Göteborg: Universitetslektor i lingvistik, tidsbegränsad

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i lingvistik, tidsbegränsad i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2022-11-24 // Varaktighet: Deltid

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne 
Lingvistik

 

Ämnesbeskrivning 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena teoretisk filosofi, praktisk filosofi, klassisk filologi, logik, vetenskapsteori, lingvistik och Liberal Arts. Undervisning i lingvistik bedrivs inom de flesta av lingvistikens delområden som fonetik, fonologi, syntax, morfologi, semantik, pragmatik, språktypologi, sociolingvistik, psykolingvistik samt kommunikation.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen omfattar undervisning, uppsatshandledning och examination i lingvistik, särskilt inom disciplinerna syntax, fonetik, fonologi, grammatik. Undervisningen kommer att vara campusbaserad och på distans.

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i lingvistik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (se Högskoleförordningen 4 kap 7 §).

 

Bedömningsgrunder 
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Administrativ erfarenhet värderas också positivt. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

 

Anställning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Avser en tid om ca 6 mån, 2023-01-02 till 2023-06-25

Omfattning: 40 %, 305 timmar undervisning, 38 timmar forskning och 38 timmar kompetensutveckling

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2023-01-02

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningssamordnare Madelaine Miller, 

madelaine.miller@gu.se 031 – 786 5086 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Tf personalhandläggare Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Jennifer Stråle
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Box 200
405 30 Göteborg

Diarienumret skall framgå tydligt på inskickade publikationer.

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-12

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Universitets- och högskolelektor.

Universitetslektor i religionsvetenskap och teologi inriktning mot bibelve

Läs mer Nov 18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av Humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda, varav ca 20 doktorander,  och ca 1 000 studenter. För mer information om institutionen se webben: http://lir.gu.se/.

 

Ämne 
Religionsvetenskap och teologi med inriktning mot Nya testamentets exegetik.

 

Ämnesbeskrivning 
Bibelvetenskap är en av flera inriktningar inom det religionsvetenskapliga och teologiska ämnesområdet. I centrum står vetenskapliga tolkningar av bibliska texter på grundspråk i deras historiska ursprungsmiljö, men även texternas användning i senare religiösa och kulturella sammanhang studeras. Vid Göteborgs universitet är Gamla testamentets exegetik och Nya testamentets exegetik integrerade med varandra i både forskning och undervisning. Utbildningen på avancerad nivå är särskilt fokuserad på Bibelns betydelse för judisk-kristna relationer.  

 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning i bibelvetenskap, särskilt Nya testamentets exegetik och nytestamentlig grekiska på grund- och avancerad nivå, samt inom lärarutbildningen i religionskunskap. Vid behov kan undervisningen också omfatta Gamla testamentets exegetik, bibelhebreiska, äldre kyrkohistoria och den tidiga kristendomens litteratur.

Handledning inom forskarutbildningen kan därtill ingå. I arbetsuppgifterna ingår dessutom forskning och samverkan med det omgivande samhället samt vid behov administrativa och pedagogiska ledningsuppdrag.

 

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i hälsoekonomi

Läs mer Nov 10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi. Vi utvecklar interdisciplinär forskning inom FN´s globala mål för hållbar utveckling med fokus på mål 3 (hälsa) och 8 (ekonomisk utveckling).

Den hälsoekonomiska gruppen inom avdelningen bedriver undervisning såväl som forskning inom området. Den hälsoekonomiska undervisningen sker primärt inom avdelningens program och kurser samt inom kvantitativa metodkurser inom forskarutbildningen. Forskningen är framförallt tillämpad och sker ofta tillsammans med kliniska forskargrupper. Vi arbetar både med stora hälsoregisterdata såväl som med data från kliniska prövningar. En nära samverkan finns med Västra Götalandsregionen.

Ämne 
Hälsoekonomi 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet hälsoekonomi vid Institutionen för medicin har ett primärt fokus på hälsoekonomiska utvärderingar av interventioner inom sjukvård och folkhälsa (kostnadseffektivitetsanalys) samt på ekonometriska analyser av regionala, nationella och internationella policys inom hälso- och sjukvården och dess effekter på befolkningens hälsa och sjukvårdskostnader. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning på svenska och engelska i hälsoekonomi vid ett eller flera av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram, framförallt på masternivån. I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget tillämpat hälsoekonomiskt forskningsprogram av relevans för verksamheten. Därutöver ingår samverkan med Västra Götalandsregionen i form av hälsoekonomisk rådgivning i prioriteringsfrågor och HTA-arbete (Health Technology Assessment), samt hälsoekonomisk utvärdering och uppföljning av regionens vårdinsatser. Anställningen innehåller även hälsoekonomiska konsultationer och forskningssamarbeten med ett flertal kliniska forskargrupper inom Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper, och efter tre år förväntas minst 25% av tjänsten vara självfinansierad via externa forskningsanslag. Viss administration av konsultverksamheten och liknande ingår också i anställningen. Om den sökande inte har svenska som modersmål ska den ges möjlighet att lära sig svenska inom två år från och med anställningsdatum. 

Behörighet 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga behörigheter framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27346

Bedömningsgrunder 
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga bedömningsgrunder framgår hänvisas till https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27346

Anställning 
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med placering vid Institutionen för medicin. Tilltärde enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Professor Jahangir Khan, jahangir.khan@gu.se

Avdelningschef Max Petzold, 0703867077, max.petzold@gu.se

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/1340 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-10


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i datalingvistik, en eller flera

Läs mer Nov 15
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015–2025).

 

Ämne
Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning 
Datalingvistik är ett ämne med examensrättigheter på magister- och doktorsnivå. Utbildning bedrivs på avancerad nivå, på institutionens program Master in Language Technology (MLT) och på forskarnivå inom CLASP.

CLASP ägnar sig åt forskning och utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion.

För en beskrivning av MLT se https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sprakteknologi-masterprogram-h2ltg. För en beskrivning av CLASP se https://www.gu.se/en/clasp

 

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning och viss administration.

Innehavaren förväntas förlägga sin arbetstid på forskning inom området tillämpning av maskininlärning på datorlingvistik samt undervisning – huvudsakligen inom mastersprogrammet Master in Language Technology där undervisning ges på engelska. Innehavaren förväntas handleda studenter på alla nivåer. Innehavaren kommer att ingå i forskningsgrupperna vid CLASP och kommer fortlöpande att ta del i utformning och implementering av forskningsprojekt.

Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. 

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (se här) samt Göteborgs universitets egen anställningsordning (se här). Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i relevant ämne.

Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

Som universitetslektor vid Göteborgs universitet kan du ansöka om att bli befordrad till professor. Mer information här.

 

Bedömningsgrunder 
De viktigaste kriterierna vid bedömning är:


• forskningserfarenhet och kompetens inom datalingvistik med särskild tonvikt på maskininlärning
• undervisningskompetens i samma ämne illustreras av erfarenhet av planering och genomförande av utbildning samt erfarenhet och kompetens att handleda studenter på olika nivåer (grund-, avancerad-, forskningsnivå)
• deltagande i det internationella forskarsamhället.

Den sökande förväntas besitta expertis inom maskininlärning, programutveckling och de matematiska grunderna för datalingvistik och NLP, samt ha utfört forskning inom dessa områden. Vid bedömningen av vetenskapliga meriter värderas i synnerhet den sökandes förmåga att producera och publicera forskning av hög internationell kvalitet. I ansökans Meritportfölj I ska den egna forskningen, inklusive hur densamma passar med och skulle kunna bidra till eller komplettera övrig forskning som nu bedrivs i ämnet, beskrivas.

Den sökande förväntas besitta expertis inom någon av CLASP:s huvudsakliga forskningsområden. Vikt kommer även att läggas vid dokumenterad a) ledarskapserfarenhet b) god förmåga att planera och organisera forskning samt c) att kommunicera egna forskningsresultat.

Den sökande förväntas ha dokumenterad kompetens i och erfarenhet av undervisning i maskininlärning och datalingvistik, på flera nivåer (grund-,avancerad-, forskningsnivå), samt erfarenhet av handledning, inklusive handledning på forskarnivå, anses meriterande. Så även erfarenhet av undervisningsadministration, inklusiveerfarenhet av kurs-, program- och utbildningsdesign. Även förmåga att undervisa i kärnområden i lingvistik (så som syntax eller formell semantik) är meriterande.

Kunskaper i engelska är ett krav vid anställningen, såväl muntligt som skriftligt, eftersom undervisning på Master in Language Technology ges på engelska. Kunskaper i svenska är meriterande eftersom undervisning inom lingvistik vid institutionen vanligen ges på svenska. Inom två år efter det att anställningen påbörjats förväntas innehavaren också kunna undervisa på svenska.

Universitetet erbjuder gratis kurser i svenska för sina anställda. Mer information här.

 

För övrig information och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Läs mer Nov 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik

  

Ämne 
Pedagogik med inriktning specialpedagogik

 

Ämnesbeskrivning 
Pedagogik handlar om fostran, undervisning och utbildning med fokus på formella och informella processer genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, i och utanför utbildningsinstitutioner. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Detta rör även mer övergripande frågor om hur utbildningssystem skapas och omvandlas samt hur de differentierar.

 

Arbetsuppgifter 
Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkansuppdrag. Arbetsuppgifterna utgörs till största delen av undervisning, handledning och examination på avancerad nivå inom ramen för Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet samt inom kurser i pedagogik. Vi söker särskilt lektorer med hög kompetens inom ett eller flera av Speciallärarprogrammets tre ämnesspecialiseringar: språk-, skriv- och läsutveckling; matematikutveckling; samt intellektuell funktionsnedsättning. Kursledarskap och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Anställningen kan även innebära undervisning på grundnivå i de specialpedagogiskt inriktade kurserna inom förskollärar-, grundlärar-, och ämneslärarprogrammen samt inom forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår dessutom samverkan, forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att individuellt eller tillsammans med andra aktivt söka externa forskningsmedel.

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har:


• avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne
• visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
• mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska 

 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten i specialpedagogik. Vid tillsättningen kommer även den sökandes ledningsförmåga, administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse

Diarienummer: PAR 2022/1516

 

Tillsättningsförfarande 
Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället. 

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen.

Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Mikael Ring, mikael.ring@gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personaladministratör Emma Hallberg, emma.hallberg@gu.se 

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund (se fullständig annons).

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Se fullständig annons här: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27857

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-31? 


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Bitr. universitetslektor i företagsekonomi med inr. mot ekonomistyrning

Läs mer Okt 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan Göteborg och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har cirka 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk avdelning.

Sektionen för redovisning söker nu en biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Forskargruppen inom ekonomistyrning bedriver forskning med flera inriktningar. De inkluderar bl a ekonomistyrningens utformning och användning för både operativa och strategiska syften, ekonomistyrningens roll i komplexa interorganisatoriska relationer, ekonomistyrning för hållbar utveckling samt ekonomistyrning och digitalisering. Sektionens forskningsverksamhet har en tydlig internationell prägel. Sektionens medarbetare samarbetar med forskare och forskargrupper vid ett flertal internationella universitet och handelshögskolor och publicerar sin forskning i internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

 

Ämne
Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning. Forskningen förväntas bedrivas med inriktning mot ekonomistyrning, och med sådan kvalitet att den kan publiceras i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter. Undervisningen avser utbildning i ekonomistyrning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive handledning av examensarbeten, och kan även innefatta kursansvar, kursutveckling, examination och pedagogisk utveckling ur ämnessynpunkt. Den som anställs förväntas kunna genomföra undervisning av god kvalitet på skandinaviskt språk och engelska. Den som anställs förväntas att aktivt ansöka om externa forskningsmedel under senare delen av anställningen och att delta i utvecklingen av institutionens undervisning- och forskningsmiljö.

 

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/2359 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2022/2410. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

 

Bedömningsgrunder
Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2022/2410 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

Krav för anställning är:


• Förmåga att med god kvalitet kunna undervisa på engelska samt på ett skandinaviskt språk

Särskilt meriterande är:


• Internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter
• Framgångsrika ansökningar om externa forskningsmedel
• Dokumenterade pedagogiska meriter avseende undervisning, kursansvar, kursutveckling och examination samt undervisningsadministration

 

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

 

Anställningen
En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t ex anställning som universitetslektor). Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

 

Information om rekrytering och ansökan
För fullständig annons, kontaktuppgifter och instruktioner hänvisas till Göteborgs universitets rekryteringsportal som du når via www.gu.se. Diarienummer PAR 2022/1314.

Sista ansökningsdag är 2022-12-22.  


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Göteborgs Universitet

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Göteborgs Universitet .

Professor in Tumor Immunology

Professor
Läs mer Nov 29
Professor in Tumor Immunology
Ref PAR 2022/1352
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 56 000 students and 6 600 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.
The University of Gothenburg meets society's challenges with a diverse body of knowledge. 56,000 students and 6,600 employees make the university a large and inspiring workplace. The strong research and attractive education programs bring together researchers and students from all over the world. New knowledge and new perspectives contribute to a better future at the University of Gothenburg.
Welcome to the Institute of Clinical Sciences. The Institute of Clinical Sciences is a part of Sahlgrenska Academy, along with five other institutes. Here, research and education are conducted that focus on people's health and quality of life. The Institute of Clinical Sciences is organized into four sections and 16 different subject areas.
We are currently looking for a professor in tumor immunology to further strengthen research at the University of Gothenburg. Employment as a professor is placed at the Department of Surgery at the Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy. In the department, extensive clinical, translational, and experimental research is conducted. The department participates in the faculty's various educational programs and training courses at the specialist level.
Subject area
Tumor Immunology
Subject area description
The subject area of the professorship is Tumor Immunology. The research area includes clinical research, translational research, and experimental research concerning the interaction between solid tumors and the body's immune system. The proposed research is expected to lead to a better understanding of underlying mechanisms and new diagnostics and treatment of patients with solid tumors.
Duties
The tasks include conducting research in the subject area that is competitive at the national and international level. The research shall contribute to Sahlgrenska Academy by taking a leading position in the research area of solid tumors and contribute to Sahlgrenska University Hospital receives national care assignments. It also includes actively seeking national and/or international external research grants. The tenure holder of the professorship must work closely with clinical researchers to strengthen translational research on the tumor types investigated by the Institute.
The tasks also include teaching and examination in courses at the first level and advanced level within the medical program and other educational programs in which the Institute participates. Furthermore, supervision of students and doctoral students at all educational levels is included.
The professor is also expected to perform other duties normally associated with a professorship, such as academic leadership and holding internal and external positions of trust. The employment also includes collaboration with the local community.
Eligibility
Eligibility for employment as a teacher is regulated by the Higher Education Ordinance Chapter 4 and the University of Gothenburg's employment regulations.
To be eligible for employment as a professor, the applicant should have demonstrated scientific and pedagogical skills. For employment, there is also a requirement to be able to teach in Swedish and English.
Assessment criteria
Assessment grounds for employment as a professor are specified in Chapter 4 § 3 of the Higher Education Ordinance and in the University of Gothenburg's employment order.
Scientific, pedagogical, and administrative skills form the basis of assessment for the appointment. The assessment of scientific skills in the field and pedagogical skills are equally weighted and ranked first, while administrative skills are ranked second.
When assessing scientific skills, particular importance will be attached to the ability to conduct research with significance for the duties of employment. Special emphasis will also be placed on peer-reviewed publications in international journals. The applicant must have demonstrated skills in initiating, planning, leading, and developing research, as well as having demonstrated the ability to competitively obtain research grants in national or international competition. Established international networks as well as participation in national and international collaborative projects are meritorious.
When assessing pedagogical skills, special emphasis will be placed on experience in supervision, teaching, and examination in education at basic, advanced, and postgraduate levels, as well as other educational activities. Experiences must be well documented in a way that makes it possible to assess the quality of the educational activities. For administrative skills, experience in academic leadership as well as the ability to cooperate and collaborate are meritorious.
Employment
Permanent position full time, 100% based at the Institute of Clinical Sciences.
Entry in autumn 2023 or by agreement.
See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=7&lang=UK&validator=9b89bead79bb7258ad55c8d75228e5b7&job_id=28193

Ansök nu

Professor i nuklearmedicin med inriktning mot positronemissionstomografi

Professor
Läs mer Nov 28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ämne 
Nuklearmedicin med inriktning mot positronemissionstomografi (PET) 

Ämnesbeskrivning 
Professurens ämnesområde är nuklearmedicin med en inriktning mot PET. Nuklearmedicin är ett forskningsområde och en medicinsk specialitet inriktad på diagnostisk och terapeutisk användning av radionuklider, oftast i avbildande undersökningar. Forskningsområdet omfattar klinisk forskning, translationell forskning och experimentell forskning som rör användningen av PET för diagnostik, prognos och terapiuppföljning. 

Arbetsuppgifter 
I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationellt och internationellt konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att Sahlgrenska universitetssjukhuset erhåller nationella vårduppdrag. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap och att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Läkarexamen, specialistkompetens i klinisk fysiologi eller radiologi är krav för anställningen.

Anställningen är förenad med en anställning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och därför krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation. 

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och klinisk skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sättas i andra hand.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Särskild vikt läggs också vid peer-review-granskade publikationer i internationella tidskrifter. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, samt visat konkurrenskraft inom forskningsfronten internationellt. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet inom ämnesområdet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete med PET och speciellt inom cancerområdet, samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete som bidragit till nationella vårduppdrag är meriterande.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning  
Tillsvidareanställning på heltid, 100 % med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 
För komplett annons med angivet tillsättningsförfarande hänvisas till: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27392 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Peter Naredi, Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper. Telefon: 070 681 49 81. E-post: peter.naredi@gu.se

Eva Forsell, Sektionschef. Telefon: 070 373 26 26. E-post: eva.forsell_aronsson@radfys.gu.se  

Ansökan 
För komplett annons med anvisning om ansökan hänvisas till: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27392  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i nuklearmedicin med inriktning mot positronemissionstomografi

Professor
Läs mer Nov 29
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ämne 
Nuklearmedicin med inriktning mot positronemissionstomografi (PET) 

Ämnesbeskrivning 
Professurens ämnesområde är nuklearmedicin med en inriktning mot PET. Nuklearmedicin är ett forskningsområde och en medicinsk specialitet inriktad på diagnostisk och terapeutisk användning av radionuklider, oftast i avbildande undersökningar. Forskningsområdet omfattar klinisk forskning, translationell forskning och experimentell forskning som rör användningen av PET för diagnostik, prognos och terapiuppföljning. 

Arbetsuppgifter 
I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationellt och internationellt konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att Sahlgrenska universitetssjukhuset erhåller nationella vårduppdrag. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap och att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Läkarexamen, specialistkompetens i klinisk fysiologi, radiologi eller nuklearmedicin är krav för anställningen.

Anställningen är förenad med en anställning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och därför krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation. 

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och klinisk skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sättas i andra hand.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Särskild vikt läggs också vid peer-review-granskade publikationer i internationella tidskrifter. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, samt visat konkurrenskraft inom forskningsfronten internationellt. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet inom ämnesområdet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete med PET och speciellt inom cancerområdet, samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete som bidragit till nationella vårduppdrag är meriterande.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning  
Tillsvidareanställning på heltid, 100 % med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 
För komplett annons med angivet tillsättningsförfarande hänvisas till: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27392 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Peter Naredi, Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper. Telefon: 070 681 49 81. E-post: peter.naredi@gu.se

Eva Forsell, Sektionschef. Telefon: 070 373 26 26. E-post: eva.forsell_aronsson@radfys.gu.se  

Ansökan 
För komplett annons med anvisning om ansökan hänvisas till: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=27392  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i tumörimmunologi

Professor
Läs mer Nov 28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ämne 
Tumörimmunologi 

Ämnesbeskrivning 
Professurens ämnesområde är tumörimmunologi. Forskningsområdet omfattar klinisk forskning, translationell forskning och experimentell forskning som rör samspelet mellan solida tumörer och kroppens immunförsvar. Förutom att förstå bakomliggande mekanismer leder forskningen till ny diagnostik och behandling av patienter med solida tumörer.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att Sahlgrenska akademin tar en ledande ställning inom forskningsområdet av solida tumörer och bidra till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset erhåller nationella vårduppdrag. Vidare ingår att aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag. Anställningsinnehavaren av professuren ska arbeta nära kliniska forskare för att förstärka den translationella forskningen om de tumörtyper som beforskas av institutionen.

Arbetsuppgifterna omfattar också undervisning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram, där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap och att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För denna anställning är det även ett krav att kunna undervisa på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och administrativ skicklighet i andra hand.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Särskild vikt läggs också vid peer-review granskade publikationer i internationella tidskrifter. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning 
Tillsvidareanställning på heltid, 100 % med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen 
Peter Naredi, Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper. Telefon: 070 681 49 81. E-post: peter.naredi@gu.se

Eva Angenete, Sektionschef. Telefon: 076 051 44 41. E-post: eva.angenete@gu.se 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.
Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Examensbevis
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2022/1352 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandplats i arbetsvetenskap

Doktorand
Läs mer Nov 24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/ 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskap. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Recource Management (CGHRM).

Arbetsvetenskapen är ett interdisciplinärt ämne som söker förstå och förklara villkor i arbetslivet och arbetets betydelse i människors liv. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv. Centrala forsknings- och undervisningsområden är arbetsmiljöns och arbetsorganisationens betydelse, arbetsmarknadens utformning och utveckling, personalvetenskap, human resource management, konflikter i arbetslivet, ledarskap och organisering samt relationen mellan arbete, övrigt liv och identitet.

Arbetsuppgifter   
Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

 

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    


• avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsvetenskap har den som:   


• avlagt examen på avancerad nivå i arbetsvetenskap, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Anställning   
Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

 En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningen förväntas tillträdas i mitten av september 2023. Anställningen är tillsvidare organisatoriskt placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

  

För mer information och ansökan  
Mer information om anställningen, behörighetskrav och bedömningsgrunder samt kontaktuppgifter hittar du på Göteborgs universitets rekryteringsportal där du också söker anställningen. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är univeristetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast:?2023-02-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

3-6 doktorandplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi

Doktorand
Läs mer Nov 1
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för nationalekonomi med statistik tillhör Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och institutionen har cirka 100 medarbetare. Undervisning bedrivs inom nationalekonomi och statistik och har idag cirka 800 studenter registrerade på institutionens kurser och program. På institutionen samlas en mångfald av forskare- både avseende expertområde och nationalitet. Mer information om institutionen hittar du på vår hemsida www.economics.gu.se.För mer information om doktorandstudierna vid institutionen för nationalekonomi se här.Arbetsuppgifter
Utbildningen som leder till en doktorsexamen i nationalekonomi, inleds den 1 september 2023 och förväntas avslutas i maj 2028. Under de två första åren ligger fokus främst på kurser, medan återstående tid främst ägnas åt avhandlingsarbete. Förutom tid för studier ingår institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativt arbete, i anställningen. 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs det att den sökande uppfyller den grundläggande behörigheten och i förekommande fall särskild behörighet. Dessa krav uppfylls i allmänhet av sökande med en mastersexamen i ekonomi eller inom liknande område, såsom finans eller statistik.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: avlagt examen på avancerad nivå; eller har fullgjort studier på minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller ha motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet till forskarutbildningen måste den sökande ha fullgjort studier på minst 90 högskolepoäng inom nationalekonomi; eller fullgjort minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i nationalekonomi; eller ha motsvarande kvalifikationer. 

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet baserad på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

För sökande som uppfyller kraven kommer ansökningshandlingarna att granskas av institutionens antagningskommitté. Urvalet baseras på studentens prestationer på grundutbildningen och framförallt på avancerad nivå. Viktiga urvalskriterier för bedömning: mycket bra betyg, en utmärkt avhandling och goda rekommendationsbrev. Meriterande är visad god kompetens inom matematik, statistik och ekonometri samt avancerade grundkurser i mikroekonomi och makroekonomi. Den sökandes allmänna lämplighet för doktorandprogrammet kommer också att beaktas. En utvald grupp sökande kommer att kallas till en intervju.Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.

Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarutbildning och söker via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen på universitetets hemsida och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.Se vidare information på Göteborgs universitets hemsida.


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu