som är fastställda för myndigheten. 

Du sitter i ledningsgruppen och har ett nära samarbete med prefekt, viceprefekt för utbildning och enhetschefer såväl som med samtliga medarbetare inom den administrativa enheten.

Arbetet innebär att kontinuerligt arbeta med rutiner och processer, ansvara för årsplanering och att tillsammans med den administrativa enheten lägga upp planeringen för arbete och möten med chefer och funktioner inom verksamhetsstödet.

Den administrativa enheten är idag en grupp med stor och bred kompetens med väl fungerande samarbete. Ditt arbete blir att utveckla samt aktivt värna det goda samarbetet och gemenskapen.

I rollen som administrativ chef kommer du att arbeta mycket med förändringsledning då Konstnärliga fakulteten står inför stora förändringar de kommande åren. Vi har en vision om en samlad fakultet för konst och lärande samt en planerad samlokalisering i ett nytt hus som innebär stora förändringar. Vi går bland annat mot nya gemensamma samarbeten för verksamhetsstöden vid fakulteten. Det innebär att du tillsammans med övriga chefer inom verksamhetsstödet kommer att planera och genomföra förändringar som även innebär att din chefsroll kan komma att se annorlunda ut i framtiden.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

 https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i mänskliga rättigheter, en eller flera

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 5
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, global genusstudier, human ekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds och utbildningsstudier, internationella relationer, mänskliga rättigheter, och social antropologi. För att läsa mer om IGS, se följande länk: https://www.gu.se/en/globalstudies

Ämne
Mänskliga rättigheter

Ämnesbeskrivning
Mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap, humaniora och juridik och inkluderar teori, etik, politik och praktik. IGS erbjuder en tvärvetenskaplig MSc i mänskliga rättigheter som fokuserar på implementering och praktik, och koordinerar en Erasmus Mundus MA i mänskliga rättigheter policy & praktik med universitet i Spanien, England och Norge. Förutom detta så bidrar även IGS till Institutionen för socialt arbetes MA program i socialt arbete och mänskliga rättigheter samt MA programmet i global hälsa vilket koordineras av Sahlgrenska Akademin

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning.

En universitetslektor förväntas att undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera studenter på kandidat, masters och doktorandnivå. Förutom utbildningar inom mänskliga rättigheter, förväntas också den sökande att undervisa inom globala studier och bidra till andra kurser och program inom IGS utbildningsutbud som anses lämpligt. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Det är ett krav att kunna undervisa på svenska inom högst två år efter påbörjad anställning.

Det ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forksaregemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom publicering i internationella peer-reviewade tidskrifter.

Institutionen för Globala Studier samverkar med omgivande samhället och den sökande förväntas att initiera samverkan och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar.

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag, och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i Genetik

Genetiker
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer.

Prof. Marc Pilon’s forskningsgrupp är intresserad av att bättre förstå de molekylära mekanismerna genom vilka cellmembranens sammansättning och hantering av fett regleras. Detta fenomen, benämnt "membranhomeostas", är väsentligt för djurens förmåga att anpassa sig till temperaturförändringar (t.ex. låg temperatur tenderar att göra membran stela) eller olika sorts dieter (t.ex. mättade fetter tenderar också att göra membran stela. Forskningsgruppen använder nematoden C. elegans som modellorganism och ibland även andra modeller som däggdjurceller. Gruppen är belägen på  campus Medicinareberget, nära Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och samarbetar med flera andra  lokala grupper.

Arbetsuppgifter
Den rekryterade doktoranden förväntas genomföra självständig forskning om molekylmekanismer som bidrar till membranhomeostas eller/och fetthantering hos C. elegans. Doktoranden förväntas också delta i gruppmöten, presentera forskning i institutionens seminarier och konferenser samt publicera artiklar baserade på egen forskning. Dessutom förväntas studenten förvärva 60 hp genom kurser på doktorandnivå, av vilka några är obligatoriska, och förväntas även att hjälpa till med undervisningen som assistent på laboratorioner som ingår i våra grundkurser. De flesta arbetsrelaterade aktiviteter kommer att utföras på engelska.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:


• avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: En utvärdering av betyg från kurser på universitetsnivå. Betyg, tidigare laboratorieerfaring, referensbrev och ansikte-mot-ansikte / videointervjuer kommer att utgöra huvudbasen för bedömningen av kandidaterna.

Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Marc Pilon, Prof. Genetics, +46 31 7863279, marc.pilon@cmb.gu.se
Website:  http://www.molbio.gu.se/staff/molmpi/Marc_Pages/Pilon_Home.html

 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du hittar fullständig annons och ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se/ledigaanstallningar genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-05

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i oral protetik förenad med anst. som övertandläkare

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne
Oral protetik

Ämnesbeskrivning
Oral protetik är ett centralt ämne inom odontologi och handlar om olika aspekter kring bettrehabilitering efter förlust av tandsubstans, tänder och dess omgivande vävnader. En central del inom ämnet är odontologisk materiallära relaterat till de material som används vid oral rehabilitering.

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten inom befintliga program vid institutionen för odontologi. 

Anställningen innehåller även administration och samverkansuppdrag inom det aktuella ämnesområdet samt klinisk tjänstgöring som specialist i oral protetik inom specialistklinik.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap §4 högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet. 

Specialisttandläkarexamen i oral protetik.

Nordiska språk i tal och skrift är ett krav.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap §4 högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vilka viktas lika. I andra hand bedöms klinisk skicklighet avseende dokumenterad klinisk erfarenhet inom specialiteten. Vid tillsättning kommer även ledningsförmåga liksom förmåga till samarbete och samverkan samt administrativ skicklighet att beaktas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av undervisning, handledning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är önskvärt.

Anställning
Tillsvidareanställning på heltid, 100% med placering vid institutionen för odontologi.
Tilträde 2022-04-01 

Kontaktuppgifter för anställningen
Victoria Franke Stenport, ämnesföreträdare. Telefon: 031-786 64 09, mail: victoria.stenport@odontologi.gu.se

Peter Lingström, Prefekt vid institutionen för odontologi. Telefon: 031-786 29 32, mail: peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:

- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Specialisttandläkarexamen i oral protetik
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/1105 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-03  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandplats, innovation och företagande

Doktorand
Läs mer Nov 28
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser en doktorandplats vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Doktoranden blir en viktig del av det nya internationella centrum, U-GOT KIES och pågående internationella forskningsprojekt. Avdelningen är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (MSc i Innovation and Industrial Management; MSc i Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För ytterligare information klicka här

Doktorandprojektet fokuserar på kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan stora och små företag samt mellan företag och universitet inom specifika teknik- och industriområden. Doktorandprojektet ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer doktorandprojektet vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem.Arbetsuppgifter
Projektet analyserar den påverkan tidigare universitetsstudenter har på innovation och företagande. Syftet med detta projekt är att analysera effekterna av tidigare studenter (dvs alumner) från högskolor och universitet inom innovation och företagande i samhället, med ett särskilt fokus på mobilitet och yrkesval. Ett av del-projekten inkluderar jämförelse av olika grupper av individer    som har avslutat sin examen, dvs en grupp med examen inom teknik/naturvetenskap och en grupp med examen inom innovation/entreprenörskap. Ett annat delprojekt analyserar studenter som både studerar och jobbar, dvs ‘industridoktorander’, ‘samverkansdoktorander’, samt studenter som genomför sitt exjobb/Masters-uppsats tillsammans med externa organisationer. Doktorandprojektet kommer att undersöka hur dessa olika grupper av universitetsstudenter och alumner senare påverkar innovation i stora företag och entreprenörskap i mindre företag. Metoderna innefattar utveckling och analys av storskalig data, specifikt registerdata samt undersökningar av alumner.

Utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 90 högskolepoäng. Vidare kan det också innebära att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentlig sektor och delta i internationella forskningskonferenser. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande 150 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Institutionen för ekonomi och samhälle se här

 

Behörighet
Se behörighet för doktorandplats i annons som publicerats på Göteborgs universitets hemsida.

 

Bedömningsgrund
Se bedömningsgrund för doktorandplats i annons som publicerats på Göteborgs universitets hemsida.Anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle.

Tillträde till doktorandtjänsten är 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 Ansökan

Bifoga i ansökan:
- Personligt brev
- CV
- Examensbevis Intyg
- Forskningsidé
- Uppsats på avancerad nivå (specifikt: Masters uppsats eller examensarbete)
- Gymnasiebetyg
- Intyg i att svenska och engelska språkkravet/meriten uppfylls
- Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
- Övriga dokument, relevanta för ansökan

Personligt brev: max 2 sidor. En översikt över din tidigare erfarenhet, utbildning och framtida mål

Forskningsidé: max 2 sidor. En översikt om ett förslag på hur du skulle genomföra detta projekt – titel, teori, metod, förväntade utfall – kopplat till projektet

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandplats, analys av innovationsprocesser

Doktorand
Läs mer Nov 27
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 doktorandplats vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Doktoranden blir en viktig del av det nya internationella centrum U-GOT KIES och pågående internationella forskningsprojekt. Avdelningen är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För ytterligare information se här

Doktorandprojektet fokuserar på kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan stora och små företag samt mellan företag och universitet, inom specifika teknik och industri områden. Doktorandprojekten ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer doktorandprojekten vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem.

Arbetsuppgifter
Projektet analyserar processer runt kunskapsintensivt innovation ouch entreprenörskap som kan leda till ny teknik för hållbarhetsmål. Ett exempel är koldioxidavskiljning. Syftet med projektet är att analysera nordiska kunskapsintensivt företagande som verkar för att utveckla ny teknik, som ofta sker I innovationsprocesser mellan högskolor, entreprenörer och stora företag. Innovatörer ouch entreprenörer måste ofta utveckla ny vetenskaplig och teknisk kunskap samt identifiera affärsmodeller för att vidareutveckla teknik för hållbarhetsmål, vilket bidrar till att lösa miljöproblem. Dessutom förser hållbarhetsstandarder en användbar referenspunkt för beslut om affärsförhållanden och hjälper därigenom att omforma viss befintlig infrastruktur för att lösa miljöutmaningar. Fokus kommer att ligga på hur innovatörer ouch entreprenörer agerar i förhållande till utmaningar och möjligheterna för spridning och tillämpning av dessa ny teknik, t.ex. koldioxidavskiljning. Metoderna inkluderar fallstudie med omfattande intervjuer, i minst två nordiska länder.

Utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 90 högskolepoäng. Vidare kan det också innebära att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentlig sektor och deltaga i internationella forskningskonferenser. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande 150 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Institutionen för ekonomi och samhälle se här.Behörighet
Se behörighet för doktorandplats i annons som publicerats på Göteborgs universitets hemsida.

Bedömningsgrund
Se bedömningsgrund för doktorandplats i annons som publicerats på Göteborgs universitets hemsida.

Anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle.

Tillträde till doktorandtjänsten är 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Ansökan
Bifoga i ansökan:
- Personligt brev CV
- Examensbevis Intyg
- Forskningsidé
- Uppsats på avancerad nivå (specifikt: Masters uppsats eller examensarbete)
- Gymnasiebetyg
- Intyg i att svenska och engelska språkkravet/meriten uppfylls
- Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
- Övriga dokument, relevanta för ansökan

Personligt brev: max 2 sidor. En översikt över din tidigare erfarenhet, utbildning och framtida mål

Forskningsidé: max 2 sidor. En översikt om ett förslag på hur du skulle genomföra detta projekt – titel, teori, metod, förväntade utfall, kopplat till projektet

Ange tydligt ditt svenska personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vetenskaplig redaktör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Nov 16
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.

Vetenskapliga publikationer med stor genomslagskraft och framgångsrika bidragsansökningar är en nyckelfaktor för att synliggöra och utveckla forskningen. Institutionen för kliniska vetenskaper vill därför rekrytera en vetenskaplig redaktör/kommunikationsrådgivare för att upprätthålla den höga kvaliteten på vår engelskspråkiga vetenskapliga produktion. 

Arbetsuppgifter
Som vetenskaplig redaktör arbetar du nära institutionens forskare för att främja deras förmåga att skriva vetenskapliga ansökningar och manuskript och vid behov utbilda dem i vetenskaplig skrift. Uppgiften är att granska och editera vetenskapliga skrifter och redovisningar ur såväl ett språkligt som innehållsmässigt perspektiv. Du är ett stöd i att öka vetenskapliga texters genomslag och läsbarhet genom att identifiera bra textstruktur, optimera presentationen av data och använda ett tydligt, kortfattat och konsekvent språk. Du ger konstruktiv kritik på ett tidigt stadium av skrivprocessen till juniora och seniora forskare inom institutionen.

Vidare ingår att identifiera och bevaka anslagskällor, planera och koordinera ansökningsförfaranden och att bevaka att tidsplaneringen vid ansökningsförfarande följs av anslagssökande och forskargrupp, samt kommunicera med Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet centralt. I arbetet ingår även att stödja kommunikationsansvarig vid institutionen vid framtagande av professionella presentationer och budskap på engelska. Att vara ett bollplank internt i större och mindre kommunikationsfrågor och projekt. Arbetsspråket kommer att i huvudsak att vara på engelska.

Kvalifikationer
Anställningen som vetenskaplig redaktör kräver att du har en PhD eller motsvarande i ett medicinskt eller annat relevant ämnesområde. Anställningen ställer också krav på omfattande erfarenhet av att redigera och bearbeta vetenskapliga texter till ansökningar och publikationer. Dessutom ska du på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt kunna kommunicera, handleda och utbilda forskare i att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Flytande och grammatisk korrekt engelska i tal och skrift är en förutsättning för anställningen. 

Du är van att arbeta självständigt och flexibelt, samtidigt som du har utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har erfarenhet av att samarbeta med forskare med olika bakgrund och erfarenhet. Du är pålitlig och kan arbeta under press när deadlines närmar sig. Goda datorkunskaper är också viktiga för detta arbete. Meriterande är förmåga att förstå och prata på svenska men detta är inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränad anställning på heltid i 24 månader, med placering tills vidare vid institutionen för kliniska vetenskaper. Tillträde första februari 2022 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande
Förutom intervjuer kan olika former av arbetsprov förekomma under rekryteringsprocessen.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta antingen professor Eva Angenete; telefon: 031 343 8410 eller mejl: eva.angenete@gu.se eller biträdande lektor Volkan Sayin; telefon 031 786 6971 eller mejl: volkan.sayin@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska innehålla CV/meritförteckning, följebrev samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner. Vi ser gärna att din ansökan är på engelska. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-06

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare inom fysiologi

Forskarassistent
Läs mer Nov 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare inom fysiologi, med placering vid sektionen för fysiologi. 

Forskare i fysiologi med särskild inriktning mot utveckling av insulinresistens och diabetes under graviditet. 

Obesitas hos gravida kvinnor ökar i alla länder i västvärlden. I Sverige rapporteras f.n. 43 % av de gravida kvinnorna vara överviktiga eller feta och förekomsten har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Dessa kvinnor löper ökad risk att utveckla graviditetsdiabetes (GDM). Kvinnor med GDM har ökad risk att utveckla graviditets- och förlossningskomplikationer samt en avsevärt ökad risk att utveckla typ 2 diabetes mellitus (T2D) efter sin förlossning (30% får T2D inom 5 år efter graviditeten). Anställningen syftar till att följa dessa kvinnor i kliniska studier för att fenotypiskt karaktärisera och finna biomarkörer för risken att utveckla GDM under graviditet samt T2D postpartum.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar studier av kvinnor under och efter graviditet bl.a. för att bestämma insulinkänslighet, hormonellt status och kroppssammansättning med syfte att identifiera riskindivider för utveckling av GDM och T2D postpartum. Undersökningsmetoder såsom oral glukosbelastning, kroppsammansättningsmätningar med kroppspletysmografi, cykeltest för maximal syreupptagningsförmåga, användande av kontinuerliga glukosmätare, analyser av biomarkörer ingår. Även studier av neuropeptiders betydelse för viktutveckling under och efter graviditet ingår i forskningsuppgifterna. Självständigt författande av vetenskapliga artiklar och forskningsanslagsansökningar är en viktig del av anställningen. Undervisning och handledning av studenter på grund- och avancerad nivå ingår i arbetsuppgifterna. Detta omfattar bl.a. undervisning i arbetsfysiologi med laborationer, kursledare för electives-kurs inom ämnet för anställningen samt även handledning av examensarbeten på läkarprogrammet. Även planering och ledning av forskningsprojekt, samt samarbete med läkemedelsindustrin ingår.

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen med relevans för metabol forskning. I första hand bedöms vetenskaplig skicklighet med tidigare erfarenhet av arbete och publikationer inom ämnesområdet för anställningen. I andra hand pedagogisk skicklighet. Meriterande är att tidigare ha varit projektledare för stora kliniska forskningsprojekt, samt att ha erfarenhet av de metoder som används inom studien såsom glukosbelastningar, användande av kontinuerliga glukosmätare, mätning av kroppssammansättning, mätning av kondition och styrka, enkätinsamlande, och mätningar av fysisk aktivitet i vardagen. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% av heltid med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillsättningsförfarande
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Agneta Holmäng, tfn;031 786 3809, e-post;agneta.holmang@gu.se. 

Ansvarig chef är proessor och biträdande sektionschef Holger Nilsson, tfn;031-786 35 18, e-post;holger.nilsson@gu.se.

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-08.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare inom translationell medicinsk forskning

Forskarassistent
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Inriktningen för Janssons och Redfors forskargrupper är metabolism där mekanismer studeras av betydelse för fettvävens omsättning och hjärtats metabolism hos människa.

Arbetsuppgifter
Analysarbete, cellodling, körningar av Western-Blot och qPCR, självständig roll i experimentella studier på möss samt monitorering av forskningspersoner som deltar i metabola studier.

Kvalifikationer
Den sökande innehar en doktorsexamen i relevant ämnesområde. Disputerad vilket verifierats med intyg från lärosätet, vara mycket väl förtrogen med beskrivna arbetsuppgifter och ska kunna redovisa erfarenhet av arbete i en translationell forskningsmiljö. Meriterande är tidigare arbete med djurmodeller, cellodling, förekommande rutinanalyser på ett laboratorium med metabol inriktning samt monitorering av forskningspersoner inom klinisk experimentell forskning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en person som är lätt att samarbeta med och som har tidigare vana från laboratoriearbete och studier av forskningspersoner.

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 1 år Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen
Per-Anders Jansson, Professor, 070-203 30 10, per-anders.jansson@wlab.gu.se

Malin Levin, Avdelningschef, malin.levin@wlab.gu.se 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Ansökan skickas in med uppgifter om tidigare arbetslivserfarenhet, relevant examen och ett personligt brev med angivande av 2 stycken referenser.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent

Forskarassistent
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Ämnet vetenskapsteori vid institutionen ägnar sig åt studier av forskning och vetenskaplig kunskap i sitt sociala, historiska och kulturella sammanhang. Både natur-, human- och samhällsvetenskap innefattas i vetenskapsteoretiska studier och de olika vetenskaperna undersöks såväl teoretiskt som empiriskt. Forskning utförs av människor i ett intrikat samspel både med andra människor och med myndigheter, teknik, pengar, värderingar och kunskapsteoretiska antaganden.

Föreliggande utlysning gäller anställning inom ramen för det RJ-finansierade forskningsprojektet Köns och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap. Projektet undersöker forskningspolitiska riktlinjer om att köns- och genusperspektiv ska integreras i forskningens innehåll. Riktlinjerna legitimeras utifrån att perspektiven inte uteslutande rör etiska och politiska värden, utan förbättrar forskningens kvalitet. Policyn vittnar om en institutionalisering av feministisk vetenskapsteoretisk kritik mot systematisk snedfördelning i peer review-systemet. Tolkningen och tillämpningen av de nya kvalitetskriterierna aktualiserar skillnader i synsätt på hur etiska värden kan införlivas i den vetenskapliga praktiken. Studien omfattar forskningspolitiska riktlinjer och debatter samt beviljade forskningsanslag och utvärderingar i de svenska forskningsråden FORTE och Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du att arbeta inom det aktuella forskningsprojektet som är förlagt på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Det innebär att du kommer att utföra arbetsuppgifter inom det aktuella projektet såsom inmatning av data och analys av forskningsresultat, delta vid forskargruppsmöten samt i vetenskapliga diskussioner. Möjligheten finns att efter överenskommelse definiera dina egna arbetsuppgifter inom projektets ramar. Du kommer att handledas av forskare under anställningen. Du kommer att delta i forskningsprojektet i syfte att utveckla intresset för fortsatt forskning och får samtidigt en god inblick i universitetet som arbetsplats.

Kvalifikationer
Vi söker dig med långt gångna studier i vetenskapsteori eller motsvarande kompetens inom ett annat ämne av relevans för forskningsprojektet, exempelvis genusvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Dokumenterad kunskap i kvalitativa och kvantitativa metoder är meriterande. Krav ställs på kunskap och erfarenhet av systematisk kodning och analys av empiriskt material.

Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift är ett krav.

Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt men som också uppskattar att samarbeta i team. Du behöver vara en noggrann, strukturerad och kreativ person som är flexibel i utförandet av dina arbetsuppgifter.

Vi kommer i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna.

Anställning
- Anställningsform: Allmän visstidsanställning, 5 månader
- Omfattning: 50 % 
- Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg 
- Tillträde: 1 februari 2022

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Projektledare Johan Söderberg, johan.soderberg@sts.gu.se, 031-786 36 52

Vid frågor angående rekryteringsprocessen: Personalhandläggare, Emelie Seeliger, emelie.seeliger@gu.se  031-786 50 83

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Psykolog
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. 

Anställningen som forskningsassistent är kopplad till en forskargrupp vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen psykiatri och neurokemi, som bedriver forskning av sjukdomar som har inverkan på hjärnan. Forskargruppen omfattar neuropsykologer, hjärnavbildningsbildspecialister och medicinska forskare från olika sjukdomsområden.

Arbetsuppgifter
Kognitiv testning på våra studiedeltagare och dokumentation av testresultat. Du arbetar i nära samarbete med studieteamet. I det studiespecifika arbetet kommer du att få handledning av psykolog. Testningarna kan genomföras både på dagtid och kvällstid.

Kvalifikationer
Pågående eller avklarad högskoleutbildning på Psykologprogrammet. Vi ser kunskap och erfarenhet av kognitiv testning som extra meriterande. Vi söker en person med bra kommunikations- och planeringsförmåga, som är flexibel och kan ta eget ansvar. Personen behöver vara noggrann och strukturerad. Personlig lämplighet kommer särskilt att beaktas.

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (intermittent anställning) i 12 månader. Du kommer att arbeta timmar vid behov med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse.  

Tillsättningsförfarande
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta universitetslektor (docent) Michael Schöll, tfn; +46 705 727 471, e-post; michael.scholl@gu.se eller doktorand (psykolog) Fredrik Öhman, tfn; +46 790 626 298, e-post; fredrik.ohman@gu.se

 Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn; +46 768 672 647, e-post; henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i vårdvetenskap - Hälsoekonomi/eHälsa

Doktorand
Läs mer Nov 17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Ekonomisk utvärdering av personcentrerade interventioner i hälso- och sjukvården: applicering på utvecklling, implementering och utvärdering av eHälso-interventioner

Arbetsuppgifter
Utbildning i vårdvetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Person-centerad vård och eHälso-interventioner är viktiga byggstenar i en pågående omställning av hälso- och sjukvården. Utvärderingen av dessa typer av interventioner passar dock inte helt in i ett traditionellt hälsoekonomiskt ramverk. Behovet är därför stort för att utveckla nya modeller för utvärdering, som kan stödja kostnadseffektiv användning av resurser och åtgärder för att begränsa vårdens kostnader, metoder som kan användas vid utveckling, implementering och utvärdering av person-centrerade eHälso-interventioner. Det här doktorandprojektet kommer att omfatta studier av olika person-centrerade eHälso-interventioner i flera olika patientgrupper, och därmed bidra till unik ny kunskap. Syftet med projektet är alltså att utveckla hälsoekonomiska modeller som kan ligga till grund för beslutsfattande under utveckling, implementering och utvärdering av person-centrerade eHälso-interventioner. En av delstudierna omfattar direktkontakter med patienter, vårdutförare och andra beslutsfattare inom den svenska hälso- och sjukvården. Genomförandet omfattar databashantering och statistisk analys.
 
Göteborgs universitets Centrum för person-centrerad vård, GPCC, är ett forskningscentrum belägen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Flera forskargrupper inom centrumet har utvecklat eHälso-applikationer som används som en del av en personcentrerad vård, riktade till olika patientgrupper och vårdkontexter. Genom att studera och kombinera information från flera projekt förväntas doktorandprojektet bidra till omfattande kunskapsutveckling inom både kostnadseffektivitet av den här typen av interventioner och hur hälsoekonomiska modeller kan bidra till beslutsfattande inför, under och efter deras införande. Doktoranden kommer därför att utveckla ny kunskap om vilka dimensioner som bör ingå i sådana utvärderingar och en fördjupad förståelse för hur applikationerna kan anpassas och utvecklas för att bättre motsvara behoven hos patienter i olika åldresgrupper och livssituationer, samt behoven hos andra beslutsfattande aktörer, inklusive kostnadsbegränsningar. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Hanna Gyllensten, docent, institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
telefon: 070-7482412, e-post: hanna.gyllensten@gu.se  

Ansökan
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Amanuens

Elevassistent
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en amanuens, med placering vid sektionen för farmakologi för att hjälpa till med framför allt praktisk/laborativ undervisning på campus under vårterminen 2022.

Arbetsuppgifter
Amanuensen kommer att hjälpa till vid laborationer och motsvarande moment som ges på campus, företrädelsevis under kursen IHI401, samt i mindre utsträckning FLS441. Uppdraget går naturligtvis att kombinera med apotekarstudier, men man bör räkna med att vissa perioder, särskilt kring vecka 10 2022, kan bli mer mycket mer intensiva än snittet på 10%.

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Bedömningsgrund
Det är ett krav att du ska vara apotekarstudent med pågående apotekarutbildning under den aktuella perioden. Du ska vara intresserad av att handleda andra studenter vid laborationer och liknande moment på campus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 3 månader, 10% av heltid med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskare Patrik Aronsson, tfn;031-786 3440, epost; patrik.aronsson@pharm.gu.se.


Ansvarig chef är forskare/sektionschef Michael Winder, tfn;031-786 34 77, epost; michael.winder@pharm.gu.se.

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Antagningsbesked alternativt studieintyg bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsbiträde

Sjukhustekniker
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Wallenberglaboratoriet startade 1987 som ett translationellt centrum kring forskning av hjärtkärlsjukdomar efter en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt AstraZeneca. Laboratoriet är en del av institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. På Wallenberglaboratoriet har vi som forskar gemensamma mål att förstå orsakerna bakom ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar och hjärtkärlsjukdomar. Hos oss forskar experter inom epidemiologi, fysiologi samt molekylära och biokemiska tekniker. Här finns såväl kliniskt aktiva som experimentella forskare. I dagsläget är omkring 130 personer verksamma vid laboratoriet, fördelade på fler än femton forskargrupper.

Arbetsuppgifter
Som forskningsbiträde arbetar du som praktiskt stöd till Wallenberglaboratoriet i olika sammanhang. Arbetsuppgifterna inbegriper beställningar/inköp och uppackning av material, ansvar för det gemensamma köket, ansvar för disk och autoklavering av laboratorieglas. Praktiska arrangemang kring seminarieverksamhet, skriftlig och muntlig kontakt med universitetsadministration och fastighetsbolag och miljöarbete vid Wallenberglaboratoriet ingår också i arbetsuppgifterna. När besökare kommer till Wallenberglaboratoriet är du ofta den första person de möter. Du ses som en mycket viktig del av vardagen för dina kollegor som får det praktiska att fungera. Hantering av humana vävnads- och blodprover är också uppgifter som kan bli aktuella.

Kvalifikationer
För denna anställning är gymnasieutbildning ett krav. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i laboratoriemiljö är också ett krav. För övrigt krävs dokumenterat god förmåga att sköta enklare administrativa och logistiska uppgifter samt grundläggande IT-färdigheter. Eftersom kommunikation med ett stort antal människor med varierande bakgrund har en betydande plats i den dagliga verksamheten, är det viktigt att du har ett stort socialt intresse och kompetens. Att det syns att du trivs och känner dig bekväm med att möta många olika människor under din dag på arbetet. Mycket av våra beställningar och inköp görs i system kopplade till Göteborgs universitet eller Sahlgrenska sjukhusets olika system och det är meriterande att ha erfarenhet av de systemen.

Erfarenhet av hantering av humana vävnads- och blodprover och uppdrag som miljörepresentant är starkt meriterande.

Viktiga egenskaper i rollen som forskningsbiträde är utmärkt samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt organisera och prioritera sina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen
Robert Caesar, Biträdande föreståndare, Wallenberglaboratoriet, robert.caesar@wlab.gu.se

Åsa Tivesten, Biträdande avdelningschef, Föreståndare Wallenberglaboratoriet, asa.tivesten@medic.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Cryo EM av mitokondriell DNA replikation & transkription

Molekylärbiolog
Läs mer Okt 19
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 53 500 students and 6 500 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets

Subject area
Cryo EM of mitochondrial DNA transcription and replication

Subject area description
Mitochondria contain their own genome that codes for several subunits of the respiratory chain. We have developed in vivo and in vitro techniques to study the basic mechanisms of human mitochondrial DNA transcription and replication, and how these processes are regulated.

Job assignments
With this project the candidate will study the structure of the mitochondrial replisome using cryo EM. The aim of this project is to study the molecular mechanisms of DNA replication and/or transcription, with special emphasis on the structure and how different disease forming mutations affect the structure formation. The project mainly involves work with purified proteins and cryo EM experiments.

Eligibility
An achieved doctoral degree is compulsory for a position as post doctor at the University of Gothenburg. The doctoral thesis shall be in a relevant area according to the specific position stated here. Since a position as post doctor aims to give new holders of the doctorate the opportunity mainly to strengthen and develop their scholarly proficiency, we aim for those who have a doctoral degree not older than 3 years counting from last date of application.

The qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Assessment
We are looking for a highly motivated individual with significant experience in cryo EM and/or structural biology. Knowledge of mitochondrial systems and documented experience with cloning, mutagenesis, gene expression, cell culture, radiolabeled isotopes, and in vitro DNA replication and/or transcription are of merit. The work will involve collaboration both within and outside the group, and so good teamwork and communication skills are important. The candidate is expected to be enthusiastic, capable of planning and executing research independently, and to have a passion and curiosity for science. Fluent written and spoken English is required since we operate in a very international environment.

Regulations for the evaluation of qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment
The employment is full time and temporary, two years, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

For further information:
Please contact: Maria Falkenberg, Professor, +46 (0)317863444, maria.falkenberg@medkem.gu.se

Unions
Union representatives at the University of Gothenburg:
https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Information for International Applicants
Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit:

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services
https://www.movetogothenburg.com/

How to apply
In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

The application should contain:

- A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying

- A detailed CV including a list of publications

- Proof of completed PhD

- Contact details of two references.

Closing date: 2021-12-15

 

The University of Gothenburg promotes equal opportunities, equality and diversity.

Salary is determined on an individual basis.

Applications will be destroyed or returned (upon request) two years after the decision of employment has become final. Applications from the employed and from those who appeal the decision will not be returned.

 


In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Postdoctoral fellow in Mitochondrial DNA replication

Molekylärbiolog
Läs mer Okt 19
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 53 500 students and 6 500 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets

Subject area
Mitochondrial DNA replication

Subject area description
Mitochondria contain their own genome that codes for several subunits of the respiratory chain. We have developed in vivo and in vitro techniques to study the basic mechanisms of human mitochondrial DNA replication and transcription, and how these processes are regulated.

Job assignments
With this project the candidate will investigate the biochemical mechanisms of proteins involved in mitochondrial genome replication and/or transcription. Our laboratory has developed several screening methods for new potential proteins, which will be examined both in vivo and in vitro using classic biochemistry, cell biology, and next generation sequencing techniques. The project mainly involves work with gel-based molecular techniques involving radioisotopes.

Eligibility
An achieved doctoral degree is compulsory for a position as post doctor at the University of Gothenburg. The doctoral thesis shall be in a relevant area according to the specific position stated here. Since a position as post doctor aims to give new holders of the doctorate the opportunity mainly to strengthen and develop their scholarly proficiency, we aim for those who have a doctoral degree not older than 3 years counting from last date of application.

The qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Assessment
We are looking for a highly motivated individual with a recent PhD and experience in investigating DNA-protein interactions in vitro using purified recombinant proteins. Knowledge of mitochondrial systems and documented experience with cloning, mutagenesis, gene expression, cell culture, radiolabeled isotopes, and in vitro DNA replication and/or transcription are of merit. The work will involve collaboration both within and outside the group, and so good teamwork and communication skills are important. The candidate is expected to be enthusiastic, capable of planning and executing research independently, and to have a passion and curiosity for science. Fluent written and spoken English is required since we operate in a very international environment.

Regulations for the evaluation of qualifications for academic positions are given in Chapter 4, Section 3 - 4 of the Higher Education Ordinance.

Employment
The employment is full time and temporary, two years, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

 

For further information:
Please contact: Maria Falkenberg, Professor, +46 (0)317863444, maria.falkenberg@medkem.gu.se

Unions
Union representatives at the University of Gothenburg:
https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Information for International Applicants
Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit:

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services
https://www.movetogothenburg.com/

How to apply
In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

The application should contain:

- A cover letter giving a brief description of previous research experience, and a motivation to why you are applying

- A detailed CV including a list of publications

- Proof of completed PhD

- Contact details of two references.

Closing date: 2021-12-15

 

The University of Gothenburg promotes equal opportunities, equality and diversity.

Salary is determined on an individual basis.

Applications will be destroyed or returned (upon request) two years after the decision of employment has become final. Applications from the employed and from those who appeal the decision will not be returned.

 


In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Forskare inom tidsupplöst kristallografi av fotoaktiva proteiner

Kemist
Läs mer Nov 24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science.  Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Westenhoffs forskargrupp jobbar med att belysa strukturdynamik av proteiner och kemiska reaktioner. Vi använder oss av femtosekundsspektroskopi, tidsupplöst röntgenspridning och kristallografi. Gruppen kännetecknas av en hög aktivitetsnivå och framträdande publikationer. Denna tjänst är placerat i Westenhoffs ERC projekt MolStrucDyn.

Arbetsuppgifter
Du förväntas arbeta med följande uppgifter: Produktion, rening och kristallisation av fytokromer, enkel biofysisk och biokemisk karakterisering av proteinerna, design och planering av projektet med särskilt fokus på optimering av kristaller och produktion av mikrokristaller. Strategisk planering av projektet, vilket kan innebära val av kristallisationsmetoder, val av fytokromvariant, val av reningsmetoder. Tidsupplösta kristallografiförsök vid fria elektornlaserkällor på proverna. Planering, datainsamling, dataanalys.Tätt samarbete med Westenhoffs forskargrupp, särskilt de som ingår i ERC -projektet samt bidra till att uppfylla målen för ERC -projektet MolStructDyn

Kvalifikationer
För att bli anställd som forskare så måste du ha en svensk doktorsexamen eller en utländsk examen som anses motsvara en doktorsexamen. Vi söker en person som har dokumenterat erfarenhet för att utföra ovanstående uppgifter. Vi söker en person som har förmågan att arbeta självständigt i biokemiska projekt och som har drivit ett eller flera röntgenkristallografiprojekt till framgång. Erfarenhet av tidsupplöst kristallografi är meriterande. Förmågan att arbeta effektivt i en grupp är också viktig.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 18  månader på heltid, 100% med placering vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. 

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Sebastian Westenhoff, westenho@chem.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:
-  CV
-  brev, i vilken du förklarar kortfattat varför du söker jobbet (max 1 sida)
-  Kontaktdetajler till två referenser
-  Rekommendationsbrev kan bifogas.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Databasansvarig

Sjukhustekniker
Läs mer Nov 24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition består av två verksamhetsområden och bedriver forskning inom t.ex. osteoporos, gastroenterologi, endokrinologi och lungmedicin. Här bedrivs både utbildning och forskning. Vår forskning sker i nära samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Vid enheten för geriatrik bedrivs studier som syftar till att förbättra diagnostiken av osteoporos och finna nya och effektivare behandlingar av osteoporos för att minska frakturrisken framför allt hos äldre. Enheten är också aktiv vad gäller forskning om effekterna av magens bakterieflora på skelettet. Flera interventionsstudier som undersöker effekter av probiotika hälsan utförs här. Registerbaserade befolkningsstudier för att bl.a. identifiera riskfaktorer för fallskada och frakturer bedrivs här. Vid enheten arbetar 2 professorer, 1 universitetslektor, 2 disputerade forskare, 1 statistiker, 3 forskningssköterskor och 4 doktorander. Personal vid enheten ansvarar också för geriatrikkursen på läkarprogrammet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att läsa in stora datamängder i -server, bearbeta data och möjliggöra snabba specifika uttag för respektive delprojekt. Anpassning och bearbetning av stora datamängder med löpande uppdatering i R-miljö. Deltagande i planering i forskningsprojekt och skräddarsy datoruttag för att anpassas till forskningsfrågor. Kvalitetskontroller ska göras löpande för att garantera identifiering av systematiska fel. Planera, automatisera och utföra statistiska analyser i R med automatisk generering av rapporter i HTML-format. Deltagande i möten med forskningsgruppen och planering av projekt. Delta i författande av vetenskapliga publikationer, granskning av forskningstexter och deltagande i publicering av vetenskapliga fynd. Stor flexibilitet vad gäller arbetstider efterfrågas då behov av arbete varierar kraftigt över tid.

Kvalifikationer
Absoluta kvalifikationer inkluderar högskolestudier i matematik/statistik/programmering eller motsvarande, samt minst 15 års erfarenhet av server och minst 10 års erfarenhet av SSIS. Flytande svenska är ett krav. Meriterande är pedagogisk erfarenhet samt goda kunskaper i medicin. Dessutom är god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader Omfattning: 25 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen
Mattias Lorentzon, Professor/överläkare, 031-3431979, Mattias.Lorentzon@medic.gu.se

Marie Lagerquist, Biträdande avdelningschef, 0703-554394, marie.lagerquist@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sustainability Student Coordinator

Miljöhandläggare
Läs mer Nov 26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling. GMV fungerar som en plattform som initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom hållbar utveckling. Uppdraget är att skapa samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. Vid GMV finns forskarnätverk, studentsamverkan, interaktion mellan forskning och policy, Göteborgs universitets miljöledningsarbete, och en rad olika verksamheter, projekt och nätverk. På GMV arbetar ca 45 personer och vi finns på Chalmers, campus Johanneberg.

Arbetsuppgifter
GMV söker nu en medarbetare som vill vara med och utveckla studenters bidrag inom ramen för Göteborgs universitets miljöledningsarbete. Exempelvis genom att bidra i arbetet med att öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i universitetets utbildningar, utveckla kommunikationen kring hållbarhetsfrågor till studenter, bidra med hållbarhetskompetens i upphandlingar eller medverka till att minska universitets klimatpåverkan. Arbetsuppgifterna anpassas utefter dina kvalifikationer och specialområden samt behovet i verksamheten. Arbetet kommer att ske i samarbete med övrig personal. Som Sustainability Student Coordinator på GMV kommer du jobba i miljöledningsteamet. Vi erbjuder dig en varierande och utmanande roll som innebär att du kommer att arbeta med olika projekt och konkreta uppgifter inom olika målområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för hållbar utveckling och goda kunskaper inom området och som tycker det vore intressant att lära dig mer om och bidra till universitets hållbarhetsarbete.

Du som söker tjänsten ska ha en pågående utbildning på heltid på minst kandidatnivå med förväntad examen eller avslut av studier efter december 2023. Det är önskvärt att du studerar vid Göteborgs universitet.  Din utbildning ska gärna ha inriktning mot hållbar utveckling. Vi söker dig med stort intresse för hållbar utveckling och goda kunskaper inom området. Du är kreativ, driven och strukturerad i ditt sätt att arbeta och du har god samarbetsförmåga.

Vi ser också att du har:


• Erfarenhet och kunskap av att arbeta med hållbarhetsfrågor – antingen genom ideellt engagemang eller arbetslivserfarenhet
• God skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Meriterande erfarenheter och kunskaper


• Kunskap och erfarenhet från arbete med Miljöledningssystem
• Erfarenhet av att arbeta med studentengagemangsfrågor.
• God kännedom om studentföreningar och studentkårer i Göteborg.
• Erfarenhet från att planera och leda projekt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 20 %, dock längst till och med 2023-12-31, med placering vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänstebenämning för anställningen är administrativ assistent.

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Hållbarhetsstrateg Eddi Omrcen, eddi.omrcen@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15


 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i molekylär medicin

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Det postdoktorala projektet fokuserar på att förklara rollen för organspecifika PI3K-isoformer i utvecklingen av fetma och insulinresistens med hjälp av genetiskt modifierade möss, farmakologiska inhibitorer, virala vektorer och primära cellodling (mus och människa).

Ämne
Molekylär medicin

Ämnesbeskrivning
Molekylär medicin:

Rollen för PI3K -signalering vid gränssnittet för fetma, diabetes och cancer

Arbetsuppgifter
100% forskning, med prekliniska studier (möss/råttor och primär cellkultur, människa och gnagare), data-analys och organisation, presentationer inom gruppen samt deltagande i externa konferenser.

Forskning i vår grupp fokuserar på studien av PI3K-signalens roll vid gränssnittet mellan metabolisk homeostas och vävnadshomeostas, med direkt implikation för behandling av fetma, diabetes och cancer.

Förklara rollen för PI3K-isoformer i dietinducerad fetma och insulinresistens.

Det postdoktorala projektet fokuserar på att förklara rollen för organspecifika PI3K-isoformer i utvecklingen av fetma och insulinresistens med hjälp av genetiskt modifierade möss, farmakologiska inhibitorer, virala vektorer och primära cellodling (mus och människa).

Utvald läsning i ämnet:

PMID: 33712379; PMID:30982732; PMID: 28904022; PMID:28720716; PMID: 21949398.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Kandidater vid hennes/hans första postdoktorala erfarenhet kommer att prioriteras.

Bedömningsgrund
En doktorsexamen inom medicinska vetenskaper, biovetenskap, farmakologiska vetenskaper eller biologiska vetenskaper krävs. Individer med tidigare erfarenhet av ämnesomsättning, fettvävnadsbiologi, energibalans, in-vivo eller primära cellodlingsmodeller som är relevanta för förslaget uppmuntras att ansöka eftersom dessa egenskaper kommer att prioriteras. Flytande engelska både skriftligt och tal, du har en samarbetsinriktad framtoning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för det specifika projektet och laboratorieforskningsintressen.

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde:  Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen
Giovanni Solinas, Professor, giovanni.solinas@wlab.gu.se

Malin Levin, Avdelningschef, malin.levin@wlab.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Ansökan måste innehålla en uppdaterad kopia av ditt CV som anger dina referensers kontaktuppgifter och ett personligt brev med motiveringar samt kopia på examensbevis.

Första urvalet kommer att göras på CV och personligt brev.  

Endast för valda kandidater kommer vi att begära referensbrev och en videokonferens med kandidaten.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i atmosfärskemi

Kemist
Läs mer Okt 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Arbetsuppgifter

Forskning inom atmosfärskemi med användning av högupplöst masspektrometri med kemisk jonisation. Syftet med detta projekt är att kvantifiera, förstå och ge verktyg för att beskriva omvandling av organiska ämnen i luft. Denna omvandling är viktig för att förstå bildningen av sekundära organiska aerosoler (SOA) men även bildningen av gasformiga oxygenerade ämnen som kan påverka luftkvalité. Partiklar i luft är viktiga komponenter för att kunna beskriva effekter på luftkvalité och klimatförändringar. En signifikant del av den troposfäriska aerosolen utgörs av SOA. Trots detta är förståelse av SOA förvånansvärt liten i jämförelse med andra atmosfäriska processer. Det har föreslagits att biogen-SOA till stor del påverkas av antropogena föroreningar, NO2, SO2 eller organiska föreningar, t.ex. aromater och aldehyder. Denna inverkan kan eventuellt förklara delar av de skillnader som finns mellan modeller och observationer i fält.

Arbetet inom projektet innebär tillämpningar av högupplöst masspektrometri med kemisk jonisation för analys av både partikel och gas fas, mha av ett så kallat FIGAERO inlsäpp (http://www.atmos-meas-tech.net/7/983/2014/amt-7-983-2014.html).
Ett större mål är även att länka kunskap från experimentella aktiviteter till utveckling av kemiska mekanismer i luft och klimatmodeller. Förutom arbete i Sverige så förväntas man delta i internationella projekt med våra samarbetspartner och arbetet kan tidvis utföras i utlandet (veckor-någon månad)). Arbetet innebär en stor del analys och utvärdering av mätdata för förståelse och kvantifiering av atmosfärisk oxidation av organiska ämnen.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Dokumenterad erfarenhet av forskningsprojekt inom atmosfärkemiska tillämpningar av masspektrometri med kemisk jonisation både gällande vetenskapliga publikationer och laborativt arbete.

Meriterande är erfarenhet av att arbeta med högupplöst masspektrometer med kemisk jonisation.

Tidigare erfarenheter av att arbeta med FIGAERO-insläppet för karakterisering av ämnen i partikelfas och oxidationsflödesrör är till sökandes fördel, där även tidigare erfarenhet med utvärderingsverktyg för hantering och utvärdering av stora-data är meriterande.

Muntlig och skriftlig kompetens i engelska språket.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 2 år på heltid (100%) med placering tills vidare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Start januari/februari 2022.

Kontakt
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
professor Mattias Hallquist
mattias.hallquist@gu.se
031-786 90 19

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
- Kopia på examensbevis
- Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)


Länk till fullständig annons:
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=20655


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i ämnesdidaktik SO

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden.Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en anställning som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen. Anställningen omfattar 100 % av heltidsanställning.

Ämne
Ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen.

Ämnesbeskrivning
Ämnesdidaktik är ett ämne som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktik intresserar sig för förutsättningar och villkor för, samt relationer och samband mellan undervisning och lärande. I detta fall inom samhällsorienterande ämnen, särskilt samhällskunskap.

Arbetsuppgifter
Anställningen är i hög grad inriktad mot undervisning och forskning i samhällskunskapsdidaktik. De sökande förväntas bidra till att stärka våra möjligheter till samhällskunskapsdidaktisk kunskapsutveckling och självständigt ta sig an forskningsuppdrag inom fältet. Även annan SO-didaktisk undervisning och forskning kan komma ifråga. Undervisning sker i första hand inom lärarutbildning och innefattar utöver SO-didaktisk undervisning arbete med examensarbeten, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Också undervisning inom mastersprogram och forskarutbildning kan bli aktuellt.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Bedömningsgrund
För att ta del av bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet på universitetets hemsida:

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

 

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 100% med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Tillsättningsförfarande
Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se, tel: 031 786 2234 eller prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273. Frågor om rekryteringsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, 031-786 5632.

Ansökan
För instruktioner om hur ansökan ska utformas, läs annonsen på universitetets hemsida.

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandplats i Kostvetenskap

Doktorand
Läs mer Nov 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har två forskarutbildningsämnen Kostvetenskap och Idrottsvetenskap och forskningen karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat.

Kostvetenskap är ett ämne inom utbildning på forskarnivå med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kostens betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är centralt men även aspekter som miljö och prestation behandlas. Kostvetenskap innefattar studier om bland annat individers och kostansvarigas agerande, val och vanor. Det kan gälla såväl måltiden som kosten i sin helhet. Även lärande, förändringsarbete samt människors tankar, attityder och uppfattningar om kost är viktiga utgångspunkter i forskningen.

Institutionen har beviljats forskningsbidrag för att genomföra forskningsprojektet VeggiSkills-Sweden. Härmed ledigförklaras en heltidsanställning som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Kostvetenskap för att doktorera inom VeggiSkills-Sweden. Projektet fokuserar på en ny era av vegetarisk kosthållning, där människor över hela världen uppmanas att anamma ett högre inslag av vegetabilier. Om vi ska kunna främja hållbara matvanor framöver behöver vi ny och aktuell kunskap över vilka konsekvenser olika former av vegetarisk kosthållning har för ungas kostintag och nutritionsstatus, samt vad de har för behov av stöd. Projektet genomförs även i Norge och Australien för att möjliggöra tvärkulturella jämförelser och karaktäriseras således av internationellt samarbete.

Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå inom Kostvetenskap och som vill medverka till genomförandet av VeggiSkills-Sweden vars syfte är att undersöka kost- och näringsmässiga konsekvenser av vegetabilisk kosthållning med olika strikthet, samt unga personers kost litteracitet, attityder och beteende i relation till växtbaserad kost, och utforska vilka faktorer som påverkar följsamheten till hållbara matvanor.

Arbetsuppgifter
Anställning som doktorand avser utbildning på forskarnivå motsvarande fyra års heltidstjänstgöring. Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå i Kostvetenskap finns att läsa på https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/kostvetenskap/

Eventuellt kan undervisning eller andra arbetsuppgifter inom innehavarens kompetensområde ingå i anställningen upp till 20 % av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid så att den totala utbildningstiden motsvarar fyra år.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

IT-Utvecklare/Integrationsutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

IT-enheten står inför många spännande utmaningar. En av våra viktigaste målsättningar är att driva Göteborgs universitets digitala utveckling. Vi lägger stor vikt vid att finnas nära universitets olika verksamheter genom samarbeten som präglas av kompetens, pålitlighet och nyfikenhet.

Vi förstärker nu vår IT-enhet med en IT-utvecklare/Integrationsutvecklare, som vill vara med och forma framtidens IT på Göteborgs universitet. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt och spännande arbete för samhället där dina insatser bidrar till Göteborgs universitets vision ”Ett universitet för världen”.

Arbetsuppgifter
Som Integrationsutvecklare är dina främsta uppgifter att vara involverad i design och utvecklande av olika integrationer och att agera som en lagspelare i teamet, stötta verksamheten genom att omsätta behov/krav till integrationslösningar och förvalta dessa. Du kommer även att vara delaktig i att utveckla olika typer av stöd i våra utveckling-, test-,deploy processer, då vi vill automatisera så mycket som möjligt. Rollen kräver att du tar ansvar för utvecklingen i och kring integration och driver den framåt på ett kreativt och konstruktivt sätt. Du är delaktig i utveckling, mappning, test, verifiering och dokumentation av integrationer.

Vad kan vi erbjuda dig?
Förutom ett spännande arbete kommer du till en arbetsplats som kännetecknas av frihet under ansvar där dina initiativ och insatser både syns och gör skillnad. Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling. Vi erbjuder en bra balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhällets utveckling. Läs mer om Göteborgs universitet på www.gu.se.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har


• Eftergymnasial utbildning inom IT (minst 2-årig) eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Erfarenhet av


• verktyg, format och tekniker som tillämpas inom systemintegration
• XML/XSD
• REST

• JSON
• CSV

Arbetet som Integrationsutvecklare kräver god planeringsförmåga och självständigt arbete, men också god förmåga att samverka med många olika kategorier av verksamheter och människor. Vi förutsätter därför att du är prestigelös och har en problemlösande och serviceinriktad attityd. Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. Du tar ansvar för dina och teamets leveranser.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och heltid 100% med placering vid IT-enheten. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Anna Andreasson, Sektionschef IT-utveckling, på telefon 0733-391010 alternativt via e-post anna.andreasson@gu.se.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-14


 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningshandläggare

Utbildningshandläggare
Läs mer Nov 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har drygt 150 anställda varav ett stort antal doktorander. Företagsekonomiska institutionen söker nu en till två programadministratörer med studievägledarkompetens som vill bidra till det kvalificerade stöd som ges till våra studenter och lärare. På den aktuella enheten arbetar nio personer med utbildning dels inom ramen för ekonomie kandidatprogrammet, dels med kurser som ges av Företagsekonomiska institutionen på framför allt grundnivå. Gruppen består av studie- och utbildningsadministratörer, studievägledare, administrativa studierektorer samt programansvarig.

 
Arbetsuppgifter

 

I arbetsuppgifterna ingår administration dels i relation till enhetens övergripande processer, dels i relation till våra engelskspråkiga kurser. Arbetet med övergripande processer innebär bland annat handläggning av myndighetsbeslut, kursplaner och utbildningsplan, planering och inläggning av kurs- och programinformation i respektive administrativa system, kvalitetssäkringen av kurser och programmet samt beredning av utbildningsärenden till programrådet. Även andra förekommande uppgifter på avdelningen kan komma att ingå i tjänsten, så som exempelvis samordning av kurser över institutionsgränser. Arbetet med kurser innebär att ge administrativt stöd till lärare samt bistå studenter med information. Här ingår att boka lokaler, lägga schema, hantera Canvassidor samt tentamenshantering.

 

Du förväntas vara drivande i utvecklingen av administrativa processer och rutiner, hålla dig informerad om styrdokument och regelverk för studier och utbildning samt delta i nätverk, möten och arbetsgrupper. Du kommer att ha ett nära samarbete med programansvarig och övrig personal kopplad till programmet.  

 

Kvalifikationer

 

Vi söker dig med:

Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen

Dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska och svenska, såväl i tal som i skrift

Mycket goda kunskaper i relation till Officepaketet och då särskilt Excel

 

Erfarenhet av de system som används vid universitetet, så som till exempel Time Edit, Ladok, Gubas, Sharepoint och Canvas, är meriterande.

 

Arbetet vid enheten har periodvis ett högt tempo, vilket förutsätter att du arbetar strukturerat, noggrant och metodiskt. Utveckling av organisationen sker kontinuerligt vilket dessutom kräver en öppenhet till och ett aktivt deltagande i förändringsprocesser. Arbetet ställer krav på ett lösningsfokuserat och serviceinriktat arbetssätt samt analytisk förmåga. Du behöver ha god förmåga att självständigt kunna organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och ett intresse av att arbeta med såväl människor som administrativa system.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering vid Företagsekonomiska institutionen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

 

Sista dag för ansökan är den den 14 december 2021.


Kontaktperson


Christina Hallberg

Administrativ chef

christina.hallberg@handels.gu.se


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i medicinsk vetenskap - Akut ischemi (kardiologi)

Doktorand
Läs mer Nov 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Hur kan vi förbättra den akuta ischemi-hjärtvården? - Fokus på myokardiell stunning

Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Hjärtinfarkt är idag en av de vanligaste dödsorsakerna, trots modern behandling. Omkring 10 % av de patienter som sjukhusvårdas för hjärtinfarkt utvecklar komplikationen akut ischemisk hjärtsvikt (AIHF). Dessa patienter med AIHF står för hälften av alla dödsfall inom 30 dagar efter hjärtinfarkt. Prognosen för patienter med AIHF har inte förbättrats det senaste årtiondet. Det övergripande syftet med mitt forskningsarbete är att undersöka hur man kan förbättra prognosen för AIHF genom att bättre förstå och manipulera fenomenet ’myokardiell stuning’ (plötslig, men potentiellt reversibel förlust av hjärtfunktion som inträffar i AIHF) i syfte om att öka och optimera hjärtfunktionen. Detta kommer att uppnås genom en kombination av studier på olika nivåer; epidemiologiska, kliniska och experimentella modeller. Det är tänkt att doktoranden ska arbeta med de experimentella modellerna. En ny rått-modell med fokus på akut myocardial stunning i AIHF kommer att utvecklas och jämföras mot parallella studier i patienter med hjärtinfarkt. Råttmodellen kommer att finslipas för att på bästa sätt representera den kliniska sjukdomsbilden. Den experimentella modellen kommer att möjliggöra för experiment som baseras på de observationer vi gör i den kliniska modellen. Behandlingsstrategier som är framgångsrika i den experimentella modellen kommer att prövas i humanförsök.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Björn Redfors, docent, institutionen för medicin, e-post: bjorn.redfors@wlab.gu.se  

Ansökan
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-14

 

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande forskare inom oorganisk kemi

Oorganisk kemist
Läs mer Nov 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Forskningsprojekt kommer att utföras i oorganiska kemigruppen. Forskning inom gruppen spänner över många olika områden. Exempelvis syntes av metalloxid nanopartiklar med elektrokemiska och lösningsbaserade metoder, studier av electrokatalytiska reaktioner, experimentell bestämning och modellering av de termodynamiska egenskaperna hos elektrolyter, undersökningar av yt-och gränsskikts egenskaper hos nanopartiklar med experimentella och teoretiska metoder. Nanopartiklarnas ytladdning och gränsskiktspotential spelar en avgörande roll för deras reaktivitet, stabilitet aggregering och interaktioner med organiska molekyler i komplexa elektrolyter. Därför har fokus legat på dessa ämnen under de senaste åren. Oorganiska kemigruppen har väl etablerade samarbeten med andra universitet och industrin i Sverige och internationellt.

Arbetsuppgifter
Projektet finansieras av Essity Hygiene AB och kommer att utföras i samarbete med Essity. Fokus för projektet är att hitta lämpliga oorganiska material såsom metalloxider som kan fungera som sensorer för biomarkörer vid användning i hygienprodukter. Området sensorteknik utvecklas snabbt men samtidigt införs stränga regler om materialens toxicitet och hållbarhet. I detta projekt ska fokusera på dessa frågor och skall hitta det oorganiska material som fungerar som sensor samt är miljövänligt. Projektarbetet omfattar experimentella arbeten för att syntetisera materialet och testa i sensorapplikationer.

Kvalifikationer
Eftersom arbetet i detta projekt är relaterat med användning av oorganiska material för sensorapplikationer. Vi söker en person som har avklarat masterexamen i kemi eller motsvarande och har läst oorganisk kemi. Erfarenhet av kritisk läsning och analys av kemisk litteratur och experimentellt laborativt arbete är nödvändig för att kunna utföra projektet på ett optimalt sätt. Erfarenhet av skriftlig eller muntlig kommunikation på engelska såväl som på svenska är nödvändig.

Erfarenhet av syntes av oorganiska material, karakterisering och funktionalisering av material som lämpar sig för sensorapplikationer kommer att vara mycket prioriterade under utvärderingsprocessen av bästa kandidat. Dessutom är kunskapen om yt och kolloid kemi av material också meriterande. Eftersom projektet kommer att utföras i samarbete med företag kommer samarbetsförmåga och erfarenhet av person som arbetar inom akademi såväl som i industriell miljö att vara mycket värdefull för detta projekt.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 6 månader på heltid (100%) med placering tills vidare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Tillträde snarast möjligt.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta universitetslektor Zareen Abbas, zareen.abbas@gu.se, 031-786 9015.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev med motivering
- CV
- Kopia på examensbevis
- Två referenser (namn, telefonnr, beskrivning av arbetsrelation)Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-13.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i lingvistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne
Lingvistik

 

Ämnesbeskrivning
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena teoretisk filosofi, praktisk filosofi, klassisk filologi, logik, vetenskapsteori, lingvistik och Liberal Arts. Undervisning i lingvistik bedrivs inom de flesta av lingvistikens delområden som fonetik, fonologi, syntax, morfologi, semantik, pragmatik, språktypologi, sociolingvistik, psykolingvistik samt kommunikation.

 

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar undervisning, seminarier, uppsatshandledning och examination i lingvistik, särskilt inom disciplinerna syntax och morfologi.

 

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i lingvistik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (se Högskoleförordningen 4 kap 7 §).

 

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Administrativ erfarenhet värderas också positivt. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

 

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Anställningen avser 6 månader, från 2022-01-03 till 2022-07-03

Omfattning: 38%

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2022-01-03

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningssamordnare Madelaine Miller, madelaine.miller@gu.se, 031 – 786 5086 

 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Personaladministratör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Box 200
405 30 Göteborg

Diarienumret skall framgå tydligt på inskickade publikationer.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-13 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vik universitetslektor eller adjunkt i logik och teoretisk filosofi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne
Teoretisk filosofi och logik

 

Ämnesbeskrivning
Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras traditionellt frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur (metafysik och medvetandefilosofi), liksom frågor som rör hur vi kan veta (epistemologi) och uttrycka (språkfilosofi och logik) något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre alla dessa områden.

Logik är ett interdisciplinärt ämne i skärningspunkten mellan datavetenskap, filosofi, lingvistik och matematik; enkelt uttryckt den samlade vetenskapen om resonerande. Några centrala forskningsområden inom logik vid FLoV är formella sanningsteorier, matematiska grundvalsteorier, filosofisk-logiska meningsteorier och metamatematik.

 

Arbetsuppgifter
I huvudsak undervisning i logik och argumentationsanalys i Teoretisk filosofi och Logik, Masterprogram samt lärarutbildningen. Uppsatshandledning kan förekomma. Undervisning på svenska och engelska.

Kompetensutveckling och forskning ingår med 4,5+4,5% av heltid.

Kurserna är schemalagda under vårterminen och anställningstiden är satt till 6 mån.

 

Behörighet
Behörig att söka är den som har minst magisterexamen i logik. Alternativt minst magisterexamen i ett relaterat ämne som teoretisk filosofi, datavetenskap eller matematik med tydlig inriktning mot logik gällande avslutade kurser och examensarbeten. I det fall den som anställs, utöver ovanstående kvalifikationer, har doktorsexamen och erforderlig högskolepedagogisk utbildning så anpassas arbetsuppgifterna så att anställningen blir som lektor. I annat fall är det en adjunktsanställning.

 

Bedömningsgrund
Vid tillsättning kommer störst vikt fästas vid pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning och självständigt kursansvar inom området logik är meriterande, liksom erfarenhet av att undervisa studenter med olika studieinriktningar; både humanistiska studenter, lärarstudenter och studenter med matematisk-naturvetenskaplig bakgrund. Doktorsexamen i logik eller relaterat ämne enligt ovan är meriterande.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordning samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

 

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 månader

Omfattning: 45 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Tillträde: 2022-01-03

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningssamordnare Peter Johnsen peter.johnsen@gu.se 031–786 5312

 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Diarienumret skall framgå tydligt på inskickade publikationer. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Personaladministratör, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-13

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i praktisk filosofi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne
Praktisk filosofi

 

Ämnesbeskrivning
Praktisk filosofi behandlar bland annat frågor om normer, värderingar och ideologier. Centrala undervisnings- och forskningsområden är moralfilosofi (etik), politisk filosofi, ur historiskt och nutida perspektiv.

 

Arbetsuppgifter
Undervisning i praktisk filosofi på grundnivå, främst med inriktning mot etik och filosofihistoria men även annan central praktisk filosofi samt argumentationsanalys på lärarutbildningen. Uppsatshandledning kan förekomma.

Kompetensutveckling och forskning ingår med 7+7% av heltid.

Kurserna är schemalagda under vårterminen och anställningstiden är satt till 6 mån.

 

Behörighet
Behörig att söka är den med doktorsexamen i praktisk filosofi.

 

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Administrativ erfarenhet värderas också positivt. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Undervisningserfarenhet i praktisk filosofi inom normativ etik och filosofihistoria är starkt meriterande.

 

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 månader

Omfattning: 70%

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Tillträde: 2022-01-03

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Peter Johnsen, utbildningssamordnare, peter.johnsen@gu.se, 031 786 52 13

 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas i ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, att: Personaladministratör, Box 200, 405 30 Göteborg.

Diarienumret ska tydligt framgå på insända publikationer.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-13

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Ämne
Barn- och ungdomsvetenskap

Ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och samverkan inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem där institutionen har kursansvar för samtliga kurser i den verksamhetsförlagda utbildningen. Undervisningen i de verksamhetsförlagda kurserna omfattar förutom föreläsningar och praxisseminarier även besök och bedömning av fritidspedagogisk yrkesutveckling ute på VFU-platsen. Även undervisning i utomhuspedagogik kan förekomma.

Den sökande förväntas delta i såväl undervisning, examination och kursutveckling inom verksamhetsförlagd utbildning. Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete genom att till exempel initiera och utveckla utbildningen i verksamhetsförlagd utbildning, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet, bidra till en fortlöpande diskussion kring hur forskning och utbildning ömsesidigt kan utvecklas samt ges utrymme inom ramen för institutionens undervisningsuppdrag i verksamhetsförlagd utbildning. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet samt förmåga att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället där följande kriterier särskilt beaktas:

- erfarenhet av handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom det fritidspedagogiska fältet samt kvalitets- och utvecklingsarbete
- erfarenhet av att undervisa på grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem
- erfarenhet av att arbeta med utomhuspedagogik

De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om utbildningen nationellt och internationellt tillmätas vikt.

Då arbetet innebär resor i samband med besök på fritidshem är körkort och tillgång till bil önskvärt. 

Enligt Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet är högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling under de två första åren som adjungerad lärare ett krav för fortsatt adjungering.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i upp till 6 månader dock längst till och med juni 2022, med en omfattning på 20-100% procent. Anställningen är placerad vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av
Markus Nivala, proprefekt
+46 (0)31 786 4574
markus.nivala@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+ 46 (0)31 786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets webb.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-13

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent

Administrativ assistent
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession är programinstitution för grundlärarprogrammet med inriktningarna; Fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6 och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare för årskurs 7-9 och gymnasiet. Vi ansvarar för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Vid institutionen bedrivs forskning som knyter an till detta utbildningsuppdrag. Forskningen har ofta som syfte att bidra med ny kunskap som kan göra lärande och undervisning bättre. Våra forskarutbildningsämnen är Ämnesdidaktik med inriktningar samt Pedagogiskt arbete.

Vi söker dig som är eller nyss varit student inom utbildningsvetenskap som vill meritera dig ytterligare inför en ansökan om utbildning på forskarnivå.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en projektassistent till projektet “Sustainable learning of statistics” (SLS). Forskningsprojekt startade 2021 av en grupp som består av tre forskare; Hanan Innabi, Jonas Emanuelsson och Ference Marton, Det är ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2021-2025). Fenomenografi och variationsteori används för att på empirisk grund ge teoretiska och praktiska argument för hur lärande inom statistikområdet kan förbättras. Särskilt beträffande statistik inom kurser i kvantitativ metod på avancerad nivå och på forskanivå. Man kan läsa mer om projektet här: https://www.gu.se/en/research/sls

Som projektassistent kommer du vara aktivt involverad i datainsamling och arkivering av data. Du kommer att medverka i planering av externa och interna möten samt arbeta med annan administration med stöd av projektledarna. Medverkan i skrivande av rapporter och andra vetenskapliga texter kan förekomma. Projektets arbetsspråk är engelska, men datamaterial där språken är svenska förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• Har en examen eller är student på grund- eller avancerad nivå i ett program inom utbildningsvetenskap eller student inom lärarutbildningen
• Har dokumenterat god förmåga att kommunicera på engelska och svenska i tal och skrift
• Är intresserad av att utveckla din forskningskompetens
• Har dokumenterat goda datorkunskaper
• Har god organisationsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt

Det är särskilt meriterande om du också:


• Har en kandidatexamen som omfattar kurser i statistik eller kvantitativ metod
• Har ett dokumenterat intresse för undervisning och lärande i och om statistik
• Redan har skrivit eller planerar skriva ett examensarbete eller annan uppsats inom projektets område

Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 12 månader med omfattningen 20%. Önskat tillträde för anställningen är i mitten av januari eller enligt överenskommelse.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev (max två sidor). Du har också möjlighet att bilägga två uppsatser eller andra uppsatsliknande texter. Vi ser gärna att det personliga brevet skrivs på engelska. Bifoga även examensbevis alternativt intyg om pågående studier samt andra relevanta intyg. Som komplement till den personliga intervjun kan referenstagning bli aktuellt.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta projektledarna Jonas Emanuelsson, jonas.emanuelsson@ped.gu.se, 0708-774083, eller Hanan Innabi, hanan.innabi@gu.se, 031-786 2238. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Personaladministratör

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Mitt i händelsernas centrum står JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. En av Nordens mest välrenommerade institutioner inom sitt område, med bredd och djup i både forskning och utbildning. Idag rankas exempelvis vår journalistutbildning som en av landets bästa och många studenter söker sig hit just av den anledningen.

Administrationen vid institutionen består av 5 anställda med arbetsuppgifter inom ekonomi, personal, studieadministration och kommunikation. Inom personalområdet arbetar du ofta med en fråga från ax till limpa då du har ett helhetsansvar för de frågorna. Du får stort förtroende och stort ansvar att strukturera och utveckla ditt arbete. För rätt person tror vi att det här är goda förutsättningar för att tjänsten ska uppfattas som stimulerande, motiverande och lärorik, med möjlighet till många kontaktytor inom Göteborgs universitet. 

Även om alla i administratörsgruppen har sina egna ansvarsområden är vi beroende av varandra för att lösa de utmaningar som uppstår. Hos oss är du en jätteviktig del i ett litet gäng!

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med löpande personaladministration där du förväntas arbeta självständigt, men också med övriga kollegor inom administrationen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat administration av doktorander, anställningsärenden, arvodeshantering, granskning av ledigheter, ersättningar och förmåner till personalen. Du kommer även att vid behov stötta institutionens chefer i personalrelaterade frågor. Då den administrativa gruppen är relativt liten och uppgifterna många, är det en stor bredd och variation i uppgifterna som ska utföras. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning mot personaladministration, alternativt en annan relevant utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av personaladministrativt arbete inom högskolesektorn är meriterande. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Goda kunskaper inom Officepaketet är ett krav. Har du även erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system, främst Primula/Retendo/Reachmee/Ladok/ISP/Fubas/POP, så är det särskilt meriterande. 

Vi söker dig som har förmåga att samarbeta och kommunicera på ett tydligt sätt. Du är stabil i din person och kan bemöta människor på ett vänligt och professionellt sätt. Du är ansvarstagande, noggrann och van vid självständigt arbete. För att kunna bidra till verksamheten på bästa sätt är det också viktigt att du har förmåga att strukturera ditt arbete och säkerställa att uppgifter blir utförda enligt tidplan.

Anställning
Anställningen är ett vikariat med omfattning 75-100% som längst t.o.m 2023-01-15, eller tills ordinarie befattningshavare är tillbaka i tjänst.

Placering: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Tillträde: 2022-02-14 eller enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Måns Wiklund, administrativ chef, mans.wiklund@jmg.gu.se, 031- 786 4966

Sofia Hallsten, personaladministratör, sofia.hallsten@jmg.gu.se, 031-786 6310

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i Informatik, utmaningsdriven utveckling

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Ämne
Informatik

Ämnesbeskrivning
Projektledning av utmaningsdrivna mjukvaruutvecklingsprojekt.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ta ansvar för en kurs i utmaningsdriven utveckling och leda undervisning samt administrera kursen. Kursen innefattar såväl teoretiskt fokuserade föreläsningar och praktiska moment i systemutvecklingsmetodik och ledning, utvecklingens roll i verksamheter, kravställande och entreprenörskap, där studenterna arbetar med gruppbaserade utvecklingsprojekt med utgångspunkt i utmaningar. Vid sidan av utbildning ingår forskning i existerande projekt vid avdelningen för Informatik kring digital förvaltning.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund
Vid prövning av meriter kommer graden av pedagogisk skicklighet att ges störst vikt.
Vetenskaplig skicklighet innefattar beprövad erfarenhet av forskning relaterad till IT projekt, mjukvaruutveckling, entreprenörskap och digital förvaltning.
Pedagogisk skicklighet innefattar beprövad erfarenhet av undervisning i angränsande fält till mjukvaruutveckling, projektledning och entreprenörskap enligt ovan, gärna i nära samverkan med näringsliv. 
Ledningsförmåga och administrativ skicklighet innefattar erfarenhet av kursledning.
Samverkan med det omgivande samhället innefattar erfarenhet av nära samverkan med näringsliv relaterat till såväl forskning som undervisning.

Anställning
Ansta?llningen avser en allmän visstidsanställning under 12 månader med omfattning 20% av en heltid, placering vid institutionen för Tillämpad IT.
Tillträdesdag 2020-12-15 eller enligt överrenskommelse.

Tillsättningsförfarande
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Magnusson: 0733- 10 03 27
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 2904

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:


• Meritförteckning/CV och personuppgifter
• Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
• Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur du vill arbeta om du blir erbjuden tjänsten
• Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
• Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
• Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
• Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Associate Researcher

Forskare, farmakologi
Läs mer Nov 19
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 53 500 students and 6 500 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 360 employees and approximately 450 million SEK in total assets.

Job assignments
Microbiological cultivation and handling of pathogenic (Risk-Group 2) bacterial and fungal species. Handling and processing clinical patient samples (respiratory tract, urinary tract, blood, fecal samples) for proteomics-based and genomics-based analyses. Carry out PCR, real-time qPCR, phylotyping as well as preparation of samples for metabolomics (Nuclear Magnetic Resonance (NMR)- and Mass Spectrometry (MS)-based) and Luminex/ELISA-based analyses for host immune-response proteomics investigations. Optimize genomic DNA extractions and purifications, applicable for different NGS microbial genomic DNA sequencing platforms, with focus on Oxford Nanopore long-read DNA sequencing and Illumina sequencing, as well as Sanger sequencing. Optimize bacterial cell surface- and whole-cell protein extractions and purifications, for Mass Spectrometry-based “proteotyping” analyses on antibiotic resistance and virulence factors of pathogenic bacterial strains. Carry out GC-based analyses of Cell Fatty Acid profiling, for comparative analyses of bacterial taxa. Participate in organizing research projects and preparing manuscripts for publication in peer-review journals. Interact with Research Scientists, Postdoctoral Researchers and Technicians, as well as students and visiting researchers, within a clinical research group setting.

Qualifications
Required qualifications: Bachelor degree in Biology or biology-related field from an accredited university with proficiency in written and spoken English. At least 5 years experience, since completing university studies, in a clinical microbiology laboratory. Experience handling and cultivating bacteria and fungi. Experience working with patient samples. Experience in genomic DNA extraction and purification from microorganisms and clinical samples. Experience with PCR-amplification protocols. Experience preparing bacterial and fungal samples for proteomics analyses.

Desired qualifications: Laboratory experience including the handling and cultivating of pathogenic (Risk-Group 2) bacterial and fungal species. Experience with the Marmur and MagnaPure genomic DNA extraction protocols. Experience working with Sanger raw DNA sequence data and comparative analyses of sequence data. Experience in genotypic, genomics and MS-based proteotyping analyses for species- and strain-identifications as well as characterization of antibiotic resistance. Experience with qPCR (Quantitative PCR). Experience with Luminex/ELISA-based analyses. Experience in anti-microbial susceptibility testing. Familiarity with identification and diagnostic analyses of bacteria by Gas Chromatography-based comparative cell fatty acid profile data. Experience in bacterial characterization and taxonomic classification of novel taxa.

The successful candidate will be organized and flexible with capacity to work independently within a group focused on microbial genomics and proteomics and characterisation of a broad range of bacterial taxa.

Employment
The employment is full time and temporary, 6 months, with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

For further information regarding the position
Please contact Edward Moore. Phone: 070-259-8355, e-mail: edward.moore@gu.se or erbmoore@ccug.se

Unions
Union representatives at the University of Gothenburg:
https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Information for International Applicants
Choosing a career in a foreign country is a big step. Thus, to give you a general idea of what we and Gothenburg have to offer in terms of benefits and life in general for you and your family/spouse/partner please visit:

https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services
https://www.movetogothenburg.com/

How to apply
In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline. The selection of candidates is made on the basis of the qualifications registered in the application.

Closing date: 2021-12-10

The University of Gothenburg promotes equal opportunities, equality and diversity.

Salary is determined on an individual basis.

Applications will be destroyed or returned (upon request) two years after the decision of employment has become final. Applications from the employed and from those who appeal the decision will not be returned.


In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Medarbetare till Servicecenter och Telefonväxel med kommunikationsansvar

Receptionist, telefonist
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid fastighets- och serviceenheten arbetar ca 300 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra enhetens processer och gå mot en processorienterad organisation.

Servicecenters och Telefonväxelns uppdrag är att ge service och stöd till studenter, personal och allmänhet. Vi finns på strategiska platser inom universitetsområdet. Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetensutveckling.

Servicecenter och Telefonväxel vid Göteborgs Universitet söker nu en serviceinriktad, engagerad och nyfiken receptionist som blir universitetets ansikte utåt.

Arbetsuppgifter
I Servicecenter ger vi service och support till studenter, personal och allmänhet. I praktiken innebär det en mängd olika arbetsuppgifter i form av information, service, försäljning och support. Vi arbetar i flera olika kanaler, besök vid disk, telefon, webb och e-mail. En vanlig dag kan innehålla allt ifrån att producera och lämna ut ett nytt GU-kort till en student till att besvara e-mail från en person i Pakistan som är intresserad av att studera vid Göteborgs universitet. I den centrala telefonväxeln besvaras och vidarekopplas samtal till hela universitetet. Här säkerställer vi också att samtliga personer står registrerade med rätt telefonnummer i katalogen, så att alla kan nå varandra. Tillsammans får vi vardagen att fungera för universitetets studenter och anställda. Tjänsten innebär i första hand arbete i Servicecenter, samt vid behov även i telefonväxeln.

I ditt ansvarsområde ingår också kommunikationsinsatser för Servicecenter och Telefonväxel, vilket bl a innebär att uppdatera webbsidor, skapa posters och skyltar samt formulera informationstexter. I dina arbetsuppgifter ingår även att i olika forum informera om Servicecenters tjänster inför större grupper. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• gymnasial utbildning
• utbildning inom kommunikationsområdet/motsvarande område, eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• minst två års erfarenhet av arbete i reception, butik, informationsdisk eller motsvarande
• goda kunskaper om utbildningssystemet i Sverige samt om studierelaterade frågor
• mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och sakligt på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• god administrativ kompetens

Det krävs även att du:


• har ett genuint intresse för service och förmågan att få kunden att känna sig viktig
• har förmåga att behålla lugnet även under arbetstoppar med högre belastning
• är lösningsorienterad, känner inte behov att veta allt utan är trygg i att problem är till för att lösas
• är flexibel, kan snabbt ställa om mellan fysiska platser och olika kommunikationskanaler
• är bekväm med att tala inför större folksamlingar

Det är meriterande med högskoleutbildning samt erfarenhet av studieadministrativa system så som Ladok, Zoom, TimeEdit eller Canvas, eller andra system som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Vidare är kunskap i och erfarenhet av InfoGlue, Drupal, Adobepaketet samt klarspråk, målgruppsanpassning och att skriva texter för webb meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad under 18 månader, 100%, med organisatorisk placering vid utvecklingsstaben inom Fastighets- och serviceenheten. Din titel vid universitetet kommer att vara receptionist. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Frida Söderström tfn 031-786 2660, mail: frida.soderstrom@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne
Reproduktiv och perinatal hälsa

Ämnesbeskrivning
Inom huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyfödd-hetsperiod. Vidare fokuseras på föräldraskapets utveckling, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv, sexualitet och familjeplanering.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad inom sektionen för Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd och Reproduktiv och perinatal hälsa. Undervisning, kursansvar, handledning och examination, kliniska examinationer vid verksamhetsförlagd utbildning sker främst inom barnmorske-programmet, vid behov kommer aktuella arbetsuppgifter ske i samverkan med andra sektioner vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt vara kursansvarig. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning, samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår i tjänsten att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på avancerad nivå. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten är en betydande del av arbetsuppgifterna. Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet, initiera och delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt driva forskningsprojekt inom området. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande ska undervisa på svenska och engelska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad eller vårdpedagogik, visad pedagogisk skicklighet, samt barnmorskeexamen.

Svensk sjuksköterskelegitimation och barnmorskelegitimation.

Behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrund
För fullständig annons med angivna bedömningsgrunder hänvisas till: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=22909

 

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 220101-220630, på heltid 100 % med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

Kontaktuppgifter för anställningen
Helena Wigert, sektionschef Vård vid akuta och kritiska tillstånd och Reproduktiv och perinatal hälsa.
Telefon: 0706 - 38 11 80
e-post: helena.wigert@gu.se

Karin Ahlberg Prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Telefon: 031-786 60 90
E-post: karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
För fullständig annons med anvisning för ansökan hänvisas till: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=22909

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10  

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Forskarassistent
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskningsassistent, med placering vid sektionen för fysiologi. 

Institutionen söker en talangfull person för ett ERC-stött projekt i den internationella forskningsfronten. Du kommer att undersöka de molekylära mekanismerna bakom typ 2-diabetes med det långsiktiga målet att finna nya antidiabetiska läkemedel.

Som anställd kommer du att ha stöd av prof. Anders Rosengren samt ett extensivt nätverk inom Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, som involverar världsledande forskare vid fyra svenska universitet, AstraZeneca och SciLifeLab, som kommer att ge den  ledning och kunskaper du behöver för att utveckla din karriär.

Arbetsuppgifter
Projektet är verkligt translationellt och du kommer studera humana pankreatiska öar som en utgångspunkt för att identifiera de fysiologiska förändringarna och genexpressionsförändringarna som bidrar till defekt insulinsekretion vid typ 2-diabetes. Intressanta observationer har visat att det finns pooler av betaceller med olika fenotyp och funktionell kapacitet inom en ö. Intressant nog har det också nyligen visats att proportionen av sådana pooler är ändrad vid typ 2-diabetes. Genom att definiera fenotypen och proportionen av cellpooler i diabetiska och icke-diabetiska tillstånd mer precist än vad som tidigare varit möjligt har projektet potentialen att avsevärt förbättra vår förståelse av betacellsvikt och hur den ska återställas. Det kan också leda till identifieringen av nya mål som kan användas för att bevara betacellerna, vilket är ett av huvudmålen  för diabetesforskningen och ett angeläget kliniskt behov.

Du kommer använda en rad cellfysiologiska och cellbiologiska tekniker samt qPCR och transfektionssystem. Utöver de fysiologiska studierna kommer du  arbeta nära experter inom RNA-sekvensering för att studera de associerade genexpressionsförändringarna. Möjligheten att koppla singelcellgenuttryck med funktionella data är ett spännande område som inte har utforskats till sin fulla potential, vilket ger en möjlighet att göra en verklig skillnad för framtida medicinsk forskning.

Den translationella profilen hos vår grupp innebär att du också kommer kunna arbeta med kliniska forskare för att testa och validera sjukdomsrelevansen av dina experimentella fynd, som vi tidigare gjort i t ex Rosengren AH et al., Science 2010, Tang Y et al., Science Translational Medicine 2014 och Axelsson AS et al., Science Translational Medicine 2017.

Kvalifikationer
Sökande till anställningen måste ha masterexamen inom biologiska ämnen och erfarenhet av cellfysiologiska studier med särskilt fokus på diabetes. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 3 mån, 100% av heltid med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Anders Rosengren, tfn; 070–5316704, e-post;anders.rosengren@gu.se.

Ansvarig chef är universitetslektor/sektionschef Lars-Gunnar Pettersson, tfn;031-786 35 07, e-post;lars-gunnar.pettersson@gu.se.

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Intyg om masterexamen bifogas med ansökan. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en visstidsanställning på heltid om 12 månader som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. 

Ämne
Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning
Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. 

Arbetsuppgifter
Anställningen är främst inriktad mot undervisning inom de olika lärarprogrammen så som utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Arbetet kommer också att innefatta insatser inom ULV och VAL dvs. med de båda regeringsuppdrag som syftar till att ge kompletterande utbildningar för personer med utländsk lärarutbildning samt lärare som är verksamma i skolan utan lärarexamen. Kursledning och administration kan också ingå i arbetsuppgifterna. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. 
 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Möjlighet att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska. 

Bedömningsgrund
För att ta del av bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet via universitetes webbsida:

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

Anställning
Anställningen är en visstidsanställning?med omfattningen 100% under 12 månader med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde för anställningen är snarast, eller enligt överenskommelse. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Martin Harling, martin.harling@ped.gu.se, 031-786 66 36. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632?? 

 

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas: 

- Personligt brev 
- Meritförteckning/CV 
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar 
- Dokumentation av pedagogisk skicklighet  
- Annan dokumentation av vikt för anställningen 
 
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:?  
 
Göteborgs universitet 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 
Mikaela Hansson 
Box 300 
405 30 Göteborg 
 
och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare i Soft Matter Lab

Fysiker
Läs mer Nov 18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med tre andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.

Mer information om verksamheten på institutionen för fysik finns på www.physics.gu.se. Ytterligare information om Göteborg Fysikcentrum finns på www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/Sidor/default.aspx

 

Information om forskargruppen:

Forskningen kommer att genomföras i en grupp vid Göteborgs Universitet ledd av Giovanni Volpe. Gruppen fokuserar på mjuka material, optiska pincetter, statistisk fysik och maskininlärning.

 

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskare vid institutionen för fysik vid Göteborgs Universitet. Den sökande kommer att arbeta med optisk pincett och optisk manipulation.

 

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: optiska manipulationstekniker, holografiska optiska pincetter, mikrofluidik.

Kvalifikationer

Du har en doktorsexamen, eller motsvarande, inom fysik eller relaterade område, du har erfarenhet av experimentelt arbete inom optisk manipulation, holografisk optisk pincett och mikrofluidik.

Vi söker en motiverad person som kan arbeta individuellt men samtidigt inneha en god förmåga att samarbete i detta multidisciplinära samarbete.


• Du bör ha god förmåga att uttrycka dig på engelska i både text och tal.
• Tidigare erfarenhet med experimentella tekniker inom ovan nämnda metoder är en fördel.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: optiska manipulationstekniker, holografiska optiska pincetter, mikrofluidik.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12 mån
Omfattning: 65%
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg
Tillträde: Januari 2022 eller enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Kontaktuppgifter för anställningen


För frågor om forskarestjänsten:
Giovanni Volpe, Professor, 031-786 9137, giovanni.volpe@physics.gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Systemadministratör med inriktning mot pedagogiska digitala verktyg

Systemadministratör
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Arbetsuppgifter

Digitaliseringen av undervisning och lärande medför ett ökat behov av stöd till universitetets personal. Du kommer att arbeta med lärplattformen Canvas som vi för närvarande använder vid Göteborgs universitet men även med andra digitala pedagogiska verktyg. Systemadministratörer och pedagogiska utvecklare vid PIL-enheten arbetar gemensamt med att främja den pedagogiska tillämpningen av digitala verktyg i undervisningen. I detta ingår att stötta användare, ge support och kurser för såväl lärplattformar som andra digitala pedagogiska verktyg.

Arbetsuppgifter

Digitaliseringen av undervisning och lärande medför ett ökat behov av stöd till universitetets personal. Du kommer framför allt att arbeta med lärplattformen Canvas men även med andra digitala pedagogiska verktyg. Systemadministratörer och pedagogiska utvecklare vid PIL-enheten arbetar gemensamt med att främja den pedagogiska tillämpningen av digitala verktyg i undervisningen. I detta ingår att stötta användare, ge support och kurser för såväl lärplattformar som andra digitala pedagogiska verktyg.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara:


• Ge support till universitets undervisande personal i användning av Canvas. Support sker via mail, telefon och videomötesverktyg (Zoom och Teams).
• Ge support i andra förekommande digitala pedagogiska verktyg tex. Mentimeter, Mahara.
• Internutbildningar i verktyget Canvas till personal vid universitetet.
• Testa och utvärdera ny funktionalitet i lärplattformen.
• Delta i tester och utvärdering av andra digitala pedagogiska verktyg som efterfrågas av verksamheten.
• Ta fram utbildningsmaterial i form av digitala manualer, instruktionsfilmer etc.
• Kommunikation och samarbete med bland annat IT-enheten runt förvaltning och utveckling.

Läs mer på Göteborgs universitets webb!


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Nov 18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Forskningen äger rum såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag. Institutionen har idag 95 anställda forskare, lärare, doktorander och administratörer. Institutionen ligger centralt i Göteborg.

Mer information hittas på https://www.gu.se/historiska-studier

Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiadministratör ska du stödja befintlig ekonom, personalhandläggare och administrativ chef i administrativa uppgifter. En stor del av arbetet kommer bestå i att hantera arbetsuppgifter som ligger mellan ekonomi och personaladministration. Exempel på arbetsuppgifter är kontering av löner, granskning av reseräkningar, hantera utländska arvoden och uppföljning av semesteruttag. Institutionen bedriver två större EU-projekt som kräver att man sätter sig in i vilka regler som gäller för kostnader, löner och rapportering. Universitetet har rutiner för arbetet men i din roll måste du kunna reglerna och stötta projektdeltagarna. Andra arbetsuppgifter som kommer förekomma är ombokningar i ekonomisystemet, kontroll och kontering av leverantörsfakturor, uppföljning av stipendier och bidrag. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera resebokningar. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras beroende på verksamhetens behov och bemanningen inom arbetsgruppen. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten. Det är ett krav att du talar och skriver flytande både i svenska och engelska. 

För att kunna genomföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt behöver du vara serviceinriktad, prestigelös samt kunna arbeta självständigt och strukturerat. Du är nyfiken på att lära och har en vilja att sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Du behöver ha god vana att arbeta i olika system då universitetets använder många olika verksamhetssystem i det dagliga arbetet.

Meriterande om du haft några års yrkeserfarenhet inom ekonomiadministration eller arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning 100% med placering tills vidare vid institutionen för historiska studier. Provanställning tillämpas.

Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med flera intervjuer och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Lise-Lotte Walter,

lise-lotte.walter@gu.se, 031-786 6573.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-09


 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Alumnsamordnare

Studiekonsulent
Läs mer Nov 25
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Att behålla kontakten med tidigare studenter, dvs. våra alumner, är viktigt för Göteborgs universitet.
Alumnverksamhet skapar och utvecklar goda relationer med tidigare studenter och bedrivs både på central nivå och på fakultets- och institutionsnivå. Till den centrala alumnfunktonen som är placerad på Kommunikationsenheten, söker vi nu en alumnsamordnare med strategiskt och operativt ansvar för att utveckla och stärka verksamheten. 

Kommunikationsenheten är en del av universitetets gemensamma förvaltning och har ett övergripande ansvar att stödja, samordna och utveckla universitets kommunikation, öka kännedomen om universitetet och etablera relationer med omvärlden. Här arbetar idag cirka 35 medarbetare inom kommunikationsområdet inom bland annat press, webb, formgivning, evenemang och studentrekrytering. Kommunikationsenheten har sina lokaler i Vasastan i centrala Göteborg.

Arbetsuppgifter
Alumnfunktionens viktigaste uppgift är att stärka kontakten mellan universitet och dess alumner, att öka kännedomen om alumnerna som resurs och att stötta olika delar av universitet. Målsättningen är att samverkan med alumner ska vara en självklar del av universitetets utbildning, samverkan, forskning och utvecklingsarbete. Den centrala Alumnsamordnaren fungerar som experter för att underlätta den alumnverksamhet som bedrivs på fakultets- och institutionsnivå och bistår med stöd och råd till de institutioner som önskar starta alumnverksamhet och/eller få kontakt med alumner. Vi vill att du är med och utvecklar alumnverksamheten, både för kontakt med våra nationella och internationella alumner. 

Detta är ett relationsskapande uppdrag. Du kommer att arrangera centrala alumnevenemang och hålla kontakten med våra alumner genom olika kommunikationsinsatser, bland annat i sociala medier, på webben, på LinkedIn och via nyhetsbrev. Det ingår i arbetet att skriva och kommunicera på både svenska och engelska, samt att presentera alumnverksamheten i olika sammanhang. Universitetets alumnkontakter administreras via en CRM-databas. Tillsammans med alumnadministratören du kommer du att arbeta med att underhålla databasen, därför behöver du också ha grundläggande databaskunskaper och samarbeta. I arbetet ingår också ansvar för en annonsportal och till viss del att ta emot frågor gällande samverkan med studenter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i miljöer med många kontaktytor och som är bra på att bygga relationer. Du har god kunskap om kommunikation. Du trivs med att delta i och att bygga relationer i olika publika och sociala sammanhang, nationellt och internationellt.
God datorvana och erfarenhet av att arbeta med sociala medier är en förutsättning för arbetet. Du har erfarenhet av att anordna event och möten och hanterar allt från planering, och utförande till uppföljning. För att trivas i rollen bör du ha hög social kompetens och relationsskapande förmåga. Tjänsten kräver att du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta.


• Krav på akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Krav på erfarenhet av liknande arbete
• Krav på goda kunskaper i minst ett webbpubliceringsverktyg
• Krav på goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Krav på erfarenhet av att ta fram målgruppsanpassade budskap och erbjudanden
• Krav på god kännedom om den akademiska miljön
• Meriterande med erfarenhet av arbete med sociala medier
• Meriterande med erfarenhet av att planera, anordna och genomföra större nationella och internationella evenemang
• Meriterande med kunskaper i webbpubliceringsverktyget Drupal

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100%, med placering tills vidare vid Kommunikationsenheten. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Lisbeth Kinnunen, sektionschef, 031-786 1065, lisbeth.kinnunen@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-09.


 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i medicinsk bioinformatik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Vi vill nu rekrytera en postdoktor för att analysera stora datamängder i kliniska studier, och för att studera lipidmetabolism med stabila isotoper.

Ämne
Medicinsk bioinformatik

Ämnesbeskrivning
Analys av stora datamängder från kliniska studier och kinetikstudier av lipidmetabolism. Särskild focus ligger på postprandiell lipidmetabolism och på studier som klarlägger hur ovanliga genetiska varianter påverkar lipidmetabolismen.

Arbetsuppgifter
Statistisk analys, bioinformatik, och multikompartment analys av postprandiel lipoprotein metabolism i kinetiska studier med stabila isotoper.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund
Doktorsexamen i för arbetsuppgifterna relevant ämne. Mycket stor erfarenhet av statistiska analyser, bioinformatik, och multikompartment analys (SAAM II) av kinetiska studier med stabila isotoper är krav för tjänsten. Sökandens personliga lämplighet är av stor vikt. Engelska på hög nivå (skriva och tala) är ett krav.

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse    

Kontaktuppgifter för anställningen
Jan Borén, Professor och prefekt, +46733764264, Jan.Boren@wlab.gu.se

Malin Levin, Avdelningschef, malin.levin@wlab.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Personligt brev, CV, namn och adress till tre referenser och en kopia på relevant examen.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden.?Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse?vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla?kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära?och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna;?Didaktiska klassrumsstudier,?Kritisk? utbildningsforskning?samt?Fenomenografi, Variationsteori och Learning?Studies. 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en tidsbegränsad vikariatsanställning på 12 månader som?universitetslektor i pedagogiskt arbete med omfattningen 100%. 

Ämne
Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning
Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. 

Arbetsuppgifter
Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning inom pedagogiskt arbete. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framförallt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Också administration av undervisning så som kursledning kan ingå. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen är framförallt inriktad mot grund- och gymnasieskolan, relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, digitalisering, utbildning för hållbar utveckling och politiska och sociala villkor för och effekter av utbildning. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen i huvudsak sker på svenska. 

Bedömningsgrund
För att ta del av bedömningsgrunder, ta del av annonsen i sin helhet via universitets webbsida:

Jobba hos oss | Göteborgs universitet (gu.se)

Anställning 
Anställningen är?ett vikariat på 12 månader?med omfattningen?100?%, med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.?Tillträde för anställningen är?snarast,?eller enligt överenskommelse.?Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan.?

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet tillsammans med övriga bedömningsgrunder. 

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se,?tel: 031-786 2273, eller avdelningschef?Martin?Harling,?martin.harling@ped.gu.se, 031-786 66 36?. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare?Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se,?tel: 031-786 5632??? 

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.  

 

.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-09 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu