Jämställdhetsmyndigheten jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Utredare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 22
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig under 2024 söker vi en vikarierande utredare inom analys och uppföljning med inriktning mot ekonomisk jämställdhet. Vi vill att du har goda kunskaper inom samhällsområden med bäring mot detta jämställdhetspolitiska delmål som exempelvis arbetsmarknadens funktionssätt, företagande, socialförsäkringssystemen, skattesystemet eller bostadsmarknaden.

 

Beskrivning av arbetsuppgifter

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 25 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Som utredare på avdelningen kommer du få arbeta


• med att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken.
• med att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både muntligt och skriftligt.
• både självständigt och i grupp.

Arbetet ställer stora krav på analytisk och kommunikativ förmåga, och kunskaper om samhällsområden som påverkar ekonomisk jämställdhet. Det kräver också kunskaper om, jämställdhetsområdet och en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

 

KVALIFIKATIONER

Utbildning

- Relevant akademisk examen.

Arbetslivserfarenhet

- Flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete.

- Erfarenhet av att analysera samhällsområden som har bäring på det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet, exempelvis arbetsmarknaden, inkomster och inkomstutveckling, bostadsmarknaden eller offentliga transfereringssystem.

Kunskaper/färdigheter

- Mycket goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys.

- Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska, och med olika målgrupper.

- Mycket goda kunskaper i att bearbeta och analysera statistik med kvantitativa metoder.

Personliga egenskaper

- Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten behöver du ha en mycket god pedagogisk förmåga och en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är av mycket stor vikt att du kan strukturera och prioritera ditt arbete väl och att du har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vidare ser vi att du som söker är resultatinriktad och har god förmåga att snabbt sätta sig in i nya problemområden samt kunna möta deadlines och leverera resultat av god kvalitet.

MERITERANDE

- God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.

- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

- Projektledarerfarenhet eller likvärdig arbetsledande funktion.

- Kunskaper och erfarenheter av utrednings- och analysarbete kopplat till övriga jämställdhetspolitiska delmål.

 

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Distansavtal tillämpas på myndigheten. Resor i tjänsten kommer att förekomma. Anställningen är ett vikariat t.o.m. 2024-12-31. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 070–784 75 43. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070-784 75 17 . Fackliga kontaktpersoner för SACO-S: Josefine Jacobsson 031- 392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via vårt rekryteringssystem. Kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons. 

Välkommen med din ansökan senast 13 december 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Internationell utredare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 20
Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Enligt myndighetsförordningen ska Jämställdhetsmyndigheten ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete. Myndigheten är en etablerad internationell samverkansaktör och bidra med erfarenhet och lära av andra för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och bidra till global jämställdhet.

Avdelningen för analys och uppföljning

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, både nationellt och internationellt. Det handlar både om uppföljningar och analyser, omvärldsbevakning samt expertstöd internt och externt.

Internationellt samverkar myndigheten med FN-systemet, EU-kommissionen, Europarådet, Nordiska Ministerrådet, OECD, OSSE, CBSS samt med civilsamhällesorganisationer. Myndigheten ingår även i Sidas myndighetsnätverk och bedriver två program inom reformstrategin för Västra Balkan. Avdelningen består i dagsläget av två enheter och internationell grupp. Sammanlagt har avdelningen drygt 25 medarbetare med olika kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning samt internationellt arbete.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en ny kollega som ska ingå i myndighetens internationella arbetsgrupp. Som utredare hos oss kommer du att få arbeta med att genomföra myndighetens internationella uppdrag, bland annat de Sida-finansierade partnerskapsprogrammen inom internationellt utvecklingssamarbete.

Arbetsuppgifterna för tjänsten är bland annat att:


• bidra till genomförande och uppföljning av regeringsuppdrag på det internationella området,
• bistå Regeringskansliet i internationella processer såsom FN-systemet, EU och Europarådet,
• bidra till myndighetens omvärldsbevakning och representation (expertstöd) i arbetsgrupper, kommittéer och samråd,
• bidra med internationell expertis på jämställdhetsområdet internt och för andra myndigheter genom att organisera och/eller medverka vid konferenser, workshops, föreläsningar, kurser och utbildningar,
• kommunicera svenska politiska prioriteringar, resultat och erfarenheter på jämställdhetsområdet i internationella sammanhang, både muntligt och skriftligt,
• samordna internationella besök och utbyten
• bereda, genomföra och rapportera internationella samverkansprojekt.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning på högskole- och/eller universitetsnivå
• Flerårig erfarenhet av internationellt arbete med fokus på jämställdhet
• Erfarenhet av internationella projekt eller programhandläggning och rapportering
• Kunskap om svensk jämställdhetspolitik samt internationella ramverk och överenskommelser för jämställdhet och kvinnors rättigheter
• Kännedom om svenskt utvecklingssamarbete
• God kännedom om FN-systemet och EU:s institutioner
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du


• Har erfarenhet av arbete inom svensk offentlig förvaltning, FN eller EU, eller annan mellanstatlig organisation
• Talar flera språk utöver svenska och engelska, främst något av FN-språken

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du har en god pedagogisk och analytisk förmåga samt en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt, på uppdrag och tillsammans med andra. Det är också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Vi arbetar vi för tillfället digitalt i stor utsträckning. Distansavtal tillämpas på myndigheten. Resor i tjänsten kommer att förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Peter Vikström, Avdelningschef, 031–392 91 77. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070 784 75 17. Fackliga kontaktpersoner för SACO-S: Josefine Jacobsson 031- 392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 11 december 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-generalist

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Okt 12
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en HR-generalist för en tillsvidareanställning hos oss. 

Arbetsuppgifter

Inom avdelningen Verksamhetsstöd ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, verksamhetsuppföljning, HR, juridik, upphandling, registratur, IT och övriga administrativa processer. Avdelningen är indelad i tre enheter: ekonomienheten, juridikenheten och HR-enheten.

Tillsammans med chef och medarbetare på HR-enheten är du delaktig i att utveckla och förvalta HR-processer och riktlinjer för att stödja myndighetens arbete. Som HR-generalist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att vara med och fortsätta bygga upp, supportera samt förvalta HR-stödet inom myndigheten. Arbetsuppgifterna är breda och du kommer att arbeta med både operativa och strategiska frågor.

I rollen som HR-generalist ingår bland annat att stödja chefer i hela rekryteringsprocessen, hantera och besvara inkommande mejl samt planera och genomföra utbildningar. Du kommer även delta i olika möten, skriva protokoll och hanterar kallelser. Tjänsten innehåller administration kring bland annat myndighetsbeslut, upprättande av protokoll och diarieföring.

Vi samarbetar med Statens servicecenter som tillhandahåller administrativa stödtjänster för lönehantering och medarbetarnas egenrapportering i vårt lönesystem Primula. Som HR-generalist kommer du vara administrativt stöd till medarbetare och chefer i lönesystemet Primula. I tjänsten ingår också att ta fram och analysera statistiska underlag.

Arbetsuppgifterna innebär även att självständigt, eller tillsammans med kollegor, driva och delta i olika uppdrag och HR-projekt.

Kvalifikationer


• Universitets- och/eller högskoleutbildning inom personalvetenskap/HR.
• Några års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete.
• Erfarenhet av arbete med hela rekryteringsprocessen.
• God administrativ förmåga
• God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska

Vi ser det som meriterande om du har


• Tidigare erfarenhet av HR-arbete i offentlig sektor.
• Erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Primula.
• Kunskaper inom jämställdhetsområdet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du bra på att möta människor och har en god pedagogisk förmåga. Din omgivning uppfattar att du har en positiv och problemlösande inställning och du visar i ditt arbete att du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann.

För att klara uppdraget på ett bra sätt är det viktigt att du är självständig och tar initiativ samtidigt samt har en god samarbetsförmåga.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Eva Spens, HR-chef, 031-392 90 92. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070-748 75 17. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S, Josefine Jacobsson 031-392 90 69 och för ST, Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 5 november. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Administratör

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Sep 20
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en administratör som vill utvecklas med oss!

Anställningen är placerade på avdelningen för stöd till genomförandet av den Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Som administratör ingår du i respektive avdelnings ledningsstruktur med en avdelningschef och tre enhetschefer. Du är placerad under avdelningschefen.

Arbetsuppgifter

En stor del av arbetet handlar om att administrera löpande ärenden som rör avdelningens och enheternas arbete och uppdrag som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck på strategisk nivå. Konkret handlar det bland annat om:


• att verka som ett administrativt stöd till cheferna vid avdelningen.
• att hantera administrationen kring externa aktiviteter och aktörer.
• att ansvara för bokningar av konferenser vid interna och externa aktiviteter/representationer.
• att skriva protokoll och minnesanteckningar vid möten samt arkivering.
• att förbereda presentationsmaterial och sammanställa presentationer.
• Att vara behjälplig vid större gemensamma aktiviteter på myndigheten

Arbetsuppgifterna kommer att vara av både enklare och mer kvalificerad karaktär samt kan komma att förändras över tid. Du kommer även att bidra med administrativt stöd till andra avdelningar vid myndigheten. 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:


• Relevant yrkesutbildning inom administration.
• Arbetslivserfarenhet som administrativt stöd till chefer.
• Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt i svenska.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av tidigare arbete i en statlig myndighet.

Som person är du trygg och flexibel i din yrkesroll samt lyhörd för organisationens behov. Du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, strukturerad, kommunikativ och noggrann. Det faller dig naturligt att kommunicera tydligt och möta människor på ett vänligt och professionellt sätt. Du förmår att driva dina egna arbetsprocesser, ta egna initiativ och vara resultatinriktad.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med tjänsteomfattning på 100% och är placerade på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Berit Jernberg, Avdelningschef 031-392 90 54. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-generalist 070 784 75 17. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S, Josefine Jacobsson 031-392 90 69 och för ST, Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 11 oktober 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Kommunikatör till kommunikationsavdelningen

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jul 12
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Nu söker vi dig
som kan ta rollen som ämneskommunikatör inom områdena prostitution och människohandel samt våldsprevention. Du projektleder kommunikationsinsatser i nära samarbete med ansvariga från verksamheten. I rollen ingår även samverkan med andra myndigheter.

Du når också resultat genom rådgivning och kompetenshöjande insatser som gör dina kollegor bra på att kommunicera. Du arbetar med den strategiska planeringen av kommunikationen likväl som att ta fram budskap, bearbeta eller skapa innehåll som gör komplexa frågor tydliga och ger värde för mottagaren. Du är sedan nyfiken på att följa upp resultatet. Vår kommunikation utgår från rapporter och därför är god förståelse för text viktig.

Du är en del av kommunikationsavdelningens hela arbete och bidrar även till andra kommunikationsuppdrag. I det ingår till exempel ett arbete med vår strategiska plattform, att skriva artiklar, att hantera andra kommunikationsbehov som uppstår, likväl som att arbeta med pågående kampanjer.

I din roll samordnar du ett team av kommunikatörer som bidrar med olika kompetenser i genomförandet. Kommunikationsinsatserna syftar till att öka kunskap, sprida metoder och att skapa beteendeförändring. Dina insatser ska också leda till att öka kännedomen om myndighetens uppdrag och arbete.

För att lyckas med uppgifterna och för att du ska trivas ser vi att du har kompetenser för att vara strukturerad, målinriktad, flexibel och att du har en förmåga att samarbeta. 

Utbildningskrav


• Relevant utbildning inom kommunikation eller motsvarande

Erfarenheter:


• Minst 3 års erfarenhet som kommunikatör eller motsvarande.
• Erfarenhet av kommunikation i offentlig sektor
• Erfarenhet av att ansvara för kommunikationsprojekt med både analys, planering, produktion och uppföljning
• Erfarenhet som projektledare.
• Erfarenhet av att beställa kommunikationsprojekt från extern leverantör
• God kunskap om digital kommunikation
• Mycket goda kunskaper i svenska och klarspråk

Meriterande


• Kunskap inom jämställdhetsområdet
• Erfarenhet av pressarbete

Anställningsinformation

Vikariat från 1 septemeber eller enligt överenskommelse, till och med 29 februari 2024. Tjänsten är heltid 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered men med möjlighet till distansarbete. Resor i tjänsten förekommer.

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Fredrik Gladh, Enhetschef, 0707847534, linkedin.com/in/fredrikgladh. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Josefine Jacobsson 031-392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031-392 90 83

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev, senast 26 juli. Intervjuer kommer att ske löpande så ansök redan idag!

Ansök nu

Kommunikationsstrateg

Kommunikationsstrateg
Läs mer Jun 19
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi söker nu en
kommunikationsstrateg som kan leda och samordna vårt innehållsarbete. Det leder till att våra målgrupper enklare tar till sig myndighetens expertkunskap och kan omsätta den utifrån sina behov. I arbetet ingår både externa och interna målgrupper. Jämställdhetsmyndigheten ska i sin kommunikation öka kännedomen om kunskap och analyser, tillhandahålla metoder och verktyg inom området och även genomföra kampanjer inom området att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kommunikationen ska även bidra till att stärka rollen som förvaltningsmyndighet och att myndigheten är en attraktiv arbetsgivare.

Du skapar resultat genom att prioritera och samordna våra kommunikationsinsatser och innehållet i våra kanaler som press, webb, sociala medier och arrangemang. Du bidrar till att ta fram mål, till vår kvalitetsutveckling och till att följa upp våra insatser. Du förstår förutsättningar för att producera både text och visuellt innehåll. I nära samarbete med kommunikatörer och den övriga organisationen planerar du produktion och distribution.  Samordningen innebär att du fördelar resurser och sätter ihop team för hela projekt eller för enskilda produktioner. Du leder våra innehållsmöten för kortsiktig planering och långsiktig innehållsutveckling. 

Din roll innebär att vara ingången för behov i från organisationen verksamheter och möta händelser i omvärlden. Därför har du nära kontakt med andra avdelningars chefer och utredare för att förstå mål och aktuella behov och tillsammans göra prioriteringar. Det innebär att du har många olika verksamhetsmål och intressenter att svara upp mot samtidigt. Rollen kräver god förmåga att skapa relationer, lyssna in och analysera behov, prioritera samt skapa gemensamma ambitionsnivåer och målbilder. Den innebär också att löpande hantera avvikelser som uppkommer i planerna. Du rapporterar till kommununikationschef.

Kommunikationsavdelningen utvecklar nu våra arbetssätt för att öka effekten i vår kommunikation. Du kommer att både leda och bidra till utvecklingen av vårt gemensamma arbete.

Vi ser att du som söker har en personlig mognad, är trygg, är stabil, har självinsikt och visar omdöme.

Kvalifikationer


• Minst treårig universitets- eller högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande utbildning
• Minst fem års erfarenhet av arbete som kommunikatör, eller motsvarande roll, med både strategiskt och operativt ansvar
• Erfarenhet som kommunikatör, eller motsvarande roll, i offentlig sektor
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av redaktionella processer, med flera typer av kanaler
• Produktionsplanering av kommunikation

Personliga kompetenser:

Problemlösningsförmåga, strukturerad, samarbetsförmåga, pedagogisk

Vi ser det som meriterande om du har


• Kunskap om jämställdhetsområdet
• Erfarenhet av pressarbete
• Erfarenhet av visuell innehållsproduktion
• Erfarenhet av beställningar från kommunikationsbyråer


Anställningsinformation

Vikariat från 1 septemeber till och med 28 februari 2024. Tjänsten är heltid 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered men med möjlighet till distansarbete. Resor i tjänsten förekommer.

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Fredrik Gladh, Enhetschef, 0707847534, linkedin.com/in/fredrikgladh. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Josefine Jacobsson 031-392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031-392 90 83

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev, senast 3 juli.

Ansök nu

Utredare mot hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet på olika nivåer i samhället.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Tjänsten tillhör enheten som specifikt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten. Du förväntas leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår även att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
• Flerårig erfarenhet av våldförebyggande arbete
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Vana av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället
• Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
• Vana av att skriva rapporter och remisser
• Erfarenhet av att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor
• Erfarenhet av arbete mot våld mot barn och unga

Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.


Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är ett vikariat. Tjänsten sträcker sig från 1 september 2023 eller enligt överrenskommelse till och med 1 september 2024. Resor i tjänsten kan förekomma. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-generalist, 0707-84 75 17. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 16 juni. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet på olika nivåer i samhället.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Tjänsten tillhör enheten som specifikt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten. Du förväntas leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår även att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
• Flerårig arbetsliverfarenhet av våldsförebyggande arbete med pojkar och män
• Flerårig erfarenhet av våldförebyggande arbete
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Vana av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället
• Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
• Vana av att skriva rapporter och remisser
• Erfarenhet av att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor
• Erfarenhet av arbete mot våld mot barn och unga

Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.


Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en visstid. Tillträde 1 september eller enligt överrenskommelse till och med årsskiftet. Resor i tjänsten kan förekomma. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-generalist, 0707-84 75 17. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 16 juni. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning våldsförebyggande

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6 inom jämställdhetspolitiken. Arbetet innebär att vara sakkunnig inom området, både internt och gentemot externa aktörer. I uppdraget ingår det att i samverkan bygga långsiktigt hållbara stödstrukturer för det våldsförebyggande arbetet, liksom att i samverkan utveckla kunskapsstödet till den våldsförebyggande praktiken. Till arbetsuppgifterna hör att författa rapporter, planera och genomföra utbildningsinsatser samt processleda och självständigt driva utvecklingsprocesser i samverkan. 

Samarbetsytor för tjänsten är andra avdelningar inom myndigheten, andra statliga myndigheter, SKR, aktörer inom civilsamhället med flera. Du kommer i övrigt bidra till myndighetens arbete med stöd till implementeringen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet.
• Erfarenhet av rapportskrivning eller motsvarande utredande text.
• Erfarenhet av arbete inom sakområdet mäns våld mot kvinnor och våldsförebyggande arbete.
• God kännedom om mäns våld mot kvinnor.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik och hur jämställdhetsarbete bedrivs nationellt och internationellt.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av att arbeta strategiskt med området mäns våld mot kvinnor på myndighet.
• Erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom hela området mäns våld mot kvinnor.
• Erfarenhet av att arbeta med att ta fram indikatorer
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning och utvärdering

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.  

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Möjlighet till distansavtal finns. Anställningen är ett vikariat till och med 29 januari 2024, eventuell möjlighet till förlängning finns. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Katarina Björkgren, Enhetschef, 031-392 90 32. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Saco-S Josefin Jacobsson 031-3929069  och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning våldsförebyggande

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6 inom jämställdhetspolitiken.

Du kommer arbetet med särskilt fokus på vårt uppdrag om att översätta, anpassa och utvärdera det evidensbaserade våldsförebyggande programmet Dating Matters.

Därutöver innebär arbete att vara sakkunnig inom området, både internt och gentemot externa aktörer. I uppdraget ingår det att i samverkan bygga långsiktigt hållbara stödstrukturer för det våldsförebyggande arbetet, liksom att i samverkan utveckla kunskapsstödet till den våldsförebyggande praktiken. Till arbetsuppgifterna hör att författa rapporter, planera och genomföra utbildningsinsatser samt processleda och självständigt driva utvecklingsprocesser i samverkan. 

Samarbetsytor för tjänsten är andra avdelningar inom myndigheten, andra statliga myndigheter, SKR, aktörer inom civilsamhället med flera. Du kommer i övrigt bidra till myndighetens arbete med stöd till implementeringen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet.
• Erfarenhet av rapportskrivning eller motsvarande utredande text.
• Erfarenhet av arbete inom sakområdet mäns våld mot kvinnor och våldsförebyggande arbete.
• God kännedom om mäns våld mot kvinnor.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik och hur jämställdhetsarbete bedrivs nationellt och internationellt.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av kommunal förvaltning
• Erfarenhet från skola, fritidsverksamhet, folkhälsa och socialtjänst
• Erfarenhet av arbete med flera preventionsnivåer
• Erfarenhet av arbete med närliggande preventionsområden som ANDT-S, föräldraskapsstöd och brottsförebyggande arbete
• Erfarenhet av att arbeta med att ta fram indikatorer
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning och utvärdering

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.  

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Möjlighet till distansavtal finns. Anställningen är en särskild visstidsanställning till och med 31 dec 2023. Eventuell möjlighet till förlängning finns. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Katarina Björkgren, Enhetschef, 031-392 90 32. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Josefin Jacobsson 031-3929069 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 14 juni. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 25
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 


Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. 

Myndigheten ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Arbetet består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Den nationella samordningen arbetar med människohandel för alla ändamål vilket inkluderar bland annat exploatering för sexuella ändamål och tiggeri samt arbetskraftsexploatering, där både vuxna och barn är utsatta.

Vår kära kollega slutar och vi vill nu förstärka teamet med en utredare till enheten för prostitution och människohandel!

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer att självständigt driva omfattande processer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med något av följande områden: prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från arbete på myndighet.
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och/eller prostitution och människohandel.
• erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
• juridisk kompetens.
• särskild erfarenhet av arbete med barn och unga.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet.

För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Tillsvidareanställning. Tjänsten är heltid 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered men med möjlighet till stor del distansarbete. Resor i tjänsten förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson  031-392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev, senast 8 juni. Intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför redan idag!

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 25
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 


Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. 

Myndigheten ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Arbetet består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Den nationella samordningen arbetar med människohandel för alla ändamål vilket inkluderar bland annat exploatering för sexuella ändamål och tiggeri samt arbetskraftsexploatering, där både vuxna och barn är utsatta.

Vi vill förstärka teamet ytterliggare med en utredare till enheten för prostitution och människohandel!

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer att självständigt driva omfattande processer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med något av följande områden: prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från arbete på myndighet.
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och/eller prostitution och människohandel.
• erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
• juridisk kompetens.
• särskild erfarenhet av arbete med barn och unga.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet.

För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Föräldrarvikariat med start 1 September, till och med 1 September 2024. Tjänsten är heltid 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered men med möjlighet till stor del distansarbete. Resor i tjänsten förekommer. 

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson  031-392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev, senast 8 juni. Intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför redan idag!

Ansök nu

Utredare mot hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 25
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet på olika nivåer i samhället.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Tjänsten tillhör enheten som specifikt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten. Du förväntas leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår även att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
• Flerårig erfarenhet av våldförebyggande arbete
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Vana av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället
• Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
• Vana av att skriva rapporter och remisser
• Erfarenhet av att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor
• Erfarenhet av arbete mot våld mot barn och unga

Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.


Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är ett vikariat till och med 1 september 2023. Tillträde 15 juni 2023 eller enligt överrenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 0735-97 38 76. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 8 juni. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning jämställdhetsintegrering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 5
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Vi söker en utredare med inriktning jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Stöd och samordning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att stödja statliga myndigheter i deras arbete för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. En av myndighetens målgrupper är högskolor och universitet, där regeringen bland annat lyfter fram lika möjligheter till karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden för högskolesektorn. 

Arbetet som utredare med inriktning jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet innebär att vara ett direkt stöd till målgruppen. I huvudsak innebär det att planera, organisera och genomföra olika former av stödinsatser till landets lärosäten. Det handlar bland annat om att


• Löpande vara ett stöd till lärosätenas samordnare för jämställdhetsintegrering
• Hålla i olika möten och träffar
• Genomföra utbildningar
• Utveckla och sprida vägledningsmaterial

Du förväntas samverka såväl internt som externt för att stärka relevans och träffsäkerhet i myndighetens stödinsatser. Vidare förväntas att du medverkar och bidrar i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer som på olika sätt berör högskolesektorns arbete för jämställdhet. Det kan handla om andra statliga myndigheter men berör även regional och kommunal nivå.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av arbete med jämställdhet inom statlig myndighet
• Kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken
• God förmåga att samverka med andra och att leda processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering inom högskola och universitet
• Vana av att arbeta i och mellan olika nätverk
• Erfarenhet av utrednings- och analysarbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och en utvecklad kapacitet att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Det är också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt. Du är även uthållig och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Anställningsinformation

Tjänsten är heltid 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. anställningsform är tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Ida-Maria Linder, Enhetschef, 031- 392 90 23. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 031-392 90 96. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen 070-7847500.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 31 maj. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel tillsvidare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 6
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. 

Myndigheten ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Arbetet består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Den nationella samordningen arbetar med människohandel för alla ändamål vilket inkluderar bland annat exploatering för sexuella ändamål och tiggeri samt arbetskraftsexploatering, där både vuxna och barn är utsatta.

Vi söker nu 1 utredare till enheten för prostitution och människohandel!

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer att självständigt driva omfattande processer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med något av följande områden: prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från arbete på myndighet.
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och/eller prostitution och människohandel.
• erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
• juridisk kompetens.
• särskild erfarenhet av arbete med barn och unga.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet.

För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation 

Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten är heltid 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten förekommer. Tillträde enligt överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29 eller Peter Kamph, 031-597 38 76. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson  031-392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev, senast 20 april.

Ansök nu

Enhetschef på avdelningen för Stöd och samordning

Kontorschef, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 19
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag och att bidra till ett effektivt genomförande av densamma. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och ge stöd inom jämställdhetsområdena. Du ingår i ett team av tre enhetschefer på avdelningen för Stöd och samordning.

Arbetsuppgifter

 Till dina huvudsakliga arbetsuppgifter hör att leda arbetet med jämställdhetsintegrering inom statliga myndigheter inklusive länsstyrelser. Du har personal och budgetansvar och ingår i en ledningsgrupp på avdelningen för Stöd och samordning. Ledningsgruppens arbete leds av avdelningschefen.

 Tjänsten som enhetschef innebär också att bidra till utveckling av metoder och innehåll samt leda arbetet med att ge processtöd till statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Som enhetschef har du också personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. I ditt ledarskap lägger du stor vikt vid att engagera och involvera dina medarbetare för att driva verksamheten framåt.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I tjänsten ingår också intern samverkan med egna avdelningens enheter och övrig verksamhet  på myndigheten.

I arbetet kan det ingå internationella kontakter och möten. Du förväntas även att leda och hålla i större samlingar och möten. I arbetet ingår att ha ett stort fokus på resultat och effekter inom ansvarsområdet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker tjänsten har: 


• Relevant utbildning på högskolenivå.
• Kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken särskilt inom statliga myndigheter.
• Erfarenhet av att balansera strategiskt och operativt arbete.
• God förmåga att samverka med andra och att styra  processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar och budget.
• Goda kunskaper och erfarenhet av att leda verksamheter och ha erfarenhet av personal och budgetarbete.
• God analytisk och statistisk förmåga
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande att du har:


• Flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete.
• Flerårig erfarenhet från arbete på statlig myndighet.
• Vana av att arbeta i och mellan olika nätverk.
• Vana vid att ta fram underlag och skriva rapporter.
• Vana vid att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Du har kännedom om den statliga värdegrunden.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har goda ledaregenskaper och ett intresse för att utvecklas i en ny chefsroll. Du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och en utvecklad kapacitet att arbete självständigt och tillsammans med andra. Det är också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt. Du är även uthållig och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndigheten med kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma.

Anställningen är en tillsvidaretjänst. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Carina Abréu Avdelningschef,070 - 784 75 47. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Peter Kamph 031-392 90 96  . Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen 070-7847500.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-09. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare JIHU-enheten, vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 15
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Vi söker nu en utredare som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Stöd och samordning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att stödja statliga myndigheter i deras arbete för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. En av myndighetens målgrupper är högskolor och universitet, där regeringen bland annat lyfter fram lika möjligheter till karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden för högskolesektorn.

Arbetet som utredare med inriktning jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet innebär att vara ett direkt stöd till målgruppen. I huvudsak innebär det att planera, organisera och genomföra olika former av stödinsatser till landets lärosäten. Det handlar bland annat om att


• Löpande vara ett stöd till lärosätenas samordnare för jämställdhetsintegrering
• Hålla i olika möten och träffar
• Genomföra utbildningar
• Utveckla och sprida vägledningsmaterial

Du förväntas samverka såväl internt som externt för att stärka relevans och träffsäkerhet i myndighetens stödinsatser. Vidare förväntas att du medverkar och bidrar i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer som på olika sätt berör högskolesektorns arbete för jämställdhet. Det kan handla om andra statliga myndigheter men berör även regional och kommunal nivå.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av arbete med jämställdhet inom statlig myndighet
• Kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken
• God förmåga att samverka med andra och att leda processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska

 Vi ser det som meriterande om du har


• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering inom högskola och universitet
• Vana av att arbeta i och mellan olika nätverk
• Erfarenhet av utrednings- och analysarbete

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma.

Anställningen är en visstidsanställning/vikariat tom 2023-12-31. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Ida-Maria Linder, Enhetschef, 031-392 90 23. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialst, 031 392 90 96. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031-392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Ansök nu

Utredare mot hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 28
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet på olika nivåer i samhället.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Tjänsten tillhör enheten som specifikt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten. Du förväntas leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår även att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
• Flerårig erfarenhet av våldförebyggande arbete
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Vana av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället
• Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
• Vana av att skriva rapporter och remisser
• Erfarenhet av att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor
• Erfarenhet av arbete mot våld mot barn och unga

Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.


Anställningsinformation

Tjänsterna är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är ett vikariat till och med 31 december 2023. Tillträde 2 maj 2023 eller enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 0735-97 38 76. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 21 mars. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning våldsförebyggande

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 22
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6 inom jämställdhetspolitiken. Arbetet innebär att vara sakkunnig inom området, både internt och gentemot externa aktörer. I uppdraget ingår det att i samverkan bygga långsiktigt hållbara stödstrukturer för det våldsförebyggande arbetet, liksom att i samverkan utveckla kunskapsstödet till den våldsförebyggande praktiken. Till arbetsuppgifterna hör att författa rapporter, planera och genomföra utbildningsinsatser samt processleda och självständigt driva utvecklingsprocesser i samverkan. 

Samarbetsytor för tjänsten är andra avdelningar inom myndigheten, andra statliga myndigheter, SKR, aktörer inom civilsamhället med flera. Du kommer i övrigt bidra till myndighetens arbete med stöd till implementeringen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet.
• Erfarenhet av rapportskrivning eller motsvarande utredande text.
• Erfarenhet av arbete inom sakområdet mäns våld mot kvinnor och våldsförebyggande arbete.
• God kännedom om mäns våld mot kvinnor.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik och hur jämställdhetsarbete bedrivs nationellt och internationellt.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av att arbeta strategiskt med området mäns våld mot kvinnor på myndighet.
• Erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom hela området mäns våld mot kvinnor.
• Erfarenhet av att arbeta med att ta fram indikatorer
• Erfareneht av att arbeta med uppföljning och utvärdering

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.  

Anställningsinformation

Tjänsterna är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningen är ett vikariat till och med 31 maj 2024. Tillträde 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Katarina Björkgren, Enhetschef, 031-392 90 32. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 16 mars. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot statistik

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 9
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en utredare med inriktning statistik som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Som utredare med inriktning mot statistik kommer du i första hand att få arbeta med:


• att samla in och bearbeta statistik från andra myndigheter.
• statistik och indikatorer kopplat till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag, främst kopplat till analys och uppföljning av de jämställdhetspolitiska delmålen.
• att visualisera statistik för publicering på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.
• utveckling, bearbetning och analys av Jämställdhetsmyndighetens återkommande enkätundersökning; Jämställdhetsundersökningen.
• att vara ett statistiskt metodstöd för Jämställdhetsmyndighetens utredningsprojekt.
• kompetenshöjande insatser internt på myndigheten inom till exempel statistisk metod och statistikverktyg.

Du kommer även att delta i utredningsuppdrag kopplat till avdelningens ansvarsområde, genom att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av statistiska underlag, samt delta i rapportskrivande. Arbetet kommer att genomföras både självständigt och i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

Kvalifikationer


• Relevant högskole-/universitetsutbildning för anställningen där ämnet statistik ingått.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av kvalificerat statistikarbete.
• Erfarenhet av att genomföra empiriska undersökningar.
• Erfarenhet av att självständigt samla in och sammanställa statistik från olika källor, och utifrån den analysera samhällsutvecklingen.
• Goda kunskaper i att använda programvaror/-språk för statistisk bearbetning, analys och visualisering och publicering av statistik, exempelvis R (inkl. Shiny), Python, SAS eller Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och rapportskrivande
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken och de jämställdhetspolitiska delmålen.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, analytisk, noggrann och samhällsintresserad. Du kan kommunicera på pedagogiskt sätt, du trivs i samarbete och har viljan att utvecklas och ta dig an nya arbetsuppgifter och kunskap inom nya tekniker.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 031-392 90 96. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 2 mars 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot statistik

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 9
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en utredare med inriktning statistik som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Som utredare med inriktning mot statistik kommer du i första hand att få arbeta med:


• att samla in och bearbeta statistik från andra myndigheter.
• statistik och indikatorer kopplat till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag, främst kopplat till analys och uppföljning av de jämställdhetspolitiska delmålen.
• att visualisera statistik för publicering på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.
• utveckling, bearbetning och analys av Jämställdhetsmyndighetens återkommande enkätundersökning; Jämställdhetsundersökningen.
• att vara ett statistiskt metodstöd för Jämställdhetsmyndighetens utredningsprojekt.
• kompetenshöjande insatser internt på myndigheten inom till exempel statistisk metod och statistikverktyg.

Du kommer även att delta i utredningsuppdrag kopplat till avdelningens ansvarsområde, genom att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av statistiska underlag, samt delta i rapportskrivande. Arbetet kommer att genomföras både självständigt och i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

Kvalifikationer


• Relevant högskole-/universitetsutbildning för anställningen där ämnet statistik ingått.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av kvalificerat statistikarbete.
• Erfarenhet av att genomföra empiriska undersökningar.
• Erfarenhet av att självständigt samla in och sammanställa statistik från olika källor, och utifrån den analysera samhällsutvecklingen.
• Goda kunskaper om enkätkonstruktion och enkätverktyg, som exempelvis Webropol eller Netigate.
• Goda kunskaper i att använda programvaror/-språk för statistisk bearbetning, analys och visualisering och publicering av statistik, exempelvis R (inkl. Shiny), Python, SAS eller Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och rapportskrivande
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken och de jämställdhetspolitiska delmålen.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, analytisk, noggrann och samhällsintresserad. Du kan kommunicera på pedagogiskt sätt, du trivs i samarbete och har viljan att utvecklas och ta dig an nya arbetsuppgifter och kunskap inom nya tekniker.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 031-392 90 96. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 2 mars 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

GD-sekreterare

Chefssekreterare
Läs mer Feb 6
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en sekreterare till myndighetens generaldirektör.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar i en miljö som befinner sig i ständig utveckling. Som GD-sekreterare är du ett administrativt stöd till myndighetens generaldirektör. Du stöttar proaktivt, arbetar tätt med generaldirektören, har en central position i myndigheten och ingår i ett team tillsammans med GD, GD-samordnare och strategisk rådgivare.

Rollen som GD-sekreterare är en service- och koordinatorfunktion. Du arbetar huvudsakligen med mötesadministration, kalenderhantering, bokningar av resor, inköp, diarieföring och möteskoordinering, samt som sekreterare och sammankallande i interna möten. Du jobbar proaktivt med hela arbetsflödet, uppföljning och kvalitetssäkring. Dina arbetsdagar följer GD:s vilket innebär att de kan ändras med kort varsel. Du kan komma i kontakt med känsliga uppgifter, vilket kräver hög integritet. Som GD-sekreterare är du en viktig representant för myndigheten både internt och externt.

Kvalifikationer


• En avslutad gymnasieutbildning
• Mer än 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som exempelvis assistent till GD eller VD
• Mycket goda kunskaper Office 365 med Sharepoint samt erfarenhet av administrativa system och diariesystem
• Mycket goda språkkunskaper muntligt och skriftligt i såväl svenska som engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Eftergymnasial administrativ utbildning
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor med liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att arbeta i personal- och lönesystemet Primula och diariesystem W3D3

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en utpräglad förmåga till helhetssyn och tycker om att ta ett stort ansvar och komma med egna initiativ. Som person är du flexibel, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och förmågan att omprioritera vid behov. Du är lyhörd, välorganiserad och noggrann i ditt arbete och har lätt för att samarbeta.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning. Jämställdhetsmyndigheten tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor kan förekomma i tjänsten.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Jane Isaksson, GD-samordnare, 031- 392 90 55. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Jonathan Jacobsson, HR-generalist, 031-392 90 70. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen 031-392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 16 februari. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning jämställdhetsintegrering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 25
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Vi söker en utredare med inriktning jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Stöd och samordning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att stödja statliga myndigheter i deras arbete för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. En av myndighetens målgrupper är högskolor och universitet, där regeringen bland annat lyfter fram lika möjligheter till karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden för högskolesektorn. 

Arbetet som utredare med inriktning jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet innebär att vara ett direkt stöd till målgruppen. I huvudsak innebär det att planera, organisera och genomföra olika former av stödinsatser till landets lärosäten. Det handlar bland annat om att


• Löpande vara ett stöd till lärosätenas samordnare för jämställdhetsintegrering
• Hålla i olika möten och träffar
• Genomföra utbildningar
• Utveckla och sprida vägledningsmaterial

Du förväntas samverka såväl internt som externt för att stärka relevans och träffsäkerhet i myndighetens stödinsatser. Vidare förväntas att du medverkar och bidrar i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer som på olika sätt berör högskolesektorns arbete för jämställdhet. Det kan handla om andra statliga myndigheter men berör även regional och kommunal nivå.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av arbete med jämställdhet inom statlig myndighet
• Kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken
• God förmåga att samverka med andra och att leda processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering inom högskola och universitet
• Vana av att arbeta i och mellan olika nätverk
• Erfarenhet av utrednings- och analysarbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och en utvecklad kapacitet att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Det är också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt. Du är även uthållig och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en visstidsanställning t.o.m. 2023-12-31. Tillträde snaraste eller enligt överenskommelse.  

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Ida-Maria Linder, Enhetschef, 031- 392 90 23. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 031-392 90 96. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen 070-7847500.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 15 februari. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Kommunikatör med inriktning grafisk formgivning

Grafisk formgivare
Läs mer Jan 31
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Arbetsuppgifter

Ditt fokus är att arbeta med grafisk formgivning och visuell kommunikation. En viktig del i tjänsten är att ta fram form för våra rapporter, presentationer och övrigt visuellt innehåll för våra digitala kanaler som till exempel social media. Du får innehållet att lyfta och bli tillgängligt för läsaren och aktuella målgrupper. Du har därför god vana att jobba med redaktionellt innehåll. Du är också ett stöd för att paketera strategiskt viktiga presentationer.

Du har god förståelse för olika kanalers krav på visuellt innehåll och kan anpassa efter olika krav. Du är van att välja bilder som stärker innehållet. Du har god förståelse för färghantering och element som ger god kvalité i slutprodukten.

I arbetet med rapporter ingår också grundläggande text och sidkorrektur av rapporter. Under året ska vi utveckla hur vi arbetar med att presentera vår statistik i olika kanaler och du blir en viktig del i det arbetet precis som i att utveckla vår informationshantering av vår kommunikationsproduktion.

Du är en del av avdelningens hela kommunikationsarbete och bidrar i det tillsammans med dina kollegor. Det kan vara både strategisk utveckling, bidra med textning av kortare filmer och svara på allmänna frågor på mejlen. Du arbetar nära andra kommunikatörer och kollegor i verksamheten för att kunna nå målet och fungerar därför bra i samverkan med andra och att arbeta i team.  

I arbetet pågår flera samtida projekt där du kan hantera och planera tiden självständigt och upprätthålla uppsatta deadlines.

Vi arbetar i PC miljö. Du kommer att arbeta både i Word och i Indesign beroende på typ av rapport.

Kvalifikationer


• Utbildning i grafisk formgivning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Minst fem års arbetslivserfarenhet av grafisk produktion
• Minst två års erfarenhet av grafisk form i redaktionell miljö (till exempel tidningar/magasin)
• Mycket goda kunskaper Adobe CC
• Goda kunskaper i Word.
• God kunskap om tillgänglig digital kommunikation (tillgängliga PDF:er)
• Goda kunskaper i svenska och klarspråk

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet med rapportproduktion
• Erfarenhet av rörlig produktion (till exempel film)
• Erfarenhet av att producera presentationer i Powerpoint
• Erfarenhet av att utveckla en grafisk profil
• Kännedom om jämställdhetsområdet

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker tjänsten är resultatinriktad samt självständigt kan planera och driva ditt arbete.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en visstidsanställning t.o.m. 2024-02-28. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse.  

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Fredrik Gladh, Avdelningschef, 031-392 90 62. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Jonathan Jacobsson, HR-generalist, 031-392 90 70. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 14 februari 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

GD-sekreterare

Chefssekreterare
Läs mer Feb 2
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en sekreterare till myndighetens generaldirektör.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar i en miljö som befinner sig i ständig utveckling. Som GD-sekreterare är du ett administrativt stöd till myndighetens generaldirektör. Du arbetar huvudsakligen med mötesadministration, bokningar, inköp, e-post, kalenderhantering, diarieföring och koordinering av olika frågor. Du kommer även att vara sekreterare och sammankallande i olika grupper. Rollen som GD-sekreterare är en service- och koordinatorfunktion. Du arbetar tätt med generaldirektören, har en central position i myndigheten, ingår i ett team tillsammans med GD-samordnare och strategisk rådgivare, samt arbetar även nära myndighetens avdelningschefer. Du ska kunna jobba proaktivt med hela arbetsflödet och förekomma problem genom att följa upp och säkerställa att alla har rätt information.  I och med att du kan komma i kontakt med känsliga uppgifter krävs det att du har en hög integritet. Som GD-sekreterare är du en viktig representant för myndigheten både internt och externt.

Kvalifikationer


• En avslutad gymnasieutbildning
• Mer än 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som exempelvis assistent till GD eller VD
• Mycket goda kunskaper Office 365 med Sharepoint samt erfarenhet av administrativa system och diariesystem
• Mycket goda språkkunskaper muntligt och skriftligt i såväl svenska som engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• Eftergymnasial administrativ utbildning
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor med liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att arbeta i personal- och lönesystemet Primula och diariesystem W3D3

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en utpräglad förmåga till helhetssyn och tycker om att ta ett stort ansvar och komma med egna initiativ. Som person är du flexibel, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och förmågan att omprioritera vid behov. Du är lyhörd, välorganiserad och noggrann i ditt arbete och har lätt för att samarbeta.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning. Jämställdhetsmyndigheten tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor kan förekomma i tjänsten.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Jane Isaksson, GD-samordnare, 031- 392 90 55. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Jonathan Jacobsson, HR-generalist, 031-392 90 70. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen 031-392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 12 februari. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-specialist

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Jan 10
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Inom avdelningen Verksamhetsstöd ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, verksamhetsuppföljning, HR, juridik, upphandling, registratur, IT och övriga administrativa processer. Avdelningen är indelad i tre enheter: ekonomienheten, juridikenheten och HR-enheten.

Nu utökar vi HR-enheten med en till HR-specialist. 

Arbetsuppgifter

Som HR-specialist ger du konsultativt och operativt HR-stöd till myndighetens chefer i deras roll som arbetsgivarföreträdare. Arbetsuppgifterna är breda och du arbetar med alla förekommande HR-frågor som till exempel arbetsrätt, rehabilitering, samverkan, aktiva åtgärder, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. I uppdraget ligger att driva myndighetens lönebildningsarbete framåt, med ansvar för myndighetens lönekartläggning, löneanalys, handlingsplan och värdering av tjänsters svårighetsgrad. Arbetet sker i nära samarbete med HR-chef.

I arbetet ingår att självständigt genomföra förhandlingar, förvalta HR-processer, utforma information och genomföra utbildningar för olika målgrupper. Du kommer att driva utvecklingsarbete, medverka i framtagande av arbetsgivarpolitiska styrdokument, uppföljning av riktlinjer och rutiner, samt upphandlingar inom HR-området. Du medverkar vid MBL- och skyddskommittémöten.

Kvalifikationer


• universitets- eller högskoleutbildning inom personalvetenskap/HR
• flerårig erfarenhet av brett HR-arbete
• erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och verksamhetsnära chefsstöd
• erfarenhet av facklig samverkan och förhandling
• erfarenhet av att genomföra utbildningar inom HR-området
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• mycket goda kunskaper inom Microsoft Office 365

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom det statliga avtalsområdet
• Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom HR
• Kunskaper inom jämställdhetsområdet

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du bra på att möta människor och har en god pedagogisk förmåga. Din omgivning uppfattar att du har en positiv och problemlösande inställning och du visar i ditt arbete att du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. För att klara uppdraget på ett bra sätt är det viktigt att du är självständig och tar initiativ samtidigt samt har en god samarbetsförmåga.Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.  

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Peter Kamp, HR-Specialist, 031- 392 90 96. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Jonathan Jacobsson, HR-generalist, 031-392 90 70. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen 070-7847500.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 26 januari. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Inköps- och upphandlingsstöd till Jämställdhetsmyndigheten

Inköpskontorist
Läs mer Dec 21
Om myndigheten:

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbete om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. 

Om tjänsten:

Som inköps- och upphandlingsstöd på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att genomföra myndighetens inköp och upphandlingar och vara en del av det upphandlingsrättsliga stödet inom myndigheten. Du kommer att arbeta på juridikenheten under chefsjuristen och tillsammans med kollegorna på enheten utföra och utveckla myndighetens inköps- och upphandlingsarbete. 

Myndigheten har en upphandlingsgrupp bestående av jurister, avtalsadministratör samt ekonom och vi letar nu efter förstärkning till den gruppen i form av inköps- och upphandlingsstöd. Vi arbetar i stor utsträckning mot statliga ramavtal.

Arbetet innebär att du självständigt driver arbetet med att planera och genomföra inköps- och upphandlingsprojekt. Arbetet medför tät samverkan med verksamheten samt med myndighetens upphandlingsgrupp. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd och stöd till interna beställare samt att aktivt medverka i att utveckla myndighetens inköps- och upphandlingsarbete. Arbetet innebär även många kontakter med leverantörer och beställare.

KRAV

Du som söker tjänsten har;


• Universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdiga för tjänsten
• Kunskap om LOU samt övriga lagar och regelverk som styr offentlig upphandling
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska

MERITERANDE

Har du även någon eller några av följande meriter ser vi det som en fördel;


• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du är strukturerad, kommunikativ och har en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Som person är du drivande, engagerad och utför dina arbetsuppgifter självständigt samt har en god förmåga att se och skapa lösningar och möjligheter. Samarbete är viktigt inom vår myndighet och därför ser vi att du har en god förmåga att arbeta med andra samt att skapa och upprätthålla goda relationer i yrkesmässiga sammanhang.


Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Är du intresserad
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta chefsjurist Anna Tingbäck, 031-3929049 eller Peter Kamph, HR-specialist, 031-3929096. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson, 031-3929086 och Robert Kristiansen ST 070-784 75 00. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 22 januari 2023. Vi kan komma att kalla till intervju löpande under ansökningsperioden. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

IT-jurist till Juridikenheten på Jämställdhetsmyndigheten

Förvaltningsjurist
Läs mer Dec 15
Om myndigheten 

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbete om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Myndigheten söker nu, under förutsättning av myndigheten tilldelas erfoderliga medel, en IT-rättsjurist. 

Om tjänsten

Som IT-jurist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att arbeta med myndighetens IT-rättsliga och förvaltningsrättsliga frågor. Du kommer att arbeta under chefsjuristen med att ge juridiskt stöd till myndighetens medarbetare och chefer. 

Arbetet omfattar bland annat IT- och informationssäkerhetsfrågor, GDPR, stöd vid upphandlingar och övriga förvaltningsrättsliga frågor. Du kommer även att ta fram och kvalitetssäkra olika typer av dokument, till exempel myndighetsbeslut, styrdokument, remissvar och andra yttranden. Du kommer också att medverka i utvecklingsprojekt och intern utbildning inom myndigheten samt i utredningsarbete inom myndighetens politikområde.

KRAV

Du som söker tjänsten har:

- Juris kandidatexamen eller juristexamen

- Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet                                                                                 

Krav på erfarenhet av följande områden:

- IT-rätt inkl. GDPR                                                                                            

- Upphandlingar inom IT                                                                                         

- Arbete med data – och informationssystem/teknisk erfarenhet

MERITERANDE

Har du även någon eller några av följande meriter ser vi det som en fördel:

- Erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete                                     

- Erfarenhet av myndighetens sakfrågor                                                                                        

- Erfarenhet av remissarbete                                                                               

De personliga egenskaper vi särskilt värdesätter är:


• En mycket god förmåga att arbeta med andra i olika yrkeskategorier samt att skapa och upprätthålla goda relationer i yrkesmässiga sammanhang
• Att du visar ödmjukhet inför din egen roll och för andra samt är prestigelös i ditt förhållningssätt
• Att du har ett strategiskt och proaktivt tänk kopplat till juridikens möjligheter och begränsningar
• Att du är strukturerad och ordningsam samt har förmåga att se helheter och samband

Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Är du intresserad
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta chefsjurist Anna Tingbäck, 031-3929049 eller Peter Kamph, HR-specialist, 031-3929096. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson, 031-3929086 och Robert Kristiansen ST 070-784 75 00

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-10. Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringstiden. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-generalist

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Dec 22
Från och med 2018 har Jämställdhetsmyndigheten funnits och är placerad i Göteborg. Myndighetens uppgift blir att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås genom att öka effektiviteten i genomförandet av jämställdhetspolitiken.

Arbetsuppgifter
Inom avdelningen Verksamhetsstöd ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, verksamhetsuppföljning, HR, juridik, upphandling, registratur, IT och övriga administrativa
processer. Avdelningen är indelad i tre enheter: ekonomienheten, juridikenheten och HR-enheten. Tillsammans med HR-chef, HR-specialist och HR-generalist är du delaktig i att utveckla och förvalta HR-processer och riktlinjer för att
stödja myndighetens arbete. Som HR-generalist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att vara med och fortsätta bygga upp, supportera samt förvalta HR-stödet inom myndigheten. Arbetsuppgifterna är breda och du kommer att arbeta med både operativa och strategiska frågor.

I rollen som HR-generalist ingår bland annat att stödja chefer i hela rekryteringsprocessen, arbeta med frågor som rör lön, arbetsmiljö
och arbetsrätt samt planera och genomföra utbildningar. Du kommer även delta i Skyddskommittén och MBL-förhandlingar samt skriva
protokoll och hanterar kallelser. Vi samarbetar med Statens servicecenter som tillhandahåller administrativa stödtjänster för lönehantering och medarbetarnas
egenrapportering i vårt lönesystem Primula. Som HR-generalist kommer du vara administrativt stöd till medarbetare och chefer i
lönesystemet Primula. I tjänsten ingår också att ta fram och analysera statistiska underlag. Arbetsuppgifterna innebär även att självständigt, eller tillsammans med kollegor, driva och delta i olika uppdrag och HR-projekt.

Kvalifikationer
Universitets- och/eller högskoleutbildning inom personalvetenskap/HR. Några års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete. Erfarenhet av arbete med hela rekryteringsprocessen. Kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö. God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska. Vi ser det som meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av HR-arbete i offentlig sektor. Erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Primula. Kunskaper inom jämställdhetsområdet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du bra på att möta människor och har en god pedagogisk förmåga. Din omgivning uppfattar att du har en positiv och problemlösande inställning och du visar i ditt arbete att du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. För att klara uppdraget på ett bra sätt är det viktigt att du är självständig och tar initiativ samtidigt samt har en god samarbetsförmåga.

Anställningsinformation
Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten eller frågor om rekryteringsprocessen kontakta Peter Kamph, HR-specialist, 073-5973876 eller Lena Leed, Avdelningschef verksamhetsstöd, 031-3929002

Fackliga kontaktpersonerför Saco-S Yvonne Karlsson, 031-3929086 och för ST Robert Kristiansen,  070-7847500

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Välkommen med din ansökan senast 9 januari. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringsystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot analys och uppföljning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 4
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 23 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en utredare med inriktning mot analys och uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen och jämställdhetspolitiska åtgärder!Arbetsuppgifter

Som utredare på enheten kommer du att få arbeta;


• med att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken.
• med att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar, både skriftligt och muntligt.
• självständigt samt i grupp med andra medarbetare.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer inom området.Kvalifikationer

Krav för anställningen är;


• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för området.
• Erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete, gärna inom jämställdhetspolitikens område.
• Projektledarerfarenhet eller likvärdig arbetsledande funktion.
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.
• God kännedom om jämställdhetsområdet nationellt och internationellt.
• Mycket goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys.
• Mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har;


• Kunskap om politisk styrning av offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta med statistik och olika typer av data.
• Erfarenhet av att arbeta med metodutveckling inom analys och uppföljning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i tjänsten behöver du ha en god analytisk och kommunikativ förmåga. Det är också av stor vikt att du kan strukturera ditt arbete väl och kunna möta deadlines samt leverera resultat av god kvalitet. Du har en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt.Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och en tjänsteomfattning på 100% samt är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered, Göteborg. Resor nationellt och internationellt kan förekomma. Tillträde efter överenskommelse.  

Rekrytering genomförs om myndigheten erhåller erforderliga medel.Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Annika Karlsson, Enhetschef vid utredningsenhet 2, Analys och uppföljning, 070-784 75 04. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 17. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 25 oktober. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 2
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. 

Myndigheten ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Arbetet består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Den nationella samordningen arbetar med människohandel för alla ändamål vilket inkluderar bland annat exploatering för sexuella ändamål och tiggeri samt arbetskraftsexploatering, där både vuxna och barn är utsatta.

Vi söker 1-2 utredare till enheten för prostitution och människohandel!

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer att självständigt driva omfattande processer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med något av följande områden: prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från arbete på myndighet.
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och/eller prostitution och människohandel.
• erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
• juridisk kompetens.
• särskild erfarenhet av arbete med barn och unga.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet.

För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen/anställningarna är tidsbegränsad(e) till och med 28 februari 2023 med eventuell möjlighet till förlängning. Tänsteomfattning på 100% och tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29 eller Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Jämställdhetsmyndigheten söker GD-sekreterare

VD-sekreterare
Läs mer Jun 28
Jämställdhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som ska bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Myndighetens arbete tar sin grund i myndighetens instruktion och särskilda regeringsuppdrag. Dess uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd till myndigheter och andra aktörer inom jämställdhetspolitikens område.

Jämställdhetsmyndigheten har ca 110 medarbetare och kontoret ligger i Angered, Göteborg. Läs mer på www.jamstalldhetsmyndigheten.se

Nu söker vi en sekreterare till myndighetens generaldirektör.

 Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar i en miljö som befinner sig i ständig utveckling. Som GD-sekreterare är du ett administrativt stöd till myndighetens generaldirektör. Du arbetar huvudsakligen med mötesadministration, bokningar, inköp, e-post, kalenderhantering, diarieföring och koordinering av olika frågor. Du kommer även att vara sekreterare och sammankallande i olika grupper. Rollen som GD-sekreterare är en service- och ”spindel-i-nätet”- funktion. Du arbetar tätt med generaldirektören, har en central position i myndigheten, ingår i ett team tillsammans med GD-samordnare och strategisk rådgivare, samt arbetar även nära myndighetens avdelningschefer.

 Kvalifikationer

Vi söker dig som har:


• En avslutad gymnasieutbildning. Meriterande om du har någon relevant eftergymnasial administrativ utbildning.
• Mer än 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som exempelvis assistent till VD eller GD.
• Det är meriterande om du tidigare arbetat inom offentlig sektor med liknande uppgifter.
• Mycket goda kunskaper Office 365 med Sharepoint samt erfarenhet av administrativa system och diariesystem. Meriterande om du kan Primula och diariesystem W3D3.
• Mycket goda språkkunskaper muntligt och skriftligt i såväl svenska som engelska.

 Vem trivs hos oss?

Som GD-sekreterare är du en viktig representant för myndigheten både internt och externt, varvid det är viktigt att du har ett gott bemötande och en hög servicekänsla. Du har en utpräglad förmåga till helhetssyn och tycker om att ta ett stort ansvar och komma med egna initiativ. Du organiserar ditt arbete självständigt och har förståelse för att saker kan förändras med kort varsel. Arbetet bedrivs emellanåt i högt tempo. Som person är du flexibel, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och förmågan att omprioritera vid behov. Du är lyhörd, välorganiserad och noggrann i ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du ska kunna jobba proaktivt med hela arbetsflödet och förekomma problem genom att följa upp och säkerställa att alla har rätt information. I och med att du kan komma i kontakt med känsliga uppgifter krävs det att du har en hög integritet. Slutligen har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi värnar om ett arbetsklimat som bygger på en väl fungerande organisation och medarbetare med rätt kompetens. Det ska vara roligt och intressant att jobba hos oss.  Jämställdhetsmyndigheten lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 Anställningsinformatio

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning. Jämställdhetsmyndigheten tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast efter sommaren eller enligt överenskommelse.

 Praktisk information

Jämställdhetsmyndigheten samarbetar med Adecco i denna rekrytering. Vid frågor om rekryteringen, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anette Eriksson på 018-65 33 06 alt anette.eriksson@adecco.se (semester v 28 t o m v 32, åter 15/8). Frågor besvaras även av GD-samordnare Jane Isaksson, 072-085 05 43, alt jane.isaksson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Fackliga kontaktpersoner är Yvonne Karlsson, SACO-S  och Robert Kristiansen, ST. Kan nås via växel 031-392 90 00 eller mail,  yvonne.karlsson@jamstalldhetsmyndigheten.se och robert.kristiansen@jamstalldhetsmyndigheten.se

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 22 augusti. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 23
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet på olika nivåer i samhället.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Tjänsten tillhör enheten som specifikt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten. Du förväntas leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår även att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är;


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• vana av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället
• erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
• vana av att skriva rapporter och remisser
• erfarenhet av att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor
• erfarenhet av arbete mot våld mot barn och unga

Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.


Anställningsinformation

Anställningen är en tidsbegränsad anställning (vikariat) till och med 2023-02-28 med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Förlängning kan eventuellt komma att ske beroende på ordinarie befattningsinnehavarens återgång i arbete.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsterna, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 220808. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning på statsbidrag, vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 1
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Nu söker vi en utredare som vill utvecklas med oss. 

Arbetsuppgifter

Som utredare med inriktning på statsbidrag är du placerad på avdelningen Stöd och Samordning. Du ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för myndighetens uppdrag att fördela förordningsstyrda statsbidrag. I arbetsgruppen arbetar du tillsammans med andra utredare. En stor del av arbetet handlar om att utreda ansökningar om statsbidrag, förbereda handlingar inför beslut, följa upp och utvärdera myndighetens uppdrag. I arbetet ingår också löpande kontakter med bidragsmottagare samt att planera, genomföra och följa upp nätverksträffar och annat stöd till bidragsmottagare

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:


• Relevant akademisk utbildning inom området eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• 1-3 års erfarenhet av arbete med bidragsgivning
• Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation och gärna i en statlig myndighet
• Erfarenhet av att fördela och följa upp statsbidrag 
• God kännedom om civilsamhällhets organisationer och förutsättningar
• Erfarenhet av att självständigt tolka och tillämpa regelverk
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska 
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga frågor inom staten
• Erfarenhet av att analysera och bedöma ekonomiska redovisningar 
• Erfarenhet av att arbeta med e-tjänster kopplat till bidragsgivning
• Erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor

Som person är du trygg i din yrkesroll och lyhörd för organisationen behov. Du är inititativrik och utvecklingsinriktad samt har en god förmåga att lösa komplexa förmågor. Du är strukturerad, kommunikativ och noggrann, bra på att samarbeta och självständigt planera samt driva ditt eget arbete. 

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen är en tidsbegränsad anställning (vikariat) till och med 2023-03-31 med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered.

Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Förlängning kan eventuellt komma att ske beroende på ordinarie befattningsinnehavarens återgång i arbete.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Lena Bjurving, Enhetschef, 031-392 90 19. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering. 

Välkommen med din ansökan senast 29 juli 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot ekonomisk jämställdhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 14
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en till två utredare inom analys och uppföljning med inriktning mot ekonomisk jämställdhet (delmål 2) med goda kunskaper inom samhällsområden med bäring mot detta delmål som exempelvis arbetsmarknadens funktionssätt, företagande, eller socialförsäkringssystemen.

Arbetsuppgifter

Som utredare på avdelningen kommer du få arbeta med att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken samt förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både muntligt och skriftligt.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, likväl i samverkan med andra aktörer på området.

Arbetet utförs både självständigt och i grupp samt ställer stora krav på analytisk och kommunikativ förmåga, kunskap om jämställdhetsområdet internationellt och nationellt samt utvecklad förmåga till att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är;


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete. 
• Erfarenhet av att analysera samhällsområden som har bäring på det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet, exempelvis arbetsmarknaden, inkomst och inkomstutveckling eller offentliga transfereringssystem.
• Mycket goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys.
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska och svenska, och med olika målgrupper.
• Mycket goda kunskaper i att bearbeta och analysera statistik med kvantitativa metoder.

Vi ser det som meriterande om du har;


• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.
• Projektledarerfarenhet eller likvärdig arbetsledande funktion.
• Kunskaper och erfarenheter av utrednings- och analysarbete kopplat till övriga jämställdhetspolitiska delmål.

För att lyckas i anställningen behöver du ha en mycket god pedagogisk förmåga och en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är av mycket stor vikt att du kan strukturera och prioritera ditt arbete väl och att du har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vidare ser vi att du som söker är resultatinriktad och har god förmåga att snabbt sätta sig in i nya problemområden samt kunna möta deadlines och leverera resultat av god kvalitet.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot analys och uppföljning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 14
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en utredare som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Som utredare på avdelningen kommer du att få arbeta med;


• bearbetning och analys av Jämställdhetsmyndighetens enkätundersökning - Jämställdhetsundersökningen - som bland annat ställer frågor om könsnormer och psykisk ohälsa, homosocialitet, sexism och våld.
• att vara ett stöd i Jämställdhetsmyndighetens arbete inom samverkan med andra myndigheter med en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.
• att vara ett stöd i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att analysera den könssegregerade arbetsmarknaden och förutsättningarna för jämställd rekrytering till välfärden.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är;


• Relevant högskole-/universitetsutbildning för anställningen.
• Erfarenhet av utrednings-/handläggningsarbete, rapportskrivning och arbete med forskningsöversikter.
• Erfarenhet av arbete med enkätundersökningar
• Goda kunskaper i att kommunicera skriftligt på svenska, då bland annat rapporter skrivs på svenska.

Vi ser det som meriterande om du har;


• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken, gärna kopplat till områdena psykisk ohälsa och/eller arbetsmarknad
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

Som person är du strukturerad, analytisk, noggrann och samhällsintresserad med kompetens och erfarenhet av arbete inom jämställdhetsområdet. Då arbetet innebär mycket självständigt arbete under en begränsad tid värderas personliga egenskaper som analytisk förmåga, självständighet och ett effektivt arbetssätt högt, samt kunna möta deadlines och leverera resultat av god kvalitet.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen är en tidsbegränsad anställning till och med 2022-12-31 med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 5 juli 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot statistik

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 14
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en till två utredare med inriktning statistik som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Som utredare med inriktning mot statistik kommer du i första hand att få arbeta med:


• att samla in och bearbeta statistik från andra myndigheter.
• statistik och indikatorer kopplat till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag, främst kopplat till analys och uppföljning av de jämställdhetspolitiska delmålen.
• att visualisera statistik för publicering på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.
• utveckling, bearbetning och analys av Jämställdhetsmyndighetens återkommande enkätundersökning; Jämställdhetsundersökningen.
• att vara ett statistiskt metodstöd för Jämställdhetsmyndighetens utredningsprojekt.
• kompetenshöjande insatser internt på myndigheten inom till exempel statistisk metod och statistikverktyg.

Du kommer även att delta i utredningsuppdrag kopplat till avdelningens ansvarsområde, genom att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av statistiska underlag, samt delta i rapportskrivande. Arbetet kommer att genomföras både självständigt och i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är;


• Relevant högskole-/universitetsutbildning för anställningen där ämnet statistik ingått.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av kvalificerat statistikarbete.
• Erfarenhet av att genomföra empiriska undersökningar.
• Erfarenhet av att självständigt samla in och sammanställa statistik från olika källor, och utifrån den analysera samhällsutvecklingen.
• Goda kunskaper om enkätkonstruktion och enkätverktyg, som exempelvis Webropol eller Netigate.
• Goda kunskaper i att använda programvaror/-språk för statistisk bearbetning, analys och visualisering och publicering av statistik, exempelvis R (inkl. Shiny), Python, SAS och Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du har;


• Goda kunskaper i programvaror/-språk för databashantering exempelvis .
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken och de jämställdhetspolitiska delmålen.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

Som person är du strukturerad, analytisk, noggrann och samhällsintresserad. Du kan kommunicera på pedagogiskt sätt, du trivs i samarbete och har viljan att utvecklas och ta dig an nya arbetsuppgifter och kunskap inom nya tekniker.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 5 juli 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Administratörer

Studieadministratör
Läs mer Jun 14
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi två administratörer som vill utvecklas med oss!

Anställningarna är placerade på två olika avdelningar; avdelningen för Stöd och samordning samt avdelningen för stöd till genomförandet av den Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Som administratör ingår du i respektive avdelnings ledningsstruktur med en avdelningschef och tre enhetschefer. Du är placerad under avdelningschefen.

Arbetsuppgifter

En stor del av arbetet handlar om att supportera och administrera löpande ärenden som rör avdelningarnas och enheternas arbete och uppdrag om stöd kring jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, utbildningsverksamhet, handläggning av statsbidrag samt arbete som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck på strategisk nivå. Konkret handlar det bland annat om:


• att verka som ett administrativt stöd till chefer vid avdelningarna.
• att hantera administrationen kring utbildningar och kontakt med externa aktörer.
• att ansvara för bokningar av konferenser vid interna och externa aktiviteter/representationer.
• att skriva protokoll och minnesanteckningar vid möten samt arkivering.
• att förbereda presentationsmaterial och sammanställa presentationer.

Arbetsuppgifterna kommer att vara av både enklare och mer kvalificerad karaktär samt kan komma att förändras över tid. Du kommer även att bidra med administrativt stöd till andra avdelningar vid myndigheten. 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:


• Relevant yrkesutbildning inom administration.
• Arbetslivserfarenhet som administrativt stöd till chefer.
• Erfarenhet av arbete med utbildningsadministration.
• Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt i svenska.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av tidigare arbete i en statlig myndighet.

Som person är du trygg och flexibel i din yrkesroll samt lyhörd för organisationens behov. Du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, strukturerad, kommunikativ och noggrann. Det faller dig naturligt att kommunicera tydligt och möta människor på ett vänligt och professionellt sätt. Du förmår att driva dina egna arbetsprocesser, ta egna initiativ och vara resultatinriktad.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningarna är tillsvidareanställningar med tjänsteomfattning på 100% och är placerade på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om anställningen, kontakta Carina Abréu, Avdelningschef, 031-392 91 34 eller Berit Jernberg, Avdelningschef 031-392 90 54. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 28 juni 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 3
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. 

Myndigheten ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Arbetet består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Den nationella samordningen arbetar med människohandel för alla ändamål vilket inkluderar bland annat exploatering för sexuella ändamål och tiggeri samt arbetskraftsexploatering, där både vuxna och barn är utsatta.

Vi söker en utredare till enheten för prostitution och människohandel!

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer att självständigt driva omfattande processer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med något av följande områden: prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från arbete på myndighet.
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och/eller prostitution och människohandel.
• erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
• juridisk kompetens.
• särskild erfarenhet av arbete med barn och unga.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet.

För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med en tjänsteomfattning på 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29 eller Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90

Praktisk information

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 16 juni 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot arbetskraftsexploatering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 3
Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Myndigheten ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Arbetet består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Den nationella samordningen arbetar med människohandel för alla ändamål vilket inkluderar bland annat exploatering för sexuella ändamål och tiggeri samt arbetskraftsexploatering, där både vuxna och barn är utsatta.

Vi söker en utredare med inriktning mot arbete med arbetskraftsexploatering till enheten för prostitution och människohandel!

Arbetsuppgifter

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med frågan om arbetskraftsexploatering i huvudsak genom det myndighetsgemensamma metodutvecklingsprojekt som leds av Arbetsmiljöverket. Myndigheten ingår i ett antal styr- och arbetsgrupper och samverkar med regionkoordinatorerna i projektet. En viktig uppgift de kommande åren är att arbeta med upprättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet.  

I arbetet ingår att medverka i och utveckla en effektiv samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten och andra myndigheter såväl som andra aktörer. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och möten.

Som utredare kommer du att självständigt leda och driva omfattande processer. Du förväntas att kunna skriva och producera större mängder text till exempel analyser, remissvar samt del- och slutrapporter.

I arbetsuppgifterna ingår även att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas även kunna bistå med metodstöd och kompetensutveckling i frågan. 

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med arbetslivskriminalitet, människohandel och/eller annan grov organiserad brottslighet.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från att arbeta med myndighetssamverkan.
• erfarenhet att ha arbetat med arbetskraftsexploatering.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang.

För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Då arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra människor både internt och externt kommer särskild vikt att läggas vid personlig lämplighet. 

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning med en tjänsteomfattning om 100% och är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Provanställning 6 månader kommer att tillämpas. Resor i tjänsten förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29 eller Johanna Larsson, HR-generalist, 070-784 75 71. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 16 juni 2022. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

IT-administratör

Systemadministratör
Läs mer Apr 27
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi 1–2 IT-administratörer som vill utvecklas med oss. 

Arbetsuppgifter

Som IT-administratör/IT-stöd kommer du att vara en central person för alla anställda. I dina uppgifter ingår att vara tillgänglig för användarna vid introduktion, när nya instruktioner krävs eller när problem inträffar. Du kommer också att vara en länk mot leverantörernas supportorganisation och vara med i arbetet med förvaltningen av avtal inom IT-området.

Konkret kommer arbetet mycket att handla om användarsupport och felsökning inom områden som PC, mobiltelefoni, MS Windows, MS Office 365, MS Active Directory, e-post, skrivare, nätverk, konferensutrustning och larm/inpassering. 

Du kommer också förväntas delta med din kunskap i myndighetens säkerhetsarbete såväl vad gäller IT-miljö som fastighetsfrågor. Du kan även komma att arbeta med andra administrativa arbetsuppgifter som finns i myndigheten.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning inom IT eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Stor förståelse och vana vid hur IT-utrustning och applikationer fungerar i praktiken
• Vana av support av mobiltelefoni och bärbara enheter
• Erfarenhet av arbete med IT-support

Vi ser det som meriterande om du har


• Tidigare arbetserfarenhet inom IT-säkerhet
• Arbetat med leverantörskontakter
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
• Förståelse för hantering av personuppgifter inklusive GDPR

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt och är van att ta egna initiativ. Du är pedagogisk, strukturerad och noggrann samtidigt som du är flexibel och bra på att genomföra stort som smått. För tjänsten krävs även god samarbetsförmåga.Anställningsinformation

Tjänsterna är placerade på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningarna är tillsvidareanställningar med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsterna, kontakta Anna Tingbäck, chefsjurist, 031-392 90 49. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 22 maj. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Jurist inom statsbidrag

Förvaltningsjurist
Läs mer Apr 27
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en jurist som vi utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Som jurist på statsbidragsenheten är du placerad på avdelningen Stöd och Samordning. Du ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för myndighetens uppdrag attfördela fyra förordningsstyrda statsbidrag.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att handlägga statsbidragsansökningar, dvs att utreda ansökningar om statsbidrag och hantera tillhörande förvaltningsrättsliga frågor. Det ingår också att följa upp och utvärdera myndighetens uppdrag samt utveckling av arbetsgruppens olika processer. Tjänsten innefattar utredningsarbete inom statsbidragsverksamheten, att utgöra beslutsstöd och ge rådgivning inom det förvaltningsrättsliga området. Du kommer att vara ett juridiskt stöd i frågor som rör förvaltningsrätt och statsbidrag, inklusive kvalitetssäkring av beslut och utredningar. 

I uppdraget ingår även att ha löpande kontakter med bidragsmottagare samt att planera, genomföra och följa upp nätverksträffar och annat stöd till bidragsmottagare.

Kvalifikationer


• Juris kandidatexamen eller juristexamen
• Erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga processer och/eller handläggning av offentliga bidrag
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt i svenska.
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av att självständigt leda och samordna processer och projekt.
• Kännedom/kunskap om arbete mot mäns väld mot kvinnor.
• Kunskaper i ett eller flera minoritetsspråk.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du trygg i din yrkesroll och lyhörd för organisationens behov. Du är initiativrik och utvecklingsinriktad samt har en god förmåga att lösa komplexa frågor. Du är strukturerad, kommunikativ och noggrann, bra på att samarbeta och självständigt planera samt driva ditt eget arbete.Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Lena Bjurving, Enhetschef, 031-392 90 53. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 18 maj. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Handläggare inom statsbidrag

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 27
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi två handläggare som vi utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter

Som handläggare med inriktning på statsbidrag är du placerad på avdelningen Stöd och Samordning. Du ingår i en enhet som ansvarar för myndighetens uppdrag att fördela statsbidrag.

En stor del av arbetet handlar om att handlägga ansökningar om statsbidrag. Det innebär att förbereda handlingar inför beslut, följa upp och utvärdera myndighetens uppdrag samt bidra till utveckling av arbetsgruppens olika processer. I uppdraget ingår även att ha löpande kontakter med bidragsmottagare samt att planera, genomföra nätverksträffar och övrigt stöd till bidragsmottagare.

Kvalifikationer


• Relevant högskole- och/eller universitetsutbildning
• Erfarenhet av arbete med handläggning av offentliga bidrag.
• Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt i svenska.
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och regelverk.
• Erfarenhet av att leda och samordna processer och projekt.
• Kännedom om civilsamhällspolitiken
• Kännedom om arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
• Erfarenhet av tidigare arbete i en statlig myndighet.
• Kunskaper i ett eller flera minoritetsspråk.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du trygg i din kompetens och med dina kvalifikationer samt lyhörd för organisationens behov. Du är strukturerad, kommunikativ och noggrann, bra på att samarbeta och självständigt planera samt driva ditt eget arbete.Anställningsinformation

Tjänsterna är placerade på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningarna är  tillsvidareanställningar. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsterna, kontakta Lena Bjurving, Enhetschef, 031-392 90 53. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 18 maj. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Kommunikatör, vikariat

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Apr 27
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Nu söker vi en kommunikatör till ett föräldravikariat. 

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som med kommunikation kan skapa förutsättningar för att sprida kunskap, metoder och erfarenheter från Jämställdhetsmyndighetens expertis. Det kan vara nya analyser av läget för jämställdhet, kampanjer om mäns våld mot kvinnor eller att paketera metoder för andra myndigheter som ska arbeta med jämställdhet i sin verksamhet.

Din blick är mot omvärlden där du förstår målgruppers behov och beteenden som du sen får att möta verksamhetens mål genom kommunikation, både intern och externt. Du kan skapa redaktionellt innehåll som gör komplexa frågor tydliga, synliggör fakta och ger värde för yrkesverksamma och andra av våra målgrupper. Du kan använda dig av det digitala kommunikationslandskapet. 

Du leder kommunikationsinsatser i nära samarbete med ansvariga från verksamheten, men kan också genom rådgivning och kompetenshöjande insatser göra dina kollegor bra på att kommunicera. Som ansvarig kommunikatör arbetar du med strategiska planeringen av kommunikationen likväl som att ta fram budskap och kunna bearbeta innehåll. Då vår kommunikation utgår från våra rapporter kan språkstöd vara en del av uppgiften. Du kommer arbeta nära andra kommunikatörer som bidrar med olika specialistkunskaper för att vi tillsammans ska nå vårt mål. Du är nyfiken på att veta om det vi gör skapar värde och nytta så du tillför god kunskap inom att följa upp kommunikationsinsatser.

Kvalifikationer


• Högskole- eller universitetsutbildning inom journalistik eller kommunikation
• Minst 3 års erfarenhet som kommunikatör.
• Erfarenhet av att ansvara för och genomföra kommunikationsprojekt med både analys, planering, produktion och uppföljning, där flera personer bidragit till resultatet.
• God kunskap om digital kommunikation
• Erfarenhet av kommunikation i offentlig sektor
• Mycket goda kunskaper i svenska och klarspråk

Vi ser det som meriterande om du har


• Kunskap om jämställdhetsområdet
• Erfarenhet av pressarbete
• Erfarenhet av att beställa kommunikation från byrå
• Projektledningskompetens
• Kunskaper i Adobe CS

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas med uppgifterna och trivas ser vi att du som söker är lösningsfokuserad, målinriktad, ödmjuk och har en god samarbetsförmåga. En pedagogisk kompetens krävs också.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningen är ett föräldravikariat längst till och med till 30 juni 2023. Tillträde 1 juli eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Fredrik Gladh, avdelningschef 031-392 90 62. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Yvonne Karlsson 031–392 90 86 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 15 maj. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

It-arkitekt/Enterprise Architect

Datasäkerhetsansvarig
Läs mer Mar 21
It-arkitekt/Enterprice architect till Jämställdhetsmyndigheten

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en It-arkitekt/enterprice architect som vill utvecklas med oss! 

 

Arbetsuppgifter

Som IT-arkitekt/ Enterprise Architect på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att vara ansvarig för myndighetens systematiska informationssäkerhetsarbete och vara en del av IT-säkerhetstödet inom myndigheten. Myndigheten kommer under 2022 att upphandla en ny IT-miljö och du kommer vara en del av det arbetet.  .

Du kommer att arbeta på avdelningen för verksamhetsstöd under chefsjuristen och tillsammans med kollegorna på avdelningen utföra och utveckla myndighetens IT- och informationssäkerhetsarbete. 

Arbetet kommer att vara fokuserat på IT-säkerhet, informationssäkerhet,, informationssäkring och säkerhetsdesign inkl. relevanta verktyg. Tjänsten ställer krav på tekniskt kunnande kombinerat med stor kännedom och kunskap om krav, regelverk och standarder på IT-säkerhet och informationssäkerhetsområdet, både nationellt och internationellt.

Du ska vara drivande och stödjande i arbete med förvaltning och utveckling av Jämställdhetsmyndighetens LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) samt arbetet med införande, utveckling och förvaltning av säkerhetsarkitekturen. Arbetet kommer att innebära att utföra risk- och sårbarhetsanalyser, både teoretiska och praktiska.

Därtill ska du kunna genomföra utbildningsinsatser inom exempelvis information- och IT-säkerhet, dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskydd. I arbetet ingår också att ta fram handlingsplaner vid eventuella identifierade brister och att ansvara för omvärldsbevakning inom området. Du kommer även att ha kontakt med olika typer av leverantörer.

 

Kvalifikationer


• Utbildning inriktad mot IT, juridik, förvaltning, säkerhet eller liknande
• Mångårig och dokumenterad erfarenhet från informationssäkerhetsarbete
• God kunskap om de regulatoriska krav som finns inom informationssäkerhet och IT-säkerhet samt i det utbud och nationella utvecklingsprojekt som finns och bedrivs
• Goda kunskaper om regulatoriska krav inom området vad gäller riktlinjer, modeller och rekommendationer från ansvariga myndigheter så som MSB, DIGG, PTS, IMY m.fl.

 

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av verksamhetsarkitektur/Enterprise Architecture
• Certifiering som IT-arkitekt
• Erfarenhet av systemintegrationer (SSO), driftsättning av nya applikationer samt användarautentisering och behörighetsstyrning

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. De personliga egenskaper vi särskilt värdesätter är:


• Du är analytisk, strukturerad och kommunikativ. Som person är du drivande, engagerad och utför dina arbetsuppgifter självständigt. Samarbete är viktigt inom vår myndighet och därför ser vi att du har en god förmåga att arbeta med andra samt att skapa och upprätthålla goda relationer i yrkesmässiga sammanhang. En mycket god förmåga att arbeta med andra i olika yrkeskategorier samt att skapa och upprätthålla goda relationer i yrkesmässiga sammanhang

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. På grund av Covid-19-pandemin arbetar vi för tillfället digitalt i stor utsträckning. Resor i tjänsten kan förekomma.

Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Anna Tingbäck, chefsjurist, 031-392 90 49. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 10 april. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 18
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Du kommer att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tillika delmål 6. Här ingår arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Du kommer särskilt att arbete på den enhet som arbetar med den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Myndigheten har också ett uppdrag kring arbetskraftsexploatering.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer självständigt att driva omfattande processer och du förväntas medverka samt bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten. Du förväntas också kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Vi söker nu två-tre utredare som särskilt kommer arbeta antingen mot exploatering av barn eller med den nationella samordningen, inledningsvis bestående av en utvärdering och utveckling av det nationella metodstödsteamet. 

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat mot prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet av arbete på myndighet 
• arbetat med barnrätt 
• särskild erfarenhet av arbete med barn och unga som lever i utsatthet 
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet 
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplat till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och/eller prostitution och människohandel 
• erfarenhet från rättsväsendet 
• kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och kan leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.Anställningsinformation

Tjänsterna är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningarna är tillsvidareanställningar. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsterna, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Hagbranth, HR-generalist, 031-392 90 15. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 3 april. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 18
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi två utredare som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet på olika nivåer i samhället.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tillika delmål 6. I avdelningens uppgifter ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel. Du kommer att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Tjänsterna tillhör enheten som specifikt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten. Du förväntas leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår även att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har


• vana av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället
• erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
• vana av att skriva rapporter och remisser
• erfarenhet av att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor
• erfarenhet av arbete mot våld mot barn och unga

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.Anställningsinformation

Tjänsterna är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningarna är tillsvidareanställningar. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsterna, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Hagbranth, HR-generalist, 031-392 90 15. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 3 april. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare mot arbetskraftsexploatering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 18
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Du kommer att arbeta på avdelningen för den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tillika delmål 6. Här ingår arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och det nationella samordningsansvaret för arbete mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Du kommer särskilt att arbete på den enhet som arbetar med den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Arbetsuppgifter

Arbetet på enheten består i att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Myndigheten har också ett uppdrag kring arbetskraftsexploatering.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du kommer att självständigt driva omfattande processer och du förväntas medverka samt bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten. Du förväntas också kunna skriva och producera större mängder text till exempel skriva analyser, remissvar och del- och slutrapporter.

Denna tjänst kommer delvis att arbeta med frågor som rör arbetskraftsexploatering.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Flera års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat mot prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor och/eller arbete med våld mot barn.
• Kunskap om området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om svensk jämställdhetspolitik.
• Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och självständigt.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har


• erfarenhet från arbete på myndighet.
• erfarenhet av att arbeta med arbetskraftsexploatering.
• erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, gärna inom EU och/eller FN-systemet.
• erfarenhet av myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer och/eller prostitution och människohandel.
• kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du kan driva processer självständigt, är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. Vidare ser vi att du har god förmåga att samverka med andra och att du kan leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Johansson, Enhetschef, 031-392 90 29. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Hagbranth, HR-generalist, 031-392 90 15. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 3 april. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Utredare med inriktning mot jämn fördelning av makt och inflytande

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 9
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en utredare med inriktning mot en jämn fördelning av makt och inflytande. Anställningen är ett föräldravikariat. 

Arbetsuppgifter

Som utredare på avdelningen kommer du att få arbeta


• med att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken
• med att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både skriftligt och muntligt
• självständigt samt i grupp.

Arbetet ställer stora krav på analytisk och kommunikativ förmåga, kunskap om jämställdhetsområdet nationellt och internationellt samt utvecklad förmåga till att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.  

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

Kvalifikationer


• Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete, gärna inom samhällsområden som har bäring på det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande.
• Projektledarerfarenhet eller likvärdig arbetsledande funktion.
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.
• Mycket goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys.
• Mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har


• Kunskap om styrning och uppföljning av offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta med statistik och olika typer av data.
• Kunskaper och erfarenheter av utrednings- och analysarbete kopplat till övriga jämställdhetspolitiska delmål.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs en god analytisk förmåga. Det är också av stor vikt att du kan strukturera ditt arbete väl och kunna möta deadlines samt leverera resultat av god kvalitet. Du har en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningen är ett föräldravikariat längst till och med 30 april 2023. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Annika Karlsson, Enhetschef, 031-392 90 76. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Hagbranth, HR-generalist, 031-392 90 15. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 29 mars. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-specialist

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Mar 11
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Inom avdelningen Verksamhetsstöd ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, verksamhetsuppföljning, HR, juridik, upphandling, registratur, IT och övriga administrativa processer. Avdelningen är indelad i tre enheter: ekonomienheten, juridikenheten och HR-enheten.

Till HR-enheten söker vi nu en HR-specialist. 

Arbetsuppgifter

Som HR-specialist ger du konsultativt och operativt HR-stöd till myndighetens chefer i deras roll som arbetsgivarföreträdare. Arbetsuppgifterna är breda och du arbetar med alla förekommande HR-frågor som till exempel arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering, samverkan, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. I uppdraget ligger att driva myndighetens lönebildningsarbete framåt, med ansvar för myndighetens lönekartläggning, löneanalys, handlingsplan och värdering av tjänsters svårighetsgrad. Arbetet sker i nära samarbete med HR-chef.

I arbetet ingår att självständigt genomföra förhandlingar, förvalta HR-processer, utforma information och genomföra utbildningar för olika målgrupper. Du kommer att driva utvecklingsarbete, medverka i framtagande av arbetsgivarpolitiska styrdokument, uppföljning av riktlinjer och rutiner, samt upphandlingar inom HR-området. Du medverkar vid MBL- och skyddskommittémöten.

Kvalifikationer


• universitets- eller högskoleutbildning inom personalvetenskap/HR
• flerårig erfarenhet av brett HR-arbete
• erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och verksamhetsnära chefsstöd
• erfarenhet av facklig samverkan och förhandling
• erfarenhet av att genomföra utbildningar inom HR-området
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• mycket goda kunskaper inom Microsoft Office 365

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom det statliga avtalsområdet
• Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom HR
• Goda kunskaper inom jämställdhetsområdet

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du bra på att möta människor och har en god pedagogisk förmåga. Din omgivning uppfattar att du har en positiv och problemlösande inställning och du visar i ditt arbete att du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann.

För att klara uppdraget på ett bra sätt är det viktigt att du är självständig och tar initiativ samtidigt samt har en god samarbetsförmåga.Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.  

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Eva Spens, HR-chef, 031-392 90 92. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Hagbranth, HR-generalist, 031-392 90 15. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Erik Olsson 031–392 90 66 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 27 mars. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu