Diadrom Holding AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Diadrom Holding AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

DevOps Engineer

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jul 12
Diadrom växerDiadrom, med över 20 års erfarenhet inom branschen, söker nu DevOps-ingenjörer som vill vara en del av vår fortsatta tillväxt och innovation. Vi arbetar med olika klienter och branscher, vilket ger dig möjlighet att kontinuerligt utvecklas och utmanas inom IT-landskapet. Hos oss får du inte bara lösa komplexa problem utan även vara med och skapa tekniska lösningar som driver branschen framåt. Vi värdesätter ständig utveckling och lärande, där din expertis och tekniska skicklighet är avgörande för vår framgång.
Är du redo att forma framtidens IT-lösningar som konsult? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
Arbetsuppgifter:
Exempel på möjliga arbetsuppgifter som kan ingå i rollen:
Utveckla och underhålla system för kontinuerlig integration och distribution (CI/CD) över olika programvaru- och maskinvaruspår inom vår produktportfölj.
Automatisera byggen, tester och distributioner för att säkerställa snabb och tillförlitlig leverans av programvara.
Hantera och optimera molnbaserade infrastrukturer och plattformar för att säkerställa skalbarhet, säkerhet och tillgänglighet.
Samarbeta med utveckling, testning och driftteam för att förbättra processer och verktyg för att stödja DevOps-principer.
Implementera och underhålla övervaknings-, loggnings- och säkerhetslösningar för att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda för systemen.
Delta i planering och strategisk utveckling av infrastruktur och arkitektur för att stödja långsiktig tillväxt och skalbarhet.
Dokumentera och följa bästa praxis för konfigurationshantering och automatisering av driftsättning.
Krav och Kvalifikationer:
Erfarenhet: Några års erfarenhet av arbete som DevOps-ingenjör eller inomrelaterade roller inom IT och mjukvaruutveckling.
Utbildning: Relevant examen inom datavetenskap, systemvetenskap,mjukvaruteknik eller liknande område, eller motsvarande yrkeserfarenhet.


Automatisering: Djupgående kunskap och erfarenhet av att automatisera byggen,tester och distributioner med verktyg som Jenkins, GitLab CI/CD, eller liknande.


Molnkompetens: Erfarenhet av att hantera och optimera infrastrukturer imolnbaserade miljöer som AWS, Azure, eller Google Cloud Platform (GCP).
Scripting och Programmering: Kunskaper i scripting-språk som Python, Bash eller liknande, samt erfarenhet av att hantera infrastruktur som kod (IaC) med verktyg som Terraform eller Ansible.
Övervakning och Säkerhet: Erfarenhet av att implementera övervakningslösningar som Prometheus, Grafana och säkerhetsåtgärder som IAM (Identity and Access Management) och nätverkssäkerhet i molnmiljöer.
Dokumentation: Erfarenhet av att dokumentera konfigurationer, processer och bästa praxis för att underlätta kunskapsdelning och förbättra teamets effektivitet.
Personliga egenskaper:
Problemlösning: Förmåga att analysera och lösa komplexa tekniska problem i en dynamisk och snabbrörlig miljö.
Samarbete: God förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt med utvecklare, testare och andra intressenter för att säkerställa en smidig utvecklings- och driftsprocess.
Flexibilitet och agilitet: Förmåga att anpassa sig till förändrade krav och möjlighet att arbeta effektivt i agila och snabbrörliga teammiljöer.


Här är fyra skäl att välja Diadrom:
Specialistkompetens inom diagnostik: Utveckla din kunskap från grundläggande till avancerade diagnostiktekniker.
Påverka stora kunder och uppdrag: Forma din karriär genom nära dialog och kontinuerlig kompetensutveckling.
Delta i vår resa sedan 1999: Skapa gemenskap och väx med erfarna kollegor.
Bidra till en hållbar framtid: Tillsammans med våra kunder och med ny teknik kan vi vara med och uppfylla miljömålen 2035 och skapa en hållbar framtid!
Våra förmåner:
Fast månadslön & kollektivavtal
Maxat friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Pensionssparande
Jobbdator, mobil och möjlighet till personalbil
Fler förmåner via Benify
Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg!
Skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vår spännande resa! Under veckor 28-32 tar några av oss semester, vilket kan påverka svarstiden något.
Urval kommer sker löpande, så tveka inte att ansöka redan idag. Till hösten är vi tillbaka med nya möjligheter och spännande projekt. Under tiden du väntar på svar, kan du alltid kolla in vår diagnostikbok eller våra mjukvaruprodukter för att lära dig mer om oss. Vi ser fram emot att få lära känna dig och höra mer om dina kompetenser och erfarenheter!
Ha en fantastisk sommar, så hörs vi när vi är tillbaka!
Mjukvaruprodukter: Software - Diadrom
Diagnostikboken: White paper library - DiadromSista ansökningsdag1 oktober 2024
Följs oss påInstagram,Facebookoch/ellerLinkedInför att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Diagnostic Engineer

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Jul 12
Diadrom växer!Sommaren är här och vi laddar upp för spännande projekt till hösten. Just nu söker vi flera Diagnostic Engineers som kan ta vårt diagnostikerbjudande till nya höjder!
Vill du vara med och driva mjukvaruutvecklingen inom förarstöd och självkörande fordon, elektrifiering och smarta mobilitetslösningar? På Diadrom blir du en del av ett team som brinner för att forma framtidens teknik!
Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi gärna mer om dina möjligheter hos oss! Tveka inte på att skicka din ansökan redan idag!Arbetsuppgifter:
Exempel på möjliga arbetsuppgifter som kan ingå i rollen:
Utveckling och implementering av inbyggda system: Fokus på prestanda och säkerhet.
Automatisering av processer: Effektiv leverans av mjukvaruuppdateringar.
Samarbete med leverantörer:Integrering av system och säkerställande av kompatibilitet.
Driftsättning och underhåll: Ansvara förmjukvaruplattformen, inklusive felsökning och prestandaoptimering.
Problemanalys och lösning:Systematisk analys och användning av datavisualisering.
Dagligt operativt ansvar:Säkerställa att projekt och deadlines uppnås.
Delaktighet i agila team:Främja kreativ problemlösning och innovation inom Automotive-sektorn.

Krav och Kvalifikationer:
Vi söker ingenjörermed kunskap inom inbyggda system och diagnostikverktyg. I denna rollen kommer du att vara en del av utvecklingen och underhållet av viktiga verktyg och system som stödjer fordonsindustrin och andra tekniska områden. Du kommer att designa, implementera och optimera diagnostiska lösningar för att säkerställa pålitlig och effektiv prestanda.
Utbildning: Kandidatexamen inom datateknik, elektroteknik eller liknande.
Erfarenhet: Djup kunskap om inbyggda system och erfarenhet av diagnostikverktyg inom fordonsindustrin.
Programmering: Starka kunskaper i C, C++ och Python för inbyggd mjukvaruutveckling.
Verktyg: Erfarenhet av diagnostiska verktyg.
Kommunikation: Bra engelska i tal och skrift; svenska är en fördel men inte nödvändigt.

Personliga egenskaper:
Lösningsorienterad: Du har en naturligförmågan att identifiera problem och leverera innovativa lösningar.
Tekniskt nyfiken: Du är passionerad för teknik och strävar efter att lära dig nya tekniker och metoder.
Systemtänkare: Du kan se helheten och optimera system för att uppnå maximal prestanda.
Samarbetsvillig: Du trivs i teammiljöer där du kan bidra med din tekniska expertis och samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Här är fyra skäl att välja Diadrom:
Specialistkompetens inom diagnostik: Utveckla din kunskap från grundläggande till avancerade diagnostiktekniker.
Påverka stora kunder och uppdrag: Forma din karriär genom nära dialog och kontinuerlig kompetensutveckling.
Delta i vår resa sedan 1999: Skapa gemenskap och väx med erfarna kollegor.
Bidra till en hållbar framtid: Tillsammans med våra kunder och med ny teknik kan vi vara med och uppfylla miljömålen 2035 och skapa en hållbar framtid!
Våra förmåner:
Fast månadslön & kollektivavtal
Maxat friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Pensionssparande
Jobbdator, mobil och möjlighet till personalbil
Fler förmåner via Benify
Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg!
Skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vår spännande resa! Under veckor 28-32 tar några av oss semester, vilket kan påverka svarstiden något.
Urval kommer sker löpande, så tveka inte att ansöka. Till hösten är vi tillbaka med nya möjligheter och spännande projekt. Under tiden du väntar på svar, kan du alltid kollain vår diagnostikbok eller våra mjukvaruprodukter för att lära dig mer om oss. Vi ser fram emot att få lära känna dig och höra mer om dina kompetenser och erfarenheter!
Ha en fantastisk sommar, så hörs vi när vi är tillbaka!
Mjukvaruprodukter:Software - Diadrom
Diagnostikboken:White paper library - DiadromVid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag1 oktober 2024
Följs oss påInstagram,Facebookoch/ellerLinkedInför att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Embedded Software Engineer

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Jul 12
Diadrom is growing
Is it time for you to take the next step as an Embedded Software Engineer at Diadrom? As summer reaches its peak and recovery catches up, it may be the right time to advance in your career. At Diadrom, we offer an exciting opportunity to be part of shaping technology in the automotive and technology industries. Join our dynamic environment where your expertise and creativity have ample room to grow, and where every day is a chance to contribute to the technologies of the future.
Apply today and become part of our innovative journey at Diadrom!
Job responsibilities:
Here are examples of tasks:
Develop and implement embedded software for various systems.
Design and implement software architecture according to technical requirements.
Perform and document software testing for quality and functionality.
Optimize software performance and resource efficiency.
Collaborate with hardware developers for integration.
Implement and maintain automated test solutions.
Participate in agile teams to deliver software functionalities.

We are looking for an Embedded Software Engineer who:
Master's degree in Electronics/Computer Engineering or equivalent education
Extensive experience in embedded software development, particularly system-level programming and architecture
Proficiency in C++ for efficient and maintainable code development, with experience in C programming for embedded systems
Knowledge of Embedded Linux, including kernel-level development and device drivers
Experience in automatic test development
Skill in requirement management and documentation of software specifications
Familiarity with Linux distributions and embedded system configurations
Understanding of cybersecurity principles


Personal Attributes:
Self-motivated: You take initiative and work independently with minimal supervision.
Problem-solver: You have an analytical ability and can solve complex technical problems.
Communicative:Fluent in spoken and written English, with proficiency in Swedish as a plus, communicates ideas clearly and effectively both verbally and in writing.
Creative: You come up with innovative solutions and improvements.
Detail-oriented: You are meticulous and place great emphasis on details to ensure high quality.

Here are four reasons to choose Diadrom:
Specialized expertise in diagnostics: Develop your knowledge from basic to advanced diagnostic techniques.
Influence major clients and projects: Shape your career through close dialogue and continuous skills development.
Join our journey since 1999: Build community and grow alongside experienced colleagues.
Contribute to a sustainable future: Together with our clients and new technologies, we can meet the environmental goals for 2035 and create a sustainable future!
Our benefits:
Fixed monthly salary & collective agreement
Maximum wellness allowance
Healthcare insurance
Pension savings
Work laptop, mobile phone, and possibility of a company car
Additional perks via Benify
Centrally located office on Första Långgatan in Gothenburg!
Submit your application today to become part of our exciting journey! Some of us will be on vacation during weeks 28-32, which may slightly affect response times.
Selections will be ongoing, so don't hesitate to apply. We'll be back with new opportunities and exciting projects in the fall. While waiting for a response, feel free to explore our diagnostic book or software products to learn more about us. We look forward to getting to know you and hearing about your skills and experiences!
Have a fantastic summer, and we'll be in touch when we return!
Software products:Software - Diadrom
Diagnostic book:White paper library - Diadrom
If you have any questions, please contact the responsible recruiter. We look forward to hearing from you!
Application deadline: October 1, 2024
Follow us onInstagram ,Facebook , and/or LinkedIn for a deeper insight into Diadrom's world and life as a Diadrom team member.

Ansök nu

Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jul 10
Vi fortsätter att växa och söker nu erfarna mjukvaruingenjörer till vårt team. Rollen innebär ansvar, frihet och ett nära samarbete med både kunder och våra in-house projekt.
Hos oss är människor, öppenhet, samarbete, lekfullhet och förtroende värden som vi prioriterar högt. Det är viktigt att må bra och ha roligt på jobbet.
Om rollen
Som mjukvaruingenjör hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att stödja våra kunder inom bilindustrin i deras projekt och arbetspaket. Du blir en del av ett team där din kreativitet och problemlösningsförmåga kommer att uppskattas och användas fullt ut.
Vi erbjuder
Teknisk utveckling: Fördjupa dina kunskaper inom programmering och olika ramverk.
Personlig utveckling: Tillgång till mentorskap och stöd från erfarna kollegor.
Dynamisk arbetsmiljö: Arbeta i agila team med möjligheter att vara kreativ och bidra aktivt i projekt.

Om du känner att detta är en miljö där du kan trivas och utvecklas, ser vi fram emot din ansökan! Bli en del av Diadrom och ta del av en spännande resa tillsammans med oss och våra kunder.

Arbetsuppgifter: Hos oss får du möjlighet att tekniskt utvecklas inom programmering och ramverk samt få personlig utveckling genom mentorskap från våra erfarna medarbetare.

Vår huvudsakliga uppgift är att stödja våra kunder i deras projekt och arbetspaket. Som systemingenjör hos Diadrom kommer du att delta i denna resa. Våra kunder är främst inom bilindustrin.
Vi och våra kunder arbetar i agila team där du har möjlighet att vara kreativ och en aktiv del i problemlösningen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera:
Mjukvaruutveckling:
Utveckla, implementera och underhålla mjukvarukomponenter för fordonssystem, inklusive infotainmentsystem, ADAS, motorstyrning, etc.
Programmera i olika språk som C, C++, Python, och MATLAB/Simulink beroende på systemkraven.

Simulering och Modellering:
Använda simuleringsverktyg och modellbaserad utveckling för att simulera mjukvarubeteende och systemintegration.

Kravinsamling och Analys:
Samla in och analysera krav från kunder, produktägare och andra intressenter.
Skapa mjukvarukravspecifikationer baserade på funktions- och prestandakrav.

Diagnostik och Felsökning:
Utföra diagnostik och felsökning av mjukvaruproblem under utvecklings- och produktionsfasen.


Om du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till och utvecklas inom spännande projekt, ser vi fram emot din ansökan! Bli en del av Diadrom och arbeta med några av de mest innovativa projekten inom bilindustrin.

Du är en person som är:
Lösningsorienterad:Du har en naturligförmågan att identifiera problem och leverera innovativa lösningar.
Tekniskt nyfiken:Du är passionerad för teknik och strävar efter att lära dig nya tekniker och metoder.
Systemtänkare:Du kan se helheten och optimera system för att uppnå maximal prestanda.
Samarbetsvillig:Du trivs i teammiljöer där du kan bidra med din tekniska expertis och samarbeta för att uppnå gemensamma mål
Hos oss är det även viktigt att du behärskar engelska flytande i både tal och skrift då detta krävs i kontakt med kollegor och kunder. Det är även meriterande om du talar svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som.


Krav och Kvalifikationer: Har en B.Sc eller M. Scinom datateknik, mjukvaruutveckling eller relaterat teknisktområde. Har körkort (eller påväg att ta). Bra engelska i tal och skrift; svenska är en fördel men inte nödvändigt. Flera års erfarenhet som mjukvaruingenjör.

Här är fyra skäl att välja Diadrom:

Specialistkompetens inom diagnostik:Utveckla din kunskap från grundläggande till avancerade diagnostiktekniker.
Påverka stora kunder och uppdrag:Forma din karriär genom nära dialog och kontinuerlig kompetensutveckling.
Delta i vår resa sedan 1999: Skapa gemenskap och väx med erfarna kollegor.
Bidra till en hållbar framtid:Tillsammans med våra kunder och med ny teknik kan vi vara med och uppfylla miljömålen 2035 och skapa en hållbar framtid!
Våra förmåner:
Fast månadslön & kollektivavtal
Maxat friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Pensionssparande
Jobbdator, mobil och möjlighet till personalbil
Fler förmåner via Benify
Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg!
Skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vår spännande resa! Under veckor 28-32 tar några av oss semester, vilket kan påverka svarstiden något.
Urval kommer sker löpande, så tveka inte att ansöka. Till hösten är vi tillbaka med nya möjligheter och spännande projekt. Under tiden du väntar på svar, kan du alltid kollain vår diagnostikbok eller våra mjukvaruprodukter för att lära dig mer om oss. Vi ser fram emot att få lära känna dig och höra mer om dina kompetenser och erfarenheter!
Ha en fantastisk sommar, så hörs vi när vi är tillbaka!

Följs oss påInstagram,Facebookoch/ellerLinkedInför att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Embedded Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jul 2
Diadrom växer!Nu söker vi fler emeddedutvecklare till våra team och hoppas att du är just den vi söker! Vi erbjuder dig möjlighet att få arbeta i intressanta, komplexa och utmanande projekt tillsammans med engagerade kollegor.
Vi på Diadrom är en del av transformationen mot ett digitaliserat och mer hållbart samhälle, bland annat genom utvecklingen av elektrifierade produkter och nya produktplattformar inom fordonsindustrin. Innehållen i våra projekt drivs även av teknikutveckling inom molnlösningar.
Arbetsuppgifter:
Hos oss kommer du att utvecklas tekniskt inom testning och ramverk, samt få möjlighet till personlig utveckling.
Vi jobbar främst med att hjälpa våra kunder i deras projekt och arbetspaket och som framtida Diadromare kommer du få vara med på den resan. Våra kunder finns främst inom Automotive.
Både hos oss och våra kunder arbetar vi i agila team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen.
Tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!
Våra förväntningar:
Du har en dataingenjörsexameneller relaterat tekniska områden.
Du har några års erfarenhet inom mjukvaruutveckling,testning ochkravhantering.
Du har arbetat med tekniker såsom C, C++, Python ochAutosar
Har körkort (eller påväg att ta)

Hos oss är det även viktigt att du behärskar engelska flytande i både tal och skrift då detta krävs i kontakt med kollegor och kunder. Det är även meriterande om du talar svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som:
ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar.
öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper
att dutrivs med att arbeta i agila team
att du gillar att arbeta med senaste tekniken

3 anledningar till varför du ska börja på Diadrom:1.Vi har specialistkompetens inom diagnostikin-house vilket ger dig möjligheten att genom interna utbildningar lära dig grundläggande och mer djupgående om diagnostik. Vi erbjuder kunder vår expertkunskap inom diagnostik, t.ex. centrala stödsystem, mjukvaruladdning, konfigurering eller off-boardverktyg.
2.Vi arbetar med många stora kunder, vilket erbjuder dig möjligheten att få vara med och påverka vilka uppdrag som kan intressera dig. Du har nära dialog med både gruppchef, kollegor samt säljavdelningen. Hos oss får du möjlighet till ständig kompetensutveckling!
3.Du får vara en del av Diadroms resa, vi som bolag har funnits sedan 1999 och du fårbåde mer erfarna samt juniora kollegor. Vårt vinnande koncept är att hela tiden prioritera sammanhållning genom aktiviteter, både på och utanför arbetet, där alla är välkomna. Oavsett om du är ute på uppdrag eller in-house är vår ambition att ha en familjär känsla och att man som medarbetare känner sig delaktig!
Vi erbjuder dessutom:
Fast månadslön & kollektivavtal
Maxat friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Pensionssparande
Jobbdator, mobil och möjlighet till personalbil
Fler förmåner via Benify
Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg!

Intervjuer sker löpande, har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen så kontakta gärna Emelie och 0736-826263 eller emelie.lamhed@diadrom.se
Sista ansökningsdag30 april 2024
Följs oss påInstagram,Facebookoch/ellerLinkedInför att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Apr 19
Diadrom växer!Vi ser stor efterfrågan på våra tjänster och vill nu växa med fler profiler inom inbyggda system. Det finns flera roller inom området men gemensamt är att Du ska ha ett intresse för att jobba nära hårdvaran eller inom produktutveckling .På Diadrom lägger vi stort fokus på personlig utveckling, mentorskap och spännande uppdrag. När du börjar hos oss får du tillgång till Diadrom Academy med kurser så som Diagnostik (både övergripande och mer djupgående) samt andra kurser som förbereder dig för kommande uppdrag.

ArbetsuppgifterDiadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Det vi främst jobbar med är Autotech inom Automotive. Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen redan från start. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!
Vår Software Engineer är en person som
har en B.Sc eller M.Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område
vill jobba nära hårdvaran
har intresse för språken C, C++ eller Python
kan uttrycka sig i tal och skrift både i svenska och engelska
har Bkörkort (eller på väg att ta)

Har du tidigare erfarenheter av att jobba med inbyggda system som utvecklare eller systemingenjör är det naturligtvis ett stort plus.
Då våra kunder jobbar enligt DevOps är det även meriterande om du har erfarenheter eller intresse av:
Kubernetes, Docker eller liknande
att designa och optimera CI/CD miljöer
Azure, Jenkins, Zuul, Gerrit eller liknande
automatiserad testning


Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som
ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar
öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper
trivs att arbeta i agilt team
gillar att vara en del av den tekniska utvecklingen

Praktiskt om tjänsten
Omfattning: Heltid
Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna
Företagsgemensam bonus (vinstdelning)
Friskvårdsbidrag och pensionssparande
Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa
Sjukvårdsförsäkring
Jobbdator och mobil
Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil
Nyrenoverat kontor på Första långgatan

Följs oss på Instagram , Facebook och/eller LinkedIn för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jul 6
Diadrom växer!

Vi ser stor efterfrågan på våra tjänster och vill nu växa med fler profiler inom inbyggda system. Det finns flera roller inom området men gemensamt är att Du ska ha ett intresse för att jobba nära hårdvaran eller inom produktutveckling .
På Diadrom lägger vi stort fokus på personlig utveckling, mentorskap och spännande uppdrag. När du börjar hos oss får du tillgång till Diadrom Academy med kurser så som Diagnostik (både övergripande och mer djupgående) samt andra kurser som förbereder dig för kommande uppdrag.Arbetsuppgifter

Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Det vi främst jobbar med är Autotech inom Automotive. Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen redan från start. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!

Vår Software Engineer är en person som

- har en B.Sc eller M.Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område

- vill jobba nära hårdvaran

- har intresse för språken C, C++ eller Python

- kan uttrycka sig i tal och skrift både i svenska och engelska

- har B körkort (eller på väg att ta)

Har du tidigare erfarenheter av att jobba med inbyggda system som utvecklare eller systemingenjör är det naturligtvis ett stort plus.

Då våra kunder jobbar enligt DevOps är det även meriterande om du har erfarenheter eller intresse av:

- Kubernetes, Docker eller liknande

- att designa och optimera CI/CD miljöer

- Azure, Jenkins, Zuul, Gerrit eller liknande

- automatiserad testningVi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som

- ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar

- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper

- trivs att arbeta i agilt team

- gillar att vara en del av den tekniska utvecklingen

Praktiskt om tjänsten

- Omfattning: Heltid

- Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna

- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)

- Friskvårdsbidrag och pensionssparande

- Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa

- Sjukvårdsförsäkring

- Jobbdator och mobil

- Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil

- Nyrenoverat kontor på Första långgatan

Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 2
Diadrom växer!

Vi ser stor efterfrågan på våra tjänster och vill nu växa med fler profiler inom inbyggda system. Det finns flera roller inom området men gemensamt är att Du ska ha ett intresse för att jobba nära hårdvaran eller inom produktutveckling .
På Diadrom lägger vi stort fokus på personlig utveckling, mentorskap och spännande uppdrag. När du börjar hos oss får du tillgång till Diadrom Academy med kurser så som Diagnostik (både övergripande och mer djupgående) samt andra kurser som förbereder dig för kommande uppdrag.Arbetsuppgifter

Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Det vi främst jobbar med är Autotech inom Automotive. Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen redan från start. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!


Vår Software Engineer är en person som

- har en B.Sc eller M.Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område

- vill jobba nära hårdvaran

- har intresse för språken C, C++ eller Python

- kan uttrycka sig i tal och skrift både i svenska och engelska

- har körkort (eller på väg att ta)

Har du tidigare erfarenheter av att jobba med inbyggda system som utvecklare eller systemingenjör är det naturligtvis ett stort plus.

Då våra kunder jobbar enligt DevOps är det även meriterande om du har erfarenheter eller intresse av:

- Kubernetes, Docker eller liknande

- att designa och optimera CI/CD miljöer

- Azure, Jenkins, Zuul, Gerrit eller liknande

- automatiserad testningVi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som

- ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar

- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper

- trivs att arbeta i agilt team

- gillar att vara en del av den tekniska utvecklingen

Praktiskt om tjänsten

- Omfattning: Heltid

- Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna

- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)

- Friskvårdsbidrag och pensionssparande

- Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa

- Sjukvårdsförsäkring

- Jobbdator och mobil

- Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil

- Nyrenoverat kontor på Första långgatan

Sista ansökningsdag är 30e juni men intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan idag!

Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Mar 2
Diadrom växer!

Vi ser stor efterfrågan på våra tjänster och vill nu växa med fler profiler inom inbyggda system. Det finns flera roller inom området men gemensamt är att Du ska ha ett intresse för att jobba nära hårdvaran eller inom produktutveckling .
På Diadrom lägger vi stort fokus på personlig utveckling, mentorskap och spännande uppdrag. När du börjar hos oss får du tillgång till Diadrom Academy med kurser så som Diagnostik (både övergripande och merdjupgående) samt andra kurser som förbereder dig för kommande uppdrag.Arbetsuppgifter

Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Det vi främst jobbar med är Autotech inom Automotive. Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen redan från start. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!


Vår Software Engineer är en person som

- har en B.Sc eller M.Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område

- vill jobba nära hårdvaran

- har intresse för språken C, C++ eller Python

- kan uttrycka sig i tal och skrift både i svenska och engelska

- har körkort (eller på väg att ta)

Har du tidigare erfarenheter av att jobba med inbyggda system som utvecklare eller systemingenjör är det naturligtvis ett stort plus.

Då våra kunder jobbar enligt DevOps är det även meriterande om du har erfarenheter eller intresse av:

- Kubernetes, Docker eller liknande

- att designa och optimera CI/CD miljöer

- Azure, Jenkins, Zuul, Gerrit eller liknande

- automatiserad testningVi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som

- ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar

- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper

- trivs att arbeta i agilt team

- gillar att vara en del av den tekniska utvecklingen

Praktiskt om tjänsten

- Omfattning: Heltid

- Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna

- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)

- Friskvårdsbidrag och pensionssparande

- Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa

- Sjukvårdsförsäkring

- Jobbdator och mobil

- Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil

- Kontor på Första långgatanSista ansökningsdag är 16e april men intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan idag!

Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Software Developer Inbyggda System

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 18
Diadrom växer!

Vi letar just nu efter dig som vill arbeta med inbyggd mjukvara inom fordonsbranschen. På Diadrom lägger vi stort fokus på personlig utveckling, mentorskap och spännande uppdrag. När du börjar hos oss får du tillgång till Diadrom Academy med kurser så som Diagnostik (både övergripande och merdjupgående) samt andra kurser som förbereder dig för kommande uppdrag.Arbetsuppgifter

Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Våra kunder finns främst inom Automotive.

Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!En embeddedutvecklare är en person som

- har en B.Sc eller M. Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område

- vill jobba med mjukvaruutveckling nära hårdvaran

- intresse för språken C och/ eller C++

- kan uttrycka sig i tal och skrift både i svenska och engelska

- har körkort (eller på väg att ta)

Har du tidigare erfarenheter av att jobba som utvecklare och inbyggda system är det naturligtvis ett stort plus.Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som

- ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar

- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper

- trivs att arbeta i agilt team

- gillar att vara en del av den tekniska utvecklingen

Praktiskt om tjänsten

- Omfattning: Heltid

- Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna

- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)

- Friskvårdsbidrag och pensionssparande

- Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa

- Sjukvårdsförsäkring

- Jobbdator och mobil

- Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil

- Kontor på Första långgatanSista ansökningsdag är 15e februari men intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan idag!

Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

System Engineer

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 18
Vill du utvecklas hos oss?

Vi söker dig som drivs av interaktion mellan människor och system samt gillar komplexa och utmanande uppgifter. Du kanske har tänkt att rollen som projektledare verkar intressant men att du har ett intresse av att få jobba mer tekniskt. Då hade nog Systemingenjörsrollen passat dig!Arbetsuppgifter
Vi arbetar främst med att stötta våra kunder i deras projekt och utvecklingsteam. Vi och våra kunder arbetar i Scrum/Agila team om 5 - 8 personer. Våra medarbetare stannar vanligtvis på samma uppdrag 2-5 år, beroende på komplexiteten i projektet, intresse och kompetensutveckling.

Systemingenjörsrollen är bred, exempelvis kan du arbeta i SystemWeaver eller annat verktyg för att skapa krav och relationer. Eller så skapar du modeller i Matlab/Simulink som sedan används av utvecklingsteam. Huvudsakligen interagerar du med andra systemingenjörer och funktionsutvecklare för att tillsammans skapa framtidens lösningar inom fordonsbranschen.

Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom bland annat programmering, fordonsdiagnostik och metodik för mjukvaruutveckling. Du får tillgång till kurser och utbildningar och mentorskap från medarbetare.

För att arbeta som systemingenjör hos oss har du:

- En B.Sc eller M.Sc inom mekatronik, maskinteknik, datateknik eller relaterat tekniskt område.

- Stark förmåga att kommunicera och att lösa logiska problem

- Intresse av kravställning

- B-körkort (eller på väg att ta)

- Flytande svenska och engelska

- Erfarenhet av att arbeta i team

Meriterande om du har erfarenhet av:

- Kravhantering (exempelvis Elektra, Systemweaver)

- Matlab/Simulink

- Python

- Signaler och system

- Automotive, AUTOSAR, mjukvaruutveckling, eller fordonskommunikationPraktiskt om tjänsten

- Omfattning: Heltid

- Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna

- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)

- Friskvårdsbidrag och pensionssparande

- Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa

- Sjukvårdsförsäkring

- Jobbdator och mobil

- Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil

- Kontor på Första långgatanSkicka in din ansökan innan 15e februari. Intervjuer sker löpande.

För frågor kontakta rekryterande chef.


Följs oss på (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

DevOps Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 9
Diadrom växer!

Just nu händer det mycket inom Diadroms fokusområde; diagnostik av mjukvara inom autotech och vi vill bli fler! Vi ser en stor efterfrågan på DevOps ingenjörer och hoppas att du vill bidra med din kompetens och expertis och bli en del av vårat team.


Arbetsuppgifter

Hos oss kommer du att utvecklas såväl tekniskt inom din roll samt inom programmering och ramverk. Du får möjlighet till personlig utveckling i form av utbildning, olika kunduppdrag samt mentorskap från erfarna medarbetare.

Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Våra kunder finns främst inom Automotive.

Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!DevOps engineer är en person som

- har en B.Sc eller M. Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område
- erfarenhet av programmering i Python
- behärskar svenska och engelska i tal och skrift
- har körkort


Det är meriterande om du har erfarenhet av

- att designa och optimera CI/CD miljöer
- Azure, Jenkins, Zuul, Gerrit eller liknande
- Kubernetes, Docker eller liknande
- automatiserad testning
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som

- ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar
- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper
- trivs att arbeta i agilt team
- gillar att vara en del av den tekniska utvecklingen
3 anledningar till varför du ska börja på Diadrom

1. Vi har in-house specialistkompetens inom IT-system och lösningar för diagnostik, vilket ger dig möjligheten genom interna utbildningar inom området. Vi erbjuder kunder vår expertkunskap inom diagnostik, t.ex. centrala stödsystem, mjukvaruladdning, konfigurering eller off-boardverktyg.

2. Vi har långvariga relationer till våra kunder. Genom nära dialog med både gruppchef, kollegor samt vår säljavdelning ger vi dig möjligheten att vara med och påverka vilka uppdrag som intresserar dig.

3. Du får vara en del av Diadroms resa, vi som bolag har funnits i 23 år. Vi prioriterar kompetensutveckling i form av interna och externa kurser, sammanhållning genom aktiviteter både på och utanför arbetet. Oavsett om du är ute på uppdrag eller in-house är vår ambition att ha en familjär känsla och att man känner sig inkluderad och delaktig.Vi erbjuder dessutom

- Personlig och yrkesmässig utveckling
- Kurser och utbildningar
- Fast månadslön & kollektivavtal
- Friskvårdbidrag
- Sjukvårdsförsäkring
- Pensionssparande
- Jobbdator, mobil och möjlighet till personalbil
- Fler förmåner via Benify
- Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg


Sista ansökningsdag är 31a januari men intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Software Developer Inbyggda system

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 11
Diadrom växer!

Vi letar just nu efter dig som vill arbeta med inbyggd mjukvara i fordonsbranschen. Vi kommer lägga stort fokus på personlig utveckling, mentorskap och spännande uppdrag. När du börjar hos oss får du tillgång till Diadrom Academy med kurser så som Diagnostik (både övergripande och merdjupgående) samt andra kurser som förbereder dig för kommande uppdrag.Arbetsuppgifter

Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och som framtida Diadromare kommer du att vara en del av dessa. Våra kunder finns främst inom Automotive.

Både hos oss och hos våra kunder arbetar vi agilt i team där du får utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen. Så tycker du om detta kommer du att trivas hos oss!En embeddedutvecklare är en person som

- har en B.Sc eller M. Sc inom datateknik, mekatronik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område
- vill jobba med mjukvaruutveckling nära hårdvaran
- intresse för språken C och/ eller C++
- kan uttrycka sig i tal och skrift både i svenska och engelska
- har körkort (eller på väg att ta)


Har du tidigare erfarenheter av att jobba som utvecklare och inbyggda system är det naturligtvis ett stort plus.Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och vi tror att du kommer att trivas och lyckas bäst i rollen om du skulle vilja beskriva dig själv som

- ansvarstagande för dina arbetsuppgifter och gärna bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar
- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper
- trivs att arbeta i agilt team
- gillar att vara en del av den tekniska utvecklingenPraktiskt om tjänsten

- Omfattning: Heltid
- Fast månadslön samt kollektivavtalsanslutna
- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)
- Friskvårdsbidrag och pensionssparande
- Tillgång till företagshälsovård för fysisk och mental hälsa
- Sjukvårdsförsäkring
- Jobbdator och mobil
- Förmånsportal via Benify och möjlighet till personalbil
- Kontor på Första långgatan
Sista ansökningsdag är 31a januari men intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan idag!

Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Business Analyst inom Automotive

Kravanalytiker
Läs mer Jan 3
Diadrom växer!
Och vi vill gärna ha med dig som är en erfaren Business Analyst med stort teknikintresse och som sätter en stolthet i dina leveranser till kund.

Arbetsuppgifter
Du tycker om att ha en bred, varierad och utåtriktad roll. Dessutom drivs du av att förstå en stakeholder, bryta ner och formulera de behov och krav som en stakeholder har så att ett team av utvecklare och testare kan utveckla det som efterfrågas på riktigt.

Tycker du dessutom om att själv vara delaktig i utvecklandet som testare, utvecklare, Data Scientist, Scrum Master eller Product Owner är det ett extra plus.

Arbetet är hybrid-remote, med goda möjligheter till flexibelt remote-arbete. Du behöver ha möjlighet att vara på plats på vårt kontor eller hos våra kunder i Göteborg.

Vi tror att du har:
- en examen som B.Sc eller M.Sc inom t ex datateknik, informatik eller systemvetenskap.
- lätt för att kommunicerar på både svenska och engelska i både tal och skrift
- ett arbetssätt där du gärna tar ett eget ansvar och tycker om att bidra med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar till ditt team.
- B-körkort för trafik inom Sverige
- några års erfarenhet som Solution Engineer/Architect eller Business/System Analyst.


För att trivas hos oss tror vi att du är:

- öppen för att lära dig mer och utveckla dina kunskaper.
- en person som gillar att dela med dig av dina kunskaper.
- en person som gillar att samarbeta, då många arbetsuppgifter kräver ett agilt arbetssätt.
- en person som agerar på eget initiativ och anser att problem är till för att lösas.
- Intresserad av ett uppdrag inom automotive.


Vi erbjuder:

- Personlig och yrkesmässig utveckling

- Kurser och utbildningar

- Fast månadslön & kollektivavtal
- Friskvårdbidrag
- Sjukvårdsförsäkring
- Pensionssparande
- Förmåner via Benify (t ex personalbil)
- Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg


Sista ansökningsdag 16 Januari. Intervjuer sker löpande.

För frågor kontakta Magnus, kontaktuppgifter finns nedan.

3 anledningar till varför du ska börja på Diadrom:

1. Vi har in-house specialistkompetens inom IT-system och lösningar för diagnostik, vilket ger dig möjlighet till interna utbildningar inom området. Vi erbjuder kunder expertkunskap inom diagnostik, t.ex. centrala stödsystem, mjukvaruladdning, konfigurering och off-boardverktyg.

2. Vi har långvariga relationer till våra kunder. Genom nära dialog med både gruppchef, kollegor samt vår säljavdelning ger vi dig möjligheten att vara med och påverka vilka uppdrag som intresserar dig.

3. Du får vara en del av Diadroms resa, vi som bolag grundades 1999. Vi prioriterar kompetensutveckling i form av interna och externa kurser, sammanhållning genom aktiviteter, både på och utanför arbetet. Oavsett om du är ute på uppdrag eller in-house är vår ambition att ha en familjär känsla och att man som medarbetare känner sig delaktig och inkluderad.


Följs oss på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare Inbyggda System

Backend-utvecklare
Läs mer Jun 13
Diadrom växer!
Just nu händer det mycket inom Diadroms specialområde; diagnostik av mjukvara inom autotech. Diadrom jobbar dels med flera nyskapande in-house projekt samtidigt som vi har bra kommunikation med våra kunder och inblick i deras projekt och behov. Vi ser en stor efterfrågan på embeddedutvecklare och hoppas att du vill bidra med din kompetens och expertis och vara en del av utvecklingen.Om dig
Är du en person som är initiativtagande och samarbetsvillig kommer du att trivas hos oss. Vi hoppas att du likt dina blivande kollegor har ett tekniskt intresse, drivs av att lära dig mer samt besitter en vilja att utvecklas. Utöver det ser vi gärna att du:

- har minst en B.Sc inom datateknik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område
- vill jobba med mjukvaruutveckling nära hårdvaran
- intresse för språken C och/ eller C++
- kan uttrycka dig i tal och skrift både i svenska och engelska
- har B körkort då många av våra kunder efterfrågar det


Det är meriterande om du:

- har intresse och kunskaper inom andra programmeringsspråk så som Python, Java, C#.Net
- har erfarenhet inom automotive och jobbat med kommunikationsprotokoll (helst inom automotive) så som CAN, DoIP, LIN, automotive Ethernet
- har erfarenhet av diagnostik av mjukvara inom autotech
Om tjänsten
Som embeddedutvecklare kommer du att få möjligheten att jobba med kollegor som besitter lång erfarenhet tillsammans med ett stort tekniskt kunnande. Under din anställning hos oss kommer du att få möjlighet till vidareutveckling inom diagnostik av Autotech genom utbildning, erfarenhetsspridning från medarbetare, samt genom de kunduppdrag och projekt som du är del av.

Du kommer att utvecklas inom programmering, både självgående och med hjälp av mentorskap från erfarna medarbetare i ditt team. Diadrom jobbar i stor utsträckning med att hjälpa våra kunder i deras befintliga projekt och du får möjlighet att vara en del i dessa. Våra kunder finns främst inom fordonsbranschen men även inom andra branscher så som medtech.
Vi skapar lösningar som uppfyller användarens krav och behov, oberoende om det är på plats hos kund eller i ett in-house projekt.

Att trivas i ett agilt team är en förutsättning för att trivas hos oss. Alla våra projekt utgår från teamet och vi tror starkt på att empower the team! Då får du utrymme att vara kreativ och vara en aktiv del av problemlösningen.

Kan du i framtiden se dig själv som en del av Diadrom? Läs vidare!Om oss
Diadrom är ett konsult- och produktbolag inom diagnostik av autotech. Företaget grundades år 1999. Våra kunder finns främst i fordonssektorn samt inom industriella maskiner, försvar, säkerhet och publik transport. Diadrom är listade på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH).

Vi värderar sammanhållning, hemmatillhörighet och trivsel. Detta är något som ständigt återkommer i arbetet hos oss med gemensamma aktiviteter och utbildningsdagar. För oss är det viktigt att vi delar med oss av vår familjära känsla, oavsett om vi är ute på uppdrag eller arbetar i ett projekt inne på kontoret. För att behålla och utveckla sammanhållningen hittar vi på roliga och gemensamma aktiviteter, med målsättning att alla känna sig delaktiga.

Vi värnar om din hälsa och ditt välmående, inte bara i form av en positiv laganda utan även genom att erbjuda friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Utöver din fasta månadslön har vi en företagsgemensam bonus i form av vinstdelning. Du får även tillgång till vår förmånsportal (Benify) med möjlighet till personalbil.Vad säger medarbetarna?
På våra digitala plattformar har flertalet kollegor varit "Veckans Diadromare" där de berättar kort om hur det är att jobba hos oss. Gå gärna in och läs samt följ oss på våra digitala plattformar - Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/).Känner du dig lockad att anta rollen som vår nya embeddedutvecklare?
Tveka inte på att skicka in din ansökan till oss! Intervjuer för tjänsten kommer att ske löpande, kontakta oss mer än gärna om du har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2022-05-31

Ansök nu

Senior Embeddedutvecklare

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jun 22
Diadrom växer!

Senior embedded utvecklare sökes för att stärka upp teamet

Arbetsuppgifter

Vårt team söker en embeddedutvecklare för vidare tjänst hos någon av våra kunder. Vi jobbar främst med kunder inom fordonsbranschen men även flertalet kunder inom andra branscher. Alla projekt och uppdrag på Diadrom är kunddrivna och du kommer att ha fokus på att skapa lösningar som uppfyller kundens och användarens behov.

När du börjat hos oss är vår första uppgift att hitta ett uppdrag som passar dig och där du har möjlighet till kompetensutveckling samt bidra med din kompetens till uppdraget. Även ute på uppdrag hos en av våra kunder har du fortsatt nära samarbete med din gruppchef. Vi på Diadrom fokuserar inte på korta, snabba lösningar utan på långsiktighet vilket innebär att uppdragen är 1-2+ år.

Vi ser gärna att Du är en person som

- har en B.Sc inom datateknik, mjukvaruutveckling eller annat relaterat tekniskt område eller en examen på högre nivå
- flerårig praktisk erfarenhet inom C och/ eller C++ utveckling
- är flytande i svenska och engelska, både tal och skrift
- tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till teamet med din kunskap, lösningsförslag och frågeställningar
- gillar att samarbeta, då många arbetsuppgifter kräver ett agilt arbetssätt
- agerar på eget initiativ och anser att problem är till för att lösas
- har B körkort då många av våra kunder efterfrågar det


Meriterande är om Du även

- har erfarenhet inom Automotive
- har erfarenhet från att ha jobbat med kommunikationsprotokoll helst inom automotive (CAN, LIN, automotive ethernet)
- har erfarenhet inom följande språk; python, Java, C#.Net,


TRE anledningar till att Du ska börja på Diadrom

- Vi erbjuder dig möjligheten att få arbeta med intressanta och utmanande projekt tillsammans med erfarna och engagerade kollegor. Vi värnar om sammanhållning, hemmatillhörighet och månar om trivsel på företaget.
- Vi har återkommande gemensamma utbildningsdagar där alla ska känna att dem är med och bidrar genom kunskapsspridning. Det är du som gör det möjligt att Diadrom ständigt utvecklas!
- Diadrom är specialister på diagnostik. Vi kompletterar kundens projektgrupp med kunskap inom diagnostik, till exempel centrala stödsystem, mjukvaruladdning, konfigurering eller off-boardverktyg. Vi lever upp till våra kunders förväntningar genom gedigen domänkunskap och fokus på att alltid leverera hög kvalitet.


Dina framtida kollegor

Vi värderar sammanhållning, hemmatillhörighet och trivsel väldigt högt. Vår ambition är att ha en familjär känsla på bolaget och att man som medarbetare är delaktig oavsett om man är ute på uppdrag hos kund eller ingår i ett in-house projekt på kontoret. Detta bidrar vi till bland annat genom:

- Gemensamma konferenser och kick-offs
- Aktiviteter både på och utanför jobbet samt utbildningsdagar tillsammans
- Månadsmöten med hela företaget, men även i tillhörande grupp


Praktiska delar

Diadrom erbjuder dig är en heltidstjänst med fast månadslön. I vårt erbjudande ingår även friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring samt flera förmåner via Benify. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna!

Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen så kontakta gärna Emma Sjöström på emma.sjostrom@diadrom.se.

Låter Diadrom spännande och ett företag som du vill jobba på? Men du tror att du saknar några av kvalifikationerna vi beskriver ovan? Skicka då in en spontanansökan via career.diadrom.se/connect (https://diadrom-my.sharepoint.com/personal/emma_sjostrom_diadrom_se/Documents/Skrivbordet/Rekrytering/Annons 2021-05-19/career.diadrom.se/connect)Följs oss gärna på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/) , Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Systemutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Maj 17
Nu har du möjlighet att få arbeta i intressanta och utmanande projekt tillsammans med erfarna och engagerade kollegor. Vi på Diadrom söker efter nya systemutvecklare och hoppas att du är just den vi söker!

På Diadrom värnar vi om ett gott samarbete, team-känsla, kundfokus och positiv arbetsmiljö. Vi är måna om trivsel och gemenskap och lägger stor vikt vid både de personliga egenskaperna och de tekniska kunskaperna.Arbetsuppgifter
Alla projekt och uppdrag på Diadrom är kunddrivna och i din roll som systemutvecklare har du fokus på att skapa lösningar som uppfyller kunders och användares behov.

Som systemutvecklare är du del av ett agilt team. I teamet ansvarar du för din egen leverans av tekniska lösningar och bidrar till teamet som helhet för att att nå uppsatta mål.

Inom systemutvecklarrollen har vi en stor bredd på uppgifter, med möjligheter att arbeta både back-end, front-end och full-stack. Teknikinnehållet i våra projekt drivs i stort av generella trender mot molnlösningar, mobila applikationer och webapplikationer.

Som systemutvecklare hos oss är du öppen för uppdrag som utförs på plats hos kund eller i projekt som drivs från vårt kontor.

Tekniskt
Hos oss är det tekniska intresset och viljan att lära och utvecklas viktigt, oavsett hur lång eller kort erfarenhet du har. Som systemutvecklare är du en person som:

- Har praktisk erfarenhet av att utveckla och skapa lösningar med C# .NET eller Java som bas.
- Har en högskoleexamen på kandidat eller master-nivå inom datateknik, mjukvaruutveckling eller relaterat tekniskt område.
- Har kunskap och erfarenhet inom agila arbetssätt
- Behärskar flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
- Vill fortsätta utvecklas tekniskt och är öppen för att lära dig nya ramverk, metoder och verktyg.


Som anställd på Diadrom kommer du få kunskaper inom diagnostik av Autotech genom utbildning, erfarenhetsspridning inom Diadrom, samt genom de kunduppdrag och projekt som du är del av.Personligt
I rollen som systemutvecklare är det viktigt med samarbete, kundorientering och konstruktivitet. Vi ser att du är en person som:

- Tycker om att arbeta i team, då samarbete i agila team är grunden i vårt arbete.
- Tar stort eget ansvar för dina egna uppgifter och bidrar till teamet som helhet med dina kunskaper, lösningsförslag och frågeställningar.
- Har en positiv inställning och anser att problem är till för att lösas.
- Ständigt vill lära mer för att ta fram en så bra lösning som möjligt för det aktuella sammanhanget.
- Är prestigelös i samarbetet med kund och kollegor, vilket innebär att fokus ligger på att ta fram den bästa lösningen givet de förutsättningar som finns.


Varför Diadrom
På Diadrom tycker vi det är viktigt med sammanhållning, hemmatillhörighet och trivsel. Vår ambition är att ha en familjär känsla inom företaget och att man känner tillhörighet till Diadrom oavsett vilket uppdrag man har för tillfället. Detta gör vi bland annat genom:

- Prestigelöst samarbete med kollegor
- Gemensamma konferenser och kick-offs
- Gemensamma aktiviteter och utbildningsdagar
- Månadsmöten där alla samlas på grupp och företagsnivå


Praktiskt om tjänsten
Vi erbjuder vi en anställning med:

- Fast månadslön
- Företagsgemensam bonus (vinstdelning)
- Kollektivavtal
- Sjukvårdsförsäkring
- Friskvårdsbidrag
- Förmånsportal och möjlighet till personalbil.


Om Diadrom
Diadrom ett mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter. Vår vision är att vara det specialistföretaget som våra kunder vänder sig för kompetens och lösningar inom diagnostik av Autotech.

Diadroms huvudkontor ligger på Första Långgatan i Göteborg. Våra kunder finns främst i Göteborgsregionen men vi arbetar även i projekt med kunder från andra delar av världen.

Följs oss gärna på Instagram (https://www.instagram.com/diadromholdingab/), Facebook (https://www.facebook.com/Diadromholdingab/) och/eller LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/diadrom/) för att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

PS
Intresserad av Diadrom men osäker på den här specifika tjänsten? Vi har många olika roller hos oss. Skicka in en ansökan i alla fall och beskriv vad som intresserar dig så hanterar vi det som en öppen ansökan.

Ansök nu