Göteborg: Arkivarie

Hitta ansökningsinfo om jobbet Arkivarie i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2022-09-22 // Varaktighet: Heltid

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att bidra till att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Idag är vi drygt 700 anställda.
Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Du är Göteborg och nu söker vi en arkivarie med placering på kansliavdelningen på Intraservice. Trivs du med att ge god service och har en fallenhet för administrativt arbete? Bra, då behöver vi dig i vårt team på vår förändringsresa!

Medarbetarna på enheten arbetar som ett team med kompetens inom områdena ärendehantering, nämndadministration, arkiv, registratur och juridik. Avdelningens uppdrag med fokus på arbetssätt och processer inom det administrativa området står inför en förändringsresa.
Som arkivarie på Intraservice kommer du i första hand att arbeta med frågor som rör både analog och elektronisk arkivering, strategier för långsiktigt digitalt bevarande samt arbete med överföring av nämndens information till framtida mellan- och slutarkiv. Du kommer även att ge råd och stöd samt utarbeta riktlinjer och rutiner inom arkivområdet samt både delta i och leda i interna nätverk inom förvaltningen. I din roll kommer du att ha många kontakter både internt och externt samt befinna dig i gränslandet mellan Intraservices roll som kommunal myndighet och nämndens uppdrag som intern tjänsteleverantör av bland annat IT-stöd till Göteborgs Stads verksamheter.
Som arkivarie bidrar du till arbetet med att säkerställa förvaltningens efterlevnad av de lagar och bestämmelser som finns inom arkivområdet. Du har därmed även en serviceinriktad roll och är ett stöd till förvaltningens verksamheter i frågor som rör arkiv och informationshantering. I rollen ingår därmed ett stort eget mandat att driva frågor och ta de kontakter som krävs.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap om minst 60 Högskolepoäng. Du har kunskaper inom relevant lagstiftning så som arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen. Du har erfarenhet av arbete med digital informationshantering, informationssäkerhet och dataskyddsfrågor samt flera års erfarenhet som arkivarie inom offentlig förvaltning i en samordnande roll. Uppdraget kräver att du har erfarenhet av att utreda juridiska frågor kopplade till hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar i förhållande till relevanta lagstiftningar. Har du dessutom erfarenhet från verksamhet där leverans av IT-tjänster är i fokus är det meriterande.

För att nå framgång som arkivarie hos oss behöver du trivas i servicerollen. Det gör att du är bra på att fånga upp både behov och synpunkter då rollen innebär ett brett kontaktfält, internt som externt. Det förutsätter att du är driftig som person med ett lösningsorienterat fokus. Som person har du även en fallenhet för administrativt arbete och du har lätt för att på ett pedagogiskt sätt ge råd och stöd till olika målgrupper.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Vi arbetar tillitsbaserat och hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Vi bedriver ett aktivt hälsoarbete samt har olika friskvårdsförmåner. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Arkivarie

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Arkivarie.

Arkivarie till Stab, Kommunikation och Säkerhet

Läs mer Sep 18
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Som arkivarie i förvaltningen för funktionsstöd är du en av tre arkivarier. Du arbetar med arkivfrågor kopplade till förvaltningens olika verksamheter utifrån helhetssyn och med utvecklingsfokus. I uppdraget ingår att ta fram styrande dokument som riktlinjer och rutiner inom arkivområdet. Du ger råd och stöd till chefer och medarbetare i förvaltningen inom ramen för ditt kompetensområde.

Du är som arkivarie en del av nämndens arkivorganisation och har tillsammans med din chef ansvar för nämndens arkiv. Du arbetar i nära samarbete med registratorer, nämndsekreterare och andra funktioner och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla vården av nämndens arkiv. Arkivarien är myndighetens kontaktperson i arkivfrågor och i uppdraget ingår bland annat att lämna upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, ansvara för arkiv- och informationshanteringsfrågor samt ingå i samråd, planering och styrning av myndighetens hantering av allmänna handlingar.

Tjänsten är placerad inom enheten för information och ärendehantering som är en del av avdelning stab, kommunikation och säkerhet. På enheten arbetar arkivarier, arkivassistent, förvaltningens jurister, nämndsekreterare, registratorer och utvecklingsledare inom ärendehantering och dataskydd.

Vi sitter i fina lokaler på Selma Lagerlöfs torg där vi utgår från ett aktivitetsbaserat arbetssätt med flexibilitet, valfrihet och digitala möjligheter. Vi har ett tydligt ledarskap med en konkret ledarskapsfilosofi som grundar sig i Göteborg Stads gemensamma förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi arbetar tillsammans, vi bryr oss och vi tänker nytt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst en 3-årig högskoleutbildning, varav minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet från arbete som arkivarie och då särskilt inom socialtjänst är meriterande.

Som arkivarie ska du kunna ge råd och stöd för såväl analoga som digitala frågor inom arkiv och informationsförvaltning. Det förutsätter att du har en god IT-teknisk kompetens. Meriterande är om du exempelvis har tidigare praktisk erfarenhet av att genomföra bevarande och gallringsutredningar av IT-system, framtagning av stöd- och styrdokument inom arkivering och digitalt bevarande, deltagande vid processkartläggningar och framtagande av stöd- och styrdokument som dokumenthanteringsplaner.

I rollen som arkivarie är det också viktigt att du är utvecklingsorienterad och kan inhämta och omsätta ny kunskap inom arkiv, informationsförvaltning och digitalisering i praktiken.

Vi tror att du är trygg i dig själv och att du självständigt leder, planerar och följer upp projekt/uppdrag som du också levererar utifrån önskat resultat, inom utsatt tid. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och det kräver att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt. För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tycker om att stötta andra och gör ditt yttersta för att ge bästa möjliga service.


ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Riksarkivet söker arkivarie till Göteborg

Läs mer Sep 4
Om enheten

Riksarkivet i Göteborg är en del av Enheten Göteborg-Lund och är placerad inom Riksarkivets avdelning för arkivverksamhet. Enhetens verksamhet spänner över flera områden såsom att ta emot, bevara och tillgängliggöra arkiv, samt tillhandahålla och främja kunskapen om och användandet av mottagna arkiv. Även rådgivning till kommuner och enskilda arkivbildare ingår.

Den löpande verksamheten är fördelad på två sektioner och en av dessa är sektionen för publik verksamhet, där tjänsten är placerad. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är att tillhandahålla information ur arkiven genom att besvara förfrågningar, tillhandahålla handlingar i läsesal och arbeta med programverksamhet.

Riksarkivet är centralt placerat i Göteborg, nära Götaplatsen och olika kulturinstitutioner. Vi har även två depåer på Hisingen.

Om tjänsten
Vill du jobba i en anrik myndighet som är inne i ett spännande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav?

Tjänsten innebär främst arbete med ärendehandläggning av olika ärendetyper gentemot myndigheter och allmänhet genom efterforskning, framtagning och utlämnande av uppgifter ur arkivhandlingar och tjänstgöring i läsesal samt sekretessprövning. Även andra arbetsuppgifter inom sektionen och enheten kan förekomma.

Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare på enheten men även med övriga medarbetare inom myndigheten och externa kontakter.

Vi erbjuder


• Intressanta, utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta,
• god arbetsmiljö,
• flexibla arbetstider,
• goda semestervillkor,
• generös friskvårdsersättning

Om dig
Ett krav för tjänsten är kandidatexamen med lägst 60 hp i arkiv- och informationsvetenskap. Ämnen som historia, förvaltningshistoria och kulturvetenskap ser vi som meriterande.

Erfarenhet av ärendehandläggning (inkl. digital ärendehandläggning) i offentlig förvaltning och besvarande av förfrågningar i arkivmaterial samt erfarenhet av tjänstgöring i läsesal och sekretessprövningar är meriterande. Meriterande är också tjänstgöring vid arkivinstitution i första hand men annars vid annan statlig myndighet. Kännedom om/erfarenhet av Riksarkivets arkivförteckningssystem Arkis/NAD är meriterande.

Personliga egenskaper:

Tjänsten ställer stora krav på god samarbets- och initiativförmåga och god förmåga till eget ansvarstagande. Arbetsuppgifterna kräver självständighet och uthållighet samt förmåga att prioritera, planera och strukturera. Du är noggrann samt service-, resultat- och målinriktad.  Du ska ha förmåga att ta till dig nya och ändrade arbetsuppgifter, vara prestigelös och sätta verksamhetens behov i fokus. Du ska ha god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och ha goda kunskaper i engelska.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med övrig personal inom Riksarkivet, varför vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Tidigare erfarenheter är av stor betydelse.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänsten är ett vikariat som pågår som längst t.o.m. 2024-09-30.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Göteborg

Tillträde: 2023-11-01 eller enligt överenskommelse

Ansök senast: 2023-09-20

 

Om Riksarkivet
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer.

Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras.

Riksarkivets målsättningar sammanfattas i att vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid, samhällets information är säkrad och arkiven är tillgängliga för alla.

Riksarkivet har drygt 400 anställda och finns på elva orter. Vi är inne i ett spännande och omfattande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Riksarkivet söker arkivarie till Göteborg (deltid)

Läs mer Sep 4
Om enheten

Riksarkivet i Göteborg är en del av Enheten Göteborg-Lund och är placerad inom Riksarkivets avdelning för arkivverksamhet. Enhetens verksamhet spänner över flera områden såsom att ta emot, bevara och tillgängliggöra arkiv, samt tillhandahålla och främja kunskapen om och användandet av mottagna arkiv. Även rådgivning till kommuner och enskilda arkivbildare ingår.

Den löpande verksamheten är fördelad på två sektioner och en av dessa är sektionen för publik verksamhet, där tjänsten är placerad. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är att tillhandahålla information ur arkiven genom att besvara förfrågningar, tillhandahålla handlingar i läsesal och arbeta med programverksamhet.

Riksarkivet är centralt placerat i Göteborg, nära Götaplatsen och olika kulturinstitutioner. Vi har även två depåer på Hisingen.

Om tjänsten
Vill du jobba i en anrik myndighet som är inne i ett spännande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav?

Tjänsten innebär främst arbete med ärendehandläggning av olika ärendetyper gentemot myndigheter och allmänhet genom efterforskning, framtagning och utlämnande av uppgifter ur arkivhandlingar och tjänstgöring i läsesal samt sekretessprövning. Även andra arbetsuppgifter inom sektionen och enheten kan förekomma.

Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare på enheten men även med övriga medarbetare inom myndigheten och externa kontakter.

Vi erbjuder


• Intressanta, utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta,
• god arbetsmiljö,
• flexibla arbetstider,
• goda semestervillkor,
• generös friskvårdsersättning

Om dig
Ett krav för tjänsten är kandidatexamen med lägst 60 hp i arkiv- och informationsvetenskap. Ämnen som historia, förvaltningshistoria och kulturvetenskap ser vi som meriterande.

Erfarenhet av ärendehandläggning (inkl. digital ärendehandläggning) i offentlig förvaltning och besvarande av förfrågningar i arkivmaterial samt erfarenhet av tjänstgöring i läsesal och sekretessprövningar är meriterande. Meriterande är också tjänstgöring vid arkivinstitution i första hand men annars vid annan statlig myndighet. Kännedom om/erfarenhet av Riksarkivets arkivförteckningssystem Arkis/NAD är meriterande.

Personliga egenskaper:

Tjänsten ställer stora krav på god samarbets- och initiativförmåga och god förmåga till eget ansvarstagande. Arbetsuppgifterna kräver självständighet och uthållighet samt förmåga att prioritera, planera och strukturera. Du är noggrann samt service-, resultat- och målinriktad.  Du ska ha förmåga att ta till dig nya och ändrade arbetsuppgifter, vara prestigelös och sätta verksamhetens behov i fokus. Du ska ha god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och ha goda kunskaper i engelska.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med övrig personal inom Riksarkivet, varför vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Tidigare erfarenheter är av stor betydelse.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänsten är ett vikariat som planerar pågå längst t.o.m. 2025-06-30. 
Tjänstgöringsgrad: Deltid motsvarande 50 % av heltid.
Arbetsplats: Göteborg

Tillträde: 2023-10-01 eller enligt överenskommelse

Ansök senast: 2023-09-20

 
Om Riksarkivet
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer.

Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras.

Riksarkivets målsättningar sammanfattas i att vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid, samhällets information är säkrad och arkiven är tillgängliga för alla.

Riksarkivet har drygt 400 anställda och finns på elva orter. Vi är inne i ett spännande och omfattande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav.

 

Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Arkivarie

Läs mer Aug 7
Förvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska stadsplaneringen i Göteborgs Stad. Den ansvarar även för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. Vi skapar förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet och en inbjudande offentlig miljö. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

I Göteborgs Stad arbetar vi utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är placerad inom enheten för ärendehantering som är en del av avdelningen Utveckling och styrning. På enheten arbetar arkivarier, nämndsekreterare, ärendecontrollers m.fl. En av våra arkivarier går nu vidare till nya uppdrag och vi söker därför en ersättare.

Som arkivarie på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar man i ett brett uppdrag med att utveckla processer, rutiner och styrande dokument för en proaktiv informationsförvaltning. Arkivarien driver och handleder projekt som löper över lång tid. Du kommer att jobba med projekt som att möjliggöra digital arkivering av lovhandlingar mellan ärendehanteringssystem och e-arkiv, bevarande av geografisk information och proaktivt arbete runt sekretesshantering.

Arkivarien ansvarar även för att lämna ut och digitalt tillgängliggöra allmänna handlingar, ta fram styrdokument inom informationsförvaltning, arkivvårdande insatser av analogt material, kvalitetshöjande insatser av data och sökvägar, säkerhetsinformationsarbete, förvalta e-arkiv, omhänderta verksamhetens information för bevarande och leverera till slutförvaringsarkiv.

Enheten för ärendehantering ansvarar för att styra, stödja och utveckla stadsbyggnadsförvaltningens ärendeprocess och informationsförvaltning. Vi arbetar med att styra kontorets informationsflöde för att säkerställa en trygg och långsiktig informationsförsörjning där information framställs, hanteras, förvaras, överförs, skyddas och vårdas på ett sådant sätt att den kan tillgängliggöras, användas och återanvändas upprepat under hela den tid den ska bevaras.

I enhetens uppdrag ligger även att administrera och kvalitetssäkra myndighetens ärende- och nämndprocess i syfte att säkerställa att stadsbyggnadsnämndens beslut bereds och fattas på ett korrekt, rättssäkert och språkligt lättillgängligt sätt. Enheten ger även administrativt stöd till direktör och förvaltningsledning.

KVALIFIKATIONER
Du har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 högskolepoäng varav minst 60 poäng inom arkivvetenskap. För tjänsten krävs goda kunskaper i arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom arkivområdet samt av kundarbete inom offentlig förvaltning där utlämnande av allmänna handlingar ingått. För tjänsten krävs mycket god IT-kunskap. Kunskap om bygglovsprocessen är meriterande.

För tjänsten krävs att du har god förmåga att kunna växla mellan ett övergripande analytiskt perspektiv och en detaljerad nivå. Du är också noggrann och ansvarstagande och sköter ditt arbete strukturerat och organiserat. Som arkivarie hos oss är det viktigt att du är lösningsfokuserad och att du arbetar effektivt och resultatinriktat. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Arkivarie

Läs mer Jul 31
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Arkivarie
Vill du vara med i teamet som arbetar med universitetets övergång till en digital dokumenthantering? Vill du arbeta med självständiga uppdrag och har du förutsättningar att arbeta både med digital och analog arkivhantering? Tycker du att detta låter spännande - då hoppas vi att du söker denna anställning hos oss!

Universitetsledningens stab utgör universitetsledningens närmsta strategiska och administrativa stöd. Staben ansvarar bland annat för verksamhetsplanering, samordning och uppföljning av universitetets verksamhet samt förvaltningsjuridik. Inom universitetsledningens stab finns sektionen för arkiv och registratur, som tillhandahåller stöd inom registratur och central arkivhantering och driver utvecklingsfrågor inom området. Exempel på utvecklingsfrågor inom området är e-arkiv, e-signering och fortsatt utveckling av vårt Samarbetsverktyg (Sharepoint). Du kommer tillsammans med resten av sektionen och staben utgöra en viktig del i det fortsatta strategiska och operativa arbetet kring Göteborgs universitets digitala dokumenthantering.

 

Arbetsuppgifter 
Som arkivarie vid Gemensamma förvaltningen arbetar du i en central funktion inom universitetet. Universitetet har en decentraliserad arkivorganisation och ett decentraliserat arkivansvar. Arbetet som arkivarie innebär bland annat att ordna och förteckna universitetets handlingar, att stödja och utbilda universitetets arkivsamordnare och övriga anställda i arkivfrågor, bevaka arkivfunktionens funktionsbrevlåda och att lämna ut allmänna handlingar på begäran. Arkivfunktionen har en normerande roll inom ramen för universitetets arkivorganisation och du förväntas därför delta i arbetet med styrdokument och bevarande- och gallringsutredningar. Omställningen till digitalt bevarande av handlingar pågår och anställningen innebär att du är delaktig i detta arbete.

I tjänsten kommer att ingå registratorsuppgifter för att stötta registraturet vid behov, med en omfattning på max 40 %.

Kontakter och samarbete med alla universitetets delar och givetvis övriga delar av Gemensamma förvaltningen är en naturlig och viktig del av arbetet. Andra administrativa uppgifter som förekommer på enheten kan ingå i tjänsten.

Bredden på arbetsuppgifter är stor och din roll kan komma att förändras beroende på verksamhetens utveckling. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter.

 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har akademisk utbildning med minst 60 hp arkivvetenskap. Du får gärna vara i början av din karriär med kunskap och intresse av att arbeta med arkivfrågor och dokumenthantering i ett brett perspektiv.

Som person är du ansvarstagande och har en god förmåga att utveckla och bibehålla förtroendefulla relationer på olika nivåer i organisationen. Hos oss kommer du att arbeta i en händelserik arbetsmiljö vilket också ställer krav på flexibilitet och en förmåga att tänka om och ändra sin planering när det krävs. Du har förmåga att arbeta självständigt med problemlösning och driver arbetet framåt samtidigt som du har en stark teamkänsla och förmåga till helhetssyn. Du måste behärska verksamhetens arbetsspråk, svenska och engelska, i tal och skrift.

I denna process kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser och ditt intresse för tjänsten, motivera därför i ditt personliga brev varför du söker just denna tjänst.

Anställning 
Anställningen är ett vikariat på ett år med en omfattning på 100%, med placering vid Universitetsledningens stab, sektionen för arkiv och registratur. Förlängning kan komma att aktualiseras. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Sektionschef Maria Elmlund 031-786 6549.

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-08-22

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från GÖTEBORGS KOMMUN

Nedan visas andra jobb i Göteborg från GÖTEBORGS KOMMUN .

Undersköterska och vårdbiträde Södra skärgårdens hemtjänst

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Aug 30
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder ett arbete inom hemtjänsten i södra skärgården med en fantastisk kustmiljö med havsnära natur.

Båtresan tar cirka 20 minuter från Saltholmens brygga, titta gärna i reseplaneraren hur lång resväg du har från din närmaste hållplats. Man måste kunna vara på plats på Styrsö Skäret 06:35 för att arbeta ett morgonpass. Som undersköterska/vårdbiträde/biträde i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.

Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.

I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktpersonal, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.

De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker två nya kollegor till vårt härliga hemtjänstteam i vackra södra skärgården. Cykelvana är ett krav då vi endast transporterar oss med cykel mellan brukarna.

Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom vård- och omsorg, men det är inte ett krav för tjänsten.

Som undersköterska i hemtjänsten visar du respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll. Omsorgstagarens behov är utgångspunkt för ditt agerande. Din kommunikation är en viktig del av ditt arbete eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, du har samtal med omsorgstagarna samt att du behöver dokumentera. Rollen kräver att du kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.

Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor med omsorgstagarens bästa i fokus. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

I denna rekrytering kommer vi inte efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

Tillsättning sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Bifoga endast CV och eventuella intyg. I denna rekrytering kommer vi inte efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Ansök nu

Avlösarservice i hemmet söker timanställda för kvälls- och helgarbete.

Barnskötare
Läs mer Sep 4
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett arbete som är utmanande, stimulerande och där du bidrar till att göra skillnad? 
Då är Avlösarservice en verksamhet för dig! 
Som avlösare övertar du tillfälligt omvårdnaden från vårdnadshavare till ett funktionsnedsatt barn eller ungdom.
Insatsen är av stor betydelse för den som blir avlastad och kräver av dig som ska avlasta, 
erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättningar. Då det oftast rör sig om minderåriga barn/ungdomar arbetar vårdnadshavaren under "Beslut om egenvård" från hälso-och sjukvården och de har därmed det medicinska ansvaret medan du som avlösare har omvårdnadsansvaret.
Du är ansvarsfull och har möjlighet till kontinuitet i uppdragen samt insikt och förståelsen för vad det kan innebära för en familj med ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning.
Arbete är förlagt på vardagar och helger dag och kväll.
Vi intervjuar löpande, så tveka inte att höra av dig. 

När man arbetar med minderåriga som har någon form av funktionsnedsättning måste man enligt lag lämna ett utdrag från polisens belastningsregister. Det får du genom att skicka in nedanstående blankett till polisen: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-barn-med-funktionsnedsattning/. 
Det kan ta upp till två veckor innan polisen skickar ditt utdrag. Det går bra att du skickar din ansökan till oss innan utdraget kommit. 
Välkommen med din ansökan!    

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Du har arbetat med personer med funktionsvariationer och har erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och dess innebörd för den enskilde i dess vardag.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet.

För tjänsten krävs det att du har förmågan att lyssna på människor i syfte att förstå deras behov samt är mottaglig genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

ÖVRIGT
Bifoga gärna utbildnings- eller studieintyg.
Vad händer efter att du har ansökt?
Vi går igenom de ansökningar vi får in och om vi har behov av din kompetens kommer vi att bjuda in dig på en intervju. Till intervjun vill vi att du tar med dig:
- Utbildningsuppgifter betyg /examensbevis
- Intyg från tidigare anställningar
- Namn på minst två referenter
- Utdrag från belastningsregistret, om du har hunnit få detta.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Modersmålslärare/studiehandledare i bulgariska till Språkcentrum

Modersmålslärare i grundskolan
Läs mer Sep 20
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Språkcentrum söker nu lärare i studiehandledning i bulgariska på grundskolan.

Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara. Erfarenhet visar att barn och unga som tar del av undervisning och studiehandledning på sitt modersmål når kunskapsmålen i skolan i högre grad. Som modersmålslärare utvecklar du elevens språk genom att använda varierande arbetsformer och undervisningsmetoder. Du använder dig aktivt av digitala verktyg på ett sätt som gynnar elevens lärande.

Här kan du läsa vad Ayaan och Maryam säger om jobbet som modersmålslärare på Språkcentrum.
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20232610493251

Organisatoriskt tillhör du Språkcentrum, men huvuddelen av din tid arbetar du på de skolor inom förskola, grundskola, anpassad skola eller gymnasiet där du har uppdrag. Uppdraget kräver ett samarbete med rektor och personal på dessa skolor.

Din närmaste chef är en av enhetscheferna på Språkcentrum.
Kulturen på Språkcentrum präglas av engagemang, samarbete och utvecklingsorientering. En förmiddag i veckan träffar du dina kollegor på Språkcentrum i arbetslag eller språkgrupper där ni arbetar utifrån de utvecklingsbehov som har identifierats. Från din chef och dina kollegor på Språkcentrum får du stöd, inspiration och idéer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig och legitimerad modersmålslärare- och/eller grundskolelärare samt har minst 30 högskolepoäng i ditt modersmål. Vi ser gärna att du även är behörig och har legitimation för att undervisa i språket inom moderna språk på gymnasiet.

Du har goda didaktiska kunskaper i det aktuella språket och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Det är önskvärt att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete i svensk skola. Du är väl insatt i och förstår vikten av att jobba utifrån svenska skolans styrdokument.

Då digitala verktyg ska användas aktivt och genomtänkt i undervisningen krävs att du har god digital kompetens.

Då modersmålslärare dagligen möter grupper av elever där det finns en variation i såväl kunskaper som i ålder behöver du vara flexibel i ditt pedagogiska upplägg. Ditt förhållningssätt till barn och unga präglas av lyhördhet och uppmuntran. Du motiverar de unga du möter och ger dem en kraft och tro på sig själva.

I mötet med personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är tydlig med vad ditt uppdrag som modersmålslärare innebär. Som kollega är det självklart för dig att dela med dig av idéer och erfarenheter och utveckla Språkcentrum som helhet.
Som sökande till denna tjänst kommer du i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område. Vi kommer att utgå från dessa i vårt urval till intervju och kommer därmed inte begära in något personligt brev i denna process. Målet med detta arbetssätt är att göra urvalet objektivt och träffsäkert.


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Ansök nu

Barnsekreterare till Barn och Unga, Socialförvaltningen Nordost

Socionom
Läs mer Sep 20
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en del av vårt viktiga arbete inom familjehemsvården?

Vi söker nu 4 stycken barnsekreterare till våra två placeringsenheter. Vi har ett stort engagemang för våra barn och unga och söker någon som delar vårt intresse för människor. För oss står barnet i centrum och vi arbetar aktivt med att göra familjehemsplacerade barn och ungdomar delaktiga i sin vård.

Vårt uppdrag är att arbeta för att alla familjehemsplacerade barn ska ha en kvalitativ, rättssäker vård och lika möjligheter som alla andra barn. Som barnsekreterare har du myndighetsansvar, vilket innebär att du arbetar aktivt med uppföljningar samt ansvarar för överväganden, omprövningar och utredningar. Du har kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar (0-21 år) som är placerade i familjehem eller HVB enligt SoL eller LVU, samt kontakt med barnets/ungdomens egna nätverk, skola och andra samverkanspartners.

Vi arbetar efter beprövade metoder såsom Signs of Safety och Västermodellen. Förhållningssättet BBIC är väl förankrat på avdelningen och en självklar del i vårt arbete på enheterna. Ett av våra mål är att alla familjehemsplacerade barn ska ingå i Skolfam och vi har egna Skolfam-team kopplade till enheterna där vi har ett nära samarbete kring de placerade barnen. Skolfam är en manualbaserad insats och har evidens för förbättrade skolresultat.

Tjänsterna är inom Socialförvaltning Nordost med geografiska placeringar både i Bergsjön och Hjällbo. På våra enheter får du möjlighet att arbeta på en arbetsplats med god stämning och ett väl fungerande samarbete. Båda enheterna består utav mindre grupper med barnsekreterare där respektive grupp leds av 1:e socialsekreterare med lång erfarenhet och hög kompetens inom området.

Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både internt och gentemot våra brukare. Vi erbjuder dig kontinuerlig handledning och med Göteborgs Stad som arbetsgivare erbjuds du en rad utbildningar. Vi har ett nära samarbete med familjehemssekreterarna, vilket vi värdesätter och systematiskt avsätter tid för. Varje termin har vi gemensam metod och planeringsdagar. Vi vill ta vara på den kapacitet och styrka som finns bland alla socialsekreterare och tror att vi kan åstadkomma mer om vi arbetar tillsammans. Kvällsarbete kan förekomma och det finns möjlighet till distansarbete i samråd med enhetschef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du behöver vara förtrogen med lagstiftning inom sociala barnavårdsområdet samt ha goda kunskaper om BBIC och barns utveckling. Önskvärt är även att du har utbildning i samt erfarenhet av barnsamtal. I arbetet ingår en del resor och B-körkort är därför ett krav.

Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Kring familjehemsplacerade barn finns många aktörer, varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med både barnen och deras nätverk, dina kollegor och externa kontakter. Du lyssnar på personen du möter och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.

I rollen som barnsekreterare behöver du även kunna förhålla dig till riktlinjer och lagar som styr verksamheten med förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du bör ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och vid akuta ärenden ha en förmåga att utifrån dessa omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen.

Urval och intervjuer sker löpande, så ansök redan idag!

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
För denna tjänst vill vi att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Det beställs direkt från polisens hemsida och uppvisas i original tillsammans med legitimation.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Timvikarier till hemtjänsten i Tuve

Vårdbiträde
Läs mer Sep 18
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Kom och jobba hos oss i Tuve hemtjänst!
Vi har behov av dig som vill vara med och skapa en kreativ arbetsplats för de äldres bästa!

Här kan vi erbjuda en arbetsgrupp med stor mångfald. Som vårdbiträde i hemtjänsten jobbar du med service och personlig omsorg i äldres egna bostäder. Du motiverar och stimulerar utifrån personens individuella förutsättningar, behov och önskemål. och du får ta del av många människors erfarenheter och livssituationer.

Stödet och hjälpen du ger ska göra det möjligt för den äldre att må bra och kunna bo hemma. Insatserna kan till exempel vara personlig omsorg, olika sorters stöd vid måltiden, städning, tvätt, sociala aktiviteter med mera. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i vård- och omsorgsarbetet I arbetet ingår att löpande dokumentera.

Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska.

All social dokumentation sker digitalt. Du kommer att få introduktion och utbildning i arbetssätt, rutiner och IT-system.

Arbetstiderna är dag, kväll och helg.KVALIFIKATIONER
För att arbeta som timvikarie hos oss är det är ett krav att du kan svenska i tal och skrift. Detta eftersom det är en viktig del i ditt dagliga arbete att kommunicera och dokumentera i våra IT-system.

Det är toppen om du har vårdbiträdesutbildning, B-körkort och om du kan cykla, men det är inte ett krav för tjänsten.

Vi vill även att du som söker är:
Är ansvarsfull
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Har ett gott bemötande
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Flexibel
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Samarbetsinriktad
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Varmt välkommen att söka jobb hos oss!


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Stödassistent till Backa korttidshem

Stödassistent
Läs mer Sep 25
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Backa korttidshem växer och blir större. Därför söker vi nu en ny kollega till vår arbetsgrupp.

Hos oss vistas barn och ungdomar med Neuropsykiatriska Funktionsvariationer och utmanande problematik. Barnen har omfattande behov av pedagogiskt stöd och personlig omsorg. Barnen vistas här i perioder och kommer vanligtvis efter skola eller fritids eller under en helg. Omfattningen bestäms av de beslut som fattas inom myndighet. Verksamheten ska fungera som en avlastning till våra gästers anhöriga, men syftar även till att ge gästerna en stimulerande och vilsam vistelse.

Som stödassistent kommer du att ingå i ett team med stödpedagoger och stödassistenter som tillsammans med enhetschef ansvarar för utvecklingen av verksamheten. Hos oss kommer du få möjlighet till kontinuerlig fortbildning för att kunna utvecklas i din roll.

Arbetsuppgifterna innefattar både pedagogiskt och praktiskt stöd genom stöttning av gästerna kring personlig hygien, måltider och fritidsaktiviteter. Även arbetsuppgifter såsom hantering av läkemedel utifrån egenvård ingår. Insatser för gästerna ges utifrån en genomförandeplan i IT-verktyget Treserva där även arbetsuppgifter som dokumentation och uppföljning ingår. Arbetsuppgifterna innefattar även andra sysslor som förekommer i ett hem som till exempel städ och tvätt.

Du kommer arbeta på schema förlagd under främst kvällar och helger men även dagtid.

Vi söker dig med stort intresse och engagemang för målgruppen!
Uppfyller du våra krav på tjänsten och känner att du är personen vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) är ett krav och erfarenheter inom psykiatri är meriterande. Då vi arbetar med personer med utmanande beteende samt självskadeproblematik krävs det att du tidigare arbetat med metoder som lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation.

Det är önskvärt att du har B-körkort och körvana då våra gäster har aktiviteter utanför hemmet.

Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu