Folkhälsoutvecklare jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb som Folkhälsoutvecklare i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Göteborg från den arbetsgivaren.

Verksamhetsutvecklare (projekt peer-support) till Röda korsets behandlingsc

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 1
Röda Korsets Behandlingscenter är en, i vårdsammanhang, unik resurs genom att helt och hållet inriktas på behandling för migranter som drabbats av stark psykisk ohälsa kopplat till krig, flykt, förföljelse eller tortyr. Många av patienterna har själva varit utsatta för krigs- och flyktrelaterat våld, övergrepp och hot, andra har traumatiserats genom att bli vittne till hur närstående drabbats.

Hur arbetar vi?
Röda Korsets Behandlingscenter ger behandling för personer med migrantbakgrund som lider av stark psykisk ohälsa oavsett legala status. Vi ger vård åt personer med uppehållstillstånd såväl som asylsökande och papperslösa. I vårt team ingår psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, administratörer, ledare för barnverksamheten och läkare. Behandlingen sker ofta med tolk, vilket utmanar både behandlare och tolk då uttrycken för psykisk ohälsa sällan låter sig direktöversättas. Alla kulturer har sina egna alldeles speciella symboler för det psykiska måendet och många gånger behövs kulturella tolkar snarare än ord-tolkar då detta skall beskrivas och förklaras.

Röda Korsets behandlingscenter vill därför utveckla peer-support i syfte att stärka patientens förtroende och förståelse för sin behandling. Att mötas av en före detta patient som en rollmodell torde innebära att patienten får en brygga över sitt mående till en förståelse för hur behandlingen kan ske. Rollmodellen ger också en tillit i att andra har upplevt liknande svårigheter och kunnat ta sig ur dem genom att använda sig av behandlingen. Peer-support kan även tillhandahålla den kulturella tolkning som många gånger är nödvändiga för att öka förståelsen kring psykisk ohälsa

Vi söker nu, i samband med ett projekt att utveckla peer-support inom verksamheten:

• 1 verksamhetsutvecklare, heltid, till våra Behandlingscenter fördelat mellan Skövde och Göteborg med anställning visstid tom dec 2022. Tjänsten inkluderar bl a samverkan med brukarorganisationer, medarbetare på behandlingscenter och fokusgrupp med före detta patienter.

Vi söker dig

• Som har tidigare erfarenhet från projektarbete och verksamhetsutveckling
• Som har relevant högskoleutbildning
• Som har stort engagemang för målgruppen
• Som är lösningsfokuserad och självgående
• Som kan rapportskrivning och dokumentation

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Självfallet delar du Röda Korsets humanitära värderingar. Röda Korset värdesätter mångfald och arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.

Tjänsten är en visstidsanställning på våra behandlingscenter i Skövde och Göteborg under 2022 med placeringsort på någon av dessa. Tillträde snarast efter ök. Sista ansökningsdag är 17/4 2022.

Vid frågor, kontakta Verksamhetschef Annicka Lang (Skövde) annicka.lang@redcross.se eller Katrin Sepp (Göteborg) katrin.sepp@redcross.se .

Här hittar du kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.

Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster.

Ansök nu

Utvecklare inom jämställdhetsuppdraget

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Mar 17
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet och vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Just nu söker vi flera nya medarbetare till enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor. På vår enhet arbetar vi strategiskt och utvecklingsinriktat med många frågor inom området hållbar utveckling och med ett särskilt fokus på social hållbarhet. På enheten finns uppdrag inom flera politikområden såsom folkhälsa, jämställdhet, funktionshinderpolitik och mänskliga rättigheter. Vår uppgift är att föra ut regeringens politik med fokus på och med stor hänsyn tagen till de utmaningar som finns i vårt län.

Länsstyrelserna har sedan 1994 en central roll för att jämställdhetspolitiken ska få effekt på regional och lokal nivå. För att stärka vårt arbete med jämställdhetsintegrering internt på länsstyrelsen och externt i länet utökar vi nu vårt uppdrag med en tjänst.


ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklare hos oss arbetar du med att stödja, samordna och följa upp arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen i länet.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• strategiskt samordna, driva och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i länsstyrelsens verksamhet och hos aktörer i länet
• sammankalla och leda nätverk
• processleda internt och externt
• omvärldsbevaka, utreda, ta fram och följa upp olika underlag, handlingsplaner och strategier inom området
• planera för, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser såväl internt på Länsstyrelsen som externt i länet.
• samverka med externa aktörer som kommuner, region, civilsamhälle och statliga myndigheter.

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.


KVALIFIKATIONER
Krav
• Akademisk samhällsvetenskaplig examen, i exempelvis statsvetenskap, mänskliga rättigheter, sociologi, beteendevetenskap, juridik, genusvetenskap eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig
• Erfarenhet av kvalificerat utvecklingsarbete med inriktning på jämställdhetsintegrering
• Erfarenhet av att samordna och driva processer, och av att stödja samverkan mellan olika aktörer

Meriterande
• Erfarenhet av att tala inför större grupper och att skapa digitalt genomförande av kunskapshöjande insatser och konferenser
• Erfarenhet av att skriva rapporter, remisser och andra texter
• Erfarenhet av att sammanställa, tolka och förklara statistiska underlag
• Erfarenhet av att arbeta med kartläggning, analys och lägesbilder

Personliga egenskaper
• Du har handlingskraft, är analytisk och resultatinriktad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete.
• Du har god pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang.
• Du har en god förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.


ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Äldrekonsulent - inriktning volontärsamordning/uppsökande verksamhet, stads

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Dec 8
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Till Hälsofrämjande- och förebyggande enheten söker vi nu en äldrekonsulent, inriktning att arbeta med volontärsamordning och uppsökande verksamhet som vill vara med och fortsätta utveckla folkhälsoarbetet för seniorerna på stadsområde Hisingen.
Inom den Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten pågår ett målinriktat arbete med att erbjuda seniorer en möjlighet att mötas samt leva ett aktivt och friskt liv.

I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar för volontärverksamheten, vilket innebär att organisera verksamheten genom att administrera, inventera, rekrytera och matchning av volontärer för personer 65 år och äldre. Att samordna volontärinsatser och bygga upp och samordna arbetet med föreningar och volontärer. Driva arbetsprocesser samt hitta nya verktyg och metoder för nå ut med information till seniorer. Planera och utföra förebyggande hembesök till en viss målgrupp, utskick och uppföljningar. Du kommer samverka med kollegor i förebyggande enheten och bjuda in seniorer till gemensamma informationsträffar och till andra gemensamma arrangemang. Samarbeta med föreningar, civilsamhälle, vårdcentraler, socialtjänst och andra samverkanspartner.

Du arbetar med att stärka det friska och förebygga ohälsa genom att ge människor förutsättningar att leva ett "gott liv" långt upp i åren. Ett gott åldrande innebär enligt Folkhälsomyndigheten, fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap, känna sig behövd och vara delaktig för att få en meningsfull vardag.

Vi är ett gott gäng som erbjuder dig ett roligt, omväxlande och händelserikt arbete! Du kommer ha stor frihet i din tjänst och möjlighet till att utveckla verksamheten genom att pröva dig fram. Eftersom vi är en arbetsgrupp med hög kontinuitet känner vi stor trygghet och vågar testa nytt och reflektera tillsammans. Vill du bli en av oss?

Arbetstiden är förlagd till dagtid men ett par gånger under året, vid olika möten eller vid särskilda evenemang, kan tjänstgöring på kväll/helg förekomma.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning inom socialt arbete samt ett intresse och engagemang för folkhälsoarbete. Ett krav är att du har arbetat med förebyggande arbete i minst 3 år och att du kunskap om olika metoder och verktyg för att nå ut med information till seniorer. Du behöver ha kunskap om människors behov och förutsättningar samt även erfarenhet av att arbeta med personer enskilt och i grupper. Du ska ha god kännedom om enhetens övriga uppdrag.

I denna tjänst är det viktigt med en stor social förmåga såväl som empatisk förmåga. Du behöver ha en stor flexibilitet och ett salutogent förhållningssätt, samt en god förmåga att kunna samarbeta med andra. Det krävs det att du tar ett stort egenansvar för dina arbetsuppgifter och att du på ett självständigt sätt kan planera, samordna och driva processer vidare. God förmåga att vara lyhörd, kommunicera, kunna samarbeta med olika målgrupper och professioner samt kunna arbeta i team.

Som person söker vi dig som är trygg och säker i dig själv och har förmågan att skapa goda relationer med såväl medborgare, kollegor samt andra samverkanspartner. Du är serviceinriktad och har god initiativförmåga. Du är van att prata inför andra och är bekväm med det och har förmåga att anpassa ditt budskap utifrån situation. Du är duktig på att arbeta utifrån långsiktiga mål och på att balansera struktur med gott bemötande och flexibilitet. Det är viktigt att du har en pedagogisk förmåga. Det är viktigt att du tycker om förändringar och ser det som möjlighet till utveckling.

Du behärskar även det svenska språket väl i både tal och skrift samt har god datorvana. God kunskap i Microsoft Office programvaror. B-körkort är ett krav.

Känner du igen dig i beskrivningen ovan, i så fall är du varmt välkommen med din ansökan. Vi kommer att påbörja urval löpande under annonsering så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

GR söker processledare inom välfärdsteknik

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Maj 20
Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.goteborgsregionen.se/styrning


ARBETSUPPGIFTER
Invånare har idag förväntningar på lättillgängliga digitala tjänster. Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna att möta framtidens behov hos en växande skara äldre men också hos personer med funktionsvariation. Välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet.

Testbädden AllAgeHub drivs av GR och utgör ett projekt som under projekttiden 2020 - 2023 finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Projektet syftar till att öka kunskapen och användningen av välfärdsteknik för målgrupperna äldre och personer med funktionsvariation.

AllAgeHub etablerar testmiljöer i Göteborgsregionens kommuner och en systematik för att initiera och genomföra tester av välfärdsteknik som möter användarnas egendefinierade behov. Målet är att testa välfärdstekniska lösningar som kan bidra till en ökad självständighet, trygghet och delaktighet.

Utveckling och spridning av välfärdstekniska lösningar underlättas av nära samverkan mellan flera aktörer i samhället. I AllAgeHub samverkar offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och akademin.

Nu välkomnar vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub team.

Uppdraget
I arbetsuppgifterna ingår att leda kommunernas utsedda testledare i AllAgeHubs användardrivna testbäddsmodell, utveckla testbäddsmodellen utifrån behov, utbilda i process och stödmaterial, matcha identifierade behov med lösningar, facilitera samverkan mellan användare och leverantörer, representera projektet i olika sammanhang och vara föredragande i olika chefs- eller politiskt tillsatta grupper. I uppgifterna ingår också att bidra i teamets övriga arbete med olika utåtriktade aktiviteter och att via hemsida och sociala medier kommunicera projektets aktiviteter. Testbädden AAH ska under projektperioden praktiskt möjliggöra och genomföra/testa olika välfärdstekniska lösningar i överenskommelse med berörda samarbetsparter.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen, kompetens och erfarenheter från liknande arbete. För att komplettera vårt team söker vi dig som har erfarenhet av test eller implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorg i kommun.

Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning, av att leda och utveckla processer, har kännedom om upphandling och GDPR. Vidare är det positivt om du har erfarenhet av att ha faciliterat samverkan mellan olika intressenter och av ledarskap på strategisk nivå inom kommunal vård- och omsorg. Du är innovativ, drivande och har förmåga att skapa god samverkan med olika aktörer. Du behöver vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga.

GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Forskare inom folkhälsoområdet

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 6
Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.goteborgsregionen.se/styrning

Den aktuella tjänsten är placerad på FoU i Väst som är en forsknings- och utvecklingsenhet inom GR. På enheten arbetar idag cirka tio personer med forskning, utvärdering och andra former av kompetensstöd till medlemskommunerna. Läs mer om FoU i Väst på Göteborgsregionens hemsida.


ARBETSUPPGIFTER
FoU i Väst planerar att genomföra en studie avseende främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet.

Rapporten Rätt stöd i rätt tid som togs fram på FoU i Väst 2016 visar att det är svårt att nå ut till målgruppen äldre, särskilt under den period i deras liv då de går från att vara oberoende till att bli beroende av stöd, hjälp, vård. Detta är också ett problem som lyfts återkommande i de berörda verksamheterna.

Den planerade studien syftar till att fördjupa kunskapen om vari svårigheterna ligger och i att kunna identifiera sätt att nå människor innan deras behov hunnit leda till svårare problem. En förhoppning är också att kunna komma fram till förslag på strukturerade arbetssätt för att i större utsträckning kunna nå människor under denna omställningsperiod. Exakt upplägg av studien arbetas fram med den person som rekryteras för uppdraget.

I ansökan ser vi gärna att du beskriver tidigare erfarenhet av forskningsfältet.

Vi är flexibla kring omfattning och kan erbjuda upp till heltid under denna period.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har doktorsexamen inom relevant disciplin.

Det är meriterande om du har genomfört liknande studier tidigare, har tidigare erfarenhet och kunskap om främjande/förebyggande arbete inom äldreområdet och/eller har etablerade kontakter som kan bidra till studiens genomförande.

Du har stark analytisk förmåga kombinerad med stor lyhördhet. Du tycker om att ha ansvar, ta egna initiativ och leda processer. Rollen kräver att du arbetar strukturerat, målmedvetet och systematiskt. Du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i grupp.

GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Vi arbetar med löpande intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

GR söker processledare inom välfärdsteknik

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 12
Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.goteborgsregionen.se/styrning


ARBETSUPPGIFTER
Invånare har idag förväntningar på lättillgängliga digitala tjänster. Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna att möta framtidens behov hos en växande skara äldre men också hos personer med funktionsvariation. Välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet.

Testbädden AllAgeHub drivs av GR och utgör ett projekt som under projekttiden 2020 - 2023 finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Projektet syftar till att öka kunskapen och användningen av välfärdsteknik för målgrupperna äldre och personer med funktionsvariation.

AllAgeHub etablerar testmiljöer i Göteborgsregionens kommuner och en systematik för att initiera och genomföra tester av välfärdsteknik som möter användarnas egendefinierade behov. Målet är att testa välfärdstekniska lösningar som kan bidra till en ökad självständighet, trygghet och delaktighet.

Utveckling och spridning av välfärdstekniska lösningar underlättas av nära samverkan mellan flera aktörer i samhället. I AllAgeHub samverkar offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och akademin.

Nu välkomnar vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub team.

Uppdraget
Arbetet har ett särskilt fokus på att facillitera samverkan mellan företag på det välfärdstekniska området och användare av välfärdsteknik (projektets målgrupp, anhöriga samt medarbetare inom vård och omsorg). Uppdraget innebär också att bidra i teamets övriga arbete t ex genom utåtriktade aktiviteter i syfte att nå ut till invånare som inte nödvändigtvis har kommunala insatser.

I arbetsuppgifterna ingår att både kunna leda och delta i processer och representera projektet i olika sammanhang och vara föredragande i olika chefs- eller politiskt tillsatta grupper. Arbetet innebär att skapa nätverk där näringslivet, offentlig sektor, akademi och civilsamhället möts och ges möjlighet att bidra till utveckling på området. Testbädden AAH ska under projektperioden praktiskt möjliggöra och genomföra/testa olika välfärdstekniska lösningar i överenskommelse med berörda samarbetsparter.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt kompetens inom det välfärdstekniska området riktat till äldre och/eller personer med funktionsvariation. Du är innovativ, drivande och har förmåga att skapa god samverkan med olika aktörer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå och har arbetat inom välfärdstekniska området med att facillitera samverkan mellan kommuner, företag och andra aktörer. Du behöver vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga.

GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Jämställdhetsutvecklare

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Mar 19
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?


ARBETSUPPGIFTER
Jämställdhetsuppdraget är placerat på Enheten för Folkhälsa- och rättighetsfrågor där vi arbetar strategiskt och utvecklingsinriktat med många frågor inom området hållbar utveckling och med ett särskilt fokus på social hållbarhet. På enheten finns uppdrag inom flera politikområden såsom folkhälsa, jämställdhet, funktionshinderpolitik, brottsförebyggande arbete och rättighetsfrågor.

Vi arbetar också nära Enheten för integrationsfrågor som har det övergripande uppdraget att verka för att det finns en god beredskap och en kapacitet i länet när det gäller mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen söker en jämställdhetsutvecklare som ska stödja, samordna och följa upp arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen i länet i enlighet med länsstyrelsens uppdrag. Länsstyrelsens interna och externa arbete styrs även av regleringsbrev och länsstrategin, Jämställt Västra Götaland 2019 2022.

Då en av medarbetarna inom jämställdhetsuppdraget gått vidare till nya arbetsuppgifter inom enheten söker vi nu en jämställdhetsutvecklare.

Exempel på arbetsuppgifter:
• strategiskt samordna, driva och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i länsstyrelsens verksamhet och hos aktörer i länet
• sammankalla och leda nätverk
• omvärldsbevaka, utreda, ta fram och följa upp olika underlag, handlingsplaner och strategier inom området
• planera för, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser såväl internt på länsstyrelsen som externt i länet.
• samverka med externa aktörer som kommuner, region, civilsamhälle och andra statliga myndigheter.

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.


KVALIFIKATIONER
Krav:
• Akademisk samhällsvetenskaplig examen i exempelvis statsvetenskap, sociologi, beteendevetenskap, juridik, genusvetenskap eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av kvalificerat utvecklingsarbete med inriktning mot jämställdhet.
• Erfarenhet av att skriva rapporter, remisser och texter.

Meriterande:
• Erfarenhet av att samordna och driva processer, och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
• Vana av att tala inför större grupper.
• Vana av att sammanställa, tolka och förklara statistiska underlag.
• Vana av att arbeta med kartläggning, analys och lägesbilder.
• Erfarenhet från kommunal och/eller statlig förvaltning.
• Vana vid digitalt genomförande av kunskapshöjande insatser och konferenser.

Personliga egenskaper:
• Du har handlingskraft, är analytisk och resultatinriktad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete.
• Du har god pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang.
• Du har en god förmåga att samarbeta och att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser därför gärna sökande med bakgrund och kompetens, som kan bidra till att öka vår mångfald.


ÖVRIGT
Vi planerar att ha intervjuer i Göteborg. Välkommen med din ansökan!

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Koordinator för familjecentrerat arbete

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jun 4
Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en koordinator som vill vara med och utveckla Angereds arbete med familjecentrerat arbete och familjecentraler. Detta är en tjänst för dig som gillar att samverkan och är intresserad av att leda och driva processer.

I Göteborgs Stads arbete för att minska skillnader i hälsa och livsvillkor, prioriteras familjecentrerat arbete och familjecentraler. I Angered har vi sedan flera år tillbaka tre Familjecentraler. Som stöd för att utveckla dessa samt övrigt familjecentrerat arbete har det i Angered liksom i övriga staden inrättats en koordinatorstjänst. Det familjecentrerade arbetssättet avser insatser för barn och unga som tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Som koordinator hos oss kommer ditt uppdrag främst vara att samordna och driva utvecklingen utifrån ett familjecentrerat arbetssätt i hela stadsdelen. Koordinatorn har ett nära samarbete med samordnarna för stadsdelens tre familjecentraler samt med utvecklingsledare för folkhälsa. Du kommer även att ingå i staden övergripande nätverk.

Tjänsten innebär tvärsektoriell samverkan liksom utformande av nya arbetssätt ihop med stadsdelsförvaltningens, regionens verksamheter och ideella organisationer. Du kommer att delta i Närområdessamverkan (NOSAM) som är styrgrupp för det familjecentrerade arbetssättet. Som koordinator har du även ansvar för rapporteringen av uppdraget till din närmaste chef och NOSAM. I uppdraget ingår att aktivt delta i utvecklingsarbetet kring föräldrastöd 6-12 år.

Vi erbjuder en spännande och varierande roll där du både driver egna frågor samtidigt som du har mycket samarbete med andra. Du jobbar på uppdrag av NOSAM och i enlighet med FCA koordinatorns arbetsuppgifter men du har stor möjlighet att utveckla och forma tjänsten på ditt sätt!


I Angereds stadsdelsförvaltning arbetar vi utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, folkhälsa, pedagogiskt arbete eller motsvarande. Du har erfarenhet av att ha arbetat i en samordnande funktion på strukturell nivå och har erfarenhet av processinriktat förändringsarbete. Vidare har du även arbetat med att driva samverkansprocesser. Har du god kunskap om familjecentrerat arbetssätt, familjecentraler, föräldrastöd, Västbus och samordnad individuell plan (SIP) är det meriterande. Det är även meriterande om du har god kännedom om olika verksamheter samt styrsystem inom både kommun och landsting/region.

Som person ska du kunna arbeta självständigt och kunna leda processer. Du driver processerna framåt och är nytänkande i ditt arbete. Du kan arbeta både på operativ och på strukturell nivå, samt har förmågan att se till helheten i organisationen.

Rollen kräver att du är en relationsskapande person med vana att nätverka. Du har lätt för att skapa kontakter och samarbetar på ett bra sätt med kollegor och andra verksamheter. Du är en god kommunikatör och har en god förmåga att förmedla kunskap och samtidigt få till en bred delaktighet i processen, samt är bekväm med att presentera arbetet både muntligt och skriftligt.

ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av företrädesberättigade och tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån, och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.

Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Äldrekonsulent med inriktning uppsökande arbete och mötesplats

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jan 14
Vill du ha ett jobb där du kan göra skillnad i människors liv och där du får möjlighet att utvecklas in din yrkesroll? Hos oss i Örgryte-Härlanda arbetar du för att ge våra invånare ett gott liv. Med vårt engagemang och vår kompetens gör vi det bästa för göteborgarna och bidrar till att Örgryte-Härlanda upplevs som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i. Vi har idag ca 2 500 anställda som alla ger service, stöd och omsorg på olika sätt. Välkommen till en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för.

ARBETSUPPGIFTER
Är det du som gör Göteborg en bra stad att åldras i genom att arbeta med att främja hälsa och delaktighet för och tillsammans med våra seniorer? Då är det dig vi söker för rollen som äldrekonsulent till hälsofrämjande- och förebyggandeenheten i Örgryte-Härlanda!

50% av uppdraget kommer innebära att vara ansvarig för att utveckla det uppsökande arbetet samt 50% som resurs i utvecklingsarbetet kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre i stadsdelen.

I det uppsökande arbetet kommer du att utveckla och utföra förebyggande hembesök samt hitta strategiska arbetssätt att nå ut till våra medborgare. Det innebär i hög grad att samverka och skapa nya kontaktnät med interna och externa aktörer för att nå fler medborgare. Dina arbetsuppgifter är såväl på operativ som strategisk nivå och kan innebära allt från att lägga upp en handlingsplan till att starta upp aktiviteter i samverkan med exempelvis fastighetsägare och föreningar i syfte att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre. Du gör utskick, skriver rapporter utifrån hembesöken och beskriver den uppsökande verksamheten. Du bjuder in till träffar samt anordnar aktiviteter som du till viss del håller i. Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta med marknadsföringsinsatser som tex informationsmaterial, sociala medier, träffpunktsprogram m.m

Du som äldrekonsulent initierar, genomför och utvärderar insatser för att främja hälsa och delaktighet för seniorerna i stadsdelen. Du bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll inom och utanför organisationen, du trivs i mötet med andra och har förmågan att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du är bekväm med att arbeta som metodstöd och metodhandledning samt initiera och genomföra aktiviteter för eller tillsammans med seniorer.

Vår ledstjärna är att vi alltid utgår från målgruppens behov och arbetar tillsammans med de vi är till för, du uppfyller detta genom att arbeta nära verksamheterna i delaktighet med de äldre. Arbetet är självständigt, men du är en del av en engagerad arbetsgrupp samt olika nätverk i Göteborgs Stad vilket innebär en chans till lärande, påverkan och utbyte av idéer.

Nu behöver vi dig! Du är Göteborg.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en eftergymnasial YH/KY-utbildning eller högskoleexamen med lämplig inriktning så som hälsofrämjande arbete, socialt förändringsarbete eller kultur- och folkhälsoarbete. Det är särskilt meriterande om du är utbildad aktiveringspedagog på motsvarande nivå.

Du har stor kunskap om äldre och äldres behov utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt erfarenhet av att leda aktiviteter i grupper. Du har en god pedagogisk förmåga och erfarenhet från att arbeta deltagarstyrt. Det är önskvärt att du har arbetat med förebyggande hembesök och har erfarenhet från liknande uppgifter som uppdraget innebär.

För tjänsten söker vi dig som tycker om att driva förändring tillsammans med andra, för andra. Du har förmåga att se helheten och arbeta med långsiktig planering men tycker även det är roligt att initiera och genomföra aktiviteter direkt i verksamheten. Du vågar tänka nytt och utmanar arbetssätt och metoder och ser möjligheter istället för hinder.

Du ska även:
• Vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer för att skapa relevanta samarbeten.
• Vara lyhörd och ha förmåga till empati. Du är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande till andra och du visar respekt, hänsyn och omtanke.
• I din yrkesroll vara strukturerad genom att upprätta tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
• Ha mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du kan informera och presentera för individer såväl som inför stora grupper. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att nuvarande medarbetare som innehar tjänsten inte kommer tillbaka efter pågående tjänstledighet.

I Örgryte-Härlanda arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån. Vårt geografiska läge innebär goda kommunikationer och närhet till både Göteborgs centrum och vackra grönområden.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt rekryteringssystem Visma Recruit. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster då Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Vi vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Ansök nu

Utvecklingsledare inriktning folkhälsa SDF Majorna - Linné

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jun 17
Majorna-Linné är Göteborgs folkrikaste stadsdel med cirka 64 000 invånare. Med närheten till både hamn och grönområden, den gamla bebyggelsen och det rika kulturutbudet, är det en attraktiv del av staden att leva och vistas i.
Stadsdelsförvaltningen i Majorna-Linné har cirka 1800 anställda. Här arbetar vi inom verksamheter som individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, hälso-sjukvård och social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Med engagemang och nytänkande gör vi stor skillnad för många. Göteborgs stads stadsdelsorganisation är under genomlysning som ett led av stadens behov av ständiga förbättringar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla Göteborgs stads arbete för ett jämlikt och hållbart Göteborg!

Sektor Samhälle och Kultur i stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné består av de två stora verksamhetsområdena Intern service och Kultur & Fritid samt en mindre stab direkt knuten till sektorchef. Till den sistnämnda söks just nu en vikarierande utvecklingsledare med inriktning mot folkhälsa och social hållbarhet då vår utvecklingsledare ska gå på föräldraledighet. Som utvecklingsledare har du en drivande roll i stadsdelens arbete med den sociala dimensionen inom stadsutveckling, vilken innefattar såväl det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet som olika nivåer av verksamhetsutveckling i nära samarbete med kärnverksamheterna. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Medverka i framtagandet av strategier kring regionala och lokala mål på området folkhälsa.
• Arbeta löpande med uppföljning, analys och förslag på förbättringar inom stadsdelens sociala hållbarhetsarbete.
• Stödja och medverka till implementering av metoder och insatser som syftar till jämlik hälsa hos befolkningen i stadsdelen.
• Ansvara för samverkan med Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) inom folkhälsofrågor samt ta fram förslag till budgetfördelning av förvaltningens folkhälsomedel.
• Följa arbetet på stadenövergripande nivå, svara på remisser för stadsdelen och skriva egna beslutsunderlag för nämnd.
• Delta som drivande part i ett stort antal interna, externa, lokala och regionala nätverk.

Du är en avgörande stödresurs i förvaltningens folkhälsoarbete och arbetar utifrån nationella, regionala och lokala folkhälsomål och medverkar till att dessa omsätts till praktisk handling. Utifrån ditt fördjupningsområde och din spetskompetens bidrar du till ett strukturerat och resultatorienterat arbete inom hela det sociala hållbarhetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår att identifiera, strukturera och analysera, samt att skriftligt och muntligt presentera fakta och trender som påverkar livsvillkoren för människor i stadsdelen och ur ett hela-staden-perspektiv. Du arbetar i nära samverkan med både interna och externa aktörer, alltifrån sektorernas ledningsgrupper till föreningar, vårdcentraler och hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete i stadsdelen.

Du kommer även att ha en stor roll i förvaltningens tvärsektoriella arbete kring Jämlik Stad och tillsammans med sektorchef ansvara för framdriften av detta interna samverkansforum.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning social hållbarhet, folkhälsovetenskap eller utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper samt minst ett par års arbetslivserfarenhet inom områden som folkhälsa, social hållbarhet eller motsvarande. För att lyckas i rollen bör du ha erfarenhet av process- eller projektledning. Vi söker dig som har insikt i och kunskap om hur olika gruppers förutsättningar påverka hälsa och livsvillkor. Arbetet innebär både en ledande roll och samordnande roll, vilket ställer krav på att du både skall kunna vara drivande och samtidigt serviceinriktad. För att lyckas i rollen bör du ha erfarenhet av process- eller projektledning.

Du är mål- och resultatorienterad och har analytisk förmåga att hantera komplexa sammanhang som påverkar uppdraget i relation till stadsdelsförvaltningen och omvärlden. Du behöver ha goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att etablera och utveckla förtroendefulla samarbetsrelationer. Du kan både arbeta självständigt och samverka i olika team. Som person är du lyhörd samtidigt som du har förmåga att påverka andra. Du är noggrann, strukturerad, och trygg som person. Ett starkt intresse för samhällsfrågor i allmänhet är en självklarhet.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske i mitten av augusti.

Ansök nu

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 10
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Som tillsynshandläggar för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att bedriva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställningar från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog.

Tillsynsuppdraget finns på Enheten för Folkhälsa och rättighetsfrågor och du kommer att jobba i nära samverkan med områden som ANDTS-samordningen, det brottsförebyggande uppdraget och mäns våld mot kvinnor.

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har en akademisk utbildning inom juridik, stats- eller samhällsvetenskap, ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig.

Du har arbetat med myndighetsutövning inom kommunal eller statlig verksamhet.

Du kan tillgodogöra dig juridisk text och omsätta den till råd och stöd till andra tillsynsmyndigheter

Meriterande:
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kommunalt tillsynsarbete inom alkohol och tobaksområdet.

Personliga egenskaper:
Som person är du strukturerad, analytisk, resultatinriktad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang. Du är trygg med att hålla anföranden inför storgrupp.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektledare till Centrum , vikariat

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Mar 25
Centrum är en av Göteborgs tio stadsdelar. Stadsdelen Centrum ligger i centrala Göteborg och omfattar Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, inom Vallgraven, Stampen samt Heden. I Centrum bor ungefär 62 000 invånare i en stadsmiljö med närhet till både parker, natur, kultur och evenemang. Hos oss arbetar vi för att göra Centrum till ett attraktivt område att växa upp, bo, arbeta och åldras i. Tillsammans formar vi Göteborgs framtid. Vårt mål är att ordna en bra vardag för alla göteborgare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vill du bli en av oss?ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu projektledare för att kartlägga och utveckla samverkan med civilsamhället och andra aktörer i stadsdelen Centrum utifrån ett seniorperspektiv!

Inom den Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten i Centrum arbetar olika professioner för att stärka det friska och förebygga ohälsa genom att ge människor förutsättningar att leva ett "gott liv" långt upp i åren. Vill du vara med och utveckla folkhälsoarbetet genom samverkan med civilsamhället och andra viktiga aktörer i stadsdelen? Då är du den vi söker!

Uppdraget med att kartlägga och utveckla samverkansformer kommer att ske i projektform. Arbetet med att anpassa verksamhetens arbetssätt sker i nära samarbete med enhetens medarbetare. Projektledaren ska planera och leda projektet i enlighet med fastställt uppdrag. Du förväntas ta fram underlag och strategier för fortsatt arbete med olika samverkansformer med civilsamhället för att nå fler seniorer. Projektledaren ska också stödja verksamheterna med implementeringen av de delar som kommer igång under projekttiden.

Projektet förväntas motsvara 50% av heltid. Övrig tid arbetar du tillsammans med övriga medarbetare på enheten för att utveckla folkhälsoarbetet. Du arbetar då främst på uppdrag av styrgruppen. Arbetstiden är förlagd till dagtid men tjänstgöring kväll/helg kan förekomma vid olika möten eller vid särskilda evenemang.

Erfarenhet från liknande arbete är en merit.
Låter detta intressant? I så fall varmt välkommen med din ansökan. Vi kommer att påbörja urval löpande under annonsering så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk examen inom arbetsområdet och erfarenhet från kommunal äldreomsorg. Vi ser gärna att du har erfarenhet från projektledning eller processledning.

Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Arbetet som projektledare förutsätter att du arbetar självständigt och med eget driv samt kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt i såväl tal som skrift. Arbete förutsätter också att du har god samarbetsförmåga. Vidare så har du en god administrativ förmåga och är strukturerad, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt.

ÖVRIGT
Ansök redan idag. Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer redan före sista ansökningsdatum.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Familjebostäder söker Utvecklingsledare till Bergsjön

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Nov 21
På Familjebostäder tar vi inte bara hand om våra drygt 18 000 bostäder. Vi arbetar även för att våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Med ljus framtidstro är vår organisation öppen för utveckling. Vi söker därför engagerade medarbetare som tycker om vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag, och vår målbild; Vi skapar trivsamma livsmiljöer. Tillsammans med allt fler göteborgare.

Familjebostäder är en del av Framtidskoncernen som ingår i Göteborgs Stad - Sveriges största allmännytta! Läs mer på www.familjebostäder.se

ARBETSUPPGIFTER
Vill du driva utvecklingen framåt i Bergsjön tillsammans med våra hyresgäster och medarbetare? Familjebostäder har i många år varit starkt engagerat i Bergsjöns utveckling och både driver och stödjer en rad initiativ tillsammans med våra boende, föreningar, stadsdelen med flera. Vi vill nu ytterligare stärka vårt arbete i Bergsjön och ska därför utöka vårt team i distriktet med en utvecklingsledare. Tjänsten erbjuder ett unikt tillfälle att få arbeta tillsammans med våra hyresgäster och en mängd samarbetspartners som näringsliv, skola, polis, föreningar med flera. Uppdraget innebär ibland arbete även på kvällar och helger.

Arbetet består såväl av strategiska som praktiska arbetsuppgifter men även administrativa. Det är en ny tjänst, vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka innehållet, men vi ser ett behov av följande:
• Leda utvecklingsarbetet för området
• Ta vara på idéer och initiativ genom att utreda, planera och leda förändringsarbete
• Utveckla ett nära samarbete med boende och andra viktiga aktörer
• Alltid agera genom dialog och förankring inför förändringar
• Ansvara för och genomföra hyresgästaktiviteter
• Sammanställa och analysera t ex statistik, forskningsresultat, omvärldsinformation

Du kommer att rapportera till distriktschefen och ingå i den arbetsgrupp som ansvarar för distriktets förvaltning i Bergsjön.KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en högskoleutbildning, att du har en bakgrund som t ex beteendevetare, socionom eller hälsovetare och viss erfarenhet av liknande arbete. Det är meriterande om du har kunskap i flera språk än svenska. För oss är det dessutom mycket viktigt att du tycker om Familjebostäders uppdrag och värderingar, är duktig på att få med dig människor, att du gillar att arbeta tillsammans med andra, kan förklara saker på ett enkelt sätt och att du är engagerad i vad du gör.ÖVRIGT
I Bergsjön bor det drygt 16 000 personer. Familjebostäder är den största hyresvärden med cirka 8000 hyresgäster. Här bor människor med en mängd olika kulturella bakgrunder. Människor som bidrar till en levande livsmiljö, men som även till viss del lever i ett utanförskap avseende sysselsättning, utbildning och hälsa. Utifrån Familjebostäders uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag vill vi bidra till en positiv utveckling för våra boende och att skapa ett mer jämlikt Göteborg.

Vi jobbar med löpande urval under ansökningstiden.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Tillsynshandläggare

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Okt 11
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,6 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Som tillsynshandläggar för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att bedriva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställning från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog.

Tillsynsuppdraget finns på Enheten för social hållbarhet och du kommer att jobba i nära samverkan med områden som ANDTS-samordningen, det brottsförebyggande uppdraget och mäns våld mot kvinnor.

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har en akademisk utbildning inom juridik, stats- eller samhällsvetenskap, ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig.

Du har god förståelse för och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och god kännedom om kommunal och statlig verksamhet.
Du kan tillgodogöra dig juridisk text och omsätta den till råd och stöd till andra tillsynsmyndigheter.

Meriterande:
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med alkohollagen eller tobakslagen, samt om du har arbetat på en statlig myndighet.

Personliga egenskaper:
Som person är du strukturerad, analytisk, resultatinriktad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang. Du är trygg med att hålla anföranden inför storgrupp.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Utvecklingsledare

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Sep 24
Närhälsan är störst i Sverige på primärvård. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.Om oss

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag.

Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

Hos oss blir du en del av en positiv och mångfacetterad arbetsgrupp. Vi utgår från ett normmedvetet rättighetsperspektiv såväl i vårt arbete som när vi rekryterar.

Besök gärna vår hemsida: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum-forsexuell-halsa/

Om arbetet

Du kommer att arbeta som utvecklingsledare med ansvar för planering, genomförande och processledning i pågående projekt och verksamheter på enheten. En del av arbetet är att hålla i hbtq-diplomeringar, vilket är Västra Götalandsregionens processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer. Hbtq-diplomeringen innebär ett utvecklingsarbete som involverar hela verksamheter i syfte att förbättra kvalitén och tillgängligheten för hbtq-personer såväl inom verksamheten som för dem som möter den. Du är en del av teamet på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och bidrar till enhetens arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om dig

Du ska ha relevant universitetsutbildning inom exempelvis hälso- och sjukvård, folkhälsovetenskap, sexologi eller pedagogik. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av arbete med hbtq-frågor. Utbildning i eller erfarenhet av processledning, handledning och att föreläsa är en förutsättning för arbetet. Du bör vara uppdaterad kring aktuella frågor avseende sexualitet, samlevnad och mänskliga rättigheter. Erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvården och/eller strategiskt arbete inom offentlig verksamhet är meriterande.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha goda it-kunskaper. Du ska ha lätt för att samarbeta, nätverka och kunna arbeta självständigt. Vi vill att du lever upp till Närhälsans kärnvärden som är Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.

Övrigt

Tjänsten är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.


Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.

Ansök nu

Folkhälsosamordnare

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 9
Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar. Här bor cirka 53 000 personer. Stadsdelsförvaltningen Angered driver i dagsläget verksamheter inom förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård samt social omsorg. Vi är cirka 4000 anställda i förvaltningen.

Angered har en tydlig vision om utveckling inom en mängd områden med fokus på trygghet, folkhälsa och förbättrade resultat i skolan. Angered har ett mycket aktivt förenings- och kulturliv. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del Göteborgsregionen där vi kan känna stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans.

ARBETSUPPGIFTER
Varför finns det skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen? Påverkar mäns och kvinnors olika livsvillkor deras hälsoutveckling? Vilka förebyggande insatser för bättre hälsa i befolkningen är kostnadseffektiva och hur skapar vi ett Jämlikt Göteborg? Dessa spännande frågor är några av de områden som du får möjlighet att arbeta med som folkhälsosamordnare i Angered!

I stadsdelen pågår ett omfattande arbete för att förbättra folkhälsan. Folkhälsomålet är ett av nämnden tre övergripande politiska mål. Målet, som det uttrycks i nämndens budget, är att "Folkhälsan ska förbättras och skillnader i hälsa ska minska”. Samtliga sektorer i förvaltningen ska aktivt arbeta för att förbättra folkhälsan. Rollen som folkhälsosamordnare är en stadsdelsgemensam resurs.

I ditt uppdrag som folkhälsosamordnare ingår att samordna och driva folkhälsoarbetet utifrån nämndens mål. Du följer upp insatser och återkopplar effekter av förvaltningens folkhälsoarbete till nämnden såväl som till förvaltningen bland annat genom att genomföra kartläggningar och ta fram rapporter. Du arbetar övergripande och förebyggande i nära samverkan med de olika strategiska funktionerna i förvaltningen samt operativt med förvaltningens olika hälsofrämjande verksamheter, andra samhällsaktörer och civilsamhället. Arbetet utgår från de strategier som finns åtagna för att förbättra folkhälsan. Under 2018 kommer en del fokus i tjänsten ligga på demokratistärkande insatser och att skapa förutsättningar för arbete för att minska ojämlikhet i hälsa. Du kommer att ha ett nära samarbete med stadsdelens utvecklingsledare Folkhälsa.

Fån och med i sommar kommer tjänsten att vara placerad i den nya sektorn Samhälle och kultur. Här samlas verksamhetsområden som har koppling till folkhälsa, stadsutveckling och arbete kopplat till Jämlikt Göteborg samt område Kultur och fritid och område Intern service. Medborgarkontor, medborgardialog och andra insatser riktad till allmänheten tillhör också sektorn.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Du som söker har högskoleutbildning i folkhälsovetenskap gärna med inriktning hälsoekonomi eller det arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du är väl insatt i den politiskt styrda organisationens sätt att fungera och utvecklas. Det är meriterande om du har erfarenhet av folkhälsoarbete och även har ytterligare kunskaper inom arbetsområdet. Har du arbetat med strategisk uppföljning är även det en fördel.

Vi söker dig som med ett engagerat och resultatinriktat förhållningssätt kan driva folkhälsofrågorna framåt. Samarbete, helhetssyn och dialog är nyckelord för dig. Du har förmåga att påverka andra, genom att vara ett bra processtöd samt kunskap avseende att planera, driva och fullfölja processer. Du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl både i tal som skrift.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetod för att säkerställa en likvärdig behandling av alla sökande. I den här rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del i urvalsprocessen.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av medarbetare som är i omställning.

I stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.

Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Koordinator familjecentrerat arbetssätt , Centrum

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Mar 6
CENTRUM är en av tio stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Stadsdelen Centrum omfattar områdena Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Heden, Inom Vallgraven, Stampen samt Gårda. Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar tillsammans för att erbjuda allt från förskola till äldreomsorg för Centrums 60 000 invånare. Målet är ett bra liv för alla människor i Centrum.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning bland våra medarbetare tillför verksamheten.
I vårt arbete utgår vi från Göteborgs stads fyra förhållningssätt:

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
ARBETSUPPGIFTER
Vår Koordinator kommer att gå på föräldraledigt i sommar och vi behöver en vikarie under hennes föräldraledighet som planeras vara under minst ett år. Vi söker därför dig som vill ta vid och fortsätta utveckla Göteborgs stads arbete med det familjecentrerade arbetet och familjecentraler under vår kollegas föräldraledighet. Så om du är intresserad av att hålla många bollar i luften, leda och driva processer är du välkommen att söka vikariatet.

Tjänsten innebär tvärsektoriell samverkan liksom utformande av nya arbetssätt ihop med stadsdelsförvaltningens, regionens verksamheter samt ideella organisationer. Koordinatorns uppdrag är främst att samordna och driva utvecklingen i stadsdelen utifrån ett familjecentrerat arbetssätt samt sprida kunskap bland professionella som möter gravida, föräldrar och barn 0-6 år om vad ett familjecentrerat arbetssätt innebär.

Du kommer att delta i Närområdessamverkan i stadsdelen samt ingå i nätverk över staden. I uppdraget ingår också att aktivt delta i utvecklingsarbetet kring föräldrastöd i första hand upp till 6 år samt medverka till genomförande av gemensam kompetensutveckling hos personal i stadsdelen. Utöver arbetet som koordinator för det familjecentrerade arbetssättet kommer du även ha ett samordningsansvar för familjecentralen Draken.

Det familjecentrerade arbetssättet avser insatser för barn och unga som tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. I Göteborgs stads arbete för att minska skillnader i hälsa och livsvillkor, prioriteras familjecentrerat arbete och familjecentraler. För utvecklingen av familjecentrerat arbete och start av fler familjecentraler har beslut fattats om att inrätta koordinatorstjänster i samtliga stadsdelar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, folkhälsa, pedagogiskt arbete eller motsvarande. Du har erfarenhet av liknande uppdrag samt av att driva samverkansprocesser. Stor vikt läggs vid att du har arbetat i en samordnande funktion tidigare och har erfarenhet av processinriktat förändringsarbete. God kunskap om familjecentrerat arbetssätt, familjecentraler, västbusarbete är meriterande. Det är även en fördel om du har en god kännedom om olika verksamheter samt styrsystem inom både kommun och landsting/region.

Som person ska du kunna arbeta självständigt och kunna leda processer. Du driver processerna framåt och är nytänkande i ditt arbete. Du kan arbeta både på operativ och på strukturell nivå, och har förmågan att se till helheten i organisationen.

Rollen kräver att du är en relationsskapande person med intresse för att nätverka. Du har lätt för att skapa kontakter och samarbetar på ett bra sätt med kollegor och andra verksamheter.

Du är en god kommunikatör och har en god förmåga att förmedla kunskap och samtidigt få till en bred delaktighet i processen, samt är bekväm med att presentera arbetet både muntligt och skriftligt.

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse - välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som medarbetare i Centrum har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Ansök nu

Utvecklingsledare Folkhälsa till Västra Hisingen

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Mar 7
Västra Hisingen består av Torslanda och Biskopsgården och här bor drygt 53 000 människor med en spännande blandning av olika bakgrund och kultur. I vår stadsdel är vi övertygade om att när invånare och medarbetare får inflytande och känner delaktighet, skapar vi en bättre vardag för alla. Som en av våra 3 500 skickliga medarbetare är du med och utvecklar stadsdelen och ett långsiktigt hållbart Göteborg genom att ge våra invånare service av hög kvalitet. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla Göteborgs stads hälsofrämjande och förebyggande arbete för ett jämlikt och hållbart Göteborg!

Som utvecklingsledare folkhälsa arbetar du på utvecklingsavdelningen som är en av de förvaltningsgemensamma stödfunktionerna. Utvecklingsavdelningen fungerar som internkonsult men är också initiativtagare för olika gränsöverskridande processer. Inom avdelningen finns utvecklingsledare med olika kompetenser som ofta arbetar i team. Du arbetar inåt i den egna stadsdelsförvaltningen med verksamhetsutveckling och övergripande processer och projekt, och utåtriktat med alla tre dimensioner inom hållbar utveckling.

Utifrån ditt fördjupningsområde och din sakkompetens bidrar du till ett strukturerat och resultatorienterat folkhälsoarbete i såväl stadsdelens interna, som externa samverkansområden. Du ger råd och stöd till sektorerna och medverkar i att ta fram strategier för verksamheterna utifrån folkhälsomål på olika nivåer. Du bidrar till att målen omsätts till praktisk handling.

Ett viktigt fokus i arbetet blir att stödja det lokala arbetet för att göra hela staden socialt hållbar. Familjecentrerat arbetssätt, drogförebyggande arbete och trygghetsfrämjande/brotts-förebyggande arbete är några av de områden där du kommer att ha en roll.

Du bidrar i metodutveckling för att stärka invånarnas inflytande i stadsdelen och stadsdelens inflytande i samhällsplaneringen. Du följer upp och utvärderar stadsdelens folkhälsoarbete och du utvecklar och deltar i olika externa samverkansgrupper.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lägst kandidatexamen med inriktning mot folkhälsovetenskap eller motsvarande ämnesinriktning. Du har minst ett par års arbetslivserfarenhet inom områden som folkhälsa, social hållbarhet eller liknande områden. Du har dokumenterad kunskap om hur olika gruppers förutsättningar påverka hälsa och livsvillkor.

Arbetet innebär ibland både en ledande roll och samordnande roll, vilket ställer krav på att du både skall kunna vara drivande och samtidigt serviceinriktad. För att lyckas i rollen bör du ha erfarenhet av process- eller projektledning, samt viss erfarenhet av budgetansvar.

Du är mål- och resultatorienterad och har en analytisk förmåga att hantera komplexa sammanhang som påverkar uppdraget i relation till stadsdelsförvaltningen och omvärlden. Du är trygg i din kommunikationsförmåga för att etablera och utveckla samarbetsrelationer samt formulera dig i tal och skrift. Arbetet kräver att kunna förflytta sig mellan självständigt arbete och samverkan i olika team.

ÖVRIGT
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl a friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare inom friskvård till Idrott & förening!

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jan 22
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder göteborgarna mycket inom friskvård, bland annat gym- och gruppträning, simhallar, personliga tränare och olika friskvårdstjänster så som hälsotester och massage. Vi driver också olika kampanjer för att öka folkhälsan och samarbetar med exempelvis stadens folkhälsosamordnare och skolhälsan.

Som verksamhetsutvecklare ingår du i avdelning Samordning. Tillsammans med tio inspirerande kollegor arbetar ni med att driva och utveckla förvaltningens utbud, ge stöd till föreningslivet och service kopplat till våra anläggningar. Avdelningen ansvarar också för större arrangemang och olika projekt riktade till föreningslivet, som till exempel jobb i föreningar för arbetslösa ungdomar och prova-på verksamhet.

Som verksamhetsutvecklare arbetar du i bred samverkan med olika aktörer för att förverkliga förvaltningens vision att göra Göteborg friskare. I rollen kommer du att:

• Driva och samordna verksamhetsutvecklingen inom vår friskvårdsverksamhet.
• Omvärldsbevaka samt genomföra uppdrag och utredningar inom området.
• Formulera långsiktiga strategier för olika uppdrag, som till exempel strategi för ökad jämlikhet eller ökad folkhälsa.
• Vara intern beställare av förvaltningens friskvårdsverksamhet och följa upp samt analysera resultaten tillsammans med den avdelning som utför verksamheten på våra anläggningar.
• Ta fram behovsanalyser för förvaltningens anläggningar vid ny- eller ombyggnation.
• Utveckla samverkansformer med stadsdelar, föreningsliv och Västra Götalandsregionen genom olika satsningar så som Hälsolots och FaR (Fysisk aktivitet på recept).
• Vara sammankallande för olika styrgrupper och nätverksträffar.
• Delta i andra relevanta grupperingar internt och externt.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi Göteborgs friskare! Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats. Som medarbetare i Göteborgs Stad får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

KVALIFIKATIONER
Vi förutsätter att du har en akademisk examen som är relevant för uppgifterna, exempelvis folkhälsovetenskap eller hälsovetenskap. Du ska även ha arbetat med folkhälsofrågor tidigare. Vi ser även att du har erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete inom området och av att driva friskvårdsprocesser med flera aktörer involverade. Erfarenhet av projektledning och mindre utredningsarbeten är meriterande. Arbetet kräver att du har en grundläggande kunskap kring hur man kan främja folkhälsan och öka jämlikheten, förståelse för det ideella föreningslivets förutsättningar och politiskt styrd verksamhet.

Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet. Detta innebär bland annat att du behöver ha förmåga att skapa engagemang och förankring i utvecklingsfrågor samtidigt som du är lyhörd för olika gruppers behov. Då du kommer att arbeta med såväl interna som externa parter så krävs god samarbetsförmåga. Du ska kunna formulera dig väl i såväl publika presentationer som skriftliga rapporter. En stor del av rollen går ut på att hitta lösningar och nätverka vilket kräver att du är kommunikativ och lösningsorienterad. Du ska uppskatta att agera spindeln i nätet där du genom en helhetssyn får nyttja din analytiska förmåga.

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag!

Vi vill att Idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

ÖVRIGT
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Äldrekonsulent med inriktning folkhälsoarbete för äldre , Örgryte - Härlanda

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jan 19
Vill du ha ett jobb där du kan göra skillnad i människors liv - på riktigt? Hos oss i Örgryte-Härlanda spelar du en viktig roll för att ge våra invånare ett gott liv. Med vårt engagemang och kompetens gör vi det bästa för göteborgarna och bidrar till att Örgryte-Härlanda upplevs som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i. Vi har idag 3 500 anställda som alla ger service, stöd och omsorg på olika sätt. Välkommen till en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för.

ARBETSUPPGIFTER
Till hälsofrämjande- och förebyggandeenheten i Örgryte-Härlanda söker vi dig som vill vara med och utveckla folkhälsoarbetet och arbeta med kultur och hälsa för seniorerna i stadsdelen. Tjänstens placering är 50 procent som trygghetsvärd samt 50 procent som resurs i folkhälsoarbetet för äldre i stadsdelen och som volontärsamordnare.

Att arbeta som äldrekonsulent hos oss innebär ett självständigt arbete, med möjlighet att ingå i en arbetsgrupp som är i ständigt utvecklingsarbete. Vi utgår från målgruppens behov som är föränderligt över tid vilket innebär flera utmaningar, bland annat att tänka nytt och bidra med nya idéer.

I samarbete med Poseidon och stadsdelen Örgryte-Härlanda ska nu ett nytt trygghetsboende starta upp i Olskroken. Du kommer tillsammans med Trygghetsvärden och hyresgästerna arbeta för att skapa aktiviteter som möjliggör ökad gemenskap mellan hyresgästerna.

Volontärverksamheten är i ett uppstartsskede och du arbetar nära och tillsammans med stadsdelens verksamheter och olika föreningar. Uppdraget volontärsamordnare innebär i hög grad rekrytering, matchning och uppföljning av frivilliga såväl som mottagare. Andra tydliga uppgifter är marknadsföring, kommunikation och organisering.

Övriga arbetsuppgifter innebär att tillsammans med övrig personal på enheten utveckla folkhälsoarbetet och arbeta med kultur- och hälsa för seniorerna i stadsdelen.


KVALIFIKATIONER
För tjänsten söker vi dig som tycker om förändringar och ser det som möjlighet till utveckling. Du har förmåga att se helheten och arbeta både strategiskt och operativt. Du ser möjligheter och potential i de olika situationer du befinner dig i och vågar tänka nytt.

Du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, så som hälsofrämjande arbete, socialt förändringsarbete eller kultur- och folkhälsoarbete. Om du har erfarenhet från liknande arbete är det särskilt meriterande. Du har stor kunskap om äldre och äldres behov utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt erfarenhet av att leda olika grupper och individer.

Du ska även:
• Vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer på alla nivåer, i den egna organisationen såväl som utanför.
• Vara lyhörd och ha förmåga till empati. Du är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande till andra och du visar respekt, hänsyn och omtanke.
• I din yrkesroll vara strukturerad genom att upprätta tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
• Ha mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du kan informera och presentera för individer såväl som inför stora grupper. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse – välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
I Örgryte-Härlanda arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån. Vårt geografiska läge innebär goda kommunikationer och närhet till både Göteborgs centrum och vackra grönområden.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt rekryteringssystem Visma Recruit. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster då Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Vi vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Ansök nu