Conmore Ingenjörsbyrå AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Conmore Ingenjörsbyrå AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Senior Design Engineer

Maskinkonstruktör
Läs mer Jun 23
In your role / About you

In your role it is required that you have personal qualities such as drive and commitment. The customer expects that you have the ability to search for the information needed to solve the task yourself. The position presupposes many cross-functional contacts which is why it is important to be able to take your own initiatives to build a network and create good relationships.

We place great emphasis on personal qualities such as: commitment, social skills and the will to develop. You are pedagogically inclined and enjoy driving your own processes forward. We believe in long-term work and in offering our consultants the best job as possible so that you will want to stay at Conmore for a long time!

We believe you match several of the following: / we want you to match most of the following:

• At least 5+ years experience of design in Catia V5 and / or CREO
• University engineer or relevant KY education
• Previously constructed in plastic and / or sheet metal
• Experience in the automotive industry
• Good general knowledge of manufacturing methods and material properties
• Self-propelled and easy to get acquainted with new tasks
• Can speak Swedish and English both orally and in writing
• B driving license

What we offer you/ About Conmore

Conmore is a technology consulting company where our focus has always been and are the employees. With us each employee receives a personal development plan and is offered exciting assignments that follows it. In order for employees to develop, thrive and do a good job on their assignments they have regular follow-ups and reconciliations with their nearest group manager at Conmore.

In the company, there is a unique family feeling with community, competence and security that puts a stamp on the company's operations and contributes to a pleasant and motivating workplace. We offer breakfasts and activities at regular intervals to gather our employees and get to know each other on a deeper level.

Welcome with your application to Team Conmore.

If you have any questions about Conmore or about the service, do not hesitate to contact maha.sifariny@conmore.se

Ansök nu

Open application

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jun 22
We are looking for you who want to work at a consulting company with the heart in the right place and who offer exciting assignments in different technology areas.

We at Conmore are the technology consulting company with a strong focus on employees.

With us, each employee receives a personal development plan and is offered assignments that follow it. In order for the employees to develop, thrive and do a good job on their assignments, they have regular follow-ups and reconciliations with their Conmore managers.

In the company, there is a unique family feeling with community, competence and security that puts a stamp on the company's operations and contributes to a pleasant and motivating workplace.

Our employees care about each other, socialize and do things together.

It can be anything from internal courses, after works or a coffee break and this brings colleagues closer together and improves the family feeling.

Welcome with your application to Team Conmore.

If you do not have a job that suits you, you are welcome to make an open application.

Ansök nu

Python-utvecklare

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 4
I din roll som Python-utvecklare kommer du att arbeta med agil mjukvaruutveckling och hjälpa teamet att analysera funktioner och interagera med användare för att förstå deras behov. Detta innebär att du kommer att skriva högkvalitativ kod med stöd av verktyg och koncept som kodgranskning. Du kommer att bygga analytiska möjligheter (dataströmning, realtidsdataanalys) för våra fabriker i AWS-molnet.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Du har erfarenhet av programmering, testning och vill gärna lära dig om drift i molnet.
• Python-bakgrund krävs.
• Kunskaper inom andra programmeringsspråk är meriterande.
• Kunskap om back-end-utveckling inklusive datamodeller, back-end-tjänster (REST APIs, MQTT).
• Kunskap om DevOps CI/CD pipeline.
• Kunskap om molnbaserade lösningar i AWS.
• Du har kunskaper inom tekniska ramverk som Grafana, Kibana mm.
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Senior CAD-konstruktör

Maskinkonstruktör
Läs mer Maj 4
I din roll krävs det att du har personliga egenskaper som driv och engagemang. Kunden förväntar sig att du har förmåga att själv söka den information som behövs för att lösa arbetsuppgiften. Positionen förutsätter många tvärfunktionella kontakter varför det är viktigt att kunna ta egna initiativ för att bygga ett nätverk och skapa goda relationer.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst 3 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5 och/eller CREO
• Högskoleingenjör eller relevant KY-utbildning
• Tidigare konstruerat i plast och/eller plåt
• Erfarenhet av fordonsindustrin
• God allmän kunskap om tillverkningsmetoder och materialegenskaper
• Självgående och lätt för att sätta sig in i nya uppgifter
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Hårdvaruingenjör

Hårdvarukonstruktör
Läs mer Maj 4
I din roll som hårdvaruingenjör ligger fokus på ECU-utveckling inklusive hårdvara. Du kommer att skriva krav till leverantörer och kontinuerligt förbättra produkten och processerna. Du kommer även att undersöka och arbeta för att optimera produkters prestanda. Du kommer att samarbeta med både interna och externa intressenter för att nå målen.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Vi ser även gärna att du har erfarenhet av systemledning, d.v.s. HW (och SW) utveckling inom fordonsindustrin
• Erfarenhet från Car Weaver eller motsvarande kravhanteringssystem
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Elektronikingenjör

Elektronikkonstruktör
Läs mer Maj 4
Vi söker dig som vill jobba på ett konsultbolag med hjärtat på rätt plats och som erbjuder spännande uppdrag inom teknik.

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Om dig

På uppdrag åt vår kund söker vi nu engagerade och utåtriktade elektronikingenjörer med minst två års erfarenhet av produktutveckling inom fordonselektronik, såväl HW som SW. Som medlem i utvecklingsteamet kommer du att delta i alla faser av produktutvecklingen som börjar med att identifiera kravbilden till dess produkterna är klara för introduktion på marknaden. Ditt huvudsakliga fokus kommer att ligga på elektronikutveckling. Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar allt ifrån kravnedbrytning, arkitektur, till test och verifiering. Jobbet inkluderar också kontakter med underleverantörer.

Detta är för jobb i Göteborg

Som elektronikingenjör ska du vara pedagogisk lagd och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi tror också att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör
• Minst 2 års erfarenhet av Elektronik inom fordonsindustrin och fordonsprojekt
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• Van att kommunicera med leverantörer från olika delar av världen
• Strukturerad, kvalitetsmedveten, drivande och kommunikativ
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Är du nyfiken på att veta mer? Skicka in din ansökan direkt, har du inget uppdaterat CV kan du alltid länka din Linkedinprofil.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten som elektronikingenjör tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se.

Ansök nu

Mekatronikingenjör

Maskinkonstruktör
Läs mer Maj 4
I din roll kommer du tillsammans med andra ingenjörer runt om i världen att skapa innovativ människocentrerad teknik som gör livet mindre komplicerat och roligare för människor.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom mekatronik
• Har goda kunskaper i Java och insatt i Spring Framework
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Erfarenhet av fordonsindustri är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Software Tester Automotive

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 4
In your role, you will work with test development and automated tests within embedded systems. The tasks are varied and you will have great opportunities to develop in your role.

About you

Great importance for us is your personal qualities such as: commitment, social skills and the will to develop. You are pedagogically inclined and enjoy driving your own processes forward. We believe in the long term and to offer our consultants such a good job that you want to stay at Conmore for a long time!

We believe you match several of the following:

• At least one or more years of experience in software testing
• Experience with embedded systems
• Experience with Autosar
• Relevant education
• Experience in the automotive industry.
• Used to working in an agile way of working
• Experience of CI / CD
• Can speak Swedish and English both orally and in writing
• B driving license

Examples of tasks:

• Order materials and build a test rig / test environment
• Perform testing of software in rig / HIL
• Create test plan based on software plan / delivery plan
• Deliver test reports
• Troubleshoot primarily software but also hardware
• Create test methods, both manual and automatic

Software and IT:

• Microsoft Office
• SW issues (Jira web based tool)
• JIRA knowledge is a merit.
• System Weaver knowledge is a merit.
• Electricity
• CANoe
• DSA (Volvo program)
• Labview
• Carmaker
• Python
• Bash
• Linux

About Conmore

Conmore is the technology consulting company where the focus of the business has always been, and is, the employees. With us, each employee receives a personal development plan and is offered assignments that follow it. In order for employees to develop, thrive and do a good job on their assignments, they have regular follow-ups and reconciliations with their nearest group manager at Conmore.

In the company, there is a unique family feeling with community, competence and security that puts a stamp on the company's operations and contributes to a pleasant and motivating workplace.

Welcome with your application to Team Conmore.

If you have any questions about Conmore or about the service, do not hesitate to contact Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Teknisk projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Maj 4
Vi söker dig som vill jobba på ett konsultbolag med hjärtat på rätt plats och som erbjuder spännande uppdrag inom teknik.

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Om dig

Vi söker dig som har ett stort intresse för både ledarskap och teknikutveckling. Du entusiasmerar, är pedagogisk och kommunikativ - och brinner för att dela med dig av dina kunskaper och att utveckla andra. Du har förmågan att ha ett övergripande perspektiv när det krävs men du kan även fokusera på detaljer. Du ser lösningar där andra ser problem och har ett genuint intresse för kundens unika situation – något du även vill förmedla till dina teammedlemmar.

Som projektledare bör du ha en bra teknisk förståelse och viljan att hitta och driva fram lösningar. Vi tror du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör med kunskap inom produktutveckling
• Minst tre års erfarenhet av att driva projekt
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• God förmåga att strukturera arbetet och hantera flera uppgifter parallellt
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God samarbetsförmåga då rollen innebär kontakter med olika funktioner, avdelningar och leverantörer

Detta är för jobb i Göteborg.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten projektledare tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se.

Ansök nu

Mjukvaruprovare in-house

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 4
Är du en skicklig mjukvaruprovare som vill arbeta i ett spännande in-house projekt mot fordonsindustrin? I rollen kommer du att arbeta tillsammans med Conmore-kollegor i en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom mjukvaruutveckling
• Minst två års erfarenhet av liknande roll.
• Du har erfarenhet av programmering, testning och vill gärna lära dig om drift i molnet.
• Kunskap om C, C++ och eller Python.
• Meriterande ifall du har kunskaper i Jenkins och Robot Framework
• Kunskap om DevOps CI/CD pipeline.
• Kunskaper inom andra programmeringsspråk är meriterande.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

C++-utvecklare

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 4
Är du en skicklig mjukvaruutvecklare som vill arbeta i ett spännande projekt mot fordonsindustrin? I rollen kommer du att arbeta i en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom mjukvaruutveckling
• Minst ett års erfarenhet av liknande roll.
• Du har erfarenhet av programmering, testning och vill gärna lära dig om drift i molnet.
• Kunskap om C, C++ och eller Python.
• Kunskaper inom andra programmeringsspråk är meriterande.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Mekatronikingenjör

Maskinkonstruktör
Läs mer Mar 30
I din roll kommer du tillsammans med andra ingenjörer runt om i världen att skapa innovativ människocentrerad teknik som gör livet mindre komplicerat och roligare för människor.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom mekatronik
• Har goda kunskaper i Java och insatt i Spring Framework
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Erfarenhet av fordonsindustri är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Intervjuer börjar från vecka 3.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Electromobility design engineer

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Mar 30
I din roll kommer du arbeta med hög tekniknivå och spännande utmaningar i en trivsam miljö med ett bra gäng ingenjörer som har god gemenskap och en enorm erfarenhet att dela med sig av. Vi arbetar huvudsakligen i projektteam där man i olika grad har direktkontakt med våra kunder och leverantörer vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör
• Erfarenhet från utveckling av komponenter/system inom fordonsindustrin
• Minst 3 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5
• Erfarenhet av batteri, drivlina eller transmission
• Erfarenhet av hög och lågspänning är meriterande
• Erfarenhet av kablagekonstruktion är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Ansök nu

CAD-konstruktör

Maskinkonstruktör
Läs mer Mar 30
I din roll krävs det att du har personliga egenskaper som driv och engagemang. Kunden förväntar sig att du har förmåga att själv söka den information som behövs för att lösa arbetsuppgiften. Positionen förutsätter många tvärfunktionella kontakter varför det är viktigt att kunna ta egna initiativ för att bygga ett nätverk och skapa goda relationer.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst 3 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5 och/eller CREO
• Högskoleingenjör eller relevant KY-utbildning
• Tidigare konstruerat i plast och/eller plåt
• Erfarenhet av fordonsindustrin
• God allmän kunskap om tillverkningsmetoder och materialegenskaper
• Självgående och lätt för att sätta sig in i nya uppgifter
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare inom fordonsindustrin

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Mar 30
I din roll kommer du att aktivt arbeta med mjukvaruutveckling. Du kommer att arbeta med att ta fram CI-testfall relaterade för funktionsimplementering med hjälp av Java, C++, Python, Bash och Androidverktyg. Du kommer ha ansvar för hela kedjan från design, arkitektur, dokumentation, implementering och automatiserade testfall. Även felsökning och verifiering är en del av dagliga aktiviteter.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling eller liknande
• Erfarenhet och kunskap inom GNSS och android automotive är att föredra liksom Kotlin.
• Erfarenhet av C, C++ och eller Python.
• Du kommer att felsöka, testa och spåra under integrationen samt synka och samarbeta med partners och team.
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Teknisk projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Mar 30
Vi söker dig som vill jobba på ett konsultbolag med hjärtat på rätt plats och som erbjuder spännande uppdrag inom teknik.

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Om dig

Vi söker dig som har ett stort intresse för både ledarskap och teknikutveckling. Du entusiasmerar, är pedagogisk och kommunikativ - och brinner för att dela med dig av dina kunskaper och att utveckla andra. Du har förmågan att ha ett övergripande perspektiv när det krävs men du kan även fokusera på detaljer. Du ser lösningar där andra ser problem och har ett genuint intresse för kundens unika situation – något du även vill förmedla till dina teammedlemmar.

Som projektledare bör du ha en bra teknisk förståelse och viljan att hitta och driva fram lösningar. Vi tror du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör med kunskap inom produktutveckling
• Minst tre års erfarenhet av att driva projekt
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• God förmåga att strukturera arbetet och hantera flera uppgifter parallellt
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God samarbetsförmåga då rollen innebär kontakter med olika funktioner, avdelningar och leverantörer

Detta är för jobb i Göteborg.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten projektledare tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se.

Ansök nu

Spontanansökan CHARM

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Mar 31
Vi söker dig som vill jobba på ett konsultbolag med hjärtat på rätt plats och som erbjuder spännande uppdrag inom teknik.
Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.

Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.
Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se.

Ansök nu

Python-utvecklare

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Mar 1
I din roll som Python-utvecklare kommer du att arbeta med agil mjukvaruutveckling och hjälpa teamet att analysera funktioner och interagera med användare för att förstå deras behov. Detta innebär att du kommer att skriva högkvalitativ kod med stöd av verktyg och koncept som kodgranskning. Du kommer att bygga analytiska möjligheter (dataströmning, realtidsdataanalys) för våra fabriker i AWS-molnet.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Du har erfarenhet av programmering, testning och vill gärna lära dig om drift i molnet.
• Python-bakgrund krävs.
• Kunskaper inom andra programmeringsspråk är meriterande.
• Kunskap om back-end-utveckling inklusive datamodeller, back-end-tjänster (REST APIs, MQTT).
• Kunskap om DevOps CI/CD pipeline.
• Kunskap om molnbaserade lösningar i AWS.
• Du har kunskaper inom tekniska ramverk som Grafana, Kibana mm.
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Mjukvaruprovare - fordonsindustrin

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 23
I din roll kommer du att arbeta med testutveckling och automatiserade tester inom inbyggda system. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att ha stora möjligheter att utvecklas i din roll.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst ett eller flera års erfarenhet av mjukvarutestning
• Erfarenhet av inbyggda system
• Erfarenhet av Autosar
• Relevant utbildning
• Erfarenhet av fordonsindustrin.
• Van att arbete i ett agilt arbetssätt
• Erfarenhet av CI/CD
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Exempel på arbetsuppgifter:

• Beställa material och bygga testrigg/testmiljö
• Utföra provning av mjukvaror i rigg/HIL
• Skapa testplan baserad på mjukvaruplan/leveransplan
• Leverera testrapporter
• Felsöka framför allt mjukvara men även hårdvara
• Skapa provmetoder, både manuella och automatiska

Mjukvara och IT:

• Microsoft Office
• SW issues (Jira web based tool)
• JIRA knowledge is a merit.
• System Weaver knowledge is a merit.
• Elektra
• CANoe
• DSA (Volvo program)
• Labview
• Carmaker
• Python
• Bash
• Linux

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Software Tester Automotive

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 23
In your role, you will work with test development and automated tests within embedded systems. The tasks are varied and you will have great opportunities to develop in your role.

About you

Great importance for us is your personal qualities such as: commitment, social skills and the will to develop. You are pedagogically inclined and enjoy driving your own processes forward. We believe in the long term and to offer our consultants such a good job that you want to stay at Conmore for a long time!

We believe you match several of the following:

• At least one or more years of experience in software testing
• Experience with embedded systems
• Experience with Autosar
• Relevant education
• Experience in the automotive industry.
• Used to working in an agile way of working
• Experience of CI / CD
• Can speak Swedish and English both orally and in writing
• B driving license

Examples of tasks:

• Order materials and build a test rig / test environment
• Perform testing of software in rig / HIL
• Create test plan based on software plan / delivery plan
• Deliver test reports
• Troubleshoot primarily software but also hardware
• Create test methods, both manual and automatic

Software and IT:

• Microsoft Office
• SW issues (Jira web based tool)
• JIRA knowledge is a merit.
• System Weaver knowledge is a merit.
• Electricity
• CANoe
• DSA (Volvo program)
• Labview
• Carmaker
• Python
• Bash
• Linux

About Conmore

Conmore is the technology consulting company where the focus of the business has always been, and is, the employees. With us, each employee receives a personal development plan and is offered assignments that follow it. In order for employees to develop, thrive and do a good job on their assignments, they have regular follow-ups and reconciliations with their nearest group manager at Conmore.

In the company, there is a unique family feeling with community, competence and security that puts a stamp on the company's operations and contributes to a pleasant and motivating workplace.

Welcome with your application to Team Conmore.

If you have any questions about Conmore or about the service, do not hesitate to contact Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Teknisk projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Feb 22
Vi söker dig som vill jobba på ett konsultbolag med hjärtat på rätt plats och som erbjuder spännande uppdrag inom teknik.

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Om dig

Vi söker dig som har ett stort intresse för både ledarskap och teknikutveckling. Du entusiasmerar, är pedagogisk och kommunikativ - och brinner för att dela med dig av dina kunskaper och att utveckla andra. Du har förmågan att ha ett övergripande perspektiv när det krävs men du kan även fokusera på detaljer. Du ser lösningar där andra ser problem och har ett genuint intresse för kundens unika situation – något du även vill förmedla till dina teammedlemmar.

Som projektledare bör du ha en bra teknisk förståelse och viljan att hitta och driva fram lösningar. Vi tror du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör med kunskap inom produktutveckling
• Minst tre års erfarenhet av att driva projekt
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• God förmåga att strukturera arbetet och hantera flera uppgifter parallellt
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God samarbetsförmåga då rollen innebär kontakter med olika funktioner, avdelningar och leverantörer

Detta är för jobb i Göteborg.

Vi återkommer med svar inom tre dagar.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten projektledare tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se.

Ansök nu

Kablagekonstruktör

Maskinkonstruktör
Läs mer Feb 16
I din roll kommer du att ingå i ett team av kablagekonstruktörer. I arbetet kommer det även vara en del annan konstruktion utöver kablagedelen. Tjänsten ställer krav på dig att vara strukturerad, kvalitetsmedveten, kommunikativ och med förmåga att kunna anpassa sig till nya situationer och företagskulturer.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst 2 års erfarenhet från Systemarkitektur alternativt Kablagekonstruktion i verktygen Saber Harness och/eller Creo/Catia V5.
• Driven och initiativtagande och kan jobba självständigt såväl som i grupp
• Du skall vara social då det är mycket kontakt med andra medarbetare
• God förmåga att strukturera arbetet och hantera flera uppgifter parallellt
• Du skall vara praktiskt lagd, verifiering utav installationer sker fysiskt
• Högskoleingenjör eller relevant KY-utbildning
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

C++-utvecklare in-house

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 15
Är du en skicklig mjukvaruutvecklare som vill arbeta i ett spännande in-house projekt mot fordonsindustrin? I rollen kommer du att arbeta tillsammans med Conmore-kollegor i en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom mjukvaruutveckling
• Minst ett års erfarenhet av liknande roll.
• Du har erfarenhet av programmering, testning och vill gärna lära dig om drift i molnet.
• Kunskap om C, C++ och eller Python.
• Kunskaper inom andra programmeringsspråk är meriterande.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Junior CAD-konstruktör

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Feb 14
Just nu söker vi efter nya medarbetare till vårt inhouse-team som idag består av konstruktörer, team leads och projektledare som arbetar med projekt mot våra största kunder i fordonsbranschen - bland annat inom kylsystem. I positionen som junior CAD-konstruktör kommer du arbeta i Catia V5 och få ta del av dina seniora kollegors kompetenser och bli upplärd inom ramarna för CAD-konstruktion.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst 1 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5 och/eller CREO
• Högskoleingenjör eller relevant KY-utbildning
• God allmän kunskap om tillverkningsmetoder och materialegenskaper
• Självgående och lätt för att sätta sig in i nya uppgifter
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare inom fordonsindustrin

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 14
I din roll kommer du att aktivt arbeta med mjukvaruutveckling. Du kommer att arbeta med att ta fram CI-testfall relaterade för funktionsimplementering med hjälp av Java, C++, Python, Bash och Androidverktyg. Du kommer ha ansvar för hela kedjan från design, arkitektur, dokumentation, implementering och automatiserade testfall. Även felsökning och verifiering är en del av dagliga aktiviteter.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling eller liknande
• Erfarenhet och kunskap inom GNSS och android automotive är att föredra liksom Kotlin.
• Erfarenhet av C, C++ och eller Python.
• Du kommer att felsöka, testa och spåra under integrationen samt synka och samarbeta med partners och team.
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Uppdragsledare

Projektledare, IT
Läs mer Feb 14
I din roll Som uppdragsledare/ lead engineer är du ansvarig för att utveckla komponenter eller system och kan balansera tekniska lösningar, produktkostnader och tidplan. Du entusiasmerar, är pedagogisk och kommunikativ - och brinner för att dela med dig av dina kunskaper och att utveckla andra.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• Minst två års erfarenhet av att driva projekt
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Gillar att ta kontakt med nya människor och bygga nätverk
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Mekatronikingenjör

Maskinkonstruktör
Läs mer Feb 14
I din roll kommer du tillsammans med andra ingenjörer runt om i världen att skapa innovativ människocentrerad teknik som gör livet mindre komplicerat och roligare för människor.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom mekatronik
• Har goda kunskaper i Java och insatt i Spring Framework
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Erfarenhet av fordonsindustri är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Senior CAD-konstruktör

Maskinkonstruktör
Läs mer Dec 21
I din roll krävs det att du har personliga egenskaper som driv och engagemang. Kunden förväntar sig att du har förmåga att själv söka den information som behövs för att lösa arbetsuppgiften. Positionen förutsätter många tvärfunktionella kontakter varför det är viktigt att kunna ta egna initiativ för att bygga ett nätverk och skapa goda relationer.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst 3 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5 och/eller CREO
• Högskoleingenjör eller relevant KY-utbildning
• Tidigare konstruerat i plast och/eller plåt
• Erfarenhet av fordonsindustrin
• God allmän kunskap om tillverkningsmetoder och materialegenskaper
• Självgående och lätt för att sätta sig in i nya uppgifter
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Product Owner

IT-producent
Läs mer Dec 21
I rollen som product owner kommer du att ha ett ansvar att se över och omprioritera eftersläpning som en del av det förberedande arbetet inklusive samordning av innehållsberoende med andra product owners och alla relevanta intressenter.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Bakgrund inom mjukvaruutveckling
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Erfarenhet av tidigare roller såsom scrum master eller product owner.
• Erfarenhet av fordonsindustri är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Mechatronics Engineer Automotive

Maskinkonstruktör
Läs mer Dec 21
Mekatronikingenjör automotive

I din roll kommer du tillsammans med andra ingenjörer runt om i världen att skapa innovativ människocentrerad teknik som gör livet mindre komplicerat och roligare för människor.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom mekatronik
• Har goda kunskaper i Java och insatt i Spring Framework
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Erfarenhet av fordonsindustri är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Uppdragsledare

Projektledare, IT
Läs mer Dec 21
I din roll Som uppdragsledare/ lead engineer är du ansvarig för att utveckla komponenter eller system och kan balansera tekniska lösningar, produktkostnader och tidplan. Du entusiasmerar, är pedagogisk och kommunikativ - och brinner för att dela med dig av dina kunskaper och att utveckla andra.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• Minst två års erfarenhet av att driva projekt
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Gillar att ta kontakt med nya människor och bygga nätverk
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Scrum Master

Projektledare, IT
Läs mer Dec 21
I rollen som scrum master kommer du att arbeta nära produktägare och team manager för att få teamet/teamen att prestera sitt bästa, enligt de agila principerna. Du kommer att coacha teamet för att möjliggöra och hitta bra sätt att arbeta för att uppnå de uppsatta målen.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Bakgrund inom test automation
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Erfarenhet av fordonsindustri är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Software Tester Automotive

Systemtestare
Läs mer Dec 21
I din roll kommer du att arbeta med testutveckling och automatiserade tester inom inbyggda system. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att ha stora möjligheter att utvecklas i din roll.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst ett eller flera års erfarenhet av mjukvarutestning
• Erfarenhet av inbyggda system
• Relevant utbildning
• Erfarenhet av fordonsindustrin.
• Van att arbete i ett agilt arbetssätt.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Konstruktör in-house

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Dec 21
Är du en skicklig konstruktör som vill arbeta i ett spännande in-house projekt mot fordonsindustrin? I rollen kommer du att arbeta tillsammans med Conmore-kollegor i en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• Minst två års erfarenhet av liknande roll.
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Gillar att ta kontakt med nya människor och bygga nätverk
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Hardware Engineer

Hårdvarukonstruktör
Läs mer Dec 21
I din roll som hardware engineer ligger fokus på ECU-utveckling inklusive hårdvara. Du kommer att skriva krav till leverantörer och kontinuerligt förbättra produkten och processerna. Du kommer även att undersöka och arbeta för att optimera produkters prestanda. Du kommer att samarbeta med både interna och externa intressenter för att nå målen.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning
• Vi ser även gärna att du har erfarenhet av systemledning, d.v.s. HW (och SW) utveckling inom fordonsindustrin
• Erfarenhet från Car Weaver eller motsvarande kravhanteringssystem
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare in-house

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Dec 21
Är du en skicklig mjukvaruutvecklare som vill arbeta i ett spännande in-house projekt mot fordonsindustrin? I rollen kommer du att arbeta tillsammans med Conmore-kollegor i en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom mjukvaruutveckling
• Minst två års erfarenhet av liknande roll.
• Du har erfarenhet av programmering, testning och vill gärna lära dig om drift i molnet.
• Kunskap om C, C++ och eller Python.
• Meriterande ifall du har kunskaper i Jenkins och Robot Framework
• Kunskap om DevOps CI/CD pipeline.
• Kunskaper inom andra programmeringsspråk är meriterande.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Teamledare in-house

Projektledare, IT
Läs mer Dec 21
I din roll som teamledare kommer du tillsammans med ditt team, driva och projektleda erakomponenter framåt i utvecklingsprocessen. Du kommer att ställas inför olika utmaningar varje dag och får i utbyte en fantastisk möjlighet att utvecklas och skapa nya erfarenheter! I rollen kommer du att arbeta tillsammans med Conmore-kollegor i en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• Minst två års erfarenhet av konstruktion
• Erfarenhet av att driva projekt
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Gillar att ta kontakt med nya människor och bygga nätverk
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Software Release Support Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Dec 21
I din roll som Software release engineer är typiska uppgifter att ta mjukvara från teamet och skapa releasedokumentation i systemet och skapa variantstruktur för hårdvara. Du kommer att ha ett nära samarbete med produktägarna, teamcheferna och många andra personer med ett gränssnitt mot teamet.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom elektro eller mjukvaruutveckling
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med mjukvaruutveckling, koda och hantera krav inom inbyggda mjukvaruprojekt i ett agilt ramverk.
• Erfarenhet av dokumentation och data
• Erfarenhet av att hantera mjukvarukomponenter för release till produktion eller liknande.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Software Developer Automotive

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Dec 21
I din roll kommer du att aktivt arbeta med mjukvaruutveckling. Du kommer att arbeta med att ta fram CI-testfall relaterade för funktionsimplementering med hjälp av Java, C++, Python, Bash och Androidverktyg. Du kommer ha ansvar för hela kedjan från design, arkitektur, dokumentation, implementering och automatiserade testfall. Även felsökning och verifiering är en del av dagliga aktiviteter.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling eller liknande
• Erfarenhet och kunskap inom GNSS och android automotive är att föredra liksom Kotlin.
• Erfarenhet av C, C++ och eller Python.
• Du kommer att felsöka, testa och spåra under integrationen samt synka och samarbeta med partners och team.
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Software System Engineer

Systemdesigner
Läs mer Dec 21
I din roll är typiska uppgifter att tillsammans med teamet arbeta med systemdesign och förbättringar av konfigurationstekniken i fordonet och omgivande system.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst ett eller flera års erfarenhet av system design.
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med mjukvaruutveckling
• Relevant utbildning
• Van att arbete i ett agilt arbetssätt.
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Electric Power Engineer

Elektronikkonstruktör
Läs mer Dec 21
I din roll kommer du arbeta med hög tekniknivå och spännande utmaningar i en trivsam miljö med ett bra gäng ingenjörer som har god gemenskap och en enorm erfarenhet att dela med sig av. Vi arbetar huvudsakligen i projektteam där man i olika grad har direktkontakt med våra kunder och leverantörer vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör
• Erfarenhet från utveckling av komponenter/system inom fordonsindustrin
• Erfarenhet av batteri, drivlina eller transmission
• Erfarenhet av hög och lågspänning är meriterande
• Erfarenhet av kablagekonstruktion är meriterande
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Urval sker löpande.

Ansök nu

Junior CAD-konstruktör

Maskinkonstruktör
Läs mer Dec 3
CAD-konstruktör

I din roll krävs det att du har personliga egenskaper som driv och engagemang. Kunden förväntar sig att du har förmåga att själv söka den information som behövs för att lösa arbetsuppgiften. Positionen förutsätter många tvärfunktionella kontakter varför det är viktigt att kunna ta egna initiativ för att bygga ett nätverk och skapa goda relationer.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Minst 1 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5 och/eller CREO
• Högskoleingenjör eller relevant KY-utbildning
• God allmän kunskap om tillverkningsmetoder och materialegenskaper
• Självgående och lätt för att sätta sig in i nya uppgifter
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Senior konsultchef inom mjukvarutveckling

Affärsområdeschef
Läs mer Nov 2
Vi söker nu en senior konsultchef med erfarenhet av mjukvaruutveckling. Du kommer att vara en nyckelperson som snabbt får möjlighet att bidra till den positiva utvecklingen hos Conmore och våra kunder. Arbetet kommer huvudsakligen bestå av tre områden: personal, sälj och rekrytering. I din roll kommer du bland annat arbeta med On/off-boarding av konsulter, primär kontaktperson för konsulter, löpande HR-frågor och employee experience.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt.

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Du har 8-10 års erfarenhet från tidigare ledande positioner som till exempel gruppchef, teamleader, konsultchef, linjechef inom mjukvaruområdet.
• Väletablerat nätverk inom mjukvaruutveckling
• Tidigare ansvarat för arbetspaket inom mjukvaruutveckling
• Har en passion för att coacha och stötta medarbetare
• Hitta lösningar till våra kunder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Junior konsultchef inom engineering

Personalchef/HR-chef
Läs mer Nov 2
Vi söker nu en junior konsultchef som ska arbeta mot Automotive. Du kommer att vara en nyckelperson som snabbt får möjlighet att bidra till den positiva utvecklingen hos Conmore och våra kunder. Arbetet kommer huvudsakligen bestå av tre områden: personal, sälj och rekrytering. I din roll kommer du bland annat arbeta med On/off-boarding av konsulter, primär kontaktperson för konsulter, löpande HR-frågor och employee experience.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt.

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Du har 3-5 års erfarenhet från roller som projektledare, product owner, scrum master, technical sales eller som key account manager.
• Har en passion för att coacha och stötta medarbetare
• Hitta lösningar till våra kunder
• Bekväm med säljsamtal
• Nätverkande person
• Erfarenhet inom agila metoder
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu

Examensarbete data

Dataingenjör
Läs mer Okt 7
Vi vill lära känna våra potentiella framtida medarbetare. Vi erbjuder därför möjlighet för dig som är student att skriva ditt exjobb hos oss. För oss är det viktigt att examensarbetet ska vara utvecklade och skapa utbyte för båda parter. Vi erbjuder dig goda förutsättningar till bra handledning och gedigen kompetens inom Conmore. Efter avslutat examensarbete finns goda möjligheter till en fast anställning hos oss!

Bakgrund:

Ni ska ta fram idé men att vi kan supportera med förslag/ idégenerering. Vi ser gärna att ni som söker är två stycken och läser data eller liknande. Är ni intresserade att få veta mer så skicka in din ansökan idag.

Utbildningsnivå: Bachelor eller Master´s program

Antal personer: 2

Start datum: Januari 2021

Uppskattad tid: 15-20 veckor

Omfattning: 15-30p

Beroende på utbildningsinriktning och projektomfattning så kan uppdragets innehåll diskuteras. Hör gärna av er för mer information.

Om Conmore:

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Ansök nu

Examensarbete mjukvaruutveckling

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Okt 7
Vi vill lära känna våra potentiella framtida medarbetare. Vi erbjuder därför möjlighet för dig som är student att skriva ditt exjobb hos oss. För oss är det viktigt att examensarbetet ska vara utvecklade och skapa utbyte för båda parter. Vi erbjuder dig goda förutsättningar till bra handledning och gedigen kompetens inom Conmore. Efter avslutat examensarbete finns goda möjligheter till en fast anställning hos oss!

Bakgrund:

Ni ska ta fram idé men att vi kan supportera med förslag/ idégenerering. Vi ser gärna att ni som söker är två stycken och läser mjukvaruutveckling eller liknande. Är ni intresserade att få veta mer så skicka in din ansökan idag.

Utbildningsnivå: Bachelor eller Master´s program

Antal personer: 2

Start datum: Januari 2021

Uppskattad tid: 15-20 veckor

Omfattning: 15-30p

Beroende på utbildningsinriktning och projektomfattning så kan uppdragets innehåll diskuteras. Hör gärna av er för mer information.

Om Conmore:

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Ansök nu

Examensarbete elektro

Elektronikkonstruktör
Läs mer Okt 7
Vi vill lära känna våra potentiella framtida medarbetare. Vi erbjuder därför möjlighet för dig som är student att skriva ditt exjobb hos oss. För oss är det viktigt att examensarbetet ska vara utvecklade och skapa utbyte för båda parter. Vi erbjuder dig goda förutsättningar till bra handledning och gedigen kompetens inom Conmore. Efter avslutat examensarbete finns goda möjligheter till en fast anställning hos oss!

Bakgrund:

Ni ska ta fram idé men att vi kan supportera med förslag/ idégenerering. Vi ser gärna att ni som söker är två stycken och läser elektro eller liknande. Är ni intresserade att få veta mer så skicka in din ansökan idag.

Utbildningsnivå: Bachelor eller Master´s program

Antal personer: 2

Start datum: Januari 2021

Uppskattad tid: 15-20 veckor

Omfattning: 15-30p

Beroende på utbildningsinriktning och projektomfattning så kan uppdragets innehåll diskuteras. Hör gärna av er för mer information.

Om Conmore:

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Ansök nu

Examensarbete maskiningenjör

Civilingenjör, maskin
Läs mer Okt 7
Vi vill lära känna våra potentiella framtida medarbetare. Vi erbjuder därför möjlighet för dig som är student att skriva ditt exjobb hos oss. För oss är det viktigt att examensarbetet ska vara utvecklade och skapa utbyte för båda parter. Vi erbjuder dig goda förutsättningar till bra handledning och gedigen kompetens inom Conmore. Efter avslutat examensarbete finns goda möjligheter till en fast anställning hos oss!

Bakgrund:

Ni ska ta fram idé men att vi kan supportera med förslag/ idégenerering. Vi ser gärna att ni som söker är två stycken och läser maskin eller liknande. Är ni intresserade att få veta mer så skicka in din ansökan idag.

Utbildningsnivå: Bachelor eller Master´s program

Antal personer: 2

Start datum: Januari 2021

Uppskattad tid: 15-20 veckor

Omfattning: 15-30p

Beroende på utbildningsinriktning och projektomfattning så kan uppdragets innehåll diskuteras. Hör gärna av er för mer information.

Om Conmore:

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Ansök nu

Examensarbete mekatronik

Civilingenjör, maskin
Läs mer Okt 7
Vi vill lära känna våra potentiella framtida medarbetare. Vi erbjuder därför möjlighet för dig som är student att skriva ditt exjobb hos oss. För oss är det viktigt att examensarbetet ska vara utvecklade och skapa utbyte för båda parter. Vi erbjuder dig goda förutsättningar till bra handledning och gedigen kompetens inom Conmore. Efter avslutat examensarbete finns goda möjligheter till en fast anställning hos oss!

Bakgrund:

Ni ska ta fram idé men att vi kan supportera med förslag/ idégenerering. Vi ser gärna att ni som söker är två stycken och läser mekatronik. Är ni intresserade att få veta mer så skicka in din ansökan idag.

Utbildningsnivå: Bachelor eller Master´s program

Antal personer: 2

Start datum: Januari 2021

Uppskattad tid: 15-20 veckor

Omfattning: 15-30p

Beroende på utbildningsinriktning och projektomfattning så kan uppdragets innehåll diskuteras. Hör gärna av er för mer information.

Om Conmore:

Vi på Conmore är teknikkonsultbolaget med stort fokus på medarbetarna.
Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sina Conmore-chefer.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.
Våra medarbetare bryr sig om varandra, umgås och gör saker ihop.

Det kan vara allt ifrån internkurser, after works eller en fika och detta för kollegorna närmare varandra och förbättrar den familjära känslan.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Ansök nu

Maskiningenjör

Produktionsingenjör, maskin
Läs mer Nov 11
För att du ska lyckas i denna roll, behöver du kunna bidra med både kunskaper och kompetenser inom det tekniska. Det är en tekniskt krävande roll, där man är med och formar framtiden. Det innebär att man behöver ha goda kunskaper och förståelser för att kunna bli den nyckelpersonen som vi söker.

Om dig

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper såsom: engagemang, social kompetens och viljan av att utvecklas. Du är pedagogiskt lagd och trivs med att driva dina egna processer framåt. Vi tror på långsiktighet och att erbjuda våra konsulter en så pass bra anställning att man vill stanna på Conmore länge!

Vi tror att du matchar flera av följande:

• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• Minst två års erfarenhet av liknande roll.
• Erfarenhet av att specificera tekniska krav, förutsättningar och verifieringsbehov
• Meriterande om man tidigare har arbetat med agila metoder och arbetssätt (SAFe).
• Gillar att ta kontakt med nya människor och bygga nätverk
• Kan svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort

Om Conmore

Conmore är teknikkonsultbolaget där verksamhetens fokus alltid har varit, och är medarbetarna. Hos oss får varje medarbetare en personlig utvecklingsplan och erbjuds uppdrag som följer den. För att medarbetarna ska utvecklas, trivas och göra ett bra jobb på sina uppdrag har de regelbundna uppföljningar och avstämningar med sin närmaste gruppchef på Conmore.

I företaget finns det en unik familjär känsla med gemenskap, kompetens och trygghet som sätter prägel på företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och motiverande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan till Team Conmore.

Har du några frågor om Conmore eller kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Ali Mohammadian, ali.mohammadian@conmore.se

Ansök nu