GÖTEBORGS KOMMUN jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Förhandlingsansvarig Utvecklingsledare med inriktning arbetsrätt och samver

Organisationsutvecklare
Läs mer Dec 4
Nytt
Göteborgs Stads Förskoleförvaltning ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 360 kommunala förskolor. Förvaltningen har cirka 8 900 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla en trygg och lärorik förskola för alla barn.
Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Vi stärker nu vår kompetens och inrättar en ny tjänst som Förhandlingsansvarig Utvecklingsledare inriktad på arbetsrätt och samverkan. Vill du vara med på vår utvecklingsresa?

Enheten HR-processer är en ny enhet med start 1 januari 2024. I enhetens uppdrag ingår att arbeta med samlad utveckling av HR-processerna för att stärka och säkra kompetensförsörjningen till verksamheten nu och framåt. Vi arbetar processorienterat med strategiskt utvecklingsarbete tillsammans inom avdelningen och med verksamheten. De processer som enheten ansvarar för är: förhandling, arbetsrätt och samverkan, arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, omställning, chefs- och ledarutveckling, kompetensförsörjning samt controllerfunktion.

Som Förhandlingsansvarig Utvecklingsledare med inriktning arbetsrätt och samverkan har du förvaltningsövergripande uppdrag att leda, driva, och ansvara för genomförande, utveckling och uppföljning inom ditt ansvarsområde; arbetsrätt, förhandling och samverkan. Du driver, värnar om och vidareutvecklar ett gott samverkansklimat tillsammans med våra fackliga parter.

I rollen ingår:
• Huvudansvar för arbetsrätt, förhandling, avtal och samverkan inom förvaltningen.
• Hantering av uppdrag från nämnd eller förvaltningsledning.
• Tätt samarbete med och stöd till kollegor inom HR-avdelningen inom ansvarsområdet.
• Omvärldsbevakning inom området.
• Att bära och företräda ansvarsområdet inom förvaltningen och externt.
• Att stödja chefer och verksamhet i tolkning och kunskap kring lagar och avtal samt ansvara för och genomföra utbildningar inom området.
• Förhandling med fackliga parter ex tvisteförhandlingar, svårare arbetsrättsliga ärenden i förvaltningen.
• Dialog och samverkan med fackliga parter.
• Visselblåsarfunktion.
• Delaktig i lönebildningsprocessen.
• Tätt samarbete med och stöd till kollegor inom HR-avdelningen inom ansvarsområdet.

Vi arbetar i trevliga lokaler på Gamlestads Torg 5 som du lätt når med buss och spårvagn. På vårt kontor arbetar vi utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket ger större frihet att välja arbetsutrymme utifrån arbetsuppgifternas syfte.

Välkommen med din ansökan! Vi gör urval under v. 3 och intervjuer sker under v. 4 2024.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen inom HR, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, till exempel juridik.

Vi vill även att du har minst fem års erfarenhet inom arbetsrätt, förhandling och samverkan.

Du ska ha förmåga att växla perspektiv och arbeta både operativt och strategiskt inom områdena arbetsrätt, förhandling och samverkan. Du är trygg i arbetsgivarrollen i bland annat förhandlingssituationer.

Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig förvaltning.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde, sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang samt visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.

På ett effektivt sätt kan du identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. I rollen ingår att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.

Du motiveras av tydligt definierade mål, har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling samt följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Planeringsledare samordnad skötsel

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Dec 5
Nytt
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 850 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad arbetar utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en planeringsledare samordnad skötsel till avdelningen Drift och Underhåll, verksamhetsområde Samordnad Skötsel på den nya förvaltningen Stadsmiljö!
Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter där du har stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet. Hos oss får du möjlighet att påverka göteborgarnas vardag och vara delaktig i att driva utvecklingen framåt i Göteborgs Stad.

I rollen som planeringsledare kommer du att ansvara för att stödja, leda, följa upp samt utvärdera driftentreprenader vars slutleverans är främst inom områdena vinterväghållning, grönyteskötsel och barmarkrenhållning inklusive tillhörande anläggningar och objekt.
I ditt uppdrag ingår att hålla i olika möten, skapa rutiner samt vara med och utveckla Staden i ett led att bli en bättre beställare

Du kommer att samverka med kollegor, andra förvaltningar, aktörer och entreprenörer för att tillsammans säkerställa en leverans av ändamålsenlig och resurseffektiv barmarksrenhållning, grönyteskötsel samt vinterväghållning till stadens invånare, besökare och näringsidkare.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att operativt arbetsleda och samordna både medarbetare och entreprenörer. Vi tror att du är van vid en samordnande roll och har en väl utvecklad kommunikationsförmåga. Du får energi av att leda, engagera och motivera andra.

Vidare i rollen som planeringsledare kommer du att:
Delta i och bidra till upphandlingsarbete. Delta i och bidra till kvalitetsarbete exempelvis genom att arbeta för att samtliga områden sköts, utvecklas och följs upp på ett likvärdigt sätt utveckla samarbete mellan förvaltningar samt ta emot olösta frågor och arbeta fram svar.
Vara förvaltningens representant i olika projekt och samrådsgrupper.KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå, förslagsvis inom drift-och underhåll av grönytor och/eller trafikala miljöer, alternativt arbetslivserfarenhet samt yrkeskompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med samordning av drift- och underhåll i stadsmiljöer, önskvärt är även erfarenhet av arbetsledning i drift- och underhållsuppdrag samt vana av att förhandla och driva arbetet framåt. Körkort B och goda IT kunskaper är ett krav.

Du har ett intresse för miljöfrågor kopplat till drift- och underhåll. Det är meriterade om du har kunskaper och erfarenheter av LOU, entreprenadjuridik samt avtalsformerna AB04, ABT och ABFF och därmed kunna tolka, läsa och förstå olika typer av avtalshandlingar korrekt. Utbildning i Bas U och Bas P är meriterande.

Du är strukturerad och bra på att organisera och planera ditt och andras arbete. God problemlösningsförmåga är en viktig del av arbetet tillsammans med ett engagemang för att utveckla verksamheten. Då tjänsten kräver många kontaktytor behöver du ha en god kommunikativ förmåga samt att du har lätt för och trivs med att samarbeta.

Tjänsten är tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Ansök nu

Stödassistent inom autismspektrum

Stödassistent
Läs mer Dec 1
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett meningsfullt jobb där du får vara delaktig i ett utvecklingsarbete? Söker du omväxling, utmaningar och trevliga kollegor? Då ska du söka till Krabbelidernas BmSS-boende där du får vara med och göra skillnad i arbetet för personer med autism, intellektuella funktionsnedsättningar samt utmanande beteende. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten och skapa en meningsfull vardag för dem vi är till för.

På Krabbeliderna bor det 6 hyresgäster.
Som stödassistent här arbetar du utifrån genomförandeplaner, arbetspassbeskrivningar, arbetsrutiner, handlingsplaner etc. Du är ett stöd i att nå måluppfyllelse och skapa meningsfullhet i vardagen. Arbetsuppgifterna är att ge stöd till hyresgästen i och utanför hemmet utifrån var och ens behov och önskemål. Du har kontinuerlig vägledning av stödpedagog.

Läs mer om verksamheten och enhetschef Anna Gül på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/annagül/

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, likaså
erfarenhet av arbete med målgruppen. Även god datavana, kunskaper i social dokumentation samt b-körkort är meriterande.

Vi ser det också som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av följande metoder: LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) , Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal).

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.

ÖVRIGT
Enhetschef Anna Gül kommer att vara på semester under delar av annonsperioden. I hennes frånvaro svarar Yeshi Zereaburuk på frågor.

Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier till Boende med särskild service

Stödassistent
Läs mer Dec 1
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Timvikarier till Bemanningsenheterna Funktionsstöd

Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom funktionsstöd! Hos oss kommer du arbeta med personer med olika typer av funktionsvariationer som exempelvis autism, down syndrom och fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar.

Verksamheterna är uppdelade i olika geografiska områden: Hisingen (Norra- och Västra Hisingen samt Lundby), Nordost (Angered, Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala), Centrum (Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda, Johanneberg Guldheden och Landala), och Sydväst (Askim, Frölunda Högsbo och Västra Göteborg). Din anställning blir placerad till det geografiska område du visar intresse för efter genomgången rekryteringsprocess.

Arbetet på boende med särskild service (BmSS) innebär varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. Genom att finnas där som stöd för våra brukare bidrar du till en meningsfull vardag.
Som timvikarie lägger du dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem när du önskar arbeta. När behov uppstår i verksamheten bokar våra bemanningsplanerare in dig på pass.

I Förvaltningen för Funktionsstöd arbetar vi med kompetensförsörjning genom konceptet 3T- Tim till tillsvidare, vilket innebär att det finns en utbildningsinsats i syfte att kombinera utbildning med arbete via bemanningsenheten. Målsättningen är att det ska leda till en tillsvidareanställning i förvaltningen efter slutförda studier.

Som timvikarie erbjuds du:
- Flexibel arbetstid förlagd dagtid, kvällstid eller natt på vardagar och helger.
- Styra din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar därefter.
- Kombinera arbetet med studier, annan sysselsättning eller pension.
- Goda möjligheter till sommarjobb och en framtid inom staden.

KVALIFIKATIONER
För att kunna kommunicera med brukare, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket vilket innebär godkända betyg i Svenska A, SAS Grund D eller motsvarande. Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Det är önskvärt om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom området. Har du en stödassistent utbildning, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen "funktionsnedsättning". Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig ser vi det som meriterande.

För att trivas med tjänsten behöver du ta dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.

ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis om du har meriterande utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter---kontrollera-egna-uppgifter/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Utvecklingsledare process-och projektutveckling

Organisationsutvecklare
Läs mer Nov 29
Förvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska stadsplaneringen i Göteborgs Stad. Den ansvarar även för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. Vi skapar förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet och en inbjudande offentlig miljö. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

I Göteborgs Stad arbetar vi utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bidra till en sammanhållen stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv?
Stadsbyggnadsförvaltningen är tillsammans med de andra stadsutvecklande förvaltningarna inne i ett utvecklingsskede där vi utvecklar våra arbetssätt för att bättre kunna leverera utifrån vårt uppdrag.

Nu söker vi en utvecklingsledare med helhetsperspektiv som ska driva och utveckla vårt övergripande process- och projektutvecklingsarbete tillsammans med våra systerförvaltningar. Du identifierar förbättringsområden som går i linje med våra mål och strategier och du stöttar våra verksamheter mot ett processorienterat arbetssätt. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, såväl operativt som strategiskt.

En viktig del av tjänsten är förändringsledning för att stötta våra verksamheter mot processorienterade arbetssätt. Du kartlägger och utvecklar processer med syftet att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling för en högre kvalitet och service för de vi är till för. I arbetet använder du dig av praktiska verktyg och metoder för att säkerställa analys och kvalitetsmedvetenhet.

Enheten kvalitet, som du kommer tillhöra, arbetar med förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och uppdrag och säkerställer att detta ligger i linje med övergripande ledning och styrning. Idag finns inom enhetens uppdrag ansvar för frågor som rör forskning och innovation, digitalisering, miljöledning och säkerhet.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk utbildning, minst kandidatexamen, inom relevant område eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har även utbildning eller erfarenhet inom process-och projektutveckling samt verksamhetsutveckling.

Vi söker dig som är drivande, tänker nytt, gillar utmaningar och ett omväxlande arbete. Du trivs med att arbeta självständigt, är flexibel och beredd på att ta ett stort ansvar för eget operativt arbete.

Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet, gärna längre. Om du har arbetat i offentlig förvaltning och har förståelse för Göteborg Stads organisation, ledning och styrning är det meriterande.

Du har:
• Erfarenhet av arbete med processutveckling och processmodellering
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av projektledning
• God kunskap om relevanta kvalitetsmetoder. Erfarenhet av nyttorealisering är
meriterande
• Kunskap och erfarenhet i att arbeta med processmodelleringsverktyg. Erfarenhet av 2c8 är
meriterande
• God erfarenhet av att arbeta i Officepaket och lätt för att lära nya IT-verktyg


För att lyckas i rollen behöver du:
• Ha en stark kommunikativ förmåga och kunna inspirera, motivera och engagera andra. Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift.
• Vara strukturerad och analytisk samt leverera resultat med hög kvalitet.
• Vara mål- och resultatorienterad med en god förmåga att utveckla och driva förbättringsarbete
• Ha god förmåga att arbeta utifrån en helhetssyn
• Ha en mycket god samarbetsförmåga

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Behandlare/socialsekreterare till HVB Triton

Socionom
Läs mer Dec 4
Nytt
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett varierande och givande arbete, där du bidrar till en trygg vardag för barn och ungdomar? Nu söker vi en engagerad behandlare till vårt team på Triton.

Triton är ett av Socialförvaltningen Nordosts HVB-hem. Vi finns i Utby och har plats för sex barn/ungdomar i åldern 9 -13 år. De som bor här kommer främst från Nordöstra Göteborg och placeras företrädelsevis utifrån SoL. Närhetsprincipen ger möjlighet att gå kvar i sin skola och även ha närheten till familj och nätverk.

Vi har organiserat verksamheten utifrån att den ska vara så hemlik som möjligt, vilket innefattar alla praktiska arbetsuppgifter som vanligtvis förekommer i ett hem. Som behandlare ger du stöd och omsorg i vardagen och har samtal med barnen samt med familj, skola och övrigt nätverk. Dokumentation och möten med socialtjänst och övriga aktörer runt barnen ingår också i dina arbetsuppgifter.

Vårt arbete bedrivs med fokus på placeringar som varar några månader upp till ett år. Vi har ett systemteoretiskt synsätt och bemötande och vi arbetar systematiskt med behovsområden enligt BBIC. Vi har ett salutogent förhållningssätt och erbjuder en stabil miljö samt en strukturerad vardag. Med detta som bakgrund är vår ambition att möta behov och att anpassa metod utifrån individ, familj och uppdrag.

Arbetstiden är schemalagd med tjänstgöring dag, kväll, natt och helg. I tjänsten ingår viss beredskap. Mestadels arbetar vi två-tre personer. Ensamarbete sker mellan 23-08. Sovande jour mellan kl. 00-06, då du också har en kollega tillgänglig med beredskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan beteendevetenskaplig examen. Alternativt har en annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete på HVB-hem. Erfarenhet av arbete inom olika behandlingsverksamheter riktade mot målgruppen är meriterande.

Vi ser det som positivt om du har ett systemteoretiskt synsätt och har vana av att arbeta enligt BBIC. Erfarenhet av beredskap och ensamarbete med målgruppen såväl som erfarenhet av samverkan med socialtjänst och skola är meriterande.

Här händer det många saker samtidigt och du behöver kunna behålla lugnet, prioritera, samarbeta och kommunicera, samt tycka det är roligt att vara med barn och ungdomar i vardagen. Du behöver vara en stabil och trygg vuxen som kan möta barnen och deras föräldrar med värme, omsorg och professionalitet. Ibland blir det bråk mellan barnen och då är det viktigt att du hjälper dem med konflikthantering och ger dem möjlighet till nya strategier. Du behöver därför vara pedagogisk och kreativ för att kunna möta varje barn på deras villkor.

Du ser till helheten och arbetar tillsammans med dina kollegor för att ge bästa möjliga stöd till barnen. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för personer du möter bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Ensamarbete förekommer ibland och du behöver även vara trygg i att arbeta och lösa problem självständigt.

B-körkort är ett krav och du behöver ha körvana.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida: https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Stödassistent till Melongatan 199

Stödassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av att arbeta som stödassistent på en gruppbostad som genomsyras av ett gott samarbete med kollegor och med brukarnas behov i fokus? Då har du hittat rätt!

Vi söker stödassistenter till Melongatan 199 som är ett boende för personer med olika funktionsvariationer.

I dina arbetsuppgifter ingår det att ge individuellt anpassat stöd, god service och omvårdnad till dem vi är till för. Här är det viktigt att vi har den enskilde brukaren i fokus. Hos oss får möta många olika människor och se dem utvecklas och genom mötena själv utvecklas som person. Tillsammans gör vi skillnad och vårt arbete är viktigt.

Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i ett hem.
Du arbetar aktivt tillsammans i arbetsgruppen med den sociala dokumentationen samt uppföljning kring dessa. Du kommer även att få vara en del i arbetet med att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Vi erbjuder dig en trygg anställning med ett flexibelt och meningsfullt arbete där du har möjlighet att påverka arbetets innehåll och dina arbetstider. Arbetstiderna är förlagda till dag/kväll, sovande jour samt varannan helg.

Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket ställer krav på att du behärskar svenska i både tal och skrift.

Erfarenhet av arbete inom funktionsstöd samt förståelse för tydliggörande pedagogik ses som meriterande. Datavana är önskvärt.

Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.

ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

Vid bokad intervju vänligen ha med följande: Pass/Nationellt ID, belastningsregister och betyg/diplom.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska till Göteborgs Stad

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Okt 10
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Vår ambition är att utveckla framtidens vård och omsorg. Vi söker dig som är sjuksköterska och vill vara med och göra det möjligt i både handling och bemötande. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.

Vi söker dig som vill arbeta med våra patienter i deras hemmiljö, du bidrar till patienternas frihet och inflytande över det dagliga livet och i det egna hemmet. Hos oss möter du oftast människor under en längre tid. Det innebär att du blir en mästare på möten och relationer. Som sjuksköterska arbetar du med att leda det hälso- och sjukvårdsinriktade arbetet kring patienten och göra självständiga bedömningar av sjukvårdsinsatser. Ditt uppdrag innebär även att identifiera och förebygga risker i vården samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Du samverkar i tvärprofessionella team och har alltid kollegor att rådfråga vid behov.

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att planera och påverka din arbetsdag. Hos oss finns många möjligheter att utvecklas. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda många olika vägar. Du kan växa i din yrkesroll, på bredden eller på djupet. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi strävar efter ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit som stöttar dig i din utveckling.

Vi har fyra stadsområden i Göteborgs Stad: Hisingen, Sydväst, Centrum och Nordost. Du kan arbeta inom flera olika verksamhetsområden; hemsjukvård i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, kompetensteam palliativ vård, Kålltorps hospice, funktionsstödsteam, korttidsenhet, ambulerande team samt nattenhet. Det stads- och verksamhetsområde som du är intresserad av väljer du enkelt i din ansökan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom vård av äldre, psykiatri eller distriktssköterska är meriterande för tjänsten. Om du har specialistutbildning kan du få ett fördjupat uppdrag utifrån din specialistkompetens. Vi ser gärna att du har erfarenhet av sjuksköterskeyrket men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. B-körkort är meriterande och inom många verksamheter ett krav då du tar dig till patienterna med bil.

Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med den enskilde och dess anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och ger ett gott bemötande. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödpedagog till daglig verksamhet

Stödpedagog
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett av Göteborgs stads mest utvecklande stödpedagogtjänst? Börja hos oss!

DV3 består av verksamheterna Storås Backe samt Tillsammans Daglig verksamhet. Det är till Tillsammans DV som vi nu söker en ny pedagog. Tillsammans DV är indelat i fyra nav som arbetar väldigt tätt tillsammans för helheten. På Tillsammans arbetar vi aktivitetsbaserat ihop med ständigt förbättringsarbete (LEAN).

Hos oss utgår du ej ifrån de deltagarna du arbetar närmast med, utan ifrån den kunskap, erfarenhet och intresse som du har med dig i de aktiviteter du leder och arbetar i. Givetvis med och i samklang med dina kollegor.

Deltagarna väljer själva vilken aktivitet de vill arbeta med utifrån sin genomförandeplan. Vi har en personalgrupp med ett fint samarbete och som trivs att arbeta ihop. Det är en personalgrupp som tycker om att utveckla sin verksamhet och därigenom våra deltagare och sig själva.

Hos oss får all personal gå Durewalls 3-dagars utbildning, HLR samt andra utbildningar som behövs för verksamheten. Vi arbetar med Välfärdsteknik. Vi satsar stort på AKK och vill gärna att du har kunskap i det.

Vi har fina och välutrustade lokaler på Angeredsvinkeln med många aktivitetsrum, - inom Färg & Form, Snickeri, Media, Textila hantverk, motion, sinnesrum samt en stor sal där vi kan har stora aktiviteter utefter önskemål hos deltagare och personal.

Vi arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten både för dig som personal och för våra deltagare och har fina resultat både i personalens och deltagarnas årliga enkäter. Vilket vi är mycket stolta över. Hos oss skulle du får härliga kollegor att arbeta och utvecklas tillsammans med.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.

Utbildning och kunskap inom AKK är meriterande.
Hantverk, data, musik & dans, motions kompetenser/kunskaper är önskvärt. Det är meriterande med kunskap inom de olika aktiviteterna som vi bedriver verksamheten inom: Hantverk, musik, data/välfärdsteknik motion samt sinnesrum.

Du ska se möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Du ska motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

Du är en tydlig och god kommunikatör samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden och intervjuer kommer att hållas löpande under veckorna ett och två år 2024.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter---kontrollera-egna-uppgifter/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Planeringsledare, inriktning digitalisering och innovation

IT-strateg
Läs mer Nov 29
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker just nu inom avdelning kvalitet och verksamhet en planeringsledare med inriktning digitalisering och innovation. Avdelning kvalitet och verksamhet ingår i område Utveckling av stadens verksamheter. Vårt uppdrag är att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom kärnverksamheterna till exempel kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i vissa fall förändrad lagstiftning. I avdelningens uppdrag ingår även stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och nationella minoriteter.

Som planeringsledare på stadsledningskontoret arbetar du med uppdrag utifrån politiska beslut. Inom avdelning kvalitet och verksamhet är fokus att stödja förvaltningar och bolag i deras implementeringsarbete av politiska beslut, lagar eller nya styrande dokument. Det handlar om förändringsledning på olika nivåer. Ibland är det mindre och kortare uppdrag, men även större och komplicerade förändringsinsatser inom en av Sveriges största arbetsgivare, Göteborgs Stad.

Du kommer att arbeta i ett team med fokus på digitalisering och innovation, där stadsledningskontoret har uppdraget att driva arbetet på en stadenövergripande nivå. Vi söker nu en engagerad och kompetent planeringsledare med fokus på att driva och stödja den innovativa och digitala utvecklingen av staden.

Arbetsuppgifterna som planeringsledare innefattar att:
• Ingå i uppdraget Driva digitalisering och innovation vilket medför att du tar ansvar för, och stöttar digitaliseringen av staden med syftet att förbättra stadens verksamheter och dess service till medborgare, näringsliv och besökare. I din roll som planeringsledare är det viktigt att samverka med olika aktörer både internt och externt. Det kan innebära att du arbetar med andra avdelningar inom staden, samarbetspartners inom näringslivet och andra offentliga organisationer för att främja stadens digitala utveckling och innovation.
• Ansvara för att politiska beslut och styrande dokument implementeras effektivt inom Göteborgs Stad. Detta innebär att tillsammans utveckla och genomföra strategier och planer för att säkerställa att målen i besluten uppnås.
• Utvärdera och analysera effekterna av digitaliseringen och förändringsinsatserna. Detta inkluderar att samla in och tolka data samt utvärdera resultat och effekter.

KVALIFIKATIONER
För detta uppdrag behöver du ha relevant högskoleexamen inom i första hand systemvetenskap/informatik gärna med inriktning mot business intelligence. I andra hand kan även examen inom t ex beteendevetenskap, ekonomi, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som lämplig komma ifråga.

Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av ledning av digitaliseringsarbete och verksamhetsutveckling, samt att du har jobbat med större förändringsuppdrag på strategisk nivå. Om du har erfarenhet av data governance och data-drivet beslutfattande är det meriterande.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha mycket god strategisk och analytisk förmåga, nyfikenhet samt mycket goda kunskaper om innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling. Att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom AI, digitalisering och innovation är en viktig del av ditt arbete. Du behöver vara mål- och resultatorienterad med en förmåga att se helheten före delarna.

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt arbete så förändringar är ett naturligt inslag i vår arbetsdag. Är du dessutom prestigelös och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor så kommer du att trivas i vårt team.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier till Personlig Assistans i Göteborgs Stad

Personlig assistent
Läs mer Nov 16
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad?
Nu söker vi timvikarier inom personlig assistans i hela Göteborg som kan arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer.
Arbetet innefattar varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. En del av arbetet innebär även att dokumentera assistansanvändarens utveckling och behov. I arbetsuppgifterna kan det även ingå läkemedelshantering enligt delegation. Som assistent spelar du en central roll i att skapa en meningsfull vardag och bidra till assistansanvändarens välbefinnande och självständighet.

Du arbetar där assistansanvändaren är, vilket innebär att du befinner dig i assistansanvändarens hem eller på aktiviteter utanför hemmet.

Som timvikarie erbjuds du:
* Flexibel arbetstid förlagd dagtid, kvällstid eller natt på vardagar och helger.
* Styra din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar därefter.
* Kombinera arbetet med studier, annan sysselsättning eller pension.
* Goda möjligheter till sommarjobb/månadsvikariat och en framtid inom staden.

Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardagar och helg enligt schema. Sovande jour och dygnspass kan även förekomma, samt vaken natt.
Som timvikarie lägger du dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem när du önskar arbeta. När behov uppstår i verksamheten bokar våra bemanningsplanerare in dig på pass.

KVALIFIKATIONER
För att kunna söka jobb hos oss ska du ha fyllt 18 år.

Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av förflyttningshjälpmedel eller lyftteknik. Det är även meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till stödassistent, undersköterska eller en annan adekvat utbildning.

För att kunna kommunicera med assistansanvändare, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket vilket innebär godkänt betyg i Svenska A, SAS G eller motsvarande.

I din roll som personlig assistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Din attityd är öppen och positiv då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Som personlig assistent arbetar du effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer samt kan ta välgrundade beslut under tidspress.


ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)

Vid arbete med barn under 18 år:
Innan du erbjuds jobb med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag från polisens register. Beställt utdrag ska vara oöppnat och du måste själv begära detta utdrag. Du kan beställa det digitalt, som skickas till din digitala brevlåda, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/. Alternativt kan du beställa det via polisens hemsida, antingen elektroniskt eller med en blankett för personal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar (Utdrag nr 442.9).

För att få arbeta inom personlig assistens behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/omsorg--och-sociala-tjanster/arbetsmiljon-for-personliga-assistenter/

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödpedagog till nystartat boende med särskild service

Stödpedagog
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en del av en nystartad verksamhet?

I september 2023 startade vi en ny bostad med särskild service (BmSS) med inriktning mot lätt intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatri. Boendet är beläget på Långströmsgatan på centrala Hisingen med god tillgång till kollektivtrafik. Vi söker nu en stödpedagog som kommer att arbeta på schema dag/kväll samt varannan helg.

Som stödpedagog ska du, förutom att ge stöd till hyresgästen i allt som har med vardagen att göra, ha ansvar för det pedagogiska arbetet. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar, genomför och följer du upp rutiner, handlingsplaner och arbetsbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer.

Vi erbjuder ett arbete med möjligheter till egenansvar, utveckling och fortbildning. Du kommer att ingå i en grupp bestående av stödpedagoger och stödassistenter.

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödpedagogutbildning, eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet stödpedagog, aktiveringspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningen ska omfatta minst 200 yh-poäng eller minst 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.

Du ska ha arbetslivserfarenhet av verksamhetsområdet Funktionsstöd och erfarenhet av målgruppen neuropsykiatri/autism. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppstart av ny verksamhet och B-körkort är önskvärt men inget krav.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har hyresgästens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska till hemsjukvården i centrum

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är sjuksköterska till hemsjukvården i Majorna-Linné, stadsområde centrum. Vi utgår från kontor på Första Långgatan 28 A. Hos oss får du ett arbetsklimat som präglas av förtroende och frihet under ansvar. Här samarbetar vi, delar kunskap och ställer upp för varandra. Nu behöver vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och vara med och utveckla vår verksamhet!

Vårt uppdrag är att ge hälso- och sjukvårdsinsatser av god kvalitet och ett gott bemötande till våra patienter i deras hem. Vi har ett nära samarbete med varandra, arbetar aktivt med kompetensutveckling och utvecklas även tillsammans i gruppen. Du som legitimerad personal fyller en avgörande funktion i omställningen till en god och nära vård.

Som sjuksköterska i hemsjukvården möter du människor som behöver din hjälp. Du arbetar självständigt med bedömningar samt planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. Arbetet innebär även att du ansvarar för att handleda, delegera och vara en stödjande funktion för övriga professioner i teamet runt patienten. Vi har individuellt schema och arbetar två till tre kvällar samt tre helgpass på ett åttaveckors schema.

Som ny i din roll erbjuds du en individuell anpassad introduktion för att du ska komma in i arbetet på ett bra sätt där du får löpande rådgivning, nära ledarskap och utbyte av kompetens inom arbetsgruppen. I Göteborgs Stad finns det även goda karriärmöjligheter. Läs gärna mer i artikeln för Framtidens karriär: https://sjukskoterskekarriar.se/2021/04/16/aldre-samt-vard-och-omsorg-framtidens-arbetsplats/


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har en specialistutbildning som är relevant för vår verksamhet. Har du erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska så ser vi positivt på det men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. B-körkort är ett krav då vi kör bil till våra patienter.

Du är både kommunikativ och tydlig och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samtidigt som du säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du har en öppen och positiv attityd, visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, samt har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och att se frågor i ett större perspektiv. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Urval och rekrytering sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Skolsköterska Skälltorpsskolan

Skolsköterska
Läs mer Dec 1
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Skälltorpsskolan ingår i ett gemensamt skolområde tillsammans med Ellen Keyskolan och Backaskolan. I skolområdet har vi möjlighet att följa våra elever från förskoleklass till åk 9. Vi söker nu en skolsköterska till Skälltorpsskolan.

Skälltorpsskolan är en 7-9 skola med ca 280 elever. Vårt fokus är kunskaper, trygghet och studiero. Vår ambition är att elever får en undervisning av god kvalitet som gynnar elevers måluppfyllelse och resulterar i gymnasiebehörighet.
Som skolsköterska inom Grundskoleförvaltningen är du en del av Elevhälsans medicinska Insats, EMI. Göteborgs Stad har ett fastslaget basprogram för EMI som innefattar hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer. Skolsköterskan ansvarar för att organisera och planera sitt eget och skolläkarens mottagningsarbete under läsåret. Arbetet innefattar också frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa och du blir en länk i skolans elevhälsoteam. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och bidrar med din omvårdnadskompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.

I din roll som skolsköterska blir du en del av Elevhälsan och samarbetar med skolans personal och ledning utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd. Du har nära kontakt med skolans elever och även många kontakter med vårdnadshavare, externa vårdgivare och myndigheter utanför skolan.

Som skolsköterska ingår du i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Du erbjuds introduktionsutbildning och tillgång till mentor under introduktionstiden. Skolsköterskor får yrkesspecifik kompetensutveckling och har möjlighet till regelbunden handledning utanför skolan. Skolsköterska kan också handleda VFU-studenter inom samma yrke och som läser på någon av de godkända vidareutbildningarna för skolsköterskor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktsjuksköterskeutbildning eller med vidareutbildning inriktning skolsköterska. Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem, PMO. Meriterande är erfarenhet av arbete som skolsköterska och om du arbetat med barn och ungdomar.

I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande och kan prioritera ditt arbete utifrån aktuell situation. Förutom att du är trygg i din yrkesroll tycker du om att arbeta med människor. Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och se utvecklingsmöjligheter hos alla.

Låter det här som en tjänst som skulle passa dig? Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till någon av oss!

Vi ser fram emot din ansökan. Välkommen till oss!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Modersmålsläraren i telugu

Modersmålslärare i grundskolan
Läs mer Dec 4
Nytt
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Språkcentrum söker nu modersmålslärare i telugu på grundskolan.

Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara. Erfarenhet visar att barn och unga som tar del av undervisning och studiehandledning på sitt modersmål når kunskapsmålen i skolan i högre grad. Som modersmålslärare utvecklar du elevens språk genom att använda varierande arbetsformer och undervisningsmetoder. Du använder dig aktivt av digitala verktyg på ett sätt som gynnar elevens lärande.

Här kan du läsa vad Ayaan och Maryam säger om jobbet som modersmålslärare på Språkcentrum.
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20232610493251

Organisatoriskt tillhör du Språkcentrum, men huvuddelen av din tid arbetar du på de skolor inom förskola, grundskola, anpassad skola eller gymnasiet där du har uppdrag. Uppdraget kräver ett samarbete med rektor och personal på dessa skolor.

Din närmaste chef är en av enhetscheferna på Språkcentrum.
Kulturen på Språkcentrum präglas av engagemang, samarbete och utvecklingsorientering. En förmiddag i veckan träffar du dina kollegor på Språkcentrum i arbetslag eller språkgrupper där ni arbetar utifrån de utvecklingsbehov som har identifierats. Från din chef och dina kollegor på Språkcentrum får du stöd, inspiration och idéer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig och legitimerad modersmålslärare- och/eller grundskolelärare samt har minst 30 högskolepoäng i ditt modersmål. Vi ser gärna att du även är behörig och har legitimation för att undervisa i språket inom moderna språk på gymnasiet.

Du har goda didaktiska kunskaper i det aktuella språket och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Det är önskvärt att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete i svensk skola. Du är väl insatt i och förstår vikten av att jobba utifrån svenska skolans styrdokument.

Då digitala verktyg ska användas aktivt och genomtänkt i undervisningen krävs att du har god digital kompetens.

Då modersmålslärare dagligen möter grupper av elever där det finns en variation i såväl kunskaper som i ålder behöver du vara flexibel i ditt pedagogiska upplägg. Ditt förhållningssätt till barn och unga präglas av lyhördhet och uppmuntran. Du motiverar de unga du möter och ger dem en kraft och tro på sig själva.

I mötet med personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är tydlig med vad ditt uppdrag som modersmålslärare innebär. Som kollega är det självklart för dig att dela med dig av idéer och erfarenheter och utveckla Språkcentrum som helhet.

Som sökande till denna tjänst kommer du i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område. Vi kommer att utgå från dessa i vårt urval till intervju och kommer därmed inte begära in något personligt brev i denna process. Målet med detta arbetssätt är att göra urvalet objektivt och träffsäkert.


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Ansök nu

Lärare i Hem och konsumentkunskap och spanska åk 6-9 till Klarebergsskolan

Ämneslärare, 7-9
Läs mer Dec 5
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan. Klarebergsskolan är en F-9 skola som ligger i Kärra centrum. Skolan är lättillgänglig via kollektivtrafiken då det går bussar från Angereds Centrum, Hjalmar Branting och Centralstationen. Högstadiet har ca 340 elever och är organiserad i tre arbetslag, ett per årskurs. Vi är nu tillbaka i fräscha, nyrenoverade lokaler tillsammans med kollegor från övriga stadier.

Vi söker nu behörig lärare för ett vikariat på 100% i Hem och konsumentkunskap 50% och spanska 50% för undervisning för åk 6-9.

Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en utvecklande, trygg, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, elevhälsan, övrig personal, föräldrar samt med andra aktörer utanför skolan. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande.

På skolan arbetar många engagerade lärare som bidrar till goda resultat för våra elever och som hela tiden arbetar för att utveckla undervisningen. De senaste åren har vi bland annat utvecklat vårt arbete med puls för lärande, gemensamt förhållningssätt i klassrummet och kooperativt lärande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig lärare för undervisning i Hem och konsumentkunskap och spanska för åk 6-9. Kännedom om Vklass, google classroom och LGR22 och de nya bedömningskriterierna är meriterande.

Vi söker dig som har en positiv inställning och goda ämneskunskaper. Du är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att bygga relationer. För att motivera, inspirera och utmana eleverna behövs din förmåga att visa värme och sätta gränser.

Är du en lärare med stort engagemang och vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet tror vi att du passar för uppdraget. Har du även god förmåga att tydliggöra vilka mål utbildningen har och ser varje elevs möjligheter att nå dit ser vi fram emot din ansökan.

Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med i vårt härliga gäng? Skicka då in din ansökan redan i dag!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Specialistundersköterskor till Kärrahus vård- och omsorgsboende

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Kärrahus vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv?

Som specialistundersköterska hos oss får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra hyresgäster. Ditt uppdrag kommer styras av verksamhetens behov och syftar till kvalitetshöjande insatser och förbättringsarbeten.

Kärrahus vård- och omsorgsboende består av två sammanbyggda huskroppar, fördelat på fem våningar med inriktning demens, geropsykiatri samt somatik. Sammanlagt finns 109 lägenheter i boendet. Vi söker nu tre specialistundersköterskor till nyinrättade tjänster.

Förutom det ordinarie undersköterskeuppdraget ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i omvårdnadssituationer, bemötande och förhållningssätt utifrån personcentrerad vård- och omsorg. Vi ser gärna att du har erfarenhet med att arbeta med kvalitetsregister och social dokumentation.

Tillsammans med omsorgshandledare fungerar du också som stöd till enhetschefen i den dagliga handledningen och verksamhetsutvecklingen samt är delaktig i introduktionen av nya medarbetare.

Din arbetstid är främst vardagar på dagtid men enstaka kvällar och helger kan förekomma.

Varmt välkommen med din ansökan!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med yrkeshögskoleutbildning på minst 200 poäng, med inriktning demenssjukdomar eller geropsykiatri.

Du ska vara väl förtrogen med kraven i det dagliga arbetet på ett vård- och omsorgsboende och ha erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet krävs att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har erfarenhet av social dokumentation och arbete med kvalitetsregister.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att handleda individer och grupper.

Vi söker dig som är pedagogisk och har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.

Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

I stället för personligt brev kommer du att svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till tjänsten. Detta för en mer inkluderande och rättvis rekrytering.

ÖVRIGT
Innan erbjudande om anställning behöver du visa upp ett oöppnat utdrag från belastningsregister och en giltig ID-handling. Du beställer utdraget själv från polisens här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via rekryteringssystemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Lärare i slöjd till Ryaskolan åk 3-6

Grundlärare, 4-6
Läs mer Dec 5
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en viktig del av Ryaskolan?

Ryaskolan är en mångkulturell grundskola med elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Vårt fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. På Ryaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sin förmåga.

Vi söker en lärare för undervisning i slöjd för grundskolans elever år 3-6. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning. I uppdraget ingår du i ett team, som planerar och organiserar för slöjdundervisningen på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag på mellanstadiet och vara mentorsstöd.

Vi har ett unikt erbjudande där du är den första slöjdläraren som undervisar eleverna i åk 6 i en helt ny slöjdsal på den nybyggda Lundbyskolan, med flera rum och gott om plats i den stora salen. Eleverna i åk 3-5 får sin slöjdundervisning på Ryaskolan. Det innebär att du kommer att undervisa på två olika skolor.
Vi hoppas att du ser det som ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka verksamheten i vår skola.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation i slöjd. Det är meriterande om något ytterligare ämne ingår i din lärarlegitimation. Vi vill att du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument. Du behöver tala och skriva svenska obehindrat.

Vi tror att du delar vår uppfattning om att det gynnar hela skolan att ha ett gott samarbete med varandra, eleverna och deras vårdnadshavare. Vi hoppas att du vill växa i ditt ledarskap och i att det känns motiverande att känns spännande att söka nya vägar för att skapa intresse och motivation hos eleverna vi möter. Vi tänker att du tycker om att ta egna initiativ och att vi tillsammans gläds åt goda resultat.

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!


Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Stödassistenter till nyöppnat BmSS i Johanneberg

Stödassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en stödassistent till Glasmastäreplatsens bostad med särskild service (BmSS), som öppnade i oktober.
Servicebostaden består av åtta lägenheter med inriktning mot psykiatri och neuropsykiatri. Boendet är beläget på Glasmästaregatan i Johanneberg med god tillgång till kollektivtrafik.
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Stöd, omsorgs- och omvårdnadsinsatser utifrån biståndsbeslut och genomförandeplan.

En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som stödassistent på ett LSS serviceboende bidrar du med din kunskap och din erfarenhet för att ge brukarna en trygg och god omsorg. I din roll ingår att du planerar arbetet utifrån varje individs individuella behov och förutsättningar. Du ska planera, skapa struktur för den enskilde och i samråd med den enskilde/godman/företrädare upprätta genomförandeplan. Du arbetar aktivt med samverkan, både internt och externt, med de kontakter som brukare har för att stödet som ges ska vara så optimalt som möjligt.
I uppdraget ingår att stödja och hjälpa till med inköp, matlagning, städ, fritidsaktiviteter följa med på olika sjukhusbesök, kontakt med myndighet. Du kommer också ha ansvar för läkemedelshantering enligt delegation. Det ingår även ansvar för att skriva social dokumentation, kontaktperson uppdrag och ansvarsområde på verksamheten. På enheten finns en stödpedagog på plats som hjälper och stöttar dig i det pedagogiska arbetet.
Arbetet kan ibland vara både utmanande och psykisk krävande vilket kräver att du är trygg i dig själv och är professionell och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Det är viktigt att du är trygg med målgruppen då det förekommer ensamarbete.

Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, särskilt inom området funktionshinder. Om du också har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiatri och neuropsykiatri så är det meriterande.

Det är också önskvärt att du har kunskap och erfarenhet av följande metoder:
Lågaffektivt bemötande (LAB)
Motiverande Samtal (MI)
Ett självständigt liv (ESL)

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samtidigt som du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov.

Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang samt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande

ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Lärare i fritidshem till Lerlyckeskolan

Grundlärare, fritidshem
Läs mer Dec 5
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Lerlyckeskolan är en väletablerad stabil F-6 skola med ca 350 elever och 40 medarbetare. Under detta läsår fokuserar vi på att utveckla vår verksamhet gällande tillgängliga lärmiljöer, digitalisering och rastaktivitet. Sedan många år tillbaka arbetar vi utifrån systemteoretiskt förhållningssätt där lågaffektivt bemötande är en del. Vi utgår från att alla har ett gott uppsåt samt att vi tillsammans skapar en trivsam arbetsmiljö och goda förutsättningar. Våra ledord i vår kommunikation är att det ska vara hjälpsamt och att vi försöker vara tydliga med vad vi önskar av varandra.

Som lärare i fritidshem hos oss ingår du i arbetslaget runt två klasser i åk 3 tillsammans med två klasslärare och ytterligare en fritidslärare. I uppdraget ingår att stödja eleverna kunskapsutveckling samt viss undervisningstid under skoltid. Det kan innebära att delta i arbetet i klassrummet, att arbeta med elever i ett mindre sammanhang, att arbeta med praktiska, kreativa arbetsuppgifter med en mindre grupp elever eller att arbeta med någon elev enskilt - alltid med elevens behov i fokus. Efter skoltid ansluter en fritidsledare och tillsammans med dina fritidskollegor har ni huvudansvaret för vår fritidsverksamhet åk 3-5. Det är ett utmanande och spännande ansvar och utgår från styrdokumenten kompletterat med din påhittighet, professionalitet och initiativrikedom.

För oss är verksamheten och kollegialt lärande viktigt. Det innebär att alla Lärare i fritidshem träffas en gång i veckan för pedagogiska samtal och för att planera gemensamma aktiviteter. Uppföljning och utvärdering ingår givetvis. Vi värdesätter gemensamma rutiner, likartat förhållningssätt och lusten till ett ständigt lärande. I uppdraget ingår att arbetslaget är relativt självstyrande och fördelar resurserna utifrån barnens behov.

Tjänstens omfattning är 80% av en heltidstjänst.

KVALIFIKATIONER
Vi vill arbeta tillsammans med dig som är lärare i fritidshem eller motsvarande och som är väl insatt i skolans styrdokument. Du är en positiv och trygg förebild för våra elever. Erfarenhet krävs, gärna av elever med särskilda behov.

Personliga förmågor och egenskaper som vi värdesätter är god förmåga till kommunikation, självständighet i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt kreativitet och humor.

För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Lärare i Matematik och NO åk 7-9 till Gamlestadsskolan

Ämneslärare, 7-9
Läs mer Dec 5
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.

På Gamlestadsskolan går cirka 550 elever i årskurs F-9 och vi har även en särskola samt sex fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Vi fokuserar på att utveckla vår undervisning. Det gör vi bland annat med hjälp av vår språkpolicy som utgör ett stöd för att planera och genomföra undervisningen.

Skolan är organiserad så att det finns mindre skolor i den stora skolan, allt för att öka närheten och för att alla skall känna sig sedda.
Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel.

Vi söker just nu lärare i matematik och NO. Vi arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential och nu söker vi dig som vill vara med och dela vår utvecklingsresa.

Hos oss ser du medarbetare med stort engagemang för undervisning, utveckling och samarbete. Vi arbetar tillsammans i ämneslag för att kunna stötta varandra i arbetet med undervisning och våra elever. Vi arbetar intensivt för en framgångsrik skola med samsyn över alla årskurser och en röd tråd genom hela skolan. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete. Alla våra elever skall känna trygghet, trivsel och arbetsglädje. IT är ett självklart verktyg i dagens skola. Du kommer att ingå i arbetslaget åk 7-9 och undervisa i matematik och NO. Du deltar i planering, utvärdering och uppföljning av undervisning samt kollegialt lärande.

Vår vision är "Tillsammans lär vi oss och utvecklas för att kunna vara med och förbättra världen". Det ställer krav på oss alla att verkligen försöka arbeta tillsammans och vara villiga att lära oss nytt samt att vi hela tiden strävar efter förbättringar. I stort som i smått. Det är en vision för oss alla - både personal och elever. Vill du också vara med på vår resa?

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i matematik och NO i åk 7-9. Har du undervisningsvana inom fler ämnen ser vi det som meriterande.

Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Du har förmåga att skapa riktigt goda relationer med eleverna vilket gör dig och arbetslaget till det mest kraftfulla verktyget att upprätthålla såväl trygghet som studiero i och utanför skolan.

Du använder metoder för att inkludera alla elever och du är beredd att prova och ompröva din metodik för att tillgodose de behov som finns i den grupp som ditt arbetslag ansvarar för. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt.

För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.

Är det dig vi har beskrivit ovan så ser vi varmt fram emot din ansökan!


Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Lärare i fritidshem till Ellen Keyskolan

Grundlärare, fritidshem
Läs mer Dec 5
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer bli en del av ett arbetslag som ansvarar för verksamheten på ett fritidshem på Backaskolan under vårterminen 2024. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, följa upp och utvärdera undervisningen fritidsverksamheten. Du kommer också arbeta som resurs i skolverksamheten under skoltid tillsammans med klasslärare. Du kommer delvis att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, lärare i fritidshem, elevhälsan, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och har erfarenhet av arbete på fritidshem och som resurs i klass. Du behöver också ha viss erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser så som autism och ADHD. För oss är det viktigt att du har förmågan att motivera och inspirera eleverna till att lära. Du har en god pedagogisk förmåga och förstår vikten av att arbeta lågaffektivt med eleverna. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn.

I arbetet krävs god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. I ditt ledarskap har du förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande.ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning kompetensutveckling

Organisationsutvecklare
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Kan du planera, utveckla och genomföra en kompetensinventering av 10 000 medarbetare? I så fall så är du den vi söker!
Utvecklings- och kompetenscenter är en stödenhet under avdelning Kvalitet och Utveckling med uppdrag att strategiskt stötta, driva utvecklingsarbete och att möta kärnverksamhetens efterfrågan och behov av rådgivning inom kompetensutveckling, projektledning, processutveckling och analys. Enheten består av sakkunniga medarbetare inom olika områden och arbetar på både strategisk, taktisk och operativ nivå. Enheten utgår från ett helhetsperspektiv och tar aktivt initiativ till samverkan över organisatoriska gränser både inom och utom förvaltningen. Arbetet utgår från både de äldre göteborgarnas och kärnverksamhetens behov.

Vi söker nu dig som under ett års tid vill vara med och utveckla förvaltningens nya kompetensinventering . Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• sammanställa kunskapsunderlaget för kompetens i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
• planera, utveckla och genomföra kompetensinventering av förvaltningens medarbetare
• utreda, utveckla och driva arbete om kompetensutveckling ihop med verksamheten

Huvudparten av ditt arbete utgår från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens huvudkontor på Zirkongatan 7.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning inom område som bedöms relevant för tjänsten är ett krav, liksom erfarenhet av organisationsöverskridande samverkansprocesser och att du har erfarenhet av att leda och utveckla komplexa processer/projekt. Du har även kunskap/erfarenhet av arbete med kompetensutveckling och arbetsmarknad. Erfarenhet av att arbeta i beslutsprocesser i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Vi söker dig som är analytisk, har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån komplex information.
I arbetet förutsätts ett strukturerat samarbete med andra stödfunktioner och verksamhetens chefer. Du är bekväm med att företräda förvaltningen i olika sammanhang och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Undantag är om du har skyddade personuppgifter då ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Tänk också på att inte ange referenser med skyddad identitet i din ansökan.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska till Kallebäcks vård- och omsorgsboende

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 28
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli en del av vår verksamhet och fortsätta utveckla vårt boende för patienter med beroendeproblematik? Vi söker dig som sjuksköterska och som har intresse av att arbeta och planera långsiktig vård. Du kommer att tillhöra vår arbetsgrupp i stadsområde Centrum där vi gemensamt utgår från Härlanda park. Innan eventuell anställning, erbjuds du att auskultera hos oss för att få en inblick i verksamheten.

Vår patientgrupp har i huvudsak psykisk ohälsa och du samarbetar i en arbetsgrupp med flera ansvariga sjuksköterskor. Vi arbetar personcentrerat, vilket innebär att vi sätter den enskildes behov i centrum. Du arbetar självständigt och har stor frihet att planera och strukturera upp din arbetsdag, samtidigt som du ska samverka med kollegor i ett tvärprofessionellt team. I din roll handleder och introducerar du omsorgspersonal, och följer upp omsorgspersonalens delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi har grundschema, vilket innebär att du i huvudsak arbetar dagtid under vardagar med några kvällspass samt tjänstgöring var fjärde helg. Vi har också storhelgsschema och under jourtid- och helger så arbetar vi tillsammans med kollegor inom ordinärt boende mot båda verksamhetsområdena.

Hos oss finns många möjligheter att utvecklas, för den som vill. Du kan växa i din yrkesroll, på bredden eller på djupet. Det finns exempelvis möjlighet att studera till specialistsjuksköterska på arbetstid. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Våra sjuksköterskor har möjlighet att påverka arbetet, i stort som smått. När vi gemensamt strävar efter att utveckla verksamheten skapas delaktighet och engagemang. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. B-körkort är ett krav då vi arbetar inom ett större geografiskt område. Det är meriterande om du har specialistutbildning med inriktning psykiatrisk vård och/eller erfarenhet inom missbruksverksamhet.

Som sjuksköterska är du trygg både som person och i din profession. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, och är mån om att slutföra uppgifterna med hög kvalitet. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag och agerar på egen hand utifrån situation. För oss är det viktigt att du är en ansvarsfull medarbetare och kollega med god arbetsmoral och visar lojalitet för uppdraget. Du har ett gott bemötande där du visar respekt, hänsyn och empati.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. I stället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Fastighetstekniker bygg

Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Läs mer Nov 28
Förvaltningen ansvarar för att planera, leverera, förvalta och utveckla de lokaler och lokalbehov som finns inom Göteborgs Stad. Genom detta får stadens förvaltningar de lokaler som behövs. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. På förvaltningen arbetar cirka 630 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad arbetar utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.

Dina arbetsuppgifter;
Som fastighetstekniker hos oss kommer du att vara med och underhålla och reparera våra fastigheter. Uppdraget handlar om att genomföra driftronder och arbeta med förebyggande åtgärder samt att utföra reparationer efter felanmälningar. Det kan handla om att byta kranar, reparera dörrar, lås eller vitvaror. Det kan också innebära att du handlägger mindre kunduppdrag och underhållsåtgärder. Ibland beställer du en entreprenör för att utföra arbetet. För att hantera dina arbetsorder, beställningar och fakturor använder du våra administrativa hjälpsystem i datorn eller mobilen.

KVALIFIKATIONER
Vem söker vi?
De viktigaste egenskaperna för denna tjänst är ett stort intresse för fastigheter och teknik, en vilja att arbeta tillsammans med andra och visa omtanke om våra kunder. Du tycker om att reparera och underhålla allt som kan finnas i våra lokaler. För detta behöver du vara en naturlig problemlösare.

Vi vill att du som söker tjänsten skall ha en gymnasieutbildning inom bygg- och anläggningsteknik eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet inom området är önskvärt. Som medarbetare arbetar du för organisationens och göteborgarens bästa ur ett helhetsperspektiv. Viktigt är att du är lyhörd och tydlig med kollegor och kunder. Du arbetar med frihet under ansvar och är en kollega man tycker om. För denna tjänst krävs det att du har B-körkort.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare till socialförvaltningen Nordost

Organisationsutvecklare
Läs mer Dec 5
Nytt
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till socialförvaltning Nordost söker vi nu en driven och engagerad verksamhetsutvecklare. Som verksamhetsutvecklare ingår du i en nystartad enhet som arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor. Enheten består av verksamhetsutvecklare, en verksamhetscontroller och SAS (socialt ansvarig samordnare) och stöttar chefer och verksamheten i förändrings- och utvecklingsarbete.

Som verksamhetsutvecklare hos oss får du en mångsidig, spännande och kvalificerad tjänst och möjligheten att arbeta med kreativa ledningsgrupper och professionella medarbetare. Förvaltningens arbete handlar om att skapa möjligheter för människor att leva bra och självständiga liv. Förvaltningen samverkar nära och arbetar tillsammans med övriga välfärdsförvaltningar och målsättningen är att skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser och en mer jämlik stad.

Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta självständigt på uppdrag av, och i nära samarbete med, förvaltningens chefer och stödfunktioner. Uppdragen är varierande och består av utredningar och remissvar till den politiska organisationen, internt utvecklingsarbete inom förvaltningen, både rutin -, och organisationsutveckling, samt uppföljning av verksamhetens processer och kvalitet. Förvaltningen kommer från och med årsskiftet att starta upp en ny avdelning som kommer arbeta med familjehems frågor, förvaltningens interna boenden samt placeringar av barn och unga varför vi nu utökar gruppen med ytterligare en verksamhetsutvecklare.

I din roll ingår att kvalitetssäkra och ge stöd i utvecklingsarbete till chefer och medarbetare i processer för styrning och uppföljning. Som verksamhetsutvecklare följer du upp verksamheten och tar fram underlag, analyserar och presenterar resultat i de processer du arbetar i. Vidare är du behjälplig med framtagande av rutiner och uppföljningsverktyg och är en resurs för samordning av arbetet med planering, organisations- och verksamhetsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har högskoleutbildning med en tänkbar bakgrund som socionom, samhällsvetare eller motsvarande inom offentlig förvaltning. Kunskap om hur kommunal eller statlig verksamhet fungerar är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövande socialtjänst samt erfarenhet av arbete med systematiskt förbättringsarbete inom kommunal verksamhet. Vana vid att arbeta i nätverk och gärna också av att leda projekt och arbeta i samordnande roller, ses som meriterande.

Då tjänsten till en början kommer att riktas mot förvaltningens nya avdelning är tidigare erfarenhet av familjehemsfrågor meriterande. Andra delar som är meriterande är erfarenhet från både myndighetssidan och utförarsidan kopplat till familjehemsvården samt erfarenhet från arbete med kontaktfamilj och stödfamilj.
Din kommunikativa förmåga är mycket väl utvecklad i både tal och skrift och du kan leda, samordna och driva utvecklingsprocesser med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. Du är utåtriktad, strukturerad och självständig i ditt arbete. Du har en god analytisk förmåga och kan se helheter med känsla för detaljer utan att för den sakens skulle fastna i dem. Du har även goda IT kunskaper.

Du samarbetar öppet och är prestigelös i ditt förhållningssätt. För att framgångsrikt kunna driva ett systematiskt kvalitetsarbete och processarbete är det av största vikt att du har förmågan att bygga förtroende och tillit inom verksamheten.

Arbetet med urval pågår fortlöpande under processen, intervjuer kommer att genomföras under V.1-2.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Stödassistent till Kärravinkeln

Stödassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en ny stödassistent till BMSS Kärravinkeln.
Hos oss bor unga vuxna med fysiska flerfunktionsvariationer, intellektuella funktionsvariationer och komplexa behov. Här finns sex lägenheter i en enplansvilla med trädgård. Det unika med Kärravinkeln är att vi har en miljö som ska stimulera alla sinnen och inspirera till aktivering, bland annat spa, discorum och miljöer som för tankarna till naturen.

På Kärravinkeln arbetar vi med såväl utveckling som stöd och omvårdnad för brukarna utifrån varje individs förmåga och förutsättning.

Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter. Brukarna på Kärravinkeln har ett mycket stort behov av stöd och omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att fungera som pedagogiskt stöd i vardagen, stöd vid aktiviteter och vid personlig omvårdnad, samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. I arbetet ingår även att vara ett stöd vid aktiviteter såsom bad och promenader.

All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helger. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.

Välkommen in med din ansökan!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete med omfattande omvårdnad. Då arbetet är fysiskt krävande är det en förutsättning att du som söker är i god fysisk form.

Vi ser det som mycket meriterande om du som söker tidigare har erfarenhet av peg, track och/eller alternativ och kompletterande kommunikation.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Lärare i förskoleklass till Bjurslättsskolan

Lärare i förskoleklass
Läs mer Dec 5
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bjurslättsskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt i ett blandat socioekonomiskt närområde. Verksamheten omfattar förskoleklass, åk 16, Anpassad grundskola samt fritidshem. På skolan går ca 630 elever och det arbetar ca 110 medarbetare. Skolan har en rektor och tre biträdande rektorer som ansvarar för var sin del av skolan: F3, 46 samt anpassad grundskola.

Bjurslättsskolan ingår i ett aktivt områdesarbete genom projektet Skolan mitt i Lundby. Syftet med Skolan mitt i Lundby är att bli en mötesplats för både barn, elever och deras föräldrar i syfte att stärka närområdet, förbättra elevernas resultat, öka trygghet och studiero, ge barn och unga meningsfull fritid.

Tjänsten är som Lärare i förskoleklass en heltids semestertjänst - där du arbetar med undervisning och aktiviteter för eleverna. I klassen arbetar ytterligare en Lärare i förskoleklass samt en Lärare i fritidshem. Där ansvarar du tillsammans med din kollega för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten med ett särskilt fokus på skoldagen. Tillsammans bildar ni tre ett arbetslag som samarbetar för elevernas hela skoldag med förskoleklass och fritids. På skolan har vi detta år totalt tre förskoleklasser och du arbetar tillsammans med pedagogerna i de två övriga förskoleklasserna för att skapa en likvärdig undervisning och utbildning för barnen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är Legitimerad lärare i förskoleklass. För att anställning skall vara aktuell behöver du vara anställd i Grundskoleförvaltningen.

För oss är det viktigt att du har förmågan att motivera och inspirera eleverna till att lära. Du har en god pedagogisk förmåga och vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn där du är lyhörd för elevers olikheter och olika behov. Du skapar goda relationer med elever och kollegor och har en vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra och du förstår det gemensamma uppdraget.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Stödassistent till Hisingen

Stödassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en stödassistent till enheten Finlandsvägen som har en inritning mot psykiatri och är beläget i Tuve. Boendet är nybyggt och stod färdigt januari 2022. Närhet till centrum och kollektivtrafik gör det lätt att ta sig till och från enheten.

Som stödassistent arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att stödja hyresgästerna i deras hemmiljö och bidra till ett så gott och självständigt liv som möjligt. Ensamarbete förekommer. I arbetet med hyresgästerna ingår bland annat att göra fritidsaktiviteter på och utanför boendet, utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation, samverka i det professionella nätverket runt hyresgästen, samt stötta med matlagning, tvätt, städning, och personlig hygien. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitets beskrivningar. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd.

Du kommer arbeta på schema och arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helger. Vi planerar schematiden i TimeCare.

Vi erbjuder ett givande och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad i människors liv.
Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom program fördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är även ett krav att du har tidigare erfarenhet inom psykiatri, antingen från utbildning eller arbetslivet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialförvaltningen?Centrum?söker enhetschef? Vuxen

Enhetschef inom socialtjänst
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nuvarande chef går vidare till nya utmaningar inom förvaltningen så därför finns nu möjlighet att bli en del av Vuxen och Försörjningsstöds viktiga arbete då vi söker en enhetschef till en av våra vuxenenheter. Du kommer att ingå i avdelningen Vuxen och Försörjningsstöd, vilken består av tre enheter inom Vuxen och fyra enheter inom Försörjningsstöd samt Columbus.

Tjänsten och enheten är i dagsläget placerad bredvid Redbergsplatsen vid Mäster Johansgatan 2. Avdelningen planerar för att flytta förvaltningens vuxen- och försörjningsstödsenheter till lokaler på Skånegatan under 2024. Fokus för enhetens uppdrag blir kopplat till att jobba med individer efter mottagningsfas i huvudsakliga processer kring missbruk, boende och våld i nära relation. Förvaltningens vräkningsförebyggande team är också organiserat i enheten.

Som enhetschef kommer du att direkt under avdelningschef ansvara självständigt för din enhet. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen med sju enhetschefer och en verksamhetsutvecklare där vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. På din enhet arbetar tre 1:e socialsekreterare som bistår dig i det dagliga arbetet. Avdelningen och enheten är inne i ett aktivt utvecklingsskede för att på bästa sätt möta klienters behov, upprätthålla goda ekonomiska resultat och en arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Här finns alla möjligheter att vara med och påverka.

Arbetet är omväxlande och du deltar aktivt i avdelningens egna och stadens övergripande utvecklingsarbete. Enhetens uppdrag innebär utreda, fatta beslut om och följa upp insatser för den enskilde utifrån gällande lagstiftning, vilket här innebär enligt både Sol och Lvm. Samverkan med andra och vid behov lotsa individen till rätt stöd av rätt huvudman är ytterligare en viktig del av enhetens uppdrag.

Inom vår avdelning bistår vi varandra samt förvaltningen som helhet. Du kommer att driva enheten och avdelningen i stort till att säkerställa en rättssäker och korrekt handläggning. Du har stöd i dina kollegor där du har ett nära samarbete med dina kollegor inom vuxenområdet och även övriga kollegor inom avdelningen. Du har stöd i olika stödresurser för att arbeta mot förvaltningens målbild av en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser. I arbetsuppgifterna ingår personal- och budgetansvar, verksamhets- och personalutveckling samt arbetsmiljöansvar.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen. Du har flerårig och dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef och/eller i ledande funktion och är trygg med att arbeta inom offentlig sektor och en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av myndighetsutövning. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsområdet.

Genom ditt sätt att leda bidrar du till en kultur där medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och skapar goda möjligheter till verksamhetsutveckling. För att lyckas i ditt arbete ser du vikten av att samverka med olika aktörer och kan sätta in verksamheten i ett större perspektiv. Du ser möjligheter i förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas.

Du är en tydlig och god kommunikatör med stor förmåga att få med dig människor och hitta lösningar i dialog. Du är trygg i din ledarroll och kan på ett prestigelöst sätt tänka om i de fall det behövs. För att lyckas i rollen bör du vara handlingskraftig, strukturerad och analytisk. Du har god förmåga att ta fram planer och mål för att utveckla och driva enheten framåt. Att du delar och förmedlar Göteborg Stads förhållningssätt ser vi som en självklarhet.


Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SSPF Koordinator till Ung Angered Socialförvaltningen Nordost

Socionom
Läs mer Dec 4
Nytt
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Ung Angered är en enhet inom socialförvaltningen Nordost. Organisatoriskt är enheten placerad inom avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna. På enheten finnas SSPF-koordinatorer, Rätt kurva koordinator, Sig koordinator, KAA samordnare, familjebehandlare, skolsocionomer och ungdomsbehandlare. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Arbetet kommer bedrivas i nära samverkan med motsvarande enhet med upptagning i Östra Göteborg, Ung Öst.

I uppdraget som SSPF-koordinator inom UngNordost kommer du, tillsammans med kollegor att ansvara för socialförvaltningen Nordosts arbete med samverkansformen SSPF i Angered. Det innebär att samordna medarbetare inom skolan, socialtjänsten, polisen och fritid kring gemensamma insatser för ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. Din roll är att sammankalla möten, starta och driva processer, dokumentera och följa upp överenskomna insatser. Därtill att leda och samordna arbetet på individnivå kring enskilda ungdomar. Arbetet innebär även samverkan och samordning mellan flera olika verksamheter vilket kräver kunskap och förståelse för olika professioners möjligheter och begränsningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Vi ser att du som söker tjänsten har flerårigt förvärvad kunskap och erfarenhet av arbete med ungdomar, familjer och kringliggande nätverk samt goda kunskaper och erfarenheter av socialtjänstens processer. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av liknande uppdrag i socioekonomiskt utsatta områden.

Som person är du är handlingskraftig, resultatinriktad och trivs med att samverka med andra. Du har en kommunikativ förmåga, du kan skapa engagemang och du är van att möta grupper i rollen som samordnare och mötesledare. Du behöver vara lyhörd, lösningsfokuserad och ha erfarenhet av samverkansfrågor sedan tidigare. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att leda möten. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida:
https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Stödassistenter till BmSS Nya Ostindiegatan

Stödassistent
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två stödassistenter till vårt Boende med Särskild Service i Majorna. På boendet bor individer med komplexa behov med diagnoser inom autismspektrum, neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar. Boendet är uppdelat i lägenheter med gemensamma sällskapsytor.

Ditt uppdrag är att stödja den enskilde individen till ett självständigt och meningsfullt liv, både i och utanför hemmet. Arbetet innebär uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. Vi arbetar aktivt med att skapa hållbara och trygga relationer. I arbetsuppgifterna ingår delegering av läkemedel samt dokumentering i systemet Treserva Vi använder arbetsmetoder LAB, AKK och tydliggörande pedagogik. Genom att finnas som stöd för våra brukare bidrar du till en meningsfull vardag.

Du samarbetar med övriga stödassistenter, stödpedagog, enhetschef samt övrig vårdpersonal. Vi arbetar strategiskt med uppföljning av kvalitén av våra insatser utifrån brukarnas perspektiv. Genom att analysera resultaten/utfallen kan vi öka våra kunskaper om vilka insatser som ter sig verkningsfulla, och därmed fokusera på att åstadkomma ökat mervärde och brukarnytta.

Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid eller natt på vardagar och helger.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad på vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, stödassistentutbildning via vuxengymnasium eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

För tjänsten krävs tidigare relevant arbetslivserfarenhet samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet av arbetsmetoderna LAB, AKK, tydliggörande pedagogik samt dokumentation är meriterande.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.ÖVRIGT
Bifoga ditt intyg/examensbevis samt betyg.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Ambulerande sjuksköterska till nystartad verksamhet i Göteborgs Stad

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som vill ha ett omväxlande arbete och vara en del i vår nystartade verksamhet! Vi utökar vår organisation inom hälso- och sjukvård och satsar på utveckling, kompetens och kvalitet. Målet är att vi ska vara en stabil och kompetent arbetsgrupp med god arbetsmiljö i fokus. En del i detta arbete är att stärka vår grundbemanning genom att starta upp en intern ambulerande sjuksköterskeorganisation. Vi har tre ambulerande team som utgår från Hisingen, Centrum eller Sydväst. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i stadsområde Centrum eller Sydväst.

Som ambulerande sjuksköterska får du ett varierande arbete. Du får testa många olika verksamhetsområden och patientgrupper. Du kommer att arbeta på schema, där du ersätter kollegor eller stöttar i den verksamhet som för tillfället har störst behov. Det kan röra sig om längre placeringar men också kortare såsom enstaka dagar. Hur placeringen blir är beroende på hur verksamhetens behov ser ut just då. Du kan komma att arbeta mot:
- Hemsjukvård mot ordinärt boende
- Vård- och omsorgsboende med inriktning somatik och demens
- Korttidsboende
- BmSS (boende med särskild service)
- Växelvård
- Hospice

Arbetet är ansvarsfyllt och du är en viktig person för våra patienter och deras anhöriga. Dina insatser gör skillnad i människors liv vilket ger möjlighet till att känna stor meningsfullhet i det arbete du uträttar. Du kommer att arbeta självständigt men samtidigt finns det ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du arbetar på schema där majoriteten av dina arbetspass utförs dagtid men med ca 2-4 kvällar i månaden samt tjänstgöring var fjärde helg. Vi tar hänsyn till medarbetarnas önskemål vid schemaläggning.

Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny hos oss och för att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vid dig en god introduktion.

"Det bästa med mitt jobb är att det är omväxlande och jag känner mig alltid väl bemött vart jag än kommer." - Daniel, ambulerande sjuksköterska Göteborgs Stad

KVALIFIKATIONER
Vi söker både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, distrikt och psykiatri. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom sjuksköterskeyrket men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. För tjänsten krävs att du har B-körkort.

Arbetet kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att arbeta tillsammans med andra och skapar goda relationer. Vi söker dig som är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande gentemot andra genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information samt ser möjligheter i förändringar. Vidare har du förmåga att lyssna på och skapa dig en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att förstå deras behov. Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor för att förbättra verksamheten.

Låter detta som ett arbete för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

SIG Koordinator till Socialförvaltningen Nordost

Socionom
Läs mer Dec 4
Nytt
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
I socialförvaltning Nordosts avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna har stadsområdet samlat socialtjänstens utförarenheter. En av dessa enheter är UngÖst. I UngÖst ingår ungdomsbehandlare, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), SIG (social insatsgrupp) och KAA (kommunala aktivitetsansvaret). UngÖst är en preventiv verksamhet i Östra Göteborg för unga i åldern 10-25 år.

SIG är en insats riktad till brottsaktiva unga vuxna, som är motiverade till att bryta med sin kriminella livsstil, uppvisar riskfaktorer för återfall i brottslighet och som rör sig i riskmiljöer med andra kriminella. Arbetet i SIG syftar till att det kriminella beteendet ska upphöra och utgår från den unges behov, har tydligt individfokus och det sker i nära samarbete med polis, socialtjänst, skola, kriminalvård och andra aktörer i den unges privata och professionella nätverk.

Som SIG-koordinator har du ett nära samarbete med SSPF-koordinatorerna och förvaltningens övergripande Team med både myndighetsutövning och uppsökande arbete. Du aktiverar nätverket kring den unge, upprättar individuella åtagandeplaner, följer upp de beslut som fattas, dokumenterar löpande och leder nätverksmöten/process-möten. SIG ska arbeta fokuserat och uthålligt. Stort fokus på utvecklingsarbete i form av arbetsmarknadsåtgärder, psykiatri och att öka tillgänglighet för insatser och mottaglighet att ta emot dessa.

Tjänsten är organisatoriskt placerad på enheten UngÖst, där flera funktioner arbetar i team för att förebygga negativ utveckling av kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk hos unga. Dessa funktioner är SSPF, ungdomsbehandlare och KAA.

Nu när en av våra SIG-koordinatorer går vidare till annat angränsande uppdrag inom verksamheten är du som är intresserad välkommen med din ansökan.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha en högskoleexamen som socionom eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidareutbildning i KSL (Kriminalitet som livsstil), Ester eller Savry är meriterande.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen och har en god kännedom om de lokala förutsättningarna och utmaningarna i Nordost. Du ska känna till SSPFs och SIGs arbete och gärna ha erfarenhet från socialtjänsten sen tidigare.

Du kommer samarbeta med många aktörer runt den unge, både ur det professionella och det privata nätverket. Därför behöver du ha ett ödmjukt förhållningssätt och aktivt bidra till god samverkan. Du har god kunskap i att dokumentera och besitter god förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter och disponera din arbetstid. Då arbetet utgår ifrån målgruppens förutsättningar så kan viss arbetstid vara förlagd till kväll, således är det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer.

Du ska tro på individens förmågor och vilja till förändring. Vi ser gärna att du har bred språk- och kulturkompetens med dig in i verksamheten.

Vi förutsätter att du som söker jobb hos oss delar Göteborgs Stads värdegrund.
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida: https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Lärare i fritidshem till Flatåsskolan

Grundlärare, fritidshem
Läs mer Dec 4
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till Flatåsskolan som är en F-6 skola med ca 550 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. Skolan har trevliga lokaler och en inspirerande och fin skolgård med utomhusklassrum som har tillgång till en odlingsträdgård. Flatåsskolan arbetar sedan många år tillbaka med profilen utomhuspedagogik vilken innebär att eleverna får möjlighet att arbeta utomhus och i andra miljöer än i skolans lokaler. Syftet är att koppla undervisningen till samhället och naturen runtomkring och på så sätt skapa en undervisning med mening och engagemang.

Som lärare hos oss möter du positiva och glada kollegor som tillsammans utvecklar undervisningen och ser till alla elevers bästa. Vi som arbetar på skolan tror på alla elevers vilja och förmåga att inhämta kunskap. Vi uppmuntrar och stimulerar eleverna till att växa och utvecklas under hela skoldagen.

Vi söker två lärare i fritidshem. Den ena ett vikariat med (möjlighet till förlängning) med placering i vår SU verksamhet, den andra tillsvidare i ordinarie verksamhet.

Nu söker vi en legitimerad lärare i fritidshem. Våra fritidshem är uppdelade efter årskurs och varje årskurs består av tre klasser. Du kommer arbeta på ett av våra fem fritidshem där du tillsammans med kollegor leder och stimulerar eleverna i deras lärande och personliga utveckling på ett konstruktivt och inspirerande sätt utifrån elevernas egna förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Förutom arbetet på fritidshemmet samarbetar du med ditt arbetslag, som består av lärare i fritidshem, grundskolelärare, förstelärare och eventuellt elevresurser inom en årskurs. Under skoltid kommer du främst att vara i åk F-3 där du kommer ha resursuppdrag i klass samt vara rastvärd. Arbetslagets roll är att utifrån varje elevs behov och förutsättningar forma lärandet så att eleven har möjlighet att nå så långt som möjligt.

Du kommer att få arbeta med erfarna, kompetenta pedagoger som stödjer och utvecklar verksamheten och har roligt tillsammans. Det är VI tillsammans som gör Flatåsskolan till en härlig arbetsplats och en bra skola.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Har du erfarenhet av att arbeta i fritidshem är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet och särskilt intresse av utomhuspedagogik i undervisningen på fritidshemmet.

För att passa i rollen vill vi att du har en god förmåga att arbeta målinriktat och att utveckla kvalitén på verksamheten. Vi söker dig som har intresse av att utveckla fritidshemmets verksamhet och som är väl förtrogen med fritidshemmets uppdrag. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

Vi ser även gärna att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Samtidigt ser du möjligheter och finner glädje i att arbeta tillsammans med andra för att skapa en så utvecklande, inspirerande och utmanande fritidshemsverksamhet som möjligt. Du är nyfiken, initiativrik, nytänkande och vill utvecklas i ditt arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor.

Du arbetar lågaffektivt och är lyhörd för elevernas olika behov. Du ger eleverna trygghet genom tydliga ramar samtidigt som du inbjuder till inflytande. Du har förmåga att sätta tydliga gränser och vara en god ledare.


Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Enhetschef till BmSS Torslanda/Biskopsgården

Enhetschef inom social omsorg/Föreståndare inom social omsorg
Läs mer Dec 4
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
En av våra kollegor går vidare till nya utmaningar och nu söker vi en ersättare. Är det du som tar över och får andra att växa?
I så fall är du välkommen till en ledningsgrupp med hög kompetens, bra dynamik och nära till skratt! Inom Bostad med särskild service Hisingen (Torslanda/Biskopsgården) söker vi nu en ny kollega som har ett starkt engagemang för både de nära och de övergripande frågorna kring bostad med särskild service. Tycker du om att arbeta efter tydlig struktur tillsammans med kollegor där trivseln är hög? Då ser vi fram emot din ansökan!

I ditt uppdrag som enhetschef kommer du att leda enheter inom Bostad med särskild service. Som enhetschef har du ansvar för ekonomi, personal- och arbetsmiljön för enheterna. Vi är en ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans med frågor rörande budget, kvalitet och verksamhetsutveckling. Vi är en stabil ledningsgrupp bestående av metodutvecklare, verksamhetsutvecklare och elva enhetschefer, samt en administratör som arbetar med arbetsmarknadsinsatser.

Vi har goda resultat på medarbetarenkäten och här väljer man att stanna. En av våra enhetschefer berättar att "Vi har en bra sammanhållning och stöttar varandra i svåra frågor och svåra beslut, men vi har också roligt ihop. Jag brister ut i skratt ett stort antal gånger per dag på kontoret!" Är du intresserad av att läsa mer om hur det är att arbeta som enhetschef hos oss kan läsa om det här: https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-forvaltningen-for-funktionsstod/yrken-i-forvaltningen-for-funktionsstod/enhetschef

Tjänsten innebär ansvar för tre enheter. Just nu pågår ett förändringsarbete inom verksamhetsområdet då vi ser över fördelningen i området bland annat pga. ev. ombyggnation och verksamhetsförändringar, samt kommande expansioner av nya verksamheter.

För att kontinuerligt utvecklas i våra chefsroller har vi förmånen att få intern ledarskapsutbildning och mentor. Göteborgs stad erbjuder också ett brett introduktions- och utbildningskoncept för dig som är ny som chef.

Nyfiken på vem din framtida chef blir? Besök gärna Carina Håbergs LinkedIn profil: https://se.linkedin.com/in/carina-håberg-71b4bba1

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för tjänsten, som till exempel socionomprogrammet, programmet för social omsorg eller annan utbildning som förvaltningen finner lämplig. Det är ett krav att du har utbildning i socialrätt.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar inom offentlig förvaltning. Det är meriterande om du har erfarenhet från funktionsstödsverksamhet. Har du en ledarskapsutbildning med dig i bagaget ser vi det som positivt och vi ser gärna att du har erfarenhet från god facklig samverkan.

Som enhetschef hos oss är det viktigt att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du har förmåga att kommunicera de gemensamma målen och du leder gruppen i riktning mot att uppnå dem.

I din yrkesroll är du duktig på att skapa kontakter och underhålla relationer med människor samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar vara på dina medarbetares kompetens genom att fördela arbetet, delegera uppgifter samt följa upp och rapportera resultat och måluppfyllelse.

Genom att visa intresse och kommunicera på ett konstruktivt sätt skapar du delaktighet och samarbete inom och utom organisationen. Du uppnår resultat genom att inspirera, motivera och få andra med dig.

För att trivas i denna roll tror vi att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Intervjuer kommer att genomföras torsdagen den 11 januari på Selma Center.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Koordinator till Skola som Arena, Hisingen

Socionom
Läs mer Nov 29
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en koordinator på ett vikariat under ett 1 år till vårt team på Skola som Arena för att samordna arbetet på Svartedalsskolan och Landamäreskolan.

Skola som Arena syftar till att skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga och är en del av det gemensamma arbetet som Göteborgs Stads förvaltningar och bolag arbetar med för att skapa en jämlik stad. Arbetet verkar för att skapa trygga mötesplatser där barn och vuxna tillsammans med andra aktörer från offentlig, näringsliv och idéburen sektor stärker varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Skolorna blir ett nav i området dit boende får komma och delta olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Målet är att utjämna barns uppväxtvillkor genom att fler barn och unga ska ha fullföljda studier, ta del av kultur och fritidsaktiviteter, känna sig trygga i sin skola och sitt närområde samt ha viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Som koordinator kommer dina uppgifter vara att koordinera samverkan och vara drivande i att möjliggöra initiativ, aktiveter på skolan som arena. Du utvecklar och tar initiativ till samarbete med föreningsliv och andra aktörer. Du kommer ha administrativa uppgifter som bl.a. arbete kring ansökningar, redovisningar och statistik.

Huvuduppgifterna är att stödja och introducera aktörer på Skola som arena. Du ska delta i och utveckla områdesarbete som t.ex. föräldradialoger samt andra sammanhang som rör trygghetsarbetet i området. I din roll kommer du att bidra och delta i nätverk i staden kring skola som arena både på Hisingsnivå och stadenivå.

I tjänsten förekommer kvälls- och helgarbete.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha en högskoleexamen inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, kultur, beteende- eller samhällsvetenskapligt område, eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning i processledning eller medskapande metoder och vi ser gärna att du har erfarenhet i att leda aktiviteter för barn eller vuxna.

Du har bred erfarenhet inom samhällsinriktat socialt arbete, områdesarbete, arbete inom civilsamhället och/eller skola med barn och unga. Du har erfarenhet av att självständigt leda processer i samverkan mellan olika aktörer, offentliga och i civilsamhället. Du arbetar medskapande och tar tillvara olika perspektiv och mångas engagemang och du har ett intresse för att lyssna och göra barn delaktiga. Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med föreningar, arbete inom skola, och att möta personer från olika kulturer. Det är även meriterande om du kan fler språk som t.ex. turkiska, arabiska eller somaliska.

Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra och har förmåga att skapa goda relationer och bygga nätverk med flera olika aktörer. Du gillar att arbeta med områdesarbete, är bekväm i sociala kontaktytor såväl informella som formella. Genom att visa intresse för andra hittar du möjligheter till relevanta samarbeten. Tjänsten bygger på hög grad av självledarskap och du behöver kunna arbeta med snabba lösningar och vara serviceinriktad.

Vi tror att du är flexibel, du kan fånga tillfällen och prioritera om och ser möjligheter utanför planen. Du är duktig på att skapa relationer med barn och vuxna från civilsamhället såväl som andra professionella. Vi ser att du kan jobba självständigt och samarbeta med andra och du är strukturerad i ditt arbete och kan omsätta idéer till planer samt följa upp dem.

Hos oss får du chans att göra skillnad! Välkommen med din ansökan.

Ansök nu

Fritidsassistent GIA - mötesplats för unga HBTQ-personer

Fritidsassistent
Läs mer Nov 27
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
GIA - Gays in Angered är en mötesplats för unga HBTQI-personer 13-25 år. Det är ett tryggt rum och ett sammanhang för den som är HBTQI eller går i tankar om sin identitet. GIA är en skyddad verksamhet. Vi gör roliga saker tillsammans, är ett forum för att hitta nya vänner och få utvecklas som person i samtalen i gruppen och med sin ledare. På loven hittar vi på extra mycket kul. Ungdomarna planerar själva sin verksamhet med stöd av ledarna. GIA är en skyddad verksamhet. Förutom att vara en mötesplats arbetar vi mycket på skolor och med informationssatsningar.

Nu söker vi dig som vill arbeta med GIA. Vi har fått extra medel och ökar med en tjänst. Ni är två ledare som tillsammans är ansvariga för verksamheten i Nordost, och för samarbete över staden.

Som ledare för GIA kommer du att:
Driva och utveckla och mötesplatsen för unga 13-25 år som är HBTQI
Ha mycket dialoger och samtal med unga personer.
Informera om mötesplatsen och unga HBTQI-personer förutsättningar i olika sammanhang - för unga och profession.
Samverka med andra HBTQI-mötesplatser i Göteborg och andra delar av Sverige
Marknadsföra verksamheten.

Du är en aktiv person som tycker om att samordna och nätverka.
Som personal på GIA samarbetar du också med våra andra mötesplatser inom Unga Mötesplatser Nordost.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är utbildad fritidsledare, socionom, beteendevetare, pedagog eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant för rollen. Det är av stor vikt med professionell trygghet i rollen som fritidsassistent på GIA.

I ditt arbete möter du ungdomar med olika behov och du behöver tryggt kunna möta dem utifrån vårt uppdrag. Du är en stabil ledare vare sig ungdomsgruppen är liten eller stor. Du behöver ha gedigen erfarenhet av samt mycket god kunskap om HBTQ för att du ska kunna möta upp ungas processer, tankar och frågor, men också berätta för andra i olika sammanhang om vår HBTQ-ungdomsverksamhet. Det är viktigt att du är väl insatt i vilka forum som finns för unga och kunna lotsa vidare när det behövs till olika sammanhang. Vidare kräver arbetet att du har god kompetens inom sociala medier då detta är vår viktigaste kontaktyta. Där möter du både nya och gamla GIA-ungdomar.

Vidare är du bekväm i sociala kontaktytor och har en god förmåga att samarbeta med andra människor. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du behåller lugnet, kan balansera olika krav samt ta välgrundade beslut i svåra situationer. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens bästa i fokus. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan ta beslut utifrån vad situationen kräver.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida:

https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Enhetschef till Lundbybadet

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 30
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Är du en nytänkande och trygg ledare som vill leda en av våra mest besökta anläggningar Lundbybadet? Är du modig, uthållig och gillar att jobba med grupp- och organisationsutveckling och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten? Då hoppas vi att du söker jobbet som enhetschef för Lundbybadet!

Lundbybadet bedrivs inom avdelning anläggning som nu står inför en spännande organisationsutveckling där vi söker dig som vill ta ansvar för att leda och utveckla det operativa arbetet vid Lundbybadet. I samband med arbetet med ny organisation 2024 kan eventuellt ytterligare en anläggning bad ingå i uppdraget. Avdelningen leds av en avdelningschef och verksamhetschefer indelade utefter verksamhetsområden. I nuläget består avdelning Anläggning av 11 enhetschefer och ca: 280 medarbetare.

Lundbybadet är en stor anläggning som har både simhall, gym, gruppträning och en reception som ger service åt besökare samt är ett nav i anläggningen. På sommartid öppnar vårt härliga utebad med stort soldäck, 50-m bassäng och barnplask. Här arbetar drygt tjugo medarbetare, bland annat badvärdar och gyminstruktörer. Enhetschef leder enheten tillsammans med två drivna teamledare. Målet är att tillhandahålla välfungerande anläggning, uppmuntra till fysisk aktivitet, bidra till en ökad folkhälsa och ett rikt föreningsliv.

I arbetet kommer du få möjlighet att utifrån ett kund-och helhetsperspektiv styra, utveckla och säkra arbetet som bedrivs på enheten. Du kommer att leda, planera, utveckla och ansvara för enheten när det gäller verksamhet-, ekonomi-, personal-, och arbetsmiljö. Att alltid ha kunden i fokus, säkerställa myndighetskrav samt arbeta med intern och extern samverkan är några av dina absolut viktigaste ansvar som enhetschef. Med handlingskraft leder och utvecklar du verksamheten och medarbetarna så att servicekvaliteten håller den höga nivå som vi eftersträvar hos oss. Du ger struktur genom att omsätta, bryta ner och tydliggöra mål, riktlinjer och prioriteringar.

Du är direkt underställd verksamhetschef bad på avdelning anläggning. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du tillsammans med skickliga chefskollegor bidrar till övergripande styrning och verksamhetsutveckling. Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag. Visst kvälls- och helgarbete förekommer vid behov samt då du som chef har beredskap, ungefär var 10:e vecka.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område eller besitter gedigen erfarenhet av att arbetat i ledande befattning i liknande organisation. Du har några års ledarerfarenhet med verksamhet, budget- och personalansvar samt ledarerfarenhet från drifts-, leverans- och serviceorganisation. Du har goda kunskaper inom ekonomi, organisation och ledarskap, arbetsmiljö och är uppdaterad inom aktuell lagstiftning inom området. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kunna jobba i Officepaketets olika verktyg.

Det är meriterande om du har:
• Verksamhetserfarenhet inom området.
• Ledarerfarenhet från politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av att leda mångkulturell arbetsgrupp och kunskap om den mångkulturella arbetsplatsens möjligheter och utmaningar.
• Erfarenhet från affärdrivande/intäktsfinansierad verksamhet eller som organisations- eller aktivitetsledare i idrottsförening.

I vår bedömning använder vi oss av Göteborgs Stads ledarkriterier. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen som enhetschef är du som ledare nytänkande, modig och uthållig. Du behöver vara prestigelös och trygg i dig själv och din ledarroll. Som person ser du möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Genom ett helhetsperspektiv visar du intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde för verksamheten. Med hjälp av ditt närvarande ledarskap, lyhördhet och tydliga kommunikation kan du skapa resultat och få människor i din omgivning att växa och utvecklas.

I ditt sätt att leda är du en förebild och du delar våra värderingar om ett normkritiskt tänkande och vill verka för ett inkluderande och icke-diskriminerande arbetssätt för att kunna erbjuda likvärdig service och likvärdiga tjänster.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Simona Möller på tel. 070-7932455, simona.moller@randstad.se.

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i januari.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterskor natt- tillsvidareanställda och timavlönade till Sydväst

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Dec 1
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en del i att ge trygghet på natten för våra patienter tillsammans med ett engagerat team? Nu söker vi dig som är sjuksköterska och vill arbeta nattetid inom hälso- och sjukvårdsenheten i stadsområde sydväst. Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet och hög samlad kompetens. Du kommer att tillhöra område sydväst och utgå från moderna lokaler på FO Petersonsgata 9 i Västra Frölunda.

Som sjuksköterska på natten arbetar du självständigt men i nära samarbete med en kollega då ni åker bil till era patienter tillsammans i par. Ni har ansvar för planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i ordinärt boende, särskilt boende och BMSS-boenden (bostad med särskild service). Som sjuksköterska utför du hälso- och sjukvårdsinsatser på ordinationer av läkare eller efter egen bedömning. Du kommer ha ett nära samarbete med vård- och omsorgspersonal och ha ansvar för delegeringar samt handledning.

Hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete där du får möjligheten att möta människor med olika behov i olika åldrar. Här får du möjlighet att arbeta i en växande organisation där du planerar ditt eget arbete och får vara med och påverka. Du arbetar med erfarna kollegor och det finns alltid någon att rådfråga. För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare. Du kommer även få en individuellt utformad introduktion på din nya arbetsplats.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Göteborgs Stad? Läs gärna artikeln i Framtidens Karriär: https://sjukskoterskekarriar.se/2022/10/26/mer-tid-for-patienterna-i-hemsjukvarden/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som sjuksköterska inom hemsjukvård eller i ett liknande uppdrag men välkomnar även dig som är nyutexaminerad. Är du nyutexaminerad är det meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete utöver det som ingår i utbildningen. Det är även meriterande med erfarenhet av avancerad vård. B-körkort är ett krav.

För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och att du trivs med att skapa relationer till personer på alla nivåer, såväl i den egna organisationen som utanför. Du visar respekt, omtanke och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan till hälso- och sjukvårdsenheten i stadsområde sydväst! Vi rekryterar löpande!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödassistent till Bmss Övralidsgatan

Stödassistent
Läs mer Dec 1
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service?
Vi söker nu en kollega som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet.

Kvinnoboendet Övralidsgatan 4 är ett gruppboende i Hisings Backa med inriktning socialpsykiatri och intellektuella funktionsnedsättningar. Då detta är ett kvinnoboende bor och arbetar det endast kvinnor här. Vi söker nu efter en ny kollega till vår härliga arbetsgrupp som präglas av gott samarbete, ansvarskännande och positiv energi.

Som stödassistent kommer du att stödja våra hyresgäster utifrån individuella behov, som ska leda till ett gott och självständigt liv. Utgångspunkten är att våra hyresgäster ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka beslut och insatser utefter sin egen förmåga. Du kommer vara ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor.
Som stödassistent samverkar du med alla övriga personer som finns kring hyresgästen, såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation.

Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. I arbetet ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva.

Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt sovande jour och vi arbetar varannan helg. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.

Det är ett krav att du som söker tidigare har erfarenhet av social dokumentation. Med anledning av detta är också ett krav att du som söker kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du som söker har körkort B och körvana.
Det är också meriterande om du har Kunskap och erfarenhet av följande metoder:
LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal)

Det är önskvärt om du har erfarenhet från arbete med intellektuella samt psykiska funktionsnedsättningar.

Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling utifrån följande kompetensområden:

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.

Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med välfärdstekniska redskap som syftar till ett arbetssätt som gör våra boende mer självständiga och delaktiga.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.

Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Ekonom leverantörsreskontra

Förvaltningsekonom
Läs mer Dec 1
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur, som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i Göteborgs Stad och bidrar till att staden kan ge god service till göteborgarna. Intraservice har en central roll när det gäller att bidra till digitalisering och automatisering av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vår strävan är att vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder.
Vi är drygt 700 medarbetare, som arbetar i centrala Göteborg. Hos oss finns en hög ambition att tillsammans leverera och utveckla ändamålsenliga tjänster till våra kunder. Hoppas du vill bli en del av oss!
För ytterligare information: http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som brinner för siffror och service och vill göra jobbet enklare för andra.

Som ekonom på enheten redovisning kommer du att arbeta med många delar av leverantörsreskontraprocessen. Bland annat kommer du att ta emot och kontera fakturor, jobba med behörigheter, hantera registervård och lägga upp leasingprojekt. I arbetet ingår även att utbilda chefer i effektiv hantering av fakturaflöde och kontering samt att styra processen för att utveckla, effektivisera och digitalisera flöden. Att fungera som strategiskt, taktiskt och operativt bollplank i förvaltningen är också en del av arbetet. Övriga arbetsuppgifter inom enheten kan vid behov även komma att ingå i arbetet.

Enheten redovisning ansvarar bland annat för förvaltningens redovisning samt hantering av kundfaktura- och betalflöden för ca 45 förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Våra kollegor och samarbetspartners är stadens chefer, ekonomer, administratörer, leverantörer samt invånarna/medborgarna i Göteborg. Vårt mål är att ge och uppfattas som ett professionellt stöd inom våra olika ekonomitjänster. På enheten arbetar idag åtta personer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning ekonomi, alternativt en annan eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet. Därtill har du något års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i Unit4 ERP (Agresso) och i Proceedo.

Som person motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört och du har förmåga att ha fokus på detaljer. Tiden använder du effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande.

ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter.

Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!

Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Enhetschef till Sporthallenheten

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 30
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Är du en modig och trygg ledare som gillar att tänka nytt och van att arbeta i mångkulturella sammanhang? Har ett högt driv och förmåga att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten, samt vill vara med och bidra till att göra Göteborg friskare? Då hoppas vi att du söker jobbet som enhetschef för Sporthallsenheten!

Sporthallsenheten bedrivs inom avdelning anläggning som nu står inför en spännande organisationsutveckling där vi söker dig som vill ta ansvar för att leda och utveckla det operativa arbetet på en av enheterna inom verksamhetsområde sporthallar. Avdelning Anläggning leds av en avdelningschef och verksamhetschefer indelade utefter verksamhetsområden. I nuläget består avdelning anläggning av 11 enhetschefer och ca: 280 medarbetare.

Som enhetschef sporthallar kommer du att arbeta tillsammans med nuvarande enhetschef för enheten som idag består av 11 bemannade och 16 obemannade sporthallar. Anläggningarna är utspridda över hela staden och besökare är främst skolelever med lärare och föreningar som utövar olika typer av ledarledda aktiviteter. I rollen blir du chef för cirka 20 medarbetare som du leder med hjälp av två teamledare. Målet är att tillhandahålla välfungerande anläggningar, uppmuntra till fysisk aktivitet, bidra till en ökad folkhälsa och ett rikt föreningsliv.

Uppdraget innebär att utifrån ett kund-helhetsperspektiv leda, utveckla, planera och ansvara för enheten när det gäller verksamhet, ekonomi och personal. Att alltid ha besökaren i fokus, säkerställa myndighetskrav samt arbeta med intern och extern samverkan är några av dina absolut viktigaste ansvar som enhetschef. Med handlingskraft leder och utvecklar du verksamheten och medarbetarna så att servicekvaliteten håller den höga nivå som vi alltid eftersträvar hos oss. Du ger struktur genom att omsätta, bryta ner och tydliggöra mål, riktlinjer och prioriteringar.

Som enhetschef är direkt underställd verksamhetschef sporthallar på avdelning anläggning. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du tillsammans med skickliga chefskollegor bidrar till övergripande styrning och verksamhetsutveckling. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag, visst kvälls- och helgarbete förekommer vid behov samt då du som chef har beredskap ca var 10:e vecka.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område eller besitter gedigen erfarenhet av att arbetat i ledande befattning i liknande organisation. Du har några års ledarerfarenhet med verksamhet, budget- och personalansvar samt ledarerfarenhet från drifts-, leverans- och serviceorganisation. Du har goda kunskaper inom ekonomi, organisation och ledarskap, arbetsmiljö och är uppdaterad inom aktuell lagstiftning inom området. Som chef för enheten krävs en mycket god förståelse för den multikulturella arbetsplatsens utmaningar och möjligheter. B-körkort är ett krav. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kunna jobba i Officepaketets olika verktyg.

Det är meriterande om du har:
• Verksamhetserfarenhet inom området.
• Ledarerfarenhet från politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet från affärdrivande/intäktsfinansierad verksamhet eller som organisations- eller aktivitetsledare i idrottsförening.

I vår bedömning använder vi oss av Göteborgs Stads ledarkriterier. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen som enhetschef för sporthallar är du prestigelös, orädd och trygg i dig själv och i din ledarroll. Du är positiv, gillar högt tempo, ha många bollar i luften och brinner för att jobba med grupputveckling. Du motiveras av att arbeta för ett friskare Göteborg, tar ansvar och tycker om att arbeta tillsammans med andra i dialog och samverkan för att nå bästa resultat. Du ser möjlighet i förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Som ledare är du tydlig, lyhörd och kommunikativ och skapar goda resultat bland annat genom ditt närvarande ledarskap och genom att lyssna in goda idéer och få människor i din omgivning att växa och utvecklas.

I ditt sätt att leda är du en förebild och du delar våra värderingar om ett normkritiskt tänkande och vill verka för ett inkluderande och icke-diskriminerande arbetssätt för att kunna erbjuda likvärdig service och likvärdiga tjänster.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Simona Möller på tel. 070-7932455, simona.moller@randstad.se.

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i januari.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi vill att Idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Samordnare lokalvård Sydväst

Arbetsledare, städ/Husfru/Städledare
Läs mer Dec 1
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och utveckla lokalvården på våra grundskolor tillsammans med oss? Nu söker vi en samordnare inom lokalvård till grundskoleförvaltningen, område Sydväst.

Uppdraget som samordnare omfattar att organisera det dagliga arbetet ute på arbetsplatserna för att bland annat upprätthålla rena och fräscha lokaler. På uppdrag av enhetschefer samarbetar du och dina kollegor med olika arbetsuppgifter och ser till att den dagliga bemanningen fungerar. Du arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt för att uppnå de gemensamma målen som är uppsatta för verksamheten.

I ditt uppdrag ingår att arbeta med schemaläggning samt att utföra administrativa uppgifter. Som samordnare kommer du att ha ett nära samarbete med enhetscheferna i Sydväst och medarbetare samt vara informationskanal mellan dessa. Du kommer att följa upp lokalvården genom kontinuerliga kvalitetskontroller. I uppdraget ingår också att introducera nya medarbetare och planera enligt lokalvårdens årshjul. Du ingår i en administrativ arbetsgrupp som består av tre samordnare och två administratörer. Du kommer att ansvara för ett eget område i Sydväst.

Arbetet utförs dagtid enligt schema och vi tillämpar flextid för denna befattning. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har yrkesutbildning inom lokalvård (SRY eller likvärdig) samt arbetslivserfarenhet inom lokalvård. Har du erfarenhet av att leda en arbetsgrupp inom lokalvård eller liknande samt erfarenhet av för tjänsten förekommande arbetsuppgifter är detta meriterande.

B-körkort och körvana är ett krav för tjänsten. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och har datorvana för hantering av personalsystem, e-post och bokningar.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och i ditt möte med andra är du positiv och observant. Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du samarbetar med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har förmåga att hantera många uppgifter parallellt om så krävs.

Är detta du?
Varmt välkommen med din ansökan!

Intervjuer kommer att utföras 11/1, 12/1 och 15/1.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu

Socialsekreterare till Socialförvaltningen Nordost

Socionom
Läs mer Nov 21
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Tre av våra medarbetare går nu vidare till annat uppdrag och därför söker vi socialsekreterare till Barn och Unga på Tellusgatan.

Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Du handlägger ärenden enligt SoL/LVU och följer även upp beviljade bistånd samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Tellusgatan har tre utredande enheter som alla ligger under avdelningen Barn och Unga i Socialförvaltning Nordost. Våra enheter består av 12 handläggare, två 1:e socialsekreterare samt enhetschef i vardera grupp, vilket möjliggör en nära arbetsledning.

Vilka är vi på BOU Tellusgatan?
Socialsekreterare som arbetar med det absolut viktigaste som finns; barn och deras familj. Vi tycker om att bolla frågor och dilemman med varandra och vår arbetsledning. Vi tar hand om varandra och ställer upp för varandra. Vi har en ledning som finns till hands och stöttar oss, oavsett om det handlar om att följa upp medarbetarnas mående efter en placering eller bara prata om hur man har det på sin tjänst. Våra arbetsledare har stående tider där man kan få stöttning i olika ärenden.

Vi arbetar ofta med komplexa ärenden med utsatthet, hedersproblematik och ofta förekommer inslag av våld i människornas liv. Vi arbetar alltid med barnens behov i centrum och har implementerat Signs of Safety, MPV, förbättrad dokumentation och ska nu implementera LÖSA som metod i utredningsarbetet. Vi arbetar utifrån FAS-modellen, vilket ger möjlighet och utrymme till att planera och strukturera sitt arbete på ett effektivt sätt, vilket leder till en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.

Som anställd i Göteborgs stad och Socialförvaltningen Nordost har du tillgång till metodhandledning, utbildningar, löpande kompetensutveckling och extern handledning. Inom förvaltningen har en kompetensutvecklingsplan tagits fram där Du som medarbetare erbjuds fortlöpande utbildningar inom området som är kopplade till din tidigare erfarenhet och kompetens. Du kommer även att erbjudas en strukturerad introduktion och handläggarskola av våra introduktionssamordnare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med oss i att utvecklas och i vårt meningsfulla arbete för barn och unga i vårt stadsområde. Du som söker har socionomexamen och gärna erfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och aktuella tvångslagstiftningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning inriktat till barn och unga.

För att lyckas i uppdraget är du trygg i din yrkesroll och med att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor samt andra nära samverkansparters. Du har lätt för att samverka och samarbeta i olika sammanhang, arbetar lösningsfokuserat och flexibelt, samt har god förmåga att fatta beslut. Du brinner för att arbeta med barn och familjer samt att utveckla socialtjänsten med nya arbetssätt och metoder som är anpassade till våra klienters behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser. Vidare ser vi att du är förändringsbenägen, nytänkande och nyfiken.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte att ansöka redan idag!
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida: https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Erfaren trafikplanerare som uppdragsledare i detaljplan

Trafikingenjör
Läs mer Nov 20
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.

Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.

Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/

ARBETSUPPGIFTER
Enheten planering allmän plats söder består av trafikplanerare och landskapsarkitekter, som arbetar tätt ihop med sin systerenhet inom det geografiska området norr. Tillsammans är vi ca 30 medarbetare.

Vi söker nu två erfarna trafikplanerare till rollen som uppdragsledare med ansvar för planering och utformning av allmän plats i de tidiga skedena inom stadens exploateringsprojekt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du möjligheten att delta i kreativa processer för att utveckla Göteborg till en nära, sammanhållen och robust stad genom att planera för allmänna ytor såsom gata, torg, park- och naturområden.

Som uppdragsledare är du delaktig i utformandet av detaljplaner och hanterar projekt i stadens ytterkant såväl som i city. Vi arbetar både i stora omvandlingsprojekt där nya stadsdelar tar form till mindre förtätningsprojekt för att nyttja stadens ytor bättre. Ditt uppdrag ingår i plan- och exploateringsprocessen, i vilken PBL-prövning av projektförslag i detaljplan samt remissberedning är en del.

Du ansvarar för framtagandet av genomförbara trafik- och utformningsförslag och har helhetsansvar i planering och gestaltning av allmän plats i exploateringsprojekt. Du arbetar för att på bästa sätt säkerställa en hållbar stad över tid, både nu och i framtiden. Detta med stöd av interna kompetenser inom trafik, landskap, miljö och genomförande samt med stadens andra stadsutvecklande förvaltningar. Du driver utvecklande och spännande projekt där svaren inte är givna från början.

I arbetet ingår att avropa, kravställa och leda konsulter som levererar genomförbara trafik- och utformningsförslag i form av förslagshandling och ibland även systemhandling. Du ansvarar också för bedömning av konsulternas leverans. Arbetet sker i samverkan, i en sammanhållen stadsutvecklingsprocess för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till funktion, kvalitet, hållbarhet och helhet.

Som uppdragsledare följer du upp och prognostiserar dina projekt med avseende på tid, kostnad och innehåll. I rollen ingår även ett ansvarsfullt och sömlöst överlämnade av projektet till nästa skede som är att projektera, upphandla och genomföra utbyggnad av allmän plats.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnadsområdet eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.

Tjänsten kräver lång erfarenhet inom trafikplanering och utformning i komplexa stadsmiljöer. Förståelse för stadens stadsutvecklingsprocess och stadens tekniska handbok är meriterande. Du har en bred erfarenhet av trafikfrågor med förmåga att se den robusta och hållbara helheten såväl som lösningar på detaljerad nivå. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med trafikplanering, trafiksäkerhet, tillgänglighet och/eller framkomlighet för alla trafikslag. Du besitter kunskaper om detalj- och översiktsplaner samt goda kunskaper om PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).

Det är viktigt att du kan se till helheten och har Göteborgs Stads uppdrag i fokus. Vi arbetar projektbaserat och över förvaltningsgränserna, vilket förutsätter att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta, är kreativ och lösningsinriktad.

Du trivs i en ledande roll där du får driva projekt framåt tillsammans med andra och har förmåga att balansera olika krav mot varandra och fatta beslut även om alla aspekter inte blir tillgodosedda fullt ut. Du har vana att driva flera uppdrag och projekt parallellt och har förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter både på kort och lång sikt.

Arbetet förutsätter att du har god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du behöver vara ansvarstagande, självgående och strukturerad för att lyckas i denna roll.

Vi värnar teambaserade arbetssätt och samarbeten mellan enheter, delar erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Det förutsätter att vi alla bidrar till att stötta och utveckla varandra.

Ansökningarna hanteras löpande vilket innebär att vi kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.


ÖVRIGT
Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Ansök nu

Enhetschef för Identitet och Åtkomst

Driftchef, data
Läs mer Dec 1
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur, som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i Göteborgs Stad och bidrar till att staden kan ge god service till göteborgarna. Intraservice har en central roll när det gäller att bidra till digitalisering och automatisering av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vår strävan är att vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder.
Vi är drygt 700 medarbetare, som arbetar i centrala Göteborg. Hos oss finns en hög ambition att tillsammans leverera och utveckla ändamålsenliga tjänster till våra kunder. Hoppas du vill bli en del av oss!
För ytterligare information: http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Vi är Göteborg! Göteborgs Stad arbetar för en hållbar, digital utveckling och vi behöver dig som vill vara med på den resan!
Vill du arbeta i förändring och vara med och forma och utveckla vår fortsatta tjänsteleverans inom IT? Då har vi ett spännande uppdrag för dig!
Enheten Identitet och Åtkomst har uppdrag att leverera, förvalta och vidareutveckla områdets tjänsteleveranser som möter Göteborgs Stads krav. På enheten arbetar 18 medarbetare plus några konsulter. Tjänsteleveransen från enheten består av åtkomst och kontohantering till IT-system och verktyg, autentisering och behörighetskontroll samt förvaltning av Göteborg stads AD samt Azure AD.

Enheten har en central roll i stadens digitaliseringsresa där mycket arbete sker runt att uppnå bättre behörighetsprocesser och högre datakvalité för att få till en ökad säkerhet och enklare användarupplevelse.

Som enhetschef kommer du att:
• vara insatt i leveranserna inom IAM, AD samt Azure AD på en övergripande nivå.
• ta fram långsiktig strategi och plan för vidareutveckling av plattformarna inom identitet och åtkomst.
• koordinera inkommande förfrågningar på nyutveckling.
• prioritera och resurssätta utvecklingsinitiativ.
• säkerställa kontinuerlig dialog med interna intressenter inom Intraservice och våra kunder inom Göteborgs Stad.
• arbeta tillsamans med tjänstestrateger, förvaltningsledare och Service Delivery Manager (SDM) för att vidmakthålla och utveckla tjänsteutbudet.
• hantera leverantörskontakter och licensfrågor.
• agera styrgrupsmedlem alt styrgruppsordförande i utvecklingsprojekt inom området.

Som enhetschef för Identitet och Åtkomst ansvarar för den operativa och taktiska ledningen inom enheten. Du har personal och arbetsmiljöansvar och ansvarar för den strategiska kompetensförsörjningen på enheten. Du har också det ekonomiska ansvaret och arbetar med budget, prognos och uppföljning. Implementering och förbättring av relevanta processer är en del av ditt arbete.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för verksamhetsområde Mjuk infrastruktur och rapportera till verksamhetschef.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som vi bedömer relevant. Du har chefserfarenhet eller motsvarande ledarerfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av IT-projekt/leverans med teknisk karaktär och har lätt för att omvandla kunders behov till tekniska tjänster.
Du har en gedigen erfarenhet av hela utvecklingsprocessen, från idé till teknik hela vägen ut till användarens upplevelse. Din erfarenhet baseras på att ha arbetat i en större organisation med komplexa och tvärfunktionella leveranser. Du har kompetens och erfarenhet av ramverket ITIL.

Meriterande är:
• kompetens inom förändringsledning och teknisk migrering inom IAM-området, AD samt Azure AD.
• förståelse för kundprocesser; avtal (SLA-OLA).
• erfarenhet av krav och behovsinsamling ifrån kunder.
• erfarenhet av offentlig upphandling vad gäller inköp av IT system/IT verktyg och konsulter.

För att lyckas i den här tjänsten behöver du kunna navigera framåtblickande med drivkraften att ständigt förbättra och förfina vårt tjänsteutbud. Du är skicklig på att samarbeta och skapa en god dialog med såväl tekniker och projektledare som med beställare/kunder. Du behöver ha en gedigen känsla för helhet och ha förmåga att planera och följa upp din verksamhet. Du coachar och inspirerar dina medarbetare och skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska leverera resultat.


ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter.

Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!

Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Parkledare på deltid för parkleken i Hammarkullen

Fritidsledare
Läs mer Nov 27
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi har många familjer och barn som kommer till parklekarna, det är en mötesplats över generationer. Vi skapar en trygg miljö i parken där alla kan leka. Genom relationsarbete gör vi så att alla känner sig välkomna. Vi arrangerar olika aktiviteter och inspirerar till utelek på olika sätt. Genom samverkan skapar vi en plats med mycket aktivitet i området. Parklekarna är öppna hela veckan på dagtid. Arbetet är utomhus.

Nu söker vi dig som tillfälligt förstärker vårt fina arbete i parkleken i Hammarkullen. Vi får många besökare särskilt på eftermiddagstid. Därför behöver vi förstärkning nu på eftermiddagarna framförallt vardagar, det kan också vara vissa lördagar. Tjänsten är på 50%. Under lov och sommaren finns möjlighet att arbeta heltid. Vi söker också timvikarier som kan arbeta vid behov. Vi samarbetar nära med Parkleken i Hjällbo.

KVALIFIKATIONER
Nu söker vi dig som är utbildad fritidsassistent eller pedagog. Du kan också vara mitt i din utbildning. Som person är du ansvarsfull där du har verksamhetens/familjernas bästa i fokus. Du är pedagogisk och får energi av att bidra till andras lärande samt skapar förutsättningar för att vara en trygg mötesplats för alla där lek och lärande ska kunna ske.

Du är en stabil vuxen som är social och har vana av att möta både barn och vuxna med olika behov. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med barn och även har god kunskap om barn med särskilda behov. Vidare uppmuntrar du till dialog, delaktighet och engagemang. För att arbeta som parkledare behöver du vara en stabil vuxen som är social och har vana av att möta både barn och vuxna med olika behov. Du är aktiv och kreativ person som självklart älskar att vara utomhus.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida:

https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Socialsekreterare till kontaktverksamheten SF Nordost - Angered

Socionom
Läs mer Dec 1
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du arbeta som kontaktsekreterare i en intressant och stimulerande miljö på en enhet med teamkänsla, bra arbetsledning, extern handledning och gedigen kompetensutveckling? Då kan vi vara rätt arbetsplats för dig! Nu söker vi en medarbetare då två av våra medarbetare går i pension.

Familjehemsenheten är uppdelad i fyra olika grupper: jourgrupp, rekryterings och utredningsgrupp, familjehemsgrupp samt kontaktverksamhet. Vid Kontaktverksamheten arbetar vi med att utreda, matcha och handleda kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Vi samarbetar med övriga Kontaktverksamheter inom Göteborgs Stad i frågor kring rekrytering och utveckling. Fortlöpande dokumentation av arbetet ingår. Du arbetar nära socialsekreterarna på myndighetssidan och har både barnperspektiv och uppdragstagarperspektiv i fokus.
Vi värdesätter teamarbetet mellan kontaktsekreterare, barnsekreterare och utredande socialsekreterare och har därför gemensamma metod-, team- och trivseldagar. Vi har ett tillitsbaserat ledarskap och tar tillvara på den kapacitet och styrka som finns bland alla socialsekreterare och tror på att vi tillsammans kan åstadkomma det bästa för våra barn som får insatser i form av kontaktpersoner / kontaktfamiljer.

Det pågår ett arbete med att se över strukturen för vår kontakt & stödverksamhet i Nordöstra Göteborg som en del av denna verksamhet kommer du vara en del av vårt spännande förändringsarbete. Har du energi och lust att vara med och tänka nytt tillsammans med oss?

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av familjehemsvård, kontaktverksamhet samt av myndighetsutövning. I arbetet ingår resor och därför är B-körkort ett krav.

Som kontaktsekreterare ingår det i ditt dagliga arbete att träffa kontaktpersoner/ kontaktfamiljer som är i behov av stöd. Det är därför viktigt att du har ett gott bemötande, har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.

Vidare ser vi att du som söker är ansvarsfull där du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Som kontaktsekreterare planerar du och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och du har lätt för att vid behov omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen.

I din yrkesroll ser vi att du är lugn och stabil, du skiljer på sak och person och tar välgrundade beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra.

För tjänsten behöver du ha en god kommunikativ förmåga och god erfarenhet av dokumentation. Därför krävs det att du kan formulera dig väl i svenska språket, både i tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och kunskaper i Treserva ser vi som meriterande.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida:
https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Fritidsassistent

Fritidsassistent
Läs mer Dec 1
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Är det du som bidrar till meningsfull fritid för ungdomar?

Vår fritidsverksamhet har fokus på främjande och förebyggande insatser för ungdomar mellan 10-19 år. Vi arbetar i olika delar av sydvästra Göteborg och strävar mot gemensamma mål samtidigt som vi har unika mötesplatser för olika åldersgrupper.

Som fritidsassistent arbetar du med främjande och förebyggande fritidsinsatser för ungdomar. Du kommer ingå i fritidsverksamhetens öppna verksamhet och vara en del av vårt områdesarbete. Ditt arbete kommer att utgå från en mötesplats i Påvelund, Lokal 426, där arbetet i dagsläget främst är riktat mot ungdomar i högstadieåldern. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera fritidsaktiviteter utifrån behov. Du kommer också att handleda ungdomar till att förverkliga sina idéer. Varje vecka ingår uppsökande arbete på skola. En viktig del av tjänsten är att aktivt arbeta med ungdomars attityder och värderingar, att som trygg vuxen stötta ungdomar i de utmaningar de möter och att aktivt verka för demokratiska värderingar.

Varje mötesplats ansvarar för ekonomisk planering, inköp, registrering av besökare, att skriva handlingsplaner och att följa och utveckla rutiner för arbetet.

Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga inom fritidsverksamheten samt samarbeta med skola, vårdnadshavare, föreningar och socialtjänst. Du kan komma att bli placerad på andra av enhetens verksamheter utifrån verksamhetens tillfälliga eller permanenta behov. Arbetet är förlagt till dag- och kvällstid. Helgarbete kan förekomma.

Är du redo för att göra skillnad i ungdomars liv? Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Grundläggande förutsättning är att du har eftergymnasial utbildning som fritidsledare, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du behöver ha minst ett års erfarenhet av arbete som fritidsassistent.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har ungdomars behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du visar att du bryr dig.

Du är motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Samarbetet med kollegorna är centralt för verksamheten, då arbetsgruppen är liten. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu