Svensk Autorekrytering AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Finsktalande Teknisk Support till Hedin MG Finland – HQ Gothenburg

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Feb 23
Nytt
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med på en intressant tillväxtresa?

Hedin Mobility Group och dess dotterbolag Hedin MG Finland Oy har just valts ut som importör av MG-bilar i Finland. Under innevarande år kommer vi att bygga upp ett fullserviceförsäljnings- och servicenätverk på 13 försäljningsställen som drivs av Hedin Automotive Oy.

Företagets mål är att göra MG till en av de mest sålda elbilarna i Finland och vi söker därför dig som finsktalande teknisk support som vill vara med på denna spännande resa.
Placering för tjänsten kommer att vara på Hedin Mobility Groups huvudkontor i Göteborg som är en spännande arbetsplats som består av ett gäng härliga och duktiga människor. Här trivs du som uppskattar en varierande vardag och som föredrar att arbeta i en föränderlig miljö. Våra medarbetare är grunden till att Hedin Mobility Group växt framgångsrikt under många år. I koncernen finns många utvecklingsmöjligheter och vi vill att individer med rätt potential ska få möjlighet att växa med oss!

Har du några års arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik och brinner för service och problemlösning? Vill du vara med på framgångsresan med MG i Finland och hoppa på chansen att arbeta inom en global koncern med ett nytt varumärke inom elfordon och stora tillväxtplaner?

Vi söker nu en finsktalande, driven och kommunikativ teknisk supportmedarbetare. Som teknisk support för Hedin MG Finland söker vi dig som vill och kan assistera våra service- och fordonstekniker hos våra återförsäljare runt om i Finland. Uppdraget går ut på att säkra att återförsäljarna får rätt stöd i tekniska frågor som de inte kan lösa själva samt att de har rätt utbildning för att kunna utföra fordonstekniskt arbete på MGs produkter och därmed bidra till en hög kundnöjdhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:

• Supportera återförsäljare i tekniska frågor.
• Säkerställa tillgång till handböcker, verkstadsböcker och annan teknisk support.
• Förstå och säkra att verkstäderna arbetar enligt tillverkarens anvisningar.
• Förstå och säkra att verkstäderna genomgår tillverkarens utbildningsprogram.

Placering är på Hedin Mobility Groups huvudkontor i Mölndal där du kommer att jobba nära MG-kollegor för den svenska marknaden.

Din Profil
Vi söker dig som är finsktalande med fordonsteknisk utbildning i grunden och som har några års arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik och arbete med fordonsmekanik inom el.
Har du arbetat i en serviceroll, såsom kundmottagare, servicesäljare eller likande är detta meriterande. Du behöver vara bekväm i att kommunicera i tal och skrift på både finska och engelska, meriterande med svenska samt ha goda datakunskaper.

Personliga egenskaper som vi värdesätter högt:

• Kunna kommunicera och skapa goda relationer med både återförsäljare och kollegor.
• Ha en god administrativ-, planerings- och prioriteringsförmåga.
• Kunna arbeta mål- och utvecklingsinriktat.
• Bidra till en trivsam laganda, en väl fungerande arbetsplats samt att arbeta efter Hedin Groups visioner och kärnvärden.

Varför jobba med oss?

Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja – vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa.

Låter detta spännande och som nästa steg för dig? Då ska du ansöka redan idag!


Om företaget
MG har varit före sin tid ända sedan den Brittiska biltillverkaren startade produktion i Morris Garages 1924. Nu kan en ny generation välja en bil från detta ikoniska märke. Modernt, elektriskt och redo för framtiden. MG gör eldrift tillgänglig för alla. MG:s fordon är utformade med europeiska förare i åtanke; varumärket erbjuder hållbara, smarta, funktionella och attraktivt prissatta fordon. MG är utvecklat i företagets designstudio i Shanghai, i samarbete med vår avancerade designstudio i London. MG produceras i Kina och finns redan i flera europeiska länder.

Hedin Mobility Group är en av Europas största bilåterförsäljare med över 8 000 anställda och verksamhet i 13 länder. År 2022 omsatte koncernen 4,8 miljarder euro och sålde över 180 000 fordon. Hedin Mobility Group är verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden: import, detaljhandel och mobilitetslösningar. Med ett produktsortiment på mer än 40 varumärken och ett europeiskt återförsäljarnätverk med cirka 270 egna återförsäljare erbjuder koncernen privat- och företagskunder ett fullserviceerbjudande av nya och begagnade personbilar, kommersiella fordon och lastbilar.

www.hedinmobilitygroup.com

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare Clemens Döring, clemens.doring@autorekrytering.se. Ansökningar bearbetas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Finnish-Speaking Technical Support for Hedin MG Finland – HQ Gothenburg

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Feb 23
Nytt
Arbetsbeskrivning
Hedin Mobility Group and its subsidiary, Hedin MG Finland Oy, have just been selected as the importer of MG cars in Finland. During the current year, we will establish a full-service sales and service network at 13 locations operated by Hedin Automotive Oy. The company's goal is to make MG one of the most sold electric cars in Finland, and therefore, we are looking for you as a Finnish-speaking technical support who wants to be part of this exciting journey.

The location for the position will be at Hedin Mobility Group's headquarters in Gothenburg, which is an exciting workplace comprised of a team of motivated and skilled individuals. Our employees are the foundation of Hedin Mobility Group's successful growth over the years. Within the group, there are numerous opportunities for development, and we want individuals with the right potential to grow with us!

Do you have several years of work experience on the technical side in the automotive sector and a passion for service and problem-solving? Do you want to be part of MG's success story in Finland and would you like to seize the opportunity to work within a global corporation with a new brand in electric vehicles and significant growth plans?

We are now seeking a Finnish-speaking, driven and communicative technical support. As Technical Support for Hedin MG Finland, we are looking for someone who can assist our service and vehicle technicians at our dealerships across Finland. The mission is to ensure that dealers receive the right support in technical matters they cannot solve themselves and that they have the proper training to perform vehicle technical work on MG's products, thereby contributing to high customer satisfaction.

Primary Responsibilities and Duties:

• Support dealers in technical matters.
• Ensure access to manuals, workshop manuals, and other technical support.
• Understand and ensure that workshops operate according to the manufacturer's instructions.
• Understand and ensure that workshops undergo the manufacturer's training programs.

The position is located at Hedin MG's headquarters in Mölndal, Gothenburg where you will have a close collaboration with your colleagues at MG for the Swedish market.

Din Profil
We are looking for a Finnish-speaking individual with a background in vehicle technology and several years of work experience in the field, with previous experience in working with electric vehicle mechanics. Experience in a service role, such as customer servicedesk, parts and service, or similar, is advantageous. You need to be comfortable communicating orally and in writing in both Finnish and English, with knowledge of Swedish being advantageous, and have good computer skills.

Personal qualities we highly value:

• Ability to communicate and build good relationships with both dealers and colleagues.
• Strong administrative, planning, and prioritization skills.
• Ability to work goal- and development-oriented.
• Contribute to a pleasant team spirit, a well-functioning workplace, and work according to Hedin Group's visions and core values.

Why work with us?

As an employer, we excel in recognizing driven and committed employees. There are many career paths to choose from with us – our attitude is that individuals with the right potential should be able to grow with us. When you as an employee grow with us, so do we as a company. We are responsible and ensure fair and just employment conditions, and all operations are covered by collective agreements. We care about our employees and see a long-term and sustainable working life as a strong competitive advantage.
We offer a wide range of benefits, such as vacation in advance, extra parental pay, and a generous wellness allowance to safeguard our employees' health.

Does this sound exciting and like the next step for you? Then apply today!

Om företaget
MG has been ahead of its time ever since the British car manufacturer began production at Morris Garages in 1924. Now, a new generation can choose a car from this iconic brand. Modern, electric, and ready for the future. MG makes electric driving accessible to everyone. MG's vehicles are designed with European drivers in mind; the brand offers sustainable, smart, functional, and attractively priced vehicles. MG is developed in the company's design studio in Shanghai, in collaboration with our advanced design studio in London. MG is produced in China and is already available in several European countries.

Hedin Mobility Group is one of Europe's largest car dealerships with over 8,000 employees and operations in 13 countries. In 2022, the group had a turnover of 4.8 billion euros and sold over 180,000 vehicles. Hedin Mobility Group operates within three main business areas: import, retail, and mobility solutions. With a product range of more than 40 brands and a European dealer network of approximately 270 own dealerships, the group offers private and corporate customers a full-service range of new and used cars, commercial vehicles, and trucks.

Visit www.hedinmobilitygroup.com for more information.

Kontaktuppgifter
In this recruitment process, we collaborate with Autorekrytering, and questions regarding the position and process will be answered by responsible recruiter Clemens Döring, clemens.doring@autorekrytering.se. Applications are processed continuously, and the position may be filled before the final application deadline. We look forward to your application!

Ansök nu

Regionchef till kund inom fordonsbranschen för område väst

Affärsutvecklare
Läs mer Feb 13
Arbetsbeskrivning
Brinner du för affärsutveckling och ledarskap? Då är det här din chans att bli en nyckelspelare hos vår kund inom fordonsbranschen.

Som Regionchef kommer du att vara ansvarig för att leda och inspirera ditt team till topprestationer. Ditt uppdrag är att säkerställa att medarbetarna levererar kundservice i världsklass, vilket skapar nöjda och återkommande kunder.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

• Resultatansvar: Du kommer att vara drivkraften bakom att uppnå och överträffa uppsatta mål och säkerställa lönsamhet i regionen.
• Utveckla kundrelationer: Skapa och stärk långvariga relationer med våra kunder genom att förstå deras behov och leverera exceptionell service.
• Personal och arbetsmiljöansvar: Inspirera och coacha ditt team för att maximera deras potential samtidigt som du skapar en positiv och stöttande arbetsmiljö.Din Profil
För att matcha profilen har du tidigare erfarenhet av personalansvar, förslagsvis från en bransch där försäljning och att utveckla kundmötet är en viktig del av verksamheten. Du är en trygg ledare som kan inspirera, engagera och motivera ditt team med en tydlig vision. Din förmåga att fatta beslut och driva förändring kommer att vara avgörande för vår fortsatta framgång. Vi ser även att du har en administrativ förmåga samt tillämpar ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker någon med ett stort driv och en stark vilja att utvecklas.

Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi ser med stolthet tillbaka på vår utveckling sedan starten 2005 och jobbar ständigt med att överträffa våra kunders, kandidater och medarbetares förväntningar. Att förmedla rekrytering och bemanning till den svenska motorbranschen är fantastiskt spännande!

Våra kunder representerar flera av de mest kända återförsäljarna, verkstäderna och generalagenterna i denna dynamiska bransch. Vi mycket glada över förtroendet vi fått från vårt stora kontaktnät av intressanta kunder och kompetenta kandidater. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan hålla en konsultativ framtoning mot såväl kund, medarbetare, konsult och kandidat. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping och vi utför uppdrag i hela Sverige.


Kontaktuppgifter
Frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Regionchef till kund inom motorbranschen för region väst

Affärsutvecklare
Läs mer Feb 15
Arbetsbeskrivning
Brinner du för bilar, affärsutveckling och ledarskap? Då är det här din chans att bli en nyckelspelare hos vår kund inom motorbranschen.

Som Regionchef kommer du att vara ansvarig för att leda och inspirera ditt team till topprestationer. Ditt uppdrag är att säkerställa att din region levererar kundservice i världsklass, vilket skapar nöjda och återkommande kunder.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

• Resultatansvar: Du kommer att vara drivkraften bakom att uppnå och överträffa uppsatta mål och säkerställa lönsamhet i regionen.
• Utveckla kundrelationer: Skapa och stärk långvariga relationer med våra kunder genom att förstå deras behov och leverera exceptionell service.
• Personal och arbetsmiljöansvar: Inspirera och coacha ditt team för att maximera deras potential samtidigt som du skapar en positiv och stöttande arbetsmiljö.Din Profil
För att matcha profilen har du tidigare erfarenhet av personalansvar, förslagsvis från en bransch där försäljning och att utveckla kundmötet är en viktig del av verksamheten. Du är en trygg ledare som kan inspirera, engagera och motivera ditt team med en tydlig vision. Din förmåga att fatta beslut och driva förändring kommer att vara avgörande för vår fortsatta framgång. Vi ser även att du har en administrativ förmåga samt tillämpar ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker någon med ett stort driv och en stark vilja att utvecklas.

Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi ser med stolthet tillbaka på vår utveckling sedan starten 2005 och jobbar ständigt med att överträffa våra kunders, kandidater och medarbetares förväntningar. Att förmedla rekrytering och bemanning till den svenska motorbranschen är fantastiskt spännande!

Våra kunder representerar flera av de mest kända återförsäljarna, verkstäderna och generalagenterna i denna dynamiska bransch. Vi mycket glada över förtroendet vi fått från vårt stora kontaktnät av intressanta kunder och kompetenta kandidater. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan hålla en konsultativ framtoning mot såväl kund, medarbetare, konsult och kandidat. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping och vi utför uppdrag i hela Sverige.


Kontaktuppgifter
Frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Regionchef till kund inom motorbranschen för region väst

Affärsutvecklare
Läs mer Feb 15
Arbetsbeskrivning
Brinner du för bilar, försäljning och ledarskap? Då är det här din chans att bli en nyckelspelare hos vår kund inom motorbranschen.

Som Regionchef kommer du att vara ansvarig för att leda och inspirera ditt team till topprestationer. Ditt uppdrag är att säkerställa att din region levererar kundservice i världsklass, vilket skapar nöjda och återkommande kunder.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

• Resultatansvar: Du kommer att vara drivkraften bakom att uppnå och överträffa uppsatta mål och säkerställa lönsamhet i regionen.
• Utveckla kundrelationer: Skapa och stärk långvariga relationer med våra kunder genom att förstå deras behov och leverera exceptionell service.
• Personal och arbetsmiljöansvar: Inspirera och coacha ditt team för att maximera deras potential samtidigt som du skapar en positiv och stöttande arbetsmiljö.Din Profil
För att matcha profilen har du tidigare erfarenhet av personalansvar, förslagsvis från en bransch där försäljning och att utveckla kundmötet är en viktig del av verksamheten. Du är en trygg ledare som kan inspirera, engagera och motivera ditt team med en tydlig vision. Din förmåga att fatta beslut och driva förändring kommer att vara avgörande för vår fortsatta framgång. Vi ser även att du har en administrativ förmåga samt tillämpar ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker någon med ett stort driv och en stark vilja att utvecklas.

Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi ser med stolthet tillbaka på vår utveckling sedan starten 2005 och jobbar ständigt med att överträffa våra kunders, kandidater och medarbetares förväntningar. Att förmedla rekrytering och bemanning till den svenska motorbranschen är fantastiskt spännande!

Våra kunder representerar flera av de mest kända återförsäljarna, verkstäderna och generalagenterna i denna dynamiska bransch. Vi mycket glada över förtroendet vi fått från vårt stora kontaktnät av intressanta kunder och kompetenta kandidater. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan hålla en konsultativ framtoning mot såväl kund, medarbetare, konsult och kandidat. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping och vi utför uppdrag i hela Sverige.


Kontaktuppgifter
Frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Däckansvarig till Moberg Bil

Däckmontör/Däck- och hjulmekaniker
Läs mer Feb 12
Arbetsbeskrivning
Har du tidigare erfarenhet av arbete med däck? Trivs du i roller med ansvar och där det finns möjlighet till personlig utveckling? Då kan du vara den vi söker som däckansvarig!

Moberg Bil söker en däcksansvarig som vill vara med på vår resa att bli det naturliga valet, när man köper och servar en begagnad personbil, transportbil eller sportbil. I rollen kommer du bland annat att ansvara för kundkontakt, administration, försäljning av däck samt däckbyten och däckförvaring, så att kundlojaliteten ökar och därmed varumärket Moberg Bil stärks.


Din Profil
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid som ansvarig däckmontör på vårt däckhotell. För att lyckas i rollen hos oss är du ambitiös, strukturerad och drivs av personlig utveckling samt att du innehar B-körkort. Du kommer att få utbildning och vill du utvecklas så finns många intressanta arbetsuppgifter framöver inom Moberg Bil.

Din uppgift är att vara ett föredöme och aktivt bidra till att varumärket Moberg Bil ständigt utvecklas utifrån ledorden kundlojalitet, lönsamhet, och glädje. Din roll är även som ansvarig däckmontör att genom glädje skapa ambassadörskap hos anställda, kunder och övriga intressenter.

Moberg Bil ser sina anställda som den viktigaste resursen, därför är det viktigt för oss att du trivs och kan utvecklas hos oss. Du har stort ansvar för utvecklingen av vår verkstadsdel så att våra kunder anlitar oss igen.

Om företaget
Moberg Bil fortsätter sin expansiva resa och som en del av vårt team arbetar du med engagerade och duktiga kollegor som tillsammans skapar en god och familjär gemenskap som återspeglar sig i allt vi gör. Våra ledord trygghet, kvalitét och glädje genomsyrar hela verksamheten där vår gemensamma vision är att ge våra kunder bästa möjliga service.

Hos Moberg Bil jobbar du med marknadens ledande bilmärken och i ett företag som främjar nya idéer och initiativ är du som anställd vår viktigaste resurs för att få verksamheten att utvecklas. Vi värdesätter högt engagemang och driv hos dig som vill vara en del av en av Göteborgs största handlare av begagnade fordon, och som vill vara med att leda utvecklingen på marknaden i ett starkt växande varumärke.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Ansök nu

Däckansvarig till Moberg Bil

Däckmontör/Däck- och hjulmekaniker
Läs mer Feb 15
Arbetsbeskrivning
Har du tidigare erfarenhet av arbete med däck? Trivs du i roller med ansvar och där det finns möjlighet till personlig utveckling? Då kan du vara den vi söker som däckansvarig!

Moberg Bil söker en däcksansvarig som vill vara med på vår resa att bli det naturliga valet, när man köper och servar en begagnad personbil, transportbil eller sportbil. I rollen kommer du bland annat att ansvara för kundkontakt, administration, försäljning av däck samt däckbyten och däckförvaring, så att kundlojaliteten ökar och därmed varumärket Moberg Bil stärks.


Din Profil
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid som ansvarig däckmontör på vårt däckhotell. För att lyckas i rollen hos oss är du ambitiös, strukturerad och drivs av personlig utveckling samt att du innehar B-körkort. Du kommer att få utbildning och vill du utvecklas så finns många intressanta arbetsuppgifter framöver inom Moberg Bil.

Din uppgift är att vara ett föredöme och aktivt bidra till att varumärket Moberg Bil ständigt utvecklas utifrån ledorden kundlojalitet, lönsamhet, och glädje. Din roll är även som ansvarig däckmontör att genom glädje skapa ambassadörskap hos anställda, kunder och övriga intressenter.

Moberg Bil ser sina anställda som den viktigaste resursen, därför är det viktigt för oss att du trivs och kan utvecklas hos oss. Du har stort ansvar för utvecklingen av vår verkstadsdel så att våra kunder anlitar oss igen.

Om företaget
Moberg Bil fortsätter sin expansiva resa och som en del av vårt team arbetar du med engagerade och duktiga kollegor som tillsammans skapar en god och familjär gemenskap som återspeglar sig i allt vi gör. Våra ledord trygghet, kvalitét och glädje genomsyrar hela verksamheten där vår gemensamma vision är att ge våra kunder bästa möjliga service.

Hos Moberg Bil jobbar du med marknadens ledande bilmärken och i ett företag som främjar nya idéer och initiativ är du som anställd vår viktigaste resurs för att få verksamheten att utvecklas. Vi värdesätter högt engagemang och driv hos dig som vill vara en del av en av Göteborgs största handlare av begagnade fordon, och som vill vara med att leda utvecklingen på marknaden i ett starkt växande varumärke.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Ansök nu

Fordonstekniker till Moberg Bil

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Feb 15
Arbetsbeskrivning
Är du en driven person som brinner för bilar och teknik? Då kan du vara den vi söker till Moberg bil i Göteborg.

Som fordonstekniker hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av service, reparation och felsökning på kundernas bilar. Du kommer arbeta både självständigt och i team, allt för att arbetet ska flyta på och för att kunderna ska få en bra upplevelse.


Din Profil
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning samt något års erfarenhet som fordonstekniker.

För att lyckas i rollen har du en positiv inställning, vilja att leverera goda resultat samt en förmåga att snabbt komma in i nya sammanhang och vara självgående. Som person är du lojal, ansvarstagande och kundorienterad, allt för att ge kunden en oförglömlig upplevelse.Om företaget
Moberg Bil fortsätter sin expansiva resa och som en del av vårt team arbetar du med engagerade och duktiga kollegor som tillsammans skapar en god och familjär gemenskap som återspeglar sig i allt vi gör. Våra ledord trygghet, kvalitét och glädje genomsyrar hela verksamheten där vår gemensamma vision är att ge våra kunder bästa möjliga service.

Hos Moberg Bil jobbar du med marknadens ledande bilmärken och i ett företag som främjar nya idéer och initiativ är du som anställd vår viktigaste resurs för att få verksamheten att utvecklas. Vi värdesätter högt engagemang och driv hos dig som vill vara en del av en av Göteborgs största handlare av begagnade fordon, och som vill vara med att leda utvecklingen på marknaden i ett starkt växande varumärke.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Ansök nu

Däckansvarig till Moberg Bil

Däckmontör/Däck- och hjulmekaniker
Läs mer Feb 20
Arbetsbeskrivning
Har du tidigare erfarenhet av arbete med däck? Trivs du i roller med ansvar och där det finns möjlighet till personlig utveckling? Då kan du vara den vi söker som däckansvarig!

Moberg Bil söker en däcksansvarig som vill vara med på vår resa att bli det naturliga valet, när man köper och servar en begagnad personbil, transportbil eller sportbil. I rollen kommer du bland annat att ansvara för kundkontakt, administration, försäljning av däck samt däckbyten och däckförvaring, så att kundlojaliteten ökar och därmed varumärket Moberg Bil stärks.


Din Profil
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid som ansvarig däckmontör på vårt däckhotell. För att lyckas i rollen hos oss är du ambitiös, strukturerad och drivs av personlig utveckling samt att du innehar B-körkort. Du kommer att få utbildning och vill du utvecklas så finns många intressanta arbetsuppgifter framöver inom Moberg Bil.

Din uppgift är att vara ett föredöme och aktivt bidra till att varumärket Moberg Bil ständigt utvecklas utifrån ledorden kundlojalitet, lönsamhet, och glädje. Din roll är även som ansvarig däckmontör att genom glädje skapa ambassadörskap hos anställda, kunder och övriga intressenter.

Moberg Bil ser sina anställda som den viktigaste resursen, därför är det viktigt för oss att du trivs och kan utvecklas hos oss. Du har stort ansvar för utvecklingen av vår verkstadsdel så att våra kunder anlitar oss igen.

Om företaget
Moberg Bil fortsätter sin expansiva resa och som en del av vårt team arbetar du med engagerade och duktiga kollegor som tillsammans skapar en god och familjär gemenskap som återspeglar sig i allt vi gör. Våra ledord trygghet, kvalitét och glädje genomsyrar hela verksamheten där vår gemensamma vision är att ge våra kunder bästa möjliga service.

Hos Moberg Bil jobbar du med marknadens ledande bilmärken och i ett företag som främjar nya idéer och initiativ är du som anställd vår viktigaste resurs för att få verksamheten att utvecklas. Vi värdesätter högt engagemang och driv hos dig som vill vara en del av en av Göteborgs största handlare av begagnade fordon, och som vill vara med att leda utvecklingen på marknaden i ett starkt växande varumärke.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Ansök nu

Fordonstekniker till Moberg Bil

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Feb 21
Arbetsbeskrivning
Är du en driven person som brinner för bilar och teknik? Då kan du vara den vi söker till Moberg bil i Göteborg.

Som fordonstekniker hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av service, reparation och felsökning på kundernas bilar. Du kommer arbeta både självständigt och i team, allt för att arbetet ska flyta på och för att kunderna ska få en bra upplevelse.


Din Profil
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning samt något års erfarenhet som fordonstekniker.

För att lyckas i rollen har du en positiv inställning, vilja att leverera goda resultat samt en förmåga att snabbt komma in i nya sammanhang och vara självgående. Som person är du lojal, ansvarstagande och kundorienterad, allt för att ge kunden en oförglömlig upplevelse.Om företaget
Moberg Bil fortsätter sin expansiva resa och som en del av vårt team arbetar du med engagerade och duktiga kollegor som tillsammans skapar en god och familjär gemenskap som återspeglar sig i allt vi gör. Våra ledord trygghet, kvalitét och glädje genomsyrar hela verksamheten där vår gemensamma vision är att ge våra kunder bästa möjliga service.

Hos Moberg Bil jobbar du med marknadens ledande bilmärken och i ett företag som främjar nya idéer och initiativ är du som anställd vår viktigaste resurs för att få verksamheten att utvecklas. Vi värdesätter högt engagemang och driv hos dig som vill vara en del av en av Göteborgs största handlare av begagnade fordon, och som vill vara med att leda utvecklingen på marknaden i ett starkt växande varumärke.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Ansök nu

Fordonstekniker till Moberg Bil

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Feb 12
Arbetsbeskrivning
Är du en driven person som brinner för bilar och teknik? Då kan du vara den vi söker till Moberg bil i Göteborg.

Som fordonstekniker hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av service, reparation och felsökning på kundernas bilar. Du kommer arbeta både självständigt och i team, allt för att arbetet ska flyta på och för att kunderna ska få en bra upplevelse.


Din Profil
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning samt något års erfarenhet som fordonstekniker.

För att lyckas i rollen har du en positiv inställning, vilja att leverera goda resultat samt en förmåga att snabbt komma in i nya sammanhang och vara självgående. Som person är du lojal, ansvarstagande och kundorienterad, allt för att ge kunden en oförglömlig upplevelse.Om företaget
Moberg Bil fortsätter sin expansiva resa och som en del av vårt team arbetar du med engagerade och duktiga kollegor som tillsammans skapar en god och familjär gemenskap som återspeglar sig i allt vi gör. Våra ledord trygghet, kvalitét och glädje genomsyrar hela verksamheten där vår gemensamma vision är att ge våra kunder bästa möjliga service.

Hos Moberg Bil jobbar du med marknadens ledande bilmärken och i ett företag som främjar nya idéer och initiativ är du som anställd vår viktigaste resurs för att få verksamheten att utvecklas. Vi värdesätter högt engagemang och driv hos dig som vill vara en del av en av Göteborgs största handlare av begagnade fordon, och som vill vara med att leda utvecklingen på marknaden i ett starkt växande varumärke.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Ansök nu

Teknisk Support till Hedin MG Sweden

Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad
Läs mer Feb 6
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med på en intressant tillväxtresa?

Hedin Mobility Group är en spännande arbetsplats som består av ett gäng härliga och duktiga människor. Här trivs du som uppskattar en varierande vardag och som föredrar att arbeta i en föränderlig miljö. Våra medarbetare är grunden till att Hedin Mobility Group växt framgångsrikt under många år. I koncernen finns många utvecklingsmöjligheter och vi vill att individer med rätt potential ska få möjlighet att växa med oss!

Har du några års arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik och brinner för service och problemlösning? Vill du vara med på den fortsatta framgångsresan med MG i Sverige? Vill du hoppa på chansen att arbeta inom en global koncern med ett nytt varumärke inom elfordon och stora tillväxtplaner? Efter en framgångsrik start har Hedin MG Sweden AB sikte på att placera MG som ett etablerat varumärke inom Hedin Bil och på den svenska marknaden.

Vi söker nu en driven och kommunikativ teknisk supportmedarbetare. Som teknisk support för MG söker vi dig som vill och kan assistera våra service- och fordonstekniker hos våra återförsäljare runt om i landet. Uppdraget går ut på att säkra att återförsäljarna får rätt stöd i tekniska frågor som de inte kan lösa själva samt att de har rätt utbildning för att kunna utföra fordonstekniskt arbete på MGs produkter och därmed bidra till en hög kundnöjdhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:
• Supportera återförsäljare i tekniska frågor.
• Supportera återförsäljare med garantifrågor
• Säkerställa tillgång till handböcker, verkstadsböcker och annan teknisk support
• Förstå och säkra att verkstäderna arbetar enligt tillverkarens anvisningar
• Förstå och säkra att verkstäderna genomgår tillverkarens utbildningsprogram

Placering är på Hedin MG Swedens huvudkontor i Mölndal.

Din Profil
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning i grunden och som har några års arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik, Du har tidigare erfarenhet av arbete med fordonsmekanik inom el.
Har du arbetat i en serviceroll, såsom kundmottagare, servicesäljare eller likande är detta meriterande. Du behöver vara bekväm i att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska, samt ha goda datakunskaper.

Personliga egenskaper som vi värdesätter högt:
• Kunna kommunicera och skapa goda relationer med både återförsäljare och medarbetare.
• Ha en god administrativ-, planerings- och prioriteringsförmåga.
• Kunna arbeta mål- och utvecklingsinriktat.
• Bidra till en trivsam laganda, en väl fungerande arbetsplats samt att arbeta efter Hedin Groups visioner och kärnvärden.

Varför jobba med oss?
Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja – vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinmobilitygroup.com

Låter detta spännande och som nästa steg för dig? Då ska du ansöka redan idag!
Om företaget
2021 startade Hedin MG Sweden upp verksamhet som distributör för MG i Sverige. MG har varit före sin tid ända sedan den Brittiska biltillverkaren startade produktion i Morris Garages 1924. Nu kan en ny generation välja en bil från detta ikoniska märke. Modernt, elektriskt och redo för framtiden. MG gör eldrift tillgänglig för alla. Framgången för den 100% elektriska ZS EV och tillkännagivandet av ytterligare hållbara fordon under de kommande åren visar MG: s helhjärtade engagemang för elektrisk mobilitet. MG:s fordon är utformade med europeiska förare i åtanke; varumärket erbjuder hållbara, smarta, funktionella och attraktivt prissatta fordon. MG är utvecklat i företagets designstudio i Shanghai, i samarbete med vår avancerade designstudio i London. MG produceras i Kina och finns redan i flera europeiska länder.

Om företaget
2021 startade Hedin MG Sweden upp verksamhet som distributör för MG i Sverige. MG har varit före sin tid ända sedan den Brittiska biltillverkaren startade produktion i Morris Garages 1924. Nu kan en ny generation välja en bil från detta ikoniska märke. Modernt, elektriskt och redo för framtiden. MG gör eldrift tillgänglig för alla. Framgången för den 100% elektriska ZS EV och tillkännagivandet av ytterligare hållbara fordon under de kommande åren visar MG: s helhjärtade engagemang för elektrisk mobilitet. MG:s fordon är utformade med europeiska förare i åtanke; varumärket erbjuder hållbara, smarta, funktionella och attraktivt prissatta fordon. MG är utvecklat i företagets designstudio i Shanghai, i samarbete med vår avancerade designstudio i London. MG produceras i Kina och finns redan i flera europeiska länder.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare Isak Jogre, isak.jogre@autorekrytering.se. Ansökningar bearbetas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Teknisk Support till Hedin MG Sweden

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Feb 6
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med på en intressant tillväxtresa?

Hedin Mobility Group är en spännande arbetsplats som består av ett gäng härliga och duktiga människor. Här trivs du som uppskattar en varierande vardag och som föredrar att arbeta i en föränderlig miljö. Våra medarbetare är grunden till att Hedin Mobility Group växt framgångsrikt under många år. I koncernen finns många utvecklingsmöjligheter och vi vill att individer med rätt potential ska få möjlighet att växa med oss!

Har du några års arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik och brinner för service och problemlösning? Vill du vara med på den fortsatta framgångsresan med MG i Sverige? Vill du hoppa på chansen att arbeta inom en global koncern med ett nytt varumärke inom elfordon och stora tillväxtplaner? Efter en framgångsrik start har Hedin MG Sweden AB sikte på att placera MG som ett etablerat varumärke inom Hedin Bil och på den svenska marknaden.

Vi söker nu en driven och kommunikativ teknisk supportmedarbetare. Som teknisk support för MG söker vi dig som vill och kan assistera våra service- och fordonstekniker hos våra återförsäljare runt om i landet. Uppdraget går ut på att säkra att återförsäljarna får rätt stöd i tekniska frågor som de inte kan lösa själva samt att de har rätt utbildning för att kunna utföra fordonstekniskt arbete på MGs produkter och därmed bidra till en hög kundnöjdhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:
• Supportera återförsäljare i tekniska frågor.
• Supportera återförsäljare med garantifrågor
• Säkerställa tillgång till handböcker, verkstadsböcker och annan teknisk support
• Förstå och säkra att verkstäderna arbetar enligt tillverkarens anvisningar
• Förstå och säkra att verkstäderna genomgår tillverkarens utbildningsprogram

Placering är på Hedin MG Swedens huvudkontor i Mölndal.

Din Profil
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning i grunden och som har några års arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik, Du har tidigare erfarenhet av arbete med fordonsmekanik inom el.
Har du arbetat i en serviceroll, såsom kundmottagare, servicesäljare eller likande är detta meriterande. Du behöver vara bekväm i att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska, samt ha goda datakunskaper.

Personliga egenskaper som vi värdesätter högt:
• Kunna kommunicera och skapa goda relationer med både återförsäljare och medarbetare.
• Ha en god administrativ-, planerings- och prioriteringsförmåga.
• Kunna arbeta mål- och utvecklingsinriktat.
• Bidra till en trivsam laganda, en väl fungerande arbetsplats samt att arbeta efter Hedin Groups visioner och kärnvärden.

Varför jobba med oss?
Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja – vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinmobilitygroup.com

Låter detta spännande och som nästa steg för dig? Då ska du ansöka redan idag!

Om företaget
2021 startade Hedin MG Sweden upp verksamhet som distributör för MG i Sverige. MG har varit före sin tid ända sedan den Brittiska biltillverkaren startade produktion i Morris Garages 1924. Nu kan en ny generation välja en bil från detta ikoniska märke. Modernt, elektriskt och redo för framtiden. MG gör eldrift tillgänglig för alla. Framgången för den 100% elektriska ZS EV och tillkännagivandet av ytterligare hållbara fordon under de kommande åren visar MG: s helhjärtade engagemang för elektrisk mobilitet. MG:s fordon är utformade med europeiska förare i åtanke; varumärket erbjuder hållbara, smarta, funktionella och attraktivt prissatta fordon. MG är utvecklat i företagets designstudio i Shanghai, i samarbete med vår avancerade designstudio i London. MG produceras i Kina och finns redan i flera europeiska länder.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare Isak Jogre, isak.jogre@autorekrytering.se. Ansökningar bearbetas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Servicetekinker till kund i Göteborg

Servicetekniker, maskin
Läs mer Jan 16
Arbetsbeskrivning
Är du en praktisk person som trivs som bäst när du får skruva och fixa tekniska problem? Är du självständig, serviceinriktad och vill ha ett fritt och varierande jobb? Då är detta tjänsten för dig!

Som servicetekniker hos vår kund kommer du att arbeta med service och reparationer på fordon. Du arbetar med allt ifrån akuta reparationer, förebyggande underhåll till större reparationer som då utförs plats. Andra förekommande arbetsuppgifter är montage av redskap, utrustningar och tillbehör på nya fordon. Du kommer också att ha dagliga kontakter med kollegor och kunder.


Din Profil
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning och har ett intresse för maskiner och teknik. Vi ser gärna att du har arbetat med tyngre fordon, skogsmaskiner eller lantbruksmaskiner sedan tidigare. Har du också kännedom om hydraulik och fordonselektronik är detta högt meriterande. Vidare har du god datorvana, goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift. Du innehar också körkort B.

Om företaget
Autorekrytering samarbetar med de främsta generalagenterna, leverantörerna och återförsäljarna inom motorbranschen. Som anställd hos oss får du tillgång till vårt stora nätverk i branschen och får representera en aktör i framkant. Vi får ännu en duktig konsult (Du) och du får nya erfarenheter och värdefulla kontakter. Vi står bakom dig när du är ute på uppdrag – stöttar och peppar dig så att du ska nå nya nivåer i din karriär och i din personliga utveckling.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av Ninna Kristland på ninna.kristland@autorekrytering.se

Ansök nu

Servicetekniker till Svensk Försvarskompetens

Servicetekniker, maskin
Läs mer Feb 2
Arbetsbeskrivning
Har du erfarenhet av att ha jobbat med service och reparation och eller jobbat i en lösningsorienterad praktisk yrkesroll? Trivs du med kundkontakt och frihet? Svensk Försvarskompetens söker nu dig som vill jobba som Servicetekniker ute på fält.

I rollen som servicetekniker är du vårt ansikte utåt och ansvarar för att våra kunder får bästa möjliga service. Du kommer att serva, reparera och kalibrera våra kunders utrustning och även montera och driftsätta utrustning på plats hos kund.

• Ansvara för att tilldelat uppdrag blir inbokat och utfört i tid och enligt kunds önskemål
• Självständigt rapportera, färdigställa och utlämna arbetsorder/protokoll hos kund
• Hålla kunden uppdaterad & informerad inför och under hela uppdraget
• Då du är företagets ansikte mot kunden företräda dem på ett professionellt och korrekt sätt


Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet med att ha jobbat praktiskt, gärna som mekaniker och trivs med att vara självgående i din yrkesroll och få arbeta med frihet under ansvar. Du kommer ha ett ansvarsområde i Västsverige för att utföra förebyggande service men också nymontage och vara del av större projekt.

Vi utför mycket arbeten ute hos kund så service och förmågan att möta kund oerhört viktig samt även samarbetet med kollegorna.
I rollen kommer du få ta mycket eget ansvar och du ska trivas med att strukturera och organisera din egen arbetstid både för planerade jobb och för att på bästa sätt parera mer akuta uppdrag som kommer in. Det är då bra om du har en självgående personlighet och är lugn metodiskt och vet hur man hanterar stress.

Det här behöver du för att lyckas och trivas:

• Intresserad för teknik
• God förståelse för svenska och engelska i både tal och skrift
• Meriterande med kunskaper inom el, mekanik, hydraulik
• Trygg med att kunna knyta och vårda kunderrelationer
• Körkort, minst behörighet B


Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Servicetekniker till Svensk Försvarskompetens

Servicetekniker, maskin
Läs mer Jan 3
Arbetsbeskrivning
Har du erfarenhet av att ha jobbat med service och reparation och eller jobbat i en lösningsorienterad praktisk yrkesroll? Trivs du med kundkontakt och frihet? Svensk Försvarskompetens söker nu dig som vill jobba som Servicetekniker ute på fält.

I rollen som servicetekniker är du vårt ansikte utåt och ansvarar för att våra kunder får bästa möjliga service. Du kommer att serva, reparera och kalibrera våra kunders utrustning och även montera och driftsätta utrustning på plats hos kund.

• Ansvara för att tilldelat uppdrag blir inbokat och utfört i tid och enligt kunds önskemål
• Självständigt rapportera, färdigställa och utlämna arbetsorder/protokoll hos kund
• Hålla kunden uppdaterad & informerad inför och under hela uppdraget
• Då du är företagets ansikte mot kunden företräda dem på ett professionellt och korrekt sätt


Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet med att ha jobbat praktiskt, gärna som mekaniker och trivs med att vara självgående i din yrkesroll och få arbeta med frihet under ansvar. Du kommer ha ett ansvarsområde i Västsverige för att utföra förebyggande service men också nymontage och vara del av större projekt.

Vi utför mycket arbeten ute hos kund så service och förmågan att möta kund oerhört viktig samt även samarbetet med kollegorna.
I rollen kommer du få ta mycket eget ansvar och du ska trivas med att strukturera och organisera din egen arbetstid både för planerade jobb och för att på bästa sätt parera mer akuta uppdrag som kommer in. Det är då bra om du har en självgående personlighet och är lugn metodiskt och vet hur man hanterar stress.

Det här behöver du för att lyckas och trivas:

• Intresserad för teknik
• God förståelse för svenska och engelska i både tal och skrift
• Meriterande med kunskaper inom el, mekanik, hydraulik
• Trygg med att kunna knyta och vårda kunderrelationer
• Körkort, minst behörighet B


Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Programsamordnare till Svensk Försvarskompetens

Affärsutvecklare
Läs mer Jan 3
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att vara en del av en snabbväxande bransch? Är du lockad av tanken att arbeta i en högteknologisk organisation inom försvarsindustrin? Vill du ta steget in i en dynamisk och växande organisation i Göteborg där du kan forma din roll inom projektledning?
I grund och botten handlar rollen som programsamordnare om att övervaka, styra och stötta projektledare i syfte att säkerställa effektivitet och kvalitet gentemot kunden. Vi tror på att sätta ord i handling och söker därför någon som är proaktiv och kan ta initiativ för att driva projekt framåt.


Din Profil
Med en stark inriktning på att uppnå de mål som sätts upp, är du inte rädd för utmaningar och strävar efter att leverera framgångsrika resultat i allt du tar dig an. Ansvarstagande är en del av ditt DNA, och du är redo att ta kommando och säkerställa kvalitet och effektivitet. Att vara självgående är en del av dit arbetssätt, och du kan självständigt fatta beslut och ta ansvar för att projekten drivs framåt. Flexibilitet är en värdefull egenskap i vår mångsidiga arbetsmiljö, där du möter olika utmaningar som kräver anpassning och kreativa lösningar. Pålitlighet är grundläggande för att upprätthålla våra höga standarder och kundens förtroende.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom affärsadministration, projektledning eller relaterat område.
• Erfarenhet av projektledning.
• Förmåga att hantera flera projekt och uppgifter samtidigt.
• Starka kommunikationsfärdigheter.
• Strategiskt tänkande och förmåga att utforma strukturer och processer.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.


Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Systemingenjörschef till Svensk Försvarskompetens

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 3
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att vara en del av en snabbväxande bransch? Har du förmågan att inspirera och leda ett team till framgång? Är du lockad av tanken att arbeta i en högteknologisk organisation inom försvarsindustrin?
Vi letar efter en Systemingenjörschef för att leda vårt Systemingenjörsteam i Sverige. Ditt uppdrag är att leda ett växande team av systemingenjörer som ansvarar för teknisk styrning och systemutveckling. Det inkluderar systemanalys, specifikation, testning och implementering av system, som omfattar mjukvara (C4I-system), integration av olika sensorer och kommunikationssystem, samt elektriska och mekaniska komponenter.
I den här rollen har du två huvudsakliga ansvarsområden: att leda människor och att leda teknik. Du har möjligheten att påverka teamets framgång och vi vill att du säkerställer att teamet har de bästa förutsättningarna att uppnå företagets övergripande mål samtidigt som du främjar en hälsosam arbetskultur.


Din Profil
Vi söker dig som gärna tar egna initiativ och har en passion för att påverka och utveckla såväl andra som företaget. Du är en kommunikativ relationsbyggare som inspirerar genom såväl lyssnande som utmaning.
Vad erbjuder vi?
Du kommer att spela en central roll i utformningen av komplexa och sofistikerade systemsystem. Du kommer att leda ett tvärdisciplinärt team som hanterar mjukvara, C4I-system, radio, nätverk, mekanik, elektronik och mer. Hos oss finns obegränsade möjligheter till professionell utveckling och du kommer att trivas i vår vänliga och flexibla arbetsmiljö.
För att bli framgångsrik i den här rollen tror vi att du bör ha:
• En kandidatexamen i elektroteknik eller mjukvaruteknik samt minst 5 års erfarenhet inom mångdisciplinära projekt.
• Erfarenhet som systemingenjör.
• Erfarenhet som R&D-projektledare.
• Starka analytiska färdigheter och en förmåga att snabbt lära dig nytt.
• God problemlösningsförmåga.
• Förståelse för komplexa system.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.


Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Svensk Försvarskompetens

Affärsområdeschef
Läs mer Jan 8
Arbetsbeskrivning
Svensk Försvarskompetens förmedlar rekryteringstjänster och konsultuppdrag inom försvarsföretagen. Vi arbetar för att säkerställa en trygg och säker kompetensförsörjning till svensk försvarsindustri och dess leverantörer och samarbetspartners. Vi arbetar med både direktrekrytering, konsultuppdrag och interimslösningar.

Din Profil
Vi söker dig som har erfarnenhet inom försvarsföretagen eller gränsliggande områden. Vi har uppdrag av alla typer från produktionspersonal till chefs- och specialist rekryteringar.
Registrera ditt CV så tar vi kontakt med dig när vi har uppdrag som matschar din profil.

Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Systemingenjörschef till Svensk Försvarskompetens

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 8
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att vara en del av en snabbväxande bransch? Har du förmågan att inspirera och leda ett team till framgång? Är du lockad av tanken att arbeta i en högteknologisk organisation inom försvarsindustrin?
Vi letar efter en Systemingenjörschef för att leda vårt Systemingenjörsteam i Sverige. Ditt uppdrag är att leda ett växande team av systemingenjörer som ansvarar för teknisk styrning och systemutveckling. Det inkluderar systemanalys, specifikation, testning och implementering av system, som omfattar mjukvara (C4I-system), integration av olika sensorer och kommunikationssystem, samt elektriska och mekaniska komponenter.
I den här rollen har du två huvudsakliga ansvarsområden: att leda människor och att leda teknik. Du har möjligheten att påverka teamets framgång och vi vill att du säkerställer att teamet har de bästa förutsättningarna att uppnå företagets övergripande mål samtidigt som du främjar en hälsosam arbetskultur.


Din Profil
Vi söker dig som gärna tar egna initiativ och har en passion för att påverka och utveckla såväl andra som företaget. Du är en kommunikativ relationsbyggare som inspirerar genom såväl lyssnande som utmaning.
Vad erbjuder vi?
Du kommer att spela en central roll i utformningen av komplexa och sofistikerade systemsystem. Du kommer att leda ett tvärdisciplinärt team som hanterar mjukvara, C4I-system, radio, nätverk, mekanik, elektronik och mer. Hos oss finns obegränsade möjligheter till professionell utveckling och du kommer att trivas i vår vänliga och flexibla arbetsmiljö.
För att bli framgångsrik i den här rollen tror vi att du bör ha:
• En kandidatexamen i elektroteknik eller mjukvaruteknik samt minst 5 års erfarenhet inom mångdisciplinära projekt.
• Erfarenhet som systemingenjör.
• Erfarenhet som R&D-projektledare.
• Starka analytiska färdigheter och en förmåga att snabbt lära dig nytt.
• God problemlösningsförmåga.
• Förståelse för komplexa system.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.


Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Svensk Försvarskompetens

Affärsområdeschef
Läs mer Feb 2
Arbetsbeskrivning
Svensk Försvarskompetens förmedlar rekryteringstjänster och konsultuppdrag inom försvarsföretagen. Vi arbetar för att säkerställa en trygg och säker kompetensförsörjning till svensk försvarsindustri och dess leverantörer och samarbetspartners. Vi arbetar med både direktrekrytering, konsultuppdrag och interimslösningar.

Din Profil
Vi söker dig som har erfarnenhet inom försvarsföretagen eller gränsliggande områden. Vi har uppdrag av alla typer från produktionspersonal till chefs- och specialist rekryteringar.
Registrera ditt CV så tar vi kontakt med dig när vi har uppdrag som matschar din profil.

Om företaget
I över 20 år har vi, genom Svensk försvarskompetens och Autorekrytering, specialiserat oss på att kompetensförsörja branscher med personalbrist. Med en djup förankring i motorbranschen har vi etablerat omfattande nätverk inom bland annat verkstadsteknisk kompetens. Denna erfarenhet ger oss insikt i teknisk kompetens som är omställningsbar till försvarsindustrins krav. Vi avsätter tid och resurser för att förstå och bli en del av varje bransch, vilket gör oss till en oumbärlig partner i kompetensförsörjningsfrågor. Genom nära samarbeten med branschorganisationer, innovationsbolag och utbildningsinstitutioner, samt vår fokus på omställningsbarhet, säkerställer vi att rätt kompetens matchas med rätt behov.
Försvarssektorns breda behovsbild drar nytta av våra nätverk och vår flexibilitet. Med tanke på den skiftande geopolitiken är denna satsning avgörande. Globala spänningar och osäkerheter understryker behovet av en stark försvarsindustri, redo att möta morgondagens utmaningar. Vårt engagemang och expertis positionerar oss som en central länk
mellan teknisk expertis och Sveriges växande försvarsbehov, garanterande att tekniska talanger bidrar till nationens säkerhet och stabilitet på den internationella arenan.

Ansök nu

Servicetekniker till kund i Göteborg

Servicetekniker, maskin
Läs mer Jan 16
Arbetsbeskrivning
Är du en praktisk person som trivs som bäst när du får skruva och fixa tekniska problem? Är du självständig, serviceinriktad och vill ha ett fritt och varierande jobb? Då är detta tjänsten för dig!

Som servicetekniker hos vår kund kommer du att arbeta med service och reparationer på fordon. Du arbetar med allt ifrån akuta reparationer, förebyggande underhåll till större reparationer som då utförs plats. Andra förekommande arbetsuppgifter är montage av redskap, utrustningar och tillbehör på nya fordon. Du kommer också att ha dagliga kontakter med kollegor och kunder.


Din Profil
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning och har ett intresse för maskiner och teknik. Vi ser gärna att du har arbetat med tyngre fordon, skogsmaskiner eller lantbruksmaskiner sedan tidigare. Har du också kännedom om hydraulik och fordonselektronik är detta högt meriterande. Vidare har du god datorvana, goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift. Du innehar också körkort B.

Om företaget
Autorekrytering samarbetar med de främsta generalagenterna, leverantörerna och återförsäljarna inom motorbranschen. Som anställd hos oss får du tillgång till vårt stora nätverk i branschen och får representera en aktör i framkant. Vi får ännu en duktig konsult (Du) och du får nya erfarenheter och värdefulla kontakter. Vi står bakom dig när du är ute på uppdrag – stöttar och peppar dig så att du ska nå nya nivåer i din karriär och i din personliga utveckling.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av Ninna Kristland på ninna.kristland@autorekrytering.se

Ansök nu

Fordonstekniker till J Bil Aröd

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Feb 15
Arbetsbeskrivning
Vi söker efter en skicklig fordonstekniker som är redo att ansluta till vårt team på anläggningen i Aröd. Hos oss är kundnöjdhet och trivsel högsta prioritet och vi söker en person som delar våra värderingar. Här är din chans att bli en del av ett företag som sätter kunskap och människor i centrum.

Som fordonstekniker hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa fordonens kvalitet och funktion.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

• Felsökning och åtgärdande av fel på fordon.
• Kontroll och provkörning av åtgärdade fordon.
• In- och utkörning av fordon.
• Självständigt utföra reparations- och underhållsarbeten inom olika utrustningsområden.

Din tidigare erfarenhet och kunskap kommer att avgöra vilka bilmärken du kommer att arbeta med

Din Profil
För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och kollegor på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har en hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.

För att lyckas i rollen har du:

• Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker.
• Dokumenterat goda kunskaper inom diagnostik och felsökning.
• B-körkort.
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska.
• Erfarenhet av något/några av följande märken är meriterande: Peugeot, Citroën, Opel och Mitsubishi Motors.
• Certifikat inom områden som AC är meriterande.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.

Om företaget
J BIL är ett värderingsstyrt företag vars två viktigaste mål är kundnöjdhet och personalens trivsel och engagemang. Vi jobbar efter våra kärnvärden Kärlek, Energi och Dynamik. Hos oss är det viktigt att besluten fattas av den som har kunskapen, samt att alla blir sedda och bekräftade varje dag.


Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten eller processen besvaras av ansvarig rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Software Integration Function Test Engineer to client in the motor industry

Utvecklingsingenjör, maskin
Läs mer Jan 8
Arbetsbeskrivning
Are you passionate about shaping the future of product development and engineering? Do you thrive in a dynamic and agile work environment? Tata Technologies Nordics AB is seeking a Software Integration Function Test Engineer to join their team, Tata Technologies Nordics AB are leaders in designing, engineering, and validating innovative products. If you have a background in software system development and testing, familiar with SAFe and Agile methodologies, and possess a Swedish driver's license with good driving experience, then this open position is perfect for you.

As a Software Integration Function Test Engineer, your primary responsibilities will include:
• Conducting function tests in Complete Vehicle, involving significant hands-on interaction with test objects and cars.
• Ensuring the proper functionality of customer features in the car when a complete software baseline is updated.
• Operating within an agile workflow and contributing to the SW Function Integration team's testing efforts.
• Analyzing test results and reporting any deviations to the integration leader.
• Collaborating with the Nod SW responsible to gain a comprehensive understanding of deviations.
• Performing on-site testing at the customer site in Torslanda and remotely analyzing test results.


Din Profil
To be successful in this role, you should have:
• Experience with SAFe and Agile methodologies.
• A Swedish driver's license and a strong driving background.
• Proficiency in software system development and testing.
• Knowledge of vehicle development processes.
• Completion of the Hällered Driving Education program, preferably T2 or T3.
• Fluent in English, both spoken and written.

Om företaget
If you are passionate about bringing innovation to the projects you work on and want to join a global company, then this is the place for you.

Tata Technologies: Engineering a better world.Kontaktuppgifter
Questions about the position are answered by responsible recruiter Felix Taylor at felix.taylor@autorekrytering.se.

We look forward to receiving your application!

Ansök nu

Fordonstekniker till J Bil Aröd

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Jan 14
Arbetsbeskrivning
Vi söker efter en skicklig fordonstekniker som är redo att ansluta till vårt team på anläggningen i Aröd. Hos oss är kundnöjdhet och trivsel högsta prioritet och vi söker en person som delar våra värderingar. Här är din chans att bli en del av ett företag som sätter kunskap och människor i centrum.

Som fordonstekniker hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa fordonens kvalitet och funktion.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

• Felsökning och åtgärdande av fel på fordon.
• Kontroll och provkörning av åtgärdade fordon.
• In- och utkörning av fordon.
• Självständigt utföra reparations- och underhållsarbeten inom olika utrustningsområden.

Din tidigare erfarenhet och kunskap kommer att avgöra vilka bilmärken du kommer att arbeta med

Din Profil
För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och kollegor på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har en hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.

För att lyckas i rollen har du:

• Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker.
• Dokumenterat goda kunskaper inom diagnostik och felsökning.
• B-körkort.
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska.
• Erfarenhet av något/några av följande märken är meriterande: Peugeot, Citroën, Opel och Mitsubishi Motors.
• Certifikat inom områden som AC är meriterande.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.

Om företaget
J BIL är ett värderingsstyrt företag vars två viktigaste mål är kundnöjdhet och personalens trivsel och engagemang. Vi jobbar efter våra kärnvärden Kärlek, Energi och Dynamik. Hos oss är det viktigt att besluten fattas av den som har kunskapen, samt att alla blir sedda och bekräftade varje dag.


Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten eller processen besvaras av ansvarig rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Verkmästare till kund i Göteborg

Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad
Läs mer Jan 12
Arbetsbeskrivning
Som verkmästare är du en stark länk mellan samtliga avdelningar på verkstaden. I rollen som verkmästare kommer du att arbeta i huvudsak med den dagliga driften på verkstaden. Arbetsuppgifterna består bland annat av prissättning, sammanställa arbetsorder, planera, leda och fördela arbetena på verkstaden.

Arbetet innebär även viss administration vilket ställer höga krav på din förmåga att snabbt kunna växla mellan uppgifter, planera och prioritera utifrån verksamhetens behov. Med din expertis säkerställer du ett effektivt och produktivt flöde, allt för att optimera maximal kapacitet.


Din Profil
För att lyckas bäst i denna roll tror vi att du är en fordonsintresserad person med tidigare yrkeserfarenhet från fordonsbranschen och tunga sidan. Oavsett tidigare erfarenheter har du god förståelse för verkstadsflödet och vikten av ett gott samarbete. Du har en god administrativ förmåga och teknisk förståelse.

Vi söker dig som brinner för service med ett positivt och lösningsorienterat sätt. Du har goda data- och systemkunskaper och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Vidare ser vi att du är en serviceminded, lyhörd och kommunikativ person som har lätt för att bygga relationer. B-körkort är ett krav för denna tjänst.


Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi ser med stolthet tillbaka på vår utveckling sedan starten 2005 och jobbar ständigt med att överträffa våra kunders, kandidater och medarbetares förväntningar. Att förmedla rekrytering och bemanning till den svenska motorbranschen är fantastiskt spännande!

Våra kunder representerar flera av de mest kända återförsäljarna, verkstäderna och generalagenterna i denna dynamiska bransch. Vi mycket glada över förtroendet vi fått från vårt stora kontaktnät av intressanta kunder och kompetenta kandidater. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan hålla en konsultativ framtoning mot såväl kund, medarbetare, konsult och kandidat. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping och vi utför uppdrag i hela Sverige.


Kontaktuppgifter
Frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Gå med i Autorekryterings nätverk av verkstadschefer

Verkstadschef
Läs mer Jan 12
Arbetsbeskrivning
Autorekrytering samarbetar med de främsta återförsäljarna, generalagenterna och leverantörerna i fordonsbranschen. Vi har ett ständigt inflöde av förfrågningar från våra kunder som vill rekrytera duktiga ledare i branschen. Några av tjänsterna annonseras på vår hemsida, medan andra tillsätts direkt med kandidater från vårt nätverk. Därför vill vi komma i kontakt med dig som har erfarenhet som verkstadschef/platschef och som antingen aktivt söker nytt arbete, eller som helt enkelt vill hålla dörrarna öppna för framtida jobbmöjligheter.

Registrera ditt CV via denna annons så finns du med i vårt nätverk och kommer att bli kontaktad när vi får in en tjänst som vi tror kan passa dig. På detta sätt missar du inte spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare!

Denna annons avser tjänster i Göteborgsområdet.

Din Profil
Har du erfarenhet som verkstadschef eller platschef inom fordonsbranschen så är du av relevans för vårt nätverk.

Vi söker dig som antingen vet redan nu att du vill vidare eller dig som bara är nyfiken på framtida möjligheter i branschen.

Om företaget
Autorekrytering har funnits sedan 2005 och är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag i fordonsbranschen. Vi hittar snabbt rätt kompetens – från verkstadsgolv till ledande positioner.

Vi finns när du behöver driven och kunnig personal. Oavsett om det gäller rekrytering eller tillfällig förstärkning hjälper vi dig att hitta rätt. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi utför uppdrag i hela Sverige.

Ansök nu

Reservdelsman/-kvinna till kund i Göteborg

Reservdelsspecialist/Bildelsspecialist
Läs mer Jan 12
Arbetsbeskrivning
Som reservdelsperson arbetar du bland annat med att serva verkstadens mekaniker med reservdelar de behöver för att utföra sitt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat försäljning och inköp av reservdelar- och tillbehör, traditionell lagerhantering samt att hantera kunder via telefon och över disk. Som en del i teamet på reservdelsavdelningen spelar du en viktig roll för att verksamheten skall fungera.

Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter så som ordermottagning av reservdelar och tillbehör över disk, telefon och mail. Ta emot leveranser och lagerföra reservdelar till reservdelslagret samt administrera beställningar både internt och externt.

Din Profil
Vi söker dig med en bakgrund från fordonsbranschen, meriterande om du tidigare har arbetat med reservdelar, lagerhantering men även andra roller inom verkstadsledet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som har ett stort engagemang i att ge både kunder och interna medarbetare den bästa servicen.

Dina arbetsdagar består utav varierade arbetsuppgifter vilket förutsätter att du har initiativförmåga och ser vad som behöver göras. Som person uppskattar du variationen av administration, kundkontakt och problemlösning i viss mån. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och innehar B-körkort.

Om företaget
Autorekrytering samarbetar med de främsta generalagenterna, leverantörerna och bilåterförsäljarna inom motorbranschen. Som anställd hos oss får du tillgång till vårt stora nätverk i branschen och får representera en aktör i framkant. Vi får ännu en duktig konsult (Du) och du får nya erfarenheter och värdefulla kontakter. Vi står bakom dig när du är ute på uppdrag - stöttar och peppar dig så att du ska nå nya nivåer i din personliga utveckling.

Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får tillgång till en variation av arbetsplatser och nätverksmöjligheter. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och har kollektivavtal.Kontaktuppgifter
Tveka inte att skicka in CV tillsammans med ditt personliga brev redan idag! Frågor besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se . Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operations Assistant, Tip Trailer Services Göteborg

Verkstadskontorist
Läs mer Dec 28
Arbetsbeskrivning
Trivs du med trailers och tunga fordon i transportbranschen samt ett administrativt arbete och har erfarenhet av fakturering? Vill du vara med på en tillväxtresa och få möjligheten att komma med egna idéer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Operations Assistant hos TIP Trailer i Göteborg

Arbetsuppgifter:

-Daglig uppdatering och genomgång av gårdsinventeringen
-Stämma av med uthyrningen gällande behov av lediga trailers till uthyrning
-In och ut-check av trailers
-Uppdatering i ALS (affärssystem)
-Se till att information/bilder för trailers som skall säljas laddas upp i Matrix
-Tillsammans med verkstaden planera jobb i verkstaden och se över kapaciteten
-Starta upp kylmaskinerna en gång i veckan och säkerställa att ATP & Kylservice blir utförda
-Försäkra att specifikationer och utrustningen på nya trailers från fabrik motsvarar beställningarna
-Planera transport av trailers till och från andra depoter i Sverige, samt planering av 3 olika P-platser i Göteborg.
-Koordinering av GPS installationerna
-Fysisk kontroll av parkeringar i Göteborg en gång i veckan samt rapportering i ALS
-Upprätthålla PO till leverantörer på beställda jobb
-Fakturering och kreditering
-Hålla koll på garantireparationer tillsammans med verkstaden
-Kundservice

Du kommer att få en god introduktion och i takt med att verksamheten växer kommer du att på sikt få möjligheten vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner kring arbetet.

Din Profil
Vi söker dig som har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och som lägger stor vikt vid att vara noggrann. Du trivs att arbeta med stundtals hög arbetsbelastning eftersom du är duktig på att prioritera rätt saker. Slutligen tror vi att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt, anpassa dig efter din omgivning och är öppen för förändringar.

Formella krav:
- Erfarenhet av administration och fakturering
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana, erfarenhet från affärssystem eller liknande.
- Avslutad gymnasial utbildning
- Erfarenhet av trailers, tunga fordon och transportbranschen är meriterande

Personliga kompetenser
- Flexibel: Öppenhet för förändring och en persons anpassningsförmåga. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Personen ser möjlighet i förändringar.
- Noggrann: Förmågan och intresset för att vara mycket noggrann med detaljer i det dagliga arbetet. Viktigt i roller som kräver hög noggrannhet.
- Stresstålig: Hantering av stress och hög arbetsbelastning, en person som föredrar ett arbete med högt arbetstempo eller ett arbete där det finns mer tid för reflektion och analys.
- Strukturerad: Förmågan att hålla och skapa struktur, en egenskap som är mycket viktig i roller med hög arbetsbelastning och där det är krav på rapportering samt struktur


Om företaget
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag med möjlighet att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på TIP trailer service erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och tjänstepension.

Läs mer om företaget på:
https://www.tipeurope.se/

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kundmottagare till kund inom motorbranschen i Göteborg

Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Som Kundmottagare har du en central och avgörande roll i vår kunds organisation. Du är det första intrycket och ansiktet utåt för oss och kunden, och ditt engagemang för service och kundbemötande är av högsta prioritet. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:

Mottagning: Varmt välkomna kunder och skapa en välkomnande atmosfär.
Administration: Fakturering, mejlhantering, och hantering av beställningar.
Kundinteraktion: Ta emot kunder på verkstaden, besvara telefonsamtal, och boka in kunder för service.
Planering: Planera jobb för mekanikerna och säkerställ att allt flyter smidigt.
Betalservice: Ta betalt för tjänster och produkter med ett leende.

Vi lägger stor vikt på din förmåga att erbjuda enastående service och öka kundnöjdheten, vilket är kärnan i ditt arbete.

Din Profil
Vi söker dig som är en äkta serviceentusiast och trivs i rollen som spindeln i nätet. Du är lösningsorienterad, har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och är stresstålig. Tidigare erfarenhet som kundmottagare, särskilt inom en verkstad eller fordonsåterförsäljning, är meriterande. Dessutom är du en van dator- och systemanvändare samt har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

För att passa in i denna roll är du en person som drivs av utmaningar och trivs med att skapa personliga relationer med våra kunder. Din sociala kompetens, positiva energi och förmåga att lösa problem är avgörande för att lyckas hos oss.

Om företaget
Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, eller vill jobba, i motorbranschen. Gemensamt för alla de kandidater vi kommer i kontakt med, är att de vill ha ett jobb att trivas med. Att utmanas av. Att växa med.

Hos oss möter du kunniga människor som gör sitt bästa för att du ska hitta rätt. Våra väl fungerande metoder och processer talar för att vi kommer att lyckas. För dig som söker ett av våra många konsultjobb erbjuder vi kvalificerade uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Med väl fungerande samarbeten mellan oss och våra uppdragsgivare, vågar vi påstå att vi har jobbet som kommer att förändra ditt arbetsliv.

Kontaktuppgifter
Urval sker löpande för tjänsten och frågor besvaras av Felix Taylor på felix.taylor@autorekrytering.se

Ansök nu

Regionsäljare inom motorbranschen till kund i Göteborg

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Är du passionerad för motorbranschen och har en förmåga att bygga starka kundrelationer? Då har vi den perfekta möjligheten för dig att växa och utvecklas i en dynamisk och spännande arbetsmiljö. Just nu söker vi för kunds räkning en regionsäljare som har ansvar för försäljningen inom motorbranschen.

Vad du kan förvänta dig:
Mångsidighet: Du kommer att arbeta med en bred produktportfölj inom motorbranschen och representera några av de mest respekterade varumärkena.
Eget Ansvar: Du får chansen att ta kontroll över distriktets omsättning och tillväxt, vilket ger dig frihet och ansvar.
Kundrelationer: Genom att erbjuda rådgivning och enastående service kommer du att bygga långvariga relationer med våra kunder.
Nätverkande: Delta regelbundet på branschevenemang, mässor och konferenser för att utveckla din expertis och nätverka med andra i branschen.

Din Profil
För att passa in i rollen ser vi att du har:
Passion för Motorbranschen: Du brinner för allt som har med motorer att göra och har en djup förståelse för branschen samt har affärsförståelse och ett lönsamhetstänk.
Försäljningserfarenhet: Tidigare erfarenhet inom försäljning, särskilt B2B, är en fördel.
Kommunikationsfärdigheter: Uttryck dig smidigt på både svenska och engelska, både i tal och skrift.
Teknisk kompetens: Du har goda datakunskaper och är bekant med användningen av Office-paketet.

Om företaget
Autorekrytering är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag nischat inom motorbranschen. Vi hittar snabbt rätt kompetens – från verkstadsgolv till ledande positioner.
Sedan 2005 har vi på Autorekrytering matchat människor med rätt jobb inom motorbranschen. Vi finns när du behöver driven och kunnig personal. Oavsett om det gäller rekrytering eller tillfällig förstärkning hjälper vi dig att hitta rätt.
Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Vi utför uppdrag i hela Sverige.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom en bransch som är i ständig förändring och tillväxt, där din potential är gränslös.

Kontaktuppgifter
För mer information vänligen kontakta ansvarig rekryterare på felix.taylor@autorekrytering.se.
Skicka in din ansökan idag och bli en del av en spännande framtid inom motorbranschen! Din resa börjar här.

Ansök nu

Reservdelssäljare till kund inom motorbranschen i Göteborgsområdet

Reservdelsspecialist/Bildelsspecialist
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Har du en passion för motorbranschen och vill vara en viktig del av vår kunds team? Då kan detta vara din drömroll!

Dina Spännande Uppgifter:

Som reservdelssäljare i vår motorvärld kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att kunder håller sina fordon i toppskick.
Du kommer att:

Försäljning: Erbjuda kunder högkvalitativa reservdelar och lösningar för deras fordonsbehov.
Kundsupport: Ge expertvägledning och svara på frågor för att hjälpa kunder att hitta rätt delar.
Relationer: Bygga och vårda starka kundrelationer för att förstå deras unika behov.
Lagerhantering: Du kommer även att medverka till optimal lagerhållning genom att arbeta administrativt med lagersaldo, arbetsorder, beställningar mm.
Utveckling: Aktivt arbeta med att öka försäljningen och bidra till ditt team och företagets framgång.

Din Profil
- Vi söker dig med en bakgrund från fordonsbranschen och det är meriterande om du tidigare har arbetat med reservdelar.
- Du har en stor känsla för service samt ordning och reda.
- Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som har ett stort engagemang i att ge våra kunder den bästa servicen.
- Dessutom har du god initiativförmåga och ser vad som behöver göras.
- Vidare har du god datorvana, är en duktig administratör och du har gärna erfarenhet av lagerhantering.
- Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift

Om företaget
Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, eller vill jobba, i motorbranschen. Gemensamt för alla de kandidater vi kommer i kontakt med, är att de vill ha ett jobb att trivas med. Att utmanas av. Att växa med.

Hos oss möter du kunniga människor som gör sitt bästa för att du ska hitta rätt. Våra väl fungerande metoder och processer talar för att vi kommer att lyckas. För dig som söker ett av våra många konsultjobb erbjuder vi kvalificerade uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Med väl fungerande samarbeten mellan oss och våra uppdragsgivare, vågar vi påstå att vi har jobbet som kommer att förändra ditt arbetsliv. Som anställd i Autorekryterings bemanningsverksamhet har du möjligheten att utvecklas motorbranschen. Du får en trygg anställning hos Autorekrytering och en konsultchef som guidar dig, stöttar dig och pushar dig till en framgångsrik karriär i motorbranschen.

Kontaktuppgifter
Vänta inte! Här är din chans att bli en del av ett fantastiskt team och utforska spännande möjligheter inom motorbranschen. Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans leverera enastående kundservice!
Har du frågor om tjänsten eller processen besvaras det av ansvarig rekryterare Felix Taylor på felix.taylor@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Gå med i Autorekryterings nätverk av mekaniker

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Är du mekaniker och söker nästa utmaning i karriären? Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag i fordonsbranschen och matchar varje år hundratals personer mot rätt arbete. Vi arbetar både med direktrekryteringar till våra kunder och med konsultuppdrag där du arbetar på en verkstad men är anställd av Autorekrytering. Du väljer själv vad som passar dig så matchar vi dig mot din nästa drömtjänst!

Varje vecka får vi in nya förfrågningar från våra kunder. Det kan vara verkstäder som söker allt från juniora mekaniker till seniora tekniker, från personbilsmekaniker till buss-, lastbils- och maskinmekaniker. Vi samarbetar med såväl den lilla verkstaden som med stora välkända återförsäljare och verkstäder auktoriserade för premiummärken.

Att finnas med i vårt nätverk av mekaniker innebär många fördelar. När vi får in en ny tjänst söker vi alltid i vårt interna nätverk och kontaktar de personer som vi tror skulle passa för tjänsten. Ibland tillsätts tjänsterna snabbt och utan att vi annonserat tjänsten. Så vill du inte missa attraktiva jobberbjudanden – registrera ditt CV här!


Din Profil
Vi söker dig som är mekaniker, oavsett om du nyligen tagit studenten från fordonsprogrammet eller om du är erfaren tekniker med många års erfarenhet i yrket. Ofta efterfrågar våra kunder dock erfarenhet inom el och felsökning, så har du det är det mycket meriterande. För dig med gedigen erfarenhet och kunskap finns stora möjligheter att få arbeta med mycket attraktiva märken.

Om företaget
Autorekrytering är Sveriges största auktoriserade rekryterings- och bemanningsföretag nischat mot fordonsbranschen. Vi är medlemmar i Almega och Svenskt Näringsliv. Autorekrytering grundades 2005 och har genom åren matchat tusentals kandidater mot rätt tjänster och arbetsgivare.
Vi tillsätter tjänster inom hela organisationen, från ledningsgrupp till verkstadsgolv och har ett stort kontaktnät i branschen, både vad gäller kunder och kandidater.

Varmt välkommen till oss!

Ansök nu

Operations Assistant, Tip Trailer Services Göteborg

Transportadministratör
Läs mer Jan 8
Arbetsbeskrivning
Trivs du med trailers och tunga fordon i transportbranschen samt ett administrativt arbete och har erfarenhet av fakturering? Vill du vara med på en tillväxtresa och få möjligheten att komma med egna idéer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Operations Assistant hos TIP Trailer i Göteborg

Arbetsuppgifter:

-Daglig uppdatering och genomgång av gårdsinventeringen
-Stämma av med uthyrningen gällande behov av lediga trailers till uthyrning
-In och ut-check av trailers
-Uppdatering i ALS (affärssystem)
-Se till att information/bilder för trailers som skall säljas laddas upp i Matrix
-Tillsammans med verkstaden planera jobb i verkstaden och se över kapaciteten
-Starta upp kylmaskinerna en gång i veckan och säkerställa att ATP & Kylservice blir utförda
-Försäkra att specifikationer och utrustningen på nya trailers från fabrik motsvarar beställningarna
-Planera transport av trailers till och från andra depoter i Sverige, samt planering av 3 olika P-platser i Göteborg.
-Koordinering av GPS installationerna
-Fysisk kontroll av parkeringar i Göteborg en gång i veckan samt rapportering i ALS
-Upprätthålla PO till leverantörer på beställda jobb
-Fakturering och kreditering
-Hålla koll på garantireparationer tillsammans med verkstaden
-Kundservice

Du kommer att få en god introduktion och i takt med att verksamheten växer kommer du att på sikt få möjligheten vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner kring arbetet.

Din Profil
Vi söker dig som har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och som lägger stor vikt vid att vara noggrann. Du trivs att arbeta med stundtals hög arbetsbelastning eftersom du är duktig på att prioritera rätt saker. Slutligen tror vi att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt, anpassa dig efter din omgivning och är öppen för förändringar.

Formella krav:
- Erfarenhet av administration och fakturering
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana, erfarenhet från affärssystem eller liknande.
- Avslutad gymnasial utbildning
- Erfarenhet av trailers, tunga fordon och transportbranschen är meriterande

Personliga kompetenser
- Flexibel: Öppenhet för förändring och en persons anpassningsförmåga. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Personen ser möjlighet i förändringar.
- Noggrann: Förmågan och intresset för att vara mycket noggrann med detaljer i det dagliga arbetet. Viktigt i roller som kräver hög noggrannhet.
- Stresstålig: Hantering av stress och hög arbetsbelastning, en person som föredrar ett arbete med högt arbetstempo eller ett arbete där det finns mer tid för reflektion och analys.
- Strukturerad: Förmågan att hålla och skapa struktur, en egenskap som är mycket viktig i roller med hög arbetsbelastning och där det är krav på rapportering samt struktur


Om företaget
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag med möjlighet att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på TIP trailer service erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och tjänstepension.

Läs mer om företaget på:
https://www.tipeurope.se/

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operations Assistant, Tip Trailer Services Göteborg

Verkstadskontorist
Läs mer Jan 8
Arbetsbeskrivning
Trivs du med trailers och tunga fordon i transportbranschen samt ett administrativt arbete och har erfarenhet av fakturering? Vill du vara med på en tillväxtresa och få möjligheten att komma med egna idéer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Operations Assistant hos TIP Trailer i Göteborg

Arbetsuppgifter:

-Daglig uppdatering och genomgång av gårdsinventeringen
-Stämma av med uthyrningen gällande behov av lediga trailers till uthyrning
-In och ut-check av trailers
-Uppdatering i ALS (affärssystem)
-Se till att information/bilder för trailers som skall säljas laddas upp i Matrix
-Tillsammans med verkstaden planera jobb i verkstaden och se över kapaciteten
-Starta upp kylmaskinerna en gång i veckan och säkerställa att ATP & Kylservice blir utförda
-Försäkra att specifikationer och utrustningen på nya trailers från fabrik motsvarar beställningarna
-Planera transport av trailers till och från andra depoter i Sverige, samt planering av 3 olika P-platser i Göteborg.
-Koordinering av GPS installationerna
-Fysisk kontroll av parkeringar i Göteborg en gång i veckan samt rapportering i ALS
-Upprätthålla PO till leverantörer på beställda jobb
-Fakturering och kreditering
-Hålla koll på garantireparationer tillsammans med verkstaden
-Kundservice

Du kommer att få en god introduktion och i takt med att verksamheten växer kommer du att på sikt få möjligheten vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner kring arbetet.

Din Profil
Vi söker dig som har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och som lägger stor vikt vid att vara noggrann. Du trivs att arbeta med stundtals hög arbetsbelastning eftersom du är duktig på att prioritera rätt saker. Slutligen tror vi att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt, anpassa dig efter din omgivning och är öppen för förändringar.

Formella krav:
- Erfarenhet av administration och fakturering
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana, erfarenhet från affärssystem eller liknande.
- Avslutad gymnasial utbildning
- Erfarenhet av trailers, tunga fordon och transportbranschen är meriterande

Personliga kompetenser
- Flexibel: Öppenhet för förändring och en persons anpassningsförmåga. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Personen ser möjlighet i förändringar.
- Noggrann: Förmågan och intresset för att vara mycket noggrann med detaljer i det dagliga arbetet. Viktigt i roller som kräver hög noggrannhet.
- Stresstålig: Hantering av stress och hög arbetsbelastning, en person som föredrar ett arbete med högt arbetstempo eller ett arbete där det finns mer tid för reflektion och analys.
- Strukturerad: Förmågan att hålla och skapa struktur, en egenskap som är mycket viktig i roller med hög arbetsbelastning och där det är krav på rapportering samt struktur


Om företaget
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag med möjlighet att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på TIP trailer service erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och tjänstepension.

Läs mer om företaget på:
https://www.tipeurope.se/

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operations Assistant, Tip Trailer Services Göteborg

Fakturakontrollant
Läs mer Dec 28
Arbetsbeskrivning
Trivs du med trailers och tunga fordon i transportbranschen samt ett administrativt arbete och har erfarenhet av fakturering? Vill du vara med på en tillväxtresa och få möjligheten att komma med egna idéer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Operations Assistant hos TIP Trailer i Göteborg

Arbetsuppgifter:

-Daglig uppdatering och genomgång av gårdsinventeringen
-Stämma av med uthyrningen gällande behov av lediga trailers till uthyrning
-In och ut-check av trailers
-Uppdatering i ALS (affärssystem)
-Se till att information/bilder för trailers som skall säljas laddas upp i Matrix
-Tillsammans med verkstaden planera jobb i verkstaden och se över kapaciteten
-Starta upp kylmaskinerna en gång i veckan och säkerställa att ATP & Kylservice blir utförda
-Försäkra att specifikationer och utrustningen på nya trailers från fabrik motsvarar beställningarna
-Planera transport av trailers till och från andra depoter i Sverige, samt planering av 3 olika P-platser i Göteborg.
-Koordinering av GPS installationerna
-Fysisk kontroll av parkeringar i Göteborg en gång i veckan samt rapportering i ALS
-Upprätthålla PO till leverantörer på beställda jobb
-Fakturering och kreditering
-Hålla koll på garantireparationer tillsammans med verkstaden
-Kundservice

Du kommer att få en god introduktion och i takt med att verksamheten växer kommer du att på sikt få möjligheten vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner kring arbetet.

Din Profil
Vi söker dig som har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och som lägger stor vikt vid att vara noggrann. Du trivs att arbeta med stundtals hög arbetsbelastning eftersom du är duktig på att prioritera rätt saker. Slutligen tror vi att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt, anpassa dig efter din omgivning och är öppen för förändringar.

Formella krav:
- Erfarenhet av administration och fakturering
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana, erfarenhet från affärssystem eller liknande.
- Avslutad gymnasial utbildning
- Erfarenhet av trailers, tunga fordon och transportbranschen är meriterande

Personliga kompetenser
- Flexibel: Öppenhet för förändring och en persons anpassningsförmåga. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Personen ser möjlighet i förändringar.
- Noggrann: Förmågan och intresset för att vara mycket noggrann med detaljer i det dagliga arbetet. Viktigt i roller som kräver hög noggrannhet.
- Stresstålig: Hantering av stress och hög arbetsbelastning, en person som föredrar ett arbete med högt arbetstempo eller ett arbete där det finns mer tid för reflektion och analys.
- Strukturerad: Förmågan att hålla och skapa struktur, en egenskap som är mycket viktig i roller med hög arbetsbelastning och där det är krav på rapportering samt struktur


Om företaget
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag med möjlighet att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på TIP trailer service erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och tjänstepension.

Läs mer om företaget på:
https://www.tipeurope.se/

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operations Assistant, Tip Trailer Services Göteborg

Fakturakontrollant
Läs mer Jan 8
Arbetsbeskrivning
Trivs du med trailers och tunga fordon i transportbranschen samt ett administrativt arbete och har erfarenhet av fakturering? Vill du vara med på en tillväxtresa och få möjligheten att komma med egna idéer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Operations Assistant hos TIP Trailer i Göteborg

Arbetsuppgifter:

-Daglig uppdatering och genomgång av gårdsinventeringen
-Stämma av med uthyrningen gällande behov av lediga trailers till uthyrning
-In och ut-check av trailers
-Uppdatering i ALS (affärssystem)
-Se till att information/bilder för trailers som skall säljas laddas upp i Matrix
-Tillsammans med verkstaden planera jobb i verkstaden och se över kapaciteten
-Starta upp kylmaskinerna en gång i veckan och säkerställa att ATP & Kylservice blir utförda
-Försäkra att specifikationer och utrustningen på nya trailers från fabrik motsvarar beställningarna
-Planera transport av trailers till och från andra depoter i Sverige, samt planering av 3 olika P-platser i Göteborg.
-Koordinering av GPS installationerna
-Fysisk kontroll av parkeringar i Göteborg en gång i veckan samt rapportering i ALS
-Upprätthålla PO till leverantörer på beställda jobb
-Fakturering och kreditering
-Hålla koll på garantireparationer tillsammans med verkstaden
-Kundservice

Du kommer att få en god introduktion och i takt med att verksamheten växer kommer du att på sikt få möjligheten vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner kring arbetet.

Din Profil
Vi söker dig som har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och som lägger stor vikt vid att vara noggrann. Du trivs att arbeta med stundtals hög arbetsbelastning eftersom du är duktig på att prioritera rätt saker. Slutligen tror vi att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt, anpassa dig efter din omgivning och är öppen för förändringar.

Formella krav:
- Erfarenhet av administration och fakturering
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana, erfarenhet från affärssystem eller liknande.
- Avslutad gymnasial utbildning
- Erfarenhet av trailers, tunga fordon och transportbranschen är meriterande

Personliga kompetenser
- Flexibel: Öppenhet för förändring och en persons anpassningsförmåga. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Personen ser möjlighet i förändringar.
- Noggrann: Förmågan och intresset för att vara mycket noggrann med detaljer i det dagliga arbetet. Viktigt i roller som kräver hög noggrannhet.
- Stresstålig: Hantering av stress och hög arbetsbelastning, en person som föredrar ett arbete med högt arbetstempo eller ett arbete där det finns mer tid för reflektion och analys.
- Strukturerad: Förmågan att hålla och skapa struktur, en egenskap som är mycket viktig i roller med hög arbetsbelastning och där det är krav på rapportering samt struktur


Om företaget
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag med möjlighet att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på TIP trailer service erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och tjänstepension.

Läs mer om företaget på:
https://www.tipeurope.se/

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Transportbilssäljare till vår kund inom motorbranschen i Göteborg

Bilförsäljare
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Vill du ta din karriär till nästa nivå som transportbilssäljare? Här är din chans att göra det med oss!

Dina Huvudsakliga Uppgifter Innefattar:

Som transportbilssäljare har du en nyckelroll där du bygger och underhåller långsiktiga affärsrelationer med både privatpersoner och företag. Din främsta uppgift är att erbjuda en överlägsen serviceupplevelse till kunder. Här är vad du kan förvänta dig:

Uppslutande Försäljning: Du får aktivt arbeta med uppsökande försäljning via telefon, där du öppnar dörrar till nya möjligheter och skapar nya affärsmöjligheter.
Proaktivitet: Ta initiativ för att identifiera potentiella kunder och följa upp med dem efter samtal.
Självständighet: Ansvar och eget driv är nyckeln till din framgång i denna självständiga roll.
Resultatorientering: Du har tidigare levererat resultat inom försäljning och trivs i en resultatdriven miljö.
Professionell Kommunikation: Du kommunicerar effektivt med beslutsfattare och representerar vårt företag på ett professionellt sätt.
Datorvana: Du är bekant med användningen av datorverktyg för att effektivisera ditt arbete.

Din Profil
För att lyckas i denna roll, bör du ha:

Erfarenhet: Gedigen erfarenhet av B2B eller B2C försäljning där du självständigt har byggt upp en kundportfölj och bokat möten.
Entreprenörsanda: En proaktiv och entreprenöriell inställning som gör att du vågar nå ut till potentiella kunder.
Självdrift: Förmåga att ta initiativ och driva din egen försäljning med hög grad av självständighet.
Resultatfokus: Ett bevisat resultatfokus och en stark vilja att leverera resultat.
Professionell: Förmågan att kommunicera professionellt och företräda vårt företag på ett överlägset sätt.
Datorfärdigheter: Bekantskap med användning av datorverktyg för att effektivisera arbetsflödet.

Om företaget
Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, eller vill jobba, i motorbranschen. Gemensamt för alla de kandidater vi kommer i kontakt med, är att de vill ha ett jobb att trivas med. Att utmanas av. Att växa med.

Hos oss möter du kunniga människor som gör sitt bästa för att du ska hitta rätt. Våra väl fungerande metoder och processer talar för att vi kommer att lyckas. För dig som söker ett av våra många konsultjobb erbjuder vi kvalificerade uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Med väl fungerande samarbeten mellan oss och våra uppdragsgivare, vågar vi påstå att vi har jobbet som kommer att förändra ditt arbetsliv. Som anställd i Autorekryterings bemanningsverksamhet har du möjligheten att utvecklas motorbranschen. Du får en trygg anställning hos Autorekrytering och en konsultchef som guidar dig, stöttar dig och pushar dig till en framgångsrik karriär i motorbranschen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller processen besvaras det av ansvarig rekryterare Felix Taylor på felix.taylor@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Inköpare till kund i Göteborg

Inköpare
Läs mer Dec 18
Arbetsbeskrivning
Har du tidigare erfarenhet av inköp och är en duktig förhandlare? Då kan detta vara ett uppdrag för dig!

Vi söker nu en inköpare med inriktning begagnat till kund. I rollen kommer du att ansvara för förhandlingarna för att säkerställa det bästa priset i förhållande till kvalitet och övergripande värde. Du ansvara för utveckling och lönsamhet av produktsortimentet samt att priserna är konkurrenskraftiga.

Du kommer att ge stöd åt våra kunder med produktrelaterade problem och därmed bygger goda och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer.
Rollen innebär även att samarbeta tillsammans med andra avdelningar inom marknad att driva event och kampanjer i samarbete med återförsäljare


Din Profil
För att lyckas i rollen har du utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet från arbete i liknande roll.
Du har med fördel arbetat med reservdelsinköp alternativt annan relevant erfarenhet inom motorbranschen. Du har mycket goda kunskaper i Office paketet framför allt i Excel. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du en god kommunikatör, serviceinriktad och har förmågan att bygga långsiktiga relationer. Du är affärsmässig och är en problemlösare som har lätt för att ta egna initiativ och beslut.


Om företaget
Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, eller vill jobba, i motorbranschen. Gemensamt för alla de kandidater vi kommer i kontakt med, är att de vill ha ett jobb att trivas med. Att utmanas av. Att växa med.

Hos oss möter du kunniga människor som gör sitt bästa för att du ska hitta rätt. Våra väl fungerande metoder och processer talar för att vi kommer att lyckas. För dig som söker ett av våra många konsultjobb erbjuder vi kvalificerade uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Med väl fungerande samarbeten mellan oss och våra uppdragsgivare, vågar vi påstå att vi har jobbet som kommer att förändra ditt arbetsliv.


Kontaktuppgifter
Intervjuer kommer ske löpande så skicka din ansökan redan i dag. Välkommen!

Ansök nu

Bilsäljare till kommande direktrekrytering

Bilförsäljare
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Autorekrytering samarbetar med de främsta återförsäljarna, generalagenterna och leverantörerna i fordonsbranschen. Vi har ett ständigt inflöde av förfrågningar från våra kunder som vill rekrytera duktiga bilsäljare. Några av tjänsterna annonseras på vår hemsida, medan andra tillsätts direkt med kandidater från vårt nätverk. Därför vill vi komma i kontakt med dig som har erfarenhet som bilsäljare och som antingen aktivt söker nytt arbete, eller som helt enkelt vill hålla dörrarna öppna för framtida jobbmöjligheter.

Oavsett om du vill arbeta med nybil eller begagnat, mot privatpersoner eller företag, hos en mindre handlare eller en stor koncern, så har vi rätt tjänst för dig. Registrera ditt CV via denna annons så finns du med i vårt nätverk och kommer att bli kontaktad när vi får in en tjänst som vi tror kan passa dig. På detta sätt missar du inte spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare!

Denna annons avser tjänster i Göteborgsområdet

Din Profil
Våra kunder söker allt från juniora säljare med ett par års erfarenhet, till seniora säljare med många års erfarenhet i yrket. För att matcha vad vi söker har du dokumenterad erfarenhet som bilsäljare där du gjort goda försäljningsresultat. Du är driven, kundorienterad, målinriktad och prestigelös. Specificera gärna i ditt personliga brev om du främst är intresserad av nybil eller begagnat samt om du främst vill arbeta mot privatperson eller företag.

Om företaget
Autorekrytering har funnits sedan 2005 och är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag i fordonsbranschen. Vi hittar snabbt rätt kompetens – från verkstadsgolv till ledande positioner.

Vi finns när du behöver driven och kunnig personal. Oavsett om det gäller rekrytering eller tillfällig förstärkning hjälper vi dig att hitta rätt. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi utför uppdrag i hela Sverige.

Ansök nu

Operations Assistant, Tip Trailer Services Göteborg

Transportadministratör
Läs mer Dec 28
Arbetsbeskrivning
Trivs du med trailers och tunga fordon i transportbranschen samt ett administrativt arbete och har erfarenhet av fakturering? Vill du vara med på en tillväxtresa och få möjligheten att komma med egna idéer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Operations Assistant hos TIP Trailer i Göteborg

Arbetsuppgifter:

-Daglig uppdatering och genomgång av gårdsinventeringen
-Stämma av med uthyrningen gällande behov av lediga trailers till uthyrning
-In och ut-check av trailers
-Uppdatering i ALS (affärssystem)
-Se till att information/bilder för trailers som skall säljas laddas upp i Matrix
-Tillsammans med verkstaden planera jobb i verkstaden och se över kapaciteten
-Starta upp kylmaskinerna en gång i veckan och säkerställa att ATP & Kylservice blir utförda
-Försäkra att specifikationer och utrustningen på nya trailers från fabrik motsvarar beställningarna
-Planera transport av trailers till och från andra depoter i Sverige, samt planering av 3 olika P-platser i Göteborg.
-Koordinering av GPS installationerna
-Fysisk kontroll av parkeringar i Göteborg en gång i veckan samt rapportering i ALS
-Upprätthålla PO till leverantörer på beställda jobb
-Fakturering och kreditering
-Hålla koll på garantireparationer tillsammans med verkstaden
-Kundservice

Du kommer att få en god introduktion och i takt med att verksamheten växer kommer du att på sikt få möjligheten vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner kring arbetet.

Din Profil
Vi söker dig som har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och som lägger stor vikt vid att vara noggrann. Du trivs att arbeta med stundtals hög arbetsbelastning eftersom du är duktig på att prioritera rätt saker. Slutligen tror vi att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt, anpassa dig efter din omgivning och är öppen för förändringar.

Formella krav:
- Erfarenhet av administration och fakturering
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana, erfarenhet från affärssystem eller liknande.
- Avslutad gymnasial utbildning
- Erfarenhet av trailers, tunga fordon och transportbranschen är meriterande

Personliga kompetenser
- Flexibel: Öppenhet för förändring och en persons anpassningsförmåga. Kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Personen ser möjlighet i förändringar.
- Noggrann: Förmågan och intresset för att vara mycket noggrann med detaljer i det dagliga arbetet. Viktigt i roller som kräver hög noggrannhet.
- Stresstålig: Hantering av stress och hög arbetsbelastning, en person som föredrar ett arbete med högt arbetstempo eller ett arbete där det finns mer tid för reflektion och analys.
- Strukturerad: Förmågan att hålla och skapa struktur, en egenskap som är mycket viktig i roller med hög arbetsbelastning och där det är krav på rapportering samt struktur


Om företaget
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag med möjlighet att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på TIP trailer service erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och tjänstepension.

Läs mer om företaget på:
https://www.tipeurope.se/

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Servicerådgivare till kund i Göteborg med omnejd

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Som servicerådgivare har du en central roll i verksamheten där du är företagets ansikte utåt och stor vikt läggs på ditt kundbemötande då du är länken mellan kunderna och teknikerna.
Du företräder ett företag med hög kompetens, ett starkt varumärke och ett starkt engagemang för kunderna.
Därmed anses det vara viktigt att du som söker har ett proffsigt bemötande och drivs av att lämna den bästa servicen till kunderna.
Utöver ditt personliga kundbemötande är datorn och dess system dina främsta arbetsverktyg.

Som servicerådgivare kommer du arbeta med exempelvis:
- boka in kunder, ta emot kundbilar, prissätta utfört arbete,
- hantera försäkringsskador glas, maskin samt plåt och slutligen förklara det utförda arbetet för kunden i samband med utlämning av kundens bil.
Med tiden kommer du även att arbeta med exempelvis:
- bedöma garantianspråk, bearbeta kundreklamationer och vägleda kunderna i tekniska frågor.
Detta är en väldigt varierande och lärorik roll, där du får möjlighet att arbeta med samt bli involverad i olika arbetsuppgifter inom servicemarknad.

Din Profil
Är du en person som brinner för att ge service och arbetar alltid med viljan att överträffa kundens förväntningar? Då är det dig vi söker till våra tjänster som servicerådgivare!
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av rollen som Servicerådgivare. Som person är du öppen, social och framåt. Självklart älskar du att ge kundservice i världsklass!

För att trivas i denna roll bör du drivas av utmaningar och ha lätt för att skapa ett personligt möte med kunder.
I denna tjänst lägger vi stort vikt vid din personlighet där vi värdesätter din sociala kompetens och energi samt din förmåga att lösa problem som kan uppstå.

Om företaget
Sedan 2005 har vi på Autorekrytering matchat människor med rätt jobb inom motorbranschen. Vi strävar efter att jobba med ledande aktörer i motorbranschen och vår ambition är att bygga en långsiktig affärsrelation som bygger på professionalism och förtroende. Vi finns på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö, men vi håller även ett öga på den lokala marknaden.
Hos oss får du möjlighet till varierande arbetsuppgifter där du har möjlighet att påverka din arbetsdag och karrär.

Kontaktuppgifter
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta felix.taylor@autorekrytering.se
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Inköpare till kund i Göteborg

Inköpare
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Har du tidigare erfarenhet av inköp och är en duktig förhandlare? Då kan detta vara ett uppdrag för dig!

Vi söker nu en inköpare med inriktning begagnat till kund. I rollen kommer du att ansvara för förhandlingarna för att säkerställa det bästa priset i förhållande till kvalitet och övergripande värde. Du ansvara för utveckling och lönsamhet av produktsortimentet samt att priserna är konkurrenskraftiga.

Du kommer att ge stöd åt våra kunder med produktrelaterade problem och därmed bygger goda och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer.
Rollen innebär även att samarbeta tillsammans med andra avdelningar inom marknad att driva event och kampanjer i samarbete med återförsäljare


Din Profil
För att lyckas i rollen har du utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet från arbete i liknande roll.
Du har med fördel arbetat med reservdelsinköp alternativt annan relevant erfarenhet inom motorbranschen. Du har mycket goda kunskaper i Office paketet framför allt i Excel. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du en god kommunikatör, serviceinriktad och har förmågan att bygga långsiktiga relationer. Du är affärsmässig och är en problemlösare som har lätt för att ta egna initiativ och beslut.


Om företaget
Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, eller vill jobba, i motorbranschen. Gemensamt för alla de kandidater vi kommer i kontakt med, är att de vill ha ett jobb att trivas med. Att utmanas av. Att växa med.

Hos oss möter du kunniga människor som gör sitt bästa för att du ska hitta rätt. Våra väl fungerande metoder och processer talar för att vi kommer att lyckas. För dig som söker ett av våra många konsultjobb erbjuder vi kvalificerade uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Med väl fungerande samarbeten mellan oss och våra uppdragsgivare, vågar vi påstå att vi har jobbet som kommer att förändra ditt arbetsliv.


Kontaktuppgifter
Intervjuer kommer ske löpande så skicka din ansökan redan i dag. Välkommen!

Ansök nu

Servicechef till vår kund i Göteborg inom motorbranschen

Servicechef, bilverkstad
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Vill du vara en nyckelspelare i motorbranschen och driva vår kunds framgång framåt? Nu har du chansen att göra det som Servicechef och forma framtiden.

Som Servicechef har du en nyckelroll i den dagliga driften av serviceavdelningen. Du kommer att ansvara för att upprätthålla och förbättra befintliga rutiner samt skapa en produktiv och positiv arbetsmiljö. Här är vad du kan förvänta dig:

Ledarskap: Skapa en arbetsplats där dina medarbetare känner sig motiverade och engagerade, och leda dem till framgång.
Verksamhetsstyrning: Ansvara för resursplanering och säkerställa effektiv kompetensutveckling.
Mötesdeltagande: Delta i regelbundna möten som rör både försäljning och serviceavdelningen.

Din Profil
Vi tror att du är en person som är entusiastisk för utmaningar och drivs av att ta ansvar. Du har en förmåga att påverka och driva utveckling. I din roll kommer du att ha möjlighet att forma servicemarknaden tillsammans med dina kollegor och sätta din prägel på verksamheten.

Vi Ser Gärna att Du Har:

Erfarenhet: Gedigen erfarenhet inom fordonsbranschen, särskilt i en ledande roll.
Språkkunskaper: Starka kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Datorvana: Bekantskap med användningen av datorverktyg för effektiv verksamhetsstyrning.
Kundorientering: Ett genuint intresse för att arbeta nära kunder.
Administrativ förmåga: Förmåga att hantera administrativa uppgifter.

Om företaget
Autorekrytering är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag nischat inom motorbranschen. Vi hittar snabbt rätt kompetens – från verkstadsgolv till ledande positioner.
Sedan 2005 har vi på Autorekrytering matchat människor med rätt jobb inom motorbranschen. Vi finns när du behöver driven och kunnig personal. Oavsett om det gäller rekrytering eller tillfällig förstärkning hjälper vi dig att hitta rätt.
Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Vi utför uppdrag i hela Sverige.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom en bransch som är i ständig förändring och tillväxt, där din potential är gränslös.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller processen besvaras det av ansvarig rekryterare Felix Taylor på felix.taylor@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Reservdelsman/-kvinna till kund i Göteborg

Reservdelsspecialist/Bildelsspecialist
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Som reservdelsperson arbetar du bland annat med att serva verkstadens mekaniker med reservdelar de behöver för att utföra sitt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat försäljning och inköp av reservdelar- och tillbehör, traditionell lagerhantering samt att hantera kunder via telefon och över disk. Som en del i teamet på reservdelsavdelningen spelar du en viktig roll för att verksamheten skall fungera.

Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter så som ordermottagning av reservdelar och tillbehör över disk, telefon och mail. Ta emot leveranser och lagerföra reservdelar till reservdelslagret samt administrera beställningar både internt och externt.

Din Profil
Vi söker dig med en bakgrund från fordonsbranschen, meriterande om du tidigare har arbetat med reservdelar, lagerhantering men även andra roller inom verkstadsledet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som har ett stort engagemang i att ge både kunder och interna medarbetare den bästa servicen.

Dina arbetsdagar består utav varierade arbetsuppgifter vilket förutsätter att du har initiativförmåga och ser vad som behöver göras. Som person uppskattar du variationen av administration, kundkontakt och problemlösning i viss mån. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och innehar B-körkort.

Om företaget
Autorekrytering samarbetar med de främsta generalagenterna, leverantörerna och bilåterförsäljarna inom motorbranschen. Som anställd hos oss får du tillgång till vårt stora nätverk i branschen och får representera en aktör i framkant. Vi får ännu en duktig konsult (Du) och du får nya erfarenheter och värdefulla kontakter. Vi står bakom dig när du är ute på uppdrag - stöttar och peppar dig så att du ska nå nya nivåer i din personliga utveckling.

Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får tillgång till en variation av arbetsplatser och nätverksmöjligheter. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och har kollektivavtal.Kontaktuppgifter
Tveka inte att skicka in CV tillsammans med ditt personliga brev redan idag! Frågor besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se . Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Reservdelsman/-kvinna till kund i Göteborg

Reservdelsspecialist/Bildelsspecialist
Läs mer Dec 22
Arbetsbeskrivning
Som reservdelsperson arbetar du bland annat med att serva verkstadens mekaniker med reservdelar de behöver för att utföra sitt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat försäljning och inköp av reservdelar- och tillbehör, traditionell lagerhantering samt att hantera kunder via telefon och över disk. Som en del i teamet på reservdelsavdelningen spelar du en viktig roll för att verksamheten skall fungera.

Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter så som ordermottagning av reservdelar och tillbehör över disk, telefon och mail. Ta emot leveranser och lagerföra reservdelar till reservdelslagret samt administrera beställningar både internt och externt.

Din Profil
Vi söker dig med en bakgrund från fordonsbranschen, meriterande om du tidigare har arbetat med reservdelar, lagerhantering men även andra roller inom verkstadsledet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som har ett stort engagemang i att ge både kunder och interna medarbetare den bästa servicen.

Dina arbetsdagar består utav varierade arbetsuppgifter vilket förutsätter att du har initiativförmåga och ser vad som behöver göras. Som person uppskattar du variationen av administration, kundkontakt och problemlösning i viss mån. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och innehar B-körkort.

Om företaget
Autorekrytering samarbetar med de främsta generalagenterna, leverantörerna och bilåterförsäljarna inom motorbranschen. Som anställd hos oss får du tillgång till vårt stora nätverk i branschen och får representera en aktör i framkant. Vi får ännu en duktig konsult (Du) och du får nya erfarenheter och värdefulla kontakter. Vi står bakom dig när du är ute på uppdrag - stöttar och peppar dig så att du ska nå nya nivåer i din personliga utveckling.

Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får tillgång till en variation av arbetsplatser och nätverksmöjligheter. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och har kollektivavtal.Kontaktuppgifter
Tveka inte att skicka in CV tillsammans med ditt personliga brev redan idag! Frågor besvaras av Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se . Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verkmästare till kund i Göteborg

Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad
Läs mer Dec 27
Arbetsbeskrivning
Som verkmästare är du en stark länk mellan samtliga avdelningar på verkstaden. I rollen som verkmästare kommer du att arbeta i huvudsak med den dagliga driften på verkstaden. Arbetsuppgifterna består bland annat av prissättning, sammanställa arbetsorder, planera, leda och fördela arbetena på verkstaden.

Arbetet innebär även viss administration vilket ställer höga krav på din förmåga att snabbt kunna växla mellan uppgifter, planera och prioritera utifrån verksamhetens behov. Med din expertis säkerställer du ett effektivt och produktivt flöde, allt för att optimera maximal kapacitet.


Din Profil
För att lyckas bäst i denna roll tror vi att du är en fordonsintresserad person med tidigare yrkeserfarenhet från fordonsbranschen och tunga sidan. Oavsett tidigare erfarenheter har du god förståelse för verkstadsflödet och vikten av ett gott samarbete. Du har en god administrativ förmåga och teknisk förståelse.

Vi söker dig som brinner för service med ett positivt och lösningsorienterat sätt. Du har goda data- och systemkunskaper och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Vidare ser vi att du är en serviceminded, lyhörd och kommunikativ person som har lätt för att bygga relationer. B-körkort är ett krav för denna tjänst.


Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi ser med stolthet tillbaka på vår utveckling sedan starten 2005 och jobbar ständigt med att överträffa våra kunders, kandidater och medarbetares förväntningar. Att förmedla rekrytering och bemanning till den svenska motorbranschen är fantastiskt spännande!

Våra kunder representerar flera av de mest kända återförsäljarna, verkstäderna och generalagenterna i denna dynamiska bransch. Vi mycket glada över förtroendet vi fått från vårt stora kontaktnät av intressanta kunder och kompetenta kandidater. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan hålla en konsultativ framtoning mot såväl kund, medarbetare, konsult och kandidat. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping och vi utför uppdrag i hela Sverige.


Kontaktuppgifter
Frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fordonstekniker till J Bil Aröd

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Dec 15
Arbetsbeskrivning
Vi söker efter en skicklig fordonstekniker som är redo att ansluta till vårt team på anläggningen i Aröd. Hos oss är kundnöjdhet och trivsel högsta prioritet och vi söker en person som delar våra värderingar. Här är din chans att bli en del av ett företag som sätter kunskap och människor i centrum.

Som fordonstekniker hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa fordonens kvalitet och funktion.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

• Felsökning och åtgärdande av fel på fordon.
• Kontroll och provkörning av åtgärdade fordon.
• In- och utkörning av fordon.
• Självständigt utföra reparations- och underhållsarbeten inom olika utrustningsområden.

Din tidigare erfarenhet och kunskap kommer att avgöra vilka bilmärken du kommer att arbeta med

Din Profil
För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och kollegor på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har en hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.

För att lyckas i rollen har du:

• Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker.
• Dokumenterat goda kunskaper inom diagnostik och felsökning.
• B-körkort.
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska.
• Erfarenhet av något/några av följande märken är meriterande: Peugeot, Citroën, Opel och Mitsubishi Motors.
• Certifikat inom områden som AC är meriterande.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.

Om företaget
J BIL är ett värderingsstyrt företag vars två viktigaste mål är kundnöjdhet och personalens trivsel och engagemang. Vi jobbar efter våra kärnvärden Kärlek, Energi och Dynamik. Hos oss är det viktigt att besluten fattas av den som har kunskapen, samt att alla blir sedda och bekräftade varje dag.


Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten eller processen besvaras av ansvarig rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Fordonstekniker till J Bil Aröd

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Dec 29
Arbetsbeskrivning
Vi söker efter en skicklig fordonstekniker som är redo att ansluta till vårt team på anläggningen i Aröd. Hos oss är kundnöjdhet och trivsel högsta prioritet och vi söker en person som delar våra värderingar. Här är din chans att bli en del av ett företag som sätter kunskap och människor i centrum.

Som fordonstekniker hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa fordonens kvalitet och funktion.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

• Felsökning och åtgärdande av fel på fordon.
• Kontroll och provkörning av åtgärdade fordon.
• In- och utkörning av fordon.
• Självständigt utföra reparations- och underhållsarbeten inom olika utrustningsområden.

Din tidigare erfarenhet och kunskap kommer att avgöra vilka bilmärken du kommer att arbeta med

Din Profil
För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och kollegor på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har en hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.

För att lyckas i rollen har du:

• Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker.
• Dokumenterat goda kunskaper inom diagnostik och felsökning.
• B-körkort.
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska.
• Erfarenhet av något/några av följande märken är meriterande: Peugeot, Citroën, Opel och Mitsubishi Motors.
• Certifikat inom områden som AC är meriterande.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.

Om företaget
J BIL är ett värderingsstyrt företag vars två viktigaste mål är kundnöjdhet och personalens trivsel och engagemang. Vi jobbar efter våra kärnvärden Kärlek, Energi och Dynamik. Hos oss är det viktigt att besluten fattas av den som har kunskapen, samt att alla blir sedda och bekräftade varje dag.


Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten eller processen besvaras av ansvarig rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Fordonstekniker till J Bil Aröd

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Dec 20
Arbetsbeskrivning
Vi söker efter en skicklig fordonstekniker som är redo att ansluta till vårt team på anläggningen i Aröd. Hos oss är kundnöjdhet och trivsel högsta prioritet och vi söker en person som delar våra värderingar. Här är din chans att bli en del av ett företag som sätter kunskap och människor i centrum.

Som fordonstekniker hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa fordonens kvalitet och funktion.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

• Felsökning och åtgärdande av fel på fordon.
• Kontroll och provkörning av åtgärdade fordon.
• In- och utkörning av fordon.
• Självständigt utföra reparations- och underhållsarbeten inom olika utrustningsområden.

Din tidigare erfarenhet och kunskap kommer att avgöra vilka bilmärken du kommer att arbeta med

Din Profil
För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och kollegor på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har en hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.

För att lyckas i rollen har du:

• Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker.
• Dokumenterat goda kunskaper inom diagnostik och felsökning.
• B-körkort.
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska.
• Erfarenhet av något/några av följande märken är meriterande: Peugeot, Citroën, Opel och Mitsubishi Motors.
• Certifikat inom områden som AC är meriterande.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.

Om företaget
J BIL är ett värderingsstyrt företag vars två viktigaste mål är kundnöjdhet och personalens trivsel och engagemang. Vi jobbar efter våra kärnvärden Kärlek, Energi och Dynamik. Hos oss är det viktigt att besluten fattas av den som har kunskapen, samt att alla blir sedda och bekräftade varje dag.


Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten eller processen besvaras av ansvarig rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat ansökningsdatum, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu