Officer jobb i Göteborg

Hitta lediga jobb som Officer i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Göteborg från den arbetsgivaren.

Chef J3/9 till Försvarsmedicincentrum

Officer
Läs mer Jun 4
Befattningen erbjuder

Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Försvarsmedicincentrums(FömedC) övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård för Försvarsmakten under fred, kris och krig, både nationellt och internationellt. Det innebär allt från akutsjukvård av skador under strid och att reducera det fysiska och psykiska lidande till ett minimum, till friskvård för medarbetare i fredstid. Försvarsmedicincentrum söker nu en chef J3/9 till vår förbandsstab.

Om enheten

Enheten FömedC Stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling, produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet. Staben leds av stabschefen.

Chef för J3/9 har som tillikauppgift att verka som stabschef i stabschefens frånvaro.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Chefen för J3/9 leder, fördelar och samordnar arbetet inom sin sektion och har personalansvar. J3:s huvuduppgift är att leda och följa upp FömedCs planerade och uppkomna verksamhet för innevarande år. J3 stödjer och leder inom ramen för det operationsplanering, hantering och utveckling av VB-funktionen, följer upp och tillser att försvarsmedicincentrums uppgifter i Försvarsmaktens grundoperationsplan genomförs, stödjer J5 i krigsförbandsutveckling och vid planering inför nästkommande år, samt stödjer vid förbandsbesök.

J9 omfattar idag kommunikationstjänst vilket innebär kontakter med media externt och internt med central ledning för kommunikation (FST KOMM Försvarsstaben kommunikation), samt lokala och centrala nätverk inom kommunikation för att arbeta tillsammans inom funktionsområdet. J9 skapar och uppdaterar aktivitetsplan och kommunikationsplan för förbandet och följer upp och synliggör förbandets verksamhet i olika medier.

Vidare bidrar du med din kompetens i det ordinarie stabsarbetet och vid behov bistår du med stöd inom andra områden än ovan angivna.

Försvarsmakten växer och dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid.

 

Kvalifikationer


• Officer OF3
• B-körkort


Meriterande


• Erfarenhet av stabsarbete på förbandsnivå
• Erfarenhet av stabsarbete på högre taktisk och central nivå
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från förband
• Erfarenhet av försvarsmedicin

 

Personliga egenskaper

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tvekar inte inför att hålla föredrag för större grupper. Du ingår i en arbetsgrupp men gillar att arbeta både i grupp och självständigt samt kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Vi ser att du som person är serviceinriktad, drivande och främst är en god chef och ledare. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter, och är uthållig eftersom tjänsten i perioder innebär hög arbetsbelastning. Tjänsten kräver att du är strukturerad och organiserad samt har förmåga att prioritera bland många arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Civil eller militär befattning: Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen:
Rekryterande chef Stabschef Cecilia Gustafsson för frågor om tjänsten. Tel 031-69 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se

Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se)
SACO (saco-gbg@mil.se)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se)

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-14. Observera att det kan ta längre tid att få svar på eventuella frågor under sommaren.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Chef planering/övning till Försvarsmedicincentrum

Officer
Läs mer Jun 4
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt?  Försvarsmedicincentrums(FömedC) övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård för Försvarsmakten under fred, kris och krig, både nationellt och internationellt. Det innebär allt från akutsjukvård av skador under strid och att reducera det fysiska och psykiska lidande till ett minimum, till friskvård för medarbetare i fredstid. FömedC söker nu en chef J5/7 (planering/övning) till vår förbandsstab.

Om enheten

Enheten FömedC Stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling, produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet. Staben leds av stabschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Chefen för J5/7 leder, fördelar och sammanhåller arbetet inom sin sektion och har personalansvar. J5:s huvuduppgift är att planera FömedCs verksamhet de kommande tre åren så som förbandsproduktion,  krigsförbandsutveckling och infrastrukturplanering samt tar fram underlag för förbandets verksamhetsorder som styr enheternas uppdrag. Chef J5 sammanhåller FömedC i produktionsdialoger med FST STÖD LOG där uppgifter och uppdrag fastställs för de kommande åren.

J7:s uppgift är att sammanhålla förbandets all övningsverksamhet och deltar i FST centrala planeringsmöten och konferensen inför övningar samt stödjer J5 med krigsförbandsutveckling för FömedC producerade krigsförband.

Vidare bidrar du med din kompetens i det ordinarie stabsarbetet och vid behov bistår du med stöd inom andra områden än ovan angivna.

Försvarsmakten växer och dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid.

 

Kvalifikationer


• Officer OF3
• B-körkort


Meriterande


• Erfarenhet av stabsarbete på förbandsnivå
• Erfarenhet av stabsarbete på högre taktisk och central nivå
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från förband
• Tidigare erfarenhet i liknande befattning
• God kännedom om VU-processen inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av försvarsmedicin och eller sjukvårdsutbildning

 

Personliga egenskaper

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tvekar inte inför att hålla föredrag för större grupper. Du gillar att arbeta både i grupp självständigt samt kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Vi ser att du som person är serviceinriktad, drivande och främst är en god chef samt ledare. Du är flexibel och kan anpassa dig till nya omständigheter samt är uthållig då tjänsten i perioder innebär hög arbetsbelastning. Tjänsten kräver att du är strukturerad och organiserad samt har förmåga att prioritera bland många arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg. 
Civil eller militär befattning: Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Cecilia Gustafsson Stabschef för frågor om tjänsten. Tel 031-69 20 00 (vxl)
Stefan Larsson J5/7 för frågor om tjänsten. Tel 031-69 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se

 

Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se)
SACO (saco-gbg@mil.se)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se)

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-14. Observera att det kan ta längre tid att få svar på eventuella frågor under sommaren.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Sektionschef

Officer
Läs mer Maj 2
Om enheten

Älvsborgs Amfibieregemente (Amf4) söker en chef för övnings- och skjutfältssektionen (ÖSS) i Göteborg. Garnisonsenheten (GarnE) på Amf4 är i huvudsak en stödjande enhet mot övriga förband och enheter inom Göteborgs garnison. Som chef för övning och skjutfältssektionen (C ÖSS) ingår du i Utbildning- och stödavdelningen (UtbstödA) inom GarnE med utgångsplats Göteborg Käringberget men kommer även att arbeta på övriga platser som ingår i Göteborgs Garnison. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Övergripande uppgift är att ha personalansvar, ansvara för att driva sektionens uppgifter och planera/fördela uppgifter inom sektionen, samt stödja i processer i alla kringliggande arbetsuppgifter inom området av alla de övningsområden och skjutfält som tillhör Göteborgs garnison, tex utvecklingsarbeten kring våra skjutfält, budget osv. Uppgiften innebär även ett ansvar för att verksamheten i egen organisation och att den verksamhet som bedrivs på skjutfältet sker i enlighet med gällande lagstiftning och av Försvarsmakten utfärdade bestämmelser. Du kommer ofta ha kontakt med förband ur olika delar av Försvarsmakten men även med andra myndigheter samt kommuner vilket ställer krav på god social kompetens. Du ska kunna samverka och leda vid arbetet på skjutbanor och skjutfält. Du ska vara beredd medverka i och stödja förbandsövningar samt ha förbandens behov i fokus. Visst framtagande av dokumentation, av styrdokument, administrera bokningssystem och uppföljning av miljötillstånd är en naturlig del i arbetet.

I Göteborgs garnison ingår:

Skredsviks övningsområde/skjutbana

Bråts övningsfält

Göteborgs skärgårdsskjutfält

Sisjöns skjutfält

Säve övningsfält

Käringberget

Sågebackens övningsfält (under övertagande)

Kvalifikationer


• Godkänd specialistofficersexamen, OR 7
• B-körkort
• Uppfyllda FM fyskrav (godkänd inom 6 månader)

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är engagerad, trygg och lösningsorienterad. Du är en god lagkamrat samtidigt som du måste kunna ta initiativ och eget ansvar samt kunna arbetsleda till ett gott samarbete. Du har social kompetens, servicekänsla och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Försvarsmakten är en arbetsplats där god hälsa och ett gott arbetsklimat är viktiga faktorer. Du har därför ett intresse för din personliga hälsa och förstår vikten av en hälsosam livsstil för ett framgångsrikt yrkesliv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Erfarenhet av tidigare tjänst som skjutfältschef eller Chef med personalansvar 
• Erfarenhet av att leda projekt/utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av trupputbildning
• C, BE, CE-körkort
• Förarbevis (tex fyrhjuling, hjullastare, Ltgb, L-bil,motsv. mm) 
• Kunskap av skjutgränsdator
• Kunna upprätta riskområde för vanligast förekommande vapen exempelvis: ehv, ksp, grg, grk, granatspruta samt sprängtjänst
• Utbildad i arbetsmiljölagen (MARA)/FM Bättre arbetsmiljö
• Genomfört utbildning inom GEO-SE, kartor

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: 100 % tillsvidareanställning enligt officersförordningen. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. 

Upplysningar om befattningen och processen

Chef Utb-Stödavdelningen, Anders Pedersen, 0709-60 29 18.

Fackliga företrädare
SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se     

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO saco-gbg@mil.se


Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som Chef Övning och skjutfältssektionen hos oss på Amf 4, senast 2024-08-01.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Utbildningsofficer

Officer
Läs mer Jun 26
Om Elfsborgsgruppen
Elfsborgsgruppen (EBG) är en MR-grupp, militärregiongrupp, inom Västra militärregionen (MR V) vars främsta uppgift är att utbilda fyra stycken HV-bataljoner, en GRK-pluton, ett Underrättelse-kompani, ett Båt-kompani samt en CBRN-pluton. Elfsborgsgruppen är lokaliserad i Göteborg inom Amf4 kaserner. EBG är organiserad i sektioner; planering, utbildning och logistik samt en ledningsgrupp.

EBG söker nu yrkesofficer, officer (OF1-2)  eller specialistofficer (OR 6/7) med placering vid Elfsborgsgruppens Utbildningssektion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som utbildningsofficer kommer du att arbeta med planering och genomförande av övningar samt kurser med hemvärnsförbanden. En av bataljonerna har marin förmåga vilken omfattar ett båt-kompani (bl.a. stridsbåt 90H och en del andra båttyper) – Utbildningssektionen bemannar s.k. ”bataljonsteam” där teamet tillsammans med bataljonens chefer utvecklar förbandet enligt aktuella utbildningsbehov exempelvis ramvillkor för typförband, träningsmålsättningar och beredskap.

I detta fallet söker vi dig som har förmåga att stödja utbildning av förbandets båtförare vilka är samlade inom båtkompaniet. Utbildningen omfattar huvudsakligen vidmakthållande av kompetenser av sedan tidigare utbildade förare, d.v.s grundutbildning av förare förekommer sällan. Eftersom båtförarna tjänstgör begränsad tid årligen förekommer även andra arbetsuppgifter, exempelvis att leda stridsutbildningar med grupp och pluton. Trupputbildning är en stor del av arbetet med fokus mot soldatutbildning. Andra exempel på utbildning är skyddsvakt, enskild soldats strid, FARB samt sjukvård.

Övningarna genomförs normalt inom Västra Militärregionens område. Arbetstiden kommer periodvis att förskjutas till helger och kvällar. 


Kvalifikationer


• Yrkesofficersexamen
• God förmåga att planera och genomföra övning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Meriterande


• Kunskaper utbildning av marina enheter till sjöss
• Förmåga som båtförare på någon av Försvarsmaktens båttyper
• Förmåga att leda sjösäkerhetsarbete

Välkommen att ansöka med CV och personligt brev senast 15 Augusti 2024

Kontaktpersoner

Upplysningar om jobbet lämnas av major Mats Andersen, Utbildningschef, tel 0703-602459

Facklig representant nås via växeln

OFR/O, fanjunkare Patrick Ohlsson

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Utbildningsofficer OR6/OF1 till Sjukhusbataljonen i Göteborg

Officer
Läs mer Apr 29
I Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierande och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life balance.

 

Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).

På Sjukhusbataljonen finns det en bataljonsledning, två sjukhuskompanier och ett traumakompani. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga. Bataljonen producerar och verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband. Det innefattar insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning, vårt utbildningskompani grundutbildar soldater inom ledning, logistik och sjuktransport.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utbildningsofficeren ansvarar för att planera, koordinera och leda utbildning inom en eller flera tjänstegrenar såsom fordons-, förplägnads- eller sjukvårdsutbildning. Elevunderlaget kan variera mellan värnpliktig, fastanställd och tidvis anställd personal. Som utbildningsofficer förväntas du även kunna tjänstgöra som planeringsofficer på kompaninivå, där de huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av planering, koordinering och ledning av delfunktioner eller uppgifter ställda av förbandet.

 

Kvalifikationer


• Yrkesofficersutbildning/Reservofficersutbildning (specialist eller taktisk) lägst utnämnd nivå OR6.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska.
• B-körkort.
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.

 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken på nya saker och har en vilja att utveckla dessa i samråd med andra. Vidare stimuleras du av utmaningar, har hög arbetskapacitet samt en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter. Exempelvis skall du med lätthet kunna vara en brygga mellan personal från civila myndigheter och försvarsmaktsrepresentanter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Meriterande


• Erfarenhet från lednings- logistikförband/underhållsenhet som specialistofficer/officer.
• Instruktör Drivmedelstjänst.
• Instruktör Vattentjänst.
• Instruktör AM och/eller ADR.
• Instruktör sjukvård/stridssjukvårdare.
• Instruktör GMU och/eller markstrid.
• Instruktör fordonstjänst.
• Officersutbildning med inriktning förnödenhetsförsörjning alternativt teknisk officersutbildning eller markstridsofficer med påbyggnadskurser såsom förnödenhetsförsörjning/förplägnad.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Nivå: Lägst OR6/OF1
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

 

Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.

 

Upplysningar om befattningen
Lämnas av Markus Käll eller Caroline Roxendal via FM tel-växel: 031692000

Information om rekryteringsprocessen
Information om rekryteringsprocessen kan lämnas av Malin Hansson FM tel-växel: 031692000

Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-06-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Kompanichef till Sjukhusbataljonen i Göteborg

Officer
Läs mer Apr 10
På Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi erbjuder varierade och spännande projekt med goda utvecklingsmöjligheter.

 

Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).

På Sjukhusbataljonen finns det en bataljonsledning, två sjukhuskompanier och ett traumakompani. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga. Bataljonen producerar och verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband. Det innefattar insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning, vårt utbildningskompani har grundutbildat soldater inom ledning, logistik och sjuktransport sedan juni 2023.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kompanichef kan du vara krigsförbandschef för ett av Försvarsmaktens två operativa sjukhuskompanier i krigsorganisationen såväl som kompanichef för grundutbildning och produktion. Krigskompanierna skall kunna uppträda som fristående kompanier varpå utmaningen för dig som chef kan vara högre än på huvuddelen av kompanichefsbefattningar i Försvarsmakten.

Du ansvarar i produktionen för ett av sjukhusbataljonens kompanier antingen riktad mot utbildning av värnpliktiga eller vidmakthållande av tillsvidareanställd-, visstidsanställd- samt pliktpersonal.

Förbandet består av en blandning av olika professioner och anställningsformer vilket ställer krav på dig som kompanichef att vara lyhörd för de olika personalkategoriers behov. Förmågan att leda genom uppdragstaktik och inspirera chefer och medarbetare i din närhet är en förutsättning för att vara en effektiv chef i förbandet.

Kompanierna som ingår i bataljonen är under utveckling mot nya krigsförband och kompaniarbetet riktas mot bataljonsstruktur.

 

KRAV
Kvalifikationer


• Officer OF3 alternativt OF2 med god prognos mot HOP
• B-körkort
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.
• Tidigare erfarenhet av personalansvar

 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken och har en vilja att utvecklas tillsammans med andra. Vidare stimuleras du av utmaningar, har hög arbetskapacitet samt en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter. Exempelvis skall du med lätthet kunna vara en brygga mellan personal från civila myndigheter och försvarsmaktsrepresentanter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Meriterande


• Tidigare tjänstgöring som kompanichef, alternativt ställföreträdare
• Bakgrund inom Försvarsmedicin alternativt logistik
• Genomförd Stabsutbildning
• Tjänstgjort i internationell stab

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning.
Nivå: Lägst OF3, alternativt OF2 med god prognos mot HOP
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning 

Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.

Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.

 

Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef: Andreas Nederberg, andreas.nederberg@mil.se. Telefon, Försvarsmaktens växel: 031-692000

Information om rekryteringsprocessen
Information och frågor om rekryteringsprocessen kan lämnas av  Malin Hansson, malin.m.hansson@mil.se.

Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-06-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Chef J3/9 till Försvarsmedicincentrum

Officer
Läs mer Maj 2
Befattningen erbjuder

Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Försvarsmedicincentrums(FömedC) övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård för Försvarsmakten under fred, kris och krig, både nationellt och internationellt. Det innebär allt från akutsjukvård av skador under strid och att reducera det fysiska och psykiska lidande till ett minimum, till friskvård för medarbetare i fredstid. Försvarsmedicincentrum söker nu en chef J3/9 till vår förbandsstab.

Om enheten

Enheten FömedC Stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling, produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet. Staben leds av stabschefen.

Chef för J3/9 har som tillikauppgift att verka som stabschef i stabschefens frånvaro.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Chefen för J3/9 leder, fördelar och samordnar arbetet inom sin sektion och har personalansvar. J3:s huvuduppgift är att leda och följa upp FömedCs planerade och uppkomna verksamhet för innevarande år. J3 stödjer och leder inom ramen för det operationsplanering, hantering och utveckling av VB-funktionen, följer upp och tillser att försvarsmedicincentrums uppgifter i Försvarsmaktens grundoperationsplan genomförs, stödjer J5 i krigsförbandsutveckling och vid planering inför nästkommande år, samt stödjer vid förbandsbesök.

J9 omfattar idag kommunikationstjänst vilket innebär kontakter med media externt och internt med central ledning för kommunikation (FST KOMM Försvarsstaben kommunikation), samt lokala och centrala nätverk inom kommunikation för att arbeta tillsammans inom funktionsområdet. J9 skapar och uppdaterar aktivitetsplan och kommunikationsplan för förbandet och följer upp och synliggör förbandets verksamhet i olika medier.

Vidare bidrar du med din kompetens i det ordinarie stabsarbetet och vid behov bistår du med stöd inom andra områden än ovan angivna.

Försvarsmakten växer och dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid.

 

Kvalifikationer


• Officer OF3
• B-körkort


Meriterande


• Erfarenhet av stabsarbete på förbandsnivå
• Erfarenhet av stabsarbete på högre taktisk och central nivå
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från förband
• Erfarenhet av försvarsmedicin

 

Personliga egenskaper

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tvekar inte inför att hålla föredrag för större grupper. Du ingår i en arbetsgrupp men gillar att arbeta både i grupp och självständigt samt kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Vi ser att du som person är serviceinriktad, drivande och främst är en god chef och ledare. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter, och är uthållig eftersom tjänsten i perioder innebär hög arbetsbelastning. Tjänsten kräver att du är strukturerad och organiserad samt har förmåga att prioritera bland många arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Civil eller militär befattning: Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen:
Rekryterande chef Stabschef Cecilia Gustafsson för frågor om tjänsten. Tel 031-69 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se

Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se)
SACO (saco-gbg@mil.se)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se)

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-30. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Chef planering/övning till Försvarsmedicincentrum

Officer
Läs mer Maj 2
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt?  Försvarsmedicincentrums(FömedC) övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård för Försvarsmakten under fred, kris och krig, både nationellt och internationellt. Det innebär allt från akutsjukvård av skador under strid och att reducera det fysiska och psykiska lidande till ett minimum, till friskvård för medarbetare i fredstid. FömedC söker nu en chef J5/7 (planering/övning) till vår förbandsstab.

Om enheten

Enheten FömedC Stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling, produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet. Staben leds av stabschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Chefen för J5/7 leder, fördelar och sammanhåller arbetet inom sin sektion och har personalansvar. J5:s huvuduppgift är att planera FömedCs verksamhet de kommande tre åren så som förbandsproduktion,  krigsförbandsutveckling och infrastrukturplanering samt tar fram underlag för förbandets verksamhetsorder som styr enheternas uppdrag. Chef J5 sammanhåller FömedC i produktionsdialoger med FST STÖD LOG där uppgifter och uppdrag fastställs för de kommande åren.

J7:s uppgift är att sammanhålla förbandets all övningsverksamhet och deltar i FST centrala planeringsmöten och konferensen inför övningar samt stödjer J5 med krigsförbandsutveckling för FömedC producerade krigsförband.

Vidare bidrar du med din kompetens i det ordinarie stabsarbetet och vid behov bistår du med stöd inom andra områden än ovan angivna.

Försvarsmakten växer och dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid.

 

Kvalifikationer


• Officer OF3
• B-körkort


Meriterande


• Erfarenhet av stabsarbete på förbandsnivå
• Erfarenhet av stabsarbete på högre taktisk och central nivå
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från förband
• Tidigare erfarenhet i liknande befattning
• God kännedom om VU-processen inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av försvarsmedicin och eller sjukvårdsutbildning

 

Personliga egenskaper

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tvekar inte inför att hålla föredrag för större grupper. Du gillar att arbeta både i grupp självständigt samt kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Vi ser att du som person är serviceinriktad, drivande och främst är en god chef samt ledare. Du är flexibel och kan anpassa dig till nya omständigheter samt är uthållig då tjänsten i perioder innebär hög arbetsbelastning. Tjänsten kräver att du är strukturerad och organiserad samt har förmåga att prioritera bland många arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg. 
Civil eller militär befattning: Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Cecilia Gustafsson Stabschef för frågor om tjänsten. Tel 031-69 20 00 (vxl)
Stefan Larsson J5/7 för frågor om tjänsten. Tel 031-69 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se

 

Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se)
SACO (saco-gbg@mil.se)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se)

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-30. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Försvarsmedicincentrum söker en Stabsofficer

Officer
Läs mer Mar 26
Är du specialistofficer och söker nästa steg i karriären? Hos oss får du chansen att vara sammanhållande för all övningsverksamhet hos Försvarsmedicincentrum. Vårt förband växer och utvecklas ständigt och vi kommer nu utöka vår laguppställning med en stabsofficer på FömedC stab J7.

 

Om Stabsenheten
Enheten FömedC Stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling,
produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet. Staben leds av stabschefen. Stabsofficer J7 ingår i J5/7 under ledning av chefen för J5. J7 omfattar framförallt övning men även utbildning.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsofficer kommer dina arbetsuppgifter innefatta att genomföra allmän stabstjänst till stöd för förbandschefens beslutsfattande.

Lokalt kommer du att arbeta i nära samarbete med våra krigsförband och utvecklingen av dessa mot uppsatta träningsmål, men även mot våra övriga enheter FSS och FunkE. Du kommer leda månadsvisa övningsmöten vid förbandet. Centralt kommer du jobba i nära samarbete med FST STÖD LOG (Försvarsstaben Stödenheten Logistikavdelningen) som FömedC lyder under.

Som stabsofficer J7 kommer du vara sammanhållande för FömedC:s all övningsverksamhet. Du handlägger inkommande ärenden inom övningsverksamhet samt inriktar och samordnar övningarnas planering och genomförande i enlighet med ställda uppdrag och krav. Du deltar i centrala planeringsmöten och du deltar på planeringskonferenser inför övningar.

I befattningen ingår att vid behov kunna vara OPR (Officer with Planning Responsibility) vid större övningar.

Vidare bidrar du med din kompetens i det ordinarie stabsarbetet och vid behov bistår du med stöd inom andra områden än ovan angivna.

Försvarsmakten växer och dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid.

 

Kvalifikationer


• Officer SO 7 eller SO 6, eller motsvarande militär utbildning
• B-körkortPersonliga egenskaper
Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tvekar inte inför att hålla föredrag för större grupper. Du gillar att arbeta både i grupp och självständigt. Du kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Vi ser att du som person är serviceinriktad, drivande och nytänkande. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter. Tjänsten kräver att du är strukturerad och organiserad samt har förmåga att prioritera bland många arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Meriterande


• Erfarenhet av övningsplanering och förbandsproduktion (-utbildning)
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från förband

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning enlig Officersförordningen. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg. Resor och kvälls-/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Befattning: Militär
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse

Upplysningar om befattningen
Stefan Larsson Chef J5/7 Tel. 031-69 20 00 (vxl)
Peter Hagström Stabsofficer J7 Tel. 031-69 20 00 (vxl)
Cecilia Gustafsson Stabschef Tel. 031-69 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se

Fackliga företrädare
SACO: sacostyr-fomedc@mil.se
SEKO: seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet: ofgbg-fomedc@mil.se
Försvarsförbundet: Forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Avdelningschef

Officer
Läs mer Mar 6
Välkommen att söka en tjänst med varierande och mångfasetterade arbetsuppgifter. Hos oss erbjuds stora möjligheter att utvecklas i ditt chefs- och ledarskap.

Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet. Tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll på telekom-, el-, radio-, sensor-, och larm/passagesystem. Enheten ansvarar även för installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Utöver detta utgör enheten bakre verkstadsnivå för övriga förbands ledningsstödssystem. Avdelningen i Göteborg består av tre sektioner, två tele-sektioner och en IT- sektion, totalt ca 35 anställda. Utöver detta ansvarar avdelningen för ett kabelfartyg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef planerar, leder, samordnar och följer du upp avdelningens arbete samt upprätthåller arbetsmiljöansvaret. Detta gör du tillsammans med stöd av dina sektionschefer. Du utövar personalansvar för avdelningens medarbetare och ansvarar för deras kompetensutveckling. Avdelningens huvuduppgift är primärt underhåll och drift av Försvarsmaktens IT-, Tele-, och tekniska bevakningssystem inom Göteborgs garnison samt underhåll av Försvarsmaktens yttre anläggningar. Arbetet innebär mycket kontakter och samverkan med övriga förband, främst de verksamma inom Göteborgs garnison. Resor i tjänsten är vanligt förekommande för samverkan, övning och utbildning.

Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:


• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där försvarsmakten har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningKvalifikationer


• Yrkesofficer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
• B-körkort (manuell växellåda)


Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med en varierad och växlande vardag. Tjänsten ställer stora krav på god samarbetsförmåga då du kommer ha många olika kontaktytor
inom enheten och mot andra förband. Du har en god social förmåga och tillämpar det utvecklande ledarskapet i din vardag. Vidare ser vi att du tar egna initiativ och är kreativ i ditt uppgiftslösande. För att trivas i tjänsten behöver du självständigt kunna prioritera och växla mellan arbetsuppgifter. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.


Meriterande


• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningsstödssystem
• Erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av personalansvar

Övrigt
Tillsvidareanställning som yrkesofficer
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

I Försvarsmakten benämns befattningen avdelningschef.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Persson, nås via växeln på 019-393 500

Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll

Samtliga nås via växeln på 019-393 500

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Teknisk officer

Officer
Läs mer Feb 22
Älvsborgs amfibieregemente siktar mot Amfibie 2030 vilket innebär mycket ny teknik, nya förmågor, nya vapensystem och båtar. Detta är fantastisk möjlighet och utmaning för dig som vill vara med att utveckla teknisk tjänst inom amfibiesystemet.

Nu söker vi en Teknisk officer till avdelning G4 i regementsstaben.

Idag bemannas avdelningen G4 vid Amf 4 regementsstab av 4st personer. En Logistikchef, en Teknisk chef, en Handläggare logistik samt en Handläggare PRIO. Behov av kompetens finns framför allt inom stabstjänst och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem. Vi söker dig som kan, vill och vågar vara med och bidra till ett Amfibiesystem 2030 och framåt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk officer på G4 kommer du att arbeta nära G4 teknisk chef, deltaga i och utveckla LBS, ha uppföljning i stridsbåtsystemet, planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer (DUC), men även Göteborg garnisons övriga militära enheter, inom logistikens delområden;


• Logistikledning
• Teknisk tjänst
• Transporttjänst
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att beröra uppgifter inom;


• Materielförsörjning 
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer
• B körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Personliga egenskaper

Tjänsten som teknisk officer kräver ansvar, bra ordningsinne, flexibilitet och resultat. Förmåga att arbeta i grupp och bidra till att utveckla och driva gruppen framåt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Logistik/teknik befattning inom förband minst 2 år
• Logistik/teknik befattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader vid nyanställning/återanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
G4, Fv Michael Åkerberg och TC Reg Kristian Berg amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Anna Ragnmark G1 amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se  

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se    

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO Mattias Ranfors, saco-gbg@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2024-03-26

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Utbildningsofficer OR6/OF1 till Sjukhusbataljon i Göteborg

Officer
Läs mer Dec 20
På Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life balance.

 

Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).

På Sjukhusbataljonen finns det en bataljonsledning, två sjukhuskompanier och ett traumakompani. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga. Bataljonen producerar och verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband. Det innefattar insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning, vårt utbildningskompani skall från juni 2023 grundutbilda soldater inom ledning, logistik och sjuktransport.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utbildningsofficeren ansvarar för att planera, koordinera och leda utbildning inom en eller flera tjänstegrenar såsom fordons-, förplägnads- eller sjukvårdsutbildning. Elevunderlaget kan variera mellan värnpliktig, fastanställd och tidvis anställd personal. Som utbildningsofficer förväntas du även kunna tjänstgöra som planeringsofficer på kompaninivå, där de huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av planering, koordinering och ledning av delfunktioner eller uppgifter ställda av förbandet.

 

Kvalifikationer


• Yrkesofficersutbildning/Reservofficersutbildning (specialist eller taktisk) Lägst utnämnd nivå OR6.
• Minimum en av följande utbildningar: Fordonsinstruktör, förplägnadsinstruktör eller sjukvårdsinstruktör.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska.
• B-körkort.
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.

 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken på nya saker och har en vilja att utveckla dessa i samråd med andra. Vidare stimuleras du av utmaningar, har hög arbetskapacitet samt en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter. Exempelvis skall du med lätthet kunna vara en brygga mellan personal från civila myndigheter och försvarsmaktsrepressentanter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Meriterande


• Erfarenhet från lednings- logistikförband/underhållsenhet som specialistofficer/officer.
• Instruktör Drivmedelstjänst.
• Instruktör Vattentjänst.
• Instruktör AM och/eller ADR.
• Instruktör sjukvård/stridssjukvårdare.
• Instruktör GMU och/eller markstrid.
• Instruktör fordonstjänst.
• Officersutbildning med inriktning förnödenhetsförsörjning alternativt teknisk officersutbildning eller markstridsofficer med påbyggda kurser så som förnödenhetsförsörjning/förplägnad.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Nivå: Lägst OR6/OF1
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

 

Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.

 

Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef fj Markus Käll, markus.kall@mil.se, Tel: FM växel: 031692000

Information om rekryteringsprocessen
Information och frågor om rekryteringsprocessen kan lämnas via mail av personalgeneralist Malin Hansson, malin.m.hansson@mil.se.

Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Teknisk officer

Officer
Läs mer Dec 18
Älvsborgs amfibieregemente siktar mot Amfibie 2030 vilket innebär mycket ny teknik, nya förmågor, nya vapensystem och båtar. Detta är fantastisk möjlighet och utmaning för dig som vill vara med att utveckla teknisk tjänst inom amfibiesystemet.

Nu söker vi en Teknisk officer till avdelning G4 i regementsstaben.

Idag bemannas avdelningen G4 vid Amf 4 regementsstab av 4st personer. En Logistikchef, en Teknisk chef, en Handläggare logistik samt en Handläggare PRIO. Behov av kompetens finns framför allt inom stabstjänst och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem. Vi söker dig som kan, vill och vågar vara med och bidra till ett Amfibiesystem 2030 och framåt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk officer på G4 kommer du att arbeta nära G4 teknisk chef, deltaga i och utveckla LBS, ha uppföljning i stridsbåtsystemet, planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer (DUC), men även Göteborg garnisons övriga militära enheter, inom logistikens delområden;


• Logistikledning
• Teknisk tjänst
• Transporttjänst
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att beröra uppgifter inom;


• Materielförsörjning 
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer
• B körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Personliga egenskaper

Tjänsten som teknisk officer kräver ansvar, bra ordningsinne, flexibilitet och resultat. Förmåga att arbeta i grupp och bidra till att utveckla och driva gruppen framåt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Logistik/teknik befattning inom förband minst 2 år
• Logistik/teknik befattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader vid nyanställning/återanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
G4, Fv Michael Åkerberg och TC Reg Kristian Berg amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Valérie Pilo G1 amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se  

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se    

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO Mattias Ranfors, saco-gbg@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2024-01-31

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Säkerhets-och underrättelseofficer

Officer
Läs mer Nov 16
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom säkerhet och underrättelsetjänst? Amf 4 och Försvarsmakten i Göteborg växer och i samband med det söker vi en Säkerhets- och underrättelseofficer till Amf 4 Stab, G2. 

Om enheten

Du kommer att vara placerad tillsammans övrig personal på G2 säkerhetsavdelning vid regementsstaben. Vid avdelningen handläggs och samordnas all underrättelse och säkerhetstjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande med tydlig bäring på att göra Försvarsmakten i Göteborg till en säkrare verksamhet och plats. Du deltar i det dagliga arbetet med att stödja verksamheten med säkerhet och underrättelsetjänst. Inom ramen för detta kommer du planera och genomföra säkerhetsplanering, säkerhetsprövningar, utredningar samt handlägga säkerhetsärenden. Du deltar i analys och planeringsarbete samt sammanställer och bearbetar underrättelser. 

KRAV

Kvalifikationer 


• Godkänd Officersexamen 
• Militär utbildning inom säkerhetstjänst eller motsvarande arbetsgivaren finner lämplig 
• Flerårig erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet 
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövning och säkerhetsutredningar
• Kunskaper och färdigheter i IS UndSäk 
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 
• B- körkort 

Personliga egenskaper

Du kommer att hantera sekretess- och säkerhetsskyddsklassificerad information vilket ställer mycket höga krav på din personliga integritet. Du har god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i grupp med komplexa frågeställningar. Du är inte rädd för att ta egna initiativ och innehar en god spatial förmåga då du kommer arbeta med flera projekt parallellt över tid. Försvarsmakten är en arbetsplats där god hälsa och ett gott arbetsklimat är viktiga faktorer, du har därför ett intresse för din personliga hälsa och förstår vikten av en hälsosam livsstil för ett framgångsrikt yrkesliv. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Meriterande 


• Utbildning inom underrättelsetjänst 
• Erfarenhet av arbete med signalskydd och kryptosystem
• Erfarenhet av myndighetsarbete och kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom säkerhetsområdet 
• Utbildning inom Human Intelligence 
• Erfarenhet från internationell tjänst 
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens verksamhet i Göteborg 
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)
Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning Heltid 100 %  med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Tjänsten kan innebära frånvaro samt att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie kontorsarbetstid.

För upplysningar om befattningen kontakta: 

Amf 4 Säkerhetschef Andreas Fagrell andreas.fagrell@mil.se 

För information om rekryteringsprocessen kontakta: 

Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo Amf4-g1@mil.se  

Fackliga företrädare:

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se    

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO Mattias Ranfors, saco-gbg@mil.se  

Välkommen med din ansökan, innehållande CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, senast 2024-01-31. 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer som söker nästa utmaning?

Officer
Läs mer Dec 18
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Vi siktar mot Amfibie 2030 vilket innebär många nya förmågor och ny taktik. Detta är fantastisk möjlighet och utmaning för dig som vill vara med att utveckla Logistik inom marinen.

Nu söker vi en Logistikofficer till avdelning G4 i regementsstaben.
Behov av kompetens finns framför allt inom stabstjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem, förbandstransportledning. Vi söker dig som vill vara med och bidra till att skapa redundans och uthållighet, när det gäller lösandet av logistkens uppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer på G4 kommer du att planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer (DUC), men även Göteborg garnisons övriga militära enheter, inom logistikens samtliga delområden;


• Logistikledning
• Förnödenhetsförsörjning
• Transporttjänst
• Teknisk tjänst
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att beröra uppgifter inom;


• Materielförsörjning
• Infrastruktur
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer
• B körkort

Meriterande


• Logistikbefattning inom förband minst 2 år
• Logistikbefattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• Förbandstransportledare

Personliga egenskaper

För att trivas i befattningen ser vi att du uppskattar att både driva arbete framåt självständigt såväl som tillsammans med andra, detta samtidigt som du planerar och genomför uppgifter parallellt. Du trivs i sociala sammanhang har en öppen och tydlig kommunikation. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
G4, Fv Michael Åkerberg amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Valérie Pilo G1 amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare


SEKO   Ronny Sagmo, seko-forsvar-goteborg@mil.se                            

OF Amf 4  Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se   

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se

SACO sacostyr-fomedc@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2024-01-31

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Försvarsmedicincentrum söker stabsofficer, verksamhetssäkerhet

Officer
Läs mer Dec 14
Befattningen erbjuder
Som stabsofficer och företrädare för verksamhetssäkerhet för Försvarsmedicincentrum (FömedC) kommer arbetet växla mellan klassiskt stabsarbete vid FömedC stab och att företräda och driva förbandets verksamhetssäkerhet i samordning med handläggare på Älvsborgs Amfibieregemente (Amf4).

Om enheten
FömedC är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin. Vi består av en ledning med J-indelad stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS) som arbetar med kvalificerade sjukvårdsutbildningar, Funktionsenheten (FunkE) som driver forskning, totalförsvarsfrågor och funktionsutveckling och Sjukhusbataljonen (Sjhbat) som levererar kvalificerade sjukvårdsförband till vår krigsorganisation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsofficer skall du kunna delta i och eller leda beredningar av verksamhet och operationer genom grundläggande stabsmetodik. Rollen innebär ett ansvar att hålla verksamhetssäkerhetsarbetet uppdaterat enligt de regler och krav som ställs på FömedC, både externt och internt, samt stödja ledningen med implementeringen av dessa.

Du kommer att ha rätten att belägga materiel, system samt verksamhet med nyttjandebegränsningar eller rådrum om det visat sig finnas risk för ohälsa och olycka/tillbud. Om det inträffat en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud som ska utredas så leder du FömedC undersökningsgrupp, med uppgiften att identifiera orsaker och ta fram rekommendationer så att det inte inträffar igen. Rollen innebär också att du företräder FömedC vid samverkan med andra myndigheter. Du kan bli i anspråkstagen att bistå vid interna eller externa revisioner av sjösäkerhets- och marksäkerhetssystemet. För att kunna lösa ovanstående uppgifter kommer du bl.a. att hantera verktyg som LISA (skadestatistiksystem) och Emilia (redaktör intranätet).

KRAV
Kvalifikationer


• Specialistofficer, OR 6-8, eller motsvarande militär utbildning.
• B-körkort
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska

Personliga egenskaper
För att trivas med rollen som stabsofficer och företrädare verksamhetssäkerhet behöver du kunna arbeta självständigt och ta de kontakter som behövs för att leda och samordna beredningar och verksamhetssäkerhetsarbetet. Rollen som företrädare handlar om att inspirera och motivera andra till att arbetar med verksamhetssäkerhet och det är därför viktigt att du har verksamhetsfokus, är kommunikativ och trivs med att skapa nya kontakter. Implementering innebär ofta utbildningssituationer så det är en förutsättning att du trivs i detta forum och har förmågan att förmedla budskap till åhörare som inte alltid är insatta i området. Du måste ha en analytisk förmåga samt kunna uppmärksamma och agera på oförutsedda konsekvenser.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Grundläggande utbildning i FM stabsmetodik.
• Stabsarbete på förbandsnivå.
• Har genomgått Försvarsmaktens interna utbildningar i verksamhetssäkerhet eller civila motsvarigheter. Utbildningar i riskhantering, utrednings- och intervjuteknik samt systemsäkerhet är också meriterande.
• Logistikutbildning eller erfarenhet av arbete inom FM Logistik.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning enlig Officersförordningen.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg. Resor och kvälls-/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Fyskrav: 3h fysisk träning/vecka.
Distansarbete: Möjlighet efter överenskommelse med närmast chef.

Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef: övlt Cecilia Gustafsson som kan svara på befattningsrelaterade frågor. Tel. 031-69 20 00.

Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se

Fackliga företrädare
SACO: SAKO: sacostyr-fomedc@mil.se
SEKO: seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet: ofgbg-fomedc@mil.se
Försvarsförbundet: Forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2024-01-22. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Försvarsmedicincentrum söker driven Stabsofficer till J3

Officer
Läs mer Dec 7
Vi erbjuder 
Om du söker ett jobb som kännetecknas av puls, snabba ryck och otroligt omväxlande arbetsuppgifter, 
då har vi på Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg ett fantastiskt jobb att erbjuda dig!  

På FömedC J3 omsätter vi C FömedCs inriktning till handfasta order, vi förvandlar högre chefs vilja till planering, genomförande och uppföljning och vi är alltid beredda att med kort varsel ta oss an nya spännande uppgifter!  

Om Försvarsmedicincentrum   
FömedC är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin. Vi  består av en ledning med J-indelad stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS) som arbetar med kvalificerade sjukvårdsutbildningar, Funktionsenheten (FunkE) som driver forskning, totalförsvarsfrågor och funktionsutveckling och Sjukhusbataljonen (Sjhbat) som levererar kvalificerade sjukvårdsförband till vår krigsorganisation.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Som stabsofficer vid J3 arbetar du brett i rollen som klassisk stabsofficer. Arbetet som Stabsofficer vid J3 innebär att du tillsammans med dina kollegor leder organisationsenhetens (FömedC) planerade och uppkomna verksamhet samt operationer inom innevarande år. Du arbetar enligt stabsmetodik och analyserar och bereder uppgifter och underlag, leder berednings- och planeringslag samt föredrar för högre chef.

Du har kontaktytor som inte bara spänner över FömedC utan över även hela Försvarsmakten. Tempot är ofta högt och det är därför viktigt att vi verkligen jobbar tillsammans. Orderskrivande är en viktig del i den här befattningen, därför behöver du vara både verbalt trygg och känna dig hemma med våra administrativa system. Du arbetar också med utveckling av områden som mobilisering, förmågeskapande och våra krigsförband. Du är placerad på Käringberget i västra Göteborg men är beredd på att resa och verka på andra platser, nationellt som internationellt.   

Den internationella miljön som vi redan verkar inom kommer att växa avsevärt i framtiden. Därför är det viktigt att du är bekväm med att kommunicera och jobba med kollegor från andra nationer där vi inledningsvis  är nya i laget. Samtidigt är det en av de fantastiska möjligheterna med det här jobbet!  

KRAV 
Kvalifikationer   


• Svensk officers-/specialistofficers-/eller reservofficersexamen alternativt motsvarande utbildning 
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 
• Goda kunskaper i Office-paketet 
• B-körkort 

Personliga egenskaper 
För att trivas i rollen som stabsofficer J3 vid FömedC behöver du vara flexibel för att kunna arbeta med olika typer av uppgifter parallellt, samtidigt som du måste vara lösningsorienterad. Det här är också en funktion där din samverkansförmåga ständigt kommer att sättas på prov med många kontakter i alla riktningar, vilket innebär att du måste ha en grundtrygghet där du kan släppa på din prestige för att nå dina mål. I det här jobbet måste du kunna tempoväxla när så behövs och klara att jobba under press.   

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

MERITERANDE   


• Arbetar/har arbetat i stab på minst bataljon-/enhetsnivå  
• Har grundläggande utbildning i FM stabsmetodik  
• Har kunskap/erfarenhet inom sjukvårdsområdet 
• Har arbetat i en internationell stab 
• Har goda kunskaper i arbete med Vidar 
• Har erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassade ärenden  

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätter vi att alla medarbetare uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund. Den slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). 

Övrigt 


• Det här är en SO 7/8-befattning som kontinuerligt tjänstgörande officer/specialistofficer med en tjänstgöringsgrad om 100% i enlighet med Officersförordningen. Även du som är förtidsavgången officer/ specialistofficer eller reservofficer är välkommen att söka.  
• Arbetsort är Västra Frölunda, Göteborg. Resor och kvälls/helgtjänstgöring förekommer.  
• Lön och tillträde efter överenskommelse 
 

Upplysningar om befattningen 
Information om tjänsten lämnas av rekryterande chef, mj David Karlström som nås via  
telefon 031-69 20 00 
 
Information om rekryteringsprocessen 
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-hr@mil.se 
 

Fackliga företrädare 
SACO, SACO-Gbg@mil.se 
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se 
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se 
OFR/S, Forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se 

 
Sista ansökningsdag 
Välkommen med din ansökan senast 2024-01-22. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Avdelningschef

Officer
Läs mer Nov 20
Välkommen att söka en tjänst med varierande och mångfasetterade arbetsuppgifter. Hos oss erbjuds stora möjligheter att utvecklas i ditt chefs- och ledarskap.

Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet. Tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll på telekom-, el-, radio-, sensor-, och larm/passagesystem. Enheten ansvarar även för installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Utöver detta utgör enheten bakre verkstadsnivå för övriga förbands ledningsstödssystem. Avdelningen i Göteborg består av tre sektioner, två tele-sektioner och en IT- sektion, totalt ca 35 anställda. Utöver detta ansvarar avdelningen för ett kabelfartyg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef planerar, leder, samordnar och följer du upp avdelningens arbete samt upprätthåller arbetsmiljöansvaret. Detta gör du tillsammans med stöd av dina sektionschefer. Du utövar personalansvar för avdelningens medarbetare och ansvarar för deras kompetensutveckling. Avdelningens huvuduppgift är primärt underhåll och drift av Försvarsmaktens IT-, Tele-, och tekniska bevakningssystem inom Göteborgs garnison samt underhåll av Försvarsmaktens yttre anläggningar. Arbetet innebär mycket kontakter och samverkan med övriga förband, främst de verksamma inom Göteborgs garnison. Resor i tjänsten är vanligt förekommande för samverkan, övning och utbildning.

Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:


• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där försvarsmakten har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningKvalifikationer


• Yrkesofficer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• B-körkort (manuell växellåda)


Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med en varierad och växlande vardag. Tjänsten ställer stora krav på god samarbetsförmåga då du kommer ha många olika kontaktytor
inom enheten och mot andra förband. Du har en god social förmåga och tillämpar det utvecklande ledarskapet i din vardag. Vidare ser vi att du tar egna initiativ och är kreativ i ditt uppgiftslösande. För att trivas i tjänsten behöver du självständigt kunna prioritera och växla mellan arbetsuppgifter. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.


Meriterande


• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningsstödssystem
• Erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av personalansvar

Övrigt
Tillsvidareanställning som yrkesofficer
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

I Försvarsmakten benämns befattningen avdelningschef.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Persson. För information om anställningsvillkor kontakta HR-Generalist
Linnéa Hedin.

Samtliga nås via växeln på 019-393 500

Fackliga företrädare
SACO Pär Lohman
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Martin Strömquist

Samtliga nås via växeln på 019-393 500

Välkommen med din ansökan senast 2023-12-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Verksamhetsäkerhetsofficer

Officer
Läs mer Okt 5
Försvarsmakten och Älvsborgs amfibieregemente växer. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt och verksamhetssäkert sätt, nu söker vi en verksamhetssäkerhetsofficer!

Om avdelningen

Du kommer att vara placerad tillsammans med handläggare vid verksamhetssäkerhetsavdelningen G0 vid Amf 4 regementsstab. Chef för G0 är tillika Trafiksäkerhetschef Amf4 och vid avdelningen handläggs elsäkerhetsärenden, marksäkerhets-, miljö-, trafiksäkerhets- och sjösäkerhetsärenden. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamhetssäkerhetsofficeren leder verksamhetssäkerhetsarbetet vid Amf 4 och ansvarar för att vidmakthålla och utveckla Amf 4 instruktion för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö. Som verksamhetssäkerhetsofficer kommer du att ha ett tätt samarbete med bland annat regementets arbetsmiljösamordnare och övriga företrädare för delområdena trafiksäkerhet, marksäkerhet, transport farligt gods, sjösäkerhet, dyksäkerhet, miljö, BVKF, IFTEX elsäkerhet, systemsäkerhet, dyksäkerhet samt brandskydd. 

Som verksamhetssäkerhetsofficer har du även ett tätt samarbete med regementets underavdelningar. Inom området militärmarksäkerhet utgör verksamhetssäkerhetsofficeren främste företrädare vid förbandet. Verksamhetssäkerhetsofficeren rapporterar direkt till Regementschefen. Befattningen kräver att arbetet bedrivs proaktivt, med närvaro i verksamheten för bästa resultat. Vid större övningar åligger det verksamhetssäkerhetsofficeren att utverka styrningar för riskhanteringen före, under och efter övningsverksamheten samt implementering av densamma.

KRAV

Kvalifikationer:


• Yrkesofficersexamen
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att trivas som verksamhetssäkerhetsofficer behöver du vara en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna. Du visar respekt för din omgivning och har ett öppet förhållningssätt. Du är flexibel och noggrann men innehar även förmåga att tempoväxla, arbeta självständigt, se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja. Befattningen kräver att du har  hög grad av integritet och där du kan säga ifrån om du tycker att något är fel men har en förmåga att genomdriva chefens beslut, även om du inte samtycker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande:


• Genomgått verksamhetssäkerhetskurserna bas-, fortsättning-, samt utredningsmetodik  vid MHS Karlberg.
• Genomgått kurs verksamhetssäkerhet övningsledning, SAFOC (FIN).
• Tjänstgöring på regemente/flottiljstab.
• Flerårig erfarenhet av trupputbildning och övningsverksamhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av avvikelserapportering i system i PRIO.
• Erfarenhet av uppbyggnad av sidor i Emilia

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning Heltid 100 % med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Deltagande i övningsverksamhet vid förbandet kan innebära frånvaro samt att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie kontorsarbetstid

För upplysningar om befattningen kontakta:

C G0 Peter Waller amf4-g0@mil.se

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Valerie Pilo, amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare 

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se  of-amf@mil.se     

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se   

SACO saco-gbg@mil.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som verksamhetssäkerhetsofficer hos oss på Amf 4 G0 senast 23-11-24

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Teknisk officer

Officer
Läs mer Okt 3
Älvsborgs amfibieregemente siktar mot Amfibie 2030 vilket innebär mycket ny teknik, nya förmågor, nya vapensystem och båtar. Detta är fantastisk möjlighet och utmaning för dig som vill vara med att utveckla teknisk tjänst inom amfibiesystemet.

Nu söker vi en Teknisk officer till avdelning G4 i regementsstaben.

Idag bemannas avdelningen G4 vid Amf 4 regementsstab av 4st personer. En Logistikchef, en Teknisk chef, en Handläggare logistik samt en Handläggare PRIO. Behov av kompetens finns framför allt inom stabstjänst och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem. Vi söker dig som kan, vill och vågar vara med och bidra till ett Amfibiesystem 2030 och framåt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk officer på G4 kommer du att arbeta nära G4 teknisk chef, deltaga i och utveckla LBS, ha uppföljning i stridsbåtsystemet, planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer (DUC), men även Göteborg garnisons övriga militära enheter, inom logistikens delområden;


• Logistikledning
• Teknisk tjänst
• Transporttjänst
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att beröra uppgifter inom;


• Materielförsörjning 
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer
• B körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Personliga egenskaper

Tjänsten som teknisk officer kräver ansvar, bra ordningsinne, flexibilitet och resultat. Förmåga att arbeta i grupp och bidra till att utveckla och driva gruppen framåt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Logistik/teknik befattning inom förband minst 2 år
• Logistik/teknik befattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader vid nyanställning/återanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
G4, Fv Michael Åkerberg och TC Reg Kristian Berg amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Valérie Pilo G1 amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare
SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se 

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se   

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se 

SACO saco-gbg@mil.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2023-11-06

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer som söker nästa utmaning?

Officer
Läs mer Sep 11
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Vi siktar mot Amfibie 2030 vilket innebär många nya förmågor och ny taktik. Detta är fantastisk möjlighet och utmaning för dig som vill vara med att utveckla Logistik inom marinen.

Nu söker vi en Logistikofficer till avdelning G4 i regementsstaben.
Behov av kompetens finns framför allt inom stabstjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem, förbandstransportledning. Vi söker dig som vill vara med och bidra till att skapa redundans och uthållighet, när det gäller lösandet av logistkens uppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer på G4 kommer du att planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer (DUC), men även Göteborg garnisons övriga militära enheter, inom logistikens samtliga delområden;


• Logistikledning
• Förnödenhetsförsörjning
• Transporttjänst
• Teknisk tjänst
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att beröra uppgifter inom;


• Materielförsörjning
• Infrastruktur
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer
• B körkort

Meriterande


• Logistikbefattning inom förband minst 2 år
• Logistikbefattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• Förbandstransportledare

Personliga egenskaper

För att trivas i befattningen ser vi att du uppskattar att både driva arbete framåt självständigt såväl som tillsammans med andra, detta samtidigt som du planerar och genomför uppgifter parallellt. Du trivs i sociala sammanhang har en öppen och tydlig kommunikation. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
G4, Fv Michael Åkerberg amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Valérie Pilo G1 amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare


SEKO   Ronny Sagmo, seko-forsvar-goteborg@mil.se                            

OF Amf 4  Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se   

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se

SACO sacostyr-fomedc@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2023-10-13

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Stridsledningsofficer till 5. amfibiebataljonen

Officer
Läs mer Sep 13
Amfibiebataljonen på västkusten tillväxer!

Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som stridsledare vid 5. amfibiebataljonen!

Om enheten

I nuläget består bataljonen av två kompanier: ett kompani med skyttestrid understödd av granatkastare som huvuduppgift, men även med logistik- och sjukvårdsplutoner samt ett kompani med huvuduppgift att bedriva sjömålsstrid med robot- och minförband där även bataljonens ledningsförmåga finns samlad. Därutöver en stab som leder och samordnar kompaniernas verksamhet. Stridsbåten är kompaniets huvudsakliga transportmedel och används för strid och taktiska förflyttningar av personal i alla siktförhållanden och hotnivåer.

Nu rekryterar vi en stridsledningsofficer till stabens S3-funktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stridsledare vid 5.amfibiebataljonen deltar du i att:


• Planera, leda och samordna verksamheten vid bataljonen
• Upprätthålla lägesuppfattning och uppföljning över 5.amfbat verksamhet
• Producera lednings- och beslutsunderlag till bataljonschef och underställda chefer
• Producera order av olika omfattning och dignitet

Tjänsten innebär mycket ansvar, men också frihet att skapa arbetsformer vid ett nybildat förband.

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen
• B-körkort (manuell växellåda)


Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba systematiskt med ett högt tempo. För att uppnå framgång inom stridsledning så krävs kreativitet kopplat till ett sinne för ordning och reda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Meriterande


• Bakgrund i amfibiekåren
• Erfarenhet av arbete på bataljonsstabsnivå

Övrigt

Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.

Anställningsform: heltid/kontinuerlig tjänstgöring om 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
Lt Christoffer Malm C S1

Personalofficer 5. amfibiebataljonen

0723-967210

amf4-5.amfbat-s1@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare:

OF-Amf  of-amf@officersforbundet.se


Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)

Kopior av: 


• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning/officersutbildning
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Senast 2023-10-13.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Sambandschef till 5.amfibiebataljonen

Officer
Läs mer Sep 13
Amfibiebataljonen på västkusten tillväxer!

Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som sambandschef vid 5. amfibiebataljonen!

Om enheten

I nuläget består bataljonen av två kompanier: ett kompani med skyttestrid understödd av granatkastare som huvuduppgift, men även med logistik- och sjukvårdsplutoner samt ett kompani med huvuduppgift att bedriva sjömålsstrid med robot- och minförband där även bataljonens ledningsförmåga finns samlad. Därutöver en stab som leder och samordnar kompaniernas verksamhet. Stridsbåten är kompaniets huvudsakliga transportmedel och används för strid och taktiska förflyttningar av personal i alla siktförhållanden och hotnivåer.

Nu rekryterar vi en chef till stabens S6-funktion!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som sambandschef vid 5.amfibiebataljonen ansvarar du för att planera, leda, samordna och följa upp sambandsfunktionen vid bataljonen, administrera sektionens personal, planering och ledningsplan och signalskyddstjänsten inom förbandet.

Du deltar i:


• sambands- och frekvensplanering av bataljonen,
• att producera lednings- och beslutsunderlag till bataljonschef och underställda chefer,
• att producera order av olika omfattning och dignitet,
• utbilda inom signalskydd, krypto- och ledningssystem.

Tjänsten innebär mycket ansvar, men också frihet att skapa arbetsformer vid ett nybildat förband.

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd Yrkesofficersexamen
• B-körkort (manuell växellåda)


Personliga egenskaper

Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba systematiskt med ett högt tempo. För att uppnå framgång inom sambandstjänsten krävs kreativitet kopplat till ett sinne för ordning och reda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Meriterande


• Erfarenhet av sambandstjänst
• Bakgrund i amfibiekåren
• Erfarenhet av arbete på bataljonsstabsnivå
• Specialistofficersexamen

Övrigt

Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.

Anställningsform: heltid/kontinuerlig tjänstgöring om 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum:  enligt överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
Lt Christoffer Malm C S1

Personalofficer 5. amfibiebataljonen

0723-967210

amf4-5.amfbat-s1@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.seFackliga företrädare:

OF-Amf  of-amf@officersforbundet.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
• Kopior av: 
• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning/officersutbildning
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Senast 2023-10-13.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer och kvartermästare till 5. amfibiebataljonen

Officer
Läs mer Sep 13
Amfibiebataljonen på västkusten tillväxer! 

Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som logistikofficer eller kvartermästare vid 5. amfibiebataljonen!

Om enheten

I nuläget består bataljonen av två kompanier: ett kompani med skyttestrid understödd av granatkastare som huvuduppgift, men även med logistik- och sjukvårdsplutoner samt ett kompani med huvuduppgift att bedriva sjömålsstrid med robot- och minförband där även bataljonens ledningsförmåga finns samlad. Därutöver en stab som leder och samordnar kompaniernas verksamhet. Stridsbåten är kompaniets huvudsakliga transportmedel och används för strid och taktiska förflyttningar av personal i alla siktförhållanden och hotnivåer.

Nu rekryterar vi logistikofficerare till både kompani- och bataljonsnivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som logistikofficer vid 5.amfibiebataljonen är du ansvarig för och deltar i:


• Bataljonens materielplanering, ammunitionsplanering, inventering
• Förordnanden, inköp, förnödenhetsförsörjning
• Orientera och vid behov stödja bataljonens chefer i logistikfrågor,
• Rapportera till högre chefer och informera sidoordnade förband.

Tjänsten innebär mycket ansvar, men också frihet att skapa arbetsformer vid ett nybildat förband.

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen som officer eller specialistofficer
• Logistikofficersutbildning
• Erfarenhet inom logistik/tidigare tjänstgöring som kvartermästare
• Kunskap inom logistikstödsystem som Prio och Lift
• B-körkort (manuell växellåda)


Personliga egenskaper

Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba systematiskt med ett högt tempo. För att uppnå framgång inom logistiktjänsten krävs kreativitet kopplat till ett sinne för ordning och reda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Meriterande


• Bakgrund i amfibiekåren
• Erfarenhet av chefsskap inom logistik

Övrigt

Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.

Anställningsform: heltid/kontinuerlig tjänstgöring om 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum:  enligt överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
Lt Christoffer Malm C S1

Personalofficer 5. amfibiebataljonen

0723-967210

amf4-5.amfbat-s1@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare:

OF-Amf  of-amf@officersforbundet.se


Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)

Kopior av: 


• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning/officersutbildning
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Senast 2023-10-13.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Säkerhetsofficer till 5. amfibiebataljonen

Officer
Läs mer Sep 13
Amfibiebataljonen på västkusten tillväxer!

Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som säkerhetsofficer vid 5. amfibiebataljonen!

Om enheten

I nuläget består bataljonen av två kompanier: ett kompani med skyttestrid understödd av granatkastare som huvuduppgift, men även med logistik- och sjukvårdsplutoner samt ett kompani med huvuduppgift att bedriva sjömålsstrid med robot- och minförband där även bataljonens ledningsförmåga finns samlad. Därutöver en stab som leder och samordnar kompaniernas verksamhet. Stridsbåten är kompaniets huvudsakliga transportmedel och används för strid och taktiska förflyttningar av personal i alla siktförhållanden och hotnivåer.

Nu rekryterar vi en säkerhetsofficer till stabens S2-funktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som säkerhetsofficer vid 5.amfibiebataljonen är du ansvarig för att:


• Planera, leda och följa upp säkerhetsarbetet vid förbandet,
• Stödja underrättelseofficeren i dennes ansvarsområde,
• Producera säkerhetsskyddsanalyser, ansvara för säkerhetsskyddsplan, HUMINT,
• Orientera och vid behov stödja bataljonens chefer i säkerhetsfrågor,
• Rapportera till högre chefer och informera sidoordnade förband,

Tjänsten innebär mycket ansvar, men också frihet att skapa arbetsformer vid ett nybildat förband.

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen
• Säkerhetsofficer (OF/SO)
• B-körkort (manuell växellåda)


 Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba systematiskt och långsiktigt. För att uppnå framgång inom underrättelsetjänsten så krävs hög integritet och ett sinne för ordning och reda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Meriterande


• Bakgrund i amfibiekåren
• Erfarenhet av chefsskap inom säkerhetsarbete
• Utbildning inom ISUS, GIS
• Erfarenhet av HUMINT

Övrigt

Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.

Anställningsform: heltid/kontinuerlig tjänstgöring om 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
Lt Christoffer Malm C S1

Personalofficer 5. amfibiebataljonen

0723-967210

amf4-5.amfbat-s1@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare:

OF-Amf  of-amf@officersforbundet.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)

Kopior av: 


• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning/officersutbildning
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Senast 2023-10-13.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Underrättelseofficerare till 5.amfibiebataljonen

Officer
Läs mer Sep 13
Amfibiebataljonen på västkusten tillväxer!

Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som underrättelseofficer vid 5. amfibiebataljonen!

Om enheten

I nuläget består bataljonen av två kompanier: ett kompani med skyttestrid understödd av granatkastare som huvuduppgift, men även med logistik- och sjukvårdsplutoner samt ett kompani med huvuduppgift att bedriva sjömålsstrid med robot- och minförband där även bataljonens ledningsförmåga finns samlad. Därutöver en stab som leder och samordnar kompaniernas verksamhet. Stridsbåten är kompaniets huvudsakliga transportmedel och används för strid och taktiska förflyttningar av personal i alla siktförhållanden och hotnivåer.

Nu rekryterar vi underrättelseofficerare till stabens S2-funktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som underrättelseofficer vid 5.amfibiebataljonen är du ansvarig för att:


• Planera, leda och följa upp underrättelsefunktionen vid förbandet,
• Producera underrättelseorienteringar, utbildning i motståndarkunskap,
• Orientera och vid behov stödja bataljonens chefer i underrättelsefrågor,
• Rapportera till högre chefer och informera sidoordnade förband,
• Stödja säkerhetsofficeren i dennes ansvarsområde.

Tjänsten innebär mycket ansvar, men också frihet att skapa arbetsformer vid ett nybildat förband.

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficersexamen
• Underrättelseofficer (OF/SO)
• B-körkort (manuell växellåda)

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba systematiskt och långsiktigt. För att uppnå framgång inom underrättelsetjänsten så krävs hög integritet och ett sinne för ordning och reda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Meriterande


• Bakgrund i amfibiekåren
• Chefsskap inom underrättelsetjänst
• Utbildning inom ISUS, GIS
• Erfarenhet av HUMINT

Övrigt

Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.

Anställningsform: heltid/kontinuerlig tjänstgöring om 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum:  enligt överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
Lt Christoffer Malm C S1

Personalofficer 5. amfibiebataljonen

0723-967210

amf4-5.amfbat-s1@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare:

OF-Amf  of-amf@officersforbundet.se


Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)

Kopior av: 


• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning/officersutbildning
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Senast 2023-10-13.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Tekniska chefer till 5. amfibiebataljonens kompanier

Officer
Läs mer Sep 13
Amfibiebataljonen på västkusten tillväxer!

Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som teknisk chef för något av våra kompanier vid 5. amfibiebataljonen!

Om enheten

I nuläget består bataljonen av två kompanier: ett kompani med skyttestrid understödd av granatkastare som huvuduppgift, men även med logistik- och sjukvårdsplutoner samt ett kompani med huvuduppgift att bedriva sjömålsstrid med robot- och minförband där även bataljonens ledningsförmåga finns samlad. Nu rekryterar vi en teknisk chef till respektive kompani. Stridsbåten är kompaniets huvudsakliga transportmedel och används för strid och taktiska förflyttningar av personal i alla siktförhållanden och hotnivåer.

Nu rekryterar vi tekniska chefer till båda kompanierna vid bataljonen!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som teknisk chef kompani vid 5.amfibiebataljonen är du ansvarig för att:


• Planera, leda och följa upp reparationer och underhåll på kompaniets båtar, fordon och materiel
• Göra avvägningar och prioriteringar för hur den tekniska tjänsten ska genomföras inom kompaniet
• Stötta kompaniet i tekniska frågor
• Samverka med sidoförband och civila leverantörer avseende resursutnyttjande

Tjänsten innebär mycket ansvar, men också frihet att skapa arbetsformer vid ett nybildat förband.

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficersexamen
• Teknisk officer Alt. specialistofficer med tidigare erfarenhet av teknisk tjänst eller en önskan om YBK teknisk tjänst
• B-körkort (manuell växellåda)


Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba systematiskt och långsiktigt. För att uppnå framgång inom den tekniska tjänsten så krävs ett sinne för ordning och reda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Meriterande


• Bakgrund i amfibiekåren
• Chefsskap inom teknisk tjänst
• Körkort C/CE
• Utbildning i systemen PRIO, LIFT och RSF

Övrigt

Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison efter överenskommelse. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.

Anställningsform: Heltid/kontinuerlig tjänstgöring om 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
Lt Christoffer Malm C S1

Personalofficer 5. amfibiebataljonen

0723-967210

amf4-5.amfbat-s1@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare:

OF-Amf  of-amf@officersforbundet.se


Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)

Kopior av: 


• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning/officersutbildning
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Senast 2023-10-13.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Verksamhetsäkerhetsofficer

Officer
Läs mer Aug 30
Försvarsmakten och Älvsborgs amfibieregemente växer. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt och verksamhetssäkert sätt, nu söker vi en verksamhetssäkerhetsofficer!

Om avdelningen

Du kommer att vara placerad tillsammans med handläggare vid verksamhetssäkerhetsavdelningen G0 vid Amf 4 regementsstab. Chef för G0 är tillika Trafiksäkerhetschef Amf4 och vid avdelningen handläggs elsäkerhetsärenden, marksäkerhets-, miljö-, trafiksäkerhets- och sjösäkerhetsärenden. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamhetssäkerhetsofficeren leder verksamhetssäkerhetsarbetet vid Amf 4 och ansvarar för att vidmakthålla och utveckla Amf 4 instruktion för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö. Som verksamhetssäkerhetsofficer kommer du att ha ett tätt samarbete med bland annat regementets arbetsmiljösamordnare och övriga företrädare för delområdena trafiksäkerhet, marksäkerhet, transport farligt gods, sjösäkerhet, dyksäkerhet, miljö, BVKF, IFTEX elsäkerhet, systemsäkerhet, dyksäkerhet samt brandskydd. 

Som verksamhetssäkerhetsofficer har du även ett tätt samarbete med regementets underavdelningar. Inom området militärmarksäkerhet utgör verksamhetssäkerhetsofficeren främste företrädare vid förbandet. Verksamhetssäkerhetsofficeren rapporterar direkt till Regementschefen. Befattningen kräver att arbetet bedrivs proaktivt, med närvaro i verksamheten för bästa resultat. Vid större övningar åligger det verksamhetssäkerhetsofficeren att utverka styrningar för riskhanteringen före, under och efter övningsverksamheten samt implementering av densamma.

KRAV

Kvalifikationer:


• Yrkesofficersexamen
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att trivas som verksamhetssäkerhetsofficer behöver du vara en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna. Du visar respekt för din omgivning och har ett öppet förhållningssätt. Du är flexibel och noggrann men innehar även förmåga att tempoväxla, arbeta självständigt, se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja. Befattningen kräver att du har  hög grad av integritet och där du kan säga ifrån om du tycker att något är fel men har en förmåga att genomdriva chefens beslut, även om du inte samtycker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande:


• Genomgått verksamhetssäkerhetskurserna bas-, fortsättning-, samt utredningsmetodik  vid MHS Karlberg.
• Genomgått kurs verksamhetssäkerhet övningsledning, SAFOC (FIN).
• Tjänstgöring på regemente/flottiljstab.
• Flerårig erfarenhet av trupputbildning och övningsverksamhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av avvikelserapportering i system i PRIO.
• Erfarenhet av uppbyggnad av sidor i Emilia

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning Heltid 100 % med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Deltagande i övningsverksamhet vid förbandet kan innebära frånvaro samt att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie kontorsarbetstid

För upplysningar om befattningen kontakta:

C G0 Peter Waller amf4-g0@mil.se

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Valerie Pilo, amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare 

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se  of-amf@mil.se     

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se   

SACO saco-gbg@mil.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som verksamhetssäkerhetsofficer hos oss på Amf 4 G0 senast 23-09-29

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Utbildningsofficer till utbildningsbataljonen

Officer
Läs mer Aug 9
Nu söker Amf 4 Utbildningsbataljon en utbildningsofficer!
Utbildningsbataljonen genomför grundutbildning av värnpliktiga och utbildning/kurser för anställd personal. Utbildningsbataljonen har också som uppgift att vara insteg för våra nyutexaminerade kollegor så att dessa ges möjlighet att befästa och utveckla sin förmåga till truppföring och inom ramen för det, sitt ledarskap. Det är här du som utbildningsofficer kommer in för att översprida dina kunskaper och erfarenheter till våra nya kollegor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i utbildningsbataljonens stab i rollen som utbildningsofficer där du deltar i planering och genomförande av bataljonens verksamhet. Du är direkt underställd planeringschefen och kommer att arbeta med utbildning, planering av bataljonens verksamhet och handledning/mentorering av mindre erfarna kollegor. 

Utbildningsverksamheten kommer till stor del att genomföras utanför garnisonsområdet på våra skjut- och övningsfält.

Ytterligare arbetsuppgifter

Du ska vara beredd att stödja i utbildningsbataljonens verksamhet som generell stabsmedlem utanför ditt ordinarie arbetsområde.

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen
• B-körkort
• Minst 5 års militär yrkeserfarenhet

Personliga egenskaper
Vi ser att du har hög integritet och god analytisk och social förmåga. Du har god samarbetsförmåga, där engagemang och ansvar är två nyckelord. Ett högt säkerhetsmedvetande är en förutsättning för jobbet. Du är van vid att arbeta både enskilt och i grupp. Du stimuleras av att utveckla våra medarbetare, är flexibel och kan snabb sätta dig in i nya förutsättningar. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Tidigare erfarenhet i liknande befattning.
• Övningsledare stridsutbildning med skarp ammunition i plutons ram.
• Övningsledare indirekt eld.
• Tjänstgjort vid amfibieförband eller jägarförband.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)


Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning om 6 månader vid nyanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid 100%

Arbetsort: Göteborg (tjänsteresor samt kväll-och helgtjänst förekommer)

Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:

Stf C Utbbat, Tomas Westerling, tomas.westerling@mil.se 

Stabschef Utbbat, Elin Wilhelmsson, elin.vilhelmsson@mil.se 

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo Amf4-g1@mil.se 

Fackliga företrädare:

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se  of-amf@mil.se    

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO saco-gbg@mil.se 

Välkommen med din ansökan, innehållande CV samt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten som utbildningsofficer, senast 2023-09-08

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Verksamhetsäkerhetsofficer

Officer
Läs mer Jul 17
Försvarsmakten och Älvsborgs amfibieregemente växer. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt och verksamhetssäkert sätt, nu söker vi en verksamhetssäkerhetsofficer!

Om avdelningen

Du kommer att vara placerad tillsammans med handläggare vid verksamhetssäkerhetsavdelningen G0 vid Amf 4 regementsstab. Chef för G0 är tillika Trafiksäkerhetschef Amf4 och vid avdelningen handläggs elsäkerhetsärenden, marksäkerhets-, miljö-, trafiksäkerhets- och sjösäkerhetsärenden. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamhetssäkerhetsofficeren leder verksamhetssäkerhetsarbetet vid Amf 4 och ansvarar för att vidmakthålla och utveckla Amf 4 instruktion för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö. Som verksamhetssäkerhetsofficer kommer du att ha ett tätt samarbete med bland annat regementets arbetsmiljösamordnare och övriga företrädare för delområdena trafiksäkerhet, marksäkerhet, transport farligt gods, sjösäkerhet, dyksäkerhet, miljö, BVKF, IFTEX elsäkerhet, systemsäkerhet, dyksäkerhet samt brandskydd. 

Som verksamhetssäkerhetsofficer har du även ett tätt samarbete med regementets underavdelningar. Inom området militärmarksäkerhet utgör verksamhetssäkerhetsofficeren främste företrädare vid förbandet. Verksamhetssäkerhetsofficeren rapporterar direkt till Regementschefen. Befattningen kräver att arbetet bedrivs proaktivt, med närvaro i verksamheten för bästa resultat. Vid större övningar åligger det verksamhetssäkerhetsofficeren att utverka styrningar för riskhanteringen före, under och efter övningsverksamheten samt implementering av densamma.

KRAV

Kvalifikationer:


• Yrkesofficersexamen
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att trivas som verksamhetssäkerhetsofficer behöver du vara en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna. Du visar respekt för din omgivning och har ett öppet förhållningssätt. Du är flexibel och noggrann men innehar även förmåga att tempoväxla, arbeta självständigt, se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja. Befattningen kräver att du har  hög grad av integritet och där du kan säga ifrån om du tycker att något är fel men har en förmåga att genomdriva chefens beslut, även om du inte samtycker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande:


• Genomgått verksamhetssäkerhetskurserna bas-, fortsättning-, samt utredningsmetodik  vid MHS Karlberg.
• Genomgått kurs verksamhetssäkerhet övningsledning, SAFOC (FIN).
• Tjänstgöring på regemente/flottiljstab.
• Flerårig erfarenhet av trupputbildning och övningsverksamhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av avvikelserapportering i system i PRIO.
• Erfarenhet av uppbyggnad av sidor i Emilia

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning Heltid 100 % med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Deltagande i övningsverksamhet vid förbandet kan innebära frånvaro samt att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie kontorsarbetstid

För upplysningar om befattningen kontakta:

C G0 Peter Waller amf4-g0@mil.se

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Valerie Pilo, amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare 

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se  of-amf@mil.se     

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se   

SACO saco-gbg@mil.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som verksamhetssäkerhetsofficer hos oss på Amf 4 G0 senast 23-08-28

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Personalofficer till utbildningsbataljonen

Officer
Läs mer Jul 17
Nu söker Amf 4 en personalofficer till Utbildningsbataljonen!

Utbildningsbataljonen vid Amf 4 genomför grundutbildning av värnpliktiga samt utbildning/kurser för anställd personal. Utbildningsbataljonen bemannas av de fyra krigsförbanden som finns inom garnisonen. 

Eftersom att vi vill att våra officerare och anställda soldater skall växla mellan tjänstgöring på krigsförbanden samt utbildningsbataljonen innebär det en relativt hög personalomsättningstakt som i sin tur betyder att vi är i behov av en renodlad personalofficer. Är det kanske just du?

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer ingå i utbildningsbataljonens stab och där utgöra enhetens personalfunktion (S1) med uppgift att stödja bataljonschefen i utövandet av arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar samt avtalsfrågor. I rollen som personalofficer kommer ditt ansvar vara att administrera uppgifter rörande bemanning, lön, ledigheter, kompetensutveckling, personaladministrativ uppföljning, med mera. Du kommer även att hantera personalregister och personalrapportering. Du skall även vara beredd att stödja i utbildningsbataljonens verksamhet som generell stabsmedlem utanför personaltjänstområdet.

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen
• B-körkort

Personliga egenskaper
För att du skall kunna arbeta inom personaltjänst ser vi att du har hög integritet och en god analytisk och social förmåga. Du har god samarbetsförmåga, där engagemang och ansvar är två nyckelord. Du är van vid att arbeta både enskilt och i grupp. Du stimuleras av att utveckla våra medarbetare, är flexibel och kan snabb sätta dig in i nya förutsättningar. Du måste kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Tidigare erfarenhet av arbete inom personaltjänst
• Tidigare erfarenhet av arbete inom arbetsrätt

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)


Övrigt

Anställningsform: Heltid 100% tillsvidare med provanställning om 6 månader vid nyanställning
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg. 
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer. 
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse 

För upplysningar om befattningen kontakta:

Stf C Utbbat, Tomas Westerling, tomas.westerling@mil.se 

Stabschef Utbbat, Elin Wilhelmsson, elin.vilhelmsson@mil.se 

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo Amf4-g1@mil.se 

Fackliga företrädare:

SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se  of-amf@mil.se    

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO saco-gbg@mil.se 

Välkommen med din ansökan, innehållande CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, senast 2023-08-18


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Idrottsofficer

Officer
Läs mer Maj 10
Om enheten

Garnisonsenheten är i huvudsak en stödjande enhet mot övriga förband och enheter inom Göteborgs garnison. Som Idrottsofficer tillhör du Utbildning- och Stödavdelningen på Garnisonsenheten. Garnisonsenheten ingår i Älvsborgs Amfibieregemente, Amf4.

Har du ett intresse för Idrott och hälsa och vill arbeta i en stimulerande miljö där varje dag kan se olika ut? Trivs du i en roll där du får stödja andra och driva projekt? Då kan du vara den person vi söker. Amf4 befinner sig i en fas av tillväxt, både vad gäller personal och materiel. Som en del av detta söker Garnisonsenheten en idrottsofficer till Idrott & Fysisk Prestation.

Idrott- och fysisk prestation ansvarar för idrottsverksamhet och utbildning inom Göteborgs Garnison. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Stödja chefer avseende fysiskt stridsvärde, fysisk prestationsförmåga, fysiska tester, och karttjänst.
• Tävlingsledare för garnisonens mästerskap AK/Pistolskytte
• Projektledare för idrottstävlingar (lokalt, regionalt och Försvarsmaktsmästerskap).
• Handlägga ärenden/skrivelser/remisser för fysiskt stridsvärde och fysisk prestationsförmåga inklusive idrotts- och tävlingsverksamhet.
• Driva avdelningens infraprojekt i en tillväxtmiljö.
• Hålla i utbildningar samt ha förmågan att leda gruppträningspass och coacha individuellt.
• Genomföra tester inom ramen för FM FYSS. Ej krav på utbildad testledare.
• Är med och stödjer arbetet med tillsyn av idrottsavdelningens förråd, övriga träningsanläggningar och hjälper till med att hålla utrustning i väl fungerande skick. 
• Skapa hälsofrämjande träningsmöjligheter och aktiviteter för anställda vid Göteborgs garnison.
• Andra arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficer lägst utnämnd nivå OR 6


•     Körkort lägst behörighet B

Personliga egenskaper
Amf 4 söker dig som har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du skall kunna motivera och engagera andra för att de skall uppnå satta mål. Vi ser även att du är en lösningsorienterad person som är öppen för snabba förändringar och omprioriteringar. Du har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann i det du gör. Du kommer ha stort eget ansvar vilket kräver att du är driven, kan ta egna initiativ och kan verka för utveckling och förbättring inom ditt arbetsområde. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Dokumenterad erfarenhet av att hålla och leda både grupp och individbaserad träning
• Erfarenhet av att driva projekt, arrangemang och idrottstävlingar.
• Erfarenhet av att föreläsa samt utbilda om tex livsstil, hälsa, kost och mental träning.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning enligt officersförordningen. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse.


Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Pernilla Sigfridsson, Idrott & Fysisk Prestation Amf4, pernilla.sigfridsson@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare
SEKO  Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se   

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se     

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se  

SACO sacostyr-fomedc@mil.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som Idrottsofficer hos oss på Amf 4, senast 2023-08-18.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer till Försvarsmedicincentrum stab

Officer
Läs mer Jun 21
Logistikofficer till Försvarsmedicincentrum stab
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större. Värdesätter du att – med den du är och det du gör – få bidra till att logistikfunktionen inom Försvarsmakten fungerar ännu bättre. Sök tjänsten som logistikofficer, med inriktning att leda och utveckla logistikfunktionen på Försvarsmedicincentrum.

FömedC stab
Enheten FömedC Stab är indelad i J1-J9 där FömedC valt att gruppera vissa funktioner med naturlig koppling. I staben återfinns kompetens avseende verksamhetsutveckling, produktionsstyrning, övningsplanering, ekonomistyrning, personalstyrning, materielstyrning, uppföljning, metodstöd m.m., operationsledning samt beredskap och nationell insatsverksamhet.Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer i FömedC stab handlägger och leder du klassiska logistikuppgifter för organisationsenheter i Försvarsmakten, bla redovisning, behovssättning, inventering, men du är också del i och stödjer alla FömedCs enheter med deras behov, vare sig det är utveckling av fältsjukhus, transportledning, eller materiel som ska lånas inför högvakter. 

Kvalifikationer


• Specialistofficer eller officer med logistikinriktning
• Minst 2 år erfarenhet av att jobba med logistik på kompaninivå, eller likvärdigtPersonliga egenskaper
För att trivas med rollen som logistikofficer behöver du ha en förmåga att arbeta självständigt och i samverkan med andra prioritera bland arbetsuppgifter. Rollen som företrädare för logistikfunktionen handlar mycket om att lyfta fram vikten av logistik, leda och motivera andra till att arbeta med dessa frågor. Det är därför viktigt att du har verksamhetsfokus, är kommunikativ och lyhörd. Implementering sker oftast i skriftlig form som order, därför är det viktigt att du kan uttrycka dig pedagogiskt i tal och skrift. Vissa utbildningssituationer kan förekomma så det är en förutsättning att du trivs i detta forum och har förmågan att förmedla budskap.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Meriterande


• Erfarenhet av att jobba med logistik inom bataljonsstab eller högre.
• Kunskap och erfarenhet av att hantera redovisningssystem inom materiel och förnödenhetsförsörjning, samt teknisk tjänst.
• Kunskap och erfarenhet som drivmedels-, förplägnad eller vatteninstruktör.
• Kunskap och erfarenhet som transportledare.
• Kunskap och erfarenhet inom det försvarsmedicinska området.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställning enlig Officersförordningen. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. 
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kvälls-/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg. 
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse.
Fyskrav: 3h fysisk träning/vecka.
Distansarbete: Möjlighet efter överrenskommelse med närmast chef.Upplysningar om befattningen
Lämnas av C J4 Fj Karin Kärrstrand
Nås via växel, 031-692000Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen, fomedc-hr@mil.seFackliga företrädare
SACO: sacostyr-fomedc@mil.se
SEKO: seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet: ofgbg-fomedc@mil.se
Försvarsförbundet: Forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-08-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer som söker nästa utmaning?

Officer
Läs mer Maj 5
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Vi siktar mot Amfibie 2030 vilket innebär många nya förmågor och ny taktik. Detta är fantastisk möjlighet och utmaning för dig som vill vara med att utveckla Logistik inom marinen.

Nu söker vi en Logistikofficer till avdelning G4 i regementsstaben.

Idag bemannas avdelningen G4 vid Amf 4 regementsstab av 5st personer. En Logistikchef, en Logistikofficer, en Teknisk handläggare, en Handläggare logistik samt en Handläggare PRIO.  

Behov av kompetens finns framför allt inom stabstjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem, förbandstransportledning. Vi söker dig som vill vara med och bidra till att skapa redundans och uthållighet, när det gäller lösandet av logistkens uppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer på G4 kommer du att planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer (DUC), men även Göteborg garnisons övriga militära enheter, inom logistikens samtliga delområden;


• Logistikledning
• Förnödenhetsförsörjning
• Transporttjänst
• Teknisk tjänst
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att beröra uppgifter inom;


• Materielförsörjning
• Infrastruktur
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer
• B körkort

Meriterande


• Logistikbefattning inom förband minst 2 år
• Logistikbefattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• Förbandstransportledare

Personliga egenskaper

För att trivas i befattningen ser vi att du uppskattar att både driva arbete framåt självständigt såväl som tillsammans med andra, detta samtidigt som du planerar och genomför uppgifter parallellt. Du trivs i sociala sammanhang har en öppen och tydlig kommunikation. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.).

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
G4, Fv Michael Åkerberg och Fj Johan Hellström amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Valérie Pilo G1 amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare


SEKO   Ronny Sagmo, seko-forsvar-goteborg@mil.se                            

OF Amf 4  Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se   

Försvarsförbundet Anja Agheste, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se

SACO sacostyr-fomedc@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2023-06-02

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Kompanichef till Sjukhusbataljonen

Officer
Läs mer Apr 26
Befattningen erbjuder
Som kompanichef kan du vara krigsförbandschef för ett av Försvarsmaktens två operativa sjukhuskompanier i krigsorganisationen såväl som kompanichef för grundutbildning och produktion. Krigskompanierna skall kunna uppträda som fristående kompanier varpå utmaningen för dig som chef kan vara högre än på huvuddelen av kompanichefsbefattningar i Försvarsmakten.

Om enheten
Sjukhusbataljonen består av en bataljonsledning, två sjukhuskompanier och ett traumakompani. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga. Bataljonen producerar och verkar som Försvarsmaktens operativa sjukhusförband. Detta innebär insatsförmåga såväl nationellt som internationellt. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning och medverkar till att utveckla sjukvårdsförbanden i Försvarsmakten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar i produktionen för ett av sjukhusbataljonens kompanier antingen riktad mot utbildning av värnpliktiga eller vidmakthållande av tillsvidareanställd-, visstidsanställd- samt pliktpersonal.

Förbandet består av en blandning av olika professioner och anställningsformer vilket ställer krav på dig som kompanichef att vara lyhörd för de olika personalkategoriernas behov. Förmågan att leda genom uppdragstaktik och inspirera chefer och medarbetare i din närhet är en förutsättning för att vara en effektiv chef i förbandet.

Kompanierna som ingår i bataljonen är under utveckling mot nya krigsförband, och kompaniarbetet riktas mot bataljonsstruktur.

KRAV


• Officer OF3 alternativt OF2 med god prognos mot HOP
• B-körkort samt militärt förarbevis
• Uppfyller FM Fysiska baskrav
• Tidigare erfarenhet av personalansvar

Personliga egenskaper


• Hög administrativ förmåga och god förmåga att parallellt arbeta med flera olika arbetsuppgifter av varierad karaktär.
• Ansvarstagande och initiativrik.
• God förmåga att praktisera såväl indirekt ledarskap, som utvecklande ledarskap.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Tidigare tjänstgöring som kompanichef, alternativ ställföreträdare
• Bakgrund inom Försvarsmedicin alternativt logistik
• Genomförd Stabsutbildning, PUT Bataljon
• Akademisk examen inom medicin eller omvårdnad
• God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska (tal och skrift)
• Tjänstgjort i internationell stab

Övrigt Nivå: OF3 (OF2)
Typ av anställning: Officer, 100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Upplysningar om befattningen
Lämnas av Övlt Andreas Nederberg Bataljonschef Sjhbat , FomedC-Sjhbat@mil.se.

Information om rekryteringsprocessen
Lämnas av sjhbatstab Magnus Sjöström FomedC-Sjhbat@mil.se.

Fackliga företrädare
OFGBG-FömedC (ofgbg-fomedc@mil.se)
Försvarsförbundet Göteborg (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se)
SACOSTYR-FömedC (sacostyr-fomedc@mil.se)
SEKO-Försvar-Göteborg (seko-forsvar-goteborg@mil.se)

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-05-21. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Chef till trosstroppen 17.Bevakningsbåtkompaniet

Officer
Läs mer Mar 9
17.bevakningsbåtkompaniet är ett amfibieförband och ett av två krigsförband tillhörande Älsvborgs amfibieregemente i Göteborg. Kompaniet består av kompaniledning med stab, Stabstropp med Ledningsfartyg, Närskyddstropp, Bevakningsbåtpluton, Sensorpluton, Bordningstropp och Trosstropp. Kompaniet är specialiserat på inomskärs ubåtsjakt, sjömålsstrid samt bordning. 

Söker du nya Utmaningar? Nu söker kompaniet en chef till trosstroppen!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som troppchef är det ditt ansvar att planera, leda och följa upp verksamheten på troppen. Vid övning och annan verksamhet leds troppen från en av troppens lätta trossbåtar eller från ledningsplats i fält.

Trosstroppen består av underhållsgrupper, reperationsgrupp och sjukvårdsgrupp. Troppen understödjer kompaniet med logistikförsörjning. 

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:


• Planering, genomförande och utvärdering/uppföljning av övningsverksamhet.
• Personaladministration.
• Rekrytering.
• Materieltjänst

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficersexamen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Godkänd FM FysS grundnivå. 

Meriterande


• Utbildning inom logistik.
• Övningsledare SUSA.
• Generellt goda datorkunskaper och goda kunskaper i Officepaketet.
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system.
• Nautisk behörighet och/eller maskinbehörighet.
• B-körkort.

Personliga egenskaper

Som yrkesofficer på kompaniet ställs bland annat krav på din noggrannhet, initiativförmåga, ditt ansvarstagande och samarbetsförmåga samt att du har god administrativ förmåga. Du ska kunna prestera bra i olika miljöer, ombord fartyg/båtar, i fält och i hemmabas och med tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: SO/K eller OF/K, Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring samt FM-dygn förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Fj Johan Olsson, kompaniförvaltare 17.bevakningsbåtkompaniet  

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare:

OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson niklas.bryngelsson@mil.se

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-28. Din ansökan bör innehålla:


• CV, uppgifter om militär grad, nuvarande anställningsform, språkkompetens, självskattning av fysisk styrka och uthållighet, särskilda utbildningar och kompetenser.
• Personligt brev, motiv till varför du söker tjänsten hos oss.
• Kontaktuppgifter till två referenser (militära chefer)

Kopior av: • Körkort och ev militärt förarbevis.
• Intyg på genomförd militär utbildning.
• Civila betyg.
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet.
• Ev. tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer som söker nästa utmaning?

Officer
Läs mer Apr 3
Nu söker vi en Logistikofficer till avdelning G4 i regementsstaben.

Om enheten

Idag bemannas avdelningen G4 vid Amf 4 regementsstab av 5st personer. En Logistkchef, en Logistikofficer, en Teknisk handläggare, en Handläggare logistik samt en Handläggare PRIO.  

Behov av kompetens finns framför allt inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst men även uppföljning och monitorering i Försvarsmaktens stödsystem, förbandstransportledning och försvarsmedicin i allmänhet. Vi söker dig som vill vara med och bidra till att skapa redundans och uthållighet, när det gäller lösandet av logistkens uppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer på G4 kommer du att planera för och stötta Amf 4:s direkt underställda chefer, DUC, men även Göteborgs garnisons övriga militära enheter, inom logistikens samtliga delområden;


• Förnödenhetsförsörjning
• Transporttjänst
• Teknisk tjänst
• Försvarsmedicin
• Logistikledning
• Övrigt logistikstöd

Du kommer även på G4 att arbeta inom;


• Materielförsörjning
• Infrastruktur
• Upphandling och kontraktering

KRAV

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen som officer eller specialistofficer
• B körkort

Personliga egenskaper

För att trivas i befattningen ser vi att du uppskattar att både driva arbete framåt självständigt såväl som tillsammans med andra, detta samtidigt som du planerar och genomför uppgifter parallellt. Du trivs i sociala sammanhang har en öppen och tydlig kommunikation. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Logistikbefattning inom förband minst 2 år
• Logistikbefattning på stabsnivå
• Systemkunskap i PRIO, LIFT och RSF
• Grundkurs TT i PRIO
• Förbandstransportledare

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.).

Övrigt
Anställningsform: Heltid 100 % enligt officersförordningen med provanställning om 6 månader.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
G4, Michael Åkerberg och Johan Hellström amf4-g4@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Valérie Pilo G1 amf4-g1@mil.se


Fackliga företrädare:
SEKO Kurt Ragnarsson, seko-forsvar-goteborg@mil.se 

OF Amf 4 Johan Dahlgren, of-amf@officersforbundet.se    

Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se 

SACO sacostyr-fomedc@mil.se


 

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som logistikofficer hos oss på G4, Amf 4 senast 2023-04-21

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Yrkesofficer till 132.Säkerhetskompani Sjö

Officer
Läs mer Feb 27
Om enheten

132.säkerhetskompani sjö är en del av 13. säkerhetsbataljon och bidrar med den marina förmågan till bataljonen.

Säkerhetskompani sjö produceras av Älvsborgs Amfibieregemente och är utgångsgrupperat i Göteborg. Kompaniet jobbar med säkerhetsunderrättelsetjänst genom olika typer av inhämtning samt säkerhetsskyddstjänst. Oftast löser vi uppgifter tillsammans med andra delar av 13.säkerhetsbataljon i tillfälligt sammansatta stridsgrupper, och ofta bidrar även andra förband med enheter i gemensamma operationer. Kompaniet har förmåga att transportera sig både på land och på vatten och löser skarpa uppgifter i hela landet. En del av uppgifterna är mycket krävande fysiskt och psykiskt då patrullerna oftast uppträder autonomt under längre perioder, vilket ställer stora krav på individen.

Här kan du läsa mer om 13. säkerhetsbataljon, och 132. säkerhetskompani Sjö. 

Nu söker kompaniet en officer i rollen som plutonchef!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som plutonchef kommer du ansvara för ett antal GSS/K avseende deras utveckling, tjänstgöring och personaltjänst. Utöver det kommer du även vara med och utveckla 132.Säkerhetskompani sjö tillsammans med övriga anställda. Du kan även komma att stötta övriga plutoner i deras verksamhet.

Inledningsvis kan du komma att delta i grundkursens verksamhet för att få förståelse för insatsverksamheten. Utvecklingsmöjligheterna är goda beroende på dina ambitioner. Som officer hos oss kan du ansvara för GSS/K, GSS/T men även jobba i kompanistab eller utvecklas i bataljonsstab. Kurser och utbildningar är också en del i den personliga utvecklingen. 

Beredskap och nationella insatser är en naturlig del av tjänsten på kompaniet.

KRAV

Kvalifikationer


•       Godkänd officersexamen (OF1-2)


•       Erfarenhet av yrkesofficerstjänst minst 1 år


•       Ej allergisk mot pälsdjur
•       B-Körkort

Personliga egenskaper

Med anledning av karaktären på dom skarpa uppgifter vi löser söker vi självgående personal med hög integritet och personlig mognad som tar ansvar för sig själva, sin grupp och organisationen.

För att vi ska kunna lösa våra uppgifter bättre ser vi gärna kvinnliga sökanden och sökanden med olika typer av bakgrund och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.).

Meriterande


• Tidigare tjänstgjort vid und/säk/jägarförband
• Underrättelse-utbildning vid FmUndsäkC

Övrigt
Anställningsform:  tillsvidare enligt officersförordningen inleds med provanställning om sex månader. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

Vi eventuell intervju kommer fystester enligt FM FYSS genomföras:

Upplysningar om befattningen
lämnas via mail i första hand via Kompanichef 132. säkerhetskompani sjö Amf4-132.sakkomp

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.seFackliga företrädare:

OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.seVarmt välkommen med din ansökan med tillhörande:


• Personligt CV med minst 2 militära referenser
• Personligt brev där du skriver varför du vill jobba hos oss
• Kopior på följande:


• officersexamen 
• Annan meriterande utbildning/kompetens
• Körkort och militära förarbevis

OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas.

Senast 2023-03-27

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Projektledare infrastruktur

Officer
Läs mer Feb 2
Älvsborgs amfibieremgente är återuprrättat sedan 1/10 2021 och med garnisonsansvar växer förbandet såväl som garnisonen. Vi är nu i behov av kompetenta reservofficerare för det fortsatta utvecklandet av garnisonen och förbandet. 

Om enheten

Amf 4 planeringsavdelning (G5) växer i och med upprättandet av en infrasektion inom avdelningen och till denna sökes två reservofficerare vilka inte räds utmaningen att säkerställa den av regeringen beställda tillväxten. Funktionen infrastruktur omhändertar hela garnisonens behov, även för andra förband och myndigheter inom garnisonen. Garnisonsområdet är utspritt från Göteborgs södra skärgård till norra delen av Bohuslän. Behoven för förbanden är stora och tillväxt sker med högt tempo varför vi behöver bli fler som hanterar tillväxten.

Idag bemannas G5 av fyra yrkesofficerare som driver förbandets långsiktiga planering i olika funktioner, bland annat infrastruktur. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inledningsvis kommer du att vara med att bygga upp infrasektionen och vara med att skapa vägen framåt. Därefter kommer du att handlägga och samordna infrastrukturprojekt inom hela garnisonen, både nybyggnationer och utveckling av befintlig infrastruktur. Slutligen kommer du att leda samordna och hantera projekt inom olika områden som till exempel byggnader, hamnar, förråd eller övnings- och skjutfält. 

Din huvudsakliga arbetsplats är på Käringberget men hela garnisonen kommer vara ditt arbetsområde.Tjänsten innebär att du kommer ingå i staben för militärbas Göteborg, vilket innebär att du kommer att delta vid militärbasens utbildnings- och övningsverksamhet.

Exempel på arbetsuppgifter:


• Leda och samordna infrastrukturprojekt
• Analys- beredningsarbete med föredragningar för chefer på olika nivåer
• Stabsarbete på regements- och militärbasstab

KRAV

Kvalifikationer


• Officersexamen (Yrkes- eller reservofficer)
• Uppfylla Försvarsmaktens Fysiska standard (FM FysS), grundnivå
• Mycket god förmåga att arbeta i flera tidstempus parallellt
• God förmåga att uttrycka sig i svenska - i såväl tal som skrift
• Mycket god administrativ förmåga
• God datorvana och förmåga att arbeta med Officepaketet
• B-körkort 

Personliga egenskaper 

Ditt arbete innebär att du självständigt och i samarbete med andra kan genomföra långsiktig planering och att självständigt hantera uppkomna problem. Du kommer leda och samordna infrastrukturprojekt i varierande omfattning, allt från ombyggnationer till att bygga nytt. Det kräver en mycket god förmåga att arbeta i grupp men även att kunna leda arbetet där andra skall leverera underlag som du skall sammanställa till en slutprodukt med höga krav på resultat, kvalité och självklart inom tilldelad tid. Vidare ställs krav på hög integritet och mycket god precision i utfört arbete. Du ska vara noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du ska ha god förmåga att uttrycka dina åsikter, vara tydlig och kommunikativ kopplat till ditt samarbete med en mängd olika aktörer (civila och militära) inom infrastrukturprocessen. Du ska vara flexibel och kunna hantera perioder av hög arbetsbelastning. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande 


• Reserovofficer placerad vid Amf 4
• Utbildning inom och eller erfarenhet av FM infrastrukturprocess
• Erfarenhet av amfibiesystemet
• Erfarenhet av stabsarbete 


• God förmåga att arbeta i system PRIO
• God förmåga att hantera system Vidar
• Kännedom om Göteborgs garnison

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.)

Övrigt
Anställningsform: RO-anställning omfattning 100% under en två års period
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.Upplysningar om befattningen
Chef G5, Hans Näslund amf4-g5@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som infraofficer hos oss på Amf 4, senast 2023-02-24.

        

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Projektledare marin tillväxt

Officer
Läs mer Feb 2
Försvarsmakten tillväxer. Marinens krigsorganisation blir större, med fler förband och förmågor. Exempel på nya förband och förmågor är två marina basbataljoner som påbörjar uppsättande under 2023. Förutom den redan beslutade tillväxten av två marina basbataljoner är Marinchefens inriktning att ytterligare en marin basbataljon ska etableras och då med Amf 4 som produktionsansvarigt OrgE. Amf 4 söker dig som är reservofficer och inte räds utmaningen att delta i utvecklingen av ett både land-och sjörörligt marint logistikförband. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inledningsvis kommer du att följa etableringen av de två marina basbataljonerna i Ost och i Syd. Därefter kommer du att handlägga och samordna den tilltänkta tillväxten med en marin basbataljon i Väst avseende bl a personal, infrastruktur, materiel och säkerhetsrelaterade områden. Utöver projektet med marin basbataljon deltar du i övriga projekt avseende marin tillväxt inom Göteborgs garnison.

Tjänsten innebär att du kommer ingå i Marin Militärbas Göteborg, vilket innebär att du kommer att delta vid militärbasens utbildnings- och övningsverksamhet.

Exempel på arbetsuppgifter:


• Leda och samordna projekt ”en tredje marin basbataljon”
• Analys- och beredningsarbete med föredragningar för chefer på olika nivåer
• Stabsarbete på regements- och militärbasstab

KRAV

Kvalifikationer


• Officersexamen (Yrkes- eller reservofficer)
• Uppfylla Försvarsmaktens Fysiska standard (FM FysS), grundnivå
• Mycket god förmåga att arbeta i flera tidstempus parallellt
• God förmåga att uttrycka sig i svenska - i såväl tal som skrift
• Mycket god administrativ förmåga
• God datorvana och förmåga att arbeta med Officepaketet
• B-körkort 

Personliga egenskaper 

Ditt arbete innebär att du självständigt och i samarbete med andra kan genomföra långsiktig planering och att självständigt hantera uppkomna problem. Du kommer leda och samordna projekt i varierande omfattning. Det kräver en mycket god förmåga att arbeta i grupp men även att kunna leda arbetet där andra skall leverera underlag som du skall sammanställa till en slutprodukt med höga krav på resultat, kvalité och självklart inom tilldelad tid. Vidare ställs krav på hög integritet och mycket god precision i utfört arbete. Du ska vara noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du ska ha god förmåga att uttrycka dina åsikter, vara tydlig och kommunikativ kopplat till ditt samarbete med en mängd olika aktörer (civila och militära) inom organisationen. Du ska vara flexibel och kunna hantera perioder av hög arbetsbelastning. 

Meriterande 


• Reservofficer placerad vid Amf 4
• Utbildning inom och/eller erfarenhet av FM processerr
• Erfarenhet av amfibiesystemet
• Erfarenhet av stabsarbete 
• God förmåga att arbeta i system PRIO
• God förmåga att hantera system Vidar
• Kännedom om Göteborgs garnison

Övrigt
Anställningsform: RO-anställning omfattning 20-30% under en två års period.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.Upplysningar om befattningen
Stabschef Gunnar Hafvenstein, amf4-regstab@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se

Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som projektledare Marin basbataljon hos oss på Amf 4, senast 2023-02-24.

        

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Logistikofficer/Utvecklingsspecialistofficer till Försvarsmedicincentrum

Officer
Läs mer Jun 22
Trivs du med att driva ett självständigt arbete i en social miljö och har yrkeserfarenhet inom planering, styrning och beredning i verksamheter? 

Vi söker dig som är specialistofficer (OR7) och vill vara med att utveckla vår hälso- och sjukvård som en del i samhällets totala sjukvårdsresurser.

Befattningen är placerad i Göteborg vid Försvarsmedicincentrum och arbetsleds av chefen för Utvecklingsavdelningen (C UtvA) vid Funktionsenheten. Utvecklingsavdelningen stödjer inom förmåge-, organisations-, förnödenhets- och metodutveckling inom försvarsmedicin.

Försvarsmedicin är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten inom områdena hälso- och sjukvård, preventiv medicin och medicinsk underrättelsetjänst. Försvarsmedicincentrum beskrivs på Försvarsmedicinscentrums hemsida Försvarsmedicincentrums hemsida. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som logistikofficer stödjer du HKV, TVK LOG och FM förband i sakområde försvarsmedicin främst kopplat mot sjukvårdsmateriel. Du stödjer även HKV och FMV vid inköp av sjukvårdsmateriel och deltar i FM stödproduktion gentemot FMV enligt beställningar. 

Du leder och deltar i prov- och försöksverksamheten och deltar vid organisations- och metodförsök inom försvarsmedicin. Utöver detta deltar du i i utvecklingsprojekt inom det försvarsmedicinska området och tar rollen som lärare i FömedC kurser om sjukvårdsmaterieltjänst. 

Kvalifikationer


• Specialistofficer, OR 7
• God kunskap om FM stödsystem inom materielområdet (så som PRIO, TIA, MVIF m fl).
• God förmåga att tala och skriva på svenska och engelska
• B–körkort

Meriterande


• Erfarenhet av tjänstgöring i krigsförband med inriktning mot försvarsmedicin
• Goda kunskaper om sjukvårdsmateriel
• Erfarenhet av att leda och genomföra utvecklingsprojekt
• Försvarsmedicinsk kompetens
• Genomfört FM (MSS) utbildning mot utvecklingsofficer
• Erfarenhet från internationella insatser

Personliga egenskaper

För att passa i rollen som Logistikofficer hos oss tror vi att du behöver ha god kommunikativ och social förmåga eftersom du samverkar med flera olika parter. Du behöver även ha god förmåga att självständigt leda ditt arbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (100%). För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Avdelningschef, Krister Jakobsson krister.jakobsson@mil.se 031-69 2830. Chefen för Funktionsenheten, kommendörkapten Anders Sjöholm anders.sjoholm@mil.se 031 69 27 71.

Fackliga representanter
Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-f7@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, sacostyr-fomedc@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31. Bifoga ansökningsbrev och meritförteckning. Ange när du kan tillträda i tjänsten.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Utvecklingsofficer vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg

Officer
Läs mer Jun 22
Är du en verklighetsförankrad visionär med intresse för försvarmedicinsk utveckling? Trivs du med ett självständigt arbete i en social miljö och har yrkeserfarenhet inom planering, styrning och beredning i verksamheter?

Vi söker dig som är utvecklingsofficer och vill vara med att utveckla vår hälso- och sjukvård som en del i samhällets totala sjukvårdsresurser. 

Befattningen är placerad i Göteborg vid Försvarsmedicincentrum och arbetsleds av chefen för utvecklingsavdelningen (C UtvA) vid funktionsenheten. Utvecklingsavdelningen driver förmåge-, organisations-, materiel- och metodutvecklingen inom försvarsmedicin. 

Försvarsmedicin är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten inom områdena hälso- och sjukvård, preventiv medicin och medicinsk underrättelsetjänst. Försvarsmedicincentrum beskrivs på Försvarsmedicincentrums hemsida. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som Utvecklingsofficer stödjer du C UtvA med inriktning av prov- och försöksverksamheten inom försvarsmedicin, i framtagning och utveckling av sjukvårdssystem i FM samt i arbete med FM centrala ledningsprocesser.

Du genomför organisations- och metodförsök inom försvarsmedicin och genomför även FM stödproduktion gentemot FMV enligt beställningar.

Du får möjlighet att delta såväl som att leda utvecklingsprojekt inom det försvarsmedicinska området. I rollen innefattas även deltagande i internationella arbetsgrupper (ex. FISE, NATO, EU/EDA mm). 

Kvalifikationer


• Officer, OF 3
• God förmåga att tala och skriva på svenska och engelska.
• B–körkort 

Meriterande


• Försvarsmedicinsk kompetens
• Genomfört CD&E utbildning eller motsv
• Genomfört FM utbildning mot utvecklingsofficer
• Genomfört FHS DAMS utbildning
• Erfarenhet av att leda och genomföra utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av tjänstgöring i krigsförband med inriktning mot försvarsmedicin
• Erfarenhet av tjänstgöring i krigsförband
• Erfarenhet från internationella insatser 

Personliga egenskaper

För att passa i rollen som Utvecklingsofficer tror vi att du behöver ha god kommunikativ och social förmåga eftersom du samverkar med flera olika parter. Du behöver även ha god förmåga att självständigt leda ditt arbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (100%). För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Avdelningschef, Krister Jakobsson krister.jakobsson@mil.se 031-69 2830. Chefen för Funktionsenheten, kommendörkapten Anders Sjöholm anders.sjoholm@mil.se 031 69 27 71.

Fackliga representanter
Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-f7@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, sacostyr-fomedc@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31. Bifoga ansökningsbrev och meritförteckning. Ange när du kan tillträda i tjänsten.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Sjöövervakningsofficer/Stridsledningsbefäl

Officer
Läs mer Jun 22
Sjöövervakningsofficer/Stridsledningsbefäl (SjöO/SlB), till Sjöinformationspluton

Om enheten
Sjöinformationskompaniet består av stab, Sjöinformationspluton Muskö och Göteborg, Marinens Radio och Undervattensspaningscentralen. Huvuddelen av verksamheten bedrivs från Muskö, men även från Göteborg, Karlskrona, Visby och Stockholm.

Kompaniet stödjer Marintaktisk Chef med framförallt sjölägesinformation och sambandsresurser i deras uppgift att utöva ledning av marina förband.

Sjöinformationspluton Göteborg bedriver sin huvudsakliga verksamhet dygnet runt och året runt i Göteborg och vid enstaka tillfällen i Visby eller på Muskö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Leda Sjöövervakningsoperatörerna i deras arbete.
• Stödja plutonens stridsledningsofficer.
• Planera och genomföra utbildning.
• Stödja med samordning av materiel vid mobiliseringsförberedelser för plutonen.
• Delta i periodiskt återkommande möten enligt C SP Göteborg.
• Stödja samordning av dialoger inom och utom Försvarsmakten samt mellan Sjöinfokomp enheter.
• Vid behov stödja kompaniledningen med uppgifter ovan.
• Beredd att åta sig uppdrag eller särskilda ansvarsuppgifter enligt C SP Göteborg beslut.

KRAV

Kvalifikationer


• Officer (OR6 eller OF1) med erfarenhet från stabstjänst och/eller utbildningstjänst.
• God datorvana.
• B-körkort (manuell växellåda).
• Uppfyller FM fysiska baskrav enligt kategori för tjänsten.
• God pedagogisk förmåga och prestigelöst ledarskap.

Personliga egenskaper
jöinformationspluton Göteborg söker dig som har mycket god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, är flexibel och har förmåga att växla tempo. Du ska vara intresserad av att lära ut och få människor att uppnå gemensamma mål. För detta krävs att du är lojal, social, utåtriktad och gillar att se andra människor växa i sin yrkesroll.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Tidigare erfarenhet av stridsledningsarbete.
• Tidigare erfarenhet från logistikarbete.
• Militärt förarbevis inkl. minibussutbildning.
• Skjutledarutbildning
• Tidigare erfarenhet från Marinens sjögående enheter.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Befattningen är tillsvidare och är placerad i nivå OR 6, sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i FM.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att utföras.
Placeringsort är Göteborg.
Fortlöpande kompetensutveckling inom yrkesområdet.
3h friskvård/träning i veckan på arbetstid, komplett gym, idrottshall, tennisbana ute och inne, löparspår finns tillgängligt
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Stf C SP Göteborg, öserg Linus Johansson, nås på 0709-460170,

SLO SP Göteborg örlkn Jonas Lebrand nås på 073-8518369.

Upplysningar om rekryteringsprocessen
MarinB N1, HR-generalist Magnus Olsson, 0455-850 71.

Fackliga representanter
Officersförbundet, Urban Nyman,
TCO/Försvarsförbundet, Jan Wasberg,
SACO, Birgitta Strauss,
SEKO, Jan-Anders Nilsson,
Samtliga nås via FM växel 010-820 00 99.

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Verksamhetssäkerhetsofficer på Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4

Officer
Läs mer Nov 17
Befattningen är placerad på G0 som ingår i Regementsstaben, och är den avdelningen på staben som funktionsleder områdena arbetsmiljö, verksamhetssäkerhet och miljö inom AMF 4.

Avdelningen rekryterar flera nya  medarbetare och nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en säker arbetsmiljö för soldater, sjömän och civila.

Om tjänsten
Befattningen som verksamhetssäkerhetsofficer är placerad vid regementsstabens avdelning för verksamhetssäkerhet. Befattningen innefattar att stödja Regementschefen och leda verksamhetssäkerhetsarbetet med hjälp av delansvariga och genom det skapa förutsättning för regementet att bedriva en säker verksamhet där olyckor minimeras. I arbetet ingår även att ingå i arbetsgrupper på central nivå.

Som verksamhetssäkerhetsofficer leder arbetet med verksamhetssäkerhet inom hela Amf 4. Detta innefattar att samordna de ansvariga inom delområdena, arbetsmiljö, marksäkerhet, trafiksäkerhet, elsäkerhet, brandsäkerhet (SBA), transport av farligt gods, BVKF, IFTEX och Vapenofficer. Verksamhetssäkerhetsofficeren ansvarar för delområdet marksäkerhet. Tjänsten innebär att du självständigt ska kunna tolka regler och bestämmelser och överföra dem till Amfibieregementets regelverk och verksamhet. Arbetet kräver förmågan att  sätta sig in i dokumentation med  stora textmängder och överföra dem till fungerande manualer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten som verksamhetssäkerhetsofficer innebär att du leder och samordnar verksamhetssäkerhetsarbetet inom Amf 4, vilket innefattar att:


• Leder Amf 4:s verksamhetssäkerhetsmöten.
• Årligen analysera och utvärdera marksäkerhetsarbetet vid organisationsenheten.
• Är föredragande för Regementschefen avseende marksäkerhetsärenden.
• Bevaka att marksäkerhetssystemet följs.
• Vid behov påbörja och leda utredning efter olycka med förbandets utredningsgrupp.
• Genomföra och stödja vid utbildning avseende marksäkerhetsfrågor.
• Delta i planläggning och genomförande av större övningar.
• Stödja och utbilda personalen avseende säkerhet.
• Ansvara för rutinen avseende avvikelsehantering.
• Analysera verksamheten samt förbandsövningar fortlöpande avseende säkerhet.
• Introducera och delge lokalt eller centralt framtagna utbildningshjälpmedel.

Kvalifikationer


• Godkänd yrkesofficersexamen.
Relevant utbildning inom verksamhetssäkerhet eller erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig.
• God kunskap om aktuell lagstiftning och riktlinjer inom verksamhetssäkerhetsområdet.
• God administrativ förmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Körkort klass B

Meriterande


• Erfarenhet från stabstjänst.
• God pedagogisk förmåga/erfarenhet av att utbilda.
• Goda kunskaper att jobba med SäkR.
• Genomgått verksamhetssäkerhetskurserna bas- fortsättning- samt utredningsmetodik.
• Flerårig erfarenhet av att planera och genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition.
• Erfarenhet av förbandsutbildning/större förbandsövningar.
• Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet och kompetens av systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av avvikelsehanteringsarbete i system i PRIO.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och strukturerad samt har stor förmåga att se helheten men samtidigt noga med detaljer och kan driva ditt arbete i mål. Du har tålamodet och engagemanget som krävs för att genomföra en hållbar utveckling av området.

Du kan arbeta självständigt, leda projekt och har en god samarbetsförmåga. Du vet hur du agerar under stress och kan prioritera ditt arbete utefter situation. Du kan företräda myndigheten i offentliga sammanhang och kommunicera med såväl stora som små grupper med olika kunskapsnivåer inom sakområdet. Du har god social kompetens, är serviceinriktad och flexibel gentemot såväl interna som externa intressenter. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och har hög integritet.

Du delar Försvarsmaktens värdegrund, försvarsmaktens uppförandekod och representerar Försvarsmaktens verksamhet i din yrkesroll. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt

Som tjänstgörande i regementsstab förväntas du delta i gemensamma arbeten och även lösa uppgifter utanför ditt ordinarie område.

Anställningsform: Militär, sex månaders provanställning tillämpas.

Sysselsättningsgrad: Heltid

Arbetsort: Västra Frölunda, resor förekommer i befattningen

Tillträde snarast enligt överenskommelse

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:  C G0 Helena Järpsten 0723-846009

Fackliga företrädare: Söks via Försvarsmaktens vxl 031-692000

OF-Göteborg Jonas Rynner
SACO Björn Skoog
SEKO Ronny Sagmo
OFRS- Per Gunnarsson

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 30 november 2021. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Älvsborgs Amfibieregemente (Amf4) är ett nyetablerat förband beläget i Göteborg och ingår som en del i Göteborgs Garnison. Amf4 verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Ställföreträdande plutonchef till Sjukhuskompaniet

Officer
Läs mer Okt 12
Ställföreträdande plutonchef till Sjukhuskompaniet

Om förbandet
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. På FömedC finns krigsförbanden 1. och 2. Sjukhuskompaniet, vilka består av en kompaniledning och 4 plutoner. Dessa bemannas av såväl kontinuerlig som tidvis tjänstgörande personal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stabsplutonen ansvarar för upprättande, drift och betjäning av kompaniets sambands- och ledningssystem och stödjer kompaniledningen i stabsarbetet. Logistikplutonen ansvarar för drift och underhåll av kompaniets materiel och inre logistik. Vård- och Kirurgiplutonerna ansvarar för kompaniets verkansdel som är att kunna genomföra kvalificerad sjukvård i fält.

Annonsen gäller tjänstgöring på någon av ovanstående plutoner beroende på aktuell kompetens hos den sökande.

I arbetet som ställföreträdande plutonchef ansvarar du i samarbete med plutonchefen för plutonens verksamhet. Du skall i plutonchefens frånvaro överta ledningen av plutonen.
Som ställföreträdande plutonchef svarar du för plutonens inre logistik, samt stödjer plutonchefen i planering och genomförande av plutonens dagliga verksamhet.

Kvalifikationer


• Genomförd utbildning till specialistofficer eller officer med godkänt resultat.

Meriterande


• Utbildning inom lednings- och sambandstjänst eller sjukvårdstjänst eller logistik.

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som ställföreträdande plutonchef krävs det att du kan arbeta både i grupp och självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Vidare är du strukturerad, flexibel och ordningsam, med ett professionellt förhållningssätt till uppgifter och din omgivning. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Nivå: OR 6-7
Typ av anställning: Specialistofficer, 100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet, delta i utbildning, övningar och insatser

Urval och intervjuer
Urval sker under v 46 Intervjuer och tester kommer preliminärt genomföras under v 47 och v 48 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.


Upplysningar om befattningen 
Serg Joakim Forslund, Plutonchef
Tel: 070-836  03 97
Epost: joakim.forslund@mil.se

Frågor om rekryteringsprocessen:
Lt Christopher Pettersson, Tjf C 1 Sjukhuskompaniet
Tel: 072-187 74 43
Epost: christopher.pettersson@mil.se

Fackliga representanter
SEKO: Lars Landén
SACO: Anders Jonsson
Officersförbundet: Jonas Rynner
Samtliga nås via växeln: 031-692000

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-09-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Plutonchef till sjukhuskompaniet

Officer
Läs mer Okt 12
Plutonchef till sjukhuskompaniet

Om förbandet
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. På FömedC finns krigsförbanden 1. och 2. Sjukhuskompaniet, vilka består av en kompaniledning och 4 plutoner. Dessa bemannas av såväl kontinuerlig som tidvis tjänstgörande personal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stabsplutonen ansvarar för upprättande, drift och betjäning av kompaniets sambands- och ledningssystem och stödjer kompaniledningen i stabsarbetet. Logistikplutonen ansvarar för drift och underhåll av kompaniets materiel och inre logistik. Vård- och Kirurgiplutonerna ansvarar för kompaniets verkansdel som är att kunna genomföra kvalificerad sjukvård i fält.

Annonsen gäller tjänstgöring på Vård- eller Kirurgipluton.

Som Plutonchef ansvarar du för ledningen av plutonen och plutonens verksamhet. Du har arbetsgivaransvar för underställd personal och ansvarar även för planering på kort och lång sikt för plutonens verksamhet och utveckling.

Kvalifikationer


• Genomförd utbildning till officer med godkänt resultat.

Meriterande


• Utbildning inom sjukvårdstjänst eller logistik.

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som plutonchef krävs det att du kan arbeta både i grupp och självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Vidare är du strukturerad, flexibel och ordningsam, med ett professionellt förhållningssätt till uppgifter och din omgivning. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Nivå: OF 1-2
Typ av anställning: Officer, 100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet, delta i utbildning, övningar och insatser

Urval och intervjuer
Urval sker under v 46 Intervjuer och tester kommer preliminärt genomföras under v 47 och v 48 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.

Frågor om rekryteringsprocessen:
Lt Christopher Pettersson, Tjf C 1 Sjukhuskompaniet
Tel: 072-187 74 43
Epost: christopher.pettersson@mil.se

Fackliga representanter
SEKO: Lars Landén
SACO: Anders Jonsson
Officersförbundet: Jonas Rynner
Samtliga nås via växeln: 031-692000

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-09-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Teknisk Officer - Mark Elektro, till sjukhuskompaniet

Officer
Läs mer Okt 1
Teknisk officer - Mark Elektro till Sjukhuskompaniet


Om förbandet
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. På FömedC finns krigsförbanden 1. och 2. Sjukhuskompaniet, vilka består av en kompaniledning och 4 plutoner. Dessa bemannas av såväl kontinuerlig som tidvis tjänstgörande personal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Teknisk officer tillhör du logistikplutonen men stöttar hela kompaniet med teknisk tjänst. Du arbetar med kompaniets materiel, främst med felsökning, skadeklassning, driftstöd och systemstöd, men också med en del underhåll. Din roll kan vara såväl utbildare som utförare.

Som Teknisk officer arbetar du tillsammans med personal med olika kunskapsnivåer vilket ställer krav på din pedagogiska- och samarbetsförmåga.

Som Teknisk officer är du den naturliga kontakten för personalen när det uppkommer tekniska problem. Du kommer att ha rätten att belägga materiel och system samt verksamhet med nyttjandesbegränsningar eller användningsförbud om det finns risk för ohälsa och olycka/tillbud.

Kvalifikationer


• Specialistofficersexamen med teknisk inriktning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska.
• Godkänd läkarundersökning (testas inför anställning).
• God fysik, enligt Försvarsmaktens baskrav (FM FysS) (testas inför anställning).

 Meriterande


• Inriktning Mark Elektro
• C-körkort
• Försvarsmaktens elektriska anläggning i fält (FMEAF) teknisk GK.
• Handhavande högeffektsystem.
• Erfarenhet av medicinteknisk utrustning.
• Militär utlandstjänstgöring

Personliga egenskaper
För att trivas med rollen som systemtekniker behöver du kunna arbeta självständigt och ta de kontakter som behövs för att genomföra den tekniska tjänsten inom eget kompani. Rollen handlar mycket om att inspirera och motivera andra till att arbeta med förebyggande underhåll, det är därför viktigt att du har verksamhetsfokus, är kommunikativ och trivs med att skapa nya kontakter. Du måste ha en analytisk förmåga samt kunna uppmärksamma och agerar på oförutsedda konsekvenser. Eftersom du kommer hantera komplexa system är det viktigt att du är nyfiken och kreativ. Rollen som systemtekniker innebär ofta utbildningssituationer vilket förutsätter att du kan förmedla budskap till åhörare som inte är insatta i området.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Nivå: OR 6-7
Typ av anställning: Tillsvidareanställning, heltid, 100%

Arbetsort: Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning


Intervju
Intervjuer kommer preliminärt att genomföras under v 46 vid FömedC i Göteborg. Slutligt urval sker preliminärt under v 47.


Frågor om tjänsten:

Fj Martin Khoshaba, Teknisk Chef
Tel: 070-996 74 14
Epost: martin.khoshaba@mil.se

 

Frågor om rekryteringsprocessen:

Lt Christopher Pettersson, Tjf C 1 Sjukhuskompaniet
Tel: 072-187 74 43
Epost: christopher.pettersson@mil.se

Fackliga representanter
SEKO: Lars Landén
SACO: Anders Jonsson
Officersförbundet: Jonas Rynner
Samtliga nås via växeln: 031-692000


Välkommen med din ansökan senast 2021-09-24.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Stabsofficer med inriktning övning och evaluering

Officer
Läs mer Jun 24
Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin, FSS vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som genomför utbildningar och övningar inom försvarsmedicin under ytan, på ytan, på marken och i luften.

Vi utvecklar verksamheten och söker en stabsofficer med inriktning övning och evaluering.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar planering, dokumentation och genomförande av övningar samt erfarenhetshantering inom funktionen försvarsmedicin. Du kommer också leda arbetsgrupp/projekt inom ramen för utveckling av evalueringsområdet. Arbetet omfattar även att stödja med fackkompetens.

Du kommer också vara kurschef/kursansvarig för kurser vid FSS.

Kvalifikationer


• OF nivå 3
• Dokumenterad erfarenhet av övningsplanering och evaluering på Försvarsmaktsnivå.

Meriterande


• Erfarenhet av att leda projekt/utvecklingsprojekt och/eller utbildningar.
• Erfarenhet av övningsplanering /utvärdering av kurser/utbildningar/övningar.
• Kunskap om Försvarsmaktens evalueringssystem.
• Kunskap/förståelse för Försvarsmaktens sjukvårdssystem, sjukvårdstaktik och sjukvårdsledning.
• God förståelse att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Personliga egenskaper

Du kommer arbeta tillsammans med flera yrkeskategorier. Officerare, läkare, sjuksköterskor och veterinärer för att nämna några, varför du behöver ha lätt att samarbeta med andra och förstå olika behov. Du är flexibel i din kommunikation och anpassar ditt sätt att förklara efter mottagaren.

Du följer satta regler och procedurer och verkställer dina planer med engagemang. Det är också naturligt för dig att få saker att hända och du tar ansvar för de resultat du uppnår.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Typ av anställning: 100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Övrigt: Tjänsten omfattar resor

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Karin Eriksson, enhetschef FSS, karin.x.eriksson@mil.se

Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-f8@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, sacostyr-fomedc@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-30
 
 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Regementsförvaltare OR 9 till Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4

Officer
Läs mer Mar 30
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Regementsförvaltaren ingår i Amf 4:s förbandsledning.
• Stödja förbandschefens utövande av ledarskap så att verksamheten fungerar väl i enlighet med regelverk och förbandets traditioner.
• Stödja utveckling av förbandets förmåga till trupputbildning, truppföring samt insats.
• Ansvara för kvalitetsuppföljning och utveckling av OR-systemet (specialistofficerare) vid regementet.
• Stödja organisationen inom personalförsörjning i egenskap av högsta företrädare för OR.
• Säkerställa att rätt kvalifikationer och kompetensdjup finns vid regementet avseende OR.
• Stödja erfarenhetshantering av förbandets förmågor samt utreda och föreslå utveckling av metoder och rutiner.

Kvalifikationer
• Vara lägst OF3 alternativt OR8.
• Vara beredd att befordras till OR9 i det fall tjänsten tilldelas den sökande.
• God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska.
• Godkännas efter en särskild säkerhetsprövning, vilken genomförs som en del av antagningsprocessen.

Meriterande
• Mångårig erfarenhet från amfibiesystemets verksamhet; truppföring i krigsförband, utbildning i krigsförband och insats.
• Internationell erfarenhet.
• Mångårig erfarenhet av personal- och verksamhetsansvar.

Personliga egenskaper
Regementsförvaltaren är verksamhetsförankrad, är väl respekterad och har god förmåga att förstå och kunna förklara specialistofficerens speciella utmaningar, roll och möjligheter.

Vi ser att du har god kommunikationsförmåga och en god förmåga att skapa relationer. Du är utvecklingsorienterad och rådgivande och förväntas använda din analytisk-reflektiva förmåga. Du förväntas vara en individ med stark integritet och hög social kompetens. Du är en föregångsman och inger förtroende och respekt. Som främste företrädare för specialistofficerare vid regementet måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.

Det är särskilt viktigt att du:
• Är en föregångsman som åtnjuter ett stort förtroende och respekt för såväl ditt kompetensområde som för dina personliga egenskaper.
• Är en skicklig och erfaren yrkesman.
• Bidrar aktivt till att överbrygga specialist- och generalistkompetenser samt hierarkiska nivåer inom ditt verksamhetsområde.

Övrigt
Tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar provanställning enligt gällande avtal. 
I rekryteringsprocessen görs även en arbetspsykologisk bedömning genom tester, säkerhetsprövning samt ett engelskaprov.
Vi ser gärna att du har en god fysisk god kondition enligt FM FysS.
Arbetsort: Västra Frölunda.
Lön/villkor: enligt ök.

Om du har frågor om tjänsten vänligen maila till:
amf1-hr@mil.se

Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
HR-specialist, Yasmine Gilani, tfn. 072-396 72 41.

Fackliga företrädare
Karl-Johan Boberg, OFR/O, tfn: 070- 759 80 64.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-05-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Avdelningschef Sjöavdelningen-FMTIS Ledningsstödsenhet

Officer
Läs mer Jun 23
Nu finns möjlighet att utveckla och driva en ny avdelning framåt, samt att utvecklas som chef för en geografiskt spridd avdelning med en tekniskt avancerad verksamhet, med många gränsytor!


Om enheten

Ledningsstödsenheten (LSE) är en ny enhet inom Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband (FMTIS). Enheten består av en sammanslagning av Genomförandeenhet Stockholm och Sambandsenheten, som finns inom FMTIS. Under 2020 kommer ytterligare verksamhet att tillföras enheten, däribland bildandet av en Sjöavdelning. Sjöavdelningen kommer att huvudsakligen omhänderta det IT- och sambandstekniska driftstödet åt Marinens Sjöinformationskompani.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Initialt kommer mycket arbete bestå av uppstart av avdelningen och övertagande av personal från andra enheter inom FMITIS, samt lagbyggande. Personalen som tillförs tillhör idag tre olika enheter och tjänstgör vid tre olika orter; Muskö, Göteborg och Karlskrona. Personalen kommer fortsättningsvis tjänstgöra på respektive ort, men kommer att tillhöra den nya avdelningen. Avdelningschefen kommer att driva avdelningens utveckling och dagliga arbete i tät dialog med Marinstaben, Marinbasen och FMTIS övriga enheter. Som avdelningschef ingår du även i enhetsledningen, och deltar i övrigt förekommande stabsarbete inom enheten eller förbandet.Vi erbjuder dig

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter samt förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:


• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 – 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Kvalifikationer

 • Genomförd Officers- eller Specialistofficersutbildning
 • Tidigare tjänstgöring i chefsbefattning med goda vitsord.
 • B-körkortMeriterande

 • Tidigare tjänstgöring vid Sjöinformationskompaniet
 • Erfarenhet av Marinens ledningsstödssystem
 • Teknisk bakgrund


Personliga egenskaper

Vi söker dig som har god förmåga till samarbete och samverkan, såväl internt som externt. Du har en stark vilja att utveckla dig själv och ditt verksamhetsområde. Du är driven och har god förmåga att arbeta självständigt och målinriktat. Du har hög integritet och är säkerhetsmedveten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsteresor förekommer som en naturlig del i tjänsten.

Arbetsort: Göteborg. Placering vid Muskö kan ev. vara möjlig.

Tjänsten är en OR8 befattning.

För upplysningar om befattningen & rekryteringsprocessen kontakta Stf C Ledningsstödsenheten Gustav Gillgren 08-788 75 00. För information om avtal och anställningsvillkor kontakta HR Generalist Maria Viitasalo 08-788 75 00

Facklig företrädare
OFR/O Håkan Larsson 08-788 75 00

Sista ansökningsdag 2020-07-26


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 400 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu