Göteborg: Enhetschef med inriktning statsbidrag

Hitta ansökningsinfo om jobbet Enhetschef med inriktning statsbidrag i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2024-02-12 // Varaktighet: Heltid

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Avdelningen för verksamhetsstöd på Jämställdhetsmyndigheten söker nu en enhetschef till enheten för stadsbidrag.

Avdelningens ansvarsområden innefattar juridik, handläggning av statsbidrag, ekonomi, HR, IT och säkerhet. Enheten för statsbidrag har i uppdrag att leda arbetet med fördelning av statsbidrag till civilsamhällets organisationer, regioner och kommuner.

Arbetsuppgifter

Att vara enhetschef innebär att leda och ta ansvar för och utveckla enhetens arbetsmiljö, personal-, budget- och verksamhetsarbete. Tjänsten innehåller både operativa och strategiska arbetsuppgifter och som enhetschef arbetar du för att driva enhetens utveckling i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag.

Som enhetschef ansvarar du för planering av resurser och prioriteringar inom enheten samt har en aktiv roll i budgetarbetet. På enheten finns för närvarande 9 medarbetare som du har personalansvar för. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen samt arbetar tillsammans med övriga enheter inom avdelningen för att driva dess utvecklingsfrågor och övriga uppdrag.

Du kommer att ansvara för att följa upp och utvärdera enhetens resultat, ta fram redovisningar av resultat och effekter samt avrapportera till uppdragsgivare. Du arbetar även med myndighetens övergripande redovisningar såsom årsberättelser och budgetunderlag samt medverkar vid framtagning av verksamhetsplaner.

Från och med 2023 till mars 2025 har myndigheten ett regeringsuppdrag om att utveckla och stärka kontrollen i myndighetens bidragsgivning. I ditt uppdrag som enhetschef kommer du att ha en viktig roll i detta arbete. 

Kvalifikationer


• Akademisk examen med inriktning juridik eller annat som bedöms relevant för tjänsten.
• Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom statlig myndighet med ansvar för personal, verksamhet och budget.
• Dokumenterad erfarenhet av att självständigt leda grupper, projekt eller liknande.
• Erfarenhet av juridiskt utredningsarbete inom statlig myndighet.
• Erfarenhet att handlägga, fatta beslut, hantera överklaganden i ärenden som rör myndighetsbeslut.
• God förmåga att samverka med andra och att leda processer mot uppställda mål utifrån givna tidsramar ochbudget samt att uppnå resultat.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.

Vi ser det som meriterande om du har


• Erfarenhet av att ha arbetat med handläggning av statsbidrag.
• God kännedom om förordningsstyrt statsbidrag och civilsamhällets villkor.
• Kännedom om statlig redovisning och finansiering.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person leder du kommunikativt och tydligt med en god förmåga att skapa förtroende och att motivera tagna beslut. Du har förmåga att driva din enhet mot uppsatta mål och modet att fatta avgörande beslut. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är att vara strukturerad, samarbetsorienterad samt ha ett genuint intresse för ledarskap.

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Den 1 augusti 2024 flyttar myndigheten till en lokal i närheten av Göteborgs centralstation. Resor i tjänsten kan förekomma. Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Lena Leed, avdelningschef verksamhetsstöd, 0707-84 74 51. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 0705-85 51 60. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Josefine Jacobsson 031- 392 90 69 och för ST Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 17 mars 2024. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Enhetschef, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Enhetschef, offentlig förvaltning.

Enhetschef till arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer Feb 21
Arbetsmarknads och vuxenutbildning har både det övergripande ansvaret för stadens kommunala vuxenutbildning och för hela stadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tillsammans skapar vi förutsättningar för studier och arbete för göteborgare i alla åldrar, allt ifrån ungdomar som ska få sina första jobb till vuxna som ska ges möjlighet att byta yrkesbana.

För att lyckas med vårt uppdrag samarbetar vi med både modiga entreprenörer, akademin, världsomspännande företag och självklart med övriga staden. Hos oss ger du såväl göteborgare som näringslivet nya möjligheter, varje dag.

Vi är förvaltningen som rustar göteborgaren för både nutid och framtid!

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en enhetschef till vårt verksamhetsområde Karriärvägledning ingången till studier, KVIST. Vårt område på arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för att besvara göteborgares frågor om utbildning för vuxna, erbjuda karriärvägledning både generellt och kopplat till utbildningsansökan. Vi utreder förutsättningar för studier inklusive behov av stöd samt gör bedömningar gällande studienivå och att antagning till utbildning. I rollen kommer du också arbeta inom det arbetsmarknadspolitiska området där enheten tillsammans med andra avdelningar på förvaltningen skapar en kedja bestående av så väl arbetsmarknadsåtgärder som reguljär kommunal vuxenutbildning, för att möjliggöra vidare studier, etablering på arbetsmarknaden eller utveckling av kompetenser hos göteborgarna.

I din roll kommer du vara en av tre enhetschefer som tillhör vägledningen och ni alla ansvarar för varsin enhet bestående av studie- och yrkesvägledare samt studie- och yrkesinformatörer. Verksamhetsområdet styrs av skollagen och givet denna inriktning kommer förståelse för styrdokument vara en del i chefsrollen. Eftersom enheten också arbetar med arbetsmarknadspolitiken innebär det att du kommer att leda medarbetare som hanterar olika uppdrag exempelvis mot socialtjänsten, som i sin tur omfattas av socialtjänstlagen.

Som enhetschef på KVIST har du ett personal-, budget- och verksamhetsansvar för din enhet. I rollen ingår många olika kontaktnät och samverkansytor, både internt och externt. Förvaltningen är inne i en utvecklingsprocess vilket gör att du behöver känna dig trygg med i att leda i förändring och tillämpa ett strukturerat arbetssätt. En viktig del i rollen är att du arbetar med verksamhetsuppföljningar som innefattar statistik, systematisk arbetsmiljö och är drivande i kvalitetsarbete och arbetsplaner.

Som enhetschef driver du förbättringsarbetet och säkerställer att ditt ledarskap har fokus på motivation och engagemang hos dina medarbetare som centrala förutsättningar för verksamhetens utveckling och resultat. Vi tror att du i din chefsroll arbetar med medarbetarperspektivet genom att motivera och stötta medarbetarna i det dagliga arbetet. Personalgruppen på enheten kommer utföra sitt arbete på flera olika adresser i Göteborg, vilket betyder att du behöver kunna leda och fördela på distans.


KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef i en politiskt styrd organisation. Rollen ställer krav på att du tidigare har lett komplexa organisationer och har tidigare arbetslivserfarenhet som gett dig god förståelse för förändringsarbete. Du som söker har en högskoleutbildning på minst 180hp eller motsvarande inom antingen beteende-, pedagogik eller studie- och yrkesvägledning.
Det är meriterande om du har en rektorsutbildning, och gärna någon ledarskapsutbildning som UGL/UL med dig. Dessutom är det extra meriterande om du har tidigare erfarenhet från vuxenutbildning.

För att lyckas i rollen som enhetschef till KVIST behöver du som person vara analytisk och kunna på ett effektivt sätt identifiera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar med stöd av kollegor och medarbetares förslag. Du har förmåga att belysa nuläget samt kan använda informationen för att metodiskt planera framåt. Eftersom medarbetarna arbetar på olika adresser i Göteborg och kommer till viss del arbetsledas av andra är det av vikt att du har en förmåga att vara strategisk i ditt tankesätt, där du har ett brett perspektiv i arbetsrelaterade frågor där coachning och utveckling av dina medarbetare står i fokus.

Vi tror att du som söker är en stabil och trygg person som arbetar effektivt och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Eftersom rollen innefattar att du delvis är chef på distans och är involverad i olika samarbeten kommer du ha ett brett kontaktnät internt och externt, vilket ställer krav på att du är en god kommunikatör.


ÖVRIGT
Vänligen bifoga examensbevis eller motsvarande till din ansökan.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/karriarvagledning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.

Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-göteborgs-stad/

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Enhetschef lokalvård Sahlgrenska

Läs mer Feb 23
Nytt
Enhetschef  - Lokalvård

Vill du vara med och göra skillnad för vården? Sjukvården står inför stora utmaningar under kommande år.

För att på bästa sätt kunna stödja vården söker vi nu en enhetschef inom lokalvård på Sahlgrenska Sjukhuset.

Du leder medarbetare inom lokalvård med uppdraget att tillhandahålla en patientsäker miljö, i Västra Götalandsregionen. Genom ett tydligt och coachande ledarskap stödjer, motiverar och utvecklar du medarbetarna så att ni tillsammans når verksamhetens mål och kundens krav. Med ditt ledarskap skapar du en god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas och vill vara delaktiga. Du har ett nära samarbete med dina chefskollegor och ingår i ledningsgruppen där ni tillsammans arbetar för att fortlöpande utveckla verksamheten. Vidare har du ett nära samarbete och stöd inom HR och ekonomi.

Som enhetschef har du övergripande verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och du kommer i det här uppdraget att leda cirka 25 medarbetare inom lokalvård.

Fokus i uppdraget kommer skapa en teamkänsla där enheten tillsammans tydligt arbetar med målsättning om förbättringsarbete och att skapa de mest gynnsamma förutsättningar för utveckling.  Du ger våra medarbetare förutsättningar att växa!

Kompetenser 

Vi söker dig som har god erfarenhet som chef, med fördel inom en serviceorganisation där både medarbetare och kund är i fokus. Du har tidigare arbetat med utveckling av team och verksamhet med ett framgångsrikt resultat. 
Du har full förståelse och erfarenhet av att ansvara för verksamhet, ekonomi och personal. Vi ser även att du har gymnasieutbildning samt är van att arbeta i olika IT-system och har goda kunskaper i MS Office.

Som person är du drivande och ser till att du och dina medarbetare når verksamhetens mål. Du är en person som arbetar med utveckling och hittar förbättringar i invanda arbetssätt. När du påbörjar någonting ser du till att slutföra uppgiften. Det är självklart för dig att involvera dina medarbetare i förbättringsarbetet och du har förmågan att få både dem och verksamheten att utvecklas.

Resor kan förekomma. Där det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafik vid resande men det är önskvärt med körkort.

Vårt erbjudande 

För oss är det viktigt med ett positivt arbetsklimat och vi ser till att ha roligt på jobbet. Vi har en stark gemenskap och vill gynna en kultur där alla hjälper alla.

Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad. Du blir en del i en stor organisation där vi lär av varandra i så väl det dagliga arbetet som genom nätverksträffar och utbildningssatsningar. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen: Dina förmåner som anställd i VGR 

Rekryteringsprocessen

Efter sista ansökningsdag den 13 mars kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju. Efter sista ansökningsdag kallar vi de kandidater som matchar profilen bäst baserat på urvalsfrågorna för en första intervju. Svara så utförligt som möjligt på frågorna. Dessa intervjuer är planerade till 26 mars gör gärna en liten markering i kalendern nu.

Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från regionens fyra chefskriterier; Värdegrundsbaserat chefskap, Mål och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap. Som en del av urvalsprocessen sker djupintervju och testning vid regionens Center för chefsrekrytering i Göteborg. Testerna planeras att genomföras vecka 14 den 3 april.

För frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Henrik Ryhnell 072 204 65 51.  

Vi ser fram emot din ansökan!


Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.


Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.  Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate


Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef till avdelningen för miljötillsyn

Läs mer Feb 16
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen för miljötillsyns uppdrag är att utföra myndighetsutövning med stöd av miljöbalken. Genom vårt uppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling av staden och till en ekologiskt hållbar utveckling av näringslivet. Målet är att få företag och andra verksamheter att ta ansvar för sin påverkan på människors hälsa och miljön. Vi utvecklar löpande vårt arbetssätt för att den tillsyn vi bedriver ska ha så stor effekt som möjligt och stödja dem vi är till för. Avdelningen består av tre enheter; hälsoskydds-, mark- och vattenskydds- och miljöskyddsenheten. Vi söker nu en enhetschef till avdelningen.

Du är närmaste chef för drygt 20 medarbetare och du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har ett övergripande ansvar att tillsammans med avdelningschef och dina två enhetschefskollegor utveckla och bedriva en professionell verksamhet.

Miljöförvaltningen har precis flyttat tillbaka till våra fina nyrenoverade lokaler i ett anrikt hus på Karl Johansgatan i Majorna och vi kan erbjuda dig en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen och som har erfarenhet av att arbetat som chef, gärna i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av utvecklings- och/eller förändringsarbete och vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet från miljöområdet, exempelvis arbete med miljöbalken. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning samt erfarenhet från systematisk verksamhetsutveckling och projektledning.

Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget som enhetschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.


ÖVRIGT
Urval kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 3 mars. Vi genomför första intervjuomgången under vecka 10. Vi tillämpar Göteborgs Stads ledarkriterier i bedömningen av de sökande. Slutkandidat kommer genomgå heldagstest på Göteborgs Stads Assessment Center.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljöförvaltningen-göteborgs-stad/mycompany/?viewAsMember=true

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Jämställdhetsmyndigheten

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Jämställdhetsmyndigheten .

Kommunikationsstrateg med ansvar för att leda innehållsarbetet

Kommunikationsstrateg
Läs mer Feb 16
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi söker nu en kommunikationsstrateg
Det leder till att vår kommunikation är samordnad och realiserar myndighetens mål och uppdrag. Vår kommunikation ska leda till att myndighetens expertkunskap är tillgänglig och sprids, våra målgrupper erbjuds verktyg och metoder, att vår organisation är en attraktiv arbetsgivare och att vi genom öppenhet och transparens skapar förtroende för myndighetens uppdrag och kunskap.

När du leder vårt innehållsarbete identifierar du behov hos våra målgrupper och i samarbete med andra avdelningar och avdelningens kommunikatörer gör du prioriteringar och fördelar uppgifter i kommunikationsteamet. På avdelningen finns kommunikatörer som planerar och genomför kommunikation och specialister inom olika områden som till exempel webb, press eller grafisk form.

Du bidrar till att vi sätter relevanta mål och att vi följer upp våra insatser. Du har god förståelse över hur vi identifierar behov hos våra intressenter och hur olika kanaler och innehåll kan skapa ett värde. Du kan även själva planera och skapa innehåll. Du är en viktig del i kvalitetsutvecklingen av vårt arbete, både strategiskt och kvalitén i det vi publicerar.

Du bidrar till att alla på myndigheten utvecklar sin kommunikativa förmåga och kan därför använda ett coachande förhållningssätt.

I din roll bidrar du till att skapa en kultur som främjar samarbete, lärande och utveckling där vi ser och inkluderar varandras kompetenser för att uppnå uppdragens mål på ett effektivt sätt.  

Rollen kräver god förmåga att skapa relationer, lyssna in och analysera behov, prioritera samt skapa gemensamma ambitionsnivåer och målbilder. Du har god vana att leda utan att vara chef. I kommunikationsarbetets vardag innebär det också att löpande hantera möjligheter och avvikelser som uppkommer.

Kvalifikationer


Minst treårig universitets- eller högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande utbildning.Kunskap om jämställdhetsområdet.Flerårig erfarenhet av arbete som kommunikatör, eller motsvarande roll, med både strategiskt och operativt resultatansvar.Minst två års erfarenhet som kommunikatör, eller motsvarande roll, i statlig

myndighet.Erfarenhet av att arbetsleda utan att vara chef.Erfarenhet av att leda redaktionell planering av innehåll i flera typer av kanaler.God erfarenhet att genomföra kampanjer.Erfarenhet av att beställa kommunikation från externa leverantörer inom offentlig sektor.Personliga egenskaper:
Personlig mognad, initiativtagande, samarbetsförmåga, tydlig, strukturerad, pedagogisk insikt.

Vi ser det som meriterande om du har


Kunskap om att producera grafisk form och visuellt innehåll.Erfarenhet av pressarbete.Erfarenhet av kommunikation mot unga vuxna/barn.Anställningsinformation
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast. Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Den 1 augusti 2024 flyttar myndigheten till en lokal i närheten av Göteborgs centralstation.

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Fredrik Gladh, Enhetschef, 0707847534, linkedin.com/in/fredrikgladh. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 0705-85 51 60. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S Josefine Jacobsson 031-392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031-392 90 83

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev senast 1 mars 2024. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Utredare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 22
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig under 2024 söker vi en vikarierande utredare inom analys och uppföljning med inriktning mot ekonomisk jämställdhet. Vi vill att du har goda kunskaper inom samhällsområden med bäring mot detta jämställdhetspolitiska delmål som exempelvis arbetsmarknadens funktionssätt, företagande, socialförsäkringssystemen, skattesystemet eller bostadsmarknaden.

 

Beskrivning av arbetsuppgifter

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av ca 25 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Som utredare på avdelningen kommer du få arbeta


• med att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken.
• med att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både muntligt och skriftligt.
• både självständigt och i grupp.

Arbetet ställer stora krav på analytisk och kommunikativ förmåga, och kunskaper om samhällsområden som påverkar ekonomisk jämställdhet. Det kräver också kunskaper om, jämställdhetsområdet och en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

 

KVALIFIKATIONER

Utbildning

- Relevant akademisk examen.

Arbetslivserfarenhet

- Flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete.

- Erfarenhet av att analysera samhällsområden som har bäring på det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet, exempelvis arbetsmarknaden, inkomster och inkomstutveckling, bostadsmarknaden eller offentliga transfereringssystem.

Kunskaper/färdigheter

- Mycket goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys.

- Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska, och med olika målgrupper.

- Mycket goda kunskaper i att bearbeta och analysera statistik med kvantitativa metoder.

Personliga egenskaper

- Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten behöver du ha en mycket god pedagogisk förmåga och en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är av mycket stor vikt att du kan strukturera och prioritera ditt arbete väl och att du har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vidare ser vi att du som söker är resultatinriktad och har god förmåga att snabbt sätta sig in i nya problemområden samt kunna möta deadlines och leverera resultat av god kvalitet.

MERITERANDE

- God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.

- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

- Projektledarerfarenhet eller likvärdig arbetsledande funktion.

- Kunskaper och erfarenheter av utrednings- och analysarbete kopplat till övriga jämställdhetspolitiska delmål.

 

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Distansavtal tillämpas på myndigheten. Resor i tjänsten kommer att förekomma. Anställningen är ett vikariat t.o.m. 2024-12-31. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.

 

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Jens Sandahl, Enhetschef, 070–784 75 43. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070-784 75 17 . Fackliga kontaktpersoner för SACO-S: Josefine Jacobsson 031- 392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via vårt rekryteringssystem. Kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons. 

Välkommen med din ansökan senast 13 december 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

Internationell utredare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 20
Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Enligt myndighetsförordningen ska Jämställdhetsmyndigheten ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete. Myndigheten är en etablerad internationell samverkansaktör och bidra med erfarenhet och lära av andra för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och bidra till global jämställdhet.

Avdelningen för analys och uppföljning

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, både nationellt och internationellt. Det handlar både om uppföljningar och analyser, omvärldsbevakning samt expertstöd internt och externt.

Internationellt samverkar myndigheten med FN-systemet, EU-kommissionen, Europarådet, Nordiska Ministerrådet, OECD, OSSE, CBSS samt med civilsamhällesorganisationer. Myndigheten ingår även i Sidas myndighetsnätverk och bedriver två program inom reformstrategin för Västra Balkan. Avdelningen består i dagsläget av två enheter och internationell grupp. Sammanlagt har avdelningen drygt 25 medarbetare med olika kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning samt internationellt arbete.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en ny kollega som ska ingå i myndighetens internationella arbetsgrupp. Som utredare hos oss kommer du att få arbeta med att genomföra myndighetens internationella uppdrag, bland annat de Sida-finansierade partnerskapsprogrammen inom internationellt utvecklingssamarbete.

Arbetsuppgifterna för tjänsten är bland annat att:


• bidra till genomförande och uppföljning av regeringsuppdrag på det internationella området,
• bistå Regeringskansliet i internationella processer såsom FN-systemet, EU och Europarådet,
• bidra till myndighetens omvärldsbevakning och representation (expertstöd) i arbetsgrupper, kommittéer och samråd,
• bidra med internationell expertis på jämställdhetsområdet internt och för andra myndigheter genom att organisera och/eller medverka vid konferenser, workshops, föreläsningar, kurser och utbildningar,
• kommunicera svenska politiska prioriteringar, resultat och erfarenheter på jämställdhetsområdet i internationella sammanhang, både muntligt och skriftligt,
• samordna internationella besök och utbyten
• bereda, genomföra och rapportera internationella samverkansprojekt.

Kvalifikationer


• Relevant utbildning på högskole- och/eller universitetsnivå
• Flerårig erfarenhet av internationellt arbete med fokus på jämställdhet
• Erfarenhet av internationella projekt eller programhandläggning och rapportering
• Kunskap om svensk jämställdhetspolitik samt internationella ramverk och överenskommelser för jämställdhet och kvinnors rättigheter
• Kännedom om svenskt utvecklingssamarbete
• God kännedom om FN-systemet och EU:s institutioner
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du


• Har erfarenhet av arbete inom svensk offentlig förvaltning, FN eller EU, eller annan mellanstatlig organisation
• Talar flera språk utöver svenska och engelska, främst något av FN-språken

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du har en god pedagogisk och analytisk förmåga samt en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt, på uppdrag och tillsammans med andra. Det är också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Vi arbetar vi för tillfället digitalt i stor utsträckning. Distansavtal tillämpas på myndigheten. Resor i tjänsten kommer att förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Peter Vikström, Avdelningschef, 031–392 91 77. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070 784 75 17. Fackliga kontaktpersoner för SACO-S: Josefine Jacobsson 031- 392 90 69 och Robert Kristiansen ST 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 11 december 2023. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-generalist

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Okt 12
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Nu söker vi en HR-generalist för en tillsvidareanställning hos oss. 

Arbetsuppgifter

Inom avdelningen Verksamhetsstöd ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, verksamhetsuppföljning, HR, juridik, upphandling, registratur, IT och övriga administrativa processer. Avdelningen är indelad i tre enheter: ekonomienheten, juridikenheten och HR-enheten.

Tillsammans med chef och medarbetare på HR-enheten är du delaktig i att utveckla och förvalta HR-processer och riktlinjer för att stödja myndighetens arbete. Som HR-generalist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att vara med och fortsätta bygga upp, supportera samt förvalta HR-stödet inom myndigheten. Arbetsuppgifterna är breda och du kommer att arbeta med både operativa och strategiska frågor.

I rollen som HR-generalist ingår bland annat att stödja chefer i hela rekryteringsprocessen, hantera och besvara inkommande mejl samt planera och genomföra utbildningar. Du kommer även delta i olika möten, skriva protokoll och hanterar kallelser. Tjänsten innehåller administration kring bland annat myndighetsbeslut, upprättande av protokoll och diarieföring.

Vi samarbetar med Statens servicecenter som tillhandahåller administrativa stödtjänster för lönehantering och medarbetarnas egenrapportering i vårt lönesystem Primula. Som HR-generalist kommer du vara administrativt stöd till medarbetare och chefer i lönesystemet Primula. I tjänsten ingår också att ta fram och analysera statistiska underlag.

Arbetsuppgifterna innebär även att självständigt, eller tillsammans med kollegor, driva och delta i olika uppdrag och HR-projekt.

Kvalifikationer


• Universitets- och/eller högskoleutbildning inom personalvetenskap/HR.
• Några års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete.
• Erfarenhet av arbete med hela rekryteringsprocessen.
• God administrativ förmåga
• God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska

Vi ser det som meriterande om du har


• Tidigare erfarenhet av HR-arbete i offentlig sektor.
• Erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Primula.
• Kunskaper inom jämställdhetsområdet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du bra på att möta människor och har en god pedagogisk förmåga. Din omgivning uppfattar att du har en positiv och problemlösande inställning och du visar i ditt arbete att du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann.

För att klara uppdraget på ett bra sätt är det viktigt att du är självständig och tar initiativ samtidigt samt har en god samarbetsförmåga.

Anställningsinformation

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Praktisk information

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Eva Spens, HR-chef, 031-392 90 92. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Amanda Karlsson, HR-konsult, 070-748 75 17. Fackliga kontaktpersoner: för Saco-S, Josefine Jacobsson 031-392 90 69 och för ST, Robert Kristiansen 031–392 90 83.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder.

Välkommen med din ansökan senast 5 november. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Ansök nu