Technogarden AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Technogarden AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Utvecklare till Technogaden IT

Backend-utvecklare
Läs mer Okt 12
Är du redo för nya möjligheter? Tycker du om att jobba i konsultrollen och vill bidra till hållbara förbättringar hos våra kunder? Vi Technogarden IT söker nu fler utvecklare!Vilka är vi?

Technogarden är ett konsult- och rekryteringsbolag med fokus på kompetenser inom industrielltillverkning, teknik - och IT. Bolaget grundades i Norge 2003 som ett dotterbolag till Norconsult. Vår verksamhet i Norge och Sverige finns på 12 orter med totalt ca. 600 anställda. Vi samarbetar med kunder både inom offentlig och privat sektor.

Våra konsulter är hjärtat i vår verksamhet, därför vill vi fortsätta växa tillsammans med dig.Är det här du?

Du har utbildningsbakgrund inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av mjukvaruutveckling, med tyngd på backend där du behärskar följande språk mycket väl:

-C#

-.Net

-Node.js

-Azure

Som person har du god samarbetsförmåga och hög professionalism, du är driven och flexibel. Som konsult är du ambassadör för Technogarden hos våra kunder, därför sätter vi stor vikt vid din sociala förmåga och personlighet.Varför ska du jobba hos oss?

På Technogarden IT får du möjlighet att arbeta i stimulerande arbetsmiljö med goda villkor. Vi har konsultuppdrag i olika branscher, främst Automotive, vi värdesätter din utveckling som ligger lika mycket i dina händer som våra. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en ”Technogardare” redan från dag ett.

Några av våra erbjudanden:

- Friskvårdsbidrag

- Benify-förmånsportal inkl Lifeplan

- Pensionssparande (även löneväxling)

- Privat sjukvårdsförsäkring

- Firmahytter i NorgeIntresserad? känner du igen dig i beskrivningen är du välkommen att skicka in din ansökan! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Feven Selassie, feven.hall.selassie@technogarden.se eller Christer Holgersson, christer.holgersson@technogarden.se

Ansök nu

Senior Embedded Software Engineer to OnDosis ????

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 27
Why OnDosis

Are you ready for the journey of your life? OnDosis is the new star on the MedTech start-up scene. You will join a company with high ambitions and a goal to revolutionize the medical industry. The company is growing and you will truly impact people's lives.

What will you do

At OnDosis, you're an essential member of our team. You get involved in everything from brainstorming new ideas to post-launch activities, working alongside the system engineer and other stakeholders. Our solution is based on IoT technology, and you help build it from scratch using cutting-edge embedded solutions. You also get to lead the charge in defining our digital strategy and architecture. Pretty awesome, right?

Who are you

You're a top-notch engineer who knows your stuff when it comes to embedded and end-to-end software architecture. You pay close attention to detail and don't mind taking care of documentation. It's also important that you have solid knowledge in the following areas:

- C| Python | C++ | Java

- Linux development
- Experience from IoT


- Writing documents that need to be explained, justified, and assessed
- Having worked interdisciplinary with the development of products including embedded SW


A huge super plus if you have experience from Medtech but don't hesitate to apply if you don't ????

Perks

30 days vacay
Private healthcare
Yearly bonus
Pension agreement
Cellphone
Flexibility

Reach out to Paula if you have any questions or want to know more.
paula.olinder@technogarden.se or 0709-197556.

OnDosis

OnDosis is a Swedish start-up, established in 2017 as a spin-out from AstraZeneca. The company's proprietary technology platform uses a connected handheld device to deliver personalized doses of oral medicines, combining individual dosing with digital therapeutics to improve patients' lives. How cool is that ????

Ansök nu

S&OP Manager to one of our customer

Logistikingenjör
Läs mer Nov 23
To one of our customer we are looking for a S&OP; Manager for a long assignment.

Are you passionate about supply chain and do you have a strong and highly analytical profile? Do you want to be part of an ambitious Global Operations team with an agenda to transform into a truly excellent customer-centric driven supply chain?

The Sales and Operations Planning Process is one of the key success factors for managing the company's sales and operations planning process, which involves creating and executing plans that optimize the production, inventory, and distribution of goods and services.

The Sales and Operations Planning Lead will work closely with the executive team, sales, marketing, and operations departments to ensure that the company's sales and operations plans align with customer demand and are executed in a cost-effective manner. The successful candidate will possess a strong understanding of operational processes, excellent project management and communication skills.

One of the most important attributes is the ability to work across silos with people from different areas to communicate common goals, request information, and gain consensus. The person in this role engages at all levels of the organization and guides each functional area in understanding how it impacts and contribute s to the S&OP; process. Earning respect from the team members and building trust is critical in eliminating departmental boundaries to facilitate successful collaboration across the organization.

Core responsibilities of the Sales & Operations Planning Manager:

Develop and implement Sales and Operations Planning (S&OP;) strategies to ensure alignment between demand, supply, and financial plans.

Review and analyze the forecast demand versus actual demand, understanding changes and trends.

Notify Scheduling and Manufacturing of significant forecast or capacity changes on a timely basis.

Communicate with Manufacturing about large projects, new products forecasts, and launch timing updates.

Facilitate monthly demand forecast aggregation, including consensus between functions and stakeholders.

Facilitate and document regular scheduled planning meetings.

Prepare and present reports, forecasts, and recommendations to the S&OP; global executive team.

Create and drive continuous improvement of demand planning and S&OP; processes.

Measure, control, and improve S&OP; plan accuracy through clearly defined metrics.

Soft Skills:

Strategic and tactical mindset.

Have a rigorous approach to problem solving and analytics, as well as produce, interpret, and draw conclusions from complex data.

Strong organizational skills in strategy, communication at all levels and execution.

Strong leadership skills. Ability to lead, contribute, and influence others in a cross-functional organization.

Excellent people skills, project management skills, with an ability to openly convey information to team members in a timely, concise manner.

Technical Skills:

Working knowledge of modern manufacturing, material flow and improvement.

Understanding of financial systems and the key cost drivers within the manufacturing environment.

Understanding and experience of applicable computer systems.

Proficiency with SAP software (beneficial)wearetechnogarden

As a part of Technogarden you'll have the possibility to decide and create you future with support by us. We have a tight team and a fair philosophy - sharing is caring - so you will be part of a wonderful team with possibilities to further development, competitive and attractive working- and employment conditions. We look forward to your application!

Ansök nu

Automationsingenjör - Maritim & Offshore Automation

Automationstekniker, el
Läs mer Nov 15
Vi söker en engagerad automationsingenjör för att bli en viktig del av vårt projektteam och utföra uppgifter inom modern marin- och offshore-automation. Du kommer att arbeta med olika kommersiella uppdrag och ha möjlighet att utvecklas inom ett dynamiskt och tekniskt avancerat arbetsområde.


Som automationsingenjör kommer du att:

- Rita och modifiera komplexa elektriska kopplingsscheman.

- Konfigurera och dimensionera kraftdistribution, styrsystem/automationssignaler och databussystem.

- Designa och specifisera motorstart- och drivutrustning samt automationspaneler.

- Delta i installation och driftsättning av elektriska, automations-, fjärrstyrnings- och IT-system.

- Genomföra automationssurveys på fartyg eller riggar.

- Underhålla expertkunskap inom en produkt-/komponentgrupp.

Vi letar efter kandidater med:

- Minst 2 års högre och aktuell teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.

- Minst 3 års erfarenhet inom relevant automationsingenjörstjänst.

- Goda kunskaper i engelska.

- Datorkunskaper inklusive Electric CAD och MS Office.

- Laginriktad, självgående och flexibel inställning.

- Vilja att resa med kort varsel.

Önskad erfarenhet och intressen:

- Tekniskt intresserad och har erfarenhet av HVAC-automation.

- Erfarenhet från fartyg/riggar under konstruktion eller i drift.

- Intresse för marin- och/eller offshore-industrin.

- Multikompetens inom IT-teknik och automation.

- Erfarenhet av ABB (Siemens eller Schneider) PLC-system eller Intellution SCADA-lösningar.

- Färdigheter i icke-engelska europeiska och asiatiska språk.

Vi erbjuder:

Du kommer att vara baserad på Tridents kontor på Lindholmen, Göteborg och kommer att få möjlighet att arbeta inom en spännande och internationell arbetsmiljö där resor kan förekomma till främst Sydeuropa och Karibien och med uppdrag som varar vanligtvis 1-5 veckor.

Ansök om jobbet!

Om du vill vara en del av ett framstående team, så ser vi fram emot din ansökan som du skickar genom att klicka på "Skicka ansökan". Gör det så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Om du har frågor eller vill höra mer om denna tjänst, vänligen kontakta Per Gottfridsson, per.gottfridsson@technogarden.se eller +46 735 179991

Ansök nu

Automation Engineer for Trident

Automationstekniker, elektronik
Läs mer Nov 29
We are looking for a committed automation engineer to become an important part of our project team and perform tasks in modern marine and offshore automation. You will work with various commercial assignments and have the opportunity to develop within a dynamic and technically advanced work area.

As an automation engineer, you will:

- Draw and modify complex electrical wiring diagrams.

- Configure and dimension power distribution, control systems/automation signals and data bus systems.

- Design and specify engine starting and drive equipment and automation panels.

- Participate in installation and commissioning of electrical, automation, remote control and IT systems.

- Conduct automation surveys on vessels or rigs.

- Maintain expert knowledge within a product/component group.

We are looking for candidates with:

- At least 2 years of higher and current technical education or equivalent experience.

- At least 3 years of experience in relevant automation engineering position.

- Good knowledge in English.

- Computer skills including Electric CAD and MS Office.

- Team-oriented, self-motivated and flexible approach.

- Willingness to travel at short notice.

Desired experience and interests:

- Technically interested and has experience with HVAC automation.

- Experience from vessels/rigs under construction or in operation.

- Interest in the marine and/or offshore industry.

- Multi-competence in IT technology and automation.

- Experience with ABB (Siemens or Schneider) PLC systems or Intellution SCADA solutions.

- Proficiency in non-English European and Asian languages.

We offer:

You will be based at Trident's office in Lindholmen, Gothenburg and will have the opportunity to work within an exciting and international work environment where travel may occur mainly to Southern Europe and the Caribbean and with assignments that usually last 1-5 weeks.Apply for the job!

If you want to be part of an outstanding team, we look forward to your application that you send by clicking "Send Application". Do it as soon as possible, as we work with continuous selection, so the position may be filled before the application period has expired.

If you have questions or want to hear more about this service, please contact Per Gottfridsson, per.gottfridsson@technogarden.se

Ansök nu

Senior Electrical Engineer to Emerson

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Nov 23
To our customer Emerson, we are looking for a Senior Electrical Engineer to strengthen one of their projects in an assignement.

JOB DESCRIPTION:
Circuit board construction, layout and manufacturing documentation for product development for level switch platform based on piezoelectric sensor with different communication interfaces. The assignment also includes production of requirements specifications, measurements on circuit boards and system level, as well as test documentation.

QUALIFICATIONS:
Must-have competence/experience

- Fluent in English, both written and spoken

- Minimum of 5 year of experience as an Electrical Engineer:

- Experience in creating and maintaining wiring diagrams, schematics and layouts for PCBs and generating BOMs as well as manufacturing documents

- Experience in doing electrical measurements and test

Good-to-have competence

- Fluent in Swedish, both written and spoken

- Familiarity in using Cadence

- Experience in electrical design and installations in hazardous environments, requiring Ex approvals

- Experience in EMC/EMI testing and measurements

Personal skills

The work is performed in a multifunctional project team, responsible in all phases of the concept development process: from planning, design of prototypes, manufacturing and testing. This requires a lot of co-ordination with other groups and over different locations. Interpersonal skills for good Teamwork and communication is essential.

As a part of Technogarden you'll have the possibility to decide and create you future with support by us. We have a tight team and a fair philosophy - sharing is caring - so you will be part of a wonderful team with possibilities to further development, competitive and attractive working- and employment conditions. We look forward to your application!

Ansök nu

Electrical Engineer to Emerson

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Nov 23
To our customer Emerson, we are looking for an Electrical Engineer to strengthen one of their projects in an assignement.

JOB DESCRIPTION:
Circuit board construction, layout and manufacturing documentation for product development for level switch platform based on piezoelectric sensor with different communication interfaces. The assignment also includes production of requirements specifications, measurements on circuit boards and system level, as well as test documentation.

QUALIFICATIONS:
Must-have competence/experience

- B.Sc. or higher degree in Electrical and/or Component Engineering
- Fluent in English, both written and spoken

- Minimum of 2 year of experience as an Electrical Engineer:

- Experience in creating and maintaining wiring diagrams, schematics and layouts for PCBs and generating BOMs as well as manufacturing documents

- Experience in doing electrical measurements and test

Good-to-have competence

-
Fluent in Swedish, both written and spoken

- Familiarity in using Cadence

- Experience in electrical design and installations in hazardous environments, requiring Ex approvals

- Experience in EMC/EMI testing and measurements

Personal skills

The work is performed in a multifunctional project team, responsible in all phases of the concept development process: from planning, design of prototypes, manufacturing and testing. This requires a lot of co-ordination with other groups and over different locations. Interpersonal skills for good Teamwork and communication is essential. .

As a part of Technogarden you'll have the possibility to decide and create you future with support by us. We have a tight team and a fair philosophy - sharing is caring - so you will be part of a wonderful team with possibilities to further development, competitive and attractive working- and employment conditions. We look forward to your application!

Ansök nu

Project Manager and Business Analysts to OBL team

IT-strateg
Läs mer Okt 11
Background

Within Volvo Cars we are going through a commercial transformation which drives changes in our ways of working and processes for our global finished vehicles distribution. To cater for new business models and capabilities we need to set a new digital architecture and digital landscape that enables us to support our business in the future.

Location

Sweden - VAK Head Office (certain remote work is possible)

Profile requirement & Roles

We request 3 FTE to drive and support our transformation journey and to be part of our OBL Transformation Program. Broad scope includes business analysis, solution and design, validation of technical development and IT architecture, support of testing and implementation of the new global Outbound Logistics solutions.

Key will be to analyze and drive parts of the transformation

1) Transportation Management (TMS)

2) Yard Management (YMS)

3) Full scope of North America.We expect the team and individuals to collaborate seamlessly with digital teams and business stakeholders.

Role 1: Project Manager with business analyst experience and capability.

Role 2: Business Analyst

Role 3: Business AnalystWe value and expect experience in the following areas:

Mandatory experience in Supply chain management and logistics (Inbound/Spare Parts/Outbound/Distribution)

Preferred experience in distribution (finished vehicle distribution will be an advantage)

Automotive experience is an advantage

Role 1 Only: Proven track record of driving successful implementation projects within Supply Chain.

Solid background in areas such as:
o Information modelling
o Process design and GAP analysis
o Requirements engineering
o Experience of data management tools and solution design.

Strong Business Analyst experience:
o Excellent analytical and documentation skills
o Effective networking and relationships building skills.
o Excellent understanding of dependencies and interfaces between processes and solutions.
o Experience of creating features and user stories and acceptance criteria's/scenarios.
o Strong driving skills for coordinating different IT counter parts when
implementing solutions and finalizing tasks.

Experience and understanding of end-to-end testing process.

Ansök nu

Senior Backendutvecklare med valfri techstack till Technogarden ????

Backend-utvecklare
Läs mer Maj 24
Seniora utvecklare

Glädje ???? Kärlek ???? Gemenskap ????

Mycket är viktigt på jobbet men just det här tummar vi inte på. Trots lågkonjunktur på ingång så tuffar vi på bättre än nånsin.

Vi har kunder alltifrån start-ups till stora globala bolag. Diggar du .NET, Java, Python eller kanske COW....???? då kommer du passa finfint hos oss ????

Livet i trädgården

I trädgården påtar vi tillsammans. Vi gillar att nå våra mål och att dela framgångarna som ett team. Att ensam är stark är inget vi skriver under på. Vare sig du sitter på kontoret, hemma eller ute hos kund är du alltid en del av Technogarden-familjen med en stark och varm gemenskap.

Vi erbjuder dessutom:

Friskvårdsbidrag
Benify-förmånsportal inkl Lifeplan
Pensionssparande (även löneväxling)
Privat sjukvårdsförsäkring
Delägarskap
Firmahytter i Norge
Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt (se exempel från en av våra utvecklare http://polar-bears-project.com/)

Technogarden är ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är gamla i gamet och har jobbat oss till de bästa relationerna, kontakterna och referenserna.

Du är vår största tillgång och en del av "vi"-et! Därför månar vi om Dig! Att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men också rättighet att välja vad man själv vill vara med på och vad man vill avstå. Vi jobbar med begreppet #arbetsväljare, alltså får de som jobbar hos oss själva välja mycket, allt från hur pensionen ska placeras till om man vill med på skidresor, sommaraktiviteter, idrottsevenemang, familjeaktiviteter, etc.
Vi ser gärna att du bor i Sverige då vi inte har möjlighet att bistå i en flyttprocess.

Låter det bra? Det tycker vi med. Tveka inte att höra av dig, vi finns här oavsett vart du befinner dig i dina tankar ????

Ansök nu

Senior Frontendutvecklare med valfri techstack till Technogarden ????

Frontend-utvecklare
Läs mer Maj 24
Seniora utvecklare

Glädje ???? Kärlek ???? Gemenskap ????

Mycket är viktigt på jobbet men just det här tummar vi inte på. Trots lågkonjunktur på ingång så tuffar vi på bättre än nånsin.

Vi har kunder alltifrån start-ups till stora globala bolag. Diggar du React, Angular, Svelte eller kanske brinner du för något annat....???? då kommer du passa finfint hos oss ????

Livet i trädgården

I trädgården påtar vi tillsammans. Vi gillar att nå våra mål och att dela framgångarna som ett team. Att ensam är stark är inget vi skriver under på. Vare sig du sitter på kontoret, hemma eller ute hos kund är du alltid en del av Technogarden-familjen med en stark och varm gemenskap.

Vi erbjuder dessutom:

Friskvårdsbidrag
Benify-förmånsportal inkl Lifeplan
Pensionssparande (även löneväxling)
Privat sjukvårdsförsäkring
Delägarskap
Firmahytter i Norge
Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt (se exempel från en av våra utvecklare http://polar-bears-project.com/)

Technogarden är ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är gamla i gamet och har jobbat oss till de bästa relationerna, kontakterna och referenserna.

Du är vår största tillgång och en del av "vi"-et! Därför månar vi om Dig! Att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men också rättighet att välja vad man själv vill vara med på och vad man vill avstå. Vi jobbar med begreppet #arbetsväljare, alltså får de som jobbar hos oss själva välja mycket, allt från hur pensionen ska placeras till om man vill med på skidresor, sommaraktiviteter, idrottsevenemang, familjeaktiviteter, etc.
Vi ser gärna att du bor i Sverige då vi inte har möjlighet att bistå i en flyttprocess.

Låter det bra? Det tycker vi med. Tveka inte att höra av dig, vi finns här oavsett vart du befinner dig i dina tankar ????

Ansök nu

Quality Engineer to Emerson

Civilingenjör, kemi
Läs mer Okt 26
JOB DESCRIPTION

- Support improvement and process development initiatives.

- Host external audits by customers and third parties on ATEX/IECEx as well as quality and environment management standards (ISO 9001 and 14001).

- Lead and conduct internal audits according to quality, environment and ATEX/IECEx requirements.

- General support in lean and six sigma work, such as DMAIC-investigations.

- Other general quality engineering tasksQUALIFICATIONS

- At least three years of experience as a quality engineer, be comfortable in production environments.

- Good understanding of standards such as ISO 9001 and 14001, as well as ATEX/IECEx requirements.

- Excellent ability in Swedish and English (spoken as well as written)GOOD TO HAVE

- Bachelor or Master degree in Quality Management or equivalent formal education

- Experience from Lean and/or Six Sigma trainingPERSONAL SKILLS

You are passionate about continuous improvements, making an impact and always act with integrity. You continuously push yourself to achieve new goals and are not afraid to question the status quo by proposing creative solutions to problems.

Ansök nu

Fullstack utvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Maj 23
Är du vår nästa medbetare som vill göra skillnad inom IT- branschen? Just nu söker vi frontend, backend/fullstack utvecklare för konsultuppdrag hos våra kunder.

Varför ska du jobba hos oss?

Technogarden IT är ett konsult -och rekryteringsbolag, men vi skiljer oss från mängden, vi har relationerna, kontakterna och referenserna. Trots att våra konsulter är på olika uppdrag strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare. Vi har regelbundna konsultträffar för att du ska känna dig som en ”Technogardare” från dag ett.

Vem är du?

Vi tror att du brinner för systemutveckling och har relevant akademisk examen inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom frontend, backend eller full stack utveckling. Du behärskar följande: React.js, C# , Node.js

Vi lägger stor vikt på din personlighet, som person är du driven, har hög ambitionsnivå och tycker om att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad och är flexibel i att arbeta i föränderlig miljö. Har du vana att arbeta i agila team är det ett plus.

Bli en del av oss

Som IT-konsult via oss på Technogarden får du möjlighet att arbeta i stimulerande arbetsmiljö med goda villkor och ett härligt gäng. Vi har konsultuppdrag inom olika branscher, vi värdesätter din utveckling som ligger lika mycket i dina händer som våra.

Vi erbjuder dessutom:

- Friskvårdsbidrag

- Benify-förmånsportal inkl Lifeplan

- Pensionssparande (även löneväxling)

- Privat sjukvårdsförsäkring

- Firmahytter i Norge

- Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt

Och du, vi på Technogarden vill bidra med att göra världen till en bättre plats, därför har vi tagit fram en app där du får möjlighet att jobba med välgörenhet, om du vill. Läs mer om vårt koncept Do Good - Get Good här: Do good - Get good - Technogarden SE (https://www.technogarden.se/do-good-get-good/)

Låter det bra? Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig på feven.hall.selassie@technogarden.se eller Christer Holgersson, christer.holgersson@technogarden.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Incident Manager - Commercial Digital

IT-strateg
Läs mer Okt 19
For our automotive client we are searching for an Incident Manager.

The Commercial Digital Incident Manager is part of the Commercial Digital Market Support Team. The purpose of the CD Incident Manager is to support our online sales products, where we constantly are growing into more markets globally and improving the online sales on our already existing markets.

In this role you will:

Troubleshoot and solve incidents in relation to Commercial Digital.

Support Customer Care Agents with knowledge.

Take responsibility in the handover from projects and engineering teams to establish their support.

Have a support lead role for service/component engineering teams including operational stability and continuous improvements.

Monitor the incidents related to online sales and manage workload in their respective queues.

Your skills:

Bachelor’s Degree in Computer Science/Engineering or equivalent relevant experience

ServiceNow and experience with monitoring tools is an advantage

Familiar with troubleshooting

Fluent in English

As a person you are customer oriented and have a passion for stakeholder management. You are able to communicate and are highly responsive. Further, you are:

A team player.

Self-motivated, flexible and innovative.

Able to troubleshoot in a growing and changing environment.

Able to take responsibility for bigger investigations.

Ansök nu

UX/UI Designer

IT-strateg
Läs mer Sep 26
Technogarden är ett konsult- och rekryteringsbolag med fokus på kompetenser inom industrielltillverkning, teknik - och IT. Våra konsulter är hjärtat i vår verksamhet, därför vill vi fortsätta växa tillsammans med dig.

Just nu söker vi en UX/UI Designer, med placeringsort i Göteborg.

Är det här du?

Vi ser gärna att du har B.Sc. Eller M.Sc. inom interaktionsdesign, industridesign, user experience, human factors eller liknande område. Du är en designer med fokus på interaktions- & användargränssnittsdesign. Vidare har du:

- Erfarenhet av alla delar av designprocessen. Från brukarstudier och tidiga wireframes till utvärdering, test och iteration av designen till en slutgiltig high-fidelity mockup och prototyp, samt överlämning till utvecklingsteam.
- Arbetslivserfarenhet inom UX/UI-design, minst 3-5 års erfarenhet
- Gedigen kunskap om användarcentrerad designprocess och designmetodik
- Gärna erfarenhet av agilt arbetssätt
- Teknikintresse och förmåga att ta sig an komplexa problem
- Goda kunskaper i Figma
- Erfarenhet av designsystem är ett plus

Som person är du driven, kommunikativ, gillar att samarbeta i team, du är strukturerad och metodisk.

Vad vi erbjuder

På Technogarden strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som kan uppstå när våra konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en ”Technogardare” redan från dag ett.

Konsulter hos oss kännetecknas av god samarbetsförmåga och hög professionalism. Vi värdesätter en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas. Som konsult är du ambassadör för Technogarden hos

våra kunder, därför sätter vi stor vikt vid din sociala förmåga och personlighet. Vilka egenskaper som efterfrågas kan variera mellan kundföretagen. Gemensamt är dock att man gärna ser ansvarsfullhet, självständighet, drivkraft och förmågan till ett gott samarbete i arbetsgruppen som goda egenskaper.

Några av våra erbjudanden:

- Friskvårdsbidrag

- Benify-förmånsportal inkl Lifeplan

- Pensionssparande (även löneväxling)

- Privat sjukvårdsförsäkring

- Firmahytter i Norge

- Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt

Låter detta intressant? Hör gärna av dig till Feven Selassie på feven.hall.selassie@technogarden.se om du har några frågor. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

IT-infrastruktur specialist

Driftledare, IT
Läs mer Apr 17
Din roll


Vi är på jakt efter en tech-wizard som kan hjälpa oss att ta vår tekniska plattform till nya höjder. Vi är redan ett härligt gäng i Sverige och Norge, men vi behöver just dig för att växa vidare. Om du är redo att ta på dig rollen som vår IT-infrastrukturspecialist och ge oss en riktig boost, så väntar vi på dig ????Vem är du?

Let's get serious, but not too serious! Vi söker en person som har IT-kunskaper som en guru, men inte ser ut som en sådan. Du är en sprudlande och energisk person som sprider glädje och skratt var du än går. Du har skolat dig till en IT-infrastruktur mästare och vill fortsätta att utvecklas. Dessutom har du koll på de senaste trenderna och är en riktig nyfikenpropp.

Önskelista:

- serverhårdvara-Windows Server och WMware vSphere
- switchkonfiguration och backuphantering
- gedigen erfarenhet av drift, underhåll och utveckling i en medel-eller stor organisation i tillväxt.


Azure/Cloud, fiber & WAN, Linux, VDI, SCCM-paketering, BackupExec eller ITIL? Grymt! Du kan alltid låtsas som att du vet vad du håller på med om du inte har någon erfarenhet. Men om du faktiskt kan något av dessa områden, då är du verkligen toppenbra!

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, men det är inget krav att något av dessa språk är ditt modersmål.

Ska vi ???? Ta kontakt med Paula om du har frågor eller vill veta lite mer.
paula.olinder@technogarden.se alt 0709-197556

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald inom bolaget.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är ca 5600 medarbetare i koncernen och 1070 medarbetare i Sverige utspridda på 38 kontor.
https://www.norconsult.se/

Ansök nu

Vad är din grej inom IT?

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Apr 12
Technogarden söker intressanta och nytänkande personer. Att förändas med. På Technogarden IT har vi insett att marknaden är under förändring och att vi i detta paradigm kan förändra världen till något bättre. Detta genom att göra medvetna val. Marknaden kommer behöva fler IT-kompetenser än vad marknaden kan förmå att leverera, därför kan vi som utgör kompetensmarkanden göra aktiva val - vi kan alltså välja att skapa den framtid vi själva vill se.

Technogarden IT (https://www.linkedin.com/groups/8401141) är alltså ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är dinosaurer i branschen, har relationerna, kontakterna och referenserna.

Vår affärsidé att jobba med #arbetsväljare och #karriärklokaval borgar för att vi tillhör de som kommer att bli framtida vinnare. Framtiden tillhör oss och nu söker vi alltså fler som vill dela den med oss.

Äga eller ägd?

Vi ägs till hundra procent av oss själva, dvs vi är 100 procent medarbetarägda. Det gör skillnad. Hos oss har både kunder och medarbetare lika mycket att vinna på bra genomförda projekt och långsiktiga relationer. Tillsammans är vi hållbara. Rättvist.

Vilken typ av IT, undrar många?

Vår bransch består av allt för många buzzwords. Vi som varit med ett tag vet att visast är den som vet att IT är för komplext för att låta sig förklaras med bokstavsförkortningar. Buzzwords vilka de som vet minst slänger sig mest frekvent med. Technogaraden IT är erfarna nog att vara ödmjuka, våra arbetsväljare är specialisterna och vi för er samman, ger er tid att förstå, vi matchar inte endast cv mot spec - vi söker förståelse för att nå resultat. I vår värld är alla lika viktiga. Alla behövs, allt hänger ihop.

Till vårt medarbetarägda bolag söker vi därför kontinuerligt fler som vill vara med och skapa något nytt, er som vill vara delaktiga och som skulle vilja dela kontext med oss.

Varmt välkommen att skicka ditt CV till oss eller connecta med din LinkedInprofil. Har du frågor så får du gärna höra av dig till Rebecka Kvarnestedt på rebecka.kvarnestedt@technogarden.se.

Ansök nu

Senior Embedded Software Engineer to OnDosis ????

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Apr 12
Why OnDosis

Are you ready for the journey of your life? OnDosis is the new star on the MedTech start-up scene. You will join a company with high ambitions and a goal to revolutionize the medical industry. The company is growing and you will truly impact people's lives.

What will you do

At OnDosis, you're an important member of our team. You get to be involved in everything from brainstorming new ideas to post-launch activities, working alongside the system engineer and other stakeholders. Our solution is based on IoT technology, and you get to help build it from scratch using cutting-edge embedded solutions. You also get to lead the charge in defining our digital strategy and architecture. Pretty awesome, right?

Who are you

You're a top-notch engineer who knows your stuff when it comes to embedded and end-to-end software architecture. You pay close attention to detail and don't mind taking care of documentation. It's also important that you have solid knowledge in the following areas:

- C| Python | C++ | Java

- Linux development

- Experience from IoT

- Having worked interdisciplinary with the development of products including embedded SW

A huge super plus if you have experience from Medtech but don't hesitate to apply if you don't ????

Perks

30 days vacay
Private healthcare
Yearly bonus
Pension agreement
Cellphone
Flexibility

Reach out to Paula if you have any questions or just want to know a bit more.
paula.olinder@technogarden.se or 0709-197556.

OnDosisOnDosis is a Swedish start-up, established in 2017 as a spin-out from AstraZeneca. The company's proprietary technology platform uses a connected handheld device to deliver personalized doses of oral medicines, combining individual dosing with digital therapeutics to improve patients' lives. How cool is that ????

Ansök nu

Process Engineers, Norway

Processingenjör, kemiteknik
Läs mer Jul 4
Process Engineers early phase projects, Norway

Technogarden is a subsidiary of Norconsult, the Nordic region's largest consultancy company. Technogarden is represented by 12 offices in Norway and Sweden and has around 600 employees, primarily engineers, IT consultants and project administrative staff.

Employment with us gives you the opportunity to participate in many interesting projects. Our customers range from large, international groups to small and medium-sized companies and businesses within the public sector.

Technogarden continues to build up its expertise in studies and early-phase projects and is looking for you who have experience and interest to take part in this.

We have long-term projects and are looking for you who are passionate about studies/early phase and want to further develop your skills.

We are looking for people who want to work primarily remotely from Sweden with clients and projects in Norway. Initially, you will travel to Norway to get into the project and get to know the project members.


Duties/responsibilities:

- Responsible for discipline deliverables

- Develop and quality control process/tool system design

- Evaluation/sizing of process equipment (e.g. heat exchangers, pumps etc.)

- Develop and quality check process system deliverables such as:

- P&ID;, PFD/UFD

- Process data sheet

- Line dimensioning and line list

- Calculation and calculation reports

- Process and system documentation.

- Prepare and actively participate in HAZOP, process design and other relevant safety reviews.

Education/skills:

- Minimum 3 years' experience from early phase projects

- Master's degree/Bachelor's degree Process engineering

- Experience from modification projects in the offshore industry.

- Relevant experience from onshore or offshore projects within oil and gas

- Knowledge of relevant Norwegian regulations and API/ISO/ASME standards is an advantage

Personal qualities:

Accurate, flexible, independent and organized.

Good knowledge of Norwegian and English both orally and in writing

Ansök nu

Instrument engineer, Norway

Automationstekniker, elektronik
Läs mer Jul 4
Instrument engineer, Norway

Technogarden is a subsidiary of Norconsult, the Nordic region's largest consultancy company. Technogarden is represented by 12 offices in Norway and Sweden and has around 600 employees, primarily engineers, IT consultants and project administrative staff.

Employment with us gives you the opportunity to participate in many interesting projects. Our customers range from large, international groups to small and medium-sized companies and businesses within the public sector.Technogarden continues to build up its expertise in studies and early-phase projects and is looking for you who have experience and interest to take part in this.

We have long-term projects and are looking for you who are passionate about studies/early phase and want to further develop your skills.

We are looking for people who want to work primarily remotely from Sweden with clients and projects in Norway. Initially, you will travel to Norway to get into the project and get to know the project members.Duties/responsibilities:

Responsible for SAS system design and integration
Relevant tasks related to fire, gas and safety assessments.
Preparation of complete documentation and data register
Evaluation of design and equipment packages.
Preparation of drawings, specifications and data sheets
Deliver results and meet customer expectationsEducation/Skills:

Minimum 3 years' experience from early-phase projects
Minimum Bachelor's degree in electrical/automation/ robotics
Relevant experience from onshore or offshore projects within oil and gas
Knowledge of ATEX requirements and ATEX-certified equipment can be an advantage
Personal qualities: Accurate, flexible and organised, service minded, ability to work independently, collaborative skills.
Good knowledge of Norwegian and English both orally and in writingBeing a part of the #wearetechnogarden
At Technogarden, we strive to create togetherness and team spirit among our employees, despite the geographical distance that arises when our consultants work on different assignments. We have regular consultant meetings and committed consultant managers who are never more than a phone call or email away. We put our employees in focus and work actively to make you feel like a "Technoguard" from day one. Together we challenge ourselves in different environments, however only the mission environment, but also on mountains, running races or through inspirational lectures. We do not only work with our budget goals, but for us it is at least as important with our health and social goals.

We value a high level of ambition and willingness to develop together with us. As an employee, you are an ambassador for Technogarden with our customers, which is why we attach great importance to your personality.

Possibility
We are growing and on our continued journey will come several exciting opportunities and challenges. Your development is therefore as much in your own hands as it is in ours. As an employee with us, you are offered a stimulating work environment with good conditions and a happy group of colleagues, great opportunities to influence your own work and the business in general.

Ansök nu

Natural Environment Engineer, Norway

Miljöingenjör
Läs mer Jul 4
Natural Environment Engineer, in Norway

Technogarden is a subsidiary of Norconsult, the Nordic region's largest consultancy company. Technogarden is represented by 12 offices in Norway and Sweden and has around 600 employees, primarily engineers, IT consultants and project administrative staff.

Employment with us gives you the opportunity to participate in many interesting projects. Our customers range from large, international groups to small and medium-sized companies and businesses within the public sector.

Technogarden continues to build up our expertise in studies and early-phase projects and is looking for you who have experience and interest to take part in this.

We have long-term projects and are looking for you who are passionate about studies/early phase and want to further develop your skills.

We are looking for people who want to work primarily remotely from Sweden with clients and projects in Norway. Initially, you will travel to Norway to get into the project and get to know the project members.Duties/responsibilities:

- Responsible for planning and implementation of natural environment deliveries within the project

- Identify and assess external environmental aspects

- Establishment of an external environmental budget

- Perform "Best Available Techniques" (BAT) evaluations

- Description of skills:

- Minimum 2 years of relevant experience in environmental engineering

- Knowledge of relevant standards

- Knowledge of relevant Norwegian regulations, e.g. NORSOK S-003

- Proactive person with good communication and collaboration skills

- Ability to work independently

Education/Skills:

- Relevant education at BSc or MSc level in science/engineering

- Keywords Environmental Education, Environmental Management, Engineering, Environmental Analysis, Environmental Mapping

- Industry category Oil / Gas Off- / Onshore / Maritime

- Industry Services related to oil and gas extraction

- Alternative industry category Industry / Production

- Alternative industry Chemical industry / Petroleum industryBeing a part of the #wearetechnogarden
At Technogarden, we want you to feel that you are a part of the family. We strive to create the team spirit among our employees, despite the geographical distance that arises when our consultants work on different assignments. We have regular activites and committed staff who are never more than a phone call or email away. We put our employees in focus and work actively to make you feel like a "Technogardener" from the beginning. Together we challenge ourselves in different environments, but also on mountains, sport races or through inspirational lectures. We do not only work with our financial goals, but for us it is at least as important with our health and charity project as DoGoodGetGood (DGGG).

We value a high level of ambition and willingness to develop yourself together with us. As an employee, you are an ambassador for Technogarden with our customers, which is why we put a great importance to your personality.

Possibility
We are growing and on our journey there will come several exciting opportunities and challenges. Your development is therefore as much in your own hands as it is in ours. As an employee with us, you are offered a stimulating work environment with good conditions and a happy group of colleagues, great opportunities to influence your own work and the business in general.

Ansök nu

Är du Technogardens nya konsultchef inom IT i Göteborg?

Rekryterare/Rekryteringskonsult
Läs mer Mar 14
Technogarden är konsult- och rekryteringsbolaget som tar delaktighet på allvar. Här samsas olika IT-specialister med alla former av ingenjörer, projektledare, inköpare och andra tekniska specialistroller. Är du en person som har gedigen erfarenhet av personalansvar och rekrytering kombinerat med affärsdriv och nätverkande, så har du nu en chans att bli del av Technogardens team i Göteborg.Så vad handlar det om?

Som konsultchef på Technogarden i Göteborg kommer du ha fullt personalansvar för dina medarbetare och se till att trivseln är på topp! Det handlar även om att ta hand om befintliga kunder men också bygga nya relationer, med såväl kandidater, som med potentiella kunder. Tillsammans med vårt härliga team i Göteborg kommer du såklart att vara med att driva och utveckla affären framåt men framför allt kommer ditt fokus vara att arbeta för att Technogarden som arbetsgivare blir den bästa tänkbara!Vem är du?

Du är en person som älskar att få dina medarbetare att trivas och hitta på medarbetaraktiviteter. Du är orädd men samtidigt lyhörd och bra att på att lyssna in kundens behov för att kunna göra den perfekta matchningen mellan kund och konsult, även när kunden söker en utopisk superhjälte. Du vet att framgång ligger mycket i dina egna händer och där du måste ta ett eget ansvar för att driva affären framåt, samtidigt som det inte är en one-man-show, utan byggs tillsammans och långsiktigt och att våra medarbetare är vår absolut största tillgång!Hör av dig om du vill bli en del av Technogarden! Här finns goa kollegor, karriärmöjligheter och ett arbetsliv med hög härlighetsfaktor. Du har förmodligen några år bakom dig med erfarenhet inom konsultbranschen där du har haft personalansvar för ett flertal konsulter och har ett eget kontaktnät inom olika branscher och företag i Göteborgsområdet med omnejd. För att detta ska bli så bra som möjligt kommer dina personliga egenskaper att värderas högt i rekryteringsprocessen.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med placering i Göteborg. Vid frågor, hör av dig till Per på per.gottfridsson@technogarden.se (mailto:petra.bachmann@technogarden.se) eller till Rebecka på rebecka.kvarnestedt@technogarden.se. Intervjuer sker löpande, så fundera inte för länge utan skicka in din ansökan direkt!

Vi ser fram emot Din ansökan!

Ansök nu

Safety Manager till kund i Göteborg

Arbetsmiljöingenjör
Läs mer Jun 21
Vi söker en Saftey Manager till vår kund imom automotive

Technogarden är sedan många år det självklara valet för teknikoffensiva företag som behöver förstärka sin kompetens genom våra konsulters expertis eller genom våra rekryteringstjänster. Till vårt team inom Engineering söker vi nu flera duktiga ingenjörer. Vår framgång vilar mycket på att framgångsrikt driva uppdrag där vi överträffar kundens förväntningar genom leverans- din framgång blir en del av vår framgång. Technogarden finns förutom i Göteborg, även i Stockholm, Karlstad och Malmö. Du kommer att tillhöra vårt kontor i Göteborg.Arbetsbeskrivning

I din roll som Safety Manager kommer du att agera säkerhetsrådgivare för hela siten. Det innebär utveckla säkerhetsarbete, ge råd om lagefterlevad inom arbetsmiljölagstiftningen.

Du kommer att tolka lagar och standarder inom arbetsmiljö, farligt gods och brand och sedan utbilda och ta fram material till organisationen. Arbete innehåller även riskbedömingar och säkerhetsronder.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning (BSc eller MSc) inom teknik. Rollen innebär internationella kontakter, så vi förutsätter att du både talar och skriver engelska obehindrat.

Till den här rollen behöver du vara bekväm med att kommunicera med alla delar av organisationen. Du skapar ordning och reda i dokumentation/sharepoint, är van och bekväm med att ha många olika arbetsuppgifter samtidigt och många kontaktytor. Du behöver även gilla att jobba operativt och vara ute och röra sig i organisationen bland så väl chefer som medarbetare i verkstäderna (erfarenhet från industriell verksamhet är ett måste). Stort plus med erfarenhet från bygg. Denna roll kommer innehålla både högt och lågt och kräver någon med integritet som är en do:er.

Personliga egenskaper

Vi tror att rätt person är prestigelös, har förmåga att slutföra åtaganden och en affärsmässig helhetssyn. Det är även av stor vikt att du är flexibel, kommunikativ och kan hålla många bollar i luften.

Att vara en del av #wearetechnogarden

På Technogarden strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som uppstår när våra konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi har regelbundna konsultträffar och engagerade konsultchefer som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal eller mejl. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en ”Technogardare” från dag ett. Tillsammans utmanar vi oss i olika miljöer, dock enbart uppdragsmiljön utan även på berg, springer lopp eller genom inspirationsföreläsning. Vi jobbar inte enbart med våra budgetmål utan för oss är det minst lika viktigt med våra hälso- och samhällsmål.

Vi värdesätter en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas tillsammans med oss. Som medarbetare är du ambassadör för Technogarden hos våra kunder, därför sätter vi stor vikt vid din personlighet.

Möjligheter

Vi är under tillväxt och på vår fortsatta resa kommer flera spännande möjligheter och utmaningar. Din utveckling ligger därför lika mycket i dina egna händer som i våra. Som medarbetare hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med goda villkor och ett glatt gäng av kollegor, stora möjligheter att påverka ditt eget arbete och verksamheten i stort.wearetechnogarden

Ansök nu

Applikationsspecialist inom MS Dynamics 365 till Raymond Solar

Systemadministratör
Läs mer Jun 28
Vår kund, Raymond Solar, jobbar med helhetslösningar inom hållbar och effektiv solenergi. Nu är de igång med att implementera CRM-systemet Microsoft Dynamics 365 och söker en Applikationsspecialist som kan agera System- och Processägare för MSFT Dynamics och intilalt även implementationen.

Du kommer att vara med att utveckla, definera, implementera och testa processerna i systemet. I arbetsuppgifterna ansvarar du för kontakt med interna och externa stakeholders gällande systemfrågor såsom utbilding av systemet.

Tjänsten är placerad i Göteborg/Mölnlycke.

VAD RAYMOND ERBJUDER DIG

Raymond erbjuder dig möjligheten att växa och utvecklas i en öppen företagskultur som uppmuntrar initiativ och samarbete i en professionell och internationell miljö. Vi erbjuder dig att arbeta i ett starkt team med frihet under ansvar där du utvecklas och får bidra med dina kunskaper och erfarenheter varje dag. Du får vara med på en mycket spännande tillväxtresa med goda möjligheter att växa i din roll.

VILKEN PERSON ÄR DU?

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tror att du har ett naturligt driv och trivs bra i en självständig roll. Du är en flexibel och kreativ doer med stort tekniskt intresse som gillar att kunna kravsätta och kommunicera. Vi tror att rätt person trivs i en entrepreniörell miljö där det finns många möjligheter.

FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN TROR VI ATT DU HAR ERFARENHET AV

- Dynamics CRM 356
- External Assets
- Dynamics F&O
- Microsoft AD
- .net development
- Dynamics implementationer
- Rapportering från Dynamics


Ett krav är att du har minst ett par års erfarenhet från arbete med Dynamics i en liknande roll och har du dessutom erfarenhet från andra ERP-system är det en stor bonus.

Vidare vill vi att du är en prestigelös och lösningsorienterad person som kan agera snabbt och effektivt. Du är bra på att samarbeta men kan också agera självständigt.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Raymond har idag ett starkt, kompetent och engagerat team med lovande framtidsutsikter inom solcellsbranschen. Vi ser nu fram emot att fler individer med rätt kunskap, erfarenhet och positiva engagemang ansluter sig till vårt bolag för att tillsammans växa och göra skillnad på riktigt.

Vi erbjuder dig möjligheten att växa och utvecklas i en öppen företagskultur som uppmuntrar initiativ och samarbete i en professionell och öppen miljö. Vi väljer våra kollegor med omsorg och är ett bolag med trevliga kollegor. Du har frihet under ansvar och ges möjlighet att utveckla rollen och får bidra med dina kunskaper och erfarenheter varje dag.

Raymond värnar om sin personal och lägger därför stor vikt vid arbetsvillkor, säkerhet och kompetensutveckling.

Ansök nu

Applikationsspecialist inom MS Dynamics 365 till Raymond Solar

Systemadministratör
Läs mer Jun 26
Vår kund, Raymond Solar, jobbar med helhetslösningar inom hållbar och effektiv solenergi. Nu är de igång med att implementera CRM-systemet Microsoft Dynamics 365 och söker en Applikationsspecialist som kan agera System- och Processägare för MSFT Dynamics och intilalt även implementationen.

Du kommer att vara med att utveckla, definera, implementera och testa processerna i systemet. I arbetsuppgifterna ansvarar du för kontakt med interna och externa stakeholders gällande systemfrågor såsom utbilding av systemet.

Tjänsten är placerad i Göteborg/Mölnlycke.

VAD RAYMOND ERBJUDER DIG

Raymond erbjuder dig möjligheten att växa och utvecklas i en öppen företagskultur som uppmuntrar initiativ och samarbete i en professionell och internationell miljö. Vi erbjuder dig att arbeta i ett starkt team med frihet under ansvar där du utvecklas och får bidra med dina kunskaper och erfarenheter varje dag. Du får vara med på en mycket spännande tillväxtresa med goda möjligheter att växa i din roll.

VILKEN PERSON ÄR DU?

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tror att du har ett naturligt driv och trivs bra i en självständig roll. Du är en flexibel och kreativ doer med stort tekniskt intresse som gillar att kunna kravsätta och kommunicera. Vi tror att rätt person trivs i en entrepreniörell miljö där det finns många möjligheter.

FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN TROR VI ATT DU HAR ERFARENHET AV

- Dynamics CRM 356
- External Assets
- Dynamics F&O
- Microsoft AD
- .net development
- Dynamics implementationer
- Rapportering från Dynamics


Ett krav är att du har minst ett par års erfarenhet från arbete med Dynamics i en liknande roll och har du dessutom erfarenhet från andra ERP-system är det en stor bonus.

Vidare vill vi att du är en prestigelös och lösningsorienterad person som kan agera snabbt och effektivt. Du är bra på att samarbeta men kan också agera självständigt.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Raymond har idag ett starkt, kompetent och engagerat team med lovande framtidsutsikter inom solcellsbranschen. Vi ser nu fram emot att fler individer med rätt kunskap, erfarenhet och positiva engagemang ansluter sig till vårt bolag för att tillsammans växa och göra skillnad på riktigt.

Vi erbjuder dig möjligheten att växa och utvecklas i en öppen företagskultur som uppmuntrar initiativ och samarbete i en professionell och öppen miljö. Vi väljer våra kollegor med omsorg och är ett bolag med trevliga kollegor. Du har frihet under ansvar och ges möjlighet att utveckla rollen och får bidra med dina kunskaper och erfarenheter varje dag.

Raymond värnar om sin personal och lägger därför stor vikt vid arbetsvillkor, säkerhet och kompetensutveckling.

Ansök nu

.NET developers for an unique opportunity

Backend-utvecklare
Läs mer Mar 6
Hey there!

We're looking for talented Backend Developers with experience in either .Net or Node.js, and AWS of course, to join our team and work on an exciting new project for an international car manufacturer. This is a unique opportunity to be part of a high-profile project and to help shape their business in Sweden from the ground up.

What's in it for you

We're not only seeking individuals who are excellent at their craft, but also those who are passionate about producing remarkable work. At our company, we value diversity and believe it's critical to fostering a culture of innovation and creativity. If you are a backend developer with an interest in Frontend React and are enthusiastic about joining a team that values your unique perspective and input, we'd love to hear from you!

Are you our new colleague ????

Of course, we're offering a good salary, but we know that's not the only thing that matters. We're not just looking for someone who's willing to work hard - we're looking for someone who wants to work smart. We believe in a healthy work-life balance, and we want you to be able to thrive both inside and outside of work. And we believe that you'll find that with us.

Are you in? Paula is waiting for a call or application. Reach out for any type of questions at paula.olinder@technogarden.se or 0709-197556.

Technogarden is a consultant and recruitment company, like many others. But still so different. We are old in the game and have worked our way to the best relationships, contacts, and references.

We would like you to live in Sweden as we are not able to assist in the moving process.

Ansök nu

Category Manager till välkänd teknikkund

Inköpare
Läs mer Jun 2
Vi söker tre Category Managers inom IDP till vår kund i Göteborg

Technogarden är sedan många år det självklara valet för teknikoffensiva företag som behöver förstärka sin kompetens genom våra konsulters expertis eller genom våra rekryteringstjänster. Till vårt team inom Engineering söker vi nu flera duktiga ingenjörer. Vår framgång vilar mycket på att framgångsrikt driva uppdrag där vi överträffar kundens förväntningar genom leverans- din framgång blir en del av vår framgång. Technogarden finns förutom i Göteborg, även i Stockholm, Karlstad och Malmö. Du kommer att tillhöra vårt kontor i Göteborg.

Vi ingår i den medarbetarägda Norconsult-gruppen.

Arbetsbeskrivning

I rollen som inköpare hos vår kund kommer du att arbeta inom deras IDP-organisationen. De har behov av tre olika Category Manager inom Konsultinköp, Förpackningar och MRO.

Som inköpare ansvarar du med att säkerställa flödet av komponenter, råmaterial och tjänster från leverantör. I arbetet ingår att delta i riskanalyser för att minimera affärs- och kvalitetsrisker. Du kommer att ansvara för en produktkategori och hantera samt förhandla avtal inom detta segment. Inköparen jobbar ständigt med att utveckla och förbättra kontakten med externa och interna aktörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning inom teknik, gärna med inslag av ekonomi. För rollen krävs det att du har ett par års erfarenhet och kunskap om inköpsarbete från tillverkande industri. Vi ser gärna att du är van och trivs med att arbeta strukturerat i en miljö. Rollen innebär internationella kontakter, så vi förutsätter att du både talar och skriver engelska obehindrat. Du behöver vara snabb på att lära dig nya system och har du erfarenhet av SAP och Ariba är det en stor fördel.

Personliga egenskaper

Vi tror att rätt person är prestigelös, har förmåga att slutföra åtaganden och en affärsmässig helhetssyn. Det är även av stor vikt att du är flexibel, kommunikativ och kan hålla många bollar i luften.

Att vara en del av #wearetechnogarden

På Technogarden strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som uppstår när våra konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi har regelbundna konsultträffar och engagerade konsultchefer som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal eller mejl. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en ”Technogardare” från dag ett. Tillsammans utmanar vi oss i olika miljöer, dock enbart uppdragsmiljön utan även på berg, springer lopp eller genom inspirationsföreläsning. Vi jobbar inte enbart med våra budgetmål utan för oss är det minst lika viktigt med våra hälso- och samhällsmål.

Vi värdesätter en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas tillsammans med oss. Som medarbetare är du ambassadör för Technogarden hos våra kunder, därför sätter vi stor vikt vid din personlighet.

Möjligheter

Vi är under tillväxt och på vår fortsatta resa kommer flera spännande möjligheter och utmaningar. Din utveckling ligger därför lika mycket i dina egna händer som i våra. Som medarbetare hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med goda villkor och ett glatt gäng av kollegor, stora möjligheter att påverka ditt eget arbete och verksamheten i stort.wearetechnogarden

Ansök nu

Rekryterare IT/Tech

Rekryterare/Rekryteringskonsult
Läs mer Jan 4
Vi har ett antal uppdrag ute hos kund där de söker rekryteringskompetens inom både IT och tech och ibland båda. Det är både nystartade bolag där vägen in till en allmän HR tjänst är via rekrytering till storbolag som söker rekryterare till sig. På de större bolagen jobbar man i team tillsammans med andra som gör samma sak och det har en stark internationell prägel. Ibland vill kunderna hyra in tjänsten som konsult och ibland vill de kunna erbjuda konsulten en fast tjänst om ömsesidigt tycke uppstår. Det varierar. För oss är det viktigast att du känner att du är på rätt plats.

Vi ser också ett framtida behov internt hos oss som rekryteringskonsult där man jobbar helt självständigt mot kund och kandidater då vi får fler förfrågningar än vad vi klarar av.

För samtliga tjänster behöver man förstå IT och teknik samt ha erfarenhet av rekrytering i någon form men sedan går det isär. Du kanske vill jobba mer mot HR - ja då har vi en kund som önskar det eller du vill befinna dig i ett större mer internationellt team, ja då har vi kunder som erbjuder det. Vill du kunna driva egna affärer och veta att du kan jobba hemma någon dag då och då och gillar att jobba självständigt då kan våra interna tjänster vara något för dig.

Om du gillar rekrytering och är nyfiken på vad vi har och är intresserad av att göra något nytt, sök på denna annons med ditt CV så tar vi ett samtal och ser om något av våra tjänster passar just dig!

Välkommen!

Detta är en samlingsannons för flera tjänster där kompetensen är rekrytering, IT och teknik.Vad innebär det att vara konsult hos Technogarden?

På Technogarden strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som kan uppstå när våra konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en ”Technogardare” redan från dag ett.

Gå gärna in och läs om oss och vilka vi är!

https://www.technogarden.se/om-oss-2/

Ansök nu

Rig Object Preparer to Aurobay

Materialplanerare
Läs mer Jan 4
Who we are

Aurobay combines the best of two worlds ???? The stability of an old company and the hustle and bustle of a company on the rise. Our R&D team is now looking for YOU to create some magic ????

What’s in it for you

The test object team is waiting for you to take the lead in the coordination of engine and hybrid rig test prototypes. You will take charge of supplier installation materials and support the construction of the actual test objects. You will be a key player with a large network, both internal and external. Your home turf will be the Durability testing group but you will work widely across all departments involving design, testing, and calibration within R&D.

Are you our new colleague ????

Do you enjoy a good challenge, love to be the go-to person, and get really excited when your ideas will be heard. Further, you are communicative and like to get things done on time and, of course, with quality.

We believe that you have experience from what's mentioned below. No worries if you don't tick all the boxes. The right personality is something we value highly ????

- Experience in coordinating and specifying test object deliveries

- Knowledge of internal combustion engines

- Experience in project management

- Experience in material coordination and supply chain

- Great skills in spoken and written English

- Bachelor in mechanical engineering or equivalent work experience in the field of engine, hybrid, or powertrain engineering

Let’s go, apply or reach out to Paula for any questions,
paula.olinder@technogarden.se or +46 709 197556

About Aurobay

At Aurobay, we are developing the next generation of engines and hybrid solutions. There are unlimited possibilities for collaborative people who are ready to make a difference.

We’ll ask you to help us innovate - in every area, from R&D to Digital to Finance. To bring to bear all your knowledge, experience, and curiosity and apply it to new areas. To challenge how people, products, and machinery are set in motion.

If Aurobay sounds like you, we’re looking for caring, collaborative people with a global mindset, a passion for innovation, and a drive to create excellence.

Ansök nu

Internal control specialist to Aurobay ????

Financial controller
Läs mer Dec 22
Who we are

Aurobay combines the best of two worlds ???? The stability of an old company and the hustle and bustle of a company on the rise. Our finance team is now looking for YOU to create some magic ????

What’s in it for you

You will provide support to Aurobay in conducting internal control requirements and ensure Aurobay's control foundation is well-defined and documented. The focus is on processes and controls to secure they are developed and maintained for all departments within Aurobay.

The finance team is relatively new and you will have a huge opportunity to form the role as you see fit. You will work cross-functional with other departments which, for the right person, will be fun and rewarding.

Are you our new colleague ????

Do you enjoy being part of a team and love processes, structure, and having a rational approach? You are good at prioritizing and keeping your calm when the deadlines are tight. You are a positive person thriving in a dynamic environment.

We believe that you have experience from what's mentioned below. No worries if you don't tick all the boxes. The right personality is something we value highly ????

- Experience working in auditing, internal controls, or compliance departments

- Experience with SOX (Sarbanes-Oxley) environments and COSO framework is preferred.
- Knowledge of financial internal control theory and its practical application
- Strong communication skills
- Well-versed in corporate accounting processes

- Bachelor’s degree in accounting, business administration, or similar

Let’s go, apply or reach out to Paula for any questions,

paula.olinder@technogarden.se or +46 709 197556

About Aurobay
Aurobay develops and manufactures world-class powertrain solutions for a global market. A pioneering venture that brings together Volvo Cars’ powertrain business with Geely, Aurobay is the brand name for Powertrain Engineering Sweden AB. With a heritage of more than 100 years of continuous powertrain innovation, our 2,900 employees in Sweden and China work across engine production, R&D and sales.

We encourage diversity and believe that the different backgrounds, experiences and perspectives our people bring make us stronger as a company.

Ansök nu

Projektledare inom solkraft

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Mar 27
Nu söker vi dig som vill driva och utveckla förutsättningarna för en förnybar framtid.

Vår utveckling av solkraft är inne i en intensiv fas och nu söker vi ännu en projektledare som vill driva våra solkraftsprojekt.

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse - hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster.Om tjänsten

I rollen som projektledare inom solkraft kommer du att driva och utveckla våra storskaliga solprojekt i alla faser hela vägen från projektidé fram till driftstart. Detta innebär ledning av tilldelade projekt och projektteam som består av sakkunniga kollegor inom varje arbetsström. Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och gärna även projektutveckling. Positivt är även om du har erfarenhet solkraft, el, energi eller bygg- och anläggning.Vidare handlar rollen om att:

- Utveckla, leda och samordna både nya och befintliga solprojekt

- Upphandla konsulttjänster- och entreprenader i nära samarbete med vårt inköpsteam.

- Leda och fördela arbetsuppgifter inom projektteamet genom projektens olika faser, främst tillstånds-, upphandlings- och byggfaserna.

- Kontakt med externa experter inom olika delområden

- Ansvara för budget och tidplaner samt säkerställa att projekten följer företagets övergripande riktlinjer

-

Vem är du?

Vi söker dig som är passionerat intresserad av projektledning och som lockas av möjligheten att i framtiden även få leda hybridprojekt där vind, sol, vätgas och batterier är en del i vår projektportfölj. Till din hjälp har du engagerade och drivna kollegor som brinner för att möjliggöra mer förnyelsebar elproduktion. Vi ser gärna att du har flera några års erfarenhet av projektledning. Du har troligtvis universitets-/högskoleutbildning eller har samlat på dig motsvarande färdigheter genom längre erfarenhet. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Som person är du självständig och driven samtidigt som du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, är förändringsbenägen och resultatinriktad. Att bygga relationer, vara lyhörd och anpassa ditt sätt att bemöta olika typer av människor är helt naturligt för dig.Är vi rätt för varandra?

På Rabbalshede Kraft är samarbete, nytänkande och ansvarstagande viktiga hörnstenar som genomsyrar allt vi gör. Tillsammans vågar vi utmana gamla föreställningar och utveckla ny kunskap och nya arbetssätt för att aktivt hitta lösningar som för oss framåt. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor som brinner för förnybar energi och en hållbar utveckling. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Placeringsort för rollen är på något av våra kontor i Rabbalshede eller Göteborg. Regelbundna resor till projekten samt våra olika kontor ingår i tjänsten.

Välkommen med din ansökanDu är mycket välkommen att söka rollen om du känner att beskrivningen stämmer in på dig. I denna rekrytering samarbetar Rabbalshede Kraft med Technogarden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Per Gottfridsson på per.gottfridsson@technogarden.se.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Device Engineer, Semiconductors and Carbon nanotechnology

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Maj 2
Smoltek are hiring a Device Engineer, spread the news!

Let us tell you a little more about who we are:

Smoltek is developing process technology and concepts for applications based on carbon nanotechnology to solve advanced materials engineering problems of the future. By pioneering carbon nanotechnology, we are literally pushing the limits of what is possible in the semiconductor industry. We have developed a technology platform that enables us to exploit the extraordinary properties of carbon nanofiber (CNFs) to build capacitors with high capacitance density and superior electrical performance.What will you be doing:

In the R&D team we are committed to deliver superior electrical performance with our ultrathin capacitor by building on the extraordinary opportunities provided by our unique technology. To further strengthen our efforts, we are now looking for a design engineer to join our Capacitor Design team. As a member of this team you will contribute to the efforts making sure our capacitors will meet the demanding electrical requirements expected by the market.

- You will work closely with Smoltek’s Microfabrication team and take the lead in designing, modelling, and characterizing our ultra-thin capacitors. You are expected to develop a deep understanding of the electrical characteristics of the capacitor and be able to connect those characteristics to the internal device structure.

- You will participate in analytical modelling as well as finite element simulations. You are also expected to develop characterization methodologies and to oversee DC and RF measurements. You will report to the CTO and head of R&D.

What are your key responsibilities:

-
Develop standardized methodologies to extract key performance indicators from the measurements

- Derive electrical models to describe the observed characteristics.

- Contribute to finite element electrical simulation activities

- Be responsible for RF and DC characterization setups

- Guide and oversee the measurements in the lab

- Participate and drive discussions in connecting process parameters to performance parameters

- Contribute actively to Smoltek’s IP portfolio

Who are you:

To be successful in this role we believe you are well structured and self-driven and have strong social skills as you will work in close collaboration with partners and foundries and set up communication channels. For us this means you are a good listener, communicator and have easy to connect to other people. We also believe that key competencies for this role is structure and perseverance in combination with a positive make it happen attitude. You are expected to be fluent in spoken and written English.Other important competencies for the position:

- MSc or PhD in Electrical engineering or engineering physics

- Solid experience in semiconductor device characterization both at lab scale as well mass production

- Knowledge in solid state physics and electronics

- Hands on experience with RF and DC characterization setups

- Solid knowledge in modelling electronic circuits with emphasis on passive components

- Previous exposure to carbon nanotechnology such as CNT, CNF, and graphene is a big plus

- Interest in and aptitude for working with everything from technical details to broader system issues.

- Be willing to travel domestically and internationally to meet suppliers and customers

Are we a perfect match?

We offer you a chance to be a driving part of the fabrication processes and to mass produce our unique technology. So, are you ready to take on a new challenge and explore the future production of our fabricated carbon nanostructure? Are you like us, a pioneer within nanotechnology? Then you are welcome to join us and together we push the limits.How to apply

In this recruitment, Smoltek collaborates with Technogarden. If you have any questions, please contact the responsible recruiters Per Gottfridsson at per.gottfridsson@technogarden.se or Ulrika Ydse at ulrika.ydse@technogarden.se. Selection and interviews are ongoing, so please submit your application as soon as possible.

Do you want to learn more about what we do?

https://www.smoltek.com

Smoltek - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTvSd8PcI5vS7p3ei3BHlMQ)

Ansök nu

Projektledare inom solkraft

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Maj 2
Nu söker vi dig som vill driva och utveckla förutsättningarna för en förnybar framtid.

Vår utveckling av solkraft är inne i en intensiv fas och nu söker vi ännu en projektledare som vill driva våra solkraftsprojekt.

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse - hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster.Om tjänsten

I rollen som projektledare inom solkraft kommer du att driva och utveckla våra storskaliga solprojekt i alla faser hela vägen från projektidé fram till driftstart. Detta innebär ledning av tilldelade projekt och projektteam som består av sakkunniga kollegor inom varje arbetsström. Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och gärna även projektutveckling. Positivt är även om du har erfarenhet solkraft, el, energi eller bygg- och anläggning.Vidare handlar rollen om att:

- Utveckla, leda och samordna både nya och befintliga solprojekt

- Upphandla konsulttjänster- och entreprenader i nära samarbete med vårt inköpsteam.

- Leda och fördela arbetsuppgifter inom projektteamet genom projektens olika faser, främst tillstånds-, upphandlings- och byggfaserna.

- Kontakt med externa experter inom olika delområden

- Ansvara för budget och tidplaner samt säkerställa att projekten följer företagets övergripande riktlinjer

-

Vem är du?

Vi söker dig som är passionerat intresserad av projektledning och som lockas av möjligheten att i framtiden även få leda hybridprojekt där vind, sol, vätgas och batterier är en del i vår projektportfölj. Till din hjälp har du engagerade och drivna kollegor som brinner för att möjliggöra mer förnyelsebar elproduktion. Vi ser gärna att du har flera några års erfarenhet av projektledning. Du har troligtvis universitets-/högskoleutbildning eller har samlat på dig motsvarande färdigheter genom längre erfarenhet. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Som person är du självständig och driven samtidigt som du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, är förändringsbenägen och resultatinriktad. Att bygga relationer, vara lyhörd och anpassa ditt sätt att bemöta olika typer av människor är helt naturligt för dig.Är vi rätt för varandra?

På Rabbalshede Kraft är samarbete, nytänkande och ansvarstagande viktiga hörnstenar som genomsyrar allt vi gör. Tillsammans vågar vi utmana gamla föreställningar och utveckla ny kunskap och nya arbetssätt för att aktivt hitta lösningar som för oss framåt. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor som brinner för förnybar energi och en hållbar utveckling. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Placeringsort för rollen är på något av våra kontor i Rabbalshede eller Göteborg. Regelbundna resor till projekten samt våra olika kontor ingår i tjänsten.

Välkommen med din ansökanDu är mycket välkommen att söka rollen om du känner att beskrivningen stämmer in på dig. I denna rekrytering samarbetar Rabbalshede Kraft med Technogarden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Per Gottfridsson på per.gottfridsson@technogarden.se.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Principal Audiologist to Cochlear Gothenburg!

Audionom
Läs mer Nov 29
Join us as a Principal Research Audiologist for a 12 month FTC with the potential to go perm!

This role is responsible for leading our high-performing Clinical Audiology team based in Gothenburg, and for developing and executing a client-focused research programme at Cochlear’s research facility. Provide audiology expertise to aid in the development of reliable, high performing and user-friendly products for our customers, working with highly skilled and dedicated cross-functional business partners. You also will work closely with other clinical departments to provide audiological expertise to aid clinical research and evidence generation over the lifetime of Cochlear’s products.

Responsibilities:

- Collaborating with Clinical Program Managers, Clinical Operations, R&D Project Management, Marketing, Clinical Marketing, Regulatory, Quality, Clinical Evidence, and Finance Stakeholders as the Principle Research Audiologist for acoustics hearing implants throughout product development, registration and post-regulatory approval of Cochlear products
- Planning and oversight of all audiological research activities performed at Cochlear’s own research facility in Mölnlycke.
- Accurately forecast and manage expenditure in line with the approved budget for audiological research activities performed by the Clinical Audiology team in Mölnlycke in collaboration with finance department.
- Act as Principal Investigator for clinical investigations on sound processor and fitting systems conducted at Cochlear’s research facility in Mölnlycke, Sweden.
- Define, develop, and execute research strategies and test plans for audiological evaluation of new and existing sound processor and fitting systems in alignment with Cochlear’s product development projects and product plan.
- Maintain and continuously improve audiological research capabilities and efficiency to meet Cochlear’s future growth strategies.
- Lead a strong and experienced team, driven by a high level of engagement and customer-focus.


Minimum

- University degree in Audiology
- Eligible for recognition as Audiologist (Legitimerad Audionom) in Sweden
- Clinical experience with fitting hearing aids and/or hearing implants
- Experience working with research design, data collection and analysis
- Solid knowledge of audiological test methodologies
- Fluent in English and Swedish
- Strong presentation skills
- Ability to concurrently manage competing projects and priorities
- Team player with good ability to work independently
- Previous experience from working as people manager


Ideal:

- PhD degree in Audiology, Pyschoacoutics, Speech and Language therapy, or related research
- Swedish as first language; communication with patients and patients reports need to be completed in Swedish.
- Clinical or research experience of bone conduction hearing implants or similar hearing devices
- Good understanding of commercial aspects of the hearing health market (esp. implantable solutions), customer needs and services.
- Experience in clinical investigations with medical devices in general, and hearing devices in particular
- Working knowledge of Good Clinical Practice (ISO 14155:2020)


Development for this role:

Within this role, you will be able to combine your audiological expertise and demonstrated ability to lead high performing teams with an interest in technology development and clinical research. We will be supportive of the right candidate with a solid background in audiology and people management looking for their first move into the medical device industry, working for a manufacturer.

You’ll have the opportunity to work with a collaborative, cross functional team based in Sweden, at the same time as belonging a global Clinical & Medical Affairs organisation: this role therefore offers both the ability to develop as a trusted SME and build your network with a global community of audiology and clinical partners who are here to support you.

A Little Bit About Cochlear

Cochlear’s global mission is to help people hear and be heard. Cochlear BAS is the division of Cochlear that designs and manufactures the world’s leading bone conduction and other implantable acoustic solutions. Our employees tell us that the number one reason they enjoy working for Cochlear is the opportunity to make a difference to people’s lives. Situated in Mölnlycke, 10 minutes from the city center of Gothenburg, Sweden, the head office employs approximately 200 people whose responsibilities include research, product design and development, marketing, quality and regulatory, manufacturing, distribution and administration for our implantable acoustic products.

Ansök nu

Teknisk supportingenjör till spännande bolag inom MedTech ????

Serviceingenjör, elektronik
Läs mer Nov 9
Din roll

Du blir en viktig pusselbit genom att säkerställa bättre och säkrare förlossningsavdelningar hos våra kunder. Ni är ett litet men tight team som supporterar kunder i hela världen, men främst i Europa. Våra CTG-apparater övervakar mamma och foster under förlossning och ni som team hanterar supporten av dessa.

Dina nyckeluppgifter och ansvarsområden:

- Besvara kundärenden och bistå med support, felsökning och reparationer
- Hålla tät kontakt med kunder, distributörer och leverantörer
- Tillhandahålla teknisk utbildning till kunder och distributörer
- Interagera med QA och R&D kring framtida produktförbättringar


Vem är du?

Du är kommunikativ och trivs i en internationell miljö där du har kontakt med både interna och externa parter. Du jobbar strukturerat och förstår vikten av att vara noggrann. Vidare gillar du att lära dig nya saker och vill gärna förändra till det bättre.

Vi tror också att du har en mognad som inte är åldersrelaterad, då du kan komma att ställas inför tuffa situationer ute hos våra kunder.

Vi önskar följande:

- Erfarenhet från teknisk felsökning och reparation
- God förståelse för mjukvarukopplingar mellan nätverk och IT-system
- Goda kunskaper inom elektronik
- Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
- Är ok med resor i jobbet och ibland med kort varsel


Har du jobbat inom MedTech samt utbildat dig som systemingenjör eller nätverkstekniker så är det ett plus, men absolut inget krav ????

Ska vi ???? Ta kontakt med Paula om du har frågor eller vill veta lite mer.
paula.olinder@technogarden.se alt 0709-197556

Neoventa arbetar för en säkrare förlossningsvård. Vi är ett privatägt svenskt företag med huvudkontor i Mölndal. Företaget har funnits sedan 1997 och expanderar över flera marknader.

Neoventas kärnverksamhet är medicintekniska apparater och metodik (CTG med ST-analys) för fosterövervakning och diagnostik i samband med förlossning. Våra produkter och tjänster bidrar till en säkrare naturlig förlossning för både mamma och barn.

Läs mer på www.neoventa.com (http://www.neoventa.com)

Ansök nu

1-linjesupport till stabilt företag

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Okt 21
I så fall har vi något fint att erbjuda dig, nämligen oss. På Norconsult ägs vi av oss själva och det märks. När vi möts på kontoret eller via Teams så möts du av vår omtänksamma och familjära atmosfär.

Din roll

Som 1-linjesupport är du en viktig kugge i vår organisation, där du supporterar våra kollegor i Sverige men även i koncernen. Med ServiceNOW som ärendesystem löser du de problem som dina kolleger har. Du är placerad i Göteborg och tillhör IT-Sverige men jobbar även nära dina kollegor i Norge.

Vem är du?

Du brinner för bra service, är initiativrik vill gärna fortsätta utvecklas inom ditt yrke. Du är tydlig i din kommunikation och van att göra dig förstådd på olika användarnivåer. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet ifrån följande:

- Användarsupport där du använt e-post, fjärrstyrning och telefon
- Registrering, kategorisering och uppföljning i ärendesystemet ServiceNOW
- Övervakning av olika system
- Installationer av mjukvaror till PC
- Användarstöd i Android/IOS
- Felsökning av hårdvara såsom PC/dockningsstationer, skärm, print men även viss mjukvara


Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, men det är inget krav att något av dessa språk är ditt modersmål.

Ska vi ???? Ta kontakt med Paula om du har frågor eller vill veta lite mer.
paula.olinder@technogarden.se alt 0709-197556

Mångfald

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till "samhällsbyggaren med helhetssyn". Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget i stort som i aktuellt team.

Transparens är utgångspunkten, men då vi inte kartlägger kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, osv. kan vi endast publicera information om könsfördelning i våra annonser. Norconsult AB har en fördelning 39-61 kvinnor-män.

Tillgängligheten vid vårt Göteborgskontor är god - vi har hiss, låga trösklar och handikapptoaletter på varje våningsplan. Det saknas taktila ledstråk, men det finns gott om naturliga. Mer information om tillgängligheten lämnas vid förfrågan.

Vårt erbjudande

Norconsult är samhällsbyggaren med helhetssyn och har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är fler än 5100 medarbetare i koncernen varav 1100 i Sverige utspridda på 38 kontor.

Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Som medarbetarägda bygger vi en stark och familjär kultur på våra många kontor, med t.ex. lokala fritidsklubbar som ordnar allt från skidresor till fester.

Ta gärna en titt på några av dina blivande kollegor på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/svengren/
https://www.linkedin.com/in/joakim-cronberg-10333b62/

Ansök nu

Senior IT-infrastruktur specialist till stabilt bolag

Driftledare, IT
Läs mer Okt 21
I så fall har vi något fint att erbjuda dig, nämligen oss. På Norconsult ägs vi av oss själva och det märks. När vi möts på kontoret eller via Teams så möts du av vår omtänksamma och familjära atmosfär.

Din roll
Norconsult fortsätter att ha en stadig tillväxt, därför vill vi bli fler som vidareutvecklar IT-stödet och processerna runtomkring.

Som vår nya kollega kommer du att ingå i vår infragruppering i Sverige som idag består av tre seniora kollegor. Tillsammans underhåller och vidareutvecklar ni IT-infrastrukturen, i tät samverkan med koncernens IT-infrastruktursteam i Norge.

Dina nyckeluppgifter och ansvarsområden:

- Vidareutveckla IT-infrastruktur med en ökad skalbarhet, stabilitet och säkerhet
- Backupansvarig för den svenska verksamheten
- Vara lyhörd för verksamhetens behov av att säkra tillväxten
- Övervaka IT miljön


Vem är du?

Du är en omtänksam, nyfiken och driven person, som är bra på att kommunicera och återkoppla. Du har en dokumenterad utbildning inom IT-infrastrukturområdet samt innehar relevanta kurser eller certifieringar, då du är mån om att följa med i och driva utvecklingen. Du har arbetat brett och kommit i kontakt med flera olika områden inom IT-infrastruktur, vilket har gett dig en god överblick och helhetssyn.

Vi önskar erfarenhet av följande:

- serverhårdvara-Windows Server och WMware vSphere
- switchkonfiguration och backuphantering
- gedigen erfarenhet av drift, underhåll och uveckling i en medel-eller stor organistaion i tillväxt.


Har du dessutom erfarenhet inom några av områdena Azure/Cloud, fiber & WAN, Linux, VDI, SCCM-paketering, BackupExec eller ITIL så är det toppenbra.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, men det är inget krav att något av dessa språk är ditt modersmål.

Ska vi ???? Ta kontakt med Paula om du har frågor eller vill veta lite mer.
paula.olinder@technogarden.se alt 0709-197556

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald inom bolaget.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är ca 5600 medarbetare i koncernen och 1070 medarbetare i Sverige utspridda på 38 kontor. Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Ta gärna en titt på några av dina blivande kollegor på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/svengren/) (https://www.linkedin.com/in/marcusbjurmalm/)

Ansök nu

Utvecklingsingenjör inom medicinteknik

Utvecklingsingenjör, maskin
Läs mer Feb 21
Metenova AB expanderar och söker nu en Utvecklingsingenjör med intresse för teknik och utvecklingsarbete, som vill bli en del av ett innovativt bolag på en global marknad. Dina arbetsuppgifter kommer att bli varierande och utvecklande där du både får ta ansvar och inflytande i ett team med kompetenta kollegor i en mycket trevlig arbetsmiljö.Din nya roll

Som utvecklingsingenjör hos Metenova AB arbetar du med att driva utvecklingsprojekt mot givna tidplaner och mål med din tekniska kompetens och nyfikenhet. I detta arbete ingår även att skapa artikelunderlag, ritningsunderlag, säljmaterial och tekniska specifikationer som ligger till grund för inköpsavdelningen och marknadsavdelningen. Du kommer även vara med att verifiera och validera produkter. Rollen innebär även kommunikation med såväl interna som externa kontakter.

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:

- Driva egna utvecklingsprojekt mot fastlagda mål.

- Ta fram nya tekniska lösningar samt verifiera dess funktioner

- Agera teknisk expert inom området

- Skapa och uppdatera tekniska specifikationer

- Vara teknisk support, vid behov, i kontakten med tillverkare, säljare och kunder.

- Vid behov stödja och genomföra mixningsstudier hos kunder.Vem är du?

Vi söker dig som har en civilingenjörsutbildning (MSc) alternativt en högskoleingenjörsutbildning med relevant inriktning inom t ex maskin- eller materialteknik eller likvärdig utbildning kompletterad med några års erfarenhet som konstruktör eller utvecklingsingenjör. Du är van vid att driva egna utvecklingsprojekt, gärna som projektledare och att ta fram nya och kreativa tekniska lösningar inom mekanik. Du gillar att kombinera konstruktörsarbetet med att gå ut på labbet och prova, skruva och genomföra simuleringar. Du har goda kunskaper i Solid Works.

Om du har erfarenhet av att jobba med pumpar, hydraulik samt plast och/eller rostfria material så är det meriterande. Har du dessutom erfarenhet av arbete med fluider eller produktion av läkemedel så är det mycket intressant.

Som person är du social och utåtriktad. Gillar att jobba i team och tillsammans hjälpas åt att lösa uppkomna problem. Du är strukturerad och är självgående med eget driv och ansvarstagande på ett noggrant och disciplinerat sätt.

Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.Din ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Metenova AB med Technogarden och urvalsprocessen sker löpande.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Gottfridsson på 073-517 99 91, per.gottfridsson@technogarden.se eller Ulrika Ydse på 076-167 10 51, ulrika.ydse@technogarden.se.

Sök rollen via länken i denna annons.

Ansök nu

Technical project Manager, Semiconductors and Carbon nanotechnology

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Feb 21
Smoltek are hiring a Technical Project Manager, spread the news!

Let us tell you a little more about who we are:

Smoltek is developing process technology and concepts for applications based on carbon nanotechnology to solve advanced materials engineering problems of the future. By pioneering carbon nanotechnology, we are literally pushing the limits of what is possible in the semiconductor industry. We have developed a technology platform that enables us to exploit the extraordinary properties of carbon nanofiber (CNFs) to build capacitors with high capacitance density and superior electrical performance.What will you be doing:

In the R&D team we are committed to deliver superior performance by building on the extraordinary opportunities provided by our unique technology. To further strengthen our team, we are now looking for a highly technical project manager with a background in semiconductor, microelectronics, or RF industry.

- At this role you will be responsible for defining, executing, and managing R&D projects and you will play an important role in bringing Smoltek’s technology to the market. You are expected to work closely with our external partners such as foundries and test houses around the world. As a member of a small R&D team you are expected to get involved with the technical details of the project and contribute to the technical progress by participating in device design, microfabrication process development, and even characterization of the capacitor devices.

- We are a young and growing company and as a person with a key role you will be pivotal in shaping the organization as well as its technology. This position reports directly to the CTO and head of R&D.

What are your key responsibilities:

- Define, execute, and manage Smoltek´s R&D projects

- Contribute directly to the technical progress of the project

- Identify new opportunities to further improve our technology and take initiative in proposing and defining new projects accordingly

- Define and manage internal and external resources needed to successfully deliver the projects

- Lead the collaboration with external partners such foundries and test houses

- Report project status including technical summaries to internal and external stakeholders

- Contribute actively to Smoltek’s IP portfolio

Who are you:

To be successful in this role we believe you are well structured and self-driven and have strong background in Semiconductor industry. It is expected that you are familiar with semiconductor processes and have preferably worked with semiconductor process development either in a research environment or industrial setup. You are expected to be fluent in spoken and written English.

Other important competencies for the position:

- MSc or PhD in electrical engineering, engineering physics, or similar

- Extensive experience with Semiconductor, microelectronics, or RF industry

- Extensive experience with Semiconductor, microelectronics, or RF industry

- Good knowledge of microfabrication process

- Experience in working with foundries and related process development is a plus

- Previous experience with project management and running projects according to defined process in an industrial setting

- Experience with carbon nanotechnology (CNT, CNF, graphene, or similar) is a plus

- Interest in and aptitude for working with everything from technical details to broader system issues.

- Be willing to travel domestically and internationally to meet suppliers and customers

Are we a perfect match?

We offer you a chance to be a driving part of the fabrication processes and to mass produce our unique technology. So, are you ready to take on a new challenge and explore the future production of our fabricated carbon nanostructure? Are you like us, a pioneer within nanotechnology? Then you are welcome to join us and together we push the limits.

How to apply

In this recruitment, Smoltek collaborates with Technogarden. If you have any questions, please contact the responsible recruiters Per Gottfridsson at per.gottfridsson@technogarden.se or Ulrika Ydse at ulrika.ydse@technogarden.se. Selection and interviews are ongoing, so please submit your application as soon as possible.

Do you want to learn more about what we do?

https://www.smoltek.com

Smoltek - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTvSd8PcI5vS7p3ei3BHlMQ)

Ansök nu

Projektledare inom landbaserad vindkraft

Administrativ chef
Läs mer Feb 21
Nu söker vi dig som vill driva och utveckla förutsättningarna för en förnybar framtid.

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse - hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster.

Vår utveckling av landbaserad vindkraft är inne i en intensiv fas och nu söker vi ännu en projektledare som vill driva våra vindkraftsprojekt.

Om tjänsten

I rollen som projektledare kommer du att driva och utveckla våra vindprojekt i olika faser hela vägen fram till investeringsbeslut. Detta innebär ett övergripande ansvar för projekten och ledning av projektteamet som består av sakkunniga kollegor inom varje arbetsström. Vi söker dig som har flerårig projektutvecklingserfarenhet inom vindkraft samt tidigare projektledarerfarenhet.

Vidare handlar rollen om att:

- Utveckla, leda och samordna både nya och befintliga vindkraftsprojekt

- Leda och fördela arbetsuppgifter inom projektteamet genom projektens olika faser, främst projekterings-, tillstånds- och upphandlingsfaserna

- Kontakt med externa experter inom olika delområden

- Ansvara för budget och tidplaner samt säkerställa att projekten följer företagets övergripande riktlinjer

Vem är du?

Vi söker dig som är passionerat intresserad av projektledning och som lockas av möjligheten att i framtiden även få leda hybridprojekt där även sol, vätgas och batteri är en del i vår projektportfölj. Till din hjälp har du engagerade och drivna kollegor som brinner för att möjliggöra mer förnyelsebar energi. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet från både vindkraft och projektledning. Du har troligtvis universitets-/högskoleutbildning eller har samlat på dig motsvarande färdigheter genom längre erfarenhet inom området. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Som person är du självständig och driven samtidigt som du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, är förändringsbenägen och resultatinriktad. Att bygga relationer, vara lyhörd och anpassa ditt sätt att bemöta olika typer av människor är helt naturligt för dig.Är vi rätt för varandra?

På Rabbalshede Kraft är samarbete, nytänkande och ansvarstagande viktiga hörnstenar som genomsyrar allt vi gör. Tillsammans vågar vi utmana gamla föreställningar och utveckla ny kunskap och nya arbetssätt för att aktivt hitta lösningar som för oss framåt. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor som brinner för förnybar energi och en hållbar utveckling. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Placeringsort för rollen är på något av våra kontor i Rabbalshede, Stockholm eller Göteborg. Regelbundna resor till projekten samt våra olika kontor ingår i tjänsten.Ansökan

Du är mycket välkommen att söka rollen om du känner att beskrivningen stämmer in på dig. I denna rekrytering samarbetar Rabbalshede Kraft med Technogarden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Per Gottfridsson på per.gottfridsson@technogarden.se eller Ulrika Ydse på ulrika.ydse@technogarden.se

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Tekniskt inköpsansvarig för Vind, Sol och Vätgas

Inköpstekniker
Läs mer Feb 21
Rabbalshede Kraft är med och formar morgondagens energi. Genom att utveckla, äga och driva hållbara energikällor producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse - hela vägen från projektering, byggnation och drift, till tekniska förvaltningstjänster.

Vi investerar långsiktigt i hållbart ägande, samarbetar i alla led och har vår samlade expertis som grund till alla våra beslut. Genom att ligga steget före i såväl utveckling som insikt om marknadens behov, tar vi en aktiv roll för en hållbar utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (https://www.rabbalshedekraft.se/media/1865/rabbalshede-kraft-ab-certificate-se007899-9k-sve-2021.pdf) och ISO 14001 (https://www.rabbalshedekraft.se/media/1867/rabbalshede-kraft-ab-certificate-se007900-14k-sve-2021.pdf), och är ett privat och oberoende energibolag.

Rabbalshede Kraft har kontor i Rabbalshede, Göteborg och Stockholm.

Läs mer om oss och vårt arbete på www.rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft gör nu en kraftsamling för att möta en förnybar framtid och söker en Tekniskt ansvarig för inköp/upphandling inom vind, sol och vätgas med flexibel placering för rätt person, men gärna i Göteborg.

Om rollen

I rollen som Tekniskt ansvarig för inköp/upphandling inom vind, sol och vätgas koordinerar du och har ansvaret för de tekniska delarna i kontraktet. Du kommer att utvärdera offerter, förhandla tekniska krav samt sätta dig in i nya tekniska frågeställningar. Du samarbetar bra med andra och är en van förhandlare inom upphandling av främst vindturbiner, men i framtiden även vätgas och sol.

Vem är du?

Du har troligtvis en bakgrund som ingenjör (BSc)/civilingenjör (MSc). En stor fördel är erfarenhet från vindteknik, men du kan också vara en slipad förhandlare med ett stort teknikintresse. Eller också jobbar du hos en leverantör eller projektör inom vindkraftsindustrin.

Som person är du noggrann, nyfiken, strukturerad och ansvarsfull. Du får gärna vara detaljorienterad och behöver i rollen vara flexibel.

Du har goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift.

Ansökan

Du är mycket välkommen att söka rollen om du känner att beskrivningen stämmer in på dig. I denna rekrytering samarbetar Rabbalshede Kraft med Technogarden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Per Gottfridsson på per.gottfridsson@technogarden.se eller Ulrika Ydse på ulrika.ydse@technogarden.se

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Device Engineer, Semiconductors and Carbon nanotechnology

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Feb 21
Smoltek are hiring a Device Engineer, spread the news!

Let us tell you a little more about who we are:

Smoltek is developing process technology and concepts for applications based on carbon nanotechnology to solve advanced materials engineering problems of the future. By pioneering carbon nanotechnology, we are literally pushing the limits of what is possible in the semiconductor industry. We have developed a technology platform that enables us to exploit the extraordinary properties of carbon nanofiber (CNFs) to build capacitors with high capacitance density and superior electrical performance.What will you be doing:

In the R&D team we are committed to deliver superior electrical performance with our ultrathin capacitor by building on the extraordinary opportunities provided by our unique technology. To further strengthen our efforts, we are now looking for a design engineer to join our Capacitor Design team. As a member of this team you will contribute to the efforts making sure our capacitors will meet the demanding electrical requirements expected by the market.

- You will work closely with Smoltek’s Microfabrication team and take the lead in designing, modelling, and characterizing our ultra-thin capacitors. You are expected to develop a deep understanding of the electrical characteristics of the capacitor and be able to connect those characteristics to the internal device structure.

- You will participate in analytical modelling as well as finite element simulations. You are also expected to develop characterization methodologies and to oversee DC and RF measurements. You will report to the CTO and head of R&D.

What are your key responsibilities:

-
Develop standardized methodologies to extract key performance indicators from the measurements

- Derive electrical models to describe the observed characteristics.

- Contribute to finite element electrical simulation activities

- Be responsible for RF and DC characterization setups

- Guide and oversee the measurements in the lab

- Participate and drive discussions in connecting process parameters to performance parameters

- Contribute actively to Smoltek’s IP portfolio

Who are you:

To be successful in this role we believe you are well structured and self-driven and have strong social skills as you will work in close collaboration with partners and foundries and set up communication channels. For us this means you are a good listener, communicator and have easy to connect to other people. We also believe that key competencies for this role is structure and perseverance in combination with a positive make it happen attitude. You are expected to be fluent in spoken and written English.Other important competencies for the position:

- MSc or PhD in Electrical engineering or engineering physics

- Solid experience in semiconductor device characterization both at lab scale as well mass production

- Knowledge in solid state physics and electronics

- Hands on experience with RF and DC characterization setups

- Solid knowledge in modelling electronic circuits with emphasis on passive components

- Previous exposure to carbon nanotechnology such as CNT, CNF, and graphene is a big plus

- Interest in and aptitude for working with everything from technical details to broader system issues.

- Be willing to travel domestically and internationally to meet suppliers and customers

Are we a perfect match?

We offer you a chance to be a driving part of the fabrication processes and to mass produce our unique technology. So, are you ready to take on a new challenge and explore the future production of our fabricated carbon nanostructure? Are you like us, a pioneer within nanotechnology? Then you are welcome to join us and together we push the limits.How to apply

In this recruitment, Smoltek collaborates with Technogarden. If you have any questions, please contact the responsible recruiters Per Gottfridsson at per.gottfridsson@technogarden.se or Ulrika Ydse at ulrika.ydse@technogarden.se. Selection and interviews are ongoing, so please submit your application as soon as possible.

Do you want to learn more about what we do?

https://www.smoltek.com

Smoltek - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTvSd8PcI5vS7p3ei3BHlMQ)

Ansök nu

Strategisk inköpare till elektrifieringsbranschen i Göteborg

Inköpare
Läs mer Okt 10
För omgående konsultuppdrag söker vi strategiska inköpare till kunder inom elektrifieringsbranschen.

Rollen som strategisk inköpare innebär att driva och arbeta aktivt i projekt vid sourcing av nya leverantörer i en internationell kontext, driva strategiska inköpsrelaterade frågor vid framtagandet av nya produkter samt förbättring och utveckling av befintliga flöden för att uppnå synergier och hitta de bästa lösningarna.

Exempel på arbetsuppgifter

- Förhandla, teckna och implementera ramavtal med internationella leverantörer.
- Utvärdera och kvalitetssäkra leverantörer.
- Utveckla leverantörsbasen i syfte att åstadkomma kort- och långsiktiga besparingsmål samt second sourcing.


Profil
Vi tror att du är en engagerad person som kan ta ett stort eget ansvar. Som person trivs du i ett bolag där du har möjlighet att utveckla nya lösningar och möjligheter med korta beslutsvägar.

Då rollen innebär många kontaktytor har du god förmåga att kommunicera. Du behöver vara lyhörd för verksamhetens behov och ha lätt för att skapa goda relationer både internt och externt. Din analytiska sida kommer vara viktig vid inköpsanalyser, avtalsskrivningar, förhandlingar och uppföljningar.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av strategiskt inköp och gärna av teknisk karaktär samt att just teknik är något du brinner för. Gärna en relevant utbildning inom inköp och logistik. Du talar och skriver svenska och engelska flytande.

Technogarden är ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är gamla i gamet och har jobbat oss till de bästa relationerna, kontakterna och referenserna.

Du är vår största tillgång och en del av "vi"-et! Därför månar vi om Dig! Att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men också rättighet att välja vad man själv vill vara med på och vad man vill avstå. Vi jobbar med begreppet #arbetsväljare, alltså får de som jobbar hos oss själva välja mycket, allt från hur pensionen ska placeras till om man vill med på skidresor, sommaraktiviteter, idrottsevenemang, familjeaktiviteter, etc.

Vi erbjuder dessutom:

Friskvårdsbidrag
Benify-förmånsportal inkl Lifeplan
Pensionssparande (även löneväxling)
Privat sjukvårdsförsäkring
Firmahytter i Norge
Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt (se exempel från en av våra utvecklare http://polar-bears-project.com/)Låter det bra? Det tycker vi med. Tveka inte att höra av dig, vi finns här oavsett var du befinner dig i dina tankar ????wearetechnogarden

Ansök nu

Senior UX-designer

Designer
Läs mer Okt 6
Senior UX Designer

Glädje ???? Kärlek ???? Gemenskap ????

Mycket är viktigt på jobbet men just det här tummar vi inte på. Trots lågkonjunktur på ingång så tuffar vi på bättre än nånsin.

Nu söker vi UX:are med både bredd och spets. Vi ser gärna att du är etablerad och att du rör dig vant i rollens alla delar ????

Livet i trädgården

I trädgården påtar vi tillsammans. Vi gillar att nå våra mål och att dela framgångarna som ett team. Att ensam är stark är inget vi skriver under på. Vare sig du sitter på kontoret, hemma eller ute hos kund är du alltid en del av Technogarden-familjen med en stark och varm gemenskap.

Vi erbjuder dessutom:

Friskvårdsbidrag
Benify-förmånsportal inkl Lifeplan
Pensionssparande (även löneväxling)
Privat sjukvårdsförsäkring
Terminalglasögon
Firmahytter i NorgeTechnogarden är ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är gamla i gamet och har jobbat oss till de bästa relationerna, kontakterna och referenserna.
Du är vår största tillgång och en del av "vi"-et! Därför månar vi om Dig! Att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men också rättighet att välja vad man själv vill vara med på och vad man vill avstå. Vi jobbar med begreppet #arbetsväljare, alltså får de som jobbar hos oss själva välja mycket, allt från hur pensionen ska placeras till om man vill med på skidresor, sommaraktiviteter, idrottsevenemang, familjeaktiviteter, etc.
Vi ser gärna att du bor i Sverige då vi inte har möjlighet att bistå i en flyttprocess.

Låter det bra? Det tycker vi med. Tveka inte att höra av dig, vi finns här oavsett vart du befinner dig i dina tankar ????

Ansök nu

Technical project Manager, Semiconductors and Carbon nanotechnology

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Jan 17
Smoltek are hiring a Technical Project Manager, spread the news!

Let us tell you a little more about who we are:

Smoltek is developing process technology and concepts for applications based on carbon nanotechnology to solve advanced materials engineering problems of the future. By pioneering carbon nanotechnology, we are literally pushing the limits of what is possible in the semiconductor industry. We have developed a technology platform that enables us to exploit the extraordinary properties of carbon nanofiber (CNFs) to build capacitors with high capacitance density and superior electrical performance.What will you be doing:

In the R&D team we are committed to deliver superior performance by building on the extraordinary opportunities provided by our unique technology. To further strengthen our team, we are now looking for a highly technical project manager with a background in semiconductor, microelectronics, or RF industry.

- At this role you will be responsible for defining, executing, and managing R&D projects and you will play an important role in bringing Smoltek’s technology to the market. You are expected to work closely with our external partners such as foundries and test houses around the world. As a member of a small R&D team you are expected to get involved with the technical details of the project and contribute to the technical progress by participating in device design, microfabrication process development, and even characterization of the capacitor devices.

- We are a young and growing company and as a person with a key role you will be pivotal in shaping the organization as well as its technology. This position reports directly to the CTO and head of R&D.

What are your key responsibilities:

- Define, execute, and manage Smoltek´s R&D projects

- Contribute directly to the technical progress of the project

- Identify new opportunities to further improve our technology and take initiative in proposing and defining new projects accordingly

- Define and manage internal and external resources needed to successfully deliver the projects

- Lead the collaboration with external partners such foundries and test houses

- Report project status including technical summaries to internal and external stakeholders

- Contribute actively to Smoltek’s IP portfolio

Who are you:

To be successful in this role we believe you are well structured and self-driven and have strong background in Semiconductor industry. It is expected that you are familiar with semiconductor processes and have preferably worked with semiconductor process development either in a research environment or industrial setup. You are expected to be fluent in spoken and written English.

Other important competencies for the position:

- MSc or PhD in electrical engineering, engineering physics, or similar

- Extensive experience with Semiconductor, microelectronics, or RF industry

- Extensive experience with Semiconductor, microelectronics, or RF industry

- Good knowledge of microfabrication process

- Experience in working with foundries and related process development is a plus

- Previous experience with project management and running projects according to defined process in an industrial setting

- Experience with carbon nanotechnology (CNT, CNF, graphene, or similar) is a plus

- Interest in and aptitude for working with everything from technical details to broader system issues.

- Be willing to travel domestically and internationally to meet suppliers and customers

Are we a perfect match?

We offer you a chance to be a driving part of the fabrication processes and to mass produce our unique technology. So, are you ready to take on a new challenge and explore the future production of our fabricated carbon nanostructure? Are you like us, a pioneer within nanotechnology? Then you are welcome to join us and together we push the limits.

How to apply

In this recruitment, Smoltek collaborates with Technogarden. If you have any questions, please contact the responsible recruiters Per Gottfridsson at per.gottfridsson@technogarden.se or Ulrika Ydse at ulrika.ydse@technogarden.se. Selection and interviews are ongoing, so please submit your application as soon as possible.

Do you want to learn more about what we do?

https://www.smoltek.com

Smoltek - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTvSd8PcI5vS7p3ei3BHlMQ)

Ansök nu

Device Engineer, Semiconductors and Carbon nanotechnology

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Jan 17
Smoltek are hiring a Device Engineer, spread the news!

Let us tell you a little more about who we are:

Smoltek is developing process technology and concepts for applications based on carbon nanotechnology to solve advanced materials engineering problems of the future. By pioneering carbon nanotechnology, we are literally pushing the limits of what is possible in the semiconductor industry. We have developed a technology platform that enables us to exploit the extraordinary properties of carbon nanofiber (CNFs) to build capacitors with high capacitance density and superior electrical performance.What will you be doing:

In the R&D team we are committed to deliver superior electrical performance with our ultrathin capacitor by building on the extraordinary opportunities provided by our unique technology. To further strengthen our efforts, we are now looking for a design engineer to join our Capacitor Design team. As a member of this team you will contribute to the efforts making sure our capacitors will meet the demanding electrical requirements expected by the market.

- You will work closely with Smoltek’s Microfabrication team and take the lead in designing, modelling, and characterizing our ultra-thin capacitors. You are expected to develop a deep understanding of the electrical characteristics of the capacitor and be able to connect those characteristics to the internal device structure.

- You will participate in analytical modelling as well as finite element simulations. You are also expected to develop characterization methodologies and to oversee DC and RF measurements. You will report to the CTO and head of R&D.

What are your key responsibilities:

-
Develop standardized methodologies to extract key performance indicators from the measurements

- Derive electrical models to describe the observed characteristics.

- Contribute to finite element electrical simulation activities

- Be responsible for RF and DC characterization setups

- Guide and oversee the measurements in the lab

- Participate and drive discussions in connecting process parameters to performance parameters

- Contribute actively to Smoltek’s IP portfolio

Who are you:

To be successful in this role we believe you are well structured and self-driven and have strong social skills as you will work in close collaboration with partners and foundries and set up communication channels. For us this means you are a good listener, communicator and have easy to connect to other people. We also believe that key competencies for this role is structure and perseverance in combination with a positive make it happen attitude. You are expected to be fluent in spoken and written English.Other important competencies for the position:

- MSc or PhD in Electrical engineering or engineering physics

- Solid experience in semiconductor device characterization both at lab scale as well mass production

- Knowledge in solid state physics and electronics

- Hands on experience with RF and DC characterization setups

- Solid knowledge in modelling electronic circuits with emphasis on passive components

- Previous exposure to carbon nanotechnology such as CNT, CNF, and graphene is a big plus

- Interest in and aptitude for working with everything from technical details to broader system issues.

- Be willing to travel domestically and internationally to meet suppliers and customers

Are we a perfect match?

We offer you a chance to be a driving part of the fabrication processes and to mass produce our unique technology. So, are you ready to take on a new challenge and explore the future production of our fabricated carbon nanostructure? Are you like us, a pioneer within nanotechnology? Then you are welcome to join us and together we push the limits.How to apply

In this recruitment, Smoltek collaborates with Technogarden. If you have any questions, please contact the responsible recruiters Per Gottfridsson at per.gottfridsson@technogarden.se or Ulrika Ydse at ulrika.ydse@technogarden.se. Selection and interviews are ongoing, so please submit your application as soon as possible.

Do you want to learn more about what we do?

https://www.smoltek.com

Smoltek - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTvSd8PcI5vS7p3ei3BHlMQ)

Ansök nu

Technical project Manager, Semiconductors and Carbon nanotechnology

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Jan 30
Smoltek are hiring a Technical Project Manager, spread the news!

Let us tell you a little more about who we are:

Smoltek is developing process technology and concepts for applications based on carbon nanotechnology to solve advanced materials engineering problems of the future. By pioneering carbon nanotechnology, we are literally pushing the limits of what is possible in the semiconductor industry. We have developed a technology platform that enables us to exploit the extraordinary properties of carbon nanofiber (CNFs) to build capacitors with high capacitance density and superior electrical performance.What will you be doing:

In the R&D team we are committed to deliver superior performance by building on the extraordinary opportunities provided by our unique technology. To further strengthen our team, we are now looking for a highly technical project manager with a background in semiconductor, microelectronics, or RF industry.

- At this role you will be responsible for defining, executing, and managing R&D projects and you will play an important role in bringing Smoltek’s technology to the market. You are expected to work closely with our external partners such as foundries and test houses around the world. As a member of a small R&D team you are expected to get involved with the technical details of the project and contribute to the technical progress by participating in device design, microfabrication process development, and even characterization of the capacitor devices.

- We are a young and growing company and as a person with a key role you will be pivotal in shaping the organization as well as its technology. This position reports directly to the CTO and head of R&D.

What are your key responsibilities:

- Define, execute, and manage Smoltek´s R&D projects

- Contribute directly to the technical progress of the project

- Identify new opportunities to further improve our technology and take initiative in proposing and defining new projects accordingly

- Define and manage internal and external resources needed to successfully deliver the projects

- Lead the collaboration with external partners such foundries and test houses

- Report project status including technical summaries to internal and external stakeholders

- Contribute actively to Smoltek’s IP portfolio

Who are you:

To be successful in this role we believe you are well structured and self-driven and have strong background in Semiconductor industry. It is expected that you are familiar with semiconductor processes and have preferably worked with semiconductor process development either in a research environment or industrial setup. You are expected to be fluent in spoken and written English.

Other important competencies for the position:

- MSc or PhD in electrical engineering, engineering physics, or similar

- Extensive experience with Semiconductor, microelectronics, or RF industry

- Extensive experience with Semiconductor, microelectronics, or RF industry

- Good knowledge of microfabrication process

- Experience in working with foundries and related process development is a plus

- Previous experience with project management and running projects according to defined process in an industrial setting

- Experience with carbon nanotechnology (CNT, CNF, graphene, or similar) is a plus

- Interest in and aptitude for working with everything from technical details to broader system issues.

- Be willing to travel domestically and internationally to meet suppliers and customers

Are we a perfect match?

We offer you a chance to be a driving part of the fabrication processes and to mass produce our unique technology. So, are you ready to take on a new challenge and explore the future production of our fabricated carbon nanostructure? Are you like us, a pioneer within nanotechnology? Then you are welcome to join us and together we push the limits.

How to apply

In this recruitment, Smoltek collaborates with Technogarden. If you have any questions, please contact the responsible recruiters Per Gottfridsson at per.gottfridsson@technogarden.se or Ulrika Ydse at ulrika.ydse@technogarden.se. Selection and interviews are ongoing, so please submit your application as soon as possible.

Do you want to learn more about what we do?

https://www.smoltek.com

Smoltek - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTvSd8PcI5vS7p3ei3BHlMQ)

Ansök nu

IT-supporttekniker för Engineering Applications till Norconsult

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Sep 28
Är du en duktig IT-supporttekniker med erfarenhet av vår branschs applikationer? Brinner du också för samarbete och har förmågan att se helheten? I så fall har vi något fint att erbjuda dig, nämligen oss. På Norconsult ägs vi av oss själva och det märks. När vi möts på kontoret eller via Teams så kommer du att känna av vår omtänksamma atmosfär som en del rent av kallar familjär.

Din roll

Norconsult fortsätter att ha en stadig tillväxt, därför behöver vi bli fler som vidareutvecklar IT-stödet och processerna runtomkring för att kunna stötta våra kollegor så effektivt som möjligt.

Som IT-supporttekniker för Engineering Applications (EA) kommer du ingå i ett tajt team med erfarna personer som arbetar i vår Service desk för Engineering Applications (BIM-helpdesk). IT-organisationen du kommer att tillhöra består av totalt 30 personer i Norge och Sverige som tillsammans erbjuder tjänster inom IT-support, Engineering Applications, Business Applications och Infrastructure.

Dina nyckeluppgifter och ansvarsområden:

- Ingå i Norconsults interna BIM-helpdesk och hjälpa bolagets användare att arbeta effektivt i sina applikationer
- Huvudansvar för support av Engineering Applications i Sverige, d.v.s. de applikationerna inom CAD, BIM, GIS och beräkningar, etc. som används av arkitekter och ingenjörer på Norconsult AB.
- Drift och underhåll av applikationer och mallar
- ev. hålla i interna kurser


Tjänstens placering är vid vårt huvudkontor i Göteborg, på en avdelning som tillhör den koncerngemensamma IT-funktionen.

Din profil

För att trivas hos oss och lyckas i rollen som IT-supporttekniker för Engineering Applications behöver du vara en omtänksam och social person, som är bra på att kommunicera, återkoppla och dokumentera. Du är inte bara självgående, utan drivande och utvecklar verksamheten proaktivt utifrån rollen.

Du har minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevanta kompetensområden och vi tror att du är utbildad IT-servicetekniker på gymnasie- och/eller yrkeshögskola med goda generella kunskaper inom IT.

Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med användarsupport för applikationer inom CAD/BIM/GIS eller beräkning - t.ex. från Autodesk och Trimble - är ett krav.

Önskvärt är också erfarenhet av t.ex. AutoCAD, Revit, Tekla, Novapoint, Solibri eller Navisworks.

Mångfald

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till "samhällsbyggaren med helhetssyn". Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget i stort som i aktuellt team.

Transparens är utgångspunkten, men då vi inte kartlägger kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, etc. kan vi endast publicera information om könsfördelning i våra annonser. Norconsult AB har en fördelning 39-61% kvinnor-män och avdelningen Engineering Applications har fördelningen 22-78% kvinnor-män.

Tillgängligheten vid vårt Göteborgskontor är god - vi har hiss, låga trösklar och handikapptoaletter på varje våningsplan. Det saknas taktila ledstråk, men det finns gott om naturliga. Mer information om tillgängligheten lämnas vid förfrågan.

Du behöver obehindrat behärska svenska och engelska i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att något av dessa språk är ditt modersmål.

Vårt erbjudande

Norconsult är samhällsbyggaren med helhetssyn och har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är mer än 5100 medarbetare i koncernen och 1100 medarbetare i Sverige utspridda på 38 kontor.

Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Som medarbetarägda bygger vi en stark och familjär kultur på våra många kontor, med t.ex. lokala fritidsklubbar som ordnar allt från skidresor till oktoberfester.

Ta gärna en titt på några av dina blivande kollegor på linkedin:

Sven Grén (https://www.linkedin.com/in/svengren/)

Martin Linderå Nordström (https://www.linkedin.com/in/linderaa/)

Torkil Håheim Kind (https://www.linkedin.com/in/torkil-håheim-kind/)

Katrine Drage (https://www.linkedin.com/in/katrine-drage-80906a194/)

Arne Ørberg (https://www.linkedin.com/in/arne-ørberg-9500298/)

Bjørn Johansen (https://www.linkedin.com/in/bjørn-johansen-42582b1b/)

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Frontendutvecklare med valfri techstack till Technogarden ????

Frontend-utvecklare
Läs mer Sep 27
Seniora utvecklare

Framtiden tillhör oss och nu söker vi fler som vill dela den med oss ???? Vi har kunder alltifrån start-ups till stora globala bolag. Diggar du React, Angular, Svelte eller kanske brinner du för något annat....???? då kommer du passa finfint hos oss ????

Livet i trädgården

I trädgården påtar vi tillsammans. Vi gillar att nå våra mål och att dela framgångarna som ett team. Att ensam är stark är inget vi skriver under på. Vare sig du sitter på kontoret, hemma eller ute hos kund är du alltid en del av Technogarden-familjen med en stark och varm gemenskap.

Vi erbjuder dessutom:

Friskvårdsbidrag
Benify-förmånsportal inkl Lifeplan
Pensionssparande (även löneväxling)
Privat sjukvårdsförsäkring
Delägarskap
Firmahytter i Norge
Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt (se exempel från en av våra utvecklare http://polar-bears-project.com/)

Technogarden är ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är gamla i gamet och har jobbat oss till de bästa relationerna, kontakterna och referenserna.

Du är vår största tillgång och en del av "vi"-et! Därför månar vi om Dig! Att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men också rättighet att välja vad man själv vill vara med på och vad man vill avstå. Vi jobbar med begreppet #arbetsväljare, alltså får de som jobbar hos oss själva välja mycket, allt från hur pensionen ska placeras till om man vill med på skidresor, sommaraktiviteter, idrottsevenemang, familjeaktiviteter, etc.
Vi ser gärna att du bor i Sverige då vi inte har möjlighet att bistå i en flyttprocess.

Låter det bra? Det tycker vi med. Tveka inte att höra av dig, vi finns här oavsett vart du befinner dig i dina tankar ????

Ansök nu

Tech-lead till familjärt bolag inom Fintech ????

Backend-utvecklare
Läs mer Sep 27
Senior tech-lead | .NET

Som Lead Developer på Factoringgruppen driver du ett litet och sammansvetsat utvecklingsteam i att skapa produkter och lösningar i världsklass. Vi bygger nya produkter inom fintech med mycket nyutveckling och kreativitet.

Varför Factoringgruppen?

Du får skapa nya produkter i en skön tech-stack, bestämma vår arkitektur samt leda ett vasst team i kul och utmanade projekt.

Vi erbjuder dessutom:
generös ersättning
friskvårdsbidrag
valfri utrustning
bonusprogram
Göteborgs coolaste kontor
Pensionssparande
familjär och finansiellt stabil arbetsplats

Vem är du?

Du testar gärna nya metoder och gillar att utmana gamla arbetssätt. Framför allt är ditt ledarskap, din sociala förmåga och ditt stora driv för att hitta lösningar som gör att du passar perfekt för denna roll.

- Har gedigen erfarenhet i .Net (med intresse för React)
- Har erfarenhet av Azure, Elasticsearch och Kubernetes
- Är duktig på att förstå, bygga och utveckla API:er
- Kan omvandla idéer till teknisk implementation
- Är mångsidig och kan både programmera, hålla en backlog uppdaterad samt leda och motivera ditt team.


Ska vi ???? Ta kontakt med Paula om du har frågor eller vill veta lite mer.
paula.olinder@technogarden.se alt 0709-197556

Ansök nu

Backendutvecklare med valfri techstack till Technogarden ????

Backend-utvecklare
Läs mer Sep 27
Seniora utvecklare

Framtiden tillhör oss och nu söker vi fler som vill dela den med oss ???? Vi har kunder alltifrån start-ups till stora globala bolag. Diggar du .NET, Java, Python eller kanske COW....???? då kommer du passa finfint hos oss ????

Livet i trädgården

I trädgården påtar vi tillsammans. Vi gillar att nå våra mål och att dela framgångarna som ett team. Att ensam är stark är inget vi skriver under på. Vare sig du sitter på kontoret, hemma eller ute hos kund är du alltid en del av Technogarden-familjen med en stark och varm gemenskap.

Vi erbjuder dessutom:

Friskvårdsbidrag
Benify-förmånsportal inkl Lifeplan
Pensionssparande (även löneväxling)
Privat sjukvårdsförsäkring
Delägarskap
Firmahytter i Norge
Möjlighet att jobba med egna finansierade projekt (se exempel från en av våra utvecklare http://polar-bears-project.com/)

Technogarden är ett konsult och rekryteringsbolag, likt många andra. Fast ändå så annorlunda. Vi är gamla i gamet och har jobbat oss till de bästa relationerna, kontakterna och referenserna.

Du är vår största tillgång och en del av "vi"-et! Därför månar vi om Dig! Att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men också rättighet att välja vad man själv vill vara med på och vad man vill avstå. Vi jobbar med begreppet #arbetsväljare, alltså får de som jobbar hos oss själva välja mycket, allt från hur pensionen ska placeras till om man vill med på skidresor, sommaraktiviteter, idrottsevenemang, familjeaktiviteter, etc.
Vi ser gärna att du bor i Sverige då vi inte har möjlighet att bistå i en flyttprocess.

Låter det bra? Det tycker vi med. Tveka inte att höra av dig, vi finns här oavsett vart du befinner dig i dina tankar ????

Ansök nu