Trafikverket jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Trafikverket i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

IT-arkitekt säkerhet i uppbyggnadsskede

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 25
Som IT-arkitekt inom säkerhet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


IT-arkitekt säkerhet i uppbyggnadsskede

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och bygga upp vår avdelnings IT-säkerhets/informationssäkerhetsarbete? Då kan du vara vår nya IT-arkitekt inom säkerhet.
Vi stärker upp avdelningen med en ny tjänst inom IT-säkerhet/informationssäkerhet!
Som IT-arkitekt kommer du vara en nyckelperson i arbetet med IT-säkerhet och en viktig länk i dialogen mellan avdelningen IT-plattformar och säkerhetsavdelningen kring IT-säkerhets- och informationssäkerhetsfrågor. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade och du kommer bland annat att:
vara avdelningens sammanhållande representant i IT-säkerhetsfrågor gentemot resterande IT-verksamhet
omvandla kunskap till handling och sätta tidplan för stöd i implementering av avdelningens informationssäkerhetsarbete, såsom informationssäkerhetsanalyser och säkerhetsskyddsanalyser
tolka förordningar och föreskrifter samt omsätta dem i en design inom avdelningens leverans
omvärldsbevaka inom IT-säkerhetsområdet  
ansvara för framtagande av mindre interna utbildningspaket på avdelningen inom IT-säkerhet och informationssäkerhet

Du kommer att tillhöra avdelningen IT-plattformar, som ansvarar för flera stora IT-plattformar med leveranser inom bland annat virtualisering, lagring, publicering samt identitet. Avdelningen består av ett hundratal IT-specialister, varav ett tiotal IT-arkitekter. Rollen är i ett uppbyggnadsskede, och du kommer att ha stor möjlighet att påverka utformningen av den.
Jag som chef för enheten heter Christian Richaud: Jag värdesätter medarbetare som vill mer. Som sunt ifrågasätter sin vardag men också kommer med förslag på hur den kan förbättras. Det är genom att kontinuerligt utvärdera sitt arbete som vi kommer till nya bättre lägen.

Övrig information

Vår nya vardag
I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.
Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.seKvalifikationer

Vi söker dig som med god problemlösningsförmåga identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du driver frågeställningar på ett uthålligt och strukturerat sätt med fokus på nytta för organisationen. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med din omgivning för att ni tillsammans kan utveckla arbetet med IT-säkerhet. Du kommunicerar också pedagogiskt och tydligt för att nå fram till din omgivning.
Vi söker dig som
har erfarenhet av att driva IT-säkerhetsfrågor internt i en organisation
har god kunskap om att tolka förordningar och föreskrifter och omsätta dem i en teknisk design
har erfarenhet av framtagande av informationssäkerhetsanalyser och säkerhetsskyddsanalyser
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska.

Det är meriterande om du
har praktisk erfarenhet av IT-säkerhet inom operativa IT miljöer och processnät
är certifierad i eller har dokumenterad erfarenhet av CISSP eller ISO2700x alternativt har annan certifiering eller utbildning som vi bedömer likvärdig
teoretisk kunskap om och/eller erfarenhet av säkerhetsprodukter och standarder inom IAM, PKI, katalogtjänster, FW med flera


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev till din ansökan.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Nationell samordnare Kapacitetstilldelning järnväg

Trafiksamordnare
Läs mer Nov 25
Som Nationell Samordnare Kapacitetstilldelning järnväg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Nationell samordnare Kapacitetstilldelning järnväg

Arbetsuppgifter

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, dels i den så kallade tågplanen och dels i innevarande tågplan, ad hoc. Planeringen resulterar i tidtabeller för tågen på järnväg. Vill du vara med i utvecklingen och framtagandet av den årliga tågplanen och i efterföljande tilldelningsprocess? Trafikverkets verksamhetsområde Trafik söker nu en Nationell samordnare som är med och samordnar och utvecklar detta arbete. 
Som nationell samordnare tillhör du en grupp om 12 personer, 8 av dem arbetar som nationella samordnare och 4 är utredare. Som Nationell samordnare kommer du att stödja chefer och verksamheten, i arbetet med att ta fram den årliga tågplanen på järnväg och i den efterföljande tilldelningsprocessen. Du kommer att tillsammans med berörda chefer ha en viktig roll i att driva och utveckla arbetet. Du kommer att medverka i framtagandet och utvecklingen av nationella arbetssätt och rutiner samt stödja chefer under implementeringsarbetet. Du deltar även i tidiga skeden och forum för att initiera behov och skapa förutsättningar för kommande planer. 
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
Initiera och delta i aktiviteter för att utveckla processerna för tilldelning inklusive planering av banarbetens förläggande. 
Samordna arbetet hos enheterna som arbetar med kapacitetstilldelning. 
Säkerställa att arbetet inom dessa processer löpande följs upp och utvärderas. 
Arbetsuppgifter kopplade till de IT-system som används, såsom exempelvis det nya planeringsverktyget TPS, planeringsverktyget Trainplan och ansökningssystemet Ansökan om kapacitet. 

Vidare kan du komma att medverka i utvecklingsprojekt inom aktuellt ansvarsområde. Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 2 och 3

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du resultatorienterad och driven. Ditt arbetssätt präglas av att du har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt att du är noggrann och metodisk. Arbetet ställer även höga krav på samarbetsförmåga och du behöver ha ett kundorienterat synsätt samt förmåga att kommunicera internt och externt.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen minst 180 hp (120p) inom ekonomi, teknik, IT eller logistik alt. annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har något års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta inom kapacitetstilldelningsprocessen på järnväg eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig, som exempelvis arbete med utveckling av IT-verktyg för tilldelningsprocessen på järnväg.
har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket
har goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du
har goda och relevanta kunskaper inom MPK-lösningen
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från att genomföra förändringsarbete gällande arbetssätt och rutiner


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemtekniker IT

Systemtestare
Läs mer Nov 25
Som Systemtekniker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemtekniker IT

Arbetsuppgifter

Vi på avdelning "Väg it", enhet "Applikationsdrift", söker två Systemtekniker till en kreativ organisation där du bidrar till utvecklingen av framtidens transportsystem. Utmaningarna för dig hos oss är till stor del att arbeta med operativt kritiska applikationer som har avgörande betydelse för den svenska vägtrafiken, vilket ställer höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet.
Jag som blir din chef heter Helen Norman och för mig är det viktigt att man har roligt på jobbet, känner sig delaktighet och jag har en stor tillit till gruppen. Vi som arbetar på Applikationsdrift är ett härligt gäng om 12 medarbetare som har god gemenskap placerade i Gävle, Stockholm och Göteborg.
De uppgifter teamet framför allt jobbar med är driftsättningar, felsökning, felavhjälpning, bevakning och uppföljning i framtidens vägsystem där du som teammedlem har stora möjligheter att påverka vardagen. Beredskapstjänstgöring och resor förekommer i tjänsten.
Vi ser fram emot att få välkomna dig till oss!

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!


Bifoga ENDAST utbildningsintyg där det står CV, inget CV eller personligt brev etc, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


Placeringsort: Göteborg och Gävle.
I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.
Intervjuer är planerade vecka 2-3.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som Systemtekniker ser vi att du har en problemlösningsförmåga; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du är vetgirig; håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar samt trendspanar. I rollen är du initiativtagande; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Som Systemtekniker har du en mycket god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. 
Vi söker dig som
har en minst 1:årig eftergymnasial IT-utbildning
har flerårig arbetslivserfarenhet av Applikationsdrift/Middleware-drift såsom applikationer, tjänster, databaser och integrationssystem
har flerårig arbetslivserfarenhet av Microsoftprodukter i någon av följande produkter: Server, , IIS, PowerShell script eller Biztalk alternativt Postgre, API eller Unix/LINUX
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
har goda kunskaper i engelska i tal


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemtekniker CF IT

Systemtestare
Läs mer Nov 25
Som Systemtekniker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemtekniker CF IT

Arbetsuppgifter

Vi på avdelning "Väg it", enhet "Applikationsdrift", söker två Systemtekniker till en kreativ organisation där du bidrar till utvecklingen av framtidens transportsystem. Utmaningarna för dig hos oss är till stor del att arbeta med operativt kritiska applikationer som har avgörande betydelse för den svenska vägtrafiken, vilket ställer höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet.
Jag som blir din chef heter Helen Norman och för mig är det viktigt att man har roligt på jobbet, känner sig delaktighet och jag har en stor tillit till gruppen. Vi som arbetar på Applikationsdrift är ett härligt gäng om 12 medarbetare som har god gemenskap placerade i Gävle, Stockholm och Göteborg.
De uppgifter teamet framför allt jobbar med är driftsättningar, felsökning, felavhjälpning, bevakning och uppföljning i framtidens vägsystem där du som teammedlem har stora möjligheter att påverka vardagen. Beredskapstjänstgöring och resor förekommer i tjänsten.
Vi ser fram emot att få välkomna dig till oss!

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!


Bifoga ENDAST utbildningsintyg där det står CV, inget CV eller personligt brev etc, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


Placeringsort: Göteborg och Gävle.
I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.
Intervjuer är planerade vecka 2-3.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som Systemtekniker ser vi att du har en problemlösningsförmåga; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du är vetgirig; håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar samt trendspanar. I rollen är du initiativtagande; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Som Systemtekniker har du en mycket god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. 
Vi söker dig som
har en minst 1:årig eftergymnasial IT-utbildning
har flerårig arbetslivserfarenhet av Applikationsdrift/Middleware-drift såsom applikationer, tjänster, databaser och integrationssystem
har flerårig arbetslivserfarenhet av Microsoftprodukter i någon av följande produkter: Server, , IIS, PowerShell script eller Biztalk alternativt Postgre, API eller Unix/LINUX
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
har goda kunskaper i engelska i tal


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Utredare Anläggningsspecifika krav järnväg - Nya Stambanor

Järnvägsingenjör
Läs mer Nov 24
Vi söker nu en utredare som vill bidra till samhällsutvecklingen och utvecklingen av Sveriges järnväg. Så - vill du vara med i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt erbjuder vi en spännande möjlighet på Trafikverket i programmet Nya stambanor.


Utredare Anläggningsspecifika krav järnväg - Nya Stambanor

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en Utredare anläggningsspecifika krav järnväg till enheten Teknisk styrning. Enheten finns centralt i organisationen och du arbetar mot samtliga program inom Nya stambanor.
Rollen innebär att du ansvarar för arbetet med att ta fram anläggningsspecifika krav järnväg för Nya stambanor. I rollen leder och samordnar du specialister i arbetet med framtagandet av krav. Du arbetar också med samordning mot andra kravområden samt bevakar förändringar i regelverk. Arbetet bedrivs i nära samarbete med såväl Nya stambanors olika program som andra verksamhetsområden inom Trafikverket. Genom framtagande av anläggningsspecifika krav skapar du förutsättningar för en effektiv drift och förvaltning av de nya stambanorna i framtiden. 
I program Nya stambanor kommer du möta kompetenta samt engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Blir du en i vårt team kommer du träffa engagerade, positiva och drivande kollegor. Hoppas att just du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt samt hållbart transportsystem!

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen är du duktig på att ha ett helhetsperspektiv och att leda specialister inom olika områden till ett samlat resultat . Du behöver vara självgående, strukturerad och analytisk. Då tjänsten innebär många kontakter både internt och externt har du både bra kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp (160 p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdig
har flerårig aktuell arbetslivserfarenhet inom järnvägsteknik
har flerårig aktuell ledarerfarenhet, som exempelvis projektledare, uppdragsledare eller linjechef
har aktuell erfarenhet inom kravhantering
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av anläggningsspecifika krav järnväg
har erfarenhet av olika teknikslag inom järnväg


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemanalytiker IT

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Nov 23
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemanalytiker IT

Arbetsuppgifter

Som Systemanalytiker ansvarar du för kravbilden och för att förmedla denna till systemutvecklare under realisering av IT-lösning. Du för också dialog kring lösningar och är "verksamhetens förlängda arm" i IT-projekt. Här krävs att du tar eget ansvar för att planera och driva arbetet fram till ett resultat. Arbetsuppgifterna kan spänna över flera verksamhetsområden och olika IT-system vilket innebär att sätta sig in i både verksamhet, processer och IT-system i en komplex miljö.


Exempel på mer konkreta arbetsuppgifter:
Förstudier, behovsanalyser, kravspecificering, informationsmodellering och processmodellering inom olika förvaltningsobjekt och projekt.
Att analysera och rapportera konsekvenser vid planerad förändring eller nyutveckling.
Att ta fram lösningsförslag utifrån genomförda analyser.
Granskning av befintliga IT-applikationer utifrån systemsamband och informationsutbyte samt att identifiera och föreslå förbättringar.


Övrig information

Placeringsort: Borlänge alt. Göteborg.
Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i den här rekryteringen.
Vi avser att intervjua via skype i ett första skede.

Kvalifikationer

Som vår nya kollega:
Har du lätt för att analysera och lösa problem på kort tid utan att missa de långsiktiga strategierna och ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats i tid.
Ser du det som naturligt att samarbeta och skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga.
Har du förmåga att anpassa dig till nya situationer och kan med ett flexibelt förhållningsätt hantera nya utmaningar.

Formella krav:
Du har akademisk examen inom IT eller Teknik, motsvarande 180 hp (120 p) (t.ex. systemvetare, dataingenjör) eller har motsvarande kunskap i kombination med erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Du har 3 års relevant arbetserfarenhet inom ex kravledning, workshopledning, modelleringsledning av begreppsmodell och/eller informationsmodell samt av processmodellering.

Meriterande:
Om du har erfarenhet av Agilt arbetssätt.
Om du har arbetat som Kravanalytiker och/eller Testare.
Om du har aktuell arbetslivserfarenhet i utvecklingsprojekt på plattformen SharePoint.
Om du har aktuell arbetslivserfarenhet av Scrum eller SAFe.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Att jobba på Trafikverket

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/

Trafikverket

https://www.youtube.com/watch?v=LLA7vWV3f-c

Ansök nu

Enhetschef verksamhetsstyrning till Väg IT

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 22
Som enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.
Har du ett stort intresse för verksamhetsutveckling och tycker om att arbeta framåtriktat tillsammans med andra? Då kanske du är vår nya chef!


Enhetschef verksamhetsstyrning till Väg IT

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en chef till enheten Verksamhetsstyrning inom avdelningen Väg IT. Enheten ansvarar för att leda och samordna arbetet för avdelningens lång- och kortsiktiga planering, arkitektur, kvalitet på leveranser, lokala arbetssätt, ledningsstöd, revisioner, remisser samt riskhantering.
Väg IT är en avdelning inom verksamhetsområdet IKT (Informations och kommunikationsteknik) och vi är ca 40 medarbetare. Vi jobbar framför allt med tekniknära förvaltning och it-lösningar kopplat till vägtrafiksystem. Leveranserna innefattar exempelvis systemutveckling, drift och förvaltning av system för att hantera kunskapsprov, planering av vägtrafik, vägtrafikledning och olika varianter av trafikinformation.
Som chef hos oss har du en bred roll, du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. Du har leverans-, budget-, och personalansvar för din enhet. På enheten finns bl a verksamhetsutvecklare samt avdelningens IT-arkitekter. I din ledarroll coachar och ansvarar du för 8-10 medarbetare. Du rapporterar till avdelningschefen och är en del av avdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av både avdelningens och verksamhetsområdets leveranser. Ett visst resande kan komma att ingå i tjänsten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Placeringsort för tjänsten är Borlänge.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Intervjuer är planerade att genomföras via skype den 13-14 januari.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som ledare drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och har förmågan att angripa utmaningar kreativt och med öppet sinne. Du utmanar men skapar samtidigt en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning inom IT om minst 180 hp alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig
har aktuell arbetslivserfarenhet av rollen som chef och är van att arbeta i en ledningsgrupp
har erfarenhet av systemutvecklingsprojekt och/eller förvaltningsuppdrag inom IT-området
har praktisk erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av IT-förvaltning utifrån en tillgångsförvaltningsmodell
har erfarenhet av agila arbetssätt


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Åtgärdsplanerare, Portföljplanering i Stora Projekt

Samhällsplanerare
Läs mer Nov 23
Som Åtgärdsplanerare, Portföljplanering i Stora projekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vill du bidra till en sammanhållen planering av Trafikverkets största infrastrukturprojekt?


Åtgärdsplanerare, Portföljplanering i Stora Projekt

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Stora projekt har en verksamhet där 28 av Trafikverkets största program och projekt i hela landet ingår i portföljen. Avdelning Portföljplanering är en central del av verksamhetsområde Stora projekt som stöttar med en sammanhållen planering av projektportföljen med fokus på de tidiga skedena.
Det är en ny, bred roll där du är med och utvecklar rollen och arbetsuppgifterna. Stort fokus ligger på analys, att synliggöra risker, samordning och förankring. Du kommer arbeta strategiskt i ett tight team men även nära Stora projekts ledning. Du kommer ha insyn i och stödja våra 28 stora projekt som finns i hela landet och fungera som en spindel i nätet för portföljens planering.
Du kommer vara drivande i att utveckla arbetssätt och kvalitetssäkra beställningar av nya och kompletterande uppdrag/projekt. Detta gör du för Stora projekt tillsammans med program, projekt och Trafikverkets interna beställare. Beställningarna av kompletterande uppdrag/projekt är ett viktigt verktyg där man gemensamt definierar och förankrar innehåll och budget. Du blir en viktig del i att skapa rätt förutsättningar och bidra till en proaktiv hantering av innehåll och totalkostnad på övergripande nivå.
Du kommer leda ett team som samordnar kvalitetssäkringen av beställningar kompletterande uppdrag/projekt, där ni har en nära dialog med respektive projekt och med beställande verksamhetsområde. I rollen arbetar du också med att utveckla och synliggöra portföljöversikten, dvs helhetsbilden av kommande förändringar i projekten med fokus på totalkostnad. 

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Annan placeringsort kan diskuteras.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen är du duktig på att hålla ett övergripande perspektiv, att kunna tänka ax till limpa samtidigt som du är analytisk och kan väga samman komplex information och kan utifrån det enkelt kommunicera slutsatser och analyser. Du kommer hantera komplexa prioriteringar vilket kräver tydlighet och hög integritet. Du behöver tycka om att skapa struktur och drivs av att leverera konkreta resultat i tid. Då tjänsten innebär samordning mellan många kontakter och intressen är du lyhörd och van vid att leda möten och driva samarbeten. 
Du behöver ha god aktuell kunskap om vilka steg stora infrastrukturprojekt går igenom, från åtgärdsvalsstudie, beställning, den formella planläggningsprocessen, upphandling, produktion och avslut, men även hur Trafikverket arbetar i dessa processer. Exempelvis kan du ha fått denna kunskap där du har varit drivande i roller eller haft arbetsuppgifter inom/såsom:
·        Planerare, åtgärdsplanerare, gruppchef, planeringsansvarig eller internbeställare där du beställt, planerat uppstart och definierat innehåll i infrastrukturprojekt
·        Projektledare, projekteringsledare eller uppdragsledare för väg- eller järnvägsprojekt
·        Utredningsledare i planläggningsprocessen (åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsutredningar, framtagande av järnvägsplaner, etc)
Du har en universitets- eller högskoleexamen om minst 240 hp med inriktning ekonomi, teknik eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

BIM-specialist

Byggnadsingenjör
Läs mer Nov 18
Som BIM-specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


BIM-specialist

Arbetsuppgifter

Se hit du som vill utvecklas i en spännande BIM-roll och bidra till samhällsnytta! Vi utökar med ytterligare BIM-specialist till vår projektverksamhet inom våra stora projekt.
I rollen som BIM-specialist arbetar du med att stödja projektledning och teknikspecialister i hantering av objektorienterad information i modeller. Du följer upp informationshantering utifrån givna ramar, upprättar och implementerar styrande och vägledande dokument, samt bistår och stödjer projektledningen vid t.ex. upphandling. Du kommer även vara kontaktperson för ansvariga inom BIM hos leverantörer och ansvarar för övergripande modellsamordning samt vidareutveckling av arbetsmetodik i olika projektskeden.
Som BIM-specialist kommer du även att arbeta med:
att utföra analyser med hjälp av modeller
att granska och säkerställa ställda krav på samordningsmodell
att hålla i utbildningar
erfarenhetsutbyte med kollegor och omvärldsbevakning

Jag som blir din chef heter Johan och i min roll som chef förlitar jag mig på att bygga en relation med dig som anställd, där både du och jag hjälper varandra att bli bättre i våra roller. Det gör vi genom omtanke och en välvilja för varandra där vi drivs av en vilja att utvecklas.

Övrig information

Kvalifikationer

Som person är du självgående och trivs med att planera, prioritera och driva på ditt arbete för att uppfylla programmets och Trafikverkets gemensamma mål. Du har god kommunikationsförmåga och förmedlar budskap till dina mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Då tjänsten innebär en stöttande roll med många kontakter både internt och externt så har du god samarbetsförmåga. Du har också god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
har flera års aktuell erfarenhet av att arbeta specialiserat inom BIM i investeringsprojekts olika skeden (byggplanering, byggande, relationshandlingar och/eller förvaltning)
har teknisk universitets- eller högskolutbildning alternativt annan teknisk utbildning som vi, tillsammans med relevanta arbetslivserfarenheter, bedömer likvärdig
har goda kunskaper i modellhantering och CAD i t.ex. Civil3D, NavisWorks eller Quadri
uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska
uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska

Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete med filhanteringssystem, t ex Chaos eller ProjectWise
har erfarenhet från arbete med BIM-samordning
har erfarenhet av BIM-arbete i beställarrollen inom infrastruktur


Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

BIM-specialist

Byggnadsingenjör
Läs mer Nov 25
Som BIM-specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


BIM-specialist

Arbetsuppgifter

Se hit du som vill utvecklas i en spännande BIM-roll och bidra till samhällsnytta! Vi utökar med ytterligare BIM-specialist till vår projektverksamhet inom våra stora projekt.
I rollen som BIM-specialist arbetar du med att stödja projektledning och teknikspecialister i hantering av objektorienterad information i modeller. Du följer upp informationshantering utifrån givna ramar, upprättar och implementerar styrande och vägledande dokument, samt bistår och stödjer projektledningen vid t.ex. upphandling. Du kommer även vara kontaktperson för ansvariga inom BIM hos leverantörer och ansvarar för övergripande modellsamordning samt vidareutveckling av arbetsmetodik i olika projektskeden.
Som BIM-specialist kommer du även att arbeta med:
att utföra analyser med hjälp av modeller
att granska och säkerställa ställda krav på samordningsmodell
att hålla i utbildningar
erfarenhetsutbyte med kollegor och omvärldsbevakning

Jag som blir din chef heter Johan och i min roll som chef förlitar jag mig på att bygga en relation med dig som anställd, där både du och jag hjälper varandra att bli bättre i våra roller. Det gör vi genom omtanke och en välvilja för varandra där vi drivs av en vilja att utvecklas.

Övrig information

Vår nya vardag
I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

Kvalifikationer

Som person är du självgående och trivs med att planera, prioritera och driva på ditt arbete för att uppfylla programmets och Trafikverkets gemensamma mål. Du har god kommunikationsförmåga och förmedlar budskap till dina mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Då tjänsten innebär en stöttande roll med många kontakter både internt och externt så har du god samarbetsförmåga. Du har också god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
har flera års aktuell erfarenhet av att arbeta specialiserat inom BIM i investeringsprojekts olika skeden (byggplanering, byggande, relationshandlingar och/eller förvaltning)
har teknisk universitets- eller högskolutbildning alternativt annan teknisk utbildning som vi, tillsammans med relevanta arbetslivserfarenheter, bedömer likvärdig
har goda kunskaper i modellhantering och CAD i t.ex. Civil3D, NavisWorks eller Quadri
uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska
uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska

Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete med filhanteringssystem, t ex Chaos eller ProjectWise
har erfarenhet från arbete med BIM-samordning
har erfarenhet av BIM-arbete i beställarrollen inom infrastruktur


Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Projektledare systemleverans till nationellt järnvägsprogram

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Nov 17
Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur i järnvägsprogrammet ERTMS.
ERTMS (European Railway Transport Management System)är ett av Trafikverkets största investeringsprogram och innebär ett teknikskifte på hela den svenska järnvägen. Införandet av det nya signalsystemet, ERTMS, ger ökad driftsäkerhet, förbättrad underhållssituation och möjliggör digitalisering av järnvägen.


Projektledare systemleverans till nationellt järnvägsprogram

Arbetsuppgifter

För dig som vill vara med på vår förändringsresa kan vi nu erbjuda en spännande roll som projektledare för systemleveranser i projekt Stora Stationer. Projekt Stora Stationers uppdrag är att uppgradera signalsystemet på Trafikverkets mest komplexa och trafikerade anläggningar till ERTMS.
Dina huvudarbetsuppgifter är att
arbeta med upphandling och styrning av systemleveranser (SA-utveckling)
medverka vid framtagande av förfrågningsunderlag, kontraktshandlingar (EK,AF) och teknisk beskrivning inför upphandling av signalsystem ERTMS på en eller flera av de stora järnvägsstationerna i Sverige
i samråd med huvudprojektledaren ta ansvar för uppdragets framdrift genom att planera, leda och följa upp Systemleverans inom ett delprojekt med avseende på tid, ekonomi, kvalitet och innehåll, samt ansvara för dialogen med systemleverantören

Vad kan vi erbjuda dig?
Jag som blir din chef heter Jim Engberg. Jag driver verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar. Detta sker genom öppen dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Ditt bidrag i samverkan med övriga delar av ERTMS-programmet är av stor betydelse för framgången i projektet. För rätt person väntar ett spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter!
 

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Vi kan komma att använda oss av webbaserade tester som en del av urvalet. Intervju är planerad att ske via skype den 21 december.
Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Solna, Göteborg, Jönköping, Malmö, Kristianstad, Örebro, Uppsala, Härnösand eller Örnsköldsvik.

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi tror att du som ledare skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver projektet framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar ett arbetssätt som främjar ständiga förbättringar. Din analytiska förmåga och öppenhet för nya lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har teknisk högskoleutbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör alternativt motsvarande utbildning kompletterad med en erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
har flerårig aktuell och relevant erfarenhet av upphandling av signalteknik till järnvägen
har flerårig erfarenhet av arbete med tekniskt komplexa projekt
har erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan beställare och leverantör
har goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du också har goda kunskap inom allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK) eller motsvarande.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Nyfiken på hur vi jobbar med ERMTS och vilket spännande program det är, kolla in filmen här!

https://www.youtube.com/watch?v=iFkIgsAmhbM&list=PLD445CB9E49FFABF2&index=9

Ansök nu

Kundtjänsthandläggare/Provförättare

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 23
Som Kundtjänsthandläggare/Provförättare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Kundtjänsthandläggare/Provförättare

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två kundtjänsthandläggare till vårt förarprovskontor i Göteborg på Hisingen!
Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkorts-och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor, ett team om åtta personer, bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper. Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen att genomföra de olika arbetsuppgifterna som är:
·      Receptionsarbete
·      Förrätta kunskapsprov
·      Svara på kundfrågor
·      Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
·      Utföra allmänna kontorsgöromål

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!


Bifoga ENDAST utbildningsintyg däe det står CV, bifoga inget CV eller personligt brev, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


Intervjuer är planerade vecka 50-52.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som Kundtjänsthandläggare/Provförättare ser vi att du är serviceinriktad; lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. I rollen har du en god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är flexibel; har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt syn-och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. I rollen har du problemlösningsförmåga; hittar snabbt lösningar på uppkomna problem med kundens och organisationens bästa i fokus. 
Vi söker dig som
har avslutad gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har B-körkort
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten exempelvis i reception, kundtjänst eller butik
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
kan uttrycka dig väl i tal på engelska
har erfarenhet av att arbeta i olika datasystem

Det är meriterande om du
har förordnande att förrätta kunskapsprov
har arbetslivserfarenhet av offentlig verksamhet med myndighetsutövning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Timvikarie Kundtjänsthandläggare/Provförrättare

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 23
Som Kundtjänsthandläggare/Provförättare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Timvikarie Kundtjänsthandläggare/Provförrättare

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en timvikarie kundtjänsthandläggare till vårt förarprovskontor i Göteborg på Hisingen, vilket passar ypperligt för dig som är student!
Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkorts-och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor, ett team om åtta personer, bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper. Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen att genomföra de olika arbetsuppgifterna som är:
·      Receptionsarbete
·      Förrätta kunskapsprov
·      Svara på kundfrågor
·      Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
·      Utföra allmänna kontorsgöromål

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!


Bifoga ENDAST utbildningsintyg där det står CV, bifoga inget CV eller personligt brev, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


Intervjuer är planerade vecka 50-52.


Timvikarie om cirka 20 % och det är mer under ledigheter samt mindre under övriga perioder, varför det passar dig som är student då det kan bli svårt att kombinera med ett annat jobb.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som Kundtjänsthandläggare/Provförättare ser vi att du är serviceinriktad; lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. I rollen har du en god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är flexibel; har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt syn-och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. I rollen har du problemlösningsförmåga; hittar snabbt lösningar på uppkomna problem med kundens och organisationens bästa i fokus. 
Vi söker dig som
har avslutad gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har B-körkort
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten exempelvis i reception, kundtjänst eller butik
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
kan uttrycka dig väl i tal på engelska
har erfarenhet av att arbeta i olika datasystem

Det är meriterande om du
har förordnande att förrätta kunskapsprov
har arbetslivserfarenhet av offentlig verksamhet med myndighetsutövning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Vikariat Kundtjänsthandläggare/Provförrättare

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 23
Som Kundtjänsthandläggare/Provförättare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Vikariat Kundtjänsthandläggare/Provförrättare

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två kundtjänsthandläggare för vikariat till vårt förarprovskontor i Göteborg på Hisingen!
Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkorts-och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor, ett team om åtta personer, bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper. Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen att genomföra de olika arbetsuppgifterna som är:
·      Receptionsarbete
·      Förrätta kunskapsprov
·      Svara på kundfrågor
·      Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
·      Utföra allmänna kontorsgöromål

Övrig information

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!


Bifoga ENDAST utbildningsintyg där det står CV, bifoga inget CV eller personligt brev, utan svara UTFÖRLIGT på de frågor du ställs inför när du söker tjänsten.


Intervjuer är planerade vecka 50-52.


Två vikariat med start i januari till och med 31/8-22 respektive 31/12-22.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen som Kundtjänsthandläggare/Provförättare ser vi att du är serviceinriktad; lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. I rollen har du en god kommunikationsförmåga; förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är flexibel; har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt syn-och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. I rollen har du problemlösningsförmåga; hittar snabbt lösningar på uppkomna problem med kundens och organisationens bästa i fokus. 
Vi söker dig som
har avslutad gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har B-körkort
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten exempelvis i reception, kundtjänst eller butik
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
kan uttrycka dig väl i tal på engelska
har erfarenhet av att arbeta i olika datasystem

Det är meriterande om du
har förordnande att förrätta kunskapsprov
har arbetslivserfarenhet av offentlig verksamhet med myndighetsutövning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 


Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Utredare Planering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 16
Som utredare är du med och underlättar vardagen för invånare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Utredare Planering

Arbetsuppgifter

Vi på Nya stambanor behöver dig - och vi tror att du kommer gilla oss!
Vi söker nu en utredare som vill bidra till samhällsutvecklingen och utvecklingen av Sveriges järnväg. Vill du vara med i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt erbjuder vi här en spännande möjlighet på Trafikverket i programmet Nya stambanor.
På enheten för systemutformning arbetar vi med den systemövergripande utformningen av Nya stambanor. Vi genomför bl.a. utredningar och analyser i samarbete med andra enheter inom Trafikverket kring effekterna av nya stambanor i syfte att ge underlag till beslut om hur anläggningen ska utformas.
Som utredare kommer du vara med och driva utredningar, genomföra kunskapsinventeringar, omvärldsanalyser, samt ha kontakt med specialister inom olika delar av Trafikverket och externa intressenter. Utredningarna omfattar huvudsakligen inriktning och styrning inom områdena arkitektur, stationer och landskap men det kan även förekomma verksamhetsöverskridande utredningar inom Nya stambanor och övriga Trafikverket.
På enheten kommer du att arbeta tillsammans med ett gäng kompetenta och engagerade kollegor i olika åldrar och med olika erfarenheter.
Din utveckling
Du kommer vara en viktig del i Sveriges största infrastrukturprojekt där det finns goda möjligheter att utvecklas. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är även noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Placeringsorter är Göteborg, Kristianstad, Jönköping eller Malmö.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Intervjuer sker digitalt i det första skedet.
I denna rekrytering behöver du inte bifoga något personligt brev. Du kommer istället att få svara på frågor i samband med din ansökan.

Kvalifikationer

Som utredare är du analytisk och kan se helheten i utredningarna. Du levererar resultat och håller deadlines. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta tillsammans med både kollegor och andra intressenter. För att lyckas i rollen är du självgående och kan strukturera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom samhällsplanering, landskapsarkitektur, arkitektur, teknik eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har flerårig erfarenhet av fysisk planering/samhällsplanering, till exempel medverkan vid framtagande av strategiska dokument såsom åtgärdsvalsstudier eller projekteringsuppdrag i offentliga miljöer.
har erfarenhet av att ha medverkat i utredningsarbete inom något av områdena arkitektur, stationer och/eller landskap.
har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, särskilt formulering av tydliga budskap och förslag på inriktning.

Det är meriterande om du
har medverkat som utredare i större stadsbyggnads- eller infrastrukturprojekt
Har erfarenhet av upphandling och styrning av konsultinsatser.
har förståelse för Trafikverkets planeringsprocess


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Teknikansvarig BIM

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Nov 14
Som teknikansvarig BIM på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Teknikansvarig BIM

Arbetsuppgifter

Lockas du av att leda utvecklingen av BIM i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Se hit, då har vi kanske jobbet för dig!
I mångmiljardprojektet ERTMS (European Rail Traffic Management System) byter Trafikverket ut det gamla signalsystemet mot ett modernt signalsystem. Målet är att Europa ska ha samma signalsystem och därigenom möjliggörs ett gränsöverskridande tågresande i hela Europa. 
Som teknikansvarig BIM kommer du att ansvara för att kravställa objektorienterad information i modeller och hur vi som beställare bäst kan nyttja denna information. Tillsammans med ditt team utvecklar du arbetssätt och digitala verktyg samt vägleder projektorganisationen i tillämpningen av dessa. Du har också ansvar för att implementera projektets övergripande BIM-strategier. Projektet är i ett skede där det finns goda möjligheter att påverka både rollen och hur BIM bäst kan nyttjas i projektet.
Du arbetsleder en grupp av 4-6 kompetenta BIM-specialister och får också möjlighet att diskutera frågeställningar och utbyta erfarenheter med dina BIM-kollegor inom hela Trafikverket. I rollen kommer du delta även i linjeorganisationens strategiska utvecklingsarbete inom BIM, med huvudmålet att få till en obruten informationskedja. Du får också möjlighet att arbeta med forskning och innovation, omvärldsbevakning och regelverk.
Trafikverket är Sveriges största beställare av infrastrukturprojekt. I rollen får du därför möjlighet att genom ditt ansvar för kravställningen påverka och sätta ramarna för BIM i hela transportinfrastrukturbranschen.
Jag som blir din chef heter Johan och i min roll som chef förlitar jag mig på att bygga en relation med dig som anställd, där både du och jag hjälper varandra att bli bättre i våra roller. Det gör vi genom omtanke och en välvilja för varandra där vi drivs av en vilja att utvecklas.

Övrig information

Kvalifikationer

Med din goda kommunikations- och samarbetsförmåga skapar du förtroende hos din omgivning och är en naturlig rådgivare till projektledningen. Du arbetar självgående och planerar och strukturerar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Din problemlösningsförmåga är god och du identifierar och utvecklar lösningar för projektets och Trafikverkets bästa.
Vi söker dig som
har flera års aktuell erfarenhet av att arbeta specialiserat med kvalificerade uppgifter i en roll inom BIM
har teknisk universitets- eller högskolutbildning alternativt annan teknisk utbildning som vi, tillsammans med relevanta arbetslivserfarenheter, bedömer likvärdig
uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och väl i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har något års erfarenhet av en arbetsledande funktion
har erfarenhet av att ta fram och implementera BIM-strategier
har erfarenhet av BIM-arbete i beställarrollen inom infrastruktur


Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA

Databasadministratör
Läs mer Nov 18
Som engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Flera möjiga placeringsorter finns.


Engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA

Arbetsuppgifter

Med ett passionerat intresse för databasteknik arbetar du tillsammans med andra databasadministratörer och systemtekniker inom Linux.
Driften av Trafikverkets olika databasmiljöer ligger som grund för de styrsystem som möjliggör Sveriges transportsystem. Arbetsuppgifterna innefattar drift, underhåll och säkerhetsrelaterat arbete och vi söker dig som vill vara med säkerställa att viktiga system sköts och utvecklas över tid så att en hög tillgänglighet bibehålls. Du kommer att ansvara för och jobba med system som används dagligen på nationell nivå i Trafikverket.
Du får chansen att styra din egen arbetssituation och utformningen av arbetssätt och rutiner tillsammans med dina kollegor. Med ett förtroendebaserat ledarskap balanserar du arbetet mellan förekommande arbetsuppgifter i DBA-teamet.
Du ingår i ett kvalificerat team som producerar tjänster med hög kvalitet inom sina respektive teknikområden. Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha dagliga kontakter med förvaltare, användare och leverantörer. Trafikverkets databasmiljöer omfattar bl.a. Oracle, Postgre, MariaDB/My, MS och MongoDB m.fl. Databaserna körs till största del på Linuxplattform och Windows. Eftersom Trafikverket finns på olika platser i Sverige, så kan resor förekomma.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker över Skype.
Tjänsten kommer eventuellt att innefatta beredskapstjänstgöring.
Placeringsort kan diskuteras. Exempel på placeringsorter är: Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Luleå och Örebro.


Har du inget upprättat cv? Ansök då genom att bifoga en tom fil. I rekryteringen utgår vi nämligen ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du utvecklar även effektiva och genomförbara lösningar på problem. Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Exempel på framgångsfaktorer för tjänsten är att du har förmåga att ta initiativ och självständigt ser vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt jämförbar kompetens förvärvad genom några års arbetslivserfarenhet.
Har flera års erfarenhet som självgående DBA.
Har erfarenhet inom Linuxadministration.
Har goda kunskaper inom My/MariaDB eller Postgre/Oracle.
Har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av drift i kritiska driftmiljöer med höga tillgänglighetskrav tex inom bank, sjukvård, infrastruktur eller annan kritisk 24/7 verksamhet vi bedömer jämförbar.
Goda kunskaper inom MS och/eller MongoDB.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Planerare

Samhällsplanerare
Läs mer Nov 12
Som planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Planerare

Arbetsuppgifter

Du blir en del av en nationell enhet som ansvarar för ämnesområdet kalkyl samt Investerings projektportfölj. Enheten är en del av avdelning Planering som ligger under verksamhetsområdet Investering. I rollen arbetar du främst mot ditt distrikt men samarbete nationellt förekommer också då vi stöttar varandra i arbetet.
Som planerare har du det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningarna av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna inom Trafikverket. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningarna samt att ge förutsättningar till ett lyckat projektgenomförande. Du kommer att arbeta i samspel, och med stort eget ansvar, med flera andra roller för att skapa en helhetssyn. Du har en löpande dialog internt med både den beställande och den utförande delen angående planering och beställningshantering.
I planerarens arbetsuppgifter ingår att ansvara för förvaltning av projektportföljen och vara länken mellan utförare och beställare. Du kommer vara med och samordna kvalitetssäkring av åtgärdsbeskrivningar avseende tid, kostnad och innehåll inför mottagande av beställning. Rollen har ansvar för uppdatering av projektportföljen som ligger till underlag för verksamhetsplanering och resursplanering. Du kommer också, utifrån beställd och ännu ej beställd verksamhet, analysera möjligheter till paketering och koordinering av projekt. En del av planerarens uppgift är också att vara en del av koordineringsarbete för trafikpåverkande åtgärder på väg. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi ser gärna att du vill delta i utvecklingen inom planeringsverksamheten.

Övrig information

Jag som blir din närmsta chef heter Louise Erbén. Som ledare för enheten Portföljplanering och kalkyl drivs jag av engagemang, delaktighet och att nå de mål vi tillsammans satt upp. För mig är det viktigt att vi har ett öppet samarbetsklimat och en god arbetsmiljö där vi hjälper varandra. Jag hoppas att du vill vara en del av vårt team och delta i vårt arbete med att ge Trafikverket förutsättningar att leverera mer väg och järnväg för pengarna. Välkommen med din ansökan!


Intervjuer kommer eventuellt att hållas via Skype under v 50 och v 51.
6 månaders provanställning tillämpas.
 

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person inger du förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. I rollen är det viktigt att lyfta blicken för att se vad som är bäst ur ett helhetsperspektiv och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter och du har en god analytisk förmåga. Då rollen innefattar samspel och koordinering så uppskattar du relationen och samarbetet med andra människor och är bra på det.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen med inriktning samhällsplanering, logistik, samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning i kombination av erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har viss, för tjänsten relevant, erfarenhet av samhällsplanering, logistik, portföljplanering eller liknande
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du
har erfarenhet av projektledning eller planeringsprocess
har erfarenhet från beställande verksamhet och/eller åtgärdsplanering
har erfarenhet av beställningshantering i en mottagande roll i projektverksamhet
har erfarenhet från arbete med trafikpåverkan


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Teknikansvarig BIM

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Nov 25
Som teknikansvarig BIM på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Teknikansvarig BIM

Arbetsuppgifter

Lockas du av att leda utvecklingen av BIM i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Se hit, då har vi kanske jobbet för dig!
I mångmiljardprojektet ERTMS (European Rail Traffic Management System) byter Trafikverket ut det gamla signalsystemet mot ett modernt signalsystem. Målet är att Europa ska ha samma signalsystem och därigenom möjliggörs ett gränsöverskridande tågresande i hela Europa. 
Som teknikansvarig BIM kommer du att ansvara för att kravställa objektorienterad information i modeller och hur vi som beställare bäst kan nyttja denna information. Tillsammans med ditt team utvecklar du arbetssätt och digitala verktyg samt vägleder projektorganisationen i tillämpningen av dessa. Du har också ansvar för att implementera projektets övergripande BIM-strategier. Projektet är i ett skede där det finns goda möjligheter att påverka både rollen och hur BIM bäst kan nyttjas i projektet.
Du arbetsleder en grupp av 4-6 kompetenta BIM-specialister och får också möjlighet att diskutera frågeställningar och utbyta erfarenheter med dina BIM-kollegor inom hela Trafikverket. I rollen kommer du delta även i linjeorganisationens strategiska utvecklingsarbete inom BIM, med huvudmålet att få till en obruten informationskedja. Du får också möjlighet att arbeta med forskning och innovation, omvärldsbevakning och regelverk.
Trafikverket är Sveriges största beställare av infrastrukturprojekt. I rollen får du därför möjlighet att genom ditt ansvar för kravställningen påverka och sätta ramarna för BIM i hela transportinfrastrukturbranschen.
Jag som blir din chef heter Johan och i min roll som chef förlitar jag mig på att bygga en relation med dig som anställd, där både du och jag hjälper varandra att bli bättre i våra roller. Det gör vi genom omtanke och en välvilja för varandra där vi drivs av en vilja att utvecklas.

Övrig information

Vår nya vardag
I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

Kvalifikationer

Med din goda kommunikations- och samarbetsförmåga skapar du förtroende hos din omgivning och är en naturlig rådgivare till projektledningen. Du arbetar självgående och planerar och strukturerar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Din problemlösningsförmåga är god och du identifierar och utvecklar lösningar för projektets och Trafikverkets bästa.
Vi söker dig som
har flera års aktuell erfarenhet av att arbeta specialiserat med kvalificerade uppgifter i en roll inom BIM
har teknisk universitets- eller högskolutbildning alternativt annan teknisk utbildning som vi, tillsammans med relevanta arbetslivserfarenheter, bedömer likvärdig
uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och väl i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har något års erfarenhet av en arbetsledande funktion
har erfarenhet av att ta fram och implementera BIM-strategier
har erfarenhet av BIM-arbete i beställarrollen inom infrastruktur


Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Projektledare till utvecklande projekt inom Västlänken

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Nov 16
Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektledare till utvecklande projekt inom Västlänken

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och utveckla Göteborg och Västsverige i ett spännande megaprojekt. Då kan du vara vår nästa projektledare!
Vi söker dig som vill projektleda ditt team i Västlänkens delprojekt Korsvägen. Tillsammans med projektledare för Korsvägen och övriga projektledare i Västlänken bidrar du till Västlänkens övergripande mål; att leverera en driftsatt dubbelspårig järnväg inklusive de tre stationerna Göteborg C, Haga och Korsvägen.
Du samarbetar i en stor organisation med projektledare, delprojektledare, interna specialister (teknikspecialister, miljöspecialister, markförhandlare, upphandlare, jurister etc.), konsulter och entreprenörer vid genomförandet av entreprenaderna. Att säkerställa funktions- och järnvägstekniska krav är en del av arbetet, liksom att ansvara för att uppställda ramar för uppdraget följs vad gäller funktion, tid och kostnad. I arbetet ingår även samarbete med externa aktörer bland annat Göteborgs stad, Västtrafik och Länsstyrelsen.  Projektet är nu i spännande produktionsfas och du får möjlighet att bidra till samhällsutveckling på riktigt.
Du är en del av Västlänkens beställarorganisation, som består av cirka 220 anställda och konsulter, vilket borgar för stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Du blir anställd som projektledare men din roll i detta megaprojekt blir biträdande projektledare. Du ingår i delprojektets ledningsgrupp och din chef är avdelningschefen för Västlänken.
Klicka på länken om du vill veta mer om Västlänken och delprojekt Korsvägen: https://www.trafikverket.se/vastlanken
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket och i projekt Västlänken är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. 
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. 
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Kvalifikationer

Vi söker dig som
har mångårig erfarenhet av bygg/projektledning i projekt inom järnväg, väg och/eller stadsmiljö
i din roll har ansvar för arbetsledning, tidplan och visst budgetansvar
är civilingenjör inom Väg och vatten eller samhällsbyggnad alternativt annan utbildning i kombination med gedigen erfarenhet inom området som vi sammantaget bedömer likvärdig
har erfarenhet av att genomföra förhandlingar
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av entreprenader i stadsmiljö
har god teoretisk kunskap och/eller praktisk erfarenhet av entreprenad- och konsultjuridik

Vem är du
Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utveckling tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv och strukturerad i dina åtaganden och har en god problemlösningsförmåga.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Specialist inom Informationssäkerhet till generaldirektörens kansli

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Nov 10
Som Specialist inom Informationssäkerhet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Specialist inom Informationssäkerhet till generaldirektörens kansli

Arbetsuppgifter

Inom Trafikverket arbetar vi aktivt med att såväl inventera som analysera säkerhetsrisker och åtgärder samt bygga vidare organisationens säkerhetsmedvetande. Din roll blir att arbeta proaktivt och reagera på nya hotbilder, sårbarheter samt andra händelser inom informationssäkerhetsområdet.
Som informationssäkerhetsspecialist kommer du bland annat att arbeta med våra operativa leveranser såsom informationssäkerhetsanalyser och delta i förvaltning av våra styrande samt stödjande dokument i vårt ledningssystem för informationssäkerhet.
Du kan även komma att arbeta med andra arbetsuppgifter vilket bland annat kan vara hantering av incidenter, utbildning- och informationsinsatser, hantering av dispenser och bevakning, införandestöd och kontroll av krav från standard och författningar.
För att lyckas i vårt uppdrag krävs fortlöpande omvärldsbevakning inom informationssäkerhetsområdet tillsammans med andra relevanta aktörer såväl internt som externt.
"En rolig och viktig del är att man får vara med och bidra till en korrekt och säker hantering av Trafikverkets information. Man får också en nära inblick i hela verksamheten, och lär sig nytt hela tiden - vilket är utvecklande och spännande!", säger en av våra informationssäkerhetsspecialister.
Vi är en arbetsgrupp som erbjuder dig samarbetsinriktade kollegor med ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt uppdrag. Här arbetar vi systematiskt med utbildning, uppföljning, coachning och lär av varandra i en prestigelös miljö. Vi hjälps åt helt enkelt!

Övrig information

Placeringsorter är Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå, Solna, Malmö och Norrköping.
Intervjuer sker via Skype.
Urvalstester är en del av den här rekryteringsprocessen, och kommer att skickas ut till kvalificerade kandidater i nära anslutning till sista ansökningsdag. Var därför uppmärksam på din inkorg under den perioden.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är initiativtagande och driver arbetet självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och är resultatinriktad. Din analytiska förmåga är hög och ditt arbete präglas av detta.
Vi söker dig som
har högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) alternativt YH-utbildning inom informationssäkerhet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har erfarenhet utav informationssäkerhetsarbete
har erfarenhet av att leda workshops inom området
kan uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du
har arbetat med informationssäkerhet inom offentlig sektor eller en större organisation/företag
har erfarenhet av att utföra säkerhetsanalyser
har erfarenhet av verksamhetsutveckling i form av att utveckla och förvalta organisationsövergripande processer
har kunskap och erfarenhet av arbete med standarder och författningar inom infosäk (bl.a. MSBFS, ISO 27001)
har erfarenhet av myndighetssamverkan


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Trafikverkets säkerhetsfunktion på Generaldirektörens kansli ger stöd åt Verksledningen i styrningen av verksamheten och till myndighetens samtliga enheter inom säkerhetsområdet och verkar för författningsefterlevnad, effektivitet och ändamålsenlighet inom hela Trafikverket.
Säkerhetsfunktionen ansvarar för att samordna, analysera, följa upp, rapportera och proaktivt främja utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet och därmed säkerhetskulturen i Trafikverket. Säkerhetsfunktionen leds av säkerhetsdirektören och består av två sektioner; verksamhetsstyrning och informationssäkerhet, vilka leds av varsin chef. Totalt utgörs funktionen av ca 20 medarbetare, i huvudsak strateger och specialister.

Ansök nu

Projektledare Vägprojekt

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Nov 9
Som projektledare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur!


Projektledare Vägprojekt

Arbetsuppgifter

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss.
Vill du jobba som Projektledare inom vägprojekt? Trafikverket är Sveriges största beställare inom anläggningsbranschen och som renodlad beställare upphandlar vi leverantörer för att projektera och genomföra våra projekt. Vi driver utvecklingen i branschen och skapar förutsättningar för ny teknik och innovation. I den här tjänsten får du möjlighet att arbeta i projektens samtliga skeden från planläggning till detaljprojektering, byggnation och överlämning till förvaltning. 
Som projektledare hos oss på investering får du möjlighet att leda ett team av bland annat projektingenjörer och tekniska specialister. Du arbetar med aktiv projektstyrning och ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp vägprojekt i distrikt väst. Några exempel på våra projekttyper är byggnationer av broar, ekodukter, gång och cykelvägar, mötesfri väg, motorväg, cirkulationsplatser, planskilda trafikplatser mm. Vi arbetar för att minimera trafikpåverkan i samband med våra insatser och sätter alltid samhällsnyttan i fokus när vi planerar och bygger. Allt vi gör, gör vi med fokus på säkerhet, tid, kostnad och innehåll. 
I rollen som projektledare hos oss bidrar du förutom med din kunskap, med motivation och inspiration till din projektgrupp för att skapa en bra arbetsmiljö och sammanhållning. Du samarbetar internt och även externt med våra leverantörer, är ödmjuk och bidrar till kunskapsöverföringen i och utanför projektgruppen. I rollen har du kontakt med allmänheten men även med kommuner och andra myndigheter. 
Jag som blir din chef heter Saeid Azmoudeh och mitt ledarskap kännetecknas av förtroende och tydlighet där jag vill att du ska ha rätt förutsättningar för att trivas och lyckas. För mig är det viktigt att du får möjlighet att utvecklas både i rollen och i ditt ledarskap. Du får frihet under ansvar med tydliga ramar på en enhet som kännetecknas av engagerade och hjälpsamma medarbetare. Vi tillsammans bygger förtroende, driver utveckling och levererar resultat. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. 
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. 
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med våra leverantörer. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.  
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet från att projektleda egna projekt med eget ansvar för budget, risk, innehåll och ekonomisk uppföljning.
har mycket god kontrakts- och förhandlingsvana
har erfarenhet av att arbeta med entreprenad-och konsultjuridik
har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
har körkort för personbil.

Det är meriterande om du
har erfarenhet som projektledare inom vägprojekt
har cerifiering inom projektledning


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Miljöspecialist till Trafikverkets projektverksamhet

Miljösamordnare/Miljökoordinator
Läs mer Nov 8
Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi en miljöspecialist främst till program ERTMS, European Rail Traffic Management System. Här kommer du få möjligheten att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö. Du får möjlighet att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare?


Miljöspecialist till Trafikverkets projektverksamhet

Arbetsuppgifter

Som miljöspecialist i program ERTMS kommer du att arbeta i såväl planerings- som byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i programmets projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i ERTMS där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra.
Miljöspecialisten är ett stöd till projektledare i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav, bidrar till mål för miljö och hälsa och en bra miljöanpassning samt undviker negativa miljökonsekvenser. Tillsammans med projektledningen säkrar miljöspecialisten programmets framdrift genom kvalificerad rådgivning och tar ett samlat ansvar för de frågeställningar, prioriteringar av kritiska moment samt behov av ställningstaganden som uppkommer.
Miljöspecialisten ansvarar i byggskedet för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa.
Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på Trafikverket och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.
Läs mer om program ERTMS i länken nedan.
Det kan även komma bli aktuellt att arbeta till en viss del i andra investeringsprojekt.

Övrig information

Då ERTMS är ett nationellt program är möjliga placeringsorter: Solna, Örebro, Göteborg och Malmö.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.
Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.


För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet och kompetens som vi bedömer som likvärdig
yrkeserfarenhet inom miljöområdet
erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
körkort för personbil
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede
erfarenhet av att samordna miljöfrågor
erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt kulturmiljölagen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-KL1

Läs mer här

Läs mer här!

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ertms--nytt-signalsystem/

Ansök nu

Miljöspecialist till Trafikverkets projektverksamhet

Miljösamordnare/Miljökoordinator
Läs mer Nov 8
Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi en miljöspecialist främst till program ERTMS, European Rail Traffic Management System. Här kommer du få möjligheten att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö. Du får möjlighet att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare?


Miljöspecialist till Trafikverkets projektverksamhet

Arbetsuppgifter

Som miljöspecialist i program ERTMS kommer du att arbeta i såväl planerings- som byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i programmets projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i ERTMS där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra.
Miljöspecialisten är ett stöd till projektledare i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav, bidrar till mål för miljö och hälsa och en bra miljöanpassning samt undviker negativa miljökonsekvenser. Tillsammans med projektledningen säkrar miljöspecialisten programmets framdrift genom kvalificerad rådgivning och tar ett samlat ansvar för de frågeställningar, prioriteringar av kritiska moment samt behov av ställningstaganden som uppkommer.
Miljöspecialisten ansvarar i byggskedet för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa.
Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på Trafikverket och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.
Läs mer om program ERTMS i länken nedan.
Det kan även komma bli aktuellt att arbeta till en viss del i andra investeringsprojekt.

Övrig information

Då ERTMS är ett nationellt program är möjliga placeringsorter: Solna, Örebro, Göteborg och Malmö.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.
Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.


För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet och kompetens som vi bedömer som likvärdig
yrkeserfarenhet inom miljöområdet
erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
körkort för personbil
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede
erfarenhet av att samordna miljöfrågor
erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt kulturmiljölagen


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-KL1

Ansök nu

Säkerhetssamordnare

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Nov 8
Som säkerhetssamordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Säkerhetssamordnare

Arbetsuppgifter

I Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" är säkerhetsfrågorna en självklar del och nu har du möjligheten bidra till vår gemensamma vision genom att bli vår nya medarbetare i Göteborg. Om du vill arbeta med säkerhetsfrågor, ingå i ett fantastiskt team, vara en drivkraft i vårt förbättrings- och säkerhetskultursarbete så är detta något för dig.
Tjänsten innebär till stor del att du stödjer den operativa verksamheten som tillhör Trafikledningsområde Väst i olika säkerhetsfrågor. Rollen innefattar även arbete i nationella frågor och uppdrag som ligger inom enhet El- och trafiksäkerhets ansvarsområde. Du hanterar och samordnar inkommande ärenden inom el- och trafiksäkerhet. Även andra säkerhetsrelaterade frågor är en del av din vardag där du arbetar med att ta fram säkerhetsstyrande dokument, utreder mindre allvarliga händelser samt upptäcker och analyserar avvikelser i säkerhetstyrningen. Som säkerhetssamordnare kommer du även arbete med nationella frågor och uppdrag som ligger inom enhet El- och trafiksäkerhets ansvarsområde. Du stödjer också utvecklingsprojekt med sakkunskap vid riskanalyser och vid behov genomför du övningar och utbildningar. Ett naturligt inslag i den här tjänsten är att delta i samt vid behov, även leda, projekt och större uppdrag. Du kommer att vara säkerhetsavdelningens ansikte utåt mot övriga avdelningar inom verksamhetsområde Trafik men också mot andra verksamhetsområden och externa företag. Med det kommer ett stort ansvar som du gladeligen tar.

Övrig information

Intervjer kommer att hållas via Skype och är preliminärt inbokade under v 51.
6 månaders provanställning tillämpas.
Arbetsort: GöteborgKvalifikationer

Vem är du?
Som person är du resultatinriktad, drivande och har en god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har förmåga att, såväl tillsammans med andra som enskilt, motivera och entusiasmera ledning och medarbetare. Du är målmedveten och strukturerad, har en god förmåga att självständigt leda och slutföra uppdrag.
Vi söker dig som
har minst avslutad gymnasieutbildning inom ett för tjänsten relevant område
har utbildning som tågklarerare
har flerårig arbetslivserfarenhet från säkerhetstjänst som tågklarerare eller motsvarande erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i järnvägsbranschen
har goda kunskaper i Officepaketet
kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har utbildning i alternativt erfarenhet av: riskanalysmetodik, olycksutredning, pedagogik, elsäkerhet, samhällssäkerhet eller krishanteringsfrågor


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Planerare Järnväg

Civilingenjör, järnväg
Läs mer Nov 4
Som Planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Planerare Järnväg

Arbetsuppgifter

Tågtrafiken rullar på under årets alla dagar men ibland behöver den av olika anledningar stängas av. För att kunna genomföra dessa avstängningar behöver de planeras i fleras steg med lång framförhållning (3-5 år) och koordineras med andra övriga projekt inom Trafikverket. Målet med trafikavstängningarna är att de ska göras på bästa sätt utifrån ekonomiska och tidsmässiga aspekter och ge så liten trafikal påverkan som möjligt. Som Planerare Järnväg får du en viktig del i detta arbete. 
Du kommer att ansvara för att:
genomföra trafikplanering med övriga delar av Trafikverket, entreprenörer och tågoperatörer 
samordna, ansvara och genomföra ansökningar för trafikavstängningar 
medverka vid projekteringsmöten som gäller trafiksäkerhetsfrågor, tågtrafikala lösningar och hastighetsnedsättningar m.m
analysera påverkan av reducerad tågkapacitet, omlednings- och/eller ersättningstrafik.

Som Planerare arbetar du även med effektivisering av processen utifrån transportslagsövergripande och geografiska synsätt. Samordning sker i samarbete med framför allt verksamhetsområdena Planering och Underhåll, leverantörer och berörda tågoperatörer.
Du kommer att tillhöra verksamhetsområde Stora Projekt inom Trafikverket, avdelningen Västlänken och enheten Teknik och Miljö. Enheten ansvarar för att genomföra all trafikplanering för de projekt som avdelningen ansvarar för.  

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se samband och strukturer. Du jobbar strukturerat och har lätt för att samarbeta och har en mycket god kommunikativ förmåga. 
Vi söker dig som
Är högskoleingenjör med teknisk inriktning. Alternativt har du annan utbildning tillsammans med erfarenheter som vi sammantaget bedömer likvärdig.
har erfarenhet av att planera tågtrafikala lösningar
har god vana av att arbeta med officepaketet
kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att planera trafikpåverkande aktiviteter inom järnväg
har kännedom om Trafikverkets föreskrifter, handböcker och standarder inom järnväg


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Drifttekniker järnväg

Drifttekniker, data
Läs mer Nov 4
Som drifttekniker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.


Drifttekniker järnväg

Arbetsuppgifter

I den här rollen som drifttekniker är du med i händelsernas centrum! Du ansvarar för en proaktiv anläggningsövervakning och hantering av avvikelser och risker i Trafikverkets järnvägsanläggningar ur ett säkerhetsmässigt och trafikalt perspektiv. Arbetet sker i samverkan med övriga funktioner på en Trafikcentral.
Det ingår i dina arbetsuppgifter att övervaka, prioritera och hantera avvikelser på järnvägen. Detta gör du t.ex. genom att ta emot inkommande telefonsamtal eller larm via olika system för att därefter operativt larma, styra och leda utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll. Du utgör ett viktigt stöd i den samverkan mellan räddningstjänst, polis och Trafikverket som uppkommer vid olika typer av insatser. Du har kontakt med andra myndigheter i samband med olyckor och andra allvarliga tillbud och dokumenterar samtliga händelser och åtgärder i våra stödsystem. I arbetet ingår även övervakning och hantering av larm från övervakningskameror. 
Arbetstiderna är enligt skiftgående schema dygnet runt 365 dagar om året.
Som drifttekniker får du betald utbildning med både praktiska och teoretiska delar. Den teoretiska delen består av ett antal veckors utbildning på Trafikverksskolan i Ängelholm utspridda under 4-5 månader. Du kommer att få betalt boende och resor under perioden. I utbildningen ingår även en praktisk del på den Trafikcentral i Göteborg där du sedan kommer att arbeta.
Vi värnar om våra anställda och har en god arbetsmiljö och gott arbetsklimat på trafikcentralen. Liselott, en medarbetare i gruppen berättar "Vi är en härlig grupp med drifttekniker som påminner om en bättre verktygslåda då vi har olika styrkor och kvalitéer eftersom Trafikverket värnar om mångfald och inkludering och nu är vi nyfikna på vad du kan tillföra. Vi arbetar skift vilket innebär tjänstgöring, dagar, kvällar och nätter. En av våra medarbetare har tillsammans med vår schemaläggare satt ihop ett bra grundschema för att vi ska få så bra med återhämtning som möjligt."
Låter det som ett intressant jobb för dig? Klista gärna in länken nedan i din webbläsare och titta på Linda som är drifttekniker som berättar mer om tjänsten:
https://www.youtube.com/watch?v=w2v64Y-aWgU 

Övrig information

I den här rekryteringsprocessen ingår webbaserade urvalstester, övervakade tester, intervjuer och hälsoundersökning där bland annat normalt färgseende är ett krav för att bli godkänd. Mer information om detta kommer att ske i samband med urvalsprocessen.
Första urvalet kommer att ske via svaren på de s.k. urvalsfrågorna, så tänk på att besvara dessa tydligt vid din ansökan.
Inbjudan till tester, intervjuer etc. kommer att ske via mejl, så tänk på att kontrollera din e-post (inkl spamfiler) under de angivna veckorna för test, intervjuer och hälsokontroller.
Placeringsort/intervjuort: Göteborg
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra i team, som en sammanverkande faktor och att hålla ihop/leda händelser. Du trivs även med att arbeta i skift med obekväma arbetstider. Du har i rollen en viktig uppgift och du kommer bl a att få en gedigen intern utbildning på Trafikverksskolan i Ängelholm för att du ska bli bekväm i rollen.
Vi använder mail för att göra utskick och kallelser, kolla därför din mail regelbundet under denna tid.Kvalifikationer

Vem är du? 
Då arbetet som drifttekniker innebär övervakning i kontrollrumsmiljö ställs det stora krav på problemlösning, god uppmärksamhet, simultankapacitet och koncentrationsförmåga. Du ska snabbt kunna identifiera problem som uppstår i anläggningen samt ge förslag på korrigerande lösningar.
Eftersom arbetet sker i en operativ verksamhet bör du känna dig bekväm med att förutsättningarna snabbt kan ändras och kunna ställa om och anpassa dig till nya omständigheter och behålla ditt lugn i stressade situationer. Då tjänsten kräver mycket interna och externa kontakter ska du även kunna kommunicera och förmedla budskap på ett informativt sätt samt kunna prioritera och strukturera ditt arbete. Vidare ser vi att du har god samarbetsförmåga och bidrar till en god stämning. 
Vi söker dig som
har erfarenhet av arbete i en operativ verksamhet så som en larmcentral, driftcentral eller arbetsuppgifter med högt säkerhetstänk
har gymnasieexamen
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har god erfarenhet av att ha arbetat skift
har erfarenhet av arbete inom järnväg


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Teknisk specialist inom spår

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 28
Går du omkring i gamla spår och vill växla bana? Är du dessutom en specialist inom spår? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som teknisk specialist inom spår på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
-"Jag tror att det roligaste med jobbet är att få vara med enda från starten i ett järnvägsprojekt till färdig produktion. Sen är det också variation i jobbet eftersom att du har flera projekt samtidigt, i olika skeden" uttrycker en medarbetare 


Teknisk specialist inom spår

Arbetsuppgifter

Du kommer att stötta investeringsprojekteten med tekniska frågor kopplade till spårutformning och spårteknik, från planeringsfas genom byggfas. Du tar bland annat fram förfrågningsunderlag för konsult- och entreprenaduppdrag. Det är också du som ställer kontraktskraven och följer upp dem inom ditt specialistområde, dvs spår. Du kommer vara kunnig i bestämmelser, föreskrifter och normer samt delta i uppdateringar och framtagande av tekniska dokument, standarder etc. kopplade till spår.
Du kommer även kunna ta ett samordningsansvar i projekt, för specialistgrupper inom teknikområdet och vara dess företrädare på möten. Du har även möjlighet att medverka i utvecklingsprojekt. Du kommer att följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad inom spår.
Det finns upparbetade nätverk inom Trafikverket där du som specialist får chansen till erfarenhetsutbyte. Du kommer också att bidra till erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade projekt.
-"Vi har ett nätverk med spårspecialister där vi bollar idéer och tankar emellan. Jag har inte alltid alla svaren men jag har kollegor som kan saker jag inte kan - det är en stor trygghet" berättar en medarbetare

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester och dessa skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.
Intervjuer kommer att ske digitalt 

Kvalifikationer

Vi söker dig som
har arbetslivserfarenhet av spårprojektering och spårutformning eller spårteknik utifrån entreprenadsidan
har kunskap om standarder och föreskrifter inom spårområdet
har en teknisk högskoleingenjörs- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
har goda kunskaper i svenska både till tal och skrift

Det är ett plus i kanten om du
har erfarenhet av spårteknik kopplat till planering, upphandling och byggande av infrastruktur
har kunskap inom spårteknik, spårkonstruktioner och spårkomponenter.
har kunskap inom entreprenad- och konsultjuridik inom anläggningsbranschen
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

För att lyckas i rollen som teknisk specialist spårteknik har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer krav på att du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Kommunikatör till Västlänken

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Nov 10
Som kommunikatör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Kommunikatör till Västlänken

Arbetsuppgifter

Kommunikation Väst består av tre enheter med ett 30-tal kommunikatörer. Du kommer tillhöra enheten Samordning och stora projekt där vi är 14 personer som jobbar med projektkommunikation i dom stora infrastrukturprojekten. Som vikarierande kommunikatör kommer du arbeta på Västlänken med bland annat att planera innehåll i våra sociala kanaler och webb i nära samarbete med såväl verksamheten som dina kommunikatörskollegor.

Övrig information

Tjänsten är ett vikariat tom 2022-08-15 och kommer vara placerad på projektet Västlänken och Olskroken planskildhet. 
Intervjuer sker digitalt under vecka 49.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Kvalifikationer

Som kommunikatör ser vi att du är samarbetsorienterad; anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är relationsskapande; tar initiativ och har lätt för att skapa nya relationer. Men du kan även arbeta självständigt och på ett strukturerat sätt och driver och utvecklar ditt arbete vidare. Som person är du kreativ; ser utanför boxen, tänker i nya banor och utmanas av att hitta nya lösningar.
Vi söker dig som
har högskole-eller universitetsexamen 180 hp (120p) inom Medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig
har minst ett års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
har erfarenhet av filmproduktion
har erfarenhet av att producera och publicera målgruppsanpassat innehåll för webb och olika sociala kanaler
har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare med fokus på förändringsledning

Verksamhetsanalytiker
Läs mer Nov 12
Som Verksamhetsutvecklare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Verksamhetsutvecklare med fokus på förändringsledning

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare inom Stora projekt får du ett omväxlande arbete, där du är med och skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar verksamhet över tid.
Du kommer tillhöra Utvecklingsenheten som framförallt arbetar med områdena utvecklingsstyrning och förvaltningssamordning. Du kommer att driva olika uppdrag i nära samarbete med verksamheten med fokus på genomförande av förändrings- och förbättringsarbete.
En av de första arbetsuppgifterna du kommer få ta dig an, är att se över de arbetsformer vi har för erfarenhetsåterföring men även att lägga en plan för genomförande av insatser. Du kommer vidare att leda ett införandeuppdrag då vi ska implementera vår utvecklade process för "Genomföra åtgärder på vägar och järnvägar". Inom enheten kommer vi  tillsammans att arbeta med aktiviteter för att stärka vår digitala förmåga, portföljstyrning av utveckling, förvaltningssamordning samt omvärldsbevakning. 

Övrig information

Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Borlänge, Solna, Göteborg eller Malmö.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Det är därför viktigt att du tar dig tid att besvara dessa och inte hänvisar till CV eller endast svarar ja eller nej.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Håll därför koll på din mail och skräpkorg, för att inte missa viktig information. Urvalsarbetet pågår under v. 47-48 och intervjuer kommer att genomföras under v. 49 och sker digitalt via Skype.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som verksamhetsutvecklare har du förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva förbättring. Du har god förmåga att se sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Ditt intresse för förändringsledning är stort där stora krav ställs på förmågan att samarbeta inom organisationen. Du ska gilla att arbeta med rörliga mål, snabbt kunna sätta dig in i nya områden samt självständigt driva aktiviteter. 
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling
flerårig och aktuell erfarenhet av projekt- och förändringsledning i medelstora eller större organisationer
en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom verksamhetsutveckling eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har
arbetat med erfarenhetsåterföring (tagit fram metodik och genomfört exempelvis erfarenhetsseminerier eller liknande)
genomfört större införandeuppdrag av förändrade arbetssätt eller större utvecklingsprojekt
erfarenhet av arbete med nyttorealisering
har erfarenhet av arbete med förvaltning av processer
har arbetat med metoder för omvärldsbevakning.


Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemtekniker Linux

Systemförvaltare
Läs mer Okt 29
Som Systemtekniker Linux på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemtekniker Linux

Arbetsuppgifter

I din roll som systemtekniker är du del av ett högt kvalificerat Linuxteam omfattande ungefär 13 personer på Trafikverket som inte bara stöttar varandra i arbetet, som även tycker om att arbeta tillsammans och sprida sina kunskaper sinsemellan. Arbetet omfattar en av Sveriges största IT-miljöer med många olika typer av mjukvaror och lösningar. Med tanke på din kompetens har du ett visst ansvar för linux miljön och utvecklingen av verktyg, därmed får du användning av din och andras kreativitet. Något du tar fasta på under exempelvis utvecklingsmöten och projekt. I din roll lär du dig både på djupet och bredden. Du får även möjlighet att växa och utvecklas mot Linuxspecialist och att ta en mer aktiv roll i planeringen och genomförandet av ett AGILT arbetssätt, särskilt tvärfunktionella team. Du får även förkovra dig i IT-säkerhet och arbete med container-leveranser.
Teamet arbetar förtroendebaserat och sköter driften av Trafikverkets Linuxmiljöer, som i sin tur möjliggör Sveriges transportsystem. Som systemtekniker arbetar du med drift och underhåll av Trafikverkets Linuxservrar. En typisk arbetsdag innehåller felsökning, nyinstallationer och rådgivning till applikationsdrift. Du jobbar nära dina kollegor, oftast digitalt, bollar idéer och sprider information. Du använder även dina teamledaregenskaper för att driva andra i att lösa aktiviteter.
Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha dagliga kontakter med interna kunder, förvaltare och leverantörer. Du kommer även att ha samarbeten med andra myndigheter där du hjälper dem med deras IT-miljöer. Våra operativsystem är i huvudsak Red Hat, Suse och Ubuntu.

Övrig information

I tjänsten ingår beredskap ungefär var 7:e vecka.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker över Skype.
Möjliga placeringsorter är: Eskilstuna, Göteborg, Luleå och Örebro.


Har du inget upprättat CV? Ansök genom att ladda upp en tom fil när CV efterfrågas. I denna rekrytering utgår vi ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bäst sätt. Du utvecklar även effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem. En orsak till din framgång är att du har förmåga att ta initiativ och självständigt ser vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv med kunden i fokus.
Vi söker dig som
Har minst grundläggande kompentens i Linux. Du kan eventuellt få ett webbaserat test skickat till dig.
Har goda kunskaper i det svenska språket.
Har körkort för personbil.

Det är meriterande om du har kunskap inom eller erfarenhet av
Linux i större driftmiljöer, gärna inom offentlig sektor.
RHEL 6/7/8, SLES 12/15 Ubuntu 18.04/20.04.
Red Hat Satellite 6, Salt.T
Shellscript (bash, ksh etc.), Perl, Python, Yaml, JSON.
SSSD, LDAP, Kerberos.
Teamarbete inom IT.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA

Databasadministratör
Läs mer Nov 3
Som engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Flera möjiga placeringsorter finns.


Engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA

Arbetsuppgifter

Med ett passionerat intresse för databasteknik arbetar du tillsammans med andra databasadministratörer och systemtekniker inom Linux.
Driften av Trafikverkets olika databasmiljöer ligger som grund för de styrsystem som möjliggör Sveriges transportsystem. Arbetsuppgifterna innefattar drift, underhåll och säkerhetsrelaterat arbete och vi söker dig som vill vara med säkerställa att viktiga system sköts och utvecklas över tid så att en hög tillgänglighet bibehålls. Du kommer att ansvara för och jobba med system som används dagligen på nationell nivå i Trafikverket.
Du får chansen att styra din egen arbetssituation och utformningen av arbetssätt och rutiner tillsammans med dina kollegor. Med ett förtroendebaserat ledarskap balanserar du arbetet mellan förekommande arbetsuppgifter i DBA-teamet.
Du ingår i ett kvalificerat team som producerar tjänster med hög kvalitet inom sina respektive teknikområden. Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha dagliga kontakter med förvaltare, användare och leverantörer. Trafikverkets databasmiljöer omfattar bl.a. Oracle, Postgre, MariaDB/My, MS och MongoDB m.fl. Databaserna körs till största del på Linuxplattform och Windows. Eftersom Trafikverket finns på olika platser i Sverige, så kan resor förekomma.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker över Skype.
Tjänsten kommer eventuellt att innefatta beredskapstjänstgöring.
Placeringsort kan diskuteras. Exempel på placeringsorter är: Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Luleå och Örebro.


Har du inget upprättat cv? Ansök då genom att bifoga en tom fil. I rekryteringen utgår vi nämligen ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du utvecklar även effektiva och genomförbara lösningar på problem. Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Exempel på framgångsfaktorer för tjänsten är att du har förmåga att ta initiativ och självständigt ser vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt jämförbar kompetens förvärvad genom några års arbetslivserfarenhet.
Har flera års erfarenhet som självgående DBA.
Har erfarenhet inom Linuxadministration.
Har goda kunskaper inom My/MariaDB eller Postgre/Oracle.
Har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av drift i kritiska driftmiljöer med höga tillgänglighetskrav tex inom bank, sjukvård, infrastruktur eller annan kritisk 24/7 verksamhet vi bedömer jämförbar.
Goda kunskaper inom MS och/eller MongoDB.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemtekniker Linux

Systemförvaltare
Läs mer Nov 3
Som Systemtekniker Linux på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Flera möjiga placeringsorter finns.


Systemtekniker Linux

Arbetsuppgifter

I din roll som systemtekniker är du del av ett högt kvalificerat Linuxteam omfattande ungefär 13 personer på Trafikverket som inte bara stöttar varandra i arbetet, som även tycker om att arbeta tillsammans och sprida sina kunskaper sinsemellan. Arbetet omfattar en av Sveriges största IT-miljöer med många olika typer av mjukvaror och lösningar. Med tanke på din kompetens har du ett visst ansvar för linux miljön och utvecklingen av verktyg, därmed får du användning av din och andras kreativitet. Något du tar fasta på under exempelvis utvecklingsmöten och projekt. I din roll lär du dig både på djupet och bredden. Du får även möjlighet att växa och utvecklas mot Linuxspecialist och att ta en mer aktiv roll i planeringen och genomförandet av ett AGILT arbetssätt, särskilt tvärfunktionella team. Du får även förkovra dig i IT-säkerhet och arbete med container-leveranser.
Teamet arbetar förtroendebaserat och sköter driften av Trafikverkets Linuxmiljöer, som i sin tur möjliggör Sveriges transportsystem. Som systemtekniker arbetar du med drift och underhåll av Trafikverkets Linuxservrar. En typisk arbetsdag innehåller felsökning, nyinstallationer och rådgivning till applikationsdrift. Du jobbar nära dina kollegor, oftast digitalt, bollar idéer och sprider information. Du använder även dina teamledaregenskaper för att driva andra i att lösa aktiviteter.
Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha dagliga kontakter med interna kunder, förvaltare och leverantörer. Du kommer även att ha samarbeten med andra myndigheter där du hjälper dem med deras IT-miljöer. Våra operativsystem är i huvudsak Red Hat, Suse och Ubuntu.

Övrig information

I tjänsten ingår beredskap ungefär var 7:e vecka.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker över Skype.
Placeringsort kan diskuteras. Exempel på placeringsorter är: Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Luleå, Örebro och Trollhättan.


Har du inget upprättat CV? Ansök genom att ladda upp en tom fil när CV efterfrågas. I denna rekrytering utgår vi ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bäst sätt. Du utvecklar även effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem. En orsak till din framgång är att du har förmåga att ta initiativ och självständigt ser vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv med kunden i fokus.
Vi söker dig som
Har minst grundläggande kompentens i Linux. Du kan eventuellt få ett webbaserat test skickat till dig.
Har goda kunskaper i det svenska språket.
Har körkort för personbil.

Det är meriterande om du har kunskap inom eller erfarenhet av
Linux i större driftmiljöer, gärna inom offentlig sektor.
RHEL 6/7/8, SLES 12/15 Ubuntu 18.04/20.04.
Red Hat Satellite 6, Salt.T
Shellscript (bash, ksh etc.), Perl, Python, Yaml, JSON.
SSSD, LDAP, Kerberos.
Teamarbete inom IT.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA

Databasadministratör
Läs mer Okt 29
Som engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Engagerad och framåtsiktande systemspecialist inom DBA

Arbetsuppgifter

Med ett passionerat intresse för databasteknik arbetar du tillsammans med andra databasadministratörer och systemtekniker inom Linux.
Driften av Trafikverkets olika databasmiljöer ligger som grund för de styrsystem som möjliggör Sveriges transportsystem. Arbetsuppgifterna innefattar drift, underhåll och säkerhetsrelaterat arbete och vi söker dig som vill vara med säkerställa att viktiga system sköts och utvecklas över tid så att en hög tillgänglighet bibehålls. Du kommer att ansvara för och jobba med system som används dagligen på nationell nivå i Trafikverket.
Du får chansen att styra din egen arbetssituation och utformningen av arbetssätt och rutiner tillsammans med dina kollegor. Med ett förtroendebaserat ledarskap balanserar du arbetet mellan förekommande arbetsuppgifter i DBA-teamet.
Du ingår i ett kvalificerat team som producerar tjänster med hög kvalitet inom sina respektive teknikområden. Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha dagliga kontakter med förvaltare, användare och leverantörer. Trafikverkets databasmiljöer omfattar bl.a. Oracle, Postgre, MariaDB/My, MS och MongoDB m.fl. Databaserna körs till största del på Linuxplattform och Windows. Eftersom Trafikverket finns på olika platser i Sverige, så kan resor förekomma.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker över Skype.
Tjänsten kommer eventuellt att innefatta beredskapstjänstgöring.
Placeringsort: Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Luleå eller Örebro.


Har du inget upprättat cv? Ansök då genom att bifoga en tom fil. I rekryteringen utgår vi nämligen ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du utvecklar även effektiva och genomförbara lösningar på problem. Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Exempel på framgångsfaktorer för tjänsten är att du har förmåga att ta initiativ och självständigt ser vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt jämförbar kompetens förvärvad genom några års arbetslivserfarenhet.
Har flera års erfarenhet som självgående DBA.
Har erfarenhet inom Linuxadministration.
Har goda kunskaper inom My/MariaDB eller Postgre/Oracle.
Har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av drift i kritiska driftmiljöer med höga tillgänglighetskrav tex inom bank, sjukvård, infrastruktur eller annan kritisk 24/7 verksamhet vi bedömer jämförbar.
Goda kunskaper inom MS och/eller MongoDB.
Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektingenjör

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Okt 29
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

I rollen som projektingenjör hos oss arbetar du teambaserat nära projektledaren inom underhåll av vägar. Rollen innebär en stor variation av arbetsuppgifter där du bland annat stödjer planeringen och uppföljningen i projektet avseende tid, risker, resurser, kvalitet, säkerhet, miljö, kostnad och innehåll. Du strukturerar och administrerar i systemen samt bistår i interna och externa kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.
Du medverkar vid byggmöten och ansvarar för mötesprotokollen, tar fram underlag för att följa upp leveranser från entreprenörer, granskar inkommande skadeärenden och du kommer arbeta mycket i våra digitala verktyg och stödsystem som är en viktig del i arbetet. Du förväntas även kunna vara delaktig i att ta fram underlag inför upphandlingar, stödja i ekonomiadministrationen samt på längre sikt kunna driva mindre delprojekt. 

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är preliminärt planerade att hållas under v 49.

Kvalifikationer

Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du som person har ett sinne för struktur och planering och mycket god samarbetsförmåga som syftar till att bygga goda relationer och främja samarbete. Du är också lösningsorienterad, kommunikativ och initiativtagande som innebär att du tar initiativ och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. 
Vi söker dig som har
·      en ingenjörsutbildning från universitet eller högskola om minst 180 hp (120p)
·      erfarenhet av att analysera, följa upp och dokumentera åtgärder i projekt
·      förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
·      körkort för personbil
Det är meriterande om du har
·      erfarenhet av vägprojekt

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Intresserad av verksamhetsområdet Underhåll? Läs mer om oss och våra lediga tjänster här!

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Lediga-jobb/medarbetare-till-underhall/

Ansök nu

Systemtekniker Linux

Systemförvaltare
Läs mer Nov 1
Som Systemtekniker Linux på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemtekniker Linux

Arbetsuppgifter

I din roll som systemtekniker är du del av ett högt kvalificerat Linuxteam omfattande ungefär 13 personer på Trafikverket som inte bara stöttar varandra i arbetet, som även tycker om att arbeta tillsammans och sprida sina kunskaper sinsemellan. Arbetet omfattar en av Sveriges största IT-miljöer med många olika typer av mjukvaror och lösningar. Med tanke på din kompetens har du ett visst ansvar för linux miljön och utvecklingen av verktyg, därmed får du användning av din och andras kreativitet. Något du tar fasta på under exempelvis utvecklingsmöten och projekt. I din roll lär du dig både på djupet och bredden. Du får även möjlighet att växa och utvecklas mot Linuxspecialist och att ta en mer aktiv roll i planeringen och genomförandet av ett AGILT arbetssätt, särskilt tvärfunktionella team. Du får även förkovra dig i IT-säkerhet och arbete med container-leveranser.
Teamet arbetar förtroendebaserat och sköter driften av Trafikverkets Linuxmiljöer, som i sin tur möjliggör Sveriges transportsystem. Som systemtekniker arbetar du med drift och underhåll av Trafikverkets Linuxservrar. En typisk arbetsdag innehåller felsökning, nyinstallationer och rådgivning till applikationsdrift. Du jobbar nära dina kollegor, oftast digitalt, bollar idéer och sprider information. Du använder även dina teamledaregenskaper för att driva andra i att lösa aktiviteter.
Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha dagliga kontakter med interna kunder, förvaltare och leverantörer. Du kommer även att ha samarbeten med andra myndigheter där du hjälper dem med deras IT-miljöer. Våra operativsystem är i huvudsak Red Hat, Suse och Ubuntu.

Övrig information

I tjänsten ingår beredskap ungefär var 7:e vecka.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer sker över Skype.
Möjliga placeringsorter är: Eskilstuna, Göteborg, Luleå och Örebro.


Har du inget upprättat CV? Ansök genom att ladda upp en tom fil när CV efterfrågas. I denna rekrytering utgår vi ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du är en lagspelare och lyckas väl i dina samarbeten med andra. Du har en god analytisk förmåga där du arbetar för att se behov och skapa lösningar som gynnar alla parter på bäst sätt. Du utvecklar även effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem. En orsak till din framgång är att du har förmåga att ta initiativ och självständigt ser vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv med kunden i fokus.
Vi söker dig som
Har minst grundläggande kompentens i Linux. Du kan eventuellt få ett webbaserat test skickat till dig.
Har goda kunskaper i det svenska språket.
Har körkort för personbil.

Det är meriterande om du har kunskap inom eller erfarenhet av
Linux i större driftmiljöer, gärna inom offentlig sektor.
RHEL 6/7/8, SLES 12/15 Ubuntu 18.04/20.04.
Red Hat Satellite 6, Salt.T
Shellscript (bash, ksh etc.), Perl, Python, Yaml, JSON.
SSSD, LDAP, Kerberos.
Teamarbete inom IT.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö

Arbetsmiljöingenjör
Läs mer Okt 29
Som Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö

Arbetsuppgifter

Drivs du av att vilja förbättra och utveckla byggarbetsmiljöarbetet? Har du erfarenhet från arbete med byggarbetsmiljö men vill ta nästa steg? 
I tjänsten som Säkerhetsspecialist byggarbetsmiljö stödjer, utvecklar samt följer du upp arbetet inom byggarbetsmiljö. Du agerar stöd till organisationen i byggarbetsmiljöfrågor kopplat till projektverksamhet, samt ledningen inom enhetens ämnesområde.
Du tillhör enheten Säkerhet och kvalitet inom avdelningen Verksamhetsstyrning.
Som säkerhetsspecialist arbetar du främst inom området byggarbetsmiljö, men arbetet kommer även innefatta frågor inom andra säkerhetsområden t ex el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg. Det innebär att du arbetar med att stödja projektledningen med allt från projektplanering till genomförande och uppföljning där erfarenhetsåterföring i det strategiska arbetet inom ovan nämnda områden blir en viktig del. Du kommer även stödja distriktsledningen med uppföljning, sammanställning och analys. 
I dina arbetsuppgifter ingår t ex att:
stödja projekt i frågor om arbetssätt och verktyg inom bland annat byggarbetsmiljö
delta vid möten för planering och genomförande av investeringsprojekt. Exempelvis överlämningsmöten mellan BAS-P och BAS-U, uppstartsmöten och byggmöten
ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av konsultuppdrag och entreprenörer
genomföra mottagningskontroll av leveranser från konsultuppdrag och entreprenörer
följa upp leverantörernas arbetsmiljöarbete, både genom granskning av dokument och arbetssätt men även ute på plats i entreprenader
stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser 

Då vi är en nationell organisation så förekommer det resor i Sverige och en stor del av arbetet sker via Skype.
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är inplanerade att ske via Skype 6 och 9 december.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person drivs du av att vilja förbättra säkerhets -och byggarbetsmiljöarbetet. Du tar initiativ och ser lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så det är viktigt att du är både självgående och strukturerad, d.v.s. att du kan planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ, lyhörd samt har god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta i många olika investeringsprojekt och är därför flexibel i ditt förhållningssätt och kan anpassa dig till rådande situationer och omständigheter.
Vi söker dig som
har utbildning inom bygg- och anläggning och/eller inom byggarbetsmiljöområdet eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har några års arbetslivserfarenhet som byggarbetsmiljöspecialist i närtid
kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att ha arbetat som BAS-P eller BAS-U gällande byggarbetsmiljöfrågor i olika skeden i större investeringsprojekt
har erfarenhet av arbete med el-/trafiksäkerhetsfrågor


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektledare till utmanande projekt inom Västlänken

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 28
Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektledare till utmanande projekt inom Västlänken

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och utveckla Göteborg och Västsverige i ett spännande megaprojekt. Då kan du vara vår nästa projektledare!
Vi söker dig som vill projektleda ditt team i Västlänkens delprojekt Korsvägen. Tillsammans med projektledare för Korsvägen och övriga projektledare i Västlänken bidrar du till Västlänkens övergripande mål; att leverera en driftsatt dubbelspårig järnväg inklusive de tre stationerna Göteborg C, Haga och Korsvägen.
Du samarbetar i en stor organisation med projektledare, delprojektledare, interna specialister (teknikspecialister, miljöspecialister, markförhandlare, upphandlare, jurister etc.), konsulter och entreprenörer vid genomförandet av entreprenaderna. Att säkerställa funktions- och järnvägstekniska krav är en del av arbetet, liksom att ansvara för att uppställda ramar för uppdraget följs vad gäller funktion, tid och kostnad. I arbetet ingår även samarbete med externa aktörer bland annat Göteborgs stad, Västtrafik och Länsstyrelsen.  Projektet är nu i spännande produktionsfas och du får möjlighet att bidra till samhällsutveckling på riktigt.
Du är en del av Västlänkens beställarorganisation, som består av cirka 220 anställda och konsulter, vilket borgar för stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Du blir anställd som projektledare men din roll i detta megaprojekt blir biträdande projektledare. Du ingår i delprojektets ledningsgrupp och din chef är avdelningschefen för Västlänken.
Klicka på länken om du vill veta mer om Västlänken och delprojekt Korsvägen: https://www.trafikverket.se/vastlanken
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket och i projekt Västlänken är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. 
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. 
Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

Övrig information

Kvalifikationer

Vi söker dig som
har mångårig erfarenhet av bygg/projektledning i projekt inom järnväg, väg och/eller stadsmiljö
i din roll har ansvar för arbetsledning, tidplan och visst budgetansvar
är civilingenjör inom Väg och vatten eller samhällsbyggnad alternativt annan utbildning i kombination med gedigen erfarenhet inom området som vi sammantaget bedömer likvärdig
har erfarenhet av att genomföra förhandlingar
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet av entreprenader i stadsmiljö
har god teoretisk kunskap och/eller praktisk erfarenhet av entreprenad- och konsultjuridik

Vem är du
Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utveckling tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv och strukturerad i dina åtaganden och har en god problemlösningsförmåga.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Projektingenjör

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 29
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Projektingenjör

Arbetsuppgifter

Vill du verka inom ett stort och betydelsefullt projekt? Du kommer tillhöra projektet Lundbyleden. Projektet omfattar ombyggnaden av Lundbyleden, Bohusbanan med en pendelstation vid Brunnsbo samt Göteborg Stads projekt för nya och ombyggda gator vid Backaplan. Projektet är indelat i tre delområden och innefattar ett antal nya broar och passager som knyter samman angränsande stadsdelar (länk till projektet finns längst ner i annonsen).
Som projektingenjör kommer du att arbeta med ekonomiska frågor i en teknisk värld. Du kommer stötta projektledaren med ekonomisk uppföljning och prognoser. Detta innebär bland annat att du analyserar ekonomiska utfall, kontrollerar olika konton, fakturahanteringen dvs fakturerar, granskar rimligheten i fakturorna gentemot avtalade kontrakt osv. Även om du utför dina arbetsuppgifter självständigt, ingår du i ett team, som tillsammans skapar en god arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig:
Eftersom du troligtvis är i början av din karriär kommer du ha goda utvecklingsmöjligheter och på sikt finns även möjligheter att kunna gå vidare i andra roller på Trafikverket. Vi erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Några ord från din framtida chef
Jag som blir din chef heter Stein Kleiven. Som ledare drivs jag av proaktivitet och en aktiv projektstyrning. För mig är det viktigt att människan står i centrum och att vi har ett tillitsbaserat, kompetent och platt organisation. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har förmågan att göra analyser på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Du tar eget ansvar för att driva ditt arbete framåt samtidigt som du samarbetar gärna med andra på ett ödmjukt sätt. 
Vi söker dig som
har högskoleutbildning (180 hp) med teknisk eller ekonomisk inriktning
har minst ett års erfarenhet av projektadministration där du arbetat med ekonomiskuppföljning
har körkort för personbil.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Läs mer om projekt Lundbyleden

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E621-Lundbyleden/

Ansök nu

Nationell strategisk planerare inom sjöfart

Samhällsplanerare
Läs mer Okt 26
Som strategisk planerare inom sjöfart på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Nationell strategisk planerare inom sjöfart

Arbetsuppgifter

Sjöfarten är en viktig del i att skapa tillgänglighet och ett närmare Sverige och här ges du möjlighet att vara med och påverka vår sjöfart. Som strategisk planerare kommer du framförallt att arbeta nationellt med sjöfartsfrågor. Du kommer bland annat att arbeta med den långsiktiga infrastrukturplaneringen, vilket inkluderar både inriktnings- och åtgärdsplaneringen. Du kommer att medverka i arbetet med nationella planer och vara kontaktytan för sjöfartsobjekt kopplade till dessa planer. . I det här arbetet kommer du samverka mycket med Sjöfartsverket. I arbetsuppgifterna ingår också frågor inom områdena riksintressen samt kris- och beredskapsplanering. En annan del i arbetet är att medverka i att utforma och hantera ekonomiska stödsystem riktade till sjöfarten.  
Du kommer också att medverka i olika regeringsuppdrag, leda utredningar och svara på remisser som kommer från regeringskansliet och andra myndigheter som t.ex. Transportstyrelsen och Sjöfartsverket..  
En del av arbetet kommer att ske självständigt men du kommer att ha mycket utbyte och diskussioner med framförallt två kollegor inom enheten, som också arbetar inom sjöfart samt med andra personer i Trafikverket på såväl nationell- som regional nivå. Du kommer att ha många externa kontakter med andra myndigheter och med sjöfartsbranschen. Det kommer att finnas tillfällen där du deltar på möten och presenterar olika frågor inom sjöfart. Det kommer till viss del att förekomma internationellt arbete, även om huvudansvaret på de internationella frågorna ligger hos en av dina kollegor.  

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har förmågan att göra strategiska analyser ur ett helhetsperspektiv för att hitta långsiktiga lösningar. Du är självgående och driver dina frågor framåt med ett engagemang samtidigt som du har förmågan att samarbeta med andra. Du är kommunikativ vilket innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar dig till mottagaren, oavsett om det är en presentation eller i ett samtal.
Vi söker dig som
har högskoleexamen som sjökapten eller inom internationell logistik alternativt annan högskoleutbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet av sjöfartsfrågor på en övergripande och strategisk nivå
har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, infrastrukturplanering, regelverk inom sjöfartsområdet eller internationellt arbete

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Förvaltningsledare

Projektledare, IT
Läs mer Okt 27
Som Förvaltningsledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.


Förvaltningsledare

Arbetsuppgifter

Är du en driven, noggrann, kvalitetsmedveten person och en utvecklande ledare?
Välkommen att söka tjänsten som Förvaltningsledare och rollen som delteknikområdesansvarig inom teknikområde Identitet (IAM - Identity and Access Management), där vi bl a utvecklar, livscykelhanterar, åtgärdsplanerar och driftar Trafikverkets it-infrastruktur av identiteter och behörigheter.
Du kommer att arbeta som en av två delteknikområdesansvariga och där ni tillsammans har ansvar för att planera, leda och fördela arbetet för den samlade leveransen inom två delteknikområden så att områdena möter överenskomna krav. Det ena området är Autentisering & Auktorisering (katalogtjänst för konton och behörigheter) vilket består av ett 10-tal systemspecialister och systemtekniker. Det andra området är Behörighetshantering (applikationsplattformar och behörighetsadmininstration), vilket består av ett 10-tal personer fördelat på systemspecialister, systemutvecklare, systemförvaltare och behörighetsadministratörer. Du driver framtagandet av årsplaneringen gällande aktiviteter och budget i ett nära samarbete med teknikområdesansvarig och du är ansvarig för uppföljningen av dessa. I rollen ingår även att säkerställa relationer och beroenden till delteknikområdenas intressenter och hantera nya eller förändrade behov. Det ingår även att kvalitetssäkra, utveckla och skapa hög kvalitet på arbetet, sätta struktur samt leda förbättringar kontinuerligt.
I dagsläget ingår det i tjänsten att även agera tekniknära förvaltare inom respektive ovan nämnda delteknikområden. Den tekniknära förvaltaren har det övergripande operativa ansvaret för att it-leveransen genomförs och leder till avsedda resultat. Det är du som är närmast teknikerna i den dagliga leveransen. I rollen ingår även att kontinuerlig riskhantering utförs samt att verifierade kontinuitetsplaner är tillgängliga. Det ingår även att att dokumentera ingående tillgångar och hur leveransen utförs.
Genomgående för våra leveransroller är Resultatfokus - Långtgående delegering - Tillit - Samverkan. 

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du har god förmåga att planera och strukturera och har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta och arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv samt är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga och du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar samt har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas.
Vi söker dig som
har en högskoleutbildning med inriktning IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom IT som kan räknas som likvärdig
har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom It-relaterade leveranser
har erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta med agilt arbetssätt
har erfarenhet inom IAM området (Identity and Access Management)
har erfarenhet av förvaltningmodellen PM3 eller projektmodell XLPM
har erfarenhet av arbete med IT-tjänsteleveranser


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Miljöspecialist, inriktning markmiljö och masshantering

Miljöingenjör
Läs mer Okt 26
Som Miljöspecialist, inriktning markmiljö och masshantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
-Motiverande, stimulerande och utvecklande. Så skulle jag beskriva tjänsten som miljöspecialist. Det känns betydelsefullt att få vara med att bidra till miljöbalkens intention och att medverka till samhällsutveckling på ett hållbart sätt, uttrycker en medarbetare som arbetar som miljöspecialist på enheten.


Miljöspecialist, inriktning markmiljö och masshantering

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Som miljöspecialist vägleder du projektorganisationen så att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav utifrån miljölagstiftningen och verksamhetens krav och mål. Du identifierar och bedömer miljöaspekter i projekten och planerar, styr och följer upp miljöarbetet från tidigt planskede till genomförande. Exempel på miljöaktiviteter är anmälningar och tillståndsprövningar enligt Miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar/miljöbedömningar samt egenkontroll och miljösäkring.
Du deltar i möten och samarbetar med projektledning, kollegor och andra specialister inom övriga teknikområden, konsulter, myndigheter och entreprenörer och du arbetar i flera olika parallella investeringsprojekt. Projekten omfattar både re- och nyinvesteringar.
I uppdraget som miljöspecialist finns även möjlighet till strategiskt miljöarbete med utveckling av till exempel riktlinjer och arbetssätt för att öka och utveckla kunskapen inom olika miljöstrategiska områden. Det finns också stora möjligheter att utveckla och delta i vårt forsknings- och innovationsarbete. Både det strategiska arbetet och arbetet i projekt ger dig förutsättningar för samverkan och utbyte av erfarenheter i ett stort nätverk av miljöspecialister - både nationellt och regionalt.
Du blir en del av en nationell enhet med nästan 90 miljöspecialister. För att kunna hantera komplexa och utmanande miljöfrågor i projekten har vi specialistkompetenser inom varje miljöområde. I region Syd och Väst är vi tillsammans cirka 35 miljöspecialister med olika specialistområden som sitter på sex olika orter.
Trafikverket kan som en ledande beställare påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!
Tjänstens placeringsort är Göteborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Malmö eller Trollhättan.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi planerar att hålla intervjuer via Skype den 2-3/12.

Kvalifikationer

Vem är du?
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med olika personer och intressenter. Du har god kommunikativ förmåga, engagerar din omgivning och förmedlar ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har en analytisk problemlösningsförmåga, är strukturerad och kan planera ditt arbete väl, eftersom du kommer att jobba i flera parallella projekt. Därutöver driver du ditt arbete självständigt och tar ansvar för dina frågor utifrån ett lösningsorienterat perspektiv. För att bli framgångsrik i rollen behöver du även ha förmåga att tänka strategiskt och se till uppdragets bästa utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom miljöområdet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med olika komplexa miljöfrågor inom samhällsbyggande eller samhällsplanering, till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar, miljöutredningar, miljöprojektledning eller liknande
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
har körkort för personbil

Det är meriterande om du
har god kunskap i den svenska lagstiftningen inom masshantering och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken
har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av väg samt järnväg
har bred kompetens inom flera olika miljöområden

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-LR2

Ansök nu

Trafikanalytiker persontransport- respektive godstransportmodeller.

Makroanalytiker
Läs mer Nov 9
Som Trafikanalytiker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi på Expertcenter arbetar som experter inom områdena väg- och järnvägskapacitet, samhällsekonomi, trafik- och transportprognoser och statistik. Vi stöttar övriga Trafikverket inom våra expertområden men vi arbetar också på uppdrag av statliga utredningar, departement och andra myndigheter och svarar på externa frågor. Just nu söker vi två st trafikanalytiker varav en med inriktning mot persontransportmodeller och en med inriktning mot godstransportmodeller.


Trafikanalytiker persontransport- respektive godstransportmodeller.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som trafikanalytiker innebär att du arbetar med utveckling, förvaltning och tillämpning av metoder, modeller och indata för framtagande av prognoser och genomförande av trafikanalyser inom transportområdet. Mycket av arbetet kretsar kring Sampers och Samgods, som är Trafikverkets nationella modellsystem för person- respektive godstransportprognoser. I tjänsten ingår att bidra till enhetens arbete med att ta fram aktuella trafik- och transportprognoser, medverka i analyser och utredningar samt att ge expertstöd gällande trafikprognoser och trafikanalyser. I arbetet ingår bland annat att initiera forskningsprojekt kring transportmodeller samt att följa nationellt och internationellt arbete inom området.
I tjänsten med inriktning persontransportmodeller är ditt primära fokus utveckling av metoder och modeller för framtagande av prognoser och genomförande av trafikanalyser inom persontransportområdet. Du kommer initialt att få arbeta i ett pågående projekt med utveckling av nästa generation personprognosmodeller.
I tjänsten med inriktning godstransportmodeller arbetar du i större utsträckning med tillämpning och analys, även om arbetet också innefattar utveckling och förvaltning av metoder och modeller inom godstransportområdet.

Övrig information

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Urvalsarbetet pågår under v. 46-47. Intervjuer kommer att genomföras under v. 48 (1/12 och 3/12) och sker digitalt via Skype.
Möjliga placeringsorter är: Solna, Göteborg, Malmö, Kristianstad, Norrköping, Östersund, Umeå, Luleå och Borlänge.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
en universitets-eller högskoleutbildning om minst 240 hp inom trafikplanering, trafikmodeller, nationalekonomi, logistik, matematik, datateknik, statistik eller annan relevant utbildning som vi anser likvärdig
kunskap inom programmering
för tjänsten inom godstransportmodeller: flerårig arbetslivserfarenhet av tillämpning av prognos- och analysmodeller inom transportområdet, alternativt forskning inom samma område
för tjänsten inom persontransportmodeller: flerårig arbetslivserfarenhet av tillämpning, förvaltning och utveckling av prognos- och analysmodeller inom persontrafikområdet

Det är meriterande om du har
kunskaper kring samhällsekonomisk analys
erfarenhet av att leda utvecklings- eller analysuppdrag inom ett för tjänsten relevant område
forskarutbildning inom ett för tjänsten relevant område.
för tjänsten inom godstransportmodeller: erfarenhet av prognos- och analysmodeller inom godstransportområdet
för tjänsten inom godstransportmodeller: kunskap och förmåga att kunna göra expertanalyser av godstransportmarknaden

Som person har du en god problemlösande analysförmåga och arbetar strukturerat och metodiskt för att nå resultat. Du är trygg i din roll och kan på ett sakligt och professionellt sätt förklara de analyser och resultat som våra metoder/modeller genererar. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga, där du kan förklara komplexa samband på ett lättbegripligt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att ha kontakt med både interna och externa aktörer, vilket innebär att ditt sätt att samarbeta och kommunicera med andra är betydelsefullt. Du har förmågan att tänka i nya banor och du hittar nya lösningar på gamla problem.

Ansökan

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemspecialist IT Behörighetsplattformar

Systemansvarig
Läs mer Okt 22
Som Systemspecialist IT på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemspecialist IT Behörighetsplattformar

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta hos en samhällsviktig myndighet med en omfattande IT-miljö? Brinner du för att utnyttja ditt kunnande för att jobba med långsiktigt hållbara it-lösningar med höga krav på användarvänlighet, tillgänglighet, prestanda och säkerhet? Här får du möjlighet att arbeta i ett kreativt team där du bidrar till utvecklingen av Trafikverkets behörighetsadministrativa system och plattformar. 
Du kommer med din tekniska kompetens att ingå i ett team som idag består av tre personer, två systemutvecklare och en systemspecialist som leds av en tekniknära förvaltare. Tillsammans driver och utvecklar ni framtidens IT-plattformar för identitets- och behörighetshantering, där du tillsammans med teamet har stora möjligheter att påverka och driva den tekniska utvecklingen framåt. 
I rollen har du stor delaktighet i införande, vidmakthållande och avveckling av Trafikverkets behörighetsadministrativa plattformar och applikationer, där du bland annat har ett ansvar för livscykelhantering och åtgärdsplanering för dessa. Du ska kunna agera expertstöd och i rollen ingår att medverka som teknisk specialist i uppdrag och projekt. Teamet ansvarar för såväl befintliga leveranser som att aktivt jobba med att förbättra och utveckla dess leveranser framåt, där förutsättningen är samarbete genom ett agilt arbetssätt.

Övrig information

Valbara placeringsorter: Borlänge, Gävle och Göteborg 

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person har du god planeringsförmåga och är strukturerad i ditt tillvägagångssätt. Du är initiativtagande, driven och självgående. Rollen kräver även en god problemlösningsförmåga då det krävs en god förmåga att analysera och identifierar olika tekniska lösningsalternativ. I rollen har du många kontaktytor både inom och utom den egna verksamheten vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga. 
Vi söker dig som
har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen om minst 180 hp (120) med inriktning IT. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
har minst två års yrkeserfarenhet av att planera och genomföra livscykelhantering av operativsystem och databaser
har erfarenhet av automation av identitets- och behörighetsprocesser
har teknisk kompetens inom Windows Server
har teknisk erfarenhet av arbete med Microsoft Server
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift,

Det är meriterande om du
har erfarenhet av Microsoft Identity Manager eller annan IGA-plattform
har erfarenhet av utveckling av script för automation med Powershell och Shell script
har erfarenhet av att arbeta med agilt arbetssätt
har erfarenhet av drift eller förvaltning av webbaserade applikationer


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Systemtekniker IT

Databastekniker
Läs mer Okt 22
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Systemtekniker IT

Arbetsuppgifter

Vi på avdelning "Järnväg", enhet "Applikationsdrift" söker dig som har ett brinnande intresse för it-teknik och vill arbeta i en kreativ organisation där du bidrar till utvecklingen av framtidens transportsystem. Utmaningarna för dig hos oss är till stor del att arbeta med operativt kritiska applikationer som har avgörande betydelse för den svenska tågtrafiken, vilket ställer höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet.
Jag som blir din chef heter Patrick Niss. För mig är glädje, engagemang, tillit samt att få utvecklas som människa en ledstjärna i arbetet. Teamet du som systemtekniker kommer att jobba i består idag av 17 medarbetare placerade i Borlänge, Gävle, Stockholm, Norrköping och Göteborg.
De uppgifter teamet framför allt jobbar med är driftsättningar, felsökning, felavhjälpning, bevakning och uppföljning i framtidens järnvägssystem där du som teammedlem har stora möjligheter att påverka vardagen. Vi ser fram emot att få välkomna dig till oss!

Övrig information

I den här rekryteringen avser vi att tillsätta tre tekniker.
Test och arbetsprov kan komma att appliceras i urvalsprocessen.
 
Valbara placeringsorter är: Borlänge, Gävle, Göteborg, Linköping eller Malmö
Gällande distansarbete kan möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans finnas. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
Har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och hittar lösningar ur ett helhetsperspektiv.
Är en drivande och initiativtagande person som självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Har en god samarbetsförmåga och vilja att utvecklas inom rollen.
Ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Formella krav:
Du har högskoleexamen om 180 hp med inriktning IT. Alternativt har du annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet i närtid som vi bedömer motsvarar utbildningskravet för tjänsten.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Meriter:
Du har kunskap inom Linux eller Oracle.
Du har erfarenhet inom databashantering och internet information service.

Extra:
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Trafikverket

https://www.trafikverket.se/

Att jobba på Trafikverket

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/

Ansök nu

Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö till Göteborg-Borås

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Okt 22
Som Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.
Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö till Göteborg-Borås

Arbetsuppgifter

Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu en Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö. Du kommer få en viktig uppgift att i en växande organisation stötta med att få både nya programmedlemmar och effektiva arbetssätt och rutiner på plats under flera år framöver. Det är därför viktigt att du gillar att arbeta med utveckling och att vara med om att bygga upp en verksamhet.
I rollen som Programsamordnare säkerhet och arbetsmiljö är du ansvarig för att samordna säkerhets- och arbetsmiljöspecialisters arbete inom programmet och att stödja chefer, projektledare och programorganisationen som helhet inom områdena samhällssäkerhet, byggarbetsmiljö, el- och trafiksäkerhet samt kris och beredskap. Du stöttar även med planering av resurser för att täcka behovet av specialister inom säkerhet och byggarbetsmiljö.
Du kommer att vara en nyckelspelare för att främja en god säkerhetskultur inom organisationen. En viktig del av rollen är att driva och utveckla arbetet med att säkerställa att programmet följer uppställda krav inom området såväl internt som gentemot våra leverantörer.
I rollen ingår även att arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till väg och järnväg och CSM-RA.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra programmets enhet för verksamhetsstyrning och rapportera till mig som enhetschef. Du kommer också att vara programmets kontaktyta gentemot enhetschefen Säkerhet och arbetsmiljö för programmet Nya Stambanor.

Övrig information

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade via Skype den 25 och 26 november.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person drivs du av att vilja förbättra programmets säkerhets- och byggarbetsmiljöarbete. Vi söker dig som har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och samtidigt är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare så är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har du god förmåga att planera och strukturera vilket gör att du är bra på att leverera resultat. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.
 Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet, arbetsmiljö, projektledning eller management alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har aktuell, relevant och flerårig arbetslivserfarenhet inom samhällssäkerhet och/eller byggarbetsmiljö i en större organisation eller i större projekt
har relevant arbetserfarenhet inom infrastruktur, bygg- och anläggningsbranschen eller samhällsbyggnad
har aktuell och relevant arbetserfarenhet av att jobba i ledande eller samordnande roll
har aktuell och relevant erfarenhet av att leda utveckling av arbetssätt som på ett proaktivt sätt förbättrar verksamheten
har relevant erfarenhet från arbete med en större verksamhets styrprocesser, lednings- och kvalitetssystem
har goda kunskaper i MS Officepaketet
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du
har tillämpbar kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom området samhällssäkerhet och/eller byggarbetsmiljö
har erfarenhet av att leda säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser eller liknande utredningar
har erfarenhet av arbete inom el- och trafiksäkerhet för väg och järnväg


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Göteborg-Borås, en del av nya stambanor

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/

Ansök nu

Tekniskt ansvarig för K2-plattformen

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 3
Som systemutvecklare IT är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Tekniskt ansvarig för K2-plattformen

Arbetsuppgifter

Trafikverkets IT-organisation har ett helhetsansvar för it och telekom inom Trafikverket, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om. Som medarbetare inom IT-organisationen får du möjlighet att vara med och bidra i en spännande förändring.
Vi är mitt i en pågående stark digital transformation och vi kan erbjuda dig en spännande resa mot framtidens arbetssätt och teknik. Som engagerad och modig medarbetare får du möjlighet att delta och bidra i den fantastiska digitaliseringsresa som pågår. Vill du ha en utmaning, möjlighet att växa samt vara med och bidra till förändring inom K2 (BPM (Business Process Management))? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Vi bygger upp vår egen kunskap och erfarenhet inom K2-plattformen och du kommer vara en av nyckelspelare i detta. Trafikverket kommer hjälp dig att växa in rollen med utbildning på plattformen och arbete med projekt. K2 erbjuder en processautomationslösning som hjälper Trafikverket att utveckla och distribuera processapplikationer (arbetsflöde). Viktiga funktioner inkluderar formulärinföring, rollbaserad åtkomstkontroll och rapportering.
Din roll som teknisk plattformsansvarig är att bygga och driva affärsapplikationer på K2-plattformen (BPM). Du kommer hantera och förädla vår tekniska plattform. Du är den medarbetaren som Trafikverket kommer använda för att vidareutveckla K2 plattformen. Du kommer att arbetar nära tillsammans med dina andra kollegor i ett agilt arbetssätt och det kommer finnas möjlighet att utveckla din egen kompentens inom denna resa.

Övrig information

Placeringsort är Göteborg eller Borlänge.
I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.Kvalifikationer

För att lyckas i rollen så krävs det att du är trygg i dig själv med god förmåga att samarbeta och stötta dina kollegor. Du är en självgående analytiker med problemlösningsförmåga som kan se både till helhet och detalj. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Din kommunikationsförmåga är god och att vägleda andra på ett pedagogiskt sätt är naturligt för dig.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning 180 hp (120p) inom systemutveckling alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig
har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket
har gedigen och aktuell erfarenhet av arbete med databaser i MS Server
har gedigen erfarenhet av arbete inom systemutveckling och integrationsutveckling alt att hantera teknisk plattform ex K2, SharePoint

Det är meriterande om du
har erfarenhet av att utveckla i K2
har erfarenhet av DevOps
har erfarenhet/kunskap av Sharepoint
har aktuell kunskap från HTML/CSS/JavaScript
har erfarenhet från en samordnande eller ledande roll


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Nationell samordnare Tågplan

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 21
Som Nationell Samordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Nationell samordnare Tågplan

Arbetsuppgifter

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller tidplan för hur tågen ska gå. Vill du vara med i utvecklingen och framtagandet av den årliga tågplanen och i arbetet med revisionsprocessen av denna på järnväg? Trafikverkets verksamhetsområde Trafik söker nu en Nationell samordnare med inriktning att samordna och utveckla arbetet med detta. 
Som nationell samordnare tillhör du en grupp om 12 personer, 8 av dem arbetar som nationella samordnare och 4 är utredare. Som Nationell samordnare kommer du att stödja chefer och verksamheten, i arbetet med att ta fram den årliga tågplanen på järnväg och i den efterföljande revisionsprocessen. Du kommer att tillsammans med berörda chefer ha en viktig roll i att driva och utveckla arbetet. Du kommer att medverka i framtagandet och utvecklingen av nationella arbetssätt och rutiner samt stödja chefer under implementeringsarbetet. Du deltar även i tidiga skeden och forum för att initiera behov och skapa förutsättningar för kommande planer. Du kommer även ha en aktiv roll i att ta fram metod för arbetet med och uppföljning av revisionsprocessen.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
. Planera för och ansvara för framtagandet av en styrande tidsplan för den årliga tågplaneprocessen och revisionsprocessen samt initiera aktiviteter för att utveckla och se till att dessa följs upp och utvärderas. 
. Samordna behov av och medverka till att rätt förutsättningar för att en optimal kapacitetstilldelning skapas i tidigt skede. 
. Medverka i planerings- och utvecklingsarbeten med andra verksamhetsområden. 
. Planera och genomföra nationella möten kopplat till tilldelningsprocessen på järnväg.
. Samordna det nationella arbetet mellan olika enheter hos Trafikverket gällande revisionsprocessen
. Delta i arbetet med att skriva texter i järnvägsnätsbeskrivningen och i interna arbetsdokument som rör ämnet kapacitetstilldelning
Vidare kan du komma att medverka i utvecklingsprojekt inom aktuellt ansvarsområde. Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som person är du resultatorienterad och driven. Ditt arbetssätt präglas av att du har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt att du är noggrann och metodisk. Arbetet ställer även höga krav på samarbetsförmåga och du behöver ha ett kundorienterat synsätt samt förmåga att kommunicera internt och externt.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen minst 180 hp (120p) inom ekonomi, teknik, logistik eller juridik alt. annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har erfarenhet från att genomföra förändringsarbete gällande arbetssätt och rutiner
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
har god datorvana och kunskap i Officepaketet

Det är meriterande om du
har kunskap om det svenska järnvägssystemet och tillhörande lagar och regelverk rörande tilldelning av kapacitet
har erfarenhet av att arbeta inom kapacitetstilldelningsprocessen på järnväg


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Miljöspecialist

Miljöingenjör
Läs mer Okt 21
Som miljöspecialist, fokusområde masshantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur i ett viktigt, angeläget och brett arbetsområde.


Miljöspecialist

Arbetsuppgifter

Hos oss på Stora projekt kommer du huvudsakligen att arbeta med masshanteringsfrågor kopplat till planläggningsprocessen för väg och järnväg. Du kommer även arbeta med miljöbedömningsprocessen samt tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Du kommer att ingå i ett team med specialister inom miljö och teknik som stödjer de stora projekten med sin kompetens. Arbetet har främst fokus på de tidiga planskedena men även så småningom i byggskedet. Som miljöspecialist inom masshantering, behövs ett engagemang kopplat till strategiska frågor och i arbetet ingår att vara stödjande och ta del av det som sker inom forskning inom kunskapsområdet.
Rollen innebär att bidra i utvecklingen och konceptet inom hållbar masshantering, vilket vi tror inkluderar att hitta kreativa och innovativa lösningar. Det krävs ett översiktligt synsätt och förhållningssätt kopplat till framtidens masshantering inom infrastruktur. Vidare kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med myndigheter under planläggningsprocessen. Du kommer att arbeta nära projektledningen och vara stöd vid upphandling och uppföljning av konsultuppdrag och vi tror därför att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. I arbetet ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, stödja forskningsprojekt samt svara på inkomna remisser.
Anställning på Stora projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis nya stambanorna mellan Hässleholm-Lund och mellan Göteborg-Borås.Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker via Skype och planerar genomföras under v 47 - 48. Placeringsort: Malmö eller Göteborg

Kvalifikationer

För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till välfungerande samarbete i alla sammanhang. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar genomförbara lösningar samt ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i dina prioriteringar. Du har slutligen god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och arbetar systematiskt med fokus på framdrift.
Vi söker dig som
har högskoleexamen (minst 180 hp/120 p) inom naturvetenskap/samhällsbyggnad, alternativt annan akademisk examen inom miljö
har några års aktuell kvalificerad yrkeserfarenhet av masshantering inom infrastruktur
har god kunskap i den svenska lagstiftningen inom aktuellt område och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken i arbetet
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
har körkort för personbil.

Det är meriterande om du
har erfarenhet av markmiljöfrågor inom MKB och/eller planläggningsprocess.
har erfarenhet av myndighetsarbete, gärna i samband med planering av infrastruktur
har arbetserfarenhet från tillstånds- och planarbete
har erfarenheter av att följa upp och säkerställa att leveranser från konsulter alternativt entreprenörer håller god kvalitet 


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-KL1

Läs mer här

Läs gärna mer om rollen som miljöspecialist här

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/vara-yrken/Alla-yrken/M/Miljospecialist/

Ansök nu

Digital strateg

IT-strateg
Läs mer Okt 20
Som digital strateg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Trafikverket är i ett spännande skede. Elektrifiering, artificiell intelligens, uppkopplade fordon och klimatkrav innebär nya krav och förutsättningar gällande såväl arbetssätt, ledarskap som kompetenser. Tänker du i nya banor och vill vara med oss och driva digitalisering och utveckling?


Digital strateg

Arbetsuppgifter

Avdelningen ansvarar för att utveckla arbetssätt och systemstöd inom verksamhetsområde Trafik, där en stor del av verksamheten är en operativ 24/7-verksamhet. Vi står mitt uppe i en kraftfull modernisering och digitalisering av verksamheten där ett flertal nya arbetssätt och systemstöd ska implementeras inom kommande 5-årsperiod, samtidigt som vi ska säkerställa den dagliga leveransen.
I rollen som digital strateg drivs du av hur vi tillsammans inom transportsektorn kan få digitalisering att bidra till ett modernt transportsystem och ett effektivt Trafikverk.
Som digital strateg kommer du bland annat att:
driva digitaliseringsfrågorna inom VO Trafik och ansvara för verksamhetsområdets plan för digitalisering
bidra i det centrala utvecklingsarbetet på Trafikverket t.ex. Trafikverkets transformationskarta samt bryta ner det till aktiviteter inom verksamhetsområdet
samordna och stödja, samt vid behov, initiera initiativ som bidrar till nya eller förhöjda förmågor och/eller leveranser 
bidra till att säkerställa att verksamhetens föreslagna verksamhetsutvecklings- och FOI-initiativ går i linje med Trafikverkets strategi för digitalisering
vara brygga mellan verksamheten och IT i syfte att kunna översätta behoven till välfungerande IT-lösningar
stödja införande samt vara ingång för central samordning av digitaliseringsinitiativ inom Trafikverket
delta i omvärldsbevakning och i dialogen med transportsektorn inom området digitalisering

Som digital strateg kommer du att ha nära samverkan inom verksamheten och med andra kollegor på Trafikverket, såsom funktioner inom informationsstyrning- och verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitekter, IT samt process- och förvaltningsansvariga. Du har en mycket självständig roll, med höga förväntningar på samverkan och ett strategiskt förhållningssätt.
Visst resande förekommer i tjänsten.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att hållas via Skype den 22 - 23/11.
Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Göteborg, Gävle, Örebro, Borlänge, Malmö.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som strateg har du förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling. Du har god förmåga att se sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Ditt intresse för förändringsledning är stort där stora krav ställs på förmågan att samarbeta inom organisationen och med externa parter. Du ska gilla att arbeta med rörliga mål, snabbt kunna sätta dig in i nya områden samt självständigt driva aktiviteter inom området. Du ska kunna omsätta strategier till aktiviteter i verksamheten och skapa engagemang kring digitaliseringsfrågorna. 
Vi söker dig som
har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom systemvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har flerårig och i närtid aktuell erfarenhet av att driva och förändringsleda den digitala utvecklingen i medelstora eller stora organisationer i offentlig sektor och/eller näringslivet, exempelvis digital transformation, verksamhetsutveckling inom IT/digitalisering eller informationsstyrning
har god förståelse för befintliga och nya tekniker med koppling till digitalisering och erfarenhet av att omsätta detta i verksamheten
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu