Nexer AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Nexer AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Nexer Infrastructure söker seniora drifttekniker

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Sep 7
Nexer Infrastructure (tidigare Sigma IT Tech) storsatsar på kompetens inom IT-support, infrastruktur och drift och vi söker därmed fler konsulter inom aktuellt område som nu vill utvecklas vidare ihop med oss. Har du erfarenhet av drift och förvaltning av IT-infrastruktur kan detta vara något för dig!


Vi erbjuder dig


• En chans till att fördjupa dina kunskaper i en mer senior roll inom IT
• En engagerad konsultchef som stöttar dig i din karriär
• En familjär stämning och gemensamma aktiviteter med dina Nexer-kollegor
• Tillsvidareanställning med fast månadslön och goda förmåner


Om tjänsten

Som konsult inom Drift/Infrastruktur kan du bland annat att arbeta med att säkerställa en stabil och säker driftmiljö för kundens IT-tjänster, underhålla och utveckla kundens server- samt nätverksstruktur. Du kommer att arbeta med verktyg som Windows Server, SCCM, MDT, Active Directory, Linux, Script, Nätverk, Exchange, , VMware/HyperV, Cloud-lösningar samt Backup. Du arbetar främst med operativsystem, servrar, nätverk och serverdrift. Vi tror att du på ett framgångsrikt sätt lyckas förena ditt tekniska kunnande med social talang för att på bästa sätt ge en god service till användarna.


Vi söker dig som


• Har ett genuint IT-intresse
• Har arbetat som IT-tekniker med fokus på drift/infrastruktur i minst 3 år 
• Har arbetstillstånd i Sverige
• Vi ser det som meriterande om du har en IT-relaterad utbildning sedan tidigare


Vi ser gärna att du har god kunskap inom flera av nedanstående kompetenser och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper vidare.


• AD
• Virtualisering
• Linux
• Windows Server
• Office 365
• Azure
• Amazon Web Services
• Scripting (Powershell, Python, Bash)
• IT-Nätverk (Cisco/Fortinet)
• DBA
• Hårdvara (konstruktion)


Passion & Execution

Dina personliga egenskaper väger tungt och en konsult hos oss kännetecknas av en prestigelös attityd där du ställer upp för dina kollegor. Att bidra till en bra stämning på arbetsplatsen är viktigt för dig. Du är nyfiken och vill alltid lära dig mer om tekniken och du har erfarenhet i kundbemötande både internt och externt och vet därav vad god service innebär. Vidare är du kommunikativ, strukturerad i ditt sätt att arbeta och trivs med att ta stort ansvar för ditt arbete.

För att skapa fantastiska lösningar behöver vi fantastiska människor. Vi på Nexer älskar det vi gör. Och varje dag växer och utvecklas vi professionellt. Tillsammans vill vi göra skillnad och vara drivande i den digitala transformationen.

Ta chansen och bli en del av- Nexer Promising future

Mer om Nexer Infrastucture
Sigma IT Tech blir nu Nexer Infrastructure! Vi är konsultbolaget som fokuserar på talanger inom IT-infrastruktur, drift och support, och erbjuder marknaden juniora och seniora konsulter, konsultrekrytering och talangprogram. Vi startade vår verksamhet 2018 och finns idag i Stockholm och i Göteborg. Vi är idag drygt 100 konsulter. Vi är en del av Nexer Group (f.d. Sigma IT Group), ett entreprenörsdrivet bolag med över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Nexer finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige, och är en del av Danir-koncernen.

Hur är Nexer som arbetsgivare? På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i. Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på. Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas. (nexergroup.com)

Ansök nu

Consultant manager - .Net

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 9
Nexer söker nu en konsultchef till en av våra konsultenheter som är inom .net i Göteborg. Initialt arbetar du i konsultuppdrag parallellt med chefsrollen och i takt med att gruppen växer justerar du ned konsulttiden efter behov. Till din hjälp finns en stark organisation av chefskollegor, utvecklare, rekryterare, säljare etc att bistå i flera delar av jobbet.

Vi söker dig som har en teknisk bakgrund men också har ett intresse för ledarskap, agila processer, affärsutveckling och rekrytering.

Hur ser rollen ut?
För oss handlar ledarrollen om att bygga relationer med dina konsulter och coacha dem i deras utveckling. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetarna trivs. I chefsrollen ingår personalansvar, lönesättning, medarbetarsamtal och strategiskt planering för att hela tiden förbättra för gruppen. I takt med att konsultgruppen växer kommer arbetet med kunderbjudandet vara en betydande del. Vi hoppas du gillar att hänga med i trenderna och vill sprida din kunskap till andra!

Din bakgrund
 Vi tror att du:
Har en teknisk utbildning, t ex software engineering, eller likvärdig erfarenhet

Har byggt en stabil teknisk grund som några år i roller som utvecklare eller liknande vilket gett dig en god förståelse för .net sfären

Fascinerats av det agila arbetssättet och vill fortsätta utveckla det både i din roll som ledare men även i uppdrag ute hos kund

Vi hoppas även att du:

• Har hunnit testa på ledaransvar på något sätt förut och insett att det är något du vill fördjupa dig inom. Om inte genom direkt personalansvar så i form av team lead eller scrum master på tidigare uppdrag.
• Har genom erfarenhet av att arbeta i konsultbranschen fått förståelse för vad rollen som konsult innebär och har insikt i branschen i Göteborg.

 Som person är du rakt på sak med öppet sinne, positiv, gillar att få andra att växa och ser alla medarbetares potential. Du skall också kunna vara ett föredöme i konsultrollen och kunna hjälpa såväl nyexade till seniora medarbetare att utveckla sig i denna.

Sist men inte minst; vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!

Hur är Nexer som arbetsgivare?
Inom Nexer finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi hanterar ansökningar löpande och har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar via mail. Har du däremot frågor om tjänsten är du mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Stenberg på Amanda.Stenberg@nexergroup.com.


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Consultant manager - .Net

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 9
Nexer is now looking for a Consultant Manager for one of our .Net consulting units in Gothenburg. Initially you will work in a consulting role in parallel with the manager role and as the group grows you will adjust the consulting time down as needed. Helping you is a strong organization of manager colleagues, developers, recruiters, sales people etc to assist in several parts of the job.


We are looking for someone who has a technical background but also has an interest in leadership, agile processes, business development and recruitment.


What does the role look like?
For us, the leadership role is about building relationships with your consultants and coaching them in their development. We want to be a workplace where employees thrive. The manager role includes staff responsibilities, payroll, employee reviews and strategic planning to continually improve for the team. As the consulting group grows, working on the client offering will be a significant part. We hope you enjoy keeping up with the trends and want to share your knowledge with others!


Your background
We believe that you:

Have a technical qualification, such as software engineering, or equivalent experience


Have built a solid technical foundation such as a few years in roles as a developer or similar which has given you a good understanding of the .net sphere


Fascinated by the agile way of working and want to continue to develop it both in your role as a leader but also in assignments on the customer side


We also hope that you:

Have had a chance to try out leadership in some way before and realised that it is something you want to delve into. If not through direct staff responsibility, then in the form of team lead or scrum master on previous assignments.

Have through experience of working in the consulting industry gained an understanding of what the role of a consultant entails and have insight into the industry in Gothenburg.


As a person you are straightforward with an open mind, positive, like to help others grow and see the potential of all employees. You should also be able to set an example in the consultant role and help both new and senior employees to develop in this role.


Last but not least; we want you to continue to develop and have fun at work!


What is Nexer like as an employer?
Within Nexer, there is a stated challenge that permeates all assignments and the company as a whole: if there is a smarter solution, we will find it. A quest that challenges us every day and allows us to think outside the box and, together with our customers, take the bold decisions needed to create development.


Application
Welcome to submit your application below. We process applications on a rolling basis and unfortunately are unable to process applications by email. However, if you have any questions about the position, please contact Amanda Stenberg at Amanda.Stenberg@nexergroup.com.

 

About Nexer

Nexer, formerly Sigma IT, has the ambition to become the tech company of the future. We are a family-owned and value-driven company with a strong social commitment, including through Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv and Kodcentrum. We lead change and constantly strive to find innovative and creative solutions for our customers and society at large.

At Nexer, we value skills development and offer courses through the Nexer Academy and Pluralsight and provide certification bonuses as well as organize inspirational lectures and Meetups. Our vision Put your heart in it and make it happen permeates the entire business and our employees are our most important key to success. Nexer is part of the Danir Group and has over 2000 experts in strategy, technology and communications. We are present in ten countries and more than 20 locations in Sweden and have twice been named Microsoft Country Partner of the Year in Sweden and Brazil.

Ansök nu

.NET-Utvecklare till Nexer i Göteborg

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 27
Nexer söker nu fler .NET Utvecklare som vill bli en del av vårt ambitiösa .NET Consulting gruppering! Vi söker dig som vill bli en del av ett team där utveckling och kompetens står i fokus!

Hur ser rollen ut?

I rollen som systemutvecklare på .NET gruppen inom Nexer blir du en del av en härlig samling drivna och erfarna utvecklare som tillsammans både förbättrar befintliga lösningar och tar fram helt nya med den senaste tekniken i fokus. I din roll som konsult arbetar du ute hos våra kunder men tillhör samtidigt en konsultgrupp på Nexer. Vi på .NET gruppen träffas regelbundet och har olika aktiviteter tillsammans, både för att lära oss nya saker men också för att ha roligt tillsammans. Som ett exempel så åkte vi gemensamt till ”.NET Developer Days” konferensen i Warzawa i oktober 2019 som en samlad enhet!

Uppdragen varierar i både inriktning och bransch men den gemensamma nämnaren är alltid .NET i grunden. Uppdragen har fokus i allt från backend, webb till fullstack och det är ditt intresse som i mångt och mycket styr vad du ska arbeta med! Här kommer du att få jobba med kompetenta och stöttande kollegor och du får möjlighet att jobba hos en mix av små och stora kunder i Göteborgsområdet. 

Vi ser det som ett naturligt steg att på sikt utvecklas från din utvecklarroll till t.ex. arkitekt eller Scrum Master.  

Din yrkesbakgrund

För denna roll söker vi dig som har några års erfarenhet inom systemutveckling med fokus på .NET plattformen och C# som programmeringsspråk. Du kan ha ditt fokus i antingen backend, webb eller fullstack, det viktiga är att du brinner för systemutveckling och att lösa problem med koden som ditt verktyg. Du har troligtvis en utbildningsbakgrund inom systemutveckling från högskola eller yrkeshögskola.

Du talar flytande svenska och engelska. 

Exempel på programmeringsspråk och tekniker som vi gärna ser att du behärskar:
• C# / .NET
• .NET Core
• Microsoft och andra vanliga databaser
• TDD (Test Driven Development) och BDD (Behavior Driven Development)
• Clean Code
• Microsoft Azure eller Amazon Web Services (AWS).
• Microservices, Docker & GIT. 

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar skickade via mail.
Du som har frågor om tjänsten eller om Nexer får gärna kontakta Tech Recruiter Amanda Stenberg, amanda.stenberg@nexergroup.com.

Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.  


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Scrum Master

Processansvarig, ITIL
Läs mer Jun 27
We’re enabling digital transformation for our customers and ourselves and agile ways of working is key. We are looking for scrum masters with a strong technical background to enable teams to deliver at their highest capacity. Now is the perfect time for you to join us on an exciting journey!

As Scrum Master you deliver true business value with your team colleagues and together with other departments within the company. You’ll join an agile and self-organized development team which is responsible for all elements of application and service development. Your team is involved in all aspect of developing such as requirement work, architecture, development, testing, operations etc. You will also work cross functional within the organizationsharing knowledge within your areas of expertise and cooperating with other teams.

In this role your most important goal is to help the team perform at their highest level. This involves removing any impediments to progress, facilitating meetings and working closely with the product owner and key stakeholders to make sure the backlog(s) are in good shape. You will support an open, honest and collaborative mindset within the team.

What can we offer you?

Our customers can be found in all different types of product development companies and we work with everything from the latest telecom technology to connected and autonomous vehicles. We work either in Nexer-team deliveries or as part of the customer ?s team. Regardless you will get the opportunity to work with the latest technology and ensure continuous development. You set the bar for your ambitions -we see no limitations.

Some of your key responsibilities:

•Act as an agile coach, implementing and supporting agile principles, practices and rules of the scrum process and other rules that the team has agreed upon.

•Build a high-performing team, by focusing on improving team dynamics and performance

•Escalate any risks/impediments that could hinder the team in achieving its objectives

•Drive tactical, consistent team-level improvement as part of the scrum process

•Understand business strategy, objectives and technology to ensure development work is prioritized by business value, work is aligned with objectives and help the team overcome development roadblocks

•Select tool, framework, and methodologies for team-level activities

•Facilitate efforts of large and complex features that may involve integrating multiple teams

Who are You

As a person you are solution and delivery oriented with a strong drive and problem-resolution approach. You have deep technical knowledge having worked as developer previously, perhaps you want to continue developing and have split role? You manage conflict, drive engagement, build effective teams and optimize work processes. You are culture and people driven, with a team before me mind-set.

The must-have:

Agile mindset, you are agile, you don’t do agile

•You most likely have an educational background as a systems scientist, engineer or similar

•Experience from software development in roles like software developer, tester, business analyst or architect

•Minimum 2 years of experience in working as a scrum master

•Experience in Azure DevOps, Jira or equivalent system

•Excellent leadership, communication, coordination and inter-personal skills

•Excellent meeting moderation and facilitation skills

•Fluent in English and Swedish, written and spoken

About Nexer

We lead the change and constantly strive to find new technical solutions. If there is a smarter way to do something, we will find it. We challenge ourselves every day to think outside the box and help our customers to always be one step ahead. Our services in digitization, IT and R&D give our customers value and growth, both in the Swedish and global markets. We have also been named Microsoft Country Partner of the Year in Sweden and Brazil – twice.

Our great community involvement in Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming and Kodcentrum gives you as an employee the opportunity to make a real difference.

Nexer is entrepreneurial and has over 1500 experts in strategy, technology and communication. We are present in nine countries and in more than 20 locations in Sweden. Nexer is part of the Danir Group and was formerly named Sigma IT.

Application

You are very welcome to send in your application via the link below. We are not able to handle applications sent via email, but if you have specific questions, you are welcome to contact responsible recruiter Amanda Stenberg at Amanda.Stenberg@nexergroup.com. We work with ongoing selection and the position may be filled before the last application date.

Ansök nu

What's next? - Strategic Technology Advisor - Aptitude @ Nexer

IT-strateg
Läs mer Jun 27
Do you have a thing for what's next in technology and platforms, the stuff in the hype cycle and with potential to change the world as we know it. Can you translate those insights into viable use cases, helping brands to gain strategic advantage in their market, now and tomorrow. Are you also creative and skilled to create mockups and explain their benefits to regular business folks. 

But most importantly, are you driven by a sense of urgency to make great brands relevant also for the future? Then the role as Strategic Technology Advisor- at Aptitude, might be what's next for you!?

Nexer Group is a Swedish tech company, purposely built to partner with ambitious brands to support in building digital capabilities, business models, products, services and capacity.

We are in an expansive phase and scout for talents with broad experience from digital business transformation, with the specialization within creative use of technology, techtelling and design, to our latest initiative, Aptitude.

At Aptitude we are curious, passionate and challenging strategic advisors, simply great humans with experience from driving business development in close collaboration with ambitious clients. We promise our clients to lead, challenge and support their business and to stretch their ability in becoming the best they can be. 

You have experience from acting as an strategic advisor at C-Suite level and a proven track record of delivering Business and Customer Value within the specialist field of creative use of  technology, techtelling and design. We offer assignments in different industries where Strategy, Technology and Communication services are instrumental in driving success.
You will be part of a fast-growing team with high ambition, and we expect you to journey with us in building a Promising Future, apply through the button below if this is you.

 

The role?
Our clients have an accelerating need to develop their digital capability and capacity to meet market demands, demands driven by changed customer behaviour, technology and trends in society. You will work in close partnership with clients and have access to the best expertise in the market when it comes to Business Strategy, Innovation, Customer Experience, Marketing, Commerce, Digital Enterprise, Product & Service Innovation, Data & Artificial Intelligence, IT/OT Convergence and what else a Promising Future might require.

We are looking for you who want to drive our technology capacity, innovate and challenge the traditional. You dare, you want, and above all you recognise that change is constant and technology the enabler.

Together we help clients drive the change necessary to increase business and customer value:


• On-board with clients to identify operational, market, product and service opportunities driven by digital-centric models, tools and ways of working.
• Define, prioritize and build business cases securing mandate and buy-in.
• Ideate and innovate solutions to identified opportunities
• Plan and drive implementation and activation according to defined strategies and road maps, efficiently taking the client towards their Vision.

We are happy to see that you are used to operating in the borderland between business and tech. You have expert qualities and understand the advisory and consultative role. 

Your background
Unique solutions derive from blended teams, groups where science meets the arts and culture is fluent. You are likely to have either a Growth or Customer Experience focused background and experience from digital business development through advisory services within creative technologies, techtelling and design, since will be your main area of responsibility.

You are comfortable in taking on an expert role in a team of leaders, working together to drive business success. You maneuver with ease across different levels, always with a strategic mindset but are not shy to roll up your sleeves and dig in wherever necessary.

We are happy to see that you have relevant education for the role, but more importantly, you have equivalent work experience and a track record of delivering business and customer value across at least one of our focus industries: Public, MedTech & Health, Retail, Industry, and Manufacturing. 
You are business, customer and service-oriented with a go-get attitude, you are fluent in translating input to creative solutions. You are caring, transparent and not shy of helping others develop. You understand that we are in the business of building a Promising Future and that our clients trust us with their brand and career success.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

What is Nexer like as an employer?
At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and for the world we live in.

The future is not a distant dream, it is created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.
We are value-driven and put our hearts into everything we do. You are close to those who make the decisions, and you can always be involved and influence. Working at Nexer gives you a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

 

Application
You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we are not able to handle applications sent through email, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Amanda Stenberg at amanda.stenberg@nexergroup.com. Applications are handled continuously.


About Nexer (Home - Nexer Group - Global)

Ansök nu

What's next? - Strategic Advisor Service Design - Aptitude @ Nexer

Företagsrådgivare
Läs mer Jun 27
Do you have a thing for conceptual thinking, are great at reflecting on verbal conversations, analyzing input and turning it all into logical flows, images and storytelling.  Are you also fluent in any or several service design models, processes and tools. Do you have the drive to challenge existing business and service models to innovate and visualize the future business.   

But most importantly, are you driven by a sense of urgency to make great brands relevant also for the future? Then the role as Strategic Advisor Service Designer at Aptitude, might be what's next for you!? 

Nexer Group is a Swedish tech company, purposely built to partner with ambitious brands to support in building digital capabilities, business models, products, services and capacity.

We are in an expansive phase and scout for talents with broad experience from digital business transformation, with the specialization within service design and conceptual thinking, to our latest initiative, Aptitude.

At Aptitude we are curious, passionate and challenging strategic advisors, simply great humans with experience from driving business development in close collaboration with ambitious clients. We promise our clients to lead, challenge and support their business and to stretch their ability in becoming the best they can be. 

You have experience from working across organisations and a proven track record of delivering Customer Value within the specialist field of service design & conceptual thinking. We offer assignments in different industries where Strategy, Technology and Communication services are instrumental in driving success.

You will be part of a fast-growing team with high ambition, and we expect you to journey with us in building a Promising Future, apply through the button below if this is you.

The role?
Our clients have an accelerating need to develop their digital services to meet market demands, demands driven by changed customer behaviour, technology and trends in society. You will work in close partnership with clients and have access to the best expertise in the market when it comes to Business Strategy, Innovation, Customer Experience, Marketing, Commerce, Digital Enterprise, Product & Service Innovation, Data & Artificial Intelligence, IT/OT Convergence and what else a Promising Future might require.

We are looking for you who want to drive our service design capacity, innovate and challenge the traditional. You dare, you want, and above all you recognise that change is constant.

Together we help clients drive the services necessary to increase customer value:


• On-board with clients to identify operational, market, product and service opportunities driven by digital-centric models, tools and ways of working.
• Define, prioritize and build business cases securing mandate and buy-in.
• Ideate and innovate solutions to identified opportunities
• Plan and drive implementation and activation according to defined strategies and road maps, efficiently taking the client towards their Vision.


We are happy to see that you are used to operating in the borderland between business and IT. You have creative qualities and understand the advisory and consultative role. 

Your background

Unique solutions derive from blended teams, groups where science meets the arts and culture is fluent. You are likely to have a Customer Experience focused background and experience from business development through advisory services within service design and conceptual thinking, since this will be your main area of responsibility. 

You are comfortable in taking on an expert role in a team of leaders, working together to drive business success. You maneuver with ease across different levels, always with a strategic mindset but are not shy to roll up your sleeves and dig in wherever necessary.

We are happy to see that you have relevant education for the role, but more importantly, you have equivalent work experience and a track record of delivering business and customer value across at least one of our focus industries: Public, MedTech & Health, Retail, Industry, and Manufacturing. 

You are business, customer and service-oriented with a go-get attitude, you are fluent in translating input to creative and efficient solutions. You are caring, transparent and not shy of helping others develop. You understand that we are in the business of building a Promising Future and that our clients trust us with their brand and career success.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

What is Nexer like as an employer?

At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and for the world we live in.

The future is not a distant dream, it is created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We are value-driven and put our hearts into everything we do. You are close to those who make the decisions, and you can always be involved and influence. Working at Nexer gives you a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

Application

You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we are not able to handle applications sent through email, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Amanda Stenberg at amanda.stenberg@nexergroup.com. Applications are handled continuously.

About Nexer (Home - Nexer Group - Global)

Ansök nu

What's next? - Strategic Cloud Advisor - Aptitude @ Nexer

IT-strateg
Läs mer Jun 27
Do you favour creating cost–effective, flexible, scalable, reliable, and mobile solutions. Are you also fluent in any or several of the major cloud platforms, micro services, the important coding languages and tools. Do you have a talent for simplification and can translate business problems into efficient Cloud solutions. 
But most importantly, are you driven by a sense of urgency to make great brands relevant also for the future? Then the role as Cloud Architect at Aptitude, might be what's next for you!?

Nexer Group is a Swedish tech company, purposely built to partner with ambitious brands to support in building digital capabilities, business models, products, services and capacity. We are in an expansive phase and always scout for talents with broad experience from digital business transformation, we now look for talent within Cloud Architecture, to our Strategic Advisor unit, Aptitude.
At Aptitude, we are curious, passionate and challenging strategic advisors, simply great humans with experience from driving business development in close collaboration with ambitious clients. We promise our clients to lead, challenge and support their business and to stretch their ability in becoming the best they can be. 
We offer assignments in different industries where Strategy, Technology, and Communication services are instrumental in driving success.

You will be part of a fast-growing team with high ambition, and we expect you to journey with us in building a Promising Future, apply through the button below if this is you.

The role?
Our clients have an accelerating need to develop their digital capability and capacity to meet market demands, demands driven by changed customer behaviour, technology and trends in society. You will work in close partnership with clients and have access to the best expertise in the market when it comes to Business Strategy, Innovation, Customer Experience, Marketing, Commerce, Digital Enterprise, Product & Service Innovation, Data & Artificial Intelligence, IT/OT Convergence and what else a Promising Future might require.

We are looking for you who want to drive business development by cloud solutions, innovate and challenge the traditional. You dare, you want, and above all you recognise that change is constant.

Together we help clients drive the change necessary to increase business and customer value:


• On-board with clients to identify operational, market, product and service opportunities driven by digital-centric models, tools and ways of working.
• Define, prioritize and build business cases securing mandate and buy-in.
• Ideate and innovate solutions to identified opportunities
• Plan and drive implementation and activation according to defined strategies and road maps, efficiently taking the client towards their Vision.

We are happy to see that you understand the business needs and can translate those to  technical solutions. For this to happen we believe that you have wide experience in working across tech and advisory services. Moreover, you have a high understanding of the cloud landscape and love architectural work. 

Your background
Unique solutions derive from blended teams, groups where science meets the arts and culture is fluent. You are likely to have an engineering background and experience from business development through advisory services within data & cloud architecture. You are used to operating in the borderland between business and IT with a deep know-how of cloud architecture.

You are comfortable in taking on an expert role in a team of leaders, working together to drive business success. You maneuver with ease across different levels, always with a strategic mindset but are not shy to roll up your sleeves and dig in wherever necessary.

We assume that you have relevant education for the role, but more importantly, you have equivalent work experience and a track record of delivering business and customer value across at least one of our focus industries: Public, MedTech & Health, Retail, Industry, and Manufacturing. 

You are business, customer and service-oriented with a go-get attitude, you are fluent in translating input to tech solutions. You are caring, transparent and not shy of helping others develop. You understand that we are in the business of building a Promising Future and that our clients trust us with their brand and career success.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------What is Nexer like as an employer?
At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and for the world we live in.

The future is not a distant dream, it is created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We are value-driven and put our hearts into everything we do. You are close to those who make the decisions, and you can always be involved and influence. Working at Nexer gives you a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

Application
You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we are not able to handle applications sent through email, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Amanda Stenberg at amanda.stenberg@nexergroup.com. Applications are handled continuously.

About Nexer (Home - Nexer Group - Global)

Ansök nu

.NET developer to Nexer in Gothenburg

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Aug 31
Nexer (prev. Sigma IT) is now looking for .NET Developers to join our ambitious .NET Consulting team! We are looking for those who want to join a team where continuous learning is a natural part of our day to day work life.

What is the role like?

As a system developer within the .NET group at Nexer you will be a part of a great bunch of ambitious and experienced developers that together improve existing software solutions as well as developing brand new ones using the latest cutting edge technologies. Your role as a consultant means that you will be hired by Nexer and have your belonging in our .NET Consulting team but you will work at our client's sites. Within the .NET Consulting group, we often meet for different activities, both to share our knowledge and to have fun. As an example, we went to the NDC conference in Porto in April 2022 together as a team!

The assignments vary in their focus as well as industry, but the common aspect is always .NET! The technical focus of the assignments might be backend, Web or Fullstack and your personal interest has a big impact on what assignments you will we working on. You will be working with a group of experienced and supportive colleagues and there is a possibility to work within a variety of organisations that range from small companies to international industry giants.

We see it as a natural step in the long term to go from being a developer to an architect or a Scrum Master. 

Your background

For this role, we are looking for you who have a few years of experience within system development with your focus on the .NET platform using C# as your programming language. Your focus can be Backend, Web or Fullstack, the important aspect is that you are passionate about system development and solving problems using code as your primary tool. You most likely have your educational background within software development from University or a College of higher vocational studies (Yrkeshögksola in Swedish).

You are fluent in English, Swedish language-skills are a strong merit but not a requirement.

Some exemples of programming languages and technologies that we would like for you to have experience from:

• C# / .NET
• .NET Core
• Microsoft and other common databases
• TypeScript and frameworks like Angular, React or Vue
• TDD (Test Driven Development) or BDD (Behavior Driven Development)
• Clean Code
• Microsoft Azure or Amazon Web Services (AWS).
• Microservices, Docker & GIT. 

Application 

Please send in your application below. We cannot handle applications that are sent through email. If you have any questions, feel free to contact Tech Recruiter Amanda Stenberg at Amanda.Stenberg@nexergroup.com.  Applications are handled on an ongoing basis. 

 

More about Nexer

We lead the change and constantly strive to find new technical solutions. If there is a smarter way to do something, we will find it. We challenge ourselves every day to think outside the box and help our customers to always be one step ahead. Our services in digitization, IT and R&D give our customers value and growth, both in the Swedish and global markets. We have also been named Microsoft Country Partner of the Year in Sweden and Brazil – twice.

Our great community involvement in Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming and Kodcentrum gives you as an employee the opportunity to make a real difference.

Nexer is entrepreneurial and has over 1500 experts in strategy, technology and communication. We are present in nine countries and in more than 20 locations in Sweden. Nexer is part of the Danir Group and was formerly named Sigma IT.

Ansök nu

What's next? - Strategic Management Advisor - Aptitude @ Nexer

IT-strateg
Läs mer Jun 27
Do you have a thing for numbers, business modeling & optimization, creating effective organisations and ways of working, for a digital marketplace where success often is software driven. Are you also fluent in any or several agile models, processes, tools and certifications. Do you have a talent for change management through strategic planning and execution whilst creating enthusiasm and buy-in.
But most importantly, are you driven by a sense of urgency to make great brands relevant also for the future? Then the role as Management Consultant at Aptitude, might be what's next for you!?


Nexer Group is a Swedish tech company, purposely built to partner with ambitious brands to support in building digital capabilities, business models, products, services and capacity
We are in an expansive phase and scout for talents with broad experience from digital business transformation, with the specialization within management consulting and organizational design, to our Strategic Advisor unit, Aptitude.
At Aptitude we are curious, passionate and challenging strategic advisors, simply great humans with experience from driving business development in close collaboration with ambitious clients. We promise our clients to lead, challenge and support their business and to stretch their ability in becoming the best they can be. 

You have experience from acting as an strategic advisor at C-Suite level and a proven track record of delivering Business and Customer Value within the specialist field of management consulting and organizational design. We offer assignments in different industries where Strategy, Technology and Communication services are instrumental in driving success.

You will be part of a fast-growing team with high ambition, and we expect you to journey with us in building a Promising Future, apply through the button below if this is you.

The role?
Our clients have an accelerating need to develop their digital capability and capacity to meet market demands, demands driven by changed customer behaviour, technology and trends in society. You will work in close partnership with clients and have access to the best expertise in the market when it comes to Business Strategy, Innovation, Customer Experience, Marketing, Commerce, Digital Enterprise, Product & Service Innovation, Data & Artificial Intelligence, IT/OT Convergence and what else a Promising Future might require.

We are looking for you who want to drive business development, innovate and challenge the traditional. You dare, you want, and above all you recognise that change is constant.

You will help clients drive the change necessary to increase business and customer value:


• On-board with clients to identify operational, market, product and service opportunities driven by digital-centric models, too and ways of working.
• Define, prioritize and build business cases securing mandate and buy-in.
• Ideate and innovate solutions to identified opportunities
• Plan and drive implementation and activation according to defined strategies and road maps, efficiently taking the client towards their vision.

We are happy to see that you understand the business needs and can translate those to strategies, insights and action. For this to happen we believe that you have wide experience in working across business and advisory services. Moreover, you have a high understanding of how to organise and create effective teams and businesses.

We expect that you are used to operating in the borderland between business and IT. You have leadership qualities and understand the management consultative role. 

Your background
Unique solutions derive from blended teams, groups where science meets the arts and culture is fluent. You are likely to have either a Growth or Efficiency focused background and experience from digital business development through advisory services and management consulting. We believe that you have skills within business modeling and organizational design, since this will mainly be your area of responsibility. 

You are comfortable in taking on a leadership role in large structures, working together to drive business success. You maneuver with ease across different levels, always with a strategic mindset but are not shy to roll up your sleeves and dig in wherever necessary.

You are likely to have an Engineering or Business degree but more importantly you have a track record of delivering business and customer value across at least two of our focus industries:
Public, MedTech & Health, Retail, Industry and Manufacturing. 

You are business, customer and service-oriented with a go-get attitude, you are fluent in translating insights to action. You understand that we are in the business of building a Promising Future and that our clients trust us with their brand and career success .

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

What is Nexer like as an employer?
At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and for the world we live in.

The future is not a distant dream, it is created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We are value-driven and put our hearts into everything we do. You are close to those who make the decisions, and you can always be involved and influence. Working at Nexer gives you a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

Application
You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we are not able to handle applications sent through email, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Amanda Stenberg at amanda.stenberg@nexergroup.com. Applications are handled continuously.

About Nexer (Home - Nexer Group - Global)

Ansök nu

Consultant Unit Manager till Nexer West Strategy

Personalchef/HR-chef
Läs mer Sep 30
Nytt
Nexer Group i Göteborg söker nu en Consultant Unit Manager till vår enhet Strategy- IT Management! I denna roll kommer du att få vara med att svara på marknadens efterfrågan på kompetenserna inom affärsområdet, coacha och utveckla ditt team och driva enheten framåt. Kombinerat med detta kommer du själv agera expertkonsult i ditt uppdrag. Läs vidare och skicka in din ansökan redan idag, urvalet pågår!Hur ser rollen ut?
Ditt huvudsakliga fokus som CU Manager blir att leda och utveckla våra medarbetare. Du kommer att arbeta med personalledning, My Business Plan- samtal, kompetensutveckling, lönesättning och övriga personalfrågor. Din viktigaste fråga blir att hjälpa dina medarbetare att bli riktiga "stjärnor" och högpresterande experter med passion för sitt område. Du kommer att delta aktivt i rekryteringsarbetet genom att utforma kravprofiler, intervjua och anställa kandidater ihop med vårt interna rekryteringsteam. En del av din tid spenderar du också som expertkonsult i egna uppdrag, inom antingen Business Intelligence, Business Development eller Business Analysis beroende på din bakgrund och kompetens. Detta tycker vi är viktigt eftersom det är en förutsättning för att hålla dig uppdaterad inom ditt expertområde.

Som CU Manager kommer du att leda ditt team tillhörande IT Management, och det är också väldigt viktigt att du är aktiv i utvecklingen av affärsenheten genom att komma med förbättringsförslag, delta i aktiviteter, och bidrar till förnyelse och innovation – tillsammans med dina kollegor. Vi vill fortsätta vår tillväxt och behöver din hjälp!

Din bakgrund
Vi vill anställa dig som har en stark bakgrund inom antingen BI, BA eller Business Development,  har en relevant akademisk utbildning, och som har arbetat inom IT. Det är en fördel om du har haft personalansvar tidigare. Har du arbetat inom konsultbranschen ser vi det som meriterande.

Du bemästrar ditt område på alla nivåer och har förmågan att vidareutveckla vårt erbjudande tillsammans med andra seniora experter. Som person har du en stark självständighet, stort engagemang samt ett strukturerat tillvägagångssätt. Du är en framåtriktad, sammanhållande, coachande och stöttande ledare som brinner för att hjälpa andra att växa och utvecklas.

Ansökan
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan, vi kommer gå igenom dessa löpande. Kontakta gärna ansvarig rekryterare Sandra Spasovska  vid frågor: sandra.spasovska @nexergroup.com


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Consultant Unit Manager BI & Analytics till Nexer West Strategy

Personalchef/HR-chef
Läs mer Sep 26
BI & Advanced Analytics är en konsultenhet inom Strategy West som har i uppdrag att tillhandahålla konsulter inom området och svara på marknadens efterfrågan på dessa kompetenser. Vårt erbjudande är mycket efterfrågat och vi har många spännande uppdrag hos intressanta kunder och vi sticker ut på en het marknad. Teamet söker nu en ny konsultchef som kommer att vara med och driva enheten framåt. Läs vidare och skicka in din ansökan redan idag, urvalet pågår!

Hur ser rollen ut?
I rollen som Consultant Unit Manager kommer du att leda våra konsulter inom BI & Advanced Analytics. I teamet arbetar experter i uppdrag som bland annat Business Intelligence- konsulter, Data – Analysts, Scientists och Engineers. Vi vill fortsätta vår tillväxt och behöver din hjälp!

Ditt fokus som CU Manager blir att leda och utveckla våra medarbetare. Du kommer att arbeta med personalledning, My Business Plan-samtal, kompetensutveckling, lönesättning och alla övriga personalfrågor. Din viktigaste fråga blir att hjälpa dina medarbetare att bli riktiga ”stjärnor” och högpresterande experter med passion för BI & Analytics. Du kommer att delta aktivt i rekryteringsarbetet genom att utforma kravprofiler och intervjua, och sedan anställa kandidater. Till din hjälp har du vårt rekryteringsteam som hela tiden arbetar aktivt med att hitta intressanta kandidater till dig. En del av din tid spenderar du också som expertkonsult i egna uppdrag. Detta tycker vi är viktigt eftersom det är en förutsättning för att hålla sig uppdaterad inom området.

Det är också väldigt viktigt att du är aktiv i utvecklingen av affärsenheten genom att komma med förbättringsförslag, delta i aktiviteter, och bidrar till förnyelse och innovation – tillsammans med dina kollegor.

Din bakgrund
Vi vill anställa dig som har en stark bakgrund inom BI & Advanced Analytics, en relevant akademisk utbildning, och som har arbetat inom IT. Det är en fördel om du har haft personalansvar tidigare. Har du arbetat inom konsultbranschen ser vi det som meriterande.

Du bemästrar detta område på alla nivåer och har förmågan att vidareutveckla vårt erbjudande tillsammans med andra seniora experter. Som person har du en stark självständighet, stort engagemang samt ett strukturerat tillvägagångssätt. Du är en framåtriktad, sammanhållande, coachande och stöttande ledare som brinner för att hjälpa andra att växa och utvecklas.

Ansökan
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan, vi kommer gå igenom dessa löpande. Kontakta gärna ansvarig rekryterare Sandra Spasovska  vid frågor: sandra.spasovska @nexergroup.com


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Vi söker dig som vill arbeta inom inbyggda system!

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 26
Är programmering din grej och är du nyfiken på att ta nästa steg i arbetslivet? 

Vi söker nu dig som programmerar i C/C++ eller Python.  

Du kanske har arbetat några år inom området och/eller har projekt på fritiden i vilket fall så söker vi dig som vill arbeta med mjukvaru- eller hårdvaruutveckling inom inbyggda system.    

Allt handlar om dig som individ, vad du vill arbeta med och vilka förutsättningar och förväntningar som finns. 

Huvudfokus i vårt arbete är att du som individ utvecklas, vår personal är det viktigaste vi har och vi kommer att berätta mer om vad det innebär.  

För att söka på den här annonsen vill vi att du behärskar svenska och engelska i både tal samt skrift. Vi ser det även som en stor fördel om du har ett B-körkort.   

Ansökan 

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail men du får gärna kontakta Johanna Rydén vid frågor: johanna.ryden@nexergroup.com. Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka! 

 


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

TEAM LEAD TILL CREATIVE, NEXER MAVERICK!

Marknadsförare
Läs mer Sep 26
Nexer Maverick är en del av Nexer Group – ett globalt techbolag med expertis inom strategi, IT/Tech och kommunikation. Vi är en digital fullservicebyrå som arbetar med några av världens största och mest krävande verksamheter inom t ex fordon, telekom, detaljhandel, life science, logistik, industri och finans. Vi har ett 80-tal medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Karlstad, samt en satellit i Bangalore, Indien och Medellin, Colombia. Våra team är fördelade utifrån kompetensområde och det är till vårt Creative-team, bestående av åtta kreatörer, som vi nu söker efter en Team Lead med erfarenhet av kreativt arbete och digital marknadsföring.

Vi söker dig som är en hybrid av ledare och affärsmässig kreatör. Du som brinner för att inspirera, coacha och motivera andra – men också vill driva egna projekt. Du är öppen, lyhörd och inkännande, men samtidigt orädd och har ett stort driv och engagemang för sälj och människor.

Vilka ansvarsområden ingår i tjänsten?

I rollen som Team Lead kommer du fylla en viktig funktion för att driva vår affär och våra konsulter framåt i deras dagliga arbete. Vi tror att du besitter en förmåga att prioritera och delegera arbete i syfte att nå våra strategiskt uppsatta mål. Vidare är du en stjärna på att kommunicera då du kommer vara en go-to person för att stötta och vägleda medarbetarna i teamet. Att motivera och inspirera din omgivning förefaller sig naturligt liksom att uppmärksamma kreativitet och goda prestationer.

Exempel på arbetsuppgifter du kommer ta dig an är:


• Göra underlag till den övergripande resursplaneringen för teamet
• Säkerställa att den dagliga planeringen fungerar, genom prioriteringar och stöd för konsulterna
• Coacha och leda medarbetare mot överenskomna mål
• Behjälplig vid rekrytering- och utbildningsbehov
• Sociala teamaktiviteter
• Agera tillfällig konsultchef vid behov

I uppdragsdelen ser vi att du går in som strateg- och expertkonsult inom dina spetsområden som skulle kunna vara exempelvis Creative Lead, varumärkesutvecklare, projektledning. Du kommer även att arbeta med affärsutveckling, försäljning och kundrelationer.

Det kommer att variera över tiden men vi uppskattar fördelningen mellan uppdrag och Team Lead-ansvar till 80/20.


Din bakgrund:
Du har en relevant utbildning samt erfarenhet att utveckla och leda framtagning av kreativa koncept och bygga byråtjänster inom varumärke och kommunikation. Likaså har du erfarenhet av kreativt arbete och att leda kreatörer. Vi tror även att du tidigare har en bakgrund från byråverksamhet med fokus på koncept och design med digital bas. Vidare besitter du en god förståelse för team- och byråleveranser. Vi tror att du har varit ledare och kanske också chef under tidigare anställningar.

Vi är Nexer Maverick:
Nexer Maverick är en digital fullservicebyrå där strateger, kreatörer och utvecklare förnyar spelplanen för hur digital kommunikation kan se ut. Vi befinner oss på en stor tillväxtresa och är stolt silvermedaljör i Årets Byrå 2022! Våra kunder representerar några av världens största och mest krävande verksamheter inom t ex fordon, telekom, detaljhandel, life science, logistik, industri och finans, och verkar inom allt från privata sektorn till e-handel och statliga myndigheter. De har stort förtroende för oss och vår kompetens, vilket gör att vi är med och påverkar våra projekt på djupet. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar.

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Maverick, hör av dig till Nathalie Bärlund, Rekryteringsansvarig Nexer Maverick, nathalie.barlund@nexergroup.com

Ansök nu

Consultant Unit Manager - Connected Solutions

Driftchef, data
Läs mer Sep 23
Nexer R&D – Connected Solutions is looking for a Consultant Manager for one of our consulting units in Gothenburg. R&D is today a major investment area with a group of around 60 problem solvers of the highest rank who think that software in product and system development is the most fun there is. Having fun at work is one of the most important things that lead to doing a good job and thriving.

What does the role look like?

Connected Solutions is about bringing everything TOGETHER!

The products of the future are on a network. Vehicles, industrial processes, transport, medical equipment, and consumer goods are examples of connected products.

Connected Solutions come to life when the products of embedded systems, telecom and IT comes together.

We are now looking for a Consultant Manager to join our journey.

This role includes managing and taking good care of a group of consultants within Connected Solutions, as well as partner up with our recruiters to ensure growth for the team. Furthermore, the role includes everything related to personnel management and development, economic follow up, salary reviews, quality work, as well as sales and business development. In addition, as part of the management team at R&D, you can constantly improve the internal processes to make R&D the best consulting unit.

For us, the leadership role is about building relationships with your consultants and coaching them in their development. We want to be a workplace where employees thrive. As we also want to continue to grow, recruitment to the group and working with the customer offering will be a significant part. We hope you enjoy keeping up with the trends and want to spread your knowledge to others!


Your background


• You have had a leadership role before, and realized that it is something you want to immerse yourself in. If not through direct personnel responsibility, then in the form of team lead or scrum master on previous assignments
• Experience from the consulting industry, ideally with experience from IT and software
• A technical education, e.g. Computer Science or Software Engineering or similar
• You find recruitment to be an interesting part of the job and you look forward to meeting new people. You are used to working with recruitment in a fast-paced environment and you consider recruitment and growth to be a central part of what we do

If you have a solid technical foundation for a few years in roles as a developer or similar, which has given you a good understanding of software and system development, is considered an asset. Also, we would be happy if you have an understanding of agile ways of working.

As a person, you are straightforward with an open mind, positive, like to make others grow and see the potential of all employees. You should also be able to be a role model in the consulting role and be able to help both newly graduated and senior employees to develop in this.

Finally, we want you to continue to develop and have fun at work!

Why Nexer?

Within Nexer, there is a pronounced challenge that permeates all assignments and the company as a whole: if there is a smarter solution, we will find it. An endeavour that challenges us every day and allows us to think outside the given framework and together with our customers make the brave decisions required to create development.

We offer problem-solving, everything from developing a new system to designing an online shop or something else where our broad and pointed expertise in technology comes into its own. Our assignments often have an international character, therefore fluent Swedish and English in speech and writing is a natural part of the work. The consulting assignments are partly in our office and usually with our customers, therefore travel in the local area is part of everyday life.

Application

You are very welcome to send in your registration of interest below. Due to GDPR regulation, we cannot process applications sent via email, but if you have questions you are very welcome to contact Albin Ljungquist: albin.ljungquist@nexergroup.com. We handle applications on an ongoing basis, so do not wait to apply!

Ansök nu

Mobile developer in Android or IOS

Applikationsutvecklare/Apputvecklare
Läs mer Jun 8
For our App & Mobility unit, we are now looking for a software developer with experience in developing mobile apps in IOS or Android. As a consultant with us, you will have the opportunity to work with some of Sweden's largest customers and be involved in projects in both the development and maintenance of applications. The focus in the unit is on "mobility" which for us you get to help create and improve the way we travel. Everything from incar experience to new mobile applications that connect a seamless journey. You will get to choose and be involved in choosing between assignments in automotive, telecom, life science or other industries.

We believe in working together as a team and by doing so we will succeed, as well as using and broadening the skills within the team by learning and being taught by each other. As a consultant with us, you will be offered excellent development opportunities within the group and the organisation. 

 

For this role, we know that you will probably have the following skills:

- Extensive experience in mobile application development (obj-C, Swift for iOS, Java, Kotlin for Android), building maintainable and testable code

- Be able to set up team processes and technologies and set the tone for a mobile team culture

- Experienced with user interfaces, designing and leveraging native APIs and technologies

- Experience with working in cross functional teams of designers, POs, and other developers

- A good ability to communicate in both Swedish and English 

 

Plus but not required: Knowing other programming languages or experience from cross-plattform developments like Xamarin, React Native or Flutter 


If you only have experience from Android but not from iOS, or the other way around, we'd still love to hear from you!

 

The Softer skills

- Proactive communication skills and desire to work in a collaborative environment

- Self-motivated and action-oriented mindset 

- Have a willingness to learn and curiosity of new ideas to continuously improve

 

 

Application

You are much welcome to submit your application below. Due to the GDPR regulation, we cannot process applications via email, but you are welcome to contact Natalie Svensson with questions: natalie.svensson@nexergroup.com. We accept applications on an ongoing basis, so do not wait to apply!


About NexerNexer, formerly Sigma IT, has the ambition to become the tech company of the future. We are a family-owned and value-driven company with a large community involvement, including Women in Tech, Star for Life, My Life and the Code Center. We lead change and constantly strive to find innovative and creative solutions for our customers and society at large.


At Nexer, we value skills development and offer courses via Nexer Academy and Pluralsight, provide certification bonuses and arrange inspirational lectures and Meetups. Our vision Put your heart in it and make it happen permeates the entire business and our employees are our most important key to success. Nexer is part of the Danir Group and has over 2000 experts in strategy, technology and communication. We are located in ten countries and in more than 20 locations in Sweden and have twice been named Microsoft Country Partner of the Year in Sweden and Brazil

Ansök nu

System Design Engineer inom Elektromobility

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 22
Nexer söker en ingenjör som brinner för utveckling inom området elektromobility. Här har du chansen att växa och ta ditt nästa steg inom din karriär. Nexer har en stark ställning och goda samarbeten med de största företagen inom automotive och vi erbjuder dig roliga och utmanande roller tillsammans med våra kunder. 

Du tillhör vårt kontor som ligger på Lindholmen. Det är viktigt för oss på Nexer att du som är anställd hos oss erbjuds goda möjligheter att utvecklas i ditt arbete och som person.Som konsult har du även inflytande i vilket uppdrag som du arbetar inom, allt för att det ska ligga i linje med din utveckling och kunskap. 

Hur ser rollen ut?

I denna roll så arbetar du inom elektromobility och detta inkluderar hela automotive segmentet. Vilket innebär att rollen kommer innebära arbete inom både lätta och tunga applikationer.

Arbetsuppgifter som du kommer göra i ditt dagliga arbete är bland annat:

-Balansera kravbild

-Harmonisering av HW design kring regelverk som UN R100, ADR, ISO 6469, ISO 17409, SAE J2910, IEC 61140, IEC 60664 etc 

-Ansvara för plattformskrav och specifikationer

-Hantera design på komponentnivå och hantera avvikelser

-Utveckla och underhålla S-FMEA

-Konceptstudier kring funktionalitet SW och HW

-Utveckla roadmap kring ett plattformsperspektiv

-Vara stöd inom utbildning, problemlösning och verifiering

Din bakgrund:

- Du har studerat Master of Science in Electrical Engineering eller har motsvarande kunskaper från arbetslivet

- Kunna påvisa att du erfarenhet från högspänning eller spänning class B integrerat med ”power system design”

- Kunna påvisa erfarenhet från att ha arbetat inom funktionell säkerhet inom automotive produkter och applikationer

-Erfarenhet mot drivlina inom elektromobility

Det är merierande om du har erfarenhet som komponentägare med fokus på HW elektronik. 

Som person är du: 

- Flexibel och trivs bra med att arbeta i team 

- Intresserad av att bidra med att skapa en bättre värld genom utveckling av framtidens fordon 

- Du baserar dina beslut på fakta och är analytiskt i ditt arbete 

Ansökan

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail men du får gärna kontakta Natalie Svensson vid frågor: natalie.svensson@nexergroup.com. Vi hanterar löpande ansökningar, så vänta inte med att söka!


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Continuous Integration Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 22
Vill du bidra till ständig förbättring i mjukvaruflödet och automatisera det som automatiseras kan? Då finns det stora chanser att du passar i rollen som Continuous Integration Engineer hos Nexer R&D!

“Together we create a happy and vibrant high-tech community”

Som konsult hos R&D är du en del av ett väldigt vänligt, varmt och levande high-tech community där initiativ och idéer får lov att ta form - var som helst, när som helst!

Hos Nexer har du alltid nära till dina kollegor och ledare, oavsett om du sitter i ett inhouse-team eller i ett uppdrag hos kund. Du får förutsättningar att bygga relationer och är vid en trygg hamn för kunskapsdelning där kontinuerlig utveckling är en självklar del i arbetet. Utöver att uppdragen är utvecklande i sig, så har du möjlighet att ta del av kurser och workshops genom exempelvis Nexer Academy. Varför inte initiera en egen workshop eller bilda en egen grupp för att driva frågor som du själv tycker är intressanta? Här får du påverka - på riktigt.

Vad gör en Continuous Integration Engineer hos Nexer R&D?

Som Continuous Integration Engineer är du konsult och en del av vårt key tech area CI/CD hos Nexer R&D. Du kan antingen ingå i ett team in-house eller sitta hos en av våra produktutvecklande kunder inom Automotive eller Telecom, där du optimerar integrations- och byggflödet för mjukvaran i stora och komplexa system.

Vem söker vi? 

Vi söker dig som har kunskap om Continuous Integration och ett stort intresse för mjukvaruutveckling. Vi ser gärna att din utbildning är kopplad till mjukvaruutveckling, till exempel Computer Science, Software Engineering eller liknande.

Vi tror att du har koll på: 

- CI pipelines, så som Jenkins eller Zuul
- Shell scripting, till exempel bash
- Python
- Linux

Meriterande:

- C/C++
- Makefiles
- Ansible

Våra medarbetare gillar att lösa tekniska problem tillsammans och sätter stort värde på ett gott samarbete. Känner du igen dig?

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågar är mycket välkommen att kontakta Victoria Olsson: victoria.olsson@nexergroup.com 


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Spännande möjligheter för dig som är i början av din karriär inom IT/R&D!

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Sep 22
Tar du snart examen och vill nu få möjlighet att utvecklas inom nya spännande områden?

På Nexer Tech Talent i Göteborg har vi många spännande kunder som söker juniora/nyexaminerade personer till sina verksamheter. Våra kunder utvecklar framtidens IT-system och driver utvecklingen mot ett hållbart och tryggt samhälle och vi vågar lova att våra konsulter har riktigt spännande uppdrag där de får jobba med teknik i framkant. När vi matchar dig mot uppdrag utgår vi ifrån vad du vill arbeta med för teknik och hur du vill utvecklas på såväl kort som lång sikt.

Våra kunder har redan börjat anställa inför sommaren och hösten så tveka inte på att höra av dig så berättar vi mer om våra aktuella tjänster!

Exempeltjänster

Våra uppdrag varierar i karaktär. Just nu har vi flera uppdrag som passar dig som läst elektroteknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller fysik - framförallt älskar du problemlösning. Vi har såväl längre konsultuppdrag som konsultrekrytering där det finns möjlighet att övergå i anställning hos kund, utifrån vad som passar din profil och dina planer bäst. Under din tid som konsult hos Nexer kommer du ges möjlighet att vara med på roliga konsultträffar och kompetensdagar.

Din profil

Vi söker dig som har en kandidat- eller masterutbildning inom något av följande områden:


• Datateknik
• Informationsteknik
• Systemvetenskap
• Teknisk fysik/matematik
• Elektroteknik
• Mekatronik
• Maskinteknik

… eller annan likvärdig utbildning

Du har goda kunskaper i svenska och engelska, tal samt skrift.

Som person ser vi gärna att du är självständig och ansvarstagande. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att arbeta med problemlösning. Du ser dig själv ingå i ett härligt gäng där samarbete sker tätt och du är inte rädd för nya spännande utmaningar!

Om Nexer Tech Talent

Nexer Tech Talent är konsultbolaget som fokuserar på talanger i början av sin karriär inom IT och engineering. Vi startade vår verksamhet 2014 och är idag drygt 250 konsulter i Stockholm, Göteborg och Lund. Hos oss får du en grym start på din karriär genom någon av våra traineeprogram där du under 12 månader kombinerar praktiskt arbete i ett team hos någon av våra välkända uppdragsgivare med teknisk utbildning, coaching och mentorskap.

Vi är en del av Nexer Group, ett entreprenörsdrivet bolag med över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Nexer finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige, och är en del av Danir-koncernen.

Intresserad?

Är du intresserad av att höra mer så registrera din profil via denna annons. Vi hör av oss när vi ser att din profil överensstämmer med vad vi och våra kundföretag söker.

Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lovisa Bergman på Lovisa.bergman@nexergroup.com

 

Vi ser fram emot att höra från dig!

Ansök nu

Marketing Automation-specialist/ Campaign Builder

Databasdesigner
Läs mer Aug 23
Vi söker nu Campaign Builders för kunds räkning till ett härligt team! Tycker du det vore spännande att få vara en del av riktade kampanjer mot kunder, älskar att nörda i databaser och har erfarenhet av - då är du som klippt och skuren för uppdraget! Här kommer du arbeta som konsult hos oss på Nexer Infrastructure i uppdrag hos vår kund.

Som Campaign Builder har du möjlighet att vara del i många sammanhang. Du ansvarar för att förvalta och förbättra de kampanjer som finns, initiera och delta i utveckling av både plattform och kampanjer, vara delaktig i tjänsteutvecklings- och innovationsprojekt och ansvara för att bygga nya kampanjer. Ditt ansvar löper genom hela processen tillsammans med andra nära kollegor - från att vi når rätt kund, i rätt tid, i rätt kanal, med rätt erbjudande och till rätt pris.

Du är också specialist som stöttar med kunskap och rådgivning kring nyttjandet av företagets kunddatabas. Här ingår också att ge rekommendationer till lösningar och stötta i metodik kring kundurval, kampanjuppbyggnad och kanalval.

Teamets uppdrag är föränderliga och flexibla i takt med omvärlden och att övergripande fokus och mål ändras. Därför är det också en viktig del i arbetet att ständigt jobba med förbättringar, effektiviseringar och kvalitetssäkring i både arbetsprocesser, kampanjflöden och system/verktyg.

Och sist men inte minst är vi väldigt stolta över vårt grymma team! Vi har ett nära samarbete inom teamet där vi hjälper varann och stöttar med problemlösning. Vi har egna ansvarsområden och jobbar agilt tillsammans med andra team och på samma sätt planeras och prioriteras våra uppdrag.

Önskvärda erfarenheter:


• Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande inom marknadsföring med inriktning Marketing Automation alternativt har erfarenhet av att arbeta med och databaser.
• Vi söker dig med arbetslivserfarenhet och en teknisk bakgrund att jobba med kampanjverktyg och/eller databaser. Gärna erfarenhet av CRM.
• Du har lätt för att förstå helheten i tekniskt komplexa systemlandskap och är intresserad av att lära dig ny teknik.

Teknisk kompetens:


• Erfarenhet av att jobba med och i databaser
• Erfarenhet av

Personliga egenskaper:


• Vår omvärld förändras snabbt och för att trivas i rollen tror vi att du gillar att vara en del i ständigt pågående utvecklings- och förändringsarbete.
• Du tycker om att samarbeta i team men är också självgående och har stort eget driv, engagemang och initiativförmåga.
• En del i arbetet är att jobba med ständig kvalitetssäkring och förbättringar och du triggas av problemlösning och tycker det är kul att få djupdyka för att förstå eller lösa en uppgift.
• I rollen har du ett brett nätverk och tycker om att kommunicera
• Du är också strukturerad, analytisk och pedagogisk med en förmåga att kunna visualisera data och förklara komplexa samband på ett logiskt och förståeligt sätt.

Språk


• Svenska och Engelska i tal och skift

Mer om Nexer Infrastucture
Sigma IT Tech blir nu Nexer Infrastructure! Vi är konsultbolaget som fokuserar på talanger inom IT-infrastruktur, drift och support, och erbjuder marknaden juniora och seniora konsulter, konsultrekrytering och talangprogram. Vi startade vår verksamhet 2018 och finns idag i Stockholm och i Göteborg. Vi är idag drygt 100 konsulter. Vi är en del av Nexer Group (f.d. Sigma IT Group), ett entreprenörsdrivet bolag med över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Nexer finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige, och är en del av Danir-koncernen.

Hur är Nexer som arbetsgivare? På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i. Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på. Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas. (nexergroup.com)

Ansök nu

System Developer to Nexer

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 21
Nexer in Gothenburg is now looking for a system developer with experience and interest in integration. Here you are a part of a unit where the goal is to build a strong team of system developers with a focus on integration, to learn from each other and at the same time exceed customer expectations. We are looking for you who have good experience from integration projects and who are analytical and like problem solving, and who want to share your knowledge with others. If you think this sounds like something for you, we'd love to talk!

About the role

At Nexer, we are currently in a very exciting development phase where we are investing heavily in the area of ??integrations. Several of our customers request more help from us in their work to develop new integration solutions. However, it is very much an area that requires its special skills, so we need to get in touch with you who are interested in developing as an integration expert. We have a lot going on so we are happy to tell you more about current assignments and projects in a personal interview.

Join us and build Nexer's integration team together!

Your background


• Experience of integration projects - you have the technical expertise required to be able to independently implement the solutions you design.
• Practical experience of using some integration and API management tools, such as MuleSoft, Dell Boomi, Azure Logic Apps and API Management, Apache Camel, IBM MQ, webMethods or Google APIGEE.
• Good ability to communicate in Swedish and English.

In this role, you do not need to know all the tools above - it is enough that you have worked and have knowledge in some of the tools.

As a person, we believe that you are analytical with the ability to understand both the business but also related areas. We also believe that you have a great desire to develop and share your knowledge with others. You have a sense of responsibility for your own life, work and learning and you have self-awareness and lead your own learning.

It is also important that you have:


• Dimensions of thinking and flexibility. Critical and analytical thinking, ability to come up with creative solutions. A high level of independence.
• Ability to work in an advisory role. Understanding of the context of consulting and customer operations.


Nexer as an employer

At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and for the world we live in.

The future is not a distant dream, it is created by the actions we do today. At Nexer, you get the opportunity to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create concrete strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We work value-driven and put our heart into everything we do. You get close to those who make decisions and you can always be involved and influence. If you work at Nexer, you get a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

Application

You are much welcome to submit your application below. Due to the GDPR regulation, we cannot process applications via email, but you are welcome to contact Natalie Svensson with questions: natalie.svensson@nexergroup.com. We accept applications on an ongoing basis, so do not wait to apply!

Ansök nu

Power BI Consultant to Nexer Strategy in Gothenburg

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Sep 21
Do you have experience with Power BI?

Nexer's Strategy team is expanding and is now looking for BI consultants with knowledge in Power BI. At Nexer you are given the opportunity to work with varying customer assignments and you will join a team of other BI consultants and Advanced Analytics specialists.

We care about our employees and you will be offered training and certifications. Furthermore, we invest heavily in maintaining a strong cohesion through various social gatherings and trips.

What is the role like?

You will work with collecting, structuring and visualizing data from different data sources. You support the business by transforming ideas, large amounts of data and strategies into business benefits and decisions based on facts.

Our assignments often have an international character, therefore fluent Swedish and English in speech and writing is a natural part of the work. The consulting assignments are partly in our office and partly with our customers, therefore travel in the immediate area is part of everyday life. 

Your background

At Nexer you will get to work with competent and supportive colleagues and you are given the opportunity to work with a wide set of large and small customers within the Gothenburg area.

We are looking for you who:


• Have experience in Business Intelligence, business systems, decision support and/or business planning
• Have knowledge in Power BI
• Have worked with data visualization
• Have experience in coaching and supporting junior colleagues
• Know data modelling and ETL process
• Know database systems such as
• Are fluent in both Swedish and English

We are looking for a person who can handle BI solutions with a business understanding, design of solution and development of the same. This also includes an understanding of practical work with data storage.

It's an added bonus if you have:


• Experience in managing BI implementation or acting as an architect
• Experience of BI implementation in a cloud environment, for example, Microsoft Azure
• Worked with data warehouse development and worked with SSAS, SSIS, and SSRS
• Worked with Data Factory
• Participated in projects with an agile approach such as Scrum or Kanban

Why Nexer?

At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and the world we live in.

The future is not a distant dream, it is created by the actions we do today. At Nexer, you get the opportunity to dream big, think smart and make sure things happen. We take visionary ideas and create concrete strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We work value-driven and put our heart into everything we do. You get close to those who make decisions and you can always be involved and influence. If you work at Nexer, you get a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

For you to develop and feel good, Nexer offers generous wellness grants, skills development during working hours, its Pluralsight account, activities and event travel.

We also have a large and active CSR-commitment in Star for Life, Pink Programming, Kodcentrum and other important community initiatives.

Nexer is entrepreneurial and has over 2000 experts in strategy, technology and communication. We are present in nine countries and in more than 20 locations in Sweden. Nexer is part of the Danir Group and was formerly named Sigma IT.

Application

You are very welcome to send in your registration of interest below. If you have questions you are very welcome to contact Sandra Spasovska, sandra.spasovska@nexergroup.com. We handle applications on an ongoing basis, so do not wait to apply!

Ansök nu

Systemutvecklare inom Integration

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 21
Nexer i Göteborg söker nu dig som är systemutvecklare med erfarenhet inom Integration till vår enhet inom området som startade upp i våras. Här får du vara med på resan mot målet som är att bygga ett starkt team som lägger vikt i att lära sig av varandra och samtidigt överträffa kundernas förväntningar. Vi söker dig som har god erfarenhet från integrationsprojekt och som är analytisk och gillar problemlösning, och som vill dela med dig av din kunskap till andra. Om du tycker att detta låter som något för dig så ansök så tar vi vidare kontakt med dig!

Om rollen 

Nexer Group växer och allt fler frågar efter våra kompetenta och lösningsorienterade konsulter. Här erbjuds du som konsult att ständigt utvecklas i ditt arbete, få vara en del i långsiktiga projekt och arbeta med några av Svergies största kunder. Uppdraget är på heltid och inom uppdrag där kunder har ett behov inom just Integration. För rätt person med ett stort intresse finns det inom tid möjligheter att gå en karriär mer mot till exempel arkitektur eller i en ledande roll. 

Din bakgrund


• Erfarenhet av integrationsprojekt – du har den tekniska erfarenhet som krävs för att självständigt kunna verkställa de lösningar du utformar.
• Praktisk erfarenhet av att använda en del integrations- och API-hanteringsverktyg, till exempel MuleSoft, BizTalk, API Management, Apache Camel, IBM MQ, SnapLogic, webMethods
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

I denna roll behöver du inte kunna alla verktyg ovan - det räcker att du har jobbat och har kunskaper inom vissa av verktygen.

Som person tror vi att du är analytisk med förmåga att förstå både verksamheten men även relaterade områden. Vi tror även att du har en stor vilja att utvecklas och dela med dig av dina kunskaper till andra. Du har ansvarskänsla för ditt eget liv, arbete och lärande och du har självkännedom och leder ditt eget lärande.

Det är också viktigt att du har:


• En god förmåga att vara flexibel och självständig samt kunna applicera ett kritiskt och analytiskt tankesätt i ditt arbete. 
• Har en förmåga att komma på kreativa lösningar. 
• Förmåga att arbeta i en rådgivande roll. 

Några exempel på integrationsutmaningar som vi hjälper våra kunder med är:


• Analys och utredning av integrationsbehov
• Ta fram integrationsarkitektur/lösningar
• Utveckla och testa integrationer
• Produktionssättning och övervakning av integrationer


Hur är Nexer som arbetsgivare?

På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.

Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.

Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.

Ansökan

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail men du får gärna kontakta Natalie Svensson vid frågor: natalie.svensson@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningarna löpande, så vänta inte med att söka!

Ansök nu

Cloudutvecklare till Nexer R&D Connected Solutions

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 21
Nexer R&D Connected Solutions växer och gör mer plats för fler skickliga Cloudutvecklare av högsta rang! ?? Hos Connected Solutions får du förutsättningar att utveckla dig själv, dina tekniska skills och sist men inte minst: mjukvara.

Hur är det att vara en del av R&D Connected Solutions?

Här får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och vara en del av morgondagens utveckling. Vi har en lärande kultur i teamet, och du kan även påverka din vidareutveckling genom att ta del av kurser och workshops via Nexer Academy. Vi ser också till att ha kul tillsammans utanför uppdragen genom att träffas genom till exempel hackatons och after works!

Du blir en del av ett team som består av stöttande kollegor som har intresse för agil mjukvaruutveckling och Cloud. Du kan antingen sitta med ett uppdrag i ett Nexer-team inhouse eller hos en av våra kunder som är inriktade mot allt från den senaste telekomtekniken till uppkopplade tjänster och autonoma fordon.

Vem letar vi efter?

Vi söker en Cloud Developer som har tidigare erfarenheter av mjukvaruutveckling i cloudmiljö. Vi ser gärna att du känner igen dig i följande:

- Java (Spring boot)
- Erfarenhet i någon Cloudteknologi (t.ex. Azure, AWS, GCP)
- Agila arbetssätt, exempelvis SAFe eller Scrum
- Akademisk bakgrund inom Computer Science, Software Engineering eller motsvarande

Meriterande:

- Go (Go-kit, Gizmo)
- Docker
- Kubernetes
- Linux

Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Ser du dig själv som en lagspelare och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra, samt att lyssna och lära – då finns det en god chans att du kommer trivas hos oss! 

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågar är mycket välkommen att kontakta Victoria Olsson: victoria.olsson@nexergroup.com


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Cloud Architect till Nexer R&D Connected Solutions

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 21
Vad dyker det upp i ditt huvud när du hör ordet Cloud eller moln? Är det de där fluffiga vita sakerna i himlen eller är det tekniker som Azure, AWS eller Google Cloud Plattform som hoppar upp? Om ditt svar är de sist nämnda alternativen, är du ett steg närmre att bli en del av vårt team! 

Vi söker en Cloud Architect till Nexer R&D Connected Solutions. För oss är erfarenhet och intresse av agil mjukvaruutveckling med produktutvecklingsfokus viktigast. Du blir en del av ett team där kunskapsdelning och utveckling prioriteras, i uppdrag där du får arbeta med framtidens tekniker redan idag. Som konsult hos Nexer R&D jobbar du tillsammans med kompetenta och stöttande kollegor. Här får du möjlighet att drömma stort och tänka smart med förutsättningar att verkligen komma framåt.

Förutom att uppdragen är givande i sig, så ser vi till att alltid ha kul genom olika meetups, hackatons och afterwork. Skicka in din ansökan idag och bli en del av ett härligt team!

Om rollen

I rollen som Cloud Architect jobbar du med med uppkopplade tjänster och får möjlighet att jobba med en bred uppsättning stora och små kunder i Göteborgsområdet. Du ansvarar för strategin inom Cloud, designar relevanta datalösningar och identifierar molnarkitekturlösningar för att framgångsrikt möta framtidens behov. Vi jobbar med allt från autonoma och uppkopplade fordon till den senaste telekomtekniken.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen som Cloud Architect hos R&D Connected Solutions ser vi gärna att du har:


• Jobbat med någon cloudlösning, till exempel Google Cloud, Microsoft Azure eller Amazon Web Services (AWS)
• Några års erfarenhet av systemutveckling/arkitektur
• Vana av att jobba agilt enligt Scrum eller Kanban
• Erfarenhet av Docker & Kubernetes
• Goda kunskaper i engelska
• En teknisk utbildning så som civil- eller högskoleingenjör inom Computer Science, Software Engineering, Electrical Engineering eller motsvarande

Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper, då du tillsammans med oss bidrar till en god och utvecklande miljö. Du har lätt för att samarbeta med andra teammedlemmar och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära. Sist men inte minst, vi vill att du skall vara dig själv och ha kul på jobbet! 

Ansökan   

Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågar är varmt välkommen att kontakta Victoria Olsson: victoria.olsson@nexergroup.com


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Data Engineer till Nexer Strategy i Göteborg

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 15
Nexer Strategy växer och vi söker därför fler kollegor med erfarenhet av Data Engineering! Har du några års erfarenhet i rollen och är nyfiken på nya utmaningar? Vill du bli en del av vårt erfarna och fantastiska team BI & Advanced Analytics? Kom och bli vår nya kollega!


Är vi rätt för dig?

Vi på Nexer Group och affärsområdet Strategy expanderar och vi vill bli fler i vårt team. Vi söker därmed nu dig som har några års erfarenhet som Data Engineer/ Data Arkitekt. Hos oss kommer du ingå i ett team av kollegor med olika bakgrund och erfarenheter inom Business Intelligence och Advanced Analytics. På Nexer, men också i det specifika teamet värderar vi en stark sammanhållning, gemenskap och kunskapsutbyte högt. Vi erbjuder därför dig utbildning, kurser, certifikat men också kunskapsdelning inom teamet. Vi hoppas att även du vill bidra i gruppen med dina erfarenheter och vill delta på sociala aktiviteter tillsammans med oss. För att, för oss är det viktigt med en lärande kultur och inte minst att ha kul på jobbet!

I ditt konsultuppdrag kommer du att få möjligheten att arbeta med en bred kundgrupp. Vi jobbar med både små och stora kunder i Göteborgsområdet. För att du ska få varierande arbetsdagar och stor flexibilitet i din roll erbjuder vi dig att arbeta hybrid. Du är mer än välkommen att jobba ifrån vårt kontor på Lindholmen, hemifrån, men även till viss del hos kund i närområdet.


Är du vår nya kollega?

Vi tror att du kan vara vår nya kollega och komplettera vårt team om du har god erfarenhet av rollen som Data Engineer. Du är trygg i att utveckla och optimera dataflöden, bygga data warehouses och underhålla datapipelines. Du kan bygga system som samlar, hanterar och konverterar data till information, och förbereder inför data analys. Utöver detta ser vi att du också:


• Har god erfarenhet av , Kubernetes, Azure, AWS eller GCP
• Har kunskaper av ETL – processer
• Har god erfarenhet av att coacha juniora kollegor
• Talar svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du även har kunskaper i Power BI och/ eller Qlik, har deltagit i agila projekt och känner till Scrum eller Kanban, samt även har erfarenhet av Python/R/Scala/Java.

 

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till vår rekryterare Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!  


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Junior systemingenjör!

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 20
Nexer Tech Talent söker dig som nyligen tagit examen och vill starta din karriär som systemingenjör och vara med och utveckla system för flygtrafikledning!

Du kommer arbeta i uppdrag hos vår kund som är en stor aktör verksam inom försvars- och flygindustrin. De har kontor både i Växjö och Göteborg.

Som systemingenjör kommer du att arbeta nära i ett teambaserat arbete och du får vara med i kundprojekten under hela livscykeln. Som systemingenjör kommer du utföra kravanalyser, konfigurera systemet, delta under installation hos kunder och jobba med testning av både hårdvara och mjukvara. 

Eftersom teamet levererar system till flygplatser runt om i hela världen kommer det eventuellt innebära resor inom tjänsten. 

För att passa in i rollen som systemingenjör har du en högskoleutbildning i någon av följande: Datateknik, Mekatronik, Systemutveckling, Rymdteknik eller motsvarande.

 

Som person ser vi att du är:


• Social, lyhörd och kommunikativ
• Initiativtagande
• Behärska svenska och engelska flytande, både i skrift och tal.

 

How is Nexer as an employer?

At Nexer, we believe that every idea and innovation is a promise for a better future. For you, for our clients and for the world we live in. The future is not a distant dream, it is created by everything we do today. At Nexer you get the opportunity to dream big, think smart and make sure that things happen. We take a vision and make it into a concrete strategy, using technology as a tool to find new ways. When you join Nexer, you get an international employer and good opportunities to develop within the areas that you are passionate about.

Want to know more and send in an application?

To apply for this unique opportunity, click the link below and fill out the application the form including your CV. If you have any questions about the role, please contact Lovisa Bergman at lovisa.bergman@nexergroup.com. Note that we do not accept applications via email.

Ansök nu

Utvecklare inom C++ till Nexer R&D

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 20
Ser du dig själv som en kreativ problemlösare? Har du intresse för mjukvaruutveckling och förkärlek till C++? Tycker du om att jobba med engagerade och stöttande kollegor? Svarade du ”JA!” på dessa tre frågor? Tro mig, då vill du läsa vidare!  

Nyfiken på om detta kan vara något för dig? 

Nexer R&D växer stadigt och står i spetsen för morgondagens teknik. Vi vill välkomna fler skickliga mjukvaruutvecklare inom C++ och som vill bli en del av detta. 

Hos oss blir du en del av ett väldigt vänligt, varmt och levande high-tech community där idéer och initiativ får lov att ta form – var som helst, när som helst! Detta oavsett om du ingår i ett inhouse-team på Lindholmen eller hos någon av våra kunder i Göteborgsområdet. Vi är inriktade mot produktutvecklande bolag och har ett långtgående samarbete med kunder inom bland annat Telecom och Automotive, där du till exempel utvecklar mjukvara till uppkopplade och autonoma fordon.  

På Nexer R&D har vi en trygg och lärande kultur där vi hjälper varandra att utvecklas och bli bättre, oavsett om det är inom tech eller till exempel ledarskap. För att främja detta ytterligare har du till exempel möjlighet att ta del av olika kurser via Nexer Academy. 

Är du den vi söker? 

Vi söker både dig med några års erfarenheter och dig som har lång erfarenhet i branschen. Du har en teknisk utbildning såsom civil- eller högskoleingenjör inom Computer Science, Software Engineering, Electrical Engineering, eller motsvarande. 

Du känner förmodligen igen dig i något av följande: 


• Utveckling i C++ 
• Erfarenhet av produktutvecklande bolag, t.ex. inom Automotive eller Telecom 

Det är även meriterande om du har: 


• Python 
• Arbetat i Linux-miljö 
• Arbete med CI/CD genom exempelvis Jenkins 

Våra medarbetare gillar att lösa tekniska problem tillsammans. De jobbar ofta i tvärfunktionella team och sätter stort värde på ett gott samarbete. Vill du vara en del av ett sådant team? 

Ansökan 

Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Har du frågor om tjänsten eller?Nexer, hör av dig till vår rekryterare Victoria Olsson på victoria.olsson@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!?? 


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Scrum Master med utvecklar- eller testbakgrund

Projektledare, IT
Läs mer Sep 20
Nexer R&D växer och vi letar efter vår nästa Scrum Master som vill bli en del av vårt team som består av engagerade och stöttande problemlösare! För oss är erfarenhet och intresse av agil mjukvaruutveckling med produktutvecklingsfokus viktigast, vilket språk och tekniker som används är sekundärt så länge målen nås. Du blir en del av ett team där kunskapsdelning och utveckling prioriteras, i uppdrag där du får arbeta med framtidens tekniker redan idag. Dessutom ser vi till att alltid ha kul!

Är rollen rätt för dig?

Vi söker nu dig som är intresserad av att jobba som Scrum Master och som trivs i en tekniknära miljö. Som Scrum Master får du chansen att leda och coacha ditt eget team samt att utveckla arbetsmetodik och processer. Du kan antingen gå in en kombinerad roll som utvecklare och Scrum Master, eller i en roll som Scrum Master på heltid. Du hjälper teamet att utvecklas, coachar teamet, deltar i förbättringsarbete, kommunikation och sköter tekniska möten.

Våra kunder finns inom alla olika typer av produktutvecklande företag och vi jobbar med allt från den senaste telekomtekniken till uppkopplade och autonoma fordon. Det finns möjlighet att jobba i ett team in-house hos Nexer såväl som att vara den som bryter ny mark ute i uppdrag hos kund. Oavsett vilket får du möjlighet att jobba i teknikens framkant där du utvecklas och lär dig nya saker hela tiden. Du sätter själv ribban för hur högt du vill nå - och vi hjälper dig nå dit!

Vem letar vi efter?

Vi söker dig som har ett stort intresse för både teknik och människor. Vi ser att du har en bakgrund inom till exempel mjukvaruutveckling eller test och har någon form av ledarskapserfarenhet. Du kan antingen vara Scrum Master sedan tidigare, men du kan även ha varit utvecklare ett tag och vill nu utvecklas genom att leda ett team.

Sammanfattningsvis ser vi gärna att du:


• Drivs av att få en grupp att fungera, leverera och utvecklas
• Är ödmjuk inför din egen kompetens och bryr dig om dina kollegor, samtidigt som du är ansvarsfull och tar initiativ som leder teamet framåt

Och att du har:


• Koll på mjukvaruutveckling tack vare din bakgrund inom t.ex. utveckling eller test
• Någon form av ledarskapserfarenheter, det behöver nödvändigtvis inte vara i en roll som Scrum Master
• Kandidatexamen i Computer Science, Software Engineering eller liknande

Meriterande:


• Erfarenhet inom Automotive eller Telecom 

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågar är mycket välkommen att kontakta Victoria Olsson: victoria.olsson@nexergroup.com


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Scrum Master till Nexer Strategy i Göteborg

Projektledare, IT
Läs mer Sep 19
Är du Scrum Master med ett tekniskt kunnande och intresse? Vill du ta nästa steg som konsult tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som brinner för digitalisering, teknik och kommunikation? Vi på Nexer i Göteborg söker dig som har en stor passion för agilt ledarskap och älskar att coacha, leda och driva utveckling och tycker att konsultrollen är spännande och utvecklande. Kan det vara du som blir vår nästa kollega? Kom och bli en del av vårt härliga Strategy- gäng!Är vi rätt för dig?
I rollen som Scrum Master kommer du att arbeta i mycket intressanta och utvecklande uppdrag hos Göteborgsregionens främsta företag och organisationer. I din roll kommer du ansvara för att leda ett eller flera Scrumteam. Du säkerställer att Scrum tillämpas och följs av teamet, samt kontinuerligt utvärderar och coachar teamet. Det är viktigt att du har stort driv vad gäller att bygga välfungerande team och fokuserar på teamets dynamik, prestanda och aktiviteter. Du arbetar för ständiga förbättringar samt eskalerar hinder och risker som kan hindra teamet att uppnå sina mål.Är du vår nya kollega?
För denna roll söker vi dig som har några års erfarenhet från rollen som Scrum Master, har teknisk kompetens och som kanske har arbetat som utvecklare tidigare. Du är bra på att hantera konflikter och har stort driv för att bygga effektiva team och optimera arbetsprocesser. Du har passion för det du gör och är bra på att inspirera även på distans. Vi tror att du levererar genom att vara handlingskraftig, orädd och stödjande samtidigt som du, precis som vi på Strategy, tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet och kan bjuda på dig själv. Erfarenhet är viktigt, men personlighet är minst lika viktigt!

Vi ser att du har:


• Passion för agila arbetssätt
• Några års erfarenhet som Scrum Master
• Teknisk kompetens och intresse
• Goda ledarskap- och kommunikationsfärdigheter
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet från konsultbranschen, har certifieringar inom agile tex SAFe och erfarenhet från Azure DevOps, Jira eller liknande system.

 

Ansökan

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka! 


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

FEMALE Software Engineers to Nexer R&D and Q collective

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 19
Nexer leads change within strategy, communication, and tech. As a part of leading change within equality in the tech sector we have now launched Q Collective – Nexer Female Engineering Program.

A few words from Camilla Dahl, consultant manager and one of the founders of the program:

“Previously in my career, I have had a gnawing feeling inside that I am different, a little odd. My ideas have not always been listened to nor received in a positive way. As a woman, I also sound and look different than the male-dominated norm. I have not felt that I really belong.

This is not the case any longer. At Nexer I feel that I can be myself. It’s like I can breathe again. I want you to feel that too.

We are now running a new round of our successful Q Collective initiative, which is a program specifically for you who identify yourself as a woman or non-binary. We want to give you the opportunity to feel that you also belong, feel closeness, security and find a female community.

The workplace should be a place where everyone can be themselves and be met with love and respect. We are not completely there yet, but we work relentlessly to achieve it.

We lead the change. Sister, come join.”

What are we offering?

Nexer R&D are looking to strengthen our business unit further, with an empowering program for female developers in Gothenburg. You will join us as a consultant and join Nexers R&D team – fully packed with the opportunity to work with the latest technology at a range of customers and that ensures your continuous development.

Apart from the possibility to join an exciting assignment you will be one of the 10 chosen ones to join the 1-year Q Collective Program. Our vision for the program is to create a stronger sense of belonging and closeness with other female and non-binary colleagues, which in the long run will benefit the work culture for our entire business unit. The program consists of a mixture of forums for complete coverage. We host tech sessions within our key tech areas such as Telecom, Automotive, CI/CD and cloud development. Apart from sharpening your technical expertise the schedule will be filled with network and soft topic sessions to create a strong female community and to discuss and reflect upon up-to-date topics together. Lastly, we will compose a peer program together with our current female colleagues.

Who are we looking for?

For this exclusive program we are looking for you who identify as female or non-binary and have an educational background in Computer Engineering or similar. We welcome both senior and junior software engineers with experience in and have an interest in C/C++, Simulink, Python, Java or Cloud technologies. We would be thrilled to see other meritorious skills such as knowledge within automotive, telecom or CI/CD or perhaps experience from a role as Scrum Master.

Apart from this, we hope to enrich our team with curious colleagues that quickly absorbs new information and transform it into creative solutions. You find teamwork to be the most ideal and fun way to work and thrive in a cooperative environment. You respect your colleagues and have a strong will to share your knowledge with others as well as listen and learn. 

Application

Are your fingers itching from the urge to join us and this exciting opportunity? Go ahead and press the apply button before the program is full. We handle applications on an ongoing basis and will get back to you as soon as possible. We are not able to handle applicants sent through email, but you are very welcome to contact one of the founders of the program camilla.dahl@nexergroup.com if you have any questions.

At Nexer we have an overall goal to increase the number of female employees in all roles and areas. For us at Nexer, differences are important and we always strive for diversity, equality and inclusion. If this program is not suitable for you, we welcome you to nexergroup.com/career/ where you will find all the exciting openings that are available with us right now.

Ansök nu

IT- Projektledare till Nexer Strategy i Göteborg

Projektledare, IT
Läs mer Sep 19
Är du grym på att leda IT-projekt? Har du hittat hem i digitaliseringens fantastiska och föränderliga värld? Lockas du av att ett varierat arbete hos olika kunder och branscher? Då är du kanske IT-projektledaren som vi på Nexer Strategy i Göteborg letar efter! Kom och bli vår nästa kollega!

Är vi rätt för dig?

I din roll som IT- projektledare på Nexer jobbar du på uppdrag hos våra kunder inom olika verksamheter och branscher runt om i Göteborgsområdet. Som projektledare ansvarar du för ett eller flera projekt, delprojekt eller program. Många gånger är du med från projektstart och leder arbetet från definition av projektet till slutleverans. De flesta av våra kunder går igenom eller står inför den agila resan, så vi ser gärna att du har intresset och vill arbeta agilt.

Du blir del av Nexers passionerade Strategy-gäng. Vi ser erfarenhets - och kunskapsutbyte som ett självklart led i din och dina kollegors utveckling. Genom vår lärande kultur erbjuder vi dig kurser och certifieringar som hjälper dig att utvecklas i den riktning du önskar. Vi är problemlösare av högsta rang och att coacha team och individer är det roligaste vi vet. Att ha kul på jobbet är en av de viktigaste sakerna som leder till att man gör ett bra jobb och trivs – vi har kul på Nexer Strategy!

Är du vår nya kollega?

Vi ser att du har erfarenhet av projektledning av både små och stora IT-projekt och har arbetat självständigt såväl som i team. Med i ryggsäcken har du erfarenhet från både traditionell projektmetodik och från agila metoder. I botten ser vi att du har en relevant högskoleexamen, gärna teknisk, och vi ser det som en merit om du har arbetat som konsult tidigare. Det är även meriterande om du har projektledarcertifieringar enligt Prince2, PMI, IPMA eller motsvarande.

Utöver dina erfarenheter är din personlighet viktig för oss! Vi ser att du är en engagerad och strukturerad person som bygger relationer, coachar och stöttar teamet och säkerställer att resultaten nås med alla med på tåget. Du förstår vad det innebär att vara konsult och är bra på att få saker i mål. Du behärskar både svenska och engelska på en professionell nivå i ditt arbete. Sist men inte minst är det viktigt för dig att ha roligt på jobbet och du bjuder gärna på dig själv. På Strategy har vi högt i tak, vi hjälper och trivs med varandra! 

 

Ansökan

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Software architect to Nexer, Gothenburg

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Sep 16
Do you love a challenge and are looking to expand your IT career? Are you an ambitious individual seeking to apply your years of IT Software and Architecture experience? Nexer Group is hiring Software Architects that wants to make a difference, apply today! 

Nexer Group offers strategy, technology, and communication products and services to leading companies seeking solutions to today’s technical world challenges. As a Software Architect at Nexer, you will be part of a new area where you will have the opportunity to make your mark and influence the team. You will work with one of our customers in the Retail, Telecom, Automotive or public sector.

WHAT IS THE ROLE?
As a Software Architect, you will provide the technical guidence for a team of developers working alongside them in creating and delivering software solutions.  In addition to this, you will interact with Stake Holders, Business Analysists and others to assist them in understanding technical aspects and support them in decision making.  The role involves the ability to wear multiple hats and view needs from a variety of perspectives.  You should have strong communication skills and be comfortable with creating documentation as needed to support your and others efforts.

YOUR BACKGROUND
You should have a strong technical background in software development preferably with several years of growing responsibility.  You would need to be comfortable typical methodologies such as Agile and SAFE and able to create technical presentations with the appropriate software.  A demonstrated ability to work through solutions and challenges across multiple past deliveries. You are also expected to possess a clear understanding of what fullstack development is.

Pluses include experience beyond standard software architecture.  Areas such as Business Alaysis, Estimations, DevOps, Cloud development and multi-region solutions.

WHAT IS NEXER LIKE AS AN EMPLOYER?
At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and the world we live in.

The future is not a distant dream, it’s created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We are value-driven and put our hearts into everything we do. You are close to those who make the decisions, and you can always be involved and influence. Working at Nexer gives you a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

APPLICATION
You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we can’t receive applications via e-mail, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Josefine Pettersson at josefine.pettersson@nexergroup.com.

Ansök nu

Seniora Testledare till Nexer Göteborg

Testledare
Läs mer Sep 16
Är du som vi? Gillar du också att leda testare och få dem att växa med uppdraget. Utmanas du i att lägga listiga strategier för testprojekt. Japp! Så klart! - att du skall jobba som testledare hos oss ???? Snart kör vi QT Star tillsammans med hela testgänget på Nexer, nyfiken? Hör av dig så lovar jag att berätta mer om QT Star, Nexer och våra roliga teamsförfrågningar med spännande tekniker, agila metoder, testverktyg och sköna kollegor.

Så, häng med, vettja Ansökan För frågor (eller om du bara vill provsmaka vårt nya kaffe) kontakta Josefine Pettersson, josefine.pettersson@nexergroup.com

Nu under semestertider kan hanteringstiden på ansökningarna vara längre och urval kommer senast genomföras i mitten av augusti.

Ansök nu

Cloud architect to Nexer Gothenburg

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Sep 16
Do you love a challenge and are looking to expand your IT career? Are you an ambitious individual seeking to apply your years of IT Software and Architecture experience? Nexer Group is hiring Software Architects that wants to make a difference, apply today!

Nexer Group offers strategy, technology, and communication products and services to leading companies seeking solutions to today’s technical world challenges. As a Software Architect at Nexer, you will be part of a new area where you will have the opportunity to make your mark and influence the team. You will work with one of our customers in the Retail, Telecom, Automotive or public sector.

WHAT IS THE ROLE?
As a Cloud Architect you would assist in the design and devlopment of next-generation Cloud based solutions.  Responsibilities could include new cloud native solutions, porting existing solutions to a cloud platform, or recommending work to update existing cloud solutions.  You would provide guidance for development teams with mixed cloud experience and be able to document the solution at the appropriate levels.  Strong verbal and written communication skills are a must as a key participant on projects.

YOUR BACKGROUND
You have experience with at least one of the major cloud platforms (MS Azure, AWS, Google, etc).  Able to work with distrbuted teams (on-shore, near-shore and off-shore).  Cloud architecture and/or development experience and an ability to speak to prior designs.  You must be able to see and speak to the bigger picture and not get caught up in the details.  You should also be familier with typical development methodologies such as Agile / SAFE and demonstrate ability to work through challenges to deliver solutions.  

Pluses would include a strong development background, networking system basics, and further experience in other areas of the development lifecycle such as Business Alaysis, Estimations, DevOps, etc.  

WHAT IS NEXER LIKE AS AN EMPLOYER?
At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and the world we live in.

The future is not a distant dream, it’s created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

APPLICATION
You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we can’t receive applications via e-mail, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Josefine Pettersson at josefine.pettersson@nexergroup.com. Applications are handled continuously, so don’t wait to apply!

Ansök nu

Java- och cloudutvecklare till Nexer

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 16
Vi på Nexer söker nu fler utvecklare och arkitekter med goda kunskaper inom systemutveckling med huvudfokus på Java.
Vi söker dig som är bekväm i någon av de stora cloudplattformarna och som vill bli en del av ett team där utveckling och kompetens står i fokus.

Hur ser rollen ut och vad kan vi på Nexer erbjuda?
Som Javautvecklare kommer du ställas inför spännande och utmanade uppgifter inom den senaste tekniken. Vi säljer problemlösning, allt mellan UI och integration, där vår breda tekniska kompetens kommer till sin rätt. Vi erbjuder konsultuppdrag med en stor bredd som vanligtvis är i en internationell miljö. Förutom ett utvecklande och stimulerande arbete får du möjligheter till utveckling i form av kompetensutveckling på 4 h varje månad samt interna karriärmöjligheter. Vi erbjuder 4 extra lediga dagar om året tillsammans med ett högt friskvårdsbidrag via Benify.

Din bakgrund
Vi söker dig som har ca 2 eller fler års erfarenhet med basen i Java.
Du ska känna igen dig i de flesta av följande punkter:
Java 8+
AWS, Azure eller GCP
Spring Boot

Meriterande är också:
Webbutveckling
Erfarenhet av systemintegration
Kubernetes/Docker
React
Flera programmeringsspråk (polyglott)

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågor är mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josefine Pettersson: josefine.pettersson@nexergroup.com

Ansök nu

Är du Testare / Testautomatiserare? ?

Systemtestare
Läs mer Sep 16
Vi söker nu testare med erfarenhet av automatiska tester som vill bli en del av vår kärnverksamhet. I denna roll arbetar du som konsult med huvudfokus testautomation i ett team där utveckling och kompetens står i fokus. Vi söker dig som har arbetat länge inom test med fokus på testautomation och som är intresserad av en ny karriärmöjlighet. Läs vidare nedan!

Hur ser rollen ut?
Du blir en del av vårt test-team och arbetar på uppdrag ute hos en av våra kunder. Vi har ett stort kontaktnät med många ramavtal och därmed har vi goda möjligheter att erbjuda attraktiva uppdrag där den senaste tekniken står i fokus.

Fokus i ditt arbete ligger på arkitektur och programmering av främst automatiska tester. Du har vana vid att ta fram testarkitektur och ramverk för testautomatisering samt att göra proof of concepts på föreslagna lösningar.

Du planerar testarbetet, prioriterar, resurssäkrar samt följer upp och förbättrar testprocessen. Som testare är du nyfiken och du vet vad man bör automatisera och vad man inte bör automatisera.

Din bakgrund
Du har stor kunskap kring olika testverktyg & testmetoder och hur de kan användas effektivt i testarbetet. Du vet också hur testarbetet behöver bedrivas på olika delområden såsom integrationstester, prestandatester, test av mobila applikationer m.m. Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet.

Du har arbetat några år med testautomatisering i större och mindre testprojekt. Vi tror att du har stor vana av agila tillvägagångssätt, till exempel Scrum och SAFe samt DevOps. Du är bekväm med följande verktyg:


• Selenium
• Cucumber
• Postman

Troligen är du utbildad systemvetare, ingenjör eller liknande.Vidare ser vi gärna att du har programmeringserfarenhet, t ex i Python, JavaScript, Java och/eller C#

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.

Vi letar efter personer som säger VI och inte JAG.

Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!

Hur är Nexer som arbetsgivare?

På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.

Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stor, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.

Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.

Ansökan

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Josefine Pettersson på josefine.pettersson@nexergroup.com. Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!

Ansök nu

Klara. Färdiga. Gå ? Test-teamet förstärker

Systemtestare
Läs mer Sep 16
Klara. Färdiga. Gå ? 

Du har energin. Vi har möjligheterna ?   

Ögon som glittrar när du knäcker systemet ?  

En möjlighet att utvecklas med oss mot dina mål ? 

Har vi tillräckligt många testare och testledare? Inte ens i närheten ? 

Vill du ta nästa steg? – ta det med oss ? 

Du är rätt ? 

Sök ?

Ansök nu

Teknisk projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Sep 16
Teknisk projektledare

Vi på Nexer söker nu tekniska projektledare till vårt Tech Specialist team här på Nexer. Vi söker dig som har god teknisk kompetens i kombination med intresse för och kunskap kring verksamhetsutveckling.

Hur ser rollen ut?

Som teknisk projektledare kommer du ställas inför spännande och utmanade uppgifter inom den senaste tekniken. Tillsammans med våra kunder tar vi oss an och löser tekniska utmaningar, där vår breda tekniska kompetens kommer till sin rätt. Vi erbjuder konsultuppdrag med en stor bredd som vanligtvis är i en internationell miljö. Förutom ett utvecklande och stimulerande arbete får du möjligheter till personligutveckling i form av kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter.

Din bakgrund

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet och jobbar som teknisk projektledare eller liknande. Du ska känna igen dig i de flesta av följande punkter:


• Erfarenhet av behovs- och kravanalys samt att omsätta krav i realiserbara IT-lösningar
• God kunskap och erfarenhet av att planera för, leverera och hantera komplexa IT-miljöer (On-prem och Cloud)
• God kunskap och erfarenhet av drift och förvaltning av IT-lösningar
• God kunskap och erfarenhet kring generella standards, krav, förordningar och ramverk inom IT-området (t ex ITIL, GDPR, TOGAF, COBIT)
• Erfarenhet av projektledning och att leda projektteam enligt vedertagna projektledningsmodeller (Gate-baserade och Agila)
• Certifieringar inom projektledning och IT-verksamhet (t ex IPMA, PMP, Prince 2, Product owner, ITIL m m) är meriterande
• Tekniska certifieringar (t ex inom Azure, AWS, Cybersecurity m m) är meriterande

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.

Varför Nexer?

Inom Nexer finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågor är mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josefine Pettersson: josefine.pettersson@nexergroup.com

Ansök nu

Linux Developer / Sysadmin to Nexer Group

Systemadministratör
Läs mer Sep 16
Linux-utvecklare / Sysadmin till Nexer Group
Vi söker en Linux-utvecklare / Sysadmin med 3-10 års erfarenhet av Linux, infrastruktur, automatisering och kodning som vill vara med på vår resa.

Du kommer att arbeta med framtidens tekniker tillsammans med ett passionerat team. Vi söker dig som har arbetat med Linuxutveckling med fokus på DevOps och är intresserad av en ny karriärmöjlighet.

Din profil
Du är en fantastisk lagspelare, självdriven med ett kvalitetstänkande, som också fokuserar på kreativitet. Du har en vilja att utveckla dig själv och andra och ser konsultrollen som en spännande utmaning.

 Du har erfarenhet från

* Drift och utveckling av containerplattformar
* Bash, Python, C++, eller Java
* Ansible, Terraform
* Docker/Containers, Kubernetes, Openshift
* Gitlab, CI/CD
* AWS, Azure
* Nätverkskunskap
* RHEL

Varför Nexer?
Inom Nexer finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: om det finns en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som utmanar oss varje dag och som gör att vi kan tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder fatta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.

Vi erbjuder problemlösning, allt från att utveckla ett nytt system till att designa en nätbutik eller något annat där vår breda och spetsiga expertis inom teknik kommer till sin rätt. Våra uppdrag har ofta en internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift en naturlig del av arbetet. Konsultuppdragen är delvis på vårt kontor och oftast hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågor är mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josefine Pettersson: josefine.pettersson@nexergroup.com

Ansök nu

Frontendutvecklare till Nexer

Frontend-utvecklare
Läs mer Sep 16
Vi vill bli fler i vårt frontend-team på Nexer! Hos oss arbetar du som konsult med huvudfokuset frontend inom JavaScript med ramverk så som React, Angular, VUE etc. och bidra till vår grupp med din kreativitet och ständiga vilja att hitta en bättre, snyggare lösning. Vi söker dig som brinner för teknikerna runt JavaScript och som vill bli en del av ett team där utveckling och kompetens står i fokus.

Hur ser rollen ut?

Nexers frontend-team i Göteborg består idag av ca 15 utvecklare som arbetar i olika uppdrag hos våra kunder. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag och därför kan jobbets karaktär variera. Gemensamt för alla uppdrag är att de är långsiktiga, kvalificerade och utmanande, samtidigt som du garanterat har roligt på jobbet!

Vi håller en kompetensmässigt hög nivå och många av oss har arbetat länge inom frontend och det finns därför stora möjligheter att lära av varandra. Vi brukar träffas på kontoret regelbundet för att gå igenom våra egna projekt och diskutera det senaste inom frontend. Dessa träffar avslutar vi alltid med att testa en ny teknik eller metod som vi tycker är intressant. Som en del av detta team får du alltid stor möjlighet att själv påverka inte bara vilket uppdrag du arbetar med utan vilka tekniker du vill fokusera på, och utvecklas inom.

Tillhörighet är viktigt för oss och detta arbetar vi med kontinuerligt genom sociala aktiviteter, kompetensutveckling och annat som syftar till att öka trivseln inom gruppen. Du har en nära kontakt med din chef som hela tiden arbetar för att du ska få ett så utmanande och utvecklande uppdrag som möjligt.

Din bakgrund

Vi tror att du har jobbat som frontendutvecklare i minst 3 år och är bekväm med teknikerna runt JavaScript och har kännedom kring relevanta ramverk, så som React.js, Node.js eller Vue. Du tycker det är roligt att ta dig an nya utmaningar genom olika uppdrag och kundprojekt.

Du har troligtvis en utbildning inom Datateknik eller motsvarande, men är du självlärd och har flera fritidsprojekt att visa upp tar vi gärna emot din ansökan!

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.

Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!

Varför Nexer?
Inom Nexer finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.

Vi erbjuder problemlösning, allt från att utveckla ett nytt system till att designa en webbshop eller något annat där vår breda och spetsiga kompetens inom teknik kommer till sin rätt. Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet. Konsultuppdragen finns dels på vårt kontor och oftast hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågor är mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josefine Pettersson på josefine.pettersson@nexergroup.com

Ansök nu

Data architect to Nexer

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Sep 16
Data Information Architect
Do you love a challenge and are looking to expand your IT career? Are you an ambitious individual seeking to apply your years of IT Software and Architecture experience? Nexer Group is hiring Software Architects that wants to make a difference, apply today!

Nexer Group offers strategy, technology, and communication products and services to leading companies seeking solutions to today’s technical world challenges. As a Software Architect at Nexer, you will be part of a new area where you will have the opportunity to make your mark and influence the team. You will work with one of our customers in the Retail, Telecom, Automotive or public sector.

What is the role?
As a Data and Information Architect you would contribute to the organisation's Data and Information needs. You would design, advocate, establish and champion Data and Information best practices. Responsibilities may include data lakes, data warehousing, data marts, data life-cycling and adoption of the Cloud. You would provide guidance for development teams, stake holders and other personal with various levels of technical expertise. You must be a strong written and verbal communicator that is comfortable teaching and presenting to others.

Your background 
In the role of data architect, you have opportunity to design and establish our handling of many different types of data - with a great deal of personal responsibility and freedom to influence how processes and technical solutions should look. We are looking for a person who will work with the following tasks and has an associated competence profile:

* Understanding and ability to convey information models and patterns.
* Understanding of core domains such as: structured and unstructured data, centralized and decentralized data management. big data, warehousing, marts and meshes.
* Able to design consumer oriented information delivery systems.
* Experience with data architectures and storage along with cloud alternatives - Amazon AWS, Microsoft Azure, etc.
* Familiar with Business Intelligence and data visualisation platforms.
* Firm focus on holistic information architecture view for enterprise.
* Must be able to work independently and be self-motivated.
* Must possess a willingness to share knowledge and educate individuals around you.
* ETL, , database direct experience a plus.
* DevOps a plus

What is Nexer like as an employer?
At Nexer, we think that every new idea, every innovation and new acquaintance is a promise of a better future. For you, for our customers and the world we live in.

The future is not a distant dream, it’s created by the actions we make today. At Nexer, you get to dream big, think smart and make sure things really happen. We take visionary ideas and create solid strategies. We use technology as a tool for progress and find new ways to communicate.

We are value-driven and put our hearts into everything we do. You are close to those who make the decisions, and you can always be involved and influence. Working at Nexer gives you a strong employer with an international presence and great opportunities to develop.

Application
You are more than welcome to send in your application below. Unfortunately, we can’t receive applications via e-mail, but if you have questions about the position or Nexer, please contact Josefine Pettersson at josefine.pettersson@nexergroup.com. Applications are handled continuously, so don’t wait to apply!

Ansök nu

Business Analyst till Nexer Strategy i Göteborg

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Sep 15
Har du god erfarenhet som Business Analyst och ett stort intresse för IT? Är du dessutom redo för att utvecklas i din karriär och lockas av konsultlivet innehållande ett varierat arbete hos olika kunder och branscher? Då är du kanske vår nästa Business Analyst som vi på Nexer Strategy i Göteborg letar efter! Kom och bli vår nya kollega!

Är vi rätt för dig?
För framtida uppdrag söker vi BA- konsulter till vårt team IT Management i Göteborg. Hos oss ges du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag ute hos kund med fokus på att hjälpa verksamheten att omvandla idéer och strategier till reell IT- nytta. Rollen kan se olika ut beroende på uppdrag och kund. Du agerar expert i ett av våra kunduppdrag och arbetar med ett eller flera områden inom Business Analyst- området som nulägesanalyser, processkartläggning, förändringsledning, kravställning, kravanalys, agila roller, dokumentation och förmedling, för att överbygga gapet mellan verksamhet och IT.

Hos oss kommer du att få jobba med kompetenta och stöttande kollegor och du får möjlighet att jobba med en bred uppsättning av stora och små kunder i Göteborgsområdet. Du blir en del av Nexers passionerade Strategy- gäng där vi ser erfarenhet- och kunskapsutbyte som ett självklart led i din och dina kollegors utveckling. Genom vår lärande kultur och för dig som vill ligga i framkant erbjuds möjlighet till utbildning och certifieringar, för att utvecklas i den riktning du önskar. Vidare satsar vi mycket på att bibehålla en stark sammanhållning genom olika sociala aktiviteter och resor tillsammans.

Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har;


• Relevant högskoleexamen, gärna teknisk, och erfarenhet inom agila metoder och Business Analysis.
• Erfarenhet av att verka som brygga mellan verksamhet och IT, kanske i form av förvaltningsledare eller i nulägesanalyser.
• God förmåga i det kommunikativa och erfaren inom facilitering/ workshopledning, processkartläggning och användning av olika verktyg.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med att fånga och hantera både funktionella och icke-funktionella krav från verksamheten och att arbeta med user-stories.
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.

Vi ser det som en merit om du har certifieringar, tex i IREB eller andra relevanta certifieringar.

Utöver detta är dina personliga egenskaper minst lika viktiga för oss då vi vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära. Inom vår enhet har vi samlat en mängd kompetenser som aktivt lär av varandra och skapar en större helhet. Sist men inte minst, har vi roligt tillsammans på jobbet!Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sandra Spasovska på sandra.spasovska@nexergroup.com. Vi tar emot ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!


Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Junior Infrastructure Developer to global health & hygiene company

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Sep 15
Are you ready to contribute to digitalization?

The SAP platform team within Global Operational Services – a team consisting of Senior Application developers, are looking to grow! If you are ready to step into an international arena and help us to become better in our IT services, then keep reading!

About the Role

We are looking for a newly graduated Infrastructure Developer to work in the SAP environment. The person will mainly be working with Focused Build and the Charm solution, within SAP Solution Manager. It’s important that you have experience in Change management and Release management.

This role supports different parts of the IT landscape of the company, providing knowledge and hands-on support within the SAP Platform to Solution Owners, Application Developers and other IT colleagues as well as acting as an infrastructural coordinator for projects and solutions. You’ll be part of a cross-functional team that supports both internal and external projects and teams with modern infrastructure expertise.

Your engagement will be in new projects in a highly people focused work environment. You will have the chance to participate in international teams with the opportunity to make a difference in the organization.

The Infrastructure Developer acts as the connection between different infrastructural teams and different solutions and project teams. The Infrastructure Developer will work closely with solution owners, Information Security Team, Project Teams and 3rd party vendors, supporting our infrastructure to deliver the right solutions.

 

Location: Gothenburg

 

What You Will Do


• Develop, implement, maintain and support the group wide SAP ALM methodology and our OnPrem SAP Solution manager 7.2
• Work with SAP products Focused Build and Charm to support the change/release management for the complete SAP landscape
• Collaborate with project management and release management for integration points of Change management
• Train and support the project team in working with Focused Build / Solution documentation and Focused Insights
• Establish governance and best practices for Solution Manager, Charm
• Perform transports/developments through the landscape per approved change control procedures
• Manage Issues in regards of SAP developments with our integration partner and / or after escalation with SAP
• Prepare necessary documentation for configuration, trouble shooting and ongoing maintenance of the environment

 

Who You Are

Required Education and Experience and Personal capabilities:

To be a fit for this role, you are newly graduated with a university degree in Informatics, Computer Science, Computer Engineering, or any other related business area.

You have an interest in the whole context when it comes to change management, release management, testing, and requirements. It is also required that you are fluent in English, both written and oral. We expect you to be an excellent communicator who enjoys participating in global projects. While being detailed oriented, systematic and thorough, you can maintain a holistic perspective and the capability to think outside the box, when needed. You work within a project structure but can take initiative and encourage the streamlining of business processes.

Other than this, we believe you are a self-motivated team-player who thrives in learning new things.

Meriting skills

• Basic knowledge in Operating Systems, Databases and Networks is a plus
• Basic knowledge in Authorizations concepts and Systems security topics is a plus
• Teamwork oriented
• Proactive, self-motivated, and capable to motivate others
• Willingness to seek for new challenges and step-out of the comfort zone
• Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment
• Good communication (written and oral) and interpersonal skills
• Unix experience
• Change/Release Management
• Programing skills

For this position, we aim to find people who share our beliefs and behaviors as us. This means we appreciate the right attitude, mind-set as well as ability to collaborate in an international environment within cross-functional teams. These attributes are considered as key success factors for this position.

Location: Gothenburg

 

How is Nexer as an employer?

At Nexer, we believe that every idea and innovation is a promise for a better future. For you, for our clients and for the world we live in. The future is not a distant dream, it is created by everything we do today. At Nexer you get the opportunity to dream big, think smart and make sure that things happen. We take a vision and make it into a concrete strategy, using technology as a tool to find new ways. When you join Nexer, you get an international employer and good opportunities to develop within the areas that you are passionate about.

Want to know more and send in an application?

To apply for this unique opportunity, click the link below and fill out the application the form including your CV. If you have any questions about the role, please contact Maria Martinsson at maria.martinsson@nexergroup.com. Note that we do not accept applications via email.

Ansök nu

Konsultchef till Tech specialist inom Nexer

Databastekniker
Läs mer Sep 13
Nexer söker nu en konsultchef för en satsning i en av våra konsultenheter inom Tech specialist. Tech Specialists jobbar i området DevOps, sysadmin, infrastruktur, teknisk projektledning  och Linux i Göteborg. Vi ser ett stort behov av spetskompetens inom DevOps, IAC och IAAS och vill utöka vårt erbjudande inom detta och gärna växa med en gruppering i området.

Initialt arbetar du i konsultuppdrag parallellt med chefsrollen och i takt med att gruppen växer justerar du ned konsulttiden efter behov. Till din hjälp finns en stark organisation av chefskollegor, utvecklare, rekryterare, säljare etc att bistå i flera delar av jobbet.

Vi söker dig som har ett stort engagemang och kunskap inom dessa tekniker men också har ett intresse för ledarskap, agila processer, affärsutveckling och rekrytering.

Hur ser rollen ut?

För oss handlar ledarrollen om att bygga relationer med dina konsulter och coacha dem i deras utveckling. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetarna trivs. I chefsrollen ingår personalansvar, lönesättning, medarbetarsamtal och strategiskt planering för att hela tiden förbättra för gruppen. I takt med att konsultgruppen växer kommer arbetet med kunderbjudandet vara en betydande del. Vi hoppas du gillar att hänga med i trenderna och vill sprida din kunskap till andra!

Din bakgrund

Vi tror att du:

Har en teknisk utbildning, t ex software engineering, eller likvärdig erfarenhet

Har byggt en stabil teknisk grund som några år i roller som utvecklare eller liknande vilket gett dig en god förståelse för backendutveckling

Fascinerats av det agila arbetssättet och vill fortsätta utveckla det både i din roll som ledare men främst i uppdrag ute hos kund

Vi hoppas även att du:


• Har hunnit testa på ledaransvar på något sätt förut och insett att det är något du vill fördjupa dig inom. Om inte genom direkt personalansvar så i form av team lead eller scrum master på tidigare uppdrag.
• Har genom erfarenhet av att arbeta i konsultbranschen fått förståelse för vad rollen som konsult innebär och har insikt i branschen i Göteborg.

Som person är du rakt på sak med öppet sinne, positiv, gillar att få andra att växa och ser alla medarbetares potential. Du skall också kunna vara ett föredöme i konsultrollen och kunna hjälpa såväl nyexade till seniora medarbetare att utveckla sig i denna.

Sist men inte minst; vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!

Hur är Nexer som arbetsgivare?

Inom Nexer finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi hanterar ansökningar löpande och har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar via mail. Har du däremot frågor om tjänsten är du mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josefine Pettersson på josefine.pettersson@nexergroup.com.

Ansök nu

HR Business Partner

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Sep 21
Nexer AB söker en HRBP till vårt huvudkontor i Göteborg. Tjänsten är ett vikariat på minst 1 år, med goda chanser till förlängning och tillsvidareanställning. Som HR Business Partner hos oss får du arbeta brett med HR-frågor, driva och utveckla vårt lokala HR-arbete samt förankra HR-perspektivet både operativt och strategiskt. Du får möjlighet att vara med i ett driftig team i en framgångsrik organisation med stor frihetsgrad och möjlighet att sätta personlig prägel på din roll. Räkna med omväxlande och intressanta arbetsdagar! Vi gillar det vi gör, har passion och vi gör det bra -vi söker dig som kan känna igen dig i det!

Hur ser rollen ut?

För denna roll söker vi dig som vill driva HR-arbetet mot företagets gemensamma mål i en internationell miljö. Här kommer du att få jobba med kompetenta och stöttande HR kollegor och du får möjlighet att jobba i en professionell och framgångsrik organisation.

Arbetsuppgifterna är framförallt operativa HR-frågor, där HRBP är ”the go-to” personen inom organisationen och rådgivare för ledare inom bolaget. Din roll innefattar varierande arbetsuppgifter med en blandning av intern konsultation, processansvar samt att tillsammans med övriga i teamet driva olika aktuella HR-projekt. Till stor del kommer du att utföra dina arbetsuppgifter självständigt men i nära samarbete med övriga i HR-teamet.

Tillsammans med våra ledare är du med och utvecklar samt implementerar nya strategier och processer för att säkerställa att servicen levereras med hög kvalitet. För att lyckas i rollen är det viktigt att gilla att arbeta affärsnära i ett högt tempo och att du har förmågan att bygga förtroende samt har hög integritet. Ansvar och super-user för vårt HR Master Datasystem är en betydande del av tjänsten.

Din bakgrund

Vi söker dig med utbildning inom PA eller liknande och har tidigare minst 5 års arbetslivserfarenhet av kvalificerat HR-arbete där du samlat på dig goda kunskaper inom arbetsrätt, medarbetarrelationer och chefsstöd. En del av rollen kommer att innebära att vara super-user för vårt HR Master Datasystem (CatalystOne är vår leverantör), och söker därför dig som har erfarenhet från HR-system och gillar att jobba med detta.

Du trivs i en föränderlig miljö med högt tempo där du självständigt förväntas driva ditt arbete framåt. Att arbeta resultatorienterat och operativt är en roll som du känner passar dig perfekt. Organisationen uppmuntrar frihet under ansvar vilket är perfekt för dig med idéer och ambitioner som värdesätter att dela med dig av kunskaper för att fortsätta utvecklas.

Som person brinner du för att leverera ett bestående intryck! Hög servicenivå och ett driv av att överträffa förväntningarna är kännetecknande för dig. Du är inte rädd för att hugga i, kavla upp ärmarna och göra det lilla extra.

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.

Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!

Nexer som arbetsgivare

Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Dessutom erbjuder vi en flexibel arbetspolicy, där det finns möjlighet att arbeta på distans när det passar dig och ditt uppdrag.

Vår kultur

Vår vision är Promising future – det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg – framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!

Ansökan

Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta Head of HR, Jessica Overgaard, på 073-375 71 67.

Ansök nu

Applikationsutvecklare inom IOS eller Android

Applikationsutvecklare/Apputvecklare
Läs mer Sep 21
Mobilutvecklare till Nexer
Till vår enhet App & Mobility söker vi nu dig som är mjukvaruutvecklare med erfarenhet i att utveckla mobilappar inom IOS eller Android. Här får du som konsult hos oss möjligheten att arbeta med några av Sveriges största kunder och vara delaktig i projekt inom både utveckling och underhåll av applikationer. Fokus i enheten är på just "mobility" vilket för oss att du få bidra med att skapa och förbättra sättet vi reser på. Allt från incar upplevelse till nya mobilapplikationer som kopplar ihop en sömlös resa. Du kommer att få välja och vara delaktig i valet mellan uppdrag inom automotive, telekom, life science eller andra branscher.

Vi tror på att arbeta tillsammans som ett team och genom att göra det kommer vi att lyckas, samt använda och bredda den kompetens som finns inom gruppen genom att lära och läras av varandra. Som konsult hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter inom både gruppen och organsationen. 


Din bakgrund


- Erfarenhet av utveckling av mobilapplikationer (obj-C, Swift för iOS, Java, Kotlin för Android), bygga underhållbar och testbar kod

- Erfarenhet av att utforma funktioner och bryta ner mål till konkreta uppgifter och tidslinjer

- Erfarenhet av användargränssnitt, utformning och utnyttjande av inbyggda API:er och tekniker

- Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team av designers, PO:s och andra utvecklare


Meriterande: Kunskap om andra programmeringsspråk eller erfarenhet av plattformsöverskridande utveckling som Xamarin, React Native eller Flutter. 

 

Om du bara har erfarenhet från Android men inte från iOS, eller tvärtom, vill vi ändå gärna höra från dig!

 

Som person har du: 

- En god kommunikationsförmåga och en stor vilja att arbeta som ett team

- En stark drivkraft och handlingsinriktad inställning med hög känsla av personligt ansvarstagande

- En vilja att lära dig och är nyfiken på nya idéer för att ständigt förbättra sig

 

Ansökan

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail men du får gärna kontakta Natalie Svensson vid frågor: natalie.svensson@nexergroup.com. Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!
Om Nexer


Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Women in Tech, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.


På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 2000 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i tio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Är du vår nästa konsult inom nätverk?

Nätverkstekniker
Läs mer Sep 7
Nexer Infrastructure växer och söker ständigt efter nya talanger för uppdrag ute hos våra kunder. I rollen som nätverkskonsult kommer du erbjudas stora utvecklingsmöjligheter hos oss på Nexer! Vi ser löpande ett behov av kompetens inom nätverk hos våra kunder till både juniora och seniora roller. Vi kommer därmed gärna i kontakt med dig som har något år/flera års arbetslivserfarenhet inom nätverk och vill fortsätta utvecklas inom detta område.


Du kommer i rollen som nätverkskonsult bistå med din kompetens inom Routing, Switching, LAN, WLAN och brandväggar. Du kan bland annat komma att jobba med brandväggsförändringar, nätverkssäkerhet, konfigurering, design av nät samt framtagning av olika typer av lösningar ute hos våra kunder, både storskaligt och småskaligt. 

Vi tror att du

- har minst ett års tidigare arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker eller motsvarande

- har erfarenhet av arbete med någon/några av följande: Juniper, Extreme, CISCO, Checkpoint, Palo Alto, Aruba och/eller Clavister 

- Har obehindrade kunskaper svenska och engelska i såväl tal som skrift

För att trivas som bäst som konsult hos oss i roller inom nätverk tror vi att du har god analytisk förmåga, en stark vilja att ta initiativ samt ett driv för och en envishet inom felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både indiviuellt samt i grupp då du som konsult kan sättas i olika sammanhang. 

Vi erbjuder dig

- trygga anställningsvillkor och en fast månadslön

- goda utvecklingsmöjligheter som konsult och en långsiktig plan hos oss på Nexer

- ett nätverk av likasinnade konsulter som stöd i din roll


Mer om Nexer Infrastructure

Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak – talanger inom drift, support och infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.

Som konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och gemensamma lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi till dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.

Ansökan
Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den!

Ansök nu

Är du vår nästa stjärna inom IT-support?

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Sep 7
Nexer Infrastructure storsatsar på kompetens inom IT-support, infrastruktur och drift och vi söker därmed fler konsulter inom aktuellt område som nyligen tagit examen eller har tidigare arbetslivserfarenhet och vill utvecklas vidare inom IT-support.


Vi erbjuder dig


• En chans att utvecklas inom IT
• En engagerad konsultchef som stöttar dig i din karriär
• En familjär stämning och gemensamma aktiviteter med dina Nexer-kollegor
• Tillsvidareanställning med fast månadslön och goda förmåner


Om tjänsten

Som konsult inom IT-support arbetar du brett inom IT och användarstöd, och mer specifikt mot ramverk och verktyg så som Active Directory, Windows 10, Office 365, grundläggande nätverksteknologier och ärendehanteringssystem. De flesta uppdragen innebär att du hjälper någon av våra kunder med IT-support på klientsidan och supporterar internt anställda genom telefon, mail, chatt och ärendehanteringssystem. I vissa uppdrag kan även onsite-support förekomma. 


Vi söker dig som


• Har ett genuint IT-intresse (kanske byggde du din första PC innan du lärde dig gå?)
• Har tidigare erfarenhet av arbete i servicedesk/first line support eller en IT-relaterad utbildning
• Motiveras av att lösa problem och lämna användaren med ett leende på läpparna
• Trivs i att bemöta människor och ge stöttning på ett pedagogiskt sätt
• Har obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift


Vi ser gärna att du är bekant med följande tekniker: Active Directory, Windows 7 & 10, Office 365/Azure, Sharepoint, Windows Remote Desktop, SCCM, arbete i ärendehanteringssystem samt grundläggande kunskap om nätverksfelsökning.


Dina personliga egenskaper väger tungt och en "Nexer Infra person" kännetecknas av en prestigelös attityd där du ställer upp för dina kollegor. Att bidra till en bra stämning på arbetsplatsen är viktigt för dig. Du tar snabbt till dig ny information och är inte rädd för att ta egna initiativ när du ser att det behövs. Vidare tror vi att du är nyfiken och vill alltid lära dig mer och ser därför behovet av att göra saker innan det faktiskt brinner i knutarna. 


Om Nexer

Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.

På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu

Är du redo för nästa steg inom 2nd line support?

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Sep 7
Nexer Infrastructure storsatsar på kompetens inom IT-support, infrastruktur och drift och vi söker därmed fler konsulter inom aktuellt område som har arbetat i några år och nu vill utvecklas vidare inom området hos oss på Nexer. Har du jobbat några år i en servicedesk/first line support och känner dig nu redo för nästa steg eller har du kanske något års erfarenhet från en 2nd line support? Då är detta något för dig!

Vi erbjuder dig

- En chans att ta nästa steg inom IT

- En engagerad konsultchef som stöttar dig i din karriär

- En familjär stämning och gemensamma aktiviteter med dina Nexer-kollegor

- Tillsvidareanställning med fast månadslön och goda förmåner

 

Om tjänsten

Som konsult i en 2nd line support arbetar du brett inom IT och användarstöd, och mer specifikt mot ramverk och verktyg så som Windows 10, Office 365, nätverksteknologier och ärendehanteringssystem. Du kommer också administrera behörigheter och rättigheter i Active Directory så det är viktigt att du har erfarenhet även inom detta. De flesta uppdragen innebär att du hjälper någon av våra kunder med IT-support på klientsidan och supporterar internt anställda. I rollen är du ansvarig för att lösa de problem som servicedesk behöver eskalera. I vissa uppdrag kan även onsite-support förekomma. 

 

Vi söker dig som


• Har ett genuint IT-intresse (kanske byggde du din första PC innan du lärde dig gå?)
• Har minst 2 års erfarenhet från en servicedesk/first line support
• Motiveras av att felsöka på ett djupare plan och drivs av att hitta den bästa tekniska lösningen
• Trivs i att bemöta människor och ge stöttning på ett pedagogiskt sätt
• Har obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift


Vi ser att du har erfarenhet av arbete med: Active Directory, Windows 7 & 10, Office 365/Azure/AWS, Sharepoint, Windows Remote Desktop, SCCM, arbete i ärendehanteringssystem samt god kunskap om nätverksfelsökning. Samt att du har tidigare erfarenhet av arbete i och att du scriptat i Powershell.


Dina personliga egenskaper väger tungt och en "Nexer Infra person" kännetecknas av en prestigelös attityd där du ställer upp för dina kollegor. Att bidra till en bra stämning på arbetsplatsen är viktigt för dig. Du tar snabbt till dig ny information och tar gärna egna initiativ när det behövs. Vidare tror vi att du är nyfiken och vill alltid lära dig mer och ser därför behovet av att göra saker innan det faktiskt brinner i knutarna. 

 

Om Nexer

Nexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.

På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.

Ansök nu