Polismyndigheten jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Polismyndigheten i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Förundersökningsledare till Bedrägerisektionen

Inspektör, Polisen
Läs mer Sep 18
Nu söker vi förundersökningsledare till gruppen som hanterar inkomna ärenden som i huvudsak är placerad i Göteborg.
Arbetsuppgifter:
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att:
Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef.
Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation.
Stödja och coacha den utredande personalen.
Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk.
Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamheten.

Kvalifikationer:
Detta är en möjlighet för dig som har:
Svensk Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant akademisk examen alternativt eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Genomfört polisens förundersökningsledarutbildning, regional FU-BAS eller FU-grund eller motsvarande med godkänt resultat.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska.
B-körkort (manuell växel).

Meriterande:
Genomförd och godkänd KFU eller NFU eller FU-fördjupad.
Kunskap om STATUS - statistikuppföljningssystemet.
God kunskap om polisens organisation. Nu söker vi förundersökningsledare till gruppen som hanterar inkomna ärenden som i huvudsak är placerad i Göteborg.

För att läsa mer om tjänsten och söka, följ länken där det står "ansök här".

Ansök nu

Presstalesperson till Kommunikationsavdelningen i Göteborg

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Sep 21
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en Presstalesperson till Kommunikationsenheten med placering i Göteborg. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Kommunikationsavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar med verksamhet i hela landet. Avdelningen har ansvar för att leda och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete och under dygnets alla timmar vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Kommunikationsavdelningen är uppdelad i ett tiotal enheter där vissa har ett nationellt och andra ett mer regionalt ansvar.
Polisregion Väst har ca 5300 anställda och består av polisområdena Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg samt tre regionala enheter och ett regionalt kansli. Kommunikationsenheten i region Väst består av ca 20 medarbetare och är en av sju regionala kommunikationsenheter. De regionala kommunikationsenheterna ansvarar för att omsätta den gemensamma kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionala kommunikationsaktiviteter anpassade till regionens behov.
Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag är primärt att avlasta vakthavande befäl på regionledningscentralen i mediefrågor, framför allt via telefon. Du kommer att skriva och publicera händelsenotiser där media och medborgare kan ta del av vad som har hänt senaste dygnet på polisen.se. Du ger intervjuer, såväl inspelade som direktsända, för press, radio, tv eller via andra digitala kanaler.
Du arbetar också med mer planerad och långsiktig kommunikation och skriver nyhetstexter och reportage om polisens verksamhet, håller utbildningar samt stöttar chefer och nyckelfunktioner inför deras möte med media. Du ingår i polisens stabsarbete vid större händelser/kriser och arbetar med kommunikationsplanering i olika projekt eller verksamhetsområden. Tjänstgöringen omfattar skiftestjänstgöring även röda dagar, kvällar och helger samt 24h beredskapstjänstgöring enligt schema.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Avslutad svensk polisutbildning, alternativt avslutad utbildning eller annan förvärvad erfarenhet inom journalistik, media, kommunikation eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i närtid som arbetsgivaren bedömer relevant
Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då du förväntas författa texter och kommunicera med media och allmänheten
Erfarenhet av att arbeta med sekretesskänsligt material
Goda kunskaper i Officepaketet

Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Aktuell erfarenhet av arbete knutet till polisiär verksamhet/och eller goda kunskaper om polisiära frågor och statlig verksamhet
Erfarenhet av arbete med kriskommunikation
Erfarenhet av mediehantering
Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Personliga egenskaper
Arbetet ställer stora krav på din förmåga att agera under stress och att snabbt kunna växla upp i tempo vid större händelser. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan fatta balanserade beslut även under pressade förhållanden. Du arbetar effektivt och har enkelt för att ta fram det viktigaste och mest relevanta ur en händelse. Vi är en händelsestyrd verksamhet så du har en förmåga att växla mellan planerat och händelsestyrt arbete och mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter. Vi söker dig som är en lagspelare som inte tvekar att hjälpa till där det behövs. Du har förmågan att tänka långsiktigt och proaktivt. Du företräder myndigheten på ett förtroendeingivande sätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, 010-563 87 10
SACO, Lawen Dehghani, 010-563 85 79
SEKO Polisen, Karna Tillheden, 010-561 66 27
ST, Tom Johnsen, st.inom-polisen@polisen.se

Övrig information
Arbetstid: Periodplanering
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 5 oktober 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A537.573/2023 i mailets ärendemening.
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr A537.573/2023, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.
Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Gruppchefer till Bedrägerisektionen i Göteborg

Inspektör, Polisen
Läs mer Sep 15
Bedrägerier är den grova organiserade brottslighetens inkomstkälla för finansiering av andra brott. Har du erfarenhet av ledarskap, brottsutredning och förundersökningsledning och vill vara med och bidra till att stoppa inflödet? De ärenden som utreds är komplexa varför lagspel, förmåga att se helheten och hitta nya metoder och arbetssätt är nyckelfaktorer för att nå framgång i utredningarna.
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Bedrägerisektion
Bedrägerisektionen tillhör utredningsenheten i region Väst. Brottsfenomenet bedrägeri utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället. Därför är en stor uppgift för bedrägerisektionen att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar. Bedrägerisektionen ansvarar för handläggningen av regionens inkomna bedrägeribrottsärenden. Sektionen arbetar i internationellt, nationellt, regionalt samt lokalt perspektiv.
Arbetsuppgifter
I denna funktion är man som chef både utredande och operativ vilket ställer krav på din förmåga att kunna växla mellan att arbeta för sektionens bästa som att kunna leda och motivera din grupp och vid behov även att vara operativ i utredningar.
Din grupp består av femtontalet utredare som har hög kompetens inom bedrägeriområdet. Som gruppchef leder du gruppens arbete utifrån ett fullt personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar samtidigt som du verkar som förundersökningsledare.
För att lyckas i rollen har du ett genuint intresse för ledarskap, personal och förundersökningsledning. Du trivs med samverkan och att företräda Bedrägerisektionen både internt och externt samt vill bidra till att sprida kunskap inom området. Då Bedrägerisektionen är en regional resurs krävs en mycket god helhetssyn och förmågan att se egna verksamheten i ett större perspektiv.
Uppdraget som gruppchef för bedrägerigrupp
Som chef för gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området bedrägeri och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
· minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef och/eller arbetsledare
· erfarenhet av brottsutredande verksamhet
· erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
· polisexamen och/eller annan för funktionen relevant akademisk examen alternativt eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
· erfarenhet av förundersökningsledning
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
· erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
· ingått i ledningsforum
· erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
· chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
· erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
· förundersökningsledarutbildning
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
· Analys och helhetssyn
· Mål och resultat
· Utveckling och förändring
· Social säkerhet
· Muntlig och skriftlig kommunikation
· Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Läs mer och sök tjänsten via denna länk:
https://recruit.visma.com/spa/sv/public/apply?guidAssignment=62bf2458-909b-432b-8791-87f767a23a7c&forcelocale=true

Ansök nu

Kommunikatör till Kommunikationsavdelningen, Göteborg

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Sep 15
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en driven kommunikatör till Kommunikationsenheten med placering i Göteborg. Hos oss kommer du att utvecklas tillsammans med engagerade och trevliga kollegor, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Kommunikationsavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar med verksamhet i hela landet. Avdelningen har ansvar för att leda och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete och under dygnets alla timmar vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Kommunikationsavdelningen är uppdelad i ett tiotal enheter där vissa har ett nationellt och andra ett mer regionalt ansvar.

Polisregion Väst har ca 5300 anställda och består av polisområdena Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg samt tre regionala enheter och ett regionalt kansli. Kommunikationsenheten i region Väst består av ca 20 medarbetare och är en av sju regionala kommunikationsenheter. De regionala kommunikationsenheterna ansvarar för att omsätta den gemensamma kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionala kommunikationsaktiviteter anpassade till regionens behov.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt huvuduppdrag är att vara ett kommunikationsstöd för chefer och andra nyckelfunktioner i både operativa och strategiska kommunikationsfrågor. Du arbetar med analys, planering, genomförande och uppföljning av interna och externa kommunikationsinsatser, du skriver artiklar och nyheter till våra interna och externa kanaler och tar fram andra typer av kommunikationsmaterial såsom presentationer och liknande. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med andra, både inom och utanför myndigheten. Du ingår i polisens stabsarbete vid större händelser/kriser och arbetar med kommunikationsplanering i olika projekt eller verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom medie-och kommunikationsvetenskap alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig relevant erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en komplex miljö
• Erfarenhet av operativt och strategiskt kommunikationsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av att coacha och agera rådgivare till personer i ledande befattning i medie- och kommunikationsfrågor
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av kriskommunikation
• Erfarenhet av webbpubliceringsverktyg, företrädesvis Episerver

Personliga egenskaper
För att lyckas i arbetet behöver du vara en strukturerad och ansvarstagande person som gillar att arbeta i grupp såväl som självständigt. Du arbetar strategiskt och långsiktigt men kan samtidigt snabbt byta fokus för att hantera aktuella frågor här och nu. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att hantera stress och du behöver därför ha en god förmåga att arbeta självständigt och kan fatta balanserade beslut även under pressade förhållanden. Du kommer att arbeta i medborgarnas tjänst och därför är det viktigt att du förstår vidden av det förtroendeskapande arbete det innebär att arbeta med kommunikationsfrågor hos polisen. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26 september 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Gruppchefer till Regionledningscentralen region Väst, Göteborg

Inspektör, Polisen
Läs mer Sep 13
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 36 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Regionledningscentral (RLC)
Regionledningscentralen i region Väst ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid operativa enheten. Arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC- befäl, vakthavande befäl och regionala insatsledare. På regionledningscentralen hanteras, bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Verksamheten vid regionledningscentralen präglas av ett tydligt medborgarperspektiv där regionledningscentralen ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden.
RLC Väst målsättning är att skapa Sveriges främsta Regionledningscentral och utveckla ett starkt ledarskap och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation, förståelse och relation. Är du den vi söker som vill vara med och påverka utvecklingsresan till Sveriges främsta ledningscentral och bli en viktig kugge i ett framåtlutat ledningsteam?
Arbetsuppgifter
Som chef för operatörsgrupp rapporterar du till sektionschef samt ingår i RLC:s ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Som chef för en operatörsgrupp arbetar du nära dina medarbetare i turlaget och ger dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag, även om du inte är ansvarig för den operativa arbetsledningen. Ditt uppdrag innebär även arbete med sektionens ansvarsgrupper, där du tillsammans med andra gruppchefer ansvarar för och driver utvecklingsarbetet inom ett specifikt område. Du kommer att vara en viktig del i sektionens verksamhetsutveckling och vi ser att du engageras av förändringsarbete och har erfarenhet av detta sedan tidigare.
Periodvis är arbetsbelastningen hög, varför du behöver kunna arbeta under pressade förhållanden, öka arbetstakten samt prioritera och växla mellan dina olika ansvar utan att eftersätta kravet på en god service och kvalitet. Som gruppchef vid RLC ska du skapa en känsla av sammanhang utifrån vårt hela uppdrag, arbeta med spelregler och förväntningar samt belysa goda exempel med återkommande feedback. Inriktningen ska vara en mångfald, tilltro och lyhördhet. Alla vid RLC Väst ska känna sig behövda och värdefulla.
Du har en viktig roll och ska starkt bidra till att medarbetarna vid RLC Väst känner en stolthet för professionen och utvecklar teamkänslan. Teamkänslan är viktig. Du ska stärka sektionens teamkänsla genom att vara en viktig central del och bidra med empati, stödjande och hjälpande. Som drivande i operativa navet skapar du en känsla av frihet och ansvar för 112 och operativ ledning.
Som del av ledningen ska du vara drivande och bidra till att mejsla ut rätt agenda vid sektionens olika forum. Agendan ska skapa värde för medborgaren.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis inom samhällsservice med många externa kontakter eller motsvarande inom privat sektor.
polisexamen eller motsvarande eftergymnasial utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet tillsammans med annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
erfarenhet av arbete med den lokala problembilden och medborgarlöftet


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Läs mer och sök jobbet via vår hemsida.

Ansök nu

Fotografer till NFC, Göteborg

Fotograf
Läs mer Sep 8
Är du redo för en större uppgift?
Nu söker vi fotografer till NFC i Göteborg.
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Nationellt Forensiskt Centrum
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har tolv driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

Laboratoriesektion Väst
På Laboratoriesektion Väst arbetar vi med att ta fram, identifiera, jämföra och dokumentera spår från brottsplatser och tillvaratagna bevismaterial. Vi finns i Göteborg, Halmstad och Borås.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen repetitiv teknisk fotografering av spår som fingeravtryck och skoavtryck för jämförande undersökning samt fotografering av kriminalteknisk bevisning i studio och på brottsplats. I arbetet ingår även bildhantering, dvs bearbetning, arkivering och registrering. Rekonstruktionsfilmning och filmredigering är andra förekommande arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Teknisk fotografering i laboratorie- och studiomiljö
• Fotografering med våglängdsberoende ljuskällor samt övriga
specialfotograferingar
• Föremålsfotografering i studio
• Rekonstruktionsfilmning/fotografering
• Filmning och fotografering med UAS (drönare)
• 360-fotografering inklusive färdigställande av presentation

Du kommer att ha kontakter med uppdragsgivare inom polis, åklagare och domstol i ditt arbete och vid behov svara som sakkunnig i domstol. I arbetet förekommer att du exponeras för material som kan vara stötande eller obehagliga och arbetet sker ibland i påfrestande miljöer, därför ställs det krav på förmåga att hantera situationer professionellt med fokus på rättssäkerhet och verksamhetens mål.
Arbetsuppgifterna kan eventuellt komma att utökas med ytterligare arbetsmoment.

KVALIFIKATIONER
Krav
Detta är en möjlighet för dig som har:

• Godkänd och avslutad eftergymnasial utbildning inom fotografi.
• Minst två års arbetslivserfarenhet inom fotografi.
• Erfarenhet av att arbeta med redigering av rörlig bild och ljud.
• Mycket goda kunskaper i bildredigering
• Mycket god datavana.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
• Fullgott färg-, siffer-och bokstavsséende.

Meriterande kunskaper
Det är meriterande om du även har:

• Erfarenhet inom forensisk fotografering.
• Erfarenhet av ISO-certifierat kvalitetsarbete.
• Utbildning i redigering av rörlig bild och ljud.
• Goda kunskaper av fotografering med blixtar och/eller andra
ljuskällor.
• Erfarenhet av specialfotografering där teknisk problemlösning
behövs.
• Erfarenhet av att redovisa resultat skriftligt och muntligt.
• Utbildning och/eller erfarenhet av kriminaltekniska metoder.

Personliga egenskaper
Då arbetet är såväl strukturerat och rutinbetonat som oförutsägbart, ser vi att du är flexibel i ditt förhållningssätt samt har god förmåga att tempoväxla och prioritera. Du är analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete, samt har god förmåga förstå helhetsperspektivet i rättskedjan.

För att lyckas i rollen krävs det att du trivs med att självständigt arbeta med dina ansvarsområden. Samtidigt är du lyhörd och har en god förmåga att samarbeta med kollegor och andra parter inom rättskedjan.

Det är helt avgörande att du är en person som känner stort ansvar inför dina arbetsuppgifter, arbetar med stor noggrannhet och kan leverera ett resultat som håller hög kvalitet, oavsett om arbetsuppgiften är enkel och rutinbetonad eller komplex och utmanande. Du har förmågan att arbeta under tidspress, kan hantera att du kommer i kontakt med stötande eller obehagligt material samt vara målinriktad och produktionsorienterad.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Placeringsort: Göteborg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gruppchef till Stöd och service 1, lokalpolisområde Hisingen

Inspektör, Polisen
Läs mer Aug 30
Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 36 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisområde Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner.
Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. På polisområdesnivå organiseras utredningsverksamheten i utredningsjour och utredningssektion. Vidare finns ett polisområdeskansli.

Lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen
Lokalpolisområde Hisingen ingår i polisområde Storgöteborg. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och områdespolisverksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.

Nu söker vi en gruppchef till Stöd och service 1.

Gruppen består av en gruppchef och nio medarbetare med olika funktioner riktade mot både intern och extern service inom polisverksamheten. Gruppen ansvarar för bland annat reception, anmälningsmottagning, personalplanering och vaktmästeri.


ARBETSUPPGIFTER
Som chef för Stöd/Service 1 rapporterar du till lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området stöd/service 1 och dess resultat.
Lokalpolisområdet har en utmanande lägesbild där samhällsutmaningar hanteras dagligen med framåtanda och ett offensivt arbetssätt. Som gruppchef skapar du sammanhang och delaktighet och du är en viktig del av lokalpolisområdets resa kring det utvecklande och tillitsbaserade ledarskapet. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.


KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månader sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis inom administration/kansliverksamhet eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
• för funktionen relevant akademisk examen, alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.


ÖVRIGT
Anställning
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering i ort Göteborg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 19 september 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Laboranter som vill bekämpa brott, Göteborg

Laborant, biologi
Läs mer Aug 18
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 35 000 anställda. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmaste åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i polisen. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Operativt driver vi polisens samtliga forensiska labb på tolv orter i landet och utför forensiska undersökningar, främst inom brottsutredningar, på uppdrag av förundersökningsledare.
Vi bedriver också strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Avdelningen agerar även expertstöd och utbildar inom forensik. Utbildningen för att bli kriminaltekniker är vår mest omfattande.
Nu söker vi ett större antal laboranter till våra labb runt om i landet.
Hos oss kommer du tillsammans med engagerade kollegor att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna som forensisk laborant handlar främst om att utföra laborativa undersökningar och göra bedömningar av material som tillvaratagits i samband med brottsutredningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera material från brottsplatser
Bereda lösningar
Söka och säkra spår
Genomföra olika former av forensiska undersökningar och analyser av material och substanser
Sammanställa och redovisa analysresultat
Kommunicera med kriminaltekniker, utredare och förundersökningsledare
Bidra i återkommande sysslor på labbet

I alla forensiska undersökningar ingår att utvärdera och skriftligt dokumentera resultaten.


Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Högskoleexamen inom kemi, biologi eller annat naturvetenskapligt ämne, alternativt har motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade på annat sätt
Vana vid laborativt arbete, alternativt har motsvarande kunskaper och färdigheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
Fullgott färg-, siffer- och bokstavsseende
Goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
Goda kunskaper i engelska språket, både skriftligt och muntligtVi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
Arbetslivserfarenhet från laborativt arbete
Erfarenhet av rutinbetonat arbete
Erfarenhet av detaljgranskning
Erfarenhet av servicearbete där du även har hanterat frågor via mejl och telefon
Erfarenhet av arbete i ackrediterad verksamhetI början av din anställning kommer du att genomgå intern utbildning och upplärning, kombinerat med arbete i din funktion.


Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, produktionsinriktad och trivs med rutinarbete. Arbetet ställer krav på att du är effektiv och kan planera och organisera ditt arbete utifrån den erfarenhet som du bygger upp under anställningen. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med andra, att du har en positiv grundinställning och att du bidrar till ett bra arbetsklimat.
Följande bör också stämma in på dig:
Du är ansvarstagande
Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp
Du har analytisk förmåga

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner
Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta:
Mikael Almén, mikael.almen@polisen.se
Kristin Tell, kristin.tell@polisen.se

Fackliga företrädare
För Polisförbundet Sofia Ask 010-563 87 10, för ST nås via växeln 114 14, för SEKO Karna Tillheden 0732–490 422 och för SACO Justus Läsker, 010-562 81 79.


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm, Malmö, Kristianstad, Göteborg, Halmstad
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, 40 timmar/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk laborant


Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 september 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta kontaktperson.
Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gruppchef till sektionen för resehandlingar, Göteborg/Mölndal

Kontorschef, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 31
Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 36 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

PO Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner från storstadsmyller till landsbygd. Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras utredningsverksamheten i utredningsjour och utredningssektion. Vidare finns ett polisområdeskansli.

Storgöteborg Kansli
Områdeskansliets uppgift är att stödja områdesledningen med operativ koordinering, förvaltning och uppföljning av verksamheten. Kansliet samordnar sakfrågor, stödjer verksamhetsgrenar och polisområdet i stort. Under kansliet sorterar även den interimistiska sektionen för resehandlingar dit vi nu söker två gruppchefer, med placering i Göteborg eller Mölndal.

ARBETSUPPGIFTER
Vårt uppdrag är att på ett rättssäkert sätt utfärda pass och nationella ID-kort genom att tillhandahålla tillräckligt många passtider och ge medborgarna en god service. Som gruppchef kommer du att ha personalansvar för en av våra passgrupper med ca 15 medarbetare där du samarbetar med övriga fem gruppchefer. Du arbetar tvåskift, främst dagtid men ca 1-2 kvällar i veckan samt en lördag var fjärde vecka. Vår främsta resurs är våra duktiga och positiva medarbetare som för många är det enda medborgarmötet allmänheten har med Polismyndigheten. Belastningen varierar över året, likaså bemanningen vilket gör att många av medarbetarna är nya in i myndigheten. Med uppdraget kommer därmed ett aktivt, hands-on ledarskap med daglig arbetsledning och fokus på ärendeflödena. Genom ditt ledarskap är du en god företrädare för polisen, agerar rättssäkert och arbetar för att stärka myndighetens förtroende hos allmänheten.

Som chef för resehandlingar rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området resehandlingar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.


KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 12 månaders erfarenhet av att arbeta som chef, arbetsledare eller liknande, varav minst 6 månader är sammanhängande
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis offentlig verksamhet som innefattat service/medborgarmöten eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• för funktionen relevant examen/utbildning

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför den egna organisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. Intervjuer planeras till v. 40.

ÖVRIGT
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering i Göteborg eller Mölndal
• Arbetstid: tvåskift, främst dagtid. 1-2 kvällar i veckan samt 1 lördag var fjärde vecka.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Handläggare till Stöd & Service, PKC region Väst

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Aug 25
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift? Har du erfarenhet av administration och är strukturerad, lösningsfokuserad och mån om att ge bra service? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polisens kontaktcenter (PKC)
PKC i region Väst är en del av ett nationellt verksamhetsområde som finns i sju polisregioner i Sverige. Verksamhetsidén är att ge människor en möjlighet att anmäla brott och få svar på frågor på ett snabbt och enkelt sätt under årets alla dagar, dygnet runt. PKC är en arbetsplats som ständigt utvecklas och får nya uppgifter. PKC region Väst har i dagsläget arbetsplatser i Göteborg, Bengtsfors, Skara och Falkenberg.

Stöd och Service
Gruppen består av olika specialistfunktioner såsom planerare, utbildningssamordnare, administratör samt rekryteringsstöd.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen innebär bland mycket annat att du biträder sektionens utvecklingssamordnare med att planera, administrera, ha kontakt med utbildare och samordna sektionens kompetensutvecklande insatser samt grundutbildning för våra operatörer. Uppdraget innefattar samtliga fyra verksamhetsorter i Region Väst. Du kommer också att stödja sektionens gruppchefer i frågor rörande rekrytering av medarbetare. Utöver det ingår diverse administrativa arbetsuppgifter såsom exempelvis:

• mottagande och distribuering av handlingar
• hantering och registrering i vårt interna system PÄR för diarieföring
• hantering av behörigheter
• hantering av interna och externa beställningar

I tjänsten ingår resor till de respektive verksamhetsorterna.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:

• avslutad och godkänd gymnasieexamen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
• minst 2 års erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• god datorvana och lätt för att lära nya IT-system
• mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Det är meriterande om du även har:
• 'erfarenhet av att arbeta med utbildningsadministration
• kunskap och erfarenhet av att arbeta i Polisens system PUMA, PÄR och UBW
• erfarenhet av att arbeta inom Polisen eller annan statlig myndighet

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen så behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och noggrann. Du är mån om att ge bra service, är lösningsfokuserad och kan hantera parallella arbetsuppgifter. Arbetet ställer krav på förmågan att arbeta självständigt samtidigt som det är viktigt att du är lyhörd och har god kommunikations- och samarbetsförmåga då arbetet innebär nära samarbete med övriga kollegor inom hela regionen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Placeringsort: Göteborg eller Falkenberg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 11 september 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Registrator till Informationsförvaltning Väst i Göteborg

Registrator
Läs mer Aug 17
Vi söker registratorer till rättsavdelningen som vill vara med och utveckla framtidens registratur. Myndigheten bygger en nationell registratur för begäran om allmän handling och för den regionala registraturen i region väst antar uppdraget nya former inom området informationssäkerhet, ärende- och dokumenthantering.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 36 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar och ett kansli.
Rättsavdelningen består av ca 800 medarbetare som ansvarar för ett flertal viktiga funktioner i Polismyndigheten. Vi ger rättslig styrning och stöd till hela Polismyndigheten och handlägger skadestånds- och förvaltningsärenden. Vi ansvarar även för Polismyndighetens författningssamling och andra styrdokument, samordnar ärenden om utlämnade av allmänna handlingar och ansvarar för personuppgiftsbehandling.
Varje region har en central registratur som bevakar och fördelar inflödet till regionen och nationella avdelningar. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är diarieföring i det allmänna diariet, stöd till regionen i frågor om diarieföring samt hantering av informationsflödet i myndighetens officiella funktionsbrevlåda. Organisatoriskt är vi en del av sektion Rätts Väst. Under 2021 inrättades en nationell funktion vid rättsavdelningen. Funktionen ingår i informationsförvaltningen, och har sitt säte i Göteborg. Funktionen är ett nationellt nav för att ta emot begäran och samordna ärenden om utlämnade av allmänna handlingar vid Polismyndigheten. Registratorerna behöver tillsammans ha en bred kompetens inom samtliga berörda områden för att möjliggöra samverkan både regionalt men också nationellt.
Arbetsbeskrivning
Som registrator vid informationsförvaltning ingår du i Polismyndighetens nav för att diarieföra, bedöma, komplettera och fördela ärenden. Du förväntas också stödja och vägleda regionen i frågor avseende informationsförvaltning utifrån givna ramar. Uppdraget innebär att du kommer att ha en konsultativ roll med muntliga och skriftliga kontakter, främst inom myndigheten. Du behöver därför ha intresse för samverkan och vara professionell och serviceinriktad i ditt bemötande.
Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Minst två års erfarenhet av elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem i närtid.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Utbildning eller aktuell arbetslivserfarenhet om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet.

Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.
Meriterande
Minst två års erfarenhet av Officepaketet
Registratorsutbildning och/eller erfarenhet av arbete som registrator
Erfarenhet av uppföljning, kontroll och analys
Utbildning eller arbetserfarenhet inom området offentlighet- och sekretesslagstiftning

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse av offentlig förvaltning och som tillsammans med övriga medarbetare vill bidra till att utveckla verksamheten och arbetsplatsen inom ansvarsområdet. I rollen som registrator innebär det periodvis hög arbetsbelastning, vilket medför att du behöver ha förmågan att kunna prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Som person så trivs du med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi vill också att du på egna initiativ inom givna ramar löser de frågor som dyker upp och du behöver därför vara analytisk och lösningsorienterad. Vi ser att du gärna har ett intresse för digitala utvecklingsfrågor och är nyfiken på processer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Alexandra von Schéele 010-565 40 11
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Daniela De Santi, daniela.de-santi@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, 010-563 87 10, SACO, Lawen Dehghani, 010-563 85 79, SEKO Polisen, Karna Tillheden, 010-561 66 27, ST, Tom Johnsson, 076 947 00 30
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 31 augusti 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A463.900/2023 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Planerare till Göteborg

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Aug 14
Är du redo för en större uppgift?

Vi söker nu tre planerare till lokalpolisområde Storgöteborg med placering på kansliet, City eller Hisingen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli. Polisområdet har ca 1650 anställda.

Storgöteborg Kansli
Områdeskansliet hanterar de polisområdesgemensamma frågorna. Här finns polisområdesledningen och två grupper med samordnare, handläggare och planerare. Kansliet ansvarar för strategiska frågor kring utredning och utbildning samt planerar för polisområdesgemensamma insatser och har hand om personalplanering för delar av polisområdet. Under kansliet sorterar även hittegods och utredningsstödet. Du kommer vara en av cirka tre planerare.

Lokalpolisområde Göteborg City
LPO City har 300 anställda med sex IGV grupper, fem områdesgrupper, sex utredningsgrupper och fyra grupper inom stöd/service. Som planerare i LPO City kommer du vara en av fyra planerare.

Lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen
LPO Hisingen har 225 anställda med sex IGV grupper, tre områdesgrupper, fem utredningsgrupper och två grupper inom stöd/service. På LPO Hisingen är du en av två planerare.

ARBETSUPPGIFTER
Som personalplanerare vid Storgöteborg kansli eller på lokalpolisområde kommer du att arbeta med planering och schemaläggning för den aktuella verksamheten. Du som är intresserad att arbeta som planerare för Storgöteborg kansli kommer även att planera för polisområdets helgtjänst.

Du kommer att arbeta i team och ansvarar i huvudsak för:

• Tillsammans med gruppchefer och operativ samordnare planera personaluttag och hastigt uppkomna insatser
• Vara ett stöd för chefer och medarbetare i personaladministrativa frågor exempelvis frågor rörande arbetstidsförläggning mm.
• Tillsammans med övriga planerare tillse att verksamheten säkerställs
• Granska lönepåverkande händelser i Heroma
• Bemanna personal till utbildningar
• Bereda semesterplan

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande
• erfarenhet av personalplanering och/eller personaladministrativt arbete
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god datorvana och kunskap att arbeta i Officepaketet

Det är meriterande om du utöver ovan även har:
• erfarenhet av arbete med de regelverk som omfattar tjänstgöringstider och olika ledigheter såsom arbetstidsavtalet (ASA), semesterlagen, föräldraledighetslagen, villkorsavtalet m.fl.
• kunskaper/erfarenheter i Polisens personaladministrativa system, såsom COPS och Heroma

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har helhetssyn med förmågan att förstå hur olika delar av en verksamhet är integrerade med varandra. Du har ett utpräglat ordningssinne med god struktur och kan arbeta både självständigt och i grupp. Då vi arbetar i en händelsestyrd verksamhet är du flexibel i ditt arbetssätt och kan snabbt ställa om så krävs. Då det periodvis är hög arbetsbelastning krävs det att du är duktig på att prioritera även under stressande situationer.

Rollen som planerare fungerar som en knytpunkt mellan personal och andra funktioner. Du och ditt team är ett administrativt kunskapsstöd och har ett nära samarbete med såväl chefer som medarbetare, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och har förmåga att samverka och samarbeta med andra på ett bra sätt. Som planerare arbetar du med stort engagemang och problemlösningsfokus samt kan fånga upp möjligheter till effektivisering och förbättring av arbetet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef. Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult. Fackliga kontaktpersoner: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, nås via Polisens växel 114 14.

Arbetsort: Göteborg med placering på kansliet, City eller Hisingen
Arbetstid: Dagtid, flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Planerare

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se.

Ansök nu

Forensiska laboranter till NFC Göteborg

Laborant, biologi
Läs mer Jul 10
Är du redo för en större uppgift? Nu söker vi forensiska laboranter till NFC Göteborg. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. Vi är drygt 700 medarbetare på totalt tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

På Laboratoriesektion Väst arbetar vi med att ta fram, identifiera, jämföra och dokumentera spår från brottsplatser och tillvaratagna bevismaterial. Vi är omkring 50 medarbetare och finns i Göteborg, Halmstad och Borås.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen framkallning av fingeravtryck på diverse material från brottsplatser samt DNA spårsökning och -säkring. Andra laborativa arbetsuppgifter ingår såsom uppackning, registrering samt preparering av olika framkallningslösningar. I arbetet ingår även rutinbetonade uppgifter. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och skriftligen redovisa dina resultat till förundersökningen. Arbetet kräver ett fullgott färg-, siffer- och bokstavsseende. Arbetsuppgifterna kan eventuellt komma att utökas med ytterligare arbetsmoment.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• kandidatexamen med inriktning inom naturvetenskap eller annan eftergymnasial utbildning som myndigheten bedömer relevant alternativt är polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
• relevant arbetslivserfarenhet inom området
• goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift

Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av forensiskt laboratoriearbete
• erfarenhet av ISO-certifierat kvalitetsarbete
• erfarenhet av detaljgranskning
• utbildning och/eller erfarenhet av kriminaltekniska metoder
• erfarenhet av polisiär verksamhet eller arbete inom rättsväsendet

Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en rutinbetonad roll. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet. Dessutom är du målinriktad och produktionsorienterad, kan tempoväxla för att lösa gruppens uppdrag

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Inför tillsättningen av tjänsten kommer ett anlagstest angående bl a mönsterigenkänning tillämpas. Testet planeras att hållas i Göteborg under vecka 34-35. De kandidater som är aktuella kommer sedan att bli kallade till intervju.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2 40 h/v
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk laborant

Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 7 augusti 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gruppchefer till Rättsavdelning Väst

Enhetschef inom socialtjänst
Läs mer Jul 19
Om Arbetsplatsen
Polisens rättsavdelning ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av ca. 850 medarbetare. Vårt mångsidiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande arbetsplats med möjlighet till stor variation.
Rätts väst har ca. 150 medarbetare placerade i region väst, huvuddelen i Göteborg, och har tre verksamhetsområden: rättstillämpning, förvaltningsrätt och informationsförvaltning.
Vi söker nu två gruppchefer till förvaltningsrätt, en gruppchef till informationsförvaltningens arkivverksamhet och en gruppchef till den nyinrättade gruppen inom FFU.
Inom verksamhetsområdet förvaltningsrätt handläggs bland annat ärenden gällande utfärdande och återkallande av tillstånd att inneha vapen och tillstånd att handla med vapen, samt inspektioner inom vapenområdet. Verksamhetsområdet innefattar också handläggning av bestridanden av parkeringsanmärkning. Vissa arbetsuppgifter utförs i nära samarbete med den polisoperativa verksamheten. Förvaltningsrätt vid rätts väst består av sju grupper som huvudsakligen är placerade i Göteborg, men medarbetare finns också placerade vid övriga polisområden inom region väst.
Inom verksamhetsområdet informationsförvaltning finns i nuläget tre grupper och en fjärde ska inrättas. Informationsförvaltnings uppdrag är bl.a. den regionala registraturen och arkivverksamheten. Inom arkivverksamheten hanteras arkivförvaring liksom beslutsfattande gällande utlämnande av allmänna handlingar. Inom informationsförvaltning finns också en nationell funktion för begäran om utlämnande av allmän handling. Denna funktion ska vara ett nav i Polismyndighetens mottagande av begäran om utlämnande av allmän handling och även hantera mer omfattande utlämnandeärenden som kräver samordning inom myndigheten. Denna funktion är under uppbyggnad och har vuxit succesivt varför ytterligare en grupp ska inrättas, till vilken en ny gruppchef nu söks.
Arbetsuppgifter
Som chef för förvaltningsrättsgrupp respektive arkivgrupp och FFU rapporterar du till sektionschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I ledningsgruppen samverkar samtliga chefer för att tillsammans nå myndighetens och sektionens mål. Arbetet förutsätter ett lösningsinriktat synsätt och en förmåga att se helheten före delarna. Arbetet i ledningsgruppen förutsätter ett individuellt ansvarstagande för att hålla sig uppdaterad samt att skaffa sig förståelse för det strategiska arbete som bedrivs av ledningen.
Som gruppchef har du personal- och verksamhetsansvarig för din grupp. En gruppchef har vidare visst ansvar för ekonomi och budget liksom ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar inom de senaste fem åren
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
ingått i ledningsforum
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, förvaltningsrätt eller informationsförvaltning
för funktionen relevant utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet som Polismyndigheten bedömer är relevant

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndighet
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Kontaktpersoner
Vid frågor om tjänsten kontakta biträdande sektionschef Caroline Fransson, 0761-390604.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, HR-konsult Hanna Ågren, hanna.agren@polisen.se
Fackliga företrädare
Fackliga företrädare för SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14.
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast 8 augusti 2023 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A326.964/2023 i mailets ärendemening och beskriv i sin ansökan vilken/vilka av tjänsterna du är intresserad av, antingen tjänsterna till förvaltningsrätt, tjänsten till arkivet eller tjänsten till FFU. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operatörer till Polisens kontaktcenter

Backofficepersonal
Läs mer Jul 24
Vill du bidra till ett tryggare samhället?
Vi söker nu medarbetare till Polisens kontaktcenter (PKC) i Göteborg. PKC är en del av den operativa enheten på polisregion Väst. Hos oss kommer du att tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Detta kan även vara en möjlighet för dig som precis startat din resa i arbetslivet eller för dig som har livserfarenhet- och eller tidigare arbetslivserfarenhet att få möjligheten att arbeta hos Polisen och bidra till polisens uppdrag. Som anställd i Sveriges största myndighet uppmuntras du till eget ansvarstagande och personlig utveckling. På PKC är du allmänhetens första kontakt med Polisen genom det nationella telefonnumret 114 14.
Läs den fullständiga annonsen och ansök via följande länk:
https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=05140edb-3416-4015-b43e-3effed6458f3&description=True

Ansök nu

Cyberbrottsutredare till regionalt It-brottscentrum, Göteborg

IT-forensiker
Läs mer Jun 30
Är du redo för en större uppgift?
Till vår verksamhet söker vi nu en cyberbrottsutredare inom fältet komplexa cyberbrott som är positiv, arbetar bra med andra människor, är lösningsorienterad och uthållig. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.
Läs mer om befattningen och sök via vår hemsida:
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/20232/juni/cyberbrottsutredare-till-regionalt-it-brottscentrum-goteborg/

Ansök nu

Säkerhetsunderrättelsehandläggare till Underrättelseenheten, Göteborg

Servicehandläggare
Läs mer Jun 21
Polisens underrättelsetjänst i region Väst söker nu en säkerhetsunderrättelsehandläggare, med placering i Göteborg.
Polisiär säkerhetsunderrättelsetjänst har i uppdrag att identifiera, kartlägga, analysera och bedöma hot mot Polismyndighetens skyddsintressen. Säkerhetsunderrättelsetjänst syftar till att stödja såväl taktiskt, operativt och strategiskt arbete inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd.
Underrättelseenheten
Säkerhetsunderrättelsetjänst är en del av underrättelseenheten och har samma övergripande mål och syfte som övrig polisiär underrättelsetjänst, dvs att genom operativ och strategisk underrättelseverksamhet förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Polisens underrättelseverksamhet är en väsentlig del av polisens kärnverksamhet och uppdraget innefattar primärt att stödja olika verksamheter och beslutsnivåer inom myndigheten genom att skapa underrättelser som kan utgöra underlag för beslut alternativt vara kunskapshöjande och fenombeskrivande. Underrättelseverksamheten är uppdelad utifrån tematiskt eller geografiskt ansvar och arbetet innefattar både inhämtning, bearbetning, analys samt delgivning av information och underrättelser. Samverkan sker med andra brottsbekämpande myndigheter i regionen och verksamheten bedrivs i hela regionen.
Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden.
Arbetsbeskrivning
Som säkerhetsunderrättelsehandläggare inom polisiär underrättelsetjänst arbetar du med att strukturera, bearbeta och analysera data, information och underrättelsematerial för att skapa operativa och strategiska underlag. Genomförda bedömningar och slutsatser av analyser presenteras skriftligt och muntligt internt samt för beslutsfattare och andra intressenter. Arbetet utförs både självständigt samt tillsammans med andra funktioner inom underrättelseverksamheten och ställer höga krav på förmågan att samverka och bygga relationer. I uppdraget förväntas du både jobba nära annan polisiär verksamhet samt andra brottsbekämpande myndigheter i regionen. I det dagliga arbetet använder du olika databaser och polisiära IT-system, samt jobbar med OSINT och omvärldsbevakning. Du förväntas vidare kunna jobba både kortsiktigt och långsiktigt och snabbt kunna växla där emellan, samt vid behov kunna ingå i underrättelsetjänstens beredskapsorganisation. Aktuell tjänst ställer krav på att du har hög integritet och ett högt säkerhetstänk. Tjänsten är vidare under uppbyggnad och ställer således krav på förmåga och intresse för verksamhets- och metodutveckling.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Polisexamen, akademisk examen inom ett område som myndigheten bedömer som relevant, exempelvis samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet på minst två år inom underrättelseverksamhet, säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskydd eller liknande.
minst två års erfarenhet av säkerhetsarbete, brottsbekämpande arbete eller dylikt.
Goda IT-kunskaper
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
erfarenhet av underrättelseverksamhet
erfarenhet av analys
erfarenhet av omvärlds- och/eller säkerhetsfrågor
erfarenhet av arbete inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Polismyndigheten.
goda kunskaper inom digitala verktyg, bildhantering, Excel och OSINT
erfarenhet av och fallenhet för metod- och verksamhetsutveckling

Personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, serviceinriktad och flexibel. Du har god analytisk förmåga, är kreativ och noggrann. Vidare har du mycket gott omdöme, hög integritet och förmåga att kunna hantera skyddsvärd information. Du tar ansvar och kan arbeta självständigt samt har en fallenhet för problemlösning. Du har lätt för att etablera nya kontakter och skapa förtroende samt förmåga att samarbeta och kommunicera på ett smidigt sätt.
För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du trygg i dig själv och litar på din egen förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Angelica Olsson.
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sandra Wigemo
Båda nås via polisens växel 114 14.
Fackliga företrädare
Fackliga kontaktpersoner: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen
Samtliga nås via växeln 114 14.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader kan komma att tillämpas
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid med flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap krävs. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan via polisen.se på följande länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/20232/juni/sakerhetsunderrattelsehandlaggare-till-underrattelseenheten-goteborg/
Har du skyddade personuppgifter, kontakta HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 juli 2023.

Ansök nu

Kommunpolis till LPO Storgöteborg Nordost

Inspektör, Polisen
Läs mer Jun 16
Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokal-polisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdes-nivå finns ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Storgöteborg nordost
Lokalpolisområde Storgöteborg nordost består av två stadsdelar i Göteborgs stad samt Partille kommun. Lokalpolisområdet har fyra särskilt utsatta områden och ett riskområde. I Nordost bor det ca 200 000 invånare och området innefattar både storstad och lantlig miljö.

I LPO Storgöteborg nordost arbetar medarbetare inom utredningsverksamhet, brottsförebyggande- /ingripandeverksamhet, stöd/service samt kommunpoliser.


ARBETSUPPGIFTER
Är du redo för en större uppgift? Trivs du i en roll med många samarbetsytor och vill vara en nyckelspelare i arbetet med det brottsförebyggande arbetet? Vill du tillsammans med den goda kraften i lokalsamhället bidra till förändring och ett tryggare område? Välkommen att söka dig som kommunpolis till oss i LPO Nordost!

Som kommunpolis så är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brotts-förebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunerna. Du är ett led i att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna.

Som kommunpolis i LPO Nordost möts du av ett både utmanande och inspirerande arbete. Det finns ett framåtdriv i lokalsamhället och en uppbyggd struktur kring samverkan med bl a kommun och bostadsbolag med tydliga målsättningar om hur och när utveckling och förändring ska ske. LPO Nordost satsar även mycket på brottsförebyggande arbete och som kommunpolis är du en nyckelspelare i detta. Du bidrar till att driva lokalpolisområdets arbete framåt och sitter bland annat med i den lokala operativa ledningsgruppen. I uppdraget finns en stor frihet att anpassa arbetssättet efter de lokala lägesbilder som finns i kommunerna.

Utöver den dagliga samverkan med kommuner, andra myndigheter, lokalsamhälle och det privata näringslivet så kommer det även ingå i din roll att delta i och driva olika samverkansprojekt.KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
• Bred polisiär bakgrund

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Erfarenhet av brottsförebyggande arbete
• Erfarenhet av samverkan med kommun och lokalsamhälle
• Erfarenhet av att driva projekt
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån de regionala och/eller lokala problembilderna i region Väst
Personliga egenskaper
Som kommunpolis förväntas du ha ett serviceorienterat förhållningssätt liksom en fallenhet för att få andra att vilja bidra till gemensamma mål. Din förmåga att kunna samverka och skapa förtroendefulla relationer är av yttersta vikt för att lyckas med uppdraget. I LPO Nordost arbetar vi med att vara både gränssättande och relationsskapande vilket är viktigt även som kommunpolis. Då arbetet inne-bär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och ha förmåga att för-medla och skapa förståelse för Polismyndighetens arbete utifrån lokala lägesbil-der och brottslighet.

Vi söker dig som tar ansvar för och utvecklar den egna verksamheten i relation till helheten. Du förväntas ta egna initiativ, utifrån de målsättningar som ligger till grund för lokalpolisområdets verksamhet, och strukturera ditt arbete på ett bra sätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du även ha förmåga att arbeta både strategiskt och operativt och kunna växla mellan dessa perspektiv.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Tjänsteställe: Hjällbo

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 juli. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Har du skyddad identitet eller vill komplettera din ansökan vänder du dig till rekryterande chef

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värde-grund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rätts-trygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 juli!

Ansök nu

Underrättelsehandläggare till Underrättelseenheten i region Väst

Servicehandläggare
Läs mer Jun 16
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg.
Underrättelseenheten i region Väst ansvarar för underrättelseverksamheten i regionen. Vid enheten bedrivs operativ och strategisk underrättelseverksam-het i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Uppdraget innefattar i huvudsak att inhämta, bearbeta, analysera samt delge information som ska utgöra underlag för beslut om operativa åtgärder. Underrättelseenheten ingår i regionsberedskapen.
Aktuella tjänster
Enheten söker handläggare till tre sektioner fördelat på enhetens regionala sektion (sektion 1), sektionen för PO-Storgöteborg (sektion 2) och sektionen för PO- Älvsborg, Skaraborg, Fyrbodal och Halland (sektion 3).
Tjänsteställe för sektion 1 är Göteborg.
Tjänsteställe för sektion 2 är Göteborg.
Tjänsteställe för sektion 3 är Borås, Skövde, Trollhättan, Halmstad.
Ange i ansökan vilken/vilka tjänst du söker samt rangordna dem.
Arbetsuppgifter
Som underrättelsehandläggare på regionala underrättelseenheten är du en del i ett lagarbete inom dels den egna gruppen och dels med andra grupper på din sektion samt inom enheten. Tillsammans bidrar ni till att polisregionen och polisområdena får rätt underrättelser i rätt tid till rätt mottagare. Det kan vara underrättelser som utgör underlag för beslut eller för att inrikta verksamhet eller så är syftet kunskapshöjande och fenomenbeskrivande.
Du jobbar enligt underrättelsecykeln: planera, inhämta, bearbeta, analysera och delge. Där tyngdpunkten som handläggare ligger på bearbetning, analys och delgivning.
Beredskap kan komma att ingå i grunduppdraget.
Personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, serviceinriktad och flexibel. För att lyckas med uppdraget behöver du ha en god analytisk förmåga, kunna jobba såväl i grupp som enskilt, kunna jobba både kortsiktigt och långsiktigt och snabbt kunna växla där emellan. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift, samt vara bra på att bygga relationer och samverka över verksamhetsgrenar. Det ställs höga krav på att du har hög integritet och högt säkerhetstänk.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Kvalifikationer
· polisexamen eller akademisk examen inom ett område som myndigheten bedömer som relevant, till exempel samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller ekonomi
· goda IT-kunskaper
· mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
· erfarenhet av underrättelseverksamhet
· erfarenhet av analysarbete
· erfarenhet från Polisen och andra brottsbekämpande och/eller statliga myndigheter inom arbetet gentemot organiserad brottslighet
· goda kunskaper inom digitala verktyg, bildhantering, Excel och OSINT
· erfarenhet av brottsbekämpning inom ekobrottsområdet
· kunskap i utomnordiska språk utöver engelska
Särskilda meriter
PO Skaraborg: erfarenhet av utredningsarbete och kunskap om finansiell brottslighet.
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Sektion 1 – Jesper Nordberg
Sektion 2 – Peter Arrhenius
Sektion 3 – Håkan Pettersson
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Sandra Wigemo, sandra.wigemo@polisen.se
Samtliga nås via polisens växel 11414.
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, nås via 11414.
Övrig information
Arbetsort: Göteborg/Borås/Skövde/Trollhättan/Halmstad
Arbetstid: Dagtid med flex
Funktion: handläggare underrättelse
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Vi vill även informera dig om att Polismyndigheten använder sig av urvalsfrågor som ett första led i urvalsarbetet. Du hittar urvalsfrågor i annonsen, under "Övrig information": https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/20232/juni/underrattelsehandlaggare-till-underrattelseenheten-i-region-vast/
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev och enkät via e-post till jobb.vast@polisen.se senast den 9 juli 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A341.385/2023 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 juli 2023!

Ansök nu

Gruppchef till enheten för Leverans och Support vid IT-avdelningen

Driftchef, data
Läs mer Jun 5
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.


Arbetsplatsbeskrivning


Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden där du gör skillnad på riktigt. Polismyndighetens IT-avdelning har cirka 1100 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av all IT som används av myndighetens medarbetare. Våra system och vår utrustning används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.


Enheten Leverans och support ska ha lokal närvaro i varje region. Lokala servicekontor återfinns på 29 orter i våra fyra sektioner Nord/Mitt, Stockholm/Bergslagen, Syd/Öst/Väst samt Leveranssamordning. Gruppen Väst tillhör sektionen Syd/Öst/Väst och består av tekniker placerade i Skövde, Vänersborg, Halmstad och Göteborg.


Enheten befinner sig i ett expansivt skede och ska utöka med ett antal nya grupper runt om i landet. Inom det geografiska området Polisregion Väst kommer vi tillsätta två stycken nya grupper där vi nu behöver nya chefer. Gruppcheferna inom detta området kommer jobba väldigt tätt tillsammans vilket ställer höga krav på samarbete.


Servicekontoren sköter införande, leverans och service av ny teknik, inklusive koordinering och samordning av större leveranser. Vi hanterar all användarutrustning såsom pc, radio, skrivare, kringutrustning, kommunikation, telefoni, mobiltelefon och audio/videokonferens.


Arbetsbeskrivning


Uppdraget som gruppchef för Leverans och support
Som chef för Leverans och support rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt operativt ansvar för gruppens leveranser inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du har ett nära samarbete med övriga enheter inom IT-avdelningen och med verksamhetsrepresentanter inom regionen och de nationella avdelningarna.


Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.


Kvalifikationer


Detta är en möjlighet för dig som har:
minst tre års sammanhängande erfarenhet att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande med personal- och arbetsmiljöansvar inom IT under den senaste femårsperioden
erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (IT-support)
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
kunskap och erfarenhet av agil metodik
förmågan att uttrycka dig väl i svenskt tal och skrift
erfarenhet av att ha haft budgetansvar
erfarenhet av att ha ingått i ledningsforum
B-körkort (manuell växel)Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
Övergripande IT-infrastrukturella kunskaper, gärna särskilt kring serverhallsdrift, el och nätverkskommunikation
erfarenhet av projektledning
erfarenhet av arbete inom större organisation
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
erfarenheter att ha arbetat med ärendehanteringssystemNär vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.


Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivationLäs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.


Kontaktpersoner
Vid frågor om uppdraget? Välkommen att kontakta sektionschef Marie Frödell, marie.frodell@polisen.se , tfn 010-5656913


Har du frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta HR-konsult Emil Bengtsson, emil.bengtsson@polisen.se


Fackliga företrädare
SACO-S: Lawen Dehghani, tfn 010-563 85 79
Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
Fackförbundet: ST: Pär Renberg, tfn 010-56 770 92
SEKO Polisen: Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27


Övrig information


Anställningen
Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Göteborg, resor (företrädesvis inom närområdet) kommer att förekomma


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 juli 2023 via e-post till jobb.na@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr: A328.006/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
För fullständig information om utlyst anställning, läs mer via följande länk:
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/20232/juni/gruppchef-till-enheten-for-leverans-och-support-vid-it-avdelningen/

Ansök nu

Förundersökningsledare till Bedrägerisektionen med placering i Göteborg!

Inspektör, Polisen
Läs mer Maj 26
Nu söker vi förundersökningsledare till grupp 10 som i huvudsak är placerad i Göteborg.
Arbetsuppgifter:
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att:
· Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef.
· Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation.
· Stödja och coacha den utredande personalen.
· Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar.
· Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk.
· Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamheten.
För mer information om tjänsten, följ länken för att slussas vidare till Polisens hemsida.
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/forundersokningsledare-till-bedragerisektionen-regionala-utredningsenheten-i-r/

Ansök nu

Registratorer till Rättsavdelningen, placering i Göteborg

Registrator
Läs mer Maj 30
Registratorer till Rättsavdelningen, placering i Göteborg
Är du redo för en större uppgift? På rättssektionen i Väst är Polismyndighetens nav för utlämning av allmän handling under uppbyggnad. Här bidrar du till att effektivisera och höja kvalitén i ärendehandläggningen och deltar i uppbyggnaden och utvecklingen av funktionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Rättsavdelningen är en gemensam avdelning inom Polismyndigheten och ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning.
Sektionen för informationsförvaltning ansvarar för att styra, stödja, utveckla och följa upp verksamheten inom områdena diarieföring, arkiv, utlämning allmän handling, och myndighetens skriftliga försändelser, både digitala och fysiska. Den faktiska hanteringen av handlingar genom diarieföring och arkivering utförs främst inom rättsavdelningens regionala verksamheter. Vidare har sektionen ansvar för exempelvis nationell skanning och utskrift, registervård av ett antal lagföringssystem såsom misstankeregistret och belastningsregistret, med tillhörande registerutdrag till allmänheten.
Vi söker nu registratorer med placering i Göteborg, vi erbjuder en möjlighet att arbeta upp till två dagar i veckan hemifrån.
Arbetsbeskrivning
Under 2021 inrättades en nationell funktion vid rättsavdelningen, med säte i Göteborg. Funktionen är nu i slutskedet av uppbyggnaden och ska vara ett nationellt nav för att ta emot begäran och samordna ärenden om utlämnade av allmänna handlingar vid Polismyndigheten. Vid funktionen arbetar registratorer och sekretesshandläggare.
Det dagliga arbetet som registrator innebär att diarieföra, bedöma, komplettera och fördela ärenden. Rollen innebär att du kommer att ha muntliga och skriftliga kontakter med allmänheten, men också mycket interna kontakter inom hela Polismyndigheten. Samarbete och samverkan är därmed en stor del av arbetet.
Registratorerna som arbetar vid funktionen behöver tillsammans ha en bred kompetens inom samtliga meriterande krav.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
· Gymnasieexamen
· Minst något års arbetslivserfarenhet (i närtid) som är relevant för tjänsten, företrädesvis från statlig/offentlig verksamhet
· God datavana och kompetens genom erfarenhet av att ha arbetat med IT-baserade ärendehanteringssystem, och Officepaketets program
Du behöver behärska svenska mycket väl, både i tal och skrift.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass så krävs svenskt medborgarskap.
Meriterande
· Utbildning eller arbetserfarenhet om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorsfunktionens ansvarsområden
· Utbildning eller arbetserfarenhet inom området offentlighet- och sekretesslagstiftning
· Registratorsutbildning och/eller erfarenhet av arbete som registrator
· Erfarenhet av likande arbete inom offentlig förvaltning
· Erfarenhet av brottsutredning och förundersökning
· Erfarenhet av att ha arbetat inom polisen och därmed tillgodogjort dig god kännedom och förståelse för organisationen
· Erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsutveckling/förbättringsarbete, utveckla rutiner eller liknande
· Erfarenhet av uppföljning och statistik
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse av offentlig förvaltning och som tillsammans med övriga medarbetare vill bidra till att utveckla verksamheten och arbetsplatsen inom ansvarsområdet. I rollen som registrator innebär det periodvis hög arbetsbelastning, vilket medför att du behöver ha förmågan att kunna prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Som person trivs du med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi vill också att du på egna initiativ inom givna ramar löser de frågor som dyker upp och du behöver därför vara lösningsorienterad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Maria Brahm, maria.brahm@polisen.se
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Pamela Vongaribo, pamela.vongaribo@polisen.se
Fackliga företrädare
Lawen Dehghani, SACO, tfn 010-563 85 79
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Pär Renberg, Fackförbundet ST, tfn 072-2465237
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid / flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev och via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 12 juni 2023.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A301.869/2023 i mailets ärendemening.
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
För fullständig annons, se www.polisen.se
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Ansök nu

Gruppchef till e-tjänster i Göteborg

CIO, Chief Information Officer/IT-chef
Läs mer Maj 22
Arbetsplatsbeskrivning
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
E-tjänster har som uppdrag att ta ett helhetsansvar för Polismyndighetens e-tjänster som är en del av myndighetens digitala medborgarmöte. Tillsammans med sakkunniga och våra målgrupper utvecklar vi e-tjänster som bidrar till att tryggheten ökar och brottsligheten minskar. Gruppen arbetar enligt agila principer och som gruppchef agerar man även som produktägare för teamet. Ett urval av produkter som gruppen ansvarar för är bland annat e-tjänster för polisanmälan, positioneringstjänster som underlättar eftersök, kontrolltjänster som bidrar till att minska användningen av spärrade id-handlingar i samhället samt ett tjänstgöringsverktyg för ordningsvakter.
Som gruppchef för e-tjänster 1 kommer du ansvara för en grupp som i dagsläget består av 12 personer. Gruppen består av systemutvecklare och kravare med placering i Göteborg och Norrköping.


Uppdraget som gruppchef för e-tjänster
Som chef för gruppen e-tjänster 1 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området e-tjänster och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
relevant akademisk utbildning inom IT
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av att arbeta med it-utveckling
erfarenhet från en produktägarroll
erfarenhet och kunskap av agila arbetsmetoder och agilt förbättringsarbete
mycket goda kunskaper svenska, både i tal och i skrift

Rollen kräver svenskt medborgarskap.


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att ha arbetat med e-tjänster eller motsvarande område, företrädesvis inom offentliga sektorn
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
ingått i ledningsforum
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation


Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.


Kontaktpersoner
Daniel Svan, Rekryterande chef, 010-56 373 86, daniel.svan@polisen.se
Merima Hadzimesic, HR-konsult, 076-132 17 84, merima.hadzimesic@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, 010-563 87 10
SACO, Lawen Dehghani, 010-563 85 79
SEKO Polisen, Karna Tillheden, 010-561 66 27
ST, Pär Renberg, 072-246 52 37
Övrig information


Anställning
Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid Göteborg


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 7 juni 2023 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A294.298/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Arrestantvakter till Göteborg

Arrestantvakt/Arrestvakt
Läs mer Maj 15
Vill du vara i händelsernas centrum? Står du pall när det är högt tempo? Har du stort tålamod, gillar att möta människor och ser det som en självklarhet att agera utifrån likabehandling och polisens värdegrund? Vi söker nu arrestantvakter till Utredningsjour sektion 2.

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden: Göteborg City, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg Nordost och Storgöteborg Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli.

Vid utredningsjour sektion 2 arbetar idag ca 90 medarbetare uppdelade på två arbetsområden: personintaget och förhörszonen. Personintaget ansvarar för förvaring och tillsyn av frihetsberövade personer såsom gripna, hämtade till förhör och personer som blivit omhändertagna med stöd av lagen om berusade personer. Förhörszonen hanterar anhållna och häktade som ska på förhör.

I rollen kommer du att ingå i en mindre grupp av arrestantvakter som leds av gruppchef. Sektionens arbete och medarbetarnas bemötande har stor betydelse för den frihetsberövades upplevelse av polisen, vilket har stor vikt för den fortsatta utredningen.

ARBETSUPPGIFTER
Som arrestantvakt kommer du att ingå i en mindre grupp av arrestantvakter som leds av gruppchef. Du arbetar med tillsyn och bevakning av frihetsberövade personer och medverkar vid avisiteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring och fingeravtrycksundersökning. I arbetsuppgifterna ingår också bevakning och förflyttning av personer som ska förhöras eller transporteras. Hanteringen av de frihetsberövade ska ske på ett korrekt och rättssäkert sätt. Andra administrativa arbetsuppgifter som stödjer verksamheten kan förekomma.

Som arrestantvakt har du även möjlighet att utbildas i anmälningsmottagning, då sektionen biträder lokalpolisområde Citys reception dagtid och kvällar med detta.

Anställningen påbörjas v. 45 med en fyra veckor betald utbildning på heltid som avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Du måste få godkänt på dessa prov för att kunna få arbeta som arrestantvakt.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som:
• har gymnasieexamen eller det som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• har tidigare erfarenhet av att arbeta med/bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer, exempelvis från sjukvård, psykiatri, skola eller kriminalvård
• har ett stort intresse av att arbeta med människor och ser en utmaning i att arbetet ibland kan vara prövande
• är vid god fysisk och psykisk hälsa, då arbetet är krävande såväl fysiskt som psykiskt. Detta testas av under utbildning.
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• har god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• B-körkort
• genomgått polisens arrestantvaktsutbildning och erfarenhet av att arbeta som arrestantvakt i närtid
• utbildning inom sjukvård, omsorg, säkerhetsbranschen och/eller kommunikation
• utomnordiska språkkunskaper utöver engelska som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, där du kan använda språket obehindrat i yrkesutövningen


Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket god samarbetsförmåga både internt och externt men som även kan arbeta självständigt. Du respekterar och följer fattade beslut och prioriteringar samt tar hand om både personlig och gemensam utrustning.

I rollen som arrestantvakt är det av stor vikt att du uppträder med mognad och integritet. Du bidrar till ett bra arbetsklimat där likabehandling är en självklarhet och visar respekt och engagemang i möten och samarbete med andra. Det är naturligt för dig att agera utifrån polisens medarbetarpolicy och värdegrund på ett föredömligt sätt.

Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo och en stor vilja och förmåga att kompetensutveckla dig och verksamheten genom ditt driv och initiativförmåga.

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Har du frågor kring tjänsten, kontakta rekryterande chef. Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR konsult. Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S nås via polismyndighetens växel 114 14.

Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid och/eller treskift
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt

Intervjuer planeras att hållas vecka 23-25.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Timanställda arrestantvakter till Göteborg

Arrestantvakt/Arrestvakt
Läs mer Maj 15
Vill du vara i händelsernas centrum? Står du pall när det är högt tempo? Har du stort tålamod, gillar att möta människor och ser det som en självklarhet att agera utifrån likabehandling och polisens värdegrund? Vi söker nu timanställda arrestantvakter till arresten i Göteborg.

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden: Göteborg City, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg Nordost och Storgöteborg Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli.

Utredningsjouren
Vid utredningsjour sektion 2 arbetar idag både poliser och civila uppdelade på två arbetsområden: personintaget och förhörszonen. Personintaget ansvarar för förvaring och tillsyn av frihetsberövade personer såsom gripna, hämtade till förhör och personer som blivit omhändertagna med stöd av lagen om berusade personer. Förhörszonen hanterar anhållna och häktade som ska på förhör.

ARBETSUPPGIFTER
Som arrestantvakt kommer du att ingå i en mindre grupp av arrestantvakter som leds av gruppchef. Du arbetar med tillsyn och bevakning av frihetsberövade personer och medverkar vid avisiteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring och fingeravtrycksundersökning. I arbetsuppgifterna ingår också bevakning och förflyttning av personer som ska förhöras eller transporteras. Hanteringen av de frihetsberövade ska ske på ett korrekt och rättssäkert sätt. Andra administrativa arbetsuppgifter som stödjer verksamheten kan förekomma.

Som arrestantvakt har du även möjlighet att utbildas i anmälningsmottagning, då sektionen biträder lokalpolisområde Citys reception dagtid och kvällar med detta.

Anställningen påbörjas v. 45 med en fyra veckor betald utbildning på heltid som avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Du måste få godkänt på dessa prov för att kunna få arbeta som arrestantvakt.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som:
• har gymnasieexamen eller det som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• har tidigare erfarenhet av att arbeta med/bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer, exempelvis från sjukvård, psykiatri, skola eller kriminalvård
• har ett stort intresse av att arbeta med människor och ser en utmaning i att arbetet ibland kan vara prövande
• är vid god fysisk och psykisk hälsa, då arbetet är krävande såväl fysiskt som psykiskt. Detta testas av under utbildning.
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• har god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska

Det är meriterande om du även har:
• B-körkort
• utomnordiska språkkunskaper utöver engelska där du kan använda språket obehindrat i yrkesutövningen

Personliga egenskaper

Vi söker dig som:
• har mycket god samarbetsförmåga, i kontakt med både kollegor och arbetsledande chefer, men som även kan arbeta självständigt
• uppträder med mognad och integritet
• har god självkännedom och en empatisk förmåga
• kan agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer
• har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo
• kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte
• tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå
• har ett eget driv och en god initiativförmåga i arbetet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Har du frågor kring tjänsten, kontakta rekryterande chef. Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR konsult. Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S nås via polismyndighetens växel 114 14.

Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid och/eller treskift
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt

Intervjuer planeras att hållas vecka 23-25.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Utredare till Gränspolissektionen, Göteborg

Polisassistent
Läs mer Maj 8
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift? Till vårt team söker vi nu en utredare som trivs med varierade arbetsuppgifter, som har ett naturligt intresse för omvärldsfrågor och som vill jobba med komplex lagstiftning. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Gränspolissektionen
Gränspolissektionen är en regional sektion inom operativa enheten vid region Väst som arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, arbete mot gränsöverskridande brottslighet, verkställighetsarbete och brottsutredningar. Gränspolissektionens verksamhet i region Väst utgår från Skår, Göteborg Landvetter Airport och Halmstad men bedrivs även i regionens hamnar.

ARBETSUPPGIFTER
Som utredare på Gränspolissektionen handlägger du brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. De ärenden som utreds kan vara av kortare karaktär eller omfattande och komplexa. Det kan vara omfattande informationsmaterial att värdera, se samband och dra slutsatser från. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera frihetsberövade och andra tvångsmedel. Du håller förhör med misstänkta, vittnen och målsägande vilka ofta sker via tolk.

Arbetet innebär många interna och externa kontakter, till exempel med övriga verksamheter inom Polismyndigheten, företrädesvis då Gränspolisens olika verksamheter, samt externt med exempelvis åklagare, juridiska ombud, tolkar och andra myndigheter. Arbetsformen utgörs av såväl enskilt arbete som tillsammans med andra utredare.

Vidare ingår det att medverka vid sektionens operativa insatser och myndighetsinsatser mot arbetslivskriminalitet. Vissa utredningsinsatser kan förekomma på annan ort vilket innebär att resor förekommer i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen alternativt akademisk utbildning inom juridik, kriminologi, beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att utrycka dig muntligt och skriftligt såväl svenska som engelska.
• Erfarenhet från brottsutredningsarbete eller annan erfarenhet av utredning som bedöms relevant för funktionen
• Mycket god datorvana
• Svenskt B-körkort för manuellt växlat fordon

Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av förhör med tolk
• Goda kunskaper i andra utomnordiska språk
• Kunskap och erfarenhet av nu gällande utlänningslagstiftning
• Erfarenhet av att arbeta som utredare i komplexa förundersökningar med omfattande material

Personliga egenskaper
Då en del av ärendena är omfattande och komplexa så behöver du vara uthållig samt ha förmåga att analysera och strukturera stora mängder material. Då rollen innebär både självständigt arbete och arbete i team ser vi det som viktigt att du är lyhörd och flexibel och kan samverka med andra på ett prestigelöst sätt för att nå gemensamma mål.
Du kommer ha många både interna och externa kontakter varför du behöver ha god förmåga att etablera kontakter samt ha god kommunikationsförmåga. Som utredare ställs du emellanåt inför hög arbetsbelastning men också inför pressade situationer i exempelvis förhör med misstänkta. Det är därför viktigt att du har en förmåga att behålla lugn och fokus och bemöta alla, oavsett situation, på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Fackliga företrädare: SACO-S, SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet Rgn Väst. Nås via polisens växel 114 14
Placeringsort: Göteborg, Skår. År 2024/2025 ändras tjänsteställe till Landvetter Flygplats
Funktion: Utredare

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 22 maj 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Planerare till Operativa sektionen och hundverksamheten

Samhällsplanerare
Läs mer Maj 3
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en serviceinriktad och lösningsorienterad planerare till Operativa sektionen och regionens gemensamma hundresurs. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 500 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativa sektionen och hundverksamheten i region Väst
Hundverksamheten är organiserad med patrullhundsverksamhet på samtliga fem polisområden. Patrullhundsgrupperna utgår från Uddevalla, Trollhättan, Lidköping, Skövde, Borås, Göteborg, Varberg och Halmstad. Operativa enheten har ett samordningsansvar för hela hundverksamheten i region Väst. Operativa enheten består av sex sektioner och ett kansli. Sektionerna är Gränspolissektionen, Trafiksektionen, Insatsstyrkan, Regionsledningscentralen, Polisens kontaktcenter och Operativa sektionen. Operativa sektionen innefattar Polisrytteri och specialsökhundförare samt instruktörer och besiktningsmän som har regionala samordningsuppdrag. Polisrytteriet är beläget i Göteborg. Specialsökhundförarna utgår från Göteborg, Uddevalla och Varberg. Instruktörerna och besiktningsmännen på Operativa sektionen utgår från Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som planerare för operativa enheten och hundverksamheten i region väst kommer du huvudsakligen arbeta med bemanningsplanering, på både kort och lång sikt. Du arbetar med administration kring periodplaneringen och är redo att agera vid bemanning av personal på kort varsel. Vidare bereder du även semesterplan och bemannar personal till vidareutbildningar. Detta är en central roll i verksamheten där du mottar mycket information från många interna aktörer. Du kommer även att hantera mindre inköp och beställningar, protokollföring vid möten och ytterligare administrativa ärenden. Vidare ingår även dessa arbetsuppgifter:
• Administrativ hantering av till exempel läkarintyg och liknande.
• Granskning av lönepåverkande händelser i polisens lönesystem Heroma.
• Vara ett stöd i personaladministrativa frågor för chef och medarbetare.
• Hantera arbetstidsförläggningsfrågor.
• Ta fram nya tjänstgöringslistor vid till exempel deltid.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Godkänd gymnasial examen.
• Erfarenhet av personaladministration och personalplanering eller liknande arbetsuppgifter.
• Mycket god förmåga att utrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
• Vana av att arbeta med Officepaketet, särskilt Excel
• B-körkort.
• Erfarenhet av att arbeta i en roll med stora kontakt- och informationsflöden.

Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att ha arbetat aktivt med de regelverk som omfattar tjänstgöringstider och olika ledigheter så som arbetstidsavtalet (ASA), semesterlagen, föräldraledighetslagen, villkorsavtal m.fl.
• Använt polisens personaladministrativa system, såsom COPS, Heroma, UBW och PÄR i ditt dagliga arbete.
• Erfarenhet av att arbetat inom service, där både telefonkontakt och personliga möten var en naturlig del av vardagen.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utpräglad känsla för service och som trivs i en roll med många olika kontaktytor. Som planerare fungerar du som en knutpunkt mellan olika funktioner inom verksamheten, det är därför av stor vikt att du är lyhörd och prestigelös. Då det är central funktionen i verksamheten krävs det att du har lätt för att samarbeta med många olika typer av människor och personer i olika befattningar.

Då arbetsbelastningen kan variera och stundtals vara hög krävs det att du har en god stabilitet där du behåller lugnet och behärskar att prioritera bland de arbetsuppgifter du har. Det krävs även att du har en tydlighet i din kommunikation för att missförstånd skall undvikas. Då rollen är ny för den aktuella verksamheten krävs att du är initiativtagande för att resursen används på bästa möjliga sätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Arbetsort: Göteborg, Skår.
Arbetstid: Dagtid med flex
Tillträde: September
Funktion: Handläggare

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17/5 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gränsbefäl till Landvetter Flygplats

Inspektör, Polisen
Läs mer Maj 2
Är du redo för en större uppgift? Till Gränspolissektionen söker vi nu tre gränsbefäl. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Operativa enheten
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Väst.

Gränspolissektionen
Gränspolissektionen är en regional sektion inom operativa enheten vid region Väst som arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, arbete mot gränsöverskridande brottslighet, verkställighetsarbete och brottsutredningar. Gränspolissektionens verksamhet i region Väst utgår från Skår, Göteborg Landvetter Airport och Halmstad men bedrivs även i regionens hamnar.


ARBETSUPPGIFTER
Som gränsbefäl är du expert i gränspolisfrågor och fattar beslut enligt utlänningslagen såsom exempelvis beslut om avvisning, förvar, uppsikt och återreseförbud samt övriga beslut, rådgivning och direktiv inom gränspolisverksamhet. Som FU-ledare stödjer, leder och ger du direktiv i den initiala förundersökningssituationen samt fattar de beslut som erfordras. En viktig arbetsuppgift är att kvalitetssäkra förstahandsåtgärder och leda processen i second line i samverkan med medarbetarna. Du leder och ansvarar för den juridiska processen i den operativa verksamheten och bidrar i utvecklingsarbetet med att synliggöra och tydliggöra gränspolisens uppdrag.

Rollen innebär att du Gränspolissektionens ansikte utåt och stöttar regionen i processen med att öka antalet inre utlänningskontroller, vilket är en del i sektionens arbete med att öka verkställigheter. Samverkan sker dagligen med såväl interna som externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
• Bred polisiär erfarenhet
• Aktuell erfarenhet av gränspolisverksamhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
• Goda kunskaper i polisiära system såsom DUR 2 och PÄR

Det är meriterande om du även har:
• Nationell utbildning beslutsfattare i utlänningsärenden
• God förmåga att förklara komplex lagstiftning på grundläggande nivå
• Förundersökningsledarutbildning

Personliga egenskaper
Arbetet påverkas av olika händelser i omvärlden och som gränsbefäl kommer du i kontakt med människor från flera olika länder och kulturer. Du behöver därför ha ett stort intresse för utlänningsrättsliga frågor, vara samhälls- och omvärldsintresserad samt ha förståelse för andra kulturer och människors olikheter.

Som gränsbefäl kan omständigheter och situationer snabbt förändras. Du behöver därför vara flexibel, ha en god analytisk förmåga samt förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och rättssäkert även under tidvis pressade förhållanden.

Funktionen som gränsbefäl är under utveckling vilket ställer krav på god förmåga och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten i syfte att uppnå gemensamma mål. Du trivs med att skapa kontakter och utveckla samarbeten både internt och externt och du bidrar aktivt till ett öppet och tolerant klimat.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Fackliga företrädare: SEKO Polisen, ST inom Polisen, SACO-S och Polisförbundet region Väst. Nås via Polisens växel 114 14
Arbetsort: Landvetter Flygplats
Funktion: Gränsbefäl
Beskriv noggrant i din ansökan på vilket sätt du uppfyller efterfrågade krav och meriter för funktionen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Jurist till Polismyndigheten med placering i Göteborg

Jurist, förvaltningsdomstol
Läs mer Apr 21
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en jurist till Rättsavdelningen med placering på Rättssektion Väst, Rättstillämpning i Göteborg. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Vårt mångsidiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande arbetsplats med möjlighet till stor variation.

Rättstillämpningens huvudsakliga verksamhet består av att vara ett juridiskt stöd till polisens kärn- och stödverksamhet. Juristerna står för myndighetens juridiska kompetens och kan även vara beslutsfattare och processförare i förvaltningsrättsliga ärenden och andra myndighetsärenden. Vissa uppgifter är mycket operativt verksamhetsnära medan andra fokuserar på utveckling tillsammans med övriga verksamheter inom myndigheten.
ARBETSUPPGIFTER
Som jurist arbetar du självständigt med juridisk rådgivning, t.ex. genom att vara ett rättsligt stöd för den operativa verksamheten, vilket innebär att du kan arbeta som kontaktjurist, delta i projektgrupper och annan stöttning till myndighetens olika verksamhetsgrenar. Du kan komma att arbeta i stab, vilket innebär att vid större händelser som kräver en polisiär stab kan du få biträda med juridisk kompetens. Du arbetar också med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden samt handlägger överklaganden till förvaltningsdomstolarna, varvid muntlig förhandling kan ingå. I arbetet kan ingå att ta fram underlag och förslag till svar i intern remisshantering, handlägga yttranden till JO och JK samt handlägga och besluta i ersättningsärenden. I arbetet kan även ingå att hålla utbildningar.

Resor i arbetet kan förekomma.KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• juris kandidatexamen eller juristexamen
• minst 2 års relevant erfarenhet av självständigt juridiskt arbete förskaffad i närtid
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Meriterande
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:
• är notariemeriterad eller har likvärdig erfarenhet
• erfarenhet av självständigt straff- och processrättsligt arbete

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som jurist inom polisen ska du vara lösningsfokuserad, flexibel och kunna leverera med god kvalitet även vid ett tidvis högt arbetstempo. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och har en god samarbetsförmåga. Du är prestigelös och tydlig i ditt budskap.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader
Arbetsort: Göteborg
Funktion: Jurist

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15/5 - 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Sekretesshandläggare till Rättsavdelningen, placering i Göteborg

Förvaltningsjurist
Läs mer Apr 25
Är du redo för en större uppgift? På rättssektionen i Väst är Polismyndighetens nav för utlämning av allmän handling under uppbyggnad. Här bidrar du till att effektivisera och höja kvalitén i ärendehandläggningen och deltar utvecklingen av funktionen.


Arbetsplatsbeskrivning


Rättsavdelningen är en gemensam avdelning inom Polismyndigheten och ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning.


Sektionen för informationsförvaltning ansvarar för att styra, stödja, utveckla och följa upp verksamheten inom områdena diarieföring, arkiv, utlämning allmän handling, och myndighetens skriftliga försändelser, både digitala och fysiska. Den faktiska hanteringen av handlingar genom diarieföring och arkivering utförs främst inom rättsavdelningens regionala verksamheter. Vidare har sektionen ansvar för exempelvis nationell skanning och utskrift, registervård av ett antal lagföringssystem såsom misstankeregistret och belastningsregistret, med tillhörande registerutdrag till allmänheten.


Vi söker nu sekretesshandläggare med placering i Göteborg, vi erbjuder en möjlighet att arbeta upp till två dagar i veckan hemifrån. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuder vi även särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m. Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/


Arbetsbeskrivning
Under 2021 inrättades en nationell funktion vid rättsavdelningen, med säte i Göteborg. Funktionen ska vara ett nationellt nav för begäran om utlämnade av allmänna handlingar vid Polismyndigheten. Vid funktionen arbetar registratorer och sekretesshandläggare.


Det dagliga arbetet som sekretesshandläggare består i huvudsak av att handlägga begäran om utlämnande av allmän handling. I arbetet ingår att utföra sekretessprövning och besluta om efterfrågad handling kan lämnas ut. Du tillämpar ett förhållandevis komplicerat regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav.


Som sekretesshandläggare vid den nationella funktionen prövar du begäran/ärenden som innefattar handlingar från olika delar av Polismyndighetens verksamhet. Du ansvarar för att samordna ärenden och lämnar ett samlat svar till sökanden. Rollen innebär därför, utöver kontakter med sökande, mycket interna kontakter inom hela Polismyndigheten. Samarbete och samverkan är därmed en stor del av arbetet.


Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och utveckling. Medarbetardrivet utvecklingsarbete är därför ett viktigt inslag i uppdraget som sekretesshandläggare vid den nationella funktionen.


Kvalifikationer


Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, företrädesvis med inriktning mot juridik. Alternativt att du har motsvarande erfarenhet som Polismyndigheten kan bedöma som likvärdig
Minst något års arbetslivserfarenhet (i närtid) som är relevant för tjänsten, företrädesvis från statlig/offentlig verksamhet
God datavana och kompetens genom erfarenhet av att ha arbetat med IT-baserade ärendehanteringssystem, och Officepaketets programDu behöver behärska svenska mycket väl, både i tal och skrift.


Då anställningen är placerad i säkerhetsklass så krävs svenskt medborgarskap.


Meriterande


Följande är särskilt meriterande:


Examen från relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot juridik
God kompetens och erfarenhet att handlägga och fatta beslut i ärenden hos myndighet eller annan offentlig förvaltning
Erfarenhet av att ha arbetat med sekretessprövningar och handläggning av ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagenFöljande är i övrigt meriterande:


Erfarenhet av att ha arbetat inom polisen och därmed tillgodogjort dig god kännedom och förståelse för organisationen
Erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsutveckling/förbättringsarbete, utveckla rutiner eller liknande
Erfarenhet av arbete i annan verksamhet inom den rättsvårdande kedjanPersonliga egenskaper
Rollen ställer höga krav på att du har förmåga att vara noggrann med kvalitetsfokus, samt att du kan skapa struktur bland dina arbetsuppgifter. Därtill förväntas du, och behöver vara bekväm med, att ta initiativ och tillämpa ett lösningsorienterat förhållningsätt till verksamheten, kollegor, chefer och andra som berörs.


Vidare behöver du kunna bygga relationer, vara pedagogisk, samt vara en god och tydlig kommunikatör. Vi söker dig som vill utvecklas inom ditt kompetensområde och som tycker att det är roligt att få bidra till att utveckla verksamheten. Du besitter en god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.


Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.


Kontaktpersoner


Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Maria Brahm, mail: maria.brahm@polisen.se


Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Emil Bengtsson, mail: emil.bengtsson@polisen.se


Fackliga företrädare


Lawen Dehghani, SACO, tfn 010-563 85 79
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Pär Renberg, Fackförbundet ST, tfn 072-2465237
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27


Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Heltid / Dagtid / flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev och via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 12 maj 2023.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A239.629/2023 i mailets ärendemening.
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering.


För mer information om anställningen, se nedanstående länk.
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/20232/april/sekretesshandlaggare-till-rattsavdelningen-placering-i-goteborg/

Ansök nu

Bilinspektör till Trafiksektionen i region Väst med placering i Göteborg

Bilinspektör
Läs mer Maj 3
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativ enhet Väst
Den regionala operativa enheten arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner. Här finns Gränspolissektionen, Insatsstyrkan, Operativa sektionen; där bland annat rytteriet och hundförarsamordningen finns, Polisens kontaktcenter, Regionledningscentralen och Trafiksektionen. Verksamheten bedrivs i hela regionen.

Trafiksektion Väst
Trafiksektionen tillhör den Operativa enheten. Trafiksektionen består av nio grupper varav en sjöpolisgrupp, fem yttre trafikgrupper, två utredningsgrupper och en stöd- och servicegrupp. Trafiksektionen finns stationerad på orterna Göteborg, Halmstad, Kungsbacka, Vänersborg, Skara och Mariestad.

De yttre trafikgrupperna har till huvuduppgift att utföra trafiksäkerhetsarbete på det statliga huvudvägnätet samt kontroll av yrkestrafik. I grupperna arbetar trafikpoliser tillsammans med bilinspektörer som alla har specialistkompetens inom olika områden för att lösa arbetsuppgifterna.

ARBETSUPPGIFTER
Som bilinspektör tjänstgör du vid en av de yttre trafikgrupperna på Trafiksektionen. Arbetet bedrivs nästan uteslutande utomhus och under alla väderförhållanden. Arbetsuppgifterna ställer krav på rörlighet vilket förutsätter god fysik.

Bilinspektörer arbetar tillsammans med poliser och de hjälps åt vid kontroll av fordon. Kontrollerna sker vid kontrollplatser eller andra platser där det är möjligt att stoppa fordon.

Kontroller av nyttotrafiken innebär att personal med specialistkompetens måste finnas för att uppnå de av EU fastställda nivåerna. Inom trafikområdet har vi civilanställda bilinspektörer som tillsammans med poliser arbetar i yttre tjänst med dessa arbetsuppgifter.

Bilinspektörer genomför även tekniska undersökningar av fordon för att
utröna om det funnits tekniska brister på fordon som exempelvis varit inblandade i allvarliga olyckor.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att genomföra:
• flygande inspektion främst av tunga fordon
• kontroll av yrkesförares kör- och vilotider
• kontroll av taxi, vilotider m.m.
• kontroll av lastsäkring
• kontroll av tillstånd för yrkestrafik
• vägning av fordon
• tekniska undersökningar av fordon

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, fordonsteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• körkort med behörighet BE CE DE
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• datorvana och erfarenhet av att använda de vanligast förekommande Office-programmen

Det är meriterande om du:
• är utbildad fordonsingenjör
• är certifierad besiktningstekniker eller motsvarande
• har körkort samt körvana av samtliga fordonsslag
• har erfarenhet av områden som ingår i arbetsuppgifterna, till exempel lastföreskrifter och kör- och vilotider

Personliga egenskaper
Arbetet som bilinspektör kräver att du har förmåga till kritiskt tänkande, är serviceinriktad och tycker om att arbeta i grupp tillsammans med andra. Du tar ansvar för din egen och andras kompetensutveckling samt att nå uppställda mål. Du har dessutom ett fordonsintresse och är mån om att följa med i teknikutvecklingen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
• Anställning: Tillsvidare som handläggare med funktion bilinspektör. Sex månaders provanställning tillämpas.
• Utbildning: Då du provanställs kommer du att genomgå utbildning med krav på godkänt resultat.
Utbildningen kommer att påbörjas september 2023. För erhållande av tillsvidareanställning krävs godkänd internutbildning samt validering på nivå F3 enligt Transportstyrelsens föreskrift.
• Arbetstid: Periodplanering, dag-/kvällstid och helgarbete förekommer
• Tjänsteställe: Göteborg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 7 maj 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontakta ansvarig HR-konsult Madeleine Ejenstam.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operatörer till Polisens kontaktcenter, placering Göteborg

Backofficepersonal
Läs mer Apr 20
Är du redo för en större uppgift?


Vi söker nu medarbetare till Polisens kontaktcenter (PKC) i Göteborg. PKC är en del av den operativa enheten vid polisregion Väst. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.


Detta kan även vara en möjlighet för dig som precis startat din resa i arbetslivet att få möjligheten att arbeta hos Polisen och bidra till att skapa trygghet i människors liv varje dag. Som anställd i Sveriges största myndighet uppmuntras du till eget ansvarstagande och personlig utveckling. På PKC är du allmänhetens första kontakt med Polisen genom det nationella telefonnumret 114 14.


PKC finns i hela Sverige och bemöter allmänheten digitalt och via telefoni. Med allmänheten i fokus arbetar polisanställda med civil och polisiär bakgrund sida vid sida genom hela rättsprocessen. Du är polisens ansikte utåt och medverkar till att minska brottsligheten. Genom din förmåga att bemöta människor i olika situationer, upprätta anmälningar och utreda dem, gör du skillnad samt bidrar till ett tryggare samhälle!


Polisens Kontakt Center (PKC)
PKC finns i sju polisregioner i Sverige och nås via 114 14 eller polisen.se. I region Väst är placeringsorterna Göteborg, Bengtsfors, Falkenberg och Skara. Vi är en operativ verksamhet som hanterar alla typer av brott där brottsligheten kontinuerligt förändras på olika sätt.
Även vår verksamhet är i ständig utveckling, varför flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar är viktiga egenskaper för de som arbetar hos oss. Genom professionellt bemötande, tillgänglighet och hög effektivitet strävar vi efter att erbjuda en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet lärande och utveckling genom att tillvarata medarbetarnas engagemang och kompetens.


Läs hela annonsen och ansök via länken: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/operatorer-till-polisens-kontaktcenter-placering-goteborg/

Ansök nu

Bilinspektör till Trafiksektionen i region Väst med placering i Göteborg

Bilinspektör
Läs mer Apr 11
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativ enhet Väst
Den regionala operativa enheten arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner. Här finns Gränspolissektionen, Insatsstyrkan, Operativa sektionen; där bland annat rytteriet och hundförarsamordningen finns, Polisens kontaktcenter, Regionledningscentralen och Trafiksektionen. Verksamheten bedrivs i hela regionen.

Trafiksektion Väst
Trafiksektionen tillhör den Operativa enheten. Trafiksektionen består av nio grupper varav en sjöpolisgrupp, fem yttre trafikgrupper, två utredningsgrupper och en stöd- och servicegrupp. Trafiksektionen finns stationerad på orterna Göteborg, Halmstad, Kungsbacka, Vänersborg, Skara och Mariestad.

De yttre trafikgrupperna har till huvuduppgift att utföra trafiksäkerhetsarbete på det statliga huvudvägnätet samt kontroll av yrkestrafik. I grupperna arbetar trafikpoliser tillsammans med bilinspektörer som alla har specialistkompetens inom olika områden för att lösa arbetsuppgifterna.

ARBETSUPPGIFTER
Som bilinspektör tjänstgör du vid en av de yttre trafikgrupperna på Trafiksektionen. Arbetet bedrivs nästan uteslutande utomhus och under alla väderförhållanden. Arbetsuppgifterna ställer krav på rörlighet vilket förutsätter god fysik.

Bilinspektörer arbetar tillsammans med poliser och de hjälps åt vid kontroll av fordon. Kontrollerna sker vid kontrollplatser eller andra platser där det är möjligt att stoppa fordon.

Kontroller av nyttotrafiken innebär att personal med specialistkompetens måste finnas för att uppnå de av EU fastställda nivåerna. Inom trafikområdet har vi civilanställda bilinspektörer som tillsammans med poliser arbetar i yttre tjänst med dessa arbetsuppgifter.

Bilinspektörer genomför även tekniska undersökningar av fordon för att
utröna om det funnits tekniska brister på fordon som exempelvis varit inblandade i allvarliga olyckor.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att genomföra:
• flygande inspektion främst av tunga fordon
• kontroll av yrkesförares kör- och vilotider
• kontroll av taxi, vilotider m.m.
• kontroll av lastsäkring
• kontroll av tillstånd för yrkestrafik
• vägning av fordon
• tekniska undersökningar av fordon

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, fordonsteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• körkort med behörighet BE CE DE
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• datorvana och erfarenhet av att använda de vanligast förekommande Office-programmen

Det är meriterande om du:
• är utbildad fordonsingenjör
• är certifierad besiktningstekniker eller motsvarande
• har körkort samt körvana av samtliga fordonsslag
• har erfarenhet av områden som ingår i arbetsuppgifterna, till exempel lastföreskrifter och kör- och vilotider

Personliga egenskaper
Arbetet som bilinspektör kräver att du har förmåga till kritiskt tänkande, är serviceinriktad och tycker om att arbeta i grupp tillsammans med andra. Du tar ansvar för din egen och andras kompetensutveckling samt att nå uppställda mål. Du har dessutom ett fordonsintresse och är mån om att följa med i teknikutvecklingen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
• Anställning: Tillsvidare som handläggare med funktion bilinspektör. Sex månaders provanställning tillämpas.
• Utbildning: Då du provanställs kommer du att genomgå utbildning med krav på godkänt resultat.
Utbildningen kommer att påbörjas september 2023. För erhållande av tillsvidareanställning krävs godkänd internutbildning samt validering på nivå F3 enligt Transportstyrelsens föreskrift.
• Arbetstid: Periodplanering, dag-/kvällstid och helgarbete förekommer
• Tjänsteställe: Göteborg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25 april 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontakta ansvarig HR-konsult Madeleine Ejenstam.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Sekretesshandläggare till Rättsavdelningen i Göteborg - Tidsbegränsad

Förvaltningsjurist
Läs mer Apr 6
Arbetsplatsbeskrivning
Rättsavdelningen är en av tio nationella avdelningar inom Polismyndigheten. Vid rättsavdelningens kansli och de sju regionala rättsenheterna arbetar närmare 800 medarbetare med ansvar för ett flertal viktiga funktioner inom juridik, förvaltningsrätt samt arkiv och registratur. Rättsavdelningens uppdrag är att vara garanten för rättssäkerhet i myndigheten, skapa förutsättningar för ordning och säkerhet i samhället samt att säkra myndighetens informationshantering.
Informationsförvaltningsenheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp verksamheten inom registratur, arkivfrågor och e-tjänster. Den utlysta tjänsten är förlagd till Informationsförvaltning 1 vid Rättssektion Väst med placering i Göteborg. I gruppen arbetar idag 2 arkivarier, 3 arkivhandläggare, 2 sekretesshandläggare, ett ledningsstöd och en gruppchef. Arkivbestånden består till stor del av kriminalärenden från polisens brottsutredande verksamhet från 1965 och framåt, men också en stor del förvaltningsärenden och andra administrativa handlingar förvaras i våra arkiv.
Du kommer till en arbetsplats där digitalt arbetssätt och IT-baserat arbete utgör en självklar del av vardagen. Polismyndigheten tillämpar medarbetardrivet utvecklingsarbete som syftar till att öka din delaktighet och ditt inflytande som medarbetare. Som sekretesshandläggare får du möjlighet att jobba i en spännande myndighet i en viktig funktion där engagemang, effektivitet och servicekänsla är grundläggande.
Arbetsbeskrivning
Arbetet som sekretesshandläggare består i huvudsak av att ta emot och hantera begäran om utlämnande av allmän handling. I arbetet ingår att utföra sekretessprövning, ha kontakt med allmänheten samt att besluta om efterfrågad handling kan lämnas ut. Du tillämpar ett förhållandevis komplicerat regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav. Höga krav ställs på kvaliteten på utförda prövningar och att arbeta för enhetliga bedömningar mellan olika begäranden. Även andra arbetsuppgifter kopplade till rättssektionens uppdrag kan ingå i dina arbetsuppgifter som t.ex. utbildningsinsatser. Du kommer med din kompetens ha en specialistfunktion inom enheten.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Goda kunskaper om lagstiftning rörande offentlighet och sekretess samt annan central lagstiftning för offentlig förvaltning
Eftergymnasial utbildning inom juridik, arkivvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten eller väl dokumenterad arbetslivserfarenhet av relevanta arbetsuppgifter på hög nivå
Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig sektor
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datorvana och förmåga att sätta dig in i nya system

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Juristexamen
Praktisk erfarenhet av att ha arbetat med sekretessprövningar och handläggning av ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen
Erfarenhet av att arbeta inom polismyndigheten eller rättsväsendet i övrigt som bedöms som relevant för funktionen

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som sekretesshandläggare ska du vara analytisk, ansvarstagande och noggrann. Du är mån om att ge bra service och är en positiv och lösningsfokuserad person. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Henrik Svensson via mail henrik-k.svensson@polisen.se eller på tfn 072-515 24 78.
Undrar du något om rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig HR-konsult: Daniela De Santi via mail daniela.de-santi@polisen.se
Fackliga företrädare
Lawen Dehghani, Saco-S, tfn 010-563 85 79
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Pär Renberg, Fackförbundet ST, tfn 072-246 52 37
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27
Övrig information
Anställningsform: Särskild visstidsanställning (12 månader)
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Sekretesshandläggare

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter för den här tjänsten. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 19 april 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A196.142/2023 i mailets ärendemening.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontrollenligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer A196.142/2023via post till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Senior Systemutvecklare, placering i Göteborg

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Mar 1
Inom polisen står vi inför en spännande tid med digitalisering, ny teknik och många spännande utvecklingsuppdrag, hos oss kommer det du utvecklar vara med att bidra till att skapa trygghet i människors liv, varje dag. För att komma till rätta med dagens brottslighet måste man inte bära uniform. Vi söker nu systemutvecklare som är redo att bidra till ett tryggare Sverige genom att vara med och utveckla systemstöd för den polisiära verksamheten.

Polisens IT-avdelning har cirka 1000 anställda och ansvarar för all IT som används av myndighetens cirka 35 500 medarbetare. Till den här positionen är placering möjlig i Göteborg, där det finns möjlighet att arbeta upp till två dagar i veckan hemifrån. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuder vi även särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m. Läs mer om våra förmåner och villkor här: polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

ARBETSUPPGIFTER
Är du kanske en Tech lead med erfarenhet av Java som vill ha en spännande utmaning, eller möjligen en bred generalist inom ett eller flera områden? Vår verksamhet har en bred spännvidd med både egenutvecklade system och inköpta standardsystem. Det kan handla om utvecklingen av;

• Systemstöden för polisens underrättelsetjänst, gränspolisen samt för de internationella systemen
• Systemstöden som riktar sig till medborgarna så som e-tjänster, polisens webbplatser, resehandlingar
• Myndighetssystem för ekonomiadministration, personal och ärendehantering.
• Systemstöden som stödjer den operativa verksamheten, t.ex. inom trafikområdet, operativ ledning, radiokommunikation och ingripandeverksamheten.
• Systemstöden för verksamheten inom utredning och lagföring inklusive forensik och IT-brott.
• Integrationer och generella polisiära grundförmågor som t.ex. karttjänster, mobila tjänster, uppföljningssystem och andra grundkomponenter som stödjer den polisiära verksamheten

På vår IT-avdelning agerar alla grupper produktägare, vilket innebär ansvar för hela produktens livscykel, det vill säga både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning. Hos oss kan en dag innehålla allt ifrån att medverka vid workshops med verksamheten kring ny funktionalitet, bygga ny kod med nya tekniker till att fixa en bugg som skapar problem i produktionsmiljön, eller hitta lösningen på ett säkerhetsproblem.

Vi tror att kunskap om verksamhetens behov bäst tas fram genom användarstudier och kommunikation. För att kunna omsätta kunskapen till effektiva tekniska lösningar kommer ditt arbete att utföras i nära samverkan med både våra slutanvändare och andra grupperingar på IT-avdelningen. Tillsammans i teamet kommer ni ta fram användarcentrerade lösningar som hjälper polisen i yttre tjänst, brottsutredaren och HR-specialisten att utföra sitt uppdrag.

Polisen erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling och vi uppmuntrar alla våra medarbetare att ständigt lära sig mer om de områden de brinner för.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, gärna med examen, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten kan bedöma som likvärdig.
• Flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling, gärna med fokus på Java och med erfarenhet från frontend-utveckling.
• Erfarenhet av att arbeta agilt i tvärfunktionella team.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande kompetenser
Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller kunskaper inom ett eller flera områden nedan:

Plattform:
• Linux
• Docker och Kubernetes
• CI/CD pipelines som körs på Jenkins
• GitOps

Apputveckling:
• iOS och Swift UI

Integrationer mot:
• My
• OrientDB eller motsvarande grafdatabas

Frontend SPA:
• JavaScript/TypeScript
• Angular eller React

Säkerhet:
• OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)
• Erfarenhet av PKI-lösningar

Mikrotjänster, gärna med hjälp av Spring Boot:
• Erfarenhet av att bygga API:er enligt best practice

Övrigt:
• Programmeringsspråk så som C#/.NET eller Python
• Prestandaoptimering
• Testautomatisering
• AI/ML
• WCAG
• DevOps

Personliga egenskaper
Hos oss arbetar du i ett agilt självorganiserande team med stora möjligheter att påverka din vardag. Därför ser vi att du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta. Vår målsättning är att leverera rätt sak i rätt tid genom kontinuerliga mindre leveranser och genom att ständigt utvärdera hur vi arbetar.
För oss är det viktigt att du är rätt person och att du vill utvecklas tillsammans med oss.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vi går löpande igenom de ansökningar vi får in. Om vi bedömer att din profil matchar IT-avdelningens kompetensbehov kommer vi att kontakta dig.

Placeringsort: Göteborg

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse

#LI-Hybrid

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 april 2023.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig handläggare.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Arkivhandläggare till Rättsavdelningen i Göteborg - Tidsbegränsad

Arkivassistent
Läs mer Apr 4
Arbetsplatsbeskrivning
Rättsavdelningen är en av tio nationella avdelningar inom Polismyndigheten. Vid rättsavdelningens kansli och de sju regionala rättsenheterna arbetar ca 700 medarbetare med ansvar för ett flertal viktiga funktioner inom juridik, förvaltningsrätt samt arkiv och registratur. Rättsavdelningens uppdrag är att vara garanten för rättssäkerhet i myndigheten, skapa förutsättningar för ordning och säkerhet i samhället samt att säkra myndighetens informationshantering.


Informationsförvaltningsenheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp verksamheten inom registratur, arkivfrågor och e-tjänster. Den utlysta tjänsten är förlagd till Informationsförvaltning 1 vid Rättssektion Väst med placering i Göteborg. I gruppen arbetar idag 2 arkivarier, 3 arkivhandläggare, 2 sekretesshandläggare, ett ledningsstöd och en gruppchef. Arkivbestånden består till stor del av kriminalärenden från polisens brottsutredande verksamhet från 1965 och framåt, men också en stor del förvaltningsärenden och andra administrativa handlingar förvaras i våra arkiv.

Du kommer till en arbetsplats där digitalt arbetssätt och IT-baserat arbete utgör en självklar del av vardagen. Polismyndigheten tillämpar medarbetardrivet utvecklingsarbete som syftar till att öka din delaktighet och ditt inflytande som medarbetare. Som arkivhandläggare får du möjlighet att jobba i en spännande myndighet i en viktig funktion där engagemang, effektivitet och servicekänsla är grundläggande.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna är i huvudsak ordnings- och förteckningsarbete. Det kan även förekomma övriga sedvanliga arkivuppgifter såsom t.ex. in- och utsortering av handlingar, genomföra omflyttningar av arkivhandlingar och samt genomföra föreskriven gallring.

Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• gymnasieutbildning
• aktuell erfarenhet av att arbeta med arkiv inom offentlig förvaltning
• god datorvana och förmåga att sätta dig in i nya system
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• utbildning inom arkivvetenskap/arkiv- och informationsvetenskap
• erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv
• erfarenhet av att arbeta i arkivförteckningsprogram
• erfarenhet av förvaltningsrättslig handläggning

Personliga egenskaper
Eftersom det till stora delar är ett självständigt arbete ser vi att du är en ansvarstagande, strukturerad och noggrann person. Du ingår i ett team av andra arkivhandläggare och arkivarier vilket ställer krav på en god samarbetsförmåga. Du ska kunna utföra visst fysiskt ansträngande arbete, som att lyfta arkivkartonger. Du är också mån om att ge bra service till de som efterfrågar handlingar ur arkivet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Henrik Svensson via mail henrik-k.svensson@polisen.se eller på telefon 072-515 24 78.
Undrar du något om rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig HR-konsult: Merima Hadzimesic via mail merima.hadzimesic@polisen.se eller på telefon 076-132 17 84.


Fackliga företrädare
Lawen Dehghani, Saco-S, tfn 010-563 85 79
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Pär Renberg, Fackförbundet ST, tfn 072-246 52 37
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27

Övrig information
• Anställningsform: Särskild visstidsanställning (12 månader)
• Arbetsort: Göteborg
• Arbetstid: Flextid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Funktion: Handläggare, arkiv

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter för den här tjänsten. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till
jobb.na@polisen.se senast den 12 april 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A175.609/2023 i mailets ärendemening.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontrollenligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer A175.609/2023 via post till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.


Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Arkivhandläggare till Rättsavdelningen i Göteborg

Arkivassistent
Läs mer Mar 29
Arbetsplatsbeskrivning
Rättsavdelningen är en av tio nationella avdelningar inom Polismyndigheten. Vid rättsavdelningens kansli och de sju regionala rättsenheterna arbetar ca 700 medarbetare med ansvar för ett flertal viktiga funktioner inom juridik, förvaltningsrätt samt arkiv och registratur. Rättsavdelningens uppdrag är att vara garanten för rättssäkerhet i myndigheten, skapa förutsättningar för ordning och säkerhet i samhället samt att säkra myndighetens informationshantering.
Informationsförvaltningsenheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp verksamheten inom registratur, arkivfrågor och e-tjänster. Den utlysta tjänsten är förlagd till Informationsförvaltning 1 vid Rättssektion Väst med placering i Göteborg. I gruppen arbetar idag 2 arkivarier, 3 arkivhandläggare, 2 sekretesshandläggare, ett ledningsstöd och en gruppchef. Arkivbestånden består till stor del av kriminalärenden från polisens brottsutredande verksamhet från 1965 och framåt, men också en stor del förvaltningsärenden och andra administrativa handlingar förvaras i våra arkiv.
Du kommer till en arbetsplats där digitalt arbetssätt och IT-baserat arbete utgör en självklar del av vardagen. Polismyndigheten tillämpar medarbetardrivet utvecklingsarbete som syftar till att öka din delaktighet och ditt inflytande som medarbetare. Som arkivhandläggare får du möjlighet att jobba i en spännande myndighet i en viktig funktion där engagemang, effektivitet och servicekänsla är grundläggande.


Arbetsbeskrivning
Som arkivhandläggare arbetar du med att förvalta, vårda och tillhandahålla arkivbestånden i fysiska arkiv och e-arkiv. Några av arbetsuppgifterna som ingår är att ta emot leveranser, delta i ordnings- och förteckningsarbeten, in- och utsortering av handlingar, genomföra omflyttningar av arkivhandlingar, sköta interna och externa lån av akter och handlingar samt genomföra föreskriven gallring. En annan stor och viktig del av arbetet handlar om utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar.

Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• utbildning inom arkivvetenskap/arkiv- och informationsvetenskap
• aktuell erfarenhet av att arbeta med arkiv inom offentlig förvaltning
• god datorvana och förmåga att sätta dig in i nya system
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv
• erfarenhet av att arbeta i arkivförteckningsprogram
• erfarenhet av förvaltningsrättslig handläggning

Personliga egenskaper
Eftersom det till stora delar är ett självständigt arbete ser vi att du är en ansvarstagande, strukturerad och noggrann person. Du ingår i ett team av andra arkivhandläggare och arkivarier vilket ställer krav på en god samarbetsförmåga. Du ska kunna utföra visst fysiskt ansträngande arbete, som att lyfta arkivkartonger. Du är också mån om att ge bra service till de som efterfrågar handlingar ur arkivet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Henrik Svensson via mail henrik-k.svensson@polisen.se eller på telefon 072-515 24 78.
Undrar du något om rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig HR-konsult: Merima Hadzimesic via mail merima.hadzimesic@polisen.se eller på telefon 076-132 17 84.

Fackliga företrädare
Lawen Dehghani, Saco-S, tfn 010-563 85 79
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Pär Renberg, Fackförbundet ST, tfn 072-246 52 37
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27


Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
• Arbetsort: Göteborg
• Arbetstid: Flextid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Funktion: Handläggare, arkiv

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter för den här tjänsten. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till
jobb.na@polisen.se senast den 12 april 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A180.642/2023 i mailets ärendemening.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontrollenligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under
https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer A180.642/2023 via post till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.


Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Forensiker inom fingeridentifiering till NFC Göteborg

Forensiker, kemist
Läs mer Mar 30
Är du redo för en större uppgift?
Nu söker vi Forensiker till NFC. Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Nationell forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi an-svarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polis-regionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. Vi är placerade på totalt tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

Laboratoriesektion Väst
På Laboratoriesektion Väst arbetar vi med att ta fram, identifiera, jämföra och dokumentera spår från brottsplatser och tillvaratagna bevismaterial. Vi finns i Göteborg, Halmstad och Borås.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen att analysera och jämföra fingeravtryck för att binda spår från brottsplats till person. Undersökningarna utförs till stor del med hjälp av datorstöd. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och vid behov kan vittnesmål vid rättegång förekomma. Vidare kan bevakning om vad som händer inom området nationellt och internationellt förekomma.

Vid NFC genomgår du en intern utbildning/upplärning med efterföljande examination innan behörighet ges att självständigt utöva forensikeryrket. Under utbildningsperioden som pågår i cirka två år har du titeln forensikeraspirant.

KVALIFIKATIONER
Krav
Detta är en möjlighet för dig som har:
•akademisk examen på magister-/mastersnivå eller motsvarande
utbildning/erfarenhet som myndigheten bedömer relevant för
tjänsten
•fullgott detalj, siffer- och bokstavsséende
•goda kunskaper i det svenska och engelska språket både i tal och
skrift
•god IT-vana

Meriterande kunskaper
Det är meriterande om du även har:
•erfarenhet av ISO-certifierat kvalitetsarbete
•flera års arbetslivserfarenhet
•vana av att arbeta digitalt

Inför tillsättningen av tjänsterna kommer fallenhetstest angående mönsterigenkänning att till lämpas.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande och pålitlig. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål, dessutom kan du arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är noggrann, resultatinriktad och kvalitetsmedveten. Du har också god koncentrationsförmåga och hög integritet. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du öppen för återkoppling, du kan se nya perspektiv, du är beredd på ständig inlärning samt självutveckling och är prestigelös.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Placeringsort: Göteborg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

It-forensiker till regionalt it-brottscentrum, region Väst

IT-forensiker
Läs mer Mar 24
Är du redo för en större uppgift? Till regionalt it-brottscentrum söker vi nu drivna, analytiska och professionella it-forensiker! Vi söker it-forensiker till Göteborg, Skövde, Vänersborg, Borås och Falkenberg!
I takt med den ökade användningen av informationsteknologi i samhället öppnar sig nya arenor för brottsligheten. Brott som per definition är kopplade till it (t.ex. dataintrång) kan förväntas öka, men det innebär också att vissa traditionella brott (som t.ex. olaga hot) har flyttat in i en it-miljö. Den ökade användningen av informationsteknologi i samhället innebär också att människor lämnar allt fler digitala spår efter sig, vilket kan ha betydelse vid brottsutredningar vid all typ av brottslighet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att biträda utredningsverksamheten med säkring, bearbetning och presentation av digital bevisning.
Du arbetar i huvudsak med undersökning av datorer och mobiltelefoner, it-undersökningar i nätverksmiljö samt biträder vid husrannsakningar för att på ett rättssäkert sätt bevissäkra från en it-miljö. I arbetet ingår viss behandling av känsligt bild- och filmmaterial och med anledning av detta kommer kontinuerlig handledning att erbjudas. Som it-forensiker kommer du att ingå i den it-forensiska beredskapen i regionen.


Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
kandidatexamen inom datavetenskap eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
goda IT-kunskaper gällande vanligt förekommande hårdvara och operativsystem
svenskt B-körkort (manuell växel)
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
kunskaper inom it-forensik, informationssäkerhet, programmering, databaser, olika operativsystem, mobiltelefoner och mobiltelefonsystem
språkkunskaper utöver svenska och engelska


Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket hög integritet och ett professionellt förhållningssätt. Du är noggrann och har god förmåga att analysera, prioritera och se det väsentliga. Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och ett stort intresse av att följa IT-utvecklingen i samhället.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som en del i urvalsprocessen kommer arbetsprov att användas.


Läs mer här om jobbet och hur du ansöker här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/20232/mars/it-forensiker-till-regionalt-it-brottscentrum-placering-goteborg-skovde-vanersborg-boras-och-falkenberg/

Ansök nu

Junior Systemutvecklare, placering i Göteborg

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Mar 1
Inom polisen står vi inför en spännande tid med digitalisering, ny teknik och många spännande utvecklingsuppdrag, hos oss kommer det du utvecklar vara med att bidra till att skapa trygghet i människors liv, varje dag. För att komma till rätta med dagens brottslighet måste man inte bära uniform. Vi söker nu systemutvecklare som är redo att bidra till ett tryggare Sverige genom att vara med och utveckla systemstöd för den polisiära verksamheten.

Polisens IT-avdelning har cirka 1000 anställda och ansvarar för all IT som används av myndighetens cirka 35 500 medarbetare. Till den här positionen är placering möjlig i Göteborg, där det det finns möjlighet att arbeta upp till två dagar i veckan hemifrån. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuder vi även särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m. Läs mer om våra förmåner och villkor här: polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

ARBETSUPPGIFTER
Vår verksamhet har en bred spännvidd med både egenutvecklade system och inköpta standardsystem. Det kan handla om utvecklingen av;

• Systemstöden för polisens underrättelsetjänst, gränspolisen samt för de internationella systemen
• Systemstöden som riktar sig till medborgarna så som e-tjänster, polisens webbplatser, resehandlingar
• Myndighetssystem för ekonomiadministration, personal och ärendehantering.
• Systemstöden som stödjer den operativa verksamheten, t.ex. inom trafikområdet, operativ ledning, radiokommunikation och ingripandeverksamheten.
• Systemstöden för verksamheten inom utredning och lagföring inklusive forensik och IT-brott.
• Integrationer och generella polisiära grundförmågor som t.ex. karttjänster, mobila tjänster, uppföljningssystem och andra grundkomponenter som stödjer den polisiära verksamheten

På vår IT-avdelning agerar alla grupper produktägare, vilket innebär ansvar för hela produktens livscykel, det vill säga både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning. Hos oss kan en dag innehålla allt ifrån att medverka vid workshops med verksamheten kring ny funktionalitet, bygga ny kod med nya tekniker till att fixa en bugg som skapar problem i produktionsmiljön, eller hitta lösningen på ett säkerhetsproblem.

Vi tror att kunskap om verksamhetens behov bäst tas fram genom användarstudier och kommunikation. För att kunna omsätta kunskapen till effektiva tekniska lösningar kommer ditt arbete att utföras i nära samverkan med både våra slutanvändare och andra grupperingar på IT-avdelningen. Tillsammans i teamet kommer ni ta fram användarcentrerade lösningar som hjälper polisen i yttre tjänst, brottsutredaren och HR-specialisten att utföra sitt uppdrag.

Polisen erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling och vi uppmuntrar alla våra medarbetare att ständigt lära sig mer om de områden de brinner för.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Relevant akademisk utbildning inom IT/systemvetenskap, alternativt examen från relevant YH-utbildning, gärna med inriktning på Java.
• Minst 1 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling, gärna med fokus på Java och med erfarenhet från frontend-utveckling.
• Erfarenhet av att arbeta agilt i tvärfunktionella team.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande kompetenser
Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller kunskaper inom ett eller flera områden nedan:

Plattform:
• Linux
• Docker och Kubernetes
• CI/CD pipelines som körs på Jenkins
• GitOps

Apputveckling:
• iOS och Swift UI

Integrationer mot:
• My
• OrientDB eller motsvarande grafdatabas

Frontend SPA:
• JavaScript/TypeScript
• Angular eller React

Säkerhet:
• OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)
• Erfarenhet av PKI-lösningar

Mikrotjänster, gärna med hjälp av Spring Boot:
• Erfarenhet av att bygga API:er enligt best practice

Övrigt:
• Programmeringsspråk så som C#/.NET eller Python
• Prestandaoptimering
• Testautomatisering
• AI/ML
• WCAG
• DevOps

Personliga egenskaper
Hos oss arbetar du i ett agilt självorganiserande team med stora möjligheter att påverka din vardag. Därför ser vi att du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta. Vår målsättning är att leverera rätt sak i rätt tid genom kontinuerliga mindre leveranser och genom att ständigt utvärdera hur vi arbetar.
För oss är det viktigt att du är rätt person och att du vill utvecklas tillsammans med oss.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vi går löpande igenom de ansökningar vi får in. Om vi bedömer att din profil matchar IT-avdelningens kompetensbehov kommer vi att kontakta dig.

Placeringsort: Göteborg

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse

#LI-Hybrid

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 mars 2023.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig handläggare.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gruppchef till Teknisk/fysisk säkerhet vid Säkerhetsavdelningen i Rgn Väst

Säkerhetschef
Läs mer Mar 14
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Den regionala säkerhetsenheten ingår i den nationella Säkerhetsavdelningen och ansvarar bl a för säkerhetsskydd, medarbetarskydd och hantering av säkerhetsincidenter.
Säkerhetsavdelningen uppdrag innefattar att hantera och utreda uppkomna säkerhetshändelser, åtgärda säkerhetsbrister och förebygga hot/risker. Här får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och händelserik miljö, där det förebyggande och systematiska säkerhetsarbete är prioriterat inom myndigheten. Säkerhetsarbetet omfattar både operativa - och strategiska frågor.
Arbetsuppgifter
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda polismyndighetens egendom, information och personal samt övriga tillgångar. Som gruppchef har du personalansvar och leder det dagliga arbetet inom teknisk/fysisk säkerhet, informationssäkerhet, signalskydd och säkerhetsskyddad upphandling. Gruppen består av både handläggare och specialister som främst arbetar med rådgivning, kravställning och uppföljning. Utöver det så handlägger gruppen även vissa typer av säkerhetsärenden. I denna roll finns möjlighet att agera som biträdande säkerhetschef.
Som gruppchef för Teknisk/fysisk säkerhet rapporterar du till den regionala säkerhetschefen samt ingår i den regionala ledningsgruppen för Säkerhetsavdelningen Region Väst, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I rollen som gruppchef kommer du att leda, samordna och utveckla verksamhetens arbete inom Teknisk/fysisk säkerhet. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 3 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef eller motsvarande inom området
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
relevants yrkeserfarenhet och utbildning, antingen från yrkeshögskola, universitet/högskola eller exempelvis certifieringar eller diplomeringar inom säkerhetsområdet,

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt eller indirekt nivå
erfarenhet av att arbeta på en ledande befattning med ansvar för säkerheten inom polisen eller motsvarande komplexa samhällsviktiga verksamheter
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Fackliga företrädare
SACO Andreas Johansson 073-084 13 01
Polisförbundet Sofia Ask 070-841 40 89
SEKO Polisen och Fackförbundet ST nås via polisens växel 11414
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 mars 2023 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A143.687/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Controller till Ekonomiavdelningen, Region Väst

Controller
Läs mer Mar 3
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en driven controller som är kommunikativ och som trivs med att samarbeta med olika yrkesgrupper! Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet. Samtidigt som ditt arbete är med och bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.
Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård, fordonsservice och drift av polisutbildningar vid lärosätena för att bidra till en god arbetsmiljö. Vi samordnar också Polismyndighetens miljöledning samt ansvarar för myndighetens nationella fordonsförsörjning och interna trafiksäkerhetsarbete.

EA Finansiell styrning
Enheten för finansiell styrning ansvarar för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Därutöver svarar enheten för arbetet som ska säkerställa att myndigheten hushåller väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för medelsfördelning, uppföljning, prognoser samt nyttoanalyser.
Enheten är inne i ett spännande och intensivt förändringsarbete, som bland annat innebär att vi ska tillgodogöra oss digitaliseringens möjligheter.
Finansiell styrning är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning.

Ekonomiavdelning Väst ger stöd i finansiell styrning till Polisregion Väst som omfattar Västra Götaland och Halland län. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden och ett antal regionala enheter. I polisområdena finns lokalpolisområden, som är kärnan i polisverksamheten. Gruppen består i dag av 10 medarbetare som har placering på olika orter i regionen. Din placering kommer att vara i Göteborg där du kommer stödja cheferna inom Utredningsenheten.
Läs mer om ekonomiavdelningen.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom ekonomiområdet eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
• Några års aktuell erfarenhet av arbete som ekonomicontroller/motsvarande,
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift samt
• Goda kunskaper i Excel.

Vi ser det som meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av att delta i eller driva förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Erfarenhet av större/komplexa affärssystem som t.ex. UBW
• Erfarenhet av arbete inom större och/eller komplexa organisationer, gärna inom offentlig sektor
Personliga egenskaper

För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara analytisk, strategisk och ha en god pedagogisk förmåga, då du i dialogen med budgetansvariga chefer ska kunna förklara ekonomiska samband. Du är kommunikativ och gillar att samarbeta. Du agerar professionellt och uppskattar växlingen mellan de olika roller som uppdraget innebär. Vi värdesätter din vilja och förmåga att utveckla verksamheten och vill att du har intresse för digital utveckling.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Du kommer arbeta med finansiell styrning i nära samarbete med såväl kollegor som med budgetansvariga chefer på olika nivåer. Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar huvudsakligen budgetering, uppföljning, analys och prognos.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat ansvar för:
• Budget- och prognosprocess
• Uppföljning och analys av avvikelser mot budget
• Månatlig rapportering till budgetansvariga chefer.
• Upprätta kalkyler och ta fram finansiella beslutsunderlag
• Löpande förbättringsarbete
• Ad hoc analyser
Andra arbetsuppgifter kan förekomma.

ÖVRIGT
Placeringsort: Göteborg

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 22 Mars, 2023.. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Strategisk inköpare till Polismyndigheten

Inköpare
Läs mer Mar 3
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en strategisk inköpare som vill vara i händelsernas centrum och har en stor drivkraft. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.


Inköpsenheten ansvarar för all anskaffning inom Polismyndigheten exklusive IT-området på både nationell och regional nivå. Inköpsverksamheten omfattar myndighetens inköps- och upphandlingsverksamhet baserat på ett kategoristyrt arbetssätt samt även den centrala lagerhanteringen. Polisen anskaffar årligen varor, tjänster och entreprenader för drygt 5 miljarder kronor.


Polisens inköpsverksamhet är också under snabb utveckling med fokus på att etablera strategiskt inköp och kategoristyrning i organisationen. Vi söker en strategisk inköpare till Inköpsenheten, sektionen Polisspecifika varor och tjänster med placering i antingen Göteborg eller Stockholm och som vill vara med och bygga en inköpsfunktion i framkant. Inom sektionen Polisspecifika varor och tjänster ingår köp av polisspecifika tjänster såsom transporter, tolk- och översättning, bevakning, köp av varor och tjänster kopplat hund och rytteriverksamheterna, vapen, skyddsutrustning samt beklädnad.


Arbetsbeskrivning
Som Strategisk inköpare ska du kunna ta ett samlat inköpsansvar inom en eller flera kategorier/underkategorier och ta ansvar för genomförandet av en hel inköpsprocess, från att behov uppstår till att avtalet avslutas. Det innefattar bl.a. att initiera och vidmakthålla kontakter med interna och externa intressenter under avtalets hela livscykel. Du ska driva strategiskt inköpsarbete inom en eller flera kategorier/underkategorier och skapa och vidmakthålla marknadsinformation.


I din roll ska du självständigt genomföra upphandlingar och vid behov förnyade konkurrensutsättningar samt mer komplicerade direktupphandlingar. I samband med upphandling arbeta med att verkställa framtagna kategoriplaner och upprätta upphandlingsstrategier samt implementera avtal tillsammans med processägare för kategorin.


Du arbetar även med affärsrelaterad och kommersiell uppföljning, inklusive avtalstolkning. Genom aktivt spendarbete driver du affärs- och leverantörsutveckling inom dina kategori/underkategorier. För att nå enhetens mål driver du tillsammans med dina kollegor arbetet med att effektivisera och rättssäkra myndighetens inköp genom utvecklad E-handel. Du säkerställa en god förvaltning av avtal, system och dokumentation. Arbetet bedrivs med flera uppdrag parallellt.


Arbetsuppgifter är i huvudsak ovan, men andra uppgifter kan också förekomma.


Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 2 års relevant högskoleutbildning alternativt 2 årig yrkesutbildning inom inköp eller motsvarande inriktning.
erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skriftVi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
erfarenhet av tjänsteupphandlingar
erfarenhet av fördjupad spendanalys, avtalsuppföljning och kostnadsberäkningar
erfarenhet av inköpsarbete inom privat inköpsorganisation eller offentliga bolag
erfarenhet från inköpsarbete inom polismyndigheten
erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbeteArbetsuppgifterna ställer krav på din förmåga att driva dina processer framåt. Du är en god problemlösare genom din förmåga att analysera och bryta ner problem. Vi söker dig som är driven, serviceinriktad och initiativrik samt har en god kommunikativ förmåga. Rollen som strategisk inköpare ställer krav på att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


Du agerar i enlighet med polisens medarbetarpolicy där du företräder Polismyndigheten och stärker förtroendet hos allmänheten. Du har förmåga att kombinera effektivitet, engagemang och tillgänglighet i arbetet.
Rollen kräver svenskt medborgarskap på grund av placering i säkerhetsklass.


Fackliga företrädare
OFR/P: Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
Saco-S Avdelningarna: Lawen Dehghani, tfn: 010-563 85 79
Seko Polisen: Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27
ST vid Nationella avdelningarna: Pär Renberg, tfn 072-246 52 37


Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Göteborg eller Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Strategisk inköpare, Ekonomiavdelningen
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 20 mars 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A121.651/2023 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Ansök nu

Kameraoperatörer till kamerabevakningssektionen, Region Väst

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 1
Är du redo för en större uppgift? Till vårt team söker vi nu en eller fler kameraoperatörer. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik. Vid utredningsenheten pågår ständiga förändringsarbeten som syftar till att framgångsrikt kunna hantera komplexa utredningsärenden.

Sektionen för kamerabevakning och analys
Sektionen för kamerabevakning och analys är en del av den regionala utredningsenheten i region Väst och består av grupper inom områdena: kamerabevakningscentralen, kamerateknik, UAS samt bildanalys. Sektionen arbetar och stöttar i hela regionen när det gäller kamerabevakning och analys av kameramaterial. Vi söker nu medarbetare till kamerabevakningscentralen.

ARBETSUPPGIFTER
Kamerabevakning är en snabbt växande och viktig del inom polisen. Vi bygger vår verksamhet allteftersom och söker dig som kan och vill delta i uppbyggnaden därav. Vi är en flexibel verksamhet som anpassar oss till kärnverksamhetens behov och arbetar kontinuerligt med utvecklingen av struktur och arbetssätt.

Genom ditt arbete kan regionledningscentralen (RLC) och polispersonal i yttre tjänst få både en helhetsbild och en mer detaljerad bild av en händelse som sker i ett kamerabevakat område. Information som kommer vara avgörande för att kunna identifiera, lokalisera och gripa gärningsperson. I rollen som kameraoperatör kommer du arbeta aktivt med att förmedla lägesbilder, signalement och annan viktig information till RLC och ingripandepolis på väg fram till en händelse.

Du kommer delta vid SH (särskilda händelser) och SPT insatser (särskild polistaktik), antingen i ett operativt center eller i vår kamerabuss. Den annars dagliga verksamheten sker i sektionens kamerabevakningscentral. Mycket av arbetet sker i tätt samarbete med RLC och polispersonal i yttre tjänst, men framförallt med dina kameraoperatörskollegor. Vi ser att du är engagerad och intresserad av att utveckla dig själv samt den verksamhet som du arbetar i.

KVALIFIKATIONER
Krav
• Godkänd gymnasieexamen
• Minst två års arbetslivserfarenhet inom exempelvis Polismyndigheten eller annan myndighet, privata bevakningsföretag
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda datorkunskaper med förmåga att arbeta i olika system
• Fullgod syn, med eller utan korrigeringsglas, samt normalt färgseende (vid begäran skall uppgifterna om fullgod syn och färgseende styrkas med ett aktuellt intyg)

Meriterande
• Relevant arbetslivserfarenhet från arbete i kamerabevakningscentral
• Erfarenhet av arbete i olika kameraplattformar

Som person är du ansvarstagande och självgående i ditt arbete samtidigt som du besitter en synnerligen god förmåga att samarbeta och att jobba i team. Du har en god förmåga att upprätthålla goda relationer med människor samt drar nytta av dina kollegors kompetens.
Du är logisk och problemlösande och ser till att hitta lösningar på problem.

Vidare ser vi att du är lugn och uppmärksam i såväl lugna som stressade förhållanden. Då arbetsbelastningen stundtals kan vara hög, krävs det att du har god simultanförmåga, kan tempoväxla och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Du är engagerad och intresserad av att utveckla dig själv samt den verksamhet som du arbetar i. Du är medveten om dina personliga värderingar och kan ställa dessa i relation till Kamerasektionens värdegrund.

När vi fattar beslut om anställning kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

ÖVRIGT
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Gruppchef Peter Sobilius, 072-5782067
Undrar du något om rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig HR-konsult: Sandra Wigemo, sandra.wigemo@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen. Nås via Polisens växel 11414.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 mars!

Ansök nu

Gränsbefäl till Gränspolissektionen, region Väst

Kommissarie, Polisen
Läs mer Mar 2
Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de
kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Operativa enheten
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens
problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Väst.

Gränspolissektionen
Gränspolissektionen är en regional sektion inom operativa enheten vid region Väst som arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, arbete mot
gränsöverskridande brottslighet, verkställighetsarbete och brottsutredningar. Gränspolissektionens verksamhet i region Väst utgår från Skår, Göteborg Landvetter Airport och Halmstad men bedrivs även i regionens hamnar.

ARBETSUPPGIFTER
Som gränsbefäl arbetar du direkt underställd sektionsledningen och arbetsleder på indirekt nivå.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• ansvara för genomförandet och utvecklandet av det operativa arbetet med de operativa gränspolisgrupperna i regionen samt arbetet med verkställighetsuppdraget och sektionens brottsutredande uppdrag. Gränspolisbefälet är den sammanhållande länken mellan verksamheten och sektionsledning
• ansvara för implementeringen av svensk gränsförvaltning kopplat mot European Integrated Border Management, EIBM- strategin med utveckling tillsammans med övriga samverkanspartner
• leda på indirekt nivå och förmedla övergripande strategiska direktiv och intentioner till chefer som verkar i det direkta ledarskapet. Du ansvarar även för kontakter med övriga samverkansaktörer, som exempelvis Tullverket, Kustbevakningen, andra aktörer inom polismyndigheten samt organisationen för Arbetslivskriminalitet
• ansvara för genomförande av sektionsledningens strategiska ställningstaganden, nya inriktningar och beslut i verksamheten som kopplas till den operativa verksamheten och verkställighetsuppdraget
• ingå i sektionens ledningsgrupp
• ansvara för att vara sektionens kontakt med samt utveckla samverkan med befintliga och kommande samverkansaktörer
• ansvara för ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete inom ramen för den operativa verksamheten


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
• ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
• ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och
resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
• erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
• ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, dvs gränspolisiär verksamhet
• erfarenhet av samverkan med externa aktörer

Meriterande:
• genomfört Polisens chefsprogram - Det direkta ledarskapet - eller motsvarande utbildning
• genomförd grundutbildning med godkänt resultat för gränskontrolltjänsteman
• ett par års erfarenhet av gruppchefsuppdrag inom gränspolisiär verksamhet.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmåga att:
• använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån så väl ett utifrån som ett inifrånperspektiv
• peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
• självständigt kunna fatta beslut inom ramen för delegationen

Då funktionen som gränsbefäl är under utveckling krävs en förmåga och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Du är duktig på att engagera andra i
utvecklings- och förändringsarbete och kan skapa dialog och delaktighet bland dina medarbetare.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Fackliga företrädare: SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14
Placeringsort: Göteborg, Skår
Anställningsform: Poliskommissarie med funktion som gränsbefäl

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 13 mars 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gränskontrollanter till Landvetter Flygplats

Gränskontrollant/Passkontrollant
Läs mer Feb 21
Är du redo för en större uppgift? Vill du vara med och förhindra att personer med brottsliga avsikter kommer in i landet och genom det bidra till att förebygga brott i hela Sverige och EU? Vi söker nu dig som vill arbeta som gränskontrollant hos oss på Gränspolissektionen med placering på Landvetter Flygplats.

Gränspolissektionen
Gränspolissektionen i region Väst har idag drygt 230 medarbetare. Verksamheten bedrivs på Skår, Göteborg Landvetter Airport och i Halmstad. Gränspolissektionens uppdrag är yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställighetsarbete och brottsutredningar. Gränspolissektionen är en expanderande sektion som erbjuder ett intressant och utvecklande arbete. Genom att hindra personer med brottsliga avsikter att komma in i landet förebygger Gränspolisen brott i hela Sverige och EU.

ARBETSUPPGIFTER
Som gränskontrollant är din huvudsakliga arbetsuppgift att kontrollera pass och övriga handlingar för resande till och från Sverige vid den yttre gränskontrollen för att upptäcka och förhindra gränsöverskridande brottslighet. Gränskontroll sker på de flygplatser i regionen där gränskontroll ska genomföras samt i regionens hamnar.

Arbetet sker uniformerat och du kommer att komma i kontakt med gränsöverskridande brottslighet, exempelvis människosmuggling. Du arbetar underrättelsebaserat och i arbetsuppgifterna ingår bland annat profilering av resenärer och en fördjupad kontroll av dokument. Arbetet sker i olika dataregister, bland annat Schengen Information System (SIS). Sjömansviseringar och bereda ärenden rörande nödfallsviseringar kan också ingå i arbetsuppgiften.

Gränspolisen samverkar dagligen med andra myndigheter och externa aktörer, vilket innebär att du som gränskontrollant även kan komma att delta i inre utlänningskontroller. Arbetet som gränskontrollant är ett komplext uppdrag med höga krav på både kunskap och hantering.

Arbetet bedrivs i två- eller treskift på alla tider av dygnet, under årets alla dagar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:•
• Avslutad och godkänd gymnasiexamen, gärna med samhällsvetenskaplig inriktning
• Fullgott färgseende. Intyg från ögonläkare eller legitimerad optiker ska kunna uppvisas senare i processen och får inte vara äldre än sex månader
• B-körkort för manuellt växlat fordon
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Du som sökande som går vidare i rekryteringsprocessen, kommer att genomgå ett engelska- och svenskatest som i sin inriktning är relaterat till Gränspolissektionens verksamhet.

Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete alternativt handläggning eller utredande arbete
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom service gärna i form av personliga möten
• Erfarenhet av arbete inom Polismyndigheten
• Eftergymnasial utbildning inom kriminologi, statsvetenskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en serviceinriktad personlighet med mycket god samarbets- och kontaktförmåga. Du är öppen för människors olikheter och vill medverka till ett öppet och tolerant klimat där Polisens värdegrund är en självklarhet.

Arbetet påverkas av olika händelser i omvärlden och som gränskontrollant kommer du i kontakt med människor från flera olika länder. Du bör därför vara samhällsintresserad samt ha empati och förståelse för andra kulturer. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att tillämpa de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer stora krav på stresstålighet och flexibilitet. Du ska ha en utvecklad prioriteringsförmåga, initiativförmåga och klara av att arbeta systematiskt och metodiskt även under hög arbetsbelastning.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Fackliga företrädare: SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14
Tillträde: Din anställning inleds med en 14 veckor lång utbildning med planerad start i maj 2023. En förutsättning för anställning efter utbildning är att den är avklarad med godkända resultat
Placeringsort: Landvetter flygplats

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 12 mars 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Servicetekniker till Regionkansliet

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Läs mer Feb 28
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en servicetekniker till Regionkansliet i region Väst som trivs med praktiskt arbete, är ansvarstagande, lösningsfokuserad och serviceinriktad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionkansliet
Regionkansliet arbetar till stöd för regionpolisledningen och enhetscheferna vid de regionala enheterna. Stöd ges även till polisområdes- och lokalpolischeferna. Vid regionkansliet finns gruppen för skiljande och disciplin, intern service, kansli, operativ verksamhetsstyrning, polishundtjänsten samt verksamhetsstyrning/analys. Verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetare finns i Göteborg.

Gruppen Intern Service 1 vid Regionkansliet innefattar förutom servicetekniker även kundcentrum, två handläggare och en gruppchef.

Polismyndigheten söker Servicetekniker till Intern Service 1 vid Regionkansliet, region Väst.
ARBETSUPPGIFTER
Som Servicetekniker kommer du att arbeta praktiskt med fastighetsrelaterade uppdrag. I arbetet ingår att planera och utföra övergripande tillsyn av lokaler, inredning, teknisk utrustning samt åtgärda fel och brister, där ansvaret ligger på Polismyndigheten.

I samverkan med Polismyndighetens lokalförsörjningsenhet och fastighetsägare kommer du att vid behov genomföra lokalanpassningar i form av smärre ombyggnationer och inredningsarbeten i de fastigheter som hyrs av Polismyndigheten. Ommöblering och omdisponering av lokaler vid förändringar i verksamheten samt planering och genomförande av omflyttningar är vanligt förekommande arbeten. Om behov uppstår i samband med större poliskommenderingar kommer du att medverka. Det kan exempelvis gälla iordningställande av tillfälliga lokaler, platser eller andra uppgifter av logistisk karaktär.


KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:

• Godkänd gymnasieutbildning
• Minst 2 års erfarenhet av att arbeta självständigt med fastighetsrelaterade uppdrag, så som underhållsarbete avseende lokaler och teknisk utrustning
• Teknisk kunskap och vana att hantera och reparera maskiner och annan utrustning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datavana samt förmåga att ta till dig nya IT-system
• Giltigt B-körkort med behörighet för manuell växel

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Truckkort A & B
• Körkortsbehörighet BE
• Erfarenhet av arbete i Polismyndigheten

Personliga egenskaper
För att lyckas med uppdraget förutsätts det att du trivs med praktiskt arbete ser en utmaning i att få vara med och påverka och utveckla verksamheten. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att vara självgående i ditt arbete. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på din förmåga att ta egna initiativ, vara lösningsfokuserad och fånga upp saker som måste åtgärdas. Vidare har du en utpräglad servicekänsla och god förmåga att samverka och samarbeta med andra såväl inom som utanför myndigheten. Viss arbetsledning av extern personal kan förkomma vilket betyder att du behöver känna dig bekväm med det. Att kunna se helheten och ha ett miljömässigt och ekonomiskt tänk är andra mycket viktiga egenskaper.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Placeringsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid med flex
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställning: Administratör med funktion serviceman

Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Siw Norling Staxäng via Polisens växel 114 14

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Hanna Lundbäck via Polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare
Företrädare för SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S
Nås via Polisens växel 114 14


Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer genomföras före placering.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 10 mars 20223 . Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Administratör till Post/kopiering, Intern Service 2, Regionkansliet, polisr

Administrativ assistent
Läs mer Feb 28
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en administratör till Regionkansliet i region Väst som trivs med praktiskt arbete, är ansvarstagande, lösningsfokuserad och serviceinriktad.

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Beskrivning av arbetsplatsen

Regionkansliet arbetar med stöd åt regionpolisledningen men även gentemot regionen som helhet. Vid regionkansliet finns följande grupper: Kansli 1-2, Intern service 1-2, Operativ verksamhetsstyrning 1-2, Verksamhetsstyrning/analys, Nationella polishundtjänsten, Utredning/Lagföring/Spaning samt Gruppen för skiljande och disciplin. Verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetarna är placerade i Göteborg. Regionkansliet har ca 80 medarbetare.
Gruppen Intern Service 2 vid Regionkansliet innefattar förutom post/kopiering även beklädnadsförråd, regional fordonssamordnare och en gruppchef.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en administratör till Intern service 2 som trivs med praktiskt arbete och som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och serviceinriktad. Som administratör kommer du att arbeta praktiskt med posthantering och kopiering.

Inom postarbetet hanteras både interna och externa försändelser. Du kommer att röntga och sortera brev och värdeförsändelser. Gruppen ansvarar även för godsmottagning av paket och pallar till polishuset samt avgående post. Du hjälper även till med att fylla i frakthandlingar och föreslå hur saker bör packas, skickas och förseglas. Tunga lyft förekommer.

Kopieringsuppdragen är av olika storlek och omfattning. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom gruppen.


KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:

• Godkänd gymnasieutbildning
• Arbetslivserfarenhet och god vana av posthantering


• God datavana samt förmåga att ta till dig nya IT-system
• Giltigt B-körkort med behörighet för manuell växel


Meriterande
• Vana av att arbeta med olika kopieringsmaskiner

Personliga egenskaper

För att lyckas med uppdraget förutsätts det att du trivs med praktiskt arbete. Vi vill också att du ser en utmaning i att få vara med och påverka och utveckla verksamheten. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att vara självgående i ditt arbete. Arbetsuppgifterna ställer krav på din förmåga att ta egna initiativ och att vara lösningsfokuserad. Vidare har du en utpräglad servicekänsla och god förmåga att samverka och samarbeta med andra såväl inom som utanför myndigheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
• Arbetsort: Göteborg
• Arbetstid: Dagtid med flex
• Tillträde: enligt överenskommelse
• Funktion: administratör vid Intern Service 2, Regionkansliet, region Väst

Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Siw Norling Staxäng via Polisens växel 114 14

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Hanna Lundbäck via Polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare
Företrädare för SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S
Nås via Polisens växel 114 14

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer genomföras före placering.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den XX . Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Operatörer till Polisens kontaktcenter, placering Göteborg

Backofficepersonal
Läs mer Feb 28
Är du redo för en större uppgift?
Vi söker nu medarbetare till Polisens kontaktcenter (PKC) i Göteborg. PKC är en del av den operativa enheten vid polisregion Väst. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Läs den fullständiga annonsen och sök via länken: https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=73802b43-2b95-4f32-921a-a7854c2a3cb8&description=True

Ansök nu

Operatörer till Regionledningscentralen (RLC), Göteborg

Larmoperatör
Läs mer Feb 8
Om arbetsplatsen
Du behöver inte vara polis för att arbeta som operatör på Regionledningscentralen.
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu RLC-operatörer till vår organisation som är kommunikativa och har förmåga att fatta beslut. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och drivna kollegor utvecklas och dela erfarenheter med varandra, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Beskrivning av arbetsplats
Region Västs Regionledningscentral, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid Operativa enheten. Arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC- befäl, vakthavande befäl och regionala insatsledare. På RLC Väst hanteras, bedöms och prioriteras ca 1 400 000 telefonsamtal och radioanrop per år. Här leds regionens minutoperativa verksamhet samt de akut uppkomna större händelserna.
Verksamheten vid RLC präglas av ett tydligt medborgarperspektiv. RLC ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden. Verksamheten ska genomsyras av en vilja att alltid ge medborgaren en god service.
Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats.
Arbetsuppgifter
Som operatör har du ett varierat arbete. Du besvarar 112-samtal och i dialog med medborgarna inhämtar du information, gör bedömningar, dokumenterar och prioriterar samtalen samt vidtar åtgärder i utredningsprocessen. Du arbetar i ett flertal IT-system som hjälper dig att söka information och skapa överblick över polisresurserna i ingripandeverksamheten. Du leder och guidar polisresurser i olika uppdrag och bevakar att dina kollegor i den yttre verksamheten kan genomföra sitt arbete på ett säkert sätt. Du arbetar under ledning och stöd av befäl och har en nationellt fastställd prioriteringsordning till din hjälp. Arbetet sker i öppet kontorslandskap, vilket underlättar möjligheter till stöd och erfarenhetsutbyte i vardagen.
Arbetet består av många kontaktytor och du som operatör samverkar internt inom Polismyndigheten, men även externt med andra myndigheter och samarbetspartners som SOS-alarm, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och ambulansverksamheten i regionen.
Arbetet som operatör inleds med en gedigen utbildning som ger dig rätt verktyg och förutsättningar för att ta dig an uppdraget.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Godkända gymnasiebetyg i svenska, matematik och engelska
• Mycket goda datakunskaper och god förmåga att arbeta i olika typer av datasystem
• Tre års arbetslivserfarenhet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom ex. juridik, samhälls- eller beteendevetenskap
• Erfarenhet av att ha arbetat på Regionledningscentral, Polisens kontaktcenter, Polismyndighetens telefonväxel eller motsvarande larmcentral/callcenter
• Behärska ytterligare utomnordiska språk, utöver engelska


Personliga egenskaper
I rollen som RLC-operatör är dialogen med medborgaren viktig och en stor del av arbetet handlar om att kommunicera, skapa förtroende och bemöta människor i utsatta och stressade situationer. Därför söker vi dig med god förmåga att agera lyhört, kontaktskapande och empatiskt, även under stressande förhållanden. Du kommer också hantera olika arbetsuppgifter parallellt och stundtals är arbetsbelastningen hög. Att du kan prioritera dina arbetsuppgifter, dokumentera och arbeta på ett systematiskt sätt är därför viktigt.


Som operatör kommer du att leda polisoperativ verksamhet och överblicka yttre resurser och händelser. Du behöver därför ha förmåga till helhetssyn och gott omdöme, kunna fatta beslut och agera självständigt, samt ge tydliga direktiv till andra när det behövs.
Arbetsplatsen är prestigelös och det händelsestyrda arbetet bygger på ett väl fungerande samarbete, både internt och externt. Vi förväntar oss därför att du har en positiv attityd och tycker om att samarbeta med andra.
På sektionen satsar vi på både medarbetarskap och ledarskap. Arbetsuppgifter och uppdrag utvecklas kontinuerligt och vi ser gärna att du vill vara med och bidra till detta. Vi erbjuder också möjlighet till personliga utvecklingsmöjligheter utifrån intresse och fallenhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer om tjänsten samt hur du ansöker här:
https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=d2306f7c-8c70-4a15-a364-5ea78dd56bd7&description=True

Ansök nu