Säkerhetschef jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb som Säkerhetschef i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Göteborg från den arbetsgivaren.

Head of Security

Säkerhetschef
Läs mer Nov 28
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we’re expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we’re on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars’ journey into the future.

A job with purpose is more than a job. Creating the kind of positive change we’re planning will need the skills of the world’s most capable people. In this role, you’ll have the opportunity to affect your future and that of millions of others in ways you may never have thought possible. Curious? We hope so.

We are now searching for a dynamic senior leader for our global security team. If you have leadership experience within the security industry, shaping senior decision-making, are enthusiastic about developing innovative and practical security solutions, and can efficiently communicate and collaborate with others to get things done – then you might just be what we are looking for!

What you’ll do

Protecting our people, assets, and information is of upmost importance to Volvo Cars. Our Corporate Security team has undergone an exciting evolution to ensure we are fit for purpose against our company’s future. It will be your job to lead this team and achieve our security ambitions.

As our Global Security Manager and Head of Corporate Security, you will lead the development and implementation of Volvo Cars’ security, crisis management and prototype protection programs. Together with your global team of specialist you will set Volvo Cars’ security standards, best practice, and directly support security operations across the company.

Your role will include opportunities to engage across the breadth of our business and you will shape how we work globally. In order to do this, you will need to be an expert collaborator and communicator. You understand and have demonstratable experience in gaining trust and indirectly shaping the teams we work with.

You will play a pivotal role in how our company prepares for and manages crisis. You will prepare the company to manage crisis in accordance with international best practice, and, most importantly, you will lead and coordinate Volvo Cars crisis response efforts.

What you’ll bring

* A senior leader in the security industry with considerable experience (10 years +) across multiple security domains and managing crisis.
* Security certifications or relevant master degree is a must?
* Deep and broad understanding of how security fits into business decision-making and contributes to successful business operations within a global company
* End-to-end strategist, capable of implementing a risk based security program
* You have an advanced knowledge and understanding of security trends and future risks
* You are interculturally savvy and are used to do business in a global environment
* You thrive when solving problems and managing complexity
* You have an outstanding ability to communicate and collaborate with stakeholders ?
* You are a resilient leader who values diversity and is passionate about developing and attracting talent?
* Excellent written and verbal communication skills in English


This position is based in Gothenburg, Sweden and requires some travel.  Please note that this is not a Cyber Security role.

Want to know more? We hope so!

We welcome you to apply in English by Dec 15 at the latest. Please apply through the provided link. Applications submitted via email will not be retained or taken into consideration. Once you receive a confirmation email from the system, your application will be acknowledged. Please note that we apply a continuous selection process.

We are committed to keeping you informed during the entire process. If you have any inquiries about the role, please reach out to hiring manager Daniel Nugent at daniel.nugent@volvocars.com. For questions regarding the recruitment process, please reach out to recruiter petra.reich@volvocars.com.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Jul 10
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 850 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad arbetar utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som säkerhetschef får du en nyckelroll med att upprätthålla och utveckla förvaltningens arbete med verksamhet- och säkerhetsskydd. Du bidrar även med din kunskap och kompetens i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till aktuella säkerhetsområden.

Eftersom förvaltningen är ny finns även behov av att skapa goda rutiner och arbetssätt inom förvaltningen kopplat till uppdraget. Vidare pågår ett omfattande arbete inom Göteborgs Stad avseende att stärka stadens beredskap och kontinuitetshantering där Säkerhetschefen har en mycket viktig roll. En stor del av arbetet består av att bygga upp förvaltningens säkerhetsorganisation i nära samarbete med verksamheten.

Ett urval av vad rollen innefattar:
• Du leder och samordnar förvaltningens arbete med säkerhet, kris, beredskap och säkerhetsskydd.
• Arbete kopplat till beredskap för kriser och kontinuitetsplanering
• Du planerar och genomför bland annat säkerhetsanalyser (SSA) samt upprättande av säkerhetsskyddsplaner (SSP) samt stödjer verksamheten i hantering och handläggning av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).
• Du planerar och genomför utbildningar och övningar med chefer och medarbetare inom aktuella områden.
• Du ombesörjer att det tas fram rutiner, metoder och processer inom säkerhet, säkerhetsskydd, kris och beredskap.

Du kommer även vara delaktig i, såväl externa som interna, nätverk, grupperingar och forum där du får stora möjligheter att diskutera kvalificerade säkerhetsfrågor och utbyta erfarenheter inom relevant område. Du kommer anställas på avdelning Utveckling och Styrning. Här finns ett antal kollegor som du kommer samarbeta ihop med inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, IT-säkerhet, riskfrågor och krisberedskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen med inriktning samhällssäkerhet, krisberedskap, informationssäkerhet, juridik eller säkerhetsskydd. Alternativt annan utbildning som vi tillsammans med den efterfrågade erfarenheten bedömer jämförbar.
• Bred erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom säkerhetsfrågor
• Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom säkerhetsskydd
• Kunskap om säkerhetsskydd och områdets lagar, regler och föreskrifter
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Krisberedskap och krishantering
• Arbete med kontinuitetsplanering och totalförsvarsfrågor
• Säkerhetsskydd i samband med upphandlingar

För att lyckas i rollen behöver du vara van vid att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du arbetar strukturerat och drivs av att uppnå resultat. Du kommer att arbeta med komplexa frågeställningar i en politisk styrd organisation vilket kräver en mycket bra analytisk förmåga. Du kommer att ha mycket dialog och samverkan med både interna och externa parter varför vi förväntar oss att du har hög integritet, god samarbetsförmåga och är tydlig och pedagogisk i din kommunikation.

Tjänsten är säkerhetsklassad och bakgrundskontroll med säkerhetsklassning genomförs under rekryteringsprocessen.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Ansök nu

HSEQ-ansvarig

Säkerhetschef
Läs mer Aug 1
Om oss

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till optimering och förvaltningstjänster.

Om Rollen

Som HSEQ-ansvarig på Rabbalshede Kraft får du en bred roll med många interna och externa kontaktytor. Ditt ansvar är att driva och utveckla ett systematiskt arbete inom områdena Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet. Rent organisatoriskt sitter du nära driftcentralen och är därmed naturligt delaktig i miljö- och säkerhetsfrågor för driftsatta anläggningar, men du kommer att ha en central roll med samarbete över alla avdelningar för att förfina, systematisera och utveckla vårt arbete inom de olika områdena. Du kommer också att stödja vår byggavdelning när vi agerar byggherre i frågor som handlar om QHSE. I tillägg kommer du att ansvara för att driva och stödja verksamheten i arbetet med att operationalisera strategier för vår ISO-certifiering.

Några av dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:

Ansvara för att driva och stödja verksamheten i arbetet med att operationalisera strategier för ISO revision (f.n. 9001, 14001, 45001)
Skapa enhetliga processer och rutiner inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Planera, genomföra och följa upp interna revisioner
Implementera systematiskt arbetsmiljöarbete
Säkerställa att lagar och regelverk efterlevs
Samarbete med HR i frågor om arbetsmiljö
HSEQ-introduktion av nya medarbetare
Ansvara för den årliga/återkommande rapporteringen inom miljö för parker i bygg- och driftsfas samt delta/leda i den årliga hållbarhetsrapporteringen och GRESB-rapporteringen
Miljörapportering vid händelser i driftsatta parker eller under byggnation


Vem är du?

För att agera framgångsrikt i rollen så har du en bra förmåga att skapa dig en överblick och se helheten. Du förväntas besitta en strategisk förmåga, kunna lyfta blicken och tänka framåt samtidigt som du kan kavla upp ärmarna och arbeta operativt. Du är entusiasmerande och kan få med dig kollegor i utvecklingen inom dina ansvarsområden. Som person är du självgående och nyfiken i ditt arbete och för din omvärld. Du är förbättringsorienterad och ser naturligt hur du kan förbättra saker och tvekar inte att starta dessa med ditt inbyggda driv. Du kommer ha en central plats i Rabbalshede Kraft, därmed är det viktigt att du är en duktig relationsskapare som kan skapa goda samarbeten och synergier genom hela företaget. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från att driva och utveckla ett systematiskt arbete inom områdena Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet och även ISO-certifiering.

Är vi rätt för varandra?

På Rabbalshede Kraft är samarbete, nytänkande och ansvarstagande viktiga hörnstenar som genomsyrar allt vi gör. Tillsammans vågar vi utmana gamla föreställningar och utveckla ny kunskap och nya arbetssätt för att aktivt hitta lösningar som för oss framåt. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är engagerade kollegor som brinner för förnybar energi och en hållbar utveckling. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Du rapporterar till vår teamchef för Drift- och underhåll som utgår från vårt huvudkontor i Rabbalshede, men vi är öppna för att din placeringsort också kan vara i Göteborg, dock med förväntan att du då är på vårt huvudkontor 1-2 gånger i veckan.

Ansökan 

För att säkerställa en objektiv och icke diskriminerade rekrytering kommer du att genomföra arbetspsykologiska tester om du går vidare i denna rekryteringsprocess. Har du frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Åsa Funke asa.funke@wise.se. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas omgående.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Sektionschef inom Cyber Security

Säkerhetschef
Läs mer Apr 7
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Inom vårt affärsområde Cyber Security är vi specialiserade på säkerhet inom civilt och militärt försvar, industri, infrastruktur och energi. Vi arbetar för att, tillsammans med våra kunder, säkerställa en trygg och säker övergång till ett digitalt och hållbart samhälle i takt med att fler tjänster och system blir kritiska för nationer, samhällen och individer. Genom att dra nytta av hela AFRY:s bredd och djupa branschspecifika expertis har vi den nödvändiga förståelsen som krävs för verksamheter och system för att kunna skapa och erbjuda säkra lösningar.


Förutom IT- och informationssäkerhetsfrågor är vi också starka inom produktsäkerhet, OT-säkerhet, riskanalys, krishantering, säkerhetsskydd, beredskap- och kontinuitetsplanering. Vi arbetar med cybersäkerhet ur ett brett perspektiv och på alla systemnivåer, alltid i syfte att skydda verksamhet och samhället från angrepp och störningar.


Jobbeskrivning
Vi söker nu en sektionschef till området Cyber Security i Göteborg. Som sektionschef kommer du att ansvara för ett team på cirka 15 personer som arbetar inom produkt- och informationssäkerhet, ett område där vi ser en stark tillväxt. Du utgår från vårt kontor i Nordstan och rapporterar till affärsområdeschef i Stockholm.


Att vara sektionschef hos oss innebär en roll med stor variation med många kontaktytor och ett stort kundfokus. Du ansvarar för hela sektionens verksamhet inklusive strategi, lönsamhet, affärsutveckling, kvalitet, personal, rekrytering och kompetensutveckling. Arbetet bedrivs i nära samarbete med två gruppchefer och starkt stöd från affärsområdets ledningsgrupp.


Kravspecifikation
Vi söker dig som tidigare arbetat i en ledande befattning, gärna med erfarenhet av konsultbranschen. Du har ett genuint intresse för att jobba med människor och är bra på att bygga och vårda relationer. Du är affärsdriven och stimuleras av att vidareutveckla kontakter och affärer med våra kunder. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom Automotive och/eller Cybersäkerhet.


Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter:


Erfarenhet av personalansvar.
Erfarenhet av att arbeta med budget och resultat.
Erfarenhet av försäljning och kundkontakter.
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.


Ytterligare information
Om rekryteringsprocessen
1. Digitalt möte med rekryterare
2. Intervju med rekryterande chef
3. Personlighetstest och problemlösningstest (via Assessio)
4. Återkoppling av tester
5. Referenstagning
6. Erbjudande


Kontaktuppgifter vid frågor


Rekryterande chefer
Gustav Sandberg - gustav.sandberg@afry.com
Linnea Wintzell - linnea.wintzell@afry.com


Rekryteringsteamet
Rebecka Gravås – rebecka.gravas@afry.com
Sofia Enander – sofia.enander@afry.com


Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start efter överenskommelse. Sista ansökningsdag 5/5. Urvalet av sökande sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Säkerhetsansvarig

Säkerhetschef
Läs mer Mar 31
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 850 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad arbetar utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten Kvalité leder förvaltningens strategiska kvalitetsarbete. Uppdraget innefattar allt från strategiskt utvecklingsarbete, forskning och innovation till plan för kriser, beredskap och extraordinära händelser. Vidare ingår att utveckla, driva och samordna förvaltningens arbete inom informationssäkerhet och dataskydd. Rollen ligger på en strategisk nivå och omfattar hela förvaltningens leveranser.

I rollen som säkerhetsansvarig får du en nyckelroll med att upprätthålla och utveckla förvaltningens arbete med verksamhet- och säkerhetsskydd du bidrar även med din kunskap och kompetens i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till aktuella säkerhetsområden.

Ett urval av vad rollen innefattar:
• Du är samordnande stöd för förvaltningen och projekten i arbetet med verksamhets - och säkerhetsskydd.
• Även arbete kopplat till beredskap för kriser och kontinuitetsplanering av olika slag kan bli aktuellt.
• Du planerar och genomför bland annat säkerhetsanalyser (SSA) samt upprättande av säkerhetsskyddsplaner (SSP).
• Du stödjer verksamheten i hantering och handläggning av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).
• Du planerar och genomför utbildningar med chefer och medarbetare inom aktuella områden.

Du kommer även vara delaktig i, såväl externa som interna, nätverk, grupperingar och forum där du får stora möjligheter att diskutera kvalificerade säkerhetsfrågor och utbyta erfarenheter inom relevant område.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen med inriktning samhällssäkerhet, krisberedskap, informationssäkerhet, juridik eller säkerhetsskydd. Alternativt annan utbildning som vi tillsammans med den efterfrågade erfarenheten bedömer jämförbar.
• Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom säkerhetsskydd
• Erfarenhet av att arbeta med att ta fram dokument, skriva säkerhetsanalyser och skapa säkerhetsskyddsplaner
• God kunskap om säkerhetsskydd och områdets lagar, regler och föreskrifter
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Säkerhetsskydd i samband med upphandlingar
• Arbete med kontinuitetsplanering och totalförsvarsfrågor
• Krisberedskap och krishantering

För att lyckas i rollen behöver du vara van vid att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du arbetar strukturerat och drivs av att uppnå resultat. Du kommer att arbeta med komplexa frågeställningar vilket kräver en mycket bra analytisk förmåga. Du kommer att ha mycket dialog och samverkan med både interna och externa parter varför vi förväntar oss att du har hög integritet, god samarbetsförmåga och är tydlig och pedagogisk i din kommunikation.

Tjänsten är säkerhetsklassad och bakgrundskontroll med säkerhetsklassning genomförs under rekryteringsprocessen.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Ansök nu

Informationssäkerhetschef / CISO

Säkerhetschef
Läs mer Mar 21
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Serviceenheten, där sektionen för säkerhets ingår, arbetar ca 220 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet.

Tjänsten som informationssäkerhetschef är placerad vid sektionen för säkerhet, med rapportering till säkerhetschefen.

Sektionen för säkerhet ansvarar för att utveckla och hantera universitetets informations- och cybersäkerhet på strategisk och operativ nivå, universitetsgemensamma säkerhetsfrågor inom områdena för säkerhetsskydd, systematiskt brandskydd, fysisk säkerhet, personsäkerhet samt krishantering/krisberedskap. Detta görs genom ett aktivt och systematiskt arbetssätt som syftar till att:


• värna om Göteborgs universitets materiella och immateriella värden
• skydda förtroendet för Göteborgs universitet
• Göteborgs universitet ska utgöra en trygg arbets- och studiemiljö för både medarbetare, studenter och besökare samt vara en säker samarbetspartner

Arbetsuppgifter 
Universitet är en informationstät verksamhet med stora krav på säker hantering av information i alla delar av verksamheten. Vi söker därför dig som är hängiven och erfaren inom området och som kan ta ansvar för den fortsatta utvecklingen av en ändamålsenlig organisation och Göteborgs universitets ledningssystem för informationssäkerhet, GU-LIS.

I rollen som informationssäkerhetschef vid Göteborgs universitet förväntas du


• arbeta i nära samarbete med säkerhetschef, IT-säkerhetsansvarig, dataskyddsansvarig samt som stöd för forskning och utbildning.
• fortsätta den kontinuerliga utvecklingen, förvaltningen och uppföljningen av efterlevnaden av universitetets nya ledningssystem för informationssäkerhet, GU-LIS, vilket bygger på den senaste ISO 27000-versionen, 2022.
• ingå som expert i universitetets dataskyddsgrupp tillsammans med bl.a. dataskyddsjurist, IT-specialister och arkivarie
• ge stöd, rådgivning och vägledning utifrån verksamhetens behov och krav från externa parter, lagar och regleringar (ex OSL, GDPR & MSBFS 2020:6-8)
• företräda universitetet gentemot andra myndigheter och intressenter & nätverk i informationssäkerhetsfrågor
• utforma styrdokument och stöd för att alla personer i verksamheten har rätt förutsättningar i sin vardag för att förhålla sig till GU-LIS.
• representera universitet i SNITS
• delta i verksamhetsutvecklingsprojekt
• rådgivande vid organisation av forskningsprojekt
• bedriva utvecklingsarbete gällande informationssäkerhet och du får ansvaret att fortsätta utvecklingen av en påbörjad informationssäkerhetsorganisation.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har


• Akademisk utbildning med inriktning mot informationssäkerhet eller motsvarande
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från arbete med informationssäkerhet i större organisationer
• Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, både på strategisk och operativ nivå. Erfarenheterna kan du ha fått från roller som t.ex. konsult, revisor, CISO eller andra befattningar med digital risk och informationssäkerhet som huvudfokus i större organisationer. En fördel är om du har exempelvis certifieringar som CISA, CISM, CISSP eller Lead Auditor ISO 27001
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

För att lyckas med ditt uppdrag arbetar du strukturerat och välplanerat och du har förmågan att driva ett pedagogiskt förändringsarbete där säkerhetsarbetet är enkelt att implementera och följa. Eftersom du kommer att agera kravställare mot vår verksamhet, våra forskningsprojekt, vår IT-avdelning och system-leverantörer och säkerställa att våra krav på informationssäkerhet uppfylls är det viktigt att du kan kommunicera med såväl verksamhet, tekniker och medarbetare på alla ledningsnivåer.”

För att passa i rollen krävs det att du är nyfiken och van att ta ansvar för ditt eget arbete. Som person är du senior i din yrkesroll, vilket innebär att du tar egna initiativ, själv strukturerar upp ditt angreppssätt och driver dina ärenden vidare till leverans. I rollen krävs det också att du kan väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Anställning 
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid (100%) med placering tills vidare vid Sektionen för säkerhet i Göteborg. Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Tillsättningsförfarande 
I den här rekryteringen använder vi oss av en extern rekryteringsfirma för en första urvalsbedömning. Arbetstester ingår som en del av rekryteringsförfarandet. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta säkerhetschef Anna Dahlgren, anna.dahlgren@gu.se / 031 786 6641

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mitra Frost, mitra.frost@novare.se / 073 640 92 39

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Kopia på examensbevis
- Övriga ansökningshandlingar relevanta för tjänsten

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-04-23

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Safety Attribute Leader

Säkerhetschef
Läs mer Mar 17
DevPort söker nu en Safety Attribute Leader för uppdrag hos vår kund i Göteborg. Har du tidigare erfarenhet av en roll som Safery Attribute Leader inom fordonsindustrin? Då kan denna tjänst vara något för just dig!

Arbetsuppgifter:
- Analysera och utvärdera virtuella och fysiska testresultat kontra de uppsatta kraven.
- Stödja ingenjörsavdelningar och designstudio i utveckling av specifikationer,
konceptval, leverantörsutvärderingar och problemlösning.
- Leverera säkerhetsstatusrapporter för godkännande.
- Presentera godkänd rapport till projektet och/eller linjeorganisationen baserad på fordonsprojektets milstolpar och grindar.
- Kontinuerligt rapportera till intressenter, t.ex. tekniska avdelningar, för att köra fordonet säkerhetsprestanda.

Vi söker dig som:
- Har lång erfarenhet av att fastställa säkerhetsmål, benchmarking, säkerställa att design aktiviteter överensstämmer med säkerhetsmål och samverkar med CAE- och designintressenter.
- Specifik kunskap om lagkrav och marknadskrav US/EU/CN inom säkerhet attribut område.
- Omfattande erfarenhet av rotorsaksanalys under verifieringsfaser, både CAE och test driven.
- Etablerat nätverk inom fordonssäkerhets området, vilket möjliggör förhandskunskap om framtida fordonsdesign, juridiska och konsumenttestprotokoll och betyg.

Vårt erbjudande till dig:
- Vi erbjuder spännande uppdrag hos olika kunder inom olika branscher.
- Flexibelt upplägg kring löner och andra förmåner där du själv väljer hur du vill ha det – exempelvis högre lön eller längre semester? Du bestämmer!
- Roliga aktiviteter och konferensresor.
- Kompetensutvecklingsprojekt och lunchföreläsningar (allt ifrån social kompetens och stresshantering till batteriutveckling och blockchain).
- Arbeta med spännande produkter och med de senaste teknikerna.

Om DevPort
DevPort är ett teknikkonsultföretag i ett expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har sin kärnkompetens i fordonsindustrin och sysselsätter idag mer än 500 personer i uppdrag inom tre affärsområden – Digitala lösningar, produktionsutveckling samt produktutveckling. Inom dessa områden har vi flertalet spännande uppdrag för både dig som junior och senior ingenjör som matchas efter din profil och dina intressen. Med fina ramavtal och kunder har vi möjlighet att hitta rätt uppdrag för just dig

Vill du jobba med oss?
Skicka in din ansökan genom formuläret nedan.

Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Elin Thulin på elin.thulin@devport.se Jag ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Gruppchef till Teknisk/fysisk säkerhet vid Säkerhetsavdelningen i Rgn Väst

Säkerhetschef
Läs mer Mar 14
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Den regionala säkerhetsenheten ingår i den nationella Säkerhetsavdelningen och ansvarar bl a för säkerhetsskydd, medarbetarskydd och hantering av säkerhetsincidenter.
Säkerhetsavdelningen uppdrag innefattar att hantera och utreda uppkomna säkerhetshändelser, åtgärda säkerhetsbrister och förebygga hot/risker. Här får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och händelserik miljö, där det förebyggande och systematiska säkerhetsarbete är prioriterat inom myndigheten. Säkerhetsarbetet omfattar både operativa - och strategiska frågor.
Arbetsuppgifter
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda polismyndighetens egendom, information och personal samt övriga tillgångar. Som gruppchef har du personalansvar och leder det dagliga arbetet inom teknisk/fysisk säkerhet, informationssäkerhet, signalskydd och säkerhetsskyddad upphandling. Gruppen består av både handläggare och specialister som främst arbetar med rådgivning, kravställning och uppföljning. Utöver det så handlägger gruppen även vissa typer av säkerhetsärenden. I denna roll finns möjlighet att agera som biträdande säkerhetschef.
Som gruppchef för Teknisk/fysisk säkerhet rapporterar du till den regionala säkerhetschefen samt ingår i den regionala ledningsgruppen för Säkerhetsavdelningen Region Väst, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I rollen som gruppchef kommer du att leda, samordna och utveckla verksamhetens arbete inom Teknisk/fysisk säkerhet. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 3 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef eller motsvarande inom området
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
relevants yrkeserfarenhet och utbildning, antingen från yrkeshögskola, universitet/högskola eller exempelvis certifieringar eller diplomeringar inom säkerhetsområdet,

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt eller indirekt nivå
erfarenhet av att arbeta på en ledande befattning med ansvar för säkerheten inom polisen eller motsvarande komplexa samhällsviktiga verksamheter
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Fackliga företrädare
SACO Andreas Johansson 073-084 13 01
Polisförbundet Sofia Ask 070-841 40 89
SEKO Polisen och Fackförbundet ST nås via polisens växel 11414
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 mars 2023 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A143.687/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Regionschef projekt säkerhet region väst

Säkerhetschef
Läs mer Feb 13
För kunds räkning söker vi Regionschef projekt säkerhet, region Väst!
Vill du bli en del av ett globalt företag med stark närvaro i Sverige? Har du erfarenhet av försäljning mot större projekt i teknikbranschen och dessutom är en trygg ledare? Då är det dig vi söker!
OM OSS
Kunden är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom teknik och säkerhet.
Vi är övertygade om att ett proaktivt arbete med hållbarhet är avgörande för att vara framgångsrika både idag och imorgon. Vi investerar i våra anställda och deras kompetensutveckling samt arbetar aktivt med vårt ekologiska fotavtryck genom att utveckla processer och lösningar som är mer energieffektiva.
OM TJÄNSTEN
Som Regionchef kommer du vara ansvarig för att driva projektsäljtemet i region Väst framåt, det gör du genom att visa vägen som säljare och ledare. Du är en förebild när det kommer till att ta affärer, stänga projekt och vara rådgivande mot större kunder. Teamet består av tekniskasäljare och du kommer att rapportera till vår försäljningsdirektör.
Du kommer arbeta självständigt och planera hur du lägger upp dina dagar inom regionen. Viktigt i rollen är att bygga nätverk i projekt mellan de olika intressenterna och arbeta proaktivt för att företaget ska vara det självklara valet. Du beslutar och genomför kundaktiviteter och representation inom egna budgetramen. Du har fullt resultatansvar för samtliga produktsegment i framförallt kommersiella projekt där vi befinner oss i ett expansivt och spännande skede.
I rollen ingår också ett övergripande ansvar för kontoret i Göteborg vilket innebär att du är ansvarig för att hantera planering av närvaro, fördelning av kontorsuppgifter och utveckla en god teamkänsla för hela kontoret.
OM DIG
Vi tror att du som söker är en affärsdriven säljare och ledare som brinner för långsiktiga relationer till kunder och intressenter. Det är inga snabba affärer som sker inom projektsälj och därför är det viktigt att du har en helhetsförståelse för hur affärer görs i branschen samt ett driv av att skapa och nå resultat.
Som en konsultativ projektförsäljare behöver du också inneha en förståelse för hur ett projekt fungerar från projekteringsstadiet till slutstadiet för att kunna erbjuda kunden en förstklassig lösning.
Vi tror även att du som söker är en kommunikativ person som eventuellt redan har ett upparbetat nätverk för att snabbt komma in i rollen.
För att trivas i rollen som regionchef ser vi gärna att du är driven och trygg i dig själv och är van att leda ett team.
Krav för tjänsten är följande:
B-körkort
Du är utbildad inom teknik alternativt har erfarenhet från teknikbranschen
Du talar flytande svenska och engelska

Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar och att leda ett team samt att jobba i CRM-system och använda det som ett verktyg i din vardag.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner;.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök via länk eller direkt via work@talentpartner.se

Ansök nu

Utvecklingsledare kris och säkerhet

Säkerhetschef
Läs mer Jan 19
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 850 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad arbetar utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten Kvalité leder förvaltningens strategiska kvalitetsarbete. Uppdraget innefattar strategiskt utvecklingsarbete, forskning och innovation till plan för kriser, beredskap och extraordinära händelser. Vidare ingår att utveckla, driva och samordna förvaltningens arbete inom informationssäkerhet och dataskydd.

Vi erbjuder nu ett spännande uppdrag för dig som drivs av att arbeta systematiskt och integrerat med kris och säkerhet. Som utvecklingsledare för kris- och säkerhetsfrågor arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där dessa frågor integreras med förvaltningens övriga processer. Du kommer att driva utveckling av förvaltningens kris- och säkerhetsarbete genom hela processen, från planeringsarbete till genomförande och uppföljning.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att planera och genomföra utbildningar, leda och delta i nätverk inom kris- och säkerhetsområdet, beredskapsorganisation samt framtagande av övergripande reduceringsplaner. Du stöttar förvaltningen i arbetet med interna och externa parter i rollen som specialist inom kris- och säkerhetsområdet. Du säkerställer att förvaltningens arbete motsvarar ställda krav samt bevakar att lagar och föreskrifter följs. Arbetet är både strategiskt och operativt och du arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen hos verksamheterna samt förbereder och föreslår beslutsunderlag till förvaltningens ledning. Som en del i ditt arbete analyserar du tillsammans med förvaltningen hur extraordinära händelser kan påverka verksamheten och upprättar utifrån resultatet risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för förebyggande arbete. Som utvecklingsledare för kris och säkerhet kommer du under de närmsta åren ha stort fokus på ledning och utveckling av förvaltningens arbete inom området.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot kris och säkerhet, verksamhetsutveckling, kvalitetsstyrning och/eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet och kunskap om intern styrning samt metoder och verktyg för analys. Du har några års erfarenhet av arbete med systematisk krishantering och säkerhet. Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet liksom arbete med verksamhetsutveckling samt meriterande. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet.

Du har stor drivkraft för de frågor som ingår i uppdraget. Du arbetar självständigt och har många interna och externa kontakter vilket förutsätter en mycket god samarbetsförmåga. Du är pedagogisk och skicklig på att i tal och skrift kommunicera förändring och har förmåga att engagera andra. Du arbetar strukturerat och det är självklart för dig att vilja dela med dig av dina kunskaper.

Tjänsten är säkerhetsklassad och bakgrundskontroll med säkerhetsklassning genomförs under rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Ansök nu

Biträdande säkerhetschef vid Göteborgs universitet

Säkerhetschef
Läs mer Sep 26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Biträdande chef till Sektionen för säkerhet


Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.


Tjänsten som biträdande chef är placerad vid Sektionen för säkerhet inom serviceenheten, där kompetens samlas inom en rad olika områden. Tillsammans erbjuder enheten expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet.

Säkerhetssektionen vid Göteborgs universitet ansvarar för att utveckla och hantera myndighetsgemensamma säkerhetsfrågor inom fysisk säkerhet, personsäkerhet, krishantering, säkerhetsskydd, systematiskt brandskydd, krisberedskap samt informationssäkerhet på strategisk och operativ nivå. Detta görs genom ett aktivt och systematiskt arbetssätt som syftar till att:


• Göteborgs universitet ska utgöra en trygg arbets- och studiemiljö för både medarbetare, studenter och besökare samt vara en säker samarbetspartner
• värna om universitetets materiella och immateriella värden
• skydda förtroendet för universitetet

Arbetsuppgifter 
I rollen som biträdande chef på Sektionen för säkerhet vid Göteborgs universitet kommer du ha som uppgift att stödja universitetets säkerhetschef i det strategiska säkerhetsarbetet och att agera som ställföreträdande chef vid säkerhetschefens frånvaro. Du kommer att fungera som chef med personalansvar, för den operativa säkerhetsresursen bestående av säkerhetssamordnare och säkerhetstekniker. Du kommer att ansvara för att utveckla det operativa säkerhetsarbetet i linje med universitetets säkerhetspolicy och riktlinjer.  Du fungerar som en taktisk nivå som bildar länken mellan den strategiska och operativa nivån.  


I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:


• stödja säkerhetschefen i det strategiska säkerhetsarbetet
• verka som ställföreträdande säkerhetschef
• i samverkan med säkerhetschefen utveckla det operativa säkerhetsarbetet
• hålla medarbetarsamtal och lönesamtal och vara delaktig i lönesättning av säkerhetssamordnare och säkerhetstekniker
• att vara delaktig i framtagande av strategiska säkerhetsdokument
• ansvara för ett antal specifika säkerhetsområden
• vara delaktig i att utveckla arbetet med säkerhetsutbildningar för universitetets olika verksamheter
• representera säkerhetssektionen vid interna möten

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhet samt någon form av ledarskapsutbildning. Du har erfarenhet av systematiskt säkerhets- och utvecklingsarbete inom några av följande områden; säkerhetsteknik, personsäkerhet, krishantering, säkerhetsskydd, systematiskt brandskydd, krisberedskap samt informationssäkerhet. Du har minst 3 års erfarenhet från arbete med säkerhetsrelaterade uppgifter och minst 3 års erfarenhet av att arbeta som operativ chef. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi lägger för denna befattning stor vikt vid personliga egenskaper och letar efter dig som är engagerad och driven med en hög ambition att göra ett bra arbete. Du har goda ledaregenskaper, är lyhörd och kommunikativ. Du är analytisk och resultatinriktad och tar eget ansvar. Du tar initiativ för att utveckla såväl rollen som uppdraget och i yrkesmässiga sammanhang är du social, utåtriktad och bygger relationer. Du är tydlig och har förmåga att fatta välgrundade beslut. Du är en god lagspelare som värdesätter ett väl fungerande samarbete och värnar om att skapa en god stämning på jobbet. Du har också en hög integritet.

 Tjänsten är säkerhetsklassad därav krävs svenskt medborgarskap, samt att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras i samband med anställning.

Anställning 
Anställningen är?en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering tills vidare vid Sektionen för säkerhet på Göteborgs universitet i Göteborg. Tillträde vid årsskiftet eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta säkerhetschef Anna Dahlgren, 0766-18 66 41/ anna.dahlgren@gu.se

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:

- CV
- Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
- Examensintyg
- Andra dokument relevanta för tjänsten

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-10-17


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Regional Security Specialist

Säkerhetschef
Läs mer Jun 21
Who are we?
Volvo Cars’ continued success is the result of a collaborative, diverse, and inclusive working environment. The people of Volvo Cars are committed to making a difference in our world. Today, we are one of the most well-known and respected car brands, with over 40,000 employees across the globe. We believe in bringing out the best in each other and harnessing the true power of people. At Volvo Cars your career is designed around your talents and aspirations so you can reach your full potential. Join us on a journey of a lifetime as we create safety, autonomous driving and electrification technologies of tomorrow.

Regional Security Manager
Gothenburg, Sweden

It’s not about cars. It’s about people. 
Our human-centric focus is what makes us different from all other car companies, and it’s at the heart of everything we create. If you want to join us in our mission to make people’s lives less complicated, we offer you a chance to grow together with talented people who want to make a true difference. 
Are you our next Security Specialist? Do you have experience within the security industry and a passion for developing innovative and practical security solutions? You might be our next Regional Security Manager!

About Us:
Protecting our people, sites, assets and information is of upmost importance to Volvo Cars. Our Corporate Security team is undergoing an exciting evolution to ensure we are fit for purpose against our company’s exciting future.  

Whats in it for you?
We offer you a clear purpose and empowerment from day one, continuous feedback, learning and growth, a dynamic and respectful work environment that promotes work life balance, and a competitive compensation and benefits package including pension, insurances, flexible working, regular salary revisions and possible promotions – all in line with your results, performance and potential.

What you will do:
As our Regional sSecurity Mmanager for the EMEA region, you will use the depth of your experience and knowledge to lead our security support to the region. This will require you to engage on a variety of security areas. Your mission will be two-fold. Parts will be driven by the support needed and business priorities within the region. At the same time, you will lead security projects initiated by our security team and develop governance, some of which will be implemented globally.  Your day-to-day activities may be both strategic in nature or operational. 

You will be joining our global security team who set the company’s security standards, best practice and directly support security operations across the company. Your role will also have a global component as you develop the governance this team is responsible for having a particular focus on global security trends and security analysis.  
Your Skills:
We believe you are a senior leader in the security or intelligence industry, also having private sector experience. You have a relevant university degree or equivalent education and substantial security understanding and experience within this sector (10 years plus) much of which has been working in global security roles.
To succeed in this position you will need to have advanced interpersonal skills and the ability to influence those you work with. You have the ability to manage dynamic and complex security challenges and crisis. You have an understanding of global and local security drivers and the ability to translate these into strategies and briefing. 
You have the ability to work both strategically and operationally and have successfully delivered projects and achieved results. Fluency in English is a requirement for this role. 

Do you fit the profile?
Having worked in the security industry for some time, you are able to see the bigger picture and understand how security complements business decision making. You have proven ability to quickly build trust across a broad stakeholder base, including with senior decision makers. 

You have an analytical mind and can frame information and intelligence, so it is usable for business teams.  Most importantly you are an energetic team player capable of engaging across the broad scope of security domains.  You understand the power of working through partnerships and developing relationships to achieve results.  You do this by communicating openly and effectively. Lastly, you have a Passion for collaboration and being a part of a team.

Curious? 
Does this sound like your new challenge? Apply by submitting your resume and cover letter in English via our recruiting system SuccessFactors by no later than the 11th July 2022. Please note that we do not accept applications through email due to GDPR. We recruit continuously and therefore advise you to send your application to us as soon as possible. If you have questions regarding the position you are welcome to contact our Chief Security Officer, Danny Nugent on +46 728870963 or mail: daniel.nugent@volvocars.com. For questions regarding the recruitment process, please contact Recruiter Roza: roza.cizek@volvocars.com. Let us know why you think you would be an ideal fit for this role in your cover letter!

Ansök nu

Local Security Specialist

Säkerhetschef
Läs mer Jun 21
Who are we?
Everything we do starts with people. Our purpose is to provide freedom to move, in a personal, sustainable and safe way. We are committed to simplifying our customers’ lives by offering better technology solutions that improve their impact on the world and bringing the most advanced mobility innovations to protect them, their loved ones and the people around them. 
Volvo Cars’ continued success is the result of a collaborative, diverse, and inclusive working environment. The people of Volvo Cars are committed to making a difference in our world. Today, we are one of the most well-known and respected car brands, with over 40,000 employees across the globe. We believe in bringing out the best in each other and harnessing the true power of people. At Volvo Cars your career is designed around your talents and aspirations so you can reach your full potential. Join us on a journey of a lifetime as we create safety, autonomous driving and electrification technologies of tomorrow.

Local Security Manager
Gothenburg, Sweden

It’s not about cars. It’s about people. 
Our human-centric focus is what makes us different from all other car companies, and it’s at the heart of everything we create. If you want to join us in our mission to make people’s lives less complicated, we offer you a chance to grow together with talented people who want to make a true difference. 

Are you our next Security Specialist? Do you have experience within the security industry and a passion for developing innovative and practical security solutions? You might be our next Local Security Manager!

About Us:
Protecting our people, sites, assets and information is of upmost importance to Volvo Cars. Our Corporate Security team is undergoing an exciting evolution to ensure we are fit for purpose against our company’s exciting future.  

Whats in it for you?
We offer you a clear purpose and empowerment from day one, continuous feedback, learning and growth, a dynamic and respectful work environment that promotes work life balance, and a competitive compensation and benefits package including pension, insurances, flexible working, regular salary revisions and possible promotions – all in line with your results, performance and potential.

What you will do:
You will lead Volvo Cars development and implementation of security mitigations across our Gothenburg campus and contribute to our security deliveries elsewhere. Keeping our people safe is our highest priority and people security matters will be yours.  In addition to this you will be responsible for the investigation of security incidents, vulnerabilities and our investigation processes. To be successful you will work with a diverse range of stakeholders across our company giving you broad insight as you build security awareness and enhance their security.

You will be joining our global security team who set the company’s security standards, best practice and directly support security operations across the company. As such your role will include opportunities to collaborate across the breadth of our security work and use your skills and experience to shape how we work globally. The breadth of our responsibilities also opens the opportunity for you to develop additional capabilities. 

Your Skills:
We believe you are an experienced security operator with law enforcement, a police traininggovernment security industry or, comparable education, or a combination of both, and you can demonstrate your people security and investigation competence. You have sound judgement and security awareness which you can translate into a business context. You have a keen interest in developing your capability and continuing to broaden your security experience.

Fluency in English and Swedish is a requirement for this role. 

Do you fit the profile?
You have a detailed knowledge of security and experience implementing innovative, yet practical security solutions. You have worked in the security industry for some time, with experience in both public and private sector roles.  

You understand how security fits into business decision making and contributes to successful business operations.  Most importantly you are an energetic team player.  You understand the power of working through partnerships and developing relationships to achieve results.  You do this by communicating openly and effectively. You have a passion for collaboration and being a part of a team.

Curious? 
Does this sound like your new challenge? Apply by submitting your resume and cover letter in English via our recruiting system SuccessFactors by no later than the 11th July 2022. Please note that we do not accept applications through email due to GDPR. We recruit continuously and therefore advise you to send your application to us as soon as possible. If you have questions regarding the position you are welcome to contact our Chief Security Officer, Danny Nugent on +46 728870963 or mail: daniel.nugent@volvocars.com. For questions regarding the recruitment process, please contact Recruiter Roza: roza.cizek@volvocars.com. Let us know why you think you would be an ideal fit for this role in your cover letter!

Ansök nu

HSEQ Specialist

Säkerhetschef
Läs mer Maj 23
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Jobbeskrivning
Vi söker nu nya medarbetare i Göteborg. Även andra orter kan vara aktuella för anställning av nya medarbetare. Inom Hälsa & Säkerhet kommer du att arbeta med projektledning, projektstöd, riskanalyser och utredningar inom i första hand Industri.
Här är några exempel på olika tjänsteinriktningar:
- QEHS-samordnare i uppdrag och projekt, med uppgift att ge stöd till Beställaren inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och lagefterlevnad.
- Utföra riskbedömningar som ska leda till ökad säkerhet och minimera risker i projekt och på anläggningar.
Uppdragen sker både hos kund och på eget kontor. Resor kan förekomma med periodisk övernattning på annan ort.
Vi ger möjlighet till stor frihet att planera och genomföra uppdragen. Stationeringsort är Göteborg, men andra orter kan bli aktuella. AFRY samarbetar idag tillsammans med ett flertal kunder inom Massa & Papper, Kemi, Automotive, Energi, Väg och Järnväg, Vattenkraft och kärnkraft m.fl. Vi är verksamma inom alla faser i ett projektgenomförande.


Kravspecifikation
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Du behöver ha minst 5 års erfarenhet av liknande roll.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.


Ytterligare information
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Automotive Functional Safety Engineers

Säkerhetschef
Läs mer Maj 9
Company Description
AFRY is a European leader in engineering, design, and advisory services, with a global reach. We accelerate the transition towards a sustainable society.
We are 16,000 devoted experts in infrastructure, industry, energy and digitalisation, creating sustainable solutions for generations to come.


Job Description
Functional Safety, Engineers
As a Functional Safety Engineer, you will plan and follow up all functional safety activities within your team/ART/project. You will support your organization with functional safety activities such as project and test planning, Safety Joint Reviews and Formal Reviews and release of work products. You will have ownership of functional safety work products such as Project Safety Plan, Project Safety Test Plan and Safety Case within yourTeam/ART/Project
Functional Safety, System Engineers
As a System Engineer, you will define, analyze and validate Safety Goals, Functional Safety Requirements (FSC/FSR) and Technical Safety Requirements (TSC/TSR) you work closely with Function Owners, System Engineers and Test Engineers to include the functional safety work in the development process, you are a skilled user of FMEA and FTA to analyze design and requirements.
Functional Safety, Test Engineer
As a Test Engineer you will take part in Functional Safety and requirements analysis and being responsible for development of test methods, test planning and test execution according ISO26262. You will define and prepare test environment and test objects for the different levels to test e.g. vehicle, function, system and component.


Qualifications
You need to have deep knowledge in at least one vehicle domain about electrical/electronic hardware, embedded software and good understanding of requirements breakdown from design to production.
Your academic background is a Bachelor or Master’s degree, you have at least 7 years’ experience in automotive electrical systems development! You have good knowledge of ISO 26262. You are familiar with the use of requirement management tools like e.g. System Weaver, DOORS, Elektra, if you also have work experience with software quality and processes like e.g. CMMI and Automotive SPICE you are the perfect candidate.
Your business English is fluent both verbally and in writing and you communicate easily with both peers and upper management. It is an advantage, but not a requirement, to also know Swedish. A Swedish driver license type B is required.
As a consultant company we also value your personal skills highly. Being professional is key and you always act upon the best interest of the company. You are used to, and prefer to, work with others. Taking initiatives and being responsible also comes naturally to you.

Additional Information
Contact Section Manager Lena Henriksson lena.henriksson@afry.com Mobile; 00723700759
Recruitment Partner Jelena Katz jelena.katz@afry.com Mobile; 00722034205
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Regional Security Director North Europe

Säkerhetschef
Läs mer Maj 5
Regional Security Director North Europe, based in Sweden
Are you a security professional who has a passion for developing a culture of behavioral safety and awareness?


Are you ready to support Volvo Groups continuous transformation in sustainability & digitalization?
Welcome to a team unified by an important mission, great ideas, diversity, and inclusiveness. Our colleagues are - and will always be - the most important part of the story. Each colleague truly matters and plays an important role in our journey.
Volvo Group, one of the global leaders in sustainable transports is looking for a hands-on leader to promote and develop a security conscious workplace. The right person will drive and support the delivery of Group Security Services within the appropriate region, for the protection of Volvo Group’s people, information, products, and assets.


Key Responsibilities and Scope:
The main areas of responsibility are; Risk Management, Crisis Management, Protective Services, Product Security, Travel Security and Investigations. The position will act as the point of contact on the site level within their region, but also take the role as an adviser, reviewer, responder and trainer. The main job tasks include, but are not limited to:
Contribute to the development and delivery of the Global Security Strategy and Group Security programs, objectives, and priorities.
Support the development and manage the implementation, and continuous refinement of security policies, standards, guidelines, instructions, and procedures to ensure on-going maintenance of security protocols.
Develop and maintain security awareness, including conducting trainings internally.
Provide subject matter expertise regarding regional security issues to senior site management for the benefit of all operations, including establishment of new sites and physical security of sites.
Respond to requests and questions from across the business and line management for advice and assistance by means of travel, surveys, investigations, and briefings.
Support security risk evaluations and sites annual risk assessment.
Conduct security surveys on site level, with the purpose to find gaps and support finding/recommend suitable solutions to mitigate the risks not being compliant entail.
Develop, establish, and train personnel in local crisis response teams.
Secure immediate response and information to travelers in crisis or emergency situations.
Conduct Security investigations such as, investigations of counterfeit, illegal diversion and product theft cases and background investigations.
Identify and evaluate threats, vulnerabilities, and consequent risks to the Volvo Group.
Act in close co-operation with other Volvo units globally to efficiently develop and deliver services and products with the right Quality, Delivery time and Cost within agreed budget.
Establish and maintain relationships regionally with security practitioners in other commercial sectors, intelligence networks, law enforcement and other related government/intelligence agencies.
Gather intelligence to understand, identify and address any threats against the Volvo Group.

As a Volvo Senior Leader:
Contribute to the overall development of strategic goals, performance metrics, communication practices and culture.
Create the necessary internal networks among IT Security, Group Security, Group Compliance, Group Audit, Group Legal and HR management teams to ensure alignment as required.
Build effective relations with business management whilst ensuring accountability and professionalism.
Build and nurture external networks consisting of industry peers, ecosystem partners, vendors, and other relevant parties to address common trends, findings, incidents and risks.
Give a strong image of the unit and be in line with the Volvo Groups values and principles (The Volvo Way, Code of Conduct).

Educational Experience and Preferred Knowledge:
Fluent in Swedish
Relevant University degree or comparable education or combination of both
Several years’ experience as a protective security practitioner, several years at a senior level with strategic responsibilities
A law enforcement or intelligence background, or relevant corporate experience
A CPP certification

Other information:
Start date: 1st August 2022
Reporting to: Head of Security EMENA
Application deadline: 31st May


We recommend that you submit your application immediately as we make a continuous selection.
As we work for an even gender distribution, we are happy to see female applicants for this position.


For more information and applications contact:
Cuneyt Aslanbay
Head of Security EMENA
Volvo Group
cuneyt.aslanban@volvo.com


Kindly note that due to GDPR, we will not accept applications via mail. Please use our career site.

Ansök nu

Kammarrätten i Göteborg söker servicechef

Säkerhetschef
Läs mer Mar 24
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/ 


 


Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Alla som arbetar i Sveriges Domstolar bidrar till den viktiga samhällsfunktionen att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet.Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Malmö.I kammarrätten handläggs ett mycket stort antal olika slags mål. Vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål och mål som gäller tvång mot person, t.ex. mål om omhändertagande av barn och unga, s.k. LVU-mål. Andra exempel är upphandlingsmål, mål om utlämnande av allmän handling och mål om laglighetsprövning av kommunala beslut. Vanligt förekommande är också mål om ekonomiskt bistånd, mål som gäller tillstånd att inneha vapen, serveringstillstånd och körkort samt kriminalvårdsmål. Kännetecknande för rättskipningen i kammarrätten är den mycket stora variationen av mål.I kammarrättens uppdrag ingår ett ansvar för den fyraåriga domarutbildningen som fullgörs genom bl.a. utbildning av kammarrättsfiskaler fram till förordnande som kammarrättsassessorer. Kammarrätten anställer också löpande nyutexaminerade jurister inom ramen för ett traineeprogram.Kammarrätten präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssammanhang.Kammarrätten är centralt belägen i Göteborg och har ungefär 120 medarbetare. Organisationen består av tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning.För mer information om kammarrätten, se vår hemsida http://www.kammarratten.goteborg.se/

Inledning
Kammarrätten i Göteborg söker en servicechef med uppdrag att leda och utveckla all verksamhet inom IT, service och säkerhet.

Arbetsbeskrivning
Som servicechef har du personal- och arbetsmiljöansvar för ungefär tio medarbetare inom kammarrättens serviceenhet där IT och teknik, säkerhet och intern service såsom lokalvård, vaktmästeri och fastighetsfrågor ingår. 

Kärnan i ditt uppdrag är att genom ett gott och nära ledarskap driva, samordna och utveckla arbetet inom kammarrättens serviceenhet. Du verkar för en god och hållbar arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Du ansvarar för att arbetet inom IT, service och säkerhet planeras och följs upp och identifierar förbättringsområden. Din roll som servicechef präglas av en helhetssyn där du verkar för att arbetet bedrivs effektivt och ändamålsenligt i enlighet med fastställda rutiner, riktlinjer och policydokument. 


IT och teknik
Ansvaret för IT och teknik innebär att du tillsammans med övriga medarbetare driver arbetet framåt – strategiskt och operativt. Det pågår ett aktivt arbete på domstolen med att öka den digitala hanteringen i alla delar av verksamheten. Du behöver vara påtagligt utvecklingsorienterad.

Intern service
Ansvaret för den interna servicen där bl.a. lokalvård, vaktmästeri, fastighetsfrågor, intern och extern postdistribution och praktisk hjälp vid olika aktiviteter ingår, innebär att du som servicechef är närvarande och aktivt deltar i den dagliga verksamheten. I uppdraget ingår ett ansvar för domstolens löpande inköp.

Säkerhet
I din roll som servicechef ligger det operativa ansvaret för kammarrättens säkerhetsfrågor. Du ansvarar för domstolens expedition dit parter och allmänheten vänder sig med frågor om mål och muntliga förhandlingar. Expeditionen är domstolens ansikte utåt och du ansvarar för att besökare blir väl bemötta, får god service och information och är trygga i domstolens lokaler. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har väl vitsordad chefs- och ledarerfarenhet med personalansvar och kompetens inom något av de funktionsområden som uppdraget innefattar. Erfarenhet av eller utbildning inom IT kan vara meriterande, liksom erfarenhet från offentlig verksamhet.

För att lyckas i rollen har du vilja och förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete. I ditt ledarskap är du lyhörd, tydlig och kommunikativ. Det är viktigt att du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet bland dina medarbetare. Du har lätt för att delegera och att ge och ta emot återkoppling.

Som person har du integritet, mycket gott omdöme och är ansvarstagande. Du är drivande, serviceinriktad och prestigelös. Samtidigt är du organiserad, noggrann och tydligt utvecklingsorienterad. Du tycker om att utföra arbetsuppgifter som kräver att du agerar snabbt. Du har lätt för att hantera omprioriteringar och att tänka nytt. Uppdraget ställer höga krav på förmågan att bemöta människor väl i olika situationer.

Du har mycket hög IT- och teknikkompetens. 

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och behärskar även engelska.

Beroende på din samlade kompetensprofil kan det för vissa operativa delar av ditt säkerhetsuppdrag vara en fördel om du har ordningsvaktsutbildning eller är beredd att genomgå en sådan.

Dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet för anställningen är avgörande.

Viktigt om din ansökan
För att vi ska kunna bedöma din ansökan behöver du göra följande:

- ange i ditt personliga brev vad som lockar med anställningen och vad du vill bidra med
- specificera din arbetslivserfarenhet i ett CV
- bifoga intyg/betyg som styrker ev. åberopad utbildning eller särskild kompetens.

Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del i urvalsprocessen.

Varmt välkommen med din ansökan!

För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

HSEQ Manager, Gothenburg

Säkerhetschef
Läs mer Jan 25
As an HSEQ Manager your responsibility will be to maintain the minimum standards of health and safety of our vessels and ports in order to ensure that the Company and regulatory safety standards are complied with for the wellbeing of our staff and customers. Continuous improvement will be required by assessing and analysing risks associated with Fleet and Port Operations, review of health and safety standards for compliance, and with monitoring compliance of legislation and regulatory requirements. 

You will lead a group of people who works towards the vessels with quality audits. Together with your team, you will follow up on every deviation- and incident report. 

This is a job opportunity for you, if you both really enjoy to improve and enhanced HSEQ issues on all our vessels, as well understanding and developing companies KPI,s and are ready to take actions to increase a better environment for employees and passengers.

Some of your key responsibilities:  
- Conducting and supervising internal audits and notifying/advising the relevant personnel of external and/or third-party audits.
- Liaising with accreditation body(s) and other regulatory authorities as required regarding audits and/or changes to the accredited Code(s) and/or standard(s). 
- Advising the Fleet Operations Management Team of any major events affecting and/or likely to affect the running of the Management system. 
- Co-ordinating accident and/or incident investigations and preparing the associated report(s).
- Providing assistance with the organization and recording of health, safety, environmental and quality related matters.

What you will experience
 At Stena Line, we believe everything is connected. By bringing people and goods together, we enable businesses and societies to grow. As a company, we are on an exciting journey driven by technology and new digital habits, developing our business to create outcomes that matter to our customers. 

You will lead a group of eight self-directed persons who all work closely together. In this role occasional travel as required. 

Who you are
At Stena Line your personality matters as much as how good you are at what you do. We believe you have the ability to influence and facilitate at all levels within the organization. It’s also important that you are comfortable communicating with others. As a leader, you need to feel trust in your team members and your organization. You’re supposed to support your team when they need it, and you’re not afraid to make decisions. 

Qualifications:
- NEBOSH national certificate or equivalent.
- Proven experience working in an HSEQ management role, leading and managing an HSEQ team.
- Strong understanding of the key concepts of Health and Safety.
- Knowledge of ISM and understanding of ISO standards and codes.
- Knowledge of incident investigation and Root Cause Analysis.

Interested? 
This is a full-time, permanent position based in Gothenburg within our within our Fleet Operations – Health, Safety, Environmental and Quality Department. To apply, please register your profile and send in your application in English as soon as possible but no later than 20th of February, 2022. The selection process is ongoing and the position can be filled before the last apply-date.

Please note that due to GDPR we do not accept applications via e-mail or postal service. We have collective bargaining agreements with Unionen, among others, who you can contact for more information. 

If you have any questions regarding the position you are welcome to contact Safety & Security Manager Jörgen Lorén at Jorgen-loren@stenaline.com or about the recruitment process you are welcome to contact Anna Svedberg, Talent Acquisition Partner, anna.svedberg@stenaline.com. 

About Stena Line
As the leader of sustainable shipping, Stena Line has Europe’s most comprehensive route network focusing on transportation of both passengers and freight. We have over 4300 employees in our Stena Line family across Scandinavia, around the UK and the Baltics, making a contribution to our company. As a company, we are on an exciting journey driven by technology and new digital habits, developing our business to create outcomes that matter to our customers. The journey starts with us.

We are committed to maintaining and developing a sustainable working environment, free from harassment, that gives equal opportunities to everyone. We embrace equality, diversity and inclusion – and welcome all applicants.

Ansök nu

Säkerhetschef till Älvstranden Utveckling AB

Säkerhetschef
Läs mer Nov 26
Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

ARBETSUPPGIFTER
Säkerhet, krisberedskap och brandskyddsarbete är viktiga områden inom Älvstranden Utvecklings säkerhetsarbete. Vi söker en driven och engagerad person som arbetar strukturerat, analytiskt och noggrant både på egen hand och tillsammans med andra. Rollen är bred och innebär både strategiskt och operativt arbete.
Ansvarsområden
Du har en viktig funktion i både det strategiska såväl som det operativa arbetet. I ditt dagliga arbete initierar du och samordnar processer och aktiviteter kopplat till dina ansvarsområden. Följande arbetsområden ser vi som grundläggande för den här tjänsten.

• Formellt säkerhetsansvarig och stötta organisationen i säkerhetsrelaterade frågor.
• Omsätta Göteborgs Stads policys och riktlinjer inom säkerhetsområdet.
• Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd (du är stabschef för bolagets krisledning och bolagets säkerhetsskyddschef).
• TIB (tjänsteman i beredskap) för bolaget.
• Medverka vid nätverksträffar med Göteborgs Stad, Polismyndigheten och andra myndighetskontakter.
• Trygghet och brottsförebyggande arbete.
• Personsäkerhet / Otillåten påverkan / Hot och våld i tjänsten.
• Systematiskt brandskyddsarbete.
• Omvärldsbevakning inom säkerhetsområdet.
• Hantering av säkerhetsrisker på alla nivåer.
• Bolagets kontaktperson avseende försäkringar.

Meriterande är om du erfarenhet inom byggarbetsmiljösamordning.

KVALIFIKATIONER
• Utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Ett par års dokumenterad erfarenhet av säkerhets- och krisberedskapsarbete utifrån nämnda ansvarsområden gärna från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet från fastighetsbranschen.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Tjänsten kan längre fram komma att bli säkerhetsklassad vilket innebär att du då kommer att behöva genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

ÖVRIGT
Tjänsten är heltid och en tillsvidaretjänst.

Rekryteringen sker i samarbete med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Petra Pettersson, petra.pettersson@randstad.se eller Sara Davidsdottir, sara.davidsdottir@randstad.se. När du söker jobb hos Älvstranden Utveckling blir din ansökan en allmän handling.
Vill du bli en del av vårt kompetenta och engagerade team? Välkommen med din ansökan senast 2022-01-02.

Fackliga representanter:
SACO
Kristian Käll
0706959603
Unionen
Camilla Andersson
031-368 96 31

Ansök nu

Säkerhetschef till Älvstranden Utveckling AB

Säkerhetschef
Läs mer Nov 29
Arbetsbeskrivning
Säkerhet, krisberedskap och brandskyddsarbete är viktiga områden inom Älvstranden Utvecklings säkerhetsarbete. Vi söker en driven och engagerad person som arbetar strukturerat, analytiskt och noggrant både på egen hand och tillsammans med andra. Rollen är bred och innebär både strategiskt och operativt arbete. 

Ansvarsområden
Du har en viktig funktion i både det strategiska såväl som det operativa arbetet. I ditt dagliga arbete initierar du och samordnar processer och aktiviteter kopplat till dina ansvarsområden. Följande arbetsområden ser vi som grundläggande för den här tjänsten.

• Formellt säkerhetsansvarig och stötta organisationen i säkerhetsrelaterade frågor. 
• Omsätta Göteborgs Stads policys och riktlinjer inom säkerhetsområdet. 
• Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd (du är stabschef för bolagets krisledning och bolagets säkerhetsskyddschef).
• TIB (tjänsteman i beredskap) för bolaget.
• Medverka vid nätverksträffar med Göteborgs Stad, Polismyndigheten och andra myndighetskontakter.
• Trygghet och brottsförebyggande arbete.
• Personsäkerhet / Otillåten påverkan / Hot och våld i tjänsten. 
• Systematiskt brandskyddsarbete. 
• Omvärldsbevakning inom säkerhetsområdet.
• Hantering av säkerhetsrisker på alla nivåer.
• Bolagets kontaktperson avseende försäkringar.

Meriterande är om du erfarenhet inom byggarbetsmiljösamordning. 

Kvalifikationer
• Utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Ett par års dokumenterad erfarenhet av säkerhets- och krisberedskapsarbete utifrån nämnda ansvarsområden – gärna från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet från fastighetsbranschen.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Tjänsten kan längre fram komma att bli säkerhetsklassad vilket innebär att du då kommer att behöva genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. 

Ansökan
Tjänsten är heltid och en tillsvidaretjänst.

Rekryteringen sker i samarbete med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Petra Pettersson, petra.pettersson@randstad.se eller Sara Davidsdottir, sara.davidsdottir@randstad.se. När du söker jobb hos Älvstranden Utveckling blir din ansökan en allmän handling.
Vill du bli en del av vårt kompetenta och engagerade team? Välkommen med din ansökan senast 2022-01-02. 

Fackliga representanter: 
SACO
Kristian Käll
0706–959603
Unionen
Camilla Andersson
031-368 96 31

Om företaget
Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden skall utvecklas till en tät och levande innerstad med en stor variation av verksamheter, bostäder och mötesplatser som minskar klimatavtrycket och bidrar till jämlika livsvillkor.
På Älvstranden Utveckling är vi värderingsdrivna i ledarskap och arbetssätt. Genom våra grundläggande värderingar: att samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva (STAD), skapar vi tillsammans resultat i vår verksamhet. Vi är ca 90 medarbetare som sitter i trivsamma lokaler högst upp på sjätte våningen med älven och Ramberget som utsikt. Adressen är Lindholmsallén 10.

Ansök nu

Head of Health & Safety, Volvo Group Sweden

Säkerhetschef
Läs mer Nov 19
Position Summary
Are you passionate about Health & Safety? Do you want to make a true difference in Health & Safety in one of Sweden's largest companies? Would you like to be part of a highly committed & skilled team? Then this might be a job for you!


We are now looking for Head of Health & Safety Sweden, within Center of Expertise (CoE) Sweden, Group People & Culture
After this long period of COVID-19; the Health & Safety is on the agenda now more than ever. CoE Sweden works cross all organizations and brands for Sweden, such as Volvo Trucks, Volvo Penta, Volvo Construction Equipment, Volvo Buses etc.; covering more than 20.000 employees in Sweden both white and blue collars. CoE is the Volvo Group HR experts for Sweden, for common HR topics. We also work closely with our global teams to identify and address country specific needs and challenges. CoE consists of 14 experts in 4 different areas: Health & Safety, Labor Relations, Compensation & Benefits and Talent & Leadership. You will report directly to the Head of CoE, Sweden.


Mission/Purpose of the Job
The CEO of Volvo Group, clearly sets Health and Safety as the top priority for the organizations, with that comes a lot of attention and high expectations. As the Head of Health and Safety Volvo Group Sweden, you will drive and be responsible for different health and safety projects together with other health and safety experts. Interpret law and legislation and support organizations in compliance assurance. Consult the Volvo Group organizations about their needs at country level and translate that into Health and Safety activities. Support the organizations’ implementation of health and safety strategy, policies, methods, tools, and guidelines within area of responsibility. Secure that we are ahead when it comes to preventive work with stress and mental health. To summarize; do everything that is needed to have a great, strong, and proactive health and safety culture in one of Sweden's largest companies!


Key Responsibilities and Accountabilities
Drive and be responsible for different Swedish health and safety projects, together with other health and safety experts
Lead a Health & Safety Functional working group, with representatives from all different organizations and brands for Volvo Group Sweden, where you coordinate and drive the health and safety agenda on national Volvo Group level
Be part of a global Health & Safety Functional working group
Be part of the Swedish HR Management team where the health and safety agenda is decided
Work closely with our national Safety Representatives, our supplier for occupational health services and many other stakeholders
Advice and support the different health and safety experts in expertise and compliance assurance, such as interpret national laws and agreements

Preferred Educational and/or Training Qualifications and Certificates
University Degree, preferable master level in the health and safety area
Formal training in leadership, communication, project management and/or people skills would be valuable

Preferred Experience and Knowledge
Deep knowledge and experience within area of Swedish Health & Safety laws and regulations
Health & Safety management experience and cross-functional background is valuable, especially within production environment
Project management skills, leadership and influencing skills
Strong business acumen and ability to translate business needs into Health & Safety priorities and actions
Strong ability to coach and lead, and to see possibilities when there is resilience
Proficiency both in Swedish and English language is required.

For more information, please contact:
Do you have questions before you are ready to apply? Don’t hesitate to contact me:
Lisa Bergqvist Jurin, Head of Center of Expertise Sweden, Group People and Culture, phone +46 739 023494


Kindly note that due to GDPR, we will not accept applications via mail. Please use our career site.

Ansök nu

Säkerhetschef till BU Nuclear Decommissioning

Säkerhetschef
Läs mer Okt 29
Är du nyfiken och vill verka i en spännande verksamhet inom området säkerhet? Nu har du möjlighet att göra det som Säkerhetschef för den kärntekniska anläggningen Ågesta hos Business Unit Nuclear Decommissioning (BUND), Vattenfall.


Vi erbjuder dig
Som ansvarig för säkerhetsfunktionen inom enheten Strategy & Safety erbjuds du ett spännande arbete, där du tillsammans med engagerade medarbetare leder och utvecklar avvecklingsarbetet med fokus på strålsäkerhetsområdet,


Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida. https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
BUND har i uppdrag av Vattenfall AB att ansvara för avvecklingen av Vattenfalls kärntekniska anläggningar. I detta uppdrag ingår bla. Ågesta, där Vattenfall AB är tillståndshavare. Avdelningen Strategy & Safety, som är en stabsfunktion, är kravägare gällande strålsäkerhet och skapar förutsättningar för övrig verksamhet att bedriva verksamheten på ett säkert sätt. För att uppfylla de krav myndigheten ställer för att få bedriva kärnteknisk verksamhet söker vi nu en Säkerhetschef till Ågesta.


Din roll som Säkerhetschef till Strategy & Safety inom BUND
Som säkerhetschef arbetar du främst inom säkerhetsfunktionen, som förutom säkerhetschefen består av en säkerhetsskyddschef och en strålskyddsföreståndare. Utöver strålskydd arbetar avdelningen med frågor gällande tillstånddokumentation, yttre miljö, MTO, kravhantering och IT-säkerhet. Vid allmänna säkerhetsfrågor vänder sig medarbetare direkt till säkerhetschefen.
Säkerhetschef är en kravställd befattning som kopplar till innehav av ett kärntekniskt tillstånd Säkerhetschefen ansvarar för att vid behov agera som en fristående part och därmed bedriva oversight avseende säkerhet inom BUND i samarbete med utvalda medarbetare inom enheten. Säkerhetsläget presenteras månadsvis på BUND:s ledningsgruppsmöten.
Inom strategidelen arbetar enheten med kommunikation, erfarenhetsåterföring, kalkyler, intressenthantering och hållbarhet.
Som Säkerhetschef ingår du som medarbetare i enheten ”Strategy & Safety”. Avdelningen består idag av både generalister och specialister med blandade bakgrunder och erfarenheter. Gällande säkerhetsrelaterade frågor rapporterar du dessa direkt till chefen för BUND.


Dina kvalifikationer
Du har en universitet eller högskoleutbildning inom relevant område. Vidare har du en strålsäkerhetsutbildning samt en gedigen erfarenhet av säkerhetsfrågor kopplat till strålsäkerhetsarbete tillsammans med kännedom om krav och regelverk kopplade till kärnteknisk verksamhet.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Tyska i tal och skrift är meriterande.
Vi söker dig med hög integritet som trivs i en verksamhet under utveckling där du får vara med och driva och leda säkerhetsarbetet framåt. Som person trivs du med att lösa frågor genom samverkan och du har förmåga att skapa ett öppet och givande samarbetsklimat. Vidare är du prestigelös, lösningsorienterad och trygg i ditt arbetssätt. Med din nyfikenhet hittar du nya sätt att ta dig an problem och finna lämpliga arbetssätt både för idag och framåt. Du är säkerhetsmedveten i allt du gör. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Placeringsort kan vara Göteborg, Ringhals, Solna eller Nyköping. Resor är en naturlig del av tjänsten (främst till Ågesta och Ringhals).
Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid.


Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 14 november 2021.


För mer information om tjänsten vänligen kontakta Annika Rundqwist (annika.rundqwist@vattenfall.com) alternativt Henrik Stridsman (henrik.stridsman@vattenfall.com). Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna rekryterare Ann Nilsson (ann1.nilsson@vattenfall.com).


Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Du når dem via Vattenfalls växel: 08 739 50 00.


Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Vår organisation
Business Area Generation är ansvarig för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet i Sverige och Tyskland, vår vattenkraftverksamhet i Sverige, Finland och Tyskland, och Services Nordic i Sverige och Finland.
BA Generation ska vara ledande inom energiproduktion inom områdena vattenkraft och kärnkraft, med säker drift och låga CO2-utsläpp. Vi är ca 7400 anställda.
Business Unit Nuclear Decommissioning är ansvarig för avveckling och rivning av Vattenfalls kärntekniska anläggningar. Uppdraget för BU Nuclear Decommissioning är att säkerställa en säker, kostnadseffektiv och optimerad avveckling och rivning av Vattenfalls kärnkraftverk.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Head of Enterprise and Cyber Security

Säkerhetschef
Läs mer Aug 26
Insights from the team
As Head of Enterprise and Cyber security you will be a part of the data and digital organization at Zensact and report directly to our CDO. The enterprise and cyber security team works closely with the other teams within data and digital (Data management and innovation and Digital/Enterprise IT) as well as other parts of the business to make sure that the company and its assets are protected.

Main responsibilities
The Head of Enterprise and Cyber security is responsible for executing information security programs which include security governance, risk & compliance (GRC) policies, standards, leading and coordinating security processes and procedures meant to protect the information assets of our organization. You will be responsible for both enterprise and product security.

Your responsibility comprises:
o Direct and approve the design of security systems;
o Ensure that disaster recovery and business continuity plans are in place and tested;
o Review and approve security policies, controls and cyber incident response planning;
o Approve identity and access policies;
o Review investigations after breaches or incidents, including impact analysis and recommendations for avoiding similar vulnerabilities;
o Maintain a current understanding the IT threat landscape for the industry;
o Ensure compliance with the changing laws and applicable regulations;
o Translate that knowledge to identification of risks and actionable plans to protect the business;
o Schedule periodic security audits;
o Oversee identity and access management;
o Make sure that cyber security policies and procedures are communicated to all personnel and that compliance is enforced;
o Constantly update the cyber security strategy to leverage new technology and threat information;
o Brief the executive team on status and risks, including taking the role of champion for the overall strategy and necessary budget;
o Communicate best practices and risks to all parts of the business, outside IT.

Qualifications
To be successful in this role you should have extensive experience within the security area and should be able to teach and guide others. You need to be a team player and a leader that can inspire others. Since the security team is a small team you should be thrilled to also do dig into some operational work yourself. In addition we believe you meet the following requirements:
10 years of experience of working with Information and Cyber Security, last 5 years in a leading position.
M.Sc. or B.Sc. in a related field such as Cyber Security, IT, Computer Science etc.
Certified within CISSP, SSCP, CISA, CISM
Knowledge about NIST, CIS20, ISO27001,
Experience from implementing policies
Advantageous with experience from Rapid7 and Darktrace
Insights in applicable laws and regulations.
Enjoy working in an international organization with people from different cultures
Share our Zenseact values; Seek and share knowledge, take ownership, push boundaries and grow trust.... with people at heart

Ansök nu

Lead Functional Safety Assessor

Säkerhetschef
Läs mer Aug 24
Are you the person that will join us in taking the next step towards even safer products and services for the Volvo Group? Focus will be on ISO 26262 compliance, but we will go beyond that to ensure that our products are a robust and safe foundation for creating the safest and most sustainable transport solutions around.


Safety is our driving force. Want to join us?

Volvo Group Trucks Technology (GTT) is the engineering division that provides the Volvo Group brands with engineering solution for components, systems, and vehicles. Our brands include Volvo Trucks, Mack Trucks, Renault Truck, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, Volvo Penta…all using technology developed by Volvo GTT.


In the Product Safety group within GTT, we are the neutral and independent party that scrutinizes the safety argumentation of solutions and concerns that arise during product development and in operation. We are covering many aspects of product safety, including traffic & road safety, fire safety and functional safety.


We take the holistic view on product safety, where fulfillment of ISO 26262 is part of providing a safe product. Our field of operation is wide and global, from nuts & bolts to the forefront of sustainable propulsion systems and autonomous applications.


Your Role
As the Lead Functional Safety Assessor, you will be the driving force to develop our ability to assess our products towards current and future functional safety standards. You will be an ambassador for our safety culture, always promoting a strong safety mindset in our organization.
In this lead position you would be responsible to manage formal confirmation reviews, assessments according to ISO 26262, and audits according to SS7740 incorporating ISO 26262 into the ASPICE framework. To complete this you would have a team of assessors at your side.


You will ensure that you and the team will maintain a high level of integrity, credibility and competence as independent assessors while providing direction for the organizations during the development to reach functional safe products.


Your Qualifications
M.Sc. Degree or PhD in Electrical Engineering, Mechatronics, Automation or other relevant area.


We believe that you have an extensive experience in development of safety critical systems with a broad understanding and insight of system engineering, architecture, and HW/SW-development.


You have in-depth knowledge and experience of ISO 26262 and its application. Preferably also SS7740 and ASPICE. Knowledge and experience of other related safety standards is a merit.

You are most likely familiar to assessment and audit activities where you take a coaching approach, providing guidance in the expectation of safety argumentation and compliance to our engineers and management.


You are speaking and writing English fluently.


Your personality
You have a high level of integrity, independence and perseverance with an attention to details.
You have excellent communication skills with a natural ability and willingness to train and coach others.
You have a keen eye for understanding the business needs and balancing the pragmatic and theoretical application and approach.


Our commitment
We can offer you an interesting job in an exciting time with innovative developments in electromobility, autonomous drive and much more.
You will be part of a great team that is dedicated to Safety.
As an employee of the Volvo Group, you will be entitled to a great set of benefits, like occupational and Volvo company pension, collective and discounted personal insurances, profit sharing and bonus, and more.


We are looking forward to your application!


I will be happy to answer any questions you might have.
You can reach me at:
Phone: +46 76 55 34 159
LinkedIn: linkedin.com/in/stefanandersson2


Stay safe.


Best regards Stefan Andersson, Product Safety Director


#LI-DNI

Ansök nu

Security Coordinator – Volvo Group Connected Solutions

Säkerhetschef
Läs mer Jul 6
Do you want to be part of a global organization leading the development of the Volvo Group’s connected services and solutions? For us “connected for efficiency, sustainability and safety” is much more than a tag-line. If this sounds interesting to you, keep on Reading.

At Volvo Group Connected Solutions, we work at the forefront of connectivity with data from more than 1 000 000 Volvo Group customer assets. Together with customers, partners and the Volvo Group we create real value, not only for our customers but also for society at large.


We are now looking for a Security Coordinator to further strengthen the Cyber Security function and information security practices at Connected Solutions.

This is us, your new colleagues
Enterprise Architecture at Volvo Group Connected Solutions works to enable a common direction making sure that we have optimal architecture and technology solutions in place in the area of connectivity to drive value for Volvo Group and our customers. One of our main tasks is to lead and continuously improve the area of Cyber Security at Connected Solutions to proactively reduce business risks from security related events. We bring people, processes and Technology together to protect against digital attacks and the constantly evolving nature of Security risks.

The role
As a Security Coordinator at Connected Solutions you will work cross functional within Volvo Group Connected Solutions and other parts of Volvo Group. You will get the opportunity to further strengthen the Cyber Security function and information security practices at Connected Solutions. Our scope is wide and stretches from security strategies to penetration testing and forensics work.

Your profile
We like to see that you have experience in areas such as development of governance frameworks, threat analysis and risk assessments, security design and architecture in cloud and hybrid infrastructure environments, cryptography, security auditing, incident & response, crisis management and forensic investigations. Preferably you have been working in an agile delivery environment with DevSecOps and if you also have penetration testing skills then this is a bonus. You will be part of a professional security network at the Volvo Group, getting the chance to exchange ideas and solutions with skilled peers on a regular basis.

Who are you?
We believe that you have operational experience from working in a global business environment. Strong analytical and critical thinking skills, personal credibility, integrity and creativity are crucial personal characteristics. You are a social person with strong relationship capabilities, have good communication skills and enjoy working with others in flexible team constellations. You are a doer, driver and a motivator for the entire organization. You have a passion for business, technology and information security.

You have a Bachelor’s degree or equivalent as the basis for your career. Working proficiency in the English and Swedish (merit) languages, speech and writing, is a requirement. The successful candidate will have shown a winning attitude and great persona in combination with a strong track record and references.


We are continuously evaluating candidates and look forward to receiving your application.


Welcome to the heart of connectivity at Volvo Group Connected Solutions!


For more information please contact:
Tobias Sternvik, Director Enterprise Architecture, +46 73 9026261

Ansök nu

Säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef till Räddningstjänsten Storgötebo

Säkerhetschef
Läs mer Jul 27
Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv. Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett samhällsviktigt uppdrag? Är du van att hantera säkerhetsfrågor och tycker att det låter spännande att leda Räddningstjänstens säkerhetsarbete in i framtiden? Har du dessutom stor erfarenhet av samarbeten i olika former? Då har vi kanske en plats för dig på en utvecklande arbetsplats.

Som säkerhetschef hos oss arbetar du brett med säkerhetsfrågor. Du kommer ansvara för att ta fram och implementera riktlinjer och rutiner, upprätta och fastställa säkerhetsanalyser, identifiera och implementera säkerhetsskyddsåtgärder. Du kommer också arbeta med uppföljning och följa samhällets förändrade hotbild. Du kommer även att ha en roll som samverkande part inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet.

Som person är du strukturerad, med hög initiativförmåga att hitta lösningar och nå mål. Du har en god samarbetsförmåga och trivs såväl med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra. Det är viktigt att du har en analytisk förmåga vilket innebär att kunna se strukturer och sammanhang men det är också en kommunikativ roll där det är viktigt att du är både pedagogisk och kommunikativ för att nå fram till mottagaren.


KVALIFIKATIONER
• högskoleexamen inom säkerhetsområdet eller motsvarande enligt vår bedömning
• minst 5 års relevant erfarenhet inom systematisk säkerhetsarbete
• utbildning eller motsvarande erfarenhet inom säkerhetsskydd
• kunskaper inom informationssäkerhet, krisberedskap, fysisk säkerhet och personsäkerhet
• erfarenhet av att ha drivit utveckling inom ditt arbetsområde både självständigt och tillsammans med andra aktörer
• B-körkort.

Vi ser även gärna att du har
• tidigare erfarenhet av strategiskt arbete inom samhällsviktig verksamhet.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig så berättar vi!


ÖVRIGT
Tjänsten är heltid på dagtid (40 timmar/vecka). Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy och i samarbete med vår företagshälsa, liksom ett säkerhetssamtal då tjänsten är säkerhetsklassad. Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.

De som går vidare i vår urvalsprocess kommer att göra arbetspsykologiska tester under perioden 20-24 augusti. Intervjuer är planerade 25-27 augusti.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Mar 30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Tjänsten säkerhetschef är placerad vid Fastighets- och serviceenheten, där kompetens samlas inom en rad olika områden. Tillsammans erbjuder enheten expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. Vid enheten arbetar ca 300 personer.  

Arbetsuppgifter
Säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv och verksamhetens behov omfattande fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, kris-och kontinuitetsplanering samt försäkringsfrågor. 

I arbetet som säkerhetschef leder, utvecklar och samordnar du universitets arbete, rutiner och styrning för fysisk säkerhet samt kris- och kontinuitetsplanering. Tillsammans med universitetsdirektören leder du universitetets centrala krisledningsgrupp. I strategiska frågor rapporterar säkerhetschefen direkt till rektor och universitetsledning och de operativa frågorna kring fysisk säkerhet bedrivs i linjen utifrån rollen som sektionschef inom fastighets- och serviceenheten. Inom enheten pågår ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra våra processer och gå mot en processorienterad organisation.
 
Säkerhetschefen arbetar övergripande som stöd till fakulteter/institutioner och motsvarande i risk- och säkerhetsfrågor. Det ingår i ditt uppdrag att arbeta tillsammans med verksamhetsansvariga inom hela universitetet. Som säkerhetschef är du drivande och ansvarig för hela säkerhetsprocessen som du leder med hjälp av en säkerhetsfunktion bestående av säkerhetsingenjör, informationssäkerhetssamordnare och säkerhetssamordnare samt lokalt placerade säkerhetsgrupper. Du har övergripande verksamhets- och personalansvar för sektionen samt leder, planerar och följer upp verksamheten i relation till övergripande strategier, mål, handlingsplaner och aktiviteter.

I rollen ingår att delta i enhetens planerings- och budgetarbete liksom i universitetsgemensamma utvecklingsprojekt. Du genomför omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet och samverkar med externa parter. Säkerhetschefen har även rollen som säkerhetsskyddschef, samt regelbunden beredskapstjänstgöring. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarig. Du har flerårig erfarenhet av säkerhetschefsarbete i en större organisation. Du har dokumenterad erfarenhet av:


• att arbeta systematiskt med verksamhetsskydds- och säkerhetsskyddsarbete, riskanalyser och säkerhetsutredningar.
• arbete med ledning, samordning och administration i större organisation samt kunskap och erfarenhet inom riskmanagement, säkerhetsjuridik, informationssäkerhet, kris- och katastrofledning.
• att skapa, förankra och implementera policy, regler och riktlinjer för säkerhetsområdet i en större organisation. 

Dessutom ska du visa på god analytisk förmåga och kunna bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ samt planera och genomföra utbildningar och övningar. 

Det är meriterande om du har utbildning som säkerhetsskyddschef, erfarenhet av arbete på en myndighet eller annan offentlig verksamhet samt erfarenhet av att utveckla och driva arbete inom informationssäkerhet.

Du är utåtriktad, lyhörd med god integritet och har förmåga att få gehör för dina idéer.  
Du har ett konsultativt arbetssätt och är initiativrik, mål- och resultatinriktad, har serviceanda och förmåga att skapa förtroende. Du har lätt att samarbeta och förmåga att etablera och vidmakthålla goda kontakter på olika nivåer både internt och externt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
För att upprätthålla rollen som säkerhetsskyddschef krävs svenskt medborgarskap, samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Tillsvidareanställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Anställningen är på heltid. Individuell lönesättning tillämpas. OBS! För information om fackliga företrädare och kontaktuppgifter, se fullständig annons: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-20


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Dec 15
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!


Ett viktigt uppdrag i en samhällskritisk verksamhet

Som vår säkerhetschef/säkerhetsskyddschef kommer du att ha ett övergripande strategiskt ansvar för Göteborg Energi koncernens samtliga säkerhetsfrågor och rapporterar direkt till VD. Du bidrar till att Göteborg Energis verksamheter har en hög lagefterlevnad inom exempelvis säkerhet, brandsskydd och säkerhetsskydd. Uppdraget innebär att utveckla verksamhet och arbetssätt i bolaget utifrån en strategisk nivå. Detta innebär bl a att leda, samordna och följa upp koncernens arbete avseende fysiskt skydd, brandskyddsarbete, krisberedskap, civilt försvar, medarbetarskydd, riskhantering mm. Omvärldsbevakning inom sakområdet är också en del av arbetet. 

Utöver detta kommer du att ta fram övergripande styr- och stöddokument, stödja och ge råd, genomföra utbildningar och övningar samt samverka med olika intressenter.

Din kompetens - vår framgång

Utifrån Göteborgs Energis komplexitet och storlek är det önskvärt att du har mångårig dokumenterad erfarenhet av att verka på strategisk nivå i komplexa och stora organisationer. Det är meriterande om du även har arbetat med operativt säkerhetsarbete samt erfarenhet av arbete i varierande verksamheter då detta speglar Göteborgs Energis verksamhet. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom försäkringsområdet gällande egendomsförsäkring, riskhantering och förebyggande arbete (Loss Prevention). Grundläggande kunskap om brandrisker inom liknande verksamhet som Göteborg Energi bedriver, exempelvis inom industri.

Då funktionen är kompetensstöd till verksamheten i säkerhetsfrågor kopplat till fysiskt skydd, tillträde och säkerhet i byggnader, säkerhetsskydd etc ser vi gärna att du har en teknisk förståelse och erfarenhet från att hantera och förstå system såsom kamerasystem, passersystem och brandlarmanläggningar.

Du trivs med uppgifter där din analytiska förmåga kommer till sin rätt. Du kommunicerar tydligt och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du ser och agerar utifrån ett helhetsperspektiv. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller kompetens som vi bedömer lika värdefull. Du har en gedigen erfarenhet från en ledande roll inom säkerhet.

Befattningen är säkerhetsklassad, vilket för anställning kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.

Som anställd hos oss på Göteborg Energi kan du räkna med en arbetsplats som är både trygg och utvecklande. Vi har förmåner som speglar det företag vi är och uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du ?na möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på goteborgenergi.se/jobbamedoss .

Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Service- och säkerhetschef med IT- kompetens

Säkerhetschef
Läs mer Dec 11
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarna 


 
Hovrätten för västra Sverige söker en service- och säkerhetschef med IT-kompetens

Tycker du om att leda andra, leverera service med hög kvalitet, dela med dig av din IT-kompetens och har du erfarenhet av säkerhetsarbete? Är du dessutom intresserad av att arbeta med säkerhet i domstol? Då är detta arbetet för dig! Till hovrättens service- och säkerhetsenhet söker vi en ledare med stort engagemang för ledarskap, service, IT, och säkerhet.

Arbetsuppgifterna är av såväl strategisk, operativ som administrativ karaktär.

Arbetet innebär
Som service- och säkerhetschef ansvarar du för hovrättens strategiska och operativa säkerhetsarbete samt för hovrättens lokaler. Gruppen du ska leda består av sex expeditionsvakter, vilka även är ordningsvakter. Tillsammans med din grupp ska du säkerställa att medarbetare och besökare blir väl bemötta, får god service och att alla är trygga i domstolens lokaler.

Arbetet som ledare innebär bland annat att du planerar och fördelar det operativa arbetet för dina medarbetare samt håller medarbetarsamtal och lönesamtal.

Arbetet på enheten består till stor del av dagligt säkerhetsarbete såsom säkerhetskontroller, incidentrapportering och planering av säkerhetsarrangemang vid rättegångar. Enheten ansvarar också för löpande intern service av till exempel teknik- och IT-support, larm och passersystem, teknik i förhandlingssalarna, enklare fastighetsunderhåll, materialinköp, posthantering med mera. Du kommer också själv att arbeta som expeditions- och ordningsvakt.

Det strategiska säkerhetsarbetet innebär bland annat att du ska ansvara för säkerhetsskydd, det systematiska brandskyddsarbetet samt uppdatering och utveckling av styrdokument och rutiner. Du ska även samarbeta med andra aktörer inom säkerhetsområdet, exempelvis Polismyndigheten och Domstolsverket.

Utöver ansvaret att leda service- och säkerhetsenheten är du en del av den administrativa avdelningens ledningsgrupp och bidrar till hovrättens verksamhetsutveckling. Du har hovrättens administrativa direktör som din närmaste chef.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:

- fullgjord gymnasieutbildning, gärna med praktisk eller teknisk inriktning
- erfarenhet av arbetsledning
- mycket hög IT- och teknikkompetens
- relevant erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis fastighetsservice, säkerhet, serviceteknik, och vaktmästeri
- mycket gott omdöme
- mycket god förmåga att förstå och uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- god förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska.

För att lyckas i rollen behöver du vara en social person med god samarbetsförmåga som tycker om att ge service i såväl stort som smått. Du har ett prestigelöst förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och god förmåga att samverka och kommunicera med medarbetare, leverantörer och allmänheten. Du har lätt för att engagera andra och skapa trygghet och vara ett föredöme för gruppen. I övrigt är du tydlig, stabil och har god självinsikt med förmåga att utveckla ditt ansvarområde och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare.

För tjänsten behövs ett ordningsvaktsförordnande. Saknar du det, ställer vi som krav att du genomgår och slutför ordningsvaktsutbildningen snarast möjligt efter anställningsstart. Vi bistår med det praktiska kring detta.

Du måste alltså uppfylla kraven som ställs för ett ordningsvaktsförordnande vid ansökan. För kravspecifikation se här:

https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/krav-for-att-bli-ordningsvakt/

Meriterande för tjänsten kan vara:

- annan utbildning som är relevant för tjänsten
- giltigt ordningsvaktsförordnande
- utbildning för tjänstgöring vid säkerhetskontroll i domstol
- erfarenhet av arbete inom domstol.

Dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet för anställningen – särskilt vad gäller omdöme – är avgörande. Personlighets- och problemlösningstester kommer att ingå som en del i urvalsprocessen.

Viktigt om din ansökan!

För att vi ska kunna bedöma din ansökan behöver du göra följande:

- ange i ditt personliga brev vad som lockar med anställningen och vad du vill bidra med
- bifoga betyg/intyg som styrker efterfrågad gymnasiekompetens
- bifoga betyg/intyg som styrker eventuell ytterligare relevant utbildning
- specificera din arbetslivserfarenhet.

Om Hovrätten för västra Sverige


Hovrätten för Västra Sverige är den näst störst av landets sex hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen har fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar cirka120 personer. Hovrätten har lokaler i centrala Göteborg.

För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Service- och säkerhetschef med IT- kompetens

Säkerhetschef
Läs mer Dec 11
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarna 


 
Hovrätten för Västra Sverige är den näst störst av landets sex hovrätter.

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen har fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar cirka120 personer. Hovrätten har lokaler i centrala Göteborg.

Hovrätten för västra Sverige söker en service- och säkerhetschef med IT-kompetens

Tycker du om att leda andra, leverera service med hög kvalitet, dela med dig av din IT-kompetens och har du erfarenhet av säkerhetsarbete? Är du dessutom intresserad av att arbeta med säkerhet i domstol? Då är detta arbetet för dig! Till hovrättens service- och säkerhetsenhet söker vi en ledare med stort engagemang för ledarskap, service, IT, och säkerhet. Arbetsuppgifterna är av såväl strategisk, operativ som administrativ karaktär.

Arbetet innebär
Som service- och säkerhetschef ansvarar du för hovrättens strategiska och operativa säkerhetsarbete samt för hovrättens lokaler. Gruppen du ska leda består av sex expeditionsvakter, vilka även är ordningsvakter. Tillsammans med din grupp ska du säkerställa att medarbetare och besökare blir väl bemötta, får god service och att alla är trygga i domstolens lokaler.

Arbetet som ledare innebär bland annat att du planerar och fördelar det operativa arbetet för dina medarbetare samt håller medarbetarsamtal och lönesamtal.

Arbetet på enheten består till stor del av dagligt säkerhetsarbete såsom säkerhetskontroller, incidentrapportering och planering av säkerhetsarrangemang vid rättegångar. Enheten ansvarar också för löpande intern service av till exempel teknik- och IT-support, larm och passersystem, teknik i förhandlingssalarna, enklare fastighetsunderhåll, materialinköp, posthantering med mera. Du kommer också själv att arbeta som expeditions- och ordningsvakt.

Det strategiska säkerhetsarbetet innebär bland annat att du ska ansvara för säkerhetsskydd, det systematiska brandskyddsarbetet samt uppdatering och utveckling av styrdokument och rutiner. Du ska även samarbeta med andra aktörer inom säkerhetsområdet, exempelvis Polismyndigheten och Domstolsverket.

Utöver ansvaret att leda service- och säkerhetsenheten är du en del av den administrativa avdelningens ledningsgrupp och bidrar till hovrättens verksamhetsutveckling. Du har hovrättens administrativa direktör som din närmaste chef.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:

- fullgjord gymnasieutbildning, gärna med praktisk eller teknisk inriktning
- erfarenhet av arbetsledning
- mycket hög IT- och teknikkompetens
- relevant erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis fastighetsservice, säkerhet, serviceteknik, och vaktmästeri
- mycket gott omdöme
- mycket god förmåga att förstå och uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- god förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska.

För att lyckas i rollen behöver du vara en social person med god samarbetsförmåga som tycker om att ge service i såväl stort som smått. Du har ett prestigelöst förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och god förmåga att samverka och kommunicera med medarbetare, leverantörer och allmänheten. Du har lätt för att engagera andra och skapa trygghet och vara ett föredöme för gruppen. I övrigt är du tydlig, stabil och har god självinsikt med förmåga att utveckla ditt ansvarområde och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare.

För tjänsten behövs ett ordningsvaktsförordnande. Saknar du det, ställer vi som krav att du genomgår och slutför ordningsvaktsutbildningen snarast möjligt efter anställningsstart. Vi bistår med det praktiska kring detta.

Du måste alltså uppfylla kraven som ställs för ett ordningsvaktsförordnande vid ansökan. För kravspecifikation se här:

https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/krav-for-att-bli-ordningsvakt/

Meriterande för tjänsten kan vara:

- annan utbildning som är relevant för tjänsten
- giltigt ordningsvaktsförordnande
- utbildning för tjänstgöring vid säkerhetskontroll i domstol
- erfarenhet av arbete inom domstol.

Dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet för anställningen – särskilt vad gäller omdöme – är avgörande. Personlighets- och problemlösningstester kommer att ingå som en del i urvalsprocessen.

Viktigt om din ansökan!

För att vi ska kunna bedöma din ansökan behöver du göra följande:

- ange i ditt personliga brev vad som lockar med anställningen och vad du vill bidra med
- bifoga betyg/intyg som styrker efterfrågad gymnasiekompetens
- bifoga betyg/intyg som styrker eventuell ytterligare relevant utbildning
- specificera din arbetslivserfarenhet.

 

För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Vill du bli vår nya säkerhetschef?

Säkerhetschef
Läs mer Dec 11
Bostadsbolaget är Göteborgs första allmännyttiga bostadsföretag. Vi bildades 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. Mycket har hänt sedan dess men uppgiften är densamma. Vi har över 24 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Som ett av Sveriges största bostadsföretag är vi en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Bostadsbolagets verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Vi tror också att det går alldeles utmärkt att förena arbetsliv och privatliv. Med det menar vi att vi vill att du ska må bra både hemma och på jobbet. Vi erbjuder därför bra friskvårdsförmåner, flexibla arbetstider, kostförmån och bra reseförmåner.

Varje dag arbetar våra cirka 340 medarbetare för att leverera goda hem och service i toppklass till våra hyresgäster. Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en säkerhetschef som ska ansvara för Bostadsbolagets arbete med personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.

Om jobbet
Som säkerhetschef hos oss har du en nyckelroll med uppdraget att forma en god säkerhetskultur i organisationen. Bostadsbolaget äger och förvaltar bostäder i alla delar av Göteborg, bland annat i några av Göteborgs så kallade särskilt utsatta områden. I dessa områden är vårt breda samhällsuppdrag extra viktigt för att lyckas utveckla områdena i en positiv riktning och nå Göteborgs Stads mål om att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i Göteborg 2025. Ett arbete där säkerhetschefens roll och närhet till verksamheten är mycket viktig.

Rollen som säkerhetschef är både strategisk och operativ och du är specialiststöd i alla typer av säkerhetsrelaterade frågor kopplat till vår verksamhet. I säkerhetsarbetet ingår ansvar för personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap. I rollen ingår även befogenhet att vara drivande, hålla ihop, initiera och genom stöd och uppföljning utveckla Bostadsbolagets säkerhetsarbete. Detta sker bland annat genom att bevaka och delta i interna och externa nätverk samt bidra till utveckling inom ovan nämnda områden.

Arbetet innebär också att skapa och implementera rutiner, följa upp styrdokument och policys samt att analysera, leda och stötta i säkerhetsfrågor i olika projekt. För att lyckas med detta är samverkan ett nyckelord. Du representerar Bostadsbolaget i Framtidenkoncernen säkerhetsråd vars syfte är att byta erfarenheter, utveckla och förankra koncerngemensamma säkerhetsfrågor.

Inom ditt ansvarsområde som säkerhetschef ingår även personal- och arbetsmiljöansvar. Som Säkerhetschef rapporterar du löpande till bolagets ledningsgrupp. Du är placerad på Bostadsbolagets kontor i centrala Göteborg.

KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning och en gedigen erfarenhet från en ledande roll inom säkerhet och trygghet. Du har erfarenhet inom krisberedskap samt kunskap om lagstiftning gällande säkerhet, risk- och sårbarhetsanalys.

Du är strategisk, målinriktad och pedagogisk och har en mycket god förmåga att hantera dina arbetsuppgifter med stor integritet. Du är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta med andra och du har ett strukturerat arbetssätt.

Då verksamheten i sig kan vara händelsestyrd, är det viktigt att du är flexibel och anpassningsbar till den aktuella situationen. Genom ditt engagemang och din delaktighet skapar du resultat tillsammans med andra.

Din ansökan
Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande kommer att göra urval och kalla till intervjuer. Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken nedan.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta vår Affärsutvecklingschef Gunnel Lundegren på telefon 031-7315072.

Ansök nu

Trafiksäkerhetschef sökes av Göteborgs Spårvägar

Säkerhetschef
Läs mer Sep 18
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvagnsresa i världsklass?

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som vill bli enhetschef för Göteborgs Spårvägars trafiksäkerhetsenhet!

Trafiksäkerhetsenheten ingår i avdelningen Säkerhet, Kvalitet, IT och Projekt. Avdelningen har uppdraget att utveckla och stödja hela verksamheten inom områdena säkerhet, trafiksäkerhet, kvalitet, verksamhetsutveckling, IT och projekt. Vi är cirka 40 medarbetare som driver utvecklingen för ökad säkerhetsmedvetenhet och effektivare arbetssätt. Vår verksamhet är placerad vid Rantorget.

Göteborgs Spårvägar är inne i en intensiv utvecklingsfas där modernisering, effektivisering samt förbättring av styrning och ledning står i fokus. Som trafiksäkerhetschef kommer du att leda, driva utvecklings- och förändringsarbete och följa upp arbetet på vår trafiksäkerhetsenhet som består av fem medarbetare. Du har fullt mål-, resultat-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för enheten och rapporterar till avdelningschef Säkerhet, Kvalitet, IT och Projekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Förvalta och utveckla Göteborgs Spårvägars säkerhetsstyrningssystem inom trafiksäkerhet
• Säkerställa att ett tydligt regelverk/riktlinjer tillsammans med uppföljnings- och utvecklingsstöd finns på plats och fungerar enligt gällande författning
• Säkerställa implementering och efterlevnad av regelverkskrav
• Kontinuerligt genomföra revisioner, uppföljningar, riskanalyser och sammanställningar
• Hantera och godkänna riskanalyser samt förändringsförslag avseende trafiksäkerhet
• Etablera fungerande arbetssätt och stärka samarbetet med interna och externa intressenter
• Ansvara för utredning och uppföljning av säkerhetsmässiga händelser
• Utgöra kontaktyta gentemot myndigheter
• Bevaka och besluta i säkerhetskritiska operationella frågor inom spårbunden verksamhet
• Ansvara för interna revisioner inom trafiksäkerhet
• Driva ett proaktivt trafiksäkerhetsarbete inom bolaget
• Utgöra specialistkompetens för tillståndsansvariga
• Delta vid avdelningens samt bolagets ledningsgruppsmöten för samverkan med övriga chefer och avdelningar

KVALIFIKATIONER
• Relevant eftergymnasial utbildning inom trafiksäkerhet alternativt dokumenterad erfarenhet som trafiksäkerhetschef eller motsvarande befattning
• Erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsstyrning
• Chefserfarenhet
• Körkort med lägst behörighet B och avklarad prövotid
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Meriterande
• Erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete inom spårtrafik
• Erfarenhet av processorienterat arbetssätt
• Erfarenhet av revisionsarbete
• Erfarenhet av olycksutredningar
• Erfarenhet av godkännande av tekniska system
• Erfarenhet av mediakontakt
• Erfarenhet av arbete i ledande befattning inom offentlig verksamhet

Vi söker dig som ser möjligheter i förändring och har förmåga att såväl motivera andra till förändring som att konstruktivt möta kritik mot förändring. Du är en kommunikativ ledare med god förmåga att organisera, leda, styra, motivera, entusiasmera och påverka andra. Tjänsten innefattar många sociala kontaktytor varför du behöver se vikten av ett gott samarbete, vara socialt säker och en god relationsbyggare mot resten av organisationen med förmåga att skapa kontaktnät med de chefer som äger olika säkerhetsutmaningar.

För anställning krävs hälsogodkännande enligt TSFS 2019:113 samt godkänt drogtest.

Beredskap kommer att ingå i tjänsten.

Göteborgs Spårvägar använder sig av webbaserad arbetspsykologisk testning i rekryteringsprocessen, var därför extra observant på din e-post då det är så vi kontaktar dig.

ÖVRIGT
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, www.offentligajobb.se

Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal.

http://www.goteborgssparvagar.se/

Ansök nu

Informationssäkerhetschef (CISO)

Säkerhetschef
Läs mer Sep 9
Behovet av god informationssäkerhet ökar allt mer i alla typer av verksamheter.

Informationssäkerheten blir allt mer prioriterad och nya krav och förväntningar i omvärlden ställer ytterligare krav på verksamheternas säkerhetsorganisation och arbete med informationssäkerhet. Vi söker nu därför dig som vill vara med och forma morgondagens informationssäkerhet inom RISE.

Vi söker en CISO som tillsammans med övriga anställda på Säkerhetsfunktionen ska arbeta mot en god informationssäkerhet inom hela RISE. Säkerhetsfunktionen arbetar i huvudsak strategiskt och övergripande, men utgör även en stödfunktion för RISE alla verksamheter avseende såväl säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, krisberedskap, bevakningsfrågor, brottsförebyggande arbete samt informationssäkerhet.

Om rollen
I rollen som CISO hanterar och samordnar du löpande aktuella informationssäkerhetsfrågor inom RISE alla verksamheter. Att verka för ökad kunskap inom området, t.ex. genom stöd, rådgivning, och utbildning är centralt för arbetet.

Du ansvarar för att bedriva ett långsiktigt arbete utifrån operativa, taktiska och strategiska aspekter. I detta arbete har du det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna informationssäkerheten inom RISE. Detta görs bl a genom tydliga processer, rutiner och policys som du ska vara en del av vid implementeringen.

Du har det formella uppdraget att etablera och upprätthålla ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Du kommer ha ett nära samarbete med RISE Dataskyddsombud och ingå i RISE Dataskyddsgrupp.

Placeringsort för tjänsten är Göteborg. Vissa resor förekommer eftersom RISE finns på flera orter i landet.

Vem är du?
Du har en relevant akademisk utbildning med inriktning mot informationssäkerhet eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga. Du har flera års erfarenhet av riskhantering och informationssäkerhetsarbete, vilket du kan ha fått i olika roller som t.ex. konsult, revisor, informationssäkerhetschef eller andra befattningar med digital risk och informationssäkerhet som huvudfokus. Din erfarenhet av informationssäkerhetsarbete är kopplat till standarderna i ISO/IEC 27000-serien, och du har vana av att leda och styra projekt. Vidare är din förståelse för arbete med verksamhetsrisker ur ett strategiskt perspektiv väl grundad, och du har lätt för att kommunicera och samarbeta med olika intressenter. Körkort med lägst behörighet B är ett krav.

Det är meriterande om du är certifierad inom CISO, CISSP eller CISM och du bör ha goda kunskaper om de olika lagar som berör området informationssäkerhet. Kunskap om eller erfarenheter av verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen är meriterande.

För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du är driven och kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du utstrålar trygghet och stabilitet och anpassar din kommunikation till situation och målgrupp. Vidare uttrycker du dig välformulerat och tydligt i skrift samt har goda kunskaper i engelska. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Är vi rätt för varandra?
Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Välkommen med din ansökan!
För frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Jörgen Svensson, +46 73 063 17 17. Sista ansökningsdag är den 11 oktober 2020. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass ingår därför säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen i processen innan anställning.

Våra fackliga representanter är: Lazaros Tsantaridis 010-516 62 21 och Linda Ikatti, 010-516 51 61.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling.

Informationssäkerhetschef, informationssäkerhet, CISO, riskhantering, RISE, Göteborg


RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.

Ansök nu

Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef- Flexibel placering

Säkerhetschef
Läs mer Jun 16
Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation med målet att ”Tillsammans bli Sveriges säkraste arbetsplats”, med avseende på arbetsmiljön.

Vill du bli en del av ett spännande team?

Din roll som Säkerhetschef
Säkerhetschefen ansvarar för att, genom ett systematiskt arbetssätt, samverka till omvärldens och VSN-lednings krav inom säkerhetsområdet. Du följer upp krav och efterlevnad samt är ansvarig för området säkerhet i vårat ledningssystem. Du innehar även rollen som Säkerhetsskyddschef där du är bolagets kontaktperson i säkerhetsskyddsfrågor gentemot våra kunder .
När det gäller omvärldens krav läggs stor vikt vid lagefterlevnad/myndighetskrav, krav från Vattenfall AB samt kundernas krav och förväntningar.
I kraven från VSN-ledning ingår att säkerställa att vi har ett systematiskt säkerhetsarbete, som stöds genom vårt ledningssystem SIKAM. Det finns en förväntan från VSN-ledning att vi hela tiden utvecklar oss inom säkerhetsområdet så och att vi arbetar”säkerhetseffektivt”.
Dina ansvarsområden är fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Du har en kollega som ansvarar för IT- och informationssäkerhet.

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
• Är VSN:s representant i säkerhetsfrågor samt leder säkerhetsarbetet internt på VSN.
• Ansvarar för att rutiner och arbetssätt finns för att följa lagar/myndighetskrav inom säkerhetsområdet.
• Ansvarar för att krav från Vattenfall AB omhändertagits i vårt säkerhetsarbete.
• Ansvarar för området säkerhet i vårat ledningssystemet
• Stöttar linjeverksamheten i implementering av säkerhetskrav.
• Ansvarar för uppföljning av säkerhetsledningssystemets och säkerhetsstyrningens resultat bland annat genom interna revisioner.
• Ansvarar för säkerhets delen vid externa revisioner hos underleverantörer
• Ansvarar för att årligen upprätta en Verksamhetsplan Säkerhet samt uppföljning av denna.
• Ansvarar för hanteringen av säkerhetsincidenter/-avvikelser/-observationer, samt tillser att åtgärder genomförs och att ett lärande åstadkoms.
• Stöttar linjeverksamheten i den dagliga verksamheten samt i dialogen med kund.
• Ansvarar för relationerna med de leverantörer som VSN nyttjar inom säkerhetsområdet, t ex bevakningsföretag.
• Vara VSN:s kontaktperson vid säkerhetsskyddsavtal
• Deltar i rekryteringsprocessen gällande säkerhetsprövning
Säkerhetschefen har stort delegerat eget ansvar och rapporterar till chef för HSSEQ


Dina kvalifikationer
Du har en passande akademisk utbildning i botten samt en god utbildning inom säkerhetsområdet, typ ”Diplomerad säkerhetschef”, eller liknande.
Du har även några års dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete.
Erfarenhet av att hantera säkerhetsprövningar och säkerhetsskyddsavtal är meriterande, samt att du har god kännedom om säkerhetsskyddslagen och omvärldsbevakning.
Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad, systematisk och kommunikativ med ett starkt engagemang för säkerhetsfrågor. Du är en prestigelös och lyhörd lagspelare med ett stort intresse för arbetsmiljö där du verkar för att ”gränsen” mellan Security och Safety hanteras bra.
Du inspirerar och driver dina ansvarsområden och frågor självständigt och målmedvetet utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv. Du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska.
B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.


Stationeringsort: Flexibel

Mer information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Lars Hedenskog 070-347 39 52 För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Teri-Anne Brink 073 432 10 61.
Fackliga representanter för denna tjänst är Dennis Krantz Unionen, Robert Lönnqvist SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar bakgrundskontroll, registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

För oss är det viktigt att du delar vår värderingar att vara aktiv, öppen, positiv samt inom arbetsmiljö och säkerhet tar stort ansvar för våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande.
Känns detta som ett jobb för dig?

Vi ser fram emot din ansökan senast 12:e juli 2020!

Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Bland våra kunder hittar du nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 2000 medarbetare på ett 90-tal orter. Våra verksamhetsområden är byggnation - underhåll - konsulttjänster. Läs mer på www.vattenfallservices.se
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!

Följ oss gärna
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – Vattenfallservices

Ansök nu

Operation Security Manager

Säkerhetschef
Läs mer Aug 6
Casino Cosmopol är Sveriges enda riktiga casino och ett dotterbolag till Svenska Spel. Vi ska, med fokus på ansvar, skapa upplevelser i världsklass med gästen i centrum. För att överträffa gästernas förväntningar har alla medarbetare casinots servicekoncept, Creating Memories, till sin hjälp och ledstjärna.
Om du vill träffa människor från hela världen och vara en del av en stark gemenskap, kan Casino Cosmopol erbjuda en unik kombination av spänning på jobbet och trygghet i anställningen.

Göteborg
Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 6/9 2019

Ett helt ovanligt jobb
Vill du bli en del av en spännande värld i ett hus som aldrig sover? Välkommen till Casino Cosmopol – en helt ovanlig arbetsplats. Med stort fokus på ansvar får du tillsammans med oss möjlighet att bjuda våra gäster på minnesvärda upplevelser.

Du – en nyckelperson
Som Operation Security Manager (OSM) på Casino Cosmopol i Göteborg kommer du tillhöra en grupp om fyra OSM och ni rapporterar till säkerhetschefen. I din roll är din huvuduppgift är att samordna det operativa säkerhetsarbetet på casinot och du har personalansvar för Floor Security och Ordningsvakter. Dina ansvarsområden kommer bland annat vara att:

• Säkerställa att ordningsregler efterlevs och ordningsstörningar förebyggs
• Genomföra interna utredningar som rör säkerheten
• Leda nödlägesorganisationen enligt nödlägesplan
• Registrera och följa upp incidenter
• Genomföra säkerhetskontroller och intervjuer
• Administrera och kontrollera casinots säkerhetssystem såsom inbrotts- och brandlarm samt passer- och nyckelsystem


Vi söker dig som

• Har ett stort intresse för människor och är samarbetsvillig
• Har förmågan att anpassa ditt budskap baserat på mottagaren samt förstår människors olika sinnesstämningar
• Är lösningsorienterad såväl som beslutsam
• Trivs att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt
• Har hög integritet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har god datorvana och är van vid incidentrapportering


Dina erfarenheter
Du har genomförd gymnasieexamen och gärna någon form av påbyggnad inom t ex säkerhet eller ledarskap. Du är mycket väl förtrogen med säkerhets- och utredningsarbete eller räddningstjänst. Din erfarenhet av ledarskap har du fått antingen från en arbetsgivarroll eller från att ha lett säkerhetspersonal i drift.

Vårt erbjudande
Hos oss kan du vänta dig ett spännande arbete hos en trygg arbetsgivare som värnar om dig, och ger bra anställningsvillkor och förmåner.

Våra casinon är som världen utanför – fyllda av människor från världens alla hörn, med olika bakgrund, kultur, språk och erfarenheter. För att trivas i vår gemenskap förutsätter vi att du är lika öppen och inkluderande som vi på Casino Cosmopol är.

Vi har öppet sön-tors kl. 11:30-03:00 samt fre-lör kl. 11:30-05:00, varje dag, året om. Det innebär att du jobbar varierande arbetstider, med fokus på natt och helg.

Vill du bli en av oss?
Fyll i formuläret nedan, bifoga cv och personligt brev. Vidare ber vi dig att så snart som möjligt genomföra de test som du får till din mail i samband med att du skickat in din ansökan. Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi värdesätter trygghet och därför genomgår alla medarbetare en säkerhetsintervju innan anställning. Alla som arbetar hos oss måste vara 20 år fyllda.

Har du frågor?
Kontakta: Säkerhetschef Frida Stenqvist, frida.stenqvist@casinocosmopol.se. Vänligen observera att inga ansökningar tas emot via mail.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på heltid med start så snart som möjligt.

Om oss
Casino Cosmopol är Sveriges enda riktiga casino och ett dotterbolag till Svenska Spel. Vi ska, med fokus på ansvar, skapa minnesvärda upplevelser med gästen i centrum. För att överträffa gästernas förväntningar har alla medarbetare casinots servicekoncept, Creating Memories, till sin hjälp och ledstjärna.

Här kan du läsa mer om Casino Cosmopol: www.casinocosmopol.se

Ansök nu

Site Security Manager

Säkerhetschef
Läs mer Feb 26
We are people who want to make a difference.
Everything we do starts with people. It’s what makes us different from all other car companies. If you share our belief in the power of people and our passion for human-centric innovation, you will thrive together with brilliant, like-minded colleagues who are committed to making a true difference.

What´s in it for you?
Volvo Car Group Facility Management's (FM) mission is to enable a disturbance free operation and make life less complicated for all FM Customers and interested parties. FM has the overall responsibility for the delivery of Facility Management services within Volvo Car Group. FM incorporate management of user related services such as cleaning, catering and guarding and property related services such as real estate engineering, property maintenance and operation. FM is also responsible of a number of corporate functions and standards such as Corporate Security, Interior Guidelines and Technical Building Requirements. The team consists of about 80 employees and a large number of bought services. FM operates globally. FM Gothenburg is responsible for the entire FM delivery in Gothenburg and Hällered. The team in Gothenburg is about 12 people, real estate managers, specialists, project managers and similar. We also work a lot with consultants, for the time being about 30 people.

We are now looking for a Site Security Manager to join our team in Gothenburg!

The role is part of Regional Facility management and will coordinate and execute the operational security work on sites with multiple Business Functions to ensure a sufficient security level so that Volvo Cars interests are not obstructed.
The Site Security Manager reports to the Senior Local Facility manager in Gothenburg and reports dotted to the Chief Security Officer.

What you’ll do
In this role you will execute an integrated, long-term strategy for operational Security Management, and also develop local processes, instructions and guidelines within the area based on the demands in Volvo Cars Security and Crisis Directive and Instructions. You will educate, train and give support to the business on local security demands.

Yearly, you will perform security risk assessments and identify potential risks and deliver mitigation measures. This includes to advice and support to local management on security issues. Part of your responsibility is to lead and participate in site/local internal investigations on identified or reported incidents and vulnerabilities.

Key in this role will be to identify and recommend needed actions to reduce criminal activities against the company or its personnel. You will inform and educate personnel of security rules and routines and perform security inspections within site.
At VIP visits, management meetings and events connected to site related activities you will support the site management in security issues.

You will also:
* Develop site Security governance and provide necessary operational security support to the responsible Business entity.
* Support each business entity within the site to develop and maintain its own Security governance.
* Identify the right risk level of protection and propose protective measures.
* Secure that internal investigations are conducted in a timely manner and according to law, policies and routines.
* In corporation with Corporate Security assist local authorities in connection to investigations, proceedings and trials

Do you fit the profile?
To enjoy and succeed in the role, we see that you have high communication and presentation skills as well as a great interest in building good relationships. You need to be a self-driven person and have a high ability to take initiatives and cooperate cross functional along with an ability to develop and maintain networks. These skills will help you out as you will educate the organization in safety. It is of great importance that you have experience from working with security management and preventative safety work. You have analytical abilities and great skills for conducting security risk and treat analysis with good judgement. As you will work with people and sensitive information it is a requirement to have strong integrity. We want to be first class when it comes to next generation of digital tools and therefore we see that you have good knowledge about modern security technology.
We expect you to have relevant Academic degree / University or work experience.
Fluent in English and Swedish, written and spoken is preferable.

How to learn more and apply
For questions about the position please contact Jan Wikström, Senior Manager Facility Management GBG at jan.wikstrom.2@volvocars.com. For questions regarding the recruitment process, please contact recruiter Lisa Hallvin at lisa.hallvin@volvocars.com. We want your application at the latest March 19th 2019. Please note that applications via email will not be accepted.

Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future. Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we’re expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we’re on the lookout for new talent. We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars’ journey into the future.

#LI-TD1

Ansök nu

Säkerhetsexpert till Förvaret Kållered , Göteborg

Säkerhetschef
Läs mer Dec 18
Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Säkerhetsexpert till Förvaret Kållered, Göteborg

Beskrivning
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas.
Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Verksamheten ska utformas på ett rättssäkert, tryggt och värdigt sätt med människan i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som expert och säkerhetsansvarig arbetar du i grunden med förvarsenhetens totala säkerhet och driver det operativa arbetet av säkerhetsrelaterade frågor framåt vid enheten. I arbetet ingår bl.a. att upprätta och revidera instruktioner/åtgärdsplaner samt leda, följa upp och dokumentera arbetet kring säkerheten i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även att analysera incidenter, utöva tillsyn, föreslå förebyggande åtgärder samt föredra säkerhetsbilden i olika mötessammanhang.

Vidare kan du bli utpekad som verksamhetsrepresentant gentemot leverantörer vid nyinstallationer och ombyggnationer vilket ställer krav på en teknisk förståelse och förmåga att företräda verksamhetens krav och önskemål.

Arbetet med utformningen av säkerhetssystemen bedrivs inom centrala arbetsgrupper där du kan bi en del eller företräda som referensperson.

I aktuell tjänst ingår även att utbilda övriga medarbetare inom förvarets säkerhetsområde. Vidare är du enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås/larm/passage, bevakning och brandskydd.

Du bidrar till förbättringsarbetet genom att du genomför analyser och uppföljningar inom samtliga områden och planerar åtgärder. Därutöver är du sektionschefens stöd i alla säkerhetsrelaterade frågor och arbetar med reinvesteringsplaner avseende säkerhetsutrustning och system.

Du arbetar självständigt och samverkar även direkt med företrädare för förvarsavdelningen. Inom ramen för tjänsten förekommer utredningsarbete, ofta kopplat till incidenter och onormala händelser.

Personliga kompetenser
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation.

Du är relationsskapande och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla parter. Du påminner och följer upp.

Som säkerhetsexpert förväntas du vara en förebild för verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Krav

• Erfarenhet av arbete med kvalificerat säkerhetsarbete, exempelvis säkerhetsarbete, utredning, analys och utvärdering inom myndighet, offentlig verksamhet eller säkerhetsbolag
• Utbildning med inriktning mot ordningshållning, utredning av incidenter och andra oönskade händelser och upprätthållande av säkerhet, eller annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet.
• Kunskap om samt erfarenhet av samtalsteknik, samtalsmetodik, ingripande, självskydd och nödvärn.
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• B-körkort


Meriter

• Högskoleutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med projekt eller tidsbegränsade uppdrag och utredningar i olika former
• Erfarenhet av ledarskap i svåra situationer.
• Utbildning i riskhantering och/eller säkerhet
• Erfarenhet av kontinuitetsplanering
• God kunskap gällande befintlig lagstiftning, såsom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc.
• Kunskap om regler och policys för säkerhetsarbete
• Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö


Övrigt
Resor förekommer i tjänsten inom landet.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen; Staffan Engberg, 0768-15 45 44, staffan.engberg@chefspoolen.se.

Ansökan
Vänligen skicka in CV och ansökan skrivna på svenska omgående via länken nedan. Ansökan senast den 2019-01-17.

LÄNK TILL ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

IT - och säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Nov 29
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Guide för Sveriges Domstolar (läs mer på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/ )


 


Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med drygt 360 medarbetare. Målet för vår verksamhet är att ge medborgare och parter en rättvis prövning och vårt uppdrag är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter effektivt och med hög kvalitet. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar.

Vill du bli en av oss och arbeta i en av vårt samhälles viktigaste verksamheter tillsammans med kunniga och drivna kollegor? Trivs du i en föränderlig miljö med en värdegrund som står för rättssäkerhet, kompetens och hänsyn? Vill du bidra till och delta aktivt i förvaltningsrättens fortgående kvalitets- och utvecklingsarbete?

Vi erbjuder dig ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet och vi prioriterar hälso- och friskvårdsfrågor.


Domstolen har sex dömande avdelningar där var och en av dessa har en huvudinriktning mot något av de stora rättsområdena – migrationsrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. På varje dömande avdelning finns ett målkansli. Domstolen har också en administrativ avdelning som består av det administrativa kansliet, enheten för registratur och arkiv samt enheten för IT, service och säkerhet.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en IT-och säkerhetschef med uppdrag att leda och utveckla enheten för IT, service och säkerhet.

Enheten är en stödfunktion till den dömande verksamheten och ansvarar för IT och teknik, säkerhet, intern service, fastighetsfrågor och vaktmästeri.

Du har personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare som består av två IT-medarbetare, och fyra expeditionsvakter (varav tre också är ordningsvakter). Du leder även arbetet för utsedda driftansvariga på de dömande avdelningarna.

Du ansvarar för och samordnar säkerhetsarbetet på domstolen. I ansvarsområdet ingår bl.a. att incidentrapportera, att integrera säkerhetsarbetet i domstolens systematiska arbetsmiljöarbete och att upprätthålla goda interna och externa kontakter i säkerhetsfrågor. Du ansvarar även för domstolens fastighetsfrågor vilket bland annat innebär kontakter med fastighetsägare.

I ditt ansvar ingår även domstolens expedition dit parter och allmänheten vänder sig med frågor om mål och muntliga förhandlingar. Expeditionen är domstolens ansikte utåt och du ansvarar för att våra besökare blir väl bemötta och är trygga i domstolens lokaler. Expeditionen ger också praktisk intern service, t.ex. när det gäller postdistribution, vaktmästeri och hjälp till avdelningarna vid olika evenemang.

Du har även ett övergripande ansvar för IT-och teknikfrågor på domstolen. Tillsammans med övrig IT-personal driver du arbetet framåt, strategiskt och operativt. Det pågår ett aktivt arbete på domstolen med att öka den digitala hanteringen och domstolens målsättning är att det mesta av målarbetet på sikt ska kunna utföras med användarvänlig digital teknik.

 Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- Utbildning eller examen från yrkeshögskola inom säkerhetsområdet eller förvärvad yrkeserfarenhet inom området som kan bedömas likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom IT-området. Det är också meriterande om du har ett giltigt ordningsvaktsförordnande.
- Chefserfarenhet med personalansvar inom säkerhetsområdet
- Erfarenhet från domstol av strategiskt och operativt säkerhetsarbete och servicearbete
- Övergripande kunskap och förståelse för IT-frågor (ej krav på operativ erfarenhet)
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Som person har du hög personlig integritet och ett mycket gott omdöme. Du har en mycket god självkännedom och du är intresserad av att reflektera över ditt eget ledarskap. Du tycker om att utföra arbetsuppgifter som kräver att du agerar snabbt och därför har du lätt att hantera omprioriteringar och att finna lösningar.

I din roll som ledare är du beslutsför, drivande och har lätt för att delegera. Du är lyhörd, tydlig och en god kommunikatör. Ditt ledarskap präglas av tillit till dina medarbetares förmåga att bidra till och utveckla verksamheten. Genom engagemang och delaktighet skapar du resultat tillsammans med dina medarbetare. Du förstår värdet av att prestigelöst ge och ta återkoppling.

Din personliga lämplighet för arbetet är avgörande.

Övriga anställningsvillkor

Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Digitala tester ingår som en del i urvalsprocessen.
Förvaltningsrätten är en arbetsplats som eftersträvar mångfald bland medarbetarna.

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Regional säkerhetschef inom MR Väst område sökes till FMTIS

Säkerhetschef
Läs mer Nov 22
Du tillhör FMTIS stab och ingår i säkerhetsavdelningen som till huvuddel är placerade i Örebro och Enköping. FMTIS har närvaro i hela landet där Försvarsmakten bedriver verksamhet och representeras i Försvarsmaktens fyra regioner av en regional säkerhetschef från säkerhetsavdelning (J2).

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Du är en av fyra regionala säkerhetschefer inom FMTIS stab J2 under förbandets Säkerhetsskyddschef.

Du skall inom region väst:

- leda, stödja och utbilda FMTIS enheter och chefer vad avser säkerhetstjänst.

- samverka med Försvarsmaktens övriga förband samt med civila företag.

- delta i Försvarsmaktens kontrollverksamhet.

- delta i stabens arbete med styrande dokument och arbeten inom olika projekt.

Du ingår i ett arbetslag som har till uppgift att säkerställa att förbandet handlägger ärenden inom säkerhetsskyddet där myndigheten är skyldig att följa säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordningen samt Försvarsmaktens föreskrifter. Arbetet innebär resor inom landet, krigsplacering vid FMTIS samt eventuell internationell tjänstgöring.

 
Kvalifikationer


Auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten.

Kunskap om SUA-Upphandling och Registerkontroll

Kunskaper om sekretesslagstiftning och informationsklassning

Körkort (Lägst B).

 

Meriterande
Tidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning i försvarsmakten, eller annan motsv statlig verksamhet

Auktoriserad IT-säkerhetschef i Försvarsmakten
Signalskyddschefsutbildning vid TSS

Civil relevant utbildning (exempelvis inom SSF) 

Personliga egenskaper

Du har lätt att samarbeta med andra samt skapa och behålla förtroende. Du tar egna initiativ och kan självständigt  driva ditt arbete i mål. Vidare är du ordningsam, noggrann och säkerhetsmedveten. Du har lätt för att anpassa dig och vara flexibel och lyhörd. Det är viktigt att du har en analytisk- och strukturerad förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde

Önskvärt tillträde enligt överenskommelse.

Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom FM.

 
Övrigt
Befattningen är civil.

Arbetsort Inom MR V område med placering i Göteborg.

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-07.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta avdelningschefen för Säk/Und-avdelningen (C J2) Björn Andersson och säkerhetskyddsschefen Per-Anders Eriksson, som nås via växeln 019-39 35 00.

Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS är för SACO Mika Laitanen, OFR/S Martin Sparr, OFR/O Anders Wallinder samt för SEKO Hans Monthan. Samtliga nås via växeln på 019-393500.)

 

Frågor om rekryteringsprocessen kan besvaras av HR-Specialist Ann-Christine Holmer 08-514 39 00.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Operativ Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Maj 22
Sökord: Säkerhet, operativ, bevakning, brand, försäkring, krisledning, riskanalyser, handlingsplaner, undervisning

Huvudsakliga ansvarsområden
I uppdraget ansvarar du för att leda det operativa säkerhetsarbetet inom SKF i Göteborg. Ditt ansvar är att genomföra och följa upp säkerhetsarbetet utifrån de policies, standarder och rutiner som fastställts på koncern-, lands- och sitenivå. Fokus ligger på daglig drift och hantering av händelsestyrda aktiviteter inom säkerhetsområdet.

Du kommer att:

• Ansvara för att utforma och upprätthålla lokala rutiner och instruktioner för säkerhetsarbetet.
• Stödja verksamheten i riskbedömningar och planering av det förebyggande arbetet
• Vara en del i organisationens krisledningsfunktion.
• Ansvara för utveckling, utbildning och övning för att upprätthålla SKF:s egen förmåga vid nödläge
• Självständigt leda ett flertal arbetsgrupper och projekt inom ditt ansvarsområde
• Hantera interna, externa samt myndighetsrevisioner
• Ansvara för upphandling, arbetsledning och uppföljning av bevakningsentreprenad
• Vara brandskyddsansvarig samt ansvara för att definiera brandskyddsorganisationen
• Koordinera och stötta verksamheterna i det skadeförebyggande arbetet


Din profil
Vi söker dig som kan leda det dagliga säkerhetsarbetet. Du har förmågan att varva akuta insatser med arbete på längre sikt och har god analytisk förmåga. Att agera med omdöme och balans även i kritiska situationer är ett måste för dig. Du är stresstålig och har förmåga att hantera många parallella aktiviteter.

Du har lätt för att samarbeta med andra, är självgående och initiativtagande. Som person har du lätt för att skapa relationer och nätverk både inom och utanför organisationen. Vi ser att ditt engagemang, din erfarenhet och kompetens bidrar till organisationens utveckling.

Du som söker har akademisk eller motsvarande examen som är relevant för arbetsområdet inom säkerhet, riskmanagement, krishantering eller motsvarande.

Vidare har du praktisk operativ erfarenhet inom ämnesområdet på minst 5 år. Du har arbetslivserfarenhet inom operativt agerande i akuta händelser, utbildning och övning, hantering av försäkringsärenden m.m.

Du har god förmåga att leda och motivera andra medarbetare. Kanske har du en bakgrund från civila säkerhetssektorn, Polismyndigheten eller Försvarsmakten.

Om SKF
SKF startade 1907 med en innovation som förändrade världen och våra lösningar fortsätter göra skillnad än idag. Det handlar om att minska friktionen och få saker att rotera effektivare vilket ger våra kunder minskat underhåll på maskiner, förbättrad säkerhet, energibesparing och lägre kostnader. Våra lösningar finns verkligen överallt. Tillsammans med 45 000 kollegor i 130 länder har du alla möjligheter att få världen att snurra mer effektivt. Vi kallar det ingenjörskonst. Välkommen till SKF.

FSM, Facility & Service Management, är en teknisk serviceorganisation inom SKF Sverige AB, som främst arbetar med service till verksamheten på industriområdet i Göteborg. En stor del av verksamheten är inriktad på fastighet, service och säkerhetsfrågor. Avdelningen består av ca 70 personer.

Vi erbjuder
Ett utmanande jobb med möjligheter till egen professionell utveckling och karriär.
Du kommer att ha stödjande kolleger och arbeta i ett team med positiv attityd!

Välkommen med din ansökan
Vi arbetar med ett löpande urval för intervjuer så kom gärna in med din ansökan snarast. 
Om du vill veta mer så skicka ett SMS till mig på 0707 35 06 22, så ringer jag upp dig.
 
Jimmy Schwartz
Rekryteringskonsult och regionchef Göteborg
Tel: 070-735 06 22
E-post: jimmy.schwartz@pafrekrytering.se

Ansök nu

Säkerhetsexpert

Säkerhetschef
Läs mer Maj 15
Sökord: Säkerhet, expert, strategi, revision, policy, kandidatexamen, BSc, komplexa organisationer, lagkrav, rutiner.

I Environment, Health & Safety-teamets uppdrag ingår att inom ämnesområdet stötta verksamheten avseende lag- och kravefterlevnad, att erhålla/bibehålla certifikat, att bidra till en god och säker arbetsmiljö och miljö samt att skydda verksamhet och egendom. EHS-teamet koordinerar och stöttar SKFs siter i Sverige/Norden och utgör även ett mer verksamhetsnära stöd till anläggningen i Göteborg. Till MHS-teamet söker vi nu en Säkerhetsexpert.

Som medarbetare i EHS-teamet med inriktning mot risk & säkerhet, kommer du att jobba tillsammans med det övriga teamet och i samråd med verksamheten, övriga säkerhetsfunktioner och skyddsorganisationen för ett ständigt förbättrat EHS-arbete samt särskilt ansvara för att utveckla och följa upp arbetet med risk & säkerhet.

Huvudsakliga ansvarsområden
I uppdraget ansvarar du för att leda det strategiska säkerhetsarbetet inom områden som skalskydd/bevakning, brand och loss prevention, kriminella handlingar samt nödläges-/krishantering. Du kommer att inom säkerhetsområdet:

• ansvara för att säkerställa kravidentifiering (t ex lag- och koncernkrav) samt tolkning av bindande krav
• ansvara för att etablera sådana policies/standarder/riktlinjer/övergripande rutiner som behövs för att uppnå den säkerhetsnivå som erfordras för att möta bindande krav och hantera identifierade risker.
• ansvara för att koordinera granskningar av kravefterlevnad, så som koncern- och externa revisioner samt myndighetstillsyn, samt själv genomföra interna EHS-revisioner
• ansvara för att säkerställa att ansvarsfördelningen avseende risk- och säkerhetsfrågor finns tydligt beskriven och dokumenterad
• ansvara för att identifiera behov av kompetens och övning inom säkerhetsområdet, sätta standard för kompetens/övning samt säkerställa att erforderlig utbildning tillhandahålls, inkl att vid behov själv ta fram och hålla interna utbildningar
• ha en roll som rådgivande expert till organisationen i komplexa säkerhetsfrågor
• ansvara för att på en övergripande nivå sätta mål och nyckeltal samt följa upp säkerhetsarbetet och informera ledande funktioner om resultatet.
• leda och koordinera sådana forum avseende säkerhetsfrågor som behövs för att säkerställa ovanstående samt samverka med övriga säkerhetsrelaterade funktioner i organisationen
• I uppdraget kan även komma att ingå rollen som Area Risk Manager, som på en övergripande nivå stöttar SKF Reinsurance’s initiativ avseende skadeförebyggande arbete (Loss prevention)


Din profil

Krav för rollen är att:
Du som söker har akademisk eller motsvarande examen, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, som är relevant för arbetsområdet inom säkerhet, riskmanagement, krishantering eller motsvarande.

• Vidare har du minst 5 års erfarenhet av säkerhetsarbete i större organisationer, varav minst 2 år på strategisk nivå.
• Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.


För att passa i rollen tror vi att du även:
har arbetat med ledningssystem och har vana att utföra revisioner. Du är strukturerad, noggrann och har en god förmåga att samarbeta med angränsande funktioner.

• är engagerad och drivande och har förmågan att arbeta självständigt utan detaljerade instruktioner. Du har en god analytisk förmåga. Du gillar att följa upp och utvärdera verksamhetens resultat och från det dra slutsatser om vad som är nästa steg i förbättringsarbetet.
• har förmåga att omsätta policies och strategier till standarder och riktlinjer. Du har god kännedom om gällande lagstiftning inom ansvarsområdet och förmåga att tolka innebörden. Du är duktig på att formulera dig enkelt, tydligt och korrekt i skrift. Du har god datorvana.
• har god kompetens avseende risk- och säkerhetsbedömningar och kunskap om lämpliga skyddsfunktioner. Du har erfarenhet av myndighetskontakter och ett brett nätverk inom verksamhetsområdet.
• tycker om att hålla presentationer och utbildningar för medarbetare på alla nivåer i organisationen.


Om SKF
SKF startade 1907 med en innovation som förändrade världen och våra lösningar fortsätter göra skillnad än idag. Det handlar om att minska friktionen och få saker att rotera effektivare vilket ger våra kunder minskat underhåll på maskiner, förbättrad säkerhet, energibesparing och lägre kostnader. Våra lösningar finns verkligen överallt. Tillsammans med 45 000 kollegor i 130 länder har du alla möjligheter att få världen att snurra mer effektivt. Vi kallar det ingenjörskonst. Välkommen till SKF.

Enheten EHS & Export Control är en supportfunktion som stödjer SKF i Sverige/Norden i frågor rörande miljö, arbetsmiljö, risk & säkerhet samt exportkontroll. SKF är certifierat enligt ISO 14001, OHSAS 18001 samt ISO 50001.

Vi erbjuder
Ett utmanande jobb med internationella kontakter och möjligheter till egen professionell utveckling
Spännande utmaningar som drivs tillsammans med ett stort antal intressenter
Du kommer att ha stödjande kolleger och arbeta i ett team med positiv attityd!

Välkommen med din ansökan
Vi arbetar med ett löpande urval för intervjuer så kom gärna in med din ansökan snarast. 
Om du vill veta mer så skicka ett SMS till mig på 0707 35 06 22, så ringer jag upp dig.

 
Jimmy Schwartz
Rekryteringskonsult och regionchef Göteborg
Tel: 070-735 06 22
E-post: jimmy.schwartz@pafrekrytering.se

Ansök nu

Security Director Information Security

Säkerhetschef
Läs mer Apr 27
The technology is changing and so are we at Volvo Group. Without security and protection of our people, information, processes, products and assets we won’t survive. So now we need you who can help us to build and develop our protection and security globally for the whole Volvo Group. Are you experienced within cyber security and ready to join and help us on our journey?

What is our offer to you?
We offer a chance to, under the lead of the Group Security Officer and in collaboration with the security team and TD/BA, drive and support the delivery of security services for the protection of Volvo Group’s people, information, products and assets. You will be a part of Volvo Group Security´s center of expertise and will also act as a back-up for the regions.

This is an opportunity for you to be in the front seat of building our organization’s information security processes. You will lead the way towards a secure tomorrow and partner with other functions across the company to ensure a high quality in the protection of the company.

What will you work with as Director Information Security for Volvo Group?
You are responsible for the development and comprehensive view of all global information security protective services within the Group. You develop and implement a program, applicable to the whole Group, with the purpose to strengthen the Group’s capability and procedures within the area of information security. You will play a key role in us establishing a systematic and proactive approach.

Main job tasks and areas of responsibility:
•Create an expert program, which include managing and supporting the development, implementation and continuous refinement of security policies, directives, standards, guidelines, procedures, tools and instructions.
•Interact with business stakeholders and IT Security partners to understand scenarios, gaps, issues and needs to create relevant sensitive data protection strategies and risk mitigation solutions.
•Evaluate information risk and promote information security awareness within the organization
•Design and implement behavioral cyber security threat identification and mitigation steps
•Develop security based awareness presentations and conduct internal trainings
•Conduct, analyze and evaluate findings from the audit program, internal investigations and reviews and recommend corrective action plans to ensure that risk mitigation activities are accomplished
•Lead and/or coordinate business critical and complex protective initiatives
•Build and maintain relationships with law enforcement, internal stakeholders and the intelligence community
•Participate in campaigns with law enforcement and industry bodies to improve public sector agencies’ response to crime in order to engage these communities and successfully articulate and win proper support for the Volvo Group’s position and expectations

We actively work to establish teams that take maximum advantage of the strengths inherent in differences in knowledge, experience, age, gender, nationality etc. Because of that we encourage female applicants.

Do you like what you just read? Are you ready to secure Volvo Group’s future?
We need you – apply today!

Please contact me if you have any questions:
Thomas de Neergaard, SVP, Group Security Officer and CISO, +46 76 553 66 25

Who are you?
Since this job is about taking the lead and building something new you need to be a self-starter working across cross-functional lines with little need for directions. We are looking for you who’s capable to build and maintain networks with ability to act as spokesperson and adviser.

You also have:
•A relevant degree or comparable education (or combination of these)
•Extensive experience of investigative or data loss analysis
•Strong knowledge of cyber security investigative practices, trends and methodologies
•Experience to present and respond to questions from business
•Experience of working in a complex environment that requires collaboration across functions
•Experience of analyzing and diagnosing situations to develop effective individual, team and/or organizational interventions
•Experience from an international corporate security environment and in conducting and overseeing complex global responses
•Significant experience in conducting complex risk assessments and recommending mitigating actions
•Documented experience to build security programs that will be clearly recognized as a good pragmatic operation
•Demonstrate ability to manage outsourced operations
•Experience from project management

It is important to us that you have an energetic and positive approach to problem solving since a big part of the job is to create and communicate suggestions and solutions. Since this job involves a lot of communication, networking and team work your professionalism, ability to work through others and credibility are key factors for our success.

The Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment and marine and industrial engines under the leading brands Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus, Sunwin Bus and Volvo Penta.

Volvo Group Legal & Compliance contributes to realizing the vision of the Volvo Group by coordinating and providing services within the following areas: Legal, Compliance, Governance, Security and Internal Audit.

With Volvo Group Legal & Compliance you will be part of a global and diverse team of highly skilled professionals who work with passion, trust each other and embrace change to stay ahead. We make our customers win.

Ansök nu

Förvaltningsrätten i Göteborg söker en Säkerhet och IT - chef

Säkerhetschef
Läs mer Mar 27
Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med drygt 350 medarbetare. Vårt uppdrag är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter effektivt och med hög kvalitet. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar.

Nu söker vi dig som vill arbeta i en av vårt samhälles viktigaste verksamheter tillsammans med kunniga och drivna kollegor. Trivs du i en föränderlig miljö med en värdegrund som står för rättssäkerhet, kompetens och hänsyn? Vill du bidra till och delta aktivt i förvaltningsrättens fortgående kvalitets- och utvecklingsarbete?

Vi erbjuder dig ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete. Våra medar-betare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Domstolen har sex dömande avdelningar som var och en har en huvudinriktning mot något av de stora rättsområdena – migrationsrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. På varje dömande avdelning finns ett målkansli. Domstolen har också en administrativ avdelning som består av det administrativa kansliet, enheten för registratur och arkiv samt enheten för IT, service och säkerhet.

Vi söker nu en IT-och säkerhetschef med uppdrag att leda enheten för IT, service och säkerhet.ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enhetens arbete. Enheten är en stödfunktion till den dömande verksamheten och ansvarar för IT och teknik, säkerhet, intern service, fastighetsfrågor och vaktmästeri.

Du har personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare som består av två IT-medarbetare och fyra expeditionsvakter (varav tre också är ordningsvakter). Du leder även arbetet för utsedda driftansvariga på de dömande avdelningarna.

Du ansvarar för IT-och teknikfrågor i stort på hela domstolen och tillsammans med övrig IT-personal driver du arbetet framåt, strategiskt och operativt. Det pågår ett aktivt arbete på domstolen med att öka den digitala hanteringen och domstolens målsättning är det mesta av målarbetet på sikt ska kunna utföras med användarvänlig digital teknik. Du kommer vara en nyckelperson i det arbetet.

Du är också säkerhetschef och samordnar säkerhetsarbetet på domstolen. I ansvarsområdet ingår bl.a. att incidentrapportera, att integrera säkerhetsarbetet i domstolens systematiska arbetsmiljöarbete och att upprätthålla goda interna och externa kontakter i säkerhetsfrågor.

När det gäller fastighetsfrågor står vi inför en större tillbyggnation. Du kommer att ansvara för att samordna det interna arbetet med det. I ditt ansvarsområde ingår även domstolens expedition dit parter och allmänheten vänder sig med frågor om mål och muntliga förhandlingar. Expeditionen är domstolens ansikte utåt och du ansvarar för att våra besökare blir väl bemötta och är trygga i domstolens lokaler. Expeditionen ger också praktisk intern servicen, t.ex. när det gäller postdistribution, vaktmästeri och hjälp till avdelningarna vid olika evenemang.

Till din hjälp har du en expeditionsvakt med samordningsansvar som avlastar dig i vissa säkerhetsfrågor samt fördelar det dagliga operativa arbetet i expeditionen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Akademisk eller annan utbildning inom IT och/eller säkerhet, eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten
• Ledarerfarenhet inom IT- och/eller säkerhetsområdet med personalan-svar
• Erfarenhet av strategiskt arbete inom IT och/eller säkerhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Har du tidigare erfarenhet från arbete i en större organisation kan det vara meriterande.

Som person har du hög personlig integritet och ett mycket gott omdöme. Du har en mycket god självkännedom och du är intresserad av att reflektera över ditt eget ledarskap. Du tycker om att utföra arbetsuppgifter som kräver att du agerar snabbt och därför har du lätt att hantera omprioriteringar och att finna lösningar.

I din roll som ledare är du beslutsför, drivande och har lätt för att delegera. Du är lyhörd, tydlig och en god kommunikatör. Ditt ledarskap präglas av tillit till dina medarbetares förmåga att bidra till och utveckla verksamheten. Genom engagemang och delaktighet skapar du resultat tillsammans med dina medarbetare. Du förstår värdet av att prestigelöst ge och ta återkoppling.

Din personliga lämplighet för arbetet är avgörande.


ÖVRIGT
Förvaltningsrätten samarbetar med Poolia i den här rekryteringen.

Förvaltningsrätten är en arbetsplats som eftersträvar mångfald bland medarbetarna.

Ansök nu

Säkerhetschef med fokus på trafiksäkerhet sökes av Göteborgs Spårvägar

Säkerhetschef
Läs mer Mar 9
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 145 miljoner resor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen och den enda som kör både buss och spårvagn. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en driven, utvecklingsorienterad och affärsmässig Trafiksäkerhetschef. Vill du arbeta med att leverera trygg och säker kollektivtrafik till göteborgarna? Har du chefserfarenhet och har arbetat med förändringsledning och processutveckling inom säkerhet? Då kan det vara dig vi söker!

Du kommer att leda, utveckla och följa upp arbetet på vår trafiksäkerhetsenhet som består av fem medarbetare. I befattningen ingår fullt personal-, budget-, och verksamhetsansvar. Du rapporterar till Göteborgs Spårvägars säkerhetschef.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

?- Förvalta och utveckla GS säkerhetsstyrningssystem inom trafiksäkerhet
?- Säkerställa implementering och efterlevnad av regelverkskrav
?- Etablera fungerande arbetssätt och stärka samarbetet med interna och externa intressenter
?- Ansvara för utredning och uppföljning av säkerhetsmässiga händelser
?- Utgöra kontaktyta gentemot myndigheter
?- Hantera och godkänna riskanalyser samt förändringsförslag avseende trafiksäkerhet
?- Bevaka och besluta i säkerhetskritiska operationella frågor inom spårbunden verksamhet
?- Ansvara för interna revisioner inom trafiksäkerhet
?- Säkerställa funktionen Vakthavande tjänsteman Spårvagn
?- Säkerställa funktionen Utredningsledare i beredskap

Vi söker dig som gillar högt tempo där arbetsuppgifterna erbjuder dig en stor variation. Göteborgs Spårvägars trafiksäkerhetsarbete har sin grund i vårt säkerhetsstyrningssystem där ditt ansvar är att säkerställa implementering och efterlevnad av regelverkskrav. För att lyckas med uppdraget behöver du ha en god förmåga att organisera, leda, styra, engagera och motivera dina medarbetare. Du är konsultativt lagd och har lätt för att se helheter, är utvecklingsinriktad och kännetecknas av social kompetens och kan skapa ett bra samarbetsklimat gentemot såväl kunder som andra enheter inom Göteborgs Spårvägar.


KVALIFIKATIONER
• Revelvant högskole-/universitetsutbildning eller motsvarande, alternativt dokumenterad erfarenhet av arbete med inriktning mot säkerhet och/eller teknik
• Dokumenterad flerårig ledarerfarenhet
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsstyrning
• Körkort med lägst behörighet B (med avklarad prövotid)
• Mycket goda kunskaper i Officepaktet

Meriterande
• Erfarenhet av processorienterat arbetssätt
• Erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete gärna inom spårtrafik
• Erfarenhet av revisionsarbete
• Erfarenhet av olycksutredningar
• Erfarenhet av godkännande av tekniska system
• Erfarenhet av mediakontakt
• Erfarenhet av arbete i ledande befattning inom offentlig verksamhet

För anställning krävs hälsogodkännande enligt TS-FS 2013:50 samt godkänd drogtest.

Beredskap kommer att ingå i tjänsten.

Göteborgs Spårvägar använder sig av webbaserade urvalstester i rekryteringsprocessen. Var därför extra uppmärksam på din e-post då det är så vi kontaktar dig.

ÖVRIGT
Övrigt
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, offentligajobb.se

Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs spårvägar har upphandlade avtal.
http://www.goteborgssparvagar.se/

Ansök nu

Säkerhetsansvarig

Säkerhetschef
Läs mer Feb 1
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi, Lisebergshallen, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Wallenstamhallen och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.

Vi arrangerar också - tillsammans med Svenska ridsportförbundet - Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.

Varje år besöker drygt 2 miljoner människor fler än 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Därutöver kommer det årligen närmare en halv miljon badbesökare till Valhallabadet och ca 20 000 uthyrningstimmar.

Vi är ca. 130 medarbetare som gör allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!

Bolaget omsätter ungefär 160 miljoner kronor, vi bedriver ett aktivt miljöarbete och vi är miljödiplomerade.
Säkerhet ingår som en naturlig del i vår verksamhet där vi ska skydda människor, egendom, information och miljö samt inkluderar även brandskydd och krisberedskap. Säkerhetsarbetet utgår från gällande lagar och regler samt av Göteborg Stads antagna policys och riktlinjer. Säkerhetsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från kontinuerliga riskanalyser och med tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter. Uppdraget omfattar två områden; daglig säkerhet samt evenemangssäkerhet.

Du ansvarar för att driva och utveckla bolagets säkerhetsarbete. Till stöd i arbetet har du övriga säkerhetsorganisationen i bolaget. Som säkerhetsansvarig har du även ett nära samarbete med externa parter som t ex arrangörer, myndigheter och nätverk inom Göteborg stad.ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag blir att;

• Planera, leda och organisera bolagets säkerhetsarbete
• Svara för att bolagets styrdokument, instruktioner och rutiner avseende brand- och säkerhetsarbete hålls uppdaterade utifrån lagar och Göteborg stads policys.
• Ansvarar för årlig återrapportering av bolagets säkerhetsnivå till styrelsen.
• Upprätthålla och regelbundet öva bolagets kris- och beredskapsorganisation.
• Ansvara för bolagets systematiska brandskyddsarbete.
• Ansvara för utbildning av medarbetare, dvs hålla ihop, initiera, stödja och följa upp utbildningsinsatser och övningsinsatser på övergripande nivå.
• Genomföra risk- och hotbildsanalyser i första hand för bolaget och vid behov även för enskilda evenemang.
• Vid behov bistå säkerhetsarbete vid högrisk- och strategiskt viktiga evenemang.
• Säkerställa att externa parter såsom arrangörer, leverantörer, inhyrd personal uppfyller och följer relevanta delar inom säkerhetsområdet.
• Ansvara för omvärldsanalys samt utvecklings- och förbättringsåtgärder inom säkerhetsområdet.
• Vara bolagets kontaktperson avseende övergripande säkerhetsfrågor gentemot myndigheter och försäkringsbolag.

KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning eller motsvarande.
Erfarenhet av större evenemang/arenor samt offentlig verksamhet
Lugn, trygg, entusiasmerande, god kommunikativ förmåga i tal och skrift (svenska och engelska)
Strukturerat arbetssätt, god administrativ förmåga


ÖVRIGT
Våra ledord i Got Event är Glädje, Omtanke, Tillsammans och Kreativitet. Dessa ledord kommer att vara vägledande för oss i att finna rätt medarbetare.

Ansök nu