Göteborg: Socialsekreterare, barn och familj, sökes för konsultuppdrag i Götaland Län

Hitta ansökningsinfo om jobbet Socialsekreterare, barn och familj, sökes för konsultuppdrag i Götaland Län i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt!

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga. Tjänsten som socialsekreterare innebär att du utreder, beslutar och följer upp insatser utifrån gällande lagstiftning som SoL och LVU. Du arbetar nära våra uppdragsgivares anställda och du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste socialsekreterare.

Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy
Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via kontakt@socionomera.se eller 040-300 352.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Socialsekreterare

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Socialsekreterare.

Socialt ansvarig samordnare SAS (2 tjänster)

Läs mer Jul 16
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Som social ansvarig samordnare (SAS) granskar du verksamheten i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet. Arbetet innefattar omvärldsbevakning bland annat gällande lagstiftning och du kommer att ingå i nätverk och arbetsgrupper inom och utom förvaltningen . Du samverkar med verksamheterna, ger råd och stöd till verksamheterna gällande höjning av kvalitén samt förebyggande åtgärder. Du deltar som sakkunnig vid ledningsgrupper och i andra forum.

En stor del av ditt arbete består av utredning och bedömning av Lex Sarah-rapporter samt eventuella anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I ditt uppdrag ingår att arbeta med granskning av förvaltningens äldreomsorg samt att föreslå förbättringsåtgärder. Du säkerställer att verksamheten uppfyller lagar, föreskrifter och beslut. Du stödjer verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt.

De socialt ansvariga samordnarna ingår i en enhet tillsammans med stadens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR). Enhetens strävan är att vara en aktiv partner i att förbättra kvalitetsutvecklingen i förvaltningen. Inom enheten pågår ett arbete mot att arbeta mer förebyggande både på strategisk nivå och tillsammans med verksamheterna, alla medarbetare kommer att vara en aktiv del i det arbetet. Enheten leder även den nya kvalitetsorganisationen inom förvaltningen med olika forum samt arbetet med kvalitetsledningssystemet.

I SAS-gruppen finns det sex tjänster och vi har ett nära samarbete, vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet och vid bedömningar. För att klara av arbetet och trivas behöver du vara strukturerad och kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Arbetet innebär mycket eget ansvar för ditt arbete och planering, detta medför att du har möjlighet att till viss del arbeta hemifrån eller från annan plats.

Annonsen avser en tillsvidareanställning och en visstidsanställning 6 månader, halvtid med eventuell möjlighet till heltid.

KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant samt flera års erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete. Du är väl insatt i lagstiftningen och i social dokumentation. Du behöver även ha erfarenhet av kvalificerat utredningarbete och verksamhetsutveckling. Erfarenhet och kunskap om äldreomsorg, av eget ledarskap och verksamhetsutveckling. Samt erfarenhet av arbete med tillsyn och granskning.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.

ÖVRIGT
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:

• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon

Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.

Ansök nu

Ungdomsbehandlare till Socialförvaltningen Nordost - UngÖst

Läs mer Jun 25
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Inom socialförvaltning Nordost finns de båda enheterna UngÖst och UngAngered som gemensamt kallas UngNordost. I UngÖst finns ungdomsbehandlare, SSPF koordinatorer (skola, socialtjänst, polis och fritid), SIG koordinatorer (social insatsgrupp) och KAA handläggare (kommunala aktivitetsansvaret). Det är en verksamhet för unga i Bergsjön, Kortedala, Kviberg, Utby och Gamlestaden i åldern 12-25 år med psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk och/eller med psykisk ohälsa m.m. Arbetet bedrivs i nära samverkan inom UngNordost och med andra för uppdraget viktiga aktörer med syfte att fånga upp unga som behöver stöd i sin livssituation och motivera till att förändra riskbeteenden.

Nu söker vi en ungdomsbehandlare som med kombinerande behandlande insatser ska stödja unga i sin livssituation. På enheten arbetar vi bl.a. med följande metoder, KSL, rePULSE, MI, FIT och NVC. I rollen som ungdomsbehandlare arbetar du individuellt med ungdomar som är beviljade bistånd av socialtjänsten och i nära samarbete tillsammans med SSPF, KAA och SIG samt andra verksamheter i förvaltningen och i området. Du har också kontakt med föräldrar och andra viktiga vuxna i sammanhanget för ungdomen.

Utifrån omställning till ny socialtjänstlag kommer utvecklingsarbetet på enheten kommande år handla om ambitionen att arbeta mer förebyggande, tillgängligt och lokalt förankrat inom vårt stadsområde. Det kan handla exempelvis om att utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst, jobba uppsökande kring ungdomar i riskzon eller finnas som kunskapsstöd till samverkansaktörer.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha en högskoleexamen som socionom eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Relevant vidareutbildning i påverkansprogram och/eller samtalsmetodik ses som meriterande för tjänsten. Det är även önskvärt att du har B-körkort.

Du som söker tjänsten behöver förvärvad kunskap och erfarenhet av att arbeta med ungdomar, familjer och kringliggande nätverk samt erfarenhet av och kunskap om socialtjänstens processer. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med ungdomar och deras familjer och erfarenhet ifrån liknande uppdrag i socioekonomiskt utsatta områden är meriterande för tjänsten. Har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövning och uppsökande arbete kring ungdomar och unga vuxna är detta meriterande.

Du kommer samarbeta med många aktörer olika aktörer, både ur det professionella och det privata nätverket hos ungdomen. Du behöver därför ha ett ödmjukt förhållningssätt och aktivt bidra till god samverkan. Vidare har du god kunskap i att dokumentera och besitter god förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter och disponera din arbetstid.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål och har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer med ungdomar, föräldrar och samarbetsaktörer. För uppdraget är det viktigt att du är lösningsorienterad och kan se möjligheter i svåra situationer.

Då arbetet utgår ifrån ungdomarnas förutsättningar så kan viss arbetstid vara förlagd till kväll, således är det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu

Socialsekreterare till Samlad Avhopparverksamhet, Göteborgs stad

Läs mer Jul 15
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Göteborgs stads Samlad Avhopparverksamhet har funnits i drygt två år och vi behöver nu rekrytera två nya socialsekreterare för att arbeta med oss. Målet för Samlad Avhopparverksamhet är att öka tillgängligheten till stöd och skydd för personer som önskar att lämna kriminella och/eller våldsbejakande miljöer samt att säkerställa att det görs likvärdiga bedömningar och insatser i Göteborgs stad. Vi arbetar utifrån frivilliga insatser enligt SoL med vuxna individer som utav oss i samverkan med polismyndigheten bedöms som avhoppare. Vi arbetar inte med tvångslagstiftning.
Enheten ansvarar för Göteborg Stads avhoppartelefon som också fungerar som en mottagningstelefon. I dina arbetsuppgifter som socialsekreterare hos oss ingår att både ta emot nya ärenden, göra bedömning tillsammans med polismyndigheten samt utreda, besluta om insatser och sen följa ärendet. I uppdraget ingår också att informera om verksamheten och sprida kunskap om målgruppen.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med de övriga socialsekreterarna i gruppen då vi är en liten grupp och oftast är två handläggare i ärenden. Vi arbetar i nära kontakt med klienterna och förtroendeskapande från första mötet är en grundpelare.
Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete vid en engagerad och utvecklingsorienterad arbetsplats. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter i form av handledning, utbildning och nära arbetsledning både i grupp och individuellt i form 1:e socialsekreterare samt ett lärande klimat i arbetsgruppen. Vår ambition är att ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och använda dem för att utveckla vår verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen. Du har minst 3 års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning, gärna unga vuxna/vuxna. Du har god kunskap om gällande lagstiftning och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande är om du har arbetat både inom mottagningsenhet och utredning.
Du har mycket god kunskap om målgruppen och är intresserad av att utveckla nya metoder för arbetet med individer som vill lämna kriminalitet. Du har en längre erfarenhet av direkt arbete med människor i kriminella gäng och/eller våldsbejakande miljöer. Har du erfarenhet av att jobba med människor i kris är det en merit. Körkort och körvana är meriterande.
I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, har god serviceförmåga och ett professionellt bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du har erfarenhet av och trivs med att samverka med andra myndigheter och verksamheter. Du behöver ha vilja och god förmåga att vara delaktig i en verksamhet som inte har färdiga strukturer utan är under utveckling. Du behöver vara flexibel och kunna arbeta självständigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Du kommer att genomgå en säkerhetsklassning hos polisen för att bli godkänd för tjänsten
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Under vecka 32 hänvisas eventuelle frågor kring tjänsten till 1e socialsekreterare Lina Granlund.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Du kommer att genomgå en säkerhetsklassning hos polisen för att bli godkänd för tjänsten.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Socialsekreterare till Funktionsstöd Unga Sydväst

Läs mer Jul 22
Nytt
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Funktionsstöd stadsområde Sydväst söker dig som vill bli vår nya socialsekreterarkollega. Det är en tjänst med inriktning Unga med målgrupp 0-21 år.
Som socialsekreterare hos oss arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och LSS. Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver både ett ansvarstagande och en ödmjukhet inför de beslut som vi fattar.

På enheten Funktionsstöd Unga arbetar för närvarande 12 socialsekreterare. Här finns också två 1:e socialsekreterare som erbjuder kontinuerligt stöd i det dagliga arbetet genom metodhandledning, både individuellt och i grupp. Du får även tillgång till regelbunden extern processhandledning.
Målgruppen är 0-21 år och arbetet utgår huvudsakligen från LSS men vi utreder även enligt SoL till viss del. Då vi handlägger barnärenden så har du regelbunden kontakt med föräldrar och andra anhöriga samt samverkar med andra enheter inom socialtjänst och skola.

Funktionsstöd i Sydväst präglas av en god kollegial sammanhållning och en hög kunskapsnivå med stort engagemang och prestigelöshet. Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete, där kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet hos oss. Vi arbetar aktivt med att alla som arbetar på enheten skall uppleva att de utvecklas och stärks i sin yrkesroll kontinuerligt över tid.

Välkommen med din ansökan!KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen. Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, kunskaper om socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Erfarenhet av utredning utifrån IBIC är meriterande.

Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

ÖVRIGT
Bifoga studieintyg och examensbevis på efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Urval sker löpande och vi kan komma att kontakta sökande innan ansökningstiden löpt ut.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9)

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Ansök nu

Studentanställda socialsekreterare, Socialförvaltningarna i Göteborgs stad

Läs mer Jul 4
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Går du sista terminen på socionomprogrammet? Nu har du möjlighet att söka ett jobb som förbereder dig som socialsekreterare efter examen. Vi i de fyra socialförvaltningarna i Göteborgs stad söker nu sista-terminsstudenter för studentanställning (trainee) på 20% inom verksamhetsområde barn och unga.
Placeringarna ligger inom alla våra stadsområden vilket är Sydväst, Hisingen, Centrum och Nordost.
Anställningen kommer att omfatta 8 timmar i veckan under en period av 20 veckor under höstterminen.

Trainee-anställningen innebär en flexibel tjänst med fokus på inlärningsprocess och fördjupad utveckling i yrkesrollen som socialsekreterare.
Som trainee kommer du att få göra introducerande arbetsuppgifter inom socialsekreterar-yrket för att du ska få chans att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är andra som fattar beslut och har delegation men du kommer att få möjlighet att lära och se hur det går till för att vara rustad inför framtiden. Det du kommer få göra är bland annat:
- Observera och avlasta socialsekreterare i sin yrkesroll.
- Få utbildningar i och arbeta med yrkesrelevanta IT-system exempelvis Treserva.
- Få kunskap i samtalsteknik samt utveckla andra specialkompetenser som kommer att vara viktiga för att kunna arbeta självständigt som socionom efter examen.

Som studentanställd kommer du erbjudas introduktion och handledning under anställningens gång. Du kommer även att medverka vid gruppträffar, studiebesök i olika enheter samt utbildningsdagar.

Studentanställningarna är en del av det EU-finansierade kompetensförsörjningsprojektet "New Recruits" vars mål är att skapa förutsättningar och gemensam riktning för arbetet med kompetensförsörjning inom stadens fyra socialförvaltningar, främst inom verksamhetsområdet barn och unga.
Ett av delmålen med projektet är att överbrygga teoretiska kunskaper hos studenter på socionomprogrammet till praktiska kunskaper som krävs för en tjänst som socialsekreterare och även att korta ner startsträckan när man som utexaminerad socionom får sin första tjänst efter examen.
Att ha varit studentanställd är därmed även en stor fördel när du söker ditt första jobb som socialsekreterare.

KVALIFIKATIONER
För att söka tjänsten behöver du vara socionomstudent och påbörja socionomprogrammets sjunde och sista termin efter sommaren.

Vi söker dig som har en önskan om att lära dig och förstå det sociala arbetet och vill utvecklas i din framtida yrkesroll.

Som person söker vi sig som har ett gott bemötande, som visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet med andra människor. Du har en öppen och positiv attityd då du har andra individers behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du behöver även vara ansvarsfull och lyhörd. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Stämmer detta in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Utifrån jämställdhetsmålen inom socialförvaltningarna ser vi gärna exempelvis att både män och kvinnor söker denna tjänst.

Tjänsterna tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Socionomera Bemanning AB

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Socionomera Bemanning AB .

Vi söker bemanningssjuksköterskor till hela Sverige

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jul 8
Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Vi söker legitimerade sjuksköterskor till uppdrag i hela Sverige. Vi söker dig som har minst två års yrkeserfarenhet och däribland erfarenhet från kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan bemanningssjuksköterska och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som bemanningssjuksköterska. Vi ser fram emot din kontakt!


Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hemsjukvård, särskilt boende och/eller LSS. Arbetet innefattar bland annat att du har ansvaret för vårdtagarnas omvårdnad genom bland annat rådgivning, medicinska bedömningar och läkemedelshantering. I rollen förväntas du även ge handledning, rådgivning och stöd till omvårdnadspersonalen samt vara flexibel till verksamhetens rutiner och villkor.
Vi söker dig som kan arbeta dag, kväll och natt (helgtjänstgöring kan förekomma).
Vi rekryterar löpande, välkommen att skicka in din ansökan!


Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som bemanningssjuksköterska och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal
Tjänstepension genom en av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring, sjukförsäkring etc
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Friskvård- och fortbildningsbidrag
Stöd av konsultchef som själv är sjuksköterska
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicyAnsökan
Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor, eller direkt skicka in din ansökan till alice.asbrink@socionomera.se eller 073-585 66 36.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar så att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi kan erbjuda dig en heltidstjänst men du kan även välja att jobba deltid – tillsammans kommer vi fram till det som fungerar bäst för dig.
Vi har ramavtal med flera svenska kommuner, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Din kontaktperson hos oss kommer att vara en utbildad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.


Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag som har lång erfarenhet inom socionombemanning och som sedan ett år tillbaka även riktat in sig på sjuksköterskebemanning. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Vi har blivit utsedda till Skåne Läns snabbast växande bolag (Gasell) två år i rad (2022 och 2023) samt Sveriges tredje snabbast växande bolag år 2022. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se

Ansök nu

Biståndshandläggare äldreomsorg sökes för konsultuppdrag i Götaland Län

Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Läs mer Jul 11
Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt!

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Du ansvarar för att utreda, bedöma behov och fatta beslut om bistånd för personer som är 65 år och äldre, främst enligt SoL. Även uppföljning av insatser ör en del av arbetet. Arbetet kräver lyhördhet för de äldres behov och innebär nära samarbete med vår uppdragsgivarens anställda. Du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste biståndshandläggare.

Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy
Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via kontakt@socionomera.se eller 040-300 352.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

Ansök nu

Biståndshandläggare socialpsykiatri sökes för konsultuppdrag i Götaland Län

Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Läs mer Jul 11
Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt!

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin. Du ansvarar för att utreda, bedöma behov och fatta beslut enligt SoL om rätten till bistånd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Även uppföljning av insatser är en del av arbetet. Du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste biståndshandläggare.

Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy
Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via kontakt@socionomera.se eller 040-300 352.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

Ansök nu

Bistånds/LSS-handläggare sökes för konsultuppdrag i Götaland Län

LSS-handläggare
Läs mer Jul 11
Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt!

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom funktionshinderomsorgen. Du ansvarar för att utreda, bedöma behov och fatta beslut om rätten till insatser enligt LSS och SoL. I arbetsuppgifterna ingår både personliga möten med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. Du arbetar nära vår uppdragsgivarens anställda och du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste biståndshandläggare.

Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy
Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via kontakt@socionomera.se eller 040-300 352.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

Ansök nu