Göteborg: Specialist BMS and ESS System Design Engineer

Hitta ansökningsinfo om jobbet Specialist BMS and ESS System Design Engineer i Göteborg. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Göteborg inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

Our headquarters are in Gothenburg, Sweden. Volvo Group shares are listed on Nasdaq Stockholm.

Join us at Volvo Group Trucks Technology and be a part of the electrification revolution as a Specialist System Design Engineer for Battery Management System (BMS) and Energy Storage Systems (ESS). Help design, build, and test innovative solutions that bring our designs to life and contribute to a sustainable future in the transport industry. 

About us
As part of the ESS Functions & BMS group, you will collaborate with a diverse and inclusive team to systemize ESS functions and BMS functionality for Volvo's wide range of electric products. We foster a supportive and empowering work environment where teamwork and collaboration are valued. Located at our modern facility at CampX, you will experience the benefits of a large international company while enjoying a friendly and inclusive atmosphere. 

Who are you?
We value your unique perspective and expertise as an engineer. We're looking for a team player with strong collaboration and networking skills, an analytical mindset, and a passion for problem-solving. As an open-minded and self-motivated individual, you bring independent critical thinking to your work. Your experience includes over 7 years in BMS development after a master's degree or doctoral-level research in a related area. 

Main Role and Responsibilities
Within this role you will drive concept development of overall BMS functionality, with focus on SoX system requirements. Ensure balancing among various functions (such as sensing, connection control, thermal management, cell balancing, diagnostics, safety-critical controls, state machine, Cloud BMS, and data-driven services) considering high level ESS attribute requirements like performance (energy and power availability), lifetime, safety etc. 

You will also
•    Lead the optimization of BMS platform considering various configuration of battery cell-stacks, battery form factors, packaging constraints, electric propulsion system architectures, vehicle interfaces, and operating conditions. 
•    Lead the design of BMS platform with flexible and modular architecture considering stakeholder (which includes, but it is not limited to, production and aftermarket) requirements, high-level targets, legal requirements, and standards for a wide range of vehicle as well as stationary applications. 
•    Contribute to battery electrical system architecture and control system strategies including specification of various components to meet high-level targets. 

Requirements 
•    MSc. (PhD preferred) in control systems, mechatronics, electronics, electrical engineering, or engineering physics. 
•    Extensive knowledge of various state-of-art BMS architectures, hardware and software components, with proven BMS development experience. 
•    Proficiency in battery state estimation and control design, with deep insights into battery cell electro-thermal-ageing dynamics and modeling. 
•    High competence in BMS system engineering and architectural trade-off analysis. 
•    Fluent in written and spoken English, with excellent communication and presentation skills. 

Merit 
Automotive experience, system weaver, model-based system engineering, model-based SW (TargetLink), automotive cybersecurity, on-board diagnostics, cell characterization and modelling, CAE tools for battery system design, BMS HIL, CAN, LIN, UDS, ISO 26262, J1939, AutoSAR, SFMEA, DFMEA. 

Ready to make a difference in our electrified journey? If you have any questions or would like more information, please contact: 

Hiring Manager 
Carlos de Mattos, Acting Manager ESS Functions and BMS. 
carlos.de.mattos@volvo.com 
Last application date: 23th of August, 2024.
Please note that due to vacation period in Sweden we will not review or initiate contact with candidates before week 33.

We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail. 

Who we are and what we believe in 
Our focus on Inclusion, Diversity, and Equity allows each of us the opportunity to bring our full authentic self to work and thrive by providing a safe and supportive environment, free of harassment and discrimination. We are committed to removing the barriers to entry, which is why we ask that even if you feel you may not meet every qualification on the job description, please apply and let us decide.

Applying to this job offers you the opportunity to join Volvo Group. Every day, across the globe, our trucks, buses, engines, construction equipment, financial services, and solutions make modern life possible. We are almost 100,000 people empowered to shape the future landscape of efficient, safe and sustainable transport solutions. Fulfilling our mission creates countless career opportunities for talents with sharp minds and passion across the group’s leading brands and entities.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Göteborg som Civilingenjör, systemutveckling

Nedan visas andra jobb i Göteborg som Civilingenjör, systemutveckling.

Diagnostic Engineer

Läs mer Jul 12
Diadrom växer!Sommaren är här och vi laddar upp för spännande projekt till hösten. Just nu söker vi flera Diagnostic Engineers som kan ta vårt diagnostikerbjudande till nya höjder!
Vill du vara med och driva mjukvaruutvecklingen inom förarstöd och självkörande fordon, elektrifiering och smarta mobilitetslösningar? På Diadrom blir du en del av ett team som brinner för att forma framtidens teknik!
Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi gärna mer om dina möjligheter hos oss! Tveka inte på att skicka din ansökan redan idag!Arbetsuppgifter:
Exempel på möjliga arbetsuppgifter som kan ingå i rollen:
Utveckling och implementering av inbyggda system: Fokus på prestanda och säkerhet.
Automatisering av processer: Effektiv leverans av mjukvaruuppdateringar.
Samarbete med leverantörer:Integrering av system och säkerställande av kompatibilitet.
Driftsättning och underhåll: Ansvara förmjukvaruplattformen, inklusive felsökning och prestandaoptimering.
Problemanalys och lösning:Systematisk analys och användning av datavisualisering.
Dagligt operativt ansvar:Säkerställa att projekt och deadlines uppnås.
Delaktighet i agila team:Främja kreativ problemlösning och innovation inom Automotive-sektorn.

Krav och Kvalifikationer:
Vi söker ingenjörermed kunskap inom inbyggda system och diagnostikverktyg. I denna rollen kommer du att vara en del av utvecklingen och underhållet av viktiga verktyg och system som stödjer fordonsindustrin och andra tekniska områden. Du kommer att designa, implementera och optimera diagnostiska lösningar för att säkerställa pålitlig och effektiv prestanda.
Utbildning: Kandidatexamen inom datateknik, elektroteknik eller liknande.
Erfarenhet: Djup kunskap om inbyggda system och erfarenhet av diagnostikverktyg inom fordonsindustrin.
Programmering: Starka kunskaper i C, C++ och Python för inbyggd mjukvaruutveckling.
Verktyg: Erfarenhet av diagnostiska verktyg.
Kommunikation: Bra engelska i tal och skrift; svenska är en fördel men inte nödvändigt.

Personliga egenskaper:
Lösningsorienterad: Du har en naturligförmågan att identifiera problem och leverera innovativa lösningar.
Tekniskt nyfiken: Du är passionerad för teknik och strävar efter att lära dig nya tekniker och metoder.
Systemtänkare: Du kan se helheten och optimera system för att uppnå maximal prestanda.
Samarbetsvillig: Du trivs i teammiljöer där du kan bidra med din tekniska expertis och samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Här är fyra skäl att välja Diadrom:
Specialistkompetens inom diagnostik: Utveckla din kunskap från grundläggande till avancerade diagnostiktekniker.
Påverka stora kunder och uppdrag: Forma din karriär genom nära dialog och kontinuerlig kompetensutveckling.
Delta i vår resa sedan 1999: Skapa gemenskap och väx med erfarna kollegor.
Bidra till en hållbar framtid: Tillsammans med våra kunder och med ny teknik kan vi vara med och uppfylla miljömålen 2035 och skapa en hållbar framtid!
Våra förmåner:
Fast månadslön & kollektivavtal
Maxat friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Pensionssparande
Jobbdator, mobil och möjlighet till personalbil
Fler förmåner via Benify
Centralt kontor på Första Långgatan i Göteborg!
Skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vår spännande resa! Under veckor 28-32 tar några av oss semester, vilket kan påverka svarstiden något.
Urval kommer sker löpande, så tveka inte att ansöka. Till hösten är vi tillbaka med nya möjligheter och spännande projekt. Under tiden du väntar på svar, kan du alltid kollain vår diagnostikbok eller våra mjukvaruprodukter för att lära dig mer om oss. Vi ser fram emot att få lära känna dig och höra mer om dina kompetenser och erfarenheter!
Ha en fantastisk sommar, så hörs vi när vi är tillbaka!
Mjukvaruprodukter:Software - Diadrom
Diagnostikboken:White paper library - DiadromVid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag1 oktober 2024
Följs oss påInstagram,Facebookoch/ellerLinkedInför att få en bättre inblick i Diadroms värld och livet som Diadromare.

Ansök nu

Embedded Software Engineer

Läs mer Jul 12
Diadrom is growing
Is it time for you to take the next step as an Embedded Software Engineer at Diadrom? As summer reaches its peak and recovery catches up, it may be the right time to advance in your career. At Diadrom, we offer an exciting opportunity to be part of shaping technology in the automotive and technology industries. Join our dynamic environment where your expertise and creativity have ample room to grow, and where every day is a chance to contribute to the technologies of the future.
Apply today and become part of our innovative journey at Diadrom!
Job responsibilities:
Here are examples of tasks:
Develop and implement embedded software for various systems.
Design and implement software architecture according to technical requirements.
Perform and document software testing for quality and functionality.
Optimize software performance and resource efficiency.
Collaborate with hardware developers for integration.
Implement and maintain automated test solutions.
Participate in agile teams to deliver software functionalities.

We are looking for an Embedded Software Engineer who:
Master's degree in Electronics/Computer Engineering or equivalent education
Extensive experience in embedded software development, particularly system-level programming and architecture
Proficiency in C++ for efficient and maintainable code development, with experience in C programming for embedded systems
Knowledge of Embedded Linux, including kernel-level development and device drivers
Experience in automatic test development
Skill in requirement management and documentation of software specifications
Familiarity with Linux distributions and embedded system configurations
Understanding of cybersecurity principles


Personal Attributes:
Self-motivated: You take initiative and work independently with minimal supervision.
Problem-solver: You have an analytical ability and can solve complex technical problems.
Communicative:Fluent in spoken and written English, with proficiency in Swedish as a plus, communicates ideas clearly and effectively both verbally and in writing.
Creative: You come up with innovative solutions and improvements.
Detail-oriented: You are meticulous and place great emphasis on details to ensure high quality.

Here are four reasons to choose Diadrom:
Specialized expertise in diagnostics: Develop your knowledge from basic to advanced diagnostic techniques.
Influence major clients and projects: Shape your career through close dialogue and continuous skills development.
Join our journey since 1999: Build community and grow alongside experienced colleagues.
Contribute to a sustainable future: Together with our clients and new technologies, we can meet the environmental goals for 2035 and create a sustainable future!
Our benefits:
Fixed monthly salary & collective agreement
Maximum wellness allowance
Healthcare insurance
Pension savings
Work laptop, mobile phone, and possibility of a company car
Additional perks via Benify
Centrally located office on Första Långgatan in Gothenburg!
Submit your application today to become part of our exciting journey! Some of us will be on vacation during weeks 28-32, which may slightly affect response times.
Selections will be ongoing, so don't hesitate to apply. We'll be back with new opportunities and exciting projects in the fall. While waiting for a response, feel free to explore our diagnostic book or software products to learn more about us. We look forward to getting to know you and hearing about your skills and experiences!
Have a fantastic summer, and we'll be in touch when we return!
Software products:Software - Diadrom
Diagnostic book:White paper library - Diadrom
If you have any questions, please contact the responsible recruiter. We look forward to hearing from you!
Application deadline: October 1, 2024
Follow us onInstagram ,Facebook , and/or LinkedIn for a deeper insight into Diadrom's world and life as a Diadrom team member.

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare inbyggda system och IoT

Läs mer Jun 25
Mjukvaruutvecklare inbyggda system och IoT
Knowit Swedspot är ett mjukvaruföretag som framtidssäkrar fordonsbranschen. Vi ser till att utvecklingen av kommande generationers fordon lever upp till de omställningskrav som ställs på branschen. Tillsammans bygger vi mjukvara som på ett innovativt, hållbart och säkert sätt utvecklar våra kunders verksamhet och stärker deras erbjudande. Nu vill vi utöka våra team och söker dig som har erfarenhet av inbyggd mjukvaruutveckling och IoT.
Som Mjukvaruutvecklare på Knowit Swedspot kommer du främst arbeta med att utveckla och implementera högkvalitativ mjukvara för instrumentkluster och infotainmentsystem. Du kommer bli en del i ett tekniskt kunnigt team och tillsammans utgör ni en mycket central funktion i kundens utvecklingsarbete.
Hos Knowit Swedspot har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Förutom att du dagligen kommer omge dig med kompetenta kollegor är projekten vi åtar oss också i teknisk framkant. Det unika med vårt affärsupplägg är att vi kombinerar kunduppdrag med egen produktutveckling. Detta skapar en dynamisk atmosfär mellan våra team som i många projekt kompletterar varandra och arbetar tillsammans.
För att säkerställa vår leverans ser vi alltid till att hålla oss uppdaterade kring nya mjukvaruteknologier. Att utveckla och arbeta med ny teknik är en självklar del av vårt jobb och här ingår naturligtvis AI.
Vi tror att du som söker har
Betydande erfarenhet av mjukvaruutveckling, särskilt inom C/C++ och Python
En utbildning inom datateknik eller motsvarande
Stark problemlösningsförmåga och uppmärksamhet på detaljer
Ambitioner och driv att leverera högkvalitativ kod
Erfarenhet av och en vilja att lära och lära ut

Tjänsten är placerad i Göteborg och kommer utgå från vårt kontor i Platinan på Vikingsgatan 3.
Mer om oss
Knowit Swedspot är det lilla innovativa mjukvarubolaget som sedan 2012 har designat och utvecklat mjukvara till en mängd olika branscher. Vi är specialister på att utveckla smarta mobilitetslösningar av hög teknisk kvalité och kan erbjuda våra kunder ett brett spann av kompetenser inom projektens behov. Som en del av Knowit AB är vår vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Totalt har Knowit över 4000 medarbetare som med olika, unika kompetenser kombinerar strategisk förmåga med passion för teknik för att skapa kreativa lösningar och långsiktigt värde till våra kunder.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan. Frågor om tjänsten hanteras av Ola Svensson (ola.svensson@knowit.se)

Ansök nu

Systemingenjör till Knowit Connectivity i Göteborg

Läs mer Jun 10
Är du på jakt efter nya utmaningar som systemingenjör och önskar dig en stabil arbetsmiljö där du kan utvecklas tillsammans med vänliga kollegor? Då kan Knowit Connectivity i Göteborg erbjuda precis vad du söker! Vi på Knowit strävar efter att arbeta tillsammans med dig som brinner för att bidra till våra kunders kvalitetsarbete och tillsammans med oss vill skapa en ljusare framtid!
Om rollenSom systemingenjör hos oss kommer du att engageras i komplexa projekt som omfattar systemtekniska utredningar, kravhantering och design. Du kommer också att vara en del av förstudier och utredningar för att garantera produktens kvalitet. Ditt arbete som systemingenjör kan innebära utveckling av helt nya produkter samt modifiering och förbättring av befintliga. Arbetet utförs ofta i team där du har möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra med samma sinne.
I denna roll är det meriterande om du har:
Erfarenhet av kravhantering och förmåga att förstå och bryta ner krav.
Erfarenhet av leverantörshantering, inklusive samarbete och kravställning mot leverantörer.
Kompetens inom test och verifiering, med erfarenhet av testförfaranden och kvalitetssäkring.
En god förståelse för arkitektur, inklusive övergripande tekniska koncept och hur dessa påverkar en teknisk lösning.
Om dig
Vi ser gärna att du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning och erfarenhet av att ha arbetat som systemingenjör. Om du är en utvecklare som söker nya utmaningar och vill prova på något nytt är denna roll också väl lämpad för dig!
Vi tror att du som person är kommunikativ, initiativrik, trivs med teamarbete och finner nöje i problemlösning. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Eftersom vissa av våra kunder också kräver svenskt medborgarskap kan detta vara en nödvändighet för tjänsten.
Vad du kan förvänta digAtt arbeta hos oss erbjuder variation och utöver att arbeta med spännande kunder och teknologier får du chansen att utvecklas tillsammans med våra kunder och växa med skickliga kollegor. På vårt kontor i centrala Göteborg arbetar vi inom fyra affärsområden och inom Knowit Connectivity är vi cirka 50 konsulter. Vi arbetar bland annat med utveckling av avancerade 5G-lösningar, design av framtidens autonoma fordon och med att omforma den uppkopplade världen. Hos oss får du möjligheten att delta i projekt i världsklass och tillsammans med våra kunder forma framtiden. Knowit präglas av en välkomnande atmosfär där mångfald och jämställdhet står i centrum. För mer information och uppdateringar, följ oss gärna på Linkedin och se vad som händer hos Connectivity i Göteborg.
Kontakt och ansökanOm detta låter som rätt möjlighet för dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka din ansökan idag eller kontakta ansvarig rekryterare: David.Blaag-Nilsson@knowit.se, +46 76 13 95 605
Vill du höra mer om vad våra medarbetare säger? Lyssna gärna på detta poddavsnitt:
Läs mer och se vad vi gör på vår Knowit Connectivity på vår linkedin

Ansök nu

Function owner with ambitions

Läs mer Maj 22
Since 1986 we have had the opportunity to do what we love – to make a difference for many people across the world through technology. Consat is one of Sweden’s leading engineering companies, creating conditions for society to develop in an even pace with digitalization. We are now looking for colleagues who want to work with cutting edge technology, and make Consat even better.

Information about the role
As a function owner you will have ownership over a function in the vehicle and lead the work around it. You are an efficient communicator who interact with different stakeholders and report time plans and scope to project management. You have a technical skillset that allows you to break down business problems into technical requirements. As a curios problem-solver you also engage in hands-on testing, such as driving to secure the quality of your function. More than anything, you are analytical and excited about technical challenges. You are a self-starter who finds a way past obstacles and takes initiative to drive the work forward.

What we offer you
Trust and autonomy to take initiative over your work
Generous benefits and collective agreement
Great colleagues and managers who support you
To advance in your career and build new experiences
You are at the center at Consat, our goal is for you to thrive in your career

Your skills
At least 2 years’ automotive experience (OEM or supplier)
Experience from Infotainment, Connectivity, ADAS, AD, E-mobility, Braking, Steering or Basetech
Knowledge about CAN, Flexray to define signal interfaces
B.Sc. or M.Sc. within Electrical, Software or similar field.
Meriting if you have experience from GDPR, ISO26262, NCAP or Cyber Security
Meriting if you have worked in requirement systems such as SystemWeaver, CarWeaver, SE-tool
Meriting if you know any European language other than English


Contact:
For questions about the job contact: Miki Swahn, Miki.swahn@consat.se
Our longterm view on our employees has contributed to that Consat for the thirteenth year in a row is awarded as one of Swedens top 100 Carreer Companies! Read more at: www.consat.se & Your career starts here – Consat (teamtailor.com)

Ansök nu

Andra jobb i Göteborg från Volvo Business Services AB

Nedan visas andra jobb i Göteborg från Volvo Business Services AB .

Area Leab Cab Architect

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Jul 22
Nytt
"Founded in 1927, the Volvo Group is committed to driving prosperity and shaping the future landscape through sustainable transport, mobility, and infrastructure solutions. By offering trucks, buses, construction equipment, power solutions for marine and industrial applications, financing and services that increase our customers’ uptime and productivity.

Our headquarters are in Gothenburg, Sweden. Volvo Group shares are listed on Nasdaq Stockholm."

Transport is at the core of modern society. Imagine using your expertise to shape sustainable transport solutions for the future? If you seek to make a difference on a global scale, working with next-gen technologies and the sharpest collaborative teams, then we could be a perfect match. 


Here is an opportunity as a Lead Cab architect to be involved and to influence current and future cab architecture and to become part of a fantastic team with great competence and forward spirit.
Cab faces major challenges and opportunities to integrating all new technology that comes in our vehicles as well as adapting to new legal requirements, sustainability and new drivelines. The integration responsibility is complete cab including electrical hardware and wiring divided in different geometry areas and we are looking for one person as area responsible for cab side and door and one person for interior driving and living.
We work as a global team with the different sites around the globe in an Agile context. Working in this international environment is an exciting challenge with a lot of opportunities in a global company.

Task and Responsibilities
The integration work is led by you together with the architect team and is carried out together with a cross-functional team with different stake holders.
You will be responsible and lead feasibility studies in your geometry area and report status and degree of maturity before integration work starts.
During the integration work, you are responsible for planning, deliveries and requirements balancing according to maturity levels and milestones in the area together with the stake holders.
You are also responsible for an annual review of methods, working methods and documentation together with the architect team.
You will also educate and mentor less experienced architects in the team.

Competence and Skills
I'm looking for you who have an MSc degree in mechanical engineering or equivalent knowledge/experience. You have worked several years in the automotive industry and have a solid experience in geometry architect work.
You have a wide experience of early to late phases in project work, experience from truck development is a qualifier.
You should enjoy working in a flexible team. Be able to change focus depending on the situation. Working in networks is a part of our daily work. You should take initiatives and make decisions based on knowledge and facts.
You need to have very good knowledge in CATIA V5 and good knowledge in Creo is a qualifier.

Curious and have some questions? Feel free to send me an email!
Johan Granath, Manager Cab Geometry Architect, johan.granath@volvo.com

Due to summer vacations, all questions regarding the process and applications will be reviewed from the 19th of august. Please do not expect any communication earlier than this. We look forward to receiving your application!

Last application date 25th of august. We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail. 

Who we are and what we believe in 
Our focus on Inclusion, Diversity, and Equity allows each of us the opportunity to bring our full authentic self to work and thrive by providing a safe and supportive environment, free of harassment and discrimination. We are committed to removing the barriers to entry, which is why we ask that even if you feel you may not meet every qualification on the job description, please apply and let us decide.

Applying to this job offers you the opportunity to join Volvo Group. Every day, across the globe, our trucks, buses, engines, construction equipment, financial services, and solutions make modern life possible. We are almost 100,000 people empowered to shape the future landscape of efficient, safe and sustainable transport solutions. Fulfilling our mission creates countless career opportunities for talents with sharp minds and passion across the group’s leading brands and entities. 

Group Trucks Technology are seeking talents to help design sustainable transportation solutions for the future. As part of our team, you’ll help us by engineering exciting next-gen technologies and contribute to projects that determine new, sustainable solutions. Bring your love of developing systems, working collaboratively, and your advanced skills to a place where you can make an impact. Join our design shift that leaves society in good shape for the next generation.

Ansök nu

Geometry Assurance Engineer

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Jul 22
Nytt
"Founded in 1927, the Volvo Group is committed to driving prosperity and shaping the future landscape through sustainable transport, mobility, and infrastructure solutions. By offering trucks, buses, construction equipment, power solutions for marine and industrial applications, financing and services that increase our customers’ uptime and productivity.

Our headquarters are in Gothenburg, Sweden. Volvo Group shares are listed on Nasdaq Stockholm."

Transport is at the core of modern society. Imagine using your expertise to shape sustainable transport solutions for the future? If you seek to make a difference on a global scale, working with next-gen technologies and the sharpest collaborative teams, then we could be a perfect match. 

Here is an opportunity as a Lead Geometry Assurance Engineer to influence current and future cab development with focus on robust and stable geometry to meet customer demands and feature demand and on top of that become part of a fantastic team with great competence and forward spirit.
Cab faces major challenges and opportunities in connection to new technology that comes in our vehicles as well as adapting to new legal requirements, sustainability and new drivelines. The geometry assurance responsibility is complete cab divided in different geometry areas and we are looking for one person as area responsible for cab exterior and one person for interior driving and living.
We work in an Agile context, and we work as a global team with the different sites around the globe. Working in this international environment is an exciting challenge with a lot of opportunities in a global company

Task and Responsibilities
In this role you will manage and lead the geometry assurance activities with focus on right degree of maturity in connection to project milestone from the early phases to the industrialization phase meaning:  
Set product project targets and ambition levels based on wanted feature position and competitor analysis together with QI feature leader and team leader for geometry assurance.
Drive geometry area and support engineering teams to reach the right maturity level in connection to Volvo geometry assurance process.    
Together with team leader report the status to project and Cab management team. 
In this role you act cross functional, and you needs to keep a holistic view to be able to distribute well balanced requirements to the different engineering teams.
To be able to secure the geometry in all disciplines the work includes frequent contact with product design, engineering departments, manufacturing, plants and with suppliers.
You are also responsible for an annual review of methods, working methods and documentation together with the assurance team.
You will also educate and mentor less experienced members in the team.

Competence and Skills
I'm looking for you who have an MSc degree in mechanical engineering or equivalent knowledge/experience. You have worked several years in the automotive industry and have a solid experience.
You have a solid experience of early to late phases in project work, experience from truck development is a qualifier.
You need to have very good knowledge using a simulation and tolerance calculation tool, we use RD&T (Robust Design and Tolerancing) so experience and knowledge using RD&T is a qualifier.
You need also to have knowledge in Catia V5.
You should enjoy working in a flexible team. Be able to change focus depending on the situation. Working in networks is a part of our daily work. You should take initiatives and make decisions based on knowledge and facts.


Curious and have some questions? Feel free to send me an email!
Johan Granath, Manager Cab Geometry Architect, johan.granath@volvo.com
Due to summer vacations, all questions regarding the process and applications will be reviewed from the 19th of august. Please do not expect any communication earlier than this. We look forward to receiving your application!

Last application date 25th of august. We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail. 

Who we are and what we believe in 
Our focus on Inclusion, Diversity, and Equity allows each of us the opportunity to bring our full authentic self to work and thrive by providing a safe and supportive environment, free of harassment and discrimination.
Group Trucks Technology are seeking talents to help design sustainable transportation solutions for the future. As part of our team, you’ll help us by engineering exciting next-gen technologies and contribute to projects that determine new, sustainable solutions. Bring your love of developing systems, working collaboratively, and your advanced skills to a place where you can make an impact. Join our design shift that leaves society in good shape for the next generation.

Ansök nu

Engineer Cab Exterior Front&Side

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Jul 22
Nytt
.

Passionate about exterior design and innovation? This is your chance to shine! 

We are on the hunt for the next talents to join our Exterior Front and Side Team at Volvo GTT. This team is at the forefront of maintaining and developing key components like the front lid, grille, wiper panels, fenders, and more. Without a doubt, you’ll have a significant impact on the vehicle’s overall performance, ensuring our customers receive a visually attractive product that excels in fuel efficiency.

About us
“Exterior front and side” is a vital part of the Volvo GTT CAB Exterior section. Based in Gothenburg, our team holds global responsibility for Volvo heavy duty trucks exterior (FH, FM and FMX). You will be part of a team encompassing a diverse range of backgrounds, from Associate engineers to Expert engineers. Additionally, our teams in Bangalore, India are deeply integrated with the Gothenburg team, forming a robust global network dedicated to the development of advanced automotive technology. Our primary focus lies in developing critical components such as the trucks' exterior parts such as the Front lid, grill, side fenders, identity panels, sun visors and much more. Our core competence is injection molded plastic parts. 
We are ambitious and confident at what we do, which is why we prefer to do in-house development of our components. 
Together, we have the responsibility and mission to ensure that the trucks exterior continues live up to our customer expectations. By doing our part with passion, we ensure that our products stay on top, focusing on our customers' profitability, sustainability, and creating higher value for our customers. With passion, attention to detail and putting our customers in focus we will do our outmost to continue delivering a premium transport solution to our customers.

What you will do
As the Engineer for the exterior, front and side, you will serve as an Engineering Task Leader (ETL). Your mission is to develop an area of the exterior.  You will lead the development process, ensuring Quality, Delivery, Cost, Features, and Sustainability (QDCFs) standards are met. Collaborating with highly skilled suppliers, that develop the components, and a supportive GTT team, your main responsibilities will include:

•    Setting requirements and evaluating supplier work.
•    Managing the project timeline, changes, and cost evolution.
•    Acting as the primary technical contact for suppliers
•    Leading the technical development and create road maps for the future.
•    Communicating progress to various internal stakeholders, including production, product design, purchasing, and feature leaders.

This role is challenging and exciting, requiring strong communication skills to effectively coordinate across different teams.

Who you are
You have a strong engineering background, likely started as a design engineer working with injection molded plastic and sheet metal design where you started to develop a broader T-shaped profile. You are able to take lead on complicated designs with multiple interfaces and stakeholders. You are confident in your knowledge, pragmatic in finding solutions, and know how to balancing various demands.
Effective communication with internal and external stakeholders is second nature to you. You can maintain focus on objectives even under pressure, and you excel at explaining recommendations clearly. As a team player, you understand the importance of a committed timeline and your role in ensuring success.

Experience we seek:
•    M.Sc. or B.Sc. degree in Mechanical or Mechatronic Engineering.
•    At least 5 years of experience in product development within the automotive industry.
•    At least 5 years of experience in developing injection-molded plastic components.
•    Experience working in a global environment with multiple sites is preferred.
•    Very good knowledge in the development of plastic components.
•    Proficiency in communication and presentation techniques.
•    Good knowledge of CATIA V5, including surface, part, and drawing design.
•    Understanding of requirement documentation (TR writing) and legal requirements.
•    Familiarity with PDM Link, KOLA, and MS Project is preferred.
•    Proficiency in English (written and spoken), with Swedish as a plus.
•    Familiarity with Agile methodologies and global team management.

What we offer:
You will have the opportunity to work alongside highly skilled colleagues in an exciting, global environment, which provides opportunities for both professional and personal development. We trust the individual and act as a team.
Join us and be part of the development of the best trucks in the world!

Curious and want to know more? Please contact me! 
Acting Group manager Edin Ljeskovica (edin.ljeskovica.2@consultant.volvo.com).
 Last application date 1st of september. Due to summer vacations, all questions regarding the process and applications will be reviewed from the 19th of august. Please do not expect any communication earlier than this. We look forward to receiving your application!
We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail.

Ansök nu

Lead engineer Cab Exterior Front&Side

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Jul 22
Nytt
.

Passionate about exterior design and innovation? This is your chance to shine! 
We are on the hunt for the next talents to join our Exterior Front and Side Team at Volvo GTT. This team is at the forefront of maintaining and developing key components like the front lid, grille, wiper panels, fenders, and more. Without a doubt, you’ll have a significant impact on the vehicle’s overall performance, ensuring our customers receive a visually attractive product that excels in fuel efficiency.

About us
“Exterior front and side” is a vital part of the Volvo GTT CAB Exterior section. Based in Gothenburg, our team holds global responsibility for Volvo heavy duty trucks exterior (FH, FM and FMX). You will be part of a team encompassing a diverse range of backgrounds, from Associate engineers to Expert engineers. Additionally, our teams in Bangalore, India are deeply integrated with the Gothenburg team, forming a robust global network dedicated to the development of advanced automotive technology. Our primary focus lies in developing critical components such as the trucks' exterior parts such as the Front lid, grill, side fenders, identity panels, sun visors and much more. Our core competence is injection molded plastic parts. 
We are ambitious and confident at what we do, which is why we prefer to do in-house development of our components. 

What you will do
As the Lead Engineer for the exterior, front and side, you will serve as an Engineering Task Leader (ETL). Your mission is to develop an area of the exterior.  You will lead the development process, ensuring Quality, Delivery, Cost, Features, and Sustainability (QDCFs) standards are met. Collaborating with highly skilled suppliers, that develop the components, and a supportive GTT team, your main responsibilities will include:
•    Setting requirements and evaluating supplier work.
•    Managing the project timeline, changes, and cost evolution.
•    Acting as the primary technical contact for suppliers
•    Leading the technical development and create road maps for the future.
•    Communicating progress to various internal stakeholders, including production, product design, purchasing, and feature leaders.

In this role you will also act as “the go to person” for the team. You will use your extensive experience to support and coach the team to find solutions on complex issues. This role is challenging and exciting, requiring strong communication skills to effectively coordinate across different teams.

Who you are
You have a strong engineering background, likely started as a design engineer working with injection molded plastic and sheet metal design where you developed a strong T-shaped profile over time. You are most likely known as subject matter expert and a natural go-to person for complex design issues. You love to coach and mentor your pears. You have led complex designs with multiple interfaces and stakeholders. You are confident in your knowledge, pragmatic in finding solutions, and skilled at balancing various demands.
Effective communication with internal and external stakeholders is second nature to you. You can maintain focus on objectives even under pressure, and you excel at explaining recommendations clearly. As a team player, you understand the importance of a committed timeline and your role in ensuring success.

Experience we seek
•    M.Sc. or B.Sc. degree in Mechanical or Mechatronic Engineering.
•    Minimum 10 years of experience in product development within the automotive industry.
•    At least 15 years of experience in developing injection-molded plastic components.
•    Extensive experience leading of complex systems and requirement setting, preferably within exterior components such as front lids, grills etc. 
•    Experience working in a global environment with multiple sites is preferred.
•    Expert knowledge in the development of plastic components.
•    Proficiency in communication and presentation techniques.
•    Good knowledge of CATIA V5, including surface, part, and drawing design.
•    Very good knowledge of requirement documentation (TR writing) and legal requirements.
•    Familiarity with PDM Link, KOLA, and MS Project is preferred.
•    Proficiency in English (written and spoken), with Swedish as a plus.
•    Familiarity with Agile methodologies and global team management.

You will have the opportunity to work alongside highly skilled colleagues in an exciting, global environment, which provides opportunities for both professional and personal development. We trust the individual and act as a team. Join us and be part of the development of the best trucks in the world!

Curious and want to know more? Please contact me!
Acting Group manager Edin Ljeskovica (edin.ljeskovica.2@consultant.volvo.com).

Last application date 1st of september. Due to summer vacations, all questions regarding the process and applications will be reviewed from the 19th of august. Please do not expect any communication earlier than this. We look forward to receiving your application!

We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail.

Ansök nu

CAD engineer, Exterior Front&Side

Civilingenjör, konstruktion, maskin
Läs mer Jul 22
Nytt
.

Passionate about exterior design and innovation? This is your chance to shine! 

We are on the hunt for the next talents to join our Exterior Front and Side Team at Volvo GTT. This team is at the forefront of developing key components like the front lid, grille, wiper panels and more. You’ll have a significant impact on the vehicle’s overall performance, ensuring our customers receive a visually attractive product that excels in fuel efficiency.


About us
“Exterior front and side” is a vital part of the Volvo GTT CAB Exterior section. Based in Gothenburg, our team holds global responsibility for Volvo heavy duty trucks exterior (FH, FM and FMX). You will be part of a team encompassing a diverse range of backgrounds, from Associate engineers to Expert engineers. Additionally, our teams in Bangalore, India are deeply integrated with the Gothenburg team, forming a robust global network dedicated to the development of advanced automotive technology. Our primary focus lies in developing critical components such as the trucks' exterior parts such as the Front lid, grill, side fenders, identity panels, sun visors and much more. Our core competence is injection molded plastic parts. 
We are ambitious and confident at what we do, which is why we prefer to do in-house development of our components. 
Together, we have the responsibility and mission to ensure that the trucks exterior continues live up to our customer expectations. By doing our part with passion, we ensure that our products stay on top, focusing on our customers' profitability, sustainability, and creating higher value for our customers. With passion, attention to detail and putting our customers in focus we will do our outmost to continue delivering a premium transport solution to our customers.


What you will do
As a Senior CAD Engineer you will have the possibility to influence the future of the Exterior Front and side area. Together with your team mates you will be responsible to develop next generation truck.
You will work closely together with the lead engineers.
•    Make detail design in Catia V5 based on advanced A-surfaces from product design.
•    Set the right technical demands on the parts according to the company standard.
•    Secure progress and deliveries in different design stages within projects together with the team, on- and off-site by managing part numbers, structure, and release administration in KOLA and PDM system

Who you are
We believe you have a strong engineering background. You have probably already worked in a wide range of different complex design areas where you have used a wide range of different materials and processes. When phasing a challenge, you stay calm and finding solutions. You are a communicative person who plans, aligns, and can focus on the highest priorities. You are service-minded and result oriented, you take ideas and implement them. 
Knowing our products FH, FM and FMX is a merit.

Experience we seek:
•    B.Sc. in Mechanical engineering or similar education or equivalent experience.
•    Engineering experience of mechanical design from automotive industry, at least 5 years
•    Experience from working in a global environment with global teams
•    Experience from collaboration between engineering, geometrical architects, product design, production.  
•    Documented experience working with plastic and sheetmetal design.   
•    You are self-sufficient, takes lead on own tasks and are also able to work/plan independently
•    Proficient in English language
•    Very good knowledge in CATIA V5, Creo is a plus.
•    Advanced structured part creation (Solid- and surface modeling).
•    Modeling with respect to tooling (draft analysis, tool set up).
•    Assembly analysis with respect to production assembly.
•    Component optimization (weight-, strength-, process selection – and cost optimization).
•    Fixation system part integration.
•    Part- and complete system drawing creation
•    Very good knowledge in KOLA, PDM link, Jira and Confluence

What we offer
You will have the opportunity to work alongside highly skilled colleagues in an exciting, global environment, which provides opportunities for both professional and personal development. We trust the individual and act as a team.
Join us and be part of the development of the best trucks in the world!

Curious and want to know more? Please contact me!
Acting Group manager Edin Ljeskovica (edin.ljeskovica.2@consultant.volvo.com)

Last application date 1st of september. Due to summer vacations, all questions regarding the process and applications will be reviewed from the 19th of august. Please do not expect any communication earlier than this. We look forward to receiving your application!

We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail.

Ansök nu

Senior System Design Engineer

Systemdesigner
Läs mer Jul 19
"Founded in 1927, the Volvo Group is committed to driving prosperity and shaping the future landscape through sustainable transport, mobility, and infrastructure solutions. By offering trucks, buses, construction equipment, power solutions for marine and industrial applications, financing and services that increase our customers’ uptime and productivity.

Our headquarters are in Gothenburg, Sweden. Volvo Group shares are listed on Nasdaq Stockholm."

Transport is at the core of modern society. Imagine using your expertise to shape sustainable transport solutions for the future? If you seek to make a difference on a global scale, working with next-gen technologies and the sharpest collaborative teams, then we could be a perfect match. 

What you will do
Electromobility is one of the main development areas within Volvo Group and is at the forefront of environmentally friendly transport solutions for a more sustainable tomorrow. We are responsible for the transition from conventional powertrains to electromobility and to secure a stepwise implementation in different segments/regions. We develop and drive the electromobility product portfolio for Trucks and Buses as well as create opportunities for all business areas within Volvo Group. Electromobility is a growing organization in place to shape the future! The importance of electromobility is growing every day, and a key component within the electrified powertrain is the Battery System. At System complete Energy Storage System, we are responsible to develop complete Energy Storage Systems realized by hardware and software solutions.
We are working in a cross-functional way from requirement, concept, design, final verification, implementation in production and aftermarket.
Your responsibilities will include: Working in concept design, from early phases and throughout product development including maintenance. Requirement specifications, collecting and breakdown of requirements. Working together with technology teams and system teams to define the system design to meet the requirements. Balancing of the technical solution and support for verification. Involving in the technical decisions towards projects and suppliers, making sure that we continuously improve quality.


Who are you?
We believe that to be successful in this position, you are a pragmatic team player that loves to develop system designs with the customer in focus. Since the area is in an early phase, it is important that you are flexible and enjoy working in a changing environment. You have a broad knowledge and experience of both Electrical and Mechanical development. Confident in leading system solution towards suppliers and product teams. We also believe that you feel comfortable of owning and taking responsibility of your system and do so with great attitude.

Relevant Experience
* 5 years of experience from System design/architecture within automotive systems.
* Experience from development within Electrical Propulsion System. Experience of battery technologies/systems within the application of electric vehicles.
* Min. 4 years of experience from design within Energy Storage Systems. Good understanding of how Battery Packs building blocks and system attributes influence battery & vehicle system. 
* Experience in defining requirement and balancing requirement between stakeholders and technical solution.
* Master degree in Mechatronics, Electrical or Mechanical Engineering or similar. 


Meritorious:
Competencies within Volvo process and tools, particularly DVP and methods
Experience working as a Component Owner or Engineering Project Manager

Feel free to reach out if you have any questions!

Hiring Manager: Henrik Persson
Talent Aquisition Partner: ´´Eugenia Vranjancu 
E-mail Adress: eugenia.vranjancu@consultant.volvo.com 

Last Application date: 12 August, 2024
We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail. 

Who we are and what we believe in 
Our focus on Inclusion, Diversity, and Equity allows each of us the opportunity to bring our full authentic self to work and thrive by providing a safe and supportive environment, free of harassment and discrimination. We are committed to removing the barriers to entry, which is why we ask that even if you feel you may not meet every qualification on the job description, please apply and let us decide.

Applying to this job offers you the opportunity to join Volvo Group. Every day, across the globe, our trucks, buses, engines, construction equipment, financial services, and solutions make modern life possible. We are almost 100,000 people empowered to shape the future landscape of efficient, safe and sustainable transport solutions. Fulfilling our mission creates countless career opportunities for talents with sharp minds and passion across the group’s leading brands and entities. 

Group Trucks Technology are seeking talents to help design sustainable transportation solutions for the future. As part of our team, you’ll help us by engineering exciting next-gen technologies and contribute to projects that determine new, sustainable solutions. Bring your love of developing systems, working collaboratively, and your advanced skills to a place where you can make an impact. Join our design shift that leaves society in good shape for the next generation.

Ansök nu