Göteborg: Arkivarie till Stab, Kommunikation och Säkerhet

Hitta ansökningsinfo om jobbet Arkivarie till Stab, Kommunikation och Säkerhet i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2023-09-18 // Varaktighet: Heltid

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Som arkivarie i förvaltningen för funktionsstöd är du en av tre arkivarier. Du arbetar med arkivfrågor kopplade till förvaltningens olika verksamheter utifrån helhetssyn och med utvecklingsfokus. I uppdraget ingår att ta fram styrande dokument som riktlinjer och rutiner inom arkivområdet. Du ger råd och stöd till chefer och medarbetare i förvaltningen inom ramen för ditt kompetensområde.

Du är som arkivarie en del av nämndens arkivorganisation och har tillsammans med din chef ansvar för nämndens arkiv. Du arbetar i nära samarbete med registratorer, nämndsekreterare och andra funktioner och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla vården av nämndens arkiv. Arkivarien är myndighetens kontaktperson i arkivfrågor och i uppdraget ingår bland annat att lämna upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, ansvara för arkiv- och informationshanteringsfrågor samt ingå i samråd, planering och styrning av myndighetens hantering av allmänna handlingar.

Tjänsten är placerad inom enheten för information och ärendehantering som är en del av avdelning stab, kommunikation och säkerhet. På enheten arbetar arkivarier, arkivassistent, förvaltningens jurister, nämndsekreterare, registratorer och utvecklingsledare inom ärendehantering och dataskydd.

Vi sitter i fina lokaler på Selma Lagerlöfs torg där vi utgår från ett aktivitetsbaserat arbetssätt med flexibilitet, valfrihet och digitala möjligheter. Vi har ett tydligt ledarskap med en konkret ledarskapsfilosofi som grundar sig i Göteborg Stads gemensamma förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi arbetar tillsammans, vi bryr oss och vi tänker nytt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst en 3-årig högskoleutbildning, varav minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet från arbete som arkivarie och då särskilt inom socialtjänst är meriterande.

Som arkivarie ska du kunna ge råd och stöd för såväl analoga som digitala frågor inom arkiv och informationsförvaltning. Det förutsätter att du har en god IT-teknisk kompetens. Meriterande är om du exempelvis har tidigare praktisk erfarenhet av att genomföra bevarande och gallringsutredningar av IT-system, framtagning av stöd- och styrdokument inom arkivering och digitalt bevarande, deltagande vid processkartläggningar och framtagande av stöd- och styrdokument som dokumenthanteringsplaner.

I rollen som arkivarie är det också viktigt att du är utvecklingsorienterad och kan inhämta och omsätta ny kunskap inom arkiv, informationsförvaltning och digitalisering i praktiken.

Vi tror att du är trygg i dig själv och att du självständigt leder, planerar och följer upp projekt/uppdrag som du också levererar utifrån önskat resultat, inom utsatt tid. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och det kräver att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt. För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tycker om att stötta andra och gör ditt yttersta för att ge bästa möjliga service.


ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Arkivarie

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Arkivarie.

Arkivarie

Läs mer Nov 14
Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga – det är vår vision! Demokrati och medborgarservices uppdrag är att stötta stadens verksamheter i att utveckla och utföra service till boende, besökare och företag samt i att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, ger metodstöd för service- och demokratiutveckling och samordnar och utvecklar externa digitala kanaler som till exempel goteborg.se. Vi driver stadens medborgarkontor, Teckenspråksforum, Regnbågshuset och Romano Center i Väst, som är ett romskt informations- och kunskapscenter. Vi erbjuder också konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Dessutom ansvarar vi för Göteborgs Stads överförmyndarverksamhet. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Är det du som gör det lätt att göra rätt? Som arkivarie hos oss får du ett utmanande och spännande uppdrag, då förvaltningen är den enda i Göteborgs Stad som arbetar mot två nämnder: nämnden för demokrati och medborgarservice samt överförmyndarnämnden.
Du arbetar självständigt i din roll och arbetar med arkivfrågor kopplade till förvaltningens olika verksamheter utifrån helhetssyn och med utvecklingsfokus. I uppdraget ingår att ta fram styrande dokument som riktlinjer och rutiner inom arkivområdet. Ett viktigt arbete i detta är bland annat att färdigställa förvaltningens dokumenthanteringsplan.
Du leder och samordnar förvaltningens arkivorganisation, med resurser från respektive verksamhet, och har tillsammans med din chef ansvar för båda nämndernas arkiv. Du ger råd och stöd till chefer och medarbetare i förvaltningen inom ramen för ditt kompetensområde. Du arbetar i nära samarbete med registrator, nämndsekreterare och andra funktioner och bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla vården av nämndernas arkiv.

Som arkivarie är du kontaktperson i arkivfrågor och i uppdraget ingår bland annat att lämna upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, ansvara för arkiv- och informationshanteringsfrågor samt ingå i samråd, planering och styrning av myndighetens hantering av allmänna handlingar. Under vårt kommande införande av Göteborgs Stads nya informations- och ärendehanteringssystem Ciceron kommer du bli en av förvaltningens nyckelpersoner.

Tjänsten är i nuläget placerad inom avdelningen för kommunikation och kansli. Förvaltningen är just nu inne i ett skede där vi ser över stödavdelningarnas organisation samt kanslifunktionens uppdrag, kompetensbehov och resurser. Det kan innebära att tjänstens innehåll kan komma att omformas längre fram, och du har goda möjligheter att bidra med dina perspektiv i det arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst en 3-årig högskoleutbildning, varav minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ett krav är att du har minst ett års erfarenhet från arbete som arkivarie eller annan roll som arbetsgivaren bedömer likvärdig inom kommunal verksamhet eller annan myndighet. Har du arbetat inom Göteborgs Stad med arkivfrågor så är det meriterande. Som arkivarie ska du kunna ge råd och stöd för såväl analoga som digitala frågor inom arkiv och informationsförvaltning. Det förutsätter att du har en god IT-teknisk kompetens. Meriterande är om du exempelvis har tidigare praktisk erfarenhet av att genomföra bevarande- och gallringsutredningar, framtagning av stöd- och styrdokument inom arkivering och digitalt bevarande, deltagande vid processkartläggningar och framtagande av dokumenthanteringsplaner.

I rollen som arkivarie är det också viktigt att du är utvecklingsorienterad och kan inhämta och omsätta ny kunskap inom arkiv, informationsförvaltning och digitalisering i praktiken. Vi tror att du är trygg i dig själv och att du självständigt leder, planerar och följer upp projekt/uppdrag som du också levererar utifrån önskat resultat och inom utsatt tid. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och det kräver att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Som arkivarie arbetar du mycket med att begripliggöra frågor som andra sällan arbetar med och du behöver därför ha förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Vi tror att du är en tydlig och god kommunikatör som kan tillföra entusiasm och energi inom arkivfrågorna du gör det lätt att göra rätt! För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tycker om att stötta andra och gör ditt yttersta för att ge bästa möjliga service.

Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats med en kund- och serviceorienterad arbetsplatskultur med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Förvaltningens lokaler ligger centralt i Göteborg.

Vi vill att vår förvaltning ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan.

Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser och rekryteringstjänster.
Urval sker löpande under ansökningstidens gång
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Ansök nu

Arkivarie vikariat

Läs mer Okt 9
Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkiv. Här finns över 12 mil pappershandlingar och stora mängder digital information. Allmänhet, forskare, företag och myndigheter söker information hos oss som rör skolor, socialtjänst, sjukvård, politik, stadsbyggnad, lokaltrafik, kultur, föreningslivet i Göteborg och mycket annat.
För att det ska vara möjligt att söka fram och lämna ut det material som efterfrågas behöver vi se till att rätt information bevaras på rätt sätt. Det gör vi genom att fatta beslut, göra tillsyn och ge utbildning, råd och stöd till myndigheterna. Det regelverk vi utgår från gör det möjligt att utveckla en modern informationshantering i samverkan med verksamheterna. Det ska vara så lätt som möjligt för myndigheterna att göra rätt. Regionarkivet utvecklar och anpassar också ett digitalt slutarkiv för att möta framtidens behov av information.

Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad och styrs av Arkivnämnden, gemensam arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Förvaltningen har cirka 50 medarbetare i Göteborg och Vänersborg som på olika sätt bidrar till att rätt information bevaras och är tillgänglig idag och i framtiden.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en arkivarie som har stort intresse för modern informationshantering och vill ha varierade arbetsuppgifter inom arkivarierollen? Vi söker dig som vill utvecklas och utveckla verksamheten tillsammans med övriga kollegor hos oss!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra tillsyn hos myndigheter och ge rådgivning i arkivfrågor. Dessutom arbetar du med Regionarkivets forskarservice, både expedition och telefoni.

Arbetsplatsen är på avdelningen Arkiv Göteborg. På avdelningen arbetar arkivarier, IT-utvecklare och systemanalytiker.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har högskoleexamen med lämplig ämneskombination där Arkivvetenskap ingår med minst 60 hp (eller 40 p enligt gamla systemet) eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet från arbete som arkivarie inom kommunal eller statlig sektor är ett plus men inget krav. Om du har erfarenhet och/eller intresse av digital informationshantering ser vi det som meriterande.

I arbetet som arkivarie hos oss det viktigt att du har god kommunikativ förmåga. Detta innebär att du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Du har också förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Vi vill också att du är drivande i ditt arbete vilket innebär att du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

En viktig egenskap som arkivarie är också att vara och känna sig socialt säker. Detta innebär du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

ÖVRIGT
Arbetsplatsen finns i trevliga lokaler i centrala Göteborg.

Som anställd på Regionarkivet erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligt men bestämt att bli kontaktade för ytterligare kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Arkivarie - Informationsförvaltare

Läs mer Okt 3
Vill du arbeta med bevarande- och informationsstrategiska frågor i en dynamisk organisation? Är du dessutom lösningsfokuserad, har en god förståelse för digitaliserade verksamhetsprocesser och har förmågan att sätta arkivkrav i relation till verksamhetens behov? Då är du den vi söker. Tjänsten är ett varierat uppdrag som innefattar såväl strategiska frågor som att vara delaktig i operativa arkiv-och registratorsuppgifter samt delta i utvecklingsprojekt.

Information om avdelningen
Tjänsten är placerad på enheten arkiv, juridik och campusutveckling som är en del av avdelningen för lednings-och högskolegemensamt stöd. Avdelningen ger stöd till Chalmers ledning och till högskolans verksamhet inom bland annat arkiv och registratur, juridik, säkerhet, forskning- och forskarutbildning, nyttiggörande och innovation, extern samverkan och kvalitetsarbete. På avdelningen arbetar cirka 45 personer.

Du kommer att ingå i funktionen arkiv och registratur vars uppdrag är att ge kontinuerligt stöd till Chalmers ledning och hantera frågor som rör hela högskolans verksamhet. Arbetet sker i nära dialog med såväl ledningen som administratörer, handläggare och chefer i verksamheten. Funktionen är Chalmers ansikte utåt då vi svarar på frågor om och lämnar ut allmänna handlingar till allmänhet och myndigheter. Funktionen består av fem medarbetare. Vi sitter i nyrenoverade lokaler på campus Johanneberg.

Beskrivning av tjänsten
Du kommer att arbeta med informationsstrategiska frågor i en kunskapsintensiv miljö. En stor del i jobbet för dig, såväl som övriga i funktionen, är att arbeta med operativa arkivarieuppgifter som att ta fram och lämna ut allmänna handlingar, arkivvård, ta emot och sortera in leveranser från institutioner och svara på frågor om arkivmaterial. Du kan även komma att tillsammans med kollegor på avdelningen vara delaktig i vissa typer av projekt och där säkerställa att arkivkrav beaktas vid implementering och avveckling av verksamhets/IT-system och stötta med bemanning i vår centrala registratur.

Alla i funktionen arkiv och registratur tar gemensamt ansvar för lärosätets arkiv- och dokumenthanteringsfrågor och gruppen hjälps naturligt åt vid behov och arbetstoppar.

I tjänsten ingår flertalet såväl interna som externa kontakter till vilka du har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt.

Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på heltid under cirka 1 år, dock längst till och med 2024-12-31. Önskat startdatum 8 januari 2024. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom arkivvetenskap alternativt annan utbildning eller yrkeserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av diarieföring inom offentlig sektor och erfarenhet inom arkivområdet.

Det är meriterande om du har arbetat som arkivarie samt om du har deltagit i digitalt utvecklingsarbete.

Som person är du utåtriktad, pedagogisk och kan bemöta människor i olika roller i det dagliga arbetet. Du har även god förmåga att prioritera mellan såväl olika arbetsuppgifter som behov och krav. Att samarbeta, ge god service och bidra till ett gott arbetsklimat är självklart för dig. Du är prestigelös och kan hugga i där det behövs. För oss är det viktigt att du har ett helhetsperspektiv och tänker strategiskt för att kunna se de långsiktiga konsekvenserna av beslut. Har du dessutom en förmåga att kombinera detta med en pedagogisk förmåga samt förståelse för olika verksamheters behov så kommer du trivas hos oss.

Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.

Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
? Flexibilitet att arbeta på distans.
? Semester upp till sju veckor per år.
? Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
? Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.

Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och referensnummer. Dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

CV

Personligt brev
• 1-2 sidor

Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 22 oktober 2023.

Vid frågor, vänligen kontakta
Enhetschef, Anna Lundgren, Lednings- och högskolegemensamt stöd
Email: anna.lundgren@chalmers.se
Telefon: 031-772 4330

Avdelningschef, Malin Blomqvist, Lednings- och högskolegemensamt stöd
Email: malin-blomqvist@chalmers.se
Telefon: 031-772 2598


*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
 


Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom sex styrkeområden; Energi, Hälsa och teknik, Informations- och kommunikationsteknik, Materialvetenskap, Produktion och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

Ansök nu

Registrator sökes omgående till kund i Göteborg

Läs mer Sep 28
Vi på Manpower söker idag en duktig registrator till en av våra kunder i Göteborg med start omgående! Har du tidigare erfarenhet av registratorarbete samt har vidareutbildning inom ämnet? Välkommen med din ansökan redan idag!

Ort: Göteborg
Start: Omgående
Omfattning: 100%
Uppdrag: Konsultuppdrag fram till 31 januari 2024. Det finns goda möjligheter att uppdraget förlängs till augusti 2024.

Om rollen
I rollen som registrator hos vår kund i Göteborg kommer du att stärka upp organisationens diarium. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

* Registrering av allmänna handlingar i koncernens diarium
* Stötta ordinarie registratorer i att ansvara för koncernens diarium
* Öppna, sortera och registrera inkommande och utgående handlingar
* Kvalitetssäkra verksamhetens registrerade dokument
* Hantera koncernens inkommande och utgående post och paket.

Är det dig vi söker?
För att passa perfekt i rollen som registrator söker vi dig som är ansvarstagande, välorganiserad och har en stark förmåga att samarbeta tätt med andra. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att vår kunds dokumenthantering och arkivering är effektiv och noggrann. Din förmåga att arbeta i samklang med kollegor och hantera uppgifter med precision kommer att vara avgörande för att uppnå vår kunds mål.

Kompetenskrav:

* 3-årig gymnasieutbildning med teoretisk inriktning
* Vidareutbildning ett år till registrator eller examen i arkivvetenskap
* Minst 2 års erfarenhet av registratorarbete
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
* Mycket god IT-vana

Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från GÖTEBORGS KOMMUN

Nedan visas andra jobb i Göteborg från GÖTEBORGS KOMMUN .

Stödassistent inom autismspektrum

Stödassistent
Läs mer Dec 1
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett meningsfullt jobb där du får vara delaktig i ett utvecklingsarbete? Söker du omväxling, utmaningar och trevliga kollegor? Då ska du söka till Krabbelidernas BmSS-boende där du får vara med och göra skillnad i arbetet för personer med autism, intellektuella funktionsnedsättningar samt utmanande beteende. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten och skapa en meningsfull vardag för dem vi är till för.

På Krabbeliderna bor det 6 hyresgäster.
Som stödassistent här arbetar du utifrån genomförandeplaner, arbetspassbeskrivningar, arbetsrutiner, handlingsplaner etc. Du är ett stöd i att nå måluppfyllelse och skapa meningsfullhet i vardagen. Arbetsuppgifterna är att ge stöd till hyresgästen i och utanför hemmet utifrån var och ens behov och önskemål. Du har kontinuerlig vägledning av stödpedagog.

Läs mer om verksamheten och enhetschef Anna Gül på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/annagül/

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, likaså
erfarenhet av arbete med målgruppen. Även god datavana, kunskaper i social dokumentation samt b-körkort är meriterande.

Vi ser det också som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av följande metoder: LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) , Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal).

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.

ÖVRIGT
Enhetschef Anna Gül kommer att vara på semester under delar av annonsperioden. I hennes frånvaro svarar Yeshi Zereaburuk på frågor.

Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Utvecklingsledare process-och projektutveckling

Organisationsutvecklare
Läs mer Nov 29
Förvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska stadsplaneringen i Göteborgs Stad. Den ansvarar även för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. Vi skapar förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet och en inbjudande offentlig miljö. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

I Göteborgs Stad arbetar vi utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bidra till en sammanhållen stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv?
Stadsbyggnadsförvaltningen är tillsammans med de andra stadsutvecklande förvaltningarna inne i ett utvecklingsskede där vi utvecklar våra arbetssätt för att bättre kunna leverera utifrån vårt uppdrag.

Nu söker vi en utvecklingsledare med helhetsperspektiv som ska driva och utveckla vårt övergripande process- och projektutvecklingsarbete tillsammans med våra systerförvaltningar. Du identifierar förbättringsområden som går i linje med våra mål och strategier och du stöttar våra verksamheter mot ett processorienterat arbetssätt. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, såväl operativt som strategiskt.

En viktig del av tjänsten är förändringsledning för att stötta våra verksamheter mot processorienterade arbetssätt. Du kartlägger och utvecklar processer med syftet att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling för en högre kvalitet och service för de vi är till för. I arbetet använder du dig av praktiska verktyg och metoder för att säkerställa analys och kvalitetsmedvetenhet.

Enheten kvalitet, som du kommer tillhöra, arbetar med förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och uppdrag och säkerställer att detta ligger i linje med övergripande ledning och styrning. Idag finns inom enhetens uppdrag ansvar för frågor som rör forskning och innovation, digitalisering, miljöledning och säkerhet.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk utbildning, minst kandidatexamen, inom relevant område eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har även utbildning eller erfarenhet inom process-och projektutveckling samt verksamhetsutveckling.

Vi söker dig som är drivande, tänker nytt, gillar utmaningar och ett omväxlande arbete. Du trivs med att arbeta självständigt, är flexibel och beredd på att ta ett stort ansvar för eget operativt arbete.

Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet, gärna längre. Om du har arbetat i offentlig förvaltning och har förståelse för Göteborg Stads organisation, ledning och styrning är det meriterande.

Du har:
• Erfarenhet av arbete med processutveckling och processmodellering
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av projektledning
• God kunskap om relevanta kvalitetsmetoder. Erfarenhet av nyttorealisering är
meriterande
• Kunskap och erfarenhet i att arbeta med processmodelleringsverktyg. Erfarenhet av 2c8 är
meriterande
• God erfarenhet av att arbeta i Officepaket och lätt för att lära nya IT-verktyg


För att lyckas i rollen behöver du:
• Ha en stark kommunikativ förmåga och kunna inspirera, motivera och engagera andra. Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift.
• Vara strukturerad och analytisk samt leverera resultat med hög kvalitet.
• Vara mål- och resultatorienterad med en god förmåga att utveckla och driva förbättringsarbete
• Ha god förmåga att arbeta utifrån en helhetssyn
• Ha en mycket god samarbetsförmåga

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Sjuksköterska till Göteborgs Stad

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Okt 10
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Vår ambition är att utveckla framtidens vård och omsorg. Vi söker dig som är sjuksköterska och vill vara med och göra det möjligt i både handling och bemötande. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.

Vi söker dig som vill arbeta med våra patienter i deras hemmiljö, du bidrar till patienternas frihet och inflytande över det dagliga livet och i det egna hemmet. Hos oss möter du oftast människor under en längre tid. Det innebär att du blir en mästare på möten och relationer. Som sjuksköterska arbetar du med att leda det hälso- och sjukvårdsinriktade arbetet kring patienten och göra självständiga bedömningar av sjukvårdsinsatser. Ditt uppdrag innebär även att identifiera och förebygga risker i vården samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Du samverkar i tvärprofessionella team och har alltid kollegor att rådfråga vid behov.

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att planera och påverka din arbetsdag. Hos oss finns många möjligheter att utvecklas. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda många olika vägar. Du kan växa i din yrkesroll, på bredden eller på djupet. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi strävar efter ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit som stöttar dig i din utveckling.

Vi har fyra stadsområden i Göteborgs Stad: Hisingen, Sydväst, Centrum och Nordost. Du kan arbeta inom flera olika verksamhetsområden; hemsjukvård i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, kompetensteam palliativ vård, Kålltorps hospice, funktionsstödsteam, korttidsenhet, ambulerande team samt nattenhet. Det stads- och verksamhetsområde som du är intresserad av väljer du enkelt i din ansökan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom vård av äldre, psykiatri eller distriktssköterska är meriterande för tjänsten. Om du har specialistutbildning kan du få ett fördjupat uppdrag utifrån din specialistkompetens. Vi ser gärna att du har erfarenhet av sjuksköterskeyrket men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. B-körkort är meriterande och inom många verksamheter ett krav då du tar dig till patienterna med bil.

Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med den enskilde och dess anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och ger ett gott bemötande. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Planeringsledare, inriktning digitalisering och innovation

IT-strateg
Läs mer Nov 29
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker just nu inom avdelning kvalitet och verksamhet en planeringsledare med inriktning digitalisering och innovation. Avdelning kvalitet och verksamhet ingår i område Utveckling av stadens verksamheter. Vårt uppdrag är att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom kärnverksamheterna till exempel kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i vissa fall förändrad lagstiftning. I avdelningens uppdrag ingår även stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och nationella minoriteter.

Som planeringsledare på stadsledningskontoret arbetar du med uppdrag utifrån politiska beslut. Inom avdelning kvalitet och verksamhet är fokus att stödja förvaltningar och bolag i deras implementeringsarbete av politiska beslut, lagar eller nya styrande dokument. Det handlar om förändringsledning på olika nivåer. Ibland är det mindre och kortare uppdrag, men även större och komplicerade förändringsinsatser inom en av Sveriges största arbetsgivare, Göteborgs Stad.

Du kommer att arbeta i ett team med fokus på digitalisering och innovation, där stadsledningskontoret har uppdraget att driva arbetet på en stadenövergripande nivå. Vi söker nu en engagerad och kompetent planeringsledare med fokus på att driva och stödja den innovativa och digitala utvecklingen av staden.

Arbetsuppgifterna som planeringsledare innefattar att:
• Ingå i uppdraget Driva digitalisering och innovation vilket medför att du tar ansvar för, och stöttar digitaliseringen av staden med syftet att förbättra stadens verksamheter och dess service till medborgare, näringsliv och besökare. I din roll som planeringsledare är det viktigt att samverka med olika aktörer både internt och externt. Det kan innebära att du arbetar med andra avdelningar inom staden, samarbetspartners inom näringslivet och andra offentliga organisationer för att främja stadens digitala utveckling och innovation.
• Ansvara för att politiska beslut och styrande dokument implementeras effektivt inom Göteborgs Stad. Detta innebär att tillsammans utveckla och genomföra strategier och planer för att säkerställa att målen i besluten uppnås.
• Utvärdera och analysera effekterna av digitaliseringen och förändringsinsatserna. Detta inkluderar att samla in och tolka data samt utvärdera resultat och effekter.

KVALIFIKATIONER
För detta uppdrag behöver du ha relevant högskoleexamen inom i första hand systemvetenskap/informatik gärna med inriktning mot business intelligence. I andra hand kan även examen inom t ex beteendevetenskap, ekonomi, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som lämplig komma ifråga.

Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av ledning av digitaliseringsarbete och verksamhetsutveckling, samt att du har jobbat med större förändringsuppdrag på strategisk nivå. Om du har erfarenhet av data governance och data-drivet beslutfattande är det meriterande.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha mycket god strategisk och analytisk förmåga, nyfikenhet samt mycket goda kunskaper om innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling. Att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom AI, digitalisering och innovation är en viktig del av ditt arbete. Du behöver vara mål- och resultatorienterad med en förmåga att se helheten före delarna.

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt arbete så förändringar är ett naturligt inslag i vår arbetsdag. Är du dessutom prestigelös och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor så kommer du att trivas i vårt team.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Timvikarier till Personlig Assistans i Göteborgs Stad

Personlig assistent
Läs mer Nov 16
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad?
Nu söker vi timvikarier inom personlig assistans i hela Göteborg som kan arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer.
Arbetet innefattar varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. En del av arbetet innebär även att dokumentera assistansanvändarens utveckling och behov. I arbetsuppgifterna kan det även ingå läkemedelshantering enligt delegation. Som assistent spelar du en central roll i att skapa en meningsfull vardag och bidra till assistansanvändarens välbefinnande och självständighet.

Du arbetar där assistansanvändaren är, vilket innebär att du befinner dig i assistansanvändarens hem eller på aktiviteter utanför hemmet.

Som timvikarie erbjuds du:
* Flexibel arbetstid förlagd dagtid, kvällstid eller natt på vardagar och helger.
* Styra din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar därefter.
* Kombinera arbetet med studier, annan sysselsättning eller pension.
* Goda möjligheter till sommarjobb/månadsvikariat och en framtid inom staden.

Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardagar och helg enligt schema. Sovande jour och dygnspass kan även förekomma, samt vaken natt.
Som timvikarie lägger du dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem när du önskar arbeta. När behov uppstår i verksamheten bokar våra bemanningsplanerare in dig på pass.

KVALIFIKATIONER
För att kunna söka jobb hos oss ska du ha fyllt 18 år.

Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av förflyttningshjälpmedel eller lyftteknik. Det är även meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till stödassistent, undersköterska eller en annan adekvat utbildning.

För att kunna kommunicera med assistansanvändare, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket vilket innebär godkänt betyg i Svenska A, SAS G eller motsvarande.

I din roll som personlig assistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Din attityd är öppen och positiv då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Som personlig assistent arbetar du effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer samt kan ta välgrundade beslut under tidspress.


ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)

Vid arbete med barn under 18 år:
Innan du erbjuds jobb med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag från polisens register. Beställt utdrag ska vara oöppnat och du måste själv begära detta utdrag. Du kan beställa det digitalt, som skickas till din digitala brevlåda, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/. Alternativt kan du beställa det via polisens hemsida, antingen elektroniskt eller med en blankett för personal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar (Utdrag nr 442.9).

För att få arbeta inom personlig assistens behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/omsorg--och-sociala-tjanster/arbetsmiljon-for-personliga-assistenter/

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Skolsköterska Skälltorpsskolan

Skolsköterska
Läs mer Dec 1
Nytt
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Skälltorpsskolan ingår i ett gemensamt skolområde tillsammans med Ellen Keyskolan och Backaskolan. I skolområdet har vi möjlighet att följa våra elever från förskoleklass till åk 9. Vi söker nu en skolsköterska till Skälltorpsskolan.

Skälltorpsskolan är en 7-9 skola med ca 280 elever. Vårt fokus är kunskaper, trygghet och studiero. Vår ambition är att elever får en undervisning av god kvalitet som gynnar elevers måluppfyllelse och resulterar i gymnasiebehörighet.
Som skolsköterska inom Grundskoleförvaltningen är du en del av Elevhälsans medicinska Insats, EMI. Göteborgs Stad har ett fastslaget basprogram för EMI som innefattar hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer. Skolsköterskan ansvarar för att organisera och planera sitt eget och skolläkarens mottagningsarbete under läsåret. Arbetet innefattar också frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa och du blir en länk i skolans elevhälsoteam. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och bidrar med din omvårdnadskompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.

I din roll som skolsköterska blir du en del av Elevhälsan och samarbetar med skolans personal och ledning utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd. Du har nära kontakt med skolans elever och även många kontakter med vårdnadshavare, externa vårdgivare och myndigheter utanför skolan.

Som skolsköterska ingår du i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Du erbjuds introduktionsutbildning och tillgång till mentor under introduktionstiden. Skolsköterskor får yrkesspecifik kompetensutveckling och har möjlighet till regelbunden handledning utanför skolan. Skolsköterska kan också handleda VFU-studenter inom samma yrke och som läser på någon av de godkända vidareutbildningarna för skolsköterskor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktsjuksköterskeutbildning eller med vidareutbildning inriktning skolsköterska. Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem, PMO. Meriterande är erfarenhet av arbete som skolsköterska och om du arbetat med barn och ungdomar.

I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande och kan prioritera ditt arbete utifrån aktuell situation. Förutom att du är trygg i din yrkesroll tycker du om att arbeta med människor. Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och se utvecklingsmöjligheter hos alla.

Låter det här som en tjänst som skulle passa dig? Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till någon av oss!

Vi ser fram emot din ansökan. Välkommen till oss!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Ansök nu