Göteborg: Universitetslektor i teoretisk filosofi

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i teoretisk filosofi i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-20 // Varaktighet: Heltid

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Liksom majoriteten av svenska filosofiinstitutioner, skiljer vi i Göteborg på praktisk och teoretisk filosofi, både på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Till den teoretiska filosofin räknas vanligtvis åtminstone följande områden: epistemologi, metafysik, språkfilosofi och medvetandefilosofi.Ämnesbeskrivning 
Teoretisk filosofi

Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur, liksom frågor som rör hur vi kan få vetenskaplig, respektive vardaglig kunskap om denna värld samt hur vi kan uttrycka något om den.

I Göteborg bedrivs forskning och undervisning inom samtliga av den teoretiska filosofins kärnområden: metafysik, epistemologi och vetenskapsfilosofi, medvetandefilosofi och språkfilosofi. Ämnet hyser också flera projekt, både nationella och internationella.


Ämnets huvudsakliga undervisningsuppdrag omfattar campusutbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå i teoretisk filosofi, men även en online-utbildning i filosofi (praktisk och teoretisk), liksom undervisning på ämneslärarutbildningen i filosofi. Ämnets anställda undervisar även regelbundet på kandidatprogrammet i Liberal Arts, kommunikatörsprogrammet samt på lärarutbildningen.

Metodologiskt har både den forskning och den undervisning som bedrivs i ämnet det gemensamt att den kan beskrivas som forskning och undervisning i analytisk filosofi.

För mer information om vårt ämne, besök gärna vår hemsida (länk här), eller kontakta professor Anna-Sofia Maurin (kontaktuppgifter nedan). För mer information om den undervisning vi bedriver, följ länk här, eller kontakta viceprefekt för grundutbildningen Erik Malmqvist (kontaktuppgifter nedan).Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och administration.

Forskning: Innehavaren av anställningen förväntas bedriva och publicera forskning i analytisk teoretisk filosofi på konkurrenskraftig internationell nivå inom dennes specialområde(n). Hen förväntas aktivt söka externa forskningsmedel, gärna i samarbete med andra forskare, från institutionen eller från andra lärosäten och/eller ämnen. Innehavaren av anställningen förväntas också aktivt bidra till ämnets forskningsmiljö bland annat genom att medverka på ämnets forskningsseminarium.

Undervisning: Innehavaren av anställningen förväntas undervisa, i första hand på kurser i analytisk teoretisk filosofi på grundnivå (såsom filosofisk metod, filosofins historia, kunskapsteori, logik, språkfilosofi, metafysik, vetenskapsfilosofi, och medvetandefilosofi), avancerad nivå (såsom valbara forskningsorienterade kurser samt handledning av kandidat- och mastersuppsatser), samt på forskarutbildningsnivå (i första hand handledning av doktorander). Undervisning inom lärarutbildningen och på program såsom det i Liberal Arts och kommunikatörsprogrammet kan också ingå. Undervisningsuppdraget inkluderar, förutom undervisning, handledning och examination, även seminarieledning och undervisningsadministration.

Innehavaren av anställningen förväntas också bidra till arbetet med utveckling av nya kurser och utbildningar.

Undervisningsspråk är antingen svenska eller engelska.

Administration: Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Läs hela annonsen och ansök på GU.se

Du hittar annonsen i sin helhet på Göteborgs universitets rekryteringsportal (länk här), välj Personalkategori ”Lärare” och Organisation ”Humanistiska fakulteten”. Klicka på annonstiteln i listan för att öppna annonsen och läsa mer om behörighet, urvalsprocessen, hur du ansöker och vilka du kan kontakta om du har frågor om arbetsplatsen, ämnet, anställningen eller rekryteringsprocessen.

Lämna in din ansökan via knappen ”Ansök” längst ned i annonsen. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kommer att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-01-08

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Universitets- och högskolelektor.

Assistant/ Associate professor in Quantum Software

Läs mer Dec 4
Nytt
We look for an excellent academic talent in the broad intersection between quantum information, mathematics and computer science. You will be given resources to start your own group at Chalmers, which can be placed either at the Department of Mathematical Sciences or the Department of Computer Science and Engineering. There will be ample opportunities to interact with the ongoing long-term effort to build a superconducting quantum computer at Chalmers as well as the companies connected to this project. You will be at the center of an exciting development, catalysing an interdisciplinary research effort between physics, mathematics and computer science. We are especially interested in candidates from Theoretical Computer Science and Mathematics.

The Quantum Computer Project and the Wallenberg Center for Quantum Technology
Our goal is to build a quantum computer and to apply it to real-world computational problems that cannot be efficiently solved on a conventional computer. Such problems can be found for example in optimisation, quantum chemistry, materials science, and machine learning. The Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, is the platform for building this 100+ qubit superconducting quantum computer and developing the most interesting quantum algorithms to run in collaboration with industry partners. We have industrial PhD projects with (among others) the companies Jeppesen, AstraZeneca and Volvo AB as well as with Sahlgrenska University Hospital, and are continuously striving to expand our collaboration with industry and the public sector. WACQT is a 12-year initiative aimed to bring Swedish academia and industry to the forefront of Quantum Technology, mainly funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation but also the participating universities and industry contribute. WACQT is committed towards promoting career development, gender equality and diversity through networking and supporting activities. With our current center with more than 150 experimental and theoretical physicists, we have a good understanding of quantum physics. The sought Assistant or Associate Professor in Quantum Software will broaden as well as deepen our understanding of the computational and mathematical aspects of quantum computation. Quantum Software is indeed a broad field. This includes but is not limited to topics such as quantum optimisation algorithms, hybrid quantum-classical algorithms, quantum machine learning, quantum error correction and fault tolerance, quantum simulation, quantum complexity, verification of quantum computation and distributed protocols of quantum computation.

What we offer to you
The position is a tenure track position at the rank of Assistant Professor or a full-time permanent employment at the rank of Associate Professor.

The starting package includes funding for one PhD student or four postdoc years. For projects aligned with the WACQT quantum computing project, it is possible to receive WACQT funding for an additional PhD student or postdoc. Individual departments might potentially contribute further to the starting package. 

At Chalmers we seek to establish a good work/life balance for our employees. We want to provide you with the means to pick the best path possible in your pursuit of making a difference. Our ambitions in this area are reflected in the generous employment conditions, including:
• holiday allowance of up to 7 weeks per year
• a collective agreement including parental pay, sick pay supplement, and medicine costs
• a wellness allowance towards activities promoting good health
• flexible working conditions

Sweden’s extensive social welfare system means, for example, that you are entitled to 390 days of paid parental leave, and education at all levels is free. Chalmers offers courses in the Swedish language. Although most of our work is in English, and English is widely spoken throughout Swedish society, developing a good knowledge of Swedish is an advantage in everyday life and in the workplace, and we offer to help you unlock this dimension of life in Sweden. Read more about working at Chalmers and our benefits for employees.

Chalmers continuously strives to be an attractive employer. Our aim is to actively improve the gender balance and diversity in our faculty. We therefore welcome a diversity of applicants with different backgrounds and experiences. We work broadly with equality projects, for example the GENIE Initiative on gender equality for excellence. Equality and diversity are substantial foundations in all activities at Chalmers.

Major responsibilities
The successful candidate will have as a main responsibility to perform and lead research in the broad field of Quantum Software with support from WACQT and contribute actively to the Quantum Computer project at Chalmers as well as other scientific activities at the department in question. The candidate will also contribute to education on all levels and supervise master students as well as doctoral students. Responsibilities include participation in departmental and university-wide undertakings as well as in national and international collaborations.

Qualifications and application procedure 
Read more and apply here.

Ansök nu

Univeristetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap

Läs mer Nov 28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen fo?r spra?k och litteraturer (SPL) a?r humanistiska fakultetens sto?rsta institution med ca 110 medarbetare, ca 1200 hela?rsstudenter och en a?rsomsa?ttning pa? ca 130 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 12 olika huvudområden samt inom ramen fo?r flera olika program. Forskningen bero?r va?rldens spra?k och dess litteraturer utifra?n en bred kontextualisering och utifra?n ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tilla?mpningar.

Anställningsbenämning

Univeristetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap (en eller flera).

Ämnesbeskrivning
Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter pa? alla nivåer inklusive utbildning på? forskarnivå?. Förutom fristående kurser ingår ämnet i olika utbildningsprogram på institutionen, till exempel masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation, Ämneslärarprogrammet och Nordiskt masterprogram för språklärare. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på? att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs främst inom språkvetenskap och litteraturvetenskap. Därutöver ingår ämnets forskning även i institutionens ämnesövergripande forskningsområden.

Arbetsuppgifter 
Ansta?llningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot litteraturvetenskap pa? grundniva? och avancerad niva?, såväl på campus som digitalt, och såväl inom frista?ende kurs (exempelvis litteraturvetenskaplig teori och metod, litteratur- och kulturhistoria, akademisk kommunikation) som inom A?mnesla?rarprogrammet (exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och litteraturdidaktik), både pa? campus och online.

A?ven kursutveckling och uppgifter av administrativ art inga?r, till exempel kursansvar och arbete med universitetets lärplattform. Kvällsundervisning kan förekomma. Den so?kande fo?rva?ntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan inneba?ra undervisning inte bara på engelska utan på sikt även på svenska. Man förväntas att inom två år vara beredd att bidra på svenska inom utbildningen, inom exempelvis a?mneso?vergripande kurser och program.

Även egen forskning ingår och den sökande förväntas publicera sina forskningsresultat och aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats. Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som får anställningen förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnet som till hela institutionen.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Senior lecturer or associate professor in applied mathematics

Läs mer Nov 28
We are looking for a highly motivated researcher and teacher in applied mathematics to join us as a senior lecturer or associate professor, to complement and strengthen our research groups at the Division of Applied Mathematics and Statistics, Department of Mathematical Sciences.

At the division, we conduct internationally recognized research in areas such as the theory and implementation of finite element methods, mathematical optimization, inverse wave propagation problems, kinetic equations, stochastic partial differential equations, geometric integration, biomathematics, spatial statistics, and data science.

The department and the division
The Department of Mathematical Sciences is a fully integrated department between Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg. The department has about 200 faculty and staff members and is one of the largest departments of mathematical sciences in the Nordic countries. We teach a broad spectrum of courses across programs at the two universities. Internationally high-level research is pursued in both pure and applied mathematics, as well as in mathematical statistics.

Our academic year is divided into four quarters. The department is supportive if you wish to distribute your teaching duties within two or three quarters.

The department actively engages in collaborations with external partners, fosters innovation, and conducts outreach activities. We consider these endeavors to be integral to our research and educational mission.

Major responsibilities
You are expected to conduct independent research in applied mathematics and highly encouraged to collaborate with the researchers at our department. In addition, you are expected to actively apply for external funding for your research projects.

You will be responsible for instructing mathematics at all levels, which includes supervision of undergraduate, master's, and PhD students. Most of our educational mission is at the undergraduate level. Currently, there is a demand for additional instructors for courses in applied and computational mathematics, with a particular focus on numerical analysis for partial differential equations.

Departmental committee responsibilities are shared among all faculty members, and a portion of these duties will be assigned to you as part of your role.

Your profile 
You must have a doctoral degree in Applied Mathematics or in another related field. A good record of academic research is required as well as well-documented university level teaching experience. The quality of research output takes precedence over the quantity of publications. The educational credentials hold equal importance to the research qualifications. 

To be qualified for the position as associate professor you should also have a proven ability of securing reseach funding.

If you have no courses in teaching in higher education, you are expected to complete relevant courses, offered at Chalmers, within two years of commencing your appointment.

The following qualifications are meritorious:
- Experience in course development and the management of educational programs.
- Experience in teaching advanced courses in numerical analysis or partial differential equations.

Good verbal and written communication skills in English are required. The teaching language at the undergraduate level is typically Swedish, and at the master's level, it is English. If needed, Chalmers offers Swedish language courses, with the aim that you will be able to teach in Swedish within two years of the start of your appointment.

When assessing qualifications and experience, consideration will be given to parental leave, sick leave, or similar circumstances. The reasons and extent should be specified in connection with the presentation of qualifications and experience.

The level of the position will be decided based on the qualifications of the selected candidate. For a definition of the academic level and qualifications for the two positions, please consult our Rules of Procedure – Chalmers University of Technology's Appointment Regulations for Teaching and Research Faculty (Senior lecturer chapter 7.2 and Associate professor at chapter 6.3). Your qualifications and academic level will be evaluated by the department, Chalmers Faculty Appointment Committee and external evaluators.

External applicants who currently do not meet the full pedagogical requirements  may be employed for a permanent position under the condition that the required education is completed within the first three years of employment.

Contract terms
Full-time permanent employment.

We offer
Chalmers offers a cultivating and inspiring working environment in the coastal city of Gothenburg. Read more about working at Chalmers and our benefits for employees.

Chalmers aims to actively improve our gender balance. We work broadly with equality projects, for example the GENIE Initiative on gender equality for excellence. Equality and diversity are substantial foundations in all activities at Chalmers.

Application deadline: 2024-01-14

Application procedure
Please click here to read about the application procedure and apply for the position.

*** Chalmers declines to consider all offers of further announcement publishing or other types of support for the recruiting process in connection with this position. ***

Ansök nu

Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

Läs mer Nov 22
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av Humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda (varav ca 20 doktorander) och ca 1000 studenter. Vid Göteborgs universitet ansvarar institutionen för ämneslärarutbildningen i ämnet svenska i samverkan med Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. För mer information om institutionen se webb: http://lir.gu.se/.

 

Ämne 
Litteraturvetenskap.

 

Ämnesbeskrivning 
Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning.

 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på ämneslärarprogrammet i svenska. Undervisning i ämnesteoretiska kurser i litteraturvetenskap samt ansvar för och undervisning i studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ingår i uppgifterna. Det innebär bland annat VFU-besök och bedömning av dessa. I anställningen ingår också kursutvecklingsarbete samt handledning och examination av examensarbeten på ämneslärarutbildningen. Uppgifter inom litteraturvetenskaplig utbildning på grund- och avancerad nivå kan också ingå.

I arbetsuppgifterna ingår därtill forskning samt samverkan med det omgivande samhället, i synnerhet skolan. Även handledning inom forskarutbildning kan ingå.

 

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har avlagt doktorsexamen i för den utlysta anställningen relevanta forskningsfält, dels visat pedagogisk skicklighet.
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Anställningsordningen för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. www.medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

 

Bedömningsgrunder 
Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vikt tillmäts även den sökandes administrativa meriter och förmåga att samverka med det omgivande samhället. Ämneslärarexamen i svenska eller motsvarande är ett krav. Yrkesverksamhet som lärare är ett krav. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet i litteraturdidaktik visad i vetenskapliga publikationer. Avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap är ett krav. Didaktisk inriktning eller motsvarande vetenskaplig kompetens är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad undervisning och utvecklingsarbete inom lärarutbildning i svenska, främst litteraturdidaktik. Likaså kommer vikt att läggas vid dokumenterad skicklighet inom pedagogiskt ledarskap, förmåga att handleda studenter samt förmåga att samverka över ämnesgränser. Erfarenhet av att handleda VFU-studenter är meriterande.

För anställning kommer den sökande att väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling för verksamheten.

 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborg
Tillträde: Juli 2024

 

Övrigt 
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsning och referenstagning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Katarina Leppänen, Prefekt
katarina.leppanen@lir.gu.se

Zanda Nyström, Studierektor
zanda.nystrom@gu.se? 

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Dessa anvisningar finner du här: 1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf (gu.se).

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Doktorsexamensbevis

Doktorsavhandling

Eventuella läromedel

Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

Förteckning över examina och anställningar

Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-01-09

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Göteborgs Universitet

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Göteborgs Universitet .

5-6 doktorandtjänster i statsvetenskap

Doktorand
Läs mer Dec 4
Nytt
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram som Center for Collective Action Research (CeCAR), QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 180 anställda. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se 


Statsvetenskapliga institutionen söker nu upp till sex kvalificerade och motiverade personer för doktorandanställning i statsvetenskap med allmän inriktning. 

Arbetsuppgifter   
En doktorand bedriver forskning och bidrar till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Som doktorand förväntas man kunna utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. 

Doktorandanställningens mål är att personen ska utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att skriva en vetenskaplig avhandling. En doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. För att ta del av den fullständiga utlysningen, vänligen se vår hemsida.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i arbetsmarknadsekonomi (brottsekonomi)

Forskarassistent
Läs mer Sep 29
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Sökande välkomnas till en tjänst som postdoktor i tre år för samarbete med professor Randi Hjalmarsson inom hennes forskningsprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet med titeln: “Breaking the Inequality-Crime Cycle: Biases in Police Decisions, 'What Works' in Prison, and Firm Demand for Workers with Criminal Records”.

 

Ämne 
Arbetsmarknadsekonomi och brottsekonomi.

Arbetsuppgifter 
Som postdoktor förväntas du samarbeta med Professor Hjalmarsson inom ERC-projektet om hur man bryter ojämlikhets-brotts-cykeln. Ekonomisk ojämlikhet och segregation innebär ojämlika möjligheter inom många områden - arbetsmarknaden, sjukvården, informella nätverk, utsatthet för polis - som kan påverka möjligheterna att hamna i konflikt med lagen. När man väl hamnat i rättssystemet kan det vara svårt att ta sig ur, särskilt om ett kriminellt register ökar hindren för anställning. Denna cykel av brott och ekonomisk ojämlikhet kan till och med fortgå över generationer om effekterna av ett kriminellt register smittar av sig på en förbrytares familjemedlemmar.

Denna tredelade agenda överväger flera punkter där cykeln potentiellt kan brytas, inklusive (i) polisens beslutsfattande och utbildningens roll, (ii) fängelsereformer och vård, inklusive sjukvård, och (iii) rollen av anställningsmöjligheter - eller bristen på sådana - för personer med kriminella register. Denna sista del kommer att betona både företagens anställningsbeslut och förbrytares informella nätverk. Kärnan i denna brottsekonomi-agenda ligger således vid snittet mellan litteratur inom arbetsmarknadsekonomin, hälsoekonomi och nätverk och kamratpåverkan.


• Tjänsten är forskningsintensiv, och kandidaten förväntas bedriva forskning inom projektets omfattning.
• Mycket begränsad undervisning ingår också i tjänsten
• Kandidaten kan också förväntas samarbeta med andra teammedlemmar, inklusive Professor Matthew Lindquist (SOFI, Stockholms universitet), biträdande professor Anna Bindler (Kölns universitet) samt andra postdoktorer, doktorander och forskningsassistenter.
• Aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljö (t.ex. seminariedeltagande och organisationsdeltagande).
• Potentiella forskningsbesök med samarbetspartners i Stockholm, Storbritannien, USA och Tyskland.

Behörighet 
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i för tjänsten relevant ämnesområde, såsom ekonomi eller offentlig politik. Detta behörighetskrav behöver inte vara uppfyllt vid ansökningstillfället men ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas (detta ska inte hindra doktorander på arbetsmarknaden för första gången från att ansöka).

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 5 år från ansökningstidpunkten. 

Bedömningsgrunder 
Den ideala kandidaten bör ha bakgrund inom tillämpad mikroekonomi, med forskningserfarenhet och/eller intresse för brottsekonomi. Dokumenterad erfarenhet av arbetsmarknadsekonomi, erfarenhet av arbete med stora registerdatamängder och insamling av data från offentliga myndigheter (särskilt i Sverige, USA och Storbritannien), samt dokumenterad expertis inom samtida kvasi-experimentella forskningsdesigner är mycket meriterande.

Den sökande kommer att väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att bidra till forskningsagendan. Forskningspotential kommer att vara ett viktigt urvalskriterium, med särskild tonvikt på graden av progression och framåtblickande aspekter av forskningen.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Anställning 
Anställning som postdoktor är en tidsbegränsad heltidsanställning (100%) under 3 år och är placerad vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet. Det tidigaste möjliga startdatumet är 1 augusti 2024.

Ansökan och övrigt
Observera att detta är en förkortad version av ledigkungörelsen. För fullständig information om tjänsten, behörighet, bedömningsgrunder, ansökan samt kontaktuppgifter och fackliga organisationer se annonsen på: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=p31559

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Vänligen bifoga följande dokument i din ansökan:


• Personligt brev
• CV
• Forskningsuttalande (max 2 sidor)
• Ett representativt producerat vetenskapligt arbete (Job Market Paper)
• Ett ytterligare paper (valfritt)
• Tre rekommendationsbrev: Dessa ska skickas direkt av brevskrivarna till postdoc.GU@economics.gu.se. Vänligen be brevskrivarna att inkludera ditt namn i ämnesraden för e-posten.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-02-01

Alla sökande kommer att behandlas lika. Första omgången intervjuer för sökande som ansöker före den 1 december kommer att genomföras i linje med ”European Job Market for Economists” som är i slutet av december.

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Upp till 6 doktorandplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi

Doktorand
Läs mer Nov 7
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för nationalekonomi med statistik tillhör Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och institutionen har cirka 100 medarbetare. Undervisning bedrivs inom nationalekonomi och statistik och har idag cirka 800 studenter registrerade på institutionens kurser och program. På institutionen samlas en mångfald av forskare- både avseende expertområde och nationalitet. Mer information om institutionen hittar du på vår hemsida www.economics.gu.se.För mer information om doktorandstudierna vid institutionen för nationalekonomi se här.Arbetsuppgifter
Utbildningen som leder till en doktorsexamen i nationalekonomi, inleds den 1 september 2024 och förväntas avslutas i maj 2029. Under de två första åren ligger fokus främst på kurser, medan återstående tid främst ägnas åt avhandlingsarbete. Förutom tid för studier ingår institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativt arbete, i anställningen. 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs det att den sökande uppfyller den grundläggande behörigheten och i förekommande fall särskild behörighet. Dessa krav uppfylls i allmänhet av sökande med en mastersexamen i ekonomi eller inom liknande område, såsom finans eller statistik.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: avlagt examen på avancerad nivå; eller har fullgjort studier på minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller ha motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet till forskarutbildningen måste den sökande ha fullgjort studier på minst 90 högskolepoäng inom nationalekonomi; eller fullgjort minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i nationalekonomi; eller ha motsvarande kvalifikationer. 

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet baserad på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

För sökande som uppfyller kraven kommer ansökningshandlingarna att granskas av institutionens antagningskommitté. Urvalet baseras på studentens prestationer på grundutbildningen och framförallt på avancerad nivå. Viktiga urvalskriterier för bedömning: mycket bra betyg, en utmärkt avhandling och goda rekommendationsbrev. Meriterande är visad god kompetens inom matematik, statistik och ekonometri samt avancerade grundkurser i mikroekonomi och makroekonomi. Den sökandes allmänna lämplighet för doktorandprogrammet kommer också att beaktas. En utvald grupp sökande kommer att kallas till en intervju.Anställning
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen kap 5.

Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarutbildning och söker via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen på universitetets hemsida och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.Se vidare information på Göteborgs universitets hemsida.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorandanställningar i Pedagogiskt arbete och Ämnesdidaktik

Doktorand
Läs mer Nov 2
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning och utbildning i och om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Till institutionens arbete hör lärarutbildning, forskning och utvecklingsarbete med betydelse för skolans verksamhet. Det praktiknära arbetet sker ofta i samverkan med enskilda skolor, kommuner och Skolverket. Förutom ansvar för grundlärarprogrammet har institutionen ansvar för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två mastersprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete. Denna utlysning är ett led i institutionens arbete med att stärka forskningsmiljöerna och utveckla verksamheterna. Se vidare: https://www.gu.se/didaktik-pedagogisk-profession

Institutionens forskning är organiserad i tre övergripande forskningsmiljöer:

Didaktiska klassrumstudier där undervisning, lärande och dessa processers innehåll sammanhållet uppmärksammas och studeras. https://www.gu.se/forskning/didaktiska-klassrumsstudier

Fenomenografi, variationsteori och learning study fokuserar till exempel hur elevers möjligheter att lära ett specifikt ämnesinnehåll kan förbättras. Forskningen undersöker innehållsligt nödvändiga villkor för lärande och hur de kan skapas i till exempel undervisning genom praktiknära forskning tillsammans med lärare. https://www.gu.se/forskning/fenomenografi-variationsteori-learning-study

Kritisk utbildningsforskning berör utbildning som social och politisk institution och inkluderar studier av kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarprofessioner. Intresset riktas mot hur utbildningssystemet hanterar frågor om utbildning och demokrati i anslutning till samhällsutmaningar. https://www.gu.se/forskning/kritisk-utbildningsforskning-kruf

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession ledigförklarar nu upp till fem heltidsanställningar som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete, alternativt ämnesdidaktik med inriktningar. Anställningarna kommer att knytas till institutionens forskningsmiljöer och gärna till pågående forskningsprojekt. Om ansökan riktas mot forskningsmiljön Kritisk utbildningsforskning kan den ha allmän inriktning. Riktas ansökan mot Didaktiska klassrumsstudier eller Fenomenografi, variationsteori och learning study kommer vi prioritera ansökningar med fokus mot naturvetenskap, svenska eller teknik.

Ämnen
Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Forskning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Här ingår villkor för lärares och studerandes arbete med undervisning och lärande, både i praktiken och i relation till policy och utbildningsreformer.

Ämnesdidaktik med inriktningar är ett ämne på forskarnivå som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktisk forskning intresserar sig för förutsättningar och villkor för undervisning och lärande, samt samband mellan undervisning och lärande. Exempel på inriktningar i ämnesdidaktik är matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, språk, svenska och hållbar utveckling. Denna utlysning avser antagning med inriktning mot naturvetenskap, svenska eller teknik.

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Information om utbildningen finns på institutionens hemsida. Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå och kommer att knytas till någon av institutionens forskningsmiljöer. Utöver det ser institutionen gärna att tjänstgöring som avser utbildning, annan forskning och administrativt arbete ingår i arbetsuppgifterna (max 20 %). Anställningen förlängs då med tid motsvarande denna tjänstgöring.

Behörighet
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete eller i ämnet ämnesdidaktik med inriktningar är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Läs mer om behörighet och bedömningsgrund i den fullständiga utlysningen: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=31715

Kontaktuppgifter för anställningen
Frågor avseende forskarstudierna besvaras av viceprefekterna för utbildning på forskarnivå: Jonas Emanuelsson (jonas.emanuelsson@gu.se) eller Beniamin Knutsson (beniamin.knutsson@gu.se).

Frågor som rör forskningsmiljöerna besvaras av miljöernas kontaktpersoner (se hemsidor). Frågor som rör anställningen besvaras av personalhandläggare Mikaela Hansson (mikaela.hansson@gu.se).

Ansökan
Läs hur ansökan ska vara utformad i den fullständiga utlysningen: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6?=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=31715

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Univeristetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen fo?r spra?k och litteraturer (SPL) a?r humanistiska fakultetens sto?rsta institution med ca 110 medarbetare, ca 1200 hela?rsstudenter och en a?rsomsa?ttning pa? ca 130 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 12 olika huvudområden samt inom ramen fo?r flera olika program. Forskningen bero?r va?rldens spra?k och dess litteraturer utifra?n en bred kontextualisering och utifra?n ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tilla?mpningar.

Anställningsbenämning

Univeristetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap (en eller flera).

Ämnesbeskrivning
Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter pa? alla nivåer inklusive utbildning på? forskarnivå?. Förutom fristående kurser ingår ämnet i olika utbildningsprogram på institutionen, till exempel masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation, Ämneslärarprogrammet och Nordiskt masterprogram för språklärare. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på? att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs främst inom språkvetenskap och litteraturvetenskap. Därutöver ingår ämnets forskning även i institutionens ämnesövergripande forskningsområden.

Arbetsuppgifter 
Ansta?llningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot litteraturvetenskap pa? grundniva? och avancerad niva?, såväl på campus som digitalt, och såväl inom frista?ende kurs (exempelvis litteraturvetenskaplig teori och metod, litteratur- och kulturhistoria, akademisk kommunikation) som inom A?mnesla?rarprogrammet (exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och litteraturdidaktik), både pa? campus och online.

A?ven kursutveckling och uppgifter av administrativ art inga?r, till exempel kursansvar och arbete med universitetets lärplattform. Kvällsundervisning kan förekomma. Den so?kande fo?rva?ntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan inneba?ra undervisning inte bara på engelska utan på sikt även på svenska. Man förväntas att inom två år vara beredd att bidra på svenska inom utbildningen, inom exempelvis a?mneso?vergripande kurser och program.

Även egen forskning ingår och den sökande förväntas publicera sina forskningsresultat och aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats. Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som får anställningen förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnet som till hela institutionen.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand inom Software Engineering

Doktorand
Läs mer Nov 30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 300 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en doktorand. Anställningen är placerad vid avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.


De fyra forskningsavdelningarna på vår institution är viktiga vetenskapliga facilitatorer i ett levande ekosystem av mjukvaruintensiva företag så som Volvo, Ericsson och Einride. Detta ekosystem kompletteras av en växande startup-scen som stöds av samarbetshubbar som MobilityX Labs och AI Sweden- det nationella centret för tillämpad AI som samlar över 120 partners från offentliga och privata sektorer inklusive akademin.

Arbetsuppgifter   
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder efter framgångsrikt slutförande fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration så kallad institutionstjänstgöring i en lärar- eller stödjande roll vilken kan koncentreras till vissa delar av året beroende på verksamhetens behov i samråd med studenten. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av heltid fördelat över studietiden. Om institutionstjänstgöring utförs motsvarande 20 procent av full heltid över studietiden förlängs anställningsavtalet med motsvarande tid vilket ger en sammanlagd anställning på fem år.

Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av professor Christian Berger i forskningsprojektet SACCADE – Semantic-Aware Compactor for Curating Data Lakes finansierat av Vetenskapsrådet (VR): AI/ML-aktiverade system behöver stora mängder högkvalitativ data för träning och utvärdering av ML-software. I industriell skala kallas sådana datamängder redan datasjöar för att beskriva deras storlek och ostrukturerade natur. Att odla dem genom att bara lägga till fler och fler datadroppar är ganska enkelt. Det har dock blivit allt mer komplicerat att fastställa mervärdet av nästa droppe som infogas i en datasjö.

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    


• avlagt examen på avancerad nivå, eller 
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i data- och informationsteknik har den som har avlagt en examen på avancerad nivå. Inriktningen av den sökandes examen ska ha en tillräckligt nära koppling till ämnet data och informationsteknik. Motsvarande krav gäller för personer som har tagit sin examen i ett annat land än Sverige.

Bedömningsgrund   
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.   

Förmågan att arbeta i team, att systematiskt arbeta inom en projektmiljö med givna deadlines är efterfrågade egenskaper.

Dokumenterad erfarenhet av att designa, implementera, testa och förbättra maskininlärnings (ML)-baserad programvara med toppmoderna verktyg (t.ex. Linux, Docker, Python, PyTorch, TensorFlow och OpenCV) anses meriterande.

Flytande engelska (både i tal och skrift) är ett krav.

Anställning   
Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering
Tillträde: 2024-02-01

Kontaktuppgifter för anställningen   
Upplysningar om projektet lämnas av professor Christian Berger (email:christian.berger@gu.se)
Upplysningar om anställningen lämnas av Eric Knauss (e-mail:eric.knauss@cse.gu.se)

Fackliga?organisationer   
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   
Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-01-10


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu