Together Tech AB jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb hos Together Tech AB i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Göteborg.

Produktutvecklare inom medicinteknik

Medicinteknisk ingenjör
Läs mer Jul 5
Vi söker dig med erfarenhet av medicinteknik och som vill utveckla framtidens produkter.Hos oss får du möjlighet att utforska nya roller och arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med idérika människor, där innovation och hållbarhet är i fokus!
Together Techsamarbetar med branschledande företag inom medicinteknik och variationen av projekt är stor. Nu letar vi efter erfarna produktutvecklare som vill använda sitt kunnande för att hjälpa våra partners ta nästa steg i sin innovationsresa.
Har du jobbat flera år med utveckling av medicintekniska produkter kan du vara den vi söker. Hos oss får du använda ditt kunnande i hela eller delar av produktutvecklingsprocessen såsom utveckling och analysering av material, konceptutveckling, översättning av användarbehov till designkrav, riskhantering, verifiering, validering, utredning av kundklagomål, projektledning av utvecklingsprojekt etc.
Läs gärna mer om vårt engagemang inom områdetMedtech | Together Tech

Din tekniska bakgrund
Akademisk examen inom medicinteknik, bioteknik, kemiteknik eller motsvarande
Flerårig arbetslivserfarenhet av utveckling av medicintekniskt klassade produkter
Djup förståelse för design control och change control
Kunskaperinom material, reagens, mjukvara/applikationer, inbyggd elektronik eller annat område kopplat till medical device
Erfarenhet av atthantera komplex dokumentation
Vana frånattäga dina projektuppgifter och driva aktiviteter framåt
God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste inom ditt kompetensområdeoch är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Sofia Nilsson, på telefon 0737 179438.

Ansök nu

Electrical Design Engineer

Hårdvarukonstruktör
Läs mer Jul 1
Are you passionate about making a real impact and contributing to the future of mobility? AtTogether Tech, we've been at the forefront of innovation for over 30 years, helping our customers enhance their products and bring groundbreaking ideas to market. We work with top talents and ambitious clients, and we're currently seeking an experienced Design Engineer specializing in electrical components to join our dynamic team.
In the role as aElectrical Design Engineer,you willbe instrumental in designing, developing, and testing electrical and electronic components for vehicles. Your work will span from conceptual phases to active development projects, collaborating closely with suppliers to set requirements and conduct technical reviews.Read more about our commitment in theMobilityarea.
Your technical bakgrund
Master's/Bachelor’s degree in in Mechatronics or Electrical Engineering
Minimum 3 years working experience from design, development and/or testing of automotive electronics
Knowledge of electrical components, circuit design and PCB/PBA
Understanding of Functional Safety (ISO26262)
Knowledge in automotive communication, like LIN, CAN and Flexray
Swedish driver’s license for cars (B)
Goodcommand of written and spoken English, professionally

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Martin Gerhauser, on +46709 52 73 69.

Ansök nu

Software Developer | Functional Safety

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Jul 4
Are you a self-driven Software Developer hungry to push the boundaries of safety-critical software? Be aparat and building the future of mobility.
We are seeking a skilled and dedicated Software Developerwith knowledge in functional safetyto join our team within our Mobility team. In this role, you will play a critical part in ensuring that our clients products meet the highest safety standards. Your work will include tasks like requirements engineering, modelling, software integration, verification planning and testing, mainly for Automotive ECUs and software. You will work closely with various stakeholders to define, allocate, and verify requirements, ensuring that the systems are both safe and reliable.Read more about our commitment intheMobilityarea.
Your technical bakgrund
Master's/Bachelor’s degree in computer science orelectrical engineering
Extensive professional knowledge and experience in programming with Embedded C, C++, Python, Mathlab/Simulink, within safety-critical automotive software development or testing
In-depth understanding of ISO 26262 and proven experience with requirement management tools like SystemWeaver, Polarion, or similar for safety-related systems
Knowledge in in vehicle communication: CAN, LIN, Flexray, Autosar, Vector
Swedish driver’s license for cars (B)
Goodcommand of written and spoken English, professionally

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Martin Gerhauser, on+46709 52 73 69.

Ansök nu

Automotive Engineers | R&D

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jun 27
Are you a passionate R&D Engineer in the automotive industry and are now seeking new, exciting challenges? Together Tech is eager to connect with driven engineers who prioritize both their professional and personal growth and thrive on continuous development!
At Together Tech, we are deeply involved in R&D projects across micromobility, cars, and heavy-duty vehicles, collaborating with leading OEMs, Tier 1 suppliers, and innovative startups.Together, based on your technical expertise and career goals, we will design a plan for your long-term assignments.We offer various opportunities in fields such as software development, functional development,system development, hardware engineering, testing, validation and verification.Read more about our commitment in theMobilityarea.
Your technical bakgrund
A Bachelor's or Master's degree in a relevant field with several years of experience in the automotive industry
You have preferable experience with some of the following areas/technologies HIL, SIL, Matlab/Simulink, CAN/CANalyzer, Autosar, C++, Python, Testing, Validation or Verification
A valid driver's license for cars
Goodcommand of written and spoken English, professionally

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Martin Gerhauser, on +46709 52 73 69.

Ansök nu

Software Developer C++

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jun 26
Together Tech creates innovative products and digital solutions. We believe in creating a dynamic workplace andencourage our engineers and developersto combine thestrong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology forcreating a more sustainable future.
As a Software Developerat Together Tech you will play a crucial role in designing, developing, and maintaining high-quality software solutions for our mobility clients. You will collaborate with cross-functional teams to define, design, and implement new features, ensuring the performance, quality, and responsiveness of our applications. Your responsibilities will include identifying and resolving performance issues, fixing bugs, and maintaining code quality, organization, and automation. Additionally, you will participate in code reviews, providing constructive feedback to team members, and staying updated with the latest industry trends and technologies to continuously improve our offerings.We offer various opportunities with our mobility clients, where projects can vary depending on your primary expertise and interests.
Your technical bakgrund
Master's/Bachelor’s degree in computer science orelectrical engineering
Extensive professionalknowledge in C++/C as well as in object-oriented programming
Strong skills in Python
Experience with 3D graphics software, such as Unreal or Unity
Goodcommand of written and spoken English, professionally
Meritorious if you have knowledge of Vred and other 3D Visualization software

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit ManagerCatherine Frövik, on +46 700 88 97 62.

Ansök nu

Cyber Security Engineer

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Jul 10
Join us as a Cyber Security Engineer and shape the future of secure technology! As a key member of our team, you will collaborate closely with software engineers, testers, and architects to develop robust cybersecurity systems and infrastructure. Your role will involve designing secure programming environments and implementing comprehensive security measures. We have various opportunities with our clients within cyber security, where you will have the chance to contribute your expertise in long-term projects.
Key Responsibilities
Design and build advanced cyber security systems and infrastructure
Develop secure programming environments and tools
Conceptualize, define, and implement security systems and architectures
Design and configure security tools and intrusion detection systems
Collaborate with cross-functional teams to ensure the security of software development projects

Your technical bakgrund
Work experience in developing security solutions in embedded environments, preferably in the automotive industry or aerospace industry
Good programming skills in C/C++ and Python
Good knowledge in areas such as cryptography, key management, firewall, software integrity, secure protocols, reverse engineering, pen-testing for embedded devices, and analyzing complex systems from a cybersecurity perspective
Experience in networks, communication protocols, cyber security standards, frameworks, and risk management
Proven capability of conceptualizing, defining, and implementing security systems and architectures, designing, and configuring security tools and intrusion detection systems
Extensive knowledge of the threat landscape of a connected device and the mitigation mechanisms needed for protection

Your personal characteristics
Being a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Håkan Rolin, on+46 709 72 71 60

Ansök nu

Cyber Security Expert, IT

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Jul 10
Together Tech is dedicated to ensure the integrity and confidentiality of our customers' digital assets. We are looking for an experienced and engaged cyber security expert who will play a key role in protecting and strengthening our customers IT environment.
You will be responsible for identifying and analyzing security risks and vulnerabilities that may exist within IT systems and applications. You will conduct threat analyses and risk assessments to identify potential vulnerabilities and develop strategies for improvement. Additionally, you will be involved with development of governance frameworks and contribute to security design and architecture in cloud and hybrid infrastructure environments. You will also develop and implement security measures and strategies to prevent and manage security incidents, while monitoring and reviewing security incidents and performing incident response to minimize damage and prevent future attack.
Your technical bakgrund
At least 4 years of experience working in cybersecurity within corporate IT
A strong background in designing and architecting secure IT systems, especially in cloud and hybrid infrastructure environments, with experience in DevSecOps practices
Knowledge and practical experience in threat analysis and risk assessments, cryptographic techniques and their application in data protection and security
Proficiency in using security tools and techniques such as firewalls, IDS/IPS, and vulnerability scanning
Understanding of Cybersecurity Governance, Requirements, Compliance (GRC) and mitigation design, preferably in the automotive domain
Knowledge in ISO 21434, ISO 24089 and ISO27000 standards
Experience from cyber security risk assessment and gap analysis
Experience from hands-on operational security monitoring in cloud environments

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Håkan Rolin, on +46 709 72 71 60.

Ansök nu

Lead Developer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jul 4
Vi söker en driven och erfaren Lead Developer som brinner för webb- och IoT-lösningar! Hos oss får du möjligheten att arbeta med innovativa projekt för att skapa smarta och uppkopplade system som förbättrar människors vardag.
Som Lead Developer ansvarar du för att leda och utveckla våra inhouse-projekt inom mjukvara. Du arbetar både tekniskt och kundnära, med ansvar för att driva våra projekt framåt. Förutom att leda design och utveckling av mjukvarulösningarna, kommer du även att vara involverad i tidiga projektdiskussioner, planera projekt samt utveckla våra processer. Du arbetar i mindre projektgrupper, främst i vår inhouse-verksamhet, men också hos våra kunder.
Dina ansvarsområden
Designa och implementera skalbara webb- och IoT-applikationer
Leda team av skickliga utvecklare och säkerställa hög kvalitet i leveranser
Samverka med stakeholders för att definiera krav och prioritera arbete
Förbättringar av utvecklingsprocesser och tekniskt mentorskap

Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom data eller närliggande område.
Minst 5 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling gärna inom C#/.NET, varav något år i en ledande roll
Erfarenhet av IoT-plattformar och protokoll
Stark förståelse för DevOps och CI/CD-processer
God kommunikationsförmåga på svenska och engelskaoch ledarskapskvaliteter

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Håkan Rolin, på telefon+46 709 72 71 60

Ansök nu

System Engineer med erfarenhet från Electromobility

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Feb 15
Var med och utveckla morgondagens fordon. Vi jobbar med våra stora fordonsutvecklare såväl som mindre bolag för att skapa elektrifierade och hållbara fordon. I roll som System Engineer kommer du utveckla, implementera och testa mjukvara och funktioner inom Electromobility tillsammans med andra erfarna ingenjörer. Baserat på din erfarenhet kan du även få en ledande roll i teamet eller på sikt växa in i en sådan roll. Läs mer om vårt engagemang inom området Mobility (https://www.togethertech.com/sv/erbjudande/mobility).

Din tekniska bakgrund

- Master-/kandidatexamen inom data, elektro eller närliggande område

- Mjukvaruutvecklare med 3-5 års arbetslivserfarenhet inom Automotive, specifikt inom Python, C, Mathlab/Simulink, Targetlink, Jira, In vehicle communication, Vector tools och ISO26262.

- Du har jobbat med kravhantering och standards i SystemWeaver

- Du har kännedom från testning i HIL och fordon

- Vi ser gärna att du har körkort (B)

- God förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska professionellt, både skriftligt och muntligt.

Dina personliga egenskaper

Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Martin Gerhauser (mailto:martin.gerhauser@togethertech.com), Business Unit Manager Automotive

Ansök nu

Junior Systemingenjör HW/IT

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Jun 12
Är du nyexaminerad eller har du jobbat något år och vill utvecklas i en junior teknisk projektledarroll? Då kan vi ha nästa steg för dig!
Som Junior Systemingenjör kommer du att arbeta med avancerade tekniska projekt hos våra kunder, som ligger i framkant inom teknik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera systemering där du förstår och bryter ner tekniska krav, samt att leda tekniska projekt och hantera kundrelationer. Vidare kommer du att arbeta med projekt inom nätverk och hårdvarunära IT.I rollenkommer du att ha många kontaktytor både internt och externt, och trivs i en social roll där du har ett delegerande ansvar. Dessutom kommer du att arbeta i ett team av likasinnade ingenjörer och samarbeta nära med andra ingenjörsgrenar för att utveckla högteknologiska produkter.En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Medborgarskap från Nato medlemsland är krav gällande säkerhetsklassat område.

Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom data, elektro eller närliggande område
Du har kunskap eller erfarenhet inom nätverk och hårdvarunära IT
Rollen förutsätter att du har medborgarskap från Nato medlemsland
God förmåga att uttrycka dig på engelska professionellt, både skriftligt och muntligt

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Susann Alsibai, på telefon +46 700 88 97 25

Ansök nu

Senior System Engineer - E-mobility

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Maj 27
Together Tech is helping our customers towards a sustainable future. In Mobility, Electrification is a key to reach the targets. We are right now looking for Senior System Engineers with experience from E-mobility.As a Senior System Engineer in E-mobility, you will develop and implement concept designs at the component, function, and system levels for high-voltage products such as battery systems, inverters, charging systems, and electric motors. You will lead and coordinate technical projects, collaborating with cross-functional teams to ensure successful project deliveries. Additionally, you will provide technical leadership and expertise to drive innovation and improvements in E-mobility, follow and implement industry best practices and safety standards for high-voltage systems, and ensure technical specifications and requirements are met throughout the product lifecycle. Read more about our commitment in theMobilityarea.
Your technical bakgrund
You have a Master or Batchelor in Electronics, Mechatronics, Control Engineering or similar
You have product knowledge in high voltage products like Battery Systems, Inverters, Changing Systems and Electrical Motors
You have worked with concept design on component, function and system level
Goodcommand of written and spoken English and Swedish, professionally

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Martin Gerhauser, on +46709 52 73 69.

Ansök nu

Junior Elektronikingenjör, Digital Hårdvara

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Jun 12
Har du intresse för digital detaljkonstruktion av kretskort?Vi söker en junior elektronikingenjör som är redo att ta sig an tekniskt avancerade uppdrag inom försvarsindustrin i Göteborg.
Som elektronikingenjör kommer du att fördjupa dig i digital detaljkonstruktion av kretskort, inklusive komponenter. Du kommer att arbeta med avancerade tekniska projekt hos våra kunder, som ligger i framkant inom teknik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera utveckling och design av digitala kretskort föranvändning i utmanande driftsmiljö. Vidare kommer duverifiera, analysera funktionalitet och prestanda för att säkerställa hög kvalitet samt ta fram underlag för produktion och supporta vid produktintegration. Dessutom kommer du att arbeta i ett team av likasinnade ingenjörer och samarbeta nära med andra ingenjörsgrenar för att utveckla högteknologiska produkter.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Medborgarskap frånNato medlemsland är krav gällande säkerhetsklassat område.

Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom Elektroteknikeller närliggande område.
Du har genom studier/arbete erfarenhet inomutvecklingsverktyg för kretskortsdesign såsomCadence/Allegro även erfarenhet avsimuleringsverktyg för digital utveckling såsomHyperlynx
Du har genom studier/arbete erfarenhet avMatlab
Rollen förutsätter att du har medborgarskap från Nato medlemsland
God förmåga att uttrycka dig på engelska professionellt, både skriftligt och muntligt

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Susann Alsibai, på telefon+46 700 88 97 25

Ansök nu

Test Automation Engineer | Mobility

Systemtestare/Funktionstestare
Läs mer Maj 22
We are seeking a highly skilled Test Automation Engineer to join our dynamic team in the automotive sector.This role involves developing and implementing tests cases and to ensure the highest quality standards for our automotive clients, with a strong emphasis on automated testing and virtual simulations in HIL/SIL environments. You will ensure effective communication, collaborate with cross-functional teams to identify and troubleshoot issues, and contribute significantly to the continuous improvement of test processes and methodologies.Read more about our commitment in theMobilityarea.
Your technical bakgrund
Master's/Bachelor’s degree in computer science, electrical engineering,mechatronics, or similar
Extensive professionalknowledge in C/C++
Experience using Vector products such as CANoe and CANalyzer
Knowledge of communication protocols (Ethernet, FlexRay, CAN, and LIN)
Some years of work experience in the automotive industry
Goodcommand of written and spoken English, professionally

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Håkan Rolin, on +46709727160.

Ansök nu

Elektronikingenjör

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Maj 22
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid.
Vi söker nu elektronikingenjörer inom både kretskortskonstruktion och mönsterkortsdesign.Som elektronikkonstruktör ansvarar du övergripande för att utforma funktionaliteten med fokus påschema, layout, komponentval, design av kretskort samt test och verifiering i elektroniklabb.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom elektronik eller närliggande område.
Elektronikingenjör med omfattande arbetslivserfarenhet inom RnD, specifikt inom kretskortskonstruktion och/eller inom mönsterkortsdesign.
Arbetsrelaterade kunskaper inom elektroniksimulering och signalintegritetssimulering.
God förmåga att uttrycka dig på svenska ochengelska professionellt, både skriftligt och muntligt.

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av den senaste teknikernoch är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Business Unit ManagerSusann Alsibai.

Ansök nu

Software developer within E-mobility

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Maj 28
Are you passionate about contributing to a sustainable future? At Together Tech, we are dedicated to helping our customers achieve their sustainability goals through innovative mobility solutions. Electrification is a key component in reaching these targets, and we are currently seeking a Software Developer with experience in E-mobility to join our team.
In the role of Software Developer within E-mobility, you will play a pivotal role in developing and implementing advanced software solutions for hardware-related products. You will design and derive test cases from software requirements, and collaborate with cross-functional teams to ensure successful project deliveries and optimal product performance. You will also ensure compliance with industry standards and best practices throughout the entire software development lifecycle.
Your technical bakgrund
Master's/Bachelor’s degree in computer science orelectrical engineering
3-5 yearsprofessionalknowledge in Matlab/Simulink and/or C++
Hands-on experience with E-mobility products like chargers, inverters, and batteries.
Proficiency in Agile methodologies, SystemWeaver, and ISO26262
A valid driver’s license
Goodcommand of written and spoken English, professionally

Your personal characteristicsBeing a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of workingandyour capability to build strongrelationships with customers and colleagues,while keeping track of the target picture. You staycurrent with industry trends andemerging technologiesand are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainabilityWe provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!
Your development & our support
Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have acollective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.
We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences.Our commitment is to give you greatconditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We takepride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024!

Learn more about us atwww.togethertech.com.
For questions regarding the position, please contact Business Unit Manager Martin Gerhauser, on +46709 52 73 69.

Ansök nu

Embedded Software Developer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 8
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid inom branscher somMedtech, Mobility och Security.
Som embeddedutvecklare finns stora möjligheter att bli en drivande kraft i olika uppdragsåväl på plats hos våra kunder eller i något av våra in-houseprojekt. Du kommer bli en del av ett team som gärna delar erfarenheter och kunskap med varandra ochmed många års samlad erfarenhet och kunskap inom produktutveckling och hela mjukvarustacken.
Tillsammans med våra kunder har vi bland annat utvecklat batteriteknik inom Medtech, molntjänst för cancerdiagnostik och HIL-testsystem.På vår hemsida kan du ta del av flercase.

Din tekniska bakgrund
Master-/Kandidatexamen inom data, elektro, mekatronik eller närliggande område.
Mjukvaruutvecklare med minst 5 årsarbetslivserfarenhetinom inbyggda system och specifikt C++ och/ellerC.
Erfarenhet iPython.
Arbetsrelaterade erfarenheter av kravhantering, mjukvaruverifiering, test och dokumentation.
God förmåga att uttrycka dig på svenska ochengelska professionellt, både skriftligt och muntligt.

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Business Unit ManagerSusann Alsibai.

Ansök nu

App developer

Applikationsutvecklare
Läs mer Maj 8
Drivs du av att utveckla appar och digitala lösningar som gör skillnad?
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid. Som Apputvecklare hos oss kommer du kunna arbeta både på uppdrag ute hos någon av våra kunder samt inhouse på vårt kontor i Göteborg. Uppdragen kan bestå i att utveckla appar inom främst iOS och Android men även diverse cross-plattformar, både vad gäller ren programmering men även med fokus på användarvänlighet och design. Vi har kunder inom de flesta branscher men troligt är att du kommer jobba inom IT & Digital Solutions, Medtech eller Automotive, både för stora globala företag och för små start-ups.

Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom relevant område och några års arbetslivserfarenhet inom app-utveckling
God förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska professionellt, både skriftligt och muntligt.
Du har erfarenhet inom användarvänlighet och design, såsom kunskap av Design Guidelines även skapa prototyper i exempelvis Figma

Vi är öppna för många olika bakgrunder och kunskaper, men vi värdesätter framför allt om du har erfarenhet inom några av dessa teknikområden:
Android (Kotlin, Java)
iOS (Swift)
Någon cross platform (t.ex. React Native, Flutter, Unity)
Javascript/Typescript, HTML & CSS
C#

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Susann Alsibai, på telefon+46 700 88 97 25

Ansök nu

Design Engineer Automotive, Interior

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Apr 25
På Together Tech är fordonsindustrin ett av våra primära fokusområden och vi strävar kontinuerligt efter att leverera högkvalitativa och innovativa lösningar.Vi söker dig som är en erfaren Fordonskonstruktör med en förkärlek för interiörområdet och en passion för att forma framtidens fordonsdesign.
I rollen kommer du att ansvara förkonstruktionsprojekt, där du självständigt använder styling-input och andra specifikationer som grund. Du kommer också att vara en del genom konstruktionsprocessen, från det inledande designkonceptet till den slutliga produktionsjämförelsen (JOB1). Genom nära samarbete med andra teammedlemmar kommer du att säkerställa att alla krav och specifikationer uppfylls inom de angivna tidsramarna och budgetarna. Läs mer om vårt engagemang inom området Mobility.

Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom mekanisk konstruktioneller närliggande område.
Fordonskonstruktör mednågra års erfarenhet och gärna interiörområdet
Du har djupgående erfarenhet av CAD-verktyget CATIA även arbetat med 3DPMI och TeamCenter
Erfarenhet av hela processen från styling till FDJ och slutligen JOB1 är meriterande
God förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska professionellt, både skriftligt och muntligt

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Martin Gerhauser, på telefon0709 527 369

Ansök nu

Produktutvecklare inom MedTech

Produktutvecklare
Läs mer Apr 17
Vi söker dig med erfarenhet av medicinteknik och som vill utveckla framtidens produkter. Hos Together Tech får du möjlighet att utforska nya roller och arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med idérika människor, där innovation och hållbarhet är i fokus!
Vi samarbetar med branschledande företag inom medicinteknik och variationen av projekt är stor. Nu letar vi efter produktutvecklare som vill använda sitt kunnande för att hjälpa våra partners ta nästa steg i sin innovationsresa. Det kan handla om hela eller delar av produktutvecklingsprocessen såsom utveckling och analysering av material, konceptutveckling, översättning av användarbehov till designkrav, riskhantering, verifiering, validering, utredning av kundklagomål eller annat.
Läs gärna mer om vårt engagemang inom området Medtech | Together Tech.

Din tekniska bakgrund
Master-/Kandidatexamen inom medicinteknik, bioteknik, kemiteknik eller närliggande område.
Har flerårig erfarenhet av utveckling av medicintekniskt klassade produkter.
Djup förståelse för design control och change control.
Kunnig inom material, reagens, mjukvara/applikationer, inbyggd elektronik eller annat område kopplat till medical device.
Skicklig på att hantera komplex dokumentation.
Äger dina projektuppgifter och driver aktiviteter framåt.
Har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av den senaste utvecklingen inom ditt områdeoch är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Sofia Nilsson(0737-179438)eller Claes Jonsson(0700-889729).

Ansök nu

QA / RA MedTech

Produktutvecklare
Läs mer Apr 17
Vi söker dig med erfarenhet av medicinteknik och som vill utveckla framtidens produkter. Hos oss påTogether Tech får du möjlighet att utforska nya roller och arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med idérika människor, där innovation och hållbarhet är i fokus!
Vi samarbetar med många branschledande företag inom medicinteknik och variationen av projekt är stor. Nu letar vi efter produktutvecklare som vill använda sitt kunnande för att hjälpa våra partners ta nästa steg i sin innovationsresa. Det kan handla om kvalitetssäkring i hela eller delar av produktutvecklingsprocessen eller stöttning i regulatoriska frågor inom olika medicintekniska områden såsom material, reagens, inbyggd elektronik och mjukvara/applikationer.
Läs gärna mer om vårt engagemang inom området Medtech | Together Tech

Din tekniska bakgrund
Master-/Kandidatexamen inom medicinteknik, bioteknik, kemiteknik eller närliggande område
Du har flerårig erfarenhet av arbete med quality assurance eller regulatory affairs inom medicinteknisk produktutveckling
Skicklig på att hantera komplex dokumentation
Äger dina projektuppgifter och driver aktiviteter framåt
Har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av den senaste utvecklingen inom ditt områdeoch är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid.Hos oss arbetar du tillsammans med andra ingenjörer med viljan att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Sofia Nilsson,på telefon 0737-179438.

Ansök nu

Project Manager | Mobility

Civilingenjör, maskin
Läs mer Apr 9
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid.
Vårt erfarna Mobility-team i Göteborgser framtida möjligheter att utöka med både seniora och juniora projektledare.Som GDL har du en projektledande roll med fokus på löpande uppdateringar av interiöra och exteriöra detaljer inom fordonsindustrin. Du blir del av ett agilt team med ansvar för att driva och säkerställa tid, kvalité och kostnad inom specifikt område och gentemot projektplan. Du kommer att arbeta brett och i nära samarbete med såväl interna som externa intressenter så som produktägare och underleverantörer.Läs mer om vårt engagemang inom området Mobility.

Din tekniska bakgrund
Master-/Kandidatexamen inom Maskin, Mekanik, Industriell ekonomi ellernärliggande område.
Du har erfarenhet avatt driva och koordinera projekt inom fordonsindustrinsamt att arbeta gentemot flera kontaktytor.
God förmåga att uttrycka dig på svenska ochengelska professionellt, både skriftligt och muntligt.
Extra plus är erfarenhet inom Catia, KDP, Teamcenter samt materialkunskap.

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. I projektledarrollen är duenlagspelare med högt driv och en "can do"-attityd. Du är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till utvecklinggenom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten kontakta BUM Anders Lüborg,0700-889796eller BUM Martin Gerhauser,0709-527369.

Ansök nu

Elektronikutvecklare

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Apr 9
Är du en innovativ och driven elektronikutvecklare som vill göra verklig skillnad?
Som Elektronikutvecklare hos oss kommer du arbeta med spännande projekt där vi ofta utvecklar medicintekniska produkter från idé till produktionsstart. I rollen har du möjlighet att växla mellan att vara aktiv i vår in-house utveckling och i uppdrag hos våra kunder. Du blir del av ett dynamiskt team med passionerade ingenjörer med olika spetskompetenser som brinner för att skapa innovativa lösningar som förbättrar människors liv.På Together Tech angriper vi utvecklingsutmaningar på ett pragmatiskt och prestigelöst sätt med kundens behov i fokus.
I rollen kommer du bland annat att hantera kravformulering baserat på detaljerade kundspecifikationer och regulatoriska krav samt bryta ner produktkrav till system- och funktionsbeskrivningar. Dessutom kommer du jobba med komponentval och schemaritning. Rollen inkluderar även arbete med PCB-design i Altium Designer och prototyputvärdering i labbmiljö.
Medicinteknisk produktutveckling är ett av våra stora fokusområden men rollen begränsas inte till branschen utan du har möjlighet att utvecklas inom flera branscher i lärorika uppdrag.

Din tekniska bakgrund
Civil-/Högskoleexamen inom Elektronik, Biomekanik eller motsvarande område
Du har minst 1års arbetslivserfarenhet inom RnD, specifikt i PCB-design med Altium Designer
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
Uppskattar problemlösning och har ett öga för detaljer
Erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och programmering av inbyggda system är meriterande

Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom ditt område och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik – eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024!

Besök gärna vår hemsidaoch läs mer om affärsområdetMedtechoch våra kundcase.Blir du lika inspirerad som vi?
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Niclas Gustafsson Business Unit Manager Electronics and Medical Device,0738-027678.

Ansök nu

Unreal Artist | Mobility

3D artist/3D-grafiker
Läs mer Mar 26
Do you have a creative mind for design and a passion for overcoming artistic challenges? Join us in a dynamic environment where designer, engineers and developers merge technical expertise with innovation for a sustainable future.

As an Unreal Artist you will be at the forefront of creating top notch CGI content for our customers within the automotive industry and you will be focusing on cinematic and imagery projects with your expertise in Unreal. Your work will also encompass optimizing CAD and scene performance. You will work cross projects and play a crucial role in the team, working closely with your team to ensure the best results.

Your technical bakgrund

- Master's/Bachelor’s degree in Graphic Design, Interaction Design or related field

- You're a skilled Unreal with an impressive portfolio

- Proficiency in Blueprint and Adobe suite

- Proficiency in optimizing CAD and scene performance.

- Proficiency in English, knowledge of Swedish is a plus

- Previous experience in VRED, 3ds Max, Vray is meritorious

- Previous experience in the automotive field and knowledge in C++ is meritorious

Your personal characteristics

Being a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of working and your capability to build strong relationships with customers and colleagues, while keeping track of the target picture. You stay current with industry trends and emerging technologies and are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainability
We provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

For questions regarding the position, please contact Catherine Frövik (mailto:catherine.frovik@togethertech.com), Business Unit Manager Automotive

Ansök nu

Electrical System Design Engineer

Hårdvarukonstruktör
Läs mer Mar 11
Do you want to make a difference and contribute to the future of mobility?

Together Tech have helped our customers to develop their products and brought innovation to market for more than 30 years. We continue to work with top talents and demanding customers and are now looking for an experienced Design Engineer within electrical systems. You will work with designing, developing, and testing electrical, and electronics components often linked to electromobility (Motors, inverters and batteries). It could be in concept phases as well as during development projects. The work is carried out in cross functional teams where you will be the hardware responsible. Read more about our commitment in the Mobility (https://www.togethertech.com/en/services/mobility) area.

Your technical bakgrund

- Master's/Bachelor’s degree in Mechatronics or Electrical Engineering

- Minimum 5 years experience from design, development and/or testing of automotive electronics

- Knowledge in electrical design tools like Altium, CAD or Candence

- Knowledge of electrical components, circuit design and PCB/PBA

- Understanding of Functional Safety and ISO26262

- Experience working with in vehicle communication like CAN, LIN or Flexray

- Good command of written and spoken English, professionally

Your personal characteristics
Being a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of working and your capability to build strong relationships with customers and colleagues, while keeping track of the target picture. You stay current with industry trends and emerging technologies and are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainability
We provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

For questions regarding the position, please contact Martin Gerhauser (mailto:martin.gerhauser@togethertech.com), Business Unit Manager Automotive

Ansök nu

Group Design Lead Mobility

Civilingenjör, maskin
Läs mer Mar 14
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid.

Vårt erfarna Mobility-team i Göteborg ser framtida möjligheter att utöka med både seniora och juniora projektledare. Som GDL har du en projektledande roll med fokus på löpande uppdateringar av interiöra och exteriöra detaljer inom fordonsindustrin. Du blir del av ett agilt team med ansvar för att driva och säkerställa tid, kvalité och kostnad inom specifikt område och gentemot projektplan. Du kommer att arbeta brett och i nära samarbete med såväl interna som externa intressenter så som produktägare och underleverantörer. Läs mer om vårt engagemang inom området Mobility (https://www.togethertech.com/sv/erbjudande/mobility).

Din tekniska bakgrund

- Master-/Kandidatexamen inom Maskin, Mekanik, Industriell ekonomi eller närliggande område.

- Du har erfarenhet av att driva och koordinera projekt samt att arbeta gentemot flera kontaktytor.

- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska professionellt, både skriftligt och muntligt.

- Extra plus är erfarenhet inom Catia, KDP, Teamcenter samt materialkunskap.

Dina personliga egenskaper

Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. I projektledarrollen är du en lagspelare med högt driv och en "can do"-attityd. Du är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till utveckling genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

För frågor kring den aktuella tjänsten kontakta BUM Anders Lüborg (mailto:anders.luborg@togethertech.com), 0700-889796 eller BUM Martin Gerhauser (mailto:martin.gerhauser@togethertech.com), 0709-527369.

Ansök nu

Cyber Security Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Mar 7
Join us as a Cyber Security Engineer and shape the future of secure technology. As a Cyber Security Engineer, you will be a valued member of an agile team. You will collaborate closely with other software engineers, testers, and architects within the software development. You will design and build cyber security systems and infrastructure by developing secure programming environments. You will be responsible for conceptualizing, defining, and implementing security systems and architectures, as well as designing, configuring security tools and intrusion detection systems.

Your technical bakgrund

- Work experience in developing security solutions in embedded environments, preferably in the automotive industry or aerospace industry

- Good programming skills in C/C++ and Python

- At least a B.Sc. degree in softwarer engineering or another related field

- Good knowledge in areas such as cryptography, key management, firewall, software integrity, secure protocols, reverse engineering, pen-testing for embedded devices, and analyzing complex systems from a cybersecurity perspective

- Experience in networks, communication protocols, cyber security standards, frameworks, and risk management

- Proven capability of conceptualizing, defining, and implementing security systems and architectures, designing, and configuring security tools and intrusion detection systems

- Extensive knowledge of the threat landscape of a connected device and the mitigation mechanisms needed for protection

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)Contact:

Håkan Rollin, Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Software Developer - Control Systems

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Mar 6
Är du en passionerad automotive utvecklare redo att ta dig an framtidens utmaningar?

Vi söker en engagerad utvecklare som vill vara med och driva innovation inom fordonsindustrin. I rollen kommer du att ansvara för att utveckling av styrsystemet i fordon. Du kommer att arbeta nära ditt team av ingenjörer för att designa, implementera och testa programvaran. Tillsammans med ett team av erfarna ingenjörer kommer du att utveckla innovativa lösningar som hjälper våra kunder skapa säkrare, mer effektiva uppkopplade fordon. Läs mer om vårt engagemang inom området Mobility (https://www.togethertech.com/sv/erbjudande/mobility).

Vem är du?

- Har minst en kandidatexamen inom datavetenskap eller ett relaterat område

- Har 2+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling och erfarenhet inom automotive

- Besitter färdigheter i C, Python och Git

- Har erfarenhet av CAN-konfiguration, MCU-konfiguration och verifiering

- Har erfarenhet av fordonsystem, bootloaders och debuggers

- Är strukturerad med utmärkt problemlösnings- och analytiska färdigheter

- Erfarenhet av AUTOSAR BSW-konfiguration och/eller Aurix MCU-konfiguration är meriterande

- God förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska professionellt, både skriftligt och muntligt

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

Kontakt:

Håkan Rolin, Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Cyber Security Expert

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Mar 7
Together Tech is dedicated to ensure the integrity and confidentiality of our customers' digital assets. We are looking for an experienced and engaged cyber security expert who will play a key role in protecting and strengthening our customers IT environment.

You will be responsible for identifying and analyzing security risks and vulnerabilities that may exist within IT systems and applications. You will conduct threat analyses and risk assessments to identify potential vulnerabilities and develop strategies for improvement. Additionally, you will be involved with development of governance frameworks and contribute to security design and architecture in cloud and hybrid infrastructure environments. You will also develop and implement security measures and strategies to prevent and manage security incidents, while monitoring and reviewing security incidents and performing incident response to minimize damage and prevent future attack.

Your technical bakgrund

- At least 4 years of experience working in cybersecurity within corporate IT.

- A strong background in designing and architecting secure IT systems, especially in cloud and hybrid infrastructure environments, with experience in DevSecOps practices.

- Knowledge and practical experience in threat analysis and risk assessments, cryptographic techniques and their application in data protection and security.

- Proficiency in using security tools and techniques such as firewalls, IDS/IPS, and vulnerability scanning.

- Understanding of Cybersecurity Governance, Requirements, Compliance (GRC) and mitigation design, preferably in the automotive domain.

- Knowledge in ISO 21434, ISO 24089 and ISO27000 standards.

- Experience from cyber security risk assessment and gap analysis.

- Experience from hands-on operational security monitoring in cloud environments.

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)Contact:

Håkan Rolin, Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Systems Engineer, Sustainable Batteries & Power Systems

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Feb 6
We are currently seeking a talented Systems Engineer within Battery and Power Systems to play a key role in our mission towards a better world!
As a Systems Engineer specializing in Battery and Power Systems, you will be at the forefront of developing electricity-dependent products with a strong emphasis on sustainable design for our customers. Your responsibilities will include concept design, architecture, and defining components interfaces. You will also be involved in testing and implementing energy-efficient strategies to ensure alignment with extended product lifespan and circular design principles. Join us in creating a more sustainable tomorrow through innovative engineering and a dedication to circular design principles.

Your technical bakgrund

- Bachelor's or master’s degree in Power Electronics, Sustainable Energy, or similar field

- Minimum of 4 years of relevant working experience

- Team-oriented with strong interpersonal skills to build relations with stakeholders

- Expertise in system development for sustainable power systems

- Knowledge of energy management or labeling regulations and industry standards

- Awareness of material selection implications, including conflict minerals and critical materials

- Understanding of social and environmental implications along the full life cycle of a product

- Experience in the implementation of ISO 50001 is meritorious

Together Tech for sustainability
We provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

For questions regarding the position, please contact Karina Bret (mailto:karina.bret@togethertech.com ), Business Unit Manager Sustainability

Ansök nu

Sustainability Analysts | Regulatory Compliance

Kvalitetsingenjör, textil, trä, glas, förpackningar
Läs mer Feb 27
We are currently seeking a talented Sustainability Analysts to play a key role in our mission towards a better world! As a Sustainability Analyst specializing in Regulatory compliance, you will be involved in the verification of the different regulations that a product shall comply with, to be sustainable and in accordance with the increasing regulations in the sustainability field. Your responsibilities will include tracking the regulatory changes related to sustainability, ensuring compliance with existing and upcoming regulations, and providing advice to the companies that require help to identify the risks and opportunities in their regulatory compliance programs. You will also generate proposals for the strategies to be implemented in the product development process or the business models to ensure compliance and long-term sustainability of the products or processes related. As a product development company, we focus on product compliance, but we understand the importance of the business strategy for the sustainability profile of a product.

Your technical bakgrund

- Bachelor's or master’s degree in Sustainable Business, Quality Assurance, Environmental Engineering, Industrial Econology or similar

- Minimum of 3 years of work experience in one or more of the following fields: CSRD and ESRS methodology and previous work done in other ESG reporting frameworks (GRI, SASB, TCFD-IFRS, TNFD, CDP, ISSB, IIRC, Global Compact, etc)

- Verification of regulatory compliance of the product (like REACH, RoHS, WEEE, Batteries Directive, ELV, Ecodesign Directive, Conflict Minerals, etc)

- Design and implementation of Sustainability Related Management Systems(ISO 14001, ISO 50001, ISO 26000, ISO 45001)

- Due diligence and supply chain traceability process (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains, CSDDD, C-BAM, Modern Slavery Act, Supply Chain Due Diligence Act, Norway Transparent Act, etc)

Your personal characteristics
Being a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of working and your capability to build strong relationships with customers and colleagues, while keeping track of the target picture. You stay current with industry trends and emerging technologies and are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainability
We provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

For questions regarding the position, please contact Karina Bret (mailto:julia.adamsson@togethertech.com), Business Unit Manager Sustainability

Ansök nu

Embedded Software Developer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 15
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid inom branscher som Medtech, Mobility och Security. (https://www.togethertech.com/sv/erbjudande)

Som embeddedutvecklare finns stora möjligheter att bli en drivande kraft i
olika uppdrag såväl på plats hos våra kunder eller i något av våra
in-houseprojekt. Du kommer bli en del av ett team som gärna delar erfarenheter och kunskap med varandra och med många års samlad erfarenhet
och kunskap inom produktutveckling och hela mjukvarustacken.

Tillsammans med våra kunder har vi bland annat utvecklat batteriteknik inom Medtech, molntjänst för cancerdiagnostik och HIL-testsystem. På vår hemsida kan du ta del av fler case (https://www.togethertech.com/sv/case).

Din tekniska bakgrund

- Master-/Kandidatexamen inom data, elektro, mekatronik eller närliggande område.

- Mjukvaruutvecklare med minst 5 års arbetslivserfarenhet inom inbyggda system och specifikt C++ och/eller C.

- Erfarenhet i Python.

- Arbetsrelaterade erfarenheter av kravhantering, mjukvaruverifiering, test och dokumentation.

- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska professionellt, både skriftligt och muntligt.

Dina personliga egenskaper

Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Business Unit Manager Susann Alsibai (mailto:susann.alsibai@togethertech.com).

Ansök nu

Software Developer, Automotive

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 16
Join the mobility team as a Software Developer within electromobility and use your experience to shape the future of electric vehicles. The role as Software Developer involves designing, developing, and verifying software functions according to specified requirements, with a responsibility for documenting the implemented solutions. You will be a part of designing software test cases and conducting tests to ensure the functionality meets the desired standards. You will work closely with your team in an agile environment and in cross-funtional teams, to develop innovation within the automotive industry! Read more about our commitment in the Mobility (https://www.togethertech.com/en/services/mobility) area.

Your technical bakgrund

- Master's/Bachelor’s degree in related field

- 3 years’ experience in software development in Automotive and, specially in Python, C/C ++, Matlab/simulink

- Experience in using Vector tools (CANoe/ CANalyzer)

- Proficiency in developing software requirements, designing comprehensive software test cases, and executing thorough testing processes

- Good command of written and spoken English, and Swedish is considered a plus

Your personal characteristics
Being a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of working and your capability to build strong relationships with customers and colleagues, while keeping track of the target picture. You stay current with industry trends and emerging technologies and are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainability
We provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

For questions regarding the position, please contact Catherine Frövik (mailto:catherine.frovik@togethertech.com), Business Unit Manager Automotive

Ansök nu

Fullstack-utvecklare

Frontend-utvecklare
Läs mer Feb 16
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid.

Vi söker en erfaren fullstackutvecklare som uppskattar tjusningen med komplex backend och användarvänlig frontend. Som utvecklare kommer du jobba tvärfunktionellt och ansvara för att designa, implementera och underhålla både frontend- och backend-komponenter av system.

Din tekniska bakgrund

- Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom fullstackutveckling.

- Erfarenhet av att driva projekt framåt.

- Master-/Kandidatexamen inom IT, data eller närliggande område.

- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska professionellt, både skriftligt och muntligt.

Du har erfarenhet och kunskap inom några av följande områden:

- C#, .Net, React och JavaScript/TypeScript

- Azure, AWS eller andra molnplattformar

- Erfarenhet av att utveckla APIer

- Mikrotjänstarkitektur

- Kunskap om bästa praxis inom OOP, designmönster och ren kod-principer

Dina personliga egenskaper

Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Business Unit Manager Susann Alsibai (mailto:susann.alsibai@togethertech.com), +46700889725

Ansök nu

Produktutvecklare | Medtech

Produktutvecklare
Läs mer Jan 23
Vi söker dig med erfarenhet inom medicinteknik och som vill utveckla framtidens produkter. Hos Together Tech får du möjlighet att utforska nya roller och arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med idérika människor, där innovation och hållbarhet är i fokus!

Vi samarbetar med många bransch ledande företag inom medicinteknik och variationen av projekt är stor. Arbetsuppgifter i våra uppdrag kan vara utveckling och analysering av material, konceptutveckling, översättning av användarbehov till designkrav, riskhantering, verifiering, validering, utredning av kundklagomål, hantering av kvalitetsprocesser och produktionsoptimering bland annat. Läs gärna mer om vårt engagemang inom området Medtech | Together Tech (https://www.togethertech.com/sv/erbjudande/medtech)

Vem är du?

- Du har minst kandidatexamen inom medicinteknik, bioteknik, kemiteknik eller motsvarande

- Du har flerårig erfarenhet av arbete med exempelvis produktutveckling, Design Control, laboratorieanalyser, metodutveckling, produktionsutveckling, Quality Assurance eller Regulatory Affairs

- Erfarenhet att arbeta i en regulatoriskt styrd miljö

- En lagspelare med utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga

- Du äger dina projektuppgifter och driver aktiviteter framåt

- Goda språkkunskaper i både svenska och engelska

I gengäld erbjuder vi dig

- Djup och bred kunskap inom produktutveckling inom olika branscher

- En företagskultur där det är högt i tak för din personlighet och dina idéer och som främjar mångfald och inkludering

- En arbetsmiljö där du uppmuntras att kombinera dina tekniska kunskaper med viljan att utmana teknikens gränser för att skapa en mer hållbar framtid

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com.

Kontakt:

Sofia Nilsson (mailto:sofia.nilsson@togethertech.com), Business Unit Manager Medical Device

Ansök nu

Cybersecurity Expert - Enterprise IT

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Okt 4
Together Tech is dedicated to ensure the integrity and confidentiality of our customers' digital assets. We are looking for an experienced and engaged cyber security expert who will play a key role in protecting and strengthening our customers IT environment.

You will be responsible for identifying and analyzing security risks and vulnerabilities that may exist within IT systems and applications. You will conduct threat analyses and risk assessments to identify potential vulnerabilities and develop strategies for improvement. Additionally, you will be involved with development of governance frameworks and contribute to security design and architecture in cloud and hybrid infrastructure environments. You will also develop and implement security measures and strategies to prevent and manage security incidents, while monitoring and reviewing security incidents and performing incident response to minimize damage and prevent future attack.

What we are looking for:

- At least 4 years of experience working in cybersecurity within corporate IT.

- A strong background in designing and architecting secure IT systems, especially in cloud and hybrid infrastructure environments, with experience in DevSecOps practices.

- Knowledge and practical experience in threat analysis and risk assessments, cryptographic techniques and their application in data protection and security.

- Proficiency in using security tools and techniques such as firewalls, IDS/IPS, and vulnerability scanning.

- Understanding of Cybersecurity Governance, Requirements, Compliance (GRC) and mitigation design, preferably in the automotive domain.

- Knowledge in ISO 21434 and ISO 24089 standards.

In return, we offer you:

- Deep knowledge of product development within various industries,

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

- Great opportunities for continuous development in an expanding consulting firm.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact:

Håkan Rolin, (mailto:hakan.rolin@togethertech.com) Business Unit Manager Software Development.

Ansök nu

Backend utvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 29
På Together Tech är vi stolta över att ligga i framkant av innovation och samarbeta med olika slags kunder, från stora globala företag till spännande startups. Vi söker en utvecklare som har förmågan att ta ledningen och driva projekt framåt i uppdrag hos våra kunder som senior utvecklare och/eller teknisk lead. Du kommer att ansvara för att designa, implementera och underhålla backend-komponenter och system. Vidare kommer du samarbeta med tvärfunktionella agila team för att definiera, designa och implementera nya funktioner.

Vem är du?

- Du har minst en kandidatexamen i IT, datavetenskap eller liknande

- 5 års erfarenhet eller motsvarande kompetens inom fullstackutveckling.

- Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift

- En flexibel och lösningsorienterad lagspelare med utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga

- Meriterande om du har erfarenhet av systemarkitektur och ledande roller

- Meriterande om du även har erfarenhet av frontendutveckling, inom t.ex. React

Du har erfarenhet och kunskap inom några av följande områden

- C#, .Net, Java

- React, Angular och JavaScript/TypeScript

- Azure, AWS eller andra molnplattformar

- Erfarenhet av att utveckla APIer

- Mikrotjänstarkitektur

- Kunskap om bästa praxis inom OOP, designmönster och ren kod-principer

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Annika von Hofsten (mailto:annika.von.hofsten@togethertech.com)

Ansök nu

Mechatronics Engineer – Mobility

Systemtestare
Läs mer Okt 2
We're seeking an Mechatronics Engineer who's previous experience from the mobility industry. As a Mechatronics Engineer you will be at the forefront of developing cutting-edge heavy-duty vehicle chassis systems, such as electric air compressor and brakes. Your role will involve the responsibility of ensuring that feature validation and fault tracing are performed efficiently using automotive software tools like CANalyzer/CANoe. You will be supporting both local teams in the development of next generation systems as well as remote teams in other parts of the world.

What we are looking for:

- A BSc or MSc in Mechatronics, Electronics or similar.

- Proficiency in automotive software tools such as CANalyzer/CANoe for feature verification and fault tracing.

- You have the ability to communicate with different people whether you are in a workshop or in a project meeting.

- You're naturally curious and not afraid to handle new responsibilities, even if you haven't encountered them before.

- About 4 years relevant working experience.

- You are a hands-on person who likes the mix of working at your desk but also to spend time in vehicle or other test environments.

- Meritorious if you are familiarity with Systemweaver and knowledge of Functional Safety concepts.

In return, we offer you:

- Deep knowledge of product development within various industries.

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

- Great opportunities for continuous development in an expanding consulting firm.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact:

Håkan Rolin (mailto:hakan.rolin@togethertech.com), Business Unit Manager Software Development.

Ansök nu

Software Developer | Mobility Control Systems

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 17
Vi söker en engagerad och erfaren utvecklare inom Mobilty!

I rollen kommer du att ansvara för att utveckla för styrsystemet i fordon. Du kommer att arbeta nära ditt team av ingenjörer för att designa, implementera och testa programvaran. Tillsammans med ett team av erfarna ingenjörer kommer du att utveckla innovativa lösningar som hjälper våra kunder skapa säkrare, mer effektiva uppkopplade fordon.

Vem är du?

- Har minst en kandidatexamen inom datavetenskap eller ett relaterat område.

- Har 2+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling och erfarenhet inom automotive.

- Besitter starka färdigheter i C, Python och Git.

- Har erfarenhet av CAN-konfiguration, MCU-konfiguration och verifiering.

- Har erfarenhet av fordonsystem, bootloaders och debuggers.

- Är strukturerad med utmärkta problemlösnings- och analytiska färdigheter.

- Erfarenhet av AUTOSAR BSW-konfiguration och/eller Aurix MCU-konfiguration är meriterande.

- Svenska i tal och skrift.

I gengäld erbjuder vi dig:

- Djup och bred kunskap inom produktutveckling inom olika branscher.

- En företagskultur där det är högt i tak för din personlighet och dina idéer och som främjar mångfald och inkludering.

- En arbetsmiljö där du uppmuntras att kombinera dina tekniska kunskaper med viljan att utmana teknikens gränser för att skapa en mer hållbar framtid.

- Stora möjligheter till ständig utveckling i ett växande konsultbolag.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt.

Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com.

Kontakt:

Håkan Rolin, (mailto:hakan.rolin@togethertech.com) Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Software Developer | Mobility Control Systems

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 16
Vi söker en engagerad och erfaren utvecklare inom Mobilty!

I rollen kommer du att ansvara för att utveckla för styrsystemet i fordon. Du kommer att arbeta nära ditt team av ingenjörer för att designa, implementera och testa programvaran. Tillsammans med ett team av erfarna ingenjörer kommer du att utveckla innovativa lösningar som hjälper våra kunder skapa säkrare, mer effektiva uppkopplade fordon.

Vem är du?

- Har minst en kandidatexamen inom datavetenskap eller ett relaterat område.

- Har 2+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling och erfarenhet inom automotive.

- Besitter starka färdigheter i C, Python och Git.

- Har erfarenhet av CAN-konfiguration, MCU-konfiguration och verifiering.

- Har erfarenhet av fordonsystem, bootloaders och debuggers.

- Är strukturerad med utmärkta problemlösnings- och analytiska färdigheter.

- Erfarenhet av AUTOSAR BSW-konfiguration och/eller Aurix MCU-konfiguration är meriterande.

- Svenska i tal och skrift.

I gengäld erbjuder vi dig:

- Djup och bred kunskap inom produktutveckling inom olika branscher.

- En företagskultur där det är högt i tak för din personlighet och dina idéer och som främjar mångfald och inkludering.

- En arbetsmiljö där du uppmuntras att kombinera dina tekniska kunskaper med viljan att utmana teknikens gränser för att skapa en mer hållbar framtid.

- Stora möjligheter till ständig utveckling i ett växande konsultbolag.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt.

Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com.

Kontakt:

Håkan Rolin, (mailto:hakan.rolin@togethertech.com) Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Cyber Security Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 19
Join us as a Cybersecurity Engineer and shape the future of secure technology. As a Cybersecurity Engineer, you will be a valued member of an agile team. You'll collaborate closely with other software engineers, testers, and architects within the software development. You will design and build cyber security systems and infrastructure by developing secure programming environments. You will be responsible for conceptualizing, defining, and implementing security systems and architectures, as well as designing, configuring security tools and intrusion detection systems.

Who we are looking for

- Work experience in developing security solutions in embedded environments, preferably in the automotive industry or aerospace industry.

- Good programming skills in C/C++ and Python.

- At least a B.Sc. degree in Software, Electrical or Computer engineering, or another related field.

- Good knowledge in areas such as cryptography, key management, firewall, software integrity, secure protocols, reverse engineering, pen-testing for embedded devices, and analyzing complex systems from a cybersecurity perspective.

- Experience in networks, communication protocols, cyber security standards, frameworks, and risk management.

- Proven capability of conceptualizing, defining, and implementing security systems and architectures, designing, and configuring security tools and intrusion detection systems.

- Extensive knowledge of the threat landscape of a connected device and the mitigation mechanisms needed for protection.

In return, we offer you

- A challenging and fulfilling work environment where your ideas will be heard and valued.

- Great opportunities for continuous development in an expanding consulting firm.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical. knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

- Deep knowledge of product development within various industries

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact:

Håkan Rollin (mailto:hakan.rolin@togethertech.com), Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Cybersecurity Expert - Enterprise IT

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Jan 19
Together Tech is dedicated to ensure the integrity and confidentiality of our customers' digital assets. We are looking for an experienced and engaged cyber security expert who will play a key role in protecting and strengthening our customers IT environment.

You will be responsible for identifying and analyzing security risks and vulnerabilities that may exist within IT systems and applications. You will conduct threat analyses and risk assessments to identify potential vulnerabilities and develop strategies for improvement. Additionally, you will be involved with development of governance frameworks and contribute to security design and architecture in cloud and hybrid infrastructure environments. You will also develop and implement security measures and strategies to prevent and manage security incidents, while monitoring and reviewing security incidents and performing incident response to minimize damage and prevent future attack.

What we are looking for:

- At least 4 years of experience working in cybersecurity within corporate IT.

- A strong background in designing and architecting secure IT systems, especially in cloud and hybrid infrastructure environments, with experience in DevSecOps practices.

- Knowledge and practical experience in threat analysis and risk assessments, cryptographic techniques and their application in data protection and security.

- Proficiency in using security tools and techniques such as firewalls, IDS/IPS, and vulnerability scanning.

- Understanding of Cybersecurity Governance, Requirements, Compliance (GRC) and mitigation design, preferably in the automotive domain.

- Knowledge in ISO 21434, ISO 24089 and ISO27000 standards.

- Experience from cyber security risk assessment and gap analysis.

- Experience from hands-on operational security monitoring in cloud environments.

In return, we offer you:

- Deep knowledge of product development within various industries.

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong. technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

- Great opportunities for continuous development in an expanding consulting firm.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact:

Håkan Rolin, (mailto:hakan.rolin@togethertech.com) Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Elektronikingenjör

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Jan 25
Together Tech är med och utvecklar innovativa produkter och digitala lösningar. Vi tror på att skapa en inkluderande, dynamisk arbetsplats och uppmuntrar våra medarbetare att kombinera sin starka tekniska kompetens med viljan att utmana för att skapa en mer hållbar framtid.

Vi söker nu elektronikingenjörer inom både kretskortskonstruktion och mönsterkortsdesign. Som elektronikkonstruktör ansvarar du övergripande för att utforma funktionaliteten med fokus på schema, layout, komponentval, design av kretskort samt test och verifiering i elektroniklabb.

En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.

Din tekniska bakgrund

- Master-/kandidatexamen inom elektronik eller närliggande område.

- Elektronikingenjör med omfattande arbetslivserfarenhet inom RnD, specifikt inom kretskortskonstruktion och/eller inom mönsterkortsdesign.

- Arbetsrelaterade kunskaper inom elektroniksimulering och signalintegritetssimulering.

- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska professionellt, både skriftligt och muntligt.

Dina personliga egenskaper

Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av den senaste teknikern och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Din utveckling & vårt stöd????

Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.

Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024! ????

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com (https://www.togethertech.com/sv)

För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta Business Unit Manager Susann Alsibai (mailto:susann.alsibai@togethertech.com).

Ansök nu

Design Engineer, Aerospace

Civilingenjör, maskin
Läs mer Jan 23
Together Tech creates innovative products and digital solutions. We believe in creating a dynamic workplace and encourage our engineers and developers to combine the strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

We are now looking for an experienced design engineer for an assignment in a highly topical area, space and satellites. ???? The main purpose for you will be to develop the mechanical design and perform the configuration control of projects related to antennas, space computers and microwave units.

Your technical bakgrund

- Bachelor or Master degree within Mechanical engineering

- Experienced in mechanical designs in Creo, 2D and 3D Siemens NX CAD system, and in Teamcenter PLM

- You have prior experience in product development, design, and technical documentation

- Good command of written and spoken Swedish and English, professionally

Your personal characteristics
Being a consultant puts extra light on having a flexible and curious mindset, a self-reliant way of working and your capability to build strong relationships with customers and colleagues, while keeping track of the target picture. You stay current with industry trends and emerging technologies and are motivated to develop together with us.

Together Tech for sustainability
We provide opportunities for development through a variety of assignments in different industries, whether it be client projects or in one of our exciting in-house projects. At Together Tech, you work together with other engineers who are passionate about the environment and sustainability, all with a desire to create lasting solutions using technology - or as we say: Better World Tech!

Your development & our support????

Your development and well-being are important to us, and Together Tech offers benefits that support you and your career in the best way. We value the importance of secure employment and fixed salary, and we have a collective agreement. We prioritize your health and provide a wellness allowance of 4000 SEK per year. Moreover, we offer health check-ups, contributions to activities, and wellness discounts.

We enjoy spending time together through various social activities and team-building activities suitable for everyone! From after-works and sport activities to pentathlons and corporate conferences. Our commitment is to give you great conditions to grow through various assignments and projects as well as individual development plans. We also offer courses in sustainability and other courses within the framework of your role and goals. We take pride in being recognized as one of Sweden's most attractive employers in 2024! ????

Learn more about us at www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

For questions regarding the position, please contact Marko Koivumäki (mailto:marko.koivumaki@togethertech.com), Business Unit Manager Mechanical Engineering

Ansök nu

Business Analyst | IT

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Jan 19
We are seeking a highly skilled and detail-oriented Business Analyst with a proven track record of success in driving data-driven decision!

You will play a pivotal role in bridging the gap between business needs and IT solutions, ensuring that our clients achieve their strategic objectives through effective data analytics. You will closely collaborate closely with different stakeholders, analyzing their needs and processes. Translating these insights into clear functional specifications and adeptly communicate technical concepts to non-technical stakeholders. You will work on a variety of client assignments, including different industries, that are typically 1-2 years in length.

Who we are looking for

- You have a bachelor or master’s in computer science or related field

- You have several years of experience as business analyst and proficiency in requirement gathering techniques, process modeling, requirements management

- Excellent communication skills in both spoken and written English and Swedish

- Excellent documentation skills including gathering business requirements, process flows and use cases

- Proficient in tools to manage backlogs, requirements, and processes such as Jira, Confluence, Miro, or similar

- A team-oriented approach and with a flexible mindset

In return, we offer you

- The possibility to work in different industries and strengthening your competence by providing interesting assignments and a caring work culture

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. In close collaboration with our clients, we undertake assignments from concept to final product as well as on-site assignments. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact:

Håkan Rolin (mailto:hakan.rolin@togethertech.com), Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Fullstackutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 4
Är du en erfaren fullstackutvecklare som behärskar avancerad backend och användarvänlig frontend? Vi söker en dynamisk medarbetare med bred kompetens, en stark vilja att lära och förmåga för att driva projekt framåt.

På Together Tech är vi stolta över att ligga i framkant av innovation och samarbeta med olika slags kunder, från stora globala företag till spännande startups. Vi letar efter en fullstackutvecklare som har förmågan att ta ledningen för att driva projekt framåt för uppdrag hos våra kunder som senior utvecklare och/eller teknisk lead. Du kommer att ansvara för att designa, implementera och underhålla både frontend- och backend-komponenter av system. Vidare kommer du samarbeta med tvärfunktionella, agila team för att definiera, designa och implementera nya funktioner.

Vem är du?

- 5 års erfarenhet eller motsvarande kompetens inom fullstackutveckling.

- Du har minst en kandidatexamen i IT, datavetenskap eller liknande

- Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift

- En flexibel och lösningsorienterad lagspelare med utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga

- Meriterande om du har erfarenhet av systemarkitektur och ledande roller

Du har erfarenhet och kunskap inom några av följande områden:

- C#, .Net, React och JavaScript/TypeScript

- Azure, AWS eller andra molnplattformar

- Erfarenhet av att utveckla APIer

- Mikrotjänstarkitektur

- Kunskap om bästa praxis inom OOP, designmönster och ren kod-principer

I gengäld erbjuder vi dig:

- Djup och bred kunskap inom produktutveckling inom olika branscher

- En företagskultur där din personlighet och dina idéer värdesätts och som främjar mångfald och inkludering

- En arbetsmiljö där du uppmuntras att kombinera dina tekniska kunskaper med viljan att utmana teknikens gränser för att skapa en mer hållbar framtid

- Skräddarsydd karriärutvecklingsplan baserade på din tekniska kompetens och ambitioner

Together Tech för hållbar produktutveckling

Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt.

Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com.

Kontakt:

Annika von Hofsten (mailto:annika.von.hofsten@togethertech.com), Business Unit Manager IT & Digital Solutions

Ansök nu

Android Developer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 12
We are currently seeking talented Android developer who excel in modern app architecture and platform development. We are working with exciting projects within the Automotive and Medtech industries and as an Android Developer you will design and build advanced applications for the android platform. This entails

- Design, develop and maintain Android applications

- Collaborate with cross-functional teams to define, design and release new features

- Write testable code and unit tests

- Work on bug fixing and improving application performance

Having a team-oriented approach and an agile mindset is highly desirable, and we are seeking the following qualities and skills in our next colleague:

- Master's/Bachelor's degree in Computer Science or related area.

- +5 years of work experience as an android developer with experience in Kotlin and Java.

- Thorough understanding of commonly used Android design patterns.

- Proven expertise in AOSP, C/C++, and working with Git/Jenkins tools.

- Great communication skills with good spoken and written English. Proficiency in Swedish is meritorious.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. We leverage technology for impact and deliver on our core values through passion for people, technology and innovation. In close collaboration with our clients we undertake assignments from concept to final product as well as on-site assignments. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com (http://www.togethertech.com/)

Together Tech for sustainability

For questions, please contact

Håkan Rolin (mailto:hakan.rolin@togethertech.com), Business Unit Manager Software Development

Ansök nu

Senior Consultants – Electromobility

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Dec 14
The Mobility industry is rapidly moving into electrification and Electromobility is becoming a focus area within Together Tech. We work in projects related to micromobility, cars and heavy duty, from established OEMs and Tier1 suppliers to startups. To further strengthen our offer in the Electromobility area we are looking for skilled and passionate engineers who wants to be a part of this journey. Read more about our commitment in the area Mobility | Together Tech (https://www.togethertech.com/en/services/mobility)

What we are looking for:

- You have a Bachelor or Master in Power Electronics, Mechatronics, Software or computer science and at least 5 years relevant working experience.

- You have a team-oriented approach and is comfortable in building relations with different stakeholders (customers, cross functional departments and suppliers).

- You like challenges and have a willingness to embrace change with a flexible mindset.

- You want to contribute to a better and cleaner world.

- You have a drivers license for cars.

Electromobility is covering many disciplines of mobility engineering and we are looking for you who have experience in any of the following areas:

System Development with knowledge in designing e-mob systems. Leading design work within concept design and architecture, defining component interfaces and be responsible of verification. Knowledge in Simulink/Matlab, SystemWeaver and ISO26262 is good to have.

Embedded Software developer with competence in C++, Simulink and Matlab. You are familiar with developing software for different types of battery systems, control systems and device drivers, used in electrical vehicles.

Hardware engineering with experience from Power Electronics applications and high voltage systems in cars and/or trucks.

In return, we offer you:

- The possibility to work in the forefront of Electromobility and strengthening your competence by providing interesting assignments and a caring work culture.

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact person:

Martin Gerhauser (mailto:martin.gerhauser@togethertech.com), +46 709527369

Ansök nu

Senior Engineers – Electromobility

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 3
The Mobility industry is rapidly moving into electrification and Electromobility is becoming a focus area within Together Tech. We work in projects related to micromobility, cars and heavy duty, from established OEMs and Tier1 suppliers to startups. To further strengthen our offer in the Electromobility area we are looking for skilled and passionate engineers who wants to be a part of this journey. Read more about our commitment in the area Mobility | Together Tech (https://www.togethertech.com/en/services/mobility)

What we are looking for:

- You have a Bachelor or Master in Power Electronics, Mechatronics, Software or computer science and at least 5 years relevant working experience.

- You have a team-oriented approach and is comfortable in building relations with different stakeholders (customers, cross functional departments and suppliers).

- You like challenges and have a willingness to embrace change with a flexible mindset.

- You want to contribute to a better and cleaner world.

- You have a drivers license for cars.

Electromobility is covering many disciplines of mobility engineering and we are looking for you who have experience in any of the following areas:

System Development with knowledge in designing e-mob systems. Leading design work within concept design and architecture, defining component interfaces and be responsible of verification. Knowledge in Simulink/Matlab, SystemWeaver and ISO26262 is good to have.

Embedded Software developer with competence in C++, Simulink and Matlab. You are familiar with developing software for different types of battery systems, control systems and device drivers, used in electrical vehicles.

Hardware engineering with experience from Power Electronics applications and high voltage systems in cars and/or trucks.

In return, we offer you:

- The possibility to work in the forefront of Electromobility and strengthening your competence by providing interesting assignments and a caring work culture.

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact person:

Martin Gerhauser (mailto:martin.gerhauser@togethertech.com), +46 709527369

Ansök nu

Unreal Artist - Mobility

Programmerare, webbspel
Läs mer Dec 20
Do you have a creative mind for design and a passion for overcoming artistic challenges? Join us as a Unreal Artist, where your skills will truly shine and work towards a better world!

You will be at the forefront of creating top-notch CGI content for our customers within automotive and you will be focusing on cinematic and imagery projects with your expertise in Unreal. Your work will also encompass optimizing CAD and scene performance. You will work cross projects and play a crucial role in the team, working closely with your team to ensure the best results.

Who we are looking for:

- You're a skilled Unreal with an impressive portfolio.

- Proficiency in Blueprint and Adobe suite

- Proficiency in optimizing CAD and scene performance.

- Proficiency in English, knowledge of Swedish is a plus.

- A team-oriented approach with excellent communication and collaboration skills.

- Previous experience in VRED, 3ds Max, Vray is meritorious.

- Previous experience in the automotive field and knowledge in C++ is meritorious.

In return, we offer you:

- Deep knowledge of product development within various industries.

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

- Great opportunities for continuous development in an expanding consulting firm.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact

Catherine Frövik (mailto:catherine.frovik@togethertech.com), Business Unit Manager Automotive

Ansök nu

Senior Engineers – Electromobility

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Dec 20
The Mobility industry is rapidly moving into electrification and Electromobility is becoming a focus area within Together Tech. We work in projects related to micromobility, cars and heavy duty, from established OEMs and Tier1 suppliers to startups. To further strengthen our offer in the Electromobility area we are looking for skilled and passionate engineers who wants to be a part of this journey. Read more about our commitment in the area Mobility | Together Tech (https://www.togethertech.com/en/services/mobility)

What we are looking for:

- You have a Bachelor or Master in Power Electronics, Mechatronics, Software or computer science and at least 5 years relevant working experience.

- You have a team-oriented approach and is comfortable in building relations with different stakeholders (customers, cross functional departments and suppliers).

- You like challenges and have a willingness to embrace change with a flexible mindset.

- You want to contribute to a better and cleaner world.

- You have a drivers license for cars.

Electromobility is covering many disciplines of mobility engineering and we are looking for you who have experience in any of the following areas:

System Development with knowledge in designing e-mob systems. Leading design work within concept design and architecture, defining component interfaces and be responsible of verification. Knowledge in Simulink/Matlab, SystemWeaver and ISO26262 is good to have.

Embedded Software developer with competence in C++, Simulink and Matlab. You are familiar with developing software for different types of battery systems, control systems and device drivers, used in electrical vehicles.

Hardware engineering with experience from Power Electronics applications and high voltage systems in cars and/or trucks.

In return, we offer you:

- The possibility to work in the forefront of Electromobility and strengthening your competence by providing interesting assignments and a caring work culture.

- A supportive and inclusive company culture, celebrating diversity and personality.

- A work environment where you will be encouraged to combine your strong technical knowledge with the desire to push boundaries of technology for creating a more sustainable future.

Together Tech for sustainability

We believe in empowering our employees to lead the way in the tech and engineering industry. Join us in our mission to create products and digital solutions that make a positive impact on the world!

To learn more about us, please visit our website www.togethertech.com. (http://www.togethertech.com/)

Contact person:

Martin Gerhauser (mailto:martin.gerhauser@togethertech.com), +46 709527369

Ansök nu