Göteborgs kommun jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Vi söker en IT-samordnare

IT-samordnare
Läs mer Nov 26
Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kultur-historiskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. Bolaget omsätter 735 mnkr, har ca 100 anställda och ett fastighetsbestånd på drygt 615 000 m². För mer information besök higab.se

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren och driven person med förmåga att kombinera rollen som operativt IT-stöd till verksamheten med att driva systematisk och framsynt IT-utveckling. Som en del i teamet Kund och Intern service kommer du att vara en viktig del i företagets leverans med fokus på både verksamhets-nytta och kundnytta.

Väl fungerande IT-stöd är en nyckelfaktor i våra medarbetares vardag samtidigt som våra digitala ambitioner ökar. Du ska vara ett operativt stöd för medarbetarna vad gäller digitala system, funktioner och arbetssätt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att säkerställa effekt och verksamhetsnytta med genomförda IT-investeringar. Vid utveckling, upphandling och budgetering av stora delar av företagets IT-infrastruktur kommer du att fungera som kravställar- och beställarkompetens.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vara vår beställarkompetens och -kontakt i gentemot fastighetsnätverks- och systemleverantörer
• Vara vår beställarkompetens och -kontakt i vår samverkan med Göteborgs Stads Intraservice
• Tillsammans med strategiska funktioner på företaget och systemförvaltare utveckla vår systemarkitektur för bättre verkningsgrad och effektivt utnyttjande
• Löpande operativt stöd till medarbetare rörande hårdvara, installation, konfiguration för maskin- /programvaror, verksamhetssystem, samt IT-miljön i stort
• Löpande operativt stöd till medarbetare vad gäller uppsättning, användning och utbildning i Sharepoint och Office 365-miljöerna
• Verifiera och säkerställa funktionaliteten för maskinvaru- och program-/systemvarukompo-nenter
• Kravkompetens vid IT-upphandlingar och ramavtal
• Bidra med kravkompetens i IT-/digitaliseringsutvecklingsprojekt

KVALIFIKATIONER
Vem är du?
Du har en bakgrund där du arbetat med IT-frågor, där du har erfarenhet av både operativt, men också en del strategiskt arbete. Du bör också ha kunskap kring agila arbetsmetoder och stor erfarenhet av förändringsarbete.

Rollen är tvärfunktionell och innebär många kontaktytor både internt och externt så du är bra på att skapa och underhålla goda relationer med leverantörer, ute i verksamheten och med dina kollegor.

Som person ser vi att du har en hög analytisk förmåga, att du är strukturerad och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är lösningsorienterad och drivs av att förbättra. Nyfikenhet driver dig ofta, du inspireras av andra och är intresserad av omvärldstrender som påverkar oss. Du är pedagogisk och bidrar till att skapa ett positivt, kreativt och utvecklande arbetsklimat för medarbetare och kollegor.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt, vill bygga teamet tillsammans och samarbetar med kollegor brett i företaget för att förbättra, identifiera risker och se framtida potentialer. Det är viktigt att du är ansvarstagande och fångar uppgifter som behöver omhändertas samt att du inte släpper ärendet förrän det är helt i mål.

Vi erbjuder
Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga - och ibland tuffa - utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag.

Vi är stolta över att förvalta en stor del av stadens kulturarv. På Higab får du engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att vårda och utveckla göteborgarnas hus och bidra till att forma vår växande stad.

Kvalifikationer och bakgrund
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och gärna flera års arbetslivs-
erfarenhet inom en liknande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet och har kännedom om vilka regler och förutsättningar som gäller för ett offentligt bolag.

Mycket goda kunskaper inom IT-infrastruktur samt kunskaper inom och bred erfarenhet av arbete med Sharepoint och Office 365 är ett krav. Kunskaper inom fastighetsnät, fastighetsrelaterade IT-system som BIM-, och CAD-system och är meriterande.

Du hanterar flera frågor parallellt och är flexibel. Du är mycket duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Petra Pettersson, e-post petra.pettersson@randstad.se. Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 29 december 2021.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Behandlingsassistent till Nya Tillfället

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 26
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Nya Tillfället tillhandahåller akutboende för personer som befinner sig i akut hemlöshet. Vi tar emot personer som är 21 år eller äldre. Många av de vi möter befinner sig i en missbruksproblematik och/eller annan psykosocial problematik såsom tex psykisk ohälsa och våldsutsatthet. Vi har inget krav på nykterhet på Nya Tillfället.
På Nya Tillfället finns 78 biståndsbedömda platser i kollektivt boende med individuellt anpassat stöd utifrån socialtjänstens formulerade uppdrag samt brukarens egna behov och önskemål om stöd som den enskilde uttrycker. I målsättningen med boendeplaceringen är att undvika nöd och tillhandahålla tak över huvudet och att slussa vidare till andra former av boende. Den övergripande målbilden är att minska tiden i hemlöshet.
Som behandlingsassistent på Nya Tillfället kommer du ingå i ett av våra team och arbeta med praktiska arbetsuppgifter för att upprätthålla den dagliga strukturen i boendet. De klientnära arbetsuppgifterna består i att vara motiverande och stödjande, ibland även kompenserande insatser stötta de boende i att ta ansvar för sin livssituation och boendemiljö. Social dokumentation är en viktig del i genomförandet av boendeinsatsen och vi använder oss av datasystemet Treserva. Kontaktpersonal upprättar tillsammans med brukare en genomförandeplan som följs upp kontinuerligt. Vi sammanställer regelbundet brukarens situation utifrån uppdraget. Kontaktpersonalens roll innebär bland annat att stödja, vägleda och motivera brukaren. Du kommer även att vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter och vårdkontakter.

Vi arbetar tillsammans med brukarna på uppdrag av socialtjänsten i Göteborgs stad. Du kommer att vara kontaktpersonal för ett visst antal brukare som du träffar regelbundet. Fokus ligger på att individen ska utveckla sin självständighet. Vi arbetar med individualiserat stöd. Det stöd individen behöver kan vara mycket varierande, arbetet kräver därför att du är lyhörd. Arbetet kräver förmåga till självständighet och du behöver själv kunna planera, genomföra, slutföra och följa upp.

Kvalitets- och förändringsarbete är viktigt i vår verksamhet vi ser därför gärna att du är intresserad av utvecklingsarbete och av att driva frågor som gynnar våra brukare.
I tjänsten ingår att delta och vara aktiv på arbetsplatsträffar, handledning och team.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom, socialpedagog (alternativt KY-utbildning). Du som söker har erfarenhet av socialt arbete och det är meriterande om det är inom missbruk eller psykiatri. B-körkort krävs och att du är bekväm med att köra bil. Vid anställning krävs uppvisat utdrag från belastningsregistret.

Du kommer att vara en del av en arbetsgrupp och ska ha förmågan att ta ansvar för gruppens arbete och brukare. Arbetet innebär mycket samarbete och kommunikation, både med dina närmsta kollegor och chef men även externt med socialtjänst och andra. I arbetet kan det uppstå akuta situationer vilket kräver att du är lösningsfokuserad, flexibel och strukturerad.ÖVRIGT
Intervjuer påbörjas löpande innan ansökningstidens utgång.

Ansök nu

Skolsköterska till Ryaskolan

Skolsköterska
Läs mer Nov 24
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en skolsköterska till Ryaskolan med tjänstgöringsgrad på 100 % i området Hisingen i Göteborg!

Ryaskolan har förskoleklasser och årskurserna 1-9 med ungefär 600 elever och ca 80 personal. Skolan ligger i södra Biskopsgården, nära hållplats för kollektivtrafik. Skolan är inne i en stark utvecklingsfas med språkutvecklande arbete i fokus sedan sex år tillbaka. Det språkutvecklande arbetet utgår ifrån Genrepedagogiskt textarbete, Reading to learn och Translanguaging.

Ryaskolan är ett eget skolområde med en rektor och två biträdande rektorer. Rektor är chef för elevhälsans personal. På skolan jobbar ytterligare en skolsköterska och mottagningarna ligger i anslutning till varandra med ett gemensamt väntrum. Du kommer att arbeta tillsammans med skolans elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare.

Som skolsköterska i verksamheten arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd för elevhälsans medicinska insats. Där ingår bland annat hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren.

I din roll som skolsköterska jobbar du nära elevhälsans personal, skolans personal och ledning för att utifrån din omvårdnadskompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska samarbetar du även med vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan.

Som ny skolsköterska hos oss kommer du få en introduktionsplan och tillgång till mentor under introduktionstiden. Rektor är din närmsta chef. Professionsutveckling sker gemensamt med övriga skolsköterskor i området och leds av Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.

Låter det här som en tjänst som skulle passa dig? Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till någon av oss!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktsjuksköterskeutbildning eller med vidareutbildning inriktning skolsköterska. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska samt av att arbeta med PMO eller likvärdigt datasystem.

I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande och kan prioritera ditt arbete utifrån aktuell situation. Förutom att du är trygg i din yrkesroll tycker du om att arbeta med människor. Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och se utvecklingsmöjligheter hos alla.

Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

HR-koordinator till förskoleförvaltningen

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Nov 25
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Är du en pedagogisk och noggrann HR-koordinator som trivs med att arbeta nära verksamheten och dess administratörer?

Förskoleförvaltningens HR-avdelning består av ca 100 medarbetare som är indelade i enheterna HR-partner, rekrytering, bemanning samt kompetens och arbetsmarknad. HR avdelningens huvuduppgift är att möjliggöra kompetensförsörjning.

En HR-koordinator kommer att gå i pension våren 2023 så vi vill investera tid för upplärning av dig. Vi kommer att framöver vara totalt tre HR-koordinatorer som samarbetar med fyra administrativa enheter och ca 100 administratörer och vi rapporterar till avdelningschef HR.

Som HR-koordinator är du lokal processledare, vilket innebär ansvar att ta med frågor från löneadministrativa processen i Göteborgs Stad in i vår förvaltning. Du kommer även att ge förslag till effektivisering och utveckling för att bidra i processen.

Vi har ansvar för att kvalitetssäkra den löneadministrativa processen genom att förmedla nyheter, genomföra kompetensutveckling, utbildning i grupp och vara coachande stöd till förvaltningens administratörer kring löneadministration och löneskulder.

Vårt arbete erbjuder samarbete med alla HR-enheterna kring löneadministration t ex i avtalsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, rehabilitering, försäkringar.

Dina blivande kollegor är alla positiva till digitalisering och har varit/ är med i pilotprojekt kring digitala lösningar. Arbetet kräver nyfikenhet och tålamod i en föränderlig administrativ värld!

Förutom att driva process har vi annat ansvar i våra roller:
• Organisationsträd och behörigheter i lönesystemet
• Avtalstolkning dvs vara expert och göra tolkningar tillsammans
med kollegor på HR-partner inom löneområdet
• Benify vår förmånsportal
• Facklig rapportering
• Planering av årlig gratifikation med fest
• Administration av medarbetarenkät
• Internkontroll/Revision
• Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, administration

Vi arbetar aktivitetsbaserat med utgångspunkt från vårt fräscha kontor på Gamlestads Torg 7.

KVALIFIKATIONER
Du skall ha en högskoleexamen inom personalvetarområdet. Ytterligare påbyggnadsutbildning i löne-/personaladministration är meriterande.

Gedigna kunskaper och minst två års erfarenhet av arbete i ett personal- och löneadministrativt system och löneadministrativa arbetsuppgifter är grundförutsättningar för att axla rollen. Du ska även ha gedigna kunskaper om lagar och avtal gällande löneprocessen och det är meriterande om du har utbildat grupper inom området.

Som HR-koordinator behöver du vara analytisk, ha förmåga att skapa struktur och ordning, vara noggrann, ha ett siffersinne och ett proaktivt förhållningssätt. Du skall trivas i en serviceroll där du har många kontaktytor, både internt och externt. I rollen krävs att du är en god pedagog och kan kommunicera lätt och begripligt både i tal och skrift. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer

Vill du vara med och göra skillnad för rektorer och barn i Göteborgs stad?

Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att ske under januari 2022.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Timanställda till Hemtjänsten i Bemanningsenheten Nordost

Vårdbiträde
Läs mer Nov 19
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett flexibelt, relationsskapande och ansvarsfullt arbete? Bra, vi på Bemanningsenheten Nordost i Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen söker ständigt nya vikarier till våra enheter.

Som timvikarie på Bemanningsenheten Nordost får du möjlighet till arbete med viss rörlighet och variation på både kortare och längre uppdrag. Ditt uppdrag innebär att hjälpa till med allt det som den äldre inte klarar av själv i vardagen. För oss är det viktigt att ha ett gott och respektfullt bemötande, där vi tillsammans arbetar för att ge den äldre ett meningsfullt liv.

Vi erbjuder dig ett arbete där du bidrar till de äldres välmående och livsglädje. Att arbeta inom äldreomsorg innebär att ge god omvårdnad och social omsorg till de äldre. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider och aktiviteter, tvätt och städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska.

Du väljer själv vilka dagar du vill vara tillgänglig för arbete genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Du blir sedan inbokad på arbetspass utifrån verksamheternas behov. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande extrajobb, där du får möjlighet att göra skillnad!

Välkommen till ett intressant och stimulerande arbete där fokus ligger på att främja individens förutsättningar till egenkontroll i vardagen!

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet och utbildning inom vård och omsorg. Du tycker om att jobba med människor och sätter individen i fokus. Som timvikarie hos oss är det viktigt att du tar initiativ, kan arbeta självständigt samt har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider.

För att kunna genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt med fokus på individens behov och önskemål krävs det att du kan kommunicera flytande i svenska språket i både tal och skrift då det även kan förekomma viss dokumentation.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Underhållstekniker till Slottsskogen

Diversearbetare
Läs mer Nov 25
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

ARBETSUPPGIFTER
Till vårt kompetenta och engagerade team i Slottsskogen söker vi nu en underhållstekniker. Du kommer att arbeta med både djurparken och övriga delar av parken, vilket förutsätter att du har en positiv och respektfull inställning till såväl alla våra besökare som djur och natur. Det här är en bra möjlighet för dig som gillar att utvecklas och arbeta varierat.

Uppdraget innefattar en mängd olika arbetsuppgifter med fokus på drift och underhåll av en av Göteborgs mest älskade parker. En stor del handlar om reparationer, alltifrån mindre vattenledningsreparationer till snickerier. Andra arbetsuppgifter är att sköta parkens reningsverk och pumpar och att såga färska grenar till djurparken. Det kan bli aktuellt att du ska göra tillsyn av lekplatserna i parken och du kommer också utifrån din yrkeskunskap att vid vissa tillfällen medverka i förberedelser och genomförande av evenemang. Vid enstaka tillfällen kan det därför bli aktuellt att arbeta helg.

Vi söker dig som har bred kompetens för uppdraget, är händig, tar initiativ och ser vad som behöver göras. Arbetet är ibland fysiskt krävande, därför har du en god fysisk förmåga och tycker om att arbeta med kroppen. Du kan arbeta självständigt och har en flexibel inställning då akuta saker ofta uppkommer. Ditt fokus ligger på kvalitet och noggrannhet.

I arbetet ingår såväl interna som externa kontakter, därför är du serviceinriktad och kommunicerar på ett positivt sätt för att värna långsiktiga relationer.

Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker. Här finns stora gräsytor för picknick och många promenadvägar för motion. Parken är en mötesplats året runt med lekplatser, olika aktivitetsytor och en av Sveriges äldsta djurparker, öppen året om och gratis att besöka. Enheten där befattningen är placerad ansvarar även för Trädgårdsföreningen.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som underhållstekniker ser vi att du har en gymnasieutbildning och minst 3 års erfarenhet av liknande uppgifter. B-körkort med avklarad prövotid, motorsågskort och traktorvana är samtliga krav för tjänsten. Utöver detta behöver du ha god kunskap i det svenska språket, både i tal och skrift, och kunna utföra enklare uppgifter med dator som arbetsverktyg.

Om du gått en gymnasieutbildning med inriktning på yrkesområdet och har erfarenhet av att arbeta i en offentlig park är det meriterande. Kunskaper i det engelska språket och erfarenhet av/certifikat för heta arbeten ser vi också som ett plus.

Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på cirka ett år.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som cykelbidrag, friskvårdsbidrag och träning på flera olika idrottsanläggningar till rabatterat pris. Vi har även en fritidsförening som ordnar olika aktiviteter för personalen.
Vill du veta mer om oss?

Följ vår företagssida på Linkedin
https://bit.ly/2Mi5QOJ

Ansök nu

Landskapsarkitekt/Projektledare på Exploatering och Investering, flera tjän

Landskapsarkitekt
Läs mer Nov 25
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektledare hos oss kommer du att leda stora och mindre projekt som parker, lekplatser, torg, gångstråk och andra liknande anläggningar i våra parker och naturområden. Projekten innebär framförallt byggnation av helt nya anläggningar i Göteborgs nybyggnadsområden men även upprustning och utveckling av befintliga anläggningar.

I rollen som projektledare har du ett helhetsansvar från planering till genomförande och du styr dina projekt mot uppställda mål, budget och tidplaner. Du samarbetar med landskapsarkitekter, markförvaltare och andra kompetenser på förvaltningen för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, funktion, miljö och framtida skötsel. Du leder de konsulter och entreprenörer som deltar i projekten och samverkar med andra förvaltningar och bolag i staden. Du kommer även att arbeta med internt utvecklingsarbete med syfte att få oss till en framgångsrik projektorganisation inom samhällsbyggnad. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av samhällsplanering och grönstrukturens roll ur ett brett samhällsbyggnadsperspektiv eftersom du som projektledare även kan delta i detaljplaneringsarbetet med genomförandekompetens.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom områdena landskap, mark, och- anläggning, eller annan likvärdig utbildning. Du har några års erfarenhet av projektledning, upphandlingsmetodik och markentreprenader. Växtkännedom och erfarenhet av arbete med gröna ytor är meriterande.

Då arbetet innebär att självständigt kunna leda projekt och uppdrag framåt krävs det att du är driven och strukturerad. Tjänsten innehåller mycket kontakter med allmänhet, konsulter, entreprenörer samt andra förvaltningar och myndigheter och därför är det av stor vikt att du har lätt för att samarbeta och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi använder oss av digitala projektverktyg som kräver IT-kunskap.

Vi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där du tillsammans med engagerade kollegor skapar framtidens gröna Göteborg. Välkommen med din ansökan!

Urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Annonsen omfattar flera tillsvidaretjänster (heltid) och visstidsanställningar (vikariat).

ÖVRIGT
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som cykelbidrag, friskvårdsbidrag och träning på flera olika idrottsanläggningar till rabatterat pris. Vi har även en fritidsförening som ordnar olika aktiviteter för personalen.
Vill du veta mer om oss?

Följ vår företagssida på Linkedin
https://bit.ly/2Mi5QOJ

Ansök nu

Timanställda till Vård- och omsorgsboenden i Bemanningsenheten Nordost

Vårdbiträde
Läs mer Nov 19
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett flexibelt, relationsskapande och ansvarsfullt arbete? Bra, vi på Bemanningsenheten Nordost i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker ständigt nya vikarier till våra enheter.

Som timvikarie på Bemanningsenheten Nordost får du möjlighet till arbete med viss rörlighet och variation på både kortare och längre uppdrag. Ditt uppdrag innebär att hjälpa till med allt det som den äldre inte klarar av själv i vardagen. För oss är det viktigt att ha ett gott och respektfullt bemötande, där vi tillsammans arbetar för att ge den äldre ett meningsfullt liv.

Vi erbjuder dig ett arbete där du bidrar till de äldres välmående och livsglädje. Att arbeta inom äldreomsorg innebär att ge god omvårdnad och social omsorg till de äldre. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider och aktiviteter, tvätt och städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska.

Du väljer själv vilka dagar du vill vara tillgänglig för arbete genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Du blir sedan inbokad på arbetspass utifrån verksamheternas behov. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande extrajobb, där du får möjlighet att göra skillnad!

Välkommen till ett intressant och stimulerande arbete där fokus ligger på att främja individens förutsättningar till egenkontroll i vardagen!

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du relevant arbetserfarenhet och utbildning inom vård och omsorg. Du tycker om att arbeta med människor och sätter individen i fokus.

Som timvikarie hos oss är det viktigt att du tar initiativ, kan arbeta självständigt samt har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider.

För att kunna genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt med fokus på individens behov och önskemål krävs det att du kan kommunicera flytande i svenska språket i både tal och skrift då det kan komma viss dokumentation.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår från allas lika värde och skapa en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Undersköterska och vårdbiträde till hemtjänsten i Tynnered Sydväst

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 26
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Vi söker nu fyra nya kollegor till våra arbetsgrupper i hemtjänsten Södra och Norra Tynnered.

Som undersköterska och vårdbiträde i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Som undersköterska och vårdbiträde motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska och vårdbiträde i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.

Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.

I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktpersonal, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.

Läs gärna mer på http://goteborg.se/levla

De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd. Inom Göteborgs Stad erbjuder vi rätt till en heltidstjänst.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde, eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande.

Det är ett krav att du kan cykla och önskvärt med körkort. Det behövs för att du ska kunna ta dig till våra omsorgstagare.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Undersköterska till Annedals och Masthuggets hemtjänst

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 25
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker engagerade medarbetare till Annedals och Masthuggets hemtjänst som tillsammans med oss vill utveckla vår verksamhet och göra skillnad för våra omsorgstagare, ge dem möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning med möjlighet till tillsvidareanställning på sikt.

Vi utgår från vår lokal på Prinsgatan 12 i Linné och våra omsorgstagare bor i området runt Annedal och Masthugget. Det finns goda kommunikationer hit och i ditt arbete går du eller cyklar.

Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omvårdnadsarbete hos personer i deras eget hem/bostad. Du motiverar och stimulerar omsorgstagaren utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande och arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, serviceinsatser m.m. I arbetsgruppen arbetar du tillsammans med andra i det gemensamma omsorgsarbetet.

Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum, IBIC. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.

I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktpersonal, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser på ordination från hemsjukvården. Din dagliga planering/schema och all social dokumentation sker digitalt/mobilt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.

De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd alla veckans dagar både dagar och kvällar. Inom Göteborgs Stad erbjuder vi rätt till en heltidstjänst.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och där erfarenhet av demens och psykiatri är meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet från arbete inom hemtjänst.

I vårt arbete jobbar vi med Individens Behov I Centrum (IBIC) och med det menar vi att vi sätter omsorgstagarens behov främst i vårt dagliga arbete, därför är ditt engagemang, ditt bemötande och din människosyn viktigt för oss. Att du är positiv, flexibel och en fantastisk problemlösare är också en fördel i denna roll.

Ett professionellt bemötande och god samarbetsförmåga förutsätter vi att du har då du har många dagliga kontakter med omsorgstagare och deras anhöriga men även med kolleger och andra samarbetspartners. Du är trygg och självgående i din roll och van vid att prioritera.

Vi i hemtjänsten arbetar med ett mobilt arbetssätt vilket innebär att du bör ha kunskaper i tekniken kring smartphone. Som medarbetare har du också en skyldighet att dokumentera i det dagliga arbetet, dels i mobilen men även vid dator. Med detta som utgångspunkt är det därför viktigt att du besitter kunskaper i det svenska språket både i tal och i skrift.

Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 55 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Planeringsledare med inriktning organisationskultur

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 26
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Utifrån en tydlig stadenövergripande satsning på ledarskap och organisationskultur har en ny tjänst inrättats. Vi söker därför en planeringsledare med uppdrag att utveckla Göteborgs Stads organisationskultur inom stadens samlade verksamheter i förvaltningar och bolag. Uppdraget kommer att ske i ett samarbete på stadsledningskontoret i första hand med de personer som arbetar med chef- och ledarskap.

Avdelning kvalitet och verksamhet ingår i Område utveckling av stadens verksamheter och har 20 medarbetare. Vårt uppdrag är att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom stadens samlade verksamheter i förvaltningar och bolag, exempelvis kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i vissa fall förändrad lagstiftning. Avdelningen ansvarar även för stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och nationella minoriteter. Avdelningen präglas av dialog och samarbete och vi är angelägna om att främja ett hållbart arbetsliv. Alla är delaktiga i avdelningens utveckling och tilliten till dig som medarbetare är stor.

Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är en grundförutsättning för att klara kompetensförsörjning, rekrytera, utveckla och behålla, i en ökad konkurrens om personal. Men det är också en avgörande faktor för att bedriva verksamhet med hög effektivitet och kvalitet. En viktig del i attraktiviteten är en organisationskultur som skapar tillit och förtroende. Organisationen ska präglas av tydlighet kring uppdrag, roller och ansvar samt hög professionalism. Det är utifrån de fyra förhållningsätt, vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt, som arbetet med att stärka Göteborgs Stad organisationskultur tar sin utgångspunkt.

Uppdraget innebär att på övergripande och strategisk nivå samordna och driva arbetet med att utveckla Göteborgs Stads organisationskultur inom stadens samlade verksamheter i förvaltningar och bolag. Då detta är en nyinrättad tjänst förutsätts du vara med och forma tjänsten och utarbeta strategier för det framtida utvecklingsarbetet. Arbetet kommer ske i nära samverkan med de personer som arbetar med chef/ledarskap och tillsammans kommer ni bidra till en förflyttning av Göteborgs Stads organisationskultur för alla medarbetare.


KVALIFIKATIONER
För detta uppdrag behöver du ha relevant högskoleexamen exempelvis statsvetare, socionom, beteendevetare eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig.

Vi vill att du har en mångårig dokumenterad erfarenhet av att på strategisk nivå ha arbetat med frågor som rör företags/organisationskultur. Du har ansvarat för större förändringsinsatser i komplexa organisationer och är van att arbeta i projektform. Det är meriterande om du arbetat som chef.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha en mycket god strategisk och analytisk förmåga, vara mål- och resultatorienterad med en förmåga att med ett helhetsperspektiv se till stadens samlade nytta. Du behöver ha lätt för att etablera förtroendefulla kontakter och att samarbeta med andra. Eftersom du ska leda, samordna och driva frågor framåt behöver du även en god kommunikativ förmåga.

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt arbete så förändringar är ett naturligt inslag. Du bidrar till att skapa ett gott klimat och samarbete såväl inom den egna avdelningen, som i de sammanhang där du verkar. Är du dessutom prestigelös och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor så kommer du att trivas i vår arbetsgrupp.

Vi kommer vid denna rekrytering använda oss av tester som hjälp i urvalet.ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Enhetschefer till Boende och hemlöshet i Socialförvaltningen Sydväst

Boendechef, kommun
Läs mer Nov 18
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två enhetschefer till ett av verksamhetsområdena inom avdelningen Boende och hemlöshet.

Inom området finns det 14 olika boenden som erbjuder insatsen socialt boende, både i lägenhet och kollektiva boenden. Målgruppen är hemlösa personer med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Det övergripande syftet med verksamheten är att korta människors tid i hemlöshet. Våra insatser ska leda till ett så självständigt boende som möjligt samt att negativa konsekvenser av missbruk eller psykisk ohälsa minskas för en ökad livskvalité.
Verksamhetsområdet leds av en verksamhetschef och du kommer att ingå i en ledningsgrupp med 12 enhetschefer. Du kommer att vara första linjens chef för en mindre arbetsgrupp och ha din arbetsplats på boendet. I ditt uppdrag ska du leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för personal-, ekonomi- och arbetsmiljöarbetet. Vi ser det som viktigt att både vilja och lyckas att ha ett nära ledarskap.

Avdelningen Boende och hemlöshet har sedan den 1 april genomfört en verksamhetsförändring utifrån en kategoriplan som är beslutad av Kategorirådet i staden. Det innebär att vi är inne i en förändringsprocess som både är utmanande och utvecklande.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan adekvat högskoleutbildning Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom missbruksområdet och arbete med psykisk ohälsa. Du skall ha tidigare erfarenhet av arbetsledning och det är meriterande om du tidigare varit chef över verksamhet med liknande målgrupp i Göteborgs Stad.. Genomgången Morgondagens chef-utbildning" är meriterande. Du behärskar relevanta IT-system och personalprocesser väl och du har goda kunskaper om gällande lagstiftning för uppdraget. Du behöver även vara förtrogen med våra metoder så som MI, LAB och VIS.

Som person är du mål- och resultatorienterad. Utifrån uppdragets utformning är det även viktigt att du är sammarbetsorienterad och har förmåga att skapa goda, professionella relationer. Du är en tydlig kommunikatör och förstår vikten av att vara lyhörd i rollen som ledare. Du har förmåga att arbeta för helheten, skapa struktur utifrån verksamhetens behov, vara socialt säker och stå för fattade och ibland obekväma beslut. För att du ska se positivt på utmaningarna i tjänsten tror vi att det är viktigt att du har tidigare erfarenhet av att leda i förändring. Att du delar och förmedlar Göteborg Stads förhållningssätt ser vi som en självklarhet.
Söker du ett utmanande arbete och vill vara en del av vår ledningsgrupp. Då är du välkommen att söka tjänsten som enhetschef hos oss!ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att starta innan ansökningstidens utgång.

Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Göteborgs stad har ett stort utbud av utbildningar och utvecklingsmöjligheter för dig som chefer.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten Grundskola

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Okt 20
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten mot grundskola ansvarar för att förmedla vikarier till de kommunala grundskolorna i Göteborgs stad. Grundskolorna är fördelade på fyra utbildningsområden och som timvikarie arbetar du i ett av dessa. Detta innebär att arbetet kommer att vara flexibelt och omväxlande med många nya möten. Det är framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever! Som timvikarie kan du arbeta som lärare, lärare i fritidshem och elevassistent.

Som lärare bedriver du undervisning för en hel klass. I årskurs 1-6 har du ofta en klass och undervisar i flera ämnen. I årskurs 7-9 undervisar du i särskilda ämnen utifrån den ämneskunskap som du har med dig från tidigare studier eller erfarenheter.

Som lärare i fritidshem arbetar du på fritidshem innan skolan startar eller efter att skoldagen slutat med elever i åldern 6-12 år. Under övriga dagen arbetar du med att stötta i klassrummet och är med på olika aktiviteter.

Som elevassistent arbetar du med elever i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. I din roll stöttar du eleven med skolarbetet, på raster, på utflykter och på fritidshemmet.

Du lägger själv in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem Time Care Pool och blir förfrågad de tider du kan arbeta när behov från skolorna uppstår. Antalet arbetspass kan variera utefter skolornas behov och din egen tillgänglighet. Det finns därför möjlighet att kombinera den här tjänsten med exempelvis studier.

Du har i uppdrag att vara en god förebild, stötta och vägleda eleverna under deras dagar. Det är viktigt att du bidrar till att skapa en tydlig struktur för eleverna och att du bemöter alla elever efter deras personliga förutsättningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet, samt har ett genuint intresse av arbete med barn och ungdomar.

Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära att du bokas på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten. Vi rekryterar utifrån verksamheternas behov och kommer hantera alla ansökningar löpande.

Urval kommer ske löpande efter behov.

Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten Grundskola

Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Läs mer Okt 19
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten mot grundskola ansvarar för att förmedla vikarier till de kommunala grundskolorna i Göteborgs stad. Grundskolorna är fördelade på fyra utbildningsområden och som timvikarie arbetar du i ett av dessa. Detta innebär att arbetet kommer att vara flexibelt och omväxlande med många nya möten. Det är framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever! Som timvikarie kan du arbeta som lärare, lärare i fritidshem och elevassistent.

Som lärare bedriver du undervisning för en hel klass. I årskurs 1-6 har du ofta en klass och undervisar i flera ämnen. I årskurs 7-9 undervisar du i särskilda ämnen utifrån den ämneskunskap som du har med dig från tidigare studier eller erfarenheter.

Som lärare i fritidshem arbetar du på fritidshem innan skolan startar eller efter att skoldagen slutat med elever i åldern 6-12 år. Under övriga dagen arbetar du med att stötta i klassrummet och är med på olika aktiviteter.

Som elevassistent arbetar du med elever i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. I din roll stöttar du eleven med skolarbetet, på raster, på utflykter och på fritidshemmet.

Du lägger själv in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem Time Care Pool och blir förfrågad de tider du kan arbeta när behov från skolorna uppstår. Antalet arbetspass kan variera utefter skolornas behov och din egen tillgänglighet. Det finns därför möjlighet att kombinera den här tjänsten med exempelvis studier.

Du har i uppdrag att vara en god förebild, stötta och vägleda eleverna under deras dagar. Det är viktigt att du bidrar till att skapa en tydlig struktur för eleverna och att du bemöter alla elever efter deras personliga förutsättningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet, samt har ett genuint intresse av arbete med barn och ungdomar.

Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära att du bokas på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten. Vi rekryterar utifrån verksamheternas behov och kommer hantera alla ansökningar löpande.

Urval kommer ske löpande efter behov.

Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten Grundskola

Elevassistent
Läs mer Okt 20
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten mot grundskola ansvarar för att förmedla vikarier till de kommunala grundskolorna i Göteborgs stad. Grundskolorna är fördelade på fyra utbildningsområden och som timvikarie arbetar du i ett av dessa. Detta innebär att arbetet kommer att vara flexibelt och omväxlande med många nya möten. Det är framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever! Som timvikarie kan du arbeta som lärare, lärare i fritidshem och elevassistent.

Som lärare bedriver du undervisning för en hel klass. I årskurs 1-6 har du ofta en klass och undervisar i flera ämnen. I årskurs 7-9 undervisar du i särskilda ämnen utifrån den ämneskunskap som du har med dig från tidigare studier eller erfarenheter.

Som lärare i fritidshem arbetar du på fritidshem innan skolan startar eller efter att skoldagen slutat med elever i åldern 6-12 år. Under övriga dagen arbetar du med att stötta i klassrummet och är med på olika aktiviteter.

Som elevassistent arbetar du med elever i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. I din roll stöttar du eleven med skolarbetet, på raster, på utflykter och på fritidshemmet.

Du lägger själv in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem Time Care Pool och blir förfrågad de tider du kan arbeta när behov från skolorna uppstår. Antalet arbetspass kan variera utefter skolornas behov och din egen tillgänglighet. Det finns därför möjlighet att kombinera den här tjänsten med exempelvis studier.

Du har i uppdrag att vara en god förebild, stötta och vägleda eleverna under deras dagar. Det är viktigt att du bidrar till att skapa en tydlig struktur för eleverna och att du bemöter alla elever efter deras personliga förutsättningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet, samt har ett genuint intresse av arbete med barn och ungdomar.

Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära att du bokas på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten. Vi rekryterar utifrån verksamheternas behov och kommer hantera alla ansökningar löpande.

Urval kommer ske löpande efter behov.

Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Undersköterska till Uggledals vård och omsorgsboende

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 24
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och trygg miljö? Vi söker nu en ny kollega till vår arbetsgrupp på Uggledals vård och omsorgsboende.

Uggledals vård och omsorgsboende har 48 lägenheter. Hos oss är hyresgästen i fokus och vi har en trevlig gemenskap med stolta medarbetare.

Som undersköterska på vård- och omsorgsboende arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Som undersköterska utför du vård- och omvårdnadsarbete hos hyresgäster i deras egna hem på vård- och omsorgsboendet.

Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt de äldre. Du motiverar och stimulerar de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter samt vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. I arbetsgruppen arbetar du tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.

Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje hyresgäst.

I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktpersonal, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.

Läs gärna mer på http://goteborg.se/levla

De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd. Inom Göteborgs Stad erbjuder vi rätt till en heltidstjänst.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad undersköterska och har gärna vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri. Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Välkommen att söka till oss!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Omsorgshandledare till hemtjänsten, stadsområde Hisingen

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 25
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Som omsorgshandledare inom hemtjänsten i verksamhetsområde Hisingen kommer du att bidra till ökad kvalitet inom stadens hemtjänst. Ditt huvuduppdrag är att stödja och stärka omsorgspersonal genom pedagogisk handledning i deras arbete. Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett salutogent synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Brukarna ska ha ett meningsfullt liv, med delaktighet och inflytande. Utifrån din specialistkompetens inom exempelvis vård av äldre, demens och/eller psykiatri ska du handleda omsorgspersonal och stödja dina kollegor för att utveckla kvalitén i vardagsarbetet kring personen.

Omsorgshandledarrollen innebär ett nära metodhandledarskap och merparten av arbetstiden ska därför utföras i det verksamhetsnära arbetet.
I uppdraget ingår att:

- Handleda i behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (IBIC), att genom samtal med omsorgstagaren planera, genomföra och följa upp genomförandet

- Handleda i social dokumentation

- Vid komplexa ärenden/situationer ge praktiskt stöd till såväl individ, anhöriga, omsorgspersonal och enhetschef

- Kvalitetssäkra och utveckla arbetssätt och samverkan kring uppdrag, behov och mål mellan kontaktpersonal och biståndsbedömare/socialsekreterare

- Pedagogiskt stödja och utveckla verksamheten i nya arbetssätt

- Vara delaktig i introduktion av ny omsorgspersonal

- Stödja och utveckla samarbetet mellan berörda professioner och funktioner

Arbetstiden är 40 tim/vecka och du har flex.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en roll där du kan göra stor skillnad. Du är Göteborg!

Välkommen att söka!

KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av arbete som undersköterska inom vård- och omsorg eller annan likvärdig verksamhet. Du har en yrkeshögskoleutbildning på minst 200 YH-poäng eller likvärdig högskoleutbildning inom omvårdnad.

Du är väl förankrad i Socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och god datorvana är ett krav.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att handleda individer och grupper.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Skolsköterska till Rosendalsskolan åk F-6

Skolsköterska
Läs mer Nov 25
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett omväxlande, självständigt och meningsfullt arbete där du som skolsköterska kan göra skillnad varje dag? Trivs du med nära samarbete i team och med kollegor? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!

Som skolsköterska i Grundskoleförvaltningen arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogram i Göteborgs Stads metodhandbok för skolsköterskor och skolläkare. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren.

Skolsköterska och skolläkare ingår i skolans samlade elevhälsa och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Skolans samlade elevhälsa arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Du samarbetar även med vårdnadshavare samt verksamheter och myndigheter utanför skolan.

Du ingår i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor med regelbundna möten för professionsutveckling och stöd i arbetet, som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Skolsköterskorna i nätverket erbjuds även handledning och yrkesspecifik kompetensutveckling. Som ny skolsköterska hos oss får du en introduktionsplan och tillgång till mentor under introduktionstiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Om du tidigare har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar är det meriterande, men inget krav.

För att lyckas i din roll är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever, föräldrar och lärare. Du är trygg, ansvarsfull, och har lätt för att samarbeta. Som skolsköterska hos oss har du en självständig roll och du behöver en god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett bra sätt. Då du kommer att vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet är du bra på att kommunicera, motivera och inspirera.

Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem, PMO.

Vi välkomnar dig till vår skola och erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med stora möjligheter att göra skillnad! Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Lärare i SO/Ma/Sv/Eng till Bjurslättsskolan 4-6

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Nov 19
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bjurslättskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt och skapar ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan. Skolan som består av tre olika enheter har i höst ca 600 elever sammantaget. Verksamheten omfattar förskoleklass, åk 1 - 6, grundsärskola samt fritidshem.

Bjurslättskolan ingår i ett aktivt områdesarbete genom projektet Skolan mitt i Lundby. Syftet med Skolan mitt i Lundby är att bli en mötesplats för både barn, elever och deras föräldrar i syfte att stärka närområdet, förbättra elevernas resultat, öka trygghet och studiero, ge barn och unga meningsfull fritid.

Skolenheten Bjurslättsskolan 4-6 är en liten skolenhet på ca 25 medarbetare med egen rektor och fulltalig elevhälsa. Vi är ett glatt och positivt gäng som sätter våra elever i första rummet.

Vi söker nu en lärare för undervisning i klass med behörighet för att undervisa i åk 6. Du kommer att vara mentor för elever i en klass tillsammans med en kollega .

Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, elevhälsan, skolledning, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-6 med ämnesbehörighet i SO, engelska, matematik och svenska. Har du tidigare erfarenhet av att undervisa ser vi det som meriterande men välkomnar även dig som är nyutexaminerad.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Vikarierande landskapsarkitekt med inriktning stadsplanering

Landskapsarkitekt
Läs mer Nov 23
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

ARBETSUPPGIFTER
Vi arbetar med att planera, bygga, förvalta och utveckla stadens parker, naturområden och offentliga rum. Det gör vi tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden, för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad.

I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna. Vi vill skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

Vi söker landskapsarkitekter eller motsvarande med inriktning stadsplanering och med stort intresse för stadens offentliga rum. Som medarbetare hos oss på planeringsenheten får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor delta i kreativa processer för att utveckla Göteborg. Vi arbetar i spannet från stora omvandlingsprojekt där nya stadsdelar tar form till mindre förtätningsprojekt för att nyttja stadens ytor bättre. Du samarbetar med kollegor både inom park- och naturförvaltningen samt med stadens övriga förvaltningar för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, funktion, miljö och framtida skötsel. Förvaltningen arbetar utifrån en sammanhållen stadsutvecklingsprocess som arbetet ger dig möjlighet att vara en del av, från tidiga skeden i utredningar och planering fram till gestaltning och byggnation.


Primärt är dina uppdrag att:
- Delta i stadsutvecklingsprojekt med fokus på utvecklingen av stadens rum, från fysisk planering till genomförande och skapandet av attraktiva offentliga platser.
- Aktivt företräda de gröna frågorna i stadens planprocessarbete genom att handlägga detaljplaner, ta fram planeringsunderlag och utredningar i olika skeden, göra avvägningar och bidra till helhetslösningar


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning inom landskapsarkitektur eller motsvarande och yrkeserfarenhet inom området är meriterande. Erfarenhet av detaljplaneprocessen och av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Du är engagerad och har förmågan att se grönstrukturens roll (för människa, djur och klimat) ur ett brett samhällsbyggnadsperspektiv. Det är viktigt att du kan se till helheten och har Göteborgs Stads uppdrag i fokus. Din drivkraft är att få delta i processer som leder till en positiv samhällsutveckling och gröna stadsrum av god kvalitet för stadens invånare och besökare. Vi arbetar projektbaserat och över förvaltningsgränserna, vilket förutsätter att du är bra på att samarbeta, har förmåga att skapa förtroende, är kreativ och ansvarstagande.
Arbetet förutsätter att du har god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du är även initiativtagande, självgående och strukturerad.

Annonsen omfattar två visstidsanställningar till och med 31 december 2022.
Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som cykelbidrag, friskvårdsbidrag och träning på flera olika idrottsanläggningar till rabatterat pris. Vi har även en fritidsförening som ordnar olika aktiviteter för personalen.
Vill du veta mer om oss?

Följ vår företagssida på Linkedin
https://bit.ly/2Mi5QOJ

Ansök nu

Stödassistenter till Bemanningsenheten Nordost (Timavlönad))

Stödassistent
Läs mer Okt 25
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten Funktionsstöd nordost söker nu timvikarier till våra verksamheter inom funktionshinder i områden Angered och Östra Göteborg. Våra verksamheter inom daglig verksamhet, LSS-boenden och boendestöd ligger i Angered, Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby. I din ansökan anger du vilket område du helst vill tillhöra.
Som timvikarie inom funktionshinder arbetar du med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ge våra brukare praktiskt och pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad och dokumentation. Tillsammans med dina kollegor bidrar ni till att skapa ett kvalitativt boende och en aktiv vardag utifrån brukarens individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Du väljer själv vilka dagar du kan arbeta genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Du blir sedan inbokad på arbetspass när verksamheterna behöver vikarier och du kan bli bokad under såväl längre som kortare perioder.
KVALIFIKATIONER
Utbildning - Krav
Framförallt söker vi dig som har avslutad eller pågående utbildning inom omvårdnadsprogrammet, stödassistent, stödpedagog, personlig assistent, barnskötarprogrammet, lärarprogrammet, socionom, socialpedagog, sjuksköterska, beteendevetenskap eller vård- och omsorgsinriktad högskola. Det är meriterande om du har erfarenhet från funktionshinderområdet eller motsvarande och om du har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande.

Som timvikarie hos oss är det viktigt att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, där du utgår ifrån allas lika värde. Du är tillmötesgående, har en positiv attityd och samarbetar väl med andra. För tjänsten krävs även att du är lyhörd inför din omgivning och att du sätter brukarens behov i centrum.

Som timvikarie förväntas du vara flexibel gällande arbetstider och arbetsplatser samt att du snabbt sätter dig in i verksamhetens rutiner och arbetssätt. För att kunna kommunicera med kollegor, brukare och anhöriga samt för att kunna ta del av instruktioner och dokumentera, behöver du ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

För att få arbeta i våra verksamheter behöver du ha fyllt 18 år.


B-körkort och körvana - Meriterande
För tjänsten krävs B-körkort och körvana då våra individer har aktiviteter utanför hemmet.Ansvarsfull - Meriterande
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Bemötande - Meriterande
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Samarbetsinriktad - Meriterande
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Med hänvisning till gällande lagar om registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Omsorgshandledare/Aktivitetssamordnare Järnbrottshus Vård och omsorgsboende

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 25
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Som omsorgshandledare kommer du att bidra till ökad kvalitet inom staden. Ditt huvuduppdrag är att stödja och stärka omsorgspersonal genom pedagogisk handledning i deras arbete.

Järnbrottshus Vård och Omsorgsboende består av 3 enheter, 2 somatiska enheter och 1 avlösningsenhet. Det är ett aktivt boende med en fin trädgård, aktiviteter över huset och samarbete mellan enheterna. Personalen består av undersköterskor och vårdbiträden, dagtid finns sjuksköterskor i huset. Det ligger nära Radiotorget och Frölunda torg med kommunikationer och affärer.

Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett salutogent synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Brukarna ska ha ett meningsfullt liv med delaktighet och inflytande. Utifrån din specialistkompetens ska du handleda omsorgspersonal och stödja dina kollegor för att utveckla kvalitén i vardagsarbetet kring personen. Vi söker särskilt omsorgshandledare med kompetens och erfarenhet inom äldrevårdsomsorgen eller erfarenhet från funktionshinder.

Som omsorgshandledare arbetar du ute på enheterna i nära samarbete med chefer, medarbetare och omsorgstagare. Utifrån verksamheternas behov kan du även vara del i utbildningssatsningar för omsorgspersonal, så som introduktion av nya medarbetare samt utbildning av medarbetarna inom ditt kompetensområde.

Omsorgshandledarrollen innebär ett nära metodhandledarskap och merparten av arbetstiden ska därför utföras i det verksamhetsnära arbetet.

I uppdraget ingår att:

- Handleda i behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (IBIC), att genom samtal med omsorgspersonal och omsorgstagaren planera, genomföra och följa upp genomförandet.

- Handleda i social dokumentation.

- Vid komplexa ärenden/situationer ge praktiskt stöd till såväl individ, anhöriga, omsorgspersonal och enhetschef.

- Kvalitetssäkra och utveckla arbetssätt och samverkan kring uppdrag, behov och mål mellan kontaktpersonal och biståndsbedömare/socialsekreterare.

- Tillsammans med enhetschef vara med och analysera avvikelserapporteringen.

- Pedagogiskt stödja och utveckla verksamheten i nya arbetssätt.

- Vara delaktig i introduktion av ny omsorgspersonal.

- Stödja och utveckla samarbetet mellan berörda professioner och funktioner.

Som aktivitetssamordnare är du den sammankallande länken till våra aktivitetsombud. Du behöver ha ett kreativt tänkande och samarbetsförmåga och kunna delegera arbetsuppgifter. Nyfiken? Vi berättar gärna mer!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som undersköterska inom vård- och omsorg eller annan likvärdig verksamhet. Du har en yrkeshögskoleutbildning på minst 200 YH-poäng eller likvärdig högskoleutbildning inom omvårdnad. Vidare är du väl förankrad i socialtjänstlagen (SoL) och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum.

Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och god datorvana är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att handleda individer och grupper.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Driven förskollärare sökes till Björlanda Strand 5

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Nov 8
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Vår förskola ska bli barnens Arena - en plats, hundra språk, tusen möjligheter. Tillsammans för en hållbar framtid!
(Vision Team Norr)

Vi söker nu förskollärare till vår förskola i norra Torslanda som ligger i vackra naturområden med närhet till havet. Är du intresserad att tillsammans med oss utveckla en mindre förskola utifrån inspiration av Reggio filosofin så hoppas vi att du blir vår nya kollega! Du tror på barns rättigheter och möjligheter, är positiv och nytänkande och vill bidra till en god arbetsmiljö. Är du utöver detta också en legitimerad förskollärare som brinner för att leda kollegor och undervisning genom ett projekterande arbetssätt är detta något för dig.

Vi har förmånen att ha en pedagogista knuten till enheten som handleder arbetslagen i bland annat pedagogisk dokumentation och skapande av pedagogiska lärmiljöer. Därför är det en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Har du inte erfarenheten önskar vi att du har ett intresse av att lära dig mer om filosofin.

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för genomförande av det pedagogiska arbetet med barnen enligt styrande dokument såsom Lpfö18. Till vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss av en digital processberättelse som ett stöd genom utbildningens målarbeten.

Alla pedagoger på förskolan har en egen dator som arbetsverktyg och på avdelningen finns bland annat smartboard som verktyg i dokumentation med barnen. Det är därför viktigt att du behärskar digitala verktyg och känner dig förtrogen med dessa.

Som anställd hos oss erbjuds du:
En bemanningsavdelning som rekryterar vikarier
Engagerade kollegor
Natursköna utemiljöer
Pedagogiska måltider
Arbetskläder
Egen dator eller Ipad


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare som tidigare arbetat Reggio Emilia inspirerat. Har du någon form av handledarutbildning eller påbyggnadsutbildning inom de estetiska ämnena är det meriterande. Grundläggande IT-kunskaper krävs.

Du skall ha ett professionellt förhållningssätt med förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje med läroplanen som grund för ditt agerande. Du har stark initiativkraft och är målinriktad, strukturerad och framförallt nyfiken. Vi ser fram emot en ny medarbetare som berikar oss med nya kunskaper, tankar och idéer.

I ditt arbete ska du kunna planera, dokumentera, analysera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete, du är nyfiken, lyssnande, flexibel och kreativ. Du har förmåga att skapa goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare.

Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss

Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Avdelningschef till Socialförvaltningen Nordost

Avdelningschef, kommun
Läs mer Nov 18
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer.

Som avdelningschef har du ansvar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst med största möjliga nytta för medborgarna. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde arbetar för en kvalitativ, rättssäker, likvärdig och effektiv verksamhet till gagn för dem vi är till för. Du bidrar till samverkan inom förvaltningen och tillsammans med de övriga socialförvaltningarna i staden.

Avdelningen består av 10 enheter och ca 230 medarbetare. Alla enheter arbetar med utförarverksamhet som riktar sig till barn, unga, familjer och vuxna inom områden familjehem, familje- och ungdomsbehandling samt arbetsrehabiliterande insatser. Avdelningen har ett tydligt ansvar för samverkan med aktörer utanför den egna förvaltningen kopplat till familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt och även arbetet kopplat till SSPF.

Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du komma att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt.

Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och professionell miljö. Göteborgs stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att ta vara på de nära samarbeten som tagit form under den tid staden varit organiserad i stadsdelar.

KVALIFIKATIONER
Till den här tjänsten söker vi dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Utöver detta så har du flera års erfarenhet inom verksamhetsområdet för utförarverksamhet som riktar sig till barn, unga, familjer och vuxna samt flera års dokumenterad chefserfarenhet av ledning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation. Har du någon form av ledarskapsutbildning så är detta meriterande.

Som Avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning och Assesment Center som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Förskollärare till Lillebyvägen 9

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Nov 26
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Förskolan på Lillebyvägen 9 har nio avdelningar och en fantastisk gård med åtta olika gårdsrum för stimulerande lek och lärmiljöer. Vi arbetar i fyra storarbetslag med åldersindelade grupper. Vi arbetar för en hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv och vi har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med en struktur som underlättar all utvärdering, dokumentation och utveckling. Alla pedagoger har var sin iPad. Digitala verktyg ser vi som en självklarhet och vi utvecklar det ständigt i vårt pedagogiska arbete. Näst på tur står att ateljé och digital verkstad kommer att samverka.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla barns pedagogiska lärandemiljö ute och inne. Vi är mitt i ett spännande arbete där vi strävar efter ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt och för att nå dit har vi även förskollärare som handleder hela arbetslag. Vill du vara med och utveckla, pröva, bygga vidare på, ha en stark vision att arbeta mot, då ska du absolut söka tjänst hos oss.

Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet med barnen enligt läroplan för förskolan. Du arbetar aktivt i barngrupp samt har extra stöd och reflektionstid tillsammans med handledande förskollärare som finns på förskolan. Du är med och utvecklar förskolans verksamhet och deltar också aktivt i utvecklandet av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Tillsammans med rektor, handledande förskollärare, ateljerista och övriga medarbetare ansvarar du för undervisningen på Lillebyvägens förskola i ett nära pedagogiskt samarbete. Du kommer att arbeta aktivt med att skapa samsyn och fördjupa våra pedagogiska ställningstaganden samt hjälpa oss att utveckla våra reflekterande arbetssätt.

Vi söker dig som med nyfikenhet och engagemang vill fokusera på barnens sociala samspel, utveckling och lärande kopplat till verksamhetsutveckling.

Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Har du tidigare arbetat Reggio Emilia-inspirerat är det meriterande, men inget krav. Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss.

Du har förmåga att skapa goda relationer till barn, kollegor och föräldrar och har ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete. Du skapar förutsättningar för lärande och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Lärare till utbildningen manusförfattare sökes till Yrgo

Manusförfattare
Läs mer Nov 26
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Yrgo bedriver yrkeshögskoleutbildning inom områden där näringslivet uttryckt ett behov av engagerade och kompetenta medarbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där medarbetare, studerande och yrkesverksamma i branschen är gemensamt delaktiga. Vi har totalt ca 2000 studerande, 80 medarbetare och ett stort antal gästföreläsare. Våra verksamheter är lokaliserade på tre olika adresser i Göteborg. Besök gärna vår hemsida för mer information, www.yrgo.se

Vill du vara med och göra skillnad?
Att driva och utveckla utbildningar som ger studerande på Yrgo eftertraktad kompetens är att göra skillnad. Inom området media och besöksnäring samarbetar vi med Göteborgsregionens framgångsrika företag. Tillsammans säkrar vi att utbildningarna är relevanta och mitt i prick, så att studerande kan gå rakt ut i yrkeslivet efter avslutade studier.

Om utbildningen:
Manusförfattarutbildningen syftar till att träna de studerande i att utveckla manus utifrån den egna rösten och förbereda dem för en framtida yrkesroll som manusförfattare inom spelfilm, serier och spel, serieskapare eller avsnittsförfattare/redaktör. På vägen får de lära sig branschens format för presentation av idéer, arbeta utifrån olika dramaturgiska modeller, skapa karaktärer, scener och skriva dialog. Stor vikt läggs vid att förbereda den studerande för en karriär som fri yrkesutövare. Det innebär bland annat att hen under utbildningen ges chans att börja bygga upp sitt eget varumärke genom möten med branschens aktörer, kunskap om hur man bäst attraherar uppdrag och driver egen firma med mera.

Arbetsuppgifter:
Som lärare i utbildningen leder du processen med att förbereda de studerande för att skriva professionella manus mot spelfilm, dramaserier, spel och audiovisuella medier. Vidare ansvarar du för att organisera, planera, utveckla och integrera utbildningens olika ämnesområden. I arbetet uppdraget ingår även att utforma kurser, undervisa och följa upp resultat. Du kommer även att koordinera och handleda såväl individuella skrivprocesser som större projekt i samverkan med andra utbildningar såväl som representanter för branschen.

KVALIFIKATIONER
Då rollen kräver god kunskap om branschaktuella metoder för manusutveckling är erfarenhet från arbete med feedback, professionellt pitcharbete, samt inblick i arbetsmetoder såsom writers room en förutsättning för att klara av rollen. Detsamma gäller kunskaper om de klassiska berättarteknikerna, samt spetskunskap inom dramaturgi, researchmetoder och analysteknik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa eller på andra sätt har deltagit i utbildningsarbete.

Som person är du nyfiken, prestigelös och öppen för att pröva nya metoder och arbetsformer. Du har ett etablerat kontaktnät inom branschen och klarar av att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga, effektivitet, kreativitet och flexibilitet.

1-2 tjänster beroende på tjänsteunderlag. Omfattning 50-100% enligt överenskommelse.
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.

ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Ansök nu

Barnskötare till Lillebyvägen 9

Barnskötare
Läs mer Nov 26
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu barnskötare till vår förskola på Lillebyvägen 9 som vill utvecklas tillsammans med oss och som tycker att det är självklart att sätta barnet i centrum!

Vi kommer att öppna upp en flexavdelning vid årsskiftet för att kunna ta emot yngre barn som kommer stanna hos oss fram till sommaren 2022. Vi söker därför efter 3 barnskötare till ett tidsbegränsade uppdrag fram till sommarstängningen 2022, men med chans till förlängning.

Lillebyvägens förskola ligger i en lantlig miljö, nära hav och skog i Lillebyområdet. Förskolan har nio avdelningar och en fantastisk gård med åtta olika gårdsrum för stimulerande lek och lärmiljöer. Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att vi återanvänder, återvinner och sopsorterar. Vi tar tillvara på återvunnet material i barnens skapande och i övriga lärmiljöer så som konstruktion och rollek och i barnens projektarbete gör vi ofta besök i skogen och övrig närmiljö.

Vår pedagogiska inspiration är hämtad från Reggio Emilia-filosofin, där barnet står i centrum för sin egen utveckling. Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade där pedagogerna är goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare.

Som barnskötare hos oss på Lillebyvägen kommer ansvara för att aktivera, motivera och ge omsorg till barnen på förskolan. Tillsammans med dina kollegor ser ni till att verksamheten bedrivs enligt skollag och läroplan. På förskolan arbetar flera olika yrkeskategorier och du kommer i samarbete med dina kollegor utforma lärmiljöer som skapar förutsättningar för barnens utveckling och utbildning.

I det här uppdraget kommer du även ansvara för planeringen av och inskolningen av de nya barnen som kommer börja på flexavdelningen. Du kommer därför ha mycket kontakt med vårdnadshavare.

Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare som har arbetat i förskola i minst 1 år och uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat Reggio Emilia-inspirerat, haft ansvar för planering och inskolning av nya barn samt kontakt med vårdnadshavare.

Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har en öppen och positiv attityd med barnens och verksamhetens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Genom att utgå ifrån allas lika värde skapar du en god atmosfär i mötet med andra och din förmåga att samarbeta med andra är mycket god.

Du som tycker att arbetet med barnen är lika utvecklande och inspirerande som vi gör och känner att du skulle vilja arbeta på en förskola med engagerade pedagoger och god atmosfär, är varmt välkommen att söka tjänsten!

Var med och skapa en rolig, trygg och lärorik förskola - välkommen till världens viktigaste jobb!

ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Barnskötare till Team Älvstranden

Barnskötare
Läs mer Nov 26
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu barnskötare till Team Älvstranden på Hisingen som vill utvecklas tillsammans med oss och som tycker att det är självklart att sätta barnet i centrum!

Team Älvstranden Hisingen består av sju förskolor som ligger i området mellan Eketrägatan och Färjenäsparken. I teamet arbetar fyra rektorer som har ansvar för 1-2 förskolor var. Förskolorna i området har närhet till härliga grönområden, vatten, strand och spännande lekplatser.


• Älvstranden 1 består av förskolorna Äringsgatan 4 A och Prebendegatan 2, rektor Helen Olsson.

• Älvstranden 2 består av förskolorna Astris gatan 7 och Södra Sälöfjordsgatan 27, rektor Maria Ankarlund.

• Älvstranden 3 består av förskolorna Trondheimsgatan 15 och Biskopsgatan 8, rektor Joakim Tångeskog-Broström.

• Älvstranden 5 består av förskolan Prästvägen 6, rektor Robert Pettersson.


Vår vision är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn där de utmanas i sitt lärande och där deras tankar, idéer och intressen tas tillvara. Vi vill att barnen ska utveckla en bra självkänsla och känna tillit till sin egen förmåga. Vår ambition är att erbjuda ett lärande som ger barnen förutsättningar att påverka och skapa morgondagens samhälle. Vi värnar om att ha ett demokratiskt förhållningssätt och arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för lek och lärande i samspel med andra. Genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet lägger vi grunden för samt uppmuntrar till ett fortsatt lustfyllt lärande.

Som barnskötare hos oss ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att verksamheten bedrivs enligt skollag och läroplan. Du ansvarar även för att aktivera, motivera och ge omsorg till barnen. Du kommer även ha stora möjligheter att i samarbete med dina kollegor utforma lärmiljöer som skapar förutsättningar för barnens utveckling och utbildning.

Som anställd hos oss i Team Älvstranden erbjuds du natursköna utemiljöer, pedagogiska måltider, arbetskläder och många fantastiska upplevelser som arbetet med barn bjuder på!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som är väl insatt i läroplanen och styrande dokument. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Har du arbetat i förskola är det meriterande, men inget krav.

Du som söker har en öppen och positiv attityd då du har barnens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du utgår ifrån allas lika värde och har förmåga att skapa goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv.

För att passa i rollen som barnskötare behöver du ha förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. För oss är det viktigt att du kan se möjligheter och tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang samt kan komma med förslag på hur detta kan omsättas i praktiken för att leda till förbättringar.

Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare ur olika perspektiv och du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.

Om du tycker att arbetet med barnen är lika utvecklande och inspirerande som vi i Team Älvstranden gör och känner att du skulle vilja arbeta med engagerade pedagoger i en utvecklande atmosfär är du varmt välkommen att söka tjänsten! Vi ser fram emot nya medarbetare som berikar oss med nya kunskaper, tankar och idéer.

Var med och skapa en rolig, trygg och lärorik förskola - välkommen till världens viktigaste jobb!

Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Planerings- och telefonrådgivningssjuksköterska till Lundby

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 28
Nytt
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska med vårdplaneringar och telefonrådgivning i Lundby, stadsområde Hisingen. Vårt kontor finns på Bror Nilssons gata 5 beläget på Lindholmen med goda kommunikationsmöjligheter. Du kommer arbeta måndag-fredag, dagtid.

Som vårdplaneringssjuksköterska ingår du i ett vårdplaneringsteam i hemsjukvården som består av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut med nära samarbete även med biståndshandläggare. Du arbetar utifrån Göteborgs stads hälso- och sjukvårdsprocess samt hälso- och sjukvårdsavtalet för bedömning och planering av insatser efter slutenvård för patienter som ska skrivas in i hemsjukvården. Vårdplaneringsteamet deltar på planeringsmöten tillsammans med slutenvården, primärvården och biståndshandläggare. Du kommer även att arbeta en del av tjänsten med telefonrådgivning för de som söker oss på vår enhet. Här förekommer alla slags frågor från patient, anhörig, omsorgspersonal, regionen m.m.

Vem blir din chef?
Din chef blir Margaretha Elovsson, hon är distriktssköterska i botten och brinner för den kommunala Hälso- och sjukvården. Vill du veta mer så kontakta det fackliga ombudet Thomas Ekelund.

Lär mer om en av dina blivande kollegor Nina Thomsen:
https://www.metrojobb.se/artikel/8453-sjuksköterskan-man-blir-nästan-lite-beroende-av-at


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har specialistutbildning samt om du har erfarenhet av arbete som vårdplaneringssköterska. Du har god datavana och en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, då arbetet ställer krav på dokumentation. Vidare är det ett krav att du har B-körkort.

Som person har du god självkännedom och känner dig trygg i din arbetsroll. Du känner glädje i att bidra till god vård för patienter och anhöriga. Yrket som sjuksköterska i vårdplaneringsteamet innebär många möten med olika människor. Vi ser därför att du ska ha förmåga att skapa förtroendefulla relationer, är lyhörd och samtidigt tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du trivs med att arbeta i team och med din entusiasm och arbetsglädje bidrar du till arbetsgruppens framgång. Du kan fatta beslut samt strukturera och planera både ditt och andras arbete.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska kväll till hemsjukvården Lundby, stadsområde Hisingen

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 28
Nytt
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi förändrar vår verksamhet och söker en sjuksköterska som önskar arbeta kvällar hos oss på hemsjukvården i stadsområde Hisingen. Vårt kontor finns på Bror Nilssons gata 5 som ligger på Lindholmen.

Du kommer att arbeta i en grupp som är erfaren och med stor kompetens. Som sjuksköterska på kvällstid kommer du att ha ett övergripande ansvar för de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera kvällens hälso- och sjukvårdsinsatser mot den enskilde patienten och dess närstående. Du arbetar självständigt men ingår samtidigt i ett team med olika professioner runt patienten där alla är en viktig del i helheten. Tillsammans skapar vi en god och jämlik vår för våra patienter och ser till att patienten får en optimal livssituation. Samarbete, medskapande och helhetsansvar är ledord som präglar vår verksamhet.
Vi arbetar utifrån ett fast schema och erbjuder alltid heltid men om annat önskemål finns så kan det bemötas.

Vem blir din chef?
Din chef blir Margaretha Elovsson, hon är distriktssköterska i botten och brinner för den kommunala Hälso- och sjukvården. Vill du veta mer så kontakta det fackliga ombudet Thomas Ekelund.

I Göteborgs stad finns det goda karriärmöjligheter och möjlighet att påverka och göra skillnad. Läs mer i artikeln för Framtidens Karriär: https://sjukskoterskekarriar.se/2021/04/16/aldre-samt-vard-och-omsorg-framtidens-arbetsplats/c


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska och om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom kommunal hälso-sjukvård men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.

Du ska vara trygg i din roll som sjuksköterska. Du kunna arbeta självständigt och kunna göra bedömningar och stå för beslut samtidigt som du ska tycka det är roligt och spännande att ingå i en grupp med kompetenta medarbetare där alla tillför sitt. Vi ser att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödassistent till Hundraårsgatan 34 B vaken natt

Stödassistent
Läs mer Nov 26
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Till bostad med särskild service (BmSS) Hundraårsgatan 34B söker vi nu en stödassistent som vill arbeta vaken natt! Vårt boende har 6 lägenheten och vår målgrupp är personer med förvärvade hjärnskador och begynnande demens.

Som stödassistent hos oss ansvarar du för omvårdnad, stöd och service utifrån brukarens behov.
Som stödassistent skapar du en god livskvalité för de boende. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet. Du ger stöd med personlig hygien, tvätt, städning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin, fritid och kultur.

Att arbeta som stödassistent hos oss innebär ett omväxlande arbete med nya utmaningar varje dag. Du erbjuds ett utvecklande och ansvarsfullt arbete där du får möjlighet att vara med och driva utvecklingsarbetet framåt!

Vi ser framemot att läsa din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med förvärvad hjärnskada, tidig demens, Parkinsons sjukdom och psykisk ohälsa. Det är även meriterande om du har utbildning med inriktning åldrande och funktionsnedsättningar och/eller demens.

Vi ser gärna att du har kunskaper i Lågaffektivt bemötande (LAB), Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), och Motiverande samtal (MI).
Det är även önskvärt att du har erfarenhet av social dokumentation.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.

ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Specialpedagog och speciallärare till Klarebergsskolan

Specialpedagog
Läs mer Nov 26
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan, som ligger i Kärra centrum. Skolan har ca 1100 elever och har fyra klasser per årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi står för positiv människosyn och gör varandra till vinnare, vilket är skolans vision.

Vi vill nu utveckla vårt elevhälsoarbete och söker en specialpedagog och en speciallärare som vill vara med och forma det specialpedagogiska arbetet på skolan. Främst kommer arbetet vara inriktat mot elever i åk 4-6 men på sikt kan det finnas möjlighet att arbeta även mot andra åldrar på skolan. Båda tjänsterna innebär nära samarbete med arbetslagen och lärarna, men även med en grupp av ytterligare sex specialpedagoger/speciallärare som arbetar på skolan.

På Klarebergsskolan har vi engagerad personal som tillsammans med elever skapar ett positivt arbetsklimat. Detta i sin tur bidrar till goda resultat för våra elever och skapar förutsättningar för personalen att utveckla nya arbetssätt. De senaste åren har vi bland annat utvecklat vårt arbete med gemensamt förhållningssätt i klassrummet och kooperativt lärande.KVALIFIKATIONER
Vi söker nu två personer som vill vara med och utveckla det specialpedagogiska stödet på skolan. Lärarlegitimation är ett krav för tjänsten, samt att du minst påbörjat din utbildning till speciallärare eller specialpedagog.

Både specialpedagogen och specialläraren kommer var en viktig del i elevhälsans arbete och era arbetsuppgifter kommer delvis vara samma. Specialläraren kommer dock ha mer fokus på arbete med att stödja elever direkt medan specialpedagogens arbete innehar en handledande roll. Vi tänker oss en specialpedagog och en speciallärare, men personlig lämplighet är avgörande. Vi kan därför möjligen anställa två specialpedagoger eller två speciallärare. Om ni är två som har särskilt bra samarbete, så passa gärna på att söka tillsammans.

Som person behöver du vara både samarbetsinriktat och intresserad av att utveckla både rollen och verksamheten. Det ät viktigt att du är drivande i din roll samtidigt som du har en god förmåga att agera självständigt.

Välkommen med din ansökan


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Biträdande rektor till Härlandatjärnskolan

Biträdande rektor
Läs mer Nov 25
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Om Härlandatjärnskolan:
Det är en helt nybyggd skola som välkomnar eleverna från och med höstterminen 2022.

Skolan kommer att ha cirka 560 elever från årskurs F-9 när den är fullt utbyggd. Skolan ligger mycket naturskönt vid Härlanda tjärn med närhet till skog och sjö. Skolans läge kombinerat med den invändiga miljön där man verkligen satsat på att utforma lärmiljöer som erbjuder eleverna en fantastisk arbetsmiljö blir på många sätt unik. I anslutning till huvudbyggnaden har skolan en av Göteborg Stads bästa idrottshallar som tillsammans med den fina utemiljön inbjuder till fysisk aktivitet och rörelse. Kulturskolan kommer att använda delar av skolan i sin verksamhet och där ser vi många möjligheter till att samverka. Lokalmässigt gör det att vi i skolan kommer att ha aula, teaterscen, musikrum, dansstudio med mera utöver de ordinarie salarna.

Arbetsuppgifter:
Som biträdande rektor blir du en del i Torpaskolan och Härlandatjärnskolans gemensamma ledningsteam som leds av rektor. Vi arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Under våren 2022 kommer fokus i arbetet ligga på att förbereda skolstarten inför hösten 2022. Det blir allt från rekrytering, byggmöten och planeringsmöten där vi kommer att ha ett stort stöd från grundskoleförvaltningens stödavdelningar. Några exempel på vad som ingår i din yrkesroll som biträdande rektor:
• Ansvara för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde utifrån grundskolenämndens vidaredelegation.
• Leda, utveckla och organisera arbetet på din skolenhet inom ramen för rektorns delegation.
• Ansvara för de arbetsmiljöuppgifter som du har fått fördelade, inklusive uppgifter som handlar om elevernas arbetsmiljö.
• Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.

Arbetet som biträdande rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och att ingå i skolledningen. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en skola. Du behöver vara driven och kunna arbeta självständigt. Det är meriterande om du genomgått någon form av utvecklingsinsats för chef, exempelvis Göteborg stads chefsförsörjningsprogram Morgondagens chef, alternativt genomförd eller påbörjad rektorsutbildning är meriterande.

Som biträdande rektor ser du vikten av ett gott samarbete. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

För att du ska trivas i rollen är det även viktigt att du är strukturerad och kan upprätta tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Då arbetet ibland kan vara krävande med många olika processer ser vi även att du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt för att uppnå hög kvalitet i ditt arbete.

Om denna tjänst motsvarar din erfarenhet samt dina önskemål, tveka då inte och sök denna tjänst.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Sjuksköterska till Sydväst

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 15
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Har du ett genuint intresse för människor och vill vara med och leverera en fantastisk vård och omsorg? Vårt engagerade sjukskötersketeam i Sydväst söker en ny kollega som är redo för en rolig och givande utmaning! I Göteborgs Stad kan du arbeta inom flera olika verksamhetsområden, så som hemsjukvård i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, palliativt team, BmSS (boende med särskild service) samt natten. Det verksamhetsområde du är intresserad av väljer du i din ansökan. Vi har två kontor i stadsområdet som vi utgår från, ett ligger på Redegatan 9 och ett på F O Petersons gata 9. Du kommer att ha placering på ett av dessa kontor alternativt på ett av våra vård- och omsorgsboenden.

I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med rehabiliteringspersonal för att sätta upp mål, planera, leda och följa upp vården i samråd med patient och anhöriga. Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar från att vara förebyggande till behov av avancerad sjukvård vilket leder till ett varierat och omväxlande arbete. Vården vi ger utgår från personcentrerad vård och omsorg, vilket bygger på den enskildes behov och önskemål. Du och dina sjuksköterskekollegor driver och utvecklar en kompetent verksamhet där hög vårdkvalité och patientsäkerhet är det primära uppdraget. Du samverkar i tvärprofessionella team, utifrån ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, både internt och externt. Du utför ordinationer på uppdrag av läkare från slutenvården, primärvården eller efter egen bedömning samt arbetar med avvikelser och dokumentation.

Arbetet sker i första hand på dagtid men det ingår även att arbeta i gemensam jour och tjänstgöring var fjärde helg. För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.

Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är fritt och utvecklande med goda möjligheter att delta i utformningen av framtidens nära vård. - Ett drömjobb för alla som trivs med att jobba självständigt, säger Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska. Läs mer i artikeln i Framtidens karriär sjuksköterska: https://sjukskoterskekarriar.se/2021/04/16/aldre-samt-vard-och-omsorg-framtidens-arbetsplats/KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av sjuksköterskeyrket är det självklart ett plus men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad sjuksköterska. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort meriterande.

Då arbetet som sjuksköterska är ett självständigt arbete behöver du vara trygg i din profession, du tar ansvar och har ett reflekterande förhållningssätt. Du har god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov. Eftersom du kommer att möta många olika typer av människor är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och alltid sätter patienten i fokus. Vidare tar du tar dina arbetsuppgifter på allvar och är mån om att slutföra det du påbörjat.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Nov 25
Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.

ARBETSUPPGIFTER
Vår redovisningsenhet består av 13 medarbetare som tillsammans säkerställer en korrekt redovisning. Enheten ingår i
förvaltningens ekonomiavdelning med cirka 20 medarbetare. Vi söker nu två serviceinriktade och strukturerade Ekonomiadministratörer som vill arbeta med det dagliga redovisningsarbetet.

Som Ekonomiadministratör på Ekonomiavdelningens redovisningsenhet arbetar du med varierande arbetsuppgifter inom daglig redovisning och du är en viktig stöttepelare i bokslutsprocessen. I rollen ingår att hantera och kontrollera flödet av leverantörsfakturor samt ge support till projektledare och handläggare ute i våra verksamheter i frågor som rör fakturahantering. För att säkerställa att vår redovisning är korrekt gör du avstämningar, rättar fel och arbetar proaktivt över hela månaden för att underlätta bokslutsprocessen. I bokslut arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor på avdelningen för att säkerställa att alla poster i redovisningen är korrekta. I rollen ingår också att ta hand om och utföra löpande och schemalagd fakturering till kund. Som Ekonomiadministratör hos oss har du många kontaktytor, både externa och interna, med fokus på samarbete, service och problemlösning i det dagliga ekonomiarbetet.
Även andra allmänna ekonomiadministrativa sysslor såsom systemsupport, stickprovskontroller, upplägg av behörigheter och registeruppdatering mm ingår i tjänsten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi på eftergymnasial nivå (tex YH-utbildning eller Högskoleutbildning inom ekonomi) och minst ett års erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom inom kommunal eller statlig verksamhet, där du arbetat med stora flöden av kund- och leverantörsfakturor. Du är en fena på Excel och har goda kunskaper i Office-paketet. Erfarenhet av systemen UBW/UNIT4 (Agresso), Visma Proceedo är meriterande.

Vi tror att du som person är prestigelös, ansvarsfull inför dina egna och enhetens arbetsuppgifter och har ett flexibelt, problemlösande synsätt. Du har lätt för att prioritera bland arbetsuppgifter och trivs i en roll där du är självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och gillar att arbeta tillsammans med andra för att uppnå vårt gemensamma mål en korrekt redovisning. Eftersom arbetet innebär mycket kontaktytor och samarbete både internt och externt är det viktigt att du är kommunikativ och pedagogisk samt har förmåga att skapa goda relationer.

Känner du igen dig? Dina personliga egenskaper är viktiga för tjänsten och är något som vi tittar extra på och har som bedömningsgrund för vem som anställs.


ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv.
Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. För en del av våra rekryteringar tillämpar vi testning som en del av vårt urvalsarbete. Mer information gällande testning får du om du går vidare i processen.

Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/trafikkontoret-goteborgs-stad/

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten för grundsärskolor och SU-grupper

Stödassistent
Läs mer Nov 15
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten mot grundskola ansvarar för att förmedla vikarier till Grundskoleförvaltningens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och förskoleklasser. Våra skolor är belägna i olika utbildningsområden i staden och som timvikarie arbetar du på flera olika verksamheter. Detta innebär att arbetet kommer att vara omväxlande med många nya möten men framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever!

Nu söker vi timavlönade elevassistenter som vill arbeta i våra grundsärskolor och SU-grupper.

Som timvikarie hos oss assisterar du elever i behov av särskilt stöd. Oftast arbetar du med en specifik elev, ibland med en grupp och ibland hjälper du till med hela klassen. Du stöttar elever under lektionstid, på raster samt på fritidshemmet. Uppdragen innebär även omvårdnadsarbete, där man hanterar bland annat tekniska hjälpmedel, hygienarbete och sondmatning vid behov.

Under större delen av året är det ett högt tryck och det finns goda chanser att arbeta mycket, men möjligheten att jobba extra i exempelvis kombination med studier finns också. Du lägger in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem och får förfrågningar via sms när ett behov uppstår i verksamheterna som matchar din tillgänglighet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant erfarenhet för tjänsten. Har du kunskap om olika tekniska hjälpmedel och lyftteknik, teckenspråk samt AKK är detta ett stort plus. Vi ser gärna att du är utbildad elevassistent, eller har annan relevant utbildning inom omvårdnad.

Om du har erfarenhet av arbete med utåtagerande elever, tal-och kommunikationssvårigheter, intellektuell funktionsvariation, neuropsykiatrisk funktionsvariation eller fysiska funktionsvariationer är det meriterande.

Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära placeringsbesked på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i arbetet och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten. Vi behandlar alla ansökningar löpande och rekryterar utifrån verksamheternas behov.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Lärare till mellanstadiet på Johannebergsskolan Estetiska F-6

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Nov 26
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
På Johannebergsskolan finns cirka 600 elever och ett fritidshem. Det finns två pedagogiska inriktningar på skolan. Den ena är montessori och sträcker sig från förskoleklass till årskurs 5. Den andra inriktningen är estetisk. I det estetiska spåret finns verksamhet från förskoleklass till årskurs 6.

Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang.

Du arbetar som klasslärare och mentor i åk 4-6 på Johannebergsskolans Estetiska med sedvanliga uppgifter som ingår i läraryrket. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med elever och kollegor i arbetslaget. Du arbetar för att främja elevernas utveckling och lärande och skapar goda bärande relationer med såväl barn som vuxna. Du har ansvar för de teoretiska ämnena samt bild i din undervisning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har bred ämneskunskap.

Du är en närvarande och stödjande pedagogisk ledare som är lyhörd för barnens förmåga. Du är en trygg person som med engagemang och kunskap kan bygga på det friska. Du förmågor som främjar både elevernas kunskaper och värden.

Du har förmåga att möta föräldrar och där skapa en god kommunikation och samarbete.

Att kunna samarbeta med en kollega och i ett arbetslag är en grundförutsättning. Humor och närhet till skratt en fördel.
Välkommen med din ansökan till ett starkt gäng!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Förskollärare/ barnskötare till Båtman Grås Gata

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Nov 26
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Varmt välkommen att söka en tjänst i vår pedagogtrupp på Båtsmans grås förskola Vårt mål är att göra skillnad för varje barn, varje dag!

På vår förskola utgår vi ifrån vår profession, och det goda bemötandet i alla led. Vi vill ha ett tillåtande klimat där samarbetet mellan hem och förskola främjar varje barns utveckling och lärande. Med barnet i centrum får du möjligheten att bidra med din kompetens och ditt engagemang. Du tar din utgångspunkt i förskolans styrdokument, och tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför och utvärderar du verksamheten och den pedagogiska miljön, som främjar trygghet, lek, och lärande. I ditt arbete visar du respekt för individen, samt skapar goda relationer till både kollegor, barn, vårdnadshavare och kringpersonal. Du gillar att vara i ständig utveckling, och vågar ta på dig glasögonen som ser vad som kan förändras i den egna verksamheten, för att ta sikte på den bästa tänkbara förskolan.

På Båtsman grås förskola arbetar vi för att vara en inkluderande förskola för alla barn. Det vill säga vi arbetar med struktur och strategier som gynnar hela barngruppen. Vi tycker att utevistelse och rörelse är en viktig del av barnens vardag, och skapar vår pedagogiska verksamhet i både inomhus och utomhusmiljöerKVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och är väl bekant med förskolans styrdokument. Rollen kräver att du kan formulera dig väl i tal och skrift. Du som söker kan ha flera års erfarenhet, eller vara ny i yrket.

Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss. Det är meriterande om du har erfarenhet av barn som behöver extra anpassningar och stöd samt om du är en estet med intresse för musik, dans och drama.

Som person söker en positiv och driven förskollärare eller barnskötare med en god pedagogisk förmåga och ett förhållningssätt som gynnar både verksamhet och den gemensamma arbetsmiljön. Du ser utveckling och samarbete som viktiga delar till att bibehålla och utveckla god kvalitet. Du gillar struktur och ordning, och behärskar ett löpande digitalt dokumentationsarbete. Pedagogerna arbetar löpande i ett kollegialt lärande, i både tvärgrupper och i det egna arbetslaget. Vill du delge dina kunskaper och lyhört ta emot och pröva ny kunskap? Har du hjärtat på rätta stället, är du full av driv och ideèr? Vill du arbeta i en positiv miljö med likasinnade kollegor? Sök då till oss!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Undersköterska med erfarenhet sökes till Södra Högsbo Hemtjänst

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 25
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bidra med dina kompetenser och skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre? Har du yrkesstolthet och en vilja att utveckla och utvecklas tillsammans med andra? Då kan du vara den vi söker!

På Högsbo hemtjänstcentral är vi fyra hemtjänstenheter som samverkar med varandra och just nu söker Södra Högsbo hemtjänst tre undersköterskor. Södra Högsbo hemtjänst är en liten enhet där teamwork, god stämning och kollegialt stöd är på topp. Hos oss får du många positiva och engagerade kollegor att utbyta erfarenhet och kunskap med!

Att arbeta inom hemtjänsten innebär att utifrån varje omsorgstagares behov, stödja och skapa förutsättningar för en meningsfull vardag där varje persons egna resurser tas tillvara.
I arbetet ingår att vara kontaktpersonal och att utföra hälso- och sjukvårdande uppgifter utifrån delegering av sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till en god samverkan med exempelvis anhöriga, kollegor, biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal samt att aktivt bidra till en bra arbetsmiljö. I arbetet ingår att kunna arbeta i enlighet med Göteborg Stads rutiner gällande vårdtagare misstänkta och konstaterade i covid-19 utifrån rådande smittläge. I arbetsuppgifterna ingår även förmåga till social dokumentation i systemet Treserva samt att följa IBIC genomförandeplaner.

Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Ett arbete där du gör skillnad för våra omsorgstagare i deras vardag. De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd och som du har möjlighet att påverka genom schemaläggning i Time Care.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av hemtjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet som fördjupat uppdrag inom planering, mottagningsombud eller annat uppdrag som du kan ha användning av i ditt arbete inom hemtjänsten. Vi vill att du kan cykla och ser det som meriterande om du har B-körkort och körvana.

Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och har god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har en öppen och positiv attityd med brukarnas behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Urval och intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden, så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödassistenter till bemanningsenheten sydväst

Stödassistent
Läs mer Nov 22
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Som timvikarie mot funktionsstöd arbetar du med brukare som är i behov av omsorg i sydvästra Göteborg. Brukarna har olika fysiska och/eller intellektuella funktionsvariationer och bor antingen i egna lägenheter eller på boende. Du kan också arbeta inom daglig verksamhet där vi bedriver både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter.

Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. Arbetet kan även innefatta att föra dokumentation över brukarnas utveckling och behov.

Du kan arbeta dagtid, kvällstid och/eller natt på både vardagar och helger. Du väljer själv vilka dagar och tider du vill vara tillgänglig för arbete genom att lägga in tiderna i vårt bokningssystem. Via SMS får du erbjudande om arbetspass utifrån verksamheternas behov och vilka områden du är intresserad av att arbeta inom.
KVALIFIKATIONER
Krav
Godkända betyg i svenska A eller SAS grund ska kunna visas upp. För att kunna kommunicera med brukare och kollegor behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Meriterande
Du som har avslutad eller pågående utbildning inom omvårdnadsprogrammet, stödassistent, stödpedagog, personlig assistent, barnskötarprogrammet, lärarprogrammet, socionom, socialpedagog, sjuksköterska eller vård- och omsorgsinriktad högskola och/eller erfarenhet från funktionshinderområdet eller motsvarande.

Som vikarie inom funktionsstöd sätter du individen i fokus, har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett genuint intresse för människor med olika typer av funktionsvariationer. Vi ser gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet och det är meriterande om du har utbildning inom området.

Det är viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. Du kan arbeta självständigt och har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider.

Utdrag från belastningsregistret ska uppvisas vid arbete med barn och ungdomar. För att få arbeta i våra verksamheter behöver du ha fyllt 18 år

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten.

Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig är du varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden och samtliga intervjuer kommer att ske digitalt.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten för grundsärskolor och SU-grupper

Elevassistent
Läs mer Nov 15
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten mot grundskola ansvarar för att förmedla vikarier till Grundskoleförvaltningens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och förskoleklasser. Våra skolor är belägna i olika utbildningsområden i staden och som timvikarie arbetar du på flera olika verksamheter. Detta innebär att arbetet kommer att vara omväxlande med många nya möten men framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever!

Nu söker vi timavlönade elevassistenter som vill arbeta i våra grundsärskolor och SU-grupper.

Som timvikarie hos oss assisterar du elever i behov av särskilt stöd. Oftast arbetar du med en specifik elev, ibland med en grupp och ibland hjälper du till med hela klassen. Du stöttar elever under lektionstid, på raster samt på fritidshemmet. Uppdragen innebär även omvårdnadsarbete, där man hanterar bland annat tekniska hjälpmedel, hygienarbete och sondmatning vid behov.

Under större delen av året är det ett högt tryck och det finns goda chanser att arbeta mycket, men möjligheten att jobba extra i exempelvis kombination med studier finns också. Du lägger in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem och får förfrågningar via sms när ett behov uppstår i verksamheterna som matchar din tillgänglighet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant erfarenhet för tjänsten. Har du kunskap om olika tekniska hjälpmedel och lyftteknik, teckenspråk samt AKK är detta ett stort plus. Vi ser gärna att du är utbildad elevassistent, eller har annan relevant utbildning inom omvårdnad.

Om du har erfarenhet av arbete med utåtagerande elever, tal-och kommunikationssvårigheter, intellektuell funktionsvariation, neuropsykiatrisk funktionsvariation eller fysiska funktionsvariationer är det meriterande.

Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära placeringsbesked på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i arbetet och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten. Vi behandlar alla ansökningar löpande och rekryterar utifrån verksamheternas behov.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Sjuksköterska till hemsjukvården i Centrum

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 12
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som vill arbeta som sjuksköterska tillsammans med oss i Hemsjukvården. Du kommer att tillhöra område Centrum och utgår från vårt kontor på Första Långgatan 28A, nära Järntorget. Arbetsplatsen ligger centralt med goda kommunikationsmöjligheter. Du kommer i din roll att tillhöra sjukskötersketeamet med ansvar för patienter inskrivna i allmän hemsjukvård.

Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar från att vara förebyggande till behov av avancerad sjukvård vilket leder till ett varierat och omväxlande arbete. Vården vi ger utgår från personcentrerad vård och omsorg, vilket bygger på den enskildes behov och önskemål. I vården ingår specifik omvårdnad, medicinska behandlingar och vård i livets slut med stöd till anhöriga. Dina insatser gör skillnad i människors liv vilket ger möjlighet till att känna stor meningsfullhet i det arbete du uträttar.

Du har engagerade kollegor omkring dig som tillsammans med dig skapar en trevlig arbetsplats. Arbetsgruppen förknippas med en stor arbetsglädje och en vilja till förändring och utveckling. Det som också utmärker arbetsgruppen är den positiva atmosfären, omtanken och välviljan. Vår vision är att vi ska vara en stabil och kompetent arbetsgrupp med god arbetsmiljö. Du erbjuds en trygg anställning med goda utvecklingsmöjligheter.

För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.

Sjuksköterskan Alexandra beskriver sitt arbete i verksamheten som kul och utvecklande. "Det som utmärker arbetsgruppen är absolut sammanhållningen och att vi har roligt tillsammans. Även om arbetet som sjuksköterska i hemsjukvård är självständigt och man ofta gör hembesök själv så känner man sig inte ensam. Vi har ett bra stöd i varandra och hjälps åt. Det jag gillar med arbetet är att det är väldigt varierande, både arbetsuppgifter och arbetsmiljö vilket gör att dagarna går väldigt fort. Arbetsplatsen ger även möjlighet att engagera sig och utveckla verksamheten samt gå internutbildningar vilket gör att jag känner att det är stimulerande att vara kvar." Alexandra, Sjuksköterska i Göteborgs Stad sedan 4 år.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av sjuksköterskeyrket, men vi välkomnar också dig som är nyexaminerad. B-körkort är ett krav i tjänsten. För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och att du trivs med att skapa relationer till personer på alla nivåer, i den egna organisationen såväl som utanför. Du har en positiv attityd i ditt umgänge med andra människor och ser vikten i det personliga mötet.

Du som söker är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande till andra genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Vidare har du förmåga att lyssna på och skapa dig en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att förstå deras behov. Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor, i syfte att förbättra vår verksamhet. Arbetet kräver även att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska till nytt vård- och omsorgsboende på Selma Lagerlöfs torg

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 1
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker sjuksköterskor som vill vara med och starta upp vårt nya Vård- och omsorgsboende vid Selma Lagerlöfs torg. Vi öppnar upp verksamheten i januari 2022 men redan nu pågår planeringen. Det kommer att finnas 60 vårdplatser fördelat på somatik-, demens- och geriatrisk psykiatriavdelning huset kommer även en korttidsverksamhet. Hos oss får du möjlighet att vara med från start och bidra med din erfarenhet och din kompetens. Vi söker dig som vill skapa meningsfulla vardagar för våra patienter och som vill vara med och arbeta i en ny verksamhet med hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka och utveckla våra rutiner och arbetssätt. Vård-och omsorgsboendet är beläget vid Selma Lagerlöfs torg som just nu genomgår stor förvandling och upprustning vad det gäller affärer, restauranger och kollektivtrafik.

Som sjuksköterska hos oss får du ett stimulerande och flexibelt arbete med fokus på eget ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för våra patienters hälso-och sjukvårdsbehov. I uppdraget utför du bedömningar utifrån aktuellt hälsotillstånd och följer upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar mellan att vara förebyggande till behov av avancerad sjukvård. I ditt arbete ingår även att handleda omvårdnadspersonalen samt delegeringsarbete. Tillsammans skapar vi en god och jämlik vård för våra patienter och ser till att patienten får en optimal livssituation.

Du kommer att arbeta på schema med majoriteten av arbetspassen på dagtid samt tjänstgöring var fjärde helg. Vi ser gärna att du vill fortsätta att lära nytt och utveckla din kompetens. För att få kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.

Karin Hult är chef för verksamheten. "Mitt ledarskap bygger på samarbete, delaktighet och struktur. Mina medarbetare är de viktigaste byggstenarna i verksamheten och jag vill att man ska trivas och må gott på jobbet, att man ska kunna påverka och vara delaktig i verksamheten. Jag anser att förutsättningarna för att en grupp ska fungera är att varje medarbetares kompetens och motivation fram och tas tillvara."

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom vård av äldre eller psykiatri. Vi ser gärna att du har erfarenhet av sjuksköterskeyrket inom kommunal hälso- och sjukvård men vi välkomnar även sökande från andra verksamheter. Vidare är B-körkort ett krav.

Du har ett gott bemötande och ett genuint intresse för människor. Tjänsten innehåller såväl självständigt arbete som arbete i team. Därför krävs att du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten, samtidigt som du också vid behov kan agera och ta beslut på egen hand utifrån vad situationen kräver. För att du ska trivas och lyckas i rollen så behöver du vara utvecklingsorienterad och initiativtagande. Du driver processer framåt och får saker att hända. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet, tillsammans med patient och närstående.

Om du tycker att detta låter som ett roligt och intressant arbete så är du varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Förstelärare med utvecklingsuppdrag i Ma/No till Tångenskolan

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Nov 26
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Tångenskolan ligger vackert inbäddad i naturen i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs. Här går cirka 320 härliga elever. Vår målsättning är att vi ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda rutsättningar för lärande.

Sedan höstterminen 2021 bildar skolenheterna Tångenskolan F-6, Glöstorpsskolan 7-9 och Gunnestorpsskolan F-6 ett gemensamt skolområde. Skolorna samarbetar för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest. Tångenskolans mellanstadium är sedan dess placerat i nya lokaler på Glöstorpsskolan.

Då vår tidigare förstelärare på mellanstadiet har fått nytt uppdrag, söker vi en ersättare från VT-22. Du kommer undervisa i MA/NO i åk 4 samt driva pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan. I tjänsten ingår även mentorskap för en åk 4.

Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan. Du arbetar för att höja elevernas måluppfyllelse genom ett språkutvecklande arbetssätt samt arbetar för en tydlig studiero i klassrummet och en trygg skoldag för våra elever. Du har en helhetssyn på elevers utveckling, hälsa och lärande. I övrigt ingår ordinarie läraruppgifter såsom dokumentation, bedömning och föräldrakontakter.

Som förstelärare på skolan ingår du i vår utvecklingsgrupp tillsammans med rektor, specialpedagog och speciallärare. Utvecklingsgruppen driver skolans pedagogiska utvecklingsarbete och det kollegiala lärandet. Gruppen ansvarar för skolans systematiska kvalitetsarbete och arbetar därigenom fram mål och strategier för att höja elevernas måluppfyllelse. Gruppen planerar även för ämneskonferenser, främjandemöten och studiedagar. I ett kollegialt lärande har du en central och viktig roll genom att handleda och coacha, samt genom att bidra med kunskaper om forskning och beprövad erfarenhet. Som förstelärare i MA/NO kommer du också att ansvara för ämneskonferensen i dina ämnen.

Under föregående läsår arbetade vi på skolan med boken Lektionsdesign för att lära mer om differentierad undervisning och kunna arbete mer lösningsfokuserat för att möta alla elever i undervisningen. Detta läsår ligger fokus på att fördjupa och implementera det förhållningssätt och de metoder som beskrivs i Lektionsdesign, samt att knyta samman detta med utveckling av ledarskapet i klassrummet. Vi har även ett pågående arbete med LEVLA, som är en metod för att anpassa lärmiljön.

KVALIFIKATIONER
Till tjänsten som förstelärare söker vi dig som är legitimerad lärare med inriktning mot grundskolan årskurs 4-6, med behörighet i MA/NO. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med ovan nämnda metoder utifrån Lektionsdesign och LEVLA.

Du behöver även
• ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• ha bedömts av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
• vara lärare med fyra års legitimerad undervisning
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet
• ha god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling
• ha utvecklad analytisk förmåga
• ha förmåga att vara drivkraft i en delakultur
• ha förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå

För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor.

Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Vi hoppas att just du vill vara med och utveckla Tångenskolan. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Intervjuer är planerade till vecka 50.
Arbetspsykologisk testning kommer att tillämpas.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Lärare i MA / NO till årskurs 4 på Tångenskolan

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Nov 26
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Tångenskolan ligger vackert inbäddad i naturen i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs. De 320 eleverna på skolan har tillgång till en lekpark, bollplan och naturområden och alla elever använder sig av Ipad eller Chromebook.

Sedan höstterminen 2021 bildar skolenheterna Glöstorpsskolan 7-9, Gunnestorpsskolan F-6 och Tångenskolan F-6 ett gemensamt skolområde. Detta innebär att skolorna samarbetar för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest.

Tångenskolans mellanstadium är sedan terminsstarten i augusti 2021 placerade i nya lokaler på Glöstorpsskolan. Vår målsättning är att Tångenskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande samt tar ansvar för sin lärmiljö.

Vi söker nu en lärare i Ma och NO för undervisning i årskurs 4. Du kommer ha ansvar för att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Tillsammans med ditt ämne/- och arbetslag arbetar ni gemensamt för att stärka elevernas inlärningsprocesser och skapa en så god lärmiljö som möjligt. I tjänsten ingår även mentorskap i en klass tillsammans med en kollega.

KVALIFIKATIONER
VI söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 4-6 med behörighet att undervisa i MA och NO. Har du även behörighet att undervisa i engelska är det meriterande, men inget krav. Du uttrycker dig obehindrat i svenska i tal och skrift.

För att passa hos oss är det viktigt att du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med eleverna och verksamhetens bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

Hos oss erbjuds du ett meningsfullt uppdrag med stor möjlighet att göra skillnad!

Varmt välkommen med din ansökan.

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Stödassistenter till BmSS

Stödassistent
Läs mer Nov 25
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad som stödassistent hos oss på Sven-Agne Larssons väg boende med särskilt stöd för personer med LSS-beslut?
Här erbjuds boende för 8 personer med olika neuropsykiatriska-, psykiska- samt intellektuella funktionsvariationer.

Vi söker nu två stödassistenter med starkt engagemang och driv för att skapa meningsfullhet i vardagen för våra brukare. Arbetet innefattar arbete både i brukarens hem och i aktiviteter ute i samhället. Tillsammans med övriga kollegor kommer du att ansvara för planering och utveckling av verksamheten. I arbetet ingår att motivera brukarna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen.
Som stödassistent gör du det möjligt för våra brukare att utvecklas och växa. I vårt arbete utgår vi från ett lågaffektivt förhållningssätt i alla situationer. Vårt främsta verktyg är vårt förhållningssätt och vår inställning, där bemötandefrågor och metodutveckling är centralt.
Vi arbetar med utgångspunkten att varje individ ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka hur dagen ser ut och vad den behöver för stöd. Individen ska ges möjlighet att utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt. Allt vårt arbete utgår ifrån den enskildes integritet och självbestämmande och i ditt uppdrag som stödassistent ingår även att agera kontaktperson för brukare på enheten och tillsammans med denne upprätta och följa upp genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum).
Förutom det brukarnära arbetet samarbetar du med brukarens nätverk och andra samarbetspartner på ett professionellt sätt. Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvårdsteamet. I arbetsuppgifterna ingår även medicinhantering enligt delegation, social dokumentation i systemet Treserva och vissa andra administrativa uppgifter. Vi ansvarar för olika ombudsroller som t.ex. hygien, brand, inköp.
Arbetet innebär schemalagd tid vilket innebär dag-, kvälls-, jour- och helgtjänstgöring. Eftersom vi främst arbetar i brukarens vardag kan det innebära att du kan utsättas för passiv rökning och pälsdjur.
I dagsläget är vi tre verksamheter som har ett mycket nära och fint samarbete där vi stöttar varandra på olika sätt för att möjliggöra att alla kan delta på APT, verksamhetsmöten, planeringsdagar och vid andra akuta situationer som kan uppstå.
Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Utbildning - Krav
Vi söker dig som är utbildad på vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, stödassistentutbildning via vuxengymnasium eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

B-körkort och körvana - Meriterande
För tjänsten krävs B-körkort och körvana då våra individer har aktiviteter utanför hemmet.Ansvarsfull - Krav
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Bemötande - Krav
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Samarbetsinriktad - Krav
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Kommunikativ - Krav
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska till hemsjukvården

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 26
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Är du den som gör skillnad i vardagen för våra patienter? Vi söker nu en sjuksköterska till vår enhet hemsjukvård i ordinärt boende. Vår enhet består av ett härligt team sjuksköterskor som stöttar varandra och du kommer få hjälp att sätta dig in i arbetet genom stöd, handledning och tydliga rutiner. Det finns ett väl fungerande samarbete med andra yrkesprofessioner för att arbeta personcentrerat, med rådgivning och med utbyte av kompetens. Du kommer att tillhöra stadsområde Nordost och utgår ifrån vårt kontor på Kultivatorgatan 6.

Vi söker dig som vill arbeta med våra patienter i deras hemmiljö. Vi erbjuder dig ett flexibelt och utvecklande arbete med möjlighet att påverka. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, som du även följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och enligt våra kvalitetsregister. Hos oss bidrar du till att våra patienter får mer frihet och inflytande över det dagliga livet och i det egna hemmet.

För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare. Du arbetar främst dagtid med endast en till två kvällar i månaden samt var fjärde helg. Läs mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Göteborgs stad i Framtidens Karriär: https://sjukskoterskekarriar.se/2021/04/16/aldre-samt-vard-och-omsorg-framtidens-arbetsplats/

Vem blir din chef?
Birgitta Granhed Olofsson arbetar som enhetschef för hemsjukvård och BmSS i område Nordost. Hon har arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård under 30 år i roller som distrikssjuksköterska, medicinskt ansvarig sjuksköterska, områdeschef och enhetschef för hälso- och sjukvård. Hon har ett relationsskapande ledarskap och arbetar utifrån gemensamma mål tillsammans med sin personal. Med särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor, patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Det är viktigt för Birgitta att personalen känner trygghet och delaktighet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av yrket är meriterande men inget krav för tjänsten, därför välkomnar vi även dig som är nyexaminerad sjuksköterska. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.

Mötet med den enskilde och dess anhöriga är en viktig del i arbetet, därför vill vi att du har förmåga att lyssna på och skapa dig en förståelse i syfte att förstå deras behov. För oss är det viktigt att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra och skapar goda relationer, detta gör du genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Då en stor del av arbetet sker i hemmet hos patienten, är det viktigt att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta välgrundade beslut.

Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor, i syfte att förbättra vår verksamhet. Din delaktighet är viktigt för oss! Arbetet kräver även att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.

Låter det som ett arbete för dig? Urval och intervju sker fortlöpande, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödpedagog teckenspråk till Kaggeledsbacken

Stödpedagog
Läs mer Nov 23
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Är det du som är med och gör skillnad?
Vill du hoppa på ett spännande uppdrag?
Kan du teckenspråk?

Då behöver vi dig!

Vill du dela med dig av din erfarenhet och kompetens och arbeta inom vår verksamhet? De brukare vi stöttar har intellektuella, psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar.
Arbetsgruppen består av stödpedagog samt stödassistenter. Arbetsgruppen kännetecknas av att alla kan flytande teckenspråk, att man arbetar med flera kollegor under arbetspasset och att man alltid har brukarfokus.

I vår verksamhet är förstaspråket teckenspråk och några av personalen är själva döva eller har hörselnedsättning. Vi har god kännedom om teckenspråkigas situation och förutsättningar och vi fungerar som brobyggare och länk mellan brukaren och annan vård, myndigheter och samhällskontakter.

Som medarbetare hos oss ingår du i ett arbetslag med stödassistenter och stödpedagoger, mycket samverkan sker även med andra professioner som finns kring brukarna. Exempelvis har vi ett nära samarbete med förvaltningens metodutvecklare.

I rollen som stödpedagog stöttar du brukarna i det dagliga livet, bland annat genom att ge omvårdnad, hantera läkemedel efter delegering och sköta social dokumentation.

Vidare kommer du tillsammans med enhetschef ansvara för processen kring dokumentation, metod- och kvalitetsutveckling på boendet samt ingå i ett nätverk inom staden med andra stödpedagoger inom verksamhetsområdet.
I mitt ledarskap är jag lyhörd och skapar förutsättningar för att mina medarbetare ska lyckas med sitt uppdrag, säger Darko Torres, enhetschef.

För att möta framtida utmaningar arbetar vi fortlöpande utifrån ett gemensamt utvecklingsprogram. En strategisk fråga för oss är systematisk uppföljning av kvalitén och nyttan av våra insatser ur brukarnas perspektiv där vi lär oss av dem vi är till för. Genom att analysera resultaten/utfallen kan vi öka våra kunskaper om vilka insatser som ter sig verkningsfulla, och därmed fokusera på att åstadkomma ökat mervärde och brukarnytta.

Som stödpedagog går du på ett arbetsschema med både dags-, kvälls, och helg-tjänstgöring.
Vi använder TimeCare Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.

KVALIFIKATIONER
Arbete som stödpedagog kräver att du har en eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet. Utbildningen ska omfatta minst 200 YH-poäng eller minst 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.

För att kunna hjälpa våra brukare på bästa sätt är det viktigt att du har erfarenhet av personer med intellektuella, psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar samt att du ska kunna teckenspråk.

Har du kunskap inom AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) är det en fördel.
Körkort är meriterande.

Verksamheten ställer höga krav på att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar.

Vi tror att du som söker tjänsten är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas.

Vi ser gärna att du har ett öppet och kommunikativt förhållningssätt, du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde för att skapa en god atmosfär i mötet.
Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Då dina arbetsuppgifter innefattar personlig omvårdnad och stöd värdesätter vi att du i din yrkesroll arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

Låter det spännande?
Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån.
Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten för grundsärskolor och SU-grupper

Personlig assistent
Läs mer Nov 15
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsenheten mot grundskola ansvarar för att förmedla vikarier till Grundskoleförvaltningens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och förskoleklasser. Våra skolor är belägna i olika utbildningsområden i staden och som timvikarie arbetar du på flera olika verksamheter. Detta innebär att arbetet kommer att vara omväxlande med många nya möten men framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever!

Nu söker vi timavlönade elevassistenter som vill arbeta i våra grundsärskolor och SU-grupper.

Som timvikarie hos oss assisterar du elever i behov av särskilt stöd. Oftast arbetar du med en specifik elev, ibland med en grupp och ibland hjälper du till med hela klassen. Du stöttar elever under lektionstid, på raster samt på fritidshemmet. Uppdragen innebär även omvårdnadsarbete, där man hanterar bland annat tekniska hjälpmedel, hygienarbete och sondmatning vid behov.

Under större delen av året är det ett högt tryck och det finns goda chanser att arbeta mycket, men möjligheten att jobba extra i exempelvis kombination med studier finns också. Du lägger in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem och får förfrågningar via sms när ett behov uppstår i verksamheterna som matchar din tillgänglighet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant erfarenhet för tjänsten. Har du kunskap om olika tekniska hjälpmedel och lyftteknik, teckenspråk samt AKK är detta ett stort plus. Vi ser gärna att du är utbildad elevassistent, eller har annan relevant utbildning inom omvårdnad.

Om du har erfarenhet av arbete med utåtagerande elever, tal-och kommunikationssvårigheter, intellektuell funktionsvariation, neuropsykiatrisk funktionsvariation eller fysiska funktionsvariationer är det meriterande.

Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära placeringsbesked på en skola med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i arbetet och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Vi rekryterar medarbetare med olika bakgrund, kunskap och kompetens för att skapa mångfald inom Bemanningsenheten. Vi behandlar alla ansökningar löpande och rekryterar utifrån verksamheternas behov.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Är du då vår nya distriktssköterska/specialistsjuksköterska mot vård av äld

Distriktssköterska
Läs mer Nov 26
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi växer och behöver bli fler och vill välkomna dig som distriktssköterska/specialistsjuksköterska i vård av äldre till Lundby, stadsområde Hisingen. Vårt kontor finns på Bror Nilssons gata 5 beläget på Lindholmen med goda kommunikationsmöjligheter så du kan ta både båt, buss och cykel till arbetet.

Är du engagerad och har intresse att påverka och göra skillnad inom hemsjukvård, trivs med eget ansvar och ta egna beslut då kommer du att trivas hos oss
I rollen som distriktssköterska/Vård av äldre blir din uppgift att få patienten att känna sig trygg genom god vård, ni tar tillvara det friska samt tillgodoser omvårdnadsbehoven inom ditt ansvarsområde. Du arbetar självständigt men ingår samtidigt i ett team med olika professioner runt patienten där alla är en viktig del i helheten.

Vi arbetar aktivt med vår förskrivningsrätt och vår roll i den kommunala Hälso- och sjukvården. Vi erbjuder en individuell introduktion där upplägget och tiden anpassas utifrån önskemål och tidigare erfarenheter. Vi arbetar för en trygg arbetsmiljö där arbetsglädje och flexibilitet är i fokus. Du kan också läsa om en av dina blivande kollegor på länken: https://www.metrojobb.se/artikel/8453-sjuksköterskan-man-blir-nästan-lite-beroende-av-at

Vem blir din chef?
Din chef blir Margaretha Elovsson, hon är distriktssköterska i botten och brinner för den kommunala Hälso- och sjukvården. Vill du veta mer så kontakta det fackliga ombudet Thomas Ekelund.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska eller vård av äldre. Arbetserfarenhet från området och förskrivningsrätt är meriterande. Vidare har du B-körkort.

Du är nyfiken och tar ansvar för ditt arbete. Du är trygg i din arbetsroll och bidrar till ett positivt och trevligt arbetsklimat. Du har lätt för att arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga med övriga i teamet.

Vi ser med glädje fram emot din ansökan!


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu