Göteborg: Internationell utredare

Hitta ansökningsinfo om jobbet Internationell utredare i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-20 // Varaktighet: Heltid

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Enligt myndighetsförordningen ska Jämställdhetsmyndigheten ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete. Myndigheten är en etablerad internationell samverkansaktör och bidra med erfarenhet och lära av andra för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och bidra till global jämställdhet.

Avdelningen för analys och uppföljning

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, både nationellt och internationellt. Det handlar både om uppföljningar och analyser, omvärldsbevakning samt expertstöd internt och externt.

Internationellt samverkar myndigheten med FN-systemet, EU-kommissionen, Europarådet, Nordiska Ministerrådet, OECD, OSSE, CBSS samt med civilsamhällesorganisationer. Myndigheten ingår även i Sidas myndighetsnätverk och bedriver två program inom reformstrategin för Västra Balkan. Avdelningen består i dagsläget av två enheter och internationell grupp. Sammanlagt har avdelningen drygt 25 medarbetare med olika kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning samt internationellt arbete.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en ny kollega som ska ingå i myndighetens internationella arbetsgrupp. Som utredare hos oss kommer du att få arbeta med att genomföra myndighetens internationella uppdrag, bland annat de Sida-finansierade partnerskapsprogrammen inom internationellt utvecklingssamarbete.

Arbetsuppgifterna för tjänsten är bland annat att:


• bidra till genomförande och uppföljning av regeringsuppdrag på det internationella området,
• bistå Regeringskansliet i internationella processer såsom FN-systemet, EU och Europarådet,
• bidra till myndighetens omvärldsbevakning och representation (expertstöd) i arbetsgrupper, kommittéer och samråd,
• bidra med internationell expertis på jämställdhetsområdet internt och för andra myndigheter genom att organisera och/eller medverka vid konferenser, workshops, föreläsningar, kurser och utbildningar,
• kommunicera svenska politiska prioriteringar, resultat och erfarenheter på jämställdhetsområdet i internationella sammanhang, både muntligt och skriftligt,
• samordna internationella besök och utbyten
• bereda, genomföra och rapportera internationella samverkansprojekt.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning på högskole- och/eller universitetsnivå
• Flerårig erfarenhet av internationellt arbete med fokus på jämställdhet
• Erfarenhet av internationella projekt eller programhandläggning och rapportering
• Kunskap om svensk jämställdhetspolitik samt internationella ramverk och överenskommelser för jämställdhet och kvinnors rättigheter
• Kännedom om svenskt utvecklingssamarbete
• God kännedom om FN-systemet och EU:s institutioner
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du


• Har erfarenhet av arbete inom svensk offentlig förvaltning, FN eller EU, eller annan mellanstatlig organisation
• Talar flera språk utöver svenska och engelska, främst något av FN-språken

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du har en god pedagogisk och analytisk förmåga samt en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt, på uppdrag och tillsammans med andra. Det är också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Vi arbetar vi för tillfället digitalt i stor utsträckning. Distansavtal tillämpas på myndigheten. Resor i tjänsten kommer att förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Peter Vikström, Avdelningschef, 031–392 91 77. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070 784 75 17. Fackliga kontaktpersoner för SACO-S: Josefine Jacobsson 031- 392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 11 december 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Planeringsledare krisberedskap

Läs mer Jun 24
En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Säkerhet och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och krisberedskap.

Uppdraget för Säkerhet och Beredskap innebär att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende krisberedskap, totalförsvar, samt säkerhet mm. Avdelningen har även operativa arbetsuppgifter inom dessa områden.

Arbetet inom avdelningen har flera perspektiv, dels Göteborgs Stads egna verksamheter och dels Göteborgssamhället men också i viss mån det interna arbetet på kontoret. Vårt arbete är långsiktigt och syftar till att försvåra för antagonistiska aktörer samt att stärka Göteborgs Stad och Göteborgssamhällets säkerhet och robusthet inklusive förmåga att hantera större händelser och kriser. Avdelningen arbetar tillsammans med förvaltningar och bolag inom staden, andra myndigheter, kommuner och organisationer.

Vi söker nu en medarbetare som kan och vill bidra till att stärka avdelningens förmåga att lösa sitt uppdrag, framför allt inom arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Som planeringsledare på Säkerhet och Beredskap får du möjlighet att arbeta med uppbyggnaden av stadens krisberedskap och Sveriges totalförsvar. Du får möjlighet att bidra till ett starkare samhälle där flera olika organisationer samverkar för att nå målen. Avdelningen präglas av ett gott samarbetsklimat och fokus på uppgifterna. Vid behov växlar vi över från strategiskt arbete till operativt arbete i till exempel krisledningsstab. Frågorna finns högt upp på dagordningen inom staden och det rådande omvärldsläget gör det angeläget att snabbt och ändamålsenligt utveckla arbetet.

Beroende på dina kunskaper och erfarenheter kan du få möjlighet att arbeta med specifika frågor eller projekt som passar in i både din bakgrund och stadens säkerhetsarbete. Du förväntas vara en del av en grupp där vi hjälps åt att lösa avdelningens arbetsuppgifter och stötta varandra för att nå bästa möjliga resultat.

Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmån.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant högskoleutbildning alternativt en annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig.

Du behöver ha flera års erfarenhet av att jobba med frågor inom krisberedskap och/eller civilt försvar. Det kan betyda att du jobbat med allt ifrån krisberedskap till specifika frågor inom totalförsvaret eller helst både och. Erfarenheterna kan komma från olika delar av samhället. Det vi vill se att du har utöver utbildning och erfarenhet är ett driv och entusiasm över att få arbeta med dessa frågor och bidra till ett robustare samhälle.

Utifrån Göteborgs Stads komplexitet och storlek är det nödvändigt att du har någon form av erfarenhet av att verka på strategisk nivå i komplexa och stora organisationer men även erfarenhet av arbete på den nationella nivån passar väl in. Du behöver ha stor förståelse för och insikt i hur det svenska totalförsvaret fungerar.

Som person är du engagerad, positiv och har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete. Arbetet ställer krav på god analytisk och pedagogisk förmåga. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du har förmåga att se och kommunicera ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbetet fungerar såväl internt som externt varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.

Det är även meriterande om du har erfarenhet från stabsarbete i någon form.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av tester som en hjälp i urvalet.

Ansök nu

Planeringsledare med inriktning personsäkerhet och fysiskt skydd

Läs mer Jun 24
En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Säkerhet och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och krisberedskap. Uppdraget för Säkerhet och Beredskap innebär att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende krisberedskap, totalförsvar, samt säkerhet mm. Avdelningen har även operativa arbetsuppgifter inom dessa områden.

Arbetet inom avdelningen har flera perspektiv, dels Göteborgs Stads egna verksamheter och dels Göteborgssamhället men också i viss mån det interna arbetet på kontoret. Vårt arbete är långsiktigt och syftar till att försvåra för antagonistiska aktörer samt att stärka Göteborgs Stad och Göteborgssamhällets säkerhet och robusthet inklusive förmåga att hantera större händelser och kriser. Avdelningen arbetar tillsammans med förvaltningar och bolag inom staden, andra myndigheter, kommuner och organisationer.

Vi söker nu en medarbetare som kan och vill bidra till att stärka avdelningens förmåga att lösa sitt uppdrag, framför allt inom arbetet med personsäkerhet samt fysisk säkerhet.

Som planeringsledare på Säkerhet och Beredskap får du möjlighet att arbeta med uppbyggnaden av stadens krisberedskap och Sveriges totalförsvar. Du får möjlighet att bidra till ett starkare samhälle där flera olika organisationer samverkar för att nå målen. Avdelningen präglas av ett gott samarbetsklimat och fokus på uppgifterna. Vid behov växlar vi över från strategiskt arbete till operativt arbete i till exempel krisledningsstab. Frågorna finns högt upp på dagordningen inom staden och det rådande omvärldsläget gör det angeläget att snabbt och ändamålsenligt utveckla arbetet.

Arbetsuppgifterna i denna tjänst innefattar bland annat att ta fram övergripande styr- och stöddokument, stödja och ge råd, genomföra utbildningar och övningar och samverka med olika intressenter med mera.

Du förväntas vara en del av en grupp där vi hjälps åt att lösa avdelningens arbetsuppgifter och stötta varandra för att nå bästa möjliga resultat. Du kommer att arbeta med uppgifter inom personsäkerhet och fysiskt skydd både internt på kontoret och externt ut mot Stadens verksamheter.

Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmån.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant högskoleutbildning alternativt en annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig.

Du behöver ha flera års erfarenhet av att ha arbetat med frågor inom personsäkerhet och/eller fysiskt skydd av verksamhet och lokaler. Det kan betyda att du jobbat med allt ifrån operativ bedömning av personsäkerhetsfrågor till specifika frågor inom skalskydd/lokalfrågor eller helst både och. Det kan också handla om strategisk planering av de båda delarna men vi ser gärna att du även hanterat operativa frågor inom området. Erfarenheterna kan komma från olika delar av samhället. Det vi vill se att du har, utöver utbildning och erfarenhet, är ett driv och entusiasm över att få arbeta med dessa frågor och bidra till ett robustare samhälle.

Utifrån Göteborgs Stads komplexitet och storlek är det önskvärt att du har någon form av erfarenhet av att verka på strategisk nivå i komplexa och stora organisationer men även erfarenhet av arbete på den nationella nivån passar väl in. Du behöver ha stor förståelse för och insikt i hur det svenska totalförsvaret och svensk krisberedskap fungerar.

Som person är du engagerad, positiv och har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete. Arbetet ställer krav på god analytisk och pedagogisk förmåga. Du behöver ha en mycket god förmåga att kommunicera med olika typer av målgrupper med olika behov där det krävs fingertoppskänsla i avvägningar mellan säkerhet och öppenhet. Du behöver också ha stor förståelse för olika politiska perspektiv på frågorna och kunna hantera flera vinklingar av samma frågor.

Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du har förmåga att se och kommunicera ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbetet fungerar såväl internt som externt varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Olika former av beredskapstjänstgöring kan komma att bli aktuell.

Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.

Erfarenhet av arbete med upphandlingar och/eller projekt inom fysisk säkerhet samt erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd är meriterande.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av tester som en hjälp i urvalet.

Ansök nu

Uppdragsledare med samordningsansvar till SGI i Göteborg

Läs mer Jul 2
Ansök via sgi.se
Om arbetsplatsen
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Göta älvdalen är Sveriges mest skredbenägna region och samtidigt det område som bedöms påverkas mest av klimatförändringen framöver. Framtida skred skulle påverka både samhällsviktiga funktioner, riksintressen, Natura2000-områden och inte minst många som bor i Göta älvdalen.
Till en nyinrättad roll söker vi nu en uppdragsledare med samordningsansvar i sekretariatet för Göta älv. Hos oss kan du göra skillnad, som är till nytta för hela samhället.
Arbetsuppgifter
Du får en viktig roll med att övergripande samordna och rapportera projekt samtidigt som du stöttar våra geotekniker i olika administrativa delar. Du är den som driver de flesta av uppdragen mot fastställda tidsplaner, resurser och budget.
Du leder även arbetet med att administrera bidragsärenden enligt våra riktlinjer. Du tar emot kommunernas bidragsansökningar för skredsäkringsåtgärder. Det avser stabilitetsutredningar, genomförandestudier, projektering, miljötillstånd samt fysiska åtgärder. Du hanterar den administrativa delen (ärendehanteringen) från ansökan till beslut och geoteknikerna inom sekretariatet tar den tekniska delen. Sekretariatet har ca 50 pågående projekt av olika storlek och i olika skeden. Du förväntas även vara aktiv i vårt utvecklingsarbete. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt. Här blir du del av en engagerad projektgrupp som drivs av att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar längs Göta älv.
Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning inom projektledning, myndighetshandläggning eller administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet från projekt i anläggningsbranschen, gärna inom kommunal verksamhet. Det är även meriterande att ha erfarenhet av ärendehandläggning från offentlig verksamhet. Du förväntas ta egna initiativ, ha en mycket god samarbetsförmåga samt vara strukturerad. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har mycket god datavana och arbetar väl i Microsoft- Officepaket.

Vid urvalet kommer det att läggas stor vikt vid din personliga lämplighet. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund, http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/
Vi erbjuder

bjuder dig ett samhällsviktigt uppdrag, spännande och utvecklande arbetsuppgifter med generös syn på kompetensutveckling samt en trevlig arbetsplats med medarbetare i fokus med stort engagemang och arbetsglädje. Vi har generöst med semesterdagar, möjlighet att till viss del arbeta på distans, individuell lön, flexibel arbetstid, ett generöst friskvårdsbidrag, mm.
Kontakt
Per Bolin, Chef för Delegationen för Göta älv, Telefon 031- 7496595
Fackliga företrädare för Saco Martin Holmén Telefon 013 201815 eller Adnan Drobic Telefon 031-7786572. ör ST Eva Albin Telefon 013-20 18 29 eller Oskar Alm Telefon 013-201825

Ansök nu

Miljöhandläggare inriktning avloppsreningsverk och närliggande branscher

Läs mer Jul 5
Om arbetsplatsen
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. 

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. 

Många pratar om Grön omställning och hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Vad vi kan erbjuda dig:
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på Länsstyrelsen. Inom prövningsområdet har vi länge arbetat med verksamhetsutveckling och vi har en effektiv verksamhet utifrån gällande lagstiftning. 

Arbetsuppgifter
Miljöskyddsavdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till den hållbara utvecklingen där den gröna omställningen är en viktig del. Detta gör vi genom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och genom att arbeta med att främja klimat och energiomställningen. Vi arbetar även med vägledning till kommuner och verksamhetsutövare samt med förorenade områden och ansvarar också för Länsstyrelsens miljömålsarbete. 
Vi söker nu en handläggare till Miljöprövningsenheten för att arbeta med miljöprövning av i första hand kommunala avloppsreningsverk men som även kan bidra med kompetens i prövningar av industrier som har stora vattenutsläpp.
Vi söker dig som vill bidra till en effektivare miljötillståndsprövning enligt miljöbalken och specifikt med prövning av i första hand avloppsreningsverk. Vi efterfrågar någon som har en naturvetenskaplig/teknisk utbildning. Vi tror att du tycker att miljöprövning är viktigt och att du har erfarenhet av att arbeta med antingen tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken på en myndighet eller att du arbetat med framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar för miljöfarlig verksamhet. Tjänsten är placerade vid avdelningens miljöprövningsenhet med medarbetare i Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. 
Du kommer att tillhöra miljöprövningsenheten som består av knappt 20 medarbetare som har en härlig gruppdynamik där alla får ta plats och bidra på sitt individuella sätt. Du kommer jobba i team med både erfarna och mindre erfarna handläggare och förväntas dela med dig av dina erfarenheter till hela gruppen. I rollen ingår även en del administrativa handläggaruppgifter. Vi ligger långt fram i ett nationellt perspektiv när det gäller effektiva handläggningstider och arbetssätt.

I arbetsuppgifterna ingår samråd och beredning inklusive att göra avvägningar mellan olika intressen av alla typer av ärenden som ska prövas av Miljöprövningsdelegationen samt Mark- och miljödomstolen. Vi företräder även länsstyrelsen i förhandlingar med domstolen. Vi svarar även på remisser till statliga verk och till miljödepartementet. 

Kvalifikationer
Krav:

- Universitet/högskoleutbildning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.
- Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet med miljöfarlig verksamhet, på myndighet, som konsult eller inom en industri eller kommunal verksamhet.
- God förmåga att formulera dig på svenska i både tal och skrift.
- B-körkort.

Meriterande:

-  God kompetens och gedigen erfarenhet inom avloppsreningsverk och tillhörande speciallagstiftning.
- Erfarenhet från tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
- Erfarenhet från prövning av miljöfarlig verksamhet.
- Erfarenhet av att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och hålla i samråd.
- Erfarenhet av processledning/projektledning.

Personliga egenskaper:

Som person är du välstrukturerad och har god ordning. Du är drivande, målinriktad och stimuleras av att arbeta i högt tempo. För att trivas i rollen och bidra i vårt arbete tror vi att du är lyhörd och tycker om att skriva och att arbeta mot deadlines. Du behöver ha förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder. Prestigelöshet liksom ett ödmjukt sätt värderas högt.
Viktiga förutsättningar för att lyckas i uppdraget är även att du som person är självgående och har lätt för att fatta beslut samtidigt som du har god samarbetsförmåga.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att din bakgrund och din kompetens kan bidra till att öka vår mångfald. 

Din placeringsort är Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Det finns goda möjligheter att delvis arbeta på distans. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg men den här tjänsten förutsätter även resor med bil.
Varmt välkommen med din ansökan! 

Övrigt

Beredskap kan förekomma och du kan komma att säkerhetsprövas av SÄPO.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Planeringsledare pension

Läs mer Jun 26
En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Som planeringsledare Pension på stadsledningskontoret har du en viktig roll med huvudansvar för Göteborgs Stads strategiska utveckling inom pensions-, försäkrings- och förmånsområdet. Du kommer arbeta med ett helhetsperspektiv för staden med frågor på såväl lång som kort sikt.

Du är ansvarig för upphandlingar inom pensionsområdet, bevakar och analyserar utvecklingen samt svarar för uppföljningen av stadens pensionsenhet. Du förbereder ärenden som kräver politiska beslut och ger råd och stöd till förtroendevalda, förvaltningsledningar och i vissa fall bolagsledningar i komplicerade pensionsfrågor som har koppling till strategiska frågor inom Göteborgs Stad. Dessutom arbetar du med utredningar och ärenden på uppdrag av kommunstyrelsen samt i kontakt med olika förvaltningar inom Göteborgs Stad.

Som planeringsledare Pension upprättar du anställningsavtal för stadens förvaltningsdirektörer och verkställande direktörer i stadens kommunala bolag samt handhar Göteborgs stads chefspensionsplan.

Du deltar som en naturlig del i det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom arbetsgivarfrågorna på strategisk nivå och ingår också i ett antal lokala och nationella strategiska nätverk inom pensions- och försäkringsområdet. Genom din erfarenhet av området har du insikt i hur tillämpningen påverkar vår verksamhet och hur vi uppfattas som arbetsgivare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett genuint intresse och mycket god kompetens inom pensions-, försäkrings- och förmånsområdet. Du har flera års erfarenhet av arbete med pensions- och försäkringsfrågor på strategisk nivå - gärna från kommunal sektor.
Du behöver ha god kännedom om det allmänna pensionssystemet och stort kunnande och erfarenhet av pensionsavtalen inom kommuner och regioner.
Vi ser gärna att du har viss erfarenhet och förståelse för andra tjänstepensionsplaner på marknaden, exempelvis ITP. Det är även en fördel om du har arbetat med förmåner och tillhörande frågor rörande skattelagstiftningen.

Du har relevant akademisk examen till exempel personalvetare, ekonomi, juridik.
Du har hög integritet, kan arbeta självständigt och har förmåga att skapa goda relationer. Du är dessutom analytisk och noggrann med förmåga att fatta beslut. Du har helhetssyn och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid att du är en god arbetsgivarrepresentant och att du bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Som person är du trygg i dig själv och i ditt yrkeskunnande.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Intervjuer är planerade under veckan 34-35

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Jämställdhetsmyndigheten

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Jämställdhetsmyndigheten .

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 30
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Ansvaret för den Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) för alla ändamål ligger på myndigheten sedan 2018 och är organiserad genom en enhet. Enheten ingår i avdelningen för stöd av genomförande av den nationella strategin för att förbygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som även arbetar med våldsprevention, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck.

I enhetens samordningsansvar ingår att:


• utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer.
• bistå myndigheter med metodstöd och kompetensutveckling.
• främja utvecklingen av förebyggande insatser mot prostitution och människohandel för alla ändamål.
• sammankalla det nationella metodstödsteamet (NMT).
• bemanna en stödtelefon för yrkesverksamma som möter utsatta för prostitution och människohandel.
• samordna och delfinansiera regionkoordinatorer mot människohandel.

Vi söker nu en utredare till enheten för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM).

Arbetsuppgifter
Som utredare kommer du att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och med olika regeringsuppdrag som gäller främst arbete med området prostitution och människohandel.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel remissvar, del- och slutrapporter till regeringen.

Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och självständigt driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer

• Akademisk examen inom området som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat mot prostitution, människohandel/människoexploatering, mäns våld mot kvinnor och/eller våld i nära relationer.
• Erfarenhet av att arbeta strategiskt, projektinriktat och självständigt.
• Kunskap om området prostitution, människohandel/människoexploatering, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har

• Erfarenhet av strategiskt arbete på statlig myndighet.
• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel.
• Erfarenhet av arbete från rättsväsendet.
• Erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang på strategisk nivå.
• Särskild erfarenhet av arbete med barn och unga som lever i utsatthet.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi ser att du som söker har en god analytisk och pedagogisk förmåga. Vidare har du god förmåga att samverka med andra och leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs att du är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig. 

Anställningsinformation
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (vikariat) på heltid som gäller längst till och med den 30 november 2025. Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänsten kommer att vara placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Resor i tjänsten förekommer.

Arbetsprov kan förekomma i denna rekryteringsprocess.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Nohlås, Enhetschef, 031-392 90 29. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 031-392 91 60. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 27 juni 2024.

Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Utredare mot prostitution och människohandel

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 4
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Ansvaret för den Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) för alla ändamål ligger på myndigheten sedan 2018 och är organiserad genom en enhet. Enheten ingår i avdelningen för stöd av genomförande av den nationella strategin för att förbygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som även arbetar med våldsprevention, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck.

I enhetens samordningsansvar ingår att:


• utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer.
• bistå myndigheter med metodstöd och kompetensutveckling.
• främja utvecklingen av förebyggande insatser mot prostitution och människohandel för alla ändamål.
• sammankalla det nationella metodstödsteamet (NMT).
• bemanna en stödtelefon för yrkesverksamma som möter utsatta för prostitution och människohandel.
• samordna och delfinansiera regionkoordinatorer mot människohandel.

Vi söker nu en utredare till enheten för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM).

Arbetsuppgifter
Som utredare kommer du att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och med olika regeringsuppdrag som gäller främst arbete med området prostitution och människohandel.

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.

I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text till exempel remissvar, del- och slutrapporter till regeringen.

Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och självständigt driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


Akademisk examen inom området som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.Flerårig dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat mot prostitution, människohandel/människoexploatering, mäns våld mot kvinnor och/eller våld i nära relationer.Erfarenhet av att arbeta strategiskt, projektinriktat och självständigt.Kunskap om området prostitution, människohandel/människoexploatering, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.God kännedom om den svenska jämställdhetspolitikenGod förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska.Vi ser det som meriterande om du har


Erfarenhet av strategiskt arbete på statlig myndighet.Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel.Erfarenhet av arbete från rättsväsendet.Erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang på strategisk nivå.Särskild erfarenhet av arbete med barn och unga som lever i utsatthet.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi ser att du som söker har en god analytisk och pedagogisk förmåga. Vidare har du god förmåga att samverka med andra och leda komplexa processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar. För tjänsten krävs att du är samarbetsinriktad, flexibel och uthållig.

Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kommer att vara placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Finns möjlighet att ansöka om distansarbetsavtal på max 70 procent arbetstid på distans. Resor i tjänsten förekommer.

Arbetsprov kan förekomma i denna rekryteringsprocess.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Frida Nohlås, Enhetschef, 031-392 90 29. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 031-392 91 60. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 21 juni 2024.

Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Handläggare inom analys och uppföljning

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 4
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för Analys och Uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen är uppdelad i två enheter och består i dagsläget av cirka 25 medarbetare med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi en handläggare inom analys och uppföljning som vill utvecklas med oss.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på avdelningen för Analys och uppföljning, utredningsenhet 1.
Enheten arbetar främst med frågor kopplade till de jämställdhetspolitiska delmålen om ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa, och med indikatorer och statistik.

Som handläggare kommer du arbeta med att löpande följa upp och analysera utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten med särskilt fokus på ungas ekonomi och arbete.

Du kommer också att vara ett stöd inom två av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag vilka innebär att: (1) Analysera bostadsmarknaden ur ett jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus på ungas ekonomi och arbete, men också för andra grupper i samhället. (2) Främja kvinnors företagande med ett särskilt fokus på unga kvinnors möjligheter att starta och driva företag.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag som kommer att användas i myndighetens återrapportering av de ovannämnda regeringsuppdragen. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området. För denna tjänst kommer arbetsuppgifterna till stor del dock att vara individuella.

Kvalifikationer


Akademisk examen inom relevant område.Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete/handläggningsarbete och rapportskrivning som har relevans för tjänsten.Dokumenterad erfarenhet av analysarbete av det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet.Mycket goda färdigheter i att bearbeta och analysera forskning och utredningar samt att skriftligt sammanställa materialet för publicering i rapportform.Mycket goda kunskaper i att kommunicera skriftligt på svenska, då myndighetens rapporter med mera ska skrivas på svenska.Mycket goda kunskaper i Microsoft office 365 (framförallt Excel). Vi ser det som meriterande om du har


God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Som person ser vi att du är strukturerad, analytisk, noggrann och samhällsintresserad med kompetens och erfarenhet av arbete inom jämställdhetsområdet. Då arbetet innebär mycket självständigt arbete under en begränsad tid vikt att du kan strukturera och prioritera ditt arbete väl. Vidare värderas personliga egenskaper som analytisk förmåga, självständighet och ett effektivt arbetssätt högt, samt förmågan att kunna möta deadlines och leverera resultat av god kvalitet.

Anställningsinformation
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid till och med 2024-12-31. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten kommer att vara placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Resor i tjänsten kan förekomma.

Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 031-392 90 38. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 18 juni 2024.

Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Utredare inom hedersrelaterat våld och förtyck samt våld mot barn och unga

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 23
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för stöd av genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ansvarar för jämställdhetspolitikens sjätte delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I avdelningens arbete ingår att motverka våld i nära relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för alla ändamål.

Nu söker vi en Utredare till enheten för Hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetsuppgifter
Som Utredare kommer du att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och med olika regeringsuppdrag som gäller främst hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.

I arbetsuppgifterna ingår att vara sakkunning internt gentemot övriga avdelningar och i olika processer samt externt gentemot andra aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika sammanhang för att utveckla en effektivare och stärkt samverkan och samordning mellan myndigheten och andra aktörer i samhället. I arbetet ingår även vissa internationella kontakter och utbyten.

Du kommer att leda och hålla i större samlingar och möten samt leda och driva processer gentemot uppsatta målsättningar. I arbetet ingår också att skriva remissvar, rapporter, del- och slutredovisningar till regeringen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och med stöd från närmsta chef driva projekt från start till slut.

Kvalifikationer


Relevant akademisk examen inom området, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.Flerårig arbetslivserfarenhet från området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.Erfarenhet av att arbeta projektinriktat och leda komplexa processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar.God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska.Vi ser det som meriterande om du har


Erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer inom exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhället.Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet.Erfarenhet av att skriva rapporter och remisser.Erfarenhet av att arbeta strategiskt inom områdena hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn och unga.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete samt är bra på att samarbeta med andra. Vi ser även att du som söker är van att arbeta självständigt, planera samt driva ditt eget arbete. För uppdraget krävs även en god analytisk och pedagogisk förmåga.

Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde i september 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänsten kommer att vara placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Resor i tjänsten kan förekomma.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Mikael Thörn, Enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 031-392 91 60. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 13 juni 2024.

Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Handläggare inom statsbidrag

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 23
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Inom avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, verksamhetsuppföljning, HR, juridik, upphandling, registratur, IT, statsbidrag och övriga administrativa processer. Avdelningen är indelad i fyra enheter: ekonomienheten, juridikenheten, HR-enheten och statsbidragsenheten.

Nu söker vi en Handläggare till statsbidragsenheten som vill utvecklas med oss!

Arbetsuppgifter
Enhetens huvudsakliga uppgift är att handlägga statsbidragsansökningar, det vill säga att utreda ansökningar om statsbidrag och hantera tillhörande förvaltningsrättsliga frågor.

Som Handläggare ingår du i en arbetsgrupp som ansvarar för att fördela förordningsstyrda statsbidrag. Arbetsuppgifterna innebär att förbereda handlingar inför beslut, utreder ifall sökande kan beviljas statsbidraget, ger förslag till beslut samt expedierar beslut. I uppdraget ingår även att ha löpande kontakt med bidragsmottagare och ge stöd till dessa inom ramen för myndighetens serviceskyldighet.

Kvalifikationer


Akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.Erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga processer och/eller handläggning av offentliga bidrag.Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.Mycket goda kunskaper i Office-paketet.Vi ser det som meriterande om du har


Erfarenhet av att självständigt leda och samordna processer och projekt.Erfarenhet av arbete i statlig myndighet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet 
För att lyckas i tjänsten ser vi att du är strukturerad, noggrann och har en god kommunikativ förmåga. Du har också förmåga att ta initiativ och utveckla processer och rutiner för att förbättra arbetet. Att lösa komplexa frågor är något du är van vid och har lätt för att se helheter och samband. Då du behöver hantera olika arbetsuppgifter inom utsatt tid, är det viktigt att du har en god förmåga att självständigt planera och driva ditt eget arbete likväl är bra på att samarbeta med andra.


Anställningsinformation
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (vikariat) till och med den 31 mars 2025 på heltid. Tillträde den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg.
Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Åsa Esaiasson, Enhetschef, 031-392 91 12. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 0705-85 51 60. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 070-784 75 31 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83. 
 
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
 
Välkommen med din ansökan senast den 13 juni 2024.
 
Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Enhetschef inriktning Analys och Uppföljning

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 22
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för Analys och Uppföljning söker nu en Enhetschef till utredningsenheten 2.

Arbetsuppgifter
Avdelningen för Analys och Uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen är uppdelad i två utredningsenheter (1 och 2) och består i dagsläget av cirka 25 medarbetare med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning. Avdelningen svarar också för att ta fram relevant statistik för att belysa utvecklingen inom jämställdhetsområdet.

Tjänsten är placerad på utredningsenhet 2 som har i uppdrag att följa upp de jämställdhetspolitiska målen, analysera jämställdhetspolitiska insatser, svara för myndighetens vetenskapliga råd samt annan övergripande samverkan med forskningssamhället. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning, delta i remissarbete samt att bidra med analys- och metodstöd till myndighetens andra avdelningar.

Att vara enhetschef innebär att leda och utveckla enhetens verksamhet. Tjänsten innebär fullständigt personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du kommer att ha ansvar för planering av resurser och prioriteringar inom enheten och tar en aktiv roll i budgetarbetet. På enheten finns i dagsläget 10 medarbetare som du arbetar tillsammans med för att driva enhetens utvecklingsfrågor och övriga uppdrag. Du bidrar även till avdelningens utveckling.

I uppdraget ingår också att ansvara för upphandling inom enheten och du rapporterar till avdelningschefen. Arbetet innebär även att du deltar aktivt i enhetens aktiviteter, företräder verksamheten internt och externt samt att du arbetar för att driva enhetens utveckling i enlighet med avdelningens och myndighetens övergripande uppdrag och utmaningar.

Kvalifikationer


Akademisk examen inom området eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt och relevant för tjänsten.Flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete.Dokumenterad och flerårig ledarerfarenhet som chef eller att i andra sammanhang självständigt lett grupper, större projekt eller liknande.Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.Kunskap inom jämställdhetsområdet och den svenska jämställdhetspolitiken.Vi ser det som meriterande om du har


Erfarenhet av utrednings- och analysarbete inom det statliga området.Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.Erfarenhet av upphandling av statistik-, utrednings- och forskningstjänster.Kunskaper inom ett eller flera av de områden som täcks av de jämställdhetspolitiska delmålenGoda kunskaper om olika metoder för analys, uppföljning och utvärdering.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Som person leder du kommunikativt och tydligt med en god förmåga att skapa förtroende. Du är resultatorienterad och har förmågan att driva din enhet mot uppsatta mål och du vågar fatta beslut. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är att vara strukturerad, samarbetsorienterad samt ha ett genuint intresse av ledarskap.

Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kommer att vara placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Resor i tjänsten kan förekomma.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Peter Vikström, Avdelningschef, 031–392 91 77. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 031-392 90 38. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast den 2024-06-12.

Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu