Göteborg: Avdelningschef civilt försvar och beredskap

Hitta ansökningsinfo om jobbet Avdelningschef civilt försvar och beredskap i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2024-06-11 // Varaktighet: Heltid

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, att utveckla det civila försvaret och att vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Arbetsbeskrivning

Vi söker dig, erfaren och strategisk chef, som vill leda och utveckla vår nybildade avdelning för civilt försvar och beredskap. Avdelningens uppdrag är att stärka länets och Länsstyrelsens förmåga att utföra sina uppdrag vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap. Du får möjlighet att fortsätta utvecklas i en organisation som sätter stort värde på samarbete och hållbart arbetsliv.

Avdelningen, som väntar på att du ska börja hos oss, består inledningsvis av tre enheter och totalt cirka 40 medarbetare. Dess uppdrag är att leda, stödja och samordna det interna arbetet som behövs för att Länsstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppdrag enligt lag, förordning och särskilda beslut inom civilt försvar och beredskap.

Avdelningen stödjer och samordnar verksamheter i länet och på Länsstyrelsen så att dessa når avsedd och hög effekt för det civila försvaret och beredskapen. Avdelningen ansvarar även för att leda och samordna arbetet inom det interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet, stödja länsledningen i arbetet med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap och vara Länsstyrelsens samverkanspart gentemot Civilområdeskansliet. Avdelningen ansvarar också för tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Avdelningens verksamhet har tidigare organiserats i en enhet med två funktioner inom samhällsavdelningen. Genom att den nu blir en egen avdelning stärks förutsättningarna att ta emot nya uppdrag och utveckla Länsstyrelsens interna förberedelser i övriga verksamheter. Syftet är också att tillföra mer strategisk kraft i frågorna på övergripande nivå för myndigheten och länet.

Som avdelningschef har du framför allt följande uppgifter:


Leda och utveckla avdelningens organisation och verksamhet, inklusive ett konsultativt och framgångsrikt arbetssätt tillsammans med myndighetens övriga verksamheter.
Leda och utveckla dina chefer.
Ansvara för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal och därmed för att analysera, planera, genomföra och följa upp.
Säkerställa att din verksamhet når hög effekt i samhället.
Ingå i myndighetens ledningsgrupp och bidra till god ledning och styrning av Länsstyrelsen.
Representera Länsstyrelsen externt i olika forum.
Samarbeta med de övriga 20 länsstyrelserna i frågor om civilt försvar och beredskap.
Leda avdelningens ledningsgrupp och fackliga samverkansgrupp.

Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.

Placeringsort: Göteborg eller Vänersborg

Resor ingår i tjänsten. 

Kvalifikationer

Krav på utbildning, erfarenhet och förmågor:

Examen från universitet eller högskola lägst kandidatnivå med inriktning mot exempelvis statsvetenskap alternativt annan inriktning, eller annan examen på motsvarande nivå som vi bedömer är relevant för uppdraget.
Flera års erfarenhet av arbete inom arbetsområden relevanta för uppdraget, det vill säga civilt försvar och beredskap eller militärt försvar.
Aktuell erfarenhet av, förmåga att och intresse för att leda underställda chefer samt ha strategiskt ledningsansvar.
Aktuell erfarenhet av ledningsgruppsarbete på myndighetsnivå eller liknande nivå i större organisation.
Erfarenhet av att delta i eller leda samverkan mellan olika organisationer och aktörer i samhället.
God förmåga att se framtida behov av utveckling och kompetensförsörjning.

Meriterande om du har:

Erfarenhet av att utveckla och bygga upp verksamhet inklusive förändringsledning.
Erfarenhet av och/eller utbildning i säkerhetsskydd.
Erfarenhet av att ha arbetat i en organisation som hanterar målkonflikter.
Genomgått någon form av ledarskapsutbildning till exempel utveckling av grupp och ledare (UGL), leda chefer eller förändringsledning.
Genomgått annan fortbildning som är relevant för uppdraget, till exempel inom totalförsvar, NATO, räddningstjänst eller civil beredskap.

Krav på personliga egenskaper

Du är mål- och resultatorienterad och har god förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig.
Du är relationsskapande, vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Du har ett gott ledarskap. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål genom att se vad varje medarbetare behöver för förutsättningar. Du skapar engagemang och delaktighet, samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra.
Du tänker och agerar strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Du kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information

För fullständig annons, se Lediga jobb | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Avdelningschef, statlig

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Avdelningschef, statlig.

Avdelningschef för verksamhetsstöd

Läs mer Feb 27
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning
Är du en erfaren chef, väl grundad i ditt ledarskap och skicklig på att främja samarbete? Lockas du av att leda och utveckla ett enat verksamhetsstöd som bidrar till att Länsstyrelsen når sina mål? Då kan du vara vår nya ledare för Avdelningen för verksamhetsstöd.

Vi söker en chef som med mod och övertygelse drivs av att stödverksamheterna skapar förutsättningar för Länsstyrelsen att vara en framåtriktad myndighet, en attraktiv arbetsgivare och ansvarar för att lagstiftning, regler och beslut inom avdelningens ansvarsområden följs. Du leder och stödjer fem enhetschefer i förverkligandet av avdelningens mål och tillsammans utgör ni avdelningens ledningsgrupp. Ni ansvarar gemensamt för ett gott ledarskap och skapar goda förutsättningar för självledarskap och utveckling av såväl verksamhet som medarbetare, både inom den egna avdelningen och för Länsstyrelsen i sin helhet.

Avdelningens uppdrag fördelas inom områdena ekonomi och verksamhetsstyrning, projektstöd, inköp och upphandling, kommunikation, HR, verksamhetsutveckling, miljöledning, lokalförsörjning och intern gemensam service, arkivfrågor och lönegaranti.

Avdelningen består av cirka 100 medarbetare, varav fem enhetschefer och två funktionschefer, placerade på orterna: Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara.

Som avdelningschef rapporterar du till länsledningen och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp och ansvarar för Länsstyrelsens resultat och utveckling, i nära samarbete med länsledningen och övriga avdelningschefer.

Placeringsort: Göteborg eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Krav

- Akademisk examen alternativt annan motsvarande utbildning och erfarenhet.
- Mångårig, aktuell chefserfarenhet av att framgångsrikt leda chefer och ledningsgrupp inom stödverksamhet i en större komplex organisation.
- Erfarenhet av och god förmåga att leda i förändring.
- Erfarenhet av och god förmåga att arbeta strukturerat och strategiskt med flertalet av avdelningens ansvarsområden.
- Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Meriterande

- God insikt i och kunskap om vad det innebär att arbeta inom offentlig förvaltning.
- Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
- Chefserfarenhet på högre nivå inom statsförvaltningen.
- Erfarenhet av arbete med beredskaps- och kontinuitetsplanering.
- Förståelse för och kunskap om förhandling och upphandling.
- Goda kunskaper om och erfarenhet av säkerhetsfrågor, till exempel informationssäkerhet och fysisk säkerhet.


Personliga egenskaper

Som avdelningschef är du trygg och grundad i ditt ledarskap, du skapar goda förutsättningar för självledarskap, leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din ledstjärna är samarbete och du har tydliga strategier för hur du uppnår en enad stödverksamhet och skapar förtroendefulla relationer. För dig är det viktigt med ett tillåtande klimat som skapar förutsättningar för utveckling, därför välkomnar du olika åsikter och inspel och hanterar dem konstruktivt i syfte att lära och utveckla din verksamhet. Du är skicklig på att balansera stödja- och styraperspektivet som är en stor del av avdelningens och ditt uppdrag. I din roll är det av stor vikt att du tar hänsyn till det större perspektivet, du ser helheter och till hela myndighetens bästa i agerande och beslut.

Du är lyhörd för de behov som verksamheten uttrycker, du ser på sakers långsiktiga betydelser och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar efter dessa. Du är beslutsam och vågar styra och fatta snabba beslut när det behövs, även i situationer där informationen är begränsad och omständigheterna komplexa.

För att klara av ditt uppdrag som avdelningschef behöver du besitta en hög strategisk förmåga. Tillsammans med avdelningens ledningsgrupp analyserar du, bryter ner och löser komplicerade problem.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som en självklarhet att du är med och skapar en god arbetsmiljö med en positiv medarbetarsyn, du tror på individers vilja och förmåga att bidra till verksamhetens bästa.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning.

Välkommen med din ansökan!

Bra att veta
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Avdelningschef - Järnväg västra

Läs mer Feb 27
Som avdelningschef för Järnväg västra inom verksamhetsområde Stora Projekt i Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Stora Projekt ansvarar för Trafikverkets största investeringsprojekt med en kostnad över 1 miljard kronor från utredning och planering till öppnande av trafik.


Avdelningschef - Järnväg västra

Arbetsuppgifter

Järnväg västra är en ny avdelning där vi samlar våra järnvägsprojekt i Göteborgsregionen. Inom avdelningen jobbar 75 medarbetare och ett stort antal konsulter. Avdelningen är indelad i två enheter med Västlänken som i huvudsak har program och projekt i produktionsskede samt Göteborg-Borås som i huvudsak har program och projekt i tidigt skede.
Som chef för avdelning Järnväg västra har du ett omfattande leverans- och resultatansvar för din avdelning där du leder verksamheten mot uppsatta mål och planer.
Du ingår i verksamhetsområde Stora projekts ledningsgrupp där du bidrar till den strategiska inriktningen, utveckling, framdrift och resultatet för hela verksamhetsområdet.

Övrig information

Placeringsort för tjänsten är Göteborg.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Kvalifikationer

Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar.
Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du är initiativtagande och har en strategisk höjd som gör att du kan lyfta blicken och se din del i det större sammanhanget samt på ett effektivt sätt omsätta teori till praktik. Du har förmåga att leda och involvera olika målgrupper för att uppnå resultat och/eller förändringar.
Vi söker dig som har
högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp med teknisk eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet från chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i en större organisation
erfarenhet från beställarroll och arbete med planering av stora infrastruktur- eller anläggningsprojekt i tidiga skeden
erfarenhet från järnvägsbranschen
flerårig chefserfarenhet som har inkluderat personal-, budget- och verksamhetsansvar
erfarenhet av att leda genom andra chefer
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har
erfarenhet från entreprenader och produktion inklusive upphandling
erfarenhet från att planera, styra och följa upp tidplaner och prognoser i entreprenader


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Avdelningschef Stöd och Samordning

Läs mer Feb 27
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland andra frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsområdet.

Nu söker vi en avdelningschef till avdelningen för Stöd och Samordning.

Arbetsuppgifter
Avdelningen för Stöd och Samordning arbetar med stöd, samverkan och samordning av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Målgrupperna är främst andra statliga myndigheter, lärosäten och länsstyrelser. Avdelningen består i dagsläget av två enheter; enheten för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiHU) och enheten för jämställdhetsintegrering i högskolor (JiM) som leds av varsin enhetschef. Vi arbetar med en justering av vår organisation och under året kommer myndighetens internationella verksamhet att placeras på avdelningen. Som avdelningschef kommer du att vara delaktig när det gäller att se över framtida enheter och roller på avdelningen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att;

Leda och fördela arbetet inom avdelningen och som en del av ledningsgruppen bidra till myndighetens strategiska mål.

Leda och ansvara för att utveckla enhetens arbetsmiljö, personal-, budget- och verksamhetsarbete.

Ansvara för att avdelningen levererar överenskomna mål, att budget följs och att medarbetares kompetens tas till vara och utvecklas.

Representera myndigheten externt i olika nationella och internationella sammanhang i frågor om avdelningens arbete.

Aktivt utveckla verksamheten med avseende på effektivitet och kvalitet.  

Arbeta tillsammans med övriga avdelningar på myndigheten i olika uppdrag och utvecklingsfrågor. 

Kvalifikationer


Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.Erfarenhet som chef inom offentlig verksamhet.God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.Erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter internationellt.


• Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt.

Vi ser det som meriterande om du har


Erfarenhet av att driva projekt inom svenskt utvecklingssamarbete.Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp och att leda chefer.


• Erfarenhet av att representera en organisation eller myndighet externt i nationella och internationella sammanhang.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en tydlig ledare med god pedagogisk- och kommunikativ förmåga som skapar förtroende och engagemang hos både samarbetspartners och medarbetare. Du har lätt för att bygga relationer, nätverk och att utveckla samarbeten internt och externt.

Arbetsuppgifterna förutsätter god analytisk och strategisk förmåga och att du kan fatta beslut i komplexa situationer.

Andra viktiga egenskaper för tjänsten är att vara strukturerad, lyhörd samt ha ett genuint intresse för ledarskap och arbetsmiljöfrågor.

Anställningsinformation
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. 

Praktisk information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Lena Ag, Generaldirektör, lena.ag@jamstalldhetsmyndighten.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 0705-85 51 60. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S är Josefine Jacobsson 031–3929069 och för ST Robert Kristiansen 031–3929083.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Välkommen med din ansökan senast 17 mars. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

Ansök nu

Avdelningschef till IVO med placering i Göteborg

Läs mer Jan 15
Är du en trygg ledare med erfarenhet av förändringsledning? Vill du vara med att utveckla IVO:s verksamhet? Då kanske detta är rollen för dig? Vi söker nu till avdelningschef som vill vara med och leda myndighetens fortsatta utveckling.

Rollen som avdelningschef
Avdelning Sydväst är en av sex tillsynsavdelningar på IVO och består idag av sex enheter. Vid avdelningen arbetar cirka 100 medarbetare fördelat på sex enheter och en stab.

Som chef för avdelningen rapporterar du till generaldirektören och ingår i IVO:s myndighetsledning. Du är personalansvarig chef för avdelningens enhetschefer och en mindre stab med direktrapporterande personal. Du har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för avdelningen och leder avdelningens arbete och tillsammans med den övriga myndighetsledningen den fortsatta verksamhetsutvecklingen på IVO.

Vi söker dig som har


• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget.
• Flerårig erfarenhet som chef i statlig myndighet.
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av personalansvar för andra chefer.
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

Vi ser det som meriterande om du har:


• God och aktuell kunskap om de sektorer som IVO verkar inom.
• God och aktuell kunskap om statlig tillsyn eller tillståndsprövning.

Vi söker dig som är utvecklingsorienterad och en van förändringsledare. Du leder och samarbetar med andra på ett coachande sätt och din ledarstil står för tydlighet och integritet. Du har en god förmåga att kommunicera i hela organisationen och kan skapa förutsättningar för att medarbetare ska känna sig engagerade och delaktiga. Du är trygg i att företräda verksamheten externt och mån om att etablera och stärka externa samarbeten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten avser heltid med placering i Göteborg, men då IVO finns på flera orter förekommer resor i tjänsten.

Hur du ansöker
Bifoga CV och ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver vad som lockar dig i tjänsten och hur du tänker att du kan bidra. Betyg och andra handlingar tas med vid en eventuell intervju. Tester kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

Sista ansökningsdag är den 7 februari 2024.

 

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

Myndigheten har drygt 780 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Länsstyrelsen i Västra Götalands län .

Handläggare Förorenade områden

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 8
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner
invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Arbetsbeskrivning 

Vi söker en handläggare för tillsvidareanställning till Enheten för förorenade områden på Miljöskyddsavdelningen. Miljöskyddsavdelningens huvuduppdrag är tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden samt prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi arbetar även med klimat- och energifrågor samt miljömålen som ligger till grund för vårt arbete. Miljöskyddsavdelningen består för närvarande av cirka 80 medarbetare fördelade på fem enheter.

Enheten för förorenade områden består i nuläget av 18 personer. Vi arbetar mot fastställda regionala miljömål med bl.a. tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter, bidragshantering, remisser samt tillsynsvägledning och stöd till kommuner. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av kunniga kollegor både inom enheten samt inom en mängd olika samhällsfunktioner. Vi är en länsstyrelse med god arbetsmiljö och framåtanda. 

Tjänstens arbetsuppgifter är att bedriva tillsyn av förorenade områden på pågående och nedlagda verksamheter samt därtill tillhörande arbetsuppgifter. Även arbete med tillsynsvägledning, handläggning av internremisser samt inventering av förorenade områden ingår i arbetsuppgifterna. Vidare kan arbete med bidragsärenden komma att ingå. 

Du förväntas bidra till tydliga arbetsprocesser och skapa engagemang och delaktighet för en effektiv verksamhet. I rollen ingår också utöver interna kontakter samarbete med intressenter utanför myndigheten såsom verksamhetsutövare och andra myndigheter.

I arbetet ingår kontakter med handläggare på Länsstyrelsen, miljöansvariga på kommuner och konsulter.

Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad

Enstaka resa ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. 

Kvalifikationer
Krav

- Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå, minst tre år, med inriktning mot kemi och miljövetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- B körkort

Meriterande

- Fördjupad kunskap om föroreningar i sediment
- Erfarenhet av arbete som konsult eller entreprenör för åtgärdsprojekt


Personliga egenskaper

Du är noggrann med ett strukturerat arbetssätt. Du är dessutom lyhörd med god kommunikativ förmåga. Du har en god förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.  

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.  

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrigt 

Intervjuer genomförs löpande även under annonseringstiden.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Funktionschef inom civilt försvar

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 21
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Vill du vara med och utveckla och stärka det civila försvaret i Västsverige? Lockas du av möjligheten att bidra i utvecklingen av ett kansli under uppbyggnad inom ett område i snabb förändring?  Då kan du vara vår nya funktionschef till civilområdeskansliet för Västra civilområdet.

Arbetsbeskrivning

Sedan 1 oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen Västra Götaland är utsedd till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att samordna det Västra civilområdet, som består av Hallands län och Västra Götalands län. Landshövdingen i Västra Götaland är civilområdeschef och leder civilområdets arbete med stöd av ett civilområdeskansli. Civilområdeskansliet är under uppbyggnad och består idag av kanslichef och nio handläggare.

Civilområdesansvariga länsstyrelser har uppgifter inför och vid höjd beredskap. I uppgifterna ingår bland annat att inför höjd beredskap verka för att totalförsvaret under höjd beredskap har en enhetlig inriktning och samordna planeringen mellan statliga myndigheter och Försvarsmakten. Vidare ingår att hålla samman planering och förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd.

Civilområdeskansliet ska växa för att vara redo att hantera de uppdrag som kommer i nästa försvarsbeslutsperiod som inleds 2025. Vi inleder arbetet med att utveckla organisationen för kansliet i år och förbereder oss för en utveckling av arbetet i enlighet med propositionen om totalförsvaret som kommer i oktober.

Inledningsvis kommer du vara ett ledningsstöd för kanslichefen och stödja med att analysera, ta fram underlag och skapa förutsättningar för en organisation där verksamheten delas in i olika organisatoriska funktioner. Därefter kommer du att leda och ansvara för en blivande funktion i den nya organisationen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Inledningsvis: Stödja kanslichefen i ledningsuppdraget
Operativ arbetsledning
Ersätta kanslichefen vid frånvaro och vid externa och interna möten vid behov
Samordna och leda arbetet med analys och förslag till ny organisation, i nära samarbete med kanslichef
Stödja i budgetarbete, rekryteringar, verksamhetsplanering med mera.
När funktion är beslutad: Ansvar för verksamhet, ekonomi och personal i funktionen.
Ingå i civilområdeskansliets krigsorganisation.

Placeringsort: Göteborg

Tidvis kan det förekomma mycket resor. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden, när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter.

Kvalifikationer

Krav

Akademisk examen med minst kandidatnivå med relevant inriktning, även motsvarande nivå med examen från Försvarshögskolan är relevant.
Aktuell erfarenhet av chefsuppdrag.
Erfarenhet från arbete inom krisberedskap eller totalförsvar inom offentlig sektor med närliggande uppdrag.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Van att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram.
B-körkort.

Meriterande

Vidareutbildning, fortbildning inom totalförsvar, civilt försvar, NATO-kunskap, eller likande relevanta inriktningar.
Erfarenhet av att leda i förändring.
Erfarenhet av stabsarbete.
Van att hantera säkerhetsklassad information och har kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du har förmåga att förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Som ledare motiverar du dina medarbetare och skapar förutsättningar för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du inger förtroende och ser det som självklart att skapa engagemang, delaktighet och att samarbeta på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt.

Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla.

Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter, bygger och underhåller dina yrkesmässiga relationer.

Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du har en god förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, samtidigt som du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).

Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Naturvårdshandläggare

Biolog
Läs mer Maj 24
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

Vi söker en vikarie för en av våra medarbetare som är tjänstledig.

Vad vi kan erbjuda dig

Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer att ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på länsstyrelsen.

På naturavdelningen är vi 100-120 medarbetare fördelade på fyra enheter. Tillsammans arbetar vi för biologisk mångfald, främjande av friluftsåtgärder, skydd av naturområden och en god hushållning med naturresurser. Vi ansvarar även för viltförvaltningsfrågor.

Du kommer att tillhöra Enheten för Naturskydd. På enheten ligger fokus på att skydda områden i marin, limnisk och skoglig miljö. Enheten har medarbetare på kontoren i Göteborg, Mariestad och Vänersborg.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att i samarbete med kollegor på länsstyrelsen samt externa myndigheter och organisationer genomföra skydd av värdefulla naturområden i Västra Götalands län. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ta fram förslag till naturreservat och med att teckna naturvårdsavtal. Arbetet innehåller alla moment i reservatsbildningen, från inventeringar och markägarkontakter till att ta fram skötselplaner och beslut.

Placeringsort är Mariestad, Göteborg eller Vänersborg. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter att arbeta på distans när det fungerar för verksamheten. Resor ingår i tjänsten och de är oftast över dagen.

Kvalifikationer
Krav

- Du har minst fyraårig högskoleutbildning inom biologi/ekologi eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Goda datakunskaper och förmåga att hantera digitala stödsystem
- Erfarenhet av att arbeta med bildande av naturreservat
- B-körkort

Meriterande

- Goda kunskaper om lagstiftningen som berör naturvård och områdesskydd
- Erfarenhet av rapportskrivning och redovisning
- Erfarenhet av inventering av olika naturtyper
- Kunskaper i GIS
- Artkunskaper (t ex kärlväxter, mossor, lavar, svampar och fåglar)

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som reservatshandläggare ska du ha god kommunikativ förmåga och ha ett målinriktat och strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta med egna arbetsuppgifter, likväl som att ingå i olika arbetsgrupper och projekt. Du har förmågan att dela med dig av dina kunskaper både internt inom länsstyrelsen och externt, då samarbete är en viktig del för att föra arbetet framåt.

Du har förmåga att omprioritera, avsluta ärenden samt hålla deadlines. Som person är du engagerad, ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med hela eller delar av reservatsbildningsprocessen.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och prioriterar samt genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Övrig information
Du söker jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:731413/

Välkommen med din ansökan!

Anställningen är ett vikariat till och med december 2024.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Projektledare IT

Projektledare, IT
Läs mer Maj 22
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Arbetsuppgifter
Vill du med din gedigna projektledarkompetens vara med och vidareutveckla IT på Sveriges länsstyrelser? Är din styrka att översätta verksamhetens behov till tekniska lösningar och kvalitativa leveranser? Tar du samtidigt med dig helhetssynen i allt du gör? För dig som är drivande, strukturerad och kommunikativ väntar spännande utmaningar i rollen som projektledare hos oss!

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle.

Det tillsammans med IT-avdelningens nationella perspektiv ger rollen en extra twist. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna. Därav följer många spännande utvecklingsprojekt. Komplexiteten ökar och det ställer krav på kompetens och ledarskap. Vi söker dig som vill vara med och både bygga upp vår gemensamma kompetens samt leda projekt av varierande art och storlek.

Du leder komplexa, stora IT-projekt med inslag av verksamhetsinförande, integrationer mellan flera system, leverantörsstyrning och applikationsutveckling inom organisationen. Du kommunicerar med styrgrupp och med andra intressenter inom och utanför Länsstyrelsen. Du leder projekt med de krav och förutsättningar som finns inom offentlig verksamhet och i en organisation där beställarorganisationen består av olika myndigheter.

Vi har personal placerad över hela landet. Du kan välja placeringsort Göteborg, Vänersborg, Mariestad, Karlstad eller Luleå. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden. Resor kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer
Kort och gott tror vi att du är en duktig och driven projektledare med IT-kompetensförmåga att framgångsrikt leda och driva stora IT-projekt.

Du har:

• En akademisk utbildning inom IT-området alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig
• Minst 5 års praktisk projektledarerfarenhet av att driva komplexa IT-projekt i större och komplex organisation
• Vana kring leverantörsstyrning, tjänste- och konsultavtal och upphandling inom applikationsprojekt
• Erfarenhet av att leda större projektorganisation med flera delprojekt, inkl. verksamhet och leverantörsdelar
• Erfarenhet av både traditionella och/eller agila projektmetodiker
• Erfarenhet av styrgruppsarbete i en komplex beställarorganisation

 Vi ser gärna att du har:

• Certifiering inom vedertagen projektledarstandard
• Erfarenhet av praktisk process och verksamhetsutveckling
• Kunskaper /erfarenhet av kravhantering
• Kunskaper/erfarenhet av testledning
• Erfarenhet av projektstyrning i en offentlig styrmodell

För att lyckas väl i tjänsten som projektledare behöver du vara en person som är strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar din arbetsdag på ett effektivt sätt.

Med ditt ledarskap motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, planerar och följer upp arbetet och skapar engagemang och delaktighet. Du är en person som hela tiden utmanar dig själv för att vidareutveckla dina och andras färdigheter. Du har en förmåga att tänka helhetsleverans från projekt till förvaltning. Vidare har du en strategisk och taktisk förmåga och förhållningssätt. Rollen förutsätter även att du tar initiativ, är proaktiv, lösningsorienterad och analytisk.

I yrkesmässiga sammanhang är du en fena på nätverkande med god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Din samarbetsförmåga är mycket god vilket innebär att du lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter som kan uppstå i arbetssituationer på ett konstruktivt sätt. Du kan jobba självständigt men är även en god lagspelare i våra team och delar gärna med dig av dina kunskaper. Våra kollegor är utspridda bland våra län i Sverige där nyckeln är att kunna samarbeta väl i en virtuell organisation.

Till sist är du pedagogisk i ditt sätt att kommunicera genom att du anpassar ditt budskap till mottagaren, både i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning. 

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).

Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu

Länsfiskekonsulent

Fiskerikonsulent
Läs mer Maj 22
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. 

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. 

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Fiskeenheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens vattenavdelning. På Fiskenheten arbetar vi långsiktigt för hållbara fiskbestånd och för ett långsiktigt hållbart fiske i både inlandsvatten och i havet. Detta bland annat genom att fördela ekonomiska stöd till fiskevården och kalkningsverksamheten, förvalta fiskevårdsområden, bedriva fisketillsyn, bevaka fiskets intressen i samhällsplaneringen, pröva ansökningar om tillstånd och dispenser enligt fiskerilagstiftningen samt skydda och bevara hotade arter i vatten. Enheten deltar även i olika projekt knutna till vatten och fisk. I tillägg bistår Fiskenheten även andra avdelningar och enheter inom myndigheten i olika projekt och i arbetet med att fördela bidrag och EU-stöd inom vattenområdet och fiskerinäringen.

Arbetsuppgifter
Som länsfiskekonsulent kommer du att handlägga ärenden som ska prövas enligt fiskerilagstiftningen, exempelvis tillstånd att plantera ut fisk, dispenser och tillstånd för att bedriva fiske, samt att genomföra fiskskadeberäkningar. Du kommer också att arbeta med fiskevård i ärenden och i projekt samt med uppgifter inom länets fisketillsynsverksamhet. I din roll ingår att kontinuerligt bidra i arbetet med att föreslå förändringar i lagstiftningen, bland annat genom deltagande i arbetet med att besvara både interna och externa remisser. Det kan också bli aktuellt att arbeta med nationell uppdrags- och utredningsverksamhet. Den nationella verksamheten bedrivs av länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp vid länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
•    handläggning av dispenser från fiskerilagstiftningen
•    handläggning av utplanteringstillstånd för fisk
•    handläggning av fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel
•    deltagande i utvecklingsprojekt inom miljö, fiske och fiskevårdens områden
•    handläggning av odlingstillstånd för vattenbruk enligt fiskerilagstiftningen
•    arbete med den nationella omprövningen av vattenkraftens miljövillkor (NAP) 
•    arbete med fiskutredningar (FUG) på uppdrag av domstol och andra länsstyrelser.

Som länsfiskekonsulent bidrar du även med kunskap från ditt expertområde inom större prövningsärenden på Länsstyrelsen där flera olika ämnesområden och intressen ingår. Rollen ställer därför krav på god förmåga till sammanvägda bedömningar och förmåga att se samhällsnytta utifrån ett helhetsperspektiv. 

Arbetet som handläggare utförs i stor utsträckning digitalt vilket ger flexibilitet i val av arbetsplats när du inte är på plats på något av våra kontor.

Placeringsort: Vänersborg, med möjlighet till placering i Göteborg eller Mariestad

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

?
Kvalifikationer
Krav
•    Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning mot fisk, fiske och fiskbiologi eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
•    Arbetslivserfarenhet, önskvärt är minst fem års erfarenhet, inom de relevanta fiske- och/eller fiskbiologiska områdena samt goda kunskaper om fiskförvaltning och fiskerilagstiftningen.
•    Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt.
•    God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
•    B-körkort.

Meriterande
•    Kunskap om vattenbruk
•    Kunskaper om miljöbalken rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
•    Kunskap och erfarenhet av restaureringsåtgärder i vatten
•    Projektledarerfarenhet
•    Kunskaper inom kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka effekter av försurning
•    Kunskap och erfarenhet inom fisketillsyn 
•    GIS-kunskap
•    Kunskap om fiskerätt och vattenförvaltning
•    Sjövana.

Personliga egenskaper

Som person är du strukturerad och kan självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Din förmåga att analysera information är god och du utför ditt arbete med stort ansvarstagande och noggrannhet. Du har en positiv attityd, är lyhörd och engagerad. Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av internt samarbete och extern samverkan. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har förmåga att nå ut med budskap till olika målgrupper. Du tar egna initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:730229/

Övrigt

Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst preliminärt under vecka 26 och 27.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansök nu