Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Avdelningschef civilt försvar och beredskap

Avdelningschef, statlig
Läs mer Jun 11
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, att utveckla det civila försvaret och att vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Arbetsbeskrivning

Vi söker dig, erfaren och strategisk chef, som vill leda och utveckla vår nybildade avdelning för civilt försvar och beredskap. Avdelningens uppdrag är att stärka länets och Länsstyrelsens förmåga att utföra sina uppdrag vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap. Du får möjlighet att fortsätta utvecklas i en organisation som sätter stort värde på samarbete och hållbart arbetsliv.

Avdelningen, som väntar på att du ska börja hos oss, består inledningsvis av tre enheter och totalt cirka 40 medarbetare. Dess uppdrag är att leda, stödja och samordna det interna arbetet som behövs för att Länsstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppdrag enligt lag, förordning och särskilda beslut inom civilt försvar och beredskap.

Avdelningen stödjer och samordnar verksamheter i länet och på Länsstyrelsen så att dessa når avsedd och hög effekt för det civila försvaret och beredskapen. Avdelningen ansvarar även för att leda och samordna arbetet inom det interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet, stödja länsledningen i arbetet med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap och vara Länsstyrelsens samverkanspart gentemot Civilområdeskansliet. Avdelningen ansvarar också för tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Avdelningens verksamhet har tidigare organiserats i en enhet med två funktioner inom samhällsavdelningen. Genom att den nu blir en egen avdelning stärks förutsättningarna att ta emot nya uppdrag och utveckla Länsstyrelsens interna förberedelser i övriga verksamheter. Syftet är också att tillföra mer strategisk kraft i frågorna på övergripande nivå för myndigheten och länet.

Som avdelningschef har du framför allt följande uppgifter:


Leda och utveckla avdelningens organisation och verksamhet, inklusive ett konsultativt och framgångsrikt arbetssätt tillsammans med myndighetens övriga verksamheter.
Leda och utveckla dina chefer.
Ansvara för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal och därmed för att analysera, planera, genomföra och följa upp.
Säkerställa att din verksamhet når hög effekt i samhället.
Ingå i myndighetens ledningsgrupp och bidra till god ledning och styrning av Länsstyrelsen.
Representera Länsstyrelsen externt i olika forum.
Samarbeta med de övriga 20 länsstyrelserna i frågor om civilt försvar och beredskap.
Leda avdelningens ledningsgrupp och fackliga samverkansgrupp.

Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.

Placeringsort: Göteborg eller Vänersborg

Resor ingår i tjänsten. 

Kvalifikationer

Krav på utbildning, erfarenhet och förmågor:

Examen från universitet eller högskola lägst kandidatnivå med inriktning mot exempelvis statsvetenskap alternativt annan inriktning, eller annan examen på motsvarande nivå som vi bedömer är relevant för uppdraget.
Flera års erfarenhet av arbete inom arbetsområden relevanta för uppdraget, det vill säga civilt försvar och beredskap eller militärt försvar.
Aktuell erfarenhet av, förmåga att och intresse för att leda underställda chefer samt ha strategiskt ledningsansvar.
Aktuell erfarenhet av ledningsgruppsarbete på myndighetsnivå eller liknande nivå i större organisation.
Erfarenhet av att delta i eller leda samverkan mellan olika organisationer och aktörer i samhället.
God förmåga att se framtida behov av utveckling och kompetensförsörjning.

Meriterande om du har:

Erfarenhet av att utveckla och bygga upp verksamhet inklusive förändringsledning.
Erfarenhet av och/eller utbildning i säkerhetsskydd.
Erfarenhet av att ha arbetat i en organisation som hanterar målkonflikter.
Genomgått någon form av ledarskapsutbildning till exempel utveckling av grupp och ledare (UGL), leda chefer eller förändringsledning.
Genomgått annan fortbildning som är relevant för uppdraget, till exempel inom totalförsvar, NATO, räddningstjänst eller civil beredskap.

Krav på personliga egenskaper

Du är mål- och resultatorienterad och har god förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig.
Du är relationsskapande, vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Du har ett gott ledarskap. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål genom att se vad varje medarbetare behöver för förutsättningar. Du skapar engagemang och delaktighet, samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra.
Du tänker och agerar strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information

För fullständig annons, se Lediga jobb | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare Förorenade områden

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 8
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner
invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning 

Vi söker en handläggare för tillsvidareanställning till Enheten för förorenade områden på Miljöskyddsavdelningen. Miljöskyddsavdelningens huvuduppdrag är tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden samt prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi arbetar även med klimat- och energifrågor samt miljömålen som ligger till grund för vårt arbete. Miljöskyddsavdelningen består för närvarande av cirka 80 medarbetare fördelade på fem enheter.

Enheten för förorenade områden består i nuläget av 18 personer. Vi arbetar mot fastställda regionala miljömål med bl.a. tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter, bidragshantering, remisser samt tillsynsvägledning och stöd till kommuner. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av kunniga kollegor både inom enheten samt inom en mängd olika samhällsfunktioner. Vi är en länsstyrelse med god arbetsmiljö och framåtanda. 

Tjänstens arbetsuppgifter är att bedriva tillsyn av förorenade områden på pågående och nedlagda verksamheter samt därtill tillhörande arbetsuppgifter. Även arbete med tillsynsvägledning, handläggning av internremisser samt inventering av förorenade områden ingår i arbetsuppgifterna. Vidare kan arbete med bidragsärenden komma att ingå. 

Du förväntas bidra till tydliga arbetsprocesser och skapa engagemang och delaktighet för en effektiv verksamhet. I rollen ingår också utöver interna kontakter samarbete med intressenter utanför myndigheten såsom verksamhetsutövare och andra myndigheter.

I arbetet ingår kontakter med handläggare på Länsstyrelsen, miljöansvariga på kommuner och konsulter.

Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad

Enstaka resa ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. 

Kvalifikationer
Krav

- Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå, minst tre år, med inriktning mot kemi och miljövetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- B körkort

Meriterande

- Fördjupad kunskap om föroreningar i sediment
- Erfarenhet av arbete som konsult eller entreprenör för åtgärdsprojekt


Personliga egenskaper

Du är noggrann med ett strukturerat arbetssätt. Du är dessutom lyhörd med god kommunikativ förmåga. Du har en god förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.  

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.  

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt 

Intervjuer genomförs löpande även under annonseringstiden.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Funktionschef inom civilt försvar

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 21
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Vill du vara med och utveckla och stärka det civila försvaret i Västsverige? Lockas du av möjligheten att bidra i utvecklingen av ett kansli under uppbyggnad inom ett område i snabb förändring?  Då kan du vara vår nya funktionschef till civilområdeskansliet för Västra civilområdet.

Arbetsbeskrivning

Sedan 1 oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen Västra Götaland är utsedd till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att samordna det Västra civilområdet, som består av Hallands län och Västra Götalands län. Landshövdingen i Västra Götaland är civilområdeschef och leder civilområdets arbete med stöd av ett civilområdeskansli. Civilområdeskansliet är under uppbyggnad och består idag av kanslichef och nio handläggare.

Civilområdesansvariga länsstyrelser har uppgifter inför och vid höjd beredskap. I uppgifterna ingår bland annat att inför höjd beredskap verka för att totalförsvaret under höjd beredskap har en enhetlig inriktning och samordna planeringen mellan statliga myndigheter och Försvarsmakten. Vidare ingår att hålla samman planering och förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd.

Civilområdeskansliet ska växa för att vara redo att hantera de uppdrag som kommer i nästa försvarsbeslutsperiod som inleds 2025. Vi inleder arbetet med att utveckla organisationen för kansliet i år och förbereder oss för en utveckling av arbetet i enlighet med propositionen om totalförsvaret som kommer i oktober.

Inledningsvis kommer du vara ett ledningsstöd för kanslichefen och stödja med att analysera, ta fram underlag och skapa förutsättningar för en organisation där verksamheten delas in i olika organisatoriska funktioner. Därefter kommer du att leda och ansvara för en blivande funktion i den nya organisationen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Inledningsvis: Stödja kanslichefen i ledningsuppdraget
Operativ arbetsledning
Ersätta kanslichefen vid frånvaro och vid externa och interna möten vid behov
Samordna och leda arbetet med analys och förslag till ny organisation, i nära samarbete med kanslichef
Stödja i budgetarbete, rekryteringar, verksamhetsplanering med mera.
När funktion är beslutad: Ansvar för verksamhet, ekonomi och personal i funktionen.
Ingå i civilområdeskansliets krigsorganisation.

Placeringsort: Göteborg

Tidvis kan det förekomma mycket resor. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.

Kvalifikationer

Krav

Akademisk examen med minst kandidatnivå med relevant inriktning, även motsvarande nivå med examen från Försvarshögskolan är relevant.
Aktuell erfarenhet av chefsuppdrag.
Erfarenhet från arbete inom krisberedskap eller totalförsvar inom offentlig sektor med närliggande uppdrag.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Van att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram.
B-körkort.

Meriterande

Vidareutbildning, fortbildning inom totalförsvar, civilt försvar, NATO-kunskap, eller likande relevanta inriktningar.
Erfarenhet av att leda i förändring.
Erfarenhet av stabsarbete.
Van att hantera säkerhetsklassad information och har kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du har förmåga att förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Som ledare motiverar du dina medarbetare och skapar förutsättningar för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du inger förtroende och ser det som självklart att skapa engagemang, delaktighet och att samarbeta på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt.

Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla.

Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter, bygger och underhåller dina yrkesmässiga relationer.

Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du har en god förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, samtidigt som du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).

Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Naturvårdshandläggare

Biolog
Läs mer Maj 24
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Vi söker en vikarie för en av våra medarbetare som är tjänstledig.

Vad vi kan erbjuda dig

Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer att ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på länsstyrelsen.

På naturavdelningen är vi 100-120 medarbetare fördelade på fyra enheter. Tillsammans arbetar vi för biologisk mångfald, främjande av friluftsåtgärder, skydd av naturområden och en god hushållning med naturresurser. Vi ansvarar även för viltförvaltningsfrågor.

Du kommer att tillhöra Enheten för Naturskydd. På enheten ligger fokus på att skydda områden i marin, limnisk och skoglig miljö. Enheten har medarbetare på kontoren i Göteborg, Mariestad och Vänersborg.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att i samarbete med kollegor på länsstyrelsen samt externa myndigheter och organisationer genomföra skydd av värdefulla naturområden i Västra Götalands län. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ta fram förslag till naturreservat och med att teckna naturvårdsavtal. Arbetet innehåller alla moment i reservatsbildningen, från inventeringar och markägarkontakter till att ta fram skötselplaner och beslut.

Placeringsort är Mariestad, Göteborg eller Vänersborg. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter att arbeta på distans när det fungerar för verksamheten. Resor ingår i tjänsten och de är oftast över dagen.

Kvalifikationer
Krav

- Du har minst fyraårig högskoleutbildning inom biologi/ekologi eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Goda datakunskaper och förmåga att hantera digitala stödsystem
- Erfarenhet av att arbeta med bildande av naturreservat
- B-körkort

Meriterande

- Goda kunskaper om lagstiftningen som berör naturvård och områdesskydd
- Erfarenhet av rapportskrivning och redovisning
- Erfarenhet av inventering av olika naturtyper
- Kunskaper i GIS
- Artkunskaper (t ex kärlväxter, mossor, lavar, svampar och fåglar)

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som reservatshandläggare ska du ha god kommunikativ förmåga och ha ett målinriktat och strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta med egna arbetsuppgifter, likväl som att ingå i olika arbetsgrupper och projekt. Du har förmågan att dela med dig av dina kunskaper både internt inom länsstyrelsen och externt, då samarbete är en viktig del för att föra arbetet framåt.

Du har förmåga att omprioritera, avsluta ärenden samt hålla deadlines. Som person är du engagerad, ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med hela eller delar av reservatsbildningsprocessen.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och prioriterar samt genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrig information
Du söker jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:731413/

Välkommen med din ansökan!

Anställningen är ett vikariat till och med december 2024.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Projektledare IT

Projektledare, IT
Läs mer Maj 22
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsuppgifter
Vill du med din gedigna projektledarkompetens vara med och vidareutveckla IT på Sveriges länsstyrelser? Är din styrka att översätta verksamhetens behov till tekniska lösningar och kvalitativa leveranser? Tar du samtidigt med dig helhetssynen i allt du gör? För dig som är drivande, strukturerad och kommunikativ väntar spännande utmaningar i rollen som projektledare hos oss!

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle.

Det tillsammans med IT-avdelningens nationella perspektiv ger rollen en extra twist. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna. Därav följer många spännande utvecklingsprojekt. Komplexiteten ökar och det ställer krav på kompetens och ledarskap. Vi söker dig som vill vara med och både bygga upp vår gemensamma kompetens samt leda projekt av varierande art och storlek.

Du leder komplexa, stora IT-projekt med inslag av verksamhetsinförande, integrationer mellan flera system, leverantörsstyrning och applikationsutveckling inom organisationen. Du kommunicerar med styrgrupp och med andra intressenter inom och utanför Länsstyrelsen. Du leder projekt med de krav och förutsättningar som finns inom offentlig verksamhet och i en organisation där beställarorganisationen består av olika myndigheter.

Vi har personal placerad över hela landet. Du kan välja placeringsort Göteborg, Vänersborg, Mariestad, Karlstad eller Luleå. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden. Resor kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer
Kort och gott tror vi att du är en duktig och driven projektledare med IT-kompetensförmåga att framgångsrikt leda och driva stora IT-projekt.

Du har:

• En akademisk utbildning inom IT-området alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig
• Minst 5 års praktisk projektledarerfarenhet av att driva komplexa IT-projekt i större och komplex organisation
• Vana kring leverantörsstyrning, tjänste- och konsultavtal och upphandling inom applikationsprojekt
• Erfarenhet av att leda större projektorganisation med flera delprojekt, inkl. verksamhet och leverantörsdelar
• Erfarenhet av både traditionella och/eller agila projektmetodiker
• Erfarenhet av styrgruppsarbete i en komplex beställarorganisation

 Vi ser gärna att du har:

• Certifiering inom vedertagen projektledarstandard
• Erfarenhet av praktisk process och verksamhetsutveckling
• Kunskaper /erfarenhet av kravhantering
• Kunskaper/erfarenhet av testledning
• Erfarenhet av projektstyrning i en offentlig styrmodell

För att lyckas väl i tjänsten som projektledare behöver du vara en person som är strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar din arbetsdag på ett effektivt sätt.

Med ditt ledarskap motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, planerar och följer upp arbetet och skapar engagemang och delaktighet. Du är en person som hela tiden utmanar dig själv för att vidareutveckla dina och andras färdigheter. Du har en förmåga att tänka helhetsleverans från projekt till förvaltning. Vidare har du en strategisk och taktisk förmåga och förhållningssätt. Rollen förutsätter även att du tar initiativ, är proaktiv, lösningsorienterad och analytisk.

I yrkesmässiga sammanhang är du en fena på nätverkande med god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Din samarbetsförmåga är mycket god vilket innebär att du lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter som kan uppstå i arbetssituationer på ett konstruktivt sätt. Du kan jobba självständigt men är även en god lagspelare i våra team och delar gärna med dig av dina kunskaper. Våra kollegor är utspridda bland våra län i Sverige där nyckeln är att kunna samarbeta väl i en virtuell organisation.

Till sist är du pedagogisk i ditt sätt att kommunicera genom att du anpassar ditt budskap till mottagaren, både i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning. 

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).

Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Länsfiskekonsulent

Fiskerikonsulent
Läs mer Maj 22
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. 

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. 

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Fiskeenheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens vattenavdelning. På Fiskenheten arbetar vi långsiktigt för hållbara fiskbestånd och för ett långsiktigt hållbart fiske i både inlandsvatten och i havet. Detta bland annat genom att fördela ekonomiska stöd till fiskevården och kalkningsverksamheten, förvalta fiskevårdsområden, bedriva fisketillsyn, bevaka fiskets intressen i samhällsplaneringen, pröva ansökningar om tillstånd och dispenser enligt fiskerilagstiftningen samt skydda och bevara hotade arter i vatten. Enheten deltar även i olika projekt knutna till vatten och fisk. I tillägg bistår Fiskenheten även andra avdelningar och enheter inom myndigheten i olika projekt och i arbetet med att fördela bidrag och EU-stöd inom vattenområdet och fiskerinäringen.

Arbetsuppgifter
Som länsfiskekonsulent kommer du att handlägga ärenden som ska prövas enligt fiskerilagstiftningen, exempelvis tillstånd att plantera ut fisk, dispenser och tillstånd för att bedriva fiske, samt att genomföra fiskskadeberäkningar. Du kommer också att arbeta med fiskevård i ärenden och i projekt samt med uppgifter inom länets fisketillsynsverksamhet. I din roll ingår att kontinuerligt bidra i arbetet med att föreslå förändringar i lagstiftningen, bland annat genom deltagande i arbetet med att besvara både interna och externa remisser. Det kan också bli aktuellt att arbeta med nationell uppdrags- och utredningsverksamhet. Den nationella verksamheten bedrivs av länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp vid länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
•    handläggning av dispenser från fiskerilagstiftningen
•    handläggning av utplanteringstillstånd för fisk
•    handläggning av fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel
•    deltagande i utvecklingsprojekt inom miljö, fiske och fiskevårdens områden
•    handläggning av odlingstillstånd för vattenbruk enligt fiskerilagstiftningen
•    arbete med den nationella omprövningen av vattenkraftens miljövillkor (NAP) 
•    arbete med fiskutredningar (FUG) på uppdrag av domstol och andra länsstyrelser.

Som länsfiskekonsulent bidrar du även med kunskap från ditt expertområde inom större prövningsärenden på Länsstyrelsen där flera olika ämnesområden och intressen ingår. Rollen ställer därför krav på god förmåga till sammanvägda bedömningar och förmåga att se samhällsnytta utifrån ett helhetsperspektiv. 

Arbetet som handläggare utförs i stor utsträckning digitalt vilket ger flexibilitet i val av arbetsplats när du inte är på plats på något av våra kontor.

Placeringsort: Vänersborg, med möjlighet till placering i Göteborg eller Mariestad

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

?
Kvalifikationer
Krav
•    Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning mot fisk, fiske och fiskbiologi eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
•    Arbetslivserfarenhet, önskvärt är minst fem års erfarenhet, inom de relevanta fiske- och/eller fiskbiologiska områdena samt goda kunskaper om fiskförvaltning och fiskerilagstiftningen.
•    Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt.
•    God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
•    B-körkort.

Meriterande
•    Kunskap om vattenbruk
•    Kunskaper om miljöbalken rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
•    Kunskap och erfarenhet av restaureringsåtgärder i vatten
•    Projektledarerfarenhet
•    Kunskaper inom kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka effekter av försurning
•    Kunskap och erfarenhet inom fisketillsyn 
•    GIS-kunskap
•    Kunskap om fiskerätt och vattenförvaltning
•    Sjövana.

Personliga egenskaper

Som person är du strukturerad och kan självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Din förmåga att analysera information är god och du utför ditt arbete med stort ansvarstagande och noggrannhet. Du har en positiv attityd, är lyhörd och engagerad. Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av internt samarbete och extern samverkan. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har förmåga att nå ut med budskap till olika målgrupper. Du tar egna initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:730229/

Övrigt

Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst preliminärt under vecka 26 och 27.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Länsfiskekonsulent med samordningsansvar

Fiskerikonsulent
Läs mer Maj 22
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin

Fiskeenheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens vattenavdelning. På Fiskenheten arbetar vi långsiktigt för hållbara fiskbestånd och för ett långsiktigt hållbart fiske i både inlandsvatten och i havet. Detta bland annat genom att fördela ekonomiska stöd till fiskevården och kalkningsverksamheten, förvalta fiskevårdsområden, bedriva fisketillsyn, bevaka fiskets intressen i samhällsplaneringen, pröva ansökningar om tillstånd och dispenser enligt fiskerilagstiftningen samt skydda och bevara hotade arter i vatten. Enheten deltar även i olika projekt knutna till vatten och fisk. I tillägg bistår Fiskenheten även andra avdelningar och enheter inom myndigheten i olika projekt och i arbetet med att fördela bidrag och EU-stöd inom vattenområdet och fiskerinäringen.

Arbetsuppgifter
Som samordnande länsfiskekonsulent har du utöver dina ordinarie uppgifter som länsfiskekonsulent även ett utökat ansvar för planering och genomförande av den dagliga verksamheten inom enhetens fiskekonsulentverksamhet. 
Dina ordinarie arbetsuppgifter omfattar bland annat att handlägga ärenden som ska prövas enligt fiskerilagstiftningen, exempelvis tillstånd för utplantering av fisk och skaldjur, dispenser och tillstånd för att bedriva fiske och elfiske, samt att genomföra fiskskadeberäkningar. Du kommer också att arbeta med fiskevård i ärenden och i projekt samt med uppgifter inom länets fisketillsynsverksamhet. I din roll ingår att kontinuerligt bidra i arbetet med att föreslå förändringar i lagstiftningen, bland annat genom deltagande i arbetet med att besvara både interna och externa remisser. Det kan också bli aktuellt att arbeta med nationell uppdrags- och utredningsverksamhet. Den nationella verksamheten bedrivs av länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp vid länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län. 
I din roll som samordnare samarbetar du nära enhetschefen, du har en överblick över enhetens arbete med att genomföra verksamhetsplan, interna uppdrag och projekt, samt att uppnå övriga planer. Du arbetar tillsammans med de medarbetare som ingår i länsfiskekonsulentgruppen och ansvarar för att planera och genomföra arbets- och planeringsmöten. 

Eget fältarbete med varierande inriktning förekommer. 

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär traditionella fiskkonsulentuppgifter som exempelvis:

handläggning av dispenser från fiskerilagstiftningen
handläggning av utplanteringstillstånd för fisk och andra arter
handläggning av fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel
handläggning av odlingstillstånd för vattenbruk enligt fiskerilagstiftningen.

Du kommer också jobba med:    

samordning av enhetens dagliga fiskekonsulentverksamhet och fiskrelaterade projekt
deltagande i utvecklingsprojekt inom miljö, fiske och fiskevårdens områden
arbete med fiskutredningsuppdrag.

Arbetet som handläggare utförs i stor utsträckning digitalt vilket ger flexibilitet i val av arbetsplats när du inte är på plats på något av våra kontor.

Placeringsort: Vänersborg, Göteborg eller Mariestad.
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

Kvalifikationer
Krav
•    Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning mot fisk, fiske och fiskbiologi eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
•    Arbetslivserfarenhet, önskvärt är minst fem års erfarenhet, inom de relevanta fiske- och/eller fiskbiologiska områdena samt goda kunskaper om fiskförvaltning och fiskerilagstiftningen.
•    Du har tidigare erfarenhet av att samordna och leda medarbetare, i projekt eller linjeverksamhet.  
•    Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt.
•    God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
•    B-körkort.

Meriterande:
•    Kunskap om vattenbruk.
•    Kunskaper om miljöbalken rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.
•    Kunskap och erf.arenhet av restaureringsåtgärder i vatten.
•    GIS-kunskap
•    Kunskap om fiskerätt och vattenförvaltning.
•    Sjövana.

Personliga egenskaper:

Du har en positiv attityd, är lyhörd och engagerad. Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av samarbete och samordning av det interna arbetet. Du tar egna initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har förmåga att nå ut med budskap till olika målgrupper. Som person är du strukturerad och kan självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du kan också förändra din inriktning när målen ändrar sig.

Din förmåga att analysera information är god och du utför ditt arbete med stort ansvarstagande och noggrannhet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning.


Du ansöker till jobbet via denna länk: Länsfiskekonsulent med samordningsansvar (varbi.com)

Övrigt

Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst preliminärt under vecka 26 och 27.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Kulturmiljöhandläggare med inriktning mot bebyggelse

Antikvarie
Läs mer Maj 13
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning
Kort om oss: Kulturmiljöenheten består av funktionen för kulturmiljöprövning och funktionen för kulturmiljöförvaltning och ingår som en av sex enheter i samhällsavdelningen. Kulturmiljöenheten har drygt 20 medarbetare med placering på kontoren i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

Är du utbildad inom kulturmiljövård med inriktning mot bebyggelse och trivs med en stor variation av arbetsuppgifter? Då kan vi erbjuda dig möjlighet att få arbeta brett med uppgifter över hela länet när vi nu behöver rekrytera en handläggare inom detta område.

I arbetet som kulturmiljöhandläggare med inriktning mot bebyggelse ingår bland annat att handlägga ärenden om byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, tillstånds- och bidragsansökningar, att granska kommunal planläggning, att svara på remisser samt att lämna råd. I din vardag kommer du att ha kontakter med myndigheter, kommuner, företag, enskilda och andra verksamheter inom Länsstyrelsen.

Aktuella arbetsuppgifter inom denna tjänst handlar för närvarande om utmärkning av och planering för undanförsel av kulturegendom.

Placeringsorten är valbar mellan Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi använder oss också av digitala möten när så är lämpligt.

Kvalifikationer
Krav

- Du har relevant akademisk utbildning inom kulturmiljövård med inriktning mot bebyggelse.
- Du har aktuell och relevant erfarenhet av kulturmiljöarbete från till exempel länsstyrelse, kommun, museum eller konsultverksamhet.
- Du har B-körkort.

Meriterande

- Erfarenhet från arbete med utmärkning av och planering för undanförsel av kulturegendom.
- Erfarenhet från arbete med arkeologi eller kulturlandskapsvård.

Personliga egenskaper

- Du har lätt att tänka utifrån helhet och sammanhang och kunna förklara det för andra i tal och skrift.
- Du stimuleras av att arbeta i högt tempo och har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat.
- Du har god förmåga att bemöta människor och skapa öppna och förtroendefulla kontakter internt och externt.

Sist men inte minst: du har en positiv grundinställning och öppet sinne gentemot andra i din omgivning. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Intervjuer är inplanerade den 18–20 juni 2024.

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare / analytiker inom civilt försvar

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 20
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.

Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Är du intresserad av att vara med och utveckla och stärka det civila försvaret i Västra civilområdet? Vill du vara del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp med god sammanhållning? Lockas du av att jobba med analys, lägesbildsrapportering och omvärldsbevakning? Då kan du vara vår nya kollega!

Bakgrund


Sedan 1 oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen Västra Götaland är utsedd till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att samordna det Västra civilområdet, som består av Hallands län och Västra Götalands län. I civilområdeskansliets uppdrag ingår bland annat planering, samverkan och förberedelser inför och vid höjd beredskap inom civilområdet. Uppdraget omfattar även vissa arbetsuppgifter inför och under fredstida kriser.

Arbetsbeskrivning


En av de uppgifter som civilområdeskansliet ansvarar för är att inför och vid höjd beredskap ta fram en samlad lägesbild och hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen och om planerade åtgärder i civilområdet. För att utveckla arbetet med bland annat processer för, och framtagande av, lägesbilder samt underlag för inriktning och beslut, söker vi nu en handläggare / analytiker. I uppgiften ingår även att utveckla kansliets arbete med omvärldsbevakning och analys av hur förändringar i omvärlden påverkar vårt civilområde och vårt arbete med att utveckla beredskapen och förmågan att utföra uppgifter inom civilområdet.

Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsutveckling och som med helhetssyn och lösningsfokus kan bidra till att etablera och utveckla verksamheten inom civilområdeskansliet. Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid och till exempel inkludera beredskapsplanering och uppgifter under fredstida kriser.

Du ingår i en arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor, där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra. Eftersom vi fortfarande befinner oss i en uppbyggnadsfas har du stora möjligheter påverka verksamhetens inriktning tillsammans med oss. Du samverkar med externa aktörer på både regional, högre regional och nationell nivå. Som person trivs du i en kommunikativ och utåtriktad roll, då du kommer du ha kontakt med länsstyrelserna inom Västra civilområdet, men också med andra civilområdeskanslier. Utöver det kommer du ha kontakt med bland andra Försvarsmakten, MSB, sektorsansvariga myndigheter och andra aktörer inom verksamhetsområdet.

Länsstyrelsen har en spännande roll i arbetet med att utveckla samhällets beredskap. Sveriges medlemskap i försvarsorganisationen NATO kommer att påverka arbetets innehåll och förutsättningar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Tillsammans med medarbetarna i civilområdeskansliet, Försvarsmakten, MSB, länsstyrelserna,sektorsansvariga myndigheter, utveckla metoder och processer för framtagande av lägesbilder och beslutsunderlag vid höjd beredskap.
Utveckla civilområdeskansliets arbete med omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
I samarbete med Försvarsmakten, länsstyrelserna och sektorsansvariga myndigheter utveckla beredskapsplanering för det civila försvaret inom civilområde.
Delta i arbetsmöten och nätverk på den nationella och regionala nivån för att utveckla arbetet med lägesbilder specifikt och det civila försvaret generellt. Ibland är du sammankallande och leder möten.
Delta i förberedelsearbete och övningar på såväl nationella som regionala nivån.

Resor förekommer i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.

Placeringsort är Göteborg och du tillhör kansliet för Västra civilområdet.

Kvalifikationer


Du har:

Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetsuppgifterna.
Erfarenhet från arbete inom krisberedskap eller totalförsvar.
Erfarenhet från arbete med analyser och / eller lägesbilder som underlag för inriktning och beslut.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Vana att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram kopplade till informationshantering och analys och du har självklart goda kunskaper i de vanligaste delarna av Officepaketet.

Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet av att utveckla / använda metoder, arbetsprocesser och strukturer för lägesbildsrapportering och omvärldsbevakning.
Erfarenhet av projektledning eller av att leda och samordna processer.
Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
Erfarenhet av handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess.
Erfarenhet av samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället, inklusive Försvarsmakten.

För en fullständig annons, se:

https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:729079/

Välkommen med din ansökan!


Övrig information

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Förvaltningsledare IT

IT-utredare
Läs mer Maj 15
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Om arbetsplatsen
Vill du vara med och utveckla digitala lösningar för ett hållbart samhälle? Trivs du i en miljö som utmärks av lagkänsla och möjligheten att utvecklas tillsammans? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är du redo för nästa utmaning i karriären?

Vår enhet expanderar och vi behöver bli fler smarta, drivna och kompetenta kollegor.

Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av system, integrationer och applikationsplattformar. Vi bygger morgondagens förvaltnings- och utvecklingsorganisation där starka team leder, driver och levererar IT-stöd i framkant! Häng med på vår resa!

Arbetsuppgifter
I rollen som förvaltningsledare IT erbjuder vi dig ett spännande och självständigt arbete med ansvar att leda ett team med duktiga medarbetare. Som förvaltningsledare IT ansvarar du för förvaltnings- och utvecklingsfrågor på både kort och lång sikt inom ett eller flera förvaltningsområden. Du säkerställer att IT-systemen inom dina objekt är funktionella och säkra både nu och i framtiden.

Som förvaltningsledare hos oss är det viktigt att du har en helhetsförståelse för uppdraget, och att du kan föra en dialog med vår kund utifrån de förutsättningar som IT-avdelningen har.
Du uppfattar kundens behov och kan tillsammans med ditt team översätta dem till tekniska krav. Du ansvarar för leveransen inom ditt ansvarsområde och leder ditt team och driver varierande uppdrag.

Du ansvarar för förvaltningsplanen och budgeten inom ditt område. Inom IT-avdelningen deltar du i det ständiga arbetet att utveckla metoder för effektivare arbetssätt. Du är drivande, strukturerad och kommunikativ.

I rollen som förvaltningsledare IT:

- har du det övergripande ansvaret för ditt område där du leder och samordnar arbetet för IT avdelningen.
- arbetar du tillsammans med ditt team med att utveckla och förvalta system
- samarbetar du med verksamhetens representanter och utarbetar och följer upp planer på kort och lång sikt.
- ansvarar du för områdets avtal och har kontakt med externa leverantörer och andra myndigheter.

Du arbetar i ett team där lagkänsla och samarbete är nyckelord och har stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. I den här rollen arbetar du med utmanande och utvecklande uppdrag tillsammans med engagerade och tillgängliga kollegor. Du får en arbetsgivare med fokus på en samhällsgärning att vara stolt över. Här har du en möjlighet att arbeta med tekniska lösningar som påverkar hela samhället. Hur låter det?

Placeringsort är Göteborg, Mariestad, Vänersborg, Karlstad eller Luleå. Placering på annan ort kan vara möjligt enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/50FERBAIT9

Kvalifikationer
För att lyckas väl i tjänsten som förvaltningsledare behöver du vara en person som är strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt arbetar mot uppsatta mål, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.

Med ditt ledarskap motiverar och förser du andra med aktiviteter som krävs för att nå gemensamma mål. En viktig del i din personlighet är att du kan bygga och underhålla relationer på ett förtroendeingivande sätt.

Din samarbetsförmåga är mycket god vilket innebär att du lyssnar, kommunicerar och löser problem som kan uppstå. Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera genom att du anpassar ditt budskap till mottagaren, både i tal och skrift.

Våra kollegor är utspridda bland våra län i Sverige där nyckeln är att kunna samarbeta väl i en geografisk spridd organisation.

Du har:

- flerårig erfarenhet av förvaltningsledning inom IT
- akademisk utbildning, med inriktning mot IT eller motsvarande erfarenheter
- erfarenhet av budget och budgetuppföljning
- erfarenhet av ledarskap, såsom projektledning, samordning och teamledarskap
- erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering
- förmåga att leda förändringsarbete.

Vi ser gärna att du har:

- erfarenhet av förvaltningsmodellen pm3
- erfarenhet av ITIL
- erfarenhet av att leda en förvaltningsorganisation.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi vill gärna att den är på svenska då det är vårt arbetsspråk.

Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare civil beredskap, kommunstöd

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner
invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla och stärka den civila beredskapen i Västra Götaland? Vi söker nu en handläggare med inriktning civil beredskap, kommunstöd, till vår enhet för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för länet gällande planering och hantering av
samhällsstörningar i fredstid. Länsstyrelsen är också högsta civila totalförsvarsmyndighet i händelse av höjd beredskap eller krig. Arbetet gällande civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar) utförs i huvudsak på Enheten för samhällsskydd och beredskap.

I enhetens uppdrag ingår handläggning, planering och förberedelser inför fredstida kriser och höjd beredskap, både gällande länsstyrelsens egen förmåga och utveckling men också gällande det arbete vi gör till stöd och samordning av länets övriga aktörer med ansvar för civil beredskap. Enheten har nu ett behov av att rekrytera fler medarbetare. 

Arbetsuppgifterna kan variera i takt med hur behov och utveckling sker.

Stödja kommunerna i arbetet med att analysera och stärka beredskapen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att under 2023–2025 utföra detta. Uppdraget benämns KHOSS. Du, tillsammans med en kollega, fullgör detta uppdrag. I detta ingår också att samverka med Västra Götalandsregionen, som är huvudman för sjukhus och vårdcentraler.
Kontaktperson till beredskapshandläggarna i kommunerna i delregional Fyrbodal (14 kommuner i Bohuslän och Dalsland). Du ger råd, stöd och deltar i olika aktiviteter som anordnas i deras samarbete och nätverk gällande civil beredskap i bred bemärkelse. Du deltar i uppföljning av dessa kommuners arbete med civil beredskap.
Andra arbetsuppgifter inom enhetens verksamhet. Det kan vara att ta fram planeringsunderlag, svara på remisser, vara föreläsare vid konferenser och utbildningar, hålla i workshops, genomföra utvärderingar samt delta i annat arbete med civil beredskap tillsammans med övriga medarbetare.

Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet vilket innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten. Utöver ovan beskrivna arbetsuppgifter så ingår du i länsstyrelsens särskilda organisation vid samhällsstörningar och krigsstab. Du kommer arbeta med arbetsuppgifter som omfattas av sekretess och säkerhetsskydd och delta i arbete med att utveckla enhetens, länsstyrelsens och civilområdets interna arbetsprocesser inom civil beredskap. Länsstyrelsen arbetar också nationellt mellan länsstyrelserna och i samarbete med bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen har en spännande roll i arbetet med att utveckla samhällets civila beredskap. Sverige är medlem i försvarsorganisationen NATO, vilket kommer påverka arbetets innehåll och förutsättningar framöver.

Placeringsort: Göteborg

Resor förekommer i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.

Kvalifikationer
Krav

Relevant samhällsvetenskaplig akademisk utbildning, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap. Alternativt en annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Erfarenhet från arbete inom säkerhet, krisberedskap eller totalförsvar i kommun.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Vana att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram och du har självklart goda. kunskaper i de vanligaste delarna av Officepaketet.

Meriterande

Erfarenhet av krishantering och stabsarbete.
Erfarenhet av analys, utrednings- eller projektarbete.
Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
Erfarenhet från arbete inom säkerhet, krisberedskap eller totalförsvar i region, statlig myndighet eller annan verksamhet.
Erfarenhet av handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess.
Erfarenhet av samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
Erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt.

Personliga egenskaper

Du tar initiativ och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du inger förtroende och är bra på att arbeta tillsammans med andra genom att relatera till dem på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och också lätt för att se möjligheter i förändringar. Du har också en analytisk förmåga som märks genom ditt sätt att analysera problem och förutsättningar ur olika perspektiv och komma med förslag till lösningar. 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du har ett högt säkerhetsmedvetande och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Övrigt

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare civil beredskap, risk och sårbarhetsanalys

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner
invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla och stärka den civila beredskapen i Västra Götaland? Vi söker nu en handläggare med inriktning civil beredskap, risk och sårbarhetsanalys till vår enhet för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för länet gällande planering och hantering av
samhällsstörningar i fredstid. Länsstyrelsen är också högsta civila totalförsvarsmyndighet i händelse av
höjd beredskap eller krig. Arbetet gällande civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar) utförs i
huvudsak på enheten för samhällsskydd och beredskap.

I enhetens uppdrag ingår handläggning, planering och förberedelser inför fredstida kriser och höjd beredskap, både gällande länsstyrelsens egen förmåga och utveckling men också gällande det arbete vi gör till stöd och samordning av länets övriga aktörer med ansvar för civil beredskap. Enheten har nu ett behov av att rekrytera fler medarbetare. 

Arbetsuppgifterna kan variera i takt med hur behov och utveckling sker.

- Ansvara för länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och risk- och sårbarhetsbedömning (RSB). I arbetet ingår att ge kommunerna i länet stöd i arbetet med RSA och ta del av deras färdiga RSA:er.
- Identifiera och kartlägga samhällsviktiga verksamheter i Västra Götaland samt utveckla länsstyrelsens samarbete med näringslivet i beredskapsplaneringen.
- Andra arbetsuppgifter inom enhetens verksamhet. Det kan vara att ta fram planeringsunderlag, svara på remisser, vara föreläsare vid konferenser och utbildningar, hålla i workshops, genomföra utvärderingar samt delta i annat arbete med civil beredskap tillsammans med övriga medarbetare.

Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet vilket innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten. Utöver ovan beskrivna arbetsuppgifter så ingår du i länsstyrelsens särskilda organisation vid samhällsstörningar och krigsstab. Du kommer arbeta med arbetsuppgifter som omfattas av sekretess och säkerhetsskydd och delta i arbete med att utveckla enhetens, länsstyrelsens och civilområdets interna arbetsprocesser inom civil beredskap. Länsstyrelsen arbetar också nationellt mellan länsstyrelserna och i samarbete med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Länsstyrelsen har en spännande roll i arbetet med att utveckla samhällets civila beredskap. Sverige är medlem i försvarsorganisationen NATO, vilket kommer påverka arbetets innehåll och
förutsättningar framöver.

Placeringsort: Göteborg

Resor förekommer i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.


Kvalifikationer
Krav

- Relevant samhällsvetenskaplig akademisk utbildning, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap. Alternativt en annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Erfarenhet från arbete inom säkerhet, krisberedskap eller totalförsvar i kommun, region, statlig myndighet eller statligt bolag med närliggande uppdrag.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
- Vana att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram och du har självklart goda kunskaper i de vanligaste delarna av Officepaketet .

Meriterande

- Erfarenhet av krishantering och stabsarbete.
- Erfarenhet av analys, utrednings- eller projektarbete.
- Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
- Erfarenhet av handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess.
- Erfarenhet av samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
- Erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt.

Personliga egenskaper

Du tar initiativ och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du inger förtroende och är bra på att arbeta tillsammans med andra genom att relatera till dem på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och också lätt för att se möjligheter i förändringar. Du har också en analytisk förmåga som märks genom ditt sätt att analysera problem och förutsättningar ur olika perspektiv och komma med förslag till lösningar. 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du har ett högt säkerhetsmedvetande och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. 

Övrigt


Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare förorenade områden, vikariat

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 8
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner
invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning 

Vi söker en handläggare för ett vikariat till Enheten för förorenade områden på Miljöskyddsavdelningen. Miljöskyddsavdelningens huvuduppdrag är tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden samt prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi arbetar även med klimat- och energifrågor samt miljömålen som ligger till grund för vårt arbete. Miljöskyddsavdelningen består för närvarande av cirka 80 medarbetare fördelade på fem enheter.

Enheten för förorenade områden består i nuläget av 18 personer. Vi arbetar mot fastställda regionala miljömål med bl.a. tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter, bidragshantering, remisser samt tillsynsvägledning och stöd till kommuner. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av kunniga kollegor både inom enheten samt inom en mängd olika samhällsfunktioner. Vi är en länsstyrelse med god arbetsmiljö och framåtanda. 

Tjänstens arbetsuppgifter är att bedriva tillsyn över förorenade områden på pågående verksamheter och därtill tillhörande arbetsuppgifter. Även arbete med inventering av förorenade sediment och kartläggning av PFAS förorenade områden kommer att ingå samt kvalitetssäkring av EBH-stödet. Vidare kommer tillsynsvägledning till våra kommuner att ingå liksom hantering av internremisser.

Du förväntas bidra till tydliga arbetsprocesser och skapa engagemang och delaktighet för en effektiv verksamhet. I rollen ingår också utöver interna kontakter samarbete med intressenter utanför myndigheten såsom verksamhetsutövare och andra myndigheter.

I arbetet ingår kontakter med handläggare på Länsstyrelsen, miljöansvariga på kommuner och konsulter.

Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.

Enstaka resa ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. 


Kvalifikationer
Krav

- Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå, minst tre år, med inriktning mot kemi och miljövetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- B-körkort.

Meriterande

- Kunskap om arbete med tillsyn.
- Kunskap om arbete med inventering av förorenade områden.
- Kunskap om förorenade sediment.
- Kunskaper inom kemi.


Personliga egenskaper
Du är noggrann med ett strukturerat arbetssätt. Du är dessutom lyhörd med god kommunikativ förmåga. Du har en god förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.  

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.  

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt

Intervjuer genomförs löpande även under annonseringstiden.

Anställningen är ett vikariat t. o. m. 31 augusti 2025.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Stabshandläggare med inriktning samordning och transporter

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 8
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Kansliets uppdrag
Länsledningens kansli ska stödja landshövdingen och länsöverdirektören (länsledningen) i deras dagliga kontakter med såväl interna som externa aktörer. Det innebär bland annat förberedelser, samordning och uppföljning av olika uppgifter, som möten med ledningsgruppen och insynsrådet samt yttranden till regeringen. I de externa kontakterna stöttar kansliet länsledningen med såväl planering som genomförande av möten, resor, besök och representation i länsresidenset.

Länsledningens kansli har även en utrednings- och analysgrupp som bistår länsledningen med beslutsunderlag i olika former, i samarbete med Länsstyrelsens sakavdelningar. 

Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga uppgifter blir att planera, genomföra och delta i externa besök och evenemang samt att vid behov vara chaufför åt länsledningen. Det kommer också förekomma sekreteraruppgifter. Det kan bland annat handla om att hantera länsledningens interna och externa kontakter via telefon, e-post och brev, samordna kalenderbokningar inför olika åtaganden, förbereda möten och sköta korrespondens.

I uppgifterna ingår också att ansvara för skötsel och underhåll av länsledningens bilar. Olika uppgifter i residenset kan också förekomma.

Placeringsort: Göteborg

Kvalifikationer
Krav

- Högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer vara relevant för uppdraget
- Erfarenhet av att samordna arrangemang
- Förståelse för Länsstyrelsens uppdrag
- Erfarenhet av representativa uppgifter
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
- B-körkort och erfarenhet av chaufförsuppdrag.

Meriterande

- Erfarenhet av sekreteraruppgifter
- Säkerhetsförarutbildning

Personliga egenskaper

För att du ska trivas, kunna bidra och själv utvecklas med uppgifterna och sammanhanget så tror vi att du som person har ett stort samhällsintresse, är nyfiken, lyhörd och bra på att kommunicera. Du behöver gilla utmaningar och att ta dig an nya uppgifter samt vara intresserad av att ge god service och gott stöd. Du behöver också arbeta på ett strukturerat sätt samtidigt som du snabbt kan planera om vid ändrade förhållanden och oväntade situationer som uppkommer.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Säkerhetsprövning kan komma att ske.

Anställningen kan komma att inledas med provanställning om sex månader.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare till enheten för vattenärenden

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 7
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra invånare. 

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. 

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning 

Vi söker en ny vattenhandläggare som vill vara med och bedriva tillsyn och prövning av vattenverksamhet, allt från stora vattenanläggningar och omfattande verksamheter till mindre. Vi arbetar tvärsektoriellt vilket innebär att enheten bidrar med expertis under gemensamma beredningar i arbetsgrupper med deltagare från andra enheter och avdelningar, framför allt inom natur- och miljöskydd samt samhällsbyggnad. 
Arbetsuppgifterna innebär många kontaktytor mot medborgare, företag och andra myndigheter.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- Genomföra samråd inför tillståndsprövningar och representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolen.
- Svara på yttranden och granskningar av kommunala detalj- och översiktsplaner och säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten omhändertas i samhällsutvecklingen.
- Initiera tillsyn samt utföra uppföljning och kontroll att lämnade tillstånd och villkor följs.
- Ge råd och vägledning till olika aktörer inom vattenområdet.

På sikt och om prioriteringar är nödvändiga, kan du också komma att arbeta med handläggning och beslutsfattande i anmälningspliktig vattenverksamhet. Du kan också komma att arbeta med att handlägga inkomna klagomål och tillsynsärenden. Rollen kan också innebära ett visst fältarbete.

Befattningen förknippas främst med frågor inom 11 kapitlet inom miljöbalkens område. Behovet av vår service växer och växlar i takt med samhällets utveckling och därmed kan även dina arbetsuppgifter komma att ändras över tid, men med samma övergripande mål, att verka för en hållbar vattenanvändning i länet.

Vi utvecklar vårt arbetssätt kontinuerligt mot att arbeta mer och mer i team med olika uppdrag. Arbetet utförs i stor utsträckning digitalt. Placeringsort är Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Det finns goda möjligheter att arbeta på distans en del av arbetstiden.

Enhetens uppdrag

Kärnuppdraget är att möjliggöra en hållbar utveckling av hur vatten används. Det kan till exempel innebära hantering av de målkonflikter som ofta är förknippat med användandet av vatten - en av samhällets och naturmiljöns viktigaste resurser. Vi gör det i vår vägledning och kommunikation med aktörer i länet, i våra samråd och tillståndsprövningar, i vår tillsyn och beslut om tillåtlighet kring vattenverksamheter och i vår samordnande roll vid vattenrelaterade kriser.

Våra prioriterade ärenden är förknippade med grön omställning, regional utveckling och civilt försvar. 

Kvalifikationer
Krav

- Du har relevant högskoleutbildning som exempelvis hydrolog, geovetare, natur- eller
miljövetare, civilingenjör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Arbetslivserfarenhet av samråd, miljöprövning och/eller miljötillsyn.
- Förmåga att kommunicera med lätthet i tal och skrift på både svenska.
- Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt.
- Goda kunskaper inom Microsoft Office-programmen.

Meriterande

- Du har genom studier eller erfarenhet relevant kunskap i miljörätt.
- Erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning av vattenverksamhet.
- Erfarenhet av samråd, miljöprövning och miljötillsyn vid Länsstyrelse.

Personliga egenskaper

Som person är du strukturerad med förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändring.
Du har förmåga att arbeta bra med andra människor och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Din förmåga att pedagogiskt nå fram till andra människor är god, och du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Vidare ser du helheter med förmågan att ta hänsyn till det större perspektivet där du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt 

Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Västra Götaland

Limnolog
Läs mer Maj 7
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera tillsammans både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet, vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?Arbetsuppgifter
Vill du delta i vårt arbete för en bättre vattenmiljö i våra sjöar och vattendrag i Västra Götalands län?

Vi söker dig som vill arbeta med vattenförvaltning för länets sjöar och vattendrag, ett varierat arbete som bland annat innebär att kartlägga och bedöma vattenkvalitet och föreslå åtgärder utifrån miljökvalitetsnormerna i EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s dricksvattendirektiv. I din roll kommer du även att delta i ärenden och remisser samt ge råd och vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten.

Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp för limniska vatten som tillhör vårt Beredningssekretariat för länets vattenförvaltning. Här arbetar vi även med miljöövervakning, länets vattenråd och med stöd i MKN-analyser i den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor.

Över tid kan dina arbetsuppgifter förändras utifrån vad Länsstyrelsen får i uppdrag att hantera.

Kommunikation både externt och internt är en viktig del av arbetet och du kommer att ha kontakt med bland annat kommuner, vattenråd och olika verksamhetsutövare för att informera om och inspirera till åtgärder. Visst fältarbete förekommer. Du kommer att tillhöra Vattenavdelningen, där vi är omkring 95 medarbetare som tillsammans arbetar med hela bredden av länets vattenfrågor för en bättre vattenmiljö och ett bättre dricksvatten.

Du kommer att tillhöra enheten för vattenmiljö som har cirka 20 medarbetare med kompetenser inom bland annat hydrogeologi, ekotoxikologi, limnologi och marinbiologi. På enheten arbetar vi med EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s dricksvattendirektiv, våra vattenrelaterade miljömål, miljöövervakning, vattenförsörjning och vattenförbättrande åtgärder. Enhetens medarbetare finns på tre orter: Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Uppge vilken placeringsort/-er du önskar. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.

Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Krav:

- Naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning på limnologi/sötvattensekologi eller likvärdig utbildning
- Du formulerar dig väl i tal och skrift på svenska
- Goda kunskaper i Officepaketet
- B-körkort

Meriterande:

- Fördjupade kunskaper inom limnologi
- Kunskaper om vattenförvaltning
- Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning enligt miljöbalken
- Kunskaper inom GIS
- Du är en god kommunikatör och har förmåga att anpassa tal och skrift till olika målgrupper

Personliga egenskaper:

- Du trivs med att ha olika roller i arbetet som att samarbeta i grupp, men även med att driva ett självständigt arbete
- Du är strukturerad, tar initiativ och är prestigelös i ditt arbete
- Du har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbetar strukturerat
- Du är också pedagogisk när du samarbetar och när du informerar andra
- Du kan ta ett helhetsperspektiv och har analytisk förmåga
- Du tycker om att skapa kontakter

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så därför hoppas vi att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Annika Kjellkvist, enhetschef, tel 010-224 51 57, e-post annika.kjellkvist@lansstyrelsen.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Vattenvårdshandläggare miljögifter Länsstyrelsen Västra Götaland

Ekotoxikolog
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning
Din främsta uppgift blir att arbeta med miljögifter inom ramen för vattenförvaltning i enlighet med EU:s vattendirektiv. I arbetet ingår kartläggning och analys av miljögifter i sjöar, vattendrag och kustområden i Västra Götalands län. Du kommer att ingå i vårt beredningssekretariat som bland annat arbetar med att bedöma vattnets kemiska och ekologiska status och tar fram åtgärdsförslag för att nå miljökvalitetsnormerna. Du kommer att bidra med din kompetens i miljögiftsfrågor i sekretariatets arbete samt ge stöd i handläggning av ärenden enligt miljöbalken när det gäller att bedöma miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningen.

Du kommer även att arbeta med övervakning av miljögifter i vatten inom vår regionala miljöövervakning. I huvudsak innebär det att följa upp undersökningar som genomförts, initiera nya undersökningar samt bearbeta data och kommunicera resultat muntligt och skriftligt. Det finns möjlighet att göra fältarbete.

Ditt arbete är självständigt, men du arbetar även tillsammans med andra kollegor på vår länsstyrelse. En viktig del i arbetet är samverkan med externa kontakter som kommuner, vattenråd, andra länsstyrelser, nationella myndigheter, verksamhetsutövare och konsulter.

Du kommer att tillhöra vattenavdelningen, som har cirka 95 medarbetare som tillsammans arbetar för en bättre vattenmiljö och en trygg vattenförsörjning. Vattenavdelningen får kontinuerligt nya uppdrag och projekt, vilket kan innebära nya arbetsuppgifter för den som arbetar här. Enheten för vattenmiljö är ett trevligt gäng på cirka 20 medarbetare. På enheten arbetar vi med EU:s olika direktiv för vatten, våra vattenrelaterade miljömål, miljöövervakning och vattenförbättrande åtgärder. Enhetens medarbetare finns i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.

Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Krav:

- Naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning inom miljökemi, ekotoxikologi eller utbildning som vi bedömer likvärdig
- Du formulerar dig väl i tal och skrift på svenska
- B-körkort

Meriterande:

- Kunskap om bearbetning och analys av miljögiftsdata
- Erfarenhet av miljöövervakning av miljögifter i vatten, biota eller sediment
- Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s vattendirektiv
- Kunskaper inom GIS och arbete med stora datamängder i Excel eller Power BI
- Erfarenhet av att leda projekt
- Erfarenhet av ärendehantering enligt miljöbalken

Personliga egenskaper:

- Du är bra på att arbeta självständigt och driva egna frågeställningar, men även att samarbeta i grupp
- Du kan ta ett helhetsperspektiv och har analytisk förmåga
- Du är målinriktad och slutför dina uppdrag i tid
- Du tycker om att skapa kontakter, är kommunikativ och har förmågan att anpassa tal och skrift till olika målgrupper
- Du har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbetar strukturerat
- Du har lätt för att samarbeta och är prestigelös
- Du har en positiv inställning och förmåga att se lösningar i komplexa frågeställningar

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Annika Kjellkvist, enhetschef, tel 010-224 51 57, e-post annika.kjellkvist@lansstyrelsen.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Ärendekoordinator

Registrator
Läs mer Maj 2
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad och noggrann administratör? Vill du vara med och arbeta på
Länsstyrelsens ärendehantering tillsammans med ett härligt gäng med mycket kompetens och arbetsglädje och som värdesätter samarbete? Då har du hittat rätt!

Som ärendekoordinator arbetar du tillsammans med kollegor i ett team. Du kommer huvudsakligen att arbeta med ett samlat digitalt ärendeflöde och ge dagligt stöd i frågor kopplade till ärendehantering mot både myndighetens verksamheter och våra externa kontakter. Det innebär att registrera och digitalisera inkomna handlingar, expediera handlingar, bevaka och hantera delgivningar, ge information och stöd samt utbilda i vårt diarieföringssystem Platina.

Funktionen för Ärendehantering är en spännande arbetsplats med både utmaningar och möjligheter. Funktionen har hand om Länsstyrelsens digitala dokument- och ärendehantering, och är en del av Rättsenheten. Uppdraget är att arbeta med ett samlat digitalt ärendeflöde och vara ett administrativt stöd för myndigheten. Även utvecklingsfrågor kopplade till Länsstyrelsens mål att bli en modern, digital myndighet är en del av vårt uppdrag. Vi ser distansarbete som en möjlighet när det fungerar för verksamheten.

Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning och behärskar svenska i både tal och skrift. Du har aktuell
arbetslivserfarenhet av registreringsarbete, diarieföring och dokumenthantering och haft detta som dina huvudsakliga arbetsuppgifter.

Du behöver ha grundläggande kunskap om följande lagstiftningar: dataskyddsförordningen, offentlighet och sekretesslagen samt förvaltningslagen.
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning, har
arbetslivserfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina samt har erfarenhet av att expediera handlingar och arbete med delgivningar.

Du gillar och har förmåga att ge god service och kommunicera lyhört och prestigelöst. Du har förmåga att se utvecklingsmöjligheter och tar initiativ till att förbättra och förenkla såväl arbetssätt och rutiner. Du vill bidra till god förvaltning och det innebär att du är påläst, noggrann när det gäller att följa regler samt uthållig när det gäller att sköta stora mängder av samma uppgift, hitta effektivare lösningar och möta dem vi är till för.

I rollen behöver du ha förmåga att arbeta självständigt, med du har också en god samarbetsförmåga och kan planera, lösa uppgifter och utveckla arbetssätt tillsammans med dina kollegor. Du behöver kunna prioritera och planera om.

Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och
genomför dina uppgifter. Som person ligger ditt fokus på möjligheter och lösningar snarare än hinder och du har en sund distans till arbetet.

Utöver erfarenheterna och förmågorna som vi har beskrivit här ovan behöver du vara van vid digitala verktyg och arbetssätt. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en
personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning på ca 4 mån med placering i Göteborg.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Tillsynshandläggare med inriktning gränsöverskridande avfallstransporter

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 30
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Miljöskyddsavdelningens huvudsakliga uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning, arbete med förorenade områden samt energieffektivisering. Avdelningen ansvarar även för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter samt att samordna Länsstyrelsens arbete med miljö- och klimatmål. Som
vår medarbetare och kollega blir du en viktig kugge i länets arbete med att uppnå miljömålen. Just nu är aktiviteten i länet hög, inte minst kopplat till den gröna omställningen inom industrin.

Arbetsuppgifter
Vi är fem länsstyrelser som arbetar med gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och har tillsammans detta ansvar i alla aktuella län. I dagsläget är vi tre personer som är anställda på Länsstyrelsen i Västra Götaland och vi ansvarar för tillsynen i Värmlands län, Hallands län, Jönköping län och Västra Götalands län. Vi samarbetar mycket med andra myndigheter såsom Polisen, Tullverket och Kustbevakningen. Det är inte ovanligt att vi har kontakt med verksamhetsutövare och myndigheter i andra länder. Vi ingår även i nätverk avseende avfall och avfallstransporter inom EU.

Arbetet med gränsöverskridande avfallstransporter innebär delvis tillsyn på plats men även arbete från kontoret. I delar av arbetet kräver lagstiftningen korta handläggningstider, vilket innebär att vi måste fatta snabba beslut. Andra ärenden har en mer utdragen karaktär och man behöver vara uthållig i sin utredning. Det är av stor vikt att upprätthålla samsyn med såväl kollegorna i länet som med kollegorna i de andra länen. 

Tjänsten är placerade vid enheten för avfall och tillsynsvägledning med medarbetare i Göteborg, Vänersborg och Mariestad. Vi ser gärna att du arbetar från vårt kontor i Vänersborg eller Mariestad men det finns även möjlighet att utgå från Göteborgskontoret. 

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg men den här tjänsten förutsätter även resor med bil. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. 

Kvalifikationer
Krav

• Naturvetenskaplig universitets/högskoleutbildning eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God förmåga att formulera dig i både tal och skrift.
• B-körkort.

Meriterande

• Erfarenhet av myndighetsarbete kopplat till avfallssektorn. 
• Erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet.
• Erfarenhet av myndighetsarbete med koppling till osund konkurrens.


Personliga egenskaper
Som person behöver du vara självständig och initiativtagande. Du är också pedagogisk, relationskapande och har en god samarbetsförmåga. Vi arbetar i team vilket även kräver en god kommunikativ förmåga.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat. 

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald.

Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:724365/

Övrigt

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 30
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Om tjänsten

Vi söker en noggrann och utvecklingsinriktad handläggare med kunskap om offentlig förvaltning, erfarenhet eller intresse av handläggning av miljösanktionsavgifter, e-cigaretter, transporttillstånd samt kännedom om hantering av allmän handling.

I rollen kommer du att handlägga ärenden inom nämnda områden samt utveckla och underhålla vår process för miljösanktionsavgifter. I arbetet kan det även förekomma hantering av inkommande post och utlämnande av handling.

Arbetet innebär samarbete i team med erfarna och stöttande kollegor likväl som samarbete med externa intressenter. 

Du kommer att arbeta på enheten för Avfall och tillsynsvägledning, Miljöskyddsavdelningen. 

Kvalifikationer
Krav
•    Naturvetenskaplig utbildning från universitet/högskola.
•    God förmåga att formulera dig på svenska i både tal och skrift.

Meriterande
•    Erfarenhet av handläggning av miljösanktionsavgifter, e-cigaretter, transporttillstånd.
•    Kännedom om hantering av allmän handling.
•    Vana av administrativt arbete.
•    Vana av diarium och ärendehanteringssystem.
•    Kunskap om offentlig förvaltning.


Personliga egenskaper 

För oss är det viktigt att:  

•    Du är utvecklingsinriktad och nyfiken med en vilja och drivkraft att omsätta ny kunskap i praktisk användning.
•    Du är noggrann och bra på att strukturera ditt arbete och kunna omprioritera snabbt vid behov.
•    God samarbetsförmåga och kan planera, lösa uppgifter och utveckla arbetssätt tillsammans med dina kollegor.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Du kan välja att vara stationerad på något av våra kontor i Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg. 

Övrigt

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

HR-partner med ansvar för lönebildning

HR-specialist/HR-advisor
Läs mer Apr 30
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en engagerad HR-medarbetare som ska driva, utveckla och förvalta Länsstyrelsens lönebildning. Det innebär bland annat att du genomför lönekartläggningar, och årliga lönerevisioner. Du kommer också att utbilda och stödja våra chefer i lönebildning samt hålla i vårt partsgemensamma arbete med våra fackliga företrädare.

I din roll som HR-partner kommer du också att vara ett brett HR-stöd till ett antal chefer inom flera områden som till exempel kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

På Länsstyrelsen får du möjlighet att utvecklas i en organisation som arbetar med att möta en snabbt föränderlig och komplex omvärld och som värdesätter samarbete och ett hållbart arbetsliv.

Du kommer arbeta på HR-enheten med elva kompetenta och omtänksamma kollegor. Vi lär oss av varandra och har alltid en kollega som stöd och bollplank.

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån verksamhetens behov och förutsättningar och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att variera.

Placeringsort: Göteborg

Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Kvalifikationer

Du har examen från Personal- och arbetslivsprogrammet och några års aktuell erfarenhet av brett HR-stöd till chefer. Alternativt har du en högskole- eller universitetsutbildning i kombination med många års aktuell erfarenhet av brett HR-stöd till chefer.

Du har kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning. Du har erfarenhet av att delta i lönebildningsarbete och det är meriterande om du har ansvarat för och genomfört lönerevisioner respektive lönekartläggningar. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att arbeta strategiskt inom något annat HR-område på övergripande nivå. Självklart har du kunskap om och ett stort intresse för just lönebildning samt grundläggande kunskaper i excel.

Du har förmåga att stärka cheferna i deras arbetsgivarroll och bygger öppna och tillitsfulla arbetsrelationer.

Du har helhetssyn med fokus på möjligheter och har förmåga att analysera fakta och komma med förslag på praktiska och sunda lösningar. Tillsammans med dina HR-kollegor hittar du vägar att bedriva värdeskapande HR-arbete som utvecklar verksamheten.

Du är bra på att kommunicera, lyhört och prestigelöst, men är också trygg med att ifrågasätta och ställa krav. Med din pedagogiska förmåga bidrar du till reflektion och lärande i organisationen.

Du har vilja och förmåga att leda och utveckla dig själv och tar ansvar för att uppgifter slutförs med kvalitet. Du är trygg med att verka i en föränderlig verksamhet, planera om och sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du hanterar svåra situationer, samarbetar med dina kollegor och planerar ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:724029/

Övrigt

Provanställning kan komma att tillämpas.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

HR-partner med ansvar för lönebildning

HR-specialist/HR-advisor
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en engagerad HR-medarbetare som ska driva, utveckla och förvalta Länsstyrelsens lönebildning. Det innebär bland annat att du genomför lönekartläggningar, och årliga lönerevisioner. Du kommer också att utbilda och stödja våra chefer i lönebildning samt hålla i vårt partsgemensamma arbete med våra fackliga företrädare.

I din roll som HR-partner kommer du också att vara ett brett HR-stöd till ett antal chefer inom flera områden som till exempel kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

På Länsstyrelsen får du möjlighet att utvecklas i en organisation som arbetar med att möta en snabbt föränderlig och komplex omvärld och som värdesätter samarbete och ett hållbart arbetsliv.

Du kommer arbeta på HR-enheten med elva kompetenta och omtänksamma kollegor. Vi lär oss av varandra och har alltid en kollega som stöd och bollplank.

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån verksamhetens behov och förutsättningar och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att variera.

Placeringsort: Göteborg

Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Kvalifikationer

Du har examen från Personal- och arbetslivsprogrammet och några års aktuell erfarenhet av brett HR-stöd till chefer. Alternativt har du en högskole- eller universitetsutbildning i kombination med många års aktuell erfarenhet av brett HR-stöd till chefer.

Du har kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning. Du har erfarenhet av att delta i lönebildningsarbete och det är meriterande om du har ansvarat för och genomfört lönerevisioner respektive lönekartläggningar. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att arbeta strategiskt inom något annat HR-område på övergripande nivå. Självklart har du kunskap om och ett stort intresse för just lönebildning samt grundläggande kunskaper i excel.

Du har förmåga att stärka cheferna i deras arbetsgivarroll och bygger öppna och tillitsfulla arbetsrelationer.

Du har helhetssyn med fokus på möjligheter och har förmåga att analysera fakta och komma med förslag på praktiska och sunda lösningar. Tillsammans med dina HR-kollegor hittar du vägar att bedriva värdeskapande HR-arbete som utvecklar verksamheten.

Du är bra på att kommunicera, lyhört och prestigelöst, men är också trygg med att ifrågasätta och ställa krav. Med din pedagogiska förmåga bidrar du till reflektion och lärande i organisationen.

Du har vilja och förmåga att leda och utveckla dig själv och tar ansvar för att uppgifter slutförs med kvalitet. Du är trygg med att verka i en föränderlig verksamhet, planera om och sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du hanterar svåra situationer, samarbetar med dina kollegor och planerar ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt

Provanställning kan komma att tillämpas.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Systemspecialist mobila plattformar

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Apr 22
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsbeskrivning

Vi som utvecklar Länsstyrelsens nationella klientinfrastruktur söker en engagerad kollega som brinner för mobilitetsplattformar.

Vi söker dig som har god kompetens inom mobilitetsplattformar, telefoner/ surfplattor och dess olika operativsystem. Du har gedigen erfarenhet av att designa och utveckla mobilitetsplattformar och ramverk för utveckling av appar i större organisationer. Du har även god kunskap om hur man bäst förvaltar appar i ett Enterprise syfte med dess olika API:er och utvecklingsplattformar. Du kommer arbeta självständigt och verksamhetsnära samtidigt som du ingår i ett team med erfarna kollegor som stöd. Vi arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning för att driva innovation med ett starkt fokus på användarvänlighet, säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Primärt kommer du arbeta med vår mobilitetsplattform och du ska agera som teknisk expertis inom mobilitetsplattformen. Du stöttar även utvecklarna genom att hjälpa till att skapa standardiserade regelverk kring mobilitet, appar och hur implementation ska ske utifrån ett UEM perspektiv.

Placeringsort är Mariestad, Karlstad Göteborg, Vänersborg, Luleå eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

Kvalifikationer
Krav

- en högskoleutbildning inom IT alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig av 
arbetsgivaren.
- flerårig erfarenhet av att jobba med Uem-plattformar på specialistnivå.
- goda kunskaper inom livscykelhantering och ramverk kring mobilitet och enterprise appar.
- god förmåga att systematiskt analysera och felsöka inom systemen för mobilitet.

Meriterande:

- goda kunskaper om olika utvecklingsplattformar för iOS och Android.
- goda kunskaper om ekosystemet kring Apple, Android och Android Enterprise samt Samsung Knox.
- goda kunskaper inom MobileIron.
- kunskap inom Powershell.
- kunskap inom ITIL.

Personliga egenskaper

Som person har du god samarbetsförmåga och vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en väl utvecklad förmåga att kommunicera med andra. Dina kunskaper i svenska är goda, i såväl tal som skrift. Du har lätt att lära och ta till dig ny teknik, samt tar ansvar för en ständig omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad. För att lyckas väl i tjänsten behöver du vara strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar din arbetsdag på ett effektivt sätt. Du har förmåga att analysera information, se samband och mönster.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Utvecklare inom jämställdhetsområdet

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 17
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att aktivt bygga ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Vi ska bidra till ett statligt helhetsperspektiv genom att arbeta sektorsövergripande, samordna samhällsintressen och även samordna statliga myndigheters intressen.

Jämställdhetsuppdraget är placerat på Funktionen för rättighets- och jämställdhetsfrågor som finns på enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor. Här arbetar vi strategiskt, samordnat och utvecklingsinriktat med många frågor inom social hållbarhet, med ett särskilt fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter. På enheten finns också Funktionen för folkhälsa- och brottsförebyggande frågor.

Vi arbetar också nära Enheten för integrationsfrågor som har det övergripande uppdraget att verka för att det finns en god beredskap och en kapacitet i länet när det gäller mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

Som jämställdhetsutvecklare arbetar du med att stödja, samordna och följa upp arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen i länet i enlighet med länsstyrelsens uppdrag. Länsstyrelsen har precis tagit fram en ny länsövergripande jämställdhetsstrategi, Jämställt Västra Götaland 2024–2027.

Då en av medarbetarna inom jämställdhetsuppdraget ska vara föräldraledig behöver vi nu en vikarie.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- strategiskt samordna, driva och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i länsstyrelsens verksamhet och hos aktörer i länet
- sammankalla och leda nätverk
- omvärldsbevaka, analysera, ta fram och följa upp olika underlag, handlingsplaner och strategier inom området
- planera för, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser såväl internt på länsstyrelsen som externt i länet.
- samverka med externa aktörer som kommuner, region, civilsamhälle och andra statliga myndigheter.

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Kvalifikationer
Krav

Akademisk samhällsvetenskaplig examen i exempelvis statsvetenskap, sociologi, beteendevetenskap, juridik, genusvetenskap eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig. Erfarenhet av kvalificerat utvecklingsarbete med inriktning mot jämställdhet.

Meriterande

Erfarenhet från offentlig förvaltning. Erfarenhet av att samordna och driva processer, och av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Erfarenhet av att skriva rapporter, remisser och andra texter. Vana av att sammanställa, tolka och förklara statistiska underlag. Vana av att arbeta med kartläggning, analys och lägesbilder. Vana vid genomförande av kunskapshöjande insatser och konferenser.

Personliga egenskaper

- Du har handlingskraft, är analytisk och resultatinriktad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete.
- Du har god pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang.
- Du har en god förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser därför gärna sökande med bakgrund och kompetens, som kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt

Anställningen avser ett vikariat t o m 30 juni 2025

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Leveransområdesansvarig GIS-plattform

Projektledare, IT
Läs mer Apr 9
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.

Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.

Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Lockas du av att jobba som leveransområdesansvarig inom områdena GIS-plattform och geodata och samtidigt bidra till samhällsnytta? Vill du vara en del av ett engagerat och kompetent team med god sammanhållning? Vi söker dig med teknikintresse som trivs allra bäst när du leder och motiverar ditt team mot uppsatta leveransmål.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig med gedigen IT-bakgrund till att leda och utveckla vårt team inom geografisk IT. Länsstyrelsernas IT-avdelning levererar gemensamma IT-tjänster till alla Sveriges länsstyrelser. Geografisk IT är navet i många av våra verksamheter och levererar nytta i hela beslutsprocessen. Din roll kommer vara att samordna det dagliga arbetet för att upprätthålla en stabil IT-leverans.

Du leder den tekniska tjänstelivscykeln och utvecklar området tillsammans med IT-arkitekt. Du leder ett tätt sammansvetsat team, där du har tiotal kompetenta, engagerade kollegor som jobbar nära tillsammans. Ni delar med er av er kunskap och lär av varandra. Då kollegorna sitter på olika orter behöver du trivas med digitala möten. Teamledarrollen innebär stort eget ansvar med möjlighet att påverka teamets arbetssätt.

Du kommer även vara med och samordna resurser för produktleverans enligt DevOps-inspirerade metoder.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Utforma och leverera IT-tjänster
- Leda arbetet med leverans av förutsättningsteknik
- Samverka med IT-nära och verksamhetsnära förvaltning

Vad erbjuder vi dig?

- Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
- Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
- Möjlighet att lära nytt och utvecklas

Du har flest kollegor på orterna Göteborg, Vänersborg, Mariestad Karlstad och Luleå, men vi tillämpar hybridarbete och är öppna för arbete på annat Länsstyrelsekontor enligt överenskommelse. Resor inom landet förekommer.

Kvalifikationer
Du har:

- Högskoleutbildning inom IT alternativt annan utbildning, kompetens och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av att utforma och leverera IT-tjänster
- Erfarenheter av teknisk IT-drift (drift av applikationer i servermiljö)
- Erfarenhet av teamledarskap, samordning, projektledning eller liknande

Vi ser gärna att du har:

- Erfarenhet av drift av GIS-miljöer
- Erfarenhet av ITSM-system
- Erfarenhet av automation (tex FME, Python, m.m.)
- Enterprisearkitektur och tjänsteutformad IT

Eftersom du kommer vara i nära kontakt med IT-förvaltning så är det även meriterande med arbete enligt förvaltningsmodeller.

Personliga egenskaper

I den här rollen har du många kontaktytor, med teamet, inom IT-avdelningen och med verksamheten. Kontakter med andra myndigheter förekommer också. Därför behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer.

En stor del av ditt uppdrag handlar om att leda ditt team, och du är duktig på att sätta leveransmål, prioritera och engagera teamet i att nå målen. Genom din goda samarbetsförmåga bidrar du till en bra gemenskap i arbetsgruppen. Du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och du lyssnar, kommunicerar och löser problem.

Du är nyfiken och har en inneboende vilja att lära nytt. Då IT-avdelningen befinner sig i en expansionsfas behöver du vara öppen för förändringar och se positivt på att rollen utvecklas över tid.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.Övrig information 
Du söker jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/what:job/jobID:716326/

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningen kan komma att inledas med provanställning sex månader.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Systemspecialist inom Katalogtjänst

Drifttekniker, data
Läs mer Mar 13
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsbeskrivning


Länsstyrelsernas IT-avdelning söker en systemspecialist för arbete inom funktionen Katalogtjänst & Identitetshantering.

Här ligger fokus på att skydda och upprätthålla en hög säkerhetsnivå kring vår grundläggande infrastruktur och alla identiteter. Inom tjänsten använder vi verktyg som stödjer enkel inloggning, multifaktorautentisering, behörighetsstyrning, övervakning och riskhantering.

Som systemspecialist i tredje linjen ansvarar du, tillsammans med ditt team för att våra lösningar inom Plattformsdrift utvecklas och hanteras på ett effektivt sätt genom innovation, automation och kontinuerliga förbättringar. Ny teknik känns spännande och du ges möjlighet att utforska samt delta i att skapa nya lösningar och funktioner inom ditt fokusområde.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Designa och implementera lösningar för våra tekniska komponenter angivna under krav och meriterande.
- Agera expertstöd med fokus på teknisk infrastruktur och föra dialoger med övriga funktioner inom länsstyrelsen.

Din roll:

I rollen kan det på sikt ingå huvudansvar för en eller flera tekniska plattformar inom området där du ger stöttning till dina kollegor i andra och tredje linjen. Du har en djup förståelse och erfarenhet av hur man designar och implementerar lösningar inom området och brinner för att driva utvecklingen framåt. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor med ansvar för design, drift och förvaltning av vår infrastruktur.

Länsstyrelsernas IT-avdelning finns över hela landet. Placeringsort är Göteborg, Karlstad, Vänersborg, Mariestad, Luleå eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

- kunskaper inom Microsoft AD, Group policys
- kunskap inom Powershell
- erfarenhet av att hantera Windows Server 2016–2022
- förmåga att systematiskt felsöka och optimera befintliga system, genom att till exempel förstå och analysera loggfiler och eventloggar
- lätt att lära och ta till dig ny teknik, samt tar ansvar för en ständig omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad
- goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av Windows File, DFS
- erfarenhet av säkerhetsarbete, exempel SIEM, penetrationstester, PAM etc.
- kunskaper kring Azure AD, AAD Connect och Office 365
- kunskap inom automatiserad identitets- och behörighetshantering (IAM/IGA)
- kunskap inom HSM/PKI
- förståelse av DNS/DHCP/Nätverk
- erfarenhet av ITIL.

Personliga egenskaper

Som person har du god samarbetsförmåga och vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en väl utvecklad förmåga att kommunicera med andra. 
Du har lätt att lära och ta till dig ny teknik, samt tar ansvar för en ständig omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad. För att lyckas väl i tjänsten behöver du vara strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar din arbetsdag på ett effektivt sätt. Du har förmåga att analysera information, se samband och mönster. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning.

Välkommen med din ansökan!

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/50FERBAIT9

Övrig information
Anställningen kan komma att inledas med provanställning sex månader.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Översiktsplanerare

Planeringsarkitekt/Fysisk planerare
Läs mer Mar 15
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med rådgivning, samordning och handläggning av översiktliga planeringsfrågor med kommuner och statliga myndigheter. Arbetsuppgifterna berör processer inom statlig havsplanering och kommunal översiktlig planering. Andra arbetsuppgifter är att driva Länsstyrelsens arbete med att ta fram planeringsunderlag som stöd för kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer inom fysisk planering. Arbetet omfattas även av andra övergripande strategiska frågor med koppling till fysisk planering.

Du kommer att driva dina frågor genom olika nätverk och grupperingar inom Länsstyrelsen, på regional nivå och nationellt. Vi har som inriktning att utveckla våra nätverk och driva strategiska sakfrågor proaktivt i tidiga planeringsskeden tillsammans med kommuner och statliga myndigheter. Fördelningen mellan översiktlig planering, främst med koppling till plan- och bygglagen, och frågor som berör den statliga havsplaneringen är ungefär jämnt fördelad i tid.

Du kommer att tillhöra en grupp på 13 personer som arbetar med fysisk planering och bostadsförsörjning utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv. Funktionen arbetar långsiktigt och förebyggande genom rådgivning, inspiration och myndighetsutövning.

Som översiktsplanerare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:

- arbeta med översiktsplanering genom samverkan, rådgivning och yttranden till kommuner
- driva och utveckla arbetet inom kust- och havsplanering mot kommuner inom länet
- ta fram planeringsunderlag som stöd för fysisk planering
- utveckla arbetet med översiktlig planering inom myndigheten
- utveckla och bibehålla regionala nätverk och samarbetsytor.

Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.

Placeringsort: Göteborg eller Vänersborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Kvalifikationer
Krav:

- du är utbildad planeringsarkitekt, arkitekt eller landskapsarkitekt eller motsvarande med examen
- goda kunskaper i plan- och bygglagen och miljöbalken
- erfarenhet av, engagemang och intresse för hållbar stads- och landsbygdsutveckling på såväl översiktlig som detaljerad nivå

Meriterande:

- du har tidigare erfarenhet av havsplanering och/eller översiktlig planering
- du är van att leda och att samordna projekt
- du har tidigare arbetat med process- och verksamhetsutveckling

Personliga egenskaper:

- god förmåga att kommunicera, både i bild, tal och skrift
- resultatinriktad med förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat
- helhetsorienterad och strategisk, förmåga att se sammanhang i komplexa frågor
- förmåga att arbeta visionärt, långsiktigt och idérikt
- förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer
- lyhörd och prestigelös i ditt sätt förmedla din expertis och dina erfarenheter.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare med fokus klimat och biogas

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 21
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag.

Vill du vara med?

Arbetsuppgifter
Till Enheten för Klimat- och miljömål söker vi nu en medarbetare som kommer att arbeta med miljö-, klimat och energifrågor med fokus på klimat och Biogasutvecklingen i länet. Arbetet innebär även att stötta upp i våra uppdrag kring främst Klimatklivet, regional energiplanering och våra regionala energi- och klimatstrategier.

Som handläggare med fokus på klimat och biogas kommer du bland annat att arbeta med följande arbetsuppgifter:

- Aktivt söka upp och för Länsstyrelsens del delta i aktuella biogasnätverk, främst inom länet men även mellan länen. Inom dessa nätverk bidra till samordningen mellan relevanta aktörer inom biogasområdet och skapa engagemang kring frågan.
- Ta fram underlag inom biogas för att internt och externt bidra med kompetens och kunskap kring biogasläget i länet och nationellt; ta fram nyckeltal och nulägesbilder kring biogasen och relevanta aktörer i länet, kartläggning av och potential kring biogasproduktion såväl som användning.
- Ge råd till aktörer inför ansökning om medel från Klimatklivet.
- Planera och genomföra informationsinsatser kring tex Klimatklivet i interna och externa sammanhang.
- Delta i handläggningen av Klimatklivsansökningar.

Rollen omfattar varierade arbetsuppgifter och passar dig som gillar många kontakter, både internt och externt, såväl vid nätverkande på konferenser som digitala möten. Du trivs samtidigt med att självständigt och fokuserat analysera information och ta fram underlag och lägesbilder. Du bidrar med och delar med dig av din kompetens till en grupp engagerade och kunniga kollegor. Arbetet är kvalificerat och du utvecklar kontinuerligt nya kunskaper både på bredden och djupet.

En del av tjänsten kan potentiellt utvecklas utifrån din kompetens och erfarenhet inom olika områden kopplade till energi- och klimatomställningen.

Placeringsort är Göteborg. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter att arbeta på distans när det fungerar för verksamheten. 

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi använder hyrbil vid fältarbete.

Kvalifikationer
Krav

- Aktuell naturvetenskaplig akademisk utbildning med inriktning mot miljövetenskap, eller motsvarande utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna.
- God kunskap om miljöfrågor i allmänhet och biogas i synnerhet.
- Kompetens att analysera och ta fram underlag och kartläggningar på en detaljerad nivå av till exempel olika substratkällor eller potentiella biogasanvändare.
- God kunskap kring biogasläget i länet.
- Upparbetat nätverk till relevanta biogasaktörer i länet.
- God kunskap om miljömålen och det klimatpolitiska ramverket.

Meriterande

- Kunskaper inom miljöpolitik och samhällsvetenskap.
- Kunskap kring utvecklingen av biogasanvändningen på EU-nivå.
- Insyn i miljöprövningsfrågor, kring tex biogas, solceller, markanvändning.
- Kunskap kring Klimatklivet.
- Kunskap kring Åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Personliga egenskaper

Du är noggrann och strukturerad när det gäller faktainsamling och förankring hos kollegor och chefer. Du är bra på att formulera dig i skrift och framföra myndighetens ståndpunkt inom dina ansvarsområden. Vi värdesätter förmågan att självständigt driva arbetet framåt samt att du har ett genuint intresse för frågorna du arbetar med. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta och agerar professionellt när du representerar myndigheten. Då arbetet innebär externa kontakter behöver du ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Länsjurist till Rättsenheten

Länsjurist
Läs mer Mar 15
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Om jobbet
Vi söker en jurist till vår ekonomijuridiska funktion inom rättsenheten. I nära samarbete med kollegorna i teamet som arbetar med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kommer du att ha egna ärenden, ge råd och stöd till dina kollegor samt vara beslutande inom funktionens verksamhetsområden.

På ekonomijuridiska funktionen ansvarar vi för registrering och tillsyn av stiftelser, ärenden om deponering och nedsättning av medel samt tillstånd och tillsyn av pantbanker. Vi arbetar även med tillsynen enligt penningtvättslagen. Inom funktionen är vi i dagsläget 17 medarbetare med bred kompetens inom ärendehandläggning, ekonomi och juridik.

Om Rättsenheten
Som medarbetare på Rättsenheten bidrar du till myndighetens övergripande uppdrag – att arbeta för en hållbar samhällsutveckling, samordna aktörer och intressen samt att främja länets utveckling. Du bidrar även till att vår verksamhet, genom goda rutiner och processer, kännetecknas av balans mellan effektivitet, service och kvalitet.

Vi har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid agera utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till medborgarna. Du som medarbetare är vår främsta styrka och vi tillsammans behöver driva och utveckla vår verksamhet. Det förutsätter tilltro till att du som medarbetare vill och kan ta ett stort ansvar för ditt jobb.

Inom Rättsenheten hanterar vi ett 60-tal olika typer av ärenden och ansvarar för myndighetens interna juridiska styrning och rådgivning. I dagsläget är vi drygt 90 medarbetare fördelat på fem funktioner samt en juridisk stödfunktion för myndighetsövergripande juridiska frågor. Rättsenheten har medarbetare på flera olika orter såsom Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara.

Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med kvalificerade juridiska frågor av stort samhällsvärde i en stimulerande miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? Då tror vi att du kanske är den vi söker.

Som jurist hos oss kommer du ha egna ärenden, ge råd och stöd till dina kollegor samt vara beslutande inom funktionens verksamhetsområden. Det kan också bli aktuellt att du får arbeta med juridisk rådgivning till andra delar av myndighetens verksamhet. Det kan handla om exempelvis krisjuridik, offentlighet- och sekretess eller civilt försvar. Du stödjer dina kollegor och arbetar för att vi har en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Du bidrar även aktivt i utvecklingsarbete inom enheten och funktionen.

Så här kan din arbetsdag se ut


- Du skriver beslut, hanterar överklaganden och yttranden till överinstans.
- Du har kontakter med de verksamhetsutövare som vi granskar, andra myndigheter och media.
- Du planerar och genomför juridiska utbildningar inom exempelvis förvaltningsrätt och penningtvättslagen.
- Du initierar, genomför och utvärderar insatser och projekt inom penningtvättsområdet.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du även behöva arbetsledas tillfälligt till andra arbetsuppgifter inom Rättsenheten och myndigheten, då vi dels är en myndighet med uppgifter inom det civila beredskapssystemet, dels ofta får tillfälliga uppdrag som snabbt ska lösas.

Placeringsort: Göteborg, Mariestad, Skara eller Vänersborg.

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Kvalifikationer
Krav

- Juristexamen
- Minst två års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Meriterande

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga frågor, exempelvis från arbete på förvaltningsmyndighet, förvaltningsdomstol eller liknande
- Erfarenhet av myndighetsarbete med tillsyn, kontroll eller inspektioner
- God kännedom om penningtvättslagen
- God engelsk språkförmåga.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi arbetar teambaserat och du behöver ha god samarbetsförmåga och vill bidra till gemenskap och god arbetsmiljö. Vi arbetar i ett högt tempo som kräver att du tar ansvar för både ditt eget och gruppens arbete och resultat. För att lyckas i din roll behöver du kunna arbeta självständigt utifrån gruppens gemensamma mål och prioriteringar. Det är därför viktigt att du är bra på att strukturera ditt arbete och kan omprioritera vid behov. Du har mod att lämna råd och känner dig trygg i din kompetens. Du är en person som ser utvecklingsmöjligheter, är noggrann och kan kommunicera på ett konstruktivt sätt, såväl i tal som i skrift.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser gärna att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt
Anställningen avser ett vikariat.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Avdelningschef för verksamhetsstöd

Avdelningschef, statlig
Läs mer Feb 27
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning
Är du en erfaren chef, väl grundad i ditt ledarskap och skicklig på att främja samarbete? Lockas du av att leda och utveckla ett enat verksamhetsstöd som bidrar till att Länsstyrelsen når sina mål? Då kan du vara vår nya ledare för Avdelningen för verksamhetsstöd.

Vi söker en chef som med mod och övertygelse drivs av att stödverksamheterna skapar förutsättningar för Länsstyrelsen att vara en framåtriktad myndighet, en attraktiv arbetsgivare och ansvarar för att lagstiftning, regler och beslut inom avdelningens ansvarsområden följs. Du leder och stödjer fem enhetschefer i förverkligandet av avdelningens mål och tillsammans utgör ni avdelningens ledningsgrupp. Ni ansvarar gemensamt för ett gott ledarskap och skapar goda förutsättningar för självledarskap och utveckling av såväl verksamhet som medarbetare, både inom den egna avdelningen och för Länsstyrelsen i sin helhet.

Avdelningens uppdrag fördelas inom områdena ekonomi och verksamhetsstyrning, projektstöd, inköp och upphandling, kommunikation, HR, verksamhetsutveckling, miljöledning, lokalförsörjning och intern gemensam service, arkivfrågor och lönegaranti.

Avdelningen består av cirka 100 medarbetare, varav fem enhetschefer och två funktionschefer, placerade på orterna: Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara.

Som avdelningschef rapporterar du till länsledningen och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp och ansvarar för Länsstyrelsens resultat och utveckling, i nära samarbete med länsledningen och övriga avdelningschefer.

Placeringsort: Göteborg eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Krav

- Akademisk examen alternativt annan motsvarande utbildning och erfarenhet.
- Mångårig, aktuell chefserfarenhet av att framgångsrikt leda chefer och ledningsgrupp inom stödverksamhet i en större komplex organisation.
- Erfarenhet av och god förmåga att leda i förändring.
- Erfarenhet av och god förmåga att arbeta strukturerat och strategiskt med flertalet av avdelningens ansvarsområden.
- Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Meriterande

- God insikt i och kunskap om vad det innebär att arbeta inom offentlig förvaltning.
- Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
- Chefserfarenhet på högre nivå inom statsförvaltningen.
- Erfarenhet av arbete med beredskaps- och kontinuitetsplanering.
- Förståelse för och kunskap om förhandling och upphandling.
- Goda kunskaper om och erfarenhet av säkerhetsfrågor, till exempel informationssäkerhet och fysisk säkerhet.


Personliga egenskaper

Som avdelningschef är du trygg och grundad i ditt ledarskap, du skapar goda förutsättningar för självledarskap, leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din ledstjärna är samarbete och du har tydliga strategier för hur du uppnår en enad stödverksamhet och skapar förtroendefulla relationer. För dig är det viktigt med ett tillåtande klimat som skapar förutsättningar för utveckling, därför välkomnar du olika åsikter och inspel och hanterar dem konstruktivt i syfte att lära och utveckla din verksamhet. Du är skicklig på att balansera stödja- och styraperspektivet som är en stor del av avdelningens och ditt uppdrag. I din roll är det av stor vikt att du tar hänsyn till det större perspektivet, du ser helheter och till hela myndighetens bästa i agerande och beslut.

Du är lyhörd för de behov som verksamheten uttrycker, du ser på sakers långsiktiga betydelser och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar efter dessa. Du är beslutsam och vågar styra och fatta snabba beslut när det behövs, även i situationer där informationen är begränsad och omständigheterna komplexa.

För att klara av ditt uppdrag som avdelningschef behöver du besitta en hög strategisk förmåga. Tillsammans med avdelningens ledningsgrupp analyserar du, bryter ner och löser komplicerade problem.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som en självklarhet att du är med och skapar en god arbetsmiljö med en positiv medarbetarsyn, du tror på individers vilja och förmåga att bidra till verksamhetens bästa.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning.

Välkommen med din ansökan!

Bra att veta
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 5
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsuppgifter
Miljöskyddsavdelningens huvudsakliga uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning, arbete med förorenade områden samt energieffektivisering. Avdelningen ansvarar även för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter samt att samordna Länsstyrelsens arbete med miljö- och klimatmål. Som vår medarbetare och kollega blir du en viktig del av länets arbete med att uppnå miljömålen.

Nu söker vi personer med erfarenhet av tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Tjänsten är placerad vid avdelningens miljötillsynsenhet med medarbetare i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

I arbetsuppgifterna på vår tillsynsenhet ingår tillsyn inom olika branscher och tillsynsvägledning av kommuner. Tillsyn sker huvudsakligen utifrån miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster och EU-förordningar.

Vi jobbar också med yttranden i prövningsärenden. I arbetet ingår också att svara på remisser till statliga verk och till miljödepartementet.

Som miljöhandläggare kommer du kunna jobba med alla förekommande arbetsuppgifter inom tillsynsenheten. Arbetet är självständigt men innebär många kontakter med andra medarbetare internt på Länsstyrelsen och externa aktörer. Vi sätter därför stort värde vid samarbetsförmåga och flexibilitet. Vissa ärenden är komplexa och bereds tillsammans med övriga enheter inom miljöskyddsavdelningen samt andra avdelningar inom Länsstyrelsen. Arbetet innebär hantering av många ärenden samtidigt vilket kräver förmåga att kunna arbeta strukturerat. Ärendena är i vissa fall förenade med motstående intressen.

Vi behöver förstärkning av handläggare som har erfarenhet av området avloppsreningsverk, vattenrelaterade frågor och/eller industriverksamhet. Erfarenhet av dessa områden är därför meriterande för den som söker tjänsterna. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg men den här tjänsten förutsätter även resor med bil.

Vad vi kan erbjuda dig
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och utvecklas här på Länsstyrelsen.

Kvalifikationer
Krav

- Universitets/högskoleutbildning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Aktuell erfarenhet av miljötillsyn från myndighet eller näringsliv
- God förmåga att formulera dig på svenska i både tal och skrift
- B-körkort

Meriterande

- God kompetens och erfarenhet inom vatten och avlopp - eller industrisektorn
- Erfarenhet av miljörelaterat arbete inom miljöfarlig verksamhet

Personliga egenskaper

Genom din goda samarbetsförmåga bidrar du till ett gott arbetsklimat, då du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har ett strukturerat arbetssätt, där du organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag och hittar rätt nivå för att nå resultat. Samtidigt är du självgående, drivande och målinriktad och stimuleras av att arbeta i högt tempo.

Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder och du har lätt för att fatta beslut.  

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrig information
Vi rekryterar 1-2 nya kollegor. Anställningen är tidsbegränsad under ett år. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Energisystemingenjörer

Miljöingenjör/Miljövårdsingenjör
Läs mer Feb 27
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Bakgrund
Västra Götaland står just nu inför en historiskt stor omställning när den fossila energin ska fasas ut och ersättas med fossilfria energislag. Det handlar till stor del om elektrifiering av industrin och transportsektorn och benämns ofta som ”den gröna omställningen”. Omställningen behöver ske snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen och för att Västra Götaland fortsatt ska ligga i framkant.

Länsstyrelsens roll i den gröna omställningen är framför allt att samordna och samverka med de aktörer som är involverade eller behöver involveras i omställningen. Vårt uppdrag är att främja och underlätta så att omställningen ska kunna ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Vi ska leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken i syfte att bidra till stärkt näringslivsutveckling, minskad klimatpåverkan, förbättrad energiberedskap och trygg energiförsörjning. 

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle? Till Enheten för Klimat och miljömål söker vi 1–2 energisystemingenjörer.

Arbetsuppgifterna består framför allt i att bidra med expertkunskap om energisystemet i det interna arbetet med energifrågor, men också att delta som representant i länsstyrelsens externa nätverk och arbetsgrupper inom energiområdet.

Du kommer att arbeta tillsammans i vår grupp av energi- och klimatstrateger främst med regional energiplanering och vårt främjande arbete med de regionala energi- och klimatstrategierna. I arbetet ingår att analysera och bearbeta energistatistik samt ta fram lägesbilder och annat relevant kunskapsunderlag. Du kommer i samråd med kollegor bedöma tekniska lösningar och utveckla prognoser och framtidsscenarion.

Dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas utifrån förändringar i uppdraget och den kompetens du bidrar med.

Placeringsort är Göteborg. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter att arbeta på distans när det fungerar för verksamheten. 
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi använder hyrbil vid fältarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en aktuell akademisk examen med inriktning civilingenjör i energiteknik eller motsvarande inom energisystem. Utbildningen har gett dig god insikt i vad som krävs för att utveckla, styra och utvärdera samhällets energisystem. Du har goda tekniska kunskaper i hur energisystemet fungerar, framför allt vad gäller elproduktion och eldistribution. Du har god kunskap om processer och system för råvarutillförsel, omvandling, lagring, distribution och användning av olika energislag.

Du har kompetens att arbeta med energisystem ur ett helhetsperspektiv inom ramen för en hållbar energianvändning med hänsyn tagen såväl till sociala, ekonomiska som miljömässiga faktorer. Du har även förståelse för de utmaningar och möjligheter som utbyggd energiinfrastruktur kan innebära för till exempel biologisk mångfald.

Kunskaper om och intresse för energi- och klimatpolitik, både på nationell, europeisk och internationell nivå ser vi som meriterande.

Personliga egenskaper

Du har en god förmåga att inhämta och bearbeta data/statistik, analysera den utifrån ett helhetsperspektiv och förmedla den till olika målgrupper utifrån deras behov.

Du är nyfiken och tycker om att i samklang med dina kollegor lära nytt, såväl kunskap som arbetssätt och processer.

Du är noggrann och strukturerad och lägger ett stort värde i att representera myndigheten på ett professionellt sätt. Du har förmåga att självständigt driva arbetet framåt, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga.

Länsstyrelsens huvudsakliga uppdrag i energiarbetet handlar om samverkan, nätverkande och att driva processer framåt. Då tjänsten innebär mycket kommunikation och samverkan med energisystemets olika aktörer ställs höga krav på en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi hoppas därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Naturvårdshandläggare

Ekolog
Läs mer Feb 27
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Nu söker vi en vikarierande naturvårdshandläggare till oss på Naturärendeenheten.

Arbetsbeskrivning
På Naturavdelningen är vi ca 115 medarbetare fördelade på flera olika orter i länet. Tillsammans arbetar vi för biologisk mångfald, främjande av friluftsliv, säkerställande av naturområden och god hushållning med naturresurser.

Du kommer att tillhöra enheten för naturärenden som består av cirka 25 stycken medarbetare, stationerade på tre orter. Enheten för naturärenden hanterar frågor som rör tillstånd, dispenser och tillsyn inom strandskydd och andra skyddade områden. Det handlar om såväl förebyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra avdelningars ärenden.

Arbetsuppgifter:

- Handlägga naturvårdsärenden. Din tjänst kommer i första hand att ha fokus på handläggning av dispenser, tillstånd och tillsyn inom områden med naturskydd enligt Miljöbalken till exempel strandskydd, naturreservat och biotopskydd med flera men andra arbetsuppgifter kan tillkomma utifrån verksamhetens behov. Handläggning innebär att gå igenom handlingar, kontrollera naturvärden i digitalt kartprogram, genomföra fältbesök, bolla ärenden på möten och skriva beslut. Vi arbetar i ett digitalt ärendehanteringssystem där vi själv sköter delar av diarieföringen. Du kan även komma att delta i syner och förhandlingar i domstol.
- Delta i att utveckla verksamheten.
- Arbeta med vägledning (framförallt via telefon och e-post) inom enhetens ansvarsområde.

Placeringsort är Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med möjligheter att arbeta på distans när det fungerar för verksamheten.

Resor ingår i tjänsten och de är oftast över dagen. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. När vi använder bil har vi hyrbilar.

Kvalifikationer
Krav

- Naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot naturvård, ekologi eller motsvarande (minst 3 år)
- Erfarenheter av att handlägga dispenser, tillstånd och tillsynsärenden inom områden med naturskydd enligt Miljöbalken
- God ekologisk kompetens och förmåga att göra väl avvägda naturvärdesbedömningar
- Goda datakunskaper och förmåga att hantera digitala stödsystem
- B-körkort

Meriterande

- Erfarenhet av handläggning av ärenden
- Erfarenhet av naturvetenskapligt arbete
- Erfarenhet från offentlig verksamhet
- Aktuell kunskap i miljörätt

Personliga egenskaper

I din roll som vikarierande naturvårdshandläggare behöver du ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha ett resultatinriktat arbetssätt. Du ska ha förmåga att arbeta både individuellt och i grupp samt viljan att dela med dig av dina kunskaper. Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna argumentera för enhetens ståndpunkt såväl internt som externt. Samtidigt behöver du tillsammans med handläggare från andra expertområden kunna bidra till goda helhetslösningar. Som person vill vi att du är serviceinriktad både genom att vara behjälplig för såväl kollegor som gentemot externa aktörer.

Vi vill att du ska vara utvecklingsorienterad och att du har intresse och viljan att genomföra olika arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Bra att veta
Anställningen är ett vikariat till och med 2024-12-31.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Funktionschef inom Applikationsstöd

Chief Information Officer/CIO/IT-chef
Läs mer Feb 23
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av digitaliseringsarbetet på en myndighet som spelar en viktig roll inom säkerhet, demokrati och hållbarhet? Har du ledarerfarenhet inom IT-området och är en skicklig förändringsledare med fokus utveckling och samarbete? Då kan du vara vår nya chef för en av de fem funktionerna inom enheten Applikationsstöd IT.

Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av system, integrationer och applikationsplattformar. Du ingår i enhetens ledningsgrupp där du har en strategisk roll och bidrar med verksamhetsutveckling och förändringsarbete.

I rollen som chef för funktionen Vatten, natur och miljö IT ansvarar du för 18 engagerade medarbetare som arbetar med både förvaltning av befintliga system och utveckling av nya, moderna IT-stöd. Vi bedriver ett internt arbete med att förbättra våra processer och du blir en nyckelperson för att driva detta arbete vidare. Flera stora samarbetsinitiativ med externa parter ingår också i vardagen.

Du har leverans-, resultat-, budget- och personalansvar, alltså ett helhetsansvar för din funktion. Du är ansvarig för funktionens leverantörs- och avtalshantering och har rollen tjänsteägare för de olika tekniska tjänsterna som ligger inom ramen för ditt leveransansvar. Styrgruppsarbete ingår också som en del av arbetet.

Tillsammans med ett engagerat och kompetent chefsteam leder du förändring som förbättrar och effektiviserar leverans, förvaltning och utveckling av våra projekt i syfte att möta dagens och morgondagens behov.

Vi erbjuder ett flexibelt arbete med möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse. Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela Sverige. Placeringsort är Göteborg.

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/50FERBAIT9

Ditt ledarskap
Ditt ledarskap präglas av intresse och förmåga att utveckla såväl verksamhet som människor. Du har ett tillitsfullt förhållningssätt och kan delegera arbetsuppgifter. Som ledare är du entusiasmerande, skapar tydlighet och engagemang. Ditt fokus är att driva utveckling och att nå uppsatta mål.

Du skapar förtroendefulla relationer samt främjar tvärfunktionellt arbete både inom organisationen och med andra samverkansparter. Du har god förmåga att analysera komplexa sammanhang, ta egna initiativ och fatta beslut.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig. Du har arbetat som chef tidigare och har flerårig ledarerfarenhet inom IT, gärna i en stor och komplex organisation. Du har erfarenhet av och god förmåga att driva större förändringsarbeten och har vana av att arbeta i styrgrupper. Du är också van vid att hantera leverantörer, tjänste- och konsultavtal.

Det är meriterande om du har erfarenhet av olika styrmodeller och har arbetat med agila metoder liksom arbete med IT- och informationssäkerhet.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Resor förekommer i tjänsten. Arbetstid: Förtroendearbetstid, där vi utgår från 40 timmar per vecka.

Vi har planerat att ha de första intervjuerna tisdag 19 mars, digitalt.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html

Läs mer om att jobba på Länsstyrelsernas IT-avdelning: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Säkerhetsskyddsstrateg till Länsstyrelsernas IT-avdelning

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Feb 5
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.

Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Något av det roligaste med att arbeta här är att våra idéer kommer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige och deras 7000 medarbetare.

Beskrivning

Du tillhör IT-avdelningens Säkerhetsenhet som ansvarar för att perspektiven riskhantering, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd och totalförsvar omhändertas inom IT-verksamheten. Säkerhetsenheten agerar primärt styrande, rådgivande och samordnande med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten.

I rollen som säkerhetsskyddsstrateg är du med och bygger upp en säkerhetsorganisation med brett perspektiv, det är av vikt att du har ett fokus på att utföra och ställa krav utifrån gällande samt kommande lagstiftning och regelverk. Gemensamt säkerställer vi att IT-avdelningens verksamhet är säkerhetsmedveten, motståndskraftig, robust och har förmåga att hantera och verka under kris. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom ditt specialistområde, samt utbildar och coachar övriga på enheten och avdelningen. Arbetet sker i nära samarbete med säkerhets- tillika säkerhetskyddschef för Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Placeringsort är Göteborg, Stockholm, Vänersborg eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter att arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten.

Dina primära arbetsuppgifter innebär att:

- Driva eller agera metodstöd vid säkerhetsskyddsanalyser, särskild säkerhetsskydds- och lämplighetsbedömningar.
- Leda processer som t.ex. samråd (kring informationssystem).
- Utveckla IT-verksamhetens arbete med säkerhetsskydd.
- Genomföra eller stödja vid säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal.
- Upprätta och genomföra säkerhetsskyddad upphandling.
- Upprätta, förvalta samt utföra revision och kontroll av säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsinstruktioner.
- Följa upp registerkontroller.

Kvalifikationer
Krav

Du som söker ska ha följande kvalifikationer:

- en relevant eftergymnasial utbildning såsom högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning kompetens och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete med analyser och planer.
- självgående, driver dina uppdrag och arbetsprocesser samt stödjer andra i deras.
- goda dokumentationsegenskaper, systematiskt såväl som för analyser, rapporter och beslutsunderlag.
- god förståelse för det säkerhetspolitiska läget och dagens hotbild samt de omvärldsfaktorer som kan påverka samhällskritiska funktioner.
- mycket högt säkerhetstänk med hög personlig integritet
- mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
- goda kunskaper i engelska.

Meriterande

Om du haft rollen som handläggare, samordnare, säkerhetsansvarig eller motsvarande inom säkerhetsskyddsområdet är det meriterande. Om du har signalskyddskompetens, arbetat som sambandsansvarig eller inom krisberedskap, civilförsvar och dess planering så är det positivt. Vi ser det också som värdefullt med arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet. Det är också ett plus om du har jobbat med att genomföra utbildningar och workshops. 

Personliga egenskaper

Som person är du drivande och har god initiativförmåga. Du har god förmåga att samarbeta med andra och skapa goda relationer med fokus på samverkan både inom och utanför den egna organisationen. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har god kommunikativ förmåga där du genom ditt pedagogiska förhållningssätt når ut till olika målgrupper och ökar förståelsen och medvetenheten kring risker och vikten av systematiskt säkerhetsarbete och en god säkerhetskultur. Du har förmåga att förstå komplexa samband, skapa helhetsbilder och snabbt kunna sätta dig in i hur saker och ting hänger ihop.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vad erbjuder vi dig?

Du blir del av ett kunnigt och välfungerande team som delar med sig av sin kompetens. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Övrigt

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se). Även svenskt medborgarskap kan komma att krävas.

Urval och intervjuer sker löpande.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Förvaltningsledare IT

IT-utredare
Läs mer Feb 8
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Om arbetsplatsen
Vill du vara med och utveckla digitala lösningar för ett hållbart samhälle? Trivs du i en miljö som utmärks av lagkänsla och möjligheten att utvecklas tillsammans? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är du redo för nästa utmaning i karriären?

Vår enhet expanderar kraftfullt och vi behöver bli fler smarta, drivna och kompetenta kollegor.

Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av system, integrationer och applikationsplattformar. Vi bygger morgondagens förvaltnings- och utvecklingsorganisation där starka team leder, driver och levererar IT-stöd i framkant! Häng med på vår resa!

Arbetsuppgifter
I rollen som förvaltningsledare IT erbjuder vi dig ett spännande och självständigt arbete med ansvar att leda ett team med duktiga medarbetare. Som förvaltningsledare IT ansvarar du för förvaltnings- och utvecklingsfrågor på både kort och lång sikt inom ett eller flera förvaltningsområden. Du säkerställer att IT-systemen inom dina objekt är funktionella och säkra både nu och i framtiden.

Som förvaltningsledare hos oss är det viktigt att du har en helhetsförståelse för uppdraget, och att du kan föra en dialog med vår kund utifrån de förutsättningar som IT-avdelningen har.
Du uppfattar kundens behov och kan tillsammans med ditt team översätta dem till tekniska krav. Du ansvarar för leveransen inom ditt ansvarsområde och leder ditt team och driver varierande uppdrag.

Du ansvarar för förvaltningsplanen och budgeten inom ditt område. Inom IT-avdelningen deltar du i det ständiga arbetet att utveckla metoder för effektivare arbetssätt. Du är drivande, strukturerad och kommunikativ.

I rollen som förvaltningsledare IT:

- har du det övergripande ansvaret för ditt område där du leder och samordnar arbetet för IT avdelningen.
- arbetar du tillsammans med ditt team med att utveckla och förvalta system
- samarbetar du med verksamhetens representanter och utarbetar och följer upp planer på kort och lång sikt.
- ansvarar du för områdets avtal och har kontakt med externa leverantörer och andra myndigheter.

Du arbetar i ett team där lagkänsla och samarbete är nyckelord och har stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. I den här rollen arbetar du med utmanande och utvecklande uppdrag tillsammans med engagerade och tillgängliga kollegor. Du får en arbetsgivare med fokus på en samhällsgärning att vara stolt över. Här har du en möjlighet att arbeta med tekniska lösningar som påverkar hela samhället. Hur låter det?

Placeringsort: Göteborg, Karlstad eller Luleå. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/50FERBAIT9

Kvalifikationer
För att lyckas väl i tjänsten som förvaltningsledare behöver du vara en person som är strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt arbetar mot uppsatta mål, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.

Med ditt ledarskap motiverar och förser du andra med aktiviteter som krävs för att nå gemensamma mål. En viktig del i din personlighet är att du kan bygga och underhålla relationer på ett förtroendeingivande sätt.

Din samarbetsförmåga är mycket god vilket innebär att du lyssnar, kommunicerar och löser problem som kan uppstå.
Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera genom att du anpassar ditt budskap till mottagaren, både i tal och skrift.

Våra kollegor är utspridda bland våra län i Sverige där nyckeln är att kunna samarbeta väl i en geografisk spridd organisation.

Du har:

- flerårig erfarenhet av förvaltningsledning inom IT
- akademisk utbildning, med inriktning mot IT eller motsvarande erfarenheter
- erfarenhet av budget och budgetuppföljning
- erfarenhet av ledarskap i alla dess former såsom projektledning
- erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering
- förmåga att leda förändringsarbete.

Vi ser gärna att du har:

- erfarenhet av förvaltningsmodellen pm3
- erfarenhet av ITIL
- erfarenhet av att leda en förvaltningsorganisation.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi vill gärna att den är på svenska då det är vårt arbetsspråk.

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Chefsarkitekt till Länsstyrelsernas IT-avdelning

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jan 29
Vill du vara del av en myndighet som spelar en viktig roll säkerhet, demokrati och hållbarhet? Vi står inför spännande utmaningar och behöver ta vår arkitekturstyrning till en ny nivå.

Du kommer att ha en avgörande roll i att driva länsstyrelsernas IT-arkitekturarbete framåt.

Länsstyrelsernas IT-avdelning genomgår för närvarande en spännande transformation där digitalisering, innovativa lösningar, säkerhet och beredskap står i fokus. Vi har en omfattande och varierande IT-miljö som innefattar allt från modern infrastruktur till egenutvecklade tjänster. Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och gemensam för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige med sina 7000 medarbetare. På IT-avdelningen arbetar cirka 200 medarbetare och vi finns i hela Sverige.

Vi spelar roll i vår tids stora frågor! Länsstyrelsernas verksamhet har stor bredd och verkar inom högaktuella områden såsom den gröna omställningen, krisberedskap, civilt försvar och inte minst demokratifrågor. Vi bygger tjänster som bidrar till hållbar utveckling inom våra län vilket ger oss en unik känsla av att vara del av lösningen på flera av våra samhällsutmaningar.


ARBETSUPPGIFTER

Vi söker nu dig som vill leda IT-avdelningens arkitekturarbete och erbjuder en djupt meningsfull och utvecklande arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor.

Vi letar efter en kommunikativ Chefsarkitekt som tycker om att bygga relationer med olika intressenter i hela organisationen. Om du dessutom är strukturerad och van att hantera stora mängder information och göra det lätt för andra att förstå, då är du kanske den vi letar efter!

Du är del av IT-avdelningens stab vars ansvarsområden är styrande, stödjande och samordnande ur ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten. Som stöd och bollplank finns kollegor med ansvar för portföljstyrning, ekonomi, kommunikation, verksamhetsutveckling och upphandling.

I rollen som Chefsarkitekt kommer du vara en stark motor i det pågående förändringsarbetet för länsstyrelsernas digitaliseringsarbete.

Övergripande arbetsuppgifter och ansvarsområden:

- Du har ett övergripande och strategiskt ansvar för arkitekturarbetet på IT-avdelningen och leder övriga arkitekter bestående av ett tiotal IT-arkitekter
- Du deltar och samverkar i länsstyrelsernas gemensamma enterprise-arkitekturgruppering och inom myndigheternas samarbetsforum (ESAM)
- Du ansvarar för att ta fram strategisk målbild, skapar och underhåller övergripande arkitekturmodeller, riktlinjer och färdplaner som vägleder IT-investeringar
- Du monitorerar och utvärderar det tekniska landskapet och föreslår förbättringar och anpassningar som möter verksamhetsbehov och tekniska framsteg
- Du omvärldsbevakar inom området
- Du arbetar med strategiska utredningsuppdrag
- Du säkerställer att IT:s arkitektur har och arbetar utifrån ett enterprise-arkitekturperspektiv.

Placeringsort: Göteborg, Karlstad, Vänersborg, Luleå eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

Rollen har ett ledande ansvar men inget personalansvar.
Resor ingår i tjänsten. Vi använder i möjligaste mån miljövänliga alternativ när vi reser.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:

- Flera års erfarenhet av att leda och driva arkitekturarbete på en IT-avdelning
- Kunskap inom enterprisearkitektur
- Flera års erfarenhet av att arbeta i ledande roller
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning
- Erfarenhet av komplexa organisationer
- En relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet av liknade arbete inom IT-området.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av visuell modellering inom IT
- Erfarenhet av arkitekturramverket TOGAF
- Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd.

Personliga egenskaper

Du känner dig trygg i en beslutsfattande position, är utvecklingsinriktad och har lätt för att ta egna initiativ. Du är en god kommunikatör som skapar tydlighet och engagemang och har lätt för att samarbeta och knyta kontakter. Ditt arbetssätt kännetecknas av målmedvetenhet, uthållighet, och strukturerad organisering. Du har förmåga att omsätta teori och kunskap i praktiskt tillämpning anpassad för verksamheten.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning.

ÖVRIG INFORMATION

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Databasadministratör (DBA)

Databasadministratör
Läs mer Jan 24
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Vårt erbjudande
Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är du redo för nästa utmaning i karriären? Du får en arbetsgivare med fokus på en samhällsgärning att vara stolt över.

Här har du en möjlighet att arbeta med IT som påverkar hela samhället.

Arbetsuppgifter
Du ingår i en arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor som tillsammans ansvarar för design, drift och underhåll samt förvaltning av vår infrastruktur. Här har du alla möjligheter att personligen utvecklas i samklang med vår digitaliseringsresa. Du kommer att arbeta med både tekniska frågor i det dagliga arbetet men också strategiska och långsiktiga lösningar. Du arbetar tvärfunktionellt inom IT-avdelningen och kommer att tillhöra en större grupp inom infrastruktur och arbeta nära våra applikationsdriftstekniker och systemutvecklare. Du är både delaktig i uppstarten av nya projekt och livscykelhantering av befintliga leveranser. 

Placeringsort: Göteborg, Karlstad, Vänersborg, Mariestad, Luleå eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

Kvalifikationer
Krav
Du har högskoleutbildning inom IT alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig av arbetsgivaren. Vidare har du erfarenhet som DBA i produktionsmiljöer. Du har kunskap inom Microsoft och Powershell.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är social och som trivs bäst när du får vara mellan verksamhet och teknik. Som person är du strukturerad och arbetar bra självständigt och tycker det är spännande att vara med och förvalta samt utveckla vår databasmiljö. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer om oss: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Risk- och kontinuitetsstrateg till länsstyrelsernas IT-avdelning

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Jan 25
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.

Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Något av det roligaste med att arbeta här är att våra idéer kommer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige och deras 7000 medarbetare.

Arbetsbeskrivning
Du tillhör IT-avdelningens Säkerhetsenhet som ansvarar för att perspektiven riskhantering, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd och totalförsvar omhändertas inom IT-verksamheten. Säkerhetsenheten agerar primärt styrande, rådgivande och samordnande med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten.

I din roll som Risk- och kontinuitetsstrateg arbetar du proaktivt med risk-, kontinuitet och krishantering i syfte att säkerställa att IT-avdelningens verksamhet är motståndskraftig, robust och har förmåga att hantera och verka under kriser. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom ditt specialistområde, omsätter gällande standarder och regelverk till verksamhetens förutsättningar och mognadsnivå, samt utbildar och coachar inom området.

Dina primära arbetsuppgifter innebär att:

- Leda det interna risk- och kontinuitetsarbetet genom att strategiskt planera för, utveckla och förvalta ramverk, styrdokument och metodstöd för att upprätthålla IT-avdelningens leveranser under störningar.
- Genom omvärldsanalys och samverkan med andra aktörer hålla dig uppdaterad om gällande lagstiftning, standarder och best practice och omsätta detta i IT-avdelningens kontinuitetsrutiner och instruktioner.
- Leda verksamhets- och riskanalyser i syfte att stärka kontinuiteten för IT-verksamheten.
- Vara betrodd rådgivare till IT-avdelningens ledning och stötta vid framtagande av t ex krisrutiner och genomförandet av övningar.
- Stärka IT-leveransen genom att säkerställa att kontinuitetsperspektivet beaktas i avtals- upphandlings- och utvecklingsprocesser.
- Planera, genomföra och utvärdera workshops och övningar.
- Agera som företrädare för IT-avdelning i interna och externa forum som exempelvis myndighetssamverkan.
- Aktivt samverka med länsstyrelserna och bistå med spetskompetens inom risk- och kontinuitetsområdet.

Kvalifikationer
Krav
Du som söker ska ha följande kvalifikationer:

- en akademisk utbildning, eller annan eftergymnasial utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- övergripande förståelse för IT-system och IT-infrastruktur och deras betydelse för verksamheten
- erfarenhet av risk- och kontinuitetshantering för IT-verksamhet med höga tillgänglighetskrav
- vara väl insatt i regelverk kring kontinuitets- och informationssäkerhetskrav för offentlig förvaltning och samhällsviktig verksamhet
- kunskaper i risk- och kontinuitetsramverk och -metoder samt standarder t.ex. ISO 27000/22301-serien/31000:2018
- erfarenhet av att samverka med andra aktörer inom området
- god förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift
- goda kunskaper i engelska.

Meriterande

Du har tydliga ledarerfarenheter, antingen som chef, teamleader, projektledare eller dylikt.

Du har erfarenhet av strategisk och långsiktig målplanering för att över tid nå stegvis verksamhetsutveckling.

Du har god förmåga att förstå komplexa samband, skapa dig en helhetsbild, göra antaganden, samt analysera och växla perspektiv utifrån ett snabbt förändrat omvärldsläge eller förändrad politisk inriktning.

Du kan i praktiken omsätta och anpassa nya regelverk och standarder till en organisations förutsättningar och mognadsnivå.

Du tycker om att utforma målgruppsanpassat material och genomföra utbildningar inom komplexa ämnen för exempelvis nyckelpersoner och ledningsgrupper.

Personliga egenskaper
Som person är du drivande, har god initiativförmåga och gillar att utvecklas. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du trivs i team och tycker om att knyta nya kontakter och samarbeta med andra.

Vi ser att du genom kommunikativ och pedagogisk förmåga når ut till olika målgrupper för att öka förståelsen och medvetenheten kring risker och vikten av systematiskt risk- och kontinuitetsarbete.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du är prestigelös, bidrar till en lärande kultur och ett gott arbetsklimat

Vad erbjuder vi dig?
Du blir del av ett kunnigt och välfungerande team som delar med sig av sin kompetens. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se). Även svenskt medborgarskap kan komma att krävas.

Urval och intervjuer sker löpande.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Placeringsort är Göteborg, Stockholm och Vänersborg eller enligt överenskommelse.
Resor ingår i tjänsten.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Systemtekniker / specialist inom Datacenter

Drifttekniker, data
Läs mer Jan 17
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Beskrivning
IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar IT-infrastrukturen i egen regi.

Teknikområdet är under ständig utveckling och innebär mycket nytänkande och omvärldsbevakning. Vi jobbar med en hyperkonvergerad infrastruktur och är i framkant inom teknik- och säkerhetsområdet.

Arbetsuppgifter
Vi som underhåller och vidareutvecklar Länsstyrelsens nationella serverinfrastruktur söker en engagerad kollega då vår verksamhet växer!

Du arbetar med analys, design, drift, underhåll och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella IT infrastruktur. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från designarbete till daglig drift med inriktning mot virtualisering och automatisering.

Med en övergripande kunskap inom IT samt djupare kompetens inom hyperkonvergerad infrastruktur och virtualisering omsätter du verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar. Du bidrar tillsammans med övriga gruppmedlemmar i arbetet med att ta fram kreativa lösningar, designförslag och bedriva omvärldsbevakning inom IT-infrastruktur.

Som rådgivande expert kommer du delta i projekt och uppdrag samt bevaka att de lösningar som tas fram följer vår strategi och motsvarar våra krav.

Du kommer ingå i ett kompetent och erfaret team som stöttar och hjälper varandra. Teamet arbetar med flera spännande områden, så som drift och utveckling av virtualiseringsplattformen, server- och backup-plattformen samt IT-säkerhet.

Vi har personal placerad över hela landet. Placeringsort är Mariestad, Karlstad Göteborg, Vänersborg, Luleå eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden. Resor inom landet förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom IT-området eller arbetsrelaterad erfarenhet/kvalifikationer som bedöms likvärdiga. Du har också minst några års relevant och dokumenterad arbetslivserfarenhet inom VMWare. Du har relevant och dokumenterad erfarenhet av HCI plattformar. Det är mycket meriterade om du har certifieringar inom HCI plattformar. Du har mycket goda kunskaper och erfarenhet av virtualisering, design och förändringar samt drift av stora IT-miljöer. Vi ser även att du har goda erfarenheter av scriptspråk och automatisering. Har du också erfarenhet av att bygga hög tillgänglig IT-infrastruktur i en geografiskt spridd miljö så är det ett plus i kanten.

Du kommunicerar med lätthet i tal och skrift på både svenska och engelska.

För att trivas hos oss behöver du vara en person som är strukturerad och kreativ i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar. Du kan jobba självständigt men är även en god lagspelare som gärna delar med dig av dina kunskaper. Du kommer att ingå i en organisation med kollegor i hela landet. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Beredskap cirka 8 veckor per år ingår.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Leveransansvarig SOC

Säkerhetsansvarig, IT
Läs mer Jan 23
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsbeskrivning
Vill du jobba med att leda och utveckla länsstyrelsernas operativa säkerhetsförmåga (SOC) och samtidigt bidra till samhällsnytta? Vill du använda din erfarenhet och kunskap till att utveckla verksamheten och medarbetare inom SOC? Då har du hittat rätt!

Länsstyrelsernas SOC är i en spännande utvecklingsfas och behöver dig som är utvecklingsinriktad och driven.

Rollen som Leveransansvarig ansvarar för att leda och utveckla leveransområdet SOC i sin helhet och framtidssäkra den tekniska kompetensen och leveransen. Till din hjälp har du ett team som du leder och utvecklar för att säkerställa den dagliga leveransen.

I denna roll jobbar du nära chef och säkerhetsansvariga för planering, prioritering, uppföljning och ekonomi. Du representerar SOC i och rapporterar till olika besluts forum och det finns ett stort inslag av samverkan med andra leveransansvariga. I rollen ingår det även att delta i projekt kring vidareutveckling av operativ säkerhetsförmåga.

Vad erbjuder vi dig?
Sveriges länsstyrelser har en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällsområden. Här får du möjlighet att förena teknik och verksamhetsnytta! Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor samt ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans. Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela Sverige och vi jobbar trots geografisk spridning mycket nära varandra inom olika områden.

Placeringsort är Vänersborg, Mariestad eller Göteborg.

//www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Kvalifikationer
Du har:

- Högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande kunskaper/erfarenheter.
- Flerårig erfarenhet från SOC-arbete / alternativt flerårig erfarenhet från närliggande områden så som IT-forensik, nätverksanalys eller annat operativt IT-säkerhetsarbete.
- Mycket goda kunskaper inom IT-säkerhet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av:

- Flera års ledarerfarenhet inom IT.
- Erfarenhet av att leda i förändring, att leda och bygga team med effektiv leveransstyrning för både utveckling och förvaltning.
- Erfarenhet av budgetering och kostnadsuppföljning.

Personliga egenskaper:

Som person är du en naturlig ledare med ett ansvarfullt och flexibelt förhållningssätt. Du inspirerar medarbetare och kollegor genom ett tillitsfullt förhållningssätt. Du är en god kommunikatör som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, med hög grad av samverkan både inom IT-avdelningen och med andra samverkansparter. Då IT-avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas behöver du vara öppen för förändringar och trivas med att rollen utvecklas över tid. Att arbeta mot gemensamma mål känns självklart för dig och du trivs med att göra detta tillsammans med dina kollegor.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Djurskyddskontrollant, Göteborg

Djurskyddsinspektör
Läs mer Jan 11
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning
Landsbygdsavdelningen har som huvuduppgift att verka för ett hållbart, effektivt och miljöanpassat lantbruk, hållbar landsbygdsutveckling, utveckling av fisket samt veterinär- och djurskyddsfrågor.

Djurskyddskontrollanter tillhör enheten för veterinär och djurskydd. Vår vision är Friska och välmående djur för säkra livsmedel.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- Kontrollbesök i fält. Samtliga djurslag som omfattas av djurskyddslagen kan kontrolleras och flera typer av kontroller görs.
- Administrativt arbete till exempel registrering av ärendehandlingar, hantera ärenden administrativt och att skriva kontrollrapport.
- Handläggning av beslut enligt djurskyddslagen

Arbetet görs både självständigt och teambaserat. För att trivas i arbetet krävs en hög social kompetens med stor samarbetsförmåga och flexibilitet.

Placeringsort: Göteborg. Möjlighet att delvis arbeta på distans finns.

Resor ingår i tjänsten. Utöver kontrollarbete så försöker vi att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

Kvalifikationer
Krav:

- Examen från etologi- och djurskyddprogrammet, examen från agronomprogrammet inriktning djur eller annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
- Du har en god förståelse för djurhållning inom livsmedelsproduktionen.
- Du har god förmåga att uttrycka dig på ett tydligt sätt både i tal och skrift.
- B-Körkort

Meriterande:

- Praktisk erfarenhet av arbete (anställd/praktik i utbildning) med livsmedelsproducerande djur produktionsdjur eller sällskapsdjur i större verksamhet i minst 6 månader
- Arbetat som djurskyddskontrollant
- Goda kunskaper om och tillämpning av Förvaltningslagen
- God kunskap om och tillämpning av djurskyddslagstiftningen
- Erfarenhet av handläggning på myndighet.

Personliga egenskaper:

- Du kan skilja mellan dina personliga värderingar och din professionella yrkesroll.
- Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt och hållbart sätt och klarar att sätta upp och hålla tidsramar även under mer arbetsintensiva perioder.
- Du har integritet och vågar stå för våra bedömningar samtidigt som du har hög empati och kan sätta dig in i andra människors situation.
- Du är lugn, uppmärksam och förstår vikten av ett gott bemötande.
- Du är ansvarstagande och van vid att arbeta självständigt.
- Du har lätt för att ta till dig och omsätta nya kunskaper och arbetssätt.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Bra att veta
Anställningen är en visstidsanställning mellan 1 mars 2024-30 januari 2025.

Personlighetstester och/eller arbetsprov kan förekomma under rekryteringsprocessen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Ärendekoordinator

Registrator
Läs mer Jan 2
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning
Är du en serviceinriktad och noggrann administratör som gillar att hitta lösningar och se utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet? Vill du vara med och utveckla Länsstyrelsens ärendehantering tillsammans med ett härligt gäng med mycket kompetens och arbetsglädje och som värdesätter samarbete? Då har du hittat rätt!

Som ärendekoordinator arbetar du tillsammans med kollegor i ett team. Du kommer huvudsakligen att arbeta med ett samlat digitalt ärendeflöde och ge dagligt stöd i frågor kopplade till ärendehantering mot både myndighetens verksamheter och våra externa kontakter. Det innebär att registrera och digitalisera inkomna handlingar, expediera handlingar, bevaka och hantera delgivningar, ge information och stöd samt utbilda i vårt diarieföringssystem Platina.

Funktionen för Ärendehantering är en spännande arbetsplats med både utmaningar och möjligheter. Funktionen har hand om Länsstyrelsens digitala dokument- och ärendehantering, och är en del av Rättsenheten. Uppdraget är att arbeta med ett samlat digitalt ärendeflöde och vara ett administrativt stöd för myndigheten. Även utvecklingsfrågor kopplade till Länsstyrelsens mål att bli en modern, digital myndighet är en del av vårt uppdrag. Vi ser distansarbete som en möjlighet när det fungerar för verksamheten.

Anställningarna är föräldravikariat på ett år med placering i Göteborg.

Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning och behärskar svenska i både tal och skrift. Vi söker dig som har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning. Du har aktuell arbetslivserfarenhet av registreringsarbete, diarieföring och dokumenthantering och haft detta som dina huvudsakliga arbetsuppgifter.

Du behöver ha en grundläggande kunskap om följande lagstiftningar: dataskyddsförordningen, offentlighet och sekretesslagen samt förvaltningslagen.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina, men även har erfarenhet av att expediera handlingar och utlämnande av allmänna handlingar.

Du gillar och har förmåga att ge god service och kommunicera lyhört och prestigelöst. Du har förmåga att se utvecklingsmöjligheter och tar initiativ till att förbättra och förenkla såväl arbetssätt och rutiner.

Du vill bidra till god förvaltning och det innebär att du är påläst, noggrann när det gäller att följa regler samt uthållig när det gäller att sköta stora mängder av samma uppgift, hitta effektivare lösningar och möta dem vi är till för.

I rollen behöver du ha förmåga att arbeta självständigt, med du har också en god samarbetsförmåga och kan planera, lösa uppgifter och utveckla arbetssätt tillsammans med dina kollegor. Du behöver kunna prioritera och planera om.

Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppgifter. Som person ligger ditt fokus på möjligheter och lösningar snarare än hinder och du har en sund distans till arbetet.

Utöver erfarenheterna och förmågorna som vi har beskrivit här ovan behöver du vara van vid digitala verktyg och arbetssätt. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrig information
Anställningarna är föräldravikariat på ett år med placering i Göteborg. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Systemspecialist mobila plattformar

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Dec 21
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.

Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.

Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.

Arbetsbeskrivning

Vi som utvecklar Länsstyrelsens nationella klientinfrastruktur söker en engagerad kollega som brinner för mobilitetsplattformar. Vi söker dig som har god kompetens inom mobilitetsplattformar, telefoner/surfplattor och dess olika operativsystemsystem. Du har gedigen erfarenhet av att designa och utveckla mobilitetsplattformar och ramverk för utveckling av appar i större organisationer. Du har även god kunskap om hur man bäst förvaltar appar i ett Enterprise syfte med dess olika API:er och utvecklingsplattformar. Du kommer arbeta självständigt och verksamhetsnära samtidigt som du ingår i ett team med erfarna kollegor som stöd. Vi arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning för att driva innovation med ett starkt fokus på användarvänlighet, säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Primärt kommer du arbeta med vår mobilitetsplattform och du ska agera som teknisk expertis inom mobilitetsplattformen. Du stöttar även utvecklarna genom att hjälpa till att skapa standardiserade regelverk kring mobilitet, appar och hur implementation ska ske utifrån ett UEM perspektiv.

Placeringsort är Mariestad, Karlstad Göteborg, Vänersborg, Luleå eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav

- en högskoleutbildning inom IT alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig av arbetsgivaren
- flerårig erfarenhet av att jobba med UEM-plattformar
- goda kunskaper inom livscykelhantering och ramverk kring mobilitet och enterprise appar
- goda kunskaper om olika utvecklingsplattformar för iOS och Android
- god förmåga att systematiskt analysera och felsöka inom systemen för mobilitet.

Meriterande:

- goda kunskaper om ekosystemet kring Apple, Android och Android Enterprise samt Samsung Knox
- goda kunskaper inom MobileIron
- kunskap inom Powershell
- kunskap inom ITIL.

Personliga egenskaper

Som person har du god samarbetsförmåga och vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en väl utvecklad förmåga att kommunicera med andra. Dina kunskaper i svenska är goda, i såväl tal som skrift. Du har lätt att lära och ta till dig ny teknik, samt tar ansvar för en ständig omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad. För att lyckas väl i tjänsten behöver du vara strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar din arbetsdag på ett effektivt sätt. Du har förmåga att analysera information, se samband och mönster.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/what:job/jobID:688123/

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Nationell verksamhetsutvecklare – prövning av miljöfarlig verksamhet

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jan 3
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om Grön omställning och hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Vad vi kan erbjuda dig
 
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på Länsstyrelsen. Inom prövningsområdet har vi länge arbetat med verksamhetsutveckling och vi har en effektiv verksamhet utifrån gällande lagstiftning. Nu har vi fått regeringens uppdrag att leda verksamhetsutvecklingen av miljöprövningen inom hela landet!

Arbetsuppgifter
För att de investeringar som planeras i samhället i dag ska kunna genomföras i tid och bidra till den gröna omställningen behöver länsstyrelserna utveckla sitt arbete med prövning av miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått regeringens uppdrag att samordna verksamhetsutvecklingen av miljöprövningen i hela landet. Prövningen behöver bli mer effektiv och förutsebar och handläggningstiderna behöver kortas. Dessutom behöver vi öka erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelserna och hitta gemensamma arbetssätt och bedömningar.

Därför söker vi nu dig som vill bidra till en effektivare miljöprövning. Vi tror att du tycker att dessa frågor är viktiga och har erfarenhet av handläggning av prövning av miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsenivå samt har erfarenhet av verksamhetsutveckling i detta sammanhang. Verksamhetsutvecklingen innefattar hela prövningsprocessen från samråd till beslut.

Arbetet är självständigt men innebär många kontakter med andra medarbetare, Länsstyrelserna och externa aktörer. Vi sätter därför stort värde vid din samarbetsförmåga.

Din placeringsort är Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg.

Kvalifikationer
Krav:

- Universitet/högskoleutbildning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet från prövning av miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsenivå.
- Flerårig erfarenhet från verksamhetsutveckling inom prövning av miljöfarlig verksamhet.
- God förmåga att kommunicera i både tal och skrift

Meriterande:

- God kompetens och erfarenhet från arbete med miljöfrågor inom industrisektorn
- Erfarenhet från tillsyn av miljöfarlig verksamhet
- Erfarenhet av processledning

Personliga egenskaper:

Som person är du välstrukturerad. Du är drivande, målinriktad och stimuleras av att arbeta i högt tempo. För att trivas hos oss behöver du ha förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder. 

Viktiga förutsättningar för att lyckas i uppdraget är även att du som person är självgående och har lätt för att fatta beslut. I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös vilket leder till goda relationer med de du samarbetar med.                                                          

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Övrig information
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Systemtekniker/specialist inom Nätverk

Nätverkstekniker
Läs mer Dec 20
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsbeskrivning
Du kommer ingå i ett team med kompetenta och engagerade kollegor som tillsammans ansvarar för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan bestå i allt från analys av nätverksflöden, säkerhetshöjande åtgärder, anpassningar utifrån verksamhetsbehov till deltagande i utvecklingsprojekt och livscykelhantering av utrustning.

Vi har som beredskapsmyndighet stort fokus på säkerhet i vårt arbete. Under en samhällsstörning samverkar, samordnar och stödjer länsstyrelsen länets aktörer så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt. IT-leveranserna är en kritisk del både före, under och efter en pågående insats.

Vad erbjuder vi dig?


Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter inom flera olika teknikområden. Du får möjlighet att specialisera dig inom området, men även ha en bredd i ditt arbete. Du ingår i en väl sammanhållen arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor. Vi jobbar trots geografisk spridning mycket nära varandra med specialistkompetenser inom olika områden.

Placeringsort är Göteborg, Vänersborg, Mariestad eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden. Resor inom landet förekommer.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen/samhallsskydd-och-beredskap.html

Kvalifikationer
Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har god kunskap inom switching, routing och brandväggar. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med drift och förvaltning av nätverk och har aktuell kunskap inom området. Du har högskoleutbildning inom IT alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig av arbetsgivaren. För den här tjänsten krävs B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av DNS, automatisering, Datacenternätverk, nätverksvirtualisering och Linux-baserade system.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarsfull, har ett flexibelt förhållningssätt och är bekväm med förändringar då arbetsuppgifterna varierar. Att arbeta mot gemensamma mål känns självklart för dig och du trivs med att göra detta i samarbete med dina kollegor. Du behöver även kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ser dokumentation som en naturlig del av arbetet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att ta egna initiativ och har ett genuint driv att vilja lära och utvecklas i ditt arbete.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Övrig information 
Välkommen med din ansökan! 

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Systemspecialist inom nätverk och säkerhet

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Dec 20
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.

Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.

Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra med din kunskap till ett viktigt samhällsuppdrag? Lockas du av att vara en del av ett engagerat och kompetent team med god sammanhållning? På IT-avdelningen erbjuder vi ett varierande arbete i en kunskapsintensiv verksamhet där du får vara med och göra skillnad.

Som systemspecialist inom nätverk och säkerhet har du en viktig roll i utvecklingen av nya funktioner samtidigt som du underhåller och automatiserar befintliga. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat och kompetent team som har helhetsansvar för Länsstyrelsernas nationella nätverk med tillhörande system under hela livscykeln, från nyutveckling till avveckling.

Här får du delta i utvecklande projekt och uppdrag. Du kommer arbeta med drift av kritisk infrastruktur samtidigt som du får vara med och utveckla säkra tekniska lösningar. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till EVPN-VXLAN, brandväggsadministration, VPN, logganalyser eller serveradministration av nätverksnära tjänster.

Vi har stort fokus på säkerhet i vårt arbete. Under en samhällsstörning ska länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt. IT-leveranserna är en kritisk del både före, under och efter en pågående insats.

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter inom flera olika teknikområden och du har möjlighet att specialisera dig och ta ett större ansvar i de delar som du brinner extra mycket för.

Vi är en stabil arbetsgivare som är i en expansiv fas. Nu har du möjlighet att vara med på vår fortsatta digitaliseringsresa. Här får du en roll med en viktig uppgift och ett större syfte som gynnar hela vårt samhälle.

Vi erbjuder ett flexibelt arbete med möjligheter till distansarbete del av arbetstiden. Resor inom landet förekommer. Placeringsort är Vänersborg, Göteborg eller Mariestad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och kan driva ditt arbete framåt. Du samarbetar gärna och väl med dina kollegor mot gemensamma mål. Som person är du nyfiken, initiativtagande och trivs bäst i en varierande roll där du får utvecklas. Du uttrycker dig enkelt och lättförståeligt i tal och skrift på svenska, då det ingår i tjänsten att ta fram och presentera underlag.

Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har god kunskap inom switching, routing och brandväggar. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med drift och förvaltning av nätverk och har aktuell kunskap inom området. Du har erfarenhet av installation, konfiguration och härdning av nätverk samt kryptering. Du är van vid teknisk dokumentation och att ta fram rutiner och processer. Du har högskoleutbildning inom IT alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig av arbetsgivaren. För den här tjänsten krävs B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av DNS, automatisering, Datacenternätverk, nätverksvirtualisering och Linux-baserade system.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html

Övrig information
Du söker jobbet via denna länk:https://lansstyrelsen.varbi.com/what:job/jobID:686963/https://lansstyrelsen.varbi.com/what:job/jobID:686963/

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Det kan komma att ingå beredskap eller jourtjänstgöring.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se). Även svenskt medborgarskap kan komma att krävas.

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare vattenskydd och vattenförsörjning

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 8
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Enheten för vattenmiljö har bland annat ett brett uppdrag inom vattenförsörjning. Därför söker vi handläggare inom kompetensområdet.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och driva vårt arbete för en långsiktig och säker vattenförsörjning i länet? Länsstyrelserna har en central roll i arbetet med att kartlägga, riskbedöma och säkra vattenförsörjningen. Vi söker dig som har kompetens inom VA-strategiska frågor, vattenförsörjning samt inrättande och tillsyn av vattenskyddsområden.

Du kommer bland annat att ha arbetsuppgifter kopplade till att skapa en robust regional vattenförsörjning, här ingår frågor kopplade till vår regionala vattenförsörjningsplan och civilt försvar. En annan stor och viktig uppgift är i arbetet för säker vattenförsörjning är inrättande, samråd, tillsyn och tillsynsvägledning kring vattenskyddsområden. Du kommer också att delta som expert i ärenden och remisser samt ge råd och vägledning utifrån din expertkompetens inom vattenskydd och vattenförsörjning.

Du blir en del av en arbetsgrupp där vi tillsammans samverkar för en långsiktig och hållbar vattenförsörjning i länet. Gruppen utgörs av representanter från flera avdelningar på Länsstyrelsen som bidrar med olika kompetenser kopplade till vattenförsörjning

Din tjänst innebär samverkan med kollegor såväl som med externa aktörer och länets kommuner. Kommunikation både externt och internt är en mycket viktig del av arbetet, då vårt arbete många gånger handlar om att informera och förmedla kunskap på olika sätt.

Du kommer att tillhöra Enheten för vattenmiljö där vi är cirka 20 medarbetare med många olika vattenrelaterade kompetenser. Vi arbetar med riktade regeringsuppdrag, akvatiska invasiva arter, våra vattenrelaterade miljömål, miljöövervakning och vattenförbättrande åtgärder. Inom enheten ligger även beredningssekretariatet som ansvarar för arbetet med vattenförvaltningen i länet och för arbetet med EU:s dricksvattendirektiv.

Enheten tillhör Vattenavdelningen som har drygt 95 medarbetare fördelade på fem enheter. Tillsammans arbetar vattenavdelningen med hela bredden av länets vattenfrågor för en bättre vattenmiljö och ett bättre dricksvatten.

Placeringsort är: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad

Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter. Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer 
Krav

- Högskoleexamen inom relevant tekniskt eller naturvetenskapligt ämne såsom miljövetenskap, geologi, ekosystemteknik, samhällsbyggnad alternativt likvärdig utbildning med inriktning mot något av ovanstående områden.
- Yrkeserfarenhet inom vattenförsörjningsfrågor.
- B-körkort.

Meriterande

- Kunskap om riskbedömningar inom dricksvattenförsörjning.
- Yrkeserfarenhet inom vattenskyddsområden och VA-strategiska frågor.
- Erfarenhet av att arbeta med tillsyn och ärendehantering enligt miljöbalken.
- Erfarenhet av att arbeta med inrättande av vattenskyddsområden.
- Erfarenhet av en kommunal organisation.
- Kunskaper inom GIS.
- Erfarenhet av informationsteknik eller informationskampanjer.
- Erfarenhet av att leda projekt.
- Goda kunskaper i Officepaketet.

Personliga egenskaper

- Du är prestigelös och är bra på att ha olika roller i ett arbete och att samarbeta i grupp.
- Du kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
- Du kan ta ett helhetsperspektiv och har en analytisk förmåga.
- Du är målinriktad och slutför dina uppdrag i tid och med rätt kvalitet.
- Du tycker om att skapa kontakter, är kommunikativ och har förmågan att anpassa tal och skrift till olika målgrupper.
- Du har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbeta strukturerat.
- Du har förmåga att se lösningar i komplexa frågeställningar.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare Vattenmiljö

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 8
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning

Vill du ha ett varierat arbete i vårt uppdrag med invasiva främmande akvatiska arter i Västra Götalands län? Länsstyrelserna har en central roll i arbetet mot invasiva arter och ansvarar bland annat för inventeringar och utrotningsåtgärder för att minimera påverkan av dessa arter som hotar den biologiska mångfalden. Vi har även ett tillsynsansvar.   

Tjänsten innefattar bland annat att organisera och följa arbetet med invasiva akvatiska arter tillsammans med kollegor och skapa goda nätverk och samarbeten med kommuner och andra externa aktörer med syftet att minimera spridning samt utrota eller minimera påverkan av nationellt och regionalt prioriterade invasiva arter.

Du kommer att arbeta i en liten arbetsgrupp för invasiva främmande arter och samverka med kommuner, andra myndigheter samt forskare med fokus på invasiva sötvattensarter. Kommunikation både externt och internt är en mycket viktig del av arbetet, då en av åtgärderna mot invasiva arter är att sprida information om dessa arter på olika sätt.

Du kommer att tillhöra Vattenavdelningen, där vi är drygt 90 medarbetare som tillsammans arbetar med hela bredden av länets vattenfrågor för en bättre vattenmiljö och ett bättre dricksvatten. Du tillhör en av fyra enheter; Enheten för vattenmiljö som har cirka 20 medarbetare som bland annat arbetar med EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv, våra vattenrelaterade miljömål, miljöövervakning och vattenförbättrande åtgärder. Enhetens medarbetare finns på tre orter: Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

Placeringsort: Göteborg, Mariestad eller Vänersborg
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter. Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Krav

- Högskoleexamen i limnologi eller likvärdig utbildning.
- Minst 2 års yrkeserfarenhet inom det limniska området.
- Du formulerar dig väl i tal och skrift på svenska.
- B-körkort.

Meriterande

- Kunskap om limniska invasiva arter.
- Erfarenhet av att leda projekt.
- Kunskaper inom GIS.
- Erfarenhet av presentationer inför större grupper och kunskap inom presentationsteknik,
- Erfarenhet av att arbeta med ärendehandläggning och tillsyn enligt Miljöbalken.
- Goda kunskaper i Officepaketet.

Personliga egenskaper

- Du är prestigelös och är bra på att ha olika roller i ett arbete och att samarbeta i grupp.
- Du kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
- Du kan ta ett helhetsperspektiv och har en analytisk förmåga.
- Du är målinriktad och slutför dina uppdrag i tid och med rätt kvalitet.
- Du tycker om att skapa kontakter, är kommunikativ och har förmågan att anpassa tal och skrift till olika målgrupper.
- Du har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbetar strukturerat.
- Du har förmåga att se lösningar i komplexa frågeställningar.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Handläggare inom civilt försvar

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 30
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Länsstyrelsen är också en beredskapsmyndighet med en central roll vid fredstida kriser i länet och inom det civila försvaret på regional och högre regional nivå.

Vill du vara med och utveckla och stärka det civila försvaret i Västra civilområdet?
Vi söker nu en handläggare med inriktning planering och samverkan gällande civilt försvar till kansliet för Västra civilområdet med placering vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bakgrund
Sedan 1 oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen Västra Götaland är utsedd till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att samordna det Västra civilområdet, som består av Hallands län och Västra Götalands län. Landshövdingen i Västra Götaland är civilområdeschef och leder civilområdets arbete med stöd av ett civilområdeskansli. Kansliet är under uppbyggnad och består i nuläget av en kanslichef och 7 handläggare. I uppdraget ingår bland annat planering, samverkan och förberedelser inför och vid höjd beredskap inom civilområdet. Uppdraget omfattar även vissa arbetsuppgifter inför och under fredstida kriser.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsutveckling och som med helhetssyn och ett lösningsfokus kan bidra till att etablera och utveckla verksamheten på civilområdeskansliet.

Du ingår i en arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor, där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra. Eftersom vi fortfarande befinner oss i en uppbyggnadsfas har du stora möjligheter påverka verksamhetens inriktning tillsammans med oss. Du samverkar med externa aktörer på både regional, högre regional och nationell nivå. Som person trivs du i en kommunikativ och utåtriktad roll, då du kommer du ha kontakt med länsstyrelserna inom Västra civilområdet, men också med andra civilområdeskanslier. Utöver det kommer du ha kontakt med bland andra Försvarsmakten, MSB, sektorsansvariga myndigheter och andra aktörer inom verksamhetsområdet

Länsstyrelsen har en spännande roll i arbetet med att utveckla samhällets beredskap. Sverige har ansökt om medlemskap i försvarsorganisationen NATO, vilket kommer påverka arbetets innehåll och förutsättningar.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- I samarbete med bland andra Försvarsmakten, länsstyrelserna och sektorsansvariga myndigheter utveckla beredskapsplanering för det civila försvaret inom civilområdet.
- Delta i arbetsmöten och nätverk på den nationella och regionala nivån för att utveckla det civila försvaret. Ibland är du sammankallande och leder möten.
- Delta i förberedelsearbete och övningar på såväl regionala som nationella nivån.

Resor förekommer i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.

Placeringsort: Göteborg

Kvalifikationer
Krav

- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet från arbete inom krisberedskap eller totalförsvar i kommun / kommunalt bolag, region, statlig myndighet / statligt bolag eller näringslivet med närliggande uppdrag.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
- Vana att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram och du har självklart goda. kunskaper i de vanligaste delarna av Officepaketet.

Meriterande

- Erfarenhet av projektledning eller av att leda och samordna processer.
- Erfarenhet av analys eller utredningsarbete.
- Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
- Erfarenhet av handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess.
- Erfarenhet av samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
- Erfarenhet av arbete i, eller samarbete med, Försvarsmakten.

Personliga egenskaper

Du tar initiativ och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du inger förtroende och är bra på att arbeta tillsammans med andra genom att relatera till dem på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har en flexibel inställning till arbetsuppgifter och arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och också lätt för att se möjligheter i förändringar. Du har en god analytisk förmåga och har ett brett perspektiv på frågor. Du förstår kopplingar mellan områden och åtgärder, händelsers konsekvenser och långsiktiga effekter och bidrar med förslag till lösningar. Du har även en god förmåga att arbeta i föränderliga situationer och under viss tidspress. 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Tjänsten kräver att du är kommunikativ, utåtriktad, lyhörd och har god samarbetsförmåga.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt

Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu