Göteborgs Universitet jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Göteborgs Universitet i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Forskningsamanuenser till Centrum för personcentrerad vård

Forskarassistent
Läs mer Maj 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades år 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Ett fyrtiotal forskningsprojekt pågår för närvarande kring personcentrering vid olika långvariga sjukdomstillstånd och organisation av vård. GPCC är placerat vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin. För mer information om GPCC se www.gpcc.gu.se och om institutionen för vårdvetenskap och hälsa besök www.caresci.gu.se.

GPCC söker dig som vill arbeta som forskningsamanuens vid sidan av dina egna studier. En forskningsamanuens arbetar som assistent till forskare och bistår med varierande arbetsuppgifter som tillhör ett aktuellt forskningsprojekt eller med uppgifter kopplat till planering av en internationell konferens.

Vi söker fyra forskningsamanuenser för ett tidsbegränsat uppdrag i sex månader med start i november. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att fungera som projektassistent i något av de aktuella forskningsprojekt som bedrivs inom GPCC. Det innebär att du kommer att få arbetsuppgifter som det aktuella projektet kan erbjuda såsom inmatning av forskningsresultat, litteratursammanställningar, delta vid olika möten etc. Du kommer att handledas av forskare under anställningen. Du kommer att delta i forskningsprojektet i syfte att väcka intresse för fortsatt forskning efter examen och får samtidigt en god inblick i universitetet som arbetsplats. Du kan också komma att knytas till den plats där forskningen bedrivs.

Kvalifikationer
Minimikravet är att du är antagen till utbildning på grund eller avancerad nivå vid Göteborgs universitet under hela anställningstiden. Helst ska du under hösten 2024 genomföra termin fyra, fem eller sex på grundnivå alternativt studera på avancerad nivå. 

Språkliga krav är kunskaper i svenska och engelska. Beroende på de olika projektens arbetsuppgifter kan goda kunskaper i det ena språket vara meriterande.

Tidigare akademiska kurser och examina, intresse för forskning, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, avklarade poäng och betyg kommer att beaktas vid bedömningen.

Arbetet som amanuens förutsätter god organisatorisk förmåga, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet, samt hög servicenivå. Goda relationskapande egenskaper är viktiga då vi vid centrumet arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev, CV, betyg/intyg från tidigare högskolestudier samt en lista på kurser som beräknas avklaras under höstterminen 2024 (Ladok-utdrag). I ditt personliga brev önskar vi att du beskriver dig själv och tydliggör dina personliga egenskaper och erfarenheter i relation till de egenskaper och förmågor vi efterfrågar.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad i sex månader med tjänsteomfattning 20% med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Tillträde 2024-11-04 och avslutas 2025-05-02. Anställningen regleras i Högskoleförordningen 5 kap.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta;

Emma Forsgren, koordinator forskningsamanuenser, emma.forsgren@gu.se, telefon: 031-786 6056

Frågor om amanuensanställning: Eva Thörnqvist Nilsen, personalsamordnare, eva.thornqvist.nilsen@gu.se, telefon: 031-786 6133

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-13

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i flerspråkighet

Professor
Läs mer Maj 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser härmed en tjänst som professor i flerspråkighet. Professorns huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen.

Forskningsmiljön
Institutionen har en bred och aktiv forskningsmiljö, med ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar nationella, nordiska och internationella samarbeten. Flerspråkighet och svenska som andraspråk är ett av fem profilområden vid institutionen. Forskningen inom profilområdet omfattar för närvarande bl.a. projekt om flerspråkighet, ämnesdidaktik, litteracitet och ord- och grammatikinlärning. Viktiga och samhällsaktuella frågor inom området är också nyanländas lärande och flerspråkighetens roll i samhälleliga processer som integration och segregation. En del av forskningen inom profilområdet är kopplad till projekt som finansieras av Skolverket och till externa uppdrag om utvecklingsarbete i utbildningsmiljöer som i växande grad präglas av flerspråkighet och mångfald. Innehavaren av professuren förutsätts kunna planera och leda en bred forskningsverksamhet inom flerspråkighetsfältet.

Undervisningen
Vid institutionen ges undervisning i flerspråkighet och svenska som andraspråk på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom ämneslärarutbildningen. Grundutbildning i ämnet har bedrivits sedan 1980-talet och forskarutbildning sedan början av 2000-talet. Centrala frågor för utbildningen på samtliga nivåer är andraspråksinlärning, andraspråksutveckling och andraspråkundervisning. Ämnesdidaktiska perspektiv på svenska som andraspråk samt flerspråkighets- och mångfaldsaspekter i samhälle och skola är av särskild vikt. Institutionen har också stora uppdrag för Skolverket och inom kompetensutveckling för lärare i svenska som andraspråk. Innehavaren av professuren förutsätts ta ansvar för vidareutveckling av forskarutbildningen inom ämnet flerspråkighet och svenska som andraspråk, och bör också ha intresse för övriga nivåer.  

Samverkan
Vad gäller flerspråkighet och svenska som andraspråk och flerspråkighet finns goda förutsättningar för samverkan mellan universitet och omgivande samhälle, inte minst skolan. Professorn förutsätts vara aktiv i samhällsdebatten om flerspråkighets-, identitets- och mångfaldsfrågor samt ta sig an språk- och utbildningspolitiska frågor som rör flerspråkighet.

 

Ämne 
Flerspråkighet.

 

Ämnesbeskrivning 
Vid institutionen fo?r svenska, flerspråkighet och språkteknologi bedrivs forskning och undervisning i flerspråkighet och svenska som andraspra?k. Vi bedriver forskning om ma?nga aspekter av flerspra?kighet, bland annat språkdidaktik (med studier av t.ex. klassrumsinteraktion, skrivande och la?roböcker), språkinlärning (med analys av exempelvis lexikon, fraseologi och grammatik) och sociolingvistik (med inriktning mot t.ex. spra?kattityder, spra?kpolitik och spra?kliga landskap).

Utbudet av kurser inom a?mnet svenska som andraspråk a?r stort och vi har utbildning pa? alla niva?er – grundniva?, avancerad niva? och forskarutbildningsniva?. Kurserna spa?nner o?ver olika teman som t.ex. migrationsprocesser, interaktion, spra?kstruktur pa? olika niva?er, kritisk textanalys, flerspra?kighetsdidaktik och undervisningsmetodik. Vi a?r ansvariga fo?r a?mnesla?rarutbildningens ämnes- och VFU-kurser i Svenska som andraspra?k samt delaktiga i grundskollärarutbildningen. Vi bedriver slutligen en stor uppdragsutbildningsverksamhet i samverkan med både interna och externa parter, t.ex. i form av kurser i svenska inom kompletterande yrkesutbildningar, och fortbildningskurser för lärare på uppdrag av Skolverket. Uppdragsverksamheten inkluderar även kurser för GU-anställda och tillhandahållande av Tisus-testet. En del av va?r undervisning a?r fo?rlagd till kva?llstid och distans samt i viss utstra?ckning till platsfo?rlagda uppdragsutbildningar o?ver hela landet.

 

Arbetsuppgifter 
En viktig del av arbetsuppgifterna är att initiera och leda utveckling och forskning. Professorn förväntas därför, utöver att bedriva egen forskning, kunna inta en ledarroll för pågående och framtida forskning inom fältet. Anställningen omfattar också handledning av studenter på forskarnivå och avancerad nivå samt undervisning på alla nivåer, såväl på campus som distans. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk, och anställningen inkluderar också viss administration. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i anställningen. För att kunna ta aktiv del i miljön förväntas professorn vara närvarande på plats minst 60 % av tiden.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i design

Professor
Läs mer Jun 3
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitet är Sveriges enda universitet med praktikbaserad forskning som spänner över konstområdena design, visuell konst, film och fotografi såväl som konsthantverk, litterär gestaltning, curatoriell praktik och konstutbildning. 

Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik och fakulteten är också värd för den internationella publikationsplattformen och bienalkonferensen PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) vars syfte är ett sammanföra interdiciplinära konstnärliga praktiker och forskare i dialog. 

HDK-Valands forskningsmiljö värdesätter ett brett och inkluderande forskningskoncept där kunskap produceras i etablerade forskningsformat, experimentell konstnärlig praktik och utbildning. Vår forskning bidrar till miljö-, samhälls- och kulturutmaningar genom engagemang i tvärdisciplinära projekt. Fyra forskningsteman som kretsar kring politik, miljö, ekonomi och materialitet utgör intresseområdena på HDK-Valand samt underlättar samverkan mellan olika ämnen och aktörer och utgör en bredare bas för såväl forskning som undervisning. Ett övergripande mål är att utveckla den kompletta akademiska miljön.

Vår vision

Med de utmaningar som samhället står inför idag är utbildning och forskning inom det konstnärliga fältet viktigare än någonsin.  En av konstens styrkor är att den skapar såväl perspektiv och kritiska verktyg, som mening och hopp. Konstnärliga fakulteten är drivande i frågor om konst, kultur och lärande, samt inom kreativitet och innovation i en vidare mening. Vi är en lokalt förankrad och globalt orienterad plats för konst, kunskapande, kritik, visioner och omställning.  Konst och kultur är till för alla, och vi är en mötesplats för kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Vårt mål är att vara ett hus med många ingångar och ännu fler utgångar.

Nu söker HDK-Valand en professor i design.

För fullständig annons, se Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Ämne 
Design

För ämnesbeskrivning, se annonsen på Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Arbetsuppgifter 
Som professor vid HDK-Valand är du med och utvecklar vår kompletta miljö där forskning och utbildning är i nära dialog. Du förväntas engagera dig och andra i den ämnesmässiga utvecklingen av utbildningarna inom det ämne där du har en professur. Kollegialt har du en ledande roll med förmågan till framåtblick och utveckling av framtidens utbildningsprogram och en öppenhet också för tvärdisciplinära samarbeten inom institutionen och vidare, inom utbildning såväl som forskning. Du förväntas delta i undervisningen på alla nivåer samt stödja och utveckla teoribildning, kontextualisering och reflektion inom ämnet design.

Som professor skapar du förutsättningar för egen och andras forskning, genom att söka forskningsmedel och du bär ett kollegialt ansvar för andra att utvecklas inom forskning. Det kan handla om att ge kollegor stöd och återkoppling i deras utveckling eller att leda en grupp inom institutionen utifrån forskningstema, ämnesområde eller tvärdisciplinär plattform. Vidare kan det innebära att delta i det interna arbetet inom universitetet, i förändringsarbete samt i olika former av kommittéarbeten, råd, redaktionellt arbete, anordnande av konferenser eller andra publika arrangemang.

Som professor är du engagerad i den fakultetsgemensamma forskarskolan och ingår i ett kollegium av handledare samt undervisar på forskarnivå.

Som professor har du en utåtriktad roll där din kunskap och forskning synliggörs offentligt och bidrar till utvecklingen av ämnesområdet och samhällets utveckling.

I anställningen ingår tid för egen forskning i en omfattning av 20% av heltid. Det finns också möjlighet att söka ytterligare resurser för forskningstid och aktiviteter.

 

För beskrivning av behörighet och bedömningsgrunder, se annonsen på Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Anställning 

• Tillsvidareanställning
• Heltid
• Placering vid HDK-Valand i Göteborg
• Startdatum är 1 aug 2025, eller det datum vi senare kommer överens om.

 

Ansökan 
Din ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga och det är önskvärt att ansökan och dess bilagor är skrivna på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av fel som kan uppstå vid översättningen.?

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 
HDK-Valand HR,
ref PAR 2024/303
Box 131
405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2 september 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i mänskliga rättigheter, en eller flera

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, socialantropologi, och mänskliga rättigheter. 

För att läsa mer om IGS, se följande länk: https://www.gu.se/en/globalstudies  

Ämne? 

Mänskliga rättigheter? 

Ämnesbeskrivning? 

Mänskliga rättigheter (MR) är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap, humaniora och rättsvetenskap och inkluderar teori, etik, politik och praktik. Idag erbjuder IGS både ett tvärvetenskapligt mastersprogram i mänskliga rättigheter och valbara kurser på kandidatnivå på svenska. Vidare koordinerar institutionen ett Erasmus Mundus program som heter Human Rights Policy and Practice och erbjuds tillsammans med universitet i Spanien, Storbritannien och Norge. IGS bidrar med MR-kompetens till ett internationellt mastersprogram i mänskliga rättigheter och till ett internationellt mastersprogram i global hälsa som koordineras av Sahlgrenska Akademin. Inom mänskliga rättigheter bidrar man även med kunskap inom socialt arbete till institutionen för socialt arbete. 

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. Som biträdande universitetslektor förväntas du: 


• Undervisa och ta kursansvar samt handleda och examinera på grund- och avancerad nivå. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten men även andra undervisningsformer kan förekomma. Den huvudsakliga undervisningen kommer att förläggas inom mänskliga rättigheter och andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov. 


• Bedriva forskning motsvarande 50 procent av heltid inom mänskliga rättigheter. 


• Utföra administrativa uppgifter/uppdrag vid behov. 


• Aktivt medverka i att söka extern finansiering för egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. 
• Samarbeta inom och över ämnesgränser. 

Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Du förväntas aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt den internationella forskargemenskapen genom exempelvis medverkan vid konferenser och publicering i internationella referentgranskande tidskrifter. Den sökande förväntas att initiera samarbeten och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till debatt, reflektion och problemlösningar. 

Det är ett krav att alla tillsvidareanställda lärare lär sig det svenska språket inom högst två år efter påbörjad anställning. IGS har en språkpolicy och vid behov erbjuder språkstöd för att man ska kunna uppnå en viss nivå i svenska språket. Dessutom kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska. 

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning där innehavaren efter godkänd prövning kan befordras till universitetslektor. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap. och i Göteborgs universitets anställningsordning, se Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2022/2359). 

Andra bedömningsgrunder som ska tillämpas är specificerat i bedömningskriteriet.”För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se”.

Anställningsform 

Tidsbegränsad anställning på 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning. 

Omfattning: 100% 

Placering: Institutionen för globala studier, Göteborg  

Tillträde: 1 augusti 2025 eller enligt överenskommelse.  

För vidare information: 

Upplysningar om anställningen lämnas av Annelie Sjölander Lindqvist, Proprefekt: annelie.sjolander-lindqvist@gu.se  

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare: elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande . 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 1 september 2024. 

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

De vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i två exemplar till: 

Göteborgs universitet 

Elvedina Sikiric Lidström  

Institutionen för globala studier  

Box 700 

405 30 Göteborg

Sista ansökningsdag: 1 september 2024. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i mänskliga rättigheter, en eller flera

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, socialantropologi, och mänskliga rättigheter.  

För att läsa mer om IGS, se följande länk: https://www.gu.se/en/globalstudies 

Ämne 

Mänskliga rättigheter 

Ämnesbeskrivning 

Mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap, humaniora och rättsvetenskap och inkluderar teori, etik, politik och praktik. Idag erbjuder IGS både ett tvärvetenskapligt mastersprogram i mänskliga rättigheter och valbara kurser på kandidatnivå på svenska. Vidare koordinerar institutionen ett Erasmus Mundus program som heter Human Rights Policy and Practice och erbjuds tillsammans med universitet i Spanien, Storbritannien och Norge. IGS bidrar med MR-kompetens till ett internationellt mastersprogram i mänskliga rättigheter och till ett internationellt mastersprogram i global hälsa som koordineras av Sahlgrenska Akademin. Inom mänskliga rättigheter bidrar man även med kunskap inom socialt arbete till institutionen för socialt arbete. 

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. 

En universitetslektor förväntas att undervisa och ta kursansvar samt handleda och examinera studenter på kandidat, masters och doktorandnivå. Förutom utbildningar inom mänskliga rättigheter förväntas också den sökande undervisa inom globala studier programmen och där det är relevant att bidra till andra kurser och program inom IGSs utbildningsutbud. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.  

Det ingår i tjänsten att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i det internationella forskarsamhället genom medverkan vid konferenser och publicering i internationella referentgranskande tidskrifter. 

Institutionen för globala studier samverkar med omgivande samhället och den sökande förväntas att initiera och samverka med aktörer utanför den akademiska världen. Det kan ske till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar. 

Det är ett krav att alla tillsvidareanställda lärare lär sig det svenska språket inom högst två år efter påbörjad anställning. IGS har en språkpolicy och vid behov erbjuder språkstöd för att man ska kunna uppnå en viss nivå i svenska språket. Dessutom kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska. 

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap och i Göteborgs universitets anställningsordning.  

Andra bedömningsgrunder som ska tillämpas är specificerat i bedömningskriteriet.”För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se”.

Information om rekryteringsprocessen. 

Vid rekrytering av universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning. 

Anställning 

Anställningen är en tillsvidare med 100% omfattning och placering vid Institutionen för globala studier i Göteborg. Tillträde 2025-08-01 eller enligt överenskommelse.? 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av Annelie Sjölander Lindqvist, Proprefekt, annelie.sjolander-lindqvist@gu.se 

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.? 

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-01 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i farmakokinetik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Arbetet är förlagt till enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, vid Sektionen för farmakologi. Sektionen för farmakologi består av 13 forskargrupper som bedriver forskning om läkemedels verkningsmekanismer, omsättning, användning och utveckling, samt undervisning i dessa ämnen vid Sahlgrenska akademins olika utbildningsprogram.

Enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism fokuserar på forskning och forskarutbildning, och ansvarar för undervisning inom farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelsutveckling och läkemedelstoxikologi på grund- och avancerad nivå, företrädesvis inom apotekar- och receptarieprogrammen. Undervisning ges på svenska och engelska.

Forskningen vid enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism spänner från mekanistiska studier av farmakokinetiska och farmakodynamiska processer på cellulär och molekylär nivå, till studier av läkemedels omsättning i kroppen som grund för rationell behandling av olika patientpopulationer. Särskilda fokusområden är nya läkemedelsmodaliteters omsättning och funktion, samt optimering av läkemedelsbehandling ur ett farmakogenetiskt perspektiv med hjälp av farmakometrisk och systemfarmakologisk modellering. Grupperingen har starka band till forskande läkemedelsindustri och har en central roll i den nationella infrastrukturen för terapeutiska oligonukleotider, OligoNova. För mer information om verksamheten vid enheten, se avdelningens hemsida https://www.gu.se/en/neuroscience-physiology/about-us/pharmacology.

Datorbaserad modellering av läkemedels omsättning är ett viktigt inslag i enhetens forskning, exempelvis på mekanistisk nivå genom molekyldynamisk simulering och andra beräkningskemiska metoder samt systemfarmakologisk och farmakometrisk modellering. Inom farmakometri används modeller för kvantitativ analys av interaktioner mellan läkemedel och patient - särskilt m.a.p. farmakokinetik, farmakodynamik och sjukdomsprogression – med syfte att integrera sådan kunskap under läkemedelsutveckling, att värdera läkemedelsbehandling och förstå orsaker till variabilitet hos patientpopulationer, eller som stöd för design av läkemedelsstudier.

Ämne 
Farmakokinetik 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet farmakokinetik avser studier av läkemedels omsättning i kroppen och kopplingen mellan exponering och önskade samt oönskade läkemedelseffekter. Detta inbegriper exempelvis in vitro/in vivo/kliniska studier och datorbaserad modellering- och simuleringstekniker för att klarlägga molekylära och cellulära mekanismer med inverkan på läkemedelsexponering och –effekt, och kvantitativa studier av kopplingen mellan exponering och effekt på individ- och populationsnivå.

Inom ämnesområdet har avancerade beräkningstekniker en central roll, exempelvis mekanistiska analyser genom molekylär simulering och beräkningskemiska beräkningar samt kvantitativ analys av exponering och effekt genom systemfarmakologisk och farmakometrisk modellering. 

Arbetsuppgifter 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga arbetsuppgifter framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34265

Behörighet 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga behörigheter framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34265

Bedömningsgrunder 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga bedömningsgrunder framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34265

Anställning 
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) med placering för närvarande vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag.
• Efter anmodan föreslår prefekt sakkunniga till Lärarförslagsnämnden som därefter fattar beslut.
• Sakkunnigbedömning genomförs.
• Ärendet behandlas i Lärarförslagsnämnden.
• Beslut om anställning fattas av prefekt.
• Anställningen tillkännages.
• Anställningsavtal upprättas.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Professor Pär Matsson, tfn 031-786 49 32, par.matsson@gu.se
Sektionschef Michael Winder, tfn 031-786 34 77, michael.winder@pharm.gu.se

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Bevis doktorsexamen (på svenska eller engelska)
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/512 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 19 augusti 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i globala utvecklingsstudier, en eller flera

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld. Vi söker personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, mänskliga rättigheter och socialantropologi.

För ytterligare information om institutionen, besök https://www.gu.se/globalstudies

Ämne

Globala utvecklingsstudier

Ämnesbeskrivning

Globala utvecklingsstudier är ett samhällsvetenskapligt ämne som betonar frågor kring hållbar och rättvis global utveckling i olika delar av världen, med särskilt fokus på det globala syd. Forskning inom globala utvecklingsstudier vid IGS inkluderar frågeställningar kring utvecklingssamarbete, miljö/klimat, migration, hälsa, fattigdom och resursfrågor såväl som demokrati, samhällsstyrning och statsbyggnad. Forskningen bedrivs globalt med olika typer av metoder.

Vid institutionen ger lärare inom globala utvecklingsstudier samt humanekologi ett svenskspråkigt kandidatprogram i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) med fokus både på teoretisk och praktisk kunskap. Därtill ges också kurser som kan leda till en kandidatexamen i globala utvecklingsstudier, inklusive en introduktionskurs i globala utvecklingsstudier. Globala utvecklingsstudier utgör därmed en viktig del av institutionens övriga utbildningsutbud som inkluderar globala studier, mänskliga rättigheter och globala genusstudier. Vid institutionen finns det också forskarutbildningar inom freds- och utveckling, socialantropologi och samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning inom det svenskspråkiga programmet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) och forskning.

En universitetslektor förväntas att undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera studenter på kandidat-, masters- och doktorandnivå. Förutom undervisning inom det svenskspråkiga kandidatprogrammet i HUSK förväntas den sökande även undervisa i andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov och som anses lämpliga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag och administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Den sökande förväntas också medverka i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

I tjänsten ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter, liksom i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och publicering i internationella referensgranskade tidskrifter.

Institutionen för globala studier samverkar med det omgivande samhället och den sökande förväntas initiera samverkan och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar.

Det är krav att kunna undervisa i svenska och engelska.

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag, och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum, kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap och i Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i globala utvecklingsstudier eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

”För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se”.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Omfattning: 100% Placering: Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Tillträde: 1 januari, 2025, eller enligt överenskommelse.

För vidare information:

Upplysningar om anställningen lämnas av Michael Schulz, prefekt: michael.schulz@globalstudies.gu.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare: elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 19 augusti 2024.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Senior Lecturer in Pharmacokinetics

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 20
Senior Lecturer in Pharmacokinetics
Reference number PAR 2024/512
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
Employment is in the Unit for Pharmacokinetics and Drug Metabolism, at the Department of Pharmacology. The department currently consists of 15 research groups, conducting research on the mechanisms of action, disposition, therapeutic use, and development of drugs, as well as teaching in these subjects at the Sahlgrenska Academy's various educational programs.
The unit for pharmacokinetics and drug metabolism is focused on research and postgraduate training, and handles teaching in pharmacokinetics and pharmacodynamics, drug discovery and development, and pharmaceutical toxicology at basic and advanced levels, especially within the Pharmacist and Pharmacy Dispenser programs. Teaching is conducted in Swedish and English.
The research at the Unit for Pharmacokinetics and Drug Metabolism ranges from mechanistic studies of pharmacokinetic and pharmacodynamic processes at the cellular and molecular level, to studies of drug disposition in the body as a basis for rational treatment of different patient populations. Special focus areas are the disposition and function of new therapeutic modalities, as well as optimization of drug treatment from a pharmacogenetic perspective using pharmacometric and systems pharmacology modelling. The unit has strong ties to pharmaceutical industry and has a central role in the national infrastructure for therapeutic oligonucleotides, OligoNova. For more information about the activities at the unit, see the department's website https://www.gu.se/en/neuroscience-physiology/about-us/pharmacology.
Computer-based modeling of drug disposition is an important element of the unit's research, for example at the mechanistic level through molecular dynamics simulation and other computational chemistry methods, as well as systems pharmacology and pharmacometric modeling. In pharmacometrics, models are used for quantitative analysis of interactions between drug and patient - especially regarding pharmacokinetics, pharmacodynamics and disease progression – with the aim of integrating such knowledge during drug development, to evaluate drug therapy and understand causes of variability in patient populations, or to support the design of clinical studies of drug disposition and efficacy.
Subject area
Pharmacokinetics
Subject area description
The subject pharmacokinetics refers to the study of drug disposition in the body and the connection between drug exposure and desired and unwanted effects. This includes, for example, in vitro/in vivo/clinical studies and computer-based modeling and simulation techniques to elucidate molecular and cellular mechanisms influencing drug exposure and effect, and quantitative studies of the link between exposure and effect at the individual and population level.
Advanced computational techniques have a central role in the subject area, including mechanistic analyzes through molecular simulation and computational chemistry calculations, as well as quantitative analyses of exposure and effect through systems pharmacology and pharmacometric modeling.
Duties
The duties consist mainly of research and teaching within the research area of pharmacokinetics. The applicant is expected to establish and conduct research within the scope of the position. As natural parts of the duties, applying for external research grants and some administration within teaching and research are included. Assignments within the department, the institute and the faculty may be part of the employment.
Duties also include teaching and examination at first, second and third cycle levels, supervision and examination of degree projects, as well as course development, course management and course responsibility within the Pharmacist and Pharmacy Dispenser programs where the applicant’s professional experience will be applicable in relevant teaching situations.
If the applicant does not have Swedish as their mother tongue, they will be given the opportunity and expected to learn Swedish during a 3-year period from the date of employment.
Eligibility
Eligibility for employment as a teacher is specified in the Higher Education Ordinance and in the Appointment Procedure for Teaching Posts at the University of Gothenburg.
Doctoral degree in pharmacokinetics or other subject that the employer deems equivalent for the position and demonstrated teaching skills. Ability to teach in English is a requirement. As teaching at the Institute also takes place in Swedish, the ability to teach in Swedish is expected to be acquired no later than 3 years after the start of employment.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
Göteborgs universitet | Senior Lecturer in Pharmacokinetics (reachmee.com)

Ansök nu

Postdoktor i datalingvistik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 31
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten har omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/

Den anställda postdoktorn kommer att genomföra sin forskning vid CLASP i Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojekt ”Bortom pixlar och ord: språkteknologisk generering och förståelse av rumsligt språk i interaktion” (2023-01552). Projektet leds av professor Simon Dobnik och startar i september 2024. För en beskrivning av projektet se hemsidan via Simon Dobnik | Göteborgs universitet (gu.se).

 

Ämne
Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning 
Kognitiva systemgruppen är en forskningsgrupp inom CLASP som leds av Simon Dobnik, professor i datalingvistik, som tar upp kärnfrågor i datalingvistik och språkteknologi utifrån perspektivet språk i relation till andra modaliteter. Den består av medlemmar i CLASP som arbetar med (i) datamodeller och maskininlärning av meningsrepresentationer för språk, handling och perception, (ii) semantiska modeller av språk, handling och perception (komputationell semantik), (iii) representationsinlärning i språkmodeller och slutledning, (iv) tolkning och generering av rumsligt beskrivningar och referens, (v) interaktivt lärande med små data, (vi) data bias och integritet, och (vi) multimodal dialog, robotik och relaterade ämnen.

En kärnfråga för forskningsämnet är hur man kan förbättra den senaste tekniken för inlärning av modeller av språk och perception för interaktiva artificiella agenter. Inte bara för att känna igen mönster i visuella data, utan också för att utforska hur modellerna kan användas i en situerad språklig interaktion. Rumsliga beskrivningar och referenser i en dialog, till exempel ”ta med mig den röda boken på bordet bredvid min säng”, erbjuder många öppna utmaningar för datamodellering. Det finns behov för nya dynamiska modeller för data, språktolkning och generering som involverar integration av information från flera modaliteter och från olika inlärningsmoment och domäner (till exempel off-line från korpusar - överföringsinlärning); och nya scenarier för maskininlärning.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen ger medarbetaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning i samarbete med forskare och doktorander i ovan nämnda forskargrupp genom att koppla ihop idéer från flera av följande forskningsområden:


• Komputationell semantik, 
• Grounding av språk i handling och perception, 
• Skapande och tolkning av rumsligt språk, 
• Bildbeskrivning, svar av visuella frågor, visuell dialog, 
• Referens i situerad dialog, 
• Situerade agenter / robotar och skapande och tolkning av instruktioner, 
• Maskininlärning med neurala nätverk, 
• Överföring av modeller över flera domäner, 
• Maskininlärning från små datamängder, 
• Kombination av top-down (expert-drivna) och bottom-up (data-drivna) modeller, 
• Resonemang och slutledning inklusive bayesiansk slutledning, 
• Modelltolkning, testning och utvärdering av oönskad samhällsbias, 
• Crowd-sourcing för insamling och utvärdering av forskningsdata.

Högst 20 % av tjänsten kan innefatta andra arbetsuppgifter än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets aktiviteter, seminarier, workshops och konferenser. Forskargruppens arbetsspråk är engelska.

 

 

För övrig information, behörighetskrav, bedömningsgrund och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i klimatologi: studier av vindar nära markytan

Doktorand
Läs mer Maj 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för geovetenskaper har ca 80 medarbetare. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Våra starka forskningsområden är klimatologi, ekosystemvetenskap, geologi och tillämpad geovetenskap. Institutionens strategi lägger tonvikt på vidareutveckling av geosystemvetenskap. Mer information hittar du på vår websida: www.gu.se/geovetenskaper

Förändrade vindar: vad betyder det för havsbaserad vindkraft i framtiden?
I ett projekt finansierat av Formas kommer förändringar i ytnära vindhastighet (NSWS) under global uppvärmning att studeras. Variabiliteter och förändringar i vindhastighet är till stor del manifestationer av klimatsystemets inre variabilitet, även om externa krafter som växthusgaser och aerosoler också har viss inverkan. Det övergripande syftet med detta projekt är att bättre förstå i vilken utsträckning de historiska förändringarna i vindhastighet nära ytan beror på yttre kraft och intern variabilitet. Detta kommer att hjälpa till att fastställa orsakerna bakom de tidigare förändringarna och att förutse framtida förändringar.

Du kommer att ansvara för observation och klimatmodelldataanalys. Du kommer, med stor sannolikhet tillsammans med en masterstudent under din handledning, att

1) utvärdera prestandan för nuvarande klimatmodeller vid simulering av observerade historiska NSWS-förändringar och välja väl utförda modeller för tillskrivning och projektion av NSWS;

2) tillskriva den observerade NSWS till externa krafter och inre variationer;

3) prognosticera NSWS med fokus på havsbaserad vindenergiproduktion under de kommande decennierna.

Eftersom postdoktorer förväntas bedriva oberoende forskning för att meritera sig till anställningar, är vi i relativt stor utsträckning öppna för att du använder andra inramningar, forskningsfrågor och metoder än de som anges ovan, baserat på dina erfarenheter och intressen. 

I arbetsuppgifterna ingår att kommunicera forskningsresultat i engelsktalande vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och delta vid internationella konferenser.

Du bör också vara intresserad av att handleda kanditat- eller mastersstudenter, utveckla dina pedagogiska kvalifikationer, och tredje uppgiften (kommunicera forskningsresultat). Att söka dina egna forskningsbidrag kommer att uppmuntras och stödjas. 

Kvalifikationer 
Du som söker ska ha:


• avlagt doktorsexamen senast för tre år sedan (inte tidigare än 2021), alternativt kommer att disputera senast den 30 september 2024; 
• avlagt doktorsexamen inom tillämpad teknik, fysik, geovetenskap (klimatologi, meteorologi eller fysisk oceanografi), eller vad arbetsgivaren bedömer som närliggande områden, samt har viss erfarenhet av klimatdataanalys;
• erfarenhet av hantering och analys av stora multidimensionella data med avancerad statistik och/eller maskininlärning, samt färdigheter i programmering med t.ex. Matlab, Python eller R.
• publicerat i sakkunniggranskade tidskrifter eller rapporter där klimatmodeller och avancerad klimatdataanalysmetoder används för att undersöka en forskningsfråga;
• tillräckligt goda engelskakunskaper, skriftligt och muntligt, för att kunna jobba i vår internationella arbetsmiljö.

Erfarenhet av vinddata och/eller gränsskiktsdynamik med fokus på NSWS är meriterande. 

Anställning 
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad i två år, med placering vid institutionen för geovetenskaper. Anställningen kan förlängas i ytterligare ett år, beroende på bland annat prestation och finansiering. Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser gärna att det sker under september eller oktober 2024. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Vid frågor vänligen kontakta Prof Deliang Chen deliang@gvc.gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:


• ett personligt brev med en motivering till varför du söker,
• ett CV (max 2 sidor) med en publikationslista (ingen begränsning), samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, varav en bör vara din doktorandhandledare,
• ett certifikat / dokument som bekräftar ditt disputationsdatum, om du inte disputerat ännu.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen skicka inte ansökan via epost till Deliang Chen. Ansökan måste inkomma via rekryteringsportalen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vikarierande utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Jun 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskapsstudier. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis genom Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Institutionen söker nu en vikarierande utbildningsadministratör under 7 månader.

 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består i alla förekommande utbildningsadministrativa uppgifter för de kurser och program som finns vid institutionen, främst är tjänsten inriktad mot uppgifter kopplade lärarutbildningen. Det handlar om att vara delaktig i, och ibland ansvarig för, arbete hela vägen från planering och information om kursutbud till rapportering av studieresultat och däremellan arbeta med antagning, registrering, tentamenshantering, schemaläggning, anpassade examinationer och arkivering. Utöver dessa arbetsuppgifter kan det också komma att ingå att föra minnesanteckningar vid möten samt andra administrativa uppgifter. Arbetet utförs enligt gällande rutiner och regelverk, i hög utsträckning med digitala verktyg, och du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en utbildningsadministration med hög kvalitet. En viktig del av arbetet innebär att du kommer förmedla information till och svara på frågor från studenter, undervisande personal och allmänhet. Ett nära samarbete med övriga utbildningsadministratörer, studievägledare, programsamordnare, utbildningsansvarig och andra enheter inom universitetet är en naturlig del av arbetet.

 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är hjälpsam, flexibel och noggrann. Arbetet kräver mycket god förmåga att självständigt planera och organisera ditt arbete men arbetet innebär också mycket kontakter både internt och externt, något som ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Arbetet kräver god datorvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya system och utbildningsadministrativa processer. Goda kunskaper i Microsoft365 är meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete med utbildningsadministration inom universitets- och högskolesektorn är detta mycket meriterande. Meriterande är också erfarenhet av arbete i system som LADOK, TimeEdit, Canvas och DISA. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

Anställning 
Anställningen är ett vikariat på 7 månader med planerad start 2024-10-01 till och med 2025-04-30, eller tills dess att ordinarie personal är åter i tjänst. Anställningen har en omfattning av 100% av heltid med placering tills vidare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

 

Tillsättningsförfarande 
I urvalsarbetet kommer intervjuer och referenstagning tillämpas.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Elin Rosén, tfn 031-786 3835, elin.rosen@gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personaladministratör Emma Thelin, tfn 031-786 5654, emma.thelin@gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-12

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Statistiker med inriktning på biostatistik, Core Facilities

Biostatistiker
Läs mer Jun 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab.  Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt.

Bioinformatics and Data Centre (BDC) är den enhet inom Core Facilities vid Göteborgs universitet som tillhandahåller specialistkompetens inom bioinformatik och statistik till forskargrupper på Göteborgs universitet samt till utvecklingsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. BDC är också del av Science for Life Laboratory Clinical Genomics plattformen, en nationell resurs bestående av 100+ experter som främjar kliniknära forskning vid landets lärosäten och stödjer metodutveckling och implementering av nya diagnostiska metoder inom sjukvården. För mer information om BDC och Clinical Genomics, se www.gu.se/core-facilities/bdc.

Vi söker en skicklig statistiker specialiserad inom biostatistik och stora datamängder till teamet på BDC. Du kommer att arbeta med analyser av komplexa biologiska dataset inom såväl kliniska- som forskningsfrågeställningar. Detta är en spännande möjlighet att utveckla och tillämpa toppmoderna tekniker och samverka med ledande forskare och klinisk personal över hela Sverige.

 

Arbetsuppgifter 
Som statistiker med inriktning på biostatistik vid BDC kommer du att arbeta i olika tvärdisciplinära team med flera projekt samtidigt. Du kommer att utveckla verktyg och statistiska metoder som du kommer att erbjuda som rutintjänster till forskare. Arbetet utförs självständigt eller i samarbete med andra, vilket kräver flexibilitet och anpassningsförmåga. Det är också viktigt att kunna utföra analyser baserade på forskarnas vetenskapliga krav på ett tidseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

 

Kvalifikationer 

• Du ska ha en doktorsexamen i matematisk statistik eller motsvarande ämnen som arbetsgivaren anser relevanta för anställningen.

 

Nödvändigt för rollen:


• Minst två års erfarenhet av att arbeta i en forskningsinfrastruktur med statistik. Det inkluderar:

• Omfattande erfarenhet inom biostatistik.
• Programmering i R/Python på en god till avancerad nivå.
• Goda färdigheter i att utforma och implementera statistiska arbetflöden.
• Omfattande erfarenhet av hantering och analys av big-data, med förmåga att tolka resultat i biologiska sammanhang.
• Erfarenhet av att effektivt kommunicera fullständiga statistiska koncept till andra målgrupper.
• En god till avancerad förmåga att självständigt identifiera och lösa problem genom dataanalys.
• En god till avancerad förmåga att effektivt hantera och prioritera uppgifter.
• En god förmåga att ta till sig nya teknologier och aktivt uppdatera sig inom fältet. 
• Goda teoretiska kunskaper av molekylärbiologiska och genomiska metoder.
• En god förmåga att självständigt leverera data-/projektrapporter enligt överenskomna tidsramar.
• Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i en multidisciplinär forskningsmiljö.

 

Meriterande kvalifikationer: 


• Postdoktor-erfarenhet.
• Praktisk erfarenhet av multivariat statistisk, maskininlärning och statistisk modellering.
• Erfarenhet av undervisning och utveckling av läromedel.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är självgående och serviceinriktad samt har en positiv, resultatinriktad och problemlösande inställning. Du har utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska då vi har internationella medarbetare och användare.

För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande forskare till SOM-institutet (2-4st)

Forskarassistent
Läs mer Maj 31
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en centrumbildning för genomförande av frågeundersökningar och för forskning och utveckling inom området surveymetodologi. I nära samverkan med forskargrupper, myndigheter och organisationer genomför SOM-institutet tvärsnittsstudier, panelstudier och experimentstudier på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Undersökningsverksamheten syftar till att samla in och tillgängliggöra bästa tänkbara forskningsdata om svenska folkets medievanor, attityder och beteenden, fritidsvanor och livsstilar. Undersökningarna utgör idag en av de viktigaste datakällorna för svensk forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning.

SOM-institutet driver två större forskningsverksamheter: de årligen återkommande SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen. Totalt arbetar 15–20 personer vid SOM-institutet, huvudsakligen inom kategorierna forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare. SOM-institutet har även en kommunikatör, en administratör och leds av en föreståndare.

Arbetsuppgifter 
SOM-institutet söker 2–4 biträdande forskare på deltid (50–75%) med tillträde 2024-09-30 eller enligt överenskommelse. Tjänsten sträcker sig över 3,5 månader och riktar sig till den som kan delta i in­stitu­tets undersökningsverksamhet med huvudsaklig inriktning på kodning och transkribering av data­material från SOM-undersökningarna och Med­bor­gar­pane­len. Tjänsten innefattar även arbete med digital hantering av dokument från SOM-institutet såsom rapporter och bokkapitel samt assistans inom olika forskningsprojekt som bedrivs vid institutet.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder 
De personer vi söker går/har examen från en grundutbildning i ett samhällsvetenskapligt ämne. Arbetet kräver vana att hantera datamängder, stor noggrannhet och förmåga att arbeta själv­stän­­digt. Tidi­gare erfa­ren­het av liknande arbets­upp­gif­ter väger tungt i bedöm­­­ning­en. Även erfarenhet av att använda pro­gramvaror som Excel, SPSS och Stata är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska är nödvändigt för att kunna genomföra kodningen av öppna fri­textsvar.

En biträdande forskare vid SOM-institutet ingår i ett team och arbetar nära undersök­nings­ledare och biträ­dande undersökningsledare för att lösa såväl stora som små arbetsuppgifter. Det är därför vik­tigt att vara flexibel och beredd att rycka in och göra lite av varje som har med SOM-institutets undersöknings- och seminarieverksamhet att göra.

Anställning 
Anställningen är placerad vid SOM-institutet som är en centrumbildning vid Insti­tu­tionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Institutet är beläget i Linné på Seminariegatan 1b. Arbetet sker i SOM-institutets lokaler och kan inte utföras på distans.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 50–75 procent under perioden 2024-09-30 till 2025-01-10
Placering: SOM-institutet, Göteborg 
Tillträde: 2024-09-30 (eller enligt överenskommelse) 
Diarienummer: PAR 2024/XXX

Tillsättningsförfarande 
Sökande ska till ansökan foga en meritsammanställning (personalia, aktuell adress, utbildningsbevis, tidigare tjänstgöring, språkkunskaper, uppsatser och andra publikationer) samt en noggrann dokumentation av relevanta erfarenheter. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och erfarenhet vi efterfrågar. Ansökan ska också innehålla minst två referenser. De främsta sökande kan komma att kallas till intervju. Det kan under rekryteringsprocessen även komma att användas ett arbetstest som innefattar att sökande efter en kort instruktion från medarbetare på SOM-institutet ska utföra några vanliga arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet, samt att använda några för arbetet relevanta programvaror.

Sista datum för ansökan är 2024-08-06.

Läs mer om SOM-institutets verksamhet på hemsidan: www.gu.se/som-institutet

Kontaktuppgifter för anställningen 
För upplysningar om anställningen, kontakta Marcus Weissenbilder, undersökningsledare på SOM-institutet (marcus.weissenbilder@som.gu.se) eller personalhandläggare Sofia Hallsten (sofia.hallsten@jmg.gu.se). Läs mer på hemsidan: www.gu.se/som-institutet

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-06

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare inom utvecklingen och dataanalys av nanoporbaserade biosensorer

Analytisk kemist
Läs mer Maj 30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. 

Arbetsuppgifter 
Projekt: Vi söker en motiverad och begåvad forskare för att gå med i vårt tvärvetenskapliga utvecklingsteam för biosensorer. Här kommer du att engagera dig i utvecklingen av nya biosensorer genom att använda skräddarsydda, mikrofluidiska nanoporbaserade avkänningssystem. 

Vad du ska göra: Du kommer att arbeta hand i hand med våra syntes- och materialspecialister, arbeta med systemintegration och dataanalys av nya biosensorer. Förutom analys av stora datamängder kommer du att arbeta med utveckling, optimering och implementering av instrumentkommunikation och automatisering inom vår biosensormätplattform. Dessutom kommer du att vara engagerad i att designa nya sensorenheter och utveckla tekniker för ytmodifiering/funktionalisering. Kandidaten kommer att ingå i Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin i Göteborg (https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine) och dra nytta av det väletablerade nätverket inom Västra Götalandsregionen och Sverige. Denna position finansieras av ett prestigefyllt Proof of Concept WALP KAW projekt.

Arbetsuppgifter:  Du kommer att arbeta med systemintegration av flera sensorer inom en mikrofluiduppsättning. Kommer att utveckla och etablera rutinmässiga experimentella arbetsflöden med hjälp av mikrofluidinställningen för att möjliggöra provmätningar med hög genomströmning. Dessutom kommer kandidaten att optimera dataanalys och nedströms arbetsflöden.

Kvalifikationer 
Krav utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Vi söker en kandidat med

• en doktorsexamen i systemintegration, datavetenskap, materialvetenskap eller relaterade områden, och har en stark meritlista inom dessa områden

• omfattande praktisk kunskap om systemteknik, integration och dataanalys

• omfattande praktisk kunskap om nanoporanalys/analytdetektering samt materialkarakteriseringstekniker av sådana system

• dokumenterad erfarenhet av maskininlärning eller liknande

• förståelse för datastrukturer, datamodellering och mjukvaruarkitektur

• djup kunskap om matematik, sannolikhet, statistik och algoritmer

• förmåga att skriva robust kod i Python• förtrogenhet med ramverk för maskininlärning (som Keras eller PyTorch) och bibliotek: scikit-learn

• stort initiativ och vilja att implementera nya idéer och tillvägagångssätt, men också stark problemlösningsförmåga.

• erfarenhet av att presentera vetenskapliga rön i skrift, presentationer och nätverksaktiviteter med förmåga att kommunicera och skriva skickligt på engelska. Vidare ska den sökande vara ansvarstagande och engagerad, kunna arbeta självständigt och samarbeta med forskare från andra discipliner i labb- och teammiljöer.

Meriterande utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Den framgångsrika sökande förväntas planera, genomföra och analysera experiment på ett självständigt sätt och att aktivt bidra vetenskapligt till gruppen.

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad särskild visstidsanställning på heltid, 100%, max 360 dagar

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta  Alesia A. Tietze, Universitetslektor (Associate Professor) Alesia.a.tietze@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:
Följebrev med en förklaring om varför du söker tjänsten


• Följebrev med en förklaring till varför du söker tjänsten
• CV 
• vetenskapliga publikationer
• Kopior av examensbevis
• Minst två referenser (namn, telefonnr, relation)

Ansökan ska vara inkommen senast:2024-07-31

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandplats i marinbiologi

Doktorand
Läs mer Jun 5
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i marinbiologi

Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.

Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och utveckling relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en doktorandutbildning inom det marina området.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. Utbildning till att bli forskare | Göteborgs universitet (gu.se)  

 

Ämnesbeskrivning
Institutionen för marina vetenskaper söker nu en doktorand inom programmet “Data-Driven Life Science (DDLS)” och mer specifikt inom temat “Data Driven Evolution and Biodiversity”. Temat Data-Driven Evolution and Biodiversity avser forskning som drar fördel av de massiva dataströmmar som tillhandahålls genom tekniker som högkapacitets-sekvensering av genomer och biomer, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, högkapacitets-avbildning av biologiska prover, samt storskalig fjärrövervakning av organismer eller livsmiljöer.

Allmän beskrivning av DDLS-programmet

Data-Driven Life Science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program Data-Driven Life Science (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom Data-Driven Life Science och att skapa en globalt ledande beräknings- och datavetenskapskapacitet i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation.

Under 2024 kommer en forskarskola att lanseras inom DDLS med rekrytering av 20 akademiska doktorander och 7 industridoktorander. Under DDLS-programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 post-doktorer att ingå i forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, samt epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/

Framtiden för Life Science är datadriven. Vill du vara en del i den utvecklingen? Gå då med oss ??i detta unika program!

 

Läs mer och ansök på: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 5
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 730 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.

Institutionen har idag cirka 100 anställda forskare, lärare, doktorander och administratörer. Institutionen är centralt belägen i Göteborg.

Anställningsbenämning
Universitetslektor

Ämne 
Antikens kultur och samhällsliv.

Ämnesbeskrivning 
Inom ämnet Antikens kultur och samhällsliv bedrivs undervisning och forskning om de antika kulturerna i medelhavsområdet med tyngdpunkt på de grekiska och romerska kulturområdena. Ämnet utgör ett epokstudium där studiet av perioden omfattar människa och samhälle i varierande antika historiska och arkeologiska kontexter. Studiet av antiken baseras på såväl skriftliga som materiella källor och tolkningar av dessa. Arbetet sker i samverkan med institutionens övriga ämnen. Mer information om institutionen och om ämnet antikens kultur och samhällsliv finns på vår hemsida www.gu.se/historiska-studier. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Andra arbetsuppgifter är forskning, administration, kursplanering, utvecklingsarbete samt information och samverkan med det omgivande samhället. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

Innehavaren skall delta aktivt i institutionens inre arbete och akademiska miljö och förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen i Göteborg.

Vi söker en person med gedigen antikvetenskaplig grund, som kan undervisa på olika kurser och nivåer, över hela tidsperioden, på campus och genom nätbaserade undervisningsformer, på svenska och på engelska.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-25.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör/institutionsadministratör

Studieadministratör
Läs mer Jun 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Utbildningsadministratör/institutionsadministratör
Om oss

Institutionen för marina vetenskaper är värd för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Där ingår en marin fältstation, Tjärnö marina laboratorium vid Kosterfjorden (Strömstads kommun), samt det större forskningsfartyget Skagerak med hemmahamn på Nya varvet i Göteborg. Institutionen är också värdorganisation för den marina forskningsstationen Kristineberg Center. Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning och är en av få sådana organisationer i Europa. Marina vetenskaper har kanditatprogram och masterprogram inom XXXXX. I dagsläget är XXX studenter inskrivna på våra program. Institutionen har ca 180 medarbetare och den administrativa enheten består idag av sex personer inom ekonomi, två inom HR, sex inom studieadministration, två receptionister, en kommunikatör och en administrativ chef. Vårt arbetssätt präglas av professionalitet, effektivitet och service och vi arbetar i nya ljusa kontorslokaler i centrala Göteborg. Vi jobbar i nära samverkan med lärare och forskare med det gemensamma målet att föra verksamheten framåt.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen som utbildningsadministratör/institutionsadministratör består av varierande arbetsuppgifter inom utbildningsadministrationens alla delar: administration av kurser i universitetets lärplattform Canvas, registrering av studenter i Ladok, samordning av tentamensadministration och kursutvärderingar, samt administration av kurstillfällen. Erfarenhet av administration, gärna inom utbildningssektorn, är ett krav.

Du kommer att ha daglig kontakt med studenter, studierektor och övrig personal för att bistå med olika typer av information. Studentkontakten kommer att ske via e-post, telefon och personliga möten. Vi söker en administratör med erfarenhet av att förmedla information och kommunicera med studenter och kollegor. Du kommer också stötta institutionens kommunikatör med att uppdatera information på våra externa och interna webbsidor.

Du kommer även att ha administrativa uppgifter för institutionen, som t ex ansvar för diarieföring och arkiv, samt för accesser till Natrium-huset.

Du kommer att vara en del av institutionens verksamhetsstöd tillsammans med handläggare och administratörer inom utbildning, HR, ekonomi och kommunikation.

 

Kvalifikationer 
Vi söker en administratör med mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Arbetet innebär samarbete med flera olika professioner och kräver god samarbetsförmåga och ansvarstagande för den gemensamma verksamheten.

Du förväntas driva och utveckla arbetet självständigt och samtidigt samarbeta med kollegor i olika personalkategorier och vara lyhörd för de behov som finns i verksamheten. Arbetet ställer krav på noggrannhet och förmåga att hantera stora mängder information och att du kan organisera och strukturera de egna arbetsuppgifterna.

Eftersom vi har en internationell utbildnings- och forskningsmiljö är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Vidare är god datorvana och erfarenhet av olika IT-system ett krav. Erfarenhet av arbete med studieadministrativa systemen såsom Ladok, Gudok, Canvas, och Sharepoint är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av hantering av offentliga handlingar.

Arbetet kräver eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.

I urvalsförfarandet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

 

Anställning 
Anställningen är tillsvidare på 100% med placering tills vidare vid Institutionen för Marina vetenskaper, Göteborg. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Charlotte Altin, administrativ chef, telefon 0766-184630, charlotte.altin@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Blerina Rushiti, Personalhandläggare, telefon 0768-88 58 74, blerina.rushiti@gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-21

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör/institutionsadministratör

Studieadministratör
Läs mer Jun 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Utbildningsadministratör/institutionsadministratör
Om oss

Institutionen för marina vetenskaper är värd för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Där ingår en marin fältstation, Tjärnö marina laboratorium vid Kosterfjorden (Strömstads kommun), samt det större forskningsfartyget Skagerak med hemmahamn på Nya varvet i Göteborg. Institutionen är också värdorganisation för den marina forskningsstationen Kristineberg Center. Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning och är en av få sådana organisationer i Europa. Marina vetenskaper har kanditatprogram och masterprogram inom XXXXX. I dagsläget är XXX studenter inskrivna på våra program. Institutionen har ca 180 medarbetare och den administrativa enheten består idag av sex personer inom ekonomi, två inom HR, sex inom studieadministration, två receptionister, en kommunikatör och en administrativ chef. Vårt arbetssätt präglas av professionalitet, effektivitet och service och vi arbetar i nya ljusa kontorslokaler i centrala Göteborg. Vi jobbar i nära samverkan med lärare och forskare med det gemensamma målet att föra verksamheten framåt.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen som utbildningsadministratör/institutionsadministratör består av varierande arbetsuppgifter inom utbildningsadministrationens alla delar: administration av kurser i universitetets lärplattform Canvas, registrering av studenter i Ladok, samordning av tentamensadministration och kursutvärderingar, samt administration av kurstillfällen. Erfarenhet av administration, gärna inom utbildningssektorn, är ett krav.

Du kommer att ha daglig kontakt med studenter, studierektor och övrig personal för att bistå med olika typer av information. Studentkontakten kommer att ske via e-post, telefon och personliga möten. Vi söker en administratör med erfarenhet av att förmedla information och kommunicera med studenter och kollegor. Du kommer också stötta institutionens kommunikatör med att uppdatera information på våra externa och interna webbsidor.

Du kommer även att ha administrativa uppgifter för institutionen, som t ex ansvar för diarieföring och arkiv, samt för accesser till Natrium-huset.

Du kommer att vara en del av institutionens verksamhetsstöd tillsammans med handläggare och administratörer inom utbildning, HR, ekonomi och kommunikation.

 

Kvalifikationer 
Vi söker en administratör med mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Arbetet innebär samarbete med flera olika professioner och kräver god samarbetsförmåga och ansvarstagande för den gemensamma verksamheten.

Du förväntas driva och utveckla arbetet självständigt och samtidigt samarbeta med kollegor i olika personalkategorier och vara lyhörd för de behov som finns i verksamheten. Arbetet ställer krav på noggrannhet och förmåga att hantera stora mängder information och att du kan organisera och strukturera de egna arbetsuppgifterna.

Eftersom vi har en internationell utbildnings- och forskningsmiljö är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Vidare är god datorvana och erfarenhet av olika IT-system ett krav. Erfarenhet av arbete med studieadministrativa systemen såsom Ladok, Gudok, Canvas, och Sharepoint är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av hantering av offentliga handlingar.

Arbetet kräver eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.

I urvalsförfarandet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

 

Anställning 
Anställningen är tillsvidare på 100% med placering tills vidare vid Institutionen för Marina vetenskaper, Göteborg. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Charlotte Altin, administrativ chef, telefon 0766-184630, charlotte.altin@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Blerina Rushiti, Personalhandläggare, telefon 0768-88 58 74, blerina.rushiti@gu.se

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-21

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Mikrobiologi

Oorganisk kemist
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen.  Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionens verksamhet bedrivs i Natrium, Medicinareberget i Göteborg. 

Beidong Lius grupp är inriktad på att dechiffrera mekanismerna bakom bildandet av membranlösa original och deras roll i åldrande och åldersrelaterade sjukdomar genom att utveckla och tillämpa nya tekniker för höginnehållsscreening med jäst (Saccharomyces cerevisiae) som modellsystem.https://www.gu.se/en/about/find-staff/liubeidong

Arbetsuppgifter 
1, Utforma och utföra genomomfattande bildbaserade screeningar med jäst som modellsystem

2, Bekräftelse och analys av träffar med hjälp av bioinformatiska verktyg

3, Fördjupad analys av resultat med hjälp av cell- och molekylärbiologiska metoder

4, Skriva manuskript och kommunicera resultat till forskarvärlden

Kvalifikationer 
Krav: Du skall ha en utbildningsbakgrund inom cellbiologi, molekylärbiologi eller mikrobiologi. Grundläggande kunskaper och erfarenhet av laboratorietekniker inom molekylär- och cellbiologi krävs. Utmärkt skriv- och presentationsförmåga är också ett krav.

Meriterande utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Erfarenhet av jästodling, protein- och mRNA-kvantifiering, transkriptomik, proteomik, epigenetik och bioinformatik är en fördel. Erfarenhet av screeningdesign med högt innehåll i jäst är meriterande.  Arbetserfarenhet av genomomfattande bildscreening i jäst och bildbaserad screening med högt innehåll i däggdjur är också meriterande.

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad anställning på 2 år på heltid, 100%.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta

Beidong Liu, e-post: beidong.liu@cmb.gu.se  telefonnummer: 0046317862584

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:


• CV
• Personligt brev
• Examensbevis, akademiska meriter, intyg och betyg
• Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Oorganisk kemist
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i byggnaden, Natrium på Medicinareberget i Göteborg. 

Forskningsprojekt kommer att utföras inom Oorganisk kemi gruppen. Forskning inom gruppen spänner över många olika områden. Exempelvis syntes av metalloxid nanopartiklar med elektrokemiska och lösningsbaserade metoder, studier av electrokatalytiska reaktioner, experimentell bestämning och modellering av de termodynamiska egenskaperna hos elektrolyter, undersökningar av yt och gränsskikts egenskaper hos nanopartiklar med experimentella och teoretiska metoder. Nanopartiklarnas ytladdning och gränsskiktspotential spelar avgörande roll för deras reaktivitet, stabilitet aggregering och interaktioner med organiska molekyler i komplexa elektrolyter. Därför har fokus legat på dessa ämnen under de senaste åren. Oorganisk kemi gruppen har väl etablerade samarbeten med andra universitet och industrin i Sverige och internationellt.

Arbetsuppgifter 
Projektet finansieras av Essity Hygiene AB och kommer att genomföras i samarbete med Essity.  Fokus för projektet är att använda metoder för artificiell intelligens (AI) som är lämpliga för att optimera responsen av biosensorer i en komplex miljö av hygienprodukter. Det finns ett antal faktorer som samtidigt kan påverka biosensorns prestanda, såsom sammansättning av saltlösningar, temperatur, pH, interferens av andra organiska ämnen som finns i urin såväl som avföring. Detta leder i sin tur till variationer i sensorns elektrokemiska respons. Eftersom AI-metoder utvecklas snabbt och genererar lovande resultat kommer vi att undersöka möjligheten att använda AI-baserade metoder för att optimera de parametrar som påverkar biosensorns elektrokemiska respons. Projektarbetet kommer att utföras i nära samarbete med en doktorand som arbetar med utveckling av metalloxidbaserad biosensor för enzymdetektion.

Kvalifikationer
Krav utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Eftersom arbetet i detta projekt är relaterat till användningen av artificiell intelligens (AI) metoder för att optimera responsen från biosensorer, söker vi en person som har avslutat Teknologie kandidatexamen eller motsvarande. Erfarenhet av kritisk läsning och analys av relevant litteratur är nödvändig för att kunna genomföra projektet på ett optimalt sätt. Erfarenhet av skriftlig eller muntlig kommunikation på engelska är ett krav. 

Meriterande utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Erfarenhet av att använda AI-metoder inom sensorområdet kommer att vara högt prioriterat under utvärderingsprocessen av bästa kandidat. Dessutom är kunskap om teoretisk bakgrund till AI-metoder nödvändig för att förstå det aktuella problemet och utforma lämplig AI-baserad metodik.Eftersom projektet kommer att utföras i samarbete med företag kommer samarbetsförmågan och erfarenheten hos personer som arbetar inom akademin såväl som i industriell miljö att vara mycket värdefull för detta projekt.

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 6 månader på hetlid

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Zareen Abbas, Associate Professor (Docent) telefonnummer/Phone number: +46 (0)31 7869015

E-postadress/E-mail: zareen.abbas@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent i oorganiska material

Oorganisk kemist
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Forskningsprojekt kommer att utföras inom Oorganisk kemi gruppen. Forskning inom gruppen spänner över många olika områden. Exempelvis syntes av metalloxid nanopartiklar med elektrokemiska och lösningsbaserade metoder, studier av electrokatalytiska reaktioner, experimentell bestämning och modellering av de termodynamiska egenskaperna hos elektrolyter, undersökningar av yt och gränsskikts egenskaper hos nanopartiklar med experimentella och teoretiska metoder. Nanopartiklarnas ytladdning och gränsskiktspotential spelar avgörande roll för deras reaktivitet, stabilitet aggregering och interaktioner med organiska molekyler i komplexa elektrolyter. Därför har fokus legat på dessa ämnen under de senaste åren. Oorganisk kemi gruppen har väl etablerade samarbeten med andra universitet och industrin i Sverige och internationellt. 

Arbetsuppgifter 
Projektet finansieras av stiftelsen Barbro Bryngelssons minnesfond. Lukt är ett stort problem inom många områden,särskilt hygienprodukter(blöjor),matlagning och djurpaneringsgårdar för att nämna några. Lukt kan komma från naturligt existerande bacteria eller syntetiska produkter. Lukt anses vara farligt, ohygieniskt och ofräsh,särskilt i hygienprodukter. På grund av luktens enorma inverkan på människors hälsa finns det behov av material där lukt kan kontrolleras och detekteras. Detta är en utmanande uppgift eftersom de flesta luktämnen är flyktiga. Förnärvarande är material som används för luktkontroll huvudsakligen baserade på metaller såsom silver eller guld. Dessa material är inte miljövänliga,därför finns det ett brinnande behov av miljövänliga material för luktkontroll. Oorganiskamaterial som verkligen är lovande i detta avseende.

I ett nyligen genomfört doktorandprojekt vi har vi undersökt användningen av oorganiska material som funktionaliserat aktivt kol, zeoliter och metallorganiska frameworks (MOFs) för effektiv luktkontroll. I detta projektet ska vi gå ett steg längre och undersöka möjligheten om de adsorberande materialen också kan fungera som sensorer. Det finns stor möjlighet att lyckas eftersom arbetsprincipen för många sensorer är interaktionen mellan inkommande molekyler och aktiva grupper på ytan av materialet. Eftersom i dessa material, särskilt i MOFs har vi aktiva grupper som har stark interaktionen med inkommande lukt molekyler och sådna intraktionen bör ge signal som kan detekteras.

Kvalifikationer 
Krav utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Eftersom arbetet i detta projekt är relaterat med användning av oorganiska material för sensorapplikationer. Vi söker en person som har avklarat kandidat eller har påbörjat mastersexamens i kemi eller motsvarande och har läst oorganisk kemi. Erfarenhet av kritisk läsning och analys av kemisk litteratur och experimentellt laborativt arbete är nödvändig för att kunna utföra projektet på ett optimalt sätt. Erfarenhet av skriftlig eller muntlig kommunikation på engelska är nödvändig.

Meriterande utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Erfarenhet av syntes av oorganiska material så som MOFs, karakterisering och funktionalisering av material som lämpar sig för sensorapplikationer kommer att vara mycket prioriterade under utvärderingsprocessen av bästa kandidat. Dessutom är kunskapen om yt och kolloid kemi av material också meriterande. Eftersom projektet kommer att utföras i samarbete med företag kommer samarbetsförmåga och erfarenhet av person som arbetar inom akademi såväl som i industriell miljö att vara mycket värdefull för detta projekt

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad anställning på heltid, 100% på 360 dagar. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta  Zareen Abbas, Associate Professor (Docent) Telefonnummer/Phone number: +46 (0)31 7869015 E-postadress/E-mail: zareen.abbas@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande forskare

Organisk kemist
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och sa.mhällen samt bekämpa klimatförändringar. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Bioresponsiva antikroppsriktade läkemedelskonjugat kan säkerställa leverans av högaktiva läkemedelskomponenter på ett selektivt och rumsligt sätt. Detta kan minska biverkningar av läkemedel eller möjliggöra systemisk behandling med läkemedel som administreras på egen hand skulle leda till systemiska toxiciteter. I detta projekt syftar vi till att utveckla antikroppsriktade antimikrobiella läkemedelskonjugat för behandling av infektioner med multiresistenta bakterier. 

Arbetsuppgifter 
Du kommer att utföra kemisk syntes, biokemiska och biologiska analyser. Du skall dokumentera forskningsresultat, underhålla forskningsutrustningen och bidra till framtagandet av vetenskapliga publikationer. Tjänsten inkluderar genomförandet av tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samspelet mellan de novo syntes av naturliga produkthärledda immunmodulatorer, syntes och utvärdering av bioresponsiva linkers, biokonjugering till antikroppar, analys och karakterisering av slutliga konjugat och immunologisk utvärdering i samarbete med partners.

Kvalifikationer 
Krav utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Behörig att anställas som Biträndande forskare är den som har en svensk magisterexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en magisterexamen.

För att kvalificera sig för denna tjänst bör den sökande ha en magisterexamen i ett relevant ämne inom området kemi, medicinsk kemi eller kemisk biologi.

Vi söker en ambitiös, motiverad och mångsidig kandidat med ett särskilt intresse för naturproduktkemi, bioresponsiva molekyler och immunologi. Erfarenhet av organisk syntes, fastfasstödd peptidsyntes och ledning av enzymanalyser krävs. Utmärkta kemikunskaper och praktiska laboratoriekunskaper samt goda biologikunskaper krävs för att framgångsrikt kunna samarbeta med biologer i projektet.

Kandidaten ska kunna arbeta såväl självständigt som i grupp och ha goda kunskaper (i skrift och tal) i engelska. Personen måste vara välstrukturerad och organiserad eftersom stora datamängder kommer att analyseras, ansvarsfull och ha goda kommunikations- och samarbetsförmåga.

Meriterande utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper

Tyska är meriterande då projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med de tyska samarbetspartnerna 

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månader på heltid (100%) placerad vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi i Göteborg. Med start i september 2024  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Philipp Klahn, Philipp.klahn@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan skall innehålla:
- Personligt brev

- CV

- mastercertifikat och utskrift av register

- beskrivning av forskningserfarenhet inom relevanta områden

- ytterligare meriter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-09

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Amanuens, en eller flera

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Vid institutionen bedrivs utbildning inom ett brett spektrum av områden. Under höstterminen ges ett nittiotal kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Vi söker amanuenser till höstterminen 2024 för att arbeta med kurser inom studieområdena Dator- och nätverkssystem, Computing Science och Interaktionsdesign.

Arbetsuppgifter 
Som amanuens arbetar du aktivt med att avlasta och stötta kursansvariga lärare med praktiska moment knutna till respektive kurs. Detta kan till exempel vara laborations- och övningshandledning. Du kommer att ha löpande kontakt med berörda lärare angående vilka moment du kan vara behjälplig inom.

De specifika kurserna för höstterminen 2024 är listade nedan,

Dator- och nätverkssystem
DAT105/DIT051 Computer architecture, kursen ges på engelska på campus Johanneberg. Vi söker 1 amanuens till denna kurs
DAT400/DIT431 High performance parallel programming, kursen ges på engelska på campus Johanneberg. Vi söker 1 amanuens till denna kurs
EDA387/DIT671 Computer networks, kursen ges på engelska på campus Johanneberg. Vi söker 2 amanuenser till denna kurs
EDA093/DIT401 Operating systems, kursen ges på engelska på campus Johanneberg. Vi söker 2 amanuenser till denna kurs

Computing Science
TDA555/DIT441 Introduction to functional programming, kursen ges på engelska på campus Johanneberg. Vi söker 2 amanuenser till denna kurs

Interaktionsdesign
DAT375/DIT461 Game development project, kursen ges på engelska på campus Lindholmen. Vi söker 1 amanuens till denna kurs
CLS055/DIT075 Mobile computing - design and implementation, kursen ges på engelska på campus Lindholmen. Vi söker 2 amanuenser till denna kurs


Kvalifikationer 
För att vara kvalificerad för tjänsten som amanuens är du aktiv student vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola, helst vid något av institutionens program på grund- eller avancerad nivå.
För att vara kvalificerad för tjänsten som amanuens i en kurs ska du ha tidigare godkända resultat, gärna högre betyg, i densamma eller liknande kurs som du söker till.
För att vara kvalificerad för tjänsten skall du ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Fullgjorda fortsättningskurser för den aktuella kursen är meriterande.
Meriterande för tjänsten är också om du har erfarenhet av undervisningssituationer samt är van vid att på ett pedagogiskt sätt instruera och hjälpa människor.

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, höstterminen 2024
Omfattning: 15% - 20% av heltid
Placering: Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborg
Tillträde: 2024-08-26

Övrigt
Då institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution kan anställningen komma att vara placerad vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Vi tar enbart emot ansökningar på det sätt som beskrivs i annonsen.

För att kunna fullgöra uppdraget som amanuens behöver du befinna dig i Göteborg, Sverige och har möjlighet att utföra arbetsuppgifter på plats på campus Johanneberg alternativt campus Lindholmen.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta våra studierektorer

Dator- och nätverkssystem - Arne Linde arne@chalmers.se  
Computing Science – Peter Ljunglöf peter.ljunglof@cse.gu.se
Interaktionsdesign – Olof Torgersson olof.torgersson@chalmers.se

Har du frågor om din ansökan eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta
Sanna Staf sanna.staf@cse.gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Fyll i dina personliga uppgifter och svar på tilläggsfrågor. Du ska även bifoga ett CV och ett betygsunderlag (utdrag ur Ladok). Du kommer få fylla i vilka kurser du är intresserad av att arbeta i. 

Efter sista ansökningsdagen behandlas alla ansökningar.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-09

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i analytisk kemi

Analytisk kemist
Läs mer Jun 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Information om anställningen hittar du på Göteborgs universitets websida: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34614

Du ansöker via https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare

ST-läkare
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare, med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.

Anställningen ligger inom forskargruppen för Rehabiliteringsmedicin. Tvärvetenskaplig forskning är den dominerande metodiken i gruppen med ett personcentrerat perspektiv. De olika problemområden som utforskas av gruppen är främst inom neurorehabilitering; stroke, traumatisk hjärnskada, sena effekter av polio, hjärtstillestånd, cerebral pares, men det finns också forskning om smärta, blödarsjuka. De flesta av medlemmarna är också anställda inom regionen och arbetar både med forskning och hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Kvantitativt forskningsarbete inom rehabiliteringsmedicin, framför allt inom fysisk aktivitet vid cerebrovaskulära sjukdomar.

Kvalifikationer

Legitimerad läkare samt disputerad inom medicinsk fakultet är ett krav. Meriterande är egen erfarenhet av kvantitativt forskningsarbete kring personer med stroke samt erfarenhet av handledning.

Sökanden bör vara självständig i sitt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga och uppskatta att arbeta i en forskningsorganisation. Vi värdesätter att du är noggrann och har en god kommunikativ, administrativ och strategisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning (intermittent anställning) i 11 månader. Du kommer att arbeta timmar vid behov med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor/sektionschef Katharina Stibrant Sunnerhagen, tfn: +46 709 52 00 23, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Ansvarig chef är professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: +46 31 342 97 41, e-post: jakola.asgeir@gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-04

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Forskarassistent
Läs mer Jun 13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi. Vi utvecklar interdisciplinär forskning inom FN’s globala mål för hållbar utveckling med fokus på mål 3 (hälsa) och 8 (ekonomisk utveckling).

Forskningsassistenten vi söker kommer att ingå i följande forskargrupper:

Forskargruppen STARS bedriver forskning främst kring riskprofiler och skyddsfaktorer avseende psykisk och fysisk hälsa hos ungdomar. Det övergripande syftet är att undersöka huruvida hög stress, låg resiliens och mental ohälsa upplevd av ungdomar i olika socio-ekonomiska miljöer kan vara en stark orsak till utveckling av fetma och hypertoni.

Forskargruppen InMed bedriver forskning kring Försäkringsmedicin. Forskargruppen genomför studier som syftar till att fördjupa kunskapsläget avseende försäkringsmedicinska området, exempelvis undersöks individuella (patienters, professionellas och chefers) förutsättningar för preventivt arbete inom arbetsmiljöområdet och om olika insatser kan ha effekt på sjukskrivningslängd och möjligheter att återgå i arbete.  

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna som forskningsassistent innebär att självständigt och i samarbete med projektledare och forskargrupperna arbeta med:


• Att samla registerdata från SCB och Socialstyrelsen
• Att hantera epidemiologiska data och djupdykning i statistiska analyser, t.ex multilevel modell, cross-lagged panel analys
• Att rekrytera och inkludera studiedeltagare till en sk feasibilitystudie
• Att bistå projektansvarig vid kvalitativ datainsamling och dataanalys
• Att upprätta preliminära draft av artikel(ar) 

Kvalifikationer 
För arbetet krävs masterexamen i folkhälsa eller liknande utbildning. Vidare krävs kunskap om projektsamordning, intervjumetodik samt statistiska analysmetoder. Den sökande behöver även ha kunskap om stress och psykiska besvär samt dokumenterad arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsforskning med fokus på barn och ungdom, då arbetet ingår i ett större forskningsprojekt. Vidare ställs krav på att behärska svenska och engelska i tal och skrift. För att kunna utföra arbetsuppgifterna behöver du ha organisationsförmåga, tex att samordna rekrytering av studiedeltagare, ha personlig kommunikation med företrädare inom hälso- och sjukvård och forskare.

Meriterande är


• God kunskap om folkhälsa
• Datahantering samt god kunskap i SPSS och STATA
• God kunskap om vetenskaplig rapportering och skrivande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och den sökande ska kunna jobba självständigt och vara flexibel samt ha god samarbetsförmåga. 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Yun Chen
Forskare
076-2175658
yun.chen@gu.se

Elisabeth Björk Brämberg
Forskare
070-9221063
Elisabeth.bjork.bramberg@gu.se

Martin Adiels
Biträdande avdelningschef
073-6221833
martin.adiels@wlab.gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Kopia på masterexamen är ett krav. Dokumenterad tidigare erfarenhet såsom intyg och betyg samt referenser ses som en viktig del i bedömningen.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Amanuens

Lärarassistent
Läs mer Jun 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en amanuens, med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.

Forskargruppen ”klinisk hjärntumörforskning” är baserad vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och leds av Asgeir Jakola. Gruppen består av doktorander, forskande kliniker, forskningssjuksköterskor, en forskningsassistent och studenter. Vi arbetar med frågor kring patienter med hjärntumörer och i huvudsak med studier som har klinisk inriktning. Gruppen har flera nationella och internationella samarbeten.

Arbetsuppgifter

Vi söker en amanuens som kan hjälpa till med datainsamling och analys i en av våra kliniska studier. Arbetsuppgifterna är att efter instruktion uppdatera befintlig databas, rita in tumörer i MR-bilder samt eventuellt också att göra enklare databearbetning/analysarbete på redan insamlade data, sammanställa tabeller och göra grafer. Du kommer arbeta självständigt.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Krav är läkarutbildning och godkänd termin 10. Meriterande är erfarenhet av arbete med patientkategorin samt erfarenhet av journalgranskning, databaser, statistisk bearbetning samt SPSS. Sökanden bör vara självständig i sitt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga och uppskatta att arbeta i en forskningsorganisation. Vi värdesätter att du är noggrann och har en god kommunikativ, administrativ och strategisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 4 månader, 20% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: 031 342 97 41, e-post: jakola.asgeir@gu.se

Ansvarig chef är professor/sektionschef Katharina Stibrant Sunnerhagen, tfn: 0709 52 00 23, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biomedicinsk analytiker

Sjukhustekniker
Läs mer Jun 14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi. Vi utvecklar interdisciplinär forskning inom FN’s globala mål för hållbar utveckling med fokus på mål 3 (hälsa) och 8 (ekonomisk utveckling).

Arbets- och miljömedicin är en integrerad del av avdelningen, men vi har även ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi undervisar, forskar och utreder patienter och arbetsplatser. Vi erbjuder utbildning för läkarstudenter, företagshälsovård, myndigheter och för olika professioner inom arbets- och miljömedicin.

Forskargruppen ”Biomarkörer i utandningsluft” är inriktad på att utveckla enkla icke-invasiva metoder för att påvisa luftvägseffekter av exponering för luftburna ämnen och särskilt effekter på små luftvägar. Vi har utvecklat en ny metod baserad på analys av utandningsluft för detta ändamål, PExA (partiklar i utandningsluft). Vi söker nu en BMA som kan arbeta i våra kliniska studier. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att utföra och dokumentera resultat från lungfunktionsundersökningar (spirometri, oscillometri, kvävgasutsköljning, diffusionskapacitetstest och PExA); rekrytering av forskningspersoner och datahantering. 

Kvalifikationer 
För arbetet krävs legitimation som biomedicinsk analytiker. Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, är krav för anställningen. Dokumenterad erfarenhet av lungfysiologiska undersökningsmetoder och PExA metoden är meriterande. Vi söker en person som gillar att arbeta i team, är noggrann, strukturerad, flexibel och engagerad. Tidigare erfarenhet av person- och patientkontakt i forskningssammanhang är meriterande, men inget krav. Arbetet ställer mycket höga krav på självständighet, noggrannhet samt organisatorisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 månader
Omfattning: 20%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Sanna Kjellberg
Postdoktor
0704144028
sanna.kjellberg.gu.se

Jörgen Månsson
Biträdande avdelningschef
031-786 6686
jorgen.mansson@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Ansökan ska innehålla


• Kopia på legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
• Curriculum vitae/meritförteckning

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-02

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biomedicinsk analytiker

Sjukhustekniker
Läs mer Jun 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi. Vi utvecklar interdisciplinär forskning inom FN’s globala mål för hållbar utveckling med fokus på mål 3 (hälsa) och 8 (ekonomisk utveckling).

Arbets- och miljömedicin är en integrerad del av avdelningen, men vi har även ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi undervisar, forskar och utreder patienter och arbetsplatser. Vi erbjuder utbildning för läkarstudenter, företagshälsovård, myndigheter och för olika professioner inom arbets- och miljömedicin.

Forskargruppen ”Biomarkörer i utandningsluft” är inriktad på att utveckla enkla icke-invasiva metoder för att påvisa luftvägseffekter av exponering för luftburna ämnen och särskilt effekter på små luftvägar. Vi har utvecklat en ny metod baserad på analys av utandningsluft för detta ändamål, PExA (partiklar i utandningsluft). Vi söker nu en BMA som kan arbeta i våra kliniska studier. På sikt kan det eventuellt finnas möjlighet till fördjupning och forskningsstudier. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att utföra och dokumentera resultat från lungfunktionsundersökningar (spirometri, oscillometri, kvävgasutsköljning, diffusionskapacitetstest och PExA); rekrytering av forskningspersoner och datahantering. 

Kvalifikationer 
För arbetet krävs legitimation som biomedicinsk analytiker med klinisk fysiologisk inriktning. Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, är krav för anställningen. Dokumenterad erfarenhet av lungfysiologiska undersökningsmetoder är meriterande. Vi söker en person som gillar att arbeta i team, är noggrann, strukturerad, flexibel och engagerad. Tidigare erfarenhet av person- och patientkontakt i forskningssammanhang är meriterande, men inget krav. Arbetet ställer mycket höga krav på självständighet, noggrannhet samt organisatorisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 månader
Omfattning: 20%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Sanna Kjellberg
Postdoktor
0704144028
sanna.kjellberg.gu.se

Jörgen Månsson
Biträdande avdelningschef
031-786 6686
jorgen.mansson@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Ansökan ska innehålla


• Kopia på legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
• Curriculum vitae/meritförteckning

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-02

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare

Forskarassistent
Läs mer Jun 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi.

Arbets- och miljömedicin utreder och forskar om effekterna av exponering för kemiska ämnen, fysikaliska faktorer, ergonomi, vibrationer och stress i arbets- och omgivningsmiljö. I vår verksamhet utreds och beforskas patienter med sjukdomar och skador orsakade av arbetslivet och av den omgivande miljön. Fysikaliska hälsorisker, huvudsakligen vibrationsskador, utgör en stor andel (ca 15–20 %) av de patienter som remitteras till den Arbets- och Miljömedicinska kliniken.

Inom två pågående projekt (SBUF samt AFA) utreds risken för vibrationsskador hos byggnadssnickare, anläggningsarbetare, tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Byggnadssnickare är exponerade för högfrekventa och slående verktyg, anläggningsarbetare för lågfrekvent vibrationsexponering utan slag och tandvårdsanställda för högfrekvent vibrationsexponering utan slag. Det är av stort värde att kunna utvärdera risken för vibrationsskador vid högfrekvent exponering i jämförelse med högfrekvent exponering med slag. Genom konstruktionsförbättringar och tillverkning av nya avvibrerade verktyg finns stora möjligheter att kraftigt kunna minska vibrationsexponeringen i arbetslivet och dess följdverkningar i form av vibrationsskador. Projektet är även av stort värde för den kliniska utredningen av individer med vibrationsrelaterade besvär som vita fingrar och distal neuropati i händerna. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna inom projektet är att jämföra olika yrkesgrupper med olika typer av vibrationsexponering. Vidare utveckla kliniskt användbara metoder för diagnostik och uppföljning av vibrationsskadade arbetare inom olika branscher, såsom screeningformulär samt läkarformulär för diagnostik av vibrationsskador, vidareutveckling av kliniska undersökningsmetoder samt utveckling av frågeformulär och undersökningsmetoder för uppföljning av individer med konstaterad vibrationsskada.

En viktig målsättning är att i samarbete med övriga projektdeltagare ta fram ett annex till nuvarande ISO-vibrationslagstiftning, som i princip enbart bedömer vibrationsexponering upp till 1250 Hz samt försöka hitta preventiva metoder för att kunna avgöra den enskilde individens känslighet för vibrationer före anställning.

Ytterligare en viktig uppgift är att utveckla läromedel rörande vibrationsskador för studerande på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. 

Kvalifikationer 
Behörig att söka tjänsten är legitimerad läkare som är specialist i yrkes- och miljömedicin/arbets- och miljömedicin med avlagd doktorsexamen i medicin eller yrkes- och miljömedicin/arbets- och miljömedicin.

Gedigen forskningserfarenhet och dokumenterade kunskaper inom det aktuella forskningsområdet är ett krav.

Erfarenhet av medicinsk utredning av vibrationsskadade individer är meriterande.

Dokumenterad vetenskaplig erfarenhet inom forskningsområdet visad genom publikationer i tidskrifter med internationellt refereesystem kommer att ges stor betydelse.

Vetenskaplig erfarenhet ska vara dokumenterad genom pågående forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska erfordras.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, strukturerad, analytisk förmåga och social kompetens. 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12 månader
Omfattning: 50%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Jörgen Månsson
Biträdande avdelningschef
+46 705776711
jorgen.mansson@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Kopia av doktorsexamen
Kopia av läkarlegitimation
Personligt brev och CV
Referens

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-02

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Jun 11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 340 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.

Vi söker nu ekonomiadministratör till institutionens ekonomienhet. Vi är en grupp på 8 personer med ekonomer, ekonomiadministratörer samt en ekonomisamordnare och vi ingår i den administrativa avdelningen som sammanlagt är drygt 30 personer. 

Arbetsuppgifter 
Som ekonomiadministratör ingår du i institutionens ekonomienhet och bistår med stöd i ekonomiska frågor, framför allt till institutionens forskargrupper. I arbetet ingår löpande ekonomihantering som leverantörs- och kundreskontra, omföringar och annan hantering av transaktioner i ekonomisystemet och andra administrativa uppgifter. Du kommer även att arbeta med månadsbokslut, tertial- och årsbokslut, samt vara delaktig i budget och prognos i samarbete med ekonom. Tjänsten innefattar också projektekonomi för externa forskningsmedel (inkl EU-projekt) där budgetering, uppföljning och redovisning till forskare och finansiärer ingår. Arbetet kan även innebära avtalshantering och inköpsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med de andra i ekonomienheten samt med forskare och institutionens övriga medarbetare. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå då anställningens innehåll och förutsättningar kan förändras över tid.

 Kvalifikationer 

Vi söker dig som har eftergymnasial- eller högskoleutbildning inom ekonomi, eller annan adekvat utbildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet är meriterande, liksom praktisk erfarenhet av redovisningsarbete och erfarenhet av de administrativa system som vi använder på Universitet tex Agresso, Proceedo (Unit4) och Panorama (Hypergene). Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper i Excel och att du även kan hantera övriga delar av Officepaketet, samt att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och engagerad. Du har god förmåga att arbeta självständigt men trivs också med att samarbeta då arbetet innebär nära samarbete med ekonom och mycket kontakt med forskare samt övrig administrativ personal både inom och utanför universitetet. Då vi arbetar som stöd till den övriga verksamheten på institutionen är det viktigt att du är positiv, serviceinriktad och lösningsorienterad.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för anställningen. 

Anställning 
Anställningen är tillsvidare och på heltid med placering tills vidare vid institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillsättningsförfarande 
Så blir du en av oss: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande#Så-här-går-rekryteringsprocessen-till %] 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Birgitta Vallhagen, administrativ chef, tfn: 031-786 5007, e-post:? birgitta.vallhagen@gu.se, eller Olivia Jungstrand, ekonomisamordnare, tfn: 031-786 4945, e-post: olivia.jungstrand@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-02.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i i naturvetenskapens didaktik

Doktorand
Läs mer Jun 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Information om anställningen hittar du på Göteborgs universitets websida:

https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34624

 

Du ansöker via https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Amanuens

Lärarassistent
Läs mer Jun 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en amanuens, med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.

Forskargruppen ”klinisk hjärntumörforskning” är baserad vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och leds av Asgeir Jakola. Gruppen består av doktorander, forskande kliniker, forskningssjuksköterskor, en forskningsassistent och studenter. Vi arbetar med frågor kring patienter med hjärntumörer och i huvudsak med studier som har klinisk inriktning. Gruppen har flera nationella och internationella samarbeten.

Arbetsuppgifter

Vi söker en amanuens som kan hjälpa till med datainsamling och analys i en av våra kliniska studier. Arbetsuppgifterna är att efter instruktion uppdatera befintlig databas, rita in tumörer i MR-bilder samt eventuellt också att göra enklare databearbetning/analysarbete på redan insamlade data, sammanställa tabeller och göra grafer. Du kommer arbeta självständigt.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Krav är läkarutbildning och godkänd termin 10. Meriterande är erfarenhet av arbete med patientkategorin samt erfarenhet av journalgranskning, databaser, statistisk bearbetning samt SPSS. Sökanden bör vara självständig i sitt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga och uppskatta att arbeta i en forskningsorganisation. Vi värdesätter att du är noggrann och har en god kommunikativ, administrativ och strategisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 5 månader, 30% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: 031 342 97 41, e-post: jakola.asgeir@gu.se

Ansvarig chef är professor/sektionschef Katharina Stibrant Sunnerhagen, tfn: 0709 52 00 23, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande forskare inom Genomik, Core Facilities

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab.  Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt. 

Bioinformatics and Data Centre (BDC) är den enhet inom Core Facilities som tillhandahåller specialistkompetens inom bioinformatik och statistik till forskargrupper vid Göteborgs universitet samt till utvecklingsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. BDC är också del av Science for Life Laboratory Clinical Genomics plattformen, en nationell resurs bestående av 100+ experter som främjar kliniknära forskning vid landets lärosäten och stödjer metodutveckling och implementering av nya diagnostiska metoder inom sjukvården. För mer information om BDC och Clinical Genomics, se www.gu.se/core-facilities/bdc.

Denna anställning är kopplad till Centrum för Medicinsk Genomik (CMG) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där utförs laborativ genetisk utredning för samtliga laboratoriespecialiteter och forskare. Enheten består av fem laborativa sektioner; provhantering och preanalys, cytogenetik, kvantitativ och kvalitativ PCR, Sanger och fragmentanalys, samt NGS (Next generation Sequencing).

Vi söker en skicklig biträdande forskare specialiserad inom genomiska tekniker till teamet på BDC. Du bidrar med din expertis inom sekvensering och arraytekniker inom forskningsfrågeställningar. Detta är en spännande möjlighet att utveckla och tillämpa toppmoderna tekniker samt samverka med ledande forskare och klinisk personal över hela Sverige.

 

Arbetsuppgifter 
Som biträdande forskare på BDC kommer du arbeta i olika tvärdisciplinära team med flera projekt samtidigt. En stor del av arbetet är lab-baserat med fokus på djupsekvensering där det bland annat ingår att erbjuda en rutinmässig service till forskare samt hjälpa till med utvecklingen av nya metoder och dess implementering. Arbetet utförs självständigt eller tillsammans med andra vilket kräver flexibilitet och en förmåga att anpassa sig till uppgifterna. Utöver det är det viktigt att kunna genomföra projekten, baserat på forskarnas vetenskapliga krav, på ett tidseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

 

Kvalifikationer 

• Du ska ha en magisterexamen i molekylärbiologi, biomedicin, bioteknik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.

Nödvändigt för rollen:


• Minst två års erfarenhet av molekylärgenomiskt laboratoriearbete. Det inkluderar:
- Goda till avancerade kunskaper om biblioteksförberedelser för NGS-protokoll.
- Goda till avancerade kunskaper om kvalitetskontroll och kvantifiering av DNA och RNA.
- Självständig drift av sekvenseringsinstrument med minst en av dessa teknologier: Illumina, Nanopore och/eller Thermo Fisher Scientific.
- Erfarenhet av metodutveckling och implementering av nya tekniker på en god till avancerad nivå.
- Erfarenhet av att vara ett användarstöd inom rutinanalyser, datatolkning samt projektutveckling mot skräddarsydda lösningar.
• Goda teoretiska kunskaper av molekylärbiologiska och genomiska metoder.
• En god förmåga att hantera och prioritera uppgifter effektivt.
• Förmåga att självständigt leverera data/projektrapporter enligt överenskomna tidslinjer.
• Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i en multidisciplinär forskningsmiljö.

 Meriterande kvalifikationer: 


• Praktisk erfarenhet av laborativa NGS-metoder.
• Bevisad anpassningsförmåga till nya teknologier.
• Doktorsexamen inom molekylärbiologi, biomedicin, bioteknik eller motsvarande ämne.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är självgående och serviceinriktad samt har en resultatinriktad och problemlösande inställning. Du har utmärkt kommunikationsförmåga på engelska samt god förståelse av svenska i tal och skrift då vissa projekt utförs i samarbete med sjukvården.

För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare inom fjärranalys av drönarbilder på marina habitat

Marinbiolog
Läs mer Jun 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.

Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och utveckling relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en doktorandutbildning inom det marina området.

 

Arbetsuppgifter 
Institutionen för marina vetenskaper söker en forskare för arbete inom forskningsprojektet marin fjärranalys som ingår i forskningsprogrammet ZORRO (se https://www.gu.se/forskning/zorro för mer information).

Arbetet består av att använda och utveckla statistiska bildanalysmetoder för att klassificera olika typer av grunda marina habitat från drönarbilder. Bland arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med kollegor inom forskningsgruppen vid Göteborgs universitet och Länsstyrelsen att utveckla bildanalys av ålgräs och annan vegetation från drönar- och satellitbilder bilder för skattning av habitatens areella utbredning. Vidare ingår det att använda framtagna metoder för att klassa vegetation i satellitbilder från 2023 och 2024 och att analysera insamlade drönarbilder från 2024.

 

Kvalifikationer 
Doktorsexamen i biologi, eller motsvarande, liksom goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Dokumenterat goda kunskaper om och erfarenhet av fjärranalys och klassning av undervattensvegetation från drönarbilder och satellitbilder är ett krav. Ett krav är också dokumenterat goda kunskaper att arbeta med ArcGISPro, samt erfarenhet av multivariat bildanalys i form av maskininlärning (t ex support vector machine).

Starkt meriterande är praktisk erfarenhet av fjärranalys av areell utbredning av ålgräs, samt kunskap om ålgräsutbredning i svenska vatten.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

 

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med omfattning på 50% under perioden 2024-08-01 - 2024-12-31. Placering är tills vidare vid Institutionen för Marina vetenskaper.  

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Per Moksnes:

e-mail: per.moksnes@marine.gu.se

Mobil: 0732-576224

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Till ansökan bifogas:


• Curriculum Vitae
• Redogörelse för relevanta meriter och intresse för anställningen, samt tillgänglighet under perioden augusti-december 2024.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Osteoporos

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom osteoporos, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Den utannonserade postdoktortjänsten kommer placeras inom Sahlgrenska Osteoporosis Centre (SOC). Här bedrivs tvärvetenskaplig translationell forskning med syftet att förbättra diagnostik, prevention och behandlingsalternativ för sjukdomar relaterade till skelettet såsom osteoporos, ledgångsreumatism och skelettmetastaser vid cancersjukdomar. På SOC arbetar läkare, forskare, postdoktorer, forskarstuderande och biomedicinska analytiker och vi söker nu en postdoktor till ett projekt kring osteoporos. Forskargruppen studerar sambandet mellan tarmmikrobiotan och skelettet med syfte att identifiera nya metoder för att förhindra och behandla osteoporos.

Kandidaten kommer att arbeta under ledning av Professor Claes Ohlsson som är en ledande forskare inom translationell osteoporosforkning. (https://scholar.google.com/citations?user=RcHgovUAAAAJ&hl=sv; https://www.gu.se/en/about/find-staff/claesohlsson)

Ämne 
Osteoporos 

Ämnesbeskrivning 
Osteoporos är en folksjukdom som kännetecknas av låg benmassa vilket ökar risken för att drabbas av frakturer. Även om konsekvenserna av osteoporos är välkända så är de underliggande mekanismerna fortfarande oklara. Den övergripande målsättningen med den annonserade postdoktortjänsten är att studera betydelsen av tarmmikrobiotans sammansättning för ben och muskelhälsa som är viktigt för att minska frakturrisken. Målet med projektet är att ta fram effektivare och säkrare behandlingsmetoder för patienter med osteoporos. 

Arbetsuppgifter 
Kandidaten kommer arbeta med translationell osteoporosforkning inom Sahlgrenska Osteoporos Centre vid Göteborgs universitet. Mer specifikt kommer kandidaten ansvara för att utvärdera bakterier med potential för att förbättra ben och muskelhälsa i musmodeller för osteoporos. Bakterierna har identifierats i stora populationsbaserade kohorter och kommer att ges i kombination med och utan substrat. Kandidaten kommer även ansvara för bioinformatik utgående från experimentella djurstudier. Kandidaten skall hantera metagenom-sekvensdata innefattande både taxonomi och funktionalitet. Kandidaten kommer även sammanställa resultaten för publikation i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 
Vi söker en person med stor erfarenhet av experimentella djurstudier. Det är meriterande med erfarenhet av skelettanalyser i möss, kunskap om tarmmikrobiotan samt bioinformatik och analyser av metagenom-sekvensdata. Då vi verkar i en internationell miljö förväntas den sökande ha goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, inte minst förmåga att arbeta självständigt och organiserat. 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 36 månader
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Claes Ohlsson
Professor/Avdelningschef
+46 706-832966
Claes.Ohlsson@medic.gu.se

Marie Lagerquist
Biträdande avdelningschef
marie.lagerquist@medic.gu.se 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i de fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.

Inkludera ett personligt brev och CV inklusive publikationslista.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Research Assistant

Forskare, farmakologi
Läs mer Jun 7
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them.

The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 340 employees and approximately 450 million SEK in total assets.

The project concerns the tick-borne bacterial pathogen Neoehrlichia mikurensis, which is the cause of the infectious disease neoehrlichiosis. The goal is to study pathogenesis and immune defense with focus on B cells.

Duties 
Cultivate and infect cell lines. ELISA and ELISPOT for analyses of B cells and antibodies. Next Generation Sequence analyses of the antigen-binding parts of the B-cell receptor.

Qualifications 
Experience of cell cultures, immunologic assays such as ELISA and ELISPOT, and of NGS data analyses. Proficiency in the Swedish and/or English language is a requirement. A Master of science degree is a suitable level of education. The applicant’s personal suitability is very important.

Employment 
The employment is full time and temporary, 11 months , with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

 

Contact information for the post 
If you have any questions about the position, please contact Professor Christine Wennerås. Phone: +46708-656167, e-mail: christine.wenneras@microbio.gu.se 

Unions 
Union representatives at the University of Gothenburg can be found here:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Application 
To apply for a position at the University of Gothenburg, you have to create an account in our recruitment system. Submit your application via the University of Gothenburg’s recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline. 

Applications must be received by: 2024-06-28

The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Timanställd assistent/tentamensvakt

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Utbildningsenheten är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Vid enheten arbetar cirka 140 personer. I enhetens uppdrag ingår att ge stöd till studenter och presumtiva studenter inför, under och efter studietiden genom vägledning, antagning, tentamen och examen. Utbildningsenheten ger också stöd och service till institutioner och fakulteter i arbetet med att hantera utbildningsadministrativa frågor. Vi förvaltar och utvecklar systemstöd för studieadministration. https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/utbildningsenheten

Inom enheten arbetar vi utifrån värdeorden öppenhet, samarbete, professionalitet och tydlighet för att bibehålla vår goda arbetsmiljö med ett respektfullt, inkluderande och trevligt klimat mellan kollegor och systemanvändare. Utbildningsenheten är HBTQI-certifierad.

Som administratör kommer du tillhöra sektionen för tentamen, som i idag består av 26 tillsvidareanställda, 17 av dessa är anställda som assistenter/ tentamensvakter, vilket innebär att de arbetar i skrivsalarna. Utöver detta finns ett 40-tal intermittent timanställda assistenter/tentamensvakter.

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/sektionen-for-tentamen

Arbetsuppgifter 
Arbetet som tentamensvakt är myndighetsutövning och innebär ett ansvar för att studenter som skriver tentamen i Göteborgs universitets gemensamma skrivsalar kan göra detta på ett rättssäkert sätt. Som tentamensvakt ansvarar du för att tentamen kan påbörjas och lämnas in på ett korrekt sätt (antingen digitalt eller på papper), kontrollerar att studenten är anmäld till respektive tentamen och har godkänd legitimation. I rollen som tentamensvakt ingår dessutom att arbeta för att upptäcka eventuellt vilseledande beteende och rapportera sådana fall vidare. 

I arbetet som tentamensvakt möter du många studenter, därför är ett korrekt och professionellt bemötande viktigt. Du får aldrig diskriminera, kränka eller särbehandla någon student. 

Kvalifikationer 
Som tentamensvakt måste du behärska både svenska och engelska. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet som tentamensvakt på universitet eller högskola. Det är meriterande om du känner till regelverket för examination vid Göteborgs universitet samt Diskrimineringslagen. 

I arbetet som tentamensvakt arbetar du alltid i ett mindre arbetslag, vilket kräver god samarbetsförmåga. Utöver det söker vi dig som är noggrann, stresstålig och flexibel. Som person är du tydlig och bemöter studenterna på ett professionellt sätt. Du kan dessutom hantera eventuella obehagliga situationer som kan uppstå i och med tentamenssituationen. Du måste vara beredd att ingripa vid varje misstänkt regelbrott. 

Tentamina i skrivsalen utförs framför allt digitalt (ca 90%), papperstentamina utgör en mindre andel. De digitala tentamina görs i ett digitalt system som även du som tentamensvakt arbetar i. Tjänsten kräver därför att du är bekväm med att arbeta i digitala system och snabbt kan ta till dig ny teknologi och nya program och integrera detta i ditt arbete. Inom Göteborgs universitet sker arbetet främst i Windows-miljön, men många studenter använder Mac-datorer. 

Under digitala salstentamina ansvarar du som tentamensvakt för lättare IT-support till studenterna. Detta innebär att du behöver kunna hantera uppkoppling till det trådlösa nätverket, installation och uppdateringar av specifika program samt ha kännedom om operativsystem. IT-supporten innebär också att hjälpa studenterna hantera det system som de digitala tentamina skrivs i. 

Som tentamensvakt hos oss får du inte vara student vid Göteborgs universitet eller vid annan högskola/universitet. 

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad dock längst t o m 2025-12-31 med placering vid sektionen för tentamen vid Utbildningsenheten. Tillträde sker per 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Din officiella tjänstebenämning vid universitetet kommer att vara assistent.

Anställningen är intermittent, vilket innebär att du arbetar på timmar där antalet arbetstimmar per månad varierar utifrån verksamhetens behov. Tentamina genomförs i princip dagligen, även lördagar och söndagar, samt vissa kvällar. Tentamensverksamheten har intensiva perioder var femte vecka under terminstid. Under dessa intensiva veckor finns det stort behov av tentamensvakter, övriga veckor är behovet inte lika stort. Arbetet som tentamensvakt kan vara möjligt att kombinera med annat deltidsarbete.

Tillsättningsförfarande 
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av gruppintervjuer, ett praktiskt test gällande IT-kunskaper samt en kortare individuell intervju. Detta planeras att genomföras under augusti månad.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Johan Telléus, tf sektionschef vid sektionen för tentamen, johan.telleus@gu.se, telefon: 031-786 1135

Erika Jönsson, administratör , erika.jonsson@gu.se, telefon: 031-786 2366

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 27 juni 2024

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor till Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Forskarassistent
Läs mer Jun 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ett växande forskningsområde vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) handlar om Digitala kulturer och digital kommunikation, med fokus på samspelet mellan radikala sociala och politiska identiteter, digital organisering och digital kommunikation. Inom ramen för detta har JMG ett aktuellt projekt till vilket vi nu söker en postdoktor. Projektet heter Män som hatar kvinnor online, och är finansierat av Vetenskapsrådet. Läs mer om Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Ämne 
Medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter 
Som postdoktor förväntas du bedriva egen forskning inom projektet Män som hatar kvinnor online. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med Professor Jesper Strömbäck. En begränsad del undervisning (upp till 20 %) kan komma att ingå i tjänsten.

Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande disciplin. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav för anställningen då arbetsspråket inom forskningsprogrammet huvudsakligen är engelska men forskningsprojektet delvis berör specifikt svenska digitala miljöer och diskurser.

Bedömningsgrunder 
Du ska ha en doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande samhällsvetenskaplig disciplin. Vi söker dig som har stor tidigare erfarenhet av att undersöka digitala medier, speciellt med fokus på extremistiska digitala miljöer och diskurser. Du bör också ha stor erfarenhet av att arbeta med digitala metoder som lämpar sig för att undersöka dessa typer av miljöer. Erfarenhet av att kombinera digitala metoder för att analysera storskaliga data med kvalitativa analyser är särskilt meriterande. Erfarenheter av att arbeta i tvärvetenskapliga projekt är en viktig merit, liksom att ansvara för att organisera vetenskapligt arbete såsom att skriva projektansökning, driva datainsamling och leda arbete med etikprövningar.

Du ska även självständigt kunna producera vetenskapliga artiklar av hög nivå. Publikationer inom kommunikation- och digital medieforskning är meriterande. För att lyckas i anställningen måste du ha ett öga för detaljer, god organiseringsförmåga och kunna lösa problem. Du måste kunna arbeta bra tillsammans med en tvärvetenskaplig arbetsgrupp. Vi förväntar oss att du har mycket hög kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och den eller de sökanden som anses vara bäst kvalificerade att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som beskrivs ovan kommer att utses till positionen.

Anställning 
Anställningen är tidsbegränsad till tre år i en omfattning av heltid. Anställningen är placerad vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Tillträde 1 januari 2025 eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jesper Strömbäck +46 31 786 49 34, jesper.stromback@jmg.gu.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Sofia Hallsten +46 31786 6310, sofia.hallsten@jmg.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Ansökan ska innehålla en plan som beskriver hur dina erfarenheter och din forskningsagenda kan bidra till empirisk forskning om könsbaserat hat online, ett CV, 2–3 exempel på publikationer och en lista av två eller fler referenser som vid behov kan kontaktas för rekommendationsbrev.  Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-27

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Undersökningsledare med ansvar för SOM-institutets paneler

Forskningschef
Läs mer Jun 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) vid Göteborgs universitet utlyser en tillsvidareanställning som undersökningsledare med ansvar för institutets panelundersökningar.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en centrumbildning för genomförande av frågeundersökningar och för forskning och utveckling inom området surveymetodologi. I nära samverkan med forskargrupper, myndigheter och organisationer genomför SOM tvärsnittsstudier, panelstudier och experimentstudier på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Undersökningsverksamheten syftar till att samla in och tillgängliggöra bästa tänkbara forskningsdata om svenska folkets medievanor, attityder och beteenden, fritidsvanor och livsstilar. Undersökningarna utgör idag en av de viktigaste datakällorna för svensk forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning. SOM-institutet driver två större forskningsverksamheter: SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen, samt andra webbaserade undersökningar. Totalt arbetar 15–20 personer vid SOM-institutet

 

Arbetsuppgifter 
I nära samarbete med kollegor kommer undersökningsledaren att vara drivande i genomförandet och utvecklingen av Medborgarpanelen. Huvudansvaret kommer att ligga på det operativa arbetet med de olika undersökningarna och att säkerställa en effektiv organisation för genomförandet av dessa. Undersökningsledaren arbetsleder de biträdande undersökningsledare som arbetar med Medborgarpanelen och ytterligare ett par mindre paneler. Vid behov kan undersökningsledarens uppgifter omfatta liknande ansvarsområden som de biträdande undersökningsledarnas.

Arbetsuppgifterna innefattar att:


• Ta övergripande ansvar för det operativa arbetet med SOM-institutets paneler.
• Säkerställa en effektiv organisation för det operativa arbetet med datainsamlingarna.
• Arbetsleda, koordinera och kvalitetssäkra biträdande undersökningsledares arbete.
• Ansvara för att dokumentation och rutiner för genomförandet av undersökningsverksamheten är aktuella och uppdaterade.
• Planera och organisera kompetensöverföring mellan biträdande undersökningsledare och forskare.
• Ansvara för rekrytering av biträdande undersökningsledare samt handledning av nyanställda.
• Delta i och ansvara för kvalitetsgranskning av ansökningar till forskningssamverkan, samt utveckla kvaliteten i dessa förslag och representera SOM-institutet gentemot samverkansprojekt.
• Ansvara för och planera arbetet med kvalitetsuppföljning och metodanalyser av datainsamlingar.
• Koordinera och planera arbetet med analyser, rapporter och presentationer.
• Presentera SOM-institutet, vår undersökningsverksamhet samt undersökningsresultat vid olika evenemang.

Dessa arbetsuppgifter kräver djupgående förståelse för forskningsprocesser och datainsamling samt förmågan att leda den typen av arbete. Vi söker en driven och engagerad person som kan bidra till att stärka och utveckla vår undersökningsverksamhet vid SOM-institutet.

Kvalifikationer 
För att vara behörig för anställningen som undersökningsledare krävs en universitetsexamen från grund- eller avancerad nivå i ett samhällsvetenskapligt ämne, samt minst 3 års erfarenhet av arbete med insamling av samhällsvetenskapliga surveydata eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska är nödvändigt för anställningen då SOM-institutets datainsamlingar sker på svenska och anställningen innefattar stort ansvar för att utforma och kvalitetssäkra frågeformulär på svenska.

Meriterande för anställningen är följande:


• God kännedom om Medborgarpanelens verksamhet.
• Erfarenhet av samverkan med akademiska forskningsprojekt och myndigheter rörande datainsamlingsprocesser.
• Erfarenhet av att koordinera personal.
• Goda kunskaper i enkätdesign.
• Goda kunskaper i dokumentationskrav för vetenskapliga forskningsmetoder
• Goda kunskaper i statistiska analysmetoder
• Goda kunskaper i datasäkerhet och hantering av personuppgifter
• God kännedom om surveymetodologisk forskning.

Den anställde kommer att ingå i ett team vid SOM-institutet och arbeta nära tillsammans med forskare, biträdande undersökningsledare och övrig personal för att lösa såväl stora som små arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att vara flexibel, samarbets- och serviceorienterad och beredd att ta sig an alla typer av arbetsuppgifter. Personlig lämplighet kommer att ges stor vikt, liksom förmåga att självständigt kunna lösa nya arbetsuppgifter.

Anställning 
Anställningen som undersökningsledare är förlagd vid SOM-institutet, som är en centrumbildning på Göteborgs universitet placerad vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). SOM-institutet är beläget vid Seminariegatan 1b.

Arbetsspråket vid institutet är svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: SOM-institutet, Göteborg
Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2024/636

 
Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandtjänst inom bakteriell bioinformatik

Bioinformatiker
Läs mer Jun 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Information om anställningen hittar du på Göteborgs universitets websida: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=34576


Du ansöker via https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande forskare

Forskarassistent
Läs mer Jun 5
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom osteoporos, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

En biträdande forskare söks nu till Krefting Research Centre vid Sahlgrenska Akademin. Centret består av ungefär 25 forskare, studenter, läkare och forskningssköterskor uppdelade mellan tre forskningsområden; epidemiologi av astma, molekylära mekanismer vid inflammation och extracellulära vesiklar, se http://krefting.gu.se

Vid Krefting Research Centre har en av Europas största epidemiologiska studier av astma och lungsjukdomar genomförts vilket kombineras med grundläggande forskning inom molekylära mekanismer vid astma. Celler frisätter små vesiklar i nanostorlek till sin omgivning. Dessa extracellulära vesiklar har visat sig ha flera olika typer av biologiska funktioner och celler som är inblandade vid ett flertal sjukdomar frisätter vesiklar med förändrat RNA- och proteininnehåll.

Krefting Research Centre har över 25 års erfarenhet av arbete inom astma och över 15 års erfarenhet av arbete inom extracellulära vesiklar. 

Arbetsuppgifter 
Målsättningen med projektet är att kartlägga extracellulära vesiklars roll vid inflammatoriska reaktioner. Uppdraget innebär att isolera extracellulära vesiklar för vidare analys från cellkulturer, modeller av astma i möss och humana prover. Analys av extracellulära vesiklar kommer bland annat genomföras med hjälp av nano flödescytometri, masspektrometri och western blot. Experimentella modeller av astma i möss kommer användas för analys av extracellulära vesiklar som produceras in vivo i lungvävnaden. I dessa experiment ingår att utföra detaljerade studier av inflammatoriska celler genom flödescytometri och frisättning av inflammatoriska signaler med hjälp av ELISA. Specifika proteiner av intresse på vesiklarna kommer studeras i mer detalj med nano flödescytometri och genom att slå ut dom eller överuttrycka dem i celler.

Sökande förväntas arbeta självständigt som biträdande forskare i gruppen. Den biträdande forskaren kommer utöka sitt nätverk genom samarbete med andra forskargrupper lokalt på GU som studerar vesiklar och astma. 

Kvalifikationer 
Sökande skall ha en kandidatexamen i ett för anställningen relevant ämne, så som tex molekylärbiologi eller biomedicinskanalytiker. Dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete i laboratorium är ett krav. Sökanden förväntas kunna arbeta självständigt, samt att samarbeta väl med andra forskare inom ett större team. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med cellkulturer, extracellulära vesiklar, flödescytometri och/eller analyser av RNA och proteiner med molekylärbiologiska tekniker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet med avseende på egenskaper såsom att vara strukturerad, noggrann och ha problemlösande analysförmåga. 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 9 månader
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Cecilia Lässer
Forskare
070 30 70 995
cecilia.lasser@gu.se

Madeleine Rådinger
Biträdande avdelningschef
madeleine.radinger@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Intyg om kandidatexamen ska bifogas med ansökan.

Examensuppsats samt eventuella manuskript och konferensinskick ska bifogas ansökan.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Två biträdande undersökningsledare till SOM-institutet

Forskarassistent
Läs mer Jun 12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en centrumbildning för genomförande av frågeundersökningar och för forskning och utveckling inom området surveymetodologi. I nära samverkan med forskargrupper, myndigheter och organisationer genomför SOM tvärsnittsstudier, panelstudier och experimentstudier på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Undersökningsverksamheten syftar till att samla in och tillgängliggöra bästa tänkbara forskningsdata om svenska folkets politiska attityder, medievanor, beteenden, fritidsvanor och livsstilar. Undersökningarna utgör idag en av de viktigaste datakällorna för svensk forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning. SOM-institutet driver två större forskningsverksamheter: de årligen återkommande SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen. Totalt arbetar cirka 15–20 personer vid SOM-institutet, huvudsakligen inom kategorierna forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare.

 

Vill du vara en central del i att samla in och avrapportera våra datainsamlingar?

SOM-institutet vid Göteborgs universitet söker två biträdande undersökningsledare. Tjänsterna är tillsvidare med 100% omfattning och provanställning på sex månader.

 

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med övrig personal arbeta med genomförandet och utvecklingen av SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen, samt andra mindre undersökningsprojekt. Arbetsuppgifterna innefattar alla delar av undersökningsarbetet: fältarbete, programmering, testning och utformning av enkäter, kvalitetssäkring, dokumentation, databasvård, kodning, databearbetning samt analys, avrapportering och sammanställning av presentationsmaterial med mera. De som anställs kommer att ingå i ett team vid SOM-institutet och arbeta nära tillsammans med forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare för att lösa såväl stora som små arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att vara flexibel, samarbetsorienterad och beredd att ta sig an alla typer av arbetsuppgifter.

Kvalifikationer 
De vi söker har examen från en grundutbildning i ett samhällsvetenskapligt ämne och erfarenhet att hantera stora datamängder och arbete med statistiska analyser. Arbetet kräver stor noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, liksom erfarenhet av att använda programvaror och verktyg som Excel, Stata, R, SPSS och Qualtrics. Extra meriterande är erfarenhet av arbete med paneldata samt erfarenhet av arbete med datamängder från SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen. Mycket goda kunskaper i svenska är nödvändigt för att kunna utföra arbetet.

Anställning 
Tjänsterna är tillsvidare med 100% omfattning och provanställning på sex månader. Tillträde 2 september 2024, eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Researcher

Molekylärbiolog
Läs mer Jun 5
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract researchers and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.The Institute of Biomedicine is involved in both research and education. In both of these areas, we focus on fundamental knowledge of the living cell – what it consists of, how it works, how its function is directed by the genetic material, and how it interacts with various kinds of micro-organisms. Using this knowledge, we try to elucidate the causes of diseases, and find new ways to diagnose and treat them. The Institute is composed of the following four departments:


• The Department of Infectious Diseases
• The Department of Microbiology and Immunology
• The Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
• The Department of Laboratory Medicine

At present, the institute has about 340 employees and approximately 450 million SEK in total assets.

Duties 
Mitochondria contain their own genome that codes for several subunits of the respiratory chain. We have developed in vitro techniques to study mitochondrial DNA replication with purified proteins.

We are now hiring a researcher to study the function of the mitochondrial replication machinery in vivo and in vitro. In the planned work, the molecular consequences of disease-causing mutations in mitochondrial replication factors will be analyzed. The work will include expression, purification, and characterization of proteins in recombinant form. The successful applicant will also work with cloning, in vitro mutagenesis, and study DNA replication in a reconstituted system with radiolabelled nucleotides.
 

Qualifications 
PhD within Life Science or Medicine is required. The candidate should have a solid scientific background, with a strong publication track record.

Documented experience in all abovementioned methods and tasks is a prerequisite. Previous work with mitochondrial DNA replication is considered advantageous. The work involves extensive collaborations and good teamwork skills are important.

Prerequisites for the position is that the candidate displays strong personal motivation, and is fluent in English (both spoken and written). A major emphasis will be placed on personal suitability.

Employment 
The employment is limited (temporary) for 11 months and full-time with placement at the Institute of Biomedicine. First day of employment as agreed.

Contact information for the post 
For further information regarding the position please contact Professor Maria Falkenberg,

phone:+ 46 (0)31 7863444, e-mail: maria.falkenberg@medkem.gu.se

Unions 
Union representatives at the University of Gothenburg can be found here:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Application 
To apply for a position at the University of Gothenburg, you have to create an account in our recruitment system. Submit your application via the University of Gothenburg’s recruitment portal by clicking the “Apply” button. It is your responsibility to ensure that the application is complete as per the vacancy notice, and that the University receives it by the final application deadline. 

Applications must be received by: 2024-06-25


The application should contain proof of completed PhD.

The University works actively to achieve a working environment with equal conditions, and values the qualities that diversity brings to its operations.

Salaries are set individually at the University.

In accordance with the National Archives of Sweden’s regulations, the University must archive application documents for two years after the appointment is filled. If you request that your documents are returned, they will be returned to you once the two years have passed. Otherwise, they will be destroyed.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.

Ansök nu

Biträdande forskare

Forskarassistent
Läs mer Jun 4
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

I tarmarna finns kroppens största ansamlingar av både bakterier och immunceller. Samspelet mellan bakterier och immunceller i tarmen kan därför ha stor betydelse för uppkomsten av inflammation och därmed påverka risken för sjukdomar inom och utanför tarmen. Ett skyddande lager av slem (mukus) i tjocktarmen skiljer bakterier och immunceller åt och förhindrar därmed inflammation. Mukus utgör dock även en källa till näring och energi för vissa bakterier. Preliminära, experimentella studier har visat att bakteriell nedbrytning av mukus i tarmen ökar vid ett lågt fiberintag. Vi vill studera hur intag av fibrer påverkar bakteriesammansättningen i tarmen, mukusbarriären och symptom från tarmen och andra organ. Ett långsiktigt mål med forskningen är att hitta strategier för att förebygga magtarmsjukdomar och hjärtkärlsjukdom genom specifika kostråd och skräddarsydda fibertillskott, som främjar en gynnsam bakteriesammansättning, en optimal barriärfunktion i tarmslemhinnan och en god hälsa.

Vi hoppas att du vill bli en del av vår multidisciplinära forskningsgrupp. Varmt välkommen med din ansökan! 

Arbetsuppgifter 
Som biträdande forskare kommer du att arbeta med preparation och analys av prover för att studera tarmflorans sammansättning hos olika individer, och i relation till intag av fibrer. Du kommer att vara involverad i alla delar av projektet, från extraktion av DNA för sekvensering, till analys av data under handledning. Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är odling av anaeroba bakterier för experimentella valideringsstudier, och analys av immuncellssammansättning med metoder som immunohistokemi och flödescytometri.  

Kvalifikationer 
Krav:

Examen på magister-/master-nivå i mikrobiologi, molekylär biologi, biokemi eller motsvarande.

Tidigare erfarenhet av arbete på laboratorium.

Meriterande:

Erfarenhet av


• odling av bakterier, särskilt anaeroba
• forskning inom tarmflora (tarmens mikrobiota)
• forskning inom metabolism, magtarmsjukdomar, eller kardiovaskulära sjukdomar
• flödescytometri
• immunhistokemi
• arbete med djurmodeller
• arbete i en internationell forskningsmiljö med engelska som arbetsspråk

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete, men även flexibel och initiativrik, med god problemlösande analysförmåga. God förmåga till samarbete och kommunikation på engelska i tal och skrift är också centralt för uppdraget. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 månader
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 
Karolina Sjöberg Jabbar
Forskare
0730–932847
karolina.sjoberg@wlab.gu.se

Malin Levin
Avdelningschef
malin.levin@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Vänligen inkludera


• Examensbevis för master/magister-examen
• CV, inklusive två referenser
• Personligt brev

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-25

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Evenemangssamordnare till Jonsereds Herrgård (vikariat)

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitet finns på fler platser än du tror. Vi gör kunskap tillgänglig för alla genom att anordna akademiska och populärvetenskapliga mötesplatser, och samarbeta med näringsliv, institutioner och organisationer för att vår kunskap ska komma samhället till del.

Vi behöver nu anställa evenemangssamordnare till en av våra mötesplatser, programverksamheten på Jonsereds Herrgård. Här sker samverkan såväl mellan olika vetenskapsområden, som mellan företrädare för universitet, samhälle och näringsliv. Under seminarier och konferenser möts människor med olika intressen och synsätt för att gemensamt formulera samtidens utmaningar. Utöver seminarier arrangeras öppna föreläsningar, samtal och konserter. En del av programmet förläggs även till centrala Göteborg, samt Vetenskapsfestivalen, Almedalen, Frihamnsdagarna och Bokmässan. I verksamheten ingår även att generera, utveckla och koordinera samverkan.

Programverksamheten på Jonsereds herrgård är en akademisk verksamhet och utgör ett särskilt uppdrag från rektor. Den är administrativt placerad vid Kommunikationsenheten, som är en enhet inom Göteborgs universitets Gemensamma förvaltning och belägen i Vasastan i centrala Göteborg. Verksamheten leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp utsedd av rektor.

 

Arbetsuppgifter
Ett brett fång av arbetsuppgifter ingår i uppdraget. Din roll är stödjande genom att bland annat delta i produktions- och programplanering, boka medverkande, sköta marknadsföring samt vara på plats, introducera medverkande och ta emot publik. Du ansvarar för löpande administration kring seminarier och folkbildande program.  

Du kommer både att skriva redaktionella texter och referat och ska därför kunna samla in akademiskt orienterad information och sammanställa den i en lättbegriplig och förklarande text.  

För att trivas med arbetet behöver du ha ett intresse för forskning, kultur och samhällsfrågor. Du behöver kunna ta egna initiativ, vara stresstålig, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta. Som person har du också en god förmåga att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Du måste vara beredd på oregelbundna arbetstider och intensiva arbetstoppar.

 

Kvalifikationer

• Krav på akademisk examen, eller annan utbildning som är relevant för tjänsten
• Krav på erfarenhet av arbete med seminarier, föreläsningar och evenemang
• Krav på erfarenhet som skribent
• Mycket goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift

 


• Meriterande med erfarenhet av kultursamordning
• Meriterande med erfarenhet som moderator
• Meriterande med erfarenhet av utställningsproduktion
• Meriterande med erfarenhet av webbarbete i ett CMS-verktyg
• Meriterande med kunskaper i Adobe InDesign
• Meriterande med erfarenhet av administrativt arbete

 

Anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, vikariat i en omfattning av 40 %, under perioden 1 juli – 30 okt 2024. Tillträde 1 juli 2024.

 

Information om tjänsten

Vid eventuella frågor gällande tjänsten, kontakta gärna följande personer vid Kommunikationsenheten:


Lisbeth Kinnunen, sektionschef, tel. 031-786 1065

Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- och programansvarig, tel. 031-786 5415

 

Fackliga företrädare

Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finns här: Så blir du en av oss | Göteborgs universitet (gu.se)

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal som du når via www.gu.se

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av intyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara inkommen senast 25 juni 2024.

 

 

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Jun 3
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för globala studier är en kreativ och en nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vår utbildning och forskning innefattar bland annat: freds- och utvecklingsforskning, humanekologi, regionala studier, socialantropologi och studier av mänskliga rättigheter. Hos oss arbetar ca 120 personer. Vi finns i Campus Linné intill Linnéplatsen i Göteborg. 

Arbetsuppgifter 

Vi söker nu en ekonomiadministratör som ska stötta forskare/lärare och vår ekonom med löpande ekonomiarbete inklusive leverantörs- och kundfakturor, interna fakturor, anläggningar, inventarieregister, omföringar. Arbetet omfattar arvodeshantering och granskning av reseräkningar samt övriga ersättningar. Du kommer att administrera i vårt stödsystem för kontrakthantering och diarieföring av externa medel. Även andra administrativa arbetsuppgifter så som inköp kan komma att ingå i tjänsten.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi på högskolenivå eller annan eftergymnasial nivå. Arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet och kännedom om olika ekonomisystem är ett önskemål. Erfarenhet av att arbeta i Agresso, Proceedo och Primula är meriterande. För att hantera rollen som ekonomiadministratör behöver du ha god datavana och är van användare av Excel. Du som person är villig att lära dig att hantera digitala verktyg och arbetssätt som effektiviserar arbetet. En viktig kvalifikation är drivkraften att vilja arbeta självständigt, att vilja lära sig hur man ska kunna planera och prioritera sitt arbete. Arbetet kräver att du har en vilja att lösa problem. För att lyckas bra i denna position krävs det att du är strukturerad, noggrann och serviceinriktad med god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som är flexibel och har förmåga att snabbt sätta sig i olika arbetssituationer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Erfarenhet inom offentlig förvaltning, gärna inom högskolesektorn är en fördel för att snabbt sätta sig in i arbetet.

Anställning 

Om anställningen: Vikariatsanställning på 10 månader med en omfattning på 100 %. Placering: Institutionen för globala studier. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Intervjuer, referenstagning kommer att ingå vid tillsättning av tjänst. Arbetsprov kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Bernana Delic, Administrativ chef på telefonnummer: 031- 31-786 2409, email: bernana.delic@gu.se

Fackliga?organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 24 juni 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningshandläggare

Utbildningshandläggare
Läs mer Jun 3
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för globala studier är en kreativ och en nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vår utbildning och forskning innefattar bland annat: freds- och utvecklingsforskning, humanekologi, regionala studier, socialantropologi och studier av mänskliga rättigheter. Hos oss arbetar ca 120 personer. Vi finns i Campus Linné intill Linnéplatsen i Göteborg. 

Arbetsuppgifter

Som utbildningshandläggare kommer du arbeta som ett kvalificerat stöd till såväl utbildningsledning som kollegor i studieadministrativa frågor. Du kommer vara ett administrativt stöd för studierektor och utbildningsansvarig, exempelvis avseende att ta fram och sammanställa olika typer av underlag såsom beslutsunderlag inför beslutsmöten, underlag kring söktryck, planeringstal, kursbudgetar, registreringar och antagning. Du kommer även att ansvara för att ta fram uppföljning och statistik avseende institutionens utbildningsuppdrag och utfall. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma så som att vara lättredaktör för utbildningssidor.

Det är viktigt att du aktivt arbetar med omvärldsbevakning i utbildningsfrågor och andra förändringar som påverkar utbildningsverksamheten vid institutionen. I dina arbetsuppgifter ingår även utveckling av arbetsprocesser och rutiner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, exempelvis mot offentlig förvaltning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat utbildningsadministrativt arbete, gärna inom högskolesektorn. För att trivas i rollen som utbildningshandläggare på institutionen för globala studier har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Rollen kräver att man kan hantera olika antal administrativa stödsystem samt så behöver man vara en god dataanvändare. Som utbildningshandläggare är du insatt i de regelverk som gäller inom ansvarsområdet. Goda förvaltningsrättsliga kunskaper är meriterande. Har du tidigare erfarenhet av att utveckla olika arbetsprocesser och rutiner är detta meriterande.

Du som söker den här tjänsten är analytisk och noggrann. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du inte kompromissar med detaljerna. Du kan arbeta självständigt med att bereda kvalificerade ärenden och hålla deadlines. Du har dessutom god samarbetsförmåga och hög servicekänsla. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning

Vikariatsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning med en omfattning på 100 %. Placering: Institutionen för globala studier. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Intervjuer, referenstagning kommer att ingå vid tillsättning av tjänst. Arbetsprov kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Bernana Delic, Administrativ chef på telefonnummer: 031- 31-786 2409, email: bernana.delic@gu.se

Fackliga?organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 24 juni 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Personaladministratör

Personaladministratör
Läs mer Jun 5
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Personaladministratör
Gemensamma förvaltningen ger stöd till hela universitetet för att det ska kunna fullgöra sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Uppdraget bygger på verksamhetens behov av stöd och på de krav som ställs på en statlig myndighet. Den gemensamma förvaltningen leds av en universitetsdirektör och består av ett tiotal enheter och ca 700 medarbetare.

Gemensamma förvaltningens kansli ger HR-stöd till universitetsdirektören, gemensamma förvaltningens chefer och de nationella enheterna. HR-funktionen består av sex personalhandläggare. I samband med ett föräldravikariat söker vi en administratör, möjligen två, till gruppen under hösten.

 

Arbetsuppgifter 
Som administratör kommer du främst att arbeta med löpande administrativa uppgifter och säkerställa att administrationen hanteras med både hög kvalitet och bra serviceanda.

I arbetsuppgifterna ingår rekryterings- och anställningsadministration och du kommer i stor utsträckning att arbeta i olika IT-system. I rollen planerar och genomför du ditt arbete i nära dialog och samarbete med dina kollegor. Arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.

Arbetet utförs enligt gällande lagar, regler och GU:s gemensamma styrdokument där du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv administration med hög kvalitet. Arbetsuppgifterna utförs bland annat utifrån en checklista med deadlines och periodvis är arbetsbelastningen hög.

 

Kvalifikationer 
Vi ställer krav på avslutad högskoleutbildning inom relevant område, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Vidare krav som ställs är arbetslivserfarenhet av administrativt arbete i offentlig sektor och erfarenhet av arbete i Primula, som är vårt personaladministrativa system. Erfarenhet av administrativt arbete vid universitet eller högskola är meriterande.

Arbetet kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och en mycket god systemförståelse. De språkliga krav som ställs är flytande svenska i tal och i skrift samt goda kunskaper i engelska både i tal och i skrift.

För att lyckas i tjänsten behöver du trivas med att självständigt utföra arbetsuppgifter samt att ansvara för att de blir slutförda. Du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, prestigelös och stabil för att under arbetstoppar kunna prioritera och fokusera på rätt arbetsuppgifter. Det faller dig naturligt att kommunicera tydligt och möta människor på ett vänligt och professionellt sätt. Du löser de vardagliga utmaningarna på ett lyhört och flexibelt sätt.

I anställningen kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi kommer i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och då bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Anställning 
Anställningen är ett vikariat under perioden 2024-08-19 – 2025-01-31 med en tjänsteomfattning på 100%, och med möjlighet till förlängning. Anställningens placering är vid Gemensamma förvaltningens kansli. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer hålls under vecka 26 och 27.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Malin Asplund, kanslichef, malin.asplund@gu.se 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-23

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskare

Specialisttandläkare
Läs mer Maj 23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för odontologi bedriver utbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker på grund/- och avancerad nivå. Samtliga utbildningsprogram leder fram till en yrkesexamen såväl som en generell examen.

Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning inom odontologisk vetenskap samt efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården Västra Götaland i den kliniska delen av grundutbildningen och i klinisk forsknin

Arbetsuppgifter

Sökande kommer handleda forskarstuderande inom odontologisk psykologi, folkhälsa och samhällsodontologi.

Kvalifikationer

Doktorsexamen i odontologisk vetenskap och dokumenterad forskningserfarenhet inom odontologisk psykologi och folkhälsa är ett krav.

Klinisk erfarenhet som specialist i endodonti och sjukhustandvård samt erfarenhet av doktorandhandledning är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning, t o m 2025-06-30, med omfattning 40%, med placering vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Tillsättning omgående och enligt överenskommelse. 

Kontaktperson för anställningen

Kontakta professor Ulla Wide, e-post: ulla.wide@gu.se, för ytterligare information om anställningen.

Fackliga organisationer                                                                                                      

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan                                                                                                                                      

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".

Till ansökan ska bifogas CV, meritförteckning samt kopia av doktorsexamen.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Sista dag för ansökan: 2024-06-12.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu